Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København februar Program og workshopbeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser"

Transkript

1 Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012

2 FoU-konferencen 2013 I dagene den 5. og 6. februar 2013 inviterer Ministeriet for Børn og Undervisning til den årlige FoU-konference i DGI-byen, København. Det overordnede tema for konferencen er Implementering af FoU-resultater med fokus på, hvordan resultaterne af forsøgs- og udviklingsprojekterne kan sætte sig spor i den videre udvikling af erhvervsuddannelserne. Konferencen henvender sig fortrinsvis til repræsentanter fra institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser, produktionsskoler, professionshøjskoler, uddannelsesforskere, faglige udvalg og øvrige interessenter. FoU-konferencen er brugerbetalt se nærmere under praktiske oplysninger (side 6). Al tilmelding foregår elektronisk via adressen: fou.registrering.nu Konferencen veksler mellem plenumoplæg og workshopper. Her i programmet kan du se, hvem oplægsholderne er og en beskrivelse af hver enkelt workshop. Det vil fremgå, om der er tale om en ægte workshop med deltageraktiviteter, eller om workshoppen er organiseret med oplæg, spørgsmål og diskussion. Vi forsøger hermed at afstemme forventningerne til, hvordan workshoppens indhold bliver formidlet. I nogle af workshopperne vil der være en facilitator eller ordstyrer. Derudover vil der være flere aktiviteter i foyeren. Programmet kan ses på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside: På den side er der henvisninger til film, præsentationer og andre materialer fra FoU-konferencen En del af disse materialer er udgivet på EMU og kan ses her. Deltagerne vil ved ankomsten til konferencen få udleveret et særligt, trykt konferencehæfte med oversigter over blandt andet det endelige program, rækken af workshopper, samtlige oplægsholdere med kontaktoplysninger og andet relevant indhold. Under konferencen optager vi ligesom på konferencen i 2012 filmsekvenser fra plenum og udvalgte workshopper. Disse film vil umiddelbart efter konferencen være tilgængelige på EMU. Vel mødt på FoU-konferencen Vibe Aarkrog Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser November

3 Indhold Forord 2 Program for FoU-konferencen Praktiske oplysninger 6 Workshopper på 1. dag den 5. februar kl (1. runde) Workshop 1: Innovation og iværksætteri i undervisningen handling, 7 værdi, omverden Workshop 2: Teknisk/merkantilt innovationsmiljø i EUD 8 Workshop 3: Tag eleverne med på råd og få deres mening med ind i 9 undervisningen Workshop 4: Vandhulspædagogik en praksisnær, differentieret og 10 helhedsorienteret undervisning Workshop 5: Hvordan gennemføres hovedforløb i eux? 11 Workshop 6: Større virksomhedskontakt flere praktikpladser og bedre 11 erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden Workshop 7: Parallelundervisning på kryds og tværs undervisning i en 12 virtuel verden Workshop 8: Undervisning af talenter i erhvervsuddannelser 13 Workshopper på 1. dag den 5. februar kl (2. runde) Workshop 9: Arbejdspladskultur på skolen 15 Workshop 10: Tårnet et samarbejdsprojekt i grundforløbet, Bygge & 16 Anlæg Workshop 11: Sosuordbogen.dk inspiration til it-redskaber i undervisningen 16 Workshop 12: Forumteater et bud på innovativ didaktik i erhvervs- 17 uddannelserne Workshop 13: Idræt og sundhed på erhvervsskolen hvad er mulighederne, 18 og hvad er effekten? Workshop 14: Bygge Anlæg+ innovative forandringsagenter 19 Workshop 15: X-klassen gør en forskel for de svageste elever 20 Workshop 16: Diplomuddannelse i erhvervspædagogik som kompetence- 21 og skoleudviklingsforløb Workshopper på 2. dag den 6. februar kl (3. runde) Workshop 17: Lærepladser til alle! et samarbejde mellem erhvervsskoler, 22 UU og jobcentre - AFLYST Workshop 18: Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse 22 eksempler på god praksis Workshop 19: Måltider og mennesker et egu-forløb med pædagogik, der 23 virker Workshop 20: Kollegial supervision 24 Workshop 21: Career Hub innovation og iværksætteri i de nordjyske 24 erhvervsuddannelser Workshop 22: Fjernt fra skolen, men tæt på læring! 25 Workshop 23: Unge, uddannelse og lokalsamfund deltagerorienteret 26 udvikling Workshop 24: Inklusion og klasseledelse 27 3

4 Program for FoU-konferencen 2013 Konferencens 1. dag den 5. februar Ankomst og morgenmad Velkomst Vibe Aarkrog, Ministeriet for Børn og Undervisning, Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Ny Nordisk Skole hvad nyt er der i det? Oplæg ved socialdirektør Søren Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune I oplægget vil der blive givet et bud på, hvorfor Ny Nordisk Skole overhovedet har en berettigelse på den uddannelsespolitiske dagsorden, hvad nyt der er i selve konceptet, og hvordan Ny Nordisk Skole kan bruges af skolerne/institutionerne til at skabe forstærket fokus på udvikling og innovation på erhvervsuddannelsesområdet Pause Workshopper Runde Frokost Workshopper Runde Kaffe/kage Innovative unge til en verden i forandring Oplæg ved direktør Lars Goldschmidt, Dansk Industri Forny eller forsvind det er vilkårene for dagens erhvervsliv og vil i endnu højere grad være det for morgendagens. Derfor er det vigtigt, at de unge forberedes på at arbejde i job, der er under konstant forandring, og på at bidrage til disse forandringer. At de lærer at skaffe viden hjem fra hele verden og at bringe den viden i spil i udviklingen af nye produkter, processer og forretninger. Lars Goldschmidt giver et bud på, hvorfor entreprenørskabskompetencer er værdsat i de danske virksomheder, og hvorfor de unge bør kræve, at deres uddannelser giver dem kompetencer inden for produkt- og procesinnovation og iværksætteri Vil du være kreativ? Så skal du møde erhvervsskolerne! Oplæg ved professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet Jeg vil så gerne have, at eleverne lærer at løse problemer, de ikke har mødt før. Sådan siger en erhvervsskolelærer i et nyligt overstået forskningsprojekt. Udsagnet indrammer et slående karakteristikum ved læringsmiljøerne i erhvervsuddannelserne. De er kreative, fordi eleverne lærer ved at stå i situationer, hvor løsningerne ikke altid er givet på forhånd. Det er i sådanne situationer, vi har brug for at være kreative. Oplægget viser, hvorfor erhvervsskolerne er en glimrende prototype på et kreativt læringsmiljø, der bør kunne inspirere andre og tiltrække de mest nytænkende og innovative elever Netværkstid Middag 4

5 Konferencens 2. dag den 6. februar Ankomst og kaffe Velkomst Vibe Aarkrog, Ministeriet for Børn og Undervisning, Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Workshopper Runde Pause A: Hvordan kan vi styrke samspillet mellem skole og praktik? Oplæg ved specialkonsulent Pernille Hjermov og specialkonsulent Sanya Gertsen-Pedersen, EVA EVA har undersøgt, hvordan skoler og praktikvirksomheder arbejder med at skabe sammenhæng i hovedforløbet på tværs af de to arenaer. Evalueringen har set på praksis inden for tre forskellige tekniske erhvervsuddannelser: Gastronomuddannelsen, bygningsmaleruddannelser og data- og kommunikationsuddannelsen. I oplægget vil EVA pege på nogle af de elementer, der har særlig betydning for et godt samspil mellem skoler og virksomheder. B: Vejledning i praksisrum medfører mindre frafald Oplæg ved uddannelses- og erhvervsvejleder Benedicte Stokkeby Koch, Københavns Tekniske Skole Kropssproget er et betydningsbærende kommunikationsmiddel i forhold til frafald, fastholdelse, bedre overgange i uddannelsessystemet og ikke mindst nærvær i lærerrollen. Det har et miniforskningsprojekt bevist. Betydningen af begrebet vejledning i praksisrum, hvor vejlederen bevæger sig ud i elevernes sfære, synes måske ikke ny og revolutionerende, men det har faktisk vist sig, at kropssproget er et betydningsbærende og væsentligt kommunikationsmiddel, som tydeligere folder sig ud i praksisrummet Nyt fra ministeriet og særlige udfordringer for erhvervsuddannelserne. Direktør Lars Mortensen, Ministeriet for Børn og Undervisning, Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Officiel afslutning på konferencen Frokost 5

6 Praktiske informationer Tilmelding til konferencen foregår elektronisk på fou.registrering.nu Husk venligst at oplyse EAN-nummer af hensyn til e-faktura. Sidste tilmeldingsfrist er den 13. december Priser: Deltagelse begge dage, inklusive middag og hotel: kroner Deltagelse begge dage, inklusive middag, eksklusive hotel: kroner Deltagelse dag 1 inklusive middag: kroner Deltagelse dag 1 eksklusive middag: kroner Deltagelse dag 2 inklusive frokost: kroner NCE sender faktura. Tilmelding er bindende. Eventuel afmelding skal ske skriftligt og senest den 7. januar Afmelding herefter medfører fuld betaling. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lisbeth Magnussen, NCE/Professionshøjskolen METROPOL Direkte telefon:

7 Workshopper på 1. dag den 5. februar kl Workshop 1: Innovation og iværksætteri i undervisningen handling, værdi, omverden I workshoppen får man en introduktion til de muligheder, den enkelte lærer kan hente hos Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise, og derudover kommer deltagerne selv til at arbejde med metoder til iværksætteri og innovation i undervisningen. Nøgleordene i den pædagogiske entreprenørskabsmodel, der ligger bag undervisningen i innovation og iværksætteri hos os, er handling, værdi og omverden, og de er omdrejningspunkterne i de materialer og metoder, der arbejdes med i workshoppen. Entreprenørskabsundervisning introduceres hvad er det, hvad kan det, hvorfor skal jeg arbejde med det? For os handler entreprenørskab om at give eleverne kompetencer til at blive handlekraftige, arbejde værdiskabende og inddrage omverdenen, samtidig med at de styrker og sætter deres faglighed i spil. Vi kommer med et bud på, hvordan man med forløbet Company Programme kan arbejde med entreprenørskab i undervisningen, og giver levende eksempler på, hvad det gør ved eleverne, både fagligt og personligt. Company Programme er et learning-bydoing-forløb, hvor eleverne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social innovation til tekniske produkter. Da det er en workshop, skal du også selv være aktiv. Du bliver introduceret til en metode til aktiv debat og udveksling af ideer om entreprenørskab, og der skal arbejdes med de første skridt til at implementere entreprenørskab hvad skal der til, for at det kan lade sig gøre på din skole? Vi har elever med, der skal fortælle, hvordan det har været at arbejde med entreprenørskab i Company Programme. Teamleder Beate Laubel Boysen, lektor Jan Nielsen og elever fra Company Programme Fonden for entreprenørskab Young Enterprise, Svendborg Erhvervsskole 7

8 Workshop 2: Teknisk/merkantilt innovationsmiljø i EUD Learnmark, Herningsholm og UC Holstebro har arbejdet med forsøg på at etablere teknisk-merkantile, innovative miljøer. Samarbejdet om innovation på tværs af forskelige uddannelser har skullet udfordre og udvikle læringsmiljøerne, så både elever og lærere inspireres til at tænke og handle mere innovativt. Miljø er centralt i projektet. Med afsæt i de erfaringer, skolerne har med det tværfaglige og på tværs af afdelinger, vil vi diskutere, hvordan der skabes læringsmiljøer, hvor der kan udvikles innovative kompetencer. Vi vil lægge vægt på udvikling/stimulering af brede, entrepreneurielle kompetencer. Her kommer talentbegrebet også ind. Skolerne har forsøgt at stimulere idéudvikling og innovation, men har grebet udfordringerne med det tværgående arbejde meget forskelligt an: I Holstebro har malerafdelingen blandt andet arbejdet med Praktikum-ideen som udgangspunkt for at arbejde med innovation, hvor det malerfaglige blev suppleret med et merkantilt islæt. I Herning har elever fra smede- og merkantilt grundforløb samarbejdet om innovativ produktudvikling, hvor de har brugt hver deres faglige kompetencer. Endelig har der i Horsens blandt andet været gennemført et særligt forløb med et blandet hold fra merkantilt og teknisk grundforløb, der i fællesskab i tværgående grupper har arbejdet med idéudvikling og innovation. Vi vil diskutere, hvad der var potentialer i, og hvordan det kan videreudvikles og udbredes. Hvad kræver det af lærerkompetencer og rammer? Vi vil anvende enkle teknikker, hvor deltagerne aktiveres, også kropsligt, skal bevæge sig rundt mellem hinanden, inddele sig efter holdninger og lignende. Vi vil demonstrere, hvad en anden organisering af rammerne for læring kan betyde, og dermed nogle af de metoder, der har været arbejdet med i projektet. 8

9 Lektor Jette Larsen og pædagogisk konsulent Ulla Nistrup, VIA University College, Videreuddannelse og Kompetence udvikling Underviser Karin Bloch Andersen, Learnmark, Horsens Handelslærer Pia Brændegaard, Herningsholm Erhvervsskole Workshop 3: Tag eleverne med på råd og få deres mening med ind i undervisningen 3 positive og 1 kradser! Værktøjet, som giver elev og underviser indsigt i, hvad der gør både undervisning og indlæring langt bedre igennem en simpel struktureret øvelse! For at mindske elevernes fravær og styrke deres engagement i skolen har man inddraget eleverne i undervisningen på en struktureret måde for derved at få skabt refleksion hos dem over deres egen læring og andel i undervisningen. Lærerne omsætter elevfeedbacken til nye læringssituationer, der tilgodeser elevernes behov. 1. Øvelse 3 positive og 1 kradser jævnfør nederst 2. Kort formidling af undersøgelsens modeller og hypoteser 3. Plenumøvelse, hvor deltagernes forventninger til resultatet deles 4. Redegørelse for resultater 5. Overførbarhed til egen undervisning = 100 procent. - deltagerne giver egne bud på 3 positive og 1 kradser, i forhold til hvad de tror, at eleverne har svaret - forventningerne stilles i forhold til de faktiske resultater af øvelsen. EUD-forstander Karen Marie Madsen, IBC Fredericia Lektor Helle Bjerresgaard, UC Syddanmark 9

10 Workshop 4: Vandhulspædagogik en praksisnær, differentieret og helhedsorienteret undervisning Kom og hør om vandhulspædagogik en undervisningsmetode, som tager udgangspunkt i en række allerede velkendte pædagogiske principper, men som kombinerer dem på en ny og anderledes måde. Bliv inspireret til at give din egen og din skoles undervisningspraksis et driftseftersyn. Formålet med FoU-projektet er at undersøge, hvordan man ved hjælp af Vandhulspædagogik kan udvikle og forbedre elevernes evne til transfer. Det vil sige gøre dem bedre til at overføre det, de lærer på skolen, til det arbejde og den virkelighed, der venter dem i virksomhederne. Vandhulspædagogik handler billedligt talt om at etablere en række vandhuller, som eleverne, som led i undervisningen, kan besøge i vilkårlig rækkefølge og i eget tempo. Vandhullerne består af en række teoretisk-praktiske arbejdsopgaver, også kaldet logopgaver, formuleret med udgangspunkt i undervisningsbekendtgørelsens kompetencemål. Undervisningsforløbet afsluttes med en logprøve, som skal dokumentere, at eleverne har opnået de nødvendige kompetencer. I projektet samarbejder Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU), Teknisk Skole Silkeborg (TSS), Mercantec i Viborg og Videncenter for Erhvervspædagogik (VIE). I workshoppen vil vi uddybe og diskutere vandhulspædagogikken og udbrede de erfaringer, forskellige erhvervsskoler har med at implementere den i deres undervisning. Workshopdeltagerne aktiveres i form af små pauser imellem oplæggene, hvor deltagerne diskuterer og reflekterer over de korte oplæg (cirka 15 minutter). Deltagerne får mulighed for at drøfte, hvordan de kan se vandhulspædagogikken udbredt på egen skole. Faglærer Bo Bernes, Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Faglærer Claus Møller Andersen og faglærer Kristina Skipper, Teknisk Skole Silkeborg 10

11 Workshop 5: Hvordan gennemføres hovedforløb i eux? Eux er en kraftigt voksende aktivitet på Københavns Tekniske Skole og TEC. Mere end 250 unge har p.t. valgt dette uddannelsestilbud på de to skoler. Det første hovedforløb er sat i gang på Københavns Tekniske Skole i august I januar 2013 starter TEC deres første eux-hovedforløb. De to skoler kan konstatere, at det nye tilbud om eux tilsyneladende har ramt en hidtil overset og betydelig målgruppe blandt hovedstadsområdets unge. Elevrekrutteringen til dette tilbud er stærkt stigende, og de to skoler har p.t. tilsammen mere end 250 eux-elever inden for uddannelser som murer, tømrer, snedker, elektriker, datatekniker, kleinsmed, automatiktekniker, elektronikfagtekniker, industritekniker, struktør og værktøjsmager. Navnlig tilrettelæggelsen af hovedforløbene er en logistisk, pædagogisk og organisatorisk udfordring. I workshoppen fremlægges de foreløbige erfaringer med gennemførelse af eux-hovedforløb på begge skoler til diskussion og erfaringsudveksling med deltagere fra andre skoler. Workshoppen gennemføres med korte oplæg og fælles diskussion. Uddannelsesleder Thomas Groth og faglærer Carsten Ingolff Serup Lindbo, Københavns Tekniske Skole Underviser Erik Engel, TEC Workshop 6: Større virksomhedskontrakt flere praktikpladser og bedre erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden Københavns Tekniske Skole, TEC og CPH WEST har sammen iværksat projektet Større virksomhedskontakt flere praktikpladser og bedre erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden. Projektet støttes af Regionsrådet fra 2012 til og med Projektets primære mål er at udvikle et tættere samarbejde med virksomhederne i hovedstadsområdet med sigte på bedre uddannelser, større service og værdi i uddannelsessamarbejdet for virksomhederne og flere praktikpladser i hovedstadsregionen. I workshoppen fremlægges og drøftes de foreløbige erfaringer. 11

12 Projektets primære mål er: Flere besøg i og bedre servicering af virksomhederne i og uden for praktikperioderne Virksomhedstilpassede hovedforløb kan vi skabe læringsforløb, der både respekterer elevernes krav på en generalistuddannelse og samtidig skaber større værdi for virksomhederne? Eksempelvis via ideen om Praktikum? 360 nye praktikpladser senest i 2014 i de 14 hovedforløb, der fra de tre skoler indgår i projektet Reduktion af elevfrafaldet i samme hovedforløb med 35 procent i løbet af projektperioden En målbar større generel virksomhedstilfredshed Aktualisere lærernes viden om den faktiske produktion inden for de respektive brancheområder Øge mulighederne for, at virksomhederne aktivt bidrager i skoleundervisningen, for eksempel via gæstelærerordninger, projektsamarbejde, opgaveformulering/evaluering og virksomhedsforlagt undervisning. Workshoppen skal diskutere og formidle resultater og erfaringer fra projektet. Korte oplæg om foreløbige erfaringer og resultater til gensidig inspiration og drøftelse. Oplægsholder: Produktudviklingschef Tøger Kyvsgaard, Københavns Tekniske Skole Workshop 7: Parallelundervisning på kryds og tværs undervisning i en virtuel verden Oplægget diskuterer barrierer og udfordringer i forbindelse med udviklingen af et parallelundervisningsforløb i ernæringsassistentuddannelsen. Begrebet parallelundervisning dækker over en undervisningsform, hvor en lærer underviser to eller flere hold elever/studerende, som befinder sig på forskellige lokaliteter. Undervisningen understøttes af videokonferencefaciliteter og smartboard. Undervisningen er parallellagt skemamæssigt på de forskellige lokaliteter, så to eller flere hold kan undervises samtidigt. 12

13 Der er udviklet et koncept for parallelundervisning, der sammenknytter undervisningen i ernæringsassistentuddannelsen på fire forskellige lokaliteter (Jylland, Sjælland, Falster og Bornholm). Målet har været et undervisningskoncept af høj faglig kvalitet, som samtidig er rentabelt i forhold til lærer-elev-ratioen. I workshoppen diskuteres pædagogiske, faglige, organisatoriske og tekniske udfordringer ved at gennemføre parallelle undervisningsforløb. Oplæg og forskellige summe- og overvejelsesaktiviteter for deltagerne undervejs. Oplægsholder: Videncenterleder Karsten Gynther, University College Sjælland Workshop 8: Undervisning af talenter i erhvervsuddannelser I workshoppen fortæller vi om erfaringer med talentforløb, udviklet i samarbejde med DI og Centres of Excellence. På alle skoler er der iværksat projekter og forløb, der specifikt arbejder med talenter og talentudvikling i erhvervsuddannelser. De fire CoE-skoler og eksterne samarbejdspartnere er: Københavns Tekniske Skole, TEC, Mercantec, Herningsholm, NCE/Metropol og Erhvervsskolernes Forlag. Oplægget tager udgangspunkt i meget konkrete erfaringer fra nye projekter og forløb og det at udvikle uddannelse for særligt talentfulde elever. Der er tre fokusområder: Tilrettelæggelse og metodik i udviklingen af undervisning og forløb for talenter Åbent værksted som metode i arbejdet med talenter Anvendelsen af ny undervisningsteknologi i arbejdet med talenter. Diskussionen tager udgangspunkt i, hvordan andre skoler og uddannelser kommer i gang med talentarbejdet. Det kan være både generelt og helt konkret i forhold til de metoder, der præsenteres i oplægget. Herunder hvilke udfordringer skolerne skal være opmærksomme på. 13

14 Hvis man overvejer at igangsætte talentarbejde på skolen, er følgende spørgsmål relevante: Hvilken uddannelse? Hvem skal der samarbejdes med? Virksomhederne? Ministeriet for Børn og Undervisning? Faglige udvalg? Tilrettelæggelse af undervisning? Brug af ny teknologi? Hvad kræves der? Projektpræsentation med efterfølgende spørgsmål og diskussion. Projektleder Kristian Hjørnholm, Herningsholm Erhvervsskoe Faglærer Henning Michaelsen Hansen, Københavns Tekniske Skole Lektor og ph.d.-studerende Leif Rye Hauerslev, NCE/Metropol & RUC 14

15 Workshopper på 1. dag den 5. februar kl Workshop 9: Arbejdspladskultur på skolen På erhvervsuddannelsesområdet ønsker de fleste skoler at have tætte relationer til erhvervslivet. Det er med til at sikre, at uddannelserne har et indhold, som svarer til virksomhedernes og samfundets behov. I workshoppen får du en række bud på, hvordan det kan gøres. Du får både et katalog med konkrete værktøjer og en inspirationsfolder med dig hjem. På Niels Brock har man i det seneste års tid sat særligt fokus på at gøre eleverne praktikparate, og skolen har i samarbejde med Fastholdelseskaravanen gennemført et projekt om at udvikle arbejdspladskulturen på skolen. Formålet med projektet har dels været at gøre indholdet i læringsaktiviteterne mere erhvervsrettet, dels at påvirke selve skolekulturen i en mere erhvervsrettet retning. Som et særligt element har projektgruppen desuden udviklet et særligt koncept for kollegial supervision. Skolens ledelse og praktikservicefunktion har været direkte involveret, og cirka 20 lærere har gennemført et kursusforløb med fokus på arbejdspladskultur, tilrettelæggelse af erhvervsrettet undervisning og lærerens rolle i forbindelse med erhvervsrettede læringsaktiviteter. De deltagende lærere har udarbejdet lokale strategier og handleplaner på teamniveau for, hvordan forskellige typer af aktiviteter, der involverer ledere, lærere, virksomheder og elever, hen over grundforløbet skal styrke den erhvervsrettede dimension på skolen. Disse strategier og handleplaner er i gang med at blive implementeret. Erfaringer fra projektet formidles via oplæg og video og man kommer til at tale sammen med de andre i workshoppen, så man får mest mulig inspiration. Pædagogisk konsulent Jan Christensen og elever fra Niels Brock 15

16 Workshop 10: Tårnet et samarbejdsprojekt i grundforløbet, Bygge & Anlæg I projekt Tårnet introduceres eleverne for uddannelserne tømrer, murer og vvs ved at bygge et hus i tre moduldele. Tårnet har givet erfaringer med blandt andet undervisningstilrettelæggelse og lærersamarbejde, differentiering, elevfremmøde og evaluering. Grundforløbseleverne i Bygge & Anlæg på Campus Bornholm skal i de første syv uger bygge et hus, kaldet Tårnet. Eleverne bliver opdelt i grupper, som hver skal bygge en murkonstruktion, en tagkonstruktion og udføre en vvs-installation. Eleverne får indledende teoriundervisning om morgenen med korte oplæg og opgaver. I workshoppen vil vi komme ind på både gode og dårlige erfaringer, der er gjort undervejs med blandt andet elevsamarbejde og elevernes fremmøde, lærerforberedelse og lærersamarbejde, undervisningsdifferentiering, evaluering og vurdering. Ud fra projektet bliver der opstillet bud på, hvad der er vigtigt i praktisk projektarbejde i undervisningen, og hvilke krav det stiller til lærerne. Deltagerne bliver inviteret til at diskutere tværfaglighed og lærerens rolle som leder. Hvordan kan vi for eksempel både strukturere og give plads til forskellighed, styre og motivere? Indledende oplæg. Spørgsmål til plenum om tværfaglighed. Diskussion med sidemand. Plenumopsamling. Derefter nyt oplæg og spørgsmål til plenum om lærerens rolle. Fælles diskussion og opsamling af fælles pointer fra oplægsholdere og deltagere. Uddannelsesleder Eva Højmark og underviser Andreas Borne, Campus Bornholm, Bygge & Anlæg Workshop 11: Sosuordbogen.dk inspiration til it-redskaber i undervisningen Sosuordbogen.dk består af et it-værktøj, som kan hjælpe eleverne i deres sprogtræning, og to blogs, som kan give elever og undervisere inspiration til at inddrage it i både sprogundervisning og fagundervisning til støtte for bogligt svage elever. Workshoppen vil have en høj grad af deltageraktivitet. Sosuordbogen.dk er et it-værktøj, der er udviklet som en støtte til sprogtræning for tosprogede elever på social- og sundhedsskoler, 16

17 men som samtidig også kan være en hjælp for etnisk danske elever og interessant for elever og undervisere i andre uddannelser. På de to blogs kan elever og undervisere få inspiration til forskellige it-værktøjer, der kan bruges i undervisningen både til sprogtræning og også generelt til at aktivere eleverne på en anden måde end ved traditionelle skriftlige afleveringer. I workshoppen vil deltagerne blive introduceret først til Sosuordbogen.dk og de to blogs, herefter til udvalgte værktøjer fra de to blogs, hvor der også vil blive lagt vægt på, hvordan it-værktøjerne kan bruges i den pædagogiske praksis. Deltagerne skal herefter selv afprøve it-værktøjer fra de to blogs. Sosuordbogen.dk er udviklet med baggrund i en undersøgelse blandt undervisere og tosprogede elever på SOSU Nord, Århus Social- og Sundhedsskole og SOSU C, ud over Randers Social- og Sundhedsskole, og disse skoler har også deltaget i afprøvningen af Sosuordbogen.dk. Projektet sluttede i august Workshoppen vil bestå af en indledende præsentation af værktøjerne, hvorefter deltagerne selv skal arbejde med dem. Deltagerne skal derfor selv medbringe computer og smartphone eller tabletpc. Oplægsholder: Underviser Anette Degn Larsen og akademisk medarbejder Marianne Asstrup Udsen, Randers Social- og Sundhedsskole Workshop 12: Forumteater et bud på innovativ didaktik i erhvervsuddannelserne I Forumteatret er der store muligheder for at arbejde innovativt og for at få eleverne til at gøre det samme. I projekt SOSUFORUM arbejdes der med at få undersøgt alle de måder, som Forumteatret kan bidrage i undervisningen på, samtidig med at der udvikles ny undervisning inden for SOSU-området. Forumteater handler om at skabe rum til nye måder at tænke og handle på. Om at give plads til alle indslag og påfund og om at give mulighed for at afprøve de refleksioner og udviklingstanker, som man har i en tæt dialog med andre. I denne workshop får du en smagsprøve på, hvad Forumteatret egentlig er, og hvordan det virker, fra undervisere, som i projekt SOSUFORUM har arbejdet intenst med at få koblet Forumteatret på deres undervisning. Ideen med workshoppen er, at du som fagperson også kan få ideer 17

18 til, hvordan man kan bruge Forumteatret inden for dit felt. Med udgangspunkt i deres udviklingsarbejde vil underviserne fra projektet, gennem øvelser og demonstrationer af Forumteatret, give dig mulighed for at opleve metoden og prøve den ude på gulvet med dig selv som aktiv deltager. Du vil også få mulighed for at hente inspiration til dit arbejde i de undervisningsdesigns, som de undervejs i projektet har udviklet til deres fagområder. Hvis du vil snuse lidt, inden du dukker op på workshoppen, kan du orientere dig på og på Workshoppen vil primært være demonstrerende og deltageraktiverende gennem øvelser ude på gulvet. Der vil være mulighed for at workshopdeltagerne stiller spørgsmål under det meste af workshoppen. Psykolog Julie Kordovsky og underviserne Anette Sejerskilde, Bente Slumstrup, Hanne Pallesen, Kathe Kristiansen og Kurt Thinggard, Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg Workshop 13: Idræt og sundhed på erhvervsskolen hvad er mulighederne, og hvad er effekten? Workshoppen præsenterer resultaterne af to projekter det ene med fokus på mulighederne for at inddrage fysisk aktivitet og sundhed i undervisningen, det andet på de målelige effekter af en målrettet indsats med idræt og fysisk træning. I workshoppen vises der korte film med eksempler fra forskellige skoler og uddannelser, og der lægges op til en række centrale spørgsmål: Hvilken indvirkning kan idræt og fysisk aktivitet have på elevernes sundhedstilstand, trivsel og læring Hvordan kan motions- og sundhedsfremmende aktiviteter implementeres i undervisningen og undervisningsmiljøet på skolerne? Hvordan kan sportsaktiviteter og lignende fremme et stimulerende undervisningsmiljø? Hvilke opgaver og udfordringer rummer indsatsen for lærere og ledelse? 18

19 Med baggrund i eksempler, ideer og erfaringer fra praksis på forskellige skoler vil deltagerne blive udfordret til at drøfte spørgsmålene, og hvordan projekternes resultater vil kunne anvendes. Workshoppen henvender sig til lærere, ledere, faglige udvalg og andre interesserede ved alle erhvervsuddannelser. Workshoppen vil rumme præsentation af to projekter. Der vises filmeksempler fra skolernes praksis med deltagelse af elever, lærere og ledere. Der lægges op til dialog om centrale spørgsmål, som projekterne stiller, og som udfordrer deltagerne i workshoppen. Lektor Stig Guldberg, NCE/Metropol Workshop 14: Bygge Anlæg+ innovative forandringsagenter Bygge anlæg+ er en tværfaglig, studierettet påbygning i murer- og tømreruddannelserne. Uddannelsens overordnede tema er energi, og uddannelsen består af fire moduler, som knyttes til hvert et hovedforløb. Forløbet skal støtte elevernes kompetence til at arbejde med projekt- og udviklingsprocesser på arbejdspladsen og give eleverne større almen viden inden for naturfag og it. Workshoppen vil præsentere og diskutere: Baggrunden for modellen hvad har vi prøvet at tage højde for? - Mestrenes opbakning til den studierettede påbygning - Elevernes motivation for en ekstra og mere krævende uddannelse - Branchens behov for arbejdskraft, der kan initiere udvikling, samt mulighed for videreuddannelse - Model for studierettede forløb på små erhvervsskoler med et mindre elevgrundlag Model for den studierettede påbygning samt eksempler fra undervisningen Hvordan vi arbejder sammen med virksomheder og sikrer praksisforankring Fagene Teknologi og it i håndværkeruddannelserne omkring emnet energi hvorfor og hvordan? 19

20 Drøftelse af behovet for studierettede kompetencer, og hvordan vi kan sikre disse. Oplæg med dialog og spørgsmål. Drøftelse af vores model samt behovet for studierettet påbygning i erhvervsuddannelserne mere bredt. Elever medvirker og vil fortælle om deres erfaringer. Faglærer/koordinator Rune Petersen, faglærer Jesper Skovsgaard og udviklingschef Charlotte Bisbjerg og elever fra EUC Nord Workshop 15: X-klassen gør en forskel for de svageste elever Hvordan når vi de unge, som virkelig har svært ved at få påbegyndt en ungdomsuddannelse eller ofte foretager omvalg, fordi de ikke er klar til overgangen eller i det hele taget klar til skolegang. X-klassen har gjort en forskel. Vi fortæller om elevernes baggrund, hvilke problemer de havde, og hvorfor de lykkedes i x- klassen. Vi belyser undervisningssituationen med billedoptagelser og beskriver herved, hvordan eleverne lykkedes i x-klassen. Afslutningsvis vil vi fortælle historier om eleverne efter x- klasseforløbet hvordan det gik dem, succesrate og mentorforløbet for enkelte elever. I forbindelse med mentorforløbet vil vi forklare fordelen ved, at det var mentorer fra 10. klasse, som fulgte dem i ungdomsuddannelsen. Tanken med workshoppen er at vise, hvad det er, som lykkes, og hvorfor det lykkedes. Samtidig vil vi stille os til rådighed til videre refleksion over, hvordan man kan bruge disse tanker på den enkelte skole, i den enkelte kommune. Projektpræsentation med blandt andet billedoptagelser. Efterfølgende vil vi gerne engagere deltagerne til en diskussion af, hvordan x-klasser kan oprettes andre steder. Oplægsholder: Skoleleder Henriette Qvist, 10. KlasseCenter Vesthimmerland 20

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Indfrier diplom i erhvervspædagogik fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? NCE / Metropol Side 1 Hvad er fremtidens efter-

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Unge i transition - veje og omveje i valgprocessen

Unge i transition - veje og omveje i valgprocessen Vejlederkonference 2013 Unge i transition - veje og omveje i valgprocessen Den årlige konference for vejledere fra ungdomsuddannelserne, UU-centre og de frie skoler Hotel Svendborg den 2. 3. maj 2013 Konference

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tilmelding og program Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet SIP-1 januar 2015 Formål Formålet med den første kursusdag er at give

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Fra smørekande til elektronisk fodlænke

Fra smørekande til elektronisk fodlænke Fra smørekande til elektronisk fodlænke -vejledning ved en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og på ungdomsuddannelserne Hotel Nyborg Strand den 6. 7. maj 2010 Vedtagelsen af Ungepakken

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse?

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? UddannelsesBenchmark ESB-Netværkett d. 28. august 2013 Side 1 Stikord: 1. Egne erfaringer med pædagogisk ledelse efter OK13 2. Pædagogisk ledelse

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Vejlederkonferencen 2012 Parat til uddannelse og karriere?

Vejlederkonferencen 2012 Parat til uddannelse og karriere? Vejlederkonferencen 2012 Parat til uddannelse og karriere? Konsekvenser af ungepakken Den årlige konference for vejledere i UU-centre, på ungdomsuddannelser og de frie kostskoler Munkebjerg Hotel, Vejle

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere