BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014"

Transkript

1 BUP-ADHD National årsrapport januar december 2013 Dato Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH 1

2 Nærværende BUP-ADHD National årsrapport 2013 er udarbejdet i et samarbejde mellem Styregruppen for BUP-ADHD og Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd ved Odense Universitetshospital jvf. Kapitel 7. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-Syd), ved overlæge klinisk epidemiolog Linda Kærlev og biostatistiker Maria Iachina, har udarbejdet analyser og epidemiologisk kommentering til hele årsrapporten. KCEB-Syd er ansvarlig for dataoprensning, databearbejdning og analyser i forhold til kvalitetsindikatorerne, samt beregningsreglerne. Endvidere er KCEB-Syd ansvarlig for de klinisk epidemiologiske kommentarer, der ledsager resultaterne af hver af de afrapporterede kvalitetsindikatorer og for kapitel 5 vedrørende datagrundlag og Appendix 1 og 2. BUP-ADHDs styregruppe er ansvarlig for de øvrige dele af BUP ADHDs årsrapport 2013, herunder den faglige kliniske kommentering og de kliniske anbefalinger, der ledsager hver af de afrapporterede kvalitetsindikatorer. Kontaktperson for Kvalitetsdatabase for BUP-ADHD: Lea Grey Haller Kvalitetskonsulent, Cand.Scient.San Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram c/o Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus N Tlf.:

3 Indhold 1 Konklusioner og anbefalinger Oversigt over alle indikatorer Resultater for indikatorer Indikator 1, Vurdering ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Indikator 2, Somatisk lægeundersøgelse Indikator 3, Manualiseret diagnostisk interview Indikator 4a, Miljøobservation, 0-6 år Indikator 4b, Miljøobservation, 7-13 år Indikator 5, Udsendelse af ADHD-RS til forældre vedr. ADHDs sværhedsgrad Indikator 6, Udsendelse af ADHD-RS til skole/institution vedr. ADHDs sværhedsgrad Indikator 7a, Andelen af patientforløb udredt for ADHD, hvor der er Diagnostisk ADHD-konference Indikator 7b, Andelen af patientforløb med Diagnostisk ADHD konference, og diagnosen ADHD bekræftet Indikator 8, Andelen af patientforløb med bekræftet ADHD, hvor der er koordinerende netværksmøde Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Datagrundlag Styregruppens medlemmer...48 Appendiks 1: Beskrivende tabeller /nævnerpopulationer/samlet oversigt over afdelingsresultater...50 Appendiks 2: Vejledning i fortolkning af resultater fra BUP-ADHD...51 Appendiks 3: Beregningsregler for BUP-ADHD...53 Appendiks 4: Datadefinitioner for BUP-ADHD...57 Regionale kommentarer

4 1 Konklusioner og anbefalinger Du sidder med den første årsrapport fra ADHD-databasen. ADHD-databasen er én af de nationale kvalitetsdatabaser under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), hvor der foruden denne database er to øvrige psykiatri-databaser; Skizofrenidatabasen og Depressionsdatabasen. Børne- og ungdomspsykiatriske centre og afdelinger under Danske Regioner har siden oprettet og registreret relevante patientforløb i LPR - efterfølgende er udtrukket data til beregning af 8 indikatorer, som her i rapporten præsenteres regions- og afdelingsvis. ADHD-diagnosen, og behandlingen af børn og unge med ADHD, er genstand for intensiv offentlig debat: Foregår der en overdiagnosticering af ADHD? Får for mange børn og unge diagnose og medicin? Derfor ser vi frem til at kunne dokumentere at diagnosen stilles efter grundig og seriøs udredning i regionernes børneog ungdomspsykiatriske tilbud. Denne første årsrapport afspejler imidlertid at det er svært at indføre nye rutiner og LPR-koder. Datakompletheden er ikke tilfredsstillende. Der er for få oprettede forløb i forhold til det vi måtte forvente, om end vi endnu ikke har en egnet model for validering af nævner-populationen. Årsrapporten dækker ADHD udredningsforløb; oprettet og indrapporteret til LPR i Indberetning af koden ADHD-udredning, start (AGX01A) indleder udredningsforløbene i LPR. Hvis udredningsforløbet ikke afsluttes med koden ADHD-udredning slut, mistanke afkræftet (AGX01B), som kan anvendes før en fuld udredning er gennemført, indgår forløbet i indikatorernes nævner. Styregruppen anbefaler maksimalt fokus på oprettelse af forløb kun ved næsten komplet registrering af nævnerpopulationen giver databasen mening. Vi vil kun i meget begrænset omfang kommentere på de enkelte indikatorer, og anbefaler at tabeller i rapporten primært anvendes til at afdelingerne kan gennemgå om de kan genkende sig selv i de registrerede tal. Man kan dog umiddelbart fornemme store forskelle på opfyldelse af indikator-standarder på tværs af landet. Indikator 1: Vurdering ved speciallæge i børne- og Ungdomspsykiatri er særligt kontroversiel iblandt indikatorerne. Vurdering ved speciallæge medtages hverken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs faglige retningslinjer eller i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje vedrørende undersøgelse og behandling af børn og unge med ADHD. Indikatorens rimelighed er hentet i good clinical practise snarere end i evidens, samt i den bevågenhed ADHD-diagnosen har i befolkningen. Der er meget forskellig praksis i tilbuddet af denne ydelse i udredning, hvilket kan afspejle både manglende registrering og prioriteringen af den speciallægelige ressource. Styregruppen anbefaler, at man diskuterer denne indikator i det faglige miljø. Koden for afholdelse af tværfaglig konference som afslutning på ADHD-udredningen har en tillægskode i LPR-registreringen. Denne tillægskode om ADHD-udredningens resultat diagnose bekræftet eller afkræftet - indrapporteres særdeles mangelfuldt. Det er et problem, da netop forløb med ADHD-diagnosen bekræftet senere skal danne grundlag for nævner -populationen i kommende behandlingsindikatorer. Alle afdelinger/ centre skal have fokus på denne registrering fremover. Styregruppen anbefaler, at vi fra 2015 ændre tids-vinduet hvori udredningsindikatorerne skal registreres fra 180 dage til 90 dage. Det vil forkorte forsinkelsen af opgørelse af data og desuden passe bedre til den kliniske virkelighed, hvor udredning foregår langt hurtigere end for nogle få år siden. Endelig vil styregruppen sige tak til alle der har og fortsat bidrager til implementering af ADHD-databasen. Odense, november 2014 ADHD-databasens styregruppe 4

5 2 Oversigt over alle indikatorer Tabel 1: Indikatoroversigt Tabel 1: Indikatoroversigt Indikator Navn Format Standard Vurdering ved speciallæge i Børne- og Andel Indikator 1 90% Ungdoms psykiatri. Andel Indikator 2 Somatisk lægeundersøgelse. 90% Indikator 3 Indikator 4a Manualiseret diagnostisk interview. Miljøobservation (0-6 år). Andel Andel Afventer de første resultater 90% Indikator 4b Indikator 5 Miljøobservation (7-13 år). Udsendelse af ADHD-RS til forældre. Andel Andel Afventer de første resultater 90% Indikator 6 Udsendelse af ADHD-RS til skole. Andel 90% Indikator 7a Diagnostisk ADHD konference. Andel 90% Indikator 7b Indikator 8 Bekræftet diagnose ADHD på diagnostisk ADHD - konference. Koordinerende netværksmøde. Andel Andel ( Eksplorativ Afventer de første resultater 5

6 3 Resultater for indikatorer 3.1 Indikator 1, Vurdering ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Definition Indikator 1: Andelen af patientforløb, der vurderes ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri senest 180 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 2: Resultater for indikator 1 (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år 90 Antal (%) 2013 Danmark Nej 570/ (0) 37 (34-39) Hovedstaden Nej 113/291 0 (0) 39 (33-45) Sjælland Nej 205/356 0 (0) 58 (52-63) Syddanmark Nej 53/235 0 (0) 23 (17-28) Midtjylland Nej 109/506 0 (0) 22 (18-25) Nordjylland Nej 90/157 0 (0) 57 (49-65) Hovedstaden Nej 113/291 0 (0) 39 (33-45) Bispebjerg Nej 14/61 0 (0) 23 (13-35) Glostrup Nej 70/151 0 (0) 46 (38-55) Hillerød Nej 29/79 0 (0) 37 (26-48) Sjælland Nej 205/356 0 (0) 58 (52-63) BU-psyk. Afd. Nej 205/356 0 (0) 58 (52-63) Syddanmark Nej 53/235 0 (0) 23 (17-28) Odense Nej 0/82 0 (0) 0 (0-4) Kolding-Augustenborg Nej 13/92 0 (0) 14 (8-23) Esbjerg Nej 40/61 0 (0) 66 (52-77) Midtjylland Nej 109/506 0 (0) 22 (18-25) BUC Skole børn Nej 62/308 0 (0) 20 (16-25) BUC Små børn Nej 23/88 0 (0) 26 (17-37) BUC Unge Nej 4/89 0 (0) 4 (1-11) Friklinikken, b/u psyk. Ja 20/21 0 (0) 95 (76-100) Nordjylland Nej 90/157 0 (0) 57 (49-65) Aalborg Nej 90/157 0 (0) 57 (49-65) 6

7 Indikator 1 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 1 Tabel 2 viser, for ADHD forløb til vurdering ved speciallæge i psykiatri, at der er for få udredningsforløb i nævner, 1545, i forhold til det forventede antal i en 12 måneders periode (se Kapitel 5). Forløb med udredning foretaget i andet regi er taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. Indikatoropfyldelsen på de indberettede forløb er 37% på landsplan, uændret fra den 7 måneders præliminære ikke offentliggjorte rapport, og dækker over en ret stor variation imellem de 5 regioner fra 22% (Region Midtjylland) til 57% (Region Sjælland). Standarden på 90% er ikke opfyldt på landsplan eller for nogle af de 5 regioner, idet alle andele og disses øvre konfidensintervallers grænser ligger under standarden på 90%. Afdelingsniveau: der ses på afdelingerne en stor variation i indikatorandele fra 0% (Odense) til 95% for Friklinikken b/u i Region Midtjylland, og Friklinikken er den eneste af afdelingerne med over 10 forløb i nævner, der opfylder standarden på 90%. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævneren til indikatoren. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det kan konkluderes, at der er lav registreringskomplethed og indikatoropfyldelse og dette er vurderet at være udtryk for mangelfuld indberetning i denne ret nye database snarere end udtryk for dårlig kvalitet i udredning eller behandling af patienter med ADHD. Det konkluderes, at både registreringskompletheden og opfyldelsen af indikatoren generelt kan og bør forbedres. Styregruppens kommentarer til indikator 1 Den generelle inkomplethed i dataregistrering oprettelse af forløb med koden ADHD-udredning start medfører at indikatoropfyldelsen må tolkes med en række forbehold. Speciallægedækningen er meget forskellig fra region til region og afdeling til afdeling, hvilket kan være en 7

8 del af forklaringen på den variation der ses. Der er ikke enighed om indikatorens berettigelse, da denne ikke er indeholdt i hverken Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs faglige retningslinjer vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge eller i Sundhedsstyrelsens netop udgivne Nationale Kliniske retningslinje vedr. undersøgelse og behandling af børn og unge med ADHD. Indikatorens berettigelse er hentet i good clinical practise, snarere end i evidens, samt i den bevågenhed ADHD-diagnosen har i befolkningen. Anbefalinger til indikator 1 Styregruppens anbefaling er, at denne indikator drøftes i de faglige miljøer, herunder Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Fastsættelse af ny standard afventer videre drøftelse. 8

9 3.2 Indikator 2, Somatisk lægeundersøgelse Definition Indikator 2: Andelen af patientforløb, hvor der er foretaget somatisk lægeundersøgelse senest 180 dage efter ADHDudredning,start Tabel 3: Resultater for indikator 2 (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år 90 Antal (%) 2013 Danmark Nej 1334/ (0) 87 (85-89) Hovedstaden Ja* 256/291 0 (0) 88 (84-91) Sjælland Ja 335/356 0 (0) 94 (91-96) Syddanmark Nej 161/235 0 (0) 69 (62-74) Midtjylland Nej 436/504 0 (0) 87 (83-89) Nordjylland Ja 146/149 0 (0) 98 (94-100) Hovedstaden Ja* 256/291 0 (0) 88 (84-91) Bispebjerg Ja 58/61 0 (0) 95 (86-99) Glostrup Ja 145/151 0 (0) 96 (92-99) Hillerød Nej 53/79 0 (0) 67 (56-77) Sjælland Ja 335/356 0 (0) 94 (91-96) BU-psyk. Afd. Ja 335/356 0 (0) 94 (91-96) Syddanmark Nej 161/235 0 (0) 69 (62-74) Odense Ja* 73/82 0 (0) 89 (80-95) Kolding-Augustenborg Nej 65/92 0 (0) 71 (60-80) Esbjerg Nej 23/61 0 (0) 38 (26-51) Midtjylland Nej 436/504 0 (0) 87 (83-89) BUC Skole børn Ja 291/306 0 (0) 95 (92-97) BUC Små børn Ja 87/88 0 (0) 99 (94-100) BUC Unge Nej 37/89 0 (0) 42 (31-53) Friklinikken, b/u psyk. Ja 21/21 0 (0) 100 (84-100) Nordjylland Ja 146/149 0 (0) 98 (94-100) Aalborg Ja 146/149 0 (0) 98 (94-100) 9

10 Indikator 2 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 2 Tabel 3 viser, at for ADHD forløb for somatisk lægeundersøgelse, at der er meget få udredningsforløb i nævner, 1535, i forhold til antal forventet i en 12 måneders periode (se Kapitel 5). Bl.a. forløb med udredning foretaget i andet regi er taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. Derfor er der ikke 1545 forløb i nævner som i indikator 1, men kun 1535 forløb med i nævneren til denne indikator. Indikatoropfyldelsen på de indberettede forløb er 87% på landsplan (ved den 7 måneders præliminære ikke offentliggjorte rapport 89%) og dækker over en variation fra 69% (Region Syddanmark) til 98% (Region Nordjylland). Standarden er ikke opfyldt på landsplan, men er opfyldt for regionerne Sjælland, og Nordjylland samt når der tages højde for usikkerheden på indikatorandelene også for Region Hovedstaden, idet andelene eller disses øvre konfidensintervallers grænser alle ligger over standarden på 90%. Afdelingsniveau: af afdelinger med over 10 forløb i nævner opfylder følgende afdelinger standarden på 90%: Hovedstadens afdelinger Bispebjerg, Glostrup, Region Sjællands BU-psyk. Afd., Region Midtjyllands BUC Småbørn og BUC Skolebørn og Friklinikken b/u psyk., og Region Nordjyllands Aalborg. Når det accepteres som opfyldt indikator, at konfidensintervallet overlapper standarden, så opfylder desuden Region Syddanmarks afdeling i Odense standarden. Der ses således på afdelinger med over 10 forløb i nævner et spektrum af indikatorandele vekslende fra 38% (Esbjerg) til 100% (sidstnævnte for Friklinikken b/u psyk.). I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævnerne til indikatorerne. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det konkluderes, at registreringskompletheden er dårlig og kan og bør forbedres, og at det derfor er for tidligt at tolke på størrelsen af indikatorandelene, selv om der for disse er bedre indikatoropfyldelse end for indikator 1. Den lave registreringskomplethed er vurderet at være udtryk for mangelfuld indberetning i denne ret nye database, snarere end udtryk for dårlig kvalitet i udredning eller behandling af patienter med ADHD. 10

11 Styregruppens kommentarer til indikator 2 Somatisk lægeundersøgelse vurderes at være god klinisk praksis og indikatoren og dens fastsatte standard opretholdes. Registrering til denne indikator er betydelig pænere end flere af de øvrige indikatorer. Det skyldes sandsynligvis, at databasen understøtter en praksis, som langt hen ad vejen har været standard de fleste steder. Manglende opfyldelse kan meget vel være udtryk for manglende registrering af ydelseskode. Anbefalinger til indikator 2 Det anbefales, at alle patienter i deres udredningsforløb får foretaget en somatisk lægeundersøgelse, for dels at udelukke sjældne somatiske differentialdiagnoser til ADHD og dels at vurdere neurologiske komorbide diagnoser, som er hyppige i kombination med ADHD. Somatisk lægeundersøgelse er uomgængelig forud for eventuel medicinering. 11

12 3.3 Indikator 3, Manualiseret diagnostisk interview Definition Indikator 3: Andelen af patientforløb, der er fyldt 6 år ved ADHD-udredning,start, som får foretaget et manualiseret diagnostisk interview vedr. ADHD kernesymptomer, differentialdiagnoser og komorbiditet med Kiddie-SADS, PSE-SCAN eller DAWBA senest 180 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 4: Resultater for indikator 3 (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Antal (%) 2013 Danmark - 312/ (0) 22 (20-25) Hovedstaden - 133/246 0 (0) 54 (48-60) Sjælland - 27/323 0 (0) 8 (5-11) Syddanmark - 42/220 0 (0) 19 (14-24) Midtjylland - 88/457 0 (0) 19 (16-23) Nordjylland - 22/146 0 (0) 15 (9-21) Hovedstaden - 133/246 0 (0) 54 (48-60) Bispebjerg - 40/59 0 (0) 68 (56-80) Glostrup - 74/115 0 (0) 64 (56-73) Hillerød - 19/72 0 (0) 26 (16-37) Sjælland - 27/323 0 (0) 8 (5-11) BU-psyk. Afd. - 27/323 0 (0) 8 (5-11) Syddanmark - 42/220 0 (0) 19 (14-24) Odense - 13/82 0 (0) 16 (8-24) Kolding-Augustenborg - 7/80 0 (0) 9 (3-15) Esbjerg - 22/58 0 (0) 38 (25-50) Midtjylland - 88/457 0 (0) 19 (16-23) BUC Skole børn - 45/308 0 (0) 15 (11-19) BUC Små børn - 27/39 0 (0) 69 (55-84) BUC Unge - 16/89 0 (0) 18 (10-26) Friklinikken, b/u psyk. - 0/21 0 (0) 0 (0-0) Nordjylland - 22/146 0 (0) 15 (9-21) Aalborg - 22/146 0 (0) 15 (9-21) 12

13 Indikator 3 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 3 Tabel 4 viser, for ADHD forløb for manualiseret diagnostisk interview med Kiddie-SADS, PSE-SCAN eller DAWBA, at der er meget få udredningsforløb i nævner, 1392, i forhold til antal forventet i en 12 måneders periode (se Kapitel 5). Bl.a. forløb med alder under 6 år ved ADHD-udredning,start, er taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. Derfor er der ikke 1545 i nævner som i indikator 1. Indikatoropfyldelsen på de indberettede forløb er lav 22% på landsplan (24% ved den 7 måneders præliminære ikke offentliggjorte rapport) og dækker over en ret stor variation fra 8% (Region Sjælland) til 54% (sidstnævnte for Region Hovedstaden). Standarden er ikke vedtaget. Manualiseret diagnostisk interview forventes brugt i stigende grad i klinikken, men dette er endnu ikke slået igennem på alle afdelinger i indberetningen af koden herfor til indikator 3. Afdelingsniveau: Der ses på afdelinger med over 10 forløb i nævner, et bredt spektrum af indikatorandele vekslende fra 0% (Region Midtjyllands Friklinikken b/u psyk.) til 69% (Region Midtjyllands BUC Småbørn). BUC Småbørn har den højeste øvre grænse af konfidensintervallerne på 84% og de øvrige afdelinger ligger lavere. Indikatorstandarden er ikke sat endnu for denne indikator og afventer de første resultater. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævnerne til indikatorerne. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det konkluderes, at der er både lav registreringskomplethed og generelt lave indikatorandele og dette er vurderet at være udtryk for mangelfuld indberetning i denne ret nye database snarere end udtryk for dårlig kvalitet i udredning eller behandling af patienter med ADHD. Det konkluderes, at både registreringskompletheden og indikatorandelene generelt kan og bør forbedres. Styregruppens kommentarer til indikator 3 Den generelle inkompelthed i dataregistrering medfører også her, at indikator-opfyldelsen må tages med en række forbehold. En sandsynlig underrapportering af ydelseskoden for manualiseret diagnostisk interview kan også gøre sig gældende. 13

14 At få foretaget et manualiseret diagnostisk interview vurderes at være god klinisk praksis, og det drøftes fortsat, hvor standarden bør ligge. Anbefalinger til indikator 3 Det anbefales at udføre og registrere interview med forældre og barn primært af hensyn til systematisk vurdering af komorbiditet. At konstatere en komorbid forstyrrelse kan få væsentlige konsekvenser for den videre korrekte og optimale behandling af ADHD-tilstanden. Indikatoren anbefales fortsat med eksplorativ standard, men det tilskyndes at andelen der får foretaget manualiseret diagnostisk interview øges. 14

15 3.4 Indikator 4a, Miljøobservation, 0-6 år Definition Indikator 4a: Andelen af patientforløb 0-6 år ved ADHD-udredning,start, hvor patienten vurderes ved miljøobservation i skole, hjem, institution eller under dag/døgnindlæggelse senest 180 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 5: Resultater for indikator 4a (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år 90 Antal (%) 2013 Danmark Nej 109/153 0 (0) 71 (64-78) Hovedstaden Nej 29/45 0 (0) 64 (50-78) Sjælland Ja* 26/33 0 (0) 79 (65-93) Syddanmark Ja* 13/15 0 (0) 87 (69-100) Midtjylland Nej 36/49 0 (0) 73 (61-86) Nordjylland Nej 5/11 0 (0) 45 (16-75) Hovedstaden Nej 29/45 0 (0) 64 (50-78) Bispebjerg Ja* 1/2 0 (0) 50 (0-100) Glostrup Nej 24/36 0 (0) 67 (51-82) Hillerød Ja* 4/7 0 (0) 57 (20-94) Sjælland Ja* 26/33 0 (0) 79 (65-93) BU-psyk. Afd. Ja* 26/33 0 (0) 79 (65-93) Syddanmark Ja* 13/15 0 (0) 87 (69-100) Odense - 0/0 0 (.). Kolding-Augustenborg Ja 12/12 0 (0) 100 ( ) Esbjerg Nej 1/3 0 (0) 33 (0-87) Midtjylland Nej 36/49 0 (0) 73 (61-86) BUC Skole børn - 0/0 0 (.). BUC Små børn Nej 36/49 0 (0) 73 (61-86) BUC Unge - 0/0 0 (.). Friklinikken, b/u psyk. - 0/0 0 (.). Nordjylland Nej 5/11 0 (0) 45 (16-75) Aalborg Nej 5/11 0 (0) 45 (16-75) 15

16 Indikator 4a Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 4a Tabel 5 viser, for ADHD forløb for Miljøobservation, for 0-6 årige børn, at der er meget få udredningsforløb i nævner, 153, i forhold til antal forventet i en 12 måneders periode og ligeledes antal i tæller, 109 (se Kapitel 5). Det er derfor for tidligt at tolke på forskelle imellem regioner eller imellem afdelinger for denne indikator. Bl.a. forløb med alder over 6 år ved ADHD-udredning,start, er taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. Derfor er der ikke 1545 forløb i nævner som ved indikator 1. Indikatoropfyldelsen på de indberettede forløb er 71% på landsplan (69% ved den 7 måneders præliminære ikke offentliggjorte rapport), og dækker over en ret stor variation imellem de 5 regioner fra 45% (Region Nordjylland) til 87% (Region Syddanmark). Standarden er sat til 90%. Både Region Syddanmark og Region Sjælland opfylder standarden, når der medtages usikkerheden på indikatorandelen). Afdelingsniveau: Ved tolkning på afdelinger med mere end 10 forløb ses, at Kolding Augustenborg opfylder standarden og når det accepteres, at konfidensintervallet må overlappe standarden opfylder også Region Sjællands BU-psyk. Afd. standarden (Bispebjerg og Hillerød har også konfidensinterval der overlapper standarden, men baseret på henholdsvis 2 og 7 forløb i nævner). Der ses indikatorandele vekslende fra 45% til 100%, men en del afdelinger har under 10 eller endda 0 forløb i nævner. Indikatorens aldersafgrænsning 0-6 år vil fra 2015 lægge sig op af Sundhedsstyrelsens retningslinier og ændres til førskolebørn 0-5 år, som et led i diagnostisk udredning. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævnerne til indikatorerne. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det konkluderes, at der er lav registreringskomplethed for denne indikator vedr. Miljøobservation af børn 0-6 år og dette er vurderet at være udtryk for mangelfuld indberetning i denne ret nye database snarere end udtryk for dårlig kvalitet i udredning eller behandling af patienter med ADHD. Det konkluderes, at registreringskompletheden, men også den store forskel i indikatorandele mellem afdelinger, generelt kan forbedres. 16

17 Styregruppens kommentarer til indikator 4a Den generelle inkompelthed i dataregistrering medfører også her, at indikator-opfyldelsen må tages med en række forbehold. En sandsynlig underrapportering af ydelseskoden for miljøobservation kan også gøre sig gældende. Den relativt pæne indikatoropfyldelse kan sandsynligvis tilskrives at der anvendes en i forvejen kendt kode samt at observation i miljøet af førskolebørn er en udbredt rutine. Anbefalinger til indikator 4a Der synes at være stor enighed i de fleste kliniske guidelines om, at observation i miljøet af småbørn er god klinisk praksis ved udredning af ADHD og styregruppen opfordrer til forsat fokus og registrering af indikatoren. Standard fastholdes men fra næste opgørelsesperiode flyttes aldersafgrænsningen så indikatoren kommer til at omhandle børn i alderen 0-5 år. Derved følges samme kategori som anvendes i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 17

18 3.5 Indikator 4b, Miljøobservation, 7-13 år Definition Indikator 4b: Andelen af patientforløb 7-13 år ved ADHD-udredning,start, hvor patienten vurderes ved miljøobservation i skole, hjem, institution eller under dag/døgnindlæggelse senest 180 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 6: Resultater for indikator 4b (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Antal (%) 2013 Danmark - 588/854 0 (0) 69 (66-72) Hovedstaden - 93/149 0 (0) 62 (55-70) Sjælland - 134/176 0 (0) 76 (70-82) Syddanmark - 123/137 0 (0) 90 (85-95) Midtjylland - 225/292 0 (0) 77 (72-82) Nordjylland - 13/100 0 (0) 13 (6-20) Hovedstaden - 93/149 0 (0) 62 (55-70) Bispebjerg - 13/28 0 (0) 46 (28-65) Glostrup - 55/75 0 (0) 73 (63-83) Hillerød - 25/46 0 (0) 54 (40-69) Sjælland - 134/176 0 (0) 76 (70-82) BU-psyk. Afd /176 0 (0) 76 (70-82) Syddanmark - 123/137 0 (0) 90 (85-95) Odense - 50/55 0 (0) 91 (83-99) Kolding-Augustenborg - 54/57 0 (0) 95 (89-100) Esbjerg - 19/25 0 (0) 76 (59-93) Midtjylland - 225/292 0 (0) 77 (72-82) BUC Skole børn - 205/272 0 (0) 75 (70-80) BUC Små børn - 8/8 0 (0) 100 ( ) BUC Unge - 1/1 0 (0) 100 ( ) Friklinikken, b/u psyk. - 11/11 0 (0) 100 ( ) Nordjylland - 13/100 0 (0) 13 (6-20) Aalborg - 13/100 0 (0) 13 (6-20) 18

19 Indikator 4b Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 4b Tabel 6 viser, for ADHD forløb for Miljøobservation, for 7-13 årige børn, at der er forholdsvis få udredningsforløb i nævner, 854, i forhold til antal forventet på 12 måneder- se kapitel 5. Incidensen af ADHD er højere blandt større børn end blandt 0-6-årige (se Kapitel 5), hvilket viser sig ved at nævneren er større her i Indikator 4b end i Indikator 4a. Bl.a. forløb med alder under 7 år eller alder år ved ADHDudredning,start, er taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. Derfor er der ikke 1545 i nævner som i indikator 1. Indikatoropfyldelsen på de indberettede forløb er 69% på landsplan ligesom ved den 7 måneders præliminære ikke offentliggjorte rapport og dækker over en variation fra 13% (Region Nordjylland) til 90% (sidstnævnte for Region Syddanmark). Standarden er ikke vedtaget endnu. På afdelingsniveau er der på afdelinger med mere end 10 forløb i nævner en stor variation fra 13% indikatorandel i Region Nordjyllands afdeling Aalborg til 100% i Region Midtjyllands afdeling Friklinikken b/u psyk.. På grund af den lave registreringskomplethed er det for tidligt at tolke på de observerede forskelle imellem afdelingerne for indikatorerne. Indikatorens aldersafgrænsning 7-13 år vil fra 2015 lægge sig op af Sundhedsstyrelsens retningslinier og ændres til miljøobservation af børn 6-12 år som et led i diagnostisk udredning. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævnerne til indikatorerne. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det konkluderes, at registreringskompletheden er meget dårlig og kan og bør forbedres og at det derfor er for tidligt at tolke på størrelsen af indikatorandelene. Dette er vurderet, at være udtryk for mangelfuld indberetning i denne ret nye database snarere end udtryk for dårlig kvalitet i udredning eller behandling af patienter med ADHD. 19

20 Styregruppens kommentarer til indikator 4b Den generelle inkompelthed i dataregistrering medfører også her, at indikator-opfyldelsen må tages med en række forbehold. En sandsynlig underrapportering af ydelseskoden for miljøobservation kan også gøre sig gældende. Fra databasens start har standarden for miljøobservation i alderen 7+ år været sat til eksplorativ. Styregruppen har ikke ønsket at lægge sig fast på en standard, da evidensen for betydningen af observation af barnet udenfor den kliniske setting som god klinisk kvalitet er meget sparsom. Anbefalinger til indikator 4b Indikatoren vurderes fortsat at være relevant og der opfordres til forsat fokus. Fra næste opgørelsesperiode ændres aldersafgrænsningen så indikatoren kommer til at omhandle børn i alderen 6-12 år. Derved følges samme kategori som anvendes i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 20

21 3.6 Indikator 5, Udsendelse af ADHD-RS til forældre vedr. ADHDs sværhedsgrad Definition Indikator 5: Andelen af patientforløb 3-16 år ved ADHD-udredning,start, som får udsendt ADHD-RS skema vedr. ADHDs sværhedsgrad til forældre senest 180 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 7: Resultater for indikator 5 (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år 90 Antal (%) 2013 Danmark Nej 1148/ (0) 84 (82-86) Hovedstaden Ja 242/257 0 (0) 94 (91-97) Sjælland Nej 259/307 0 (0) 84 (80-88) Syddanmark Nej 164/212 0 (0) 77 (72-83) Midtjylland Ja* 395/450 0 (0) 88 (85-91) Nordjylland Nej 88/148 0 (0) 59 (52-67) Hovedstaden Ja 242/257 0 (0) 94 (91-97) Bispebjerg Ja* 42/48 0 (0) 88 (78-97) Glostrup Ja 130/138 0 (0) 94 (90-98) Hillerød Ja 70/71 0 (0) 99 (96-100) Sjælland Nej 259/307 0 (0) 84 (80-88) BU-psyk. Afd. Nej 259/307 0 (0) 84 (80-88) Syddanmark Nej 164/212 0 (0) 77 (72-83) Odense Ja 71/75 0 (0) 95 (90-100) Kolding-Augustenborg Nej 65/87 0 (0) 75 (66-84) Esbjerg Nej 28/50 0 (0) 56 (42-70) Midtjylland Ja* 395/450 0 (0) 88 (85-91) BUC Skole børn Nej 261/308 0 (0) 85 (81-89) BUC Små børn Ja 81/88 0 (0) 92 (86-98) BUC Unge Ja 38/39 0 (0) 97 (92-100) Friklinikken, b/u psyk. Ja 15/15 0 (0) 100 ( ) Nordjylland Nej 88/148 0 (0) 59 (52-67) Aalborg Nej 88/148 0 (0) 59 (52-67) 21

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Af Torsten Bjørn Jacobsen, Dansk Psykiatrisk Selskab Diagnosens validitet 2 0 B e s t P r a c t i c e

Af Torsten Bjørn Jacobsen, Dansk Psykiatrisk Selskab Diagnosens validitet 2 0 B e s t P r a c t i c e ADHD hos voksne Af Torsten Bjørn Jacobsen, speciallægekonsulent, ph.d., Direktoratet for Kriminalforsorgen, Københavns Fængsler. Formand for Dansk Psykiatrisk Selskabs Udvalg for udarbejdelse af retningslinjer

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.5 Marts 2015 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Styregruppen for DKLS Årsrapport DKLS 2009 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Forord Formålet med screening for livmoderhalskræft er at nedsætte forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst.

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Kontaktperson: Marianne Steding-Jessen, direkte 3348 7575 Baggrund Der eksisterer ikke et landsdækkende register

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller Stratificeringskonceptet Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Overlæge, Bente M. Nørgård, KCEB-syd I oplægget til dette punkt hedder det, at stratificeringskonceptet har vist sig utilstrækkeligt

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere