Sig aldrig nej til uddannelse!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sig aldrig nej til uddannelse!"

Transkript

1 Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2014 NR ÅRGANG Sig aldrig nej til uddannelse! Ali Omar arbejder som maskinfører på Ecophon, hvor han har været på en række efteruddannelsesforløb. Det har forbedret hans fagsprog og givet ham mod på nye udfordringer. Læs om Ali på side 10 DE GODE ERFARINGER MED IKV FORMIDLES VIDERE, side 6 NYE REGLER PR. 1. JANUAR side 9

2 ÆNDRINGER I DANSKTILBUD Foråret er over os, og et nyt nummer af Integration er ude hos vores samarbejdspartnere, kursister, pårørende og medarbejdere. Vi er glade for at vi efterhånden har en bred læserskare både lokalt og rundt om i landet. Tak for jeres tilbagemeldinger og ideer! Fra januar 2014 blev dansktilbuddet for arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende samt au pairer ændret. Mens udlændinge, der ikke tilhører ovenstående grupper, fortsat tilbydes Danskuddannelse 1, 2 eller 3, får de, som vil arbejde eller studere i Danmark et særligt tilbud ved ankomst: Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - dog er der mulighed for overgang til Danskuddannelse efter 250 timers undervisning. Se nærmere herom på side 11. Det foreløbig sidste forløb i denne runde afsluttes i april, og forløbene for de i alt 100 deltagere har været en stor succes. Det fortæller vi mere om side 4. Vi nærmer os sommerafgangsprøverne, og jeg vil benytte lejligheden til her at ønske de 92 tilmeldte kursister held og lykke samt ønske dem en god fremtid i Danmark. God sommer til alle! Forstander Lene Eriksen Stevns, Faxe, Sorø og Slagelse Kommune har det sidste halvandet år i samarbejde med 3F samt EUC Sjælland gennemført en række AMU-rotationsforløb for tosprogede ansatte i rengøringsbranchen, hvor NSI har stået for undervisning i fagdansk i tæt samarbejde med faglærere på EUC Sjælland. Integration Nyt fra Næstved Sprogog Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej Næstved Telefon: Telefax: Redaktion Lene Eriksen (ansvarsh. redaktør) Cecilie Sandbjerg Lene Ingil Johansen Joen Juel Jensen Layout Cecilie Sandbjerg Tryk Sangill Grafisk, Holme-Olstrup Oplag 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 INDHOLD 4 DANSK KAN ANBEFALES Tre arbejdsgivere fortæller om nogle af de ændringer, de oplever hos medarbejdere, der har været på et af de særligt tilrettelagte AMU-forløb. 7 SET & HØRT Læs om aktiviteter, der har været båden inden og uden for NSI, bl.a. om en række gæster, der har fortalt om de uddannelsesmuligheder, der er i netop deres branche. 5 DELTAGERNES EGNE RÅD AMU-deltagerne anbefaler andre tosprogede at komme på kursus - se hvordan de mener det gode budskab kan udbredes. 11 HVOR BLEV DE AF? Efter kun et år på sprogcentret tog Sara 9. klasse på VUC og dernæst en HF på Næstved Gymnasium. Nu læser hun jura på andet år på Københavns Universitet og er aktiv som frivillig i sin fritid. INTEGRATION 2014 nr. 1 3

4 Flere skal høre om AMU-kurser for tosprogede! Tekst og foto: Connie Toft, udviklingskoordinator på NSI Med AMU s vifte af uddannelser er det muligt at sammensætte skræddersyede uddannelsesforløb - forløb, som giver både deltagere og arbejdsgivere et stort udbytte. Siden foråret 2012 har syv arbejdsgivere og 100 tosprogede medarbejdere haft glæde af muligheden for længere AMU-efteruddannelsesforløb, hvori faget kombineres med danskundervisning. Arbejdsgiver med i planlægningen Undervisningen har været tilrettelagt, så den tog højde for det faktiske niveau både dansksprogligt og på de øvrige faglige områder, ligesom den enkeltes personlige tilgang til arbejde og uddannelse er blevet inddraget. Også arbejdsgiverne har været inddraget i planlægningen af hvert enkelt efteruddannelsesforløb. De har foruden dansk ønsket fokus på IT, det danske arbejdsmarked, og hvordan man involverer den enkelte medarbejder i dialogen om arbejde og uddannelse. Undervisning betaler sig For arbejdsgiverne har det betydet, at de tosprogede medarbejdere kan håndtere en større vifte af arbejdsområder: Jane Veggerby, leder, Rengøringsservice, Slagelse Kommune, fortæller: Medarbejderne kan nu indsættes flere steder, fordi de kan sendes ud i kontorbygninger og på institutioner fx, hvor man er nødt til at kunne kommunikere med de ansatte dér. Niels Borre, leder, Teknisk Service og Rengøring, Sorø Kommune, supplerer: Man skal for det første forstå et begreb som rengøringsparathed, altså at der skal være foretaget en grovrengøring, når man kommer ind i fx et klasselokale på en skole. Og for det andet skal man kunne gå til skolens medarbejdere og lave en aftale med dem om, at de grovfejer, hvis nu det er smuttet for klassens duks en dag - og det med at skabe relationer og lave aftaler har undervisningen hjulpet med! Personligt udbytte Kombinationen af det rengøringsfaglige og det danskfaglige øger medarbejdernes mulighed for at gennemføre kurserne med et højt fagligt udbytte, men også fag, der involverer deltagerne på det personlige og sociale plan, er med til at løfte det samlede udbytte for den enkelte. Jane Veggerby siger: Jeg kan se, at en medarbejder, der har været med på kurset, stråler med kollegerne, fordi hun kan være med socialt i pausen - og ikke bare sidder og kigger ned i bordet. Jeg kan se glæden i hendes øjne, fordi hun kan deltage og blive forstået. Også i arbejdssituationer har det ekstra dansk givet pote, fortæller Jane Veggerby: Nu er det muligt at kommunikere direkte med medarbejderen, fordi hun kan forklare, hvad hun mener. Før måtte vi have hjælp fra andre for at forstå hende. Som den grimme ælling Giulia Lorenzen, leder, Teknisk Service og Rengøring, Sorø Kommune, fortæller ligeledes, hvordan et kursus kan forvandle en medarbejder: Da hun kom til os for et års tid siden, var hun meget stille - sagde næsten ingenting, og hun var meget genert. Ved afslutningen af kurset storsnakkede hun på dansk og var hverken genert eller stille - det var ligesom at opleve den grimme ællings forvandling, bare i den virkelige verden! Og på personalemøderne tør hun nu tage ordet og deltage aktivt - også selvom det ikke altid er grammatisk korrekt. Forståelse af arbejdsmarkedet På AMU-kurserne undervises der også i, hvordan arbejdsmarkedet er skruet sammen, for hvis man ikke forstår, hvordan tingene hænger sammen, kan man måske føle sig diskrimineret i forbindelse med ferieplanlægning og lignende. Det giver også deltagerne en bedre forståelse af, hvorfor man har personalemøder, hvor ledelsen sidder med: Der kan være stor forskel på, hvordan man organiserer en arbejdsplads her og så i deres hjemlande. På kurset lærer de, at personalemøderne er en del af arbejdet - for hvis man ikke forstår det, tænker man måske: Hvorfor kan jeg ikke bare få lov til at passe mit arbejde?, forklarer Niels Borre. Deltagerne får også et personligt udbytte af undervisningen. Niels Borre fortæller: Ved afslutningen af kurset fortalte en ung medarbejder: Nu har jeg selv ringet til min bank og til lægen! Det plejer min mand ellers at gøre for mig 4 INTEGRATION 2014 nr. 1

5 - Andre skal høre om vores kurser Kurserne har givet kursisterne lyst til at lære, og de har umiddelbart kunne omsætte det lærte til deres egen dagligdag - og de har fortalt den gode historie videre. Lone H. Petersen, leder, Kantine og Rengøring, Faxe Kommune, oplever en stigende søgning fra interesserede, som ønsker at blive en del af arbejdspladsen og dermed få muligheden for at komme på de særlige uddannelsesforløb for tosprogede. I forbindelse med afslutningen på det seneste rengøringsforløb har deltagerne anbefalet, at kendskabet til AMU-kurser målrettet tosprogede udbredes til medarbejdere fra andre virksomheder. Deres forslag og overvejelser er: At bruge tidligere deltagere som rollemodeller, der kan fortælle om kurset til kolleger og venner At præsentere gode kursusforløb på opslagstavlen på arbejdspladsen, på jobcentret, på hjemmesider, i medierne, i fagforeningen At udarbejde gode foldere om kurserne med eksempler på deltagernes erfaringer At synliggøre det konkrete udbytte over for arbejdsgivere fx på facebook, twitter og netværkssider for ledere, så arbejdsgiverne motiveres til at sende deres medarbejdere på kursus 3F har lavet en video Flere tosprogede i AMU, der kan ses på: Uddannelsespolitisk konference 3F har været en vigtig aktør i rengøringsforløbene, og fagforeningen har fortsat fokus på det gode samarbejde som en forudsætning for, at uddannelsesprojekter for tosprogede kan lykkes. På 3F s Uddannelsespolitiske konference april 2014 var EUC Sjælland og NSI inviteret til at deltage med oplægget Samarbejde omkring AMU som afsæt for succes for tosprogede om, hvad der gør en forskel i samarbejdet, og hvorfor det fungerer. Bente Egede, EUC Sjælland,, Rosa Erdem, 3F Midt- og Østsjælland og Connie Toft, NSI. AMU-kurser i samarbejde og jobrotation Nogle af efteruddannelsesforløbene har været tilrettelagt som jobrotationsforløb og er blevet fulgt tæt af de styregrupper, som er blevet nedsat med repræsentanter fra skoler, virksom heder, jobcentre og fagforeningen 3F. I styregrupperne har der været et samarbejde og et engagement, som har gjort det muligt at håndtere problemstillinger, som ingen kunne forudse, og i øvrigt et fælles fodslag i forhold til at sikre deltagerne et optimalt udbytte. Som noget af det første har der i samarbejdet været en dialog om organisering og ansvarsområder. Det kan synes banalt at italesætte et samarbejde, men det har sikret, at ingen vigtige bolde blev tabt. Virksomheder Jobcenter EUC Sjælland og NSI 3F Næstved I efteråret er EUC Sjælland og NSI klar til at indgå i de nye samarbejder, der skal til for at etablere de særlige tilrettelagte AMU-kurser indenfor bl.a. IT, personlig udvikling, transport, rengøring og fødevarer. Kontaktoplysninger: Bente Egede, konsulent EUC Sjælland Malervænget Næstved Mobil: Mail: Connie Toft, udviklingskoordinator Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej Næstved Mobil: Mail: INTEGRATION 2014 nr. 1 5

6 Flere tosprogede i AMU Tekst: Jesper Tranberg-Hansen, projektchef på NSI Individuel Kompetencevurdering (IKV) som afsæt for flere tosprogede i AMU er et tværgående udviklingsprojekt støttet af Undervisningsministeriet. Projektet er i sin afsluttende fase, og henover foråret og sommeren vil projektets erfaringer og resultater blive præsenteret gennem en bred vifte af formidlingsaktiviteter. Formålet har været at målrette og kvalificere Individuel Kompetencevurdering (IKV) i AMU ved at kombinere sprogcentrenes sproglige afklaring af tosprogede med den faglige afklaring af kursisten, og udvikle et metodisk grundlag og guidelines for IKV-forløbet. Projektet skal understøtte, at flere tosprogede gennemfører en arbejdsmarkedsuddannelse med et tilfredsstillende fagligt udbytte. Endvidere sætter projektet fokus på at udbrede kendskabet til de tilrettelæggelsesmuligheder, der er for tosprogede i AMU-systemet, dels internt på skolerne, dels eksternt i forhold til fagforeninger, virksomheder, jobcentre mm. Projektet bygger på erfaringerne fra en række jobrotationsprojekter for tosprogede rengøringsmedarbejdere, hvor EUC Sjælland og NSI har stået for at planlægge og gennemføre undervisningen. Projektets partnerskoler er UCR, CELF, EUC Sjælland og NSI, med VEU-Center Øst og Øerne som projektejer. Projektet har været opdelt i to arbejdsgrupper der har arbejdet med henholdsvis metodeudvikling i forbindelse med IKV, og information og motivation i forhold til tosprogedes muligheder i AMU. Hvordan er vi blevet klogere? Afprøvningen af metodegrundlaget i forbindelse med rengøringsforløb for tosprogede har vist fordelen ved målrettet anvendelse af IKV, der under ét afklarer deltagernes faglige og sproglige niveau. Det giver mulighed for at tilrettelægge AMU-undervisning, der meget præcist tilgodeser deltagernes individuelle niveau både sprogligt og fagligt. Den enkelte deltager opnår et optimalt læringsudbytte og får en positiv erfaring med deltagelse i faglig efteruddannelse. For de medvirkende i projektet har afprøvningen anskueliggjort, hvordan viften af eksisterende AMU-kurser med succes kan kombineres ved tilrettelæggelse af undervisningsforløb for tosprogede medarbejdere. Individuel Kompetenceafklaring (IKV) Uddannelsesforløbene sammensættes i dialog med arbejdsgiver, efter at hver enkelt medarbejder har været igennem en IKV. En IKV er foruden et pejlemærke om undervisningens indhold og niveau også et brugbart værktøj som led i planlægning af medarbejdernes øvrige kompetenceudvikling. Projektets resultater og produkter Gennem projektet er der udviklet en række produkter og materialer: Metodebeskrivelse og guide til at gennemføre IKV for tosprogede i AMU Materialeforslag til faglærere og vejledere Motivations- og informationsmateriale til VEU-konsulenter, virksomheder, fagforeninger og jobcentre om AMU s muligheder for tosprogede En beskrivelse af processen og samarbejdet omkring gennemførelse af jobrotations- og rengøringsforløb for tosprogede medarbejdere Videoklip der bl.a. viser sammenhængen mellem IKV og undervisningstilrettelæggelse Få mere at vide om projektet Projektets resultater og erfaringer formidles hen over foråret ved henholdsvis en kursusdag for faglærere, undervisere på sprogcentre og vejledere, og en ERFA-dag for VEU-konsulenter, kursuschefer og kursusadministrative medarbejdere m.fl.: Kursusdag for faglærere, undervisere på sprogcentre og vejledere mfl. Torsdag den 22. maj kl på Scandic Ringsted ERFA-temadag for VEU-konsulenter, kursuschefer mfl. Tirsdag den 3. juni kl på Scandic Ringsted Tilmelding på: 6 INTEGRATION 2014 nr. 1

7 Set og hørt NSI i Kridthuset Mønholdet samles hver torsdag aften i Kridthuset til danskundervisning. Så er der atter danskundervisning på Møn. Lige nu undervises 13 kursister på et aftenhold i Kridthuset, beboer- og kulturhuset i Stege. Kursisterne på Mønholdet arbejder primært inden for landbruget. Orientering om SOSU Aftenåbent på biblioteket SOSU Sjælland var på besøg på NSI i både Næstved og Vordingborg. Her blev der orienteret om SOSU-grundforløbet Sprog & kultur med tilknyttet danskundervisning. Der starter nyt hold i august. Børnene hyggede sig med højtlæsning, mens de voksne var på rundtur i bibliotekets tilbud. Vejleder Eva Kold fra SOSU Sjælland orienterede om grundforløbet på dag- og aftenhold i Vordingborg. Næstved Hovedbibliotek & Borgerservice holdt aftenåbent for NSI s kursister og deres familier. I løbet af aftenen var der rundvisninger og information om bibliotekets mange faciliteter, højtlæsning for de mindste og musikalske indslag. I Borgerservice kunne de ca. 30 besøgende få information om bl.a. pas, kørekort og NemID. Bliv politibetjent Kursisterne hørte om job og uddannelse i politiet. Peter Bo Larsen fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi besøgte NSI og fortalte om uddannelsen til politibetjent. >> INTEGRATION 2014 nr. 1 7

8 Information om erhvervsuddannelser EUC Sjællands vejleder besøgte NSI s afgangshold og fortalte om de tekniske erhvervsuddannelser. Kursisterne hørte blandt andet om uddannelsernes opbygning og indhold, praktikpladser og krav til danskkundskaber. Vejleder fra EUC Sjælland Kim Flade besøgte både dag- og aftenhold, og kursisterne fik svar på mange spørgsmål om erhvervsuddannelserne. Besøg på ungdomsskole Et hold fra NSI besøgte Vordingborg Ungdomsskole og blev introduceret til ungdomsskolens aktiviteter og tilbud. Der var rundvisning, og kursisterne fik lejlighed til at møde nogle af eleverne. Frivillige besøger NSI Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe Sam-X i Næstved besøgte sprogcentret og informerede om tilbud og aktiviteter, fx lektiehjælp og brevtolkning. En lærerig dag på ungdomsskolen. De frivillige fra Sam-X informerede kursisterne. Bilka på besøg Mads Duedahl, service/personalechef i Bilka, Næstved besøgte NSI, hvor han indledte med et oplæg om Bilka som arbejdsplads. Der blev fortalt om både forventninger til personale, arbejdstid, arbejdsopgaver, og hvordan man ansøger om job i Bilka. Kursisterne viste stor interesse og spørgelyst. Mads Duedahl fortalte om Bilka som arbejdsplads. 8 INTEGRATION 2014 nr. 1

9 Rengøring med dansk 17 medarbejdere fra Sorø og Slagelse kommuners rengøringsafdelinger fejrede afslutningen på et AMU-uddannelsesforløb for tosprogede. Kurserne er tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem EUC Sjælland, jobcentrene i de to kommuner, 3F Midt- & Østsjælland og NSI. Hele holdet samlet til overrækkelse af kursusbeviser. Sociologistuderende på NSI Som led i en bacheloropgave om flygtninge i Danmark har NSI haft besøg af to studerende fra kultursociologi på Københavns Universitet. De fik information om sprogcentrets opgaver, interviewede og overværede undervisning. Studerende fra kultursociologi Sofie Holme Dam og Anne Joy Aagård sammen med vejleder Joen Juel Jensen. Musikoplevelser Det er efterhånden en tradition, at et par hold og deres undervisere besøger Koncerthuset i DR Byen og overværer koncertprøverne. Spændende besøg Et vellykket besøg i Koncerthuset. Tekst: Lene Ingil Johansen Foto: Jesper Tranberg-Hansen, Mette Christensen, Line Cramer, Marcin Korban, Jan Zepelin, Lene Ingil Johansen og Cecilie Sandbjerg Kursisterne så på produktionen i gartneriet. Omkring 50 kursister besøgte Marjatta, hvor leder og forstander for Skolehjemmet Bernhard Schmitz viste rundt og fortalte om Marjattas grundlag og virke. En gruppe unge sang og spillede for kursisterne, hvorefter turen gik videre til drivhusgartneriet i Vidarslund, der er arbejdsplads for Marjattas beboere. INTEGRATION 2014 nr. 1 9

10 Nogle gange er man nødt til at gøre tingene lidt anderledes Tekst og foto: Cecilie Sandbjerg Ali Omar har en bachelorgrad i økonomi fra Irak, og han har været driftsleder på en amerikansk tekstilfabrik i Tunesien. I Danmark kan han ikke bruge sin uddannelse, så han tager alle de kurser, han kan komme i nærheden af på Ecophon, hvor han er maskinfører, og derudover tager han en mastergrad i management. Efter at have afsluttet sin Danskuddannelse med Prøve i Dansk 3 i 2007 kom Ali direkte ud på en stor virksomhed i Næstved, hvor han efter et prøveforløb blev tilbudt et mellemlederjob - som han sagde nej tak til. Det var måske nok en dum beslutning, men jeg var bange for, at jeg ikke kunne klare det, fordi jeg også skulle tale meget dansk, og det var jeg usikker på, om jeg kunne, erkender Ali. Ikke forskel på Tina og Ali Da Ali stod uden arbejde, tog han kontakt til Dennis Karstensen, fabrikschef på Ecophon, fordi han havde hørt meget godt om virksomheden, bl.a. at man behandler alle ens uanset nationalitet. Nogle gange er man nødt til at gøre tingene lidt anderledes, så jeg sagde til ham, at han da lige manglede mig! Efter en måned fik Ali ret i det, og Dennis Karstensen tog ham ind på prøve i tre måneder, og dernæst blev han ansat. Jeg lagde ud med humor, det virkede, og jeg er her stadig, smiler Ali. Uddannelse er en investering På Ecophon startede Ali på gulvet, men han blev efter kort tid tilbudt et maskinførerkursus: Jeg blev rigtig glad dengang, og jeg ser det som en investering - både for fabrikken og for mig!, siger Ali. Siden har han været på fx sikkerhedsrepræsentantkurser, AMUkurser, smede- og LEAN-kurser. Og Ali siger altid ja tak til kurser og uddannelse, for han ser det som en mulighed for at blive bedre til fagsprog, opdatere sin viden og lære mere om at bo og arbejde i Danmark. Fagsprog på dansk Især betyder det meget for Ali at få styr på fagudtrykkene, for så bliver han også bedre til sit arbejde, mener han: Jeg mangler især fagsproget på dansk, og det lærer jeg på kurserne. Og så lærer jeg selvfølgelig mere om, hvordan tingene fungerer her, fx når der undervises i det danske arbejdsmarked. For Ali betyder kurserne, at han har fået mere selvtillid og en tro på, at han kan udvikle sig uddannelses- og arbejdsmæssigt i Danmark. Ecophon gør det nemt Da Ali talte med Dennis Karstensen om, at han gerne ville i gang med en masteruddannelse, tilbød virksomheden ham at komme på fast daghold. Ecophon har gjort det muligt for mig, og de tager hensyn, når jeg skal til eksamen. Undervisningen foregår online, og det er en stor hjælp med fast daghold, for det giver mig bedre tid til at læse, siger Ali. Jo mere uddannelse, jo flere muligheder! Masteruddannelsen har givet Ali en masse ideer til, hvordan arbejdet kan planlægges bedre, og hvordan der kan produceres mere. Han håber på et tidspunkt at kunne læse en ph.d. på Copenhagen Business School: Jeg vil gerne vedblive med at arbejde i og for Ecophon, for virksomheden har hjulpet mig rigtig meget. Jeg er ikke bange mere, som jeg var lige efter sprogcentret, for jeg ved, at jeg kan - og at man skal tage chancen! Når man bor i et andet land end sit hjemland, har det stor betydning, at man ikke mærker forskel på, hvordan man bliver behandlet på jobbet. Ecophon Ecophon er en førende global leverandør af akustiklofter og vægge. Ecophons hovedkontor ligger i Hyllinge ved Helsingborg i Sverige. Udover fabrikken i Næstved har Ecophon fabrikker i Finland, Polen og Frankrig. Ecophon indgår i Saint- Gobain-gruppen, der har selskaber i mere end 50 lande. 10 INTEGRATION 2014 nr. 1

11 Nye regler pr. 1. januar: Kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie er afskaffet Dansk Indfødsretsprøve erstattes af Statsborgerskabsprøven, der afholdes første gang den 11. juni 2014 med prøvetilmelding senest 14. maj Arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende samt au pairer, som starter efter 1. januar, får tilbudt arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på 250 timer, dog med mulighed for overgang til Danskuddannelse efter de 250 timer. Arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende samt au pairer, som har påbegyndt Danskuddannelse før 1. januar 2014, kan færdiggøre denne Alle andre udlændinge får fortsat tilbudt Danskuddannelse ved ankomst til Danmark Henvisning til såvel Danskuddannelse som arbejdsmarkedsrettet danskundervisning her i området fås fortsat ved henvendelse til Jobcentrene i Faxe, Vordingborg eller Næstved Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning foregår, ligesom Danskuddannelserne, på et sprogcenter Hvor blev de af? Tekst og foto: Joen Juel Jensen Sara Yahia Yousif fra Irak kom til Danmark som flygtning. I 2008 tog hun Prøve i Dansk 3 på NSI efter kun et års undervisning. Hvordan var det at starte på sprogcentret? Jeg havde boet tre år i Syrien uden at kunne gå i skole og så ventet tre år mere i Danmark, før jeg fik opholdstilladelse. Så jeg tænkte: Yes! Endelig kan jeg komme i gang efter at have spildt så lang tid. Jeg tror, jeg var fraværende én gang, mens jeg gik på NSI. Hvordan ser dine fremtidsplaner ud? Jeg er gået lidt væk fra tanken om at blive advokat, da de ofte har lange arbejdsdage og skæve arbejdstider. Det er vigtigt for mig at have tid sammen med min søn, så jeg vil gerne have et job med mere normale arbejdstider. Derfor tænker jeg nu mest i retning af en administrativ stilling inden for den offentlige sektor. Hvordan er det gået, siden du gik på NSI? Jeg tog 9. klasse på VUC og derefter HF på Næstved Gymnasium. Pludselig sad jeg sammen med lutter danskere og skulle kunne det samme som dem. Sommetider tænkte jeg: Det her klarer du aldrig; men min mor bakkede mig op. Og jeg endte med at få et af de højeste gennemsnit på min årgang! Samtidig blev jeg gift og var gravid, da jeg tog de sidste eksaminer. Hvad laver du i dag? Jeg havde drømt om at blive advokat, siden jeg var ti år. Men på den skole, hvor jeg gik i Irak, kunne man kun tage matematisk studentereksamen, så jeg troede egentlig aldrig, det ville blive til virkelighed. Da jeg så stod med mit HF-eksamensbevis, indså jeg, at nu kunne min drøm gå i opfyldelse! Så jeg startede på jurastudiet på Københavns Universitet i september På det tidspunkt var jeg blevet skilt og var alene med min søn, så det var lidt hårdt. Igen var min familie en stor støtte. Jeg har fået meget hjælp fra frivillige i foreningen Sam-X, fortæller Sara, der også har siddet i foreningens bestyrelse. Så jeg har fået lyst til selv at hjælpe andre og er nu besøgsven for en ældre dame en gang om ugen. INTEGRATION 2014 nr. 1 11

12 Kommunalvalg 2013 Farid Faizi, Socialistisk Folkeparti Asya Sarikaya, Radikale Venstre og Cathrine Riegels Gudbergsen, Venstre Mogens Bak-Hansen, Vordingborg Lokalråd Mette Høgh Christiansen, Socialdemkraterne Dusan Jovanovic, Socialdemokraterne, Marina Paulsen, Socialistisk Folkeparti og Kirsten Devantier, Venstre

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Dronningen besøger NSI

Dronningen besøger NSI www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR. 1 16. ÅRGANG Dronningen besøger NSI Hendes Majestæt Dronningen besøgte Næstved Sprog- og Integrationscenter den 4. september.

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej 20 4700 Næstved Tlf. 55 73 55 08 Fax 55 73 50 50 E-mail: nsi-center@nsi-center.dk www.nsi-center.dk på Næstved Kaserne

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Statusnotat. AMU for tosprogede

Statusnotat. AMU for tosprogede Statusnotat AMU for tosprogede September 2015 Indhold Indledning 3 Udfordringer 4 Tosprogede på arbejdsmarkedet 5 Målgruppen for tosprogede i AMU 6 Manglende viden og lille efterspørgsel 10 Forslag til

Læs mere

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I Formål med IKV Den enkelte kursists sproglige og faglige færdigheder og kvalifikationer er afdækket og kendt forud

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området Oplæg v./solvej Hune, AOF Danmark FVU- og ordblindekonference Den 29. november 2017 Syddansk Erhvervsskole, Odense 2 27-11-2017 Om AOF AOF er en sammenslutning

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Onsdag d. 30. marts 2016 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: 91 Yderligere information: Der vil blive serveret

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Rengøringsleder Anne Birgitte Lindbjerg og sektionsleder Thora Pestell, Rengøringsafdelingen,

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Drejebog. Prolog. Deltagere. Tidsplan. Gennemførelse. Epilog. Sommerhøjskole og Sommerskole

Drejebog. Prolog. Deltagere. Tidsplan. Gennemførelse. Epilog. Sommerhøjskole og Sommerskole Sommerhøjskole Drejebog Sommerhøjskole og Sommerskole Prolog Baggrunden for dette projekt er et sammenfald af et ønske på Center for efter og videreuddannelse om at lave et arrangement hvor der ikke undervises

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU

Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Målgruppen... 3 3. Særlige uddannelsesforløb for tosprogede... 4 3.1 Muligheder i og rammer

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

www.facebook.com/sukfestivalen

www.facebook.com/sukfestivalen 1: SUK The game changer Pre SUK: I grupper af 3-4 elever udleveres en case om en ung, der er i tvivl om, hvilken uddannelse han/ hun skal vælge. Gruppen skal op til SUK færdiggøre personbeskrivelsen af

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

BESØG PÅ VIRKSOMHEDER

BESØG PÅ VIRKSOMHEDER www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2015 NR. 1 18. ÅRGANG BESØG PÅ VIRKSOMHEDER Kursister fra Vordingborg-afdelingen besøgte HARDI INTERNATIONAL A/S i Nørre Alslev,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv Integrationsindsatsen i Vejle Kommune - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv 1 Vejle Kommune tænker helhedsorienteret I Vejle Kommune har vi det udgangspunkt, at job er vækst for alle.

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Uddannelsesindsats for unge flygtninge

Uddannelsesindsats for unge flygtninge Uddannelsesindsats for unge flygtninge Et Campus Køge samarbejde Børne og Uddannelses Forvaltningen (BUF) Perspektivet fra kommunen - Forberede unge flygtninge og indvandrere til uddannelse mhp. job -

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Virksomhedsplan. IA Sprog

Virksomhedsplan. IA Sprog IA Sprog Virksomhedsplan 2017 Om IA Sprog IA Sprogs målsætning Undervisningsmateriale og læringsmetoder Erhvervsrettet undervisning i fokus Kursistmiljøet styrkes Kompetenceudvikling Om IA Sprog Et varslet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. maj 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 201, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen FOA,

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012 APRIL JUNI 2012 2. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Aktiviteter april-juni 2012 1 Alkjærskolen i Ringkøbing

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været?

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været? Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering Hvordan har informationen om arrangementet været? god meget god Hvordan var din oplevelse af lokaler og faciliteter? Utilfreds tilfreds meget tilfreds

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsynsrapport 2016 Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet...1 Tilsynsførendes

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Torsdag d. 27. august 2015 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: Kommer senere Yderligere information: Der vil

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Kvindelig Meningsdanner

Kvindelig Meningsdanner Kvindelig Meningsdanner Kursus for kvinder med minoritetsbaggrund 1 På dette kursus kan du møde: Du vil selvfølgelig møde de andre spændende deltagere på kurset. Men ud over dem, vil du også møde en række

Læs mere

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Vores mission er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At skabe et motiverende og engagerende læringsmiljø At understøtte kursisternes deltagelse

Læs mere

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken - Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken 1. Uddannelsesrådet 2. En indgang til erhvervslivet 3. Virksomhedsservice 4. Partnerskabsnetværk 5. Local Social Responsibility 6. SUK Festivalen 7. Kortere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere