Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden."

Transkript

1 Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, tlf Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard, tlf Afdelingsleder for fritidshjemmet, Jan Hansen, tlf Afdelingsleder for elevhjemmet, Juan Scharff, tlf Leder af læringsmiljøet, Marianne L. Kruse, tlf Vedr. kompetencecenteret: kontakt Marianne L. Kruse eller Hanne Staugaard Nyt fra kompetencecenteret Langelinieskolen afholder en konference d. 2. dec. 2013, kl i Vartov, Kbh. med overskriften Hvordan skal det fremtidige læringsmilljø til børn og unge med høretab se ud. Programsætning og invitationer er sendt rundt, og kan ses på Langelinieskolens hjemmeside. Tilmeldingsfrist er 18. november. Som det kan ses af programmet kommer formiddagen til at bestå af debat og oplæg ved Sue Archbold, PhD Chief Executive, The Ear Foundation, Nottingham, samt Ture Andersen, læge, klinisk lektor og forsker ved Syddansk Universitet. Om eftermiddagen kommer debatten til at fortsætte med korte oplæg fra et bredt sammensat panel. Langelinieskolen er vært ved en frokost og deltagelse er gratis. Kurset Inkluderende arbejde med børn og unge med høretab afholdtes senest i efteråret Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra forældre og professionelle, der arbejder med børn og unge med høretab. Kurset afholdes derfor atter i efteråret 2014 over fire kursusdage fra september til oktober. Kurset gentages i foråret Kursusopslag sendes ud og kan findes på hjemmesiden fra marts Står man som professionel med et akut behov for viden om inklusion af børn og unge med høretab måske fordi man har modtaget et barn med høretab i sin institution eller klasse er man altid velkommen til at henvende sig til kompetencecenteret. Vi arrangerer gerne kurser/kursusdage for grupper af professionelle tilrettelagt ud fra deltagernes ønsker og behov. Et afklarende møde afholdes omkostningsfrit, hvorefter vi fremsender et tilbud. Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

2 Teen-træf for unge med høretab, som går i 7. til 10. klasse, afholdes 8. til 10. november 2013 på Danstrupvej i Emdrup. Se folderen på hjemmesiden. Kurset afløser i år Børnehørekurset. Yderligere kurser er under planlægning, så hold øje med Kompetencecenter SPK på Langelinieskolens hjemmeside:. Undervisning og afklaringsforløb for unge over 18 år I samarbejde med jobcentre og konsulenter på Sjælland gennemføres pt. flere afklarings- og undervisningsforløb for unge over 18 år med høretab. Hensigten med disse forløb er at styrke kursisternes kompetencer specielt indenfor fagene dansk, matematik og engelsk samt at afklare uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker. Projekt om haptiske signaler Som omtalt i Nyhedsbrevet i december 2012 har et tværfagligt team omkring en døvblind dreng de sidste par år arbejdet på et projekt om brug og introduktion af haptiske signaler som en del af kommunikationen med personer med døvblindhed. Materialecentret i Aalborg har nu udgivet et hæfte med tilhørende DVD om resultaterne af dette projekt. I hæftet beskrives, hvordan familie og professionelle omkring personer med medfødt og erhvervet døvblindhed i hverdagen kan bruge haptiske signaler som en del af kommunikationen. Se mere på eller kontakt Kompetencecenter SPK, Koordinator: Steen Winther Clausen, Langelinieskolen, Specialafdelingen SPK,,, tlf.: , direkte nr.: , Deltagelse i konferencer Kompetencecenteret har i den forløbne måned været repræsenteret ved to konferencer, der begge handlede om inklusion af børn med høretab, dog med forskellige vinkler. På konferencen Inkluderende hørepædagogisk bistand, arrangeret af Center for Høretab i Fredericia, fremlagde udviklingskonsulent Ida Marie Holm en række spændende og tankevækkende overvejelser med udgangspunkt i hendes masterprojekt i specialpædagogik. Paradigmeskiftet fra det tidligere integrations- og individperspektiv, hvor man så på barnet som havende et problem, og hvor barnet bar ansvaret for at deltagelse kunne lykkes, til et inklusions- og relationsperspektiv, hvor relationerne er vanskelighederne, og hvor barnets omverden har ansvaret for at deltagelse lykkes, har konsekvenser for den specialpædagogiske indsats i forhold til inklusion af børn med høretab. Her bliver det væsentlige at have blik for det særlige, der skal til, for at opnå både læring og deltagelse eller læring gennem deltagelse - hvor deltagelsesbetingelserne er påvirket af barnets høretab. En væsentlig pointe i forbindelse med hørepædagogisk bistand i inklusionsperspektiv er, at man skal have mere fokus på at stille de gode/rigtige spørgsmål fremfor at give en række svar. 2

3 Den anden konference var arrangeret i et samarbejde mellem DDL og Dansk Sprognævn. Konferencens fokus var på inklusion af døvfødte børn, og hvordan vi sikrer at disse børn stimuleres optimalt sprogligt, fagligt og socialt. Man forsøgte at komme omkring problemstillingen via erfaringer fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Der var mange deltagere fra hele Danmark. Konference gav et overordnet billede af de forskellige måder, hvorpå inklusion af døvfødte børn foregår i de nordiske lande. Måden, vi inkluderer børn med høretab på i Danmark, adskiller sig væsentligt fra de øvrige nordiske lande. Konferencen gav anledning til et par overvejelser efterfølgende. Fx fremhævede Anne Haven og Vibeke Rødsgaard-Mathiesen i deres oplæg om inklusion i Danmark den betydning, som børnehørekurser og teen-træf har for inkluderede børn med høretab. På børnehørekurserne får børnene mulighed for at mødes med andre børn med høretab, og de danner netværk. Anne og Vibekes erfaring er, at børnehørekurser styrker børn med høretab og er væsentlige for en bedre inklusion af børnene. Et til to børnehørekurser er tilstrækkelige til, at børnene får dannet sociale netværk, som de bevarer efterfølgende. Spk Langelinieskolen tilbyder henholdsvis børnehørekurser og teentræf. De to konferencer viser, at der er opmærksomhed på, at børn med høretab sikres en optimal inklusion. Nyt fra skolen Nyt logo Langelinieskolen har fået nyt logo: SPK s tidligere logo hjemmeside. Besøg af Lars Barfoed går på pension og vil ikke fremover være at finde på Langelinieskolens Mandag d. 16. september fik vi besøg af formanden for Det Konservative Folkeparti, Lars Barfoed. Efter en rundvisning på Spk, hvor der blev hilst på børn og voksne, holdt vi et kort møde, hvor der blev orienteret om stedet og undervisningen her. Vi talte også om de udfordringer Spk står i. Lars Barfoed var og er meget interesseret i området og det blev et fint besøg med deltagelse af ledelse, forældrerepræsentanter samt repræsentanter fra DDL. 3

4 B klassen i samarbejde med Den Kgl. Ballet, B Kompagniet Eleverne fik en fantastisk oplevelse, men også balletdanserne i B Kompagniet fik en god dag og en oplevelse ud over det sædvanlige. Besøg fra Australien Vi har haft besøg af en gruppe lærere og ledere fra Melbourne University som besøgte Langelinieskolen som en del af deres master-uddannelse. Ved besøget deltog de ældste elever sammen med udskolingseleverne uden høretab til en times undervisning om ligheder og forskelle mellem det danske og det australske skolesystem. Alt foregik på engelsk og selv om der var tegnsprogstolk til stede var det en spændende sproglig udfordring for eleverne. IPads i undervisningen Flere og flere lærere benytter ipads i deres undervisning bl.a. med inspiration fra årets sommeruniversitet hvor dette var et tema, som flere lærere deltog i. Desuden oplever vi, at ipads udvikler og understøtter kommunikationen blandt de elever, der har kommunikative udfordringer. Comfort Audio For 3 år siden besluttede vi (efter lange overvejelser og forsøgsperioder) at det er Comfort Audios høretekniske løsning, der fungerer mest hensigtsmæssigt til vores elever, bygningernes indretning og den pædagogiske didaktik. Nu er alle klasser fuldt udstyret og personalet har været til flere introduktionsmøder med firmaet. Det er ikke alle elever der benytter udstyret, men for de der har valgt det fra, er den beslutning taget efter grundig overvejelse. Nyt fra fritidshjemmet, Spk KKFO I uge 27 var vi traditionen tro på landslejr. Her samledes ca. 50 børn og unge med høretab fra hele landet. I år var vi på Slottet, en efterskole i smukke omgivelser ved Tølløse på Sjælland. En herlig uge, hvor nye venskaber opstod og gamle blev plejet. 4

5 Aftenåbent Vi holder aftenåbent ca. hver 14 dag. Tilbuddet tager så vidt muligt udgangspunkt i børnegruppens ønsker. Vi ønsker at gøre tilbuddet så bredt som muligt, hvilket betyder, at det kan være målrettet hele gruppens børn, pige - drenge aktiviteter eller aldersopdelte aktiviteter. Vi har bl.a. haft filmaften med fællesspisning. Næste aften åbning byder på natcomputercafetur for drengene. Som noget nyt samarbejder vi med elevhjemmet Danstrupvej om at holde fælles aftenåbent én gang om måneden. Næste arrangement af denne slags bliver Halloween i november og julehygge i december. Inklusionstiltag Vi har gennem en længere periode samarbejdet med almenafdelingens KKFO, Livjægerhuset. Vi samarbejder nu også med 2 fritidsklubber på Østerbro, Haunstrupgård og B29, for herigennem at kunne tilbyde vores børn og unge en bredere vifte af tilbud i større, sociale miljøer. Haunstrupgård

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr.

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel December 2000 3. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden... 1 Familiekursus på Hotel Legoland den 7. - 8. oktober 2 5 år med cochlear

Læs mere

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver Fredericiaskolen - fremtiden...1 Information om CI...2 Konfirmationen 2007...3 Elevhjemmenes fremtidsværksted...3 Pædagogisk dag...4 Uranus...4 For Trivsel Mod mobning...6 Terminsprøver...7 Batterier til

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1

decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1 decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1 FM i klasseværelset aldrig har det været så let! Som enhver anden forælder, ønsker du at dit barn skal vokse op og være lykkelig, dygtig og uafhængig. Og jo bedre man

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013 1 Kolofon Skole-hjemsamarbejde i praksis Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen)

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen) Nyhedsbrev April 2015 Kære forældre Jeg havde desværre ikke mulighed for at være i Troldhytten i dag fredag. Jeg ønsker jer der stopper i Troldhytten al godt fremover. Jeres børn fik knus og kram torsdag

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Uddannelse for Døvblindepersonale. Forår 2013. Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation?

Uddannelse for Døvblindepersonale. Forår 2013. Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation? Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog forår 2013 Uddannelse for Døvblindepersonale Forår 2013 Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation? Ledelse i servicetilbud

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere