Sig aldrig nej til uddannelse!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sig aldrig nej til uddannelse!"

Transkript

1 Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2014 NR ÅRGANG Sig aldrig nej til uddannelse! Ali Omar arbejder som maskinfører på Ecophon, hvor han har været på en række efteruddannelsesforløb. Det har forbedret hans fagsprog og givet ham mod på nye udfordringer. Læs om Ali på side 10 DE GODE ERFARINGER MED IKV FORMIDLES VIDERE, side 6 NYE REGLER PR. 1. JANUAR side 9

2 ÆNDRINGER I DANSKTILBUD Foråret er over os, og et nyt nummer af Integration er ude hos vores samarbejdspartnere, kursister, pårørende og medarbejdere. Vi er glade for at vi efterhånden har en bred læserskare både lokalt og rundt om i landet. Tak for jeres tilbagemeldinger og ideer! Fra januar 2014 blev dansktilbuddet for arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende samt au pairer ændret. Mens udlændinge, der ikke tilhører ovenstående grupper, fortsat tilbydes Danskuddannelse 1, 2 eller 3, får de, som vil arbejde eller studere i Danmark et særligt tilbud ved ankomst: Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - dog er der mulighed for overgang til Danskuddannelse efter 250 timers undervisning. Se nærmere herom på side 11. Det foreløbig sidste forløb i denne runde afsluttes i april, og forløbene for de i alt 100 deltagere har været en stor succes. Det fortæller vi mere om side 4. Vi nærmer os sommerafgangsprøverne, og jeg vil benytte lejligheden til her at ønske de 92 tilmeldte kursister held og lykke samt ønske dem en god fremtid i Danmark. God sommer til alle! Forstander Lene Eriksen Stevns, Faxe, Sorø og Slagelse Kommune har det sidste halvandet år i samarbejde med 3F samt EUC Sjælland gennemført en række AMU-rotationsforløb for tosprogede ansatte i rengøringsbranchen, hvor NSI har stået for undervisning i fagdansk i tæt samarbejde med faglærere på EUC Sjælland. Integration Nyt fra Næstved Sprogog Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej Næstved Telefon: Telefax: Redaktion Lene Eriksen (ansvarsh. redaktør) Cecilie Sandbjerg Lene Ingil Johansen Joen Juel Jensen Layout Cecilie Sandbjerg Tryk Sangill Grafisk, Holme-Olstrup Oplag 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 INDHOLD 4 DANSK KAN ANBEFALES Tre arbejdsgivere fortæller om nogle af de ændringer, de oplever hos medarbejdere, der har været på et af de særligt tilrettelagte AMU-forløb. 7 SET & HØRT Læs om aktiviteter, der har været båden inden og uden for NSI, bl.a. om en række gæster, der har fortalt om de uddannelsesmuligheder, der er i netop deres branche. 5 DELTAGERNES EGNE RÅD AMU-deltagerne anbefaler andre tosprogede at komme på kursus - se hvordan de mener det gode budskab kan udbredes. 11 HVOR BLEV DE AF? Efter kun et år på sprogcentret tog Sara 9. klasse på VUC og dernæst en HF på Næstved Gymnasium. Nu læser hun jura på andet år på Københavns Universitet og er aktiv som frivillig i sin fritid. INTEGRATION 2014 nr. 1 3

4 Flere skal høre om AMU-kurser for tosprogede! Tekst og foto: Connie Toft, udviklingskoordinator på NSI Med AMU s vifte af uddannelser er det muligt at sammensætte skræddersyede uddannelsesforløb - forløb, som giver både deltagere og arbejdsgivere et stort udbytte. Siden foråret 2012 har syv arbejdsgivere og 100 tosprogede medarbejdere haft glæde af muligheden for længere AMU-efteruddannelsesforløb, hvori faget kombineres med danskundervisning. Arbejdsgiver med i planlægningen Undervisningen har været tilrettelagt, så den tog højde for det faktiske niveau både dansksprogligt og på de øvrige faglige områder, ligesom den enkeltes personlige tilgang til arbejde og uddannelse er blevet inddraget. Også arbejdsgiverne har været inddraget i planlægningen af hvert enkelt efteruddannelsesforløb. De har foruden dansk ønsket fokus på IT, det danske arbejdsmarked, og hvordan man involverer den enkelte medarbejder i dialogen om arbejde og uddannelse. Undervisning betaler sig For arbejdsgiverne har det betydet, at de tosprogede medarbejdere kan håndtere en større vifte af arbejdsområder: Jane Veggerby, leder, Rengøringsservice, Slagelse Kommune, fortæller: Medarbejderne kan nu indsættes flere steder, fordi de kan sendes ud i kontorbygninger og på institutioner fx, hvor man er nødt til at kunne kommunikere med de ansatte dér. Niels Borre, leder, Teknisk Service og Rengøring, Sorø Kommune, supplerer: Man skal for det første forstå et begreb som rengøringsparathed, altså at der skal være foretaget en grovrengøring, når man kommer ind i fx et klasselokale på en skole. Og for det andet skal man kunne gå til skolens medarbejdere og lave en aftale med dem om, at de grovfejer, hvis nu det er smuttet for klassens duks en dag - og det med at skabe relationer og lave aftaler har undervisningen hjulpet med! Personligt udbytte Kombinationen af det rengøringsfaglige og det danskfaglige øger medarbejdernes mulighed for at gennemføre kurserne med et højt fagligt udbytte, men også fag, der involverer deltagerne på det personlige og sociale plan, er med til at løfte det samlede udbytte for den enkelte. Jane Veggerby siger: Jeg kan se, at en medarbejder, der har været med på kurset, stråler med kollegerne, fordi hun kan være med socialt i pausen - og ikke bare sidder og kigger ned i bordet. Jeg kan se glæden i hendes øjne, fordi hun kan deltage og blive forstået. Også i arbejdssituationer har det ekstra dansk givet pote, fortæller Jane Veggerby: Nu er det muligt at kommunikere direkte med medarbejderen, fordi hun kan forklare, hvad hun mener. Før måtte vi have hjælp fra andre for at forstå hende. Som den grimme ælling Giulia Lorenzen, leder, Teknisk Service og Rengøring, Sorø Kommune, fortæller ligeledes, hvordan et kursus kan forvandle en medarbejder: Da hun kom til os for et års tid siden, var hun meget stille - sagde næsten ingenting, og hun var meget genert. Ved afslutningen af kurset storsnakkede hun på dansk og var hverken genert eller stille - det var ligesom at opleve den grimme ællings forvandling, bare i den virkelige verden! Og på personalemøderne tør hun nu tage ordet og deltage aktivt - også selvom det ikke altid er grammatisk korrekt. Forståelse af arbejdsmarkedet På AMU-kurserne undervises der også i, hvordan arbejdsmarkedet er skruet sammen, for hvis man ikke forstår, hvordan tingene hænger sammen, kan man måske føle sig diskrimineret i forbindelse med ferieplanlægning og lignende. Det giver også deltagerne en bedre forståelse af, hvorfor man har personalemøder, hvor ledelsen sidder med: Der kan være stor forskel på, hvordan man organiserer en arbejdsplads her og så i deres hjemlande. På kurset lærer de, at personalemøderne er en del af arbejdet - for hvis man ikke forstår det, tænker man måske: Hvorfor kan jeg ikke bare få lov til at passe mit arbejde?, forklarer Niels Borre. Deltagerne får også et personligt udbytte af undervisningen. Niels Borre fortæller: Ved afslutningen af kurset fortalte en ung medarbejder: Nu har jeg selv ringet til min bank og til lægen! Det plejer min mand ellers at gøre for mig 4 INTEGRATION 2014 nr. 1

5 - Andre skal høre om vores kurser Kurserne har givet kursisterne lyst til at lære, og de har umiddelbart kunne omsætte det lærte til deres egen dagligdag - og de har fortalt den gode historie videre. Lone H. Petersen, leder, Kantine og Rengøring, Faxe Kommune, oplever en stigende søgning fra interesserede, som ønsker at blive en del af arbejdspladsen og dermed få muligheden for at komme på de særlige uddannelsesforløb for tosprogede. I forbindelse med afslutningen på det seneste rengøringsforløb har deltagerne anbefalet, at kendskabet til AMU-kurser målrettet tosprogede udbredes til medarbejdere fra andre virksomheder. Deres forslag og overvejelser er: At bruge tidligere deltagere som rollemodeller, der kan fortælle om kurset til kolleger og venner At præsentere gode kursusforløb på opslagstavlen på arbejdspladsen, på jobcentret, på hjemmesider, i medierne, i fagforeningen At udarbejde gode foldere om kurserne med eksempler på deltagernes erfaringer At synliggøre det konkrete udbytte over for arbejdsgivere fx på facebook, twitter og netværkssider for ledere, så arbejdsgiverne motiveres til at sende deres medarbejdere på kursus 3F har lavet en video Flere tosprogede i AMU, der kan ses på: Uddannelsespolitisk konference 3F har været en vigtig aktør i rengøringsforløbene, og fagforeningen har fortsat fokus på det gode samarbejde som en forudsætning for, at uddannelsesprojekter for tosprogede kan lykkes. På 3F s Uddannelsespolitiske konference april 2014 var EUC Sjælland og NSI inviteret til at deltage med oplægget Samarbejde omkring AMU som afsæt for succes for tosprogede om, hvad der gør en forskel i samarbejdet, og hvorfor det fungerer. Bente Egede, EUC Sjælland,, Rosa Erdem, 3F Midt- og Østsjælland og Connie Toft, NSI. AMU-kurser i samarbejde og jobrotation Nogle af efteruddannelsesforløbene har været tilrettelagt som jobrotationsforløb og er blevet fulgt tæt af de styregrupper, som er blevet nedsat med repræsentanter fra skoler, virksom heder, jobcentre og fagforeningen 3F. I styregrupperne har der været et samarbejde og et engagement, som har gjort det muligt at håndtere problemstillinger, som ingen kunne forudse, og i øvrigt et fælles fodslag i forhold til at sikre deltagerne et optimalt udbytte. Som noget af det første har der i samarbejdet været en dialog om organisering og ansvarsområder. Det kan synes banalt at italesætte et samarbejde, men det har sikret, at ingen vigtige bolde blev tabt. Virksomheder Jobcenter EUC Sjælland og NSI 3F Næstved I efteråret er EUC Sjælland og NSI klar til at indgå i de nye samarbejder, der skal til for at etablere de særlige tilrettelagte AMU-kurser indenfor bl.a. IT, personlig udvikling, transport, rengøring og fødevarer. Kontaktoplysninger: Bente Egede, konsulent EUC Sjælland Malervænget Næstved Mobil: Mail: Connie Toft, udviklingskoordinator Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej Næstved Mobil: Mail: INTEGRATION 2014 nr. 1 5

6 Flere tosprogede i AMU Tekst: Jesper Tranberg-Hansen, projektchef på NSI Individuel Kompetencevurdering (IKV) som afsæt for flere tosprogede i AMU er et tværgående udviklingsprojekt støttet af Undervisningsministeriet. Projektet er i sin afsluttende fase, og henover foråret og sommeren vil projektets erfaringer og resultater blive præsenteret gennem en bred vifte af formidlingsaktiviteter. Formålet har været at målrette og kvalificere Individuel Kompetencevurdering (IKV) i AMU ved at kombinere sprogcentrenes sproglige afklaring af tosprogede med den faglige afklaring af kursisten, og udvikle et metodisk grundlag og guidelines for IKV-forløbet. Projektet skal understøtte, at flere tosprogede gennemfører en arbejdsmarkedsuddannelse med et tilfredsstillende fagligt udbytte. Endvidere sætter projektet fokus på at udbrede kendskabet til de tilrettelæggelsesmuligheder, der er for tosprogede i AMU-systemet, dels internt på skolerne, dels eksternt i forhold til fagforeninger, virksomheder, jobcentre mm. Projektet bygger på erfaringerne fra en række jobrotationsprojekter for tosprogede rengøringsmedarbejdere, hvor EUC Sjælland og NSI har stået for at planlægge og gennemføre undervisningen. Projektets partnerskoler er UCR, CELF, EUC Sjælland og NSI, med VEU-Center Øst og Øerne som projektejer. Projektet har været opdelt i to arbejdsgrupper der har arbejdet med henholdsvis metodeudvikling i forbindelse med IKV, og information og motivation i forhold til tosprogedes muligheder i AMU. Hvordan er vi blevet klogere? Afprøvningen af metodegrundlaget i forbindelse med rengøringsforløb for tosprogede har vist fordelen ved målrettet anvendelse af IKV, der under ét afklarer deltagernes faglige og sproglige niveau. Det giver mulighed for at tilrettelægge AMU-undervisning, der meget præcist tilgodeser deltagernes individuelle niveau både sprogligt og fagligt. Den enkelte deltager opnår et optimalt læringsudbytte og får en positiv erfaring med deltagelse i faglig efteruddannelse. For de medvirkende i projektet har afprøvningen anskueliggjort, hvordan viften af eksisterende AMU-kurser med succes kan kombineres ved tilrettelæggelse af undervisningsforløb for tosprogede medarbejdere. Individuel Kompetenceafklaring (IKV) Uddannelsesforløbene sammensættes i dialog med arbejdsgiver, efter at hver enkelt medarbejder har været igennem en IKV. En IKV er foruden et pejlemærke om undervisningens indhold og niveau også et brugbart værktøj som led i planlægning af medarbejdernes øvrige kompetenceudvikling. Projektets resultater og produkter Gennem projektet er der udviklet en række produkter og materialer: Metodebeskrivelse og guide til at gennemføre IKV for tosprogede i AMU Materialeforslag til faglærere og vejledere Motivations- og informationsmateriale til VEU-konsulenter, virksomheder, fagforeninger og jobcentre om AMU s muligheder for tosprogede En beskrivelse af processen og samarbejdet omkring gennemførelse af jobrotations- og rengøringsforløb for tosprogede medarbejdere Videoklip der bl.a. viser sammenhængen mellem IKV og undervisningstilrettelæggelse Få mere at vide om projektet Projektets resultater og erfaringer formidles hen over foråret ved henholdsvis en kursusdag for faglærere, undervisere på sprogcentre og vejledere, og en ERFA-dag for VEU-konsulenter, kursuschefer og kursusadministrative medarbejdere m.fl.: Kursusdag for faglærere, undervisere på sprogcentre og vejledere mfl. Torsdag den 22. maj kl på Scandic Ringsted ERFA-temadag for VEU-konsulenter, kursuschefer mfl. Tirsdag den 3. juni kl på Scandic Ringsted Tilmelding på: 6 INTEGRATION 2014 nr. 1

7 Set og hørt NSI i Kridthuset Mønholdet samles hver torsdag aften i Kridthuset til danskundervisning. Så er der atter danskundervisning på Møn. Lige nu undervises 13 kursister på et aftenhold i Kridthuset, beboer- og kulturhuset i Stege. Kursisterne på Mønholdet arbejder primært inden for landbruget. Orientering om SOSU Aftenåbent på biblioteket SOSU Sjælland var på besøg på NSI i både Næstved og Vordingborg. Her blev der orienteret om SOSU-grundforløbet Sprog & kultur med tilknyttet danskundervisning. Der starter nyt hold i august. Børnene hyggede sig med højtlæsning, mens de voksne var på rundtur i bibliotekets tilbud. Vejleder Eva Kold fra SOSU Sjælland orienterede om grundforløbet på dag- og aftenhold i Vordingborg. Næstved Hovedbibliotek & Borgerservice holdt aftenåbent for NSI s kursister og deres familier. I løbet af aftenen var der rundvisninger og information om bibliotekets mange faciliteter, højtlæsning for de mindste og musikalske indslag. I Borgerservice kunne de ca. 30 besøgende få information om bl.a. pas, kørekort og NemID. Bliv politibetjent Kursisterne hørte om job og uddannelse i politiet. Peter Bo Larsen fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi besøgte NSI og fortalte om uddannelsen til politibetjent. >> INTEGRATION 2014 nr. 1 7

8 Information om erhvervsuddannelser EUC Sjællands vejleder besøgte NSI s afgangshold og fortalte om de tekniske erhvervsuddannelser. Kursisterne hørte blandt andet om uddannelsernes opbygning og indhold, praktikpladser og krav til danskkundskaber. Vejleder fra EUC Sjælland Kim Flade besøgte både dag- og aftenhold, og kursisterne fik svar på mange spørgsmål om erhvervsuddannelserne. Besøg på ungdomsskole Et hold fra NSI besøgte Vordingborg Ungdomsskole og blev introduceret til ungdomsskolens aktiviteter og tilbud. Der var rundvisning, og kursisterne fik lejlighed til at møde nogle af eleverne. Frivillige besøger NSI Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe Sam-X i Næstved besøgte sprogcentret og informerede om tilbud og aktiviteter, fx lektiehjælp og brevtolkning. En lærerig dag på ungdomsskolen. De frivillige fra Sam-X informerede kursisterne. Bilka på besøg Mads Duedahl, service/personalechef i Bilka, Næstved besøgte NSI, hvor han indledte med et oplæg om Bilka som arbejdsplads. Der blev fortalt om både forventninger til personale, arbejdstid, arbejdsopgaver, og hvordan man ansøger om job i Bilka. Kursisterne viste stor interesse og spørgelyst. Mads Duedahl fortalte om Bilka som arbejdsplads. 8 INTEGRATION 2014 nr. 1

9 Rengøring med dansk 17 medarbejdere fra Sorø og Slagelse kommuners rengøringsafdelinger fejrede afslutningen på et AMU-uddannelsesforløb for tosprogede. Kurserne er tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem EUC Sjælland, jobcentrene i de to kommuner, 3F Midt- & Østsjælland og NSI. Hele holdet samlet til overrækkelse af kursusbeviser. Sociologistuderende på NSI Som led i en bacheloropgave om flygtninge i Danmark har NSI haft besøg af to studerende fra kultursociologi på Københavns Universitet. De fik information om sprogcentrets opgaver, interviewede og overværede undervisning. Studerende fra kultursociologi Sofie Holme Dam og Anne Joy Aagård sammen med vejleder Joen Juel Jensen. Musikoplevelser Det er efterhånden en tradition, at et par hold og deres undervisere besøger Koncerthuset i DR Byen og overværer koncertprøverne. Spændende besøg Et vellykket besøg i Koncerthuset. Tekst: Lene Ingil Johansen Foto: Jesper Tranberg-Hansen, Mette Christensen, Line Cramer, Marcin Korban, Jan Zepelin, Lene Ingil Johansen og Cecilie Sandbjerg Kursisterne så på produktionen i gartneriet. Omkring 50 kursister besøgte Marjatta, hvor leder og forstander for Skolehjemmet Bernhard Schmitz viste rundt og fortalte om Marjattas grundlag og virke. En gruppe unge sang og spillede for kursisterne, hvorefter turen gik videre til drivhusgartneriet i Vidarslund, der er arbejdsplads for Marjattas beboere. INTEGRATION 2014 nr. 1 9

10 Nogle gange er man nødt til at gøre tingene lidt anderledes Tekst og foto: Cecilie Sandbjerg Ali Omar har en bachelorgrad i økonomi fra Irak, og han har været driftsleder på en amerikansk tekstilfabrik i Tunesien. I Danmark kan han ikke bruge sin uddannelse, så han tager alle de kurser, han kan komme i nærheden af på Ecophon, hvor han er maskinfører, og derudover tager han en mastergrad i management. Efter at have afsluttet sin Danskuddannelse med Prøve i Dansk 3 i 2007 kom Ali direkte ud på en stor virksomhed i Næstved, hvor han efter et prøveforløb blev tilbudt et mellemlederjob - som han sagde nej tak til. Det var måske nok en dum beslutning, men jeg var bange for, at jeg ikke kunne klare det, fordi jeg også skulle tale meget dansk, og det var jeg usikker på, om jeg kunne, erkender Ali. Ikke forskel på Tina og Ali Da Ali stod uden arbejde, tog han kontakt til Dennis Karstensen, fabrikschef på Ecophon, fordi han havde hørt meget godt om virksomheden, bl.a. at man behandler alle ens uanset nationalitet. Nogle gange er man nødt til at gøre tingene lidt anderledes, så jeg sagde til ham, at han da lige manglede mig! Efter en måned fik Ali ret i det, og Dennis Karstensen tog ham ind på prøve i tre måneder, og dernæst blev han ansat. Jeg lagde ud med humor, det virkede, og jeg er her stadig, smiler Ali. Uddannelse er en investering På Ecophon startede Ali på gulvet, men han blev efter kort tid tilbudt et maskinførerkursus: Jeg blev rigtig glad dengang, og jeg ser det som en investering - både for fabrikken og for mig!, siger Ali. Siden har han været på fx sikkerhedsrepræsentantkurser, AMUkurser, smede- og LEAN-kurser. Og Ali siger altid ja tak til kurser og uddannelse, for han ser det som en mulighed for at blive bedre til fagsprog, opdatere sin viden og lære mere om at bo og arbejde i Danmark. Fagsprog på dansk Især betyder det meget for Ali at få styr på fagudtrykkene, for så bliver han også bedre til sit arbejde, mener han: Jeg mangler især fagsproget på dansk, og det lærer jeg på kurserne. Og så lærer jeg selvfølgelig mere om, hvordan tingene fungerer her, fx når der undervises i det danske arbejdsmarked. For Ali betyder kurserne, at han har fået mere selvtillid og en tro på, at han kan udvikle sig uddannelses- og arbejdsmæssigt i Danmark. Ecophon gør det nemt Da Ali talte med Dennis Karstensen om, at han gerne ville i gang med en masteruddannelse, tilbød virksomheden ham at komme på fast daghold. Ecophon har gjort det muligt for mig, og de tager hensyn, når jeg skal til eksamen. Undervisningen foregår online, og det er en stor hjælp med fast daghold, for det giver mig bedre tid til at læse, siger Ali. Jo mere uddannelse, jo flere muligheder! Masteruddannelsen har givet Ali en masse ideer til, hvordan arbejdet kan planlægges bedre, og hvordan der kan produceres mere. Han håber på et tidspunkt at kunne læse en ph.d. på Copenhagen Business School: Jeg vil gerne vedblive med at arbejde i og for Ecophon, for virksomheden har hjulpet mig rigtig meget. Jeg er ikke bange mere, som jeg var lige efter sprogcentret, for jeg ved, at jeg kan - og at man skal tage chancen! Når man bor i et andet land end sit hjemland, har det stor betydning, at man ikke mærker forskel på, hvordan man bliver behandlet på jobbet. Ecophon Ecophon er en førende global leverandør af akustiklofter og vægge. Ecophons hovedkontor ligger i Hyllinge ved Helsingborg i Sverige. Udover fabrikken i Næstved har Ecophon fabrikker i Finland, Polen og Frankrig. Ecophon indgår i Saint- Gobain-gruppen, der har selskaber i mere end 50 lande. 10 INTEGRATION 2014 nr. 1

11 Nye regler pr. 1. januar: Kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie er afskaffet Dansk Indfødsretsprøve erstattes af Statsborgerskabsprøven, der afholdes første gang den 11. juni 2014 med prøvetilmelding senest 14. maj Arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende samt au pairer, som starter efter 1. januar, får tilbudt arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på 250 timer, dog med mulighed for overgang til Danskuddannelse efter de 250 timer. Arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende samt au pairer, som har påbegyndt Danskuddannelse før 1. januar 2014, kan færdiggøre denne Alle andre udlændinge får fortsat tilbudt Danskuddannelse ved ankomst til Danmark Henvisning til såvel Danskuddannelse som arbejdsmarkedsrettet danskundervisning her i området fås fortsat ved henvendelse til Jobcentrene i Faxe, Vordingborg eller Næstved Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning foregår, ligesom Danskuddannelserne, på et sprogcenter Hvor blev de af? Tekst og foto: Joen Juel Jensen Sara Yahia Yousif fra Irak kom til Danmark som flygtning. I 2008 tog hun Prøve i Dansk 3 på NSI efter kun et års undervisning. Hvordan var det at starte på sprogcentret? Jeg havde boet tre år i Syrien uden at kunne gå i skole og så ventet tre år mere i Danmark, før jeg fik opholdstilladelse. Så jeg tænkte: Yes! Endelig kan jeg komme i gang efter at have spildt så lang tid. Jeg tror, jeg var fraværende én gang, mens jeg gik på NSI. Hvordan ser dine fremtidsplaner ud? Jeg er gået lidt væk fra tanken om at blive advokat, da de ofte har lange arbejdsdage og skæve arbejdstider. Det er vigtigt for mig at have tid sammen med min søn, så jeg vil gerne have et job med mere normale arbejdstider. Derfor tænker jeg nu mest i retning af en administrativ stilling inden for den offentlige sektor. Hvordan er det gået, siden du gik på NSI? Jeg tog 9. klasse på VUC og derefter HF på Næstved Gymnasium. Pludselig sad jeg sammen med lutter danskere og skulle kunne det samme som dem. Sommetider tænkte jeg: Det her klarer du aldrig; men min mor bakkede mig op. Og jeg endte med at få et af de højeste gennemsnit på min årgang! Samtidig blev jeg gift og var gravid, da jeg tog de sidste eksaminer. Hvad laver du i dag? Jeg havde drømt om at blive advokat, siden jeg var ti år. Men på den skole, hvor jeg gik i Irak, kunne man kun tage matematisk studentereksamen, så jeg troede egentlig aldrig, det ville blive til virkelighed. Da jeg så stod med mit HF-eksamensbevis, indså jeg, at nu kunne min drøm gå i opfyldelse! Så jeg startede på jurastudiet på Københavns Universitet i september På det tidspunkt var jeg blevet skilt og var alene med min søn, så det var lidt hårdt. Igen var min familie en stor støtte. Jeg har fået meget hjælp fra frivillige i foreningen Sam-X, fortæller Sara, der også har siddet i foreningens bestyrelse. Så jeg har fået lyst til selv at hjælpe andre og er nu besøgsven for en ældre dame en gang om ugen. INTEGRATION 2014 nr. 1 11

12 Kommunalvalg 2013 Farid Faizi, Socialistisk Folkeparti Asya Sarikaya, Radikale Venstre og Cathrine Riegels Gudbergsen, Venstre Mogens Bak-Hansen, Vordingborg Lokalråd Mette Høgh Christiansen, Socialdemkraterne Dusan Jovanovic, Socialdemokraterne, Marina Paulsen, Socialistisk Folkeparti og Kirsten Devantier, Venstre

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Dronningen besøger NSI

Dronningen besøger NSI www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR. 1 16. ÅRGANG Dronningen besøger NSI Hendes Majestæt Dronningen besøgte Næstved Sprog- og Integrationscenter den 4. september.

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

BESØG PÅ VIRKSOMHEDER

BESØG PÅ VIRKSOMHEDER www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2015 NR. 1 18. ÅRGANG BESØG PÅ VIRKSOMHEDER Kursister fra Vordingborg-afdelingen besøgte HARDI INTERNATIONAL A/S i Nørre Alslev,

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken - Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken 1. Uddannelsesrådet 2. En indgang til erhvervslivet 3. Virksomhedsservice 4. Partnerskabsnetværk 5. Local Social Responsibility 6. SUK Festivalen 7. Kortere

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 1 13. ÅRGANG Det gode arbejdsliv På hold 33 underviser Charlotte Kæregaard i, hvordan kursisterne skal gå til den mundtlige del af modultesten.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Forældre får lektiehjælp

Forældre får lektiehjælp Nyhedsbrev Marts 2010 nr. 25 Forældre får lektiehjælp Brøker, ligninger, gangestykker og procent volder far og mor problemer, når de forsøger at hjælpe børnene med at holde styr på tallene i regnebogen.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR. 2 16. ÅRGANG Dansk og faglighed EUC Sjælland og Næstved Sprog- og Integrationscenter samarbejder om de kombinerede AMU-kurser

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

www.facebook.com/sukfestivalen

www.facebook.com/sukfestivalen 1: SUK The game changer Pre SUK: I grupper af 3-4 elever udleveres en case om en ung, der er i tvivl om, hvilken uddannelse han/ hun skal vælge. Gruppen skal op til SUK færdiggøre personbeskrivelsen af

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Lektiehjælp for forældre Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Indhold Forældrelektiehjælp 3 Forældrematematik 4 Forældredansk 5 Ordblindeundervisning 6 Tilmeldingsblanket 7 Forældrelektiehjælp

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

TOP 5. Integration. Dansk åbner op 2010 NR. 2 13. ÅRGANG NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER UNDERVISNING PÅ NSI HVOR KOMMER KURSISTERNE FRA?

TOP 5. Integration. Dansk åbner op 2010 NR. 2 13. ÅRGANG NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER UNDERVISNING PÅ NSI HVOR KOMMER KURSISTERNE FRA? Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 2 13. ÅRGANG Dansk åbner op - for nye borgeres muligheder og evner til at tilpasse sig det danske samfund OM AT FALDE TIL I DANMARK HVOR

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC RKV påp VUC Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC Et samarbejdsprojektet Undervisningsministeriet VUC Kolding VUF, Voksenuddannelsescenter Fr.berg VUC FYN & FYNs HF-kursus Projektperiode Januar

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Denne folder henvender sig primært til uddannelsesvejledere og uddannelses institutioner Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST Hvorfor kan en kursist med fordel vælge GVU? Større faglig bredde Personlig kompetenceudvikling Mulighed for at bevæge

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere