Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012."

Transkript

1 Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen og Sydøstjyllandskredsen var vore gæstfrie værter. Mogens Andersen bød velkommen og understregede allerede fra konferencens åbning, at vi havde en vanskelig dagsorden foran os. Inden da havde dagens gæst, generalsekretær i European Baptist Federation Tony Peck, givet os et informativt foredrag om vort europæiske fællesskab. Han beskrev EBF som et tag over vores hoveder, der strækker sig fra Europa til Centralasien, Mellemøsten og Nordafrika. Det samler endog meget forskellige baptistkirker og giver ly for politisk og religiøst uvejr, ikke mindst for minoritetskirker i syd og øst. Som kirker står vi her sammen om at opmuntre hinanden til mission, og her hjælper de ressourcestærke de af vore brødre og søstre, der lever under vilkår, vi ikke kender til hos os. Som tegn herpå indsamlede vi en kollekt på kr ,- til baptister i Kroatien, der netop var blevet ramt af oversvømmelser. Konstituering 1. Fortegnelse over stemmeberettigede I alt 47 menigheder var til stede med 136 stemmeberettigede, inkl. repræsentanter fra fem landsorganisationer. 2. Valg af stemmetællere Valgt som stemmetællere blev Mai-Britt Holm (Korskirken, Herlev), Torsten Wendel-Hansen (Odense), Jan Johannsen (Roskilde), Annette Læssøe (Østhimmerland), Anita Lindholst (Aarhus) og Ulla Holm (Sekretariatet). 3. Valg af ordstyrer og sekretær Valgt som ordstyrere blev Ole Broholm Andersen (Østervrå Frikirke) og Erik Christensen (Frederikshavn). Som sekretærer valgtes Bent Hylleberg (Tølløse) og Gitte Elleby Jørgensen (Sekretariatet). 4. Forelæggelse af dagsordenen Ole Broholm begyndte med at konstatere, at landskonferencen var indkaldt to dage for sent i henhold til forretningsordenen. Han betegnede det som en uvæsentlig overskridelse, hvilket konferencen tilsluttede sig. Efter indkaldelsen havde ledelsen modtaget et ændringsforslag til punkt 5.3. fra Herlev og Vodskov menigheder. Ændringsforslaget var blevet tilsendt menighederne. Forslag 5.1 Ændring af sted for afholdelse af sommerstævnet i 2013 Drøftelsen foregik på baggrund af denne meddelelse, som tidligere var udsendt til menighederne: 12. september mødtes lederne fra Missionsforbundet (MF) og BaptistKirken (BiD), der er arrangører for det fælles sommerstævne. På baggrund af sommerstævnet 2012 og de tilbagemeldinger, ledelserne har fået fra menighederne, enedes man om at holde fælles sommerstævne i uge 30 i 2013 på Lindenborg Efterskole ved Roskilde. Idet BaptistKirken på Landskonference I har besluttet, at stedet er Mariager, vil ledelsen fremsætte et forslag til

2 Landskonference II i Vejle om, at vi flytter stedet til Lindenborg. Det blev samtidig besluttet ikke at fastlægge sommerstævnet 2014, idet man gerne vil i dialog med menighederne om samarbejdet og placeringen. Det er dog ledelsernes klare holdning, at samarbejdet bør fortsætte. Vi er i en proces, som skal have tid, men samtidig skal de, der skal arrangere næste års stævne, i gang hurtigst muligt. Vi beder om Guds rige velsignelse over både den ene og den anden del af processen og oplever stor tillid og fælles vilje. På den baggrund blev følgende forslag drøftet: Ledelsen foreslår, at sommerstævnet 2013 afholdes fælles med Det danske Missionsforbund i uge 30 på Missionsforbundets Efterskole Lindenborg ved Roskilde. Andreas Højmark begrundede forslaget: Vi, der traf beslutningen i Mariager, er blevet overhalet indenom. Derfor nedsatte de to kirkesamfunds ledelser et hurtigt arbejdende udvalg, der skulle kulegrave mulighederne for placeringen af sommerstævnet Udvalgets rapport blev tilsendt menighederne, der blev bedt om en meget hurtig tilbagemelding. Resultatet af høringen hos os blev, at 25 menigheder støttede forslaget, 13 foretrak Mariager igen i 2013, mens 4 ikke tilkendegav nogen præference i deres svar. Nu beder vi om, at konferencen konfirmerer forslaget trods en usædvanlig, men måske alligevel rigtig, beslutning. Vi skal kun drøfte placeringen af stævnet i På stævnet i 2013 må vi tilkendegive, om vi skal blive på Lindenborg også i Mange bidrog til samtalen, hvorfra vi refererer: - Der var generelt en meget positiv holdning til fælles stævner med MF efter stævnet i Det var fantastisk at opleve fællesskabet. Det gælder ikke mindst børnestævnet. I samarbejdet har vi flere medarbejdere og et større potentiale til et bedre stævne, end hvis vi arbejder alene. - Hvis vi havde spurgt dem, der var i Mariager, og ikke menighederne, ville tilkendegivelsen have været anderledes. Især vore unge er glade for Mariager. - Nogle nordjyske menigheder foretrak Mariager, mens andre nordjyder tilkendegav, at nordjyske menigheder har været privilegeret siden år Kan de nydanske deltagere få samme gode faciliteter på Lindenborg? Hvad med camping og telte? Vi må ikke bryde den gode cirkel vedr. deltagelsen fra de ny-danske menigheder. - På nuværende tidspunkt skal vi følge ledelserne også af hensyn til de udvalg, der allerede er gået i gang under forudsætning af, at stævnet afholdes på Sjælland i Vi bør have en mere langstrakt strategi, gerne med vekselvirkning mellem Mariager og Lindenborg. - Nogle mente, at processen ikke har været køn, men måske udtryk for det muliges kunst. Andre tilkendegav, at processen var håndteret klogt ikke mindst på grund af dens gennemsigtighed. Høringen var en god idé. - Nogle spørgsmål drejede sig om indgåede aftaler med begge skoler: Er der indgået aftaler med Pinsekirken, der forpligter os på 2013 eller årene herefter? Er broerne brændt i Mariager, hvis vi vælger Lindenborg i 2013? Er det korrekt, at MF har bundet deres stævne til Lindenborg de næste fem år? - Brug de regionale møder i foråret 2013 til at drøfte 2014 og tiden herefter. - En kommentar, der fik os til at trække på smilebåndet, lød: Mon Guds Ånd hviler specielt tungt over Mariager? Den blæser også over Sjælland. Det er lige meget, hvor vi mødes, hvis vi mødes i Jesu navn! Efter en lang drøftelse svarede Andreas Højmark på de fremsatte spørgsmål: - Tak for ris og ros. Processen har ikke været optimal, men det muliges kunst. Selv om vi har inddraget det længere forløb i samtalen, skal vi her kun træffe beslutning om stævnet i I Mariager løber vi ikke fra nogen aftale. Her har skolerne lovet os, at de ikke lejer skolen ud til andre i uge 30 i 2013, hvis forsamlingen skulle forkaste ledelsens forslag, og i 2014, hvis vi ombestemmer

3 os på stævnet i Missionsforbundet har ikke bundet sig til at holde deres stævne på Lindenborg Efterskole i fem år. De bruger nu kr for at indrette en campingplads ved skolen, men udover 2013 har de ikke indgået nogen aftale med deres efterskole. Vi skal naturligvis have en langsigtet planlægning og den kan begynde på de regionale møder og på stævnet i Et ændringsforslag om at afholde stævnet i Mariager i 2013 blev indbygget som et nej til det forslag, som ledelsen havde fremlagt. Den følgende skriftlige afstemning var klar: For at afholde sommerstævnet sammen med Missionsforbundet på Lindenborg i 2013 stemte 101 ja, 26 nej og 8 blankt Ny lønskala for ansatte i BiD Personaleudvalget havde bedt ledelsen om at nedsætte et lønudvalg, der kunne komme med forslag til ny lønskala for ansatte i BiD. Årsagen hertil er den, at grundlaget, der i sin tid blev anvendt for den nuværende lønskala, er ændret en del. Der er derfor behov for et nyt grundlag, som kan relateres til den virkelighed, der findes på arbejdsmarkedet. Lønudvalget bestod af tre personer: Jan Johannsen (Roskilde), Birk Christensen (Tølløse) og Lars Midtgaard (Bethelkirken). Udvalget havde afleveret deres forslag, og det blev gennemgået for de ansatte på Sommerstævnet i Mariager. Udvalgets forslag var udsendt af ledelsen med påtegningen: Ledelsen foreslår, at lønudvalgets forslag implementeres i BaptistKirken fra januar Se bilaget Forslag til ny lønskala nedenfor. Jan Johannsen præsenterede forslaget, idet han gjorde opmærksom på, at der her er tale om en differentieret skala, der inddrager forskellige kategorier af medarbejdere. Der er fortsat indbygget anciennitet, men nyt er, at der ud over en fast lønandel også regnes med en fleksibel lønandel. Som den nuværende lønskala er den nye kun vejledende. I drøftelsen fremkom følgende synspunkter: - Flere præster spurgte, om differentieret løn skal være mere afgørende end kald og mobilitet. Økonomi må ikke være en primær del af overvejelserne ved flytning. Den nye ordning tilskynder til konkurrence mellem menighederne. På sigt vil det komme til at gå ud over de mindre menigheder. Herudover er det ikke sundt med forskellig løn til forskellige medarbejdere. - Hvis vi vil jage efter tidsånden, burde vi indføre resultatløn! Lad os ikke indføre utilfredshed via lønsystemer. - Vi har jo allerede konkurrencen i det nuværende system, hvor del-løn er en del af virkeligheden for mange ansatte. - Fra personaleudvalget blev det påpeget, at baggrunden for forslaget har været menighedernes og præsternes egne ønsker. - Vi bør bibeholde vort nuværende lønsystem som udgangspunkt. Forslaget lægger op til, at fx kredsrådsformand og korledere kan ansøge om lønandele. Det er uheldigt i en menighedskultur, hvor vi hidtil har bygget på frivillighed. Hvis vi skal lønne andre end præsten, går det ud over andelen til BiD. Her ligger vores eneste disponible midler. - Med den gamle lønskala har vi overladt de unge til sig selv i deres ansættelser. De nye typer ansættelser mangler i den gældende lønskala. På spørgsmålet om, hvad en førstepræst er, svarede Jan Johannsen, at denne har ledende ansvar for andre medarbejdere i en større organisation. Finn Basnov fremsatte et tillæg til forslaget, der skal tænkes med overalt, hvor den nye lønskala kommer i anvendelse: Det pålægges ledelsen, at der som forudsætning for at forslaget om fleksibel lønandel bliver gennemført udarbejdes materiale til hjælp for menighederne og de

4 ansatte, samt at der tilbydes hjælp både til menighederne og til de ansatte ved lokale lønforhandlinger. Dette tillægsforslag blev støttet fra mange sider. Ved den skriftlige afstemning om forslaget til ny lønskala stemte 80 ja, 32 nej og 17 blankt, mens 4 stemmer var ugyldige. Tillægsforslaget blev vedtaget med stor majoritet, idet ingen stemte imod Udtalelse vedr. vielse af homoseksuelle På baggrund af et beslutningsforslag fra Brønderslev Frikirke (se bilag ) havde ledelsen udarbejdet en udtalelse, som den ønskede vedtaget (se bilag 5.3.2). Herlev og Vodskov menigheder havde reageret herpå og indsendt et begrundet alternativt forslag til udtalelse (se bilag 5.3.3). Beslutningsforslaget fra Brønderslev blev fremlagt af Henrik Froholdt, der påpegede, at Frikirken ønsker at følge Herrens orden, og at menigheden ikke kan dele husholdning med menigheder, der accepterer en unaturlig adfærd. Menigheden ønsker at leve i et fællesskab, der ærer og ophøjer Gud. Samtalen om forslaget hvori også de to udtalelser blev inddraget blev lang og til tider heftig. Den blev præget af, at både bibelsyn, menighedsforståelse og det specifikke etiske emne (om homoseksualitet og evt. vielse eller velsignelse af to af samme køn) blev berørt. Om bibelsynet, der var omtalt eksplicit eller implicit i alle tre forslag, blev der sagt følgende: - Vi må følge Guds ufejlbarlige ord. Papiret fra Teologisk Forum har bøjet bibelordet. - Det handler om forskellen mellem bibeltroskab og humanisme. Kærlighed har gennem flere århundreder tilskyndet til at døbe små børn. Vore fædre mente ikke, at det stemte med Skriften, og de blev baptister. I dag handler det om kærlighed til homosexuelle. Her skal vi også være baptister. Tiden stemmer ikke med Skriften. - Tidsånden er i gang med at kvæle menighederne. - Vi tager vores instruktioner fra Guds Ord. Hvis én eller flere menigheder vier eller velsigner par af samme køn, har de ekskluderet sig selv. Om kirkesyn og menighedsforståelse blev der i samtalen peget på følgende: - Anser vi denne forsamling for at være den øverste myndighed for alle menigheder? Og vil vi stadig være med i BiD, hvis afstemningen går os imod? - Vi kan ikke behandle spørgsmålet her. Det stemmer ikke med vores kirkesyn. Det er en sag, som hører under den enkelte menigheds selvbestemmelse. - Hvis vi vedtager forslaget, bliver det så en del af normen for BiD? Og hvad vil der ske, hvis de enkelte menigheder ikke følger udtalelsen? Skal vi i givet fald i gang med at ekskludere menighederne af fællesskabet? - I 1904 vedtog den daværende landskonference, at tros- og etik-spørgsmål ikke længere skulle sættes til afstemning. Det havde gennem årtier skabt splittelse. Baptister måtte ikke være herre over hinandens tro, men medarbejdere på hinandens glæde. Det synspunkt fastholdt vi i 1984, da en menighed havde vedtaget overført medlemskab fra barnedøbende kirker. Vi drøftede længe åbent, overført eller lukket medlemskab uden at låse samtalen fast. Dengang handlede det om dogmatik, i dag handler det om etik, men vi bør stadig sætte hinanden fri og fortsætte samtalen. Om forslagets etiske emne homoseksualitet lød der kun få kommentarer: - Vi skal passe på, at vi ikke tager patent på sandheden ved en afstemning. I så fald burde vi også stemme om så mange andre emner. - Det er langt mere nødvendigt, at vi bruger tiden på at tale om ægteskab som forpligtende pagt med tilknyttet troskab.

5 Fra ledelsen blev der svaret på de rejste spørgsmål: - Claus Mester-Christensen: Hvis en menighed skal udelukkes, skal vi følge vore vedtægter, hvoraf det fremgår, at en udelukkelse kan ske efter ledelsens indstilling og skal besluttes af 3/4 flertal på to på hinanden følgende landskonferencer. Det er dog særdeles tvivlsomt, at dette kommer til at ske. - Mogens Andersen: Der er en væsentlig forskel på ledelsens udtalelse og forslaget fra Brønderslev. Vi kan vedtage ledelsens udtalelse, men vi må afvise forslaget fra Brønderslev, fordi vi ikke her har myndighed over menighederne. Ved skiftlig afstemning om forslaget fra Brønderslev Frikirke stemte 19 ja, 108 nej, mens 4 stemmer var blanke. Hermed var forslaget afvist. Herpå fremsatte ledelsen sin udtalelse, der blev forelagt af Mogens Andersen: - Jeg har været meget usikker på, hvordan jeg skulle forholde mig til dette spørgsmål. Jeg har læst meget i Bibelen og andetsteds, deltaget i timevis af samtaler. Uenighed er ikke altid et onde. Den kan også være en udfordring til et fællesskab. Herpå kommenterede han udtalelsens tre elementer: 1) Det er måske den vigtigste del af udtalelsen. For nogle homoseksuelle er kampen så hård, at de undergår kønsoperationer. I menighederne skal vi elske hinanden. Det gælder naturligvis også homoseksuelle. 2) I Bibelen er ægteskab en pagt mellem mand og kvinde. 3) Det er det syn på ægteskabet, der ligger bag anbefalingen til menighederne om ikke at foretage hverken vielse eller velsignelse af to af samme køn. Vi lægger med denne udtalelse op til en holdning, der ikke stikker ud fra andre kirker, dvs. store dele af Folkekirken, alle de frikirker, jeg kan komme i tanke om, europæiske baptisters rådsmøde og Lausannebevægelsen. En udtalelse er efter vores mening den bedste måde at afslutte den igangsatte drøftelse på. Vi begynder ikke hermed en ny praksis, hvor landskonferencen herefter skal tage stilling til alle mulige teologiske og etiske emner. Vi fjerner heller ikke den enkelte menigheds ret til at tænke og handle selvstændigt. Men vore migrantmenigheder har brug for en holdning at spejle sig i. Vi har brug for en grundholdning til spørgsmålet. Det er langt at foretrække frem for ikke at have nogen holdning til et aktuelt emne i tiden. Lasse Åbom fik nu ordet for at fremlægge ændringsforslaget fra Herlev og Vodskov menigheder. Han sagde: - Vi har det dårligt med at skulle stemme om bibeltolkninger. For de to menigheder handler det ikke primært om homofili, men om bibellæsning og bibelbrug. Den forståelse af ægteskabet, som Mogens Andersen giver udtryk for, er også anderledes end den, Teologisk Forum redegør for. Hertil kommer endelig, at vi stiller spørgsmål om, hvordan vi anerkender hinandens uenighed og tager stilling i den slags spørgsmål. Vi mener, at stillingtagen til etiske og teologiske spørgsmål primært hører hjemme i de lokale menigheder. Derfor indsendte vi vores forslag, der består af selve udtalelsen, som vi begrunder med fem forklarende udsagn. Tak, fordi ledelsen har rundsendt den på forhånd. Herpå drøftede vi begge forslag efter, at ordstyreren havde meddelt, at han i tilfælde af afstemning ville stille ændringsforslaget til afstemning først. Følgende nye synspunkter blev fremført: - Er der noget i Herlev-Vodskov-udtalelsen, som ledelsen ikke kan tilslutte sig? Den er formuleret kærligt, inkluderende og positiv. Sidste del af ledelsens forslag er formuleret negativt. - Ledelsens forslag er unødvendigt. Vore præster og menigheder gør som de vil. Og migrantmenighederne har mere behov for vejledning i demokratisk menighedsliv end om det, de skal tænke og mene. - Hvorfor skal vi melde andet ud, end at menighederne har suverænitet? - Vi skal ikke binde hinanden. Ændringsforslaget siger, at vi læser sammen og prøver at forstå i fællesskab og derpå lader den lokale menighed bestemme.

6 - Herlev-Vodskovs udtalelse kan forstås sådan, at tradition er vigtigere end Bibelen. - Vi er en del af den store kristne kirke. Vi bør lægge os op af den holdning, som de fleste deler. - Der vil blive lagt mærke til ledelsens forslag i de andre frikirker. Det er godt, også når vi skal samarbejde med Missionsforbundet. - Hvis vi fornemmer, at der ikke er konsensus mellem os, bør vi trække begge forslag. - Fra én menighed blev der læst en skriftlig hilsen med bøn om, at begge forslag blev trukket tilbage. Vi frygter en splittelse i fuld offentlighed. Både den enkelte og menighederne bør have frihed til at handle og leve. - Det er uklart, hvad en udtalelse betyder. Kan der følge sanktioner med, hvis vi vedtager ledelsens forslag? Mogens Andersen samlede op på ledelsens vegne. Han kunne ikke forstille sig sanktioner, hvis udtalelsen blev vedtaget. Vi har ingen planer herom. Der er ingen risiko. Men vi ønsker Landskonferencens markering af vores holdning. Her er ledelsens udtalelse klarest. Bag den står en enig ledelse, men det er ikke nogen hemmelighed, at det er et kompromis, hvor synspunkter i ledelsen bøjer sig mod midten. Herefter satte ordstyreren Herlev-Vodskovs udtalelse til afstemning. Forslaget faldt med følgende stemmetal ved skriftlig afstemning: 55 ja, 71 nej, 3 blanke. Herpå ønskede ledelsen en time out, som forhandlingslederen bevilligede alle. Efter denne blev intet nyt meldt ud, hvorfor ledelsens udtalelse blev sat til skriftlig afstemning. Resultatet blev 70 ja, 53 nej, 5 blanke. Udtalelsen var hermed vedtaget. Punktet blev afsluttet med bøn ved Lone Møller-Hansen. Regnskab og budget 6. Status efter 3. kvartal af 2012 og forventet resultat for 2012: Kasserer Ulla Holm gjorde status: 10 måneder af året svarer til 84 % af året. Ideelt set skulle 84 % af indtægterne derfor være kommet, men sådan er det ikke helt. Dels fordi årets tipsmidler endnu ikke er kommet, og dels fordi menighedernes bidrag er bagud i forhold til budgettet. Menighedernes bidrag ligger også lavere end sidste år på samme tidspunkt. Det er min fornemmelse, at der samles mindre ind i menighederne ikke at menighederne ikke afregner 7,5 %. Renteindtægterne vil heller ikke nå budgettet i år, grundet det lave renteniveau. Basisomkostningerne ligger under budgettet. Det skyldes bl.a., at der kommer mere ind i lejeindtægt på Sekretariatet, og at der ikke har været så store udgifter til aktiviteter, udvalgsarbejde mv. som budgetteret. Året til dato viser et underskud på basis på ca kr., men det ændrer sig, når tipsmidlerne kommer. Der er budgetteret med et overskud i 2012 på ca kr. Som økonomien ser ud nu, ender året med et overskud på ca kr. Der er dog tre betingelser for, at dette kan opfyldes: Menighedernes bidrag skal nå det budgetterede, tipsmidlerne skal give det forventede udbytte, og der skal ikke være kurstab af betydning på vores værdipapirer. Projekternes økonomi ser generelt god ud. Dog kan de tre (økonomisk set) største projekter, nemlig Børneprojektet, baptist.dk samt Projekt udsendte medarbejdere godt bruge en ekstra julegave fra menigheder og private. 7. Budget for 2013

7 Ulla Holm fremlagde budgetforslaget for 2013, der følger referatet i et selvstændigt dokument. Det læner sig op ad budget 2012, dog med hensyntagen til regnskab 2011 og forventet resultat for De samlede basisindtægter er derfor budgetteret ca kr. mindre end i Forventningerne til renteindtægter og projektbidrag er nedsat. De samlede basisomkostninger er uændrede, dog med mindre forskydninger mellem de enkelte budgetposter. Det betyder, at der i 2013 budgetteres med et overskud på kr. på basisbudgettet. Budgettet for de allerede vedtagne projekter er medtaget for at give et estimat på projektbidragets størrelse. City Kirken henstillede til, at der arbejdes for en markant nedsættelse af menighedernes basisbidrag i de kommende år. På forespørgsel om, hvor budgettet skal beskæres, kom der ikke noget svar. Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget. Orientering 8. Orientering vedrørende skattegodkendelse Mogens Andersen fortalte, at International Baptistkirke på Amager, som der også blev orienteret om på landskonference I i sommers, har fået afslag på godkendelse ifølge Ligningslovens 8A og 12, stk. 3. Afgørelsen blev anket, men SKAT har fastholdt, at menigheder med under 50 medlemmer ikke kan få godkendelse. Der er derfor anlagt sag ved Københavns Byret. I stævningen er sagen ønsket henvist til Østre Landsret som principiel sag, hvor Ebbe Holm fungerer som vores advokat. Ebbe Holms firma har besluttet, at sagen kan køres uden honorar til firmaet. Der vil derfor kun være omkostninger til retsafgifter og hvis sagen tabes evt. til modpartens advokatomkostninger. 9. Orientering om projekter i 2013 Claus Mester-Christensen orienterede om de fællesprojekter, som menigheder og private kan støtte i Det drejer sig om: baptist.dk til alle; Mission i Danmark og Uddannelsesstøtte i BiD. Hertil kommer følgende IM-projekter: Teologisk uddannelse i Rwanda og Burundi, Kirkebyggeri i Rwanda og Burundi, Børneprojekter i Rwanda og Burundi, Alfabetisering i Burundi, Projekt Udsendte Medarbejdere samt Projekt Myanmar. Ved hjælp af løntilskud fra det offentlige og bidrag fra enkelte menigheder har Emmanuel Chinzah Van Ceu og Gilbert Rukundo været ansat som integrationskonsulenter i et år. Der er skabt mulighed for, at førstnævnte fortsætter i 2013 på ½ tid i Chin-menigheden i Skjern, mens sidstnævnte desværre er tilbage på kontanthjælp. Da mere end 20 % af BiDs medlemmer er ny-danskere, har vi brug for en øget indsats i Nylandsmission, som det hed i gamle dage. 10. Nyt fra International mission Morten Kofoed meddelte, at vi har mistet Ole Emming, tidligere missionær og aktiv med kirkebyggerier og vandprojekter i Burundi, og takkede for hans indsats. Herefter sagde han tak til Signe Lund Christensen for hendes arbejde som barselsvikar på Sekretariatet i efteråret. Det internationale missionsarbejde delte han op i grupper og sagde: - De kendte projekter, der fortsætter, er Præsteskolen i Burundi, Teologisk uddannelse i Rwanda, Kirkebyggeri i Burundi og Rwanda og Børneprojekter i Burundi og Rwanda. - De eksternt finansierede projekter er Mikrofinans og tillid i Rwanda, Dutabarane og Shigikirana i Burundi samt Trokosi i Ghana sammen med ICBC. - Nye projekter, som vi har indsendt ansøgninger til ekstern finansiering af, er:

8 Børneprojekt i Burundi, Alfabetisering i Burundi og fase 2 af Shigikirana i Burundi. Morten Kofoed sluttede med en hilsen fra Susi Baggesen, der gør et stort arbejde i Burundi. Husk hende og arbejdet med projekterne i forbøn. 11. Kommende møder i BiD Evelyn Amara orienterede om kommende møder: - Næste landskonference I: Under Sommerstævnet uge 30 i 2013 på Efterskolen Lindenborg ved Borrevejle Vig. - Næste landskonference II: Lørdag 16. november 2013 kl. 10 på Rosborg Gymnasium, Vejle. - Temadag vedrørende International Mission: 19. januar Regionale møder 2013: Torsdag 4. og mandag-torsdag april. Samtale 12. På tærsklen til BiD s 175 års jubilæum Lone Møller-Hansen orienterede: Ledelsen foreslår, at alle menigheder planlægger en missional aktivitet i De vil forberede det ved, at nogle menigheder i oktober 2013 prøver konceptet af, evt. med hjælp fra International Commission (IC). IC er et uafhængigt, baptistisk fællesskab omkring mission, der har arbejdet i Europa i 35 år. Det handler om partnerskab i evangelisation fra kirke til kirke. Den lokale menighed kan modtage et team, som hjælper med en planlagt indsats i lokalsamfundet. Det kan være forskellige projekter: Et klassisk projekt i 1-2 uger, ImpACT Mission i en lang weekend, noget med fokus på musik eller ungdom eller workshops om lederskab, evangelisation eller forvandling af organisationen. Holbæk menighed er i gang med et pilotprojekt i 2013 med fokus på musik, integration og unge. Vi vil gerne have et par pilotprojekter mere. Det drejer sig om oktober 2013 og oktober Hvordan vil jeres menighed række ud til omgivelserne i mission? Kan IC hjælpe jer til at nå jeres mål? Se 13. Eventuelt Jacob Broholm Møller orienterede om Danske Kirkedage 2013, der holdes i Aalborg maj Mogens Andersen takkede Teologisk Forum for den nye bog til nye medlemmer: Liv i fællesskab. Signe Lund Christensen tydeliggjorde, at vi alle har en relation til spejdere. Spejderkorpset skal bruge mindst 100 gavegivere, der giver mindst 50 kr., for at korpset fortsat kan være godkendt efter LL 8A. Gaverne gives til projektet YEGO. Asger Hylleberg mindede i forlængelse af BiD-jubilæet i 2014 om det kommende reformationsjubilæum i 2017, som Folkekirken er begyndt at forberede. Det er også et jubilæum, som vi bør fejre. Hanna Kristensen orienterede om en arbejdsgruppe, der i Lyngby menighed arbejder med arven fra ana-baptisterne, hvis jubilæum vi bør fejre i Bent Hylleberg kommenterede mødets afstemning om udtalelsen : Jeg kan godt leve med, at én fra ledelsen siger, at Teologisk Forums rapport Om homoseksuelles plads i menigheden er et snævert

9 debatoplæg. Andre mener noget andet. Derimod er der ingen tvivl om, at udtalelsen, som vi netop vedtog, er en snæver udtalelse. På den baggrund vil jeg citere P. Olsen fra Da baptisterne midt under den store tuberkulose-epidemi måtte tage stilling til, om de ved nadveren burde skifte fælleskalken ud med særbægre, som vi i dag bruger, vedtog årsmødet at forblive ved den gamle praksis ved at henvise til den måde, som Jesus og disciplene fejrede nadver på. P. Olsen var rystet. Hans kommentar til årsmødets beslutning lød: Kristne forstår nok Bibelen, men de forstår hverken menneskene eller tiden. I dag er det passende at omskrive P. Olsen og sige: Som baptister forstod vi ikke (at fortolke) Bibelen, og vi forstod heller ikke menneskene og tiden. Søren P. Grarup sluttede dagen med at citere Jesus: Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal i elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: Hvis I har kærlighed til hinanden. Herpå rejste mødedeltagerne sig og sang Børge Andersens salme: I Guds verden skal du leve. BILAG Vedr. punkt 5: 5.2. Forslag til lønskala Det er udvalgets anbefaling, at lønnen bør sammensættes af en fast andel, der gør det enkelt at indplacere en person på et givet lønniveau derudover skal der være en fleksibel del, der giver arbejdsgiver/menighederne mulighed for at honorere særlige ansvarsområder eller kompetencer, så man er i stand til at fastholde og motivere en medarbejder til at løse de stillede opgaver. Den faste andel udgøres af: - Anciennitet - Geografisk placering (begrundet med de geografiske forskelle i leveomkostningerne) Den fleksible andel udgøres eks. af: - Kvalifikationer - Særlige kompetencer - Ansvar, herunder personaleansvar og ledelsesmæssigt ansvar Menighedens forventning til medarbejderen og hvordan medarbejderen er i stand til at løse sine opgaver må stå højt på listen over hvordan lønniveauet fastlægges. Som udgangspunkt for lønfastsættelsen, foreslår LU en model, hvor medarbejderen indplaceres i én af 3 følgende kategorier: Kategori I: Ungdomsmedarbejdere, børnemedarbejdere, seniormedarbejdere, pedeller, musikmedarbejdere (uuddannede). Kategori II: Sekretærer, musikmedarbejdere (uddannede), præster, administratorer og missionærer. Kategori III: Ledende medarbejdere, 1. præst, forstandere i menigheder af væsentlig størrelse, (over 150 medlemmer), Generalsekretær, IM-sekretær osv. Hver kategori beskriver en ramme for aflønningen, sammensat af den faste + den fleksible andel. Afhængig af medarbejderprofilen og jobbets karakter, indplaceres personen i den relevante gruppe.

10 Tanken er, at midterkategorien, der samtidig er den kategori, hvor de fleste nuværende præsteansatte forventes at blive indplaceret, fastlægges ud fra de gældende satser for folkeskolelærere. De to øvrige kategorier fastlægges som hhv. en procentvis ned- og opjustering af midterkategorien. Detaljeret beskrivelse af den tænkte model Eksempelbeskrivelse af kategori II Startniveauet fastlægges som begyndelselønnen (0 års anciennitet) for en læreraflønning, uden nogen form for tillæg. Slutlønnen er det tilsvarende beløb på højeste løntrin. Tillæg (fleksibel andel) kan forhandles, såfremt medarbejderen har særlige kvalifikationer, ansvar osv. Tillæggene kan maksimalt udgøre en procentsats af begyndelseslønnen (LU foreslår 20%). En lønstigning over tid (anciennitetstigning) vil for medarbejderen således kun medføre en stigning i den faste lønandel den fleksible lønandel fastholdes med mindre medarbejderen opkvalificerer sig og forhandler yderligere tillæg på plads. Vedrørende kategori I og III, foreslåes lønniveauerne indenfor disse fastlagt som hhv. en procentmæssig difference, hhv. minus x% og plus y%. Som udgangspunkt foreslår LU en procentvis difference på 20% - både nedad og opad. Dvs. begyndelseslønnen for en kategori I medarbejder vil ligge 20% lavere end for en tilsvarende kategori II medarbejder og tilsvarende vil begyndelseslønnen ligge 20% højere for en kategori III medarbejder sammenlignet med kategori II medarbejderen. Selvom læreraflønningerne opererer med færre anciennitetstrin og dermed flere år mellem stigningerne kan vi tilpasse modellen, så der eks. er flere stigningstrin og fordelt over flere år. Dog vil ydergrænserne for begyndelses- og sluttrin altid være fastlagt! Man kunne eks. forestille sig en model med stigning hvert andet år over en periode på 15 år fra begyndelses- til slutløntrin. LU har eftervist en fornuftig sammenhæng mellem aktuelle løndata for forskellige personer og resultaterne, hvor lønmodellen har været anvendt.

11 Løntillæg I det følgende, er tillægsmulighederne lidt mere indgående beskrevet, dog uden at komme med konkrete anbefalinger til, hvorledes disse præcist fastlægges. Det må være op til menighederne eks. at tolke hvorledes en given kompetence hos en kandidat skal omsættes til et kr/øre beløb. Følgende er en oversigt over nogle af de relevante tillæg, der vil kunne gives samt hvilken kategori de er relevant for: - Personaleledelse, lønnet personale (kat. II+III) - Kompetence: efteruddannelse, forudgående erfaring indenfor feltet, lederuddannelse, diplomudd. (kat. I+II+III) - Ansvar: økonomi, vækst, trivsel, tjenesteudvikling, lederansvar ulønnet personale (kat. I+II+III) - Specielle forventninger til opgaveløsning eller ansvar (kat. I+II+III) - Midlertidigt tillæg pga. ekstra ansvar (kat. I+II+II) - Tillæg for eks. tværkirkeligt/økumenisk arbejde (kat. I+II+III) Missionær- og honoraraflønning Missionæraflønning har typisk tidligere taget udgangspunkt i 50% af skalalønnen for præster, idet det har været vurderet, at missionærer har været undtaget skattebetaling i Danmark. Da situationen omkring udsendte har ændret sig en del de senere år, er det vanskeligt at diktere en fast regel omkring dette forhold. For korttidsudsendte vil der måske være tale om fortsat skatteindbetaling i Danmark og for andre længerevarende udsendelser, vil det for nogles vedkommende være relevant at tale om en 50-80% aflønning ift. fuld lønskala, så derfor har LU ikke talt nærmere om retningslinjer vedr. dette. Det må være en vurdering i hvert enkelt tilfælde hvad %-satsen skal være - og lønskalaen vil fortsat kunne benyttes. Mht. honorarafløning, blev dette tidligere benyttet for seminarie-studerende, der som et led i uddannelsen eks. fik udbetalt et halvt honorar for en tjeneste. I dag er der langt større bredde i den baggrund som ikke uddannede præster kommer med og LU vil ikke lægge sig fast på en bestemt takst. Eksempelvis kan en prædiken eller undervisningslektion godt leveres af en ikke-teologiuddannet, som alligevel har sit levebrød fra en sådan tjeneste. Her vil det ikke være fair med en halv standardtakst. Skulle der gives en håndregel vedr. dette, kunne man anbefale brug af lønskalaen ifm. indplacering af prædikanten/underviseren - og derefter taksere en given enkeltstående tjeneste, til eksempelvis 8 timer inkl. forberedelse. For en uddannet præst, der ville have matchet løntrin 36/kategori 2/Gruppe 4, er månedslønen: Kr (svarende til en timeløn på /160,33) = kr for en prædikentjeneste. En anden løsning er at lave faste takster, der følger de 3 kategorier, der gør at taksterne automatisk vil blive reguleret sammen med overenskomsterne. Særlige grupper For særlige grupper af medarbejdere, der ikke kan henføres under kategori I/II/III eksempelvis unge under uddannelse, studentermedhjælpere, Tid-Til-Gud medarbejdere osv., finder LU det hensigtsmæssigt, at man honorerer efter taksten indenfor SU-området. Det vil endvidere sige, at medarbejderens honorering også vil være afhængig af forhold som hjemme/udeboende osv. Yderligere info om SU-styrelsens takster kan findes her:

12 Ledelsen har modtaget følgende beslutningsforslag fra Brønderslev Frikirke: I BiD anser vi ægteskab for at være mellem en mand og en kvinde. Menigheder og præster kan følgelig ikke vie eller velsigne par af samme køn Ledelsen fremsætter følgende forslag til udtalelse fra landskonferencen: Efter Folketingets vedtagelse af en ny ægteskabslov, der tillader kirkerne at vie par af samme køn, har Baptistkirken i Danmark opfordret menighederne til at tage stilling til dette spørgsmål. Teologisk Forum har udarbejdet et debatoplæg, der er udsendt til menighederne, ligesom der på Sommerstævnet 2012 blev afholdt en debat om homoseksuelles plads i vore menigheder. På den baggrund afrundes den fælles debat om emnet i BaptistKirken med følgende udtalelse fra Landskonference II 2012: Homoseksuelle bør omfattes med samme kærlighed og respekt som ethvert andet menneske. Ægteskabet er dog ifølge Bibelen en relation mellem en mand og en kvinde. I Bibelen findes ikke belæg for at vie to mennesker af samme køn, hvorfor Landskonferencen ikke anbefaler menighederne at vie eller velsigne homoseksuelle par Ændringsforslaget fra Korskirken og fra Vodskov Baptistmenighed lød: Homoseksuelle bør omfattes af samme kærlighed og respekt som ethvert andet menneske. Vi anerkender, at der i vore menigheder og menighederne imellem er forskellige holdninger til homoseksualitet og velsignelse og vielse af homoseksuelle par. I overensstemmelse med baptistisk tradition kan hver menighed selv træffe beslutning om evt. medvirken ved velsignelse og vielse af homoseksuelle par. Vi opfordrer alle menigheder i Baptistkirken i Danmark til grundigt og kærligt at arbejde med spørgsmålet samt respektere den enkelte menigheds beslutning i denne sag. Begrundelse for ændringsforslaget: - Vi finder, at en beslutning om medvirken ved velsignelse og vielse af homoseksuelle par alene hører hjemme i menighederne. Dette synspunkt er i overensstemmelse med det baptistiske syn på menighedernes selvstændighed, ligesom dette synspunkt giver det bedste grundlag for sammenhold i vort kirkefællesskab, selvom der i nærværende sag måtte være uenighed mellem menighederne. - Vi mener, at det af Ledelsen udsendte forslag til Landskonferencens udtalelse ikke er dækkende for drøftelserne på sommerstævnet i Mariager, idet der her fremkom divergerende tilkendegivelser/holdninger til emnet. Vi ønsker at rumme alle disse holdninger i vores kirkefællesskab. - Ledelsens forslag til vedtagelse tager ikke højde for, at nogle af vore menigheder allerede har besluttet at ville medvirke ved velsignelse af homoseksuelle par, og derfor sætter forslaget disse menigheder i en vanskelig situation i forhold til fællesskabet. - Ledelsens forslag til vedtagelse bygger på én bestemt fortolkning af Bibelen. Vi mener, at bibeltolkning som udgangspunkt er en opgave, som hører hjemme i den enkelte menighed.

13 - Ledelsens forslag til vedtagelse giver ikke menighederne den fornødne tid og plads til grundigt at gennemarbejde problemstillingerne selv, men foregriber konklusioner, som bør drages i menighedens fællesskab. Tølløse, 29. november 2012 Bent Hylleberg, sekretær København, 29. november 2012 Gitte Elleby Jørgensen, sekretær Gærum, 5. december 2012 Ole Broholm Andersen, ordstyrer Tversted, 5. december 2012 Erik Christensen, ordstyrer Odense, 5. december 2012 Mogens Andersen, formand Roskilde, 5. december 2012 Claus Mester-Christensen, næstformand

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle.

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. En smuk efterårslørdag havde 122 stemmeberettigede sat hinanden stævne til Landskonference 2, 2011. Vi repræsenterede 43 af BaptistKirkens

Læs mere

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30 Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl. 13.30 til 17.30 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Præsentation

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Program

Læs mere

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Dagen indledtes med velkomst og andagt ved BiDs formand Bent Hylleberg. Herefter fulgte missionsdrøftelsen Café BiD

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen - 1

Læs mere

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Baptistkirken i Danmark Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Dagsorden: Konstituering: 1. Fortegnelse over stemmeberettigede Der er 115 stemmeberettigede fra 41 menigheder og 5 landsorganisationer.

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Formand Bent Hylleberg indledte dagen med at byde forsamlingen velkommen, og efter

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

Baptistkirken i Danmark

Baptistkirken i Danmark Landskonferencens første samling på missionsstævnet i Mariager onsdag den 21. juli 2010 kl. 13-18 Dagsorden Konstituering. 1 Fortegnelse over stemmeberettigede 140 stemmeberettigede 2 Valg af stemmetællere

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Baptistkirken i Danmark. Landskonference I Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1.

Baptistkirken i Danmark. Landskonference I Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1. Baptistkirken i Danmark. Landskonference I - 2012 Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1. august 2012 1. Valg af ordstyrere og sekretærer Hans Ullemose Pedersen,

Læs mere

13. årgang - uge 46 - onsdag den 14. november 2012

13. årgang - uge 46 - onsdag den 14. november 2012 13. årgang - uge 46 - onsdag den 14. november 2012 Vægtige emner på LKII Kristen mindfulness Musik- og lyrikgudstjeneste Computere og Bibler Gudstjenester 18. nov. 2012 Gudstjenester 25. nov. 2012 Lørdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Ritualer for velsignelse og indgåelse af ægteskab for to af samme køn.

Ritualer for velsignelse og indgåelse af ægteskab for to af samme køn. Ritualer for velsignelse og indgåelse af ægteskab for to af samme køn. Af biskopperne Niels Henrik Arendt, Haderslev, Henning Toft Bro, Aalborg, Elisabeth Dons Christensen, Ribe, Kresten Drejergaard, Odense,

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013

Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013 Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013 I alt 183 deltagere i Silkeborg (24), Bindslev (65), Vårst (39), Roskilde (44) og Odense (23) (flere fra ledelsen var gengangere )

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg.

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Indledning og velkomst v Karin Christiansen Karin bød især velkommen til Didi Oprenova fra Bulgarien, som taler til et seminar

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

13. årgang - uge 37 - onsdag den 12. september 2012

13. årgang - uge 37 - onsdag den 12. september 2012 13. årgang - uge 37 - onsdag den 12. september 2012 Indkaldelse til LK 2 Ledelsen i arbejdstøjet Vi er bagud økonomisk Næste års sommerstævne Billedlotteri Og de smed orglet ud Koncertgudstjeneste Gudstjenester

Læs mere

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 Fra Sommerstævnet Morten Kofoed på orlov Ny medarbejder i Odense Kvindenetværket til Burundi Knud Wümpelmann 90 år Grøn Kirke Temadag Gudstjenester 12. august

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg:

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: I medfør af Serviceloven 18 har Social-ogArbejdsmarkedsudvalget ( SAU ) i Viborg kommune nedsat et Frivillighedsråd, og byrådet afsætter et årlig beløb

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia Referat af Budget Beboermøde. Afholdt den 30. oktober 2006 kl. 19.00 i Mosegårdshallen, Spindestræde 82. 1. Velkomst Henning Bjerre bød velkommen. 2. Formalia Valg af dirigent: Valg af referent: Fra VA

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland 5.1.2017 1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 2. Præsentationsrunde Helene Næstformand Andy Kasserer Carsten Sekretær GSR Jimmy Friheden GSS Anne-Dorte Friheden

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Menighedens navn er. (tidligere benævnt..) 2. Menigheden blev stiftet den. og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen.

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen. Peter Bangs Vej 1 DK-2000 Frederiksberg T: +45 33 11 44 88 interchurch@interchurch.dk www.interchurch.dk Frederiksberg, den 28. april 2016 J.nr. 013 BN/rhs Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte Omstående gengives i et skema med tre kolonner foreningens Ådalen Retrætes vedtægter, som de blev vedtaget ved generalforsamlingen den 25. maj 2010. Ved vedtagelsen blev der protokolleret følgende under

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT RIALTO ADVOKATER FALKONER ALLÉ 1 DK-2000 FREDERIKSBERG TELEFON +45 38 38 08 30 CVR 74 70 53 16 HENRIK OEHLENSCHLÆGER (H) JENS LARSEN (L) i kontorfællesskab med BJØRN NIELSEN J.nr. 600211 HO/mh 600211 HO

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat for Møde i Forretningsudvalget Den 17. marts kl. 16-18 i Pinsestuen på Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1D (3. sal).

Referat for Møde i Forretningsudvalget Den 17. marts kl. 16-18 i Pinsestuen på Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1D (3. sal). Referat for Møde i Forretningsudvalget Den 17. marts kl. 16-18 i Pinsestuen på Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1D (3. sal). Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 24. april 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende 1. Formandens

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Projekt:KIRKE

Vedtægter for Projekt:KIRKE Vedtægter for Projekt:KIRKE 1 - Navn og hjemsted Kirkens navn er Projekt:KIRKE, og dens hjemsted er Hjørring. Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk frikirke. Projekt:KIRKE er en del af Hjørringkirkernes

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. Københavns Golf Klub

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. Københavns Golf Klub Referat af ekstraordinær generalforsamling i Københavns Golf Klub Torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 Kuhlausalen, Lyngby Kulturhus, Klampenborgvej 215B, 2800 Kongens Lyngby Dagsorden ifølge klubbens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014.

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Foreningen af ingeniører og videnskabsfolk kaldes nedenfor enten

Læs mere

14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013

14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013 14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013 Andreas stopper i ledelsen Tilmeldinger til stævnet Seminar om børnerettigheder WildCard til sommerstævnet Dødsfald Ansatte på tur Mange baptister til Kirkedage

Læs mere