Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014"

Transkript

1 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted, Anne Marie Hestehave, Pia Ludvigsen, Lisa Dahl Christensen, Jakob Lange, Jens Christensen. Tilforordnede: Inger Margrethe Jensen, Carina Villadsen, Sanne Goksøyr (pkt. 5 og 6) Hans B. Møller (pkt.7 og 8), og Birgitte Basse Gade. Afbud: Ninna Thomsen og Katja Kayser 1) Godkendelse af dagsorden og referat Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2) Formandens orientering a) Udpegning fra KKR Formanden orienterede om KKR s udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen Formanden gav udtryk for, at udpegningen ikke er i overensstemmelse med vedtægterne for SOPU, idet det heraf fremgår, at der skal udpeges medlemmer fra institutionens naturlige optageområde hvilket for SOPU vil være København og Nordsjælland. KKR har udpeget et medlem fra kommunalbestyrelsen i Dragør og i Herlev. Det blev besluttet at formanden skriver til KKR s formand med henblik på en ændring af udpegningen. b) KL s konference Next Practice Formanden orienterede om KL s konference Next Practice, som han og en række af SOPU s ledere har deltaget i. Det var en god konference, men en udfordring, at KL helt har skrevet Socialog sundhedshjælperne ud af oplægget. Han oplyste, at havde fået oplyst af KL, at det ikke betyder at SOSU-hjælperne ikke var en del af kommunerens personale. c) B-SOSU Formanden oplyste, at B-SOSU har besluttet ikke at slå sig sammen med andre bestyrelsesforeninger. d) Andet Bestyrelsen opfordrede kraftigt til, at SOPU igen skal arbejde på at få etableret et elevråd og få elevrepræsentation i den nye bestyrelse. Direktøren svarede, at der er en medarbejder der har det som en opgave i Der blev spurgt til opfyldelse af de sociale klausuler. Efter en kort drøftelse ønskede bestyrelsen, at det blev indskrevet i forbindelse med regnskabet for 2013, at vi indgår i administrative fællesskaber på bl.a. serviceområdet, hvilket gør det vanskeligt at nå måltallene.

2 3) Direktørens orientering a) EUD-reform status Direktøren gjorde rede for, at der stadig ikke var lavet nogen aftale om EUD reformen. b) Skelbækgade Direktøren orienterede om byggeriet i Skelbækgade (se ligeledes bilag udsendt sammen med dagsorden), hvor ledelsen har accepteret en udsættelse på 3 måneder, som skyldes udfordringer for sælger i f. t. nedrivningsfasen. Hun understregede, at udsættelsen ikke påvirker det planlagte indflytningstidspunkt. Totalentreprisen er sendt i udbud som løber til den 2. april c) Arbejdstilsynets afgørelse Direktøren redegjorde for det lange forløb omkring Arbejdstilsynet påbud og deres afgørelse. Brevet fra Arbejdstilsynet vedlægges referatet. d) Revision af vedtægterne Direktøren orienterede om revisionen af vedtægterne, som kommer til at foregår i to tempi. I dag skal revision vedtages (se punkt 11). Det er nødvendigt at foretage en ny revision af vedtægterne når vi har fået Undervisningsministeriets godkendelse af, at vi ændrer det midlertidige navn der fremgår af vedtægterne til SOPU. 4) VEU v. Rie Hestehave Punkterne 4, 5 og 6 blev behandlet under et. 5) VEU handlingsplan og aktivitetsomfanget for SOPU i 2014 v. kursuschef Sanne Goksøyr og Rie Hestehave Indledningsvist blev der redegjort for de aktivitetsmål, der er sat op for VEU centrene. I handlingsplanen er valgt 3 indsatsområder, med hver 5 indikatorer under hvert indsatsområde. De 3 indsatsområder er: Virksomhedsopsøgende arbejde 12 % af alle små og mellemstore virksomheder skal have besøg af VEU konsulenter i Hovedstadsområdet, det svarer til knap 5000 virksomhedsopsøgende besøg. For SOPU udgør tallet ca Individuel vejledning Målet for de individuelle samtaler er 1500 i Nord og 8000 i Hovedstaden. Politiske indsatser VEU sekretariatet tager sig af dette indsatsområde

3 6) AMU v. kursuschef Sanne Goksøyr a) Udbudspolitik Udbudspolitikken for SOPU er lagt i naturlig forlængelse af VEU centrenes målsætninger. Hovedlinjerne i Udbudspolitikken blev gennemgået. Bestyrelsen kvitterede med at rose Udbudspolitikken for at ramme de helt centrale indsatsområder. Bestyrelsen ønskede at få beskrevet, hvordan man på SOPU fremmer praksislæring i en didaktisk/pædagogisk vinkling. De ønskede endvidere, at man havde fokus på hvordan faglærte kunne få videreuddannelse. Det blev foreslået, at udbudspolitikken beskrev flowet herfor. b) Socialstyrelsens projekt Projektet har fokus på tiden før medarbejderne deltager i et kursus. Det blev oplyst, at deltagerkredsen er to SOSU-skoler SOPU og SOSU Sjælland - og Københavns og Næstved kommune. I København deltager Johannesgården og Ryholtgård i projektet. Bestyrelsen gav udtryk for, at det var ærgerligt at der ikke var en deltager fra Nordsjælland. c) Orientering om hospitalsserviceassistentuddannelsen Kursuschefen orienterede om uddannelsen, som vi er underleverandør til. SOPU s andel er beregnet til 9 uger i foråret svarende til ½ Årsværk. 7) Økonomi og regnskab v. økonomichef Hans B. Møller Økonomichefen gennemgik det reviderede budget i korte træk. Følgende tre punkter er ændret: 1) Taksterne er reguleret op i f.t. FFL 2014, svarende til ca. 3 mio.kr. 2) Lønnen er steget grundet flere ansatte i f.m. flere Årselever og deltagelse i projekter der har en eksternt finansieringsdel. 3) Mindre ændring i f.t. varekøb og tjenesteydelser Budgettet for 2014 bliver herefter 3,2 mio. kr.. Bestyrelsen roste gennemgangen og gav udtryk for forståelse for, at det er svært at budgettere når den eneste variabel er Årselevtallet. Bestyrelsen udtrykte opmærksomhed omkring udgifterne ved etablering af Munkeengen, der var blevet højere end oprindeligt estimeret. Bestyrelsen bad om, at der blev lavet et særskilt budget for Skelbækgade på rådgivning (transaktionsomkostninger) m.v., så bestyrelsen har mulighed for at følge udgifterne frem til indflytningen. Budgettet blev godkendt.

4 8) 10- klasse på SOPU v. økonomichef Hans B. Møller og uddannelseschef Carina Villadsen Notatet om 10. klasse på SOPU indeholder to problemstillinger. Driften af 10. klasse i København giver underskud for SOPU, mens den pris SOPU tager for 10. klasse i Nord Sjælland ligger væsentligt over øvrige erhvervsskoler i Nordsjælland. Bestyrelsen besluttede ligeledes at undersøge, i hvilket omfang elever fra 10-klasse-forløbene senere bliver elever på SOPU, og dels undersøge, hvorledes de øvrige erhvervsskoler med 20:20 forløb får økonomi i deres udbud. 9) Procesplan OK13 v. direktør Inger Margrethe Jensen Direktøren gennemgik procesplanen og knyttede nogle yderligere kommentarer på spørgsmål fra bestyrelsen. Bestyrelsen ønskede at få oplyst, hvorvidt den nye model vil betyde en produktivitets forøgelse. Herpå svarede Direktøren, at der i den nye model er planlagt med én ekstra lektion om dagen, som skal kunne rummes indenfor den nuværende normering. Bestyrelsen spurgte ligeledes til, hvorledes skolen forholdt sig til tidsregistrering. Direktøren svarede herpå, at der endnu ikke er truffet en beslutning om tidsregistrering, idet skolen har afventet en udmelding fra ministeriet om hvilke parametre skolerne vil blive målt på. Dagen før mødet blev SOPU orienteret om målepunkterne: Klassisk undervisning Nye læringsformer Undervisernes samlede arbejdstid Bestyrelsen udtrykte anerkendelse for ledelsens forslag. 10) Frafaldsanalysen direktør Inger Margrethe Jensen Direktøren konkluderede ud fra analysen, at den peger på tre hovedproblemstillinger, nemlig behovet for jævnlig kontakt med underviseren, elevernes selvværd og udfordring på sociale kompetencer. Bestyrelsen erklærede sig enig i notatet og fokuspunkterne heri, som de forventer indarbejdet i Handlingsplan for øget gennemførelse. 11) Revidering af vedtægterne Bestyrelsen godkendte de ændrede vedtægter, som blev underskrevet på mødet.

5 12) Evaluering af mødet v. formand Knud Henning Andersen Formanden konkluderede, at gennemgangen af budgettet havde været god. Den nye opstilling er overskuelig og metoden med præsentation af enkelte nedfaldspunkter virkede godt. 13) Evt. Der var ikke noget til evt.

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere