Sig aldrig nej til uddannelse!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sig aldrig nej til uddannelse!"

Transkript

1 Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2014 NR ÅRGANG Sig aldrig nej til uddannelse! Ali Omar arbejder som maskinfører på Ecophon, hvor han har været på en række efteruddannelsesforløb. Det har forbedret hans fagsprog og givet ham mod på nye udfordringer. Læs om Ali på side 10 DE GODE ERFARINGER MED IKV FORMIDLES VIDERE, side 6 NYE REGLER PR. 1. JANUAR side 9

2 ÆNDRINGER I DANSKTILBUD Foråret er over os, og et nyt nummer af Integration er ude hos vores samarbejdspartnere, kursister, pårørende og medarbejdere. Vi er glade for at vi efterhånden har en bred læserskare både lokalt og rundt om i landet. Tak for jeres tilbagemeldinger og ideer! Fra januar 2014 blev dansktilbuddet for arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende samt au pairer ændret. Mens udlændinge, der ikke tilhører ovenstående grupper, fortsat tilbydes Danskuddannelse 1, 2 eller 3, får de, som vil arbejde eller studere i Danmark et særligt tilbud ved ankomst: Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - dog er der mulighed for overgang til Danskuddannelse efter 250 timers undervisning. Se nærmere herom på side 11. Det foreløbig sidste forløb i denne runde afsluttes i april, og forløbene for de i alt 100 deltagere har været en stor succes. Det fortæller vi mere om side 4. Vi nærmer os sommerafgangsprøverne, og jeg vil benytte lejligheden til her at ønske de 92 tilmeldte kursister held og lykke samt ønske dem en god fremtid i Danmark. God sommer til alle! Forstander Lene Eriksen Stevns, Faxe, Sorø og Slagelse Kommune har det sidste halvandet år i samarbejde med 3F samt EUC Sjælland gennemført en række AMU-rotationsforløb for tosprogede ansatte i rengøringsbranchen, hvor NSI har stået for undervisning i fagdansk i tæt samarbejde med faglærere på EUC Sjælland. Integration Nyt fra Næstved Sprogog Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej Næstved Telefon: Telefax: Redaktion Lene Eriksen (ansvarsh. redaktør) Cecilie Sandbjerg Lene Ingil Johansen Joen Juel Jensen Layout Cecilie Sandbjerg Tryk Sangill Grafisk, Holme-Olstrup Oplag 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 INDHOLD 4 DANSK KAN ANBEFALES Tre arbejdsgivere fortæller om nogle af de ændringer, de oplever hos medarbejdere, der har været på et af de særligt tilrettelagte AMU-forløb. 7 SET & HØRT Læs om aktiviteter, der har været båden inden og uden for NSI, bl.a. om en række gæster, der har fortalt om de uddannelsesmuligheder, der er i netop deres branche. 5 DELTAGERNES EGNE RÅD AMU-deltagerne anbefaler andre tosprogede at komme på kursus - se hvordan de mener det gode budskab kan udbredes. 11 HVOR BLEV DE AF? Efter kun et år på sprogcentret tog Sara 9. klasse på VUC og dernæst en HF på Næstved Gymnasium. Nu læser hun jura på andet år på Københavns Universitet og er aktiv som frivillig i sin fritid. INTEGRATION 2014 nr. 1 3

4 Flere skal høre om AMU-kurser for tosprogede! Tekst og foto: Connie Toft, udviklingskoordinator på NSI Med AMU s vifte af uddannelser er det muligt at sammensætte skræddersyede uddannelsesforløb - forløb, som giver både deltagere og arbejdsgivere et stort udbytte. Siden foråret 2012 har syv arbejdsgivere og 100 tosprogede medarbejdere haft glæde af muligheden for længere AMU-efteruddannelsesforløb, hvori faget kombineres med danskundervisning. Arbejdsgiver med i planlægningen Undervisningen har været tilrettelagt, så den tog højde for det faktiske niveau både dansksprogligt og på de øvrige faglige områder, ligesom den enkeltes personlige tilgang til arbejde og uddannelse er blevet inddraget. Også arbejdsgiverne har været inddraget i planlægningen af hvert enkelt efteruddannelsesforløb. De har foruden dansk ønsket fokus på IT, det danske arbejdsmarked, og hvordan man involverer den enkelte medarbejder i dialogen om arbejde og uddannelse. Undervisning betaler sig For arbejdsgiverne har det betydet, at de tosprogede medarbejdere kan håndtere en større vifte af arbejdsområder: Jane Veggerby, leder, Rengøringsservice, Slagelse Kommune, fortæller: Medarbejderne kan nu indsættes flere steder, fordi de kan sendes ud i kontorbygninger og på institutioner fx, hvor man er nødt til at kunne kommunikere med de ansatte dér. Niels Borre, leder, Teknisk Service og Rengøring, Sorø Kommune, supplerer: Man skal for det første forstå et begreb som rengøringsparathed, altså at der skal være foretaget en grovrengøring, når man kommer ind i fx et klasselokale på en skole. Og for det andet skal man kunne gå til skolens medarbejdere og lave en aftale med dem om, at de grovfejer, hvis nu det er smuttet for klassens duks en dag - og det med at skabe relationer og lave aftaler har undervisningen hjulpet med! Personligt udbytte Kombinationen af det rengøringsfaglige og det danskfaglige øger medarbejdernes mulighed for at gennemføre kurserne med et højt fagligt udbytte, men også fag, der involverer deltagerne på det personlige og sociale plan, er med til at løfte det samlede udbytte for den enkelte. Jane Veggerby siger: Jeg kan se, at en medarbejder, der har været med på kurset, stråler med kollegerne, fordi hun kan være med socialt i pausen - og ikke bare sidder og kigger ned i bordet. Jeg kan se glæden i hendes øjne, fordi hun kan deltage og blive forstået. Også i arbejdssituationer har det ekstra dansk givet pote, fortæller Jane Veggerby: Nu er det muligt at kommunikere direkte med medarbejderen, fordi hun kan forklare, hvad hun mener. Før måtte vi have hjælp fra andre for at forstå hende. Som den grimme ælling Giulia Lorenzen, leder, Teknisk Service og Rengøring, Sorø Kommune, fortæller ligeledes, hvordan et kursus kan forvandle en medarbejder: Da hun kom til os for et års tid siden, var hun meget stille - sagde næsten ingenting, og hun var meget genert. Ved afslutningen af kurset storsnakkede hun på dansk og var hverken genert eller stille - det var ligesom at opleve den grimme ællings forvandling, bare i den virkelige verden! Og på personalemøderne tør hun nu tage ordet og deltage aktivt - også selvom det ikke altid er grammatisk korrekt. Forståelse af arbejdsmarkedet På AMU-kurserne undervises der også i, hvordan arbejdsmarkedet er skruet sammen, for hvis man ikke forstår, hvordan tingene hænger sammen, kan man måske føle sig diskrimineret i forbindelse med ferieplanlægning og lignende. Det giver også deltagerne en bedre forståelse af, hvorfor man har personalemøder, hvor ledelsen sidder med: Der kan være stor forskel på, hvordan man organiserer en arbejdsplads her og så i deres hjemlande. På kurset lærer de, at personalemøderne er en del af arbejdet - for hvis man ikke forstår det, tænker man måske: Hvorfor kan jeg ikke bare få lov til at passe mit arbejde?, forklarer Niels Borre. Deltagerne får også et personligt udbytte af undervisningen. Niels Borre fortæller: Ved afslutningen af kurset fortalte en ung medarbejder: Nu har jeg selv ringet til min bank og til lægen! Det plejer min mand ellers at gøre for mig 4 INTEGRATION 2014 nr. 1

5 - Andre skal høre om vores kurser Kurserne har givet kursisterne lyst til at lære, og de har umiddelbart kunne omsætte det lærte til deres egen dagligdag - og de har fortalt den gode historie videre. Lone H. Petersen, leder, Kantine og Rengøring, Faxe Kommune, oplever en stigende søgning fra interesserede, som ønsker at blive en del af arbejdspladsen og dermed få muligheden for at komme på de særlige uddannelsesforløb for tosprogede. I forbindelse med afslutningen på det seneste rengøringsforløb har deltagerne anbefalet, at kendskabet til AMU-kurser målrettet tosprogede udbredes til medarbejdere fra andre virksomheder. Deres forslag og overvejelser er: At bruge tidligere deltagere som rollemodeller, der kan fortælle om kurset til kolleger og venner At præsentere gode kursusforløb på opslagstavlen på arbejdspladsen, på jobcentret, på hjemmesider, i medierne, i fagforeningen At udarbejde gode foldere om kurserne med eksempler på deltagernes erfaringer At synliggøre det konkrete udbytte over for arbejdsgivere fx på facebook, twitter og netværkssider for ledere, så arbejdsgiverne motiveres til at sende deres medarbejdere på kursus 3F har lavet en video Flere tosprogede i AMU, der kan ses på: Uddannelsespolitisk konference 3F har været en vigtig aktør i rengøringsforløbene, og fagforeningen har fortsat fokus på det gode samarbejde som en forudsætning for, at uddannelsesprojekter for tosprogede kan lykkes. På 3F s Uddannelsespolitiske konference april 2014 var EUC Sjælland og NSI inviteret til at deltage med oplægget Samarbejde omkring AMU som afsæt for succes for tosprogede om, hvad der gør en forskel i samarbejdet, og hvorfor det fungerer. Bente Egede, EUC Sjælland,, Rosa Erdem, 3F Midt- og Østsjælland og Connie Toft, NSI. AMU-kurser i samarbejde og jobrotation Nogle af efteruddannelsesforløbene har været tilrettelagt som jobrotationsforløb og er blevet fulgt tæt af de styregrupper, som er blevet nedsat med repræsentanter fra skoler, virksom heder, jobcentre og fagforeningen 3F. I styregrupperne har der været et samarbejde og et engagement, som har gjort det muligt at håndtere problemstillinger, som ingen kunne forudse, og i øvrigt et fælles fodslag i forhold til at sikre deltagerne et optimalt udbytte. Som noget af det første har der i samarbejdet været en dialog om organisering og ansvarsområder. Det kan synes banalt at italesætte et samarbejde, men det har sikret, at ingen vigtige bolde blev tabt. Virksomheder Jobcenter EUC Sjælland og NSI 3F Næstved I efteråret er EUC Sjælland og NSI klar til at indgå i de nye samarbejder, der skal til for at etablere de særlige tilrettelagte AMU-kurser indenfor bl.a. IT, personlig udvikling, transport, rengøring og fødevarer. Kontaktoplysninger: Bente Egede, konsulent EUC Sjælland Malervænget Næstved Mobil: Mail: Connie Toft, udviklingskoordinator Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej Næstved Mobil: Mail: INTEGRATION 2014 nr. 1 5

6 Flere tosprogede i AMU Tekst: Jesper Tranberg-Hansen, projektchef på NSI Individuel Kompetencevurdering (IKV) som afsæt for flere tosprogede i AMU er et tværgående udviklingsprojekt støttet af Undervisningsministeriet. Projektet er i sin afsluttende fase, og henover foråret og sommeren vil projektets erfaringer og resultater blive præsenteret gennem en bred vifte af formidlingsaktiviteter. Formålet har været at målrette og kvalificere Individuel Kompetencevurdering (IKV) i AMU ved at kombinere sprogcentrenes sproglige afklaring af tosprogede med den faglige afklaring af kursisten, og udvikle et metodisk grundlag og guidelines for IKV-forløbet. Projektet skal understøtte, at flere tosprogede gennemfører en arbejdsmarkedsuddannelse med et tilfredsstillende fagligt udbytte. Endvidere sætter projektet fokus på at udbrede kendskabet til de tilrettelæggelsesmuligheder, der er for tosprogede i AMU-systemet, dels internt på skolerne, dels eksternt i forhold til fagforeninger, virksomheder, jobcentre mm. Projektet bygger på erfaringerne fra en række jobrotationsprojekter for tosprogede rengøringsmedarbejdere, hvor EUC Sjælland og NSI har stået for at planlægge og gennemføre undervisningen. Projektets partnerskoler er UCR, CELF, EUC Sjælland og NSI, med VEU-Center Øst og Øerne som projektejer. Projektet har været opdelt i to arbejdsgrupper der har arbejdet med henholdsvis metodeudvikling i forbindelse med IKV, og information og motivation i forhold til tosprogedes muligheder i AMU. Hvordan er vi blevet klogere? Afprøvningen af metodegrundlaget i forbindelse med rengøringsforløb for tosprogede har vist fordelen ved målrettet anvendelse af IKV, der under ét afklarer deltagernes faglige og sproglige niveau. Det giver mulighed for at tilrettelægge AMU-undervisning, der meget præcist tilgodeser deltagernes individuelle niveau både sprogligt og fagligt. Den enkelte deltager opnår et optimalt læringsudbytte og får en positiv erfaring med deltagelse i faglig efteruddannelse. For de medvirkende i projektet har afprøvningen anskueliggjort, hvordan viften af eksisterende AMU-kurser med succes kan kombineres ved tilrettelæggelse af undervisningsforløb for tosprogede medarbejdere. Individuel Kompetenceafklaring (IKV) Uddannelsesforløbene sammensættes i dialog med arbejdsgiver, efter at hver enkelt medarbejder har været igennem en IKV. En IKV er foruden et pejlemærke om undervisningens indhold og niveau også et brugbart værktøj som led i planlægning af medarbejdernes øvrige kompetenceudvikling. Projektets resultater og produkter Gennem projektet er der udviklet en række produkter og materialer: Metodebeskrivelse og guide til at gennemføre IKV for tosprogede i AMU Materialeforslag til faglærere og vejledere Motivations- og informationsmateriale til VEU-konsulenter, virksomheder, fagforeninger og jobcentre om AMU s muligheder for tosprogede En beskrivelse af processen og samarbejdet omkring gennemførelse af jobrotations- og rengøringsforløb for tosprogede medarbejdere Videoklip der bl.a. viser sammenhængen mellem IKV og undervisningstilrettelæggelse Få mere at vide om projektet Projektets resultater og erfaringer formidles hen over foråret ved henholdsvis en kursusdag for faglærere, undervisere på sprogcentre og vejledere, og en ERFA-dag for VEU-konsulenter, kursuschefer og kursusadministrative medarbejdere m.fl.: Kursusdag for faglærere, undervisere på sprogcentre og vejledere mfl. Torsdag den 22. maj kl på Scandic Ringsted ERFA-temadag for VEU-konsulenter, kursuschefer mfl. Tirsdag den 3. juni kl på Scandic Ringsted Tilmelding på: 6 INTEGRATION 2014 nr. 1

7 Set og hørt NSI i Kridthuset Mønholdet samles hver torsdag aften i Kridthuset til danskundervisning. Så er der atter danskundervisning på Møn. Lige nu undervises 13 kursister på et aftenhold i Kridthuset, beboer- og kulturhuset i Stege. Kursisterne på Mønholdet arbejder primært inden for landbruget. Orientering om SOSU Aftenåbent på biblioteket SOSU Sjælland var på besøg på NSI i både Næstved og Vordingborg. Her blev der orienteret om SOSU-grundforløbet Sprog & kultur med tilknyttet danskundervisning. Der starter nyt hold i august. Børnene hyggede sig med højtlæsning, mens de voksne var på rundtur i bibliotekets tilbud. Vejleder Eva Kold fra SOSU Sjælland orienterede om grundforløbet på dag- og aftenhold i Vordingborg. Næstved Hovedbibliotek & Borgerservice holdt aftenåbent for NSI s kursister og deres familier. I løbet af aftenen var der rundvisninger og information om bibliotekets mange faciliteter, højtlæsning for de mindste og musikalske indslag. I Borgerservice kunne de ca. 30 besøgende få information om bl.a. pas, kørekort og NemID. Bliv politibetjent Kursisterne hørte om job og uddannelse i politiet. Peter Bo Larsen fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi besøgte NSI og fortalte om uddannelsen til politibetjent. >> INTEGRATION 2014 nr. 1 7

8 Information om erhvervsuddannelser EUC Sjællands vejleder besøgte NSI s afgangshold og fortalte om de tekniske erhvervsuddannelser. Kursisterne hørte blandt andet om uddannelsernes opbygning og indhold, praktikpladser og krav til danskkundskaber. Vejleder fra EUC Sjælland Kim Flade besøgte både dag- og aftenhold, og kursisterne fik svar på mange spørgsmål om erhvervsuddannelserne. Besøg på ungdomsskole Et hold fra NSI besøgte Vordingborg Ungdomsskole og blev introduceret til ungdomsskolens aktiviteter og tilbud. Der var rundvisning, og kursisterne fik lejlighed til at møde nogle af eleverne. Frivillige besøger NSI Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe Sam-X i Næstved besøgte sprogcentret og informerede om tilbud og aktiviteter, fx lektiehjælp og brevtolkning. En lærerig dag på ungdomsskolen. De frivillige fra Sam-X informerede kursisterne. Bilka på besøg Mads Duedahl, service/personalechef i Bilka, Næstved besøgte NSI, hvor han indledte med et oplæg om Bilka som arbejdsplads. Der blev fortalt om både forventninger til personale, arbejdstid, arbejdsopgaver, og hvordan man ansøger om job i Bilka. Kursisterne viste stor interesse og spørgelyst. Mads Duedahl fortalte om Bilka som arbejdsplads. 8 INTEGRATION 2014 nr. 1

9 Rengøring med dansk 17 medarbejdere fra Sorø og Slagelse kommuners rengøringsafdelinger fejrede afslutningen på et AMU-uddannelsesforløb for tosprogede. Kurserne er tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem EUC Sjælland, jobcentrene i de to kommuner, 3F Midt- & Østsjælland og NSI. Hele holdet samlet til overrækkelse af kursusbeviser. Sociologistuderende på NSI Som led i en bacheloropgave om flygtninge i Danmark har NSI haft besøg af to studerende fra kultursociologi på Københavns Universitet. De fik information om sprogcentrets opgaver, interviewede og overværede undervisning. Studerende fra kultursociologi Sofie Holme Dam og Anne Joy Aagård sammen med vejleder Joen Juel Jensen. Musikoplevelser Det er efterhånden en tradition, at et par hold og deres undervisere besøger Koncerthuset i DR Byen og overværer koncertprøverne. Spændende besøg Et vellykket besøg i Koncerthuset. Tekst: Lene Ingil Johansen Foto: Jesper Tranberg-Hansen, Mette Christensen, Line Cramer, Marcin Korban, Jan Zepelin, Lene Ingil Johansen og Cecilie Sandbjerg Kursisterne så på produktionen i gartneriet. Omkring 50 kursister besøgte Marjatta, hvor leder og forstander for Skolehjemmet Bernhard Schmitz viste rundt og fortalte om Marjattas grundlag og virke. En gruppe unge sang og spillede for kursisterne, hvorefter turen gik videre til drivhusgartneriet i Vidarslund, der er arbejdsplads for Marjattas beboere. INTEGRATION 2014 nr. 1 9

10 Nogle gange er man nødt til at gøre tingene lidt anderledes Tekst og foto: Cecilie Sandbjerg Ali Omar har en bachelorgrad i økonomi fra Irak, og han har været driftsleder på en amerikansk tekstilfabrik i Tunesien. I Danmark kan han ikke bruge sin uddannelse, så han tager alle de kurser, han kan komme i nærheden af på Ecophon, hvor han er maskinfører, og derudover tager han en mastergrad i management. Efter at have afsluttet sin Danskuddannelse med Prøve i Dansk 3 i 2007 kom Ali direkte ud på en stor virksomhed i Næstved, hvor han efter et prøveforløb blev tilbudt et mellemlederjob - som han sagde nej tak til. Det var måske nok en dum beslutning, men jeg var bange for, at jeg ikke kunne klare det, fordi jeg også skulle tale meget dansk, og det var jeg usikker på, om jeg kunne, erkender Ali. Ikke forskel på Tina og Ali Da Ali stod uden arbejde, tog han kontakt til Dennis Karstensen, fabrikschef på Ecophon, fordi han havde hørt meget godt om virksomheden, bl.a. at man behandler alle ens uanset nationalitet. Nogle gange er man nødt til at gøre tingene lidt anderledes, så jeg sagde til ham, at han da lige manglede mig! Efter en måned fik Ali ret i det, og Dennis Karstensen tog ham ind på prøve i tre måneder, og dernæst blev han ansat. Jeg lagde ud med humor, det virkede, og jeg er her stadig, smiler Ali. Uddannelse er en investering På Ecophon startede Ali på gulvet, men han blev efter kort tid tilbudt et maskinførerkursus: Jeg blev rigtig glad dengang, og jeg ser det som en investering - både for fabrikken og for mig!, siger Ali. Siden har han været på fx sikkerhedsrepræsentantkurser, AMUkurser, smede- og LEAN-kurser. Og Ali siger altid ja tak til kurser og uddannelse, for han ser det som en mulighed for at blive bedre til fagsprog, opdatere sin viden og lære mere om at bo og arbejde i Danmark. Fagsprog på dansk Især betyder det meget for Ali at få styr på fagudtrykkene, for så bliver han også bedre til sit arbejde, mener han: Jeg mangler især fagsproget på dansk, og det lærer jeg på kurserne. Og så lærer jeg selvfølgelig mere om, hvordan tingene fungerer her, fx når der undervises i det danske arbejdsmarked. For Ali betyder kurserne, at han har fået mere selvtillid og en tro på, at han kan udvikle sig uddannelses- og arbejdsmæssigt i Danmark. Ecophon gør det nemt Da Ali talte med Dennis Karstensen om, at han gerne ville i gang med en masteruddannelse, tilbød virksomheden ham at komme på fast daghold. Ecophon har gjort det muligt for mig, og de tager hensyn, når jeg skal til eksamen. Undervisningen foregår online, og det er en stor hjælp med fast daghold, for det giver mig bedre tid til at læse, siger Ali. Jo mere uddannelse, jo flere muligheder! Masteruddannelsen har givet Ali en masse ideer til, hvordan arbejdet kan planlægges bedre, og hvordan der kan produceres mere. Han håber på et tidspunkt at kunne læse en ph.d. på Copenhagen Business School: Jeg vil gerne vedblive med at arbejde i og for Ecophon, for virksomheden har hjulpet mig rigtig meget. Jeg er ikke bange mere, som jeg var lige efter sprogcentret, for jeg ved, at jeg kan - og at man skal tage chancen! Når man bor i et andet land end sit hjemland, har det stor betydning, at man ikke mærker forskel på, hvordan man bliver behandlet på jobbet. Ecophon Ecophon er en førende global leverandør af akustiklofter og vægge. Ecophons hovedkontor ligger i Hyllinge ved Helsingborg i Sverige. Udover fabrikken i Næstved har Ecophon fabrikker i Finland, Polen og Frankrig. Ecophon indgår i Saint- Gobain-gruppen, der har selskaber i mere end 50 lande. 10 INTEGRATION 2014 nr. 1

11 Nye regler pr. 1. januar: Kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie er afskaffet Dansk Indfødsretsprøve erstattes af Statsborgerskabsprøven, der afholdes første gang den 11. juni 2014 med prøvetilmelding senest 14. maj Arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende samt au pairer, som starter efter 1. januar, får tilbudt arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på 250 timer, dog med mulighed for overgang til Danskuddannelse efter de 250 timer. Arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende samt au pairer, som har påbegyndt Danskuddannelse før 1. januar 2014, kan færdiggøre denne Alle andre udlændinge får fortsat tilbudt Danskuddannelse ved ankomst til Danmark Henvisning til såvel Danskuddannelse som arbejdsmarkedsrettet danskundervisning her i området fås fortsat ved henvendelse til Jobcentrene i Faxe, Vordingborg eller Næstved Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning foregår, ligesom Danskuddannelserne, på et sprogcenter Hvor blev de af? Tekst og foto: Joen Juel Jensen Sara Yahia Yousif fra Irak kom til Danmark som flygtning. I 2008 tog hun Prøve i Dansk 3 på NSI efter kun et års undervisning. Hvordan var det at starte på sprogcentret? Jeg havde boet tre år i Syrien uden at kunne gå i skole og så ventet tre år mere i Danmark, før jeg fik opholdstilladelse. Så jeg tænkte: Yes! Endelig kan jeg komme i gang efter at have spildt så lang tid. Jeg tror, jeg var fraværende én gang, mens jeg gik på NSI. Hvordan ser dine fremtidsplaner ud? Jeg er gået lidt væk fra tanken om at blive advokat, da de ofte har lange arbejdsdage og skæve arbejdstider. Det er vigtigt for mig at have tid sammen med min søn, så jeg vil gerne have et job med mere normale arbejdstider. Derfor tænker jeg nu mest i retning af en administrativ stilling inden for den offentlige sektor. Hvordan er det gået, siden du gik på NSI? Jeg tog 9. klasse på VUC og derefter HF på Næstved Gymnasium. Pludselig sad jeg sammen med lutter danskere og skulle kunne det samme som dem. Sommetider tænkte jeg: Det her klarer du aldrig; men min mor bakkede mig op. Og jeg endte med at få et af de højeste gennemsnit på min årgang! Samtidig blev jeg gift og var gravid, da jeg tog de sidste eksaminer. Hvad laver du i dag? Jeg havde drømt om at blive advokat, siden jeg var ti år. Men på den skole, hvor jeg gik i Irak, kunne man kun tage matematisk studentereksamen, så jeg troede egentlig aldrig, det ville blive til virkelighed. Da jeg så stod med mit HF-eksamensbevis, indså jeg, at nu kunne min drøm gå i opfyldelse! Så jeg startede på jurastudiet på Københavns Universitet i september På det tidspunkt var jeg blevet skilt og var alene med min søn, så det var lidt hårdt. Igen var min familie en stor støtte. Jeg har fået meget hjælp fra frivillige i foreningen Sam-X, fortæller Sara, der også har siddet i foreningens bestyrelse. Så jeg har fået lyst til selv at hjælpe andre og er nu besøgsven for en ældre dame en gang om ugen. INTEGRATION 2014 nr. 1 11

12 Kommunalvalg 2013 Farid Faizi, Socialistisk Folkeparti Asya Sarikaya, Radikale Venstre og Cathrine Riegels Gudbergsen, Venstre Mogens Bak-Hansen, Vordingborg Lokalråd Mette Høgh Christiansen, Socialdemkraterne Dusan Jovanovic, Socialdemokraterne, Marina Paulsen, Socialistisk Folkeparti og Kirsten Devantier, Venstre

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR. 2 16. ÅRGANG Dansk og faglighed EUC Sjælland og Næstved Sprog- og Integrationscenter samarbejder om de kombinerede AMU-kurser

Læs mere

Integration NYE VEJE. www.nsi-center.dk 2011 NR. 2 14. ÅRGANG TEMA: SPROGCENTRET UDDANNER TIL ANDRE UDDANNELSESINSTITUTIONER FRA MILITÆR TIL CIVIL

Integration NYE VEJE. www.nsi-center.dk 2011 NR. 2 14. ÅRGANG TEMA: SPROGCENTRET UDDANNER TIL ANDRE UDDANNELSESINSTITUTIONER FRA MILITÆR TIL CIVIL www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2011 NR. 2 14. ÅRGANG NYE VEJE SAMARBEJDE OM UDDANNELSE I FEMERN BÆLT-REGIONEN EN RÆKKE UDDANNELSESINSTITUTIONER ER GÅET SAMMEN

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Udgivet af: FIC Nyrnberggade 31, 2. sal 2300 København S tlf. 33 25 38 54 www.fic.dk Tekst: Eva Tingkær Fotos: Martin Foldgast, Kaj Bonne, Bake the Cake

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr. Sprogcenter Nyt Nr. 14 - april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 4 december 2008 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Studieprøveklassen Side 4 Hvorfor er dansk svært? (2) Side 5 Uddannelsesvurdering Sproget på arbejde Kært barn har

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere