Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012."

Transkript

1 Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen og Sydøstjyllandskredsen var vore gæstfrie værter. Mogens Andersen bød velkommen og understregede allerede fra konferencens åbning, at vi havde en vanskelig dagsorden foran os. Inden da havde dagens gæst, generalsekretær i European Baptist Federation Tony Peck, givet os et informativt foredrag om vort europæiske fællesskab. Han beskrev EBF som et tag over vores hoveder, der strækker sig fra Europa til Centralasien, Mellemøsten og Nordafrika. Det samler endog meget forskellige baptistkirker og giver ly for politisk og religiøst uvejr, ikke mindst for minoritetskirker i syd og øst. Som kirker står vi her sammen om at opmuntre hinanden til mission, og her hjælper de ressourcestærke de af vore brødre og søstre, der lever under vilkår, vi ikke kender til hos os. Som tegn herpå indsamlede vi en kollekt på kr ,- til baptister i Kroatien, der netop var blevet ramt af oversvømmelser. Konstituering 1. Fortegnelse over stemmeberettigede I alt 47 menigheder var til stede med 136 stemmeberettigede, inkl. repræsentanter fra fem landsorganisationer. 2. Valg af stemmetællere Valgt som stemmetællere blev Mai-Britt Holm (Korskirken, Herlev), Torsten Wendel-Hansen (Odense), Jan Johannsen (Roskilde), Annette Læssøe (Østhimmerland), Anita Lindholst (Aarhus) og Ulla Holm (Sekretariatet). 3. Valg af ordstyrer og sekretær Valgt som ordstyrere blev Ole Broholm Andersen (Østervrå Frikirke) og Erik Christensen (Frederikshavn). Som sekretærer valgtes Bent Hylleberg (Tølløse) og Gitte Elleby Jørgensen (Sekretariatet). 4. Forelæggelse af dagsordenen Ole Broholm begyndte med at konstatere, at landskonferencen var indkaldt to dage for sent i henhold til forretningsordenen. Han betegnede det som en uvæsentlig overskridelse, hvilket konferencen tilsluttede sig. Efter indkaldelsen havde ledelsen modtaget et ændringsforslag til punkt 5.3. fra Herlev og Vodskov menigheder. Ændringsforslaget var blevet tilsendt menighederne. Forslag 5.1 Ændring af sted for afholdelse af sommerstævnet i 2013 Drøftelsen foregik på baggrund af denne meddelelse, som tidligere var udsendt til menighederne: 12. september mødtes lederne fra Missionsforbundet (MF) og BaptistKirken (BiD), der er arrangører for det fælles sommerstævne. På baggrund af sommerstævnet 2012 og de tilbagemeldinger, ledelserne har fået fra menighederne, enedes man om at holde fælles sommerstævne i uge 30 i 2013 på Lindenborg Efterskole ved Roskilde. Idet BaptistKirken på Landskonference I har besluttet, at stedet er Mariager, vil ledelsen fremsætte et forslag til

2 Landskonference II i Vejle om, at vi flytter stedet til Lindenborg. Det blev samtidig besluttet ikke at fastlægge sommerstævnet 2014, idet man gerne vil i dialog med menighederne om samarbejdet og placeringen. Det er dog ledelsernes klare holdning, at samarbejdet bør fortsætte. Vi er i en proces, som skal have tid, men samtidig skal de, der skal arrangere næste års stævne, i gang hurtigst muligt. Vi beder om Guds rige velsignelse over både den ene og den anden del af processen og oplever stor tillid og fælles vilje. På den baggrund blev følgende forslag drøftet: Ledelsen foreslår, at sommerstævnet 2013 afholdes fælles med Det danske Missionsforbund i uge 30 på Missionsforbundets Efterskole Lindenborg ved Roskilde. Andreas Højmark begrundede forslaget: Vi, der traf beslutningen i Mariager, er blevet overhalet indenom. Derfor nedsatte de to kirkesamfunds ledelser et hurtigt arbejdende udvalg, der skulle kulegrave mulighederne for placeringen af sommerstævnet Udvalgets rapport blev tilsendt menighederne, der blev bedt om en meget hurtig tilbagemelding. Resultatet af høringen hos os blev, at 25 menigheder støttede forslaget, 13 foretrak Mariager igen i 2013, mens 4 ikke tilkendegav nogen præference i deres svar. Nu beder vi om, at konferencen konfirmerer forslaget trods en usædvanlig, men måske alligevel rigtig, beslutning. Vi skal kun drøfte placeringen af stævnet i På stævnet i 2013 må vi tilkendegive, om vi skal blive på Lindenborg også i Mange bidrog til samtalen, hvorfra vi refererer: - Der var generelt en meget positiv holdning til fælles stævner med MF efter stævnet i Det var fantastisk at opleve fællesskabet. Det gælder ikke mindst børnestævnet. I samarbejdet har vi flere medarbejdere og et større potentiale til et bedre stævne, end hvis vi arbejder alene. - Hvis vi havde spurgt dem, der var i Mariager, og ikke menighederne, ville tilkendegivelsen have været anderledes. Især vore unge er glade for Mariager. - Nogle nordjyske menigheder foretrak Mariager, mens andre nordjyder tilkendegav, at nordjyske menigheder har været privilegeret siden år Kan de nydanske deltagere få samme gode faciliteter på Lindenborg? Hvad med camping og telte? Vi må ikke bryde den gode cirkel vedr. deltagelsen fra de ny-danske menigheder. - På nuværende tidspunkt skal vi følge ledelserne også af hensyn til de udvalg, der allerede er gået i gang under forudsætning af, at stævnet afholdes på Sjælland i Vi bør have en mere langstrakt strategi, gerne med vekselvirkning mellem Mariager og Lindenborg. - Nogle mente, at processen ikke har været køn, men måske udtryk for det muliges kunst. Andre tilkendegav, at processen var håndteret klogt ikke mindst på grund af dens gennemsigtighed. Høringen var en god idé. - Nogle spørgsmål drejede sig om indgåede aftaler med begge skoler: Er der indgået aftaler med Pinsekirken, der forpligter os på 2013 eller årene herefter? Er broerne brændt i Mariager, hvis vi vælger Lindenborg i 2013? Er det korrekt, at MF har bundet deres stævne til Lindenborg de næste fem år? - Brug de regionale møder i foråret 2013 til at drøfte 2014 og tiden herefter. - En kommentar, der fik os til at trække på smilebåndet, lød: Mon Guds Ånd hviler specielt tungt over Mariager? Den blæser også over Sjælland. Det er lige meget, hvor vi mødes, hvis vi mødes i Jesu navn! Efter en lang drøftelse svarede Andreas Højmark på de fremsatte spørgsmål: - Tak for ris og ros. Processen har ikke været optimal, men det muliges kunst. Selv om vi har inddraget det længere forløb i samtalen, skal vi her kun træffe beslutning om stævnet i I Mariager løber vi ikke fra nogen aftale. Her har skolerne lovet os, at de ikke lejer skolen ud til andre i uge 30 i 2013, hvis forsamlingen skulle forkaste ledelsens forslag, og i 2014, hvis vi ombestemmer

3 os på stævnet i Missionsforbundet har ikke bundet sig til at holde deres stævne på Lindenborg Efterskole i fem år. De bruger nu kr for at indrette en campingplads ved skolen, men udover 2013 har de ikke indgået nogen aftale med deres efterskole. Vi skal naturligvis have en langsigtet planlægning og den kan begynde på de regionale møder og på stævnet i Et ændringsforslag om at afholde stævnet i Mariager i 2013 blev indbygget som et nej til det forslag, som ledelsen havde fremlagt. Den følgende skriftlige afstemning var klar: For at afholde sommerstævnet sammen med Missionsforbundet på Lindenborg i 2013 stemte 101 ja, 26 nej og 8 blankt Ny lønskala for ansatte i BiD Personaleudvalget havde bedt ledelsen om at nedsætte et lønudvalg, der kunne komme med forslag til ny lønskala for ansatte i BiD. Årsagen hertil er den, at grundlaget, der i sin tid blev anvendt for den nuværende lønskala, er ændret en del. Der er derfor behov for et nyt grundlag, som kan relateres til den virkelighed, der findes på arbejdsmarkedet. Lønudvalget bestod af tre personer: Jan Johannsen (Roskilde), Birk Christensen (Tølløse) og Lars Midtgaard (Bethelkirken). Udvalget havde afleveret deres forslag, og det blev gennemgået for de ansatte på Sommerstævnet i Mariager. Udvalgets forslag var udsendt af ledelsen med påtegningen: Ledelsen foreslår, at lønudvalgets forslag implementeres i BaptistKirken fra januar Se bilaget Forslag til ny lønskala nedenfor. Jan Johannsen præsenterede forslaget, idet han gjorde opmærksom på, at der her er tale om en differentieret skala, der inddrager forskellige kategorier af medarbejdere. Der er fortsat indbygget anciennitet, men nyt er, at der ud over en fast lønandel også regnes med en fleksibel lønandel. Som den nuværende lønskala er den nye kun vejledende. I drøftelsen fremkom følgende synspunkter: - Flere præster spurgte, om differentieret løn skal være mere afgørende end kald og mobilitet. Økonomi må ikke være en primær del af overvejelserne ved flytning. Den nye ordning tilskynder til konkurrence mellem menighederne. På sigt vil det komme til at gå ud over de mindre menigheder. Herudover er det ikke sundt med forskellig løn til forskellige medarbejdere. - Hvis vi vil jage efter tidsånden, burde vi indføre resultatløn! Lad os ikke indføre utilfredshed via lønsystemer. - Vi har jo allerede konkurrencen i det nuværende system, hvor del-løn er en del af virkeligheden for mange ansatte. - Fra personaleudvalget blev det påpeget, at baggrunden for forslaget har været menighedernes og præsternes egne ønsker. - Vi bør bibeholde vort nuværende lønsystem som udgangspunkt. Forslaget lægger op til, at fx kredsrådsformand og korledere kan ansøge om lønandele. Det er uheldigt i en menighedskultur, hvor vi hidtil har bygget på frivillighed. Hvis vi skal lønne andre end præsten, går det ud over andelen til BiD. Her ligger vores eneste disponible midler. - Med den gamle lønskala har vi overladt de unge til sig selv i deres ansættelser. De nye typer ansættelser mangler i den gældende lønskala. På spørgsmålet om, hvad en førstepræst er, svarede Jan Johannsen, at denne har ledende ansvar for andre medarbejdere i en større organisation. Finn Basnov fremsatte et tillæg til forslaget, der skal tænkes med overalt, hvor den nye lønskala kommer i anvendelse: Det pålægges ledelsen, at der som forudsætning for at forslaget om fleksibel lønandel bliver gennemført udarbejdes materiale til hjælp for menighederne og de

4 ansatte, samt at der tilbydes hjælp både til menighederne og til de ansatte ved lokale lønforhandlinger. Dette tillægsforslag blev støttet fra mange sider. Ved den skriftlige afstemning om forslaget til ny lønskala stemte 80 ja, 32 nej og 17 blankt, mens 4 stemmer var ugyldige. Tillægsforslaget blev vedtaget med stor majoritet, idet ingen stemte imod Udtalelse vedr. vielse af homoseksuelle På baggrund af et beslutningsforslag fra Brønderslev Frikirke (se bilag ) havde ledelsen udarbejdet en udtalelse, som den ønskede vedtaget (se bilag 5.3.2). Herlev og Vodskov menigheder havde reageret herpå og indsendt et begrundet alternativt forslag til udtalelse (se bilag 5.3.3). Beslutningsforslaget fra Brønderslev blev fremlagt af Henrik Froholdt, der påpegede, at Frikirken ønsker at følge Herrens orden, og at menigheden ikke kan dele husholdning med menigheder, der accepterer en unaturlig adfærd. Menigheden ønsker at leve i et fællesskab, der ærer og ophøjer Gud. Samtalen om forslaget hvori også de to udtalelser blev inddraget blev lang og til tider heftig. Den blev præget af, at både bibelsyn, menighedsforståelse og det specifikke etiske emne (om homoseksualitet og evt. vielse eller velsignelse af to af samme køn) blev berørt. Om bibelsynet, der var omtalt eksplicit eller implicit i alle tre forslag, blev der sagt følgende: - Vi må følge Guds ufejlbarlige ord. Papiret fra Teologisk Forum har bøjet bibelordet. - Det handler om forskellen mellem bibeltroskab og humanisme. Kærlighed har gennem flere århundreder tilskyndet til at døbe små børn. Vore fædre mente ikke, at det stemte med Skriften, og de blev baptister. I dag handler det om kærlighed til homosexuelle. Her skal vi også være baptister. Tiden stemmer ikke med Skriften. - Tidsånden er i gang med at kvæle menighederne. - Vi tager vores instruktioner fra Guds Ord. Hvis én eller flere menigheder vier eller velsigner par af samme køn, har de ekskluderet sig selv. Om kirkesyn og menighedsforståelse blev der i samtalen peget på følgende: - Anser vi denne forsamling for at være den øverste myndighed for alle menigheder? Og vil vi stadig være med i BiD, hvis afstemningen går os imod? - Vi kan ikke behandle spørgsmålet her. Det stemmer ikke med vores kirkesyn. Det er en sag, som hører under den enkelte menigheds selvbestemmelse. - Hvis vi vedtager forslaget, bliver det så en del af normen for BiD? Og hvad vil der ske, hvis de enkelte menigheder ikke følger udtalelsen? Skal vi i givet fald i gang med at ekskludere menighederne af fællesskabet? - I 1904 vedtog den daværende landskonference, at tros- og etik-spørgsmål ikke længere skulle sættes til afstemning. Det havde gennem årtier skabt splittelse. Baptister måtte ikke være herre over hinandens tro, men medarbejdere på hinandens glæde. Det synspunkt fastholdt vi i 1984, da en menighed havde vedtaget overført medlemskab fra barnedøbende kirker. Vi drøftede længe åbent, overført eller lukket medlemskab uden at låse samtalen fast. Dengang handlede det om dogmatik, i dag handler det om etik, men vi bør stadig sætte hinanden fri og fortsætte samtalen. Om forslagets etiske emne homoseksualitet lød der kun få kommentarer: - Vi skal passe på, at vi ikke tager patent på sandheden ved en afstemning. I så fald burde vi også stemme om så mange andre emner. - Det er langt mere nødvendigt, at vi bruger tiden på at tale om ægteskab som forpligtende pagt med tilknyttet troskab.

5 Fra ledelsen blev der svaret på de rejste spørgsmål: - Claus Mester-Christensen: Hvis en menighed skal udelukkes, skal vi følge vore vedtægter, hvoraf det fremgår, at en udelukkelse kan ske efter ledelsens indstilling og skal besluttes af 3/4 flertal på to på hinanden følgende landskonferencer. Det er dog særdeles tvivlsomt, at dette kommer til at ske. - Mogens Andersen: Der er en væsentlig forskel på ledelsens udtalelse og forslaget fra Brønderslev. Vi kan vedtage ledelsens udtalelse, men vi må afvise forslaget fra Brønderslev, fordi vi ikke her har myndighed over menighederne. Ved skiftlig afstemning om forslaget fra Brønderslev Frikirke stemte 19 ja, 108 nej, mens 4 stemmer var blanke. Hermed var forslaget afvist. Herpå fremsatte ledelsen sin udtalelse, der blev forelagt af Mogens Andersen: - Jeg har været meget usikker på, hvordan jeg skulle forholde mig til dette spørgsmål. Jeg har læst meget i Bibelen og andetsteds, deltaget i timevis af samtaler. Uenighed er ikke altid et onde. Den kan også være en udfordring til et fællesskab. Herpå kommenterede han udtalelsens tre elementer: 1) Det er måske den vigtigste del af udtalelsen. For nogle homoseksuelle er kampen så hård, at de undergår kønsoperationer. I menighederne skal vi elske hinanden. Det gælder naturligvis også homoseksuelle. 2) I Bibelen er ægteskab en pagt mellem mand og kvinde. 3) Det er det syn på ægteskabet, der ligger bag anbefalingen til menighederne om ikke at foretage hverken vielse eller velsignelse af to af samme køn. Vi lægger med denne udtalelse op til en holdning, der ikke stikker ud fra andre kirker, dvs. store dele af Folkekirken, alle de frikirker, jeg kan komme i tanke om, europæiske baptisters rådsmøde og Lausannebevægelsen. En udtalelse er efter vores mening den bedste måde at afslutte den igangsatte drøftelse på. Vi begynder ikke hermed en ny praksis, hvor landskonferencen herefter skal tage stilling til alle mulige teologiske og etiske emner. Vi fjerner heller ikke den enkelte menigheds ret til at tænke og handle selvstændigt. Men vore migrantmenigheder har brug for en holdning at spejle sig i. Vi har brug for en grundholdning til spørgsmålet. Det er langt at foretrække frem for ikke at have nogen holdning til et aktuelt emne i tiden. Lasse Åbom fik nu ordet for at fremlægge ændringsforslaget fra Herlev og Vodskov menigheder. Han sagde: - Vi har det dårligt med at skulle stemme om bibeltolkninger. For de to menigheder handler det ikke primært om homofili, men om bibellæsning og bibelbrug. Den forståelse af ægteskabet, som Mogens Andersen giver udtryk for, er også anderledes end den, Teologisk Forum redegør for. Hertil kommer endelig, at vi stiller spørgsmål om, hvordan vi anerkender hinandens uenighed og tager stilling i den slags spørgsmål. Vi mener, at stillingtagen til etiske og teologiske spørgsmål primært hører hjemme i de lokale menigheder. Derfor indsendte vi vores forslag, der består af selve udtalelsen, som vi begrunder med fem forklarende udsagn. Tak, fordi ledelsen har rundsendt den på forhånd. Herpå drøftede vi begge forslag efter, at ordstyreren havde meddelt, at han i tilfælde af afstemning ville stille ændringsforslaget til afstemning først. Følgende nye synspunkter blev fremført: - Er der noget i Herlev-Vodskov-udtalelsen, som ledelsen ikke kan tilslutte sig? Den er formuleret kærligt, inkluderende og positiv. Sidste del af ledelsens forslag er formuleret negativt. - Ledelsens forslag er unødvendigt. Vore præster og menigheder gør som de vil. Og migrantmenighederne har mere behov for vejledning i demokratisk menighedsliv end om det, de skal tænke og mene. - Hvorfor skal vi melde andet ud, end at menighederne har suverænitet? - Vi skal ikke binde hinanden. Ændringsforslaget siger, at vi læser sammen og prøver at forstå i fællesskab og derpå lader den lokale menighed bestemme.

6 - Herlev-Vodskovs udtalelse kan forstås sådan, at tradition er vigtigere end Bibelen. - Vi er en del af den store kristne kirke. Vi bør lægge os op af den holdning, som de fleste deler. - Der vil blive lagt mærke til ledelsens forslag i de andre frikirker. Det er godt, også når vi skal samarbejde med Missionsforbundet. - Hvis vi fornemmer, at der ikke er konsensus mellem os, bør vi trække begge forslag. - Fra én menighed blev der læst en skriftlig hilsen med bøn om, at begge forslag blev trukket tilbage. Vi frygter en splittelse i fuld offentlighed. Både den enkelte og menighederne bør have frihed til at handle og leve. - Det er uklart, hvad en udtalelse betyder. Kan der følge sanktioner med, hvis vi vedtager ledelsens forslag? Mogens Andersen samlede op på ledelsens vegne. Han kunne ikke forstille sig sanktioner, hvis udtalelsen blev vedtaget. Vi har ingen planer herom. Der er ingen risiko. Men vi ønsker Landskonferencens markering af vores holdning. Her er ledelsens udtalelse klarest. Bag den står en enig ledelse, men det er ikke nogen hemmelighed, at det er et kompromis, hvor synspunkter i ledelsen bøjer sig mod midten. Herefter satte ordstyreren Herlev-Vodskovs udtalelse til afstemning. Forslaget faldt med følgende stemmetal ved skriftlig afstemning: 55 ja, 71 nej, 3 blanke. Herpå ønskede ledelsen en time out, som forhandlingslederen bevilligede alle. Efter denne blev intet nyt meldt ud, hvorfor ledelsens udtalelse blev sat til skriftlig afstemning. Resultatet blev 70 ja, 53 nej, 5 blanke. Udtalelsen var hermed vedtaget. Punktet blev afsluttet med bøn ved Lone Møller-Hansen. Regnskab og budget 6. Status efter 3. kvartal af 2012 og forventet resultat for 2012: Kasserer Ulla Holm gjorde status: 10 måneder af året svarer til 84 % af året. Ideelt set skulle 84 % af indtægterne derfor være kommet, men sådan er det ikke helt. Dels fordi årets tipsmidler endnu ikke er kommet, og dels fordi menighedernes bidrag er bagud i forhold til budgettet. Menighedernes bidrag ligger også lavere end sidste år på samme tidspunkt. Det er min fornemmelse, at der samles mindre ind i menighederne ikke at menighederne ikke afregner 7,5 %. Renteindtægterne vil heller ikke nå budgettet i år, grundet det lave renteniveau. Basisomkostningerne ligger under budgettet. Det skyldes bl.a., at der kommer mere ind i lejeindtægt på Sekretariatet, og at der ikke har været så store udgifter til aktiviteter, udvalgsarbejde mv. som budgetteret. Året til dato viser et underskud på basis på ca kr., men det ændrer sig, når tipsmidlerne kommer. Der er budgetteret med et overskud i 2012 på ca kr. Som økonomien ser ud nu, ender året med et overskud på ca kr. Der er dog tre betingelser for, at dette kan opfyldes: Menighedernes bidrag skal nå det budgetterede, tipsmidlerne skal give det forventede udbytte, og der skal ikke være kurstab af betydning på vores værdipapirer. Projekternes økonomi ser generelt god ud. Dog kan de tre (økonomisk set) største projekter, nemlig Børneprojektet, baptist.dk samt Projekt udsendte medarbejdere godt bruge en ekstra julegave fra menigheder og private. 7. Budget for 2013

7 Ulla Holm fremlagde budgetforslaget for 2013, der følger referatet i et selvstændigt dokument. Det læner sig op ad budget 2012, dog med hensyntagen til regnskab 2011 og forventet resultat for De samlede basisindtægter er derfor budgetteret ca kr. mindre end i Forventningerne til renteindtægter og projektbidrag er nedsat. De samlede basisomkostninger er uændrede, dog med mindre forskydninger mellem de enkelte budgetposter. Det betyder, at der i 2013 budgetteres med et overskud på kr. på basisbudgettet. Budgettet for de allerede vedtagne projekter er medtaget for at give et estimat på projektbidragets størrelse. City Kirken henstillede til, at der arbejdes for en markant nedsættelse af menighedernes basisbidrag i de kommende år. På forespørgsel om, hvor budgettet skal beskæres, kom der ikke noget svar. Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget. Orientering 8. Orientering vedrørende skattegodkendelse Mogens Andersen fortalte, at International Baptistkirke på Amager, som der også blev orienteret om på landskonference I i sommers, har fået afslag på godkendelse ifølge Ligningslovens 8A og 12, stk. 3. Afgørelsen blev anket, men SKAT har fastholdt, at menigheder med under 50 medlemmer ikke kan få godkendelse. Der er derfor anlagt sag ved Københavns Byret. I stævningen er sagen ønsket henvist til Østre Landsret som principiel sag, hvor Ebbe Holm fungerer som vores advokat. Ebbe Holms firma har besluttet, at sagen kan køres uden honorar til firmaet. Der vil derfor kun være omkostninger til retsafgifter og hvis sagen tabes evt. til modpartens advokatomkostninger. 9. Orientering om projekter i 2013 Claus Mester-Christensen orienterede om de fællesprojekter, som menigheder og private kan støtte i Det drejer sig om: baptist.dk til alle; Mission i Danmark og Uddannelsesstøtte i BiD. Hertil kommer følgende IM-projekter: Teologisk uddannelse i Rwanda og Burundi, Kirkebyggeri i Rwanda og Burundi, Børneprojekter i Rwanda og Burundi, Alfabetisering i Burundi, Projekt Udsendte Medarbejdere samt Projekt Myanmar. Ved hjælp af løntilskud fra det offentlige og bidrag fra enkelte menigheder har Emmanuel Chinzah Van Ceu og Gilbert Rukundo været ansat som integrationskonsulenter i et år. Der er skabt mulighed for, at førstnævnte fortsætter i 2013 på ½ tid i Chin-menigheden i Skjern, mens sidstnævnte desværre er tilbage på kontanthjælp. Da mere end 20 % af BiDs medlemmer er ny-danskere, har vi brug for en øget indsats i Nylandsmission, som det hed i gamle dage. 10. Nyt fra International mission Morten Kofoed meddelte, at vi har mistet Ole Emming, tidligere missionær og aktiv med kirkebyggerier og vandprojekter i Burundi, og takkede for hans indsats. Herefter sagde han tak til Signe Lund Christensen for hendes arbejde som barselsvikar på Sekretariatet i efteråret. Det internationale missionsarbejde delte han op i grupper og sagde: - De kendte projekter, der fortsætter, er Præsteskolen i Burundi, Teologisk uddannelse i Rwanda, Kirkebyggeri i Burundi og Rwanda og Børneprojekter i Burundi og Rwanda. - De eksternt finansierede projekter er Mikrofinans og tillid i Rwanda, Dutabarane og Shigikirana i Burundi samt Trokosi i Ghana sammen med ICBC. - Nye projekter, som vi har indsendt ansøgninger til ekstern finansiering af, er:

8 Børneprojekt i Burundi, Alfabetisering i Burundi og fase 2 af Shigikirana i Burundi. Morten Kofoed sluttede med en hilsen fra Susi Baggesen, der gør et stort arbejde i Burundi. Husk hende og arbejdet med projekterne i forbøn. 11. Kommende møder i BiD Evelyn Amara orienterede om kommende møder: - Næste landskonference I: Under Sommerstævnet uge 30 i 2013 på Efterskolen Lindenborg ved Borrevejle Vig. - Næste landskonference II: Lørdag 16. november 2013 kl. 10 på Rosborg Gymnasium, Vejle. - Temadag vedrørende International Mission: 19. januar Regionale møder 2013: Torsdag 4. og mandag-torsdag april. Samtale 12. På tærsklen til BiD s 175 års jubilæum Lone Møller-Hansen orienterede: Ledelsen foreslår, at alle menigheder planlægger en missional aktivitet i De vil forberede det ved, at nogle menigheder i oktober 2013 prøver konceptet af, evt. med hjælp fra International Commission (IC). IC er et uafhængigt, baptistisk fællesskab omkring mission, der har arbejdet i Europa i 35 år. Det handler om partnerskab i evangelisation fra kirke til kirke. Den lokale menighed kan modtage et team, som hjælper med en planlagt indsats i lokalsamfundet. Det kan være forskellige projekter: Et klassisk projekt i 1-2 uger, ImpACT Mission i en lang weekend, noget med fokus på musik eller ungdom eller workshops om lederskab, evangelisation eller forvandling af organisationen. Holbæk menighed er i gang med et pilotprojekt i 2013 med fokus på musik, integration og unge. Vi vil gerne have et par pilotprojekter mere. Det drejer sig om oktober 2013 og oktober Hvordan vil jeres menighed række ud til omgivelserne i mission? Kan IC hjælpe jer til at nå jeres mål? Se 13. Eventuelt Jacob Broholm Møller orienterede om Danske Kirkedage 2013, der holdes i Aalborg maj Mogens Andersen takkede Teologisk Forum for den nye bog til nye medlemmer: Liv i fællesskab. Signe Lund Christensen tydeliggjorde, at vi alle har en relation til spejdere. Spejderkorpset skal bruge mindst 100 gavegivere, der giver mindst 50 kr., for at korpset fortsat kan være godkendt efter LL 8A. Gaverne gives til projektet YEGO. Asger Hylleberg mindede i forlængelse af BiD-jubilæet i 2014 om det kommende reformationsjubilæum i 2017, som Folkekirken er begyndt at forberede. Det er også et jubilæum, som vi bør fejre. Hanna Kristensen orienterede om en arbejdsgruppe, der i Lyngby menighed arbejder med arven fra ana-baptisterne, hvis jubilæum vi bør fejre i Bent Hylleberg kommenterede mødets afstemning om udtalelsen : Jeg kan godt leve med, at én fra ledelsen siger, at Teologisk Forums rapport Om homoseksuelles plads i menigheden er et snævert

9 debatoplæg. Andre mener noget andet. Derimod er der ingen tvivl om, at udtalelsen, som vi netop vedtog, er en snæver udtalelse. På den baggrund vil jeg citere P. Olsen fra Da baptisterne midt under den store tuberkulose-epidemi måtte tage stilling til, om de ved nadveren burde skifte fælleskalken ud med særbægre, som vi i dag bruger, vedtog årsmødet at forblive ved den gamle praksis ved at henvise til den måde, som Jesus og disciplene fejrede nadver på. P. Olsen var rystet. Hans kommentar til årsmødets beslutning lød: Kristne forstår nok Bibelen, men de forstår hverken menneskene eller tiden. I dag er det passende at omskrive P. Olsen og sige: Som baptister forstod vi ikke (at fortolke) Bibelen, og vi forstod heller ikke menneskene og tiden. Søren P. Grarup sluttede dagen med at citere Jesus: Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal i elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: Hvis I har kærlighed til hinanden. Herpå rejste mødedeltagerne sig og sang Børge Andersens salme: I Guds verden skal du leve. BILAG Vedr. punkt 5: 5.2. Forslag til lønskala Det er udvalgets anbefaling, at lønnen bør sammensættes af en fast andel, der gør det enkelt at indplacere en person på et givet lønniveau derudover skal der være en fleksibel del, der giver arbejdsgiver/menighederne mulighed for at honorere særlige ansvarsområder eller kompetencer, så man er i stand til at fastholde og motivere en medarbejder til at løse de stillede opgaver. Den faste andel udgøres af: - Anciennitet - Geografisk placering (begrundet med de geografiske forskelle i leveomkostningerne) Den fleksible andel udgøres eks. af: - Kvalifikationer - Særlige kompetencer - Ansvar, herunder personaleansvar og ledelsesmæssigt ansvar Menighedens forventning til medarbejderen og hvordan medarbejderen er i stand til at løse sine opgaver må stå højt på listen over hvordan lønniveauet fastlægges. Som udgangspunkt for lønfastsættelsen, foreslår LU en model, hvor medarbejderen indplaceres i én af 3 følgende kategorier: Kategori I: Ungdomsmedarbejdere, børnemedarbejdere, seniormedarbejdere, pedeller, musikmedarbejdere (uuddannede). Kategori II: Sekretærer, musikmedarbejdere (uddannede), præster, administratorer og missionærer. Kategori III: Ledende medarbejdere, 1. præst, forstandere i menigheder af væsentlig størrelse, (over 150 medlemmer), Generalsekretær, IM-sekretær osv. Hver kategori beskriver en ramme for aflønningen, sammensat af den faste + den fleksible andel. Afhængig af medarbejderprofilen og jobbets karakter, indplaceres personen i den relevante gruppe.

10 Tanken er, at midterkategorien, der samtidig er den kategori, hvor de fleste nuværende præsteansatte forventes at blive indplaceret, fastlægges ud fra de gældende satser for folkeskolelærere. De to øvrige kategorier fastlægges som hhv. en procentvis ned- og opjustering af midterkategorien. Detaljeret beskrivelse af den tænkte model Eksempelbeskrivelse af kategori II Startniveauet fastlægges som begyndelselønnen (0 års anciennitet) for en læreraflønning, uden nogen form for tillæg. Slutlønnen er det tilsvarende beløb på højeste løntrin. Tillæg (fleksibel andel) kan forhandles, såfremt medarbejderen har særlige kvalifikationer, ansvar osv. Tillæggene kan maksimalt udgøre en procentsats af begyndelseslønnen (LU foreslår 20%). En lønstigning over tid (anciennitetstigning) vil for medarbejderen således kun medføre en stigning i den faste lønandel den fleksible lønandel fastholdes med mindre medarbejderen opkvalificerer sig og forhandler yderligere tillæg på plads. Vedrørende kategori I og III, foreslåes lønniveauerne indenfor disse fastlagt som hhv. en procentmæssig difference, hhv. minus x% og plus y%. Som udgangspunkt foreslår LU en procentvis difference på 20% - både nedad og opad. Dvs. begyndelseslønnen for en kategori I medarbejder vil ligge 20% lavere end for en tilsvarende kategori II medarbejder og tilsvarende vil begyndelseslønnen ligge 20% højere for en kategori III medarbejder sammenlignet med kategori II medarbejderen. Selvom læreraflønningerne opererer med færre anciennitetstrin og dermed flere år mellem stigningerne kan vi tilpasse modellen, så der eks. er flere stigningstrin og fordelt over flere år. Dog vil ydergrænserne for begyndelses- og sluttrin altid være fastlagt! Man kunne eks. forestille sig en model med stigning hvert andet år over en periode på 15 år fra begyndelses- til slutløntrin. LU har eftervist en fornuftig sammenhæng mellem aktuelle løndata for forskellige personer og resultaterne, hvor lønmodellen har været anvendt.

11 Løntillæg I det følgende, er tillægsmulighederne lidt mere indgående beskrevet, dog uden at komme med konkrete anbefalinger til, hvorledes disse præcist fastlægges. Det må være op til menighederne eks. at tolke hvorledes en given kompetence hos en kandidat skal omsættes til et kr/øre beløb. Følgende er en oversigt over nogle af de relevante tillæg, der vil kunne gives samt hvilken kategori de er relevant for: - Personaleledelse, lønnet personale (kat. II+III) - Kompetence: efteruddannelse, forudgående erfaring indenfor feltet, lederuddannelse, diplomudd. (kat. I+II+III) - Ansvar: økonomi, vækst, trivsel, tjenesteudvikling, lederansvar ulønnet personale (kat. I+II+III) - Specielle forventninger til opgaveløsning eller ansvar (kat. I+II+III) - Midlertidigt tillæg pga. ekstra ansvar (kat. I+II+II) - Tillæg for eks. tværkirkeligt/økumenisk arbejde (kat. I+II+III) Missionær- og honoraraflønning Missionæraflønning har typisk tidligere taget udgangspunkt i 50% af skalalønnen for præster, idet det har været vurderet, at missionærer har været undtaget skattebetaling i Danmark. Da situationen omkring udsendte har ændret sig en del de senere år, er det vanskeligt at diktere en fast regel omkring dette forhold. For korttidsudsendte vil der måske være tale om fortsat skatteindbetaling i Danmark og for andre længerevarende udsendelser, vil det for nogles vedkommende være relevant at tale om en 50-80% aflønning ift. fuld lønskala, så derfor har LU ikke talt nærmere om retningslinjer vedr. dette. Det må være en vurdering i hvert enkelt tilfælde hvad %-satsen skal være - og lønskalaen vil fortsat kunne benyttes. Mht. honorarafløning, blev dette tidligere benyttet for seminarie-studerende, der som et led i uddannelsen eks. fik udbetalt et halvt honorar for en tjeneste. I dag er der langt større bredde i den baggrund som ikke uddannede præster kommer med og LU vil ikke lægge sig fast på en bestemt takst. Eksempelvis kan en prædiken eller undervisningslektion godt leveres af en ikke-teologiuddannet, som alligevel har sit levebrød fra en sådan tjeneste. Her vil det ikke være fair med en halv standardtakst. Skulle der gives en håndregel vedr. dette, kunne man anbefale brug af lønskalaen ifm. indplacering af prædikanten/underviseren - og derefter taksere en given enkeltstående tjeneste, til eksempelvis 8 timer inkl. forberedelse. For en uddannet præst, der ville have matchet løntrin 36/kategori 2/Gruppe 4, er månedslønen: Kr (svarende til en timeløn på /160,33) = kr for en prædikentjeneste. En anden løsning er at lave faste takster, der følger de 3 kategorier, der gør at taksterne automatisk vil blive reguleret sammen med overenskomsterne. Særlige grupper For særlige grupper af medarbejdere, der ikke kan henføres under kategori I/II/III eksempelvis unge under uddannelse, studentermedhjælpere, Tid-Til-Gud medarbejdere osv., finder LU det hensigtsmæssigt, at man honorerer efter taksten indenfor SU-området. Det vil endvidere sige, at medarbejderens honorering også vil være afhængig af forhold som hjemme/udeboende osv. Yderligere info om SU-styrelsens takster kan findes her:

12 Ledelsen har modtaget følgende beslutningsforslag fra Brønderslev Frikirke: I BiD anser vi ægteskab for at være mellem en mand og en kvinde. Menigheder og præster kan følgelig ikke vie eller velsigne par af samme køn Ledelsen fremsætter følgende forslag til udtalelse fra landskonferencen: Efter Folketingets vedtagelse af en ny ægteskabslov, der tillader kirkerne at vie par af samme køn, har Baptistkirken i Danmark opfordret menighederne til at tage stilling til dette spørgsmål. Teologisk Forum har udarbejdet et debatoplæg, der er udsendt til menighederne, ligesom der på Sommerstævnet 2012 blev afholdt en debat om homoseksuelles plads i vore menigheder. På den baggrund afrundes den fælles debat om emnet i BaptistKirken med følgende udtalelse fra Landskonference II 2012: Homoseksuelle bør omfattes med samme kærlighed og respekt som ethvert andet menneske. Ægteskabet er dog ifølge Bibelen en relation mellem en mand og en kvinde. I Bibelen findes ikke belæg for at vie to mennesker af samme køn, hvorfor Landskonferencen ikke anbefaler menighederne at vie eller velsigne homoseksuelle par Ændringsforslaget fra Korskirken og fra Vodskov Baptistmenighed lød: Homoseksuelle bør omfattes af samme kærlighed og respekt som ethvert andet menneske. Vi anerkender, at der i vore menigheder og menighederne imellem er forskellige holdninger til homoseksualitet og velsignelse og vielse af homoseksuelle par. I overensstemmelse med baptistisk tradition kan hver menighed selv træffe beslutning om evt. medvirken ved velsignelse og vielse af homoseksuelle par. Vi opfordrer alle menigheder i Baptistkirken i Danmark til grundigt og kærligt at arbejde med spørgsmålet samt respektere den enkelte menigheds beslutning i denne sag. Begrundelse for ændringsforslaget: - Vi finder, at en beslutning om medvirken ved velsignelse og vielse af homoseksuelle par alene hører hjemme i menighederne. Dette synspunkt er i overensstemmelse med det baptistiske syn på menighedernes selvstændighed, ligesom dette synspunkt giver det bedste grundlag for sammenhold i vort kirkefællesskab, selvom der i nærværende sag måtte være uenighed mellem menighederne. - Vi mener, at det af Ledelsen udsendte forslag til Landskonferencens udtalelse ikke er dækkende for drøftelserne på sommerstævnet i Mariager, idet der her fremkom divergerende tilkendegivelser/holdninger til emnet. Vi ønsker at rumme alle disse holdninger i vores kirkefællesskab. - Ledelsens forslag til vedtagelse tager ikke højde for, at nogle af vore menigheder allerede har besluttet at ville medvirke ved velsignelse af homoseksuelle par, og derfor sætter forslaget disse menigheder i en vanskelig situation i forhold til fællesskabet. - Ledelsens forslag til vedtagelse bygger på én bestemt fortolkning af Bibelen. Vi mener, at bibeltolkning som udgangspunkt er en opgave, som hører hjemme i den enkelte menighed.

13 - Ledelsens forslag til vedtagelse giver ikke menighederne den fornødne tid og plads til grundigt at gennemarbejde problemstillingerne selv, men foregriber konklusioner, som bør drages i menighedens fællesskab. Tølløse, 29. november 2012 Bent Hylleberg, sekretær København, 29. november 2012 Gitte Elleby Jørgensen, sekretær Gærum, 5. december 2012 Ole Broholm Andersen, ordstyrer Tversted, 5. december 2012 Erik Christensen, ordstyrer Odense, 5. december 2012 Mogens Andersen, formand Roskilde, 5. december 2012 Claus Mester-Christensen, næstformand

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard Nr. 12 november 2007 154. årgang Det meningsfulde liv [ ] Per Bækgaard Som at sætte dækstole frem på [ ] Jan Kornholt og Lone Møller-Hansen [ ] Collage: Ole Steen Pedersen Baptistkirken i Danmark kommer

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere