Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012."

Transkript

1 Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen og Sydøstjyllandskredsen var vore gæstfrie værter. Mogens Andersen bød velkommen og understregede allerede fra konferencens åbning, at vi havde en vanskelig dagsorden foran os. Inden da havde dagens gæst, generalsekretær i European Baptist Federation Tony Peck, givet os et informativt foredrag om vort europæiske fællesskab. Han beskrev EBF som et tag over vores hoveder, der strækker sig fra Europa til Centralasien, Mellemøsten og Nordafrika. Det samler endog meget forskellige baptistkirker og giver ly for politisk og religiøst uvejr, ikke mindst for minoritetskirker i syd og øst. Som kirker står vi her sammen om at opmuntre hinanden til mission, og her hjælper de ressourcestærke de af vore brødre og søstre, der lever under vilkår, vi ikke kender til hos os. Som tegn herpå indsamlede vi en kollekt på kr ,- til baptister i Kroatien, der netop var blevet ramt af oversvømmelser. Konstituering 1. Fortegnelse over stemmeberettigede I alt 47 menigheder var til stede med 136 stemmeberettigede, inkl. repræsentanter fra fem landsorganisationer. 2. Valg af stemmetællere Valgt som stemmetællere blev Mai-Britt Holm (Korskirken, Herlev), Torsten Wendel-Hansen (Odense), Jan Johannsen (Roskilde), Annette Læssøe (Østhimmerland), Anita Lindholst (Aarhus) og Ulla Holm (Sekretariatet). 3. Valg af ordstyrer og sekretær Valgt som ordstyrere blev Ole Broholm Andersen (Østervrå Frikirke) og Erik Christensen (Frederikshavn). Som sekretærer valgtes Bent Hylleberg (Tølløse) og Gitte Elleby Jørgensen (Sekretariatet). 4. Forelæggelse af dagsordenen Ole Broholm begyndte med at konstatere, at landskonferencen var indkaldt to dage for sent i henhold til forretningsordenen. Han betegnede det som en uvæsentlig overskridelse, hvilket konferencen tilsluttede sig. Efter indkaldelsen havde ledelsen modtaget et ændringsforslag til punkt 5.3. fra Herlev og Vodskov menigheder. Ændringsforslaget var blevet tilsendt menighederne. Forslag 5.1 Ændring af sted for afholdelse af sommerstævnet i 2013 Drøftelsen foregik på baggrund af denne meddelelse, som tidligere var udsendt til menighederne: 12. september mødtes lederne fra Missionsforbundet (MF) og BaptistKirken (BiD), der er arrangører for det fælles sommerstævne. På baggrund af sommerstævnet 2012 og de tilbagemeldinger, ledelserne har fået fra menighederne, enedes man om at holde fælles sommerstævne i uge 30 i 2013 på Lindenborg Efterskole ved Roskilde. Idet BaptistKirken på Landskonference I har besluttet, at stedet er Mariager, vil ledelsen fremsætte et forslag til

2 Landskonference II i Vejle om, at vi flytter stedet til Lindenborg. Det blev samtidig besluttet ikke at fastlægge sommerstævnet 2014, idet man gerne vil i dialog med menighederne om samarbejdet og placeringen. Det er dog ledelsernes klare holdning, at samarbejdet bør fortsætte. Vi er i en proces, som skal have tid, men samtidig skal de, der skal arrangere næste års stævne, i gang hurtigst muligt. Vi beder om Guds rige velsignelse over både den ene og den anden del af processen og oplever stor tillid og fælles vilje. På den baggrund blev følgende forslag drøftet: Ledelsen foreslår, at sommerstævnet 2013 afholdes fælles med Det danske Missionsforbund i uge 30 på Missionsforbundets Efterskole Lindenborg ved Roskilde. Andreas Højmark begrundede forslaget: Vi, der traf beslutningen i Mariager, er blevet overhalet indenom. Derfor nedsatte de to kirkesamfunds ledelser et hurtigt arbejdende udvalg, der skulle kulegrave mulighederne for placeringen af sommerstævnet Udvalgets rapport blev tilsendt menighederne, der blev bedt om en meget hurtig tilbagemelding. Resultatet af høringen hos os blev, at 25 menigheder støttede forslaget, 13 foretrak Mariager igen i 2013, mens 4 ikke tilkendegav nogen præference i deres svar. Nu beder vi om, at konferencen konfirmerer forslaget trods en usædvanlig, men måske alligevel rigtig, beslutning. Vi skal kun drøfte placeringen af stævnet i På stævnet i 2013 må vi tilkendegive, om vi skal blive på Lindenborg også i Mange bidrog til samtalen, hvorfra vi refererer: - Der var generelt en meget positiv holdning til fælles stævner med MF efter stævnet i Det var fantastisk at opleve fællesskabet. Det gælder ikke mindst børnestævnet. I samarbejdet har vi flere medarbejdere og et større potentiale til et bedre stævne, end hvis vi arbejder alene. - Hvis vi havde spurgt dem, der var i Mariager, og ikke menighederne, ville tilkendegivelsen have været anderledes. Især vore unge er glade for Mariager. - Nogle nordjyske menigheder foretrak Mariager, mens andre nordjyder tilkendegav, at nordjyske menigheder har været privilegeret siden år Kan de nydanske deltagere få samme gode faciliteter på Lindenborg? Hvad med camping og telte? Vi må ikke bryde den gode cirkel vedr. deltagelsen fra de ny-danske menigheder. - På nuværende tidspunkt skal vi følge ledelserne også af hensyn til de udvalg, der allerede er gået i gang under forudsætning af, at stævnet afholdes på Sjælland i Vi bør have en mere langstrakt strategi, gerne med vekselvirkning mellem Mariager og Lindenborg. - Nogle mente, at processen ikke har været køn, men måske udtryk for det muliges kunst. Andre tilkendegav, at processen var håndteret klogt ikke mindst på grund af dens gennemsigtighed. Høringen var en god idé. - Nogle spørgsmål drejede sig om indgåede aftaler med begge skoler: Er der indgået aftaler med Pinsekirken, der forpligter os på 2013 eller årene herefter? Er broerne brændt i Mariager, hvis vi vælger Lindenborg i 2013? Er det korrekt, at MF har bundet deres stævne til Lindenborg de næste fem år? - Brug de regionale møder i foråret 2013 til at drøfte 2014 og tiden herefter. - En kommentar, der fik os til at trække på smilebåndet, lød: Mon Guds Ånd hviler specielt tungt over Mariager? Den blæser også over Sjælland. Det er lige meget, hvor vi mødes, hvis vi mødes i Jesu navn! Efter en lang drøftelse svarede Andreas Højmark på de fremsatte spørgsmål: - Tak for ris og ros. Processen har ikke været optimal, men det muliges kunst. Selv om vi har inddraget det længere forløb i samtalen, skal vi her kun træffe beslutning om stævnet i I Mariager løber vi ikke fra nogen aftale. Her har skolerne lovet os, at de ikke lejer skolen ud til andre i uge 30 i 2013, hvis forsamlingen skulle forkaste ledelsens forslag, og i 2014, hvis vi ombestemmer

3 os på stævnet i Missionsforbundet har ikke bundet sig til at holde deres stævne på Lindenborg Efterskole i fem år. De bruger nu kr for at indrette en campingplads ved skolen, men udover 2013 har de ikke indgået nogen aftale med deres efterskole. Vi skal naturligvis have en langsigtet planlægning og den kan begynde på de regionale møder og på stævnet i Et ændringsforslag om at afholde stævnet i Mariager i 2013 blev indbygget som et nej til det forslag, som ledelsen havde fremlagt. Den følgende skriftlige afstemning var klar: For at afholde sommerstævnet sammen med Missionsforbundet på Lindenborg i 2013 stemte 101 ja, 26 nej og 8 blankt Ny lønskala for ansatte i BiD Personaleudvalget havde bedt ledelsen om at nedsætte et lønudvalg, der kunne komme med forslag til ny lønskala for ansatte i BiD. Årsagen hertil er den, at grundlaget, der i sin tid blev anvendt for den nuværende lønskala, er ændret en del. Der er derfor behov for et nyt grundlag, som kan relateres til den virkelighed, der findes på arbejdsmarkedet. Lønudvalget bestod af tre personer: Jan Johannsen (Roskilde), Birk Christensen (Tølløse) og Lars Midtgaard (Bethelkirken). Udvalget havde afleveret deres forslag, og det blev gennemgået for de ansatte på Sommerstævnet i Mariager. Udvalgets forslag var udsendt af ledelsen med påtegningen: Ledelsen foreslår, at lønudvalgets forslag implementeres i BaptistKirken fra januar Se bilaget Forslag til ny lønskala nedenfor. Jan Johannsen præsenterede forslaget, idet han gjorde opmærksom på, at der her er tale om en differentieret skala, der inddrager forskellige kategorier af medarbejdere. Der er fortsat indbygget anciennitet, men nyt er, at der ud over en fast lønandel også regnes med en fleksibel lønandel. Som den nuværende lønskala er den nye kun vejledende. I drøftelsen fremkom følgende synspunkter: - Flere præster spurgte, om differentieret løn skal være mere afgørende end kald og mobilitet. Økonomi må ikke være en primær del af overvejelserne ved flytning. Den nye ordning tilskynder til konkurrence mellem menighederne. På sigt vil det komme til at gå ud over de mindre menigheder. Herudover er det ikke sundt med forskellig løn til forskellige medarbejdere. - Hvis vi vil jage efter tidsånden, burde vi indføre resultatløn! Lad os ikke indføre utilfredshed via lønsystemer. - Vi har jo allerede konkurrencen i det nuværende system, hvor del-løn er en del af virkeligheden for mange ansatte. - Fra personaleudvalget blev det påpeget, at baggrunden for forslaget har været menighedernes og præsternes egne ønsker. - Vi bør bibeholde vort nuværende lønsystem som udgangspunkt. Forslaget lægger op til, at fx kredsrådsformand og korledere kan ansøge om lønandele. Det er uheldigt i en menighedskultur, hvor vi hidtil har bygget på frivillighed. Hvis vi skal lønne andre end præsten, går det ud over andelen til BiD. Her ligger vores eneste disponible midler. - Med den gamle lønskala har vi overladt de unge til sig selv i deres ansættelser. De nye typer ansættelser mangler i den gældende lønskala. På spørgsmålet om, hvad en førstepræst er, svarede Jan Johannsen, at denne har ledende ansvar for andre medarbejdere i en større organisation. Finn Basnov fremsatte et tillæg til forslaget, der skal tænkes med overalt, hvor den nye lønskala kommer i anvendelse: Det pålægges ledelsen, at der som forudsætning for at forslaget om fleksibel lønandel bliver gennemført udarbejdes materiale til hjælp for menighederne og de

4 ansatte, samt at der tilbydes hjælp både til menighederne og til de ansatte ved lokale lønforhandlinger. Dette tillægsforslag blev støttet fra mange sider. Ved den skriftlige afstemning om forslaget til ny lønskala stemte 80 ja, 32 nej og 17 blankt, mens 4 stemmer var ugyldige. Tillægsforslaget blev vedtaget med stor majoritet, idet ingen stemte imod Udtalelse vedr. vielse af homoseksuelle På baggrund af et beslutningsforslag fra Brønderslev Frikirke (se bilag ) havde ledelsen udarbejdet en udtalelse, som den ønskede vedtaget (se bilag 5.3.2). Herlev og Vodskov menigheder havde reageret herpå og indsendt et begrundet alternativt forslag til udtalelse (se bilag 5.3.3). Beslutningsforslaget fra Brønderslev blev fremlagt af Henrik Froholdt, der påpegede, at Frikirken ønsker at følge Herrens orden, og at menigheden ikke kan dele husholdning med menigheder, der accepterer en unaturlig adfærd. Menigheden ønsker at leve i et fællesskab, der ærer og ophøjer Gud. Samtalen om forslaget hvori også de to udtalelser blev inddraget blev lang og til tider heftig. Den blev præget af, at både bibelsyn, menighedsforståelse og det specifikke etiske emne (om homoseksualitet og evt. vielse eller velsignelse af to af samme køn) blev berørt. Om bibelsynet, der var omtalt eksplicit eller implicit i alle tre forslag, blev der sagt følgende: - Vi må følge Guds ufejlbarlige ord. Papiret fra Teologisk Forum har bøjet bibelordet. - Det handler om forskellen mellem bibeltroskab og humanisme. Kærlighed har gennem flere århundreder tilskyndet til at døbe små børn. Vore fædre mente ikke, at det stemte med Skriften, og de blev baptister. I dag handler det om kærlighed til homosexuelle. Her skal vi også være baptister. Tiden stemmer ikke med Skriften. - Tidsånden er i gang med at kvæle menighederne. - Vi tager vores instruktioner fra Guds Ord. Hvis én eller flere menigheder vier eller velsigner par af samme køn, har de ekskluderet sig selv. Om kirkesyn og menighedsforståelse blev der i samtalen peget på følgende: - Anser vi denne forsamling for at være den øverste myndighed for alle menigheder? Og vil vi stadig være med i BiD, hvis afstemningen går os imod? - Vi kan ikke behandle spørgsmålet her. Det stemmer ikke med vores kirkesyn. Det er en sag, som hører under den enkelte menigheds selvbestemmelse. - Hvis vi vedtager forslaget, bliver det så en del af normen for BiD? Og hvad vil der ske, hvis de enkelte menigheder ikke følger udtalelsen? Skal vi i givet fald i gang med at ekskludere menighederne af fællesskabet? - I 1904 vedtog den daværende landskonference, at tros- og etik-spørgsmål ikke længere skulle sættes til afstemning. Det havde gennem årtier skabt splittelse. Baptister måtte ikke være herre over hinandens tro, men medarbejdere på hinandens glæde. Det synspunkt fastholdt vi i 1984, da en menighed havde vedtaget overført medlemskab fra barnedøbende kirker. Vi drøftede længe åbent, overført eller lukket medlemskab uden at låse samtalen fast. Dengang handlede det om dogmatik, i dag handler det om etik, men vi bør stadig sætte hinanden fri og fortsætte samtalen. Om forslagets etiske emne homoseksualitet lød der kun få kommentarer: - Vi skal passe på, at vi ikke tager patent på sandheden ved en afstemning. I så fald burde vi også stemme om så mange andre emner. - Det er langt mere nødvendigt, at vi bruger tiden på at tale om ægteskab som forpligtende pagt med tilknyttet troskab.

5 Fra ledelsen blev der svaret på de rejste spørgsmål: - Claus Mester-Christensen: Hvis en menighed skal udelukkes, skal vi følge vore vedtægter, hvoraf det fremgår, at en udelukkelse kan ske efter ledelsens indstilling og skal besluttes af 3/4 flertal på to på hinanden følgende landskonferencer. Det er dog særdeles tvivlsomt, at dette kommer til at ske. - Mogens Andersen: Der er en væsentlig forskel på ledelsens udtalelse og forslaget fra Brønderslev. Vi kan vedtage ledelsens udtalelse, men vi må afvise forslaget fra Brønderslev, fordi vi ikke her har myndighed over menighederne. Ved skiftlig afstemning om forslaget fra Brønderslev Frikirke stemte 19 ja, 108 nej, mens 4 stemmer var blanke. Hermed var forslaget afvist. Herpå fremsatte ledelsen sin udtalelse, der blev forelagt af Mogens Andersen: - Jeg har været meget usikker på, hvordan jeg skulle forholde mig til dette spørgsmål. Jeg har læst meget i Bibelen og andetsteds, deltaget i timevis af samtaler. Uenighed er ikke altid et onde. Den kan også være en udfordring til et fællesskab. Herpå kommenterede han udtalelsens tre elementer: 1) Det er måske den vigtigste del af udtalelsen. For nogle homoseksuelle er kampen så hård, at de undergår kønsoperationer. I menighederne skal vi elske hinanden. Det gælder naturligvis også homoseksuelle. 2) I Bibelen er ægteskab en pagt mellem mand og kvinde. 3) Det er det syn på ægteskabet, der ligger bag anbefalingen til menighederne om ikke at foretage hverken vielse eller velsignelse af to af samme køn. Vi lægger med denne udtalelse op til en holdning, der ikke stikker ud fra andre kirker, dvs. store dele af Folkekirken, alle de frikirker, jeg kan komme i tanke om, europæiske baptisters rådsmøde og Lausannebevægelsen. En udtalelse er efter vores mening den bedste måde at afslutte den igangsatte drøftelse på. Vi begynder ikke hermed en ny praksis, hvor landskonferencen herefter skal tage stilling til alle mulige teologiske og etiske emner. Vi fjerner heller ikke den enkelte menigheds ret til at tænke og handle selvstændigt. Men vore migrantmenigheder har brug for en holdning at spejle sig i. Vi har brug for en grundholdning til spørgsmålet. Det er langt at foretrække frem for ikke at have nogen holdning til et aktuelt emne i tiden. Lasse Åbom fik nu ordet for at fremlægge ændringsforslaget fra Herlev og Vodskov menigheder. Han sagde: - Vi har det dårligt med at skulle stemme om bibeltolkninger. For de to menigheder handler det ikke primært om homofili, men om bibellæsning og bibelbrug. Den forståelse af ægteskabet, som Mogens Andersen giver udtryk for, er også anderledes end den, Teologisk Forum redegør for. Hertil kommer endelig, at vi stiller spørgsmål om, hvordan vi anerkender hinandens uenighed og tager stilling i den slags spørgsmål. Vi mener, at stillingtagen til etiske og teologiske spørgsmål primært hører hjemme i de lokale menigheder. Derfor indsendte vi vores forslag, der består af selve udtalelsen, som vi begrunder med fem forklarende udsagn. Tak, fordi ledelsen har rundsendt den på forhånd. Herpå drøftede vi begge forslag efter, at ordstyreren havde meddelt, at han i tilfælde af afstemning ville stille ændringsforslaget til afstemning først. Følgende nye synspunkter blev fremført: - Er der noget i Herlev-Vodskov-udtalelsen, som ledelsen ikke kan tilslutte sig? Den er formuleret kærligt, inkluderende og positiv. Sidste del af ledelsens forslag er formuleret negativt. - Ledelsens forslag er unødvendigt. Vore præster og menigheder gør som de vil. Og migrantmenighederne har mere behov for vejledning i demokratisk menighedsliv end om det, de skal tænke og mene. - Hvorfor skal vi melde andet ud, end at menighederne har suverænitet? - Vi skal ikke binde hinanden. Ændringsforslaget siger, at vi læser sammen og prøver at forstå i fællesskab og derpå lader den lokale menighed bestemme.

6 - Herlev-Vodskovs udtalelse kan forstås sådan, at tradition er vigtigere end Bibelen. - Vi er en del af den store kristne kirke. Vi bør lægge os op af den holdning, som de fleste deler. - Der vil blive lagt mærke til ledelsens forslag i de andre frikirker. Det er godt, også når vi skal samarbejde med Missionsforbundet. - Hvis vi fornemmer, at der ikke er konsensus mellem os, bør vi trække begge forslag. - Fra én menighed blev der læst en skriftlig hilsen med bøn om, at begge forslag blev trukket tilbage. Vi frygter en splittelse i fuld offentlighed. Både den enkelte og menighederne bør have frihed til at handle og leve. - Det er uklart, hvad en udtalelse betyder. Kan der følge sanktioner med, hvis vi vedtager ledelsens forslag? Mogens Andersen samlede op på ledelsens vegne. Han kunne ikke forstille sig sanktioner, hvis udtalelsen blev vedtaget. Vi har ingen planer herom. Der er ingen risiko. Men vi ønsker Landskonferencens markering af vores holdning. Her er ledelsens udtalelse klarest. Bag den står en enig ledelse, men det er ikke nogen hemmelighed, at det er et kompromis, hvor synspunkter i ledelsen bøjer sig mod midten. Herefter satte ordstyreren Herlev-Vodskovs udtalelse til afstemning. Forslaget faldt med følgende stemmetal ved skriftlig afstemning: 55 ja, 71 nej, 3 blanke. Herpå ønskede ledelsen en time out, som forhandlingslederen bevilligede alle. Efter denne blev intet nyt meldt ud, hvorfor ledelsens udtalelse blev sat til skriftlig afstemning. Resultatet blev 70 ja, 53 nej, 5 blanke. Udtalelsen var hermed vedtaget. Punktet blev afsluttet med bøn ved Lone Møller-Hansen. Regnskab og budget 6. Status efter 3. kvartal af 2012 og forventet resultat for 2012: Kasserer Ulla Holm gjorde status: 10 måneder af året svarer til 84 % af året. Ideelt set skulle 84 % af indtægterne derfor være kommet, men sådan er det ikke helt. Dels fordi årets tipsmidler endnu ikke er kommet, og dels fordi menighedernes bidrag er bagud i forhold til budgettet. Menighedernes bidrag ligger også lavere end sidste år på samme tidspunkt. Det er min fornemmelse, at der samles mindre ind i menighederne ikke at menighederne ikke afregner 7,5 %. Renteindtægterne vil heller ikke nå budgettet i år, grundet det lave renteniveau. Basisomkostningerne ligger under budgettet. Det skyldes bl.a., at der kommer mere ind i lejeindtægt på Sekretariatet, og at der ikke har været så store udgifter til aktiviteter, udvalgsarbejde mv. som budgetteret. Året til dato viser et underskud på basis på ca kr., men det ændrer sig, når tipsmidlerne kommer. Der er budgetteret med et overskud i 2012 på ca kr. Som økonomien ser ud nu, ender året med et overskud på ca kr. Der er dog tre betingelser for, at dette kan opfyldes: Menighedernes bidrag skal nå det budgetterede, tipsmidlerne skal give det forventede udbytte, og der skal ikke være kurstab af betydning på vores værdipapirer. Projekternes økonomi ser generelt god ud. Dog kan de tre (økonomisk set) største projekter, nemlig Børneprojektet, baptist.dk samt Projekt udsendte medarbejdere godt bruge en ekstra julegave fra menigheder og private. 7. Budget for 2013

7 Ulla Holm fremlagde budgetforslaget for 2013, der følger referatet i et selvstændigt dokument. Det læner sig op ad budget 2012, dog med hensyntagen til regnskab 2011 og forventet resultat for De samlede basisindtægter er derfor budgetteret ca kr. mindre end i Forventningerne til renteindtægter og projektbidrag er nedsat. De samlede basisomkostninger er uændrede, dog med mindre forskydninger mellem de enkelte budgetposter. Det betyder, at der i 2013 budgetteres med et overskud på kr. på basisbudgettet. Budgettet for de allerede vedtagne projekter er medtaget for at give et estimat på projektbidragets størrelse. City Kirken henstillede til, at der arbejdes for en markant nedsættelse af menighedernes basisbidrag i de kommende år. På forespørgsel om, hvor budgettet skal beskæres, kom der ikke noget svar. Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget. Orientering 8. Orientering vedrørende skattegodkendelse Mogens Andersen fortalte, at International Baptistkirke på Amager, som der også blev orienteret om på landskonference I i sommers, har fået afslag på godkendelse ifølge Ligningslovens 8A og 12, stk. 3. Afgørelsen blev anket, men SKAT har fastholdt, at menigheder med under 50 medlemmer ikke kan få godkendelse. Der er derfor anlagt sag ved Københavns Byret. I stævningen er sagen ønsket henvist til Østre Landsret som principiel sag, hvor Ebbe Holm fungerer som vores advokat. Ebbe Holms firma har besluttet, at sagen kan køres uden honorar til firmaet. Der vil derfor kun være omkostninger til retsafgifter og hvis sagen tabes evt. til modpartens advokatomkostninger. 9. Orientering om projekter i 2013 Claus Mester-Christensen orienterede om de fællesprojekter, som menigheder og private kan støtte i Det drejer sig om: baptist.dk til alle; Mission i Danmark og Uddannelsesstøtte i BiD. Hertil kommer følgende IM-projekter: Teologisk uddannelse i Rwanda og Burundi, Kirkebyggeri i Rwanda og Burundi, Børneprojekter i Rwanda og Burundi, Alfabetisering i Burundi, Projekt Udsendte Medarbejdere samt Projekt Myanmar. Ved hjælp af løntilskud fra det offentlige og bidrag fra enkelte menigheder har Emmanuel Chinzah Van Ceu og Gilbert Rukundo været ansat som integrationskonsulenter i et år. Der er skabt mulighed for, at førstnævnte fortsætter i 2013 på ½ tid i Chin-menigheden i Skjern, mens sidstnævnte desværre er tilbage på kontanthjælp. Da mere end 20 % af BiDs medlemmer er ny-danskere, har vi brug for en øget indsats i Nylandsmission, som det hed i gamle dage. 10. Nyt fra International mission Morten Kofoed meddelte, at vi har mistet Ole Emming, tidligere missionær og aktiv med kirkebyggerier og vandprojekter i Burundi, og takkede for hans indsats. Herefter sagde han tak til Signe Lund Christensen for hendes arbejde som barselsvikar på Sekretariatet i efteråret. Det internationale missionsarbejde delte han op i grupper og sagde: - De kendte projekter, der fortsætter, er Præsteskolen i Burundi, Teologisk uddannelse i Rwanda, Kirkebyggeri i Burundi og Rwanda og Børneprojekter i Burundi og Rwanda. - De eksternt finansierede projekter er Mikrofinans og tillid i Rwanda, Dutabarane og Shigikirana i Burundi samt Trokosi i Ghana sammen med ICBC. - Nye projekter, som vi har indsendt ansøgninger til ekstern finansiering af, er:

8 Børneprojekt i Burundi, Alfabetisering i Burundi og fase 2 af Shigikirana i Burundi. Morten Kofoed sluttede med en hilsen fra Susi Baggesen, der gør et stort arbejde i Burundi. Husk hende og arbejdet med projekterne i forbøn. 11. Kommende møder i BiD Evelyn Amara orienterede om kommende møder: - Næste landskonference I: Under Sommerstævnet uge 30 i 2013 på Efterskolen Lindenborg ved Borrevejle Vig. - Næste landskonference II: Lørdag 16. november 2013 kl. 10 på Rosborg Gymnasium, Vejle. - Temadag vedrørende International Mission: 19. januar Regionale møder 2013: Torsdag 4. og mandag-torsdag april. Samtale 12. På tærsklen til BiD s 175 års jubilæum Lone Møller-Hansen orienterede: Ledelsen foreslår, at alle menigheder planlægger en missional aktivitet i De vil forberede det ved, at nogle menigheder i oktober 2013 prøver konceptet af, evt. med hjælp fra International Commission (IC). IC er et uafhængigt, baptistisk fællesskab omkring mission, der har arbejdet i Europa i 35 år. Det handler om partnerskab i evangelisation fra kirke til kirke. Den lokale menighed kan modtage et team, som hjælper med en planlagt indsats i lokalsamfundet. Det kan være forskellige projekter: Et klassisk projekt i 1-2 uger, ImpACT Mission i en lang weekend, noget med fokus på musik eller ungdom eller workshops om lederskab, evangelisation eller forvandling af organisationen. Holbæk menighed er i gang med et pilotprojekt i 2013 med fokus på musik, integration og unge. Vi vil gerne have et par pilotprojekter mere. Det drejer sig om oktober 2013 og oktober Hvordan vil jeres menighed række ud til omgivelserne i mission? Kan IC hjælpe jer til at nå jeres mål? Se 13. Eventuelt Jacob Broholm Møller orienterede om Danske Kirkedage 2013, der holdes i Aalborg maj Mogens Andersen takkede Teologisk Forum for den nye bog til nye medlemmer: Liv i fællesskab. Signe Lund Christensen tydeliggjorde, at vi alle har en relation til spejdere. Spejderkorpset skal bruge mindst 100 gavegivere, der giver mindst 50 kr., for at korpset fortsat kan være godkendt efter LL 8A. Gaverne gives til projektet YEGO. Asger Hylleberg mindede i forlængelse af BiD-jubilæet i 2014 om det kommende reformationsjubilæum i 2017, som Folkekirken er begyndt at forberede. Det er også et jubilæum, som vi bør fejre. Hanna Kristensen orienterede om en arbejdsgruppe, der i Lyngby menighed arbejder med arven fra ana-baptisterne, hvis jubilæum vi bør fejre i Bent Hylleberg kommenterede mødets afstemning om udtalelsen : Jeg kan godt leve med, at én fra ledelsen siger, at Teologisk Forums rapport Om homoseksuelles plads i menigheden er et snævert

9 debatoplæg. Andre mener noget andet. Derimod er der ingen tvivl om, at udtalelsen, som vi netop vedtog, er en snæver udtalelse. På den baggrund vil jeg citere P. Olsen fra Da baptisterne midt under den store tuberkulose-epidemi måtte tage stilling til, om de ved nadveren burde skifte fælleskalken ud med særbægre, som vi i dag bruger, vedtog årsmødet at forblive ved den gamle praksis ved at henvise til den måde, som Jesus og disciplene fejrede nadver på. P. Olsen var rystet. Hans kommentar til årsmødets beslutning lød: Kristne forstår nok Bibelen, men de forstår hverken menneskene eller tiden. I dag er det passende at omskrive P. Olsen og sige: Som baptister forstod vi ikke (at fortolke) Bibelen, og vi forstod heller ikke menneskene og tiden. Søren P. Grarup sluttede dagen med at citere Jesus: Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal i elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: Hvis I har kærlighed til hinanden. Herpå rejste mødedeltagerne sig og sang Børge Andersens salme: I Guds verden skal du leve. BILAG Vedr. punkt 5: 5.2. Forslag til lønskala Det er udvalgets anbefaling, at lønnen bør sammensættes af en fast andel, der gør det enkelt at indplacere en person på et givet lønniveau derudover skal der være en fleksibel del, der giver arbejdsgiver/menighederne mulighed for at honorere særlige ansvarsområder eller kompetencer, så man er i stand til at fastholde og motivere en medarbejder til at løse de stillede opgaver. Den faste andel udgøres af: - Anciennitet - Geografisk placering (begrundet med de geografiske forskelle i leveomkostningerne) Den fleksible andel udgøres eks. af: - Kvalifikationer - Særlige kompetencer - Ansvar, herunder personaleansvar og ledelsesmæssigt ansvar Menighedens forventning til medarbejderen og hvordan medarbejderen er i stand til at løse sine opgaver må stå højt på listen over hvordan lønniveauet fastlægges. Som udgangspunkt for lønfastsættelsen, foreslår LU en model, hvor medarbejderen indplaceres i én af 3 følgende kategorier: Kategori I: Ungdomsmedarbejdere, børnemedarbejdere, seniormedarbejdere, pedeller, musikmedarbejdere (uuddannede). Kategori II: Sekretærer, musikmedarbejdere (uddannede), præster, administratorer og missionærer. Kategori III: Ledende medarbejdere, 1. præst, forstandere i menigheder af væsentlig størrelse, (over 150 medlemmer), Generalsekretær, IM-sekretær osv. Hver kategori beskriver en ramme for aflønningen, sammensat af den faste + den fleksible andel. Afhængig af medarbejderprofilen og jobbets karakter, indplaceres personen i den relevante gruppe.

10 Tanken er, at midterkategorien, der samtidig er den kategori, hvor de fleste nuværende præsteansatte forventes at blive indplaceret, fastlægges ud fra de gældende satser for folkeskolelærere. De to øvrige kategorier fastlægges som hhv. en procentvis ned- og opjustering af midterkategorien. Detaljeret beskrivelse af den tænkte model Eksempelbeskrivelse af kategori II Startniveauet fastlægges som begyndelselønnen (0 års anciennitet) for en læreraflønning, uden nogen form for tillæg. Slutlønnen er det tilsvarende beløb på højeste løntrin. Tillæg (fleksibel andel) kan forhandles, såfremt medarbejderen har særlige kvalifikationer, ansvar osv. Tillæggene kan maksimalt udgøre en procentsats af begyndelseslønnen (LU foreslår 20%). En lønstigning over tid (anciennitetstigning) vil for medarbejderen således kun medføre en stigning i den faste lønandel den fleksible lønandel fastholdes med mindre medarbejderen opkvalificerer sig og forhandler yderligere tillæg på plads. Vedrørende kategori I og III, foreslåes lønniveauerne indenfor disse fastlagt som hhv. en procentmæssig difference, hhv. minus x% og plus y%. Som udgangspunkt foreslår LU en procentvis difference på 20% - både nedad og opad. Dvs. begyndelseslønnen for en kategori I medarbejder vil ligge 20% lavere end for en tilsvarende kategori II medarbejder og tilsvarende vil begyndelseslønnen ligge 20% højere for en kategori III medarbejder sammenlignet med kategori II medarbejderen. Selvom læreraflønningerne opererer med færre anciennitetstrin og dermed flere år mellem stigningerne kan vi tilpasse modellen, så der eks. er flere stigningstrin og fordelt over flere år. Dog vil ydergrænserne for begyndelses- og sluttrin altid være fastlagt! Man kunne eks. forestille sig en model med stigning hvert andet år over en periode på 15 år fra begyndelses- til slutløntrin. LU har eftervist en fornuftig sammenhæng mellem aktuelle løndata for forskellige personer og resultaterne, hvor lønmodellen har været anvendt.

11 Løntillæg I det følgende, er tillægsmulighederne lidt mere indgående beskrevet, dog uden at komme med konkrete anbefalinger til, hvorledes disse præcist fastlægges. Det må være op til menighederne eks. at tolke hvorledes en given kompetence hos en kandidat skal omsættes til et kr/øre beløb. Følgende er en oversigt over nogle af de relevante tillæg, der vil kunne gives samt hvilken kategori de er relevant for: - Personaleledelse, lønnet personale (kat. II+III) - Kompetence: efteruddannelse, forudgående erfaring indenfor feltet, lederuddannelse, diplomudd. (kat. I+II+III) - Ansvar: økonomi, vækst, trivsel, tjenesteudvikling, lederansvar ulønnet personale (kat. I+II+III) - Specielle forventninger til opgaveløsning eller ansvar (kat. I+II+III) - Midlertidigt tillæg pga. ekstra ansvar (kat. I+II+II) - Tillæg for eks. tværkirkeligt/økumenisk arbejde (kat. I+II+III) Missionær- og honoraraflønning Missionæraflønning har typisk tidligere taget udgangspunkt i 50% af skalalønnen for præster, idet det har været vurderet, at missionærer har været undtaget skattebetaling i Danmark. Da situationen omkring udsendte har ændret sig en del de senere år, er det vanskeligt at diktere en fast regel omkring dette forhold. For korttidsudsendte vil der måske være tale om fortsat skatteindbetaling i Danmark og for andre længerevarende udsendelser, vil det for nogles vedkommende være relevant at tale om en 50-80% aflønning ift. fuld lønskala, så derfor har LU ikke talt nærmere om retningslinjer vedr. dette. Det må være en vurdering i hvert enkelt tilfælde hvad %-satsen skal være - og lønskalaen vil fortsat kunne benyttes. Mht. honorarafløning, blev dette tidligere benyttet for seminarie-studerende, der som et led i uddannelsen eks. fik udbetalt et halvt honorar for en tjeneste. I dag er der langt større bredde i den baggrund som ikke uddannede præster kommer med og LU vil ikke lægge sig fast på en bestemt takst. Eksempelvis kan en prædiken eller undervisningslektion godt leveres af en ikke-teologiuddannet, som alligevel har sit levebrød fra en sådan tjeneste. Her vil det ikke være fair med en halv standardtakst. Skulle der gives en håndregel vedr. dette, kunne man anbefale brug af lønskalaen ifm. indplacering af prædikanten/underviseren - og derefter taksere en given enkeltstående tjeneste, til eksempelvis 8 timer inkl. forberedelse. For en uddannet præst, der ville have matchet løntrin 36/kategori 2/Gruppe 4, er månedslønen: Kr (svarende til en timeløn på /160,33) = kr for en prædikentjeneste. En anden løsning er at lave faste takster, der følger de 3 kategorier, der gør at taksterne automatisk vil blive reguleret sammen med overenskomsterne. Særlige grupper For særlige grupper af medarbejdere, der ikke kan henføres under kategori I/II/III eksempelvis unge under uddannelse, studentermedhjælpere, Tid-Til-Gud medarbejdere osv., finder LU det hensigtsmæssigt, at man honorerer efter taksten indenfor SU-området. Det vil endvidere sige, at medarbejderens honorering også vil være afhængig af forhold som hjemme/udeboende osv. Yderligere info om SU-styrelsens takster kan findes her:

12 Ledelsen har modtaget følgende beslutningsforslag fra Brønderslev Frikirke: I BiD anser vi ægteskab for at være mellem en mand og en kvinde. Menigheder og præster kan følgelig ikke vie eller velsigne par af samme køn Ledelsen fremsætter følgende forslag til udtalelse fra landskonferencen: Efter Folketingets vedtagelse af en ny ægteskabslov, der tillader kirkerne at vie par af samme køn, har Baptistkirken i Danmark opfordret menighederne til at tage stilling til dette spørgsmål. Teologisk Forum har udarbejdet et debatoplæg, der er udsendt til menighederne, ligesom der på Sommerstævnet 2012 blev afholdt en debat om homoseksuelles plads i vore menigheder. På den baggrund afrundes den fælles debat om emnet i BaptistKirken med følgende udtalelse fra Landskonference II 2012: Homoseksuelle bør omfattes med samme kærlighed og respekt som ethvert andet menneske. Ægteskabet er dog ifølge Bibelen en relation mellem en mand og en kvinde. I Bibelen findes ikke belæg for at vie to mennesker af samme køn, hvorfor Landskonferencen ikke anbefaler menighederne at vie eller velsigne homoseksuelle par Ændringsforslaget fra Korskirken og fra Vodskov Baptistmenighed lød: Homoseksuelle bør omfattes af samme kærlighed og respekt som ethvert andet menneske. Vi anerkender, at der i vore menigheder og menighederne imellem er forskellige holdninger til homoseksualitet og velsignelse og vielse af homoseksuelle par. I overensstemmelse med baptistisk tradition kan hver menighed selv træffe beslutning om evt. medvirken ved velsignelse og vielse af homoseksuelle par. Vi opfordrer alle menigheder i Baptistkirken i Danmark til grundigt og kærligt at arbejde med spørgsmålet samt respektere den enkelte menigheds beslutning i denne sag. Begrundelse for ændringsforslaget: - Vi finder, at en beslutning om medvirken ved velsignelse og vielse af homoseksuelle par alene hører hjemme i menighederne. Dette synspunkt er i overensstemmelse med det baptistiske syn på menighedernes selvstændighed, ligesom dette synspunkt giver det bedste grundlag for sammenhold i vort kirkefællesskab, selvom der i nærværende sag måtte være uenighed mellem menighederne. - Vi mener, at det af Ledelsen udsendte forslag til Landskonferencens udtalelse ikke er dækkende for drøftelserne på sommerstævnet i Mariager, idet der her fremkom divergerende tilkendegivelser/holdninger til emnet. Vi ønsker at rumme alle disse holdninger i vores kirkefællesskab. - Ledelsens forslag til vedtagelse tager ikke højde for, at nogle af vore menigheder allerede har besluttet at ville medvirke ved velsignelse af homoseksuelle par, og derfor sætter forslaget disse menigheder i en vanskelig situation i forhold til fællesskabet. - Ledelsens forslag til vedtagelse bygger på én bestemt fortolkning af Bibelen. Vi mener, at bibeltolkning som udgangspunkt er en opgave, som hører hjemme i den enkelte menighed.

13 - Ledelsens forslag til vedtagelse giver ikke menighederne den fornødne tid og plads til grundigt at gennemarbejde problemstillingerne selv, men foregriber konklusioner, som bør drages i menighedens fællesskab. Tølløse, 29. november 2012 Bent Hylleberg, sekretær København, 29. november 2012 Gitte Elleby Jørgensen, sekretær Gærum, 5. december 2012 Ole Broholm Andersen, ordstyrer Tversted, 5. december 2012 Erik Christensen, ordstyrer Odense, 5. december 2012 Mogens Andersen, formand Roskilde, 5. december 2012 Claus Mester-Christensen, næstformand

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

13. årgang - uge 46 - onsdag den 14. november 2012

13. årgang - uge 46 - onsdag den 14. november 2012 13. årgang - uge 46 - onsdag den 14. november 2012 Vægtige emner på LKII Kristen mindfulness Musik- og lyrikgudstjeneste Computere og Bibler Gudstjenester 18. nov. 2012 Gudstjenester 25. nov. 2012 Lørdag

Læs mere

Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013

Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013 Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013 I alt 183 deltagere i Silkeborg (24), Bindslev (65), Vårst (39), Roskilde (44) og Odense (23) (flere fra ledelsen var gengangere )

Læs mere

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg.

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Indledning og velkomst v Karin Christiansen Karin bød især velkommen til Didi Oprenova fra Bulgarien, som taler til et seminar

Læs mere

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 Fra Sommerstævnet Morten Kofoed på orlov Ny medarbejder i Odense Kvindenetværket til Burundi Knud Wümpelmann 90 år Grøn Kirke Temadag Gudstjenester 12. august

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013

14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013 14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013 Andreas stopper i ledelsen Tilmeldinger til stævnet Seminar om børnerettigheder WildCard til sommerstævnet Dødsfald Ansatte på tur Mange baptister til Kirkedage

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Referat af Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Konferencen begyndte med salmen Nu takker alle Gud og bøn om Guds velsignelse over samtalen

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 2013-04-16 Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 1 Annelise blev foreslået som ordstyrer. En deltager fra forsamlingen mente, at ordstyreren ikke måtte

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

14. årgang - uge 16 - onsdag den 17. april 2013

14. årgang - uge 16 - onsdag den 17. april 2013 14. årgang - uge 16 - onsdag den 17. april 2013 183 til regionale møder BaptistKirkens regnskab 2012 Bustur med ledige pladser Åben kirke i Roskilde Årsmøde på Rebild Efterskole Gudstjenester 21. april

Læs mere

Referat fra BaptistKirken i Danmarks Landskonference 1 Den 20. juli 2015 i Lindenborg.

Referat fra BaptistKirken i Danmarks Landskonference 1 Den 20. juli 2015 i Lindenborg. Referat fra BaptistKirken i Danmarks Landskonference 1 Den 20. juli 2015 i Lindenborg. 1. Valg af ordstyrere og sekretærer Ordstyrere: Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke Pia Duebjerg Andersen, Lyngby

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg 1. Konstituering: A. Valg af dirigenter: Mikkel Nilsson, Herlev og Stine Suhr Skovgård, Herlev. Stævnets forretningsorden er overholdt i forhold til udsendelse af stævnehæfte, budget og regnskab. Dirigenterne

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012

13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012 13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012 Ny video på hjemmesiden Signe Lund til Burundi Din gave til baptist.dk? Kvinde med glæde! IBTS flytter til Amsterdam Gudstjenester 7. oktober 2012 Gudstjenester

Læs mere

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken den 3. december 2008 kl. 19.30 Møde nr. 2 Anders Kindt Christina Slidsborg Else Juul Green Knud Frisenborg Marker Lars Chr.

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Vedtægter for Projekt:KIRKE

Vedtægter for Projekt:KIRKE Vedtægter for Projekt:KIRKE 1 - Navn og hjemsted Kirkens navn er Projekt:KIRKE, og dens hjemsted er Hjørring. Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk frikirke. Projekt:KIRKE er en del af Hjørringkirkernes

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

13. årgang - uge 28 - onsdag den 11. juli 2012

13. årgang - uge 28 - onsdag den 11. juli 2012 13. årgang - uge 28 - onsdag den 11. juli 2012 Stævnets åbning 29. juli Koncerter ved Sommerstævnet Shane Claiborne på stævnet Sidste Nyhedsbrev Sommerlukning Gudstjenester 15. juli 2012 Gudstjenester

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G ADVOKAT JØRGEN IVERSEN (H) JI@IVERSENADVOKAT.DK TLF: 87538181 FAX: 87538180 BOX 30 6960 HVIDE SANDE CVR: 31310474 J.NR.: 12-10182 V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

16. årgang - uge 41 - onsdag den 7. oktober 2015

16. årgang - uge 41 - onsdag den 7. oktober 2015 16. årgang - uge 41 - onsdag den 7. oktober 2015 Dagsorden for LK2 Lederkonference 2017 Ledelsen på rundtur Samtale om Bibelen i Aarhus Nødhjælp til Myanmar Bibliodrama! Lederskole i Rwanda En-dagsretræte

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Onsdag kl. 22.00: Karin Rødvig, Ole Lundegaard og Uffe Læssøe med egne og andres sange.

Onsdag kl. 22.00: Karin Rødvig, Ole Lundegaard og Uffe Læssøe med egne og andres sange. BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 25 12. årgang onsdag den 22. juni 2011 Indhold Hanne og Hartvig på vej hjem Kunne du brænde for en ny fælleskirkelig, kristen efteruddannelse af ledere? Sang og musik i de

Læs mere