TESTENELBIL SP DATAINDSAMLING. Introduktion. Anders Fjendbo Jensen, DTU Transport,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TESTENELBIL SP DATAINDSAMLING. Introduktion. Anders Fjendbo Jensen, DTU Transport, 2013-12-06"

Transkript

1 TESTENELBIL SP DATAINDSAMLING Anders Fjendbo Jensen, DTU Transport, Introduktion Denne kvartalsrapport beskriver data, indsamlet i samarbejde mellem DTU og Clever. Dataindsamlingen er baseret på stated preference (SP) metoder, hvor hver respondent i undersøgelsen bliver bedt om at foretage en række hypotetiske valg imellem en elbil og en konventionel bil (benzin eller diesel). SP er en anerkendt metode i undersøgelser for produkter, der endnu ikke har opnået en signifikant markedsandel, og er dermed relevant i en undersøgelse om elbiler. De indsamlede data kan benyttes til vha. diskrete valgmodeller at undersøge betydningen af en række karakteristika for elbiler og infrastruktur for bilkøberes valg af elbil. Det indsamlede data skiller sig ud fra tidligere lignende dataindsamlinger, idet der indsamles data før og efter en 3 måneders test periode, hvor deltagerne i TestEnElbil får stillet en elbil til rådighed og dermed opnår virkelig erfaring med produktet. På denne måde vil det være muligt at analysere om og evt. hvordan denne erfaring har indflydelse på bilkøbers præferencer. Der indsamles ydermere information omkring testpiloternes holdninger til emnerne; teknologi, bilpræstationer, klimaforandringer, elbilers præstationer og elbiler i hverdagen. Denne information kan både benyttes som beskrivende statistik, men kan også indgå som latente variable i den diskrete valgmodel. I denne sidste kvartalsrapport gennemgås de overordnede resultater, som er opnået med de indsamlede data. Vi skelner mellem resultater opnået med data fra Applikation 1 ( data indsamlet før juni 2012) og Applikation 2 (data indsamlet efter juni 2012). Vi inkluderer ydermere resultater af de første estimeringer med data fra applikation 2. 1

2 Status for dataindsamling Dataindsamlingen er i sin sidste fase og der mangler kun at blive samlet data fra nogle få grupper. Siden sidst er der ikke opstået nye problemer med dataindsamlingen. Pr. 12/ var der med den nye applikation (taget i brug juni 2012) indsamlet data fra 5789 personer. Vi regner ikke med at dette antal vil stige synderligt idet, der kun mangler at blive indsamlet data fra nogle få testrunder inden projektet afsluttes. Det indsamlede data kan opdeles i 3 segmenter. Segment 1 er det største og består af personer, som har ansøgt om at deltage i Testenelbil, men som endnu ikke (pr. 12/9) er blevet udvalgt som testpiloter. Segment 2 består af personer, som er blevet udvalgt som testpiloter, men af forskellige årsager ikke (pr. 12/9) har besvaret spørgeskema 2. Segment 3 består af personer som er blevet udvalgt som testpilot, og som både har besvaret spørgeskema 1 og spørgeskema 2. Som det ses af Tabel 1, og som også har været diskuteret i tidligere kvartalsrapporter, så er der for mange, der ikke svarer på spørgeskema 2 (og derfor er i segment 2 i stedet for segment 3). 290 personer er dog heldigvis nok til at udføre gode analyser af besvarelserne. Tabel 1: Antal besvarelser med applikation 2 Skema Segment Total Før Efter Applikationer Som nævnt skelner vi mellem to forskellige applikationer, som er benyttet til at indsamle data. Begge metoder har vist sig særdeles brugbare til formålet. Applikation 1 var til rådighed fra begyndelsen af Testenelbil projektet og kunne dermed tages i brug med det samme. I forbindelse med at mit PhD projekt omhandlede brug af en anden metode til at generere de hypotetiske scenarier, blev applikation 2 udviklet og taget i brug fra Juni I samme forbindelse blev en række funktioner til bedre at håndtere respondenterne implementeret. Som vist i Tabel 1, er batterilevetid, opladning på arbejdsplads og tophastighed ikke inkluderet i applikation 2. Til gengæld er der benyttet en mere detaljeret beskrivelse af offentlig opladning, idet denne både inkluderer almindelig (langsom opladning) og quickcharge (hurtig opladning). 2

3 Tabel 1: Faktor Applikation 1 Applikation 2 Købspris x x Udgifter til drivmiddel x x Udledning af CO2 x x Rækkevidde x x Batterilevetid x Antal af batteristationer x x Tophastighed x Opladning på arbejdsplads x Offentlig opladning Opladning i bycentre Alm. Opladning i bycentre Opladning ved togstationer Quickcharge i bycentre Opladning i bycentre og ved togstationer Alm. Opladning ved indkøbscentre Quickcharge ved indkøbscentre Alternativer Elbil Elbil Konventionel bil Konventionel bil Intet valg Metode til at generere SP Ortogonalt design Efficient design Holdningsspørgsmål Bekymring over jordens klima (miljø) Bekymring over jordens klima (miljø) Teknologi Bilpræstationer Teknologi Bilpræstationer Elbilers præstationer Elbiler i hverdagen Begge applikationer inkluderer ydermere en lang række holdningsspørgsmål. Det er efterhånden blevet meget almindeligt at teste hvordan forskellige holdninger og opfattelser har en indvirkning på de valg man foretager sig. I applikation 2 er disse spørgsmål blevet opdateret og inkluderer ydermere mere elbilspecifikke spørgsmål. Applikation 1 Med denne applikation er der indsamlet data fra 534 personer, som hver har udført 8 hypotetiske valg imellem en elbil og en konventionel bil både før og efter testperioden. Vi har dermed et datasæt på 534*8*2 = 8544 observationer, hvilket danner et stort grundlag for de efterfølgende analyser. Baseret på disse data, kan vi estimere, hvor stor en betalingsvillighed respondenterne pålægger de enkelte faktorer, som bilerne beskrives med. Modellen er vist i en af de tidligere kvartalsrapporter, men vi bringer her de såkaldte Willingness to pay værdier baseret på denne model. Willingness to pay er den marginale værdisætning for hver af de faktorer, som beskriver bilen. En person vil f.eks. gerne betale mere for en elbil der kan køre 200km end én der kan køre 150km, og laver dermed et trade-off mellem pris og rækkevidde. 3

4 Idet vi har beregnet en WTP for rækkevidde på 65Euro/km, skal bilen der kun kan køre 150km være 50*65euro = 3250euro billigere end bilen der kan køre 200km, hvis personen skal opnå samme nytte for de to biler. Det er vigtigt at understrege at denne værdi kun gælder op til 208km, som er den længste rækkevidde for elbiler inkluderet i denne applikation. Tabel 2: Willingness to pay (evaluated for new car purchase, small car class) 1 Sample average point estimates and 95% confidence intervals of the WTP distribution Before After Lower Point Upper Lower Point Upper limit estimate limit limit estimate limit Unit Fuel costs EV Euro/(Eurocent/Km) Fuel costs GAS Euro/(Eurocent/Km) Driving range EV (for single vehicle household) Euro/Km Driving range EV (for multiple vehicle household) Euro/Km Driving range GAS Euro/Km Carbon emissions Euro/(g/Km) Top speed (evaluated at 100km/h) Euro/(Km/h) Top speed (evaluated at 140km/h) Euro/(Km/h) Top speed (evaluated at 180km/h) Euro/(Km/h) Battery life Euro/1000km Battery stations (for single vehicle households) Euro/Unit Battery stations (for multiple vehicle households) Euro/Unit Charging at work (for work distance <= 10km) Euro/Unit Charging at work (for work distance > 10km) Euro/Unit Charging at larger train stations Euro/Unit Charging in city centres Euro/Unit Charging at larger train stations & city centres Euro/Unit Det ses, at personer i enkeltbilshusstande pålægger rækkevidde en større værdi end flerbilshusstande. Dette giver god mening, idet personbiler i flerbilshusstande oftere vil have adgang til en anden (konventionel) bil hvis det er nødvendigt at foretage en længere tur. Det er også interessant at notere at elbilens rækkevidde pålægges en dobbelt så stor værdi efter testperioden. Her ses både en stigning for personer i enkeltbilshusstande og flerbilshusstande. Personer med mere end 10km fra hjem til arbejdsplads er villig til at betale mere for muligheden for at oplade på arbejdspladsen. For denne effekt fandt vi ikke nogen ændring efter testperioden. Umiddelbart foretrækkes det at oplade i bycentre frem for ved togstationer. Her fandt vi heller ikke nogen signifikant ændring efter testperioden. I samme model blev det påvist at personer, der viser større bekymring omkring jordens klima har større præference for elbiler. Denne holdning ændrede sig ikke efter testperioden, og effekten af denne holdning på valget af elbil ændrede sig heller ikke. Applikation 2 Som nævnt er det i denne applikation muligt at angive at man ikke ønsker hverken den viste elbil eller konventionelle bil. Af tabel 2 fremgår det at dette valg blev brugt oftere efter testperioden end før testperioden. Andelen af gange, hvor hvert alternativ af valgt, indikerer allerede nogle tendenser uden det er nødvendigt at estimerer komplicerede modeller. Som vist i tabel 2, vælger flerbilsfamilier oftere elbil end enbilsfamilier. Denne tendens er den samme efter testperioden, men samlet set bliver elbilen valgt 1 Denne model er estimeret på et tidligere tidspunkt og er dermed kun baseret på 369 ud af de 534 personer. 4

5 sjældnere efter testperioden. Hvor elbilen bliver valgt 31% af gangene før testperioden, er denne andel reduceret til 17% efter testperioden. Noget tyder på at respondenterne efter testperioden er blevet mere opmærksomme på nogle negative kvaliteter ved elbilen, hvilket de giver udtryk for i deres valg. Her kan ikke umiddelbart læses en forskel på mænd og kvinder, men vi ser en større præference for elbil, hvis bilkøbet omhandler en mindre bil. Sidstnævnte tendens er især gældende før testperioden. Tabel 3: Shares of choices between the three options in the two waves Wave 1 Wave 2 Relative change n No No EV ICV Choice Choice EV ICV No Choice EV ICV Men Women Single car family Multi car family EV driving range is 134 km 398/ EV driving range is 164 km 382/ EV driving range is 200 km 396/ Purchase is Mini car class Purchase is Small car class Purchase is Intermediate car class Purchase is Standard car class Purchase is Large car class Purchase is MPV car class Purchase is other car class All 1, Baseret på de indsamlede data estimerer vi en diskret valgmodel. Den benyttede model har 3 alternativer; Elbil, almindelig bil eller ingen da disse. Med antagelsen om at hvert individ foretager det valg, der giver maksimal personlig nytte, opskrives for hvert alternativ en nyttefunktion, der afhænger af de variable, som indgår i hvert scenarie (pris, rækkevidde osv.). For at have mulighed for direkte at sammenligne præferencer før og efter respondenter opnår erfaring med elbilen, er der her estimeret en fælles model på data fra runde 1 og runde 2, hhv. A og B. Der tages højde for en evt. skala effekt imellem de to dataset med parameteren Θ. Vi definerer U R njt (hvor R = A,B), som nytten hver individ n associerer til alternativ j i valgsituation t, i de respektive runder 1 og 2. Den fælles model skrives som: U U ASC β S β X A A A A A jnt j S n X njt jnt ASC β S β X B B B B B jnt j S n X njt jnt Hvor X njt er en vektor af variable der beskriver alternativ j, S n er en vektor af baggrundsvariable for respondent n, mens β R X og β R S er vektorer af parameter der beskriver vægten og fortegnet for hver variabel. ASC R j er den alternative specifikke konstant, som er inkluderet således at vi tager hensyn til at samme person hver besvarer 6 valgscenarier. ε R njt er fejlleddet. På nuværende tidspunkt har vi ikke en 5

6 model klar, som er ligeså detaljeret, som den vi præsenterede på data fra applikation 1. Der er dermed kun medtaget variable, der beskriver alternativerne (dvs. ingen baggrundsvariable). Modellen er præsenteret i Tabel 4. Bortset fra parametrene for CO2 udledning, har alle parametre de forventede fortegn. Dvs. negative fortegn for omkostninger, såsom købspris, samt positive fortegn for fordele, såsom rækkevidde og opladningsmuligheder. Den sidste kolonne angiver om der er en signifikant ændring af før parameteren og efter parameteren for en variabel. Som også vist i modellen estimeret på data fra applikation 1 (vist i kvrap fra februar 2013), så er der en signifikant stigning i effekten af rækkevidde for elbil (fra 0.73 til 2.34). Testpiloter med erfaring lægger dermed større vægt på rækkevidde end testpiloter uden erfaring. Derudover er der et signifikant fald i den alternative specifikke konstant for elbil, hvilket indikerer at testpiloterne med erfaring er blevet opmærksomme på en række negative faktorer, som vi ikke har med i modellen. Med applikation 2 er det muligt at analysere effekten af forskellige opladningsmuligheder. I applikationen var almindelig opladning defineret som at det er muligt at køre 25km for hver 20 minutters opladning, mens quickcharge er defineret som at det er muligt at køre 110km for 20 minutters opladning. Før testperioden opnås ikke signifikante parametre for almindelige (langsom) opladningsmuligheder i bycentre og ved indkøbscentre hvilket indikerer at testpersoner uden erfaring ikke lægger vægt på disse muligheder. Efter testperioden stiger parameteren for almindelig opladning i bycentre dog signifikant, hvilket indikerer at testpersoner med erfaring er blevet bedre klar over vigtigheden af disse muligheder. Parametrene for quickcharge muligheder er både signifikant for placering ved bycentre og ved indkøbscentre, både før og efter testperioden. Selvom der er en svag stigning i quickcharge parametrene fra før til efter, er stigningen dog ikke signifikant. Resultatet indikerer at det er fint at fokusere på almindelige lademuligheder i bycentre, mens det er nødvendigt med hurtigere muligheder ved indkøbscentre, hvor kunderne ikke holder længe nok til at få noget ud af almindelige opladningsmuligheder. 6

7 Tabel 4 Før Efter Name Value Robust t- Robust t- Value test test Sig. Ændring Købspris ** Udgifter til drivmiddel (Elbil) ** ** Udgifter til drivmiddel (konventionel) ** ** Rækkevidde på fuld batteri (Elbil) ** ** -2.87* Rækkevidde på fuld tank (konventionel) * CO2 udledning (Elbil) CO2 udledning (konventionel) Antal batteristationer ** -1.99* Offentlig opladning, almindelig opladning, indkøbscentre Offentlig opladning, almindelig opladning, bycentre ** -1.62* Offentlig opladning, quickcharge, indkøbscentre ** ** Offentlig opladning, quickcharge, bycentre ** * -0.1 ASC_EV ** ** 3.85* ASC_GAS ** ** 0.25 SIGMA_EV ** ** -1.73* SIGMA_GAS ** ** SIGMA_NOCHOICE ** ** Skala (før/efter) A *signifikansniveau 10%, ** signifikansniveau 5 %, A test forskellig fra 1 7

8 Resultater I nedenstående fremhæves nogle af hovedkonklusionerne som er præsenteret i kvartalsrapporterne til Clever Analyser af holdningsspørgsmål (se kvrap fra maj 2013) viser at testpiloter med mere erfaring (især kvinder), får et mere positivt syn på elbilernes køreegenskaber og færre betænkeligheder ved at skulle huske at lade bilerne. Det er derfor vigtigt at kommunikere denne information (f.eks. elbiler er sjove at køre og lette at oplade) til uerfarne kunder. På den anden side udtrykker testpiloter med erfaring flere betænkeligheder ved at kunne opretholde deres nuværende mobilitet med en elbil. Dette bliver også vist ved at testpiloterne i SP eksperimenterne lægger højere vægt på rækkevidden efter de har opnået erfaring med elbilen. Idet elbilen i SP scenarierne blev valgt halvt så mange gange efter testperioden i forhold til før testperioden, indikerer dette at denne faktor er meget mere vigtig end den forbedrede opfattelse af elbilernes køreegenskaber. Effekten er dog mindre i flerbilsfamilier, da behovet for evt. længere ture så kan tilfredsstilles med en anden (konventionel) bil, der er til rådighed. Bilklassen, som en kunde er interesseret i, er vigtig. I SP scenarierne, både før og efter testperioden, var respondenter, der havde angivet en mindre bilklasse som deres foretrukne, mere interesseret i elbiler end respondenter, der havde angivet større bilklasser. Better Place s store problemer, som medførte konkurs, kan måske delvis forklares med at de i starten kun kunne tilbyde en større mellemklassebil. Analyser af holdningsspørgsmål indikerer at erfaring med elbiler ikke ændrer holdninger inden for emnerne Bilpræstationer og Bekymring over jordens klima. Imidlertid viser modelresultater at sidstnævnte har en signifikant betydning for personers præferencer for elbiler. Personer, der udtrykker større bekymring for jordens klima, indikerer også større præferencer for elbiler, og denne effekt ændrer sig ikke efter testperioden. Modelresultater viser ydermere at typen (opladningstid) og placering af opladningsmuligheder i det offentlige rum er vigtige og at testpiloterne her ændrer præferencer efter testperioden. Før testperioden viste testpiloterne således interesse for quickcharge opladning i bycentre og ved indkøbscentre, hvorimod almindelig opladning tilsyneladende ikke havde interesse ved disse placeringer. Efter testperioden viser testpiloterne dog også stor interesse for almindelig opladning i bycentre, hvor almindelig opladning ved indkøbscentre stadig ikke har nogen effekt. 8

UDVIKLING AF ET SP-EKSPERIMENT VEDRØRENDE EFTERSPØRGSLEN EFTER ELBILER

UDVIKLING AF ET SP-EKSPERIMENT VEDRØRENDE EFTERSPØRGSLEN EFTER ELBILER UDVIKLING AF ET SP-EKSPERIMENT VEDRØRENDE EFTERSPØRGSLEN EFTER ELBILER ANDERS FJENDBO JENSEN, SPECIALESTUDERENDE, S052566@STUDENT.DTU.DK DTU TRANSPORT, DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) BYGNING 116,

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Analyse af markedspotentiale og ladestationer

Analyse af markedspotentiale og ladestationer Analyse af markedspotentiale og ladestationer Thomas C. Jensen og Linda Christensen, DTU Transport Anders Fjendbo Jensen, Sigal Kaplan, Stefan Røpke, Allan Olsen og Dansk Elbils Alliance har bidraget Spørgsmål

Læs mere

Elbil eller konventionel bil

Elbil eller konventionel bil Elbil eller konventionel bil Hvad mener testkørerne i to forsøgsprojekter? Linda Christensen August 2013 Elbil eller konventionel bil Hvad mener testkørerne i to forsøgsprojekter? Notat 12 2013 Af Linda

Læs mere

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2012

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2012 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2012 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. OKTOBER 31. DECEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary... 3 2. Projektets rammer og tidsplan... 7 3.

Læs mere

Det helt centrale spørgsmål?

Det helt centrale spørgsmål? EL-biler: fremtidens individuelle transportmiddel? Kan el-bilen tilfredsstille brugernes behov? og Hvordan ser markedet ud om år? Ole Kveiborg Det helt centrale spørgsmål? DTU Transport, Danmarks Tekniske

Læs mere

Fokusinterview med Anne

Fokusinterview med Anne Fokusinterview med Anne Navn: Anne Alder: 48 år Dato: Torsdag den 27. februar kl. 19.00 Profession: Sygeplejerske Civilstatus: Gift Børn: 1 (15 år) Teststed: Region Hovedstaden, Testrunde: 6. runde Testbil:

Læs mere

Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data

Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data Morten Aabrink og Stefan L. Mabit Trafikdage, Aalborg d. 24. august 2015 Overblik Motivation Data GPS-data TU-data Analyser Deskriptiv sammenligning Kørsel

Læs mere

HVORDAN SIKRES EN EFFEKTIV LADE INFRASTRUKTUR i DANMARK? Allan Olsen, 18. november 2014

HVORDAN SIKRES EN EFFEKTIV LADE INFRASTRUKTUR i DANMARK? Allan Olsen, 18. november 2014 HVORDAN SIKRES EN EFFEKTIV LADE INFRASTRUKTUR i DANMARK? Allan Olsen, 18. november 2014 Kørestil virkningsgrad fra batteri til elmotor 80-95 % (benzin 20 %) uøkonomisk kørsel / speeder i bund / mange opbremsninger

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Evaluerings resultater fra Test af Elbiler i Aalborg / Danmark Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Jens Mogensen, Region Nordjylland! Agenda ( Forudsætninger ) Mål Projektet - set up Centrale

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune Københavns erfaringer med de første brintbiler» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate Plan Energy Consumption Energy Production Mobility City

Læs mere

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Alle hjælpemidler er tilladt, og besvarelsen må gerne skrives med blyant. Opgavesættet er på

Læs mere

Opgave 1 Betragt to diskrete stokastiske variable X og Y. Antag at sandsynlighedsfunktionen p X for X er givet ved

Opgave 1 Betragt to diskrete stokastiske variable X og Y. Antag at sandsynlighedsfunktionen p X for X er givet ved Matematisk Modellering 1 (reeksamen) Side 1 Opgave 1 Betragt to diskrete stokastiske variable X og Y. Antag at sandsynlighedsfunktionen p X for X er givet ved { 1 hvis x {1, 2, 3}, p X (x) = 3 0 ellers,

Læs mere

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1 Delvejsseminar 13. Marts 2013 Side 1 CLEVER står bag Test-en-elbil CLEVER blev startet oktober 2009 CLEVER er ejet af energiselskaberne SEAS-NVE, SE, NRGi, EnergiMidt og Energi Fyn, og dermed er 2,7 mio.

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Løsning eksamen d. 15. december 2008

Løsning eksamen d. 15. december 2008 Informatik - DTU 02402 Introduktion til Statistik 2010-2-01 LFF/lff Løsning eksamen d. 15. december 2008 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition, 7th

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

Bilag 1 Oversigt Hypoteser

Bilag 1 Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt hypoteser 0 0 0 - DRIFT.0 Det giver anledning til mindre CO udledning at køre elbil end at køre en tilsvarende benzinbil Hypotesen er nu testet, og resultatet vil

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Tidsværdi for gods i Sverige

Tidsværdi for gods i Sverige Tidsværdi for gods i Sverige Mogens Fosgerau 1 og Mikkel Birkeland, COWI 1 Indledning COWI har sammen med INREGIA i Stockholm gennemført en undersøgelse af tidsværdien for gods for SIKA, Statens Institut

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013/6

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013/6 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013/6 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. APRIL 30. JUNI 2013 CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Metodenotat til Klimarådets kapitel om elbiler og afgifter

Metodenotat til Klimarådets kapitel om elbiler og afgifter Metodenotat til Klimarådets kapitel om elbiler og afgifter I Klimarådets rapport fra 2016, Afgifter der forandrer forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger, omhandler kapitel 4 elbiler og afgifter. Kapitlet

Læs mere

Rapport vedr. Studievalgs KOT - arrangementer på de gymnasiale uddannelser

Rapport vedr. Studievalgs KOT - arrangementer på de gymnasiale uddannelser Rapport vedr. Studievalgs KOT - arrangementer på de gymnasiale uddannelser I perioden februar til maj 2007 har Studievalgscentrene afholdt arrangementer om den Koordinerede Tilmelding (KOT) på gymnasiale

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Slutrapport Ecomotion R&D

Slutrapport Ecomotion R&D Slutrapport Ecomotion R&D (Bileder fra Ecomotion Truck i Øster anlæg, København) 1 Indholdsfortegnelse Slutrapport Ecomotion R&D... 1 Indledning... 3 Opsummering af projektets fremdrift... 4 M1: Construction

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 0 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN. JANUAR. MARTS 0 Indholdsfortegnelse. Hvad er Projekt Test-en-elbil?.... Hypoteserne der skal besvarer målsætningen i Projekt

Læs mere

Logistisk Regression - fortsat

Logistisk Regression - fortsat Logistisk Regression - fortsat Likelihood Ratio test Generel hypotese test Modelanalyse Indtil nu har vi set på to slags modeller: 1) Generelle Lineære Modeller Kvantitav afhængig variabel. Kvantitative

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Log-lineære modeller. Analyse af symmetriske sammenhænge mellem kategoriske variable. Ordinal information ignoreres.

Log-lineære modeller. Analyse af symmetriske sammenhænge mellem kategoriske variable. Ordinal information ignoreres. Log-lineære modeller Analyse af symmetriske sammenhænge mellem kategoriske variable. Ordinal information ignoreres. Kontingenstabel Contingency: mulighed/tilfælde Kontingenstabel: antal observationer (frekvenser)

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg kommune har siden status rapporten fra februar 2015 kørt med elskraldebilen i fuld drift over hele året.

Læs mere

Multipel Lineær Regression

Multipel Lineær Regression Multipel Lineær Regression Trin i opbygningen af en statistisk model Repetition af MLR fra sidst Modelkontrol Prædiktion Kategoriske forklarende variable og MLR Opbygning af statistisk model Specificer

Læs mere

JAKOB ROSENBERG NIELSEN CHEFØKONOM, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

JAKOB ROSENBERG NIELSEN CHEFØKONOM, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING JAKOB ROSENBERG NIELSEN CHEFØKONOM, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING AGENDA 1 Baggrund og definition af co-benefits 2 Værdisætning af co-benetits 1 1 HVORFOR? Det kan være relevant at værdisætte co-benefits,

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lektion Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Sandsynlighedsregningsrepetition Antag at Svar kan være Ja og Nej. Sandsynligheden for at Svar Ja skrives

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

Statistik II 4. Lektion. Logistisk regression

Statistik II 4. Lektion. Logistisk regression Statistik II 4. Lektion Logistisk regression Logistisk regression: Motivation Generelt setup: Dikotom(binær) afhængig variabel Kontinuerte og kategoriske forklarende variable (som i lineær reg.) Eksempel:

Læs mere

Økogården. Virksomheds- og situationsbeskrivelse. Problemformuleringer. Økogården

Økogården. Virksomheds- og situationsbeskrivelse. Problemformuleringer. Økogården Økogården Økogården Virksomheds- og situationsbeskrivelse I 2008 besluttede 8 landmænd at lave et kooperativ, der som nicheproduktion skulle producere og forhandle økologiske madvarer direkte til forbrugeren.

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA)

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA) Anvendt Statistik Lektion 9 Variansanalyse (ANOVA) 1 Undersøge sammenhæng Undersøge sammenhænge mellem kategoriske variable: χ 2 -test i kontingenstabeller Undersøge sammenhæng mellem kontinuerte variable:

Læs mere

Katalytisk rensning af emissioner fra lette dieselkøretøjer. - effekt af teknologi på emission af NO 2

Katalytisk rensning af emissioner fra lette dieselkøretøjer. - effekt af teknologi på emission af NO 2 Katalytisk rensning af emissioner fra lette dieselkøretøjer - effekt af teknologi på emission af NO 2 Indhold Hvorfor dieselkøretøjer EU normer Testmetoder og kørecyklus Emissionsbegrænsende udstyr Katalytiske

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier?

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Af Charlotte Christiansen, Lektor, Handelshøjskolen i Århus, Juanna S. Joensen, Cand.Scient.Oecon., ph.d.-studerende,

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Stikprøver og stikprøve fordelinger Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Statistik Statistisk Inferens: Prediktere og forekaste værdier af

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Forår 2006 Matematisk Modellering 1 Side 1

Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Forår 2006 Matematisk Modellering 1 Side 1 Matematisk Modellering 1 Side 1 I nærværende opgavesæt er der 16 spørgsmål fordelt på 4 opgaver. Ved bedømmelsen af besvarelsen vægtes alle spørgsmål lige. Endvidere lægges der vægt på, at det af besvarelsen

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA)

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA) Anvendt Statistik Lektion 9 Variansanalyse (ANOVA) 1 Undersøge sammenhæng Undersøge sammenhænge mellem kategoriske variable: χ 2 -test i kontingenstabeller Undersøge sammenhæng mellem kontinuerte variable:

Læs mere

Energieffektivitet i byggeriet: xxx Erfaringer med brintbiler

Energieffektivitet i byggeriet: xxx Erfaringer med brintbiler Energieffektivitet i byggeriet: xxx Erfaringer med brintbiler Birte Busch Thomsen Københavns Kommune Grønne biler i praksis, Trafikstyrelsen, 16. januar 2015 København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate

Læs mere

Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner

Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner April 2013 2013 Side 1 Hypoteser: Transportvaner / bilens rolle 2013 Side 2 HYPOTESE TRANSPORTVANER/BILENS ROLLE: Flertallet af danskere føler sig dybt

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Ren og CO2-neutral busdrift i 2025

Ren og CO2-neutral busdrift i 2025 Ren og CO2-neutral busdrift i 2025 Mikkel Krogsgaard Niss // Center for Byudvikling 1 COPENHAGEN SKYLINE // RISHI, HAPPY LIVING 2 08-10-2014 Ren luft til Københavnerne Mål: at sikre, at luften i København

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Analyse 17. marts 2015

Analyse 17. marts 2015 17. marts 2015 Indvandrerpiger fra ghettoer klarer sig særligt dårligt i grundskolen Af Kristian Thor Jakobsen Børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig dårligst ved grundskolens afgangsprøver i dansk

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Læsevejledning til The User Index

Læsevejledning til The User Index Læsevejledning Læsevejledning til The User Index Herunder kan du finde en generel læsevejledning til User Index rapporterne. Læsevejledningen er en generel vejledning på tværs af brancher. Har du spørgsmål

Læs mere

Postoperative komplikationer

Postoperative komplikationer Løsninger til øvelser i kategoriske data, oktober 2008 1 Postoperative komplikationer Udgangspunktet for vurdering af den ny metode må være en nulhypotese om at der er samme komplikationshyppighed, 20%.

Læs mere

Oversigt over emner. Punktestimatorer: Centralitet(bias) og efficiens

Oversigt over emner. Punktestimatorer: Centralitet(bias) og efficiens Oversigt Oversigt over emner 1 Punkt- og intervalestimation Punktestimatorer: Centralitet(bias) og efficiens 2 Konfidensinterval Konfidensinterval for andel Konfidensinterval - normalfordelt stikprøve

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Et hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbredet og tilknytningen til

Læs mere

Nye danske tidsværdier

Nye danske tidsværdier Nye danske Katrine Hjorth Danmarks TransportForskning, DTU Trafikdage 2007 Outline 1 2 3 4 Det danske tidsværdistudie har bestået af tre faser: Fase 0 Forstudie til at fastlægge metode vedr. dataindsamling

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen Standard Normal Fordelingen Sandsynligheder for Normalfordelingen Transformation af Normalfordelte Stok.Var. Stikprøver og Stikprøvefordelinger

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Hvad skal vi lave? Nulhypotese - alternativ. Teststatistik. Signifikansniveau

Hvad skal vi lave? Nulhypotese - alternativ. Teststatistik. Signifikansniveau Hvad skal vi lave? 1 Statistisk inferens: Hypotese og test Nulhypotese - alternativ. Teststatistik P-værdi Signifikansniveau 2 t-test for middelværdi Tosidet t-test for middelværdi Ensidet t-test for middelværdi

Læs mere

Konfidensintervaller og Hypotesetest

Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensinterval for andele χ -fordelingen og konfidensinterval for variansen Hypoteseteori Hypotesetest af middelværdi, varians og andele Repetition fra sidst: Konfidensintervaller

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere