KULTURARVEN det skal der ske. vegne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURARVEN det skal der ske. vegne"

Transkript

1 KULTURARVEN det skl der ske R E M G DO være et kulturrve e. f g i r v skl be g kommu Kommue borgere o e d å b r fo I Roskilde de g ligt æri idetitet o fælles, sy ber lokl k s e d e rdifuld eskytte d rrv er væ e. Derfor skl vi b vi skber Kultu s s d i håd er i k å h ro å k g r l e iv g iklig sk ig og udv rve bev Bevr dsmuseer, t kultur re e g il ik s i fr t i e v k t r ik s plig mme o k e g u i m k m r ko eres opb Det e ude borg e M. s re vege

2 HVAD ER MÅLET? Kommue vil rbejde idefor 3 temer Formidle kutlrurve ved t iddrge borgere som medproduceter skbe forståelse for kulturrve og iteresse for bevrig og æsomme ædriger udføre et formidligsprojekt om de eksisterede kulturmiljøer årligt i heholdsvis Roskilde bymidte, Skt Jørgesbjerg, Jyllige og Viby Geemgå eksisterede registreriger i dilog med borgere ved t udpege meget bevrigværdige bygiger (klsse 1-3) hjælpe ejere f bevrigsværdige bygiger med vejledig i t reovere bygigere med stilblde på kommues hjemmeside, rådgivig og byvdriger give mulighed for t udpege ye kulturmiljøer i rige omkrig midte f Roskilde Fstlægge plbestemmelser efter idledede dilog idrbejde bevrigsvædige bygiger og ye kulturmiljøer i kommueple udrbejde é bevrede loklpl årligt, hvor der er lokl opbkig til det, som sætter mere præcise rmmer for sikrig f bevrigsværdiere Helt overordet er det kommues mål t psse på kulturrve. Vi ved, t de skber værdi. De er e del f fortællige om kommue - både i byere og i ldsbyere. Det siger sig selv, t domkirke skl bevres. Me også de midre iøjefldede bygiger hr betydig. Hvem f os k forestille sig Algde ude de mge fie huse fr de foregåede århudreder? Et Jyllige ude sporee fr fortides fiskerldsby? Et Viby ude historie om sttiosbye? Ude de sylige forhistorie så står vi med smme udfordriger som så mge ye byområder i Dmrk, der skl opfide sig selv fr bude. Ige frildsmuseer Vi skl ikke skbe frildsmuseer i Roskilde Kommue. Vi skl ikke trække bevrig ed over hovedet på folk, som gør det umuligt t bo og bruge husee. Det er Roskilde Kommues svr t psse på kulturrve. Me vi skl også sikre, t byer og ldsbyer k udvikles - de skl følge med tide og behovee. Bevrig og udviklig er e blcegg. Fælles, syligt projekt, som skber værdi 19 kulturmiljøer hr vi i Roskilde Kommue i dg, og c bevrigsværdige bygiger. Me vi må ok erkede, t de færreste borgere keder til, eller ved, hvilke bygiger, der er registreret som bevrigsværdige.. Vi skl gøre kulturrve sylig på stedet. Vi skl fortælle historie - give de meig og værdi i dgligdge. Hvis vi vil bevre for eftertide, er det ofte ødvedigt t sætte ogle rmmer - eller vejlede - så huset og omgivelsere ædres i overesstemmelse med bevrigsiteressere. Vi skl i tættere dilog med borgere om hdlemulighedere. Vi skl fide det rette leje for, hvd m k og må gøre i de kokrete situtio i et smrbejde med dem. Vi skl forklre kulturrves værdi. Vi skl gøre det emmere t bygge om i tråd med bygiges fortid. Dette ott sætter rmmere for de kommede års iititiver. Udggspuktet for ititivere er følgede målsætiger. Kulturrv er idetitet Hvem f os k forestille sig Algde ude de mge fie huse fr de foregåede århudreder? Her er lle huse med høj eller middel bevrigværdig mrkeret med gult i Algde set fr Kvickly. De historiske huse er med til t tege det købstdsmiljø, som mge borgere sætter pris på.

3

4 DE KOMMENDE 4 ÅRS PRIORITERINGER Fortælliger skl ud i byere 19 kulturmiljøer hr vi i dg udpeget i kommueple, me de fleste lever et stille liv. Det er spædede historier, som ligger bg udpegigere. Dem skl vi beggyde t fortælle. Både fordi historiere er iteresste, og fordi det medvirker til, t skbe forståelse for kulturrve og sikre, t de bliver bevret. Nye kulturmiljøer - i dilog med borgere Hele kommue er vurderet med heblik på udpegig f kulturmiljøer - bortset fr rige omkrig midte f Roskilde. Vi skl overveje, om der er områder her, som skl udpeges som kulturmiljøer. Kommue foreslår selv ldsbykere i Himmelev og Roskilde Ksere. Me det vil vi drøfte med borgere, som også skl hve mulighed for t foreslå dre steder udpeget. udrbejde bevrede loklpler bgefter, hvis det er ødvedigt. Bevrig f kulturrve på sigt I dee kommueplperiode ruder vi udpegige f kulturmiljøer f geogrfisk. Vi får udpeget de meget bevrigsværdige bygiger, som llerede er registreret. På sigt vil der opstå flere bevrigsværdige bygiger og kulturmiljøer, efterhåde som de ære fortid bliver til historie. I kommueplperiode efter de umiddelbrt foreståede vil kommue iddrge borgere geerelt og bede dem hjælpe os med t bevre bygiger og kulturmiljøer, hvis der er behov for det. Sikrig f de bevrigsværdige bygiger Fredede bygiger som Roskilde Domkirke er sikret - de bliver ikke revet ed eller bygget om ude stor respekt for udggspuktet. Såd står det ikke til med de bevrigsværdige bygiger. De er ikke kleodier på iveu med domkirke, me de spiller stdig e stor rolle i forhold til vores oplevelse f tmosfære i kommues byer og ldsbyer. Bevrigsværdige bygiger er beskrevet i Kommuetls og SAVE-registreriger i reste f kommue. Disse værdi sikres ved t udpege dem som bevrigsværdige i de kommede kommuepl, som vi er forpligtet til, og ved t

5 Fortælliger skl ud i byere På kulturevetet de 13. pril i år vr der byvdriger på kryds og tværs f bymidte i Roskilde. Her er deltgere, der fulgtes med imme rudt i bye. Byvdriger er e f mådere, som vi k formidle kulturrve på ude på stedet

6 NYE KULTURMILJØER I RINGEN OM MIDTEN AF ROSKILDE Kommue vil fokusere på rige f kvrterer omkrig midte f Roskilde, år ye kulturmiljøer evetuelt skl udpeges fremlægge forslg til t udpege de gmle ldsby i Himmelev og Roskilde Ksere (Kildegårde) som kulturmiljøer præsetere disse forslg loklt og ivitere borgere, erhvervsdrivede og iteresseorgistioer til dilog om disse forslg - og mulighede for t foreslå dre kulturmiljøer geoverveje udpegig f ldsbykere i Himmelev og Roskilde Ksere på bggrud f borgeres iput - smme med de forslg, som borgere selv er kommet med foreslå de områder udpeget i forslg til kommuepltilæg, som lever op til forudsætigere om t være et kulturmiljø orietere de berørte ejere geoverveje udpegigere på bggrud f hørigssvree fremlægge kommuepltillæg til edelig vedtgelse Mulige ye kulturmiljøer Som det eeste sted i Roskilde Kommue er rige f kvrterer omkrig midte f Roskilde ikke blevet vurderet i forbidelse med udpegig f kulturmiljøer. Derfor vil kommue i dee kommueplperiode fokusere på, om der skl udpeges ye kulturmiljøer i dee del f kommue. Rige om midte f Roskilde består hovedsgeligt f boliger. Nogle f boligkvrterere kue formetlig udpeges som kulturmiljøer, me kommue vil i første omgg foreslå ldsbykere i Himmelev og Roskilde Ksere udpeget som kulturmiljøer. Disse to områder hr e mere bred og fælles historie ed de ree boligområder. Ivittio til borgere I forbidelse med udpegige f kulturmiljøer i Kommuepl 2009 lvede kommue ige offesiv iddrgelse f borgere omkrig de ye udpegiger - det ed de geerelle iddrgelse i forbidelse med fremlæggelse f kommueplforslget. Hvis ye kulturmiljøer skl udpeges i de kommede kommuepl, skl borgere tges med på råd tidligere og mere syligt. Kommue vil derfor præsetere forslgee om t udpege ldsbykere i Himmelev og Roskilde Ksere på kommues hjemmeside me også loklt ved t orietere om idéere på midlertidige byrumsskilte i de berørte kvrterer. Desude vil vi ivitere bredt til byvdriger begge steder kombieret med miisemirer om, hvd et kulturmiljø er. Og hvd det betyder, hvis et område bliver udpeget. På semiret vil vi også lægge op til, t borgere kommer med deres ege forslg til dre kulturmiljøer, ed dem vi hr fået øje på i kommue. Adre, mulige kulturmiljøer i rige omkrig midte f Roskilde Ud over ldsbykere i Himmelev og Roskilde Ksere, så er der e række boligområder i rige omkrig Roskildes bymidte, som er krkteristiske og tidstypiske. Det drejer sig om de store, flotte viller i røde murste omkrig Droig Mrgrethes Vej/Hrldsvej prcelhuskvrterere omkrig Bregevej, Rugårdsvej og Kildehusvej rækkehuse på Skovbogde dobbelthuse på Solvæget Hvd er hvd? Til højre ses kortet over kulturmiljøere i Roskilde Kommue i dg. Kortet viser også de særlige ldsbyer, kirkeomgivelser og kulturhistoriske iteresseområder. Som det ses, så lpper kulturhistoriske iteresseområder og kulturmiljøere id over hide. Iteresseområdere er et vidt begreb, som omftter sylige, kulturhistoriske spor, me også områder med mulighed for rkæologiske fud. I et kulturmiljø skl der til gegæld være oget kulturhistorisk t se over jorde. Særlige ldsbyer er ldsbyer, som er specielt velbevrede. Kirkeomgivelser er områder, hvor kirkeres smspil med omgivelsere opleves særligt tydeligt. Kommue meer, t rbejdet med t udpege særlige ldsbyer, kirkeomgivelser og kulturhistoriske iteresseområder er fsluttet.

7 Nel s Yrd med cféer, spisesteder og små butikker omkrig e lille gårdsplds til udeserverig Rige om midte f Roskilde Grø gård med udeserverig fr Gusto Giusto. Spisesteder, butikker og mdbzr i rejsestlde? Styrke eksisterede kulturmiljøer E tig er formidlig f kulturmiljøere. E de er udviklig, for mge f dem mister de opridelige fuktio, og så er spørgsmålet - hvd k de bruges til? Et eksempel er de gmle rejsestld ved Køgevej, som hr stået tom i årevis. Når Skoleslgteriet kommer i spil som byudvikligsområde, så opstår der pludselig mulighed for t kytte slgteriområdet og m2 ye kotorer og boliger smme med omgivelsere. Det er potetielle kuder til resturt Gusto Giusto lige om hjøret og måske også til lidt mere ed det? M kue forestille sig et lille mdmekk udvikle sig omkrig resturte og e mdbzr i rejsestlde - lidt som feks. Nel s Yrd i Lodo.

8 4 FORMIDLINGSPROJEKTER 19 kulturmiljøer er udpeget llerede i kommueple. Det er iteresste, lokle fortælliger, der ligger bg udpegigere, me de bliver ikke formidlet på stedet. Kommue vil gøre e særlig idsts for t formidle historie bg kulturmiljøere i Roskildes bymidte, Viby, Jyllige og på Skt Jørgesbjerg i de komme 4 år 2013: Spøjse gdeve i Roskilde Midte f Roskilde - middellderbye - blev udpeget som kulturmiljø, d kommueple sidst blev revideret. E f de tig, som kedeteger kulturmiljøet, er gderes krumme forløb og de til tider spøjse gdeve. Hvd betyder feks. Hersegde og Fodes Bro? Byer som Århus og Ålborg hr i e årrække brugt vejveskilte, hvor m k læse om vets opridelse på stedet. Skiltee formidler e del f byeres historie - ikke bre for turistere, me også for borgere. Byrådet hr fst e kvrt millio til bedre skiltig for turister i Roskilde. Kommue vil i første omgg bruge pegee på hevisigsskilte, så turistere bedre k fide veje frem til de vigtigste seværdigheder. Derudover vil vi sætte ye vejveskilte op i bymidte udvlgte steder, som formidler vejvees opridelse, hvis der er pege tilbge f pulje til turistskilte 2014: D toget kom til Viby Viby Sttiosby er vokset op omkrig jerbe mellem Roskilde og Korsør og de sttio, som blev lgt i Sttioe kom til t ligge temmelig lgt fr de eksisterede ldsby, så Viby måtte flytte sig. Sporee fr sttiosbye omftter sttiosbygig, kro med rejsestld, mejeri, smedje og værksteder, butikker og boliger i små, krkteristiske mursteshuse. Sttiosbye er udpeget som kulturmiljø, me historie k formidles bedre på stedet. 2015: Bøder med fiskeet i Jyllige Jyllige ldsby ligger tæt på fjordkyste, og bødere hr suppleret husmdskoste med lt godt fr hvet. Ldsbye omftter flere kulturhistoriske lev fr tide før og efter udskiftige: Kirke, præstegård og uregulerede vejforløb. Gårdees plcerig lgs veje. Skole, huse til fiskere og hådværkere, bygærde, smedje, brugs, forsmligshus og hotel. Fiskerlejet hr fiskerhuse, ldigspldser, fiskerihv, redskbsskure smt stejle- og tjærepldser. Jyllige som ldsby og fiskerleje er udpeget kulturmiljø, me historie k formidles bedre på stedet Skt Jørgesbjergs historie I løbet f 2012 hr kommue været i dilog med Skt Jørgesbjerg Loklråd. Beboere oplever, t mge turister besøger kvrteret, år de lligevel er forbi hve. Me der k gøres meget mere for t formidle Skt Jørgesbjergs historie. I første omgg skl m kue opleve kvrterets tmosfære ude frygt for t blive kørt ed, påpeger loklrådet. For mge biler kører bre igeem kvrteret - og med l for høj frt. Smtidig er der brug for mere iformtio til turistere om Skt Jørgesbjerg - både hos turistkotoret og på stedet. Kommue vil bkke op om loklrådets iititiv ved t se på mulighedere for t begræse trfikke formidle Skt Jørgesbjergs kvliteter for turister ved t iformere på turistkotorets hjemmeside støtte loklrådets iititiver til formidlig geem skiltig, byvdriger og ligede Formidligsprojekter på sigt I hdleple for Vd- og Klimtilpsig idgår der idéer om t geskbe vdløbee fr bymidte i Roskilde, rudt om højdedrget med Byprke, og ed til fjorde. Historisk hr vdets forløb fr højdedrget til fjorde været brugt til smmehægede forløb f møller og mølledmme. Der er få rester f møllere i dg - Skt Clr Mølles stuehus fides edu, og Riemors Mølle er blevet til Hjemmeværsgårde. Me de prktisk hådterig f stigede mægder regvd k på sigt være med til t fortælle historie om vdets vej fr bymidte til fjorde. Desude hr kulturrve e rolle t spille i

9 fortætigsprojektere i midte f Roskilde, og historie bg Roskildes idustri - feks. sukkerfbrikke på Skt Ols Stræde - k være spædede f formidle. Hvorfor hedder det Rtzusgde? Gde er opkldt efter e feltherre, som besejrede Alborg. Et lille supplemet til gdevet fortæller historie bg. Vi forveter, t mge borgere i kommue gere vil lære deres loklområde bedre t kede: Hvord vr bye egg? Hvord er de vokset op? Hvd skete der før på dette sted? Hersegde i Roskilde vr e f de gmle veje id til bye, som vi keder tilbge fr middelldere. Herse kommer f ørs, og ørs betyder hest. Så Hersegde er det smme som Hestegde.

10 UDPEGNING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Kommue vil i 2013: lve e opgørelse over lle bygiger, der er SAVE-registreret med høj bevrigsværdi (værdi 1-3) i kommue ivitere lle ejere f bygiger med bevrigsværdi 1-3 til dilog om udpegig f deres hus give lle ejere et miikursus i SAVE-registrerig og mulighed for t kommetere kommues udpegig f hver deres hus på kommues hjemmeside overveje udpegige ige på bggrud f ejeres iput, og give dem besked: Dit hus er fortst med i udpegigsgrudlget, og det vil være omfttet f det kommede forslg til kommuepltillæg. Eller dit hus er tget ud, fordi vi er eige i, t bevrigsværdie er fldet til uder 3 fremlægge forslg til kommuepltillæg, som udpeger bygiger med bevrigsværdi 1-3 som bevrigsværdige med forbud mod edrivig orietere de berørte ejere udpegigere overvejes ige på bggrud f hørigssvr fremlægge kommuepltillæg til edelig vedtgelse Tidlig dilog med ejere om udpegig Omkrig 500 bygiger i Roskilde Kommue er registreret med e bevrigsværdi på mellem 1-3. Det vil sige, t de er meget bevrigsværdige. Flere f registrerigere er dog efterhåde over 20 år gmle. Nogle f bygigere k for lægst være revet ed. Eller de er bygget om på e måde, som hr forriget bevrigsværdie. Derfor hr vi brug for, t ejere hjælper os med t kvlitetssikre udpegigsgrudlget. Miikursus i SAVE-registrerig SAVE er e lmidelig erkedt metode til registrerig f bevrigsværdier, me de kræver lidt itroduktio. De skl vi give ejere, så de hr mulighed for t drøfte udpegigsgrudlget på lige fod med ekspertere. Miikurset tækes fholdt i smrbejde med Rådvdceteret, som hr lg erfrig med bevrigsværdige bygiger. Kurset skl omftte e itroduktio til SAVE-metode me også byvdriger, hvor vi ser på, hvord bevrigsværdie k fstholdes eller forbedres, smtidig med, t m bygger om. Udpegig eller ej? Er m som ejer ueig i udpegige f si bygig, så udfylder m et SAVE-registrerigsskem for ejedomme på kommues hjemmeside efter miikurset. Kommue vil bgefter bede Rådvdceteret tge stillig til, om der er sglig grud til t tge ejedomme ud f udpegigsgrudlget. Ellers udpeges bygige stdig. Geemførte SAVE-registreriger Kortet viser, hvor og hvorår der er geemført SAVE-registrerig i Roskilde Kommue. Som der ses, så er specielt registrerige i de opridelige del f Roskilde - Vidige udtget - efterhåde æste 25 år gmmel. Registrerige blev udført i forbidelse med udrbejdelse f kommuetls. Mge f registrerigere er derfor højst sdsyligt utidssvrede. Der k være bygiger, som er revet ed eller bygget meget om side. Kommue kue godt selv tge stillig til, om registrerigere stdig holder vd i de ekelte tilfælde. Me vi vil hellere ivitere ejere med på råd. Ved t give dem et lykursus i SAVE-metode, så ruster vi ejere til diloge om bevrigsværdi.

11 Gudsømgle, 2003 Ågerup, Hvedstrup, 2009 Herrigløse, 2003 Opridelig Roskilde Kommue Vidige, 2009 Soldelev-Hstrup, 2009

12 VEJLEDNING TIL EJERE AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Kommue vil: tilbyde ejere f bevrigsværdige bygiger VIP-vejledig hos Rådvdceteret i forbidelse med ombygigsprojekter, som kræver byggetilldelse lægge stilblde og vejlediger på kommues hjemmeside, så lle ejere f bevrigsværdige bygiger - også dem der ikke er udpeget i kommueple - k hete ispirtio til ombygiger fholde byvdriger, hvor vi ser på bevrigsværdige bygiger og vellykkede reoveriger VIP-vejledig I forbidelse med Kulturstyrelse og Reldis projekt Bygigskultur 2015 er der mulighed for, t ejere f bevrigsværdige bygiger k få rådgivig til istdsættelse hos Rådvdceteret. Som forsøg vil kommue udvide dee ordig, så de gælder Roskilde Kommues ejere f bevrigsværdige bygiger til og med Stilblde Ålborg Kommue hr hft stor succes med t sikre bevrigsværdige bygiger i Hsseris. Redskbet hr bldt det været e bevrede loklpl. Me midst lige så vigtigt er de stilblde, som kommue hr udviklet. Stilbldee er korte beskrivelser f byggeskik geem tidere. Her k m som borger emt og overskueligt fide hjælp til t bygge sit hus om på e måde, som psser til husets historie. Byvdriger I smrbejde med Rådvdcetret og By og Ld vil kommue fholde årlige byvdriger - og evetuelt eskursioer til bobyer - hvor vi ser på bevrigsværdige bygiger og vellykkede reoveriger. Formålet med vdrigere er t få ispirtio og t kue drøfte med fgpersoer, hvord m vedligeholder med respekt for trditioe.

13 BEVARENDE LOKALPLANER Kommue vil udrbejde midst é bevrede loklpl årligt i , hvor der er lokl iteresse for det ivitere borgere, grudejerforeig og dre lokle iteresseorgistioer til et tæt smrbejde om loklpllægige Bevrede loklpler De bevrigsværdige bygiger sikres mod edrivig i kommueple. Me ofte er det ikke edrivig, som er de største udfordrig i forhold til bevrigsværdie - det er ombygiger, som på de ee eller de de måde slører det særpræg, der gør e bygig bevrigsværdig. Det k feks. være, år der lægges e de type tg på. Med bevrede loklpler k kommue gå skridtet videre ed kommueple og sikre, t de bevrigsværdige bygiger ikke bre bevres. I loklple k der fstsættes regler for, hvord bevrigsværdige bygiger k bygges om på måder, som fstholder bevrigsværdie. Såd sikrer vi, t de bevrigsværdige bygiger bliver ved med t være bevrigsværdige. I overesstemmelse med målsætige om, t bevrig f kulturrve skl være et fælles projekt for borgere og kommue, så vil forvltige som hovedregel ikke udrbejde bevrede loklpler, medmidre der er lokl opbkig til det. Til gegæld vil vi slå til og støtte lokle iititiver. I de foregåede år hr ldsbyere Kmstrup og Veddelev øsket sig y pllægig, som sikrer bevrigsværdiere. Det er et sted t strte. Kmstrup Beboere i Kmstrup hr tidligere øsket e bevrede loklpl for ldsbye. Ldsbye hr mge fie træk - ikke midst gdekærret. Me det er midst lige så vigtigt, t der er lokl iteresse for bevrig. Derfor kue Kmstrup være et relevt sted t strte

14

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit Grudlæggede mtemtiske begreber del 1 Mægdelære Tlmægder Tl og regeregler Potesregeregler Numerisk værdi Geemsit x-klssere Gmmel Hellerup Gymsium 1 Idholdsfortegelse MÆNGDELÆRE... 3 TAL... 9 De turlige

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

FUNKTIONER del 2 Rentesregning Eksponentielle udviklinger Trigonometriske funktioner Potensfunktioner Polynomier

FUNKTIONER del 2 Rentesregning Eksponentielle udviklinger Trigonometriske funktioner Potensfunktioner Polynomier FUNKTIONER del Retesregig Ekspoetielle udvikliger Trigoometriske fuktioer Potesfuktioer Polyomier -klssere Gmmel Hellerup Gymsium Idhold RENTESREGNING... 3 Kotiuert rete... EKSPONENTIELLE UDVIKLINGER...

Læs mere

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Bogstvregig - supplerede eksepler Reduktio... Ligiger... d Bogstvregig Side Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Reduktio M gger to preteser ed hide ved -

Læs mere

Kommentarer til VARIABLE

Kommentarer til VARIABLE Kommetrer til Fglige mål Kpitlet lægger op til, t elevere lærer vribelbegrebet t kede som et effektivt værktøj til t skbe sig overblik over komplekse problemstilliger. k udpege kostter og vrible med tilhørede

Læs mere

Projekt 4.1 Potensbegrebet og geometriske rækker

Projekt 4.1 Potensbegrebet og geometriske rækker Hvd er mtemtik? C, i-bog ISBN 978 87 766 499 8 Projekter: pitel 4 Projekt 4. Potesbegrebet og geometriske rækker Vi hr defieret e ekspoetiel vækst, som e vækstmodel, hvor de fhægige vribel, - værdie, fremskrives

Læs mere

Analyse 1, Prøve maj Lemma 2. Enhver konstant funktion f : R R, hvor f(x) = a, a R, er kontinuert.

Analyse 1, Prøve maj Lemma 2. Enhver konstant funktion f : R R, hvor f(x) = a, a R, er kontinuert. Alyse, Prøve. mj 9 Alle hevisiger til TL er hevisiger til Klkulus 6, Tom Lidstrøm. Direkte opgvehevisiger til Klkulus er givet med TLO, ellers er lle hevisiger til steder i de overordede fsit. Hevises

Læs mere

Lidt Om Fibonacci tal

Lidt Om Fibonacci tal Lidt om Fioi tl Lidt Om Fioi tl Idhold. Defiitio f Fioi tllee.... Kivl... 3. Telefokæder....3 4. E formel for Fioi tllee...4 Ole Witt-Hse 008 Lidt om Fioi tl. Defiitio f Fioi tllee Fioi tllee er opkldt

Læs mere

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal Komplekse tl Mtemtik og turfg i verdesklsse, 004 Komplekse tl Dette mterile er ereget til udervisig i mtemtik i gymsiet. Der forudsættes kedsk til løsig f degrdsligiger, trigoometri og e lille smule vektorregig.

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

J 5aaa-Tfahhabhanfabna : aa-tfahhabhaø+ab+a. øt4bb4nøbfa. i 5 5abf7øTøh.4.7j9a. a a a

J 5aaa-Tfahhabhanfabna : aa-tfahhabhaø+ab+a. øt4bb4nøbfa. i 5 5abf7øTøh.4.7j9a. a a a M ic4btf+c S C J 5-Tfhhbhfb : -Tfhhbhø+b+ 5 S 5 S 5 j xbø4bt J x y 54 5F4b.1 5F4bf C : P ( C S S 35 øbf5p S 1 2 S D S S 5, C : P b+5 S øbf S S 5 g C : P S S 4 S 5, b+1 5b1 : 8 4 S 1 5 S 5hTF 5 øbh1 5 j

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Kap 1. Procent og Rentesregning

Kap 1. Procent og Rentesregning Idhold Kp. Procet og Retesregig.... Regig med proceter.... Reteformle.... Geemsitlig retefod (vækstrte)... Kp Opsprigs- og gældsuiteter...5. Auiteter...5. Sumformel for e kvotietrække...5. Opsprigsuitet...6.

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

MATEMATISK FORMELSAMLING

MATEMATISK FORMELSAMLING MATEMATISK FORMELSAMLING GUX Grøld Mtemtisk formelsmlig til C-iveu, GUX Grøld Deprtemetet for uddelse 05 Redktio: Rsmus Aderse, Jes Thostrup MtemtiskformelsmligtilC-iveu GUX Grøld FORORD Dee formelsmlig

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar 2008 1. Kombinatorik

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar 2008 1. Kombinatorik Noter om ombiatori, Kirste Roseilde, februar 008 Kombiatori Disse oter er e itrodutio til ombiatori og starter helt fra bude, så e del af det idledede er siert edt for dig allerede, me der ommer også hurtigt

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 1. Integralregning

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 1. Integralregning Mtemtikkes mysterier - på et højt iveu f Keeth Hse. Itegrlregig Hvd er relet f de skrverede puktmægde? . Itegrlregig Idhold. Stmfuktioer og det uestemte itegrl. Regeregler for det uestemte itegrl 7 Prtiel

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Statistik Lektion 4. Kovarians og korrelation Mere om normalfordelingen Den centrale grænseværdi sætning Stikprøvefordelingen

Statistik Lektion 4. Kovarians og korrelation Mere om normalfordelingen Den centrale grænseværdi sætning Stikprøvefordelingen Sttistik Lektio 4 Kovris og korreltio Mere om ormlfordelige De cetrle græseværdi sætig Stikprøvefordelige Repetitio: Kotiuerte stokstiske vrible f (x) er e sdsylighedstæthedsfuktio, hvis f ( x) 0 for lle

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit Grudlæggede mtemtiske begreber del Mægdelære Tlmægder Tl og regeregler Potesregeregler Numerisk værdi Geemsit x-klssere Gmmel Hellerup Gymsium Idholdsfortegelse MÆNGDELÆRE... 3 TAL... 9 De turlige tl...

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Differentiation af potensfunktioner

Differentiation af potensfunktioner Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN 978 87 766 494 3 Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Differetitio f potesfutioer. Pscls tret og biomilformle Vi strter med t mide om t poteser

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Sammensætning af regnearterne - supplerende eksempler

Sammensætning af regnearterne - supplerende eksempler Mtetik på AVU Ekseplet til iveu F, E og D Sesætig f regertere - supplerede eksepler Poteser... Rødder... d 0-tls-poteser... e Sesætig f regertere Side Mtetik på AVU Ekseplet til iveu F, E og D Sesætig

Læs mere

Ledighedsstatistik, juli 2013

Ledighedsstatistik, juli 2013 Ledighedssttistik, li Stigig i kdemikerledighede i li str stigig i dimittedledighede Akdemikerledighede er steget med fr i til li g er u å.9 svrede til e ledighedsrcet å 4, ct. Stærk stigede dimittedledighed

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

Ledighedsstatistik, maj 2013

Ledighedsstatistik, maj 2013 Ledighedssttistik, mj 3 Fld i kdemikerledighede i mj me reelt tle m e lille stigig Stigede tl lgtidsledige dimitteder Akdemikerledighede er fldet med fr ril til mj g er u å.53 svrede til e ledighedsrcet

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar Kombinatorik

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar Kombinatorik Noter om ombiatori, Kirste Roseilde, februar 008 Kombiatori Disse oter er e itrodutio til ombiatori og starter helt fra bude, så e del af det idledede er siert edt for dig allerede, me der ommer også hurtigt

Læs mere

Opgave 1. a) f : [a, b] R er en begrænset funktion for hvilken. A ε = {x [a + ε, b] f(x) 0}

Opgave 1. a) f : [a, b] R er en begrænset funktion for hvilken. A ε = {x [a + ε, b] f(x) 0} Opgve ) f : [, b] R er e begræset fuktio for hvilke er edelig for ethvert < ε < b. Vi skl vise t f er itegrbel og t A ε = { [ + ε, b] } d =. Vi bemærker først t f er itegrbel på [, b] hvis og ku hvis de

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Forslag til besvarelser af opgaver m.m. i ε-bogen, Matematik for lærerstuderende

Forslag til besvarelser af opgaver m.m. i ε-bogen, Matematik for lærerstuderende Forslag til besvarelser af opgaver m.m. i ε-boge, Matematik for lærerstuderede Dette er førsteudgave af opgavebesvarelser udarbejdet i sommere 008. Dokumetet ideholder forslag til besvarelser af de fleste

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN

BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN MTEMK Mtemtik o hh C-iveu BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN Dette e e smlig ove lle e sætige og evise e e i oge. Det e met som suppleee mteile isæ til e eleve, e skl hve mtemtik på B- elle -iveu. ee i ku metget

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Finitisme og Konstruktivisme. 22. November 2010

Finitisme og Konstruktivisme. 22. November 2010 Fiitisme og Kostruktivisme 22. November 2010 Frktler Hilbert Mdelbrot Feigebum Lorez Lorez-Ligigere σ = 10 β = 8/3 ρ =28 Logistisk vækst x -> rx(1-x) Mdelbrots frktl z -> P c (z) = z 2 +c 0-> P c (0) ->P

Læs mere

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner Muligheder og visioer for moiterig af alægskostruktioer Claus Vestergaard Nielse, Betocetret Dask Brodag de 31. marts 2009, Odese Dask Brodag, 31.03.2009 Claus V. Nielse, Betocetret INDHOLD Bæredygtighed

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere Leica Lio Præcise, selvivellerede pukt- og lije-lasere Opsæt, tæd, klar! Med Leica Lio er alt i lod og perfekt lige Leica Lios projekterer lijer eller pukter med milimeterøjagtighed, så du har hædere fri

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage Dages forelæsig Ige-Arbirage pricippe Claus Muk kap. 4 Nulkupoobligaioer Simpel og geerel boosrappig Forwardreer Obligaiosprisfassæelse Arbirage Værdie af e obligaio Nuidsværdie af obligaioes fremidige

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Noter om polynomier, Kirsten Rosenkilde, Marts Polynomier

Noter om polynomier, Kirsten Rosenkilde, Marts Polynomier Noter om polyomier, Kirste Rosekilde, Marts 2006 1 Polyomier Disse oter giver e kort itroduktio til polyomier, og de fleste sætiger æves ude bevis. Udervejs er der forholdsvis emme opgaver, mes der til

Læs mere

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Søre K. Hase A/S er e modere etrepreør virksomhed, der faver tre ekspertiseområder: kloakarbejde, kabelfejlsøgig og madskabsudlejig.

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

Kap. 1: Integralregning byggende på stamfunktioner.

Kap. 1: Integralregning byggende på stamfunktioner. - - Kp. : Itegrlregig yggede på stmfuktioer... Specielle egesker ved fuktioer. Defiitio... E fuktio f siges t være egræset i et itervl I, hvis f er defieret i itervllet, og hvis der fides to tl k og K,

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund Forskønnelsesplnen Det Nye Furesølund Furesølund er trods sine mere end 40 år stdig et ttrktivt område. Men dmen er lidt slidt. Legepldserne flder smmen. Rækværket flmer, og grønne områder står gemt og

Læs mere

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og TIMEGLASSETS FASER: INTRO Itroe er et foto og ogle spørgsmål til hele kapitlet. Meige med itroe er, at du og di klasse skal få e ide om, hvad kapitlet hadler om, og hvad I skal lære. Prøv at svare på spørgsmålee

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

29. januar Epidemiologi og biostatistik Forelæsning 2 Uge 1, torsdag 2. februar 2006 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik.

29. januar Epidemiologi og biostatistik Forelæsning 2 Uge 1, torsdag 2. februar 2006 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik Forelæsig Uge 1, torsdag. februar 006 ichael Væth, Afdelig for Biostatistik. Sammeligig af to middelværdier sikkerhedsitervaller statistisk test Sammeligig af to proportioer

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fomde h odet... medlem f Dmks Spotsfiskefobd 5 blev i bd og gd et igtigt godt å fo foeige. Det e gske vidst på små mgile, me fo føste gg i mge å, e vi he ved dgge f foeigsået lidt flee medlemme ed sidste

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fomde h odet... medlem f Dmks Spotsfiskefobd å bg oet i Spotsfiskefoeige ALS. J det e toligt, som tide gå. Jeg vil gee beytte lejlighede til t bige e STOR TAK til lle de, de mødte op elle på de ee elle

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017 Akademiet for taletfulde Uge Semiar M 20. september 2017 1 Hvad skal vi arbejde med? Mødefaciliterig Defiitio på et projekt Projektfaser Idégeererig Projektbeskrivelse 2 Sidste gag Hvad tog I med fra sidst?

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

Asymptotisk optimalitet af MLE

Asymptotisk optimalitet af MLE Kapitel 4 Asymptotisk optimalitet af MLE Lad Y 1, Y 2,... være uafhægige, idetisk fordelte variable med værdier i et rum (Y,K). Vi har givet e model (ν θ ) θ Θ for fordelige af Y 1 (og dermed også for

Læs mere

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden.

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden. Vadtrasportmodel Formål For beregig af vadtrasporte i sadkasse er der lavet e boksmodel. Formålet med boksmodelle er at beskrive vadtrasporte i sadkasse. Herover er formålet at bestemme de hydrauliske

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

Motivation. En tegning

Motivation. En tegning Motivatio Scatter-plot at det mådelige salg mod det måedlige reklamebudget. R: plot(salg ~ budget, data = salg) Økoometri Lektio Simpel Lieær Regressio salg 400 450 500 550 20 25 30 35 40 45 50 budget

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Hvad er e asymotote? Og hvorda fides de? 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Idhold 7.0 Idledig 7.1 Udsag

Læs mere

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale UNDERVS OM GUD en idébnk til kirkelig undervisning, Fyens Stift KONFRMANDER Påskespil med indledende undervisningsforløb Dette enkle påskespil er kommet i stnd efter fælles rbejde omkring påskens centrle

Læs mere