BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014"

Transkript

1 BUP-ADHD National årsrapport januar december 2013 Dato Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH 1

2 Nærværende BUP-ADHD National årsrapport 2013 er udarbejdet i et samarbejde mellem Styregruppen for BUP-ADHD og Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd ved Odense Universitetshospital jvf. Kapitel 7. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-Syd), ved overlæge klinisk epidemiolog Linda Kærlev og biostatistiker Maria Iachina, har udarbejdet analyser og epidemiologisk kommentering til hele årsrapporten. KCEB-Syd er ansvarlig for dataoprensning, databearbejdning og analyser i forhold til kvalitetsindikatorerne, samt beregningsreglerne. Endvidere er KCEB-Syd ansvarlig for de klinisk epidemiologiske kommentarer, der ledsager resultaterne af hver af de afrapporterede kvalitetsindikatorer og for kapitel 5 vedrørende datagrundlag og Appendix 1 og 2. BUP-ADHDs styregruppe er ansvarlig for de øvrige dele af BUP ADHDs årsrapport 2013, herunder den faglige kliniske kommentering og de kliniske anbefalinger, der ledsager hver af de afrapporterede kvalitetsindikatorer. Kontaktperson for Kvalitetsdatabase for BUP-ADHD: Lea Grey Haller Kvalitetskonsulent, Cand.Scient.San Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram c/o Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus N Tlf.:

3 Indhold 1 Konklusioner og anbefalinger Oversigt over alle indikatorer Resultater for indikatorer Indikator 1, Vurdering ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Indikator 2, Somatisk lægeundersøgelse Indikator 3, Manualiseret diagnostisk interview Indikator 4a, Miljøobservation, 0-6 år Indikator 4b, Miljøobservation, 7-13 år Indikator 5, Udsendelse af ADHD-RS til forældre vedr. ADHDs sværhedsgrad Indikator 6, Udsendelse af ADHD-RS til skole/institution vedr. ADHDs sværhedsgrad Indikator 7a, Andelen af patientforløb udredt for ADHD, hvor der er Diagnostisk ADHD-konference Indikator 7b, Andelen af patientforløb med Diagnostisk ADHD konference, og diagnosen ADHD bekræftet Indikator 8, Andelen af patientforløb med bekræftet ADHD, hvor der er koordinerende netværksmøde Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Datagrundlag Styregruppens medlemmer...48 Appendiks 1: Beskrivende tabeller /nævnerpopulationer/samlet oversigt over afdelingsresultater...50 Appendiks 2: Vejledning i fortolkning af resultater fra BUP-ADHD...51 Appendiks 3: Beregningsregler for BUP-ADHD...53 Appendiks 4: Datadefinitioner for BUP-ADHD...57 Regionale kommentarer

4 1 Konklusioner og anbefalinger Du sidder med den første årsrapport fra ADHD-databasen. ADHD-databasen er én af de nationale kvalitetsdatabaser under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), hvor der foruden denne database er to øvrige psykiatri-databaser; Skizofrenidatabasen og Depressionsdatabasen. Børne- og ungdomspsykiatriske centre og afdelinger under Danske Regioner har siden oprettet og registreret relevante patientforløb i LPR - efterfølgende er udtrukket data til beregning af 8 indikatorer, som her i rapporten præsenteres regions- og afdelingsvis. ADHD-diagnosen, og behandlingen af børn og unge med ADHD, er genstand for intensiv offentlig debat: Foregår der en overdiagnosticering af ADHD? Får for mange børn og unge diagnose og medicin? Derfor ser vi frem til at kunne dokumentere at diagnosen stilles efter grundig og seriøs udredning i regionernes børneog ungdomspsykiatriske tilbud. Denne første årsrapport afspejler imidlertid at det er svært at indføre nye rutiner og LPR-koder. Datakompletheden er ikke tilfredsstillende. Der er for få oprettede forløb i forhold til det vi måtte forvente, om end vi endnu ikke har en egnet model for validering af nævner-populationen. Årsrapporten dækker ADHD udredningsforløb; oprettet og indrapporteret til LPR i Indberetning af koden ADHD-udredning, start (AGX01A) indleder udredningsforløbene i LPR. Hvis udredningsforløbet ikke afsluttes med koden ADHD-udredning slut, mistanke afkræftet (AGX01B), som kan anvendes før en fuld udredning er gennemført, indgår forløbet i indikatorernes nævner. Styregruppen anbefaler maksimalt fokus på oprettelse af forløb kun ved næsten komplet registrering af nævnerpopulationen giver databasen mening. Vi vil kun i meget begrænset omfang kommentere på de enkelte indikatorer, og anbefaler at tabeller i rapporten primært anvendes til at afdelingerne kan gennemgå om de kan genkende sig selv i de registrerede tal. Man kan dog umiddelbart fornemme store forskelle på opfyldelse af indikator-standarder på tværs af landet. Indikator 1: Vurdering ved speciallæge i børne- og Ungdomspsykiatri er særligt kontroversiel iblandt indikatorerne. Vurdering ved speciallæge medtages hverken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs faglige retningslinjer eller i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje vedrørende undersøgelse og behandling af børn og unge med ADHD. Indikatorens rimelighed er hentet i good clinical practise snarere end i evidens, samt i den bevågenhed ADHD-diagnosen har i befolkningen. Der er meget forskellig praksis i tilbuddet af denne ydelse i udredning, hvilket kan afspejle både manglende registrering og prioriteringen af den speciallægelige ressource. Styregruppen anbefaler, at man diskuterer denne indikator i det faglige miljø. Koden for afholdelse af tværfaglig konference som afslutning på ADHD-udredningen har en tillægskode i LPR-registreringen. Denne tillægskode om ADHD-udredningens resultat diagnose bekræftet eller afkræftet - indrapporteres særdeles mangelfuldt. Det er et problem, da netop forløb med ADHD-diagnosen bekræftet senere skal danne grundlag for nævner -populationen i kommende behandlingsindikatorer. Alle afdelinger/ centre skal have fokus på denne registrering fremover. Styregruppen anbefaler, at vi fra 2015 ændre tids-vinduet hvori udredningsindikatorerne skal registreres fra 180 dage til 90 dage. Det vil forkorte forsinkelsen af opgørelse af data og desuden passe bedre til den kliniske virkelighed, hvor udredning foregår langt hurtigere end for nogle få år siden. Endelig vil styregruppen sige tak til alle der har og fortsat bidrager til implementering af ADHD-databasen. Odense, november 2014 ADHD-databasens styregruppe 4

5 2 Oversigt over alle indikatorer Tabel 1: Indikatoroversigt Tabel 1: Indikatoroversigt Indikator Navn Format Standard Vurdering ved speciallæge i Børne- og Andel Indikator 1 90% Ungdoms psykiatri. Andel Indikator 2 Somatisk lægeundersøgelse. 90% Indikator 3 Indikator 4a Manualiseret diagnostisk interview. Miljøobservation (0-6 år). Andel Andel Afventer de første resultater 90% Indikator 4b Indikator 5 Miljøobservation (7-13 år). Udsendelse af ADHD-RS til forældre. Andel Andel Afventer de første resultater 90% Indikator 6 Udsendelse af ADHD-RS til skole. Andel 90% Indikator 7a Diagnostisk ADHD konference. Andel 90% Indikator 7b Indikator 8 Bekræftet diagnose ADHD på diagnostisk ADHD - konference. Koordinerende netværksmøde. Andel Andel ( Eksplorativ Afventer de første resultater 5

6 3 Resultater for indikatorer 3.1 Indikator 1, Vurdering ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Definition Indikator 1: Andelen af patientforløb, der vurderes ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri senest 180 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 2: Resultater for indikator 1 (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år 90 Antal (%) 2013 Danmark Nej 570/ (0) 37 (34-39) Hovedstaden Nej 113/291 0 (0) 39 (33-45) Sjælland Nej 205/356 0 (0) 58 (52-63) Syddanmark Nej 53/235 0 (0) 23 (17-28) Midtjylland Nej 109/506 0 (0) 22 (18-25) Nordjylland Nej 90/157 0 (0) 57 (49-65) Hovedstaden Nej 113/291 0 (0) 39 (33-45) Bispebjerg Nej 14/61 0 (0) 23 (13-35) Glostrup Nej 70/151 0 (0) 46 (38-55) Hillerød Nej 29/79 0 (0) 37 (26-48) Sjælland Nej 205/356 0 (0) 58 (52-63) BU-psyk. Afd. Nej 205/356 0 (0) 58 (52-63) Syddanmark Nej 53/235 0 (0) 23 (17-28) Odense Nej 0/82 0 (0) 0 (0-4) Kolding-Augustenborg Nej 13/92 0 (0) 14 (8-23) Esbjerg Nej 40/61 0 (0) 66 (52-77) Midtjylland Nej 109/506 0 (0) 22 (18-25) BUC Skole børn Nej 62/308 0 (0) 20 (16-25) BUC Små børn Nej 23/88 0 (0) 26 (17-37) BUC Unge Nej 4/89 0 (0) 4 (1-11) Friklinikken, b/u psyk. Ja 20/21 0 (0) 95 (76-100) Nordjylland Nej 90/157 0 (0) 57 (49-65) Aalborg Nej 90/157 0 (0) 57 (49-65) 6

7 Indikator 1 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 1 Tabel 2 viser, for ADHD forløb til vurdering ved speciallæge i psykiatri, at der er for få udredningsforløb i nævner, 1545, i forhold til det forventede antal i en 12 måneders periode (se Kapitel 5). Forløb med udredning foretaget i andet regi er taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. Indikatoropfyldelsen på de indberettede forløb er 37% på landsplan, uændret fra den 7 måneders præliminære ikke offentliggjorte rapport, og dækker over en ret stor variation imellem de 5 regioner fra 22% (Region Midtjylland) til 57% (Region Sjælland). Standarden på 90% er ikke opfyldt på landsplan eller for nogle af de 5 regioner, idet alle andele og disses øvre konfidensintervallers grænser ligger under standarden på 90%. Afdelingsniveau: der ses på afdelingerne en stor variation i indikatorandele fra 0% (Odense) til 95% for Friklinikken b/u i Region Midtjylland, og Friklinikken er den eneste af afdelingerne med over 10 forløb i nævner, der opfylder standarden på 90%. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævneren til indikatoren. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det kan konkluderes, at der er lav registreringskomplethed og indikatoropfyldelse og dette er vurderet at være udtryk for mangelfuld indberetning i denne ret nye database snarere end udtryk for dårlig kvalitet i udredning eller behandling af patienter med ADHD. Det konkluderes, at både registreringskompletheden og opfyldelsen af indikatoren generelt kan og bør forbedres. Styregruppens kommentarer til indikator 1 Den generelle inkomplethed i dataregistrering oprettelse af forløb med koden ADHD-udredning start medfører at indikatoropfyldelsen må tolkes med en række forbehold. Speciallægedækningen er meget forskellig fra region til region og afdeling til afdeling, hvilket kan være en 7

8 del af forklaringen på den variation der ses. Der er ikke enighed om indikatorens berettigelse, da denne ikke er indeholdt i hverken Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs faglige retningslinjer vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge eller i Sundhedsstyrelsens netop udgivne Nationale Kliniske retningslinje vedr. undersøgelse og behandling af børn og unge med ADHD. Indikatorens berettigelse er hentet i good clinical practise, snarere end i evidens, samt i den bevågenhed ADHD-diagnosen har i befolkningen. Anbefalinger til indikator 1 Styregruppens anbefaling er, at denne indikator drøftes i de faglige miljøer, herunder Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Fastsættelse af ny standard afventer videre drøftelse. 8

9 3.2 Indikator 2, Somatisk lægeundersøgelse Definition Indikator 2: Andelen af patientforløb, hvor der er foretaget somatisk lægeundersøgelse senest 180 dage efter ADHDudredning,start Tabel 3: Resultater for indikator 2 (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år 90 Antal (%) 2013 Danmark Nej 1334/ (0) 87 (85-89) Hovedstaden Ja* 256/291 0 (0) 88 (84-91) Sjælland Ja 335/356 0 (0) 94 (91-96) Syddanmark Nej 161/235 0 (0) 69 (62-74) Midtjylland Nej 436/504 0 (0) 87 (83-89) Nordjylland Ja 146/149 0 (0) 98 (94-100) Hovedstaden Ja* 256/291 0 (0) 88 (84-91) Bispebjerg Ja 58/61 0 (0) 95 (86-99) Glostrup Ja 145/151 0 (0) 96 (92-99) Hillerød Nej 53/79 0 (0) 67 (56-77) Sjælland Ja 335/356 0 (0) 94 (91-96) BU-psyk. Afd. Ja 335/356 0 (0) 94 (91-96) Syddanmark Nej 161/235 0 (0) 69 (62-74) Odense Ja* 73/82 0 (0) 89 (80-95) Kolding-Augustenborg Nej 65/92 0 (0) 71 (60-80) Esbjerg Nej 23/61 0 (0) 38 (26-51) Midtjylland Nej 436/504 0 (0) 87 (83-89) BUC Skole børn Ja 291/306 0 (0) 95 (92-97) BUC Små børn Ja 87/88 0 (0) 99 (94-100) BUC Unge Nej 37/89 0 (0) 42 (31-53) Friklinikken, b/u psyk. Ja 21/21 0 (0) 100 (84-100) Nordjylland Ja 146/149 0 (0) 98 (94-100) Aalborg Ja 146/149 0 (0) 98 (94-100) 9

10 Indikator 2 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 2 Tabel 3 viser, at for ADHD forløb for somatisk lægeundersøgelse, at der er meget få udredningsforløb i nævner, 1535, i forhold til antal forventet i en 12 måneders periode (se Kapitel 5). Bl.a. forløb med udredning foretaget i andet regi er taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. Derfor er der ikke 1545 forløb i nævner som i indikator 1, men kun 1535 forløb med i nævneren til denne indikator. Indikatoropfyldelsen på de indberettede forløb er 87% på landsplan (ved den 7 måneders præliminære ikke offentliggjorte rapport 89%) og dækker over en variation fra 69% (Region Syddanmark) til 98% (Region Nordjylland). Standarden er ikke opfyldt på landsplan, men er opfyldt for regionerne Sjælland, og Nordjylland samt når der tages højde for usikkerheden på indikatorandelene også for Region Hovedstaden, idet andelene eller disses øvre konfidensintervallers grænser alle ligger over standarden på 90%. Afdelingsniveau: af afdelinger med over 10 forløb i nævner opfylder følgende afdelinger standarden på 90%: Hovedstadens afdelinger Bispebjerg, Glostrup, Region Sjællands BU-psyk. Afd., Region Midtjyllands BUC Småbørn og BUC Skolebørn og Friklinikken b/u psyk., og Region Nordjyllands Aalborg. Når det accepteres som opfyldt indikator, at konfidensintervallet overlapper standarden, så opfylder desuden Region Syddanmarks afdeling i Odense standarden. Der ses således på afdelinger med over 10 forløb i nævner et spektrum af indikatorandele vekslende fra 38% (Esbjerg) til 100% (sidstnævnte for Friklinikken b/u psyk.). I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævnerne til indikatorerne. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det konkluderes, at registreringskompletheden er dårlig og kan og bør forbedres, og at det derfor er for tidligt at tolke på størrelsen af indikatorandelene, selv om der for disse er bedre indikatoropfyldelse end for indikator 1. Den lave registreringskomplethed er vurderet at være udtryk for mangelfuld indberetning i denne ret nye database, snarere end udtryk for dårlig kvalitet i udredning eller behandling af patienter med ADHD. 10

11 Styregruppens kommentarer til indikator 2 Somatisk lægeundersøgelse vurderes at være god klinisk praksis og indikatoren og dens fastsatte standard opretholdes. Registrering til denne indikator er betydelig pænere end flere af de øvrige indikatorer. Det skyldes sandsynligvis, at databasen understøtter en praksis, som langt hen ad vejen har været standard de fleste steder. Manglende opfyldelse kan meget vel være udtryk for manglende registrering af ydelseskode. Anbefalinger til indikator 2 Det anbefales, at alle patienter i deres udredningsforløb får foretaget en somatisk lægeundersøgelse, for dels at udelukke sjældne somatiske differentialdiagnoser til ADHD og dels at vurdere neurologiske komorbide diagnoser, som er hyppige i kombination med ADHD. Somatisk lægeundersøgelse er uomgængelig forud for eventuel medicinering. 11

12 3.3 Indikator 3, Manualiseret diagnostisk interview Definition Indikator 3: Andelen af patientforløb, der er fyldt 6 år ved ADHD-udredning,start, som får foretaget et manualiseret diagnostisk interview vedr. ADHD kernesymptomer, differentialdiagnoser og komorbiditet med Kiddie-SADS, PSE-SCAN eller DAWBA senest 180 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 4: Resultater for indikator 3 (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Antal (%) 2013 Danmark - 312/ (0) 22 (20-25) Hovedstaden - 133/246 0 (0) 54 (48-60) Sjælland - 27/323 0 (0) 8 (5-11) Syddanmark - 42/220 0 (0) 19 (14-24) Midtjylland - 88/457 0 (0) 19 (16-23) Nordjylland - 22/146 0 (0) 15 (9-21) Hovedstaden - 133/246 0 (0) 54 (48-60) Bispebjerg - 40/59 0 (0) 68 (56-80) Glostrup - 74/115 0 (0) 64 (56-73) Hillerød - 19/72 0 (0) 26 (16-37) Sjælland - 27/323 0 (0) 8 (5-11) BU-psyk. Afd. - 27/323 0 (0) 8 (5-11) Syddanmark - 42/220 0 (0) 19 (14-24) Odense - 13/82 0 (0) 16 (8-24) Kolding-Augustenborg - 7/80 0 (0) 9 (3-15) Esbjerg - 22/58 0 (0) 38 (25-50) Midtjylland - 88/457 0 (0) 19 (16-23) BUC Skole børn - 45/308 0 (0) 15 (11-19) BUC Små børn - 27/39 0 (0) 69 (55-84) BUC Unge - 16/89 0 (0) 18 (10-26) Friklinikken, b/u psyk. - 0/21 0 (0) 0 (0-0) Nordjylland - 22/146 0 (0) 15 (9-21) Aalborg - 22/146 0 (0) 15 (9-21) 12

13 Indikator 3 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 3 Tabel 4 viser, for ADHD forløb for manualiseret diagnostisk interview med Kiddie-SADS, PSE-SCAN eller DAWBA, at der er meget få udredningsforløb i nævner, 1392, i forhold til antal forventet i en 12 måneders periode (se Kapitel 5). Bl.a. forløb med alder under 6 år ved ADHD-udredning,start, er taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. Derfor er der ikke 1545 i nævner som i indikator 1. Indikatoropfyldelsen på de indberettede forløb er lav 22% på landsplan (24% ved den 7 måneders præliminære ikke offentliggjorte rapport) og dækker over en ret stor variation fra 8% (Region Sjælland) til 54% (sidstnævnte for Region Hovedstaden). Standarden er ikke vedtaget. Manualiseret diagnostisk interview forventes brugt i stigende grad i klinikken, men dette er endnu ikke slået igennem på alle afdelinger i indberetningen af koden herfor til indikator 3. Afdelingsniveau: Der ses på afdelinger med over 10 forløb i nævner, et bredt spektrum af indikatorandele vekslende fra 0% (Region Midtjyllands Friklinikken b/u psyk.) til 69% (Region Midtjyllands BUC Småbørn). BUC Småbørn har den højeste øvre grænse af konfidensintervallerne på 84% og de øvrige afdelinger ligger lavere. Indikatorstandarden er ikke sat endnu for denne indikator og afventer de første resultater. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævnerne til indikatorerne. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det konkluderes, at der er både lav registreringskomplethed og generelt lave indikatorandele og dette er vurderet at være udtryk for mangelfuld indberetning i denne ret nye database snarere end udtryk for dårlig kvalitet i udredning eller behandling af patienter med ADHD. Det konkluderes, at både registreringskompletheden og indikatorandelene generelt kan og bør forbedres. Styregruppens kommentarer til indikator 3 Den generelle inkompelthed i dataregistrering medfører også her, at indikator-opfyldelsen må tages med en række forbehold. En sandsynlig underrapportering af ydelseskoden for manualiseret diagnostisk interview kan også gøre sig gældende. 13

14 At få foretaget et manualiseret diagnostisk interview vurderes at være god klinisk praksis, og det drøftes fortsat, hvor standarden bør ligge. Anbefalinger til indikator 3 Det anbefales at udføre og registrere interview med forældre og barn primært af hensyn til systematisk vurdering af komorbiditet. At konstatere en komorbid forstyrrelse kan få væsentlige konsekvenser for den videre korrekte og optimale behandling af ADHD-tilstanden. Indikatoren anbefales fortsat med eksplorativ standard, men det tilskyndes at andelen der får foretaget manualiseret diagnostisk interview øges. 14

15 3.4 Indikator 4a, Miljøobservation, 0-6 år Definition Indikator 4a: Andelen af patientforløb 0-6 år ved ADHD-udredning,start, hvor patienten vurderes ved miljøobservation i skole, hjem, institution eller under dag/døgnindlæggelse senest 180 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 5: Resultater for indikator 4a (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år 90 Antal (%) 2013 Danmark Nej 109/153 0 (0) 71 (64-78) Hovedstaden Nej 29/45 0 (0) 64 (50-78) Sjælland Ja* 26/33 0 (0) 79 (65-93) Syddanmark Ja* 13/15 0 (0) 87 (69-100) Midtjylland Nej 36/49 0 (0) 73 (61-86) Nordjylland Nej 5/11 0 (0) 45 (16-75) Hovedstaden Nej 29/45 0 (0) 64 (50-78) Bispebjerg Ja* 1/2 0 (0) 50 (0-100) Glostrup Nej 24/36 0 (0) 67 (51-82) Hillerød Ja* 4/7 0 (0) 57 (20-94) Sjælland Ja* 26/33 0 (0) 79 (65-93) BU-psyk. Afd. Ja* 26/33 0 (0) 79 (65-93) Syddanmark Ja* 13/15 0 (0) 87 (69-100) Odense - 0/0 0 (.). Kolding-Augustenborg Ja 12/12 0 (0) 100 ( ) Esbjerg Nej 1/3 0 (0) 33 (0-87) Midtjylland Nej 36/49 0 (0) 73 (61-86) BUC Skole børn - 0/0 0 (.). BUC Små børn Nej 36/49 0 (0) 73 (61-86) BUC Unge - 0/0 0 (.). Friklinikken, b/u psyk. - 0/0 0 (.). Nordjylland Nej 5/11 0 (0) 45 (16-75) Aalborg Nej 5/11 0 (0) 45 (16-75) 15

16 Indikator 4a Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 4a Tabel 5 viser, for ADHD forløb for Miljøobservation, for 0-6 årige børn, at der er meget få udredningsforløb i nævner, 153, i forhold til antal forventet i en 12 måneders periode og ligeledes antal i tæller, 109 (se Kapitel 5). Det er derfor for tidligt at tolke på forskelle imellem regioner eller imellem afdelinger for denne indikator. Bl.a. forløb med alder over 6 år ved ADHD-udredning,start, er taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. Derfor er der ikke 1545 forløb i nævner som ved indikator 1. Indikatoropfyldelsen på de indberettede forløb er 71% på landsplan (69% ved den 7 måneders præliminære ikke offentliggjorte rapport), og dækker over en ret stor variation imellem de 5 regioner fra 45% (Region Nordjylland) til 87% (Region Syddanmark). Standarden er sat til 90%. Både Region Syddanmark og Region Sjælland opfylder standarden, når der medtages usikkerheden på indikatorandelen). Afdelingsniveau: Ved tolkning på afdelinger med mere end 10 forløb ses, at Kolding Augustenborg opfylder standarden og når det accepteres, at konfidensintervallet må overlappe standarden opfylder også Region Sjællands BU-psyk. Afd. standarden (Bispebjerg og Hillerød har også konfidensinterval der overlapper standarden, men baseret på henholdsvis 2 og 7 forløb i nævner). Der ses indikatorandele vekslende fra 45% til 100%, men en del afdelinger har under 10 eller endda 0 forløb i nævner. Indikatorens aldersafgrænsning 0-6 år vil fra 2015 lægge sig op af Sundhedsstyrelsens retningslinier og ændres til førskolebørn 0-5 år, som et led i diagnostisk udredning. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævnerne til indikatorerne. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det konkluderes, at der er lav registreringskomplethed for denne indikator vedr. Miljøobservation af børn 0-6 år og dette er vurderet at være udtryk for mangelfuld indberetning i denne ret nye database snarere end udtryk for dårlig kvalitet i udredning eller behandling af patienter med ADHD. Det konkluderes, at registreringskompletheden, men også den store forskel i indikatorandele mellem afdelinger, generelt kan forbedres. 16

17 Styregruppens kommentarer til indikator 4a Den generelle inkompelthed i dataregistrering medfører også her, at indikator-opfyldelsen må tages med en række forbehold. En sandsynlig underrapportering af ydelseskoden for miljøobservation kan også gøre sig gældende. Den relativt pæne indikatoropfyldelse kan sandsynligvis tilskrives at der anvendes en i forvejen kendt kode samt at observation i miljøet af førskolebørn er en udbredt rutine. Anbefalinger til indikator 4a Der synes at være stor enighed i de fleste kliniske guidelines om, at observation i miljøet af småbørn er god klinisk praksis ved udredning af ADHD og styregruppen opfordrer til forsat fokus og registrering af indikatoren. Standard fastholdes men fra næste opgørelsesperiode flyttes aldersafgrænsningen så indikatoren kommer til at omhandle børn i alderen 0-5 år. Derved følges samme kategori som anvendes i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 17

18 3.5 Indikator 4b, Miljøobservation, 7-13 år Definition Indikator 4b: Andelen af patientforløb 7-13 år ved ADHD-udredning,start, hvor patienten vurderes ved miljøobservation i skole, hjem, institution eller under dag/døgnindlæggelse senest 180 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 6: Resultater for indikator 4b (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Antal (%) 2013 Danmark - 588/854 0 (0) 69 (66-72) Hovedstaden - 93/149 0 (0) 62 (55-70) Sjælland - 134/176 0 (0) 76 (70-82) Syddanmark - 123/137 0 (0) 90 (85-95) Midtjylland - 225/292 0 (0) 77 (72-82) Nordjylland - 13/100 0 (0) 13 (6-20) Hovedstaden - 93/149 0 (0) 62 (55-70) Bispebjerg - 13/28 0 (0) 46 (28-65) Glostrup - 55/75 0 (0) 73 (63-83) Hillerød - 25/46 0 (0) 54 (40-69) Sjælland - 134/176 0 (0) 76 (70-82) BU-psyk. Afd /176 0 (0) 76 (70-82) Syddanmark - 123/137 0 (0) 90 (85-95) Odense - 50/55 0 (0) 91 (83-99) Kolding-Augustenborg - 54/57 0 (0) 95 (89-100) Esbjerg - 19/25 0 (0) 76 (59-93) Midtjylland - 225/292 0 (0) 77 (72-82) BUC Skole børn - 205/272 0 (0) 75 (70-80) BUC Små børn - 8/8 0 (0) 100 ( ) BUC Unge - 1/1 0 (0) 100 ( ) Friklinikken, b/u psyk. - 11/11 0 (0) 100 ( ) Nordjylland - 13/100 0 (0) 13 (6-20) Aalborg - 13/100 0 (0) 13 (6-20) 18

19 Indikator 4b Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 4b Tabel 6 viser, for ADHD forløb for Miljøobservation, for 7-13 årige børn, at der er forholdsvis få udredningsforløb i nævner, 854, i forhold til antal forventet på 12 måneder- se kapitel 5. Incidensen af ADHD er højere blandt større børn end blandt 0-6-årige (se Kapitel 5), hvilket viser sig ved at nævneren er større her i Indikator 4b end i Indikator 4a. Bl.a. forløb med alder under 7 år eller alder år ved ADHDudredning,start, er taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. Derfor er der ikke 1545 i nævner som i indikator 1. Indikatoropfyldelsen på de indberettede forløb er 69% på landsplan ligesom ved den 7 måneders præliminære ikke offentliggjorte rapport og dækker over en variation fra 13% (Region Nordjylland) til 90% (sidstnævnte for Region Syddanmark). Standarden er ikke vedtaget endnu. På afdelingsniveau er der på afdelinger med mere end 10 forløb i nævner en stor variation fra 13% indikatorandel i Region Nordjyllands afdeling Aalborg til 100% i Region Midtjyllands afdeling Friklinikken b/u psyk.. På grund af den lave registreringskomplethed er det for tidligt at tolke på de observerede forskelle imellem afdelingerne for indikatorerne. Indikatorens aldersafgrænsning 7-13 år vil fra 2015 lægge sig op af Sundhedsstyrelsens retningslinier og ændres til miljøobservation af børn 6-12 år som et led i diagnostisk udredning. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævnerne til indikatorerne. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det konkluderes, at registreringskompletheden er meget dårlig og kan og bør forbedres og at det derfor er for tidligt at tolke på størrelsen af indikatorandelene. Dette er vurderet, at være udtryk for mangelfuld indberetning i denne ret nye database snarere end udtryk for dårlig kvalitet i udredning eller behandling af patienter med ADHD. 19

20 Styregruppens kommentarer til indikator 4b Den generelle inkompelthed i dataregistrering medfører også her, at indikator-opfyldelsen må tages med en række forbehold. En sandsynlig underrapportering af ydelseskoden for miljøobservation kan også gøre sig gældende. Fra databasens start har standarden for miljøobservation i alderen 7+ år været sat til eksplorativ. Styregruppen har ikke ønsket at lægge sig fast på en standard, da evidensen for betydningen af observation af barnet udenfor den kliniske setting som god klinisk kvalitet er meget sparsom. Anbefalinger til indikator 4b Indikatoren vurderes fortsat at være relevant og der opfordres til forsat fokus. Fra næste opgørelsesperiode ændres aldersafgrænsningen så indikatoren kommer til at omhandle børn i alderen 6-12 år. Derved følges samme kategori som anvendes i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 20

21 3.6 Indikator 5, Udsendelse af ADHD-RS til forældre vedr. ADHDs sværhedsgrad Definition Indikator 5: Andelen af patientforløb 3-16 år ved ADHD-udredning,start, som får udsendt ADHD-RS skema vedr. ADHDs sværhedsgrad til forældre senest 180 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 7: Resultater for indikator 5 (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år 90 Antal (%) 2013 Danmark Nej 1148/ (0) 84 (82-86) Hovedstaden Ja 242/257 0 (0) 94 (91-97) Sjælland Nej 259/307 0 (0) 84 (80-88) Syddanmark Nej 164/212 0 (0) 77 (72-83) Midtjylland Ja* 395/450 0 (0) 88 (85-91) Nordjylland Nej 88/148 0 (0) 59 (52-67) Hovedstaden Ja 242/257 0 (0) 94 (91-97) Bispebjerg Ja* 42/48 0 (0) 88 (78-97) Glostrup Ja 130/138 0 (0) 94 (90-98) Hillerød Ja 70/71 0 (0) 99 (96-100) Sjælland Nej 259/307 0 (0) 84 (80-88) BU-psyk. Afd. Nej 259/307 0 (0) 84 (80-88) Syddanmark Nej 164/212 0 (0) 77 (72-83) Odense Ja 71/75 0 (0) 95 (90-100) Kolding-Augustenborg Nej 65/87 0 (0) 75 (66-84) Esbjerg Nej 28/50 0 (0) 56 (42-70) Midtjylland Ja* 395/450 0 (0) 88 (85-91) BUC Skole børn Nej 261/308 0 (0) 85 (81-89) BUC Små børn Ja 81/88 0 (0) 92 (86-98) BUC Unge Ja 38/39 0 (0) 97 (92-100) Friklinikken, b/u psyk. Ja 15/15 0 (0) 100 ( ) Nordjylland Nej 88/148 0 (0) 59 (52-67) Aalborg Nej 88/148 0 (0) 59 (52-67) 21

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) BUP-ADHD National årsrapport 2016 1. januar 2016-31. december 2016 Dato 29.08.2017 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 1 Herværende BUP-ADHD s Nationale årsrapport er udarbejdet i et

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.11 31. august 2015 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitionerne er udarbejdet af Styregruppen

Læs mere

Dansk Depressions Database

Dansk Depressions Database Dansk Depressions Database National årsrapport 2014 1. oktober 2013-31. december 2014 Dato 21.05.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser)

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version oktober 2016

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version oktober 2016 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.13 25. oktober 2016 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitioner er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Folketingets Lovsekretariat Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Under henvisning til spørgsmål nr. 102 (SOU alm. del) fra Folketingets Socialudvalg sendes i 5 eksemplarer familie- og forbrugerministerens

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2012 1. oktober 2011-30. september 2012 Dato 08.04.2013 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase)

ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase) ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase) ADHD-konference Ålborg 19.5.2010 Niels Bilenberg, Professor, Ph.D. Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. Psykiatrien

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011 Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Dato 13.04.2012 Postadresse: Kompetencecenter Vest for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Læge Thomas Alberto Hoffman Bach Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling Hillerød ADHD ambulatoriet Diagnostisk DF90.0 Forstyrrelse af aktivitet

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

ADHD-center. BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark

ADHD-center. BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD-center BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark Program: 09:00 Coffee and welcome 09:15 ADHD-centre, BUP-O (centerets medarbejdere) 10:00 ADHD in adults (Sandra Kooij) (in English) 11:00 Assessment of

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2014

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2014 Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter for Klinisk kvalitet

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.5 Dato for seneste revidering: 01.10.2017 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Dansk Depressions Database

Dansk Depressions Database Dansk Depressions Database National årsrapport 2015 1. oktober 2014-31. december 2015 Dato 25.05.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser)

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2014-30. september 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere