Opsamlingsresume. NVL konference 24. august arrangører. NVL og Projekt KLAR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamlingsresume. NVL konference 24. august 2009 - arrangører. NVL og Projekt KLAR. www.nordvux.net www.blivklar.dk"

Transkript

1 Opsamlingsresume NVL konference 24. august arrangører NVL og Projekt KLAR konferencen blev afholdt ved Trelleborg Golfklub Slagelse på Vilcon Golfrestaurant

2 Program for KLAR til forandring via efteruddannelse og læring Fremmøde, indskrivning og netværk Kaffe og te Velkomst og indledning Idéen bag konference og samarbejde v/ projektchef John Vinsbøl, Selandia CEU v/ projektkoordinator Maria Marquard, NVL Præsentation af dagens program og praktiske forhold v/ direktør Søren Clausen, SOSU Næstved Hvilke udfordringer har vi med udvikling af arbejdsstyrken gennem efteruddannelse til bæredygtig beskæftigelse? Regionen set ud fra demografi, geografi, mobilitet, uddannelsesniveau m.v. v/ direktør Jan Hendeliowitz, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Fremtidens kompetencer og hvordan udvikler vi dem? Oplæg med afsæt i udviklingsarbejdet fra den Nordiske Tænketank v/ Ingegerd Green, Askengren & Co, Sverige Frokost De fire fokusgrupper (se temaoversigt og opdeling) Præsentation af logistik v/ Søren Clausen Opsamling og præsentation fra fokusgrupperne Refleksion og tilbagemelding fra de 4 fokuskonsulenter Pause med kaffe og te Hvor er vi nu på vej hen med samfunds- og kompetenceudvikling? Et billede på historik, strukturer, systemer og læringsprocesser i forandring v/ institutleder Morten Lassen, CARMA, Aalborg Universitet Afrunding og opsamling på indtryk v/ direktør Søren Clausen, SOSU Næstved

3 Velkomst og indledning: John Vinsbøl bød velkommen og orienterede kort om NVL og Projekt KLAR. Fælles for begge projekter er samfundets tilstand i forhold til kompetencer. Målet for konferencen - danne netværk på tværs og netværke undervejs. - Det handler om uddannelse og læring på nye måder. - Det handler om videndeling i Regionen. - Det handler om at bidrage til en kvalificeret arbejdskraft Maria Marquard orienterede om NVL, som er et program under Nordisk Ministerråd - som gerne vil gøre Norden til global vinder. NVL arbejder med fremtidens kompetencer. De skaber kontakt mellem Norden og de enkelte lande - og modsat. Nyheder kan udsendes i Norden via NVL. Præsentation af dagens program og praktiske forhold: Søren Clausen, SOSU Næstved, præsenterede dagens program og var konferencier under konferencen. Hvilke udfordringer har vi med udvikling af arbejdsstyrken gennem efteruddannelse til bæredygtig beskæftigelse? Regionen set ud fra demografi, geografi, mobilitet, uddannelsesniveau m.v. Jan Hendeliowitz, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland - indledte oplægget med uddybning af, hvorfor Danmark er inddelt i 4 beskæftigelsesregioner på trods af at landet er delt op i 5 regioner - arbejdsmarkedet på Sjælland er så tæt, derfor er der kun 4 beskæftigelsesregioner. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland er i øjeblikket den mest dynamiske der var fokus på denne region i oplægget. Jan Hendeliowitz kom bl.a. ind på at flere mænd end kvinder er ledige nu, idet den private sektor er hårdere ramt i forhold til den offentlige - samt hvilke brancher, der er hårdest ramt af ledighed, f.eks. fremstillingsvirksomhed. Region Sjælland konkurrerer med Hovedstaden om den kvalificerede arbejdskraft, derudover står Regionen overfor udfordringer som f.eks. høj alder, lav uddannelse, uddannelsesindsatsen overfor unge og kompetenceudvikling for dem, der er i arbejde. Andre aspekter er omstruktureringer og konjunkturer. Beskæftigelsesindsatsen støtter det at have et job, og samtidig uddanne sig. Link til Jan Hendeliowitzs præsentation

4 Fremtidens kompetencer og hvordan udvikler vi dem? Oplæg med afsæt i udviklingsarbejdet fra den Nordiske Tænketank Ingegerd Green, Askengren & Co - indledte sit oplæg med at fortælle om arbejdet i den Nordiske Tænketank, som bl.a. ser på individ og kompetencer. Ingegerd Green arbejder i det daglige med mental udvikling hos Askengren & Co. Hun synes det er spændende og ser muligheder ved at arbejde med operatøren, som står ved maskinen i virksomheden og ikke så meget produktet. Filosofi: Skal fremtiden håndteres eller skal den skabes med de rette kompetencer? LEAN (forbilledet for samfundet i DK) Organisation Fleksibilitet Omstillingsparathed Innovation Fremtidens kompetencer, hvordan udvikler vi dem? Hvad er det for en fremtid, vi kommer til at leve i? Hvordan kommer arbejdspladsen til at se ud? Hvilke kompetencer bliver der behov for? Er der meget mere teknik i fremtiden? Pendler vi, hvis arbejdet er i en anden region? Er der interaktion i vores privatliv? Kort sagt hvordan kommer fremtiden til at se ud? Man skal definere og forstå, hvad der menes med kompetencer (flere former for kompetence) - før kompetencerne kan udvikles. Kompetence handler om: Evne, anvende færdigheder, vilje (operatøren ved maskinen). Ingegerd Green kom bl.a. ind på efterspørgslen på entreprenørskab - som handler om innovation, effektiv produktion, samarbejde og det at kunne se muligheder/behov og kunne organisere en virksomhed på en måde, som fører til resultat. Der er en omkostning ved at investere i kompetenceudvikling. I Danmark er der opbygget fonde, så medarbejdere kan udvikle deres kompetencer. Strukturelle udfordringer bevirker det ikke helt fungerer - forskellige regler fra fond til fond. Det er vigtigt at skabe fremtiden have en holdbar velfærd - sætte fokus på kompetencer og paradigmeskift. Man kan ikke gå stille og roligt frem man må følge med - udviklingen påvirker alle erhvervsmæssigt som privat. Fremtidens mødeplads er: Link til Ingegerd Greens præsentation GLOCAL global by, men mere lokalt fokus RAPLEX rapidity flexibility, information hurtigt, komplekst at sætte sig ind i sådan en sammenhæng. Operatøren ved maskinen; hvorfor skal jeg ændre mig? REFLACTIVE reflexion, agere, handlingsorienteret, se tingene i sammenhæng PRACADEMIC praktisk skal kobles med det akademiske

5 Hvor er vi nu på vej hen med samfunds- og kompetenceudvikling? Et billede på historik, strukturer, systemer og læringsprocesser i forandring Morten Lassen, CARMA Aalborg Universitet, indledte sit oplæg med at forklare om et arbejdsliv i opbrud. Samfundsudviklingen går hurtigere end kompetenceudviklingen. Det enkelte individ er selv aktiv spiller i, hvor man gerne vil hen nødvendigt at fokusere. Forandringernes volumen er i dag større og hastigere. Man må prøve at afkode udviklingen - konsekvenserne er ukendte og man har ikke mulighed for at præcisere. Udfordringerne ligger i fleksibiliteten - strukturer og læringsformer skal have et tjek. I praksis kan man lære meget men det skal være en vekselvirkning. Der blev gjort mange erfaringer for år siden, derfor behøver man nødvendigvis ikke skabe noget nyt i dag. Morten Lassen kom ind på, hvorfor kompetenceudviklingsprojekter i virksomhederne har det svært en årsag er tidsmangel blandt arbejdstagerne. Målet: Vær beredt - arbejdsstyrken skal udstyres med robuste kvalifikationer, der matcher arbejdslivsopbruddets mobilitetskrav. Lønmodtager og virksomhed er langt hen ad vejen enige - men lønmodtager er også interesseret i at kunne klare sig, hvis virksomheden lukker. Jobrotation er skrevet ind i velfærdsforliget der er i forvejen rammebetingelser, der kan bruges. Problematikken er at SMV er tiltrækker medarbejdere - der ikke synes kompetenceudvikling er vigtig. Kortsigtet og kendt - er vigtigere for de kortuddannede. Derfor ligger udfordringen her det er et paradigmeskifte der skal til. Link til Morten Lassens præsentation

6 Noter fra Fokusgruppe A Styrkelse af realkompetence-vurdering: - hvordan kan opsamling af realkompetencer forbedres og realiseres? - hvilke særlige forhold skal der sættes fokus på ift. afklaring og vurdering af kompetencer? En klar, fælles definition og mål savnes. RKV = Hvad kan jeg og hvad kan jeg blive på basis af det IKV = Kompetencevurdering i forhold til en fælles kompetencebeskrivelse eller et uddannelsesmål (AMU) Hvordan styrker man realkompetencevurdering? - uddannes proaktivt eller reaktivt? - uddanner man til at skabe eller håndtere fremtiden? De eksisterende rammer og måder at tænke på skal ændres, men det kræver alle er indstillet på det skoler virksomheder medarbejder. Er man for strømlinede - uden plads til at gå udenfor rammerne? Hvem sætter rammerne for, hvad der er godt nok f. eks. hvad angår evner til samarbejde og kommunikation? En individuel opfattelse bør sammenholdes med MUS, APV, virksomhedens mål m.v. KL har et webbaseret kompetenceredskab: Min kompetencemappe er kendt og afprøvet men det er et resultatværktøj, som kræver et procesværktøj. Det bør anvendes sideløbende med forløbet omkring realkompetencevurdering. Skal man vurdere sig selv, er det en hjælp, hvis man kan tage udgangspunkt i sammenhænge og situationer. Virksomheden bør sørge for medarbejderen får papir på opnåede kompetencer. Der er altid behov for at måle/vurdere kompetencer op mod noget virksomhedens mål, medarbejderens ønsker, uddannelsesmål osv. Virksomheder, uddannelsesinstitutioner og jobcentre bør arbejde sammen om både kompetenceafklaring og kompetenceudvikling i en løbende, systematisk proces jf. jobcentrets voksenlærlingeprojekt. Noter fra Fokusgruppe B Fokusgruppe B, Underviserrollen i nye klæder : - hvilke kompetencer skal underviseren have i et nyt og ændret læringsrum? - hvordan kan underviserrollen professionaliseres og udvikles til nye tider? Man skal på et tidligere tidspunkt have berøring med den akademiske verden - fokus på pædagogik - ikke så meget på niveauet i faget. Dygtige faglige undervisere, der har den pædagogiske vinkel. Underviseren skal evne at hive sig ud af sit fag - få eleven/kursisten til at forstå, det ikke kun er det at kunne sit fag der tæller - man skal kunne begå sig. Der skal reflekteres over undervisningen: Hvad kan du bruge det her til? Kursisten/eleven skal have forståelse for det videre forløb på f.eks. byggepladsen. Tænke i helheder læringsstile - nye rammer for læring. To grupper af undervisere: den praktiske - den boglige. Underviseren skal ud og kigge i det praktiske økonomien en begrænsning politik og økonomimøllen bør vendes. Sæt ord, melodier og farver på - tænk ud over rammen - tænk anderledes. Underviseren skal turde udfordre eleverne og omvendt. Kunsten er at blive udfordret inden for det sikre, så man ikke kommer ud på det usikre område. Underviseren skal acceptere der er andre måder at lære på. Underviseren skal være engageret og glad. Den faglige viden kommer længere nede på listen for elevernes vedkommende. Hvordan lærer en underviser at være glad og engageret. Giv kursister/elever en udfordring de kan klare medfører glæde hos elev/kursist og underviser. Interaktion, sæt noget i gang der kan lykkes. Ikke for høje mål.

7 Noter fra Fokusgruppe C Samarbejde og synergi i uddannelsesleverancen: - hvordan kan der skabes et bæredygtigt og behovsorienteret institutionssamarbejde? - hvad skal der til for at tænke individ, job, virksomhed og efteruddannelse sammen? Skolerne er ikke konkurrenter i det virksomhedsopsøgende arbejde skolerne arbejder på tværs af organisationerne har ikke råd til at vejlede, hvis de ikke indgår i 1indgang. Ikke alle institutioner behøver tilbyde FVU osv. kan henvise til hinandens specielle områder/kerneydelser. Skolerne er ikke længere konkurrenter men samarbejdspartnere. De skal selv finde ud af det hvis ikke skal staten nok blande sig. Komme tættere på kursisterne tænke på individet lære af hinandens forskelligheder. Virksomhederne/medarbejderne mangler systematik til at håndtere uddannelse ofte tænkes kortsigtet. Uddannelse til de ufaglærte det drejer sig om motivation, som skal ske via TR, udnyttelse af de etablerede kompetencefonde mv. I nedgangstider tænker virksomhederne ikke på uddannelse ved f.eks. arbejdsfordeling og må i sidste ende lukke virksomheden. Alle har brug for uddannelse hele tiden. Hos fagforbundene skal der tænkes uddannelse offentlige/private uddannelser. Noter fra Fokusgruppe D Fra uddannelse til anvendt kompetence: - hvordan overføres de lærte kvalifikationer/kundskaber til anvendte jobkompetencer? - hvordan fastholdes og vedligeholdes kompetencer gennem job og organisatorisk udvikling? Kvalificere til de jobs som pt. ikke kendes (jf. Ingegerd Green) Praktik kombineret med teori - problem at overlade studerende selv til transformations-processen. Efterspørgselsorienteret i stedet for udbudsorienteret. Uddannelsesinstitutionerne skal ud på arbejdspladserne studere det praktiske - ud til folk ikke datastuer. Jobpakker - tættere samspil med undervisningsmiljø og praksis. Kræver af uddannelsesinstitutionerne tæt virksomhedskontakt mødes på virksomhederne - virksomhedslederne skal involveres. Hvorfor er der så lidt effekt af efteruddannelse? Vi har ikke en strategi for brugen af kundskaber. Medarbejderne benytter ikke de på kursus tillærte kvalifikationer efterfølgende. Uddannelsesinstitutioner bør tænke over koncept til dette. Et spørgsmål om kultur i virksomhedens organisation, struktur, fokus på drift. Små virksomheder tænker ikke strategi og kompetenceudvikling. Arbejde med virksomheder og individer gennem 1indgang og KLAR giver gode relationer til samarbejde i stedet for konkurrence.

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere