Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København februar Program og workshopbeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser"

Transkript

1 Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012

2 FoU-konferencen 2013 I dagene den 5. og 6. februar 2013 inviterer Ministeriet for Børn og Undervisning til den årlige FoU-konference i DGI-byen, København. Det overordnede tema for konferencen er Implementering af FoU-resultater med fokus på, hvordan resultaterne af forsøgs- og udviklingsprojekterne kan sætte sig spor i den videre udvikling af erhvervsuddannelserne. Konferencen henvender sig fortrinsvis til repræsentanter fra institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser, produktionsskoler, professionshøjskoler, uddannelsesforskere, faglige udvalg og øvrige interessenter. FoU-konferencen er brugerbetalt se nærmere under praktiske oplysninger (side 6). Al tilmelding foregår elektronisk via adressen: fou.registrering.nu Konferencen veksler mellem plenumoplæg og workshopper. Her i programmet kan du se, hvem oplægsholderne er og en beskrivelse af hver enkelt workshop. Det vil fremgå, om der er tale om en ægte workshop med deltageraktiviteter, eller om workshoppen er organiseret med oplæg, spørgsmål og diskussion. Vi forsøger hermed at afstemme forventningerne til, hvordan workshoppens indhold bliver formidlet. I nogle af workshopperne vil der være en facilitator eller ordstyrer. Derudover vil der være flere aktiviteter i foyeren. Programmet kan ses på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside: På den side er der henvisninger til film, præsentationer og andre materialer fra FoU-konferencen En del af disse materialer er udgivet på EMU og kan ses her. Deltagerne vil ved ankomsten til konferencen få udleveret et særligt, trykt konferencehæfte med oversigter over blandt andet det endelige program, rækken af workshopper, samtlige oplægsholdere med kontaktoplysninger og andet relevant indhold. Under konferencen optager vi ligesom på konferencen i 2012 filmsekvenser fra plenum og udvalgte workshopper. Disse film vil umiddelbart efter konferencen være tilgængelige på EMU. Vel mødt på FoU-konferencen Vibe Aarkrog Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser November

3 Indhold Forord 2 Program for FoU-konferencen Praktiske oplysninger 6 Workshopper på 1. dag den 5. februar kl (1. runde) Workshop 1: Innovation og iværksætteri i undervisningen handling, 7 værdi, omverden Workshop 2: Teknisk/merkantilt innovationsmiljø i EUD 8 Workshop 3: Tag eleverne med på råd og få deres mening med ind i 9 undervisningen Workshop 4: Vandhulspædagogik en praksisnær, differentieret og 10 helhedsorienteret undervisning Workshop 5: Hvordan gennemføres hovedforløb i eux? 11 Workshop 6: Større virksomhedskontakt flere praktikpladser og bedre 11 erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden Workshop 7: Parallelundervisning på kryds og tværs undervisning i en 12 virtuel verden Workshop 8: Undervisning af talenter i erhvervsuddannelser 13 Workshopper på 1. dag den 5. februar kl (2. runde) Workshop 9: Arbejdspladskultur på skolen 15 Workshop 10: Tårnet et samarbejdsprojekt i grundforløbet, Bygge & 16 Anlæg Workshop 11: Sosuordbogen.dk inspiration til it-redskaber i undervisningen 16 Workshop 12: Forumteater et bud på innovativ didaktik i erhvervs- 17 uddannelserne Workshop 13: Idræt og sundhed på erhvervsskolen hvad er mulighederne, 18 og hvad er effekten? Workshop 14: Bygge Anlæg+ innovative forandringsagenter 19 Workshop 15: X-klassen gør en forskel for de svageste elever 20 Workshop 16: Diplomuddannelse i erhvervspædagogik som kompetence- 21 og skoleudviklingsforløb Workshopper på 2. dag den 6. februar kl (3. runde) Workshop 17: Lærepladser til alle! et samarbejde mellem erhvervsskoler, 22 UU og jobcentre - AFLYST Workshop 18: Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse 22 eksempler på god praksis Workshop 19: Måltider og mennesker et egu-forløb med pædagogik, der 23 virker Workshop 20: Kollegial supervision 24 Workshop 21: Career Hub innovation og iværksætteri i de nordjyske 24 erhvervsuddannelser Workshop 22: Fjernt fra skolen, men tæt på læring! 25 Workshop 23: Unge, uddannelse og lokalsamfund deltagerorienteret 26 udvikling Workshop 24: Inklusion og klasseledelse 27 3

4 Program for FoU-konferencen 2013 Konferencens 1. dag den 5. februar Ankomst og morgenmad Velkomst Vibe Aarkrog, Ministeriet for Børn og Undervisning, Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Ny Nordisk Skole hvad nyt er der i det? Oplæg ved socialdirektør Søren Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune I oplægget vil der blive givet et bud på, hvorfor Ny Nordisk Skole overhovedet har en berettigelse på den uddannelsespolitiske dagsorden, hvad nyt der er i selve konceptet, og hvordan Ny Nordisk Skole kan bruges af skolerne/institutionerne til at skabe forstærket fokus på udvikling og innovation på erhvervsuddannelsesområdet Pause Workshopper Runde Frokost Workshopper Runde Kaffe/kage Innovative unge til en verden i forandring Oplæg ved direktør Lars Goldschmidt, Dansk Industri Forny eller forsvind det er vilkårene for dagens erhvervsliv og vil i endnu højere grad være det for morgendagens. Derfor er det vigtigt, at de unge forberedes på at arbejde i job, der er under konstant forandring, og på at bidrage til disse forandringer. At de lærer at skaffe viden hjem fra hele verden og at bringe den viden i spil i udviklingen af nye produkter, processer og forretninger. Lars Goldschmidt giver et bud på, hvorfor entreprenørskabskompetencer er værdsat i de danske virksomheder, og hvorfor de unge bør kræve, at deres uddannelser giver dem kompetencer inden for produkt- og procesinnovation og iværksætteri Vil du være kreativ? Så skal du møde erhvervsskolerne! Oplæg ved professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet Jeg vil så gerne have, at eleverne lærer at løse problemer, de ikke har mødt før. Sådan siger en erhvervsskolelærer i et nyligt overstået forskningsprojekt. Udsagnet indrammer et slående karakteristikum ved læringsmiljøerne i erhvervsuddannelserne. De er kreative, fordi eleverne lærer ved at stå i situationer, hvor løsningerne ikke altid er givet på forhånd. Det er i sådanne situationer, vi har brug for at være kreative. Oplægget viser, hvorfor erhvervsskolerne er en glimrende prototype på et kreativt læringsmiljø, der bør kunne inspirere andre og tiltrække de mest nytænkende og innovative elever Netværkstid Middag 4

5 Konferencens 2. dag den 6. februar Ankomst og kaffe Velkomst Vibe Aarkrog, Ministeriet for Børn og Undervisning, Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Workshopper Runde Pause A: Hvordan kan vi styrke samspillet mellem skole og praktik? Oplæg ved specialkonsulent Pernille Hjermov og specialkonsulent Sanya Gertsen-Pedersen, EVA EVA har undersøgt, hvordan skoler og praktikvirksomheder arbejder med at skabe sammenhæng i hovedforløbet på tværs af de to arenaer. Evalueringen har set på praksis inden for tre forskellige tekniske erhvervsuddannelser: Gastronomuddannelsen, bygningsmaleruddannelser og data- og kommunikationsuddannelsen. I oplægget vil EVA pege på nogle af de elementer, der har særlig betydning for et godt samspil mellem skoler og virksomheder. B: Vejledning i praksisrum medfører mindre frafald Oplæg ved uddannelses- og erhvervsvejleder Benedicte Stokkeby Koch, Københavns Tekniske Skole Kropssproget er et betydningsbærende kommunikationsmiddel i forhold til frafald, fastholdelse, bedre overgange i uddannelsessystemet og ikke mindst nærvær i lærerrollen. Det har et miniforskningsprojekt bevist. Betydningen af begrebet vejledning i praksisrum, hvor vejlederen bevæger sig ud i elevernes sfære, synes måske ikke ny og revolutionerende, men det har faktisk vist sig, at kropssproget er et betydningsbærende og væsentligt kommunikationsmiddel, som tydeligere folder sig ud i praksisrummet Nyt fra ministeriet og særlige udfordringer for erhvervsuddannelserne. Direktør Lars Mortensen, Ministeriet for Børn og Undervisning, Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Officiel afslutning på konferencen Frokost 5

6 Praktiske informationer Tilmelding til konferencen foregår elektronisk på fou.registrering.nu Husk venligst at oplyse EAN-nummer af hensyn til e-faktura. Sidste tilmeldingsfrist er den 13. december Priser: Deltagelse begge dage, inklusive middag og hotel: kroner Deltagelse begge dage, inklusive middag, eksklusive hotel: kroner Deltagelse dag 1 inklusive middag: kroner Deltagelse dag 1 eksklusive middag: kroner Deltagelse dag 2 inklusive frokost: kroner NCE sender faktura. Tilmelding er bindende. Eventuel afmelding skal ske skriftligt og senest den 7. januar Afmelding herefter medfører fuld betaling. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lisbeth Magnussen, NCE/Professionshøjskolen METROPOL Direkte telefon:

7 Workshopper på 1. dag den 5. februar kl Workshop 1: Innovation og iværksætteri i undervisningen handling, værdi, omverden I workshoppen får man en introduktion til de muligheder, den enkelte lærer kan hente hos Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise, og derudover kommer deltagerne selv til at arbejde med metoder til iværksætteri og innovation i undervisningen. Nøgleordene i den pædagogiske entreprenørskabsmodel, der ligger bag undervisningen i innovation og iværksætteri hos os, er handling, værdi og omverden, og de er omdrejningspunkterne i de materialer og metoder, der arbejdes med i workshoppen. Entreprenørskabsundervisning introduceres hvad er det, hvad kan det, hvorfor skal jeg arbejde med det? For os handler entreprenørskab om at give eleverne kompetencer til at blive handlekraftige, arbejde værdiskabende og inddrage omverdenen, samtidig med at de styrker og sætter deres faglighed i spil. Vi kommer med et bud på, hvordan man med forløbet Company Programme kan arbejde med entreprenørskab i undervisningen, og giver levende eksempler på, hvad det gør ved eleverne, både fagligt og personligt. Company Programme er et learning-bydoing-forløb, hvor eleverne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social innovation til tekniske produkter. Da det er en workshop, skal du også selv være aktiv. Du bliver introduceret til en metode til aktiv debat og udveksling af ideer om entreprenørskab, og der skal arbejdes med de første skridt til at implementere entreprenørskab hvad skal der til, for at det kan lade sig gøre på din skole? Vi har elever med, der skal fortælle, hvordan det har været at arbejde med entreprenørskab i Company Programme. Teamleder Beate Laubel Boysen, lektor Jan Nielsen og elever fra Company Programme Fonden for entreprenørskab Young Enterprise, Svendborg Erhvervsskole 7

8 Workshop 2: Teknisk/merkantilt innovationsmiljø i EUD Learnmark, Herningsholm og UC Holstebro har arbejdet med forsøg på at etablere teknisk-merkantile, innovative miljøer. Samarbejdet om innovation på tværs af forskelige uddannelser har skullet udfordre og udvikle læringsmiljøerne, så både elever og lærere inspireres til at tænke og handle mere innovativt. Miljø er centralt i projektet. Med afsæt i de erfaringer, skolerne har med det tværfaglige og på tværs af afdelinger, vil vi diskutere, hvordan der skabes læringsmiljøer, hvor der kan udvikles innovative kompetencer. Vi vil lægge vægt på udvikling/stimulering af brede, entrepreneurielle kompetencer. Her kommer talentbegrebet også ind. Skolerne har forsøgt at stimulere idéudvikling og innovation, men har grebet udfordringerne med det tværgående arbejde meget forskelligt an: I Holstebro har malerafdelingen blandt andet arbejdet med Praktikum-ideen som udgangspunkt for at arbejde med innovation, hvor det malerfaglige blev suppleret med et merkantilt islæt. I Herning har elever fra smede- og merkantilt grundforløb samarbejdet om innovativ produktudvikling, hvor de har brugt hver deres faglige kompetencer. Endelig har der i Horsens blandt andet været gennemført et særligt forløb med et blandet hold fra merkantilt og teknisk grundforløb, der i fællesskab i tværgående grupper har arbejdet med idéudvikling og innovation. Vi vil diskutere, hvad der var potentialer i, og hvordan det kan videreudvikles og udbredes. Hvad kræver det af lærerkompetencer og rammer? Vi vil anvende enkle teknikker, hvor deltagerne aktiveres, også kropsligt, skal bevæge sig rundt mellem hinanden, inddele sig efter holdninger og lignende. Vi vil demonstrere, hvad en anden organisering af rammerne for læring kan betyde, og dermed nogle af de metoder, der har været arbejdet med i projektet. 8

9 Lektor Jette Larsen og pædagogisk konsulent Ulla Nistrup, VIA University College, Videreuddannelse og Kompetence udvikling Underviser Karin Bloch Andersen, Learnmark, Horsens Handelslærer Pia Brændegaard, Herningsholm Erhvervsskole Workshop 3: Tag eleverne med på råd og få deres mening med ind i undervisningen 3 positive og 1 kradser! Værktøjet, som giver elev og underviser indsigt i, hvad der gør både undervisning og indlæring langt bedre igennem en simpel struktureret øvelse! For at mindske elevernes fravær og styrke deres engagement i skolen har man inddraget eleverne i undervisningen på en struktureret måde for derved at få skabt refleksion hos dem over deres egen læring og andel i undervisningen. Lærerne omsætter elevfeedbacken til nye læringssituationer, der tilgodeser elevernes behov. 1. Øvelse 3 positive og 1 kradser jævnfør nederst 2. Kort formidling af undersøgelsens modeller og hypoteser 3. Plenumøvelse, hvor deltagernes forventninger til resultatet deles 4. Redegørelse for resultater 5. Overførbarhed til egen undervisning = 100 procent. - deltagerne giver egne bud på 3 positive og 1 kradser, i forhold til hvad de tror, at eleverne har svaret - forventningerne stilles i forhold til de faktiske resultater af øvelsen. EUD-forstander Karen Marie Madsen, IBC Fredericia Lektor Helle Bjerresgaard, UC Syddanmark 9

10 Workshop 4: Vandhulspædagogik en praksisnær, differentieret og helhedsorienteret undervisning Kom og hør om vandhulspædagogik en undervisningsmetode, som tager udgangspunkt i en række allerede velkendte pædagogiske principper, men som kombinerer dem på en ny og anderledes måde. Bliv inspireret til at give din egen og din skoles undervisningspraksis et driftseftersyn. Formålet med FoU-projektet er at undersøge, hvordan man ved hjælp af Vandhulspædagogik kan udvikle og forbedre elevernes evne til transfer. Det vil sige gøre dem bedre til at overføre det, de lærer på skolen, til det arbejde og den virkelighed, der venter dem i virksomhederne. Vandhulspædagogik handler billedligt talt om at etablere en række vandhuller, som eleverne, som led i undervisningen, kan besøge i vilkårlig rækkefølge og i eget tempo. Vandhullerne består af en række teoretisk-praktiske arbejdsopgaver, også kaldet logopgaver, formuleret med udgangspunkt i undervisningsbekendtgørelsens kompetencemål. Undervisningsforløbet afsluttes med en logprøve, som skal dokumentere, at eleverne har opnået de nødvendige kompetencer. I projektet samarbejder Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU), Teknisk Skole Silkeborg (TSS), Mercantec i Viborg og Videncenter for Erhvervspædagogik (VIE). I workshoppen vil vi uddybe og diskutere vandhulspædagogikken og udbrede de erfaringer, forskellige erhvervsskoler har med at implementere den i deres undervisning. Workshopdeltagerne aktiveres i form af små pauser imellem oplæggene, hvor deltagerne diskuterer og reflekterer over de korte oplæg (cirka 15 minutter). Deltagerne får mulighed for at drøfte, hvordan de kan se vandhulspædagogikken udbredt på egen skole. Faglærer Bo Bernes, Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Faglærer Claus Møller Andersen og faglærer Kristina Skipper, Teknisk Skole Silkeborg 10

11 Workshop 5: Hvordan gennemføres hovedforløb i eux? Eux er en kraftigt voksende aktivitet på Københavns Tekniske Skole og TEC. Mere end 250 unge har p.t. valgt dette uddannelsestilbud på de to skoler. Det første hovedforløb er sat i gang på Københavns Tekniske Skole i august I januar 2013 starter TEC deres første eux-hovedforløb. De to skoler kan konstatere, at det nye tilbud om eux tilsyneladende har ramt en hidtil overset og betydelig målgruppe blandt hovedstadsområdets unge. Elevrekrutteringen til dette tilbud er stærkt stigende, og de to skoler har p.t. tilsammen mere end 250 eux-elever inden for uddannelser som murer, tømrer, snedker, elektriker, datatekniker, kleinsmed, automatiktekniker, elektronikfagtekniker, industritekniker, struktør og værktøjsmager. Navnlig tilrettelæggelsen af hovedforløbene er en logistisk, pædagogisk og organisatorisk udfordring. I workshoppen fremlægges de foreløbige erfaringer med gennemførelse af eux-hovedforløb på begge skoler til diskussion og erfaringsudveksling med deltagere fra andre skoler. Workshoppen gennemføres med korte oplæg og fælles diskussion. Uddannelsesleder Thomas Groth og faglærer Carsten Ingolff Serup Lindbo, Københavns Tekniske Skole Underviser Erik Engel, TEC Workshop 6: Større virksomhedskontrakt flere praktikpladser og bedre erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden Københavns Tekniske Skole, TEC og CPH WEST har sammen iværksat projektet Større virksomhedskontakt flere praktikpladser og bedre erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden. Projektet støttes af Regionsrådet fra 2012 til og med Projektets primære mål er at udvikle et tættere samarbejde med virksomhederne i hovedstadsområdet med sigte på bedre uddannelser, større service og værdi i uddannelsessamarbejdet for virksomhederne og flere praktikpladser i hovedstadsregionen. I workshoppen fremlægges og drøftes de foreløbige erfaringer. 11

12 Projektets primære mål er: Flere besøg i og bedre servicering af virksomhederne i og uden for praktikperioderne Virksomhedstilpassede hovedforløb kan vi skabe læringsforløb, der både respekterer elevernes krav på en generalistuddannelse og samtidig skaber større værdi for virksomhederne? Eksempelvis via ideen om Praktikum? 360 nye praktikpladser senest i 2014 i de 14 hovedforløb, der fra de tre skoler indgår i projektet Reduktion af elevfrafaldet i samme hovedforløb med 35 procent i løbet af projektperioden En målbar større generel virksomhedstilfredshed Aktualisere lærernes viden om den faktiske produktion inden for de respektive brancheområder Øge mulighederne for, at virksomhederne aktivt bidrager i skoleundervisningen, for eksempel via gæstelærerordninger, projektsamarbejde, opgaveformulering/evaluering og virksomhedsforlagt undervisning. Workshoppen skal diskutere og formidle resultater og erfaringer fra projektet. Korte oplæg om foreløbige erfaringer og resultater til gensidig inspiration og drøftelse. Oplægsholder: Produktudviklingschef Tøger Kyvsgaard, Københavns Tekniske Skole Workshop 7: Parallelundervisning på kryds og tværs undervisning i en virtuel verden Oplægget diskuterer barrierer og udfordringer i forbindelse med udviklingen af et parallelundervisningsforløb i ernæringsassistentuddannelsen. Begrebet parallelundervisning dækker over en undervisningsform, hvor en lærer underviser to eller flere hold elever/studerende, som befinder sig på forskellige lokaliteter. Undervisningen understøttes af videokonferencefaciliteter og smartboard. Undervisningen er parallellagt skemamæssigt på de forskellige lokaliteter, så to eller flere hold kan undervises samtidigt. 12

13 Der er udviklet et koncept for parallelundervisning, der sammenknytter undervisningen i ernæringsassistentuddannelsen på fire forskellige lokaliteter (Jylland, Sjælland, Falster og Bornholm). Målet har været et undervisningskoncept af høj faglig kvalitet, som samtidig er rentabelt i forhold til lærer-elev-ratioen. I workshoppen diskuteres pædagogiske, faglige, organisatoriske og tekniske udfordringer ved at gennemføre parallelle undervisningsforløb. Oplæg og forskellige summe- og overvejelsesaktiviteter for deltagerne undervejs. Oplægsholder: Videncenterleder Karsten Gynther, University College Sjælland Workshop 8: Undervisning af talenter i erhvervsuddannelser I workshoppen fortæller vi om erfaringer med talentforløb, udviklet i samarbejde med DI og Centres of Excellence. På alle skoler er der iværksat projekter og forløb, der specifikt arbejder med talenter og talentudvikling i erhvervsuddannelser. De fire CoE-skoler og eksterne samarbejdspartnere er: Københavns Tekniske Skole, TEC, Mercantec, Herningsholm, NCE/Metropol og Erhvervsskolernes Forlag. Oplægget tager udgangspunkt i meget konkrete erfaringer fra nye projekter og forløb og det at udvikle uddannelse for særligt talentfulde elever. Der er tre fokusområder: Tilrettelæggelse og metodik i udviklingen af undervisning og forløb for talenter Åbent værksted som metode i arbejdet med talenter Anvendelsen af ny undervisningsteknologi i arbejdet med talenter. Diskussionen tager udgangspunkt i, hvordan andre skoler og uddannelser kommer i gang med talentarbejdet. Det kan være både generelt og helt konkret i forhold til de metoder, der præsenteres i oplægget. Herunder hvilke udfordringer skolerne skal være opmærksomme på. 13

14 Hvis man overvejer at igangsætte talentarbejde på skolen, er følgende spørgsmål relevante: Hvilken uddannelse? Hvem skal der samarbejdes med? Virksomhederne? Ministeriet for Børn og Undervisning? Faglige udvalg? Tilrettelæggelse af undervisning? Brug af ny teknologi? Hvad kræves der? Projektpræsentation med efterfølgende spørgsmål og diskussion. Projektleder Kristian Hjørnholm, Herningsholm Erhvervsskoe Faglærer Henning Michaelsen Hansen, Københavns Tekniske Skole Lektor og ph.d.-studerende Leif Rye Hauerslev, NCE/Metropol & RUC 14

15 Workshopper på 1. dag den 5. februar kl Workshop 9: Arbejdspladskultur på skolen På erhvervsuddannelsesområdet ønsker de fleste skoler at have tætte relationer til erhvervslivet. Det er med til at sikre, at uddannelserne har et indhold, som svarer til virksomhedernes og samfundets behov. I workshoppen får du en række bud på, hvordan det kan gøres. Du får både et katalog med konkrete værktøjer og en inspirationsfolder med dig hjem. På Niels Brock har man i det seneste års tid sat særligt fokus på at gøre eleverne praktikparate, og skolen har i samarbejde med Fastholdelseskaravanen gennemført et projekt om at udvikle arbejdspladskulturen på skolen. Formålet med projektet har dels været at gøre indholdet i læringsaktiviteterne mere erhvervsrettet, dels at påvirke selve skolekulturen i en mere erhvervsrettet retning. Som et særligt element har projektgruppen desuden udviklet et særligt koncept for kollegial supervision. Skolens ledelse og praktikservicefunktion har været direkte involveret, og cirka 20 lærere har gennemført et kursusforløb med fokus på arbejdspladskultur, tilrettelæggelse af erhvervsrettet undervisning og lærerens rolle i forbindelse med erhvervsrettede læringsaktiviteter. De deltagende lærere har udarbejdet lokale strategier og handleplaner på teamniveau for, hvordan forskellige typer af aktiviteter, der involverer ledere, lærere, virksomheder og elever, hen over grundforløbet skal styrke den erhvervsrettede dimension på skolen. Disse strategier og handleplaner er i gang med at blive implementeret. Erfaringer fra projektet formidles via oplæg og video og man kommer til at tale sammen med de andre i workshoppen, så man får mest mulig inspiration. Pædagogisk konsulent Jan Christensen og elever fra Niels Brock 15

16 Workshop 10: Tårnet et samarbejdsprojekt i grundforløbet, Bygge & Anlæg I projekt Tårnet introduceres eleverne for uddannelserne tømrer, murer og vvs ved at bygge et hus i tre moduldele. Tårnet har givet erfaringer med blandt andet undervisningstilrettelæggelse og lærersamarbejde, differentiering, elevfremmøde og evaluering. Grundforløbseleverne i Bygge & Anlæg på Campus Bornholm skal i de første syv uger bygge et hus, kaldet Tårnet. Eleverne bliver opdelt i grupper, som hver skal bygge en murkonstruktion, en tagkonstruktion og udføre en vvs-installation. Eleverne får indledende teoriundervisning om morgenen med korte oplæg og opgaver. I workshoppen vil vi komme ind på både gode og dårlige erfaringer, der er gjort undervejs med blandt andet elevsamarbejde og elevernes fremmøde, lærerforberedelse og lærersamarbejde, undervisningsdifferentiering, evaluering og vurdering. Ud fra projektet bliver der opstillet bud på, hvad der er vigtigt i praktisk projektarbejde i undervisningen, og hvilke krav det stiller til lærerne. Deltagerne bliver inviteret til at diskutere tværfaglighed og lærerens rolle som leder. Hvordan kan vi for eksempel både strukturere og give plads til forskellighed, styre og motivere? Indledende oplæg. Spørgsmål til plenum om tværfaglighed. Diskussion med sidemand. Plenumopsamling. Derefter nyt oplæg og spørgsmål til plenum om lærerens rolle. Fælles diskussion og opsamling af fælles pointer fra oplægsholdere og deltagere. Uddannelsesleder Eva Højmark og underviser Andreas Borne, Campus Bornholm, Bygge & Anlæg Workshop 11: Sosuordbogen.dk inspiration til it-redskaber i undervisningen Sosuordbogen.dk består af et it-værktøj, som kan hjælpe eleverne i deres sprogtræning, og to blogs, som kan give elever og undervisere inspiration til at inddrage it i både sprogundervisning og fagundervisning til støtte for bogligt svage elever. Workshoppen vil have en høj grad af deltageraktivitet. Sosuordbogen.dk er et it-værktøj, der er udviklet som en støtte til sprogtræning for tosprogede elever på social- og sundhedsskoler, 16

17 men som samtidig også kan være en hjælp for etnisk danske elever og interessant for elever og undervisere i andre uddannelser. På de to blogs kan elever og undervisere få inspiration til forskellige it-værktøjer, der kan bruges i undervisningen både til sprogtræning og også generelt til at aktivere eleverne på en anden måde end ved traditionelle skriftlige afleveringer. I workshoppen vil deltagerne blive introduceret først til Sosuordbogen.dk og de to blogs, herefter til udvalgte værktøjer fra de to blogs, hvor der også vil blive lagt vægt på, hvordan it-værktøjerne kan bruges i den pædagogiske praksis. Deltagerne skal herefter selv afprøve it-værktøjer fra de to blogs. Sosuordbogen.dk er udviklet med baggrund i en undersøgelse blandt undervisere og tosprogede elever på SOSU Nord, Århus Social- og Sundhedsskole og SOSU C, ud over Randers Social- og Sundhedsskole, og disse skoler har også deltaget i afprøvningen af Sosuordbogen.dk. Projektet sluttede i august Workshoppen vil bestå af en indledende præsentation af værktøjerne, hvorefter deltagerne selv skal arbejde med dem. Deltagerne skal derfor selv medbringe computer og smartphone eller tabletpc. Oplægsholder: Underviser Anette Degn Larsen og akademisk medarbejder Marianne Asstrup Udsen, Randers Social- og Sundhedsskole Workshop 12: Forumteater et bud på innovativ didaktik i erhvervsuddannelserne I Forumteatret er der store muligheder for at arbejde innovativt og for at få eleverne til at gøre det samme. I projekt SOSUFORUM arbejdes der med at få undersøgt alle de måder, som Forumteatret kan bidrage i undervisningen på, samtidig med at der udvikles ny undervisning inden for SOSU-området. Forumteater handler om at skabe rum til nye måder at tænke og handle på. Om at give plads til alle indslag og påfund og om at give mulighed for at afprøve de refleksioner og udviklingstanker, som man har i en tæt dialog med andre. I denne workshop får du en smagsprøve på, hvad Forumteatret egentlig er, og hvordan det virker, fra undervisere, som i projekt SOSUFORUM har arbejdet intenst med at få koblet Forumteatret på deres undervisning. Ideen med workshoppen er, at du som fagperson også kan få ideer 17

18 til, hvordan man kan bruge Forumteatret inden for dit felt. Med udgangspunkt i deres udviklingsarbejde vil underviserne fra projektet, gennem øvelser og demonstrationer af Forumteatret, give dig mulighed for at opleve metoden og prøve den ude på gulvet med dig selv som aktiv deltager. Du vil også få mulighed for at hente inspiration til dit arbejde i de undervisningsdesigns, som de undervejs i projektet har udviklet til deres fagområder. Hvis du vil snuse lidt, inden du dukker op på workshoppen, kan du orientere dig på og på Workshoppen vil primært være demonstrerende og deltageraktiverende gennem øvelser ude på gulvet. Der vil være mulighed for at workshopdeltagerne stiller spørgsmål under det meste af workshoppen. Psykolog Julie Kordovsky og underviserne Anette Sejerskilde, Bente Slumstrup, Hanne Pallesen, Kathe Kristiansen og Kurt Thinggard, Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg Workshop 13: Idræt og sundhed på erhvervsskolen hvad er mulighederne, og hvad er effekten? Workshoppen præsenterer resultaterne af to projekter det ene med fokus på mulighederne for at inddrage fysisk aktivitet og sundhed i undervisningen, det andet på de målelige effekter af en målrettet indsats med idræt og fysisk træning. I workshoppen vises der korte film med eksempler fra forskellige skoler og uddannelser, og der lægges op til en række centrale spørgsmål: Hvilken indvirkning kan idræt og fysisk aktivitet have på elevernes sundhedstilstand, trivsel og læring Hvordan kan motions- og sundhedsfremmende aktiviteter implementeres i undervisningen og undervisningsmiljøet på skolerne? Hvordan kan sportsaktiviteter og lignende fremme et stimulerende undervisningsmiljø? Hvilke opgaver og udfordringer rummer indsatsen for lærere og ledelse? 18

19 Med baggrund i eksempler, ideer og erfaringer fra praksis på forskellige skoler vil deltagerne blive udfordret til at drøfte spørgsmålene, og hvordan projekternes resultater vil kunne anvendes. Workshoppen henvender sig til lærere, ledere, faglige udvalg og andre interesserede ved alle erhvervsuddannelser. Workshoppen vil rumme præsentation af to projekter. Der vises filmeksempler fra skolernes praksis med deltagelse af elever, lærere og ledere. Der lægges op til dialog om centrale spørgsmål, som projekterne stiller, og som udfordrer deltagerne i workshoppen. Lektor Stig Guldberg, NCE/Metropol Workshop 14: Bygge Anlæg+ innovative forandringsagenter Bygge anlæg+ er en tværfaglig, studierettet påbygning i murer- og tømreruddannelserne. Uddannelsens overordnede tema er energi, og uddannelsen består af fire moduler, som knyttes til hvert et hovedforløb. Forløbet skal støtte elevernes kompetence til at arbejde med projekt- og udviklingsprocesser på arbejdspladsen og give eleverne større almen viden inden for naturfag og it. Workshoppen vil præsentere og diskutere: Baggrunden for modellen hvad har vi prøvet at tage højde for? - Mestrenes opbakning til den studierettede påbygning - Elevernes motivation for en ekstra og mere krævende uddannelse - Branchens behov for arbejdskraft, der kan initiere udvikling, samt mulighed for videreuddannelse - Model for studierettede forløb på små erhvervsskoler med et mindre elevgrundlag Model for den studierettede påbygning samt eksempler fra undervisningen Hvordan vi arbejder sammen med virksomheder og sikrer praksisforankring Fagene Teknologi og it i håndværkeruddannelserne omkring emnet energi hvorfor og hvordan? 19

20 Drøftelse af behovet for studierettede kompetencer, og hvordan vi kan sikre disse. Oplæg med dialog og spørgsmål. Drøftelse af vores model samt behovet for studierettet påbygning i erhvervsuddannelserne mere bredt. Elever medvirker og vil fortælle om deres erfaringer. Faglærer/koordinator Rune Petersen, faglærer Jesper Skovsgaard og udviklingschef Charlotte Bisbjerg og elever fra EUC Nord Workshop 15: X-klassen gør en forskel for de svageste elever Hvordan når vi de unge, som virkelig har svært ved at få påbegyndt en ungdomsuddannelse eller ofte foretager omvalg, fordi de ikke er klar til overgangen eller i det hele taget klar til skolegang. X-klassen har gjort en forskel. Vi fortæller om elevernes baggrund, hvilke problemer de havde, og hvorfor de lykkedes i x- klassen. Vi belyser undervisningssituationen med billedoptagelser og beskriver herved, hvordan eleverne lykkedes i x-klassen. Afslutningsvis vil vi fortælle historier om eleverne efter x- klasseforløbet hvordan det gik dem, succesrate og mentorforløbet for enkelte elever. I forbindelse med mentorforløbet vil vi forklare fordelen ved, at det var mentorer fra 10. klasse, som fulgte dem i ungdomsuddannelsen. Tanken med workshoppen er at vise, hvad det er, som lykkes, og hvorfor det lykkedes. Samtidig vil vi stille os til rådighed til videre refleksion over, hvordan man kan bruge disse tanker på den enkelte skole, i den enkelte kommune. Projektpræsentation med blandt andet billedoptagelser. Efterfølgende vil vi gerne engagere deltagerne til en diskussion af, hvordan x-klasser kan oprettes andre steder. Oplægsholder: Skoleleder Henriette Qvist, 10. KlasseCenter Vesthimmerland 20

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere