KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE."

Transkript

1 2015 KONFERENCE PROGRAM SEPTEMBER UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. PRAXIS har gennem flere år arbejdet med dette tema, og det er med stor glæde, at vi nu sammen med Danske Erhvervsskoler kan invitere til den tredje konference i denne række.

2 KONFERENCEN I UVMs strategi er der fire konkrete sigtelinjer, som alle vil blive behandlet på konferencen: Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vidensdeling Ændrede tilrettelæggelsesformer for undervisningen Kobling mellem skole og praktikforløb Konferencen kobler den digitale strategi med implementering af reformen. Traditionen tro forløber konferencen over to dage: 23/9 2015: Strategisk perspektiv 24/9 2015: Praktisk perspektiv Konferencens to dage hænger sammen, men fungerer også hver for sig. Konferencen foregår på: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Prisen er kr ,- for hele konferencen inklusiv middag på dag 1. (eksklusiv overnatning). Deltagelse i dag 1 eller 2 alene koster kr ,- Middag dag 1 indgår ikke i denne pris, men kan tilkøbes for kr. 495,- Alle priser er ekskl. moms. Tilmeldingen er bindende pr. 13/ Alle tilmeldte pr. 13/ vil blive opkrævet det beløb, som svarer til tilmeldingen. ONLINE TILMELDING HER

3 PROGRAM ONSDAG 23/ : KAFFE OG INDSKRIVNING 10.00: VELKOMMEN 10.15: NU MED STRATEGI! Thomas Skytte, adm. direktør, PRAXIS, slår temaet an 10.40: FLIPPED LEARNING RØV TIL BÆNK, NU MED VIDEO???? Roland Hachmann, lektor, UC Syddanmark Hvis Flipped Learning kun handler om at flytte lærersnakken over på video hvad flipper vi så? I oplægget skaber Roland Hachmann sammenhæng mellem den digitale strategi for eud og begrebet Flipped Learning. Der stilles skarpt på elevernes aktive deltagelse i egen læring, nye tilrettelæggelsesformer i spændingsfeltet mellem teori og praksis samt vidensdeling og netværk : LAD OS LÆRE AF UDLANDET GLOBALE ERFARINGER MED E-LÆRING OG BLENDED LEARNING I EUD Karsten Gynther, forskningsprogramleder for Teknologi og Uddannelsesdesign, UC Sjælland Oplægget tager afsæt i en rapport til UVM 2014, hvor UCSJ har kortlagt den nyeste forskningsviden inden for området og indsamlet udenlandske erfaringer med e-læring i eud-systemet i Norge, England, Tyskland og Australien. Oplæggets primære fokus er, hvordan man på ledelsesniveau strategisk og taktisk kan forholde sig til innovationsprocesser med fokus på e-læring. Læs mere på : FROKOST 12.50: TAL ELLER TALENT? Torben Størner, Epuc Erhvervspædagogisk Udviklingscenter Hvad er erhvervspædagogisk ledelse? Ny dagsorden fra tal og frafaldspædagogik til sparring og talentudvikling. Lederne på erhvervsskolerne har brugt megen energi på at tælle og på at forhindre frafald eller i hvert fald skubbe frafaldet til efter tælledag. Nu skal der bruges energi på at hjælpe lærerne med, at eleverne lærer så meget som muligt. Hvordan kan reformens intentioner om intensivering af it i undervisningen integreres i den pædagogiske ledelse af og i lærernes didaktiske arbejde?

4 PROGRAM ONSDAG 23/ : BREAKOUT SESSION # : PAUSE KAFFE : BREAKOUT SESSION # : UDEN LEDELSE ER DIGITALISERING SKADELIG Lars Goldschmidt, Goldschmidt Rise and Shine Internetfravær er en udbredt effekt af den digitalisering af klasselokalerne, der allerede er sket men digitalt fællesskab er vejen frem mod en mere konstruktiv anvendelse af it. Digitalt fællesskab kræver aktiv og tilstedeværende ledelse. Hvordan gør vi? 16.00: AFRUNDING AF KONFERENCEDAGEN 16.10: MULIGHED FOR NETVÆRK PRAXIS serverer et glas vin i standområdet, hvor du kan møde: Uddata Ordbogen.com MV Nordic 18.00: MIDDAG 20.30: UNDERHOLDNING SURPRISE

5 BREAKOUT SESSIONS 23/9 HER SES DE BREAKOUT SESSIONS, DU KAN TILMELDE DIG: A B ONLINE UNDERVISNING HVAD KRÆVER DET? Tue Bjerl Nielsen, centerchef, SmartLearning Online undervisning rejser ind imellem mange spørgsmål. Hvad skal et LMS kunne? Hvilke platforme er velegnede? Hvad kræver det af lærerne? Hvordan lukker vi kompetencegabet mellem den analoge og den digitale lærerstab? Hvordan kan en kompetenceudvikling foregå? Tue vil svare på ovenstående spørgsmål, og han runder også perspektiver vedrørende Big Data. DIGITAL REVOLUTION Torben Stolten Thomsen, projekt- og kvalitetskonsulent, Hansenberg Digital revolution? Torben stiller skarpt på, hvad der forventes at blive åbenbare udfordringer for skolerne inden for de næste 5 år. I denne workshop vil vi beskæftige os med, hvilke tendenser, der vil være fra ekspansion i digitale tests til stigning i brugen af hybrid læringsdesign. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud Computing til robotteknologi og programmering. C SUCCESFULD IMPLEMENTERING AF IT-SYSTEMER Katrine Gorrissen, External IT Project Manager, Københavns VUC Implementering af it-systemer kræver opbakning fra hele organisationen og primært fra ledelsen. Tænk stort, begynd småt og sørg for at skabe konsensus blandt nøglepersonerne i organisationen. Målet er, at alle forstår og ser it som redskaber, der løbende skal udvikles i sammenhæng med organisationen. Det og meget mere kan du høre Katrine fortælle om, når hun deler ud af sine erfaringer med implementering af it-systemer. D DIGITALISERING AF UNDERVISNING NYE FORRETNINGSMULIGHEDER Lasse Ziska, specialkonsulent, Ecens Erhvervsskolerne har nu udviklet digitale strategier, og mange af dem rummer mål om digitalt distribueret undervisning. Uddannelse, der er uafhængig af tid og sted, skaber nye muligheder og et større kundegrundlag. I denne workshop fortæller Lasse om sine erfaringer med online undervisning i Grønland og indleder en dialog om de nye forretningsmuligheder, der ligger foran skolerne. E DEMO AF PRAXISONLINE Thomas Skytte, adm. direktør, PRAXIS Har du endnu ikke fået set praxisonline, så har du chancen nu. Thomas Skytte står for en demo af de tre delkoncepter: webbog, ipraxis og mobilmission. Thomas kommer også ind på, hvordan praxisonline understøtter skolernes vidensdeling, lærernes fælles forberedelse og samarbejde om udvikling af undervisningen i fagteams på skolerne.

6 PROGRAM TORSDAG 24/ : KAFFE OG INDSKRIVNING 10.00: VELKOMMEN 10.15: DIGITAL STRATEGI I PRAKSIS Jeppe Egendal, VIA University College Hvad går den digitale strategi ud på, og hvad kan du som underviser gøre, når du skal omsætte strategien for den digitale erhvervsuddannelse i din egen undervisning? Få konkrete eksempler på digitale læringsforøb fra forskellige erhvervsuddannelser og idéer til, hvordan du og din skole didaktisk kan tænke digitale teknologier og læremidler ind i undervisningen : IT SOM TRANSFERFREMMENDE VÆRKTØJ MELLEM SKOLE OG PRAKTIK Marianne Riis, adjunkt, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), Professionshøjskolen Metropol, København Hvordan kan it anvendes i forbindelse med transfer mellem skole og praktik? I oplægget præsenterer Marianne foreløbige resultater fra et forskningsprojekt, der undersøger dette. Undervejs deler Marianne ud af praktiske eksempler på it-værktøjer og metoder, der kan fremme læring og transfer : FROKOST : WORKSHOP # : PAUSE KAFFE : WORKSHOP #2

7 PROGRAM TORSDAG 24/ : FED FEJL OP IGEN! Catrine Engelgreen, foredragsholder hende med den grønne tråd! Det kommer ikke af sig selv. Det gode humør, den positive attitude og modet til at gå til reformen i en meget travl hverdag med oprejst pande lysten til at prøve noget nyt, at fejle og grine af det! Catrine Engelgren serverer skarpe pointer og fortæller sjove anekdoter fra sit eget liv. Her er input til at tackle reformhverdagens små og store udfordringer på en humoristisk måde. I skal regne med at få rørt såvel hjerneceller som lattermuskler : AFRUNDING 15.45: KONFERENCEN SLUTTER

8 WORKSHOPS 24/9 HER SES DE WORKSHOPS, DU KAN TILMELDE DIG: F FREMTIDENS DIGITALE FAGLÆRER Jakob Brøndum Pedersen, medstifter af Center for Digital Dannelse Skolen er et virtuelt fællesskab og digital arbejdsplads. Workshoppen sætter fokus på underviserens rolle og tilstedeværelse sammen med elever og kolleger i den virtuelle verden. Udgangspunktet for workshoppen er erfaringer fra hele landet krydret med den nyeste viden om de unges færden på sociale medier. Målet for workshoppen er konkrete handlingsforslag og inspiration til, hvordan man tackler digitale dilemmaer i sin hverdag som faglærer. G FILM I UNDERVISNINGEN Helle Risager Grubbe, redaktør, PRAXIS Flipped Learning er hot! Men hvordan gør man i praksis? Hvad er en god film? Skal man lave dem selv, eller kan man bruge de andres? Og hvad med eleverne skal de også lave film? I denne workshop vil Helle skabe rammerne for, hvordan man kan flippe undervisningen. Fokus i denne workshop er på didaktikken ikke på teknikken. I workshoppen vil du arbejde med storyboard til en konkret undervisningsfilm. Medbring pc og mobil. H WIKI I UNDERVISNINGEN Tina Ottov, lærer på Randers Social- og Sundhedsskole Vi styrker og forandrer elevernes læreprocesser via digitale kollaborative arbejdsformer, vidensdeling, refleksion og transformative læreprocesser. I workshoppen indgår beskrivelse af, hvordan der opstår et fokuseret læringsforløb, når skriftlighed, billeder og video inddrages, og eleverne producerer egne faglige wikis i fællesskaber. I MOTIVERENDE LÆRING MED GAMIFICATION Jesper Geisler Hansen, gamification designer, Amazing Rocket Er du interesseret i gamification, bevægelse og digitale læringsformer, som kan motivere og engagere dine elever så er denne workshop noget for dig. Jesper fortæller om Next EUD et stort projekt med fokus på fremtidens erhvervsskole. Jesper var i en projektansættelse på TEC med til at designe innovative, tværfaglige læringsforløb i Next EUD med fokus på elevinddragelse, differentiering og bevægelse. I workshoppen vil du både få inspiration til, hvordan du selv kan inddrage gamification i undervisningen, og du vil også få hands on. Medbring pc og mobil.

9 WORKSHOPS 24/9 HER SES DE WORKSHOPS, DU KAN TILMELDE DIG: J FRAKLIP SMIDER DU GULD PÅ GADEN? Annette Svanholm, faglærer SKT, AU Fraklip er et skatkammer af undervisningsressourcer, og netop her gemmer de fleste af elevenes aha-oplevelser sig. Annette deler ud af sine erfaringer med digitale læremidlers påvirkning af tilrettelæggelsesformen for undervisningen og viser, hvordan hun arbejder i det digitale læringsrum med didaktisk design, eleven som producent, og fokus på det guld, der gemmer sig i elevernes fraklip og beautiful mistakes. K QUIZZER I IPRAXIS Bo Klercke, redaktør, PRAXIS For de lærere, som har købt praxisonline, tilbyder vi denne workshop, der alene handler om muligheden for at udvikle quizzer og tilføje dem i et ipraxisforløb. Bo vil gennemgå quizmodulet i ipraxis, og du vil selv lave en enkel quiz. Medbring gerne spørgsmål til en quiz og din pc. L DIFFERENTIERING I PRAXIS Tina Ottov, lærer på Randers Social- og Sundhedsskole 4/3 modellen er en ny differentieringsmetode, der fremmer elevernes fordybelse, aktivitetsniveau, samarbejde og læring. I workshoppen præsenteres metoden og eksempler fra praksis. Modellen består af 2 dele - en obligatorisk del med forskellige opgavetyper, der kan løses på forskellige niveauer og med forskellige faglige tilgange samt en fordybelsesdel, som er valgfri. I undervisningen indgår en del teknologi, fx materialer på fælles digital platform/intranet, elevproduktioner, på wiki og vidensøgning. M FÅ EN UNDERVISNING MED AURA! Helle Grubbe, redaktør, PRAXIS Du kender sikkert lidt til QR-koder, og hvordan de kan bruges i undervisningen. I denne workshop præsenteres en anden mulighed for at kombinere den fysiske og den digitale verden til anvendelige læringselementer. Vi ser på app en Aurasma og prøver både at bruge og at skabe Auras i et læringsperspektiv. Medbring pc, mobil/tablet og også gerne et headset. N SOSU MISSIONS APP Martin Rance, konsulent, PRAXIS Hvordan får vi bevægelse i undervisningen på en faglig måde, som samtidig er sjov og motiverer eleverne i hverdagen? SOSU Randers, SOSU Sjælland og SOSU Syd har udviklet SOSU Missionsapp en sammen med PRAXIS. Kom og prøv selv at spille og udføre missioner og bliv inspireret til at udvikle faglige missioner med bevægelser til din egen undervisning.

10 WORKSHOPS 24/9 HER SES DE WORKSHOPS, DU KAN TILMELDE DIG: O EUX TVÆRFAGLIGE MULIGHEDER Heidi Puk Hermann, fysiklærer på eux, Københavns Tekniske Skole Htx s frække lillebror, eux, har rundet de fem år og vinder frem på flere og flere skoler. Fokus i denne workshop er på, hvordan Købehavns Tekniske Skole arbejder med tværfaglige projekter mellem håndværksfagene og gymnasiefagene. Heidi vil komme med nogle konkrete eksempler på, hvordan hun inddrager tømrerfaget i gymnasiefagene, særligt fysik. Efterfølgende arbejder vi med idéer til, hvordan vi generelt kan udnytte mulighederne i eux endnu bedre. Du behøver ikke være fysiklærer for at deltage. P QUIZ OG TEST I UNDERVISNINGEN Bo Klercke, redaktør, PRAXIS Alt tyder på, at quiz og test vinder mere og mere frem i uddannelserne. Teknologien giver mulighed for instant feedback, adaptive læringsforløb og differentiering. Bo vil i sin workshop præsentere deltagerne for forskellige muligheder for at inddrage quiz og test i undervisningen. Forbered dig på, at det godt kan blive lidt teknisk nørdet. Medbring pc. Q TWITTER-CAFÉ Karin Eckersberg, forretningsudviklingschef, PRAXIS 59% af danskerne er på Facebook kun 4% er på Twitter! Danskerne har ikke fået øjnene op for mulighederne med Twitter, og det er synd, for Twitter kan noget, som de andre medier ikke kan. Workshoppen er for dig, der har lyst til at lære Twitter at kende og få idéer til at inddrage Twitter i undervisningen. Vi kommer også kort ind på Instagram og Snapchat. Medbring mobil. Læs også om konferencen på praxis.dk MØD DISSE VIRKSOMHEDER ARRANGØRER

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Den digitale erhvervsuddannelse. Inspirationskatalog

Den digitale erhvervsuddannelse. Inspirationskatalog Den digitale erhvervsuddannelse Inspirationskatalog Indhold Indledning 3 It-vokabularium 6 Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag 8 Onlineundervisning og blended learning

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Sociale medier i skolen Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Tema: Sociale medier i skolen Udgiver: VIA Efter- og videreuddannelse Hedeager

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

BIB LAB. Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

BIB LAB. Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden Gentofte Centralbibliotek Oversigt over kurser og temadage Perioden januar juni 2015 Velkommen til BIB LAB foråret 2015... 4 Praktiske oplysninger... 5 KURSER Kursus i projektarbejde... 7 Søgekursus i

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER

STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER En inspirationsguide til videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med digitale læringsteknologier INDHOLD Denne publikation er tænkt

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere