DIT TILSAGN TIL ALTAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIT TILSAGN TIL ALTAN"

Transkript

1 Fra: "Emil Sivebaek" Til: "Nicki Pettersson Siesbye Kapsch" Emne: Vs: SV Altaner EF Hedebygade - byggetilladelsen er landet. DIT TILSAGN TIL ALTAN Hej Nicki Hermed info Vh Emil Sivebæk Altandybden er indskrænket med syv (7) cm, dvs. at altanerne nu er 123 cm dybe i stedet for de 130 cm, som var forudsat på generalforsamlingen. Dette er sket for, at der ikke er niveauforskel i forhold til jeres trappetårn Videresendte meddelelser Fra: Emil Sivebaek Dato: 5. juli 2017 kl Emne: Fwd: SV Altaner EF Hedebygade - byggetilladelsen er landet. DIT TILSAGN TIL ALTAN Til: Kenneth Kapsch Siesbye Kapsch Videresendte meddelelser Fra: Timmy Lund Dato: 5. juli 2017 kl Emne: SV Altaner EF Hedebygade - byggetilladelsen er landet. DIT TILSAGN TIL ALTAN Til: Emil Sivebaek Cc: Hej Emil Hvis du laver en aftale med køber omkring betaling af altanen, vil det udmærket kunne lade sig gøre at vente nogle måneder med raterne på din lejligheds altan. Med venlig hilsen

2 Budgetrapport EF Hedebygade 17 og 17A Budgetår: altaner Vest Administrationen A/S Gammel Vartorv Vej Hellerup Tlf: Web: Budget 2015 version 07 TLU egenbetaling ejere 12 Side deltagere 1 af 3

3 EF Hedebygade 17 og 17A Projektoversigter Dato: , version 07 altaner - 12 stk år # Projekt 7 altaner type 1 a kr altaner type 2 a kr altan type 3 a kr Fællesomkostninger, byggeplads og logistik Fællesomk, projektering/statiske beregninger I alt Uforudsete udgifter 0,0% 0 I alt før teknikerhonorar Byggeteknisk rådgivning Fravalgt 0 Diverse udlæg I alt % moms I alt før bygherreomkostninger Finansiering/bygherre - note 1 2,4% I alt før administration alm byf Administrationshonorar x 3,4% Moms Administrationshonorar I alt incl moms + forretningsfører Note 1: Etablering af byggelån, kreditforeningslån m.v. 0 Anslåede renter i byggelånsperiode 3 md 4,0% 0 Entreprise-forsikringer o.l. - anslået Myndigheder - byggetilladelse - anslået Tinglysningsafgift til Staten, vedtægter 0,0% Advokat, tinglysning af vedtægter inkl. moms I alt anslået bygherreudgifter Budget 2015 version 07 TLU egenbetaling ejere Side 12 deltagere 2 af 3

4 Dato: , version 07 altaner - 12 stk EF Hedebygade 17 og 17A Oversigt altanudgift Bolig nr. Antal altaner Årligt Altan Moms Følgeomkostninger altan I alt pr. Hedebygade 17A, 3. th Hedebygade 17A, 2. tv Hedebygade 17A, 3. tv Hedebygade 17, 1. tv. (tillæg: indbliks-værn kr ) Hedebygade 17, 2. tv. (tillæg: indbliks-værn kr ) Hedebygade 17, 3. tv. (tillæg: indbliks-værn kr ) Hedebygade 17, 3. th Hedebygade 17A, 4. th Hedebygade 17A, 4. tv Hedebygade 17, 4. th Hedebygade 17, 4. tv. (tillæg: indbliks-værn kr ) Hedebygade 17A, 5. tv I alt projekt Budget 2015 version 07 TLU egenbetaling ejere 12 deltagere Side 3 af 3

5 Stine Stjernstrøm Brix Tilbud nr Hedebygade 17, 4 TV 1754 København V Frederiksberg den Mail: Tlf: Altanprojekt på Hedebygade. TILBUD. Som aftalt sender vi hermed et tilbud, samt en beskrivelse på altanprojektet. Tilbuddet indeholder følgende punkter. Facadealtan. Levering og montage af 18 stk. altaner samt 2 trapper til niveau. Altanerne er udført i varmgalvaniseret stål. Gulvet og håndlisten er udført i hårdttræ. Underbeklædning i brandsikret klasse 1 materiale. Samlet pris eks moms Moms 25 % Kr. Kr , ,00 Samlet pris inkl. Moms Kr ,00 Vedlagt tilbuddet er projektbeskrivelsen: Udspecificeret hvordan ophængningsmetoden er tiltænkt. Desuden indeholder tilbuddet, diverse bilag, en oversigtskalkulation, forudsætninger for arbejdets udførelse, samt en estimeret tids- og betalingsplan. Arbejdet udføres iht. ABT93 og Dansk byggeris standardforbehold samt MinAltan A/S entreprisekontrakt. Vi håber tilbuddet har Jeres interesse og ser frem til, at høre fra Jer. Med venlig hilsen Steffen Suhr Jørgensen Tel. (+45)

6 Projektbeskrivelse Trækprøvning: Ved montage af altanerne indmures/limes der gevindstænger i murværket, hvorefter der foretages en trækprøvning i murværket. Data fra trækprøvningen anvendes til dokumentation overfor den pågældende kommunes tekniske afdeling, samt til intern arkivering hos MinAltan A/S. Myndighedsprojekt: MinAltan A/S gennemfører de statiske beregninger. Grundlaget for projektet er den statiske rapport. Skulle de statiske beregninger mod forventning vise, at der IKKE kan ophænges altaner på bygningen så frafalder enhver forpligtelse fra bygherre overfor MinAltan A/S. Dog skal der afregnes det aftalte honorar for de statiske beregninger, jf. Delpriser nedenfor. Specifikationer: Altan type 1 Altan type 2 Altan type 3 Altan type 4 Facadealtan ca x 3000 mm fra 1-3 sal. Kort trækstang samt konsol. 17 A. 1 TH/ 1-3,TV samt 17, 1-3 TH/1-3 TV. Facadealtan ca x 3000 mm 4 sal. Lang trækstang samt konsol. 17 A. 4 TH/ 4 TV samt 17, 4 TH/4 TV. Kvistaltan ca x 3000 mm 5 sal. indspændt i etagebjælker gulve op/ned inkl. 17 A. TH/TV samt 17 TH/TV. Trappe til niveau. 17 A. stuen TV samt 17 stuen TH. Døre type Vrögum dobbeltdør med oplukkeligt overparti, i farven hvid/farve efter bygherres ønske. Byggeplads: Følgende punkter er medregnet i tilbuddet: Arbejdsplatform/Stillads/Mastekran. Container til byggeaffald, samt bortkørse/oprydning ved projektets afslutning. Materiale- og værktøjscontainer, samt mandskab faciliteter. Udlægning af krydsfiner køreplader efter behov. 2

7 Dør: Døren er fremstillet som standard fyrretræs dør af kernetræ med lavenergiglas i henhold til branchegodkendelser. Døren leveres hvidlakeret indvendigt Ral 9010 og udvendigt Ral efter bygherres ønske. Dørene er type (2-fagsdør ), se bilag 1. (OBS! de færdige tegninger af døre, udarbejdes efter endelig opmåling) Dørpartierne tilstræbes udført i udseende og med faginddeling som eksisterende vinduer. Størrelse: Dørpartiets bredde og højde vil være som størrelsen på det eksisterende vindueshul. Dørene vil have en højde på ca mm. Højden på evt vinduer over dørene udgøres af den resterende frihøjde. Opmåling foretages på stedet inden produktion. Dørhul: Der etableres døråbning i det vindue, hvor der ønskes udgang. Den udvendige murfals bliver skåret og filset. Isætning af dør: Det eksisterende vindue afmonteres og bortskaffes. Den nye dør monteres efter leverandørens forskrifter. Der lukkes med isolerende fugebånd, Rockwool i midten og afslutning med malbar elastisk gummifuge udvendigt. Eventuelt spejl over ny dør lukkes med et tilskåret bræt. Indvendige lysninger: Fra vindueskarmen og til gulvniveau udføres i glat MDF plade, de eksisterende lysninger vil blive bevaret og leveres klar til maler. Den nye dør og det eksisterende gulv lukkes i niveau med gulvbrædder i standard fyrretræ. Altanramme: Altanrammen udføres i varmgalvaniseret stål type UNP 160 mm, gulvet nedsænkes i rammen for en minimal højde på altanrammen. Gulvets overside ligger plant med overkant stålramme. Gelænder: Gelænder udføres i fuldsvejst, varmgalvaniseret stål type 6x30 mm, rækværket monteres på overside af altanrammen, rækværket er uden vandrette medløbere for et let design. Kvistaltan: Eksisterende vindue i kvist udtages for montage af ny dør. Taget fjernes og nyt gulv opbygges, med isolering i gulv samt nye flunker i zink. Bunden opbygges i lukket zinkbadekar, efterfølgende føres nyt gulv ud til altan i samme træsort som på altan. 3

8 Altan specifikation: Antal 18 stk. altaner i varmgalvaniseret stål Antal 2 stk. trapper til niveau i varmgalvaniseret stål Farve Varmgalvaniseret stål Størrelse 2 stk. se specifikationer Altangulv Cumaru Hårdttræ, gulvet samles uden synlige skruer Håndliste Cumaru Hårdttræ Underbeklædning Dibond hvid Ral 9016, brandsikret kl. 1 materiale Afvanding Afvanding ved forkanten af altanramme Forudsætninger: Der tages forbehold for myndigheders eventuelle indsigelser eller statiske begrænsninger ifb. med ophængningen. Det betyder, at en anden ophængningsmetode kan blive nødvendig, hvis de statiske beregninger konkluderer, at ovenstående ophængningsmetode ikke er brugbar. Afgifter til kommunen vedrørende bygge- og ibrugtagningstilladelse samt eventuelle udgifter til parkering/ råden over vejareal og forbrug af el og vand betales af bygherre. Alt malerarbejde ude- og indvendig er ikke medtaget i tilbuddet. Evt. ledninger og nedløbsrør på facaden, hvor altanerne skal monteres skal være fjernet inden opstart. Evt. optagning/lægning af eksisterende gulve ved indspænding i etagebjælker er forudsat at de eksisterende gulve er plankegulve. Evt. flytning af radiatorer eller anden rørføring der kræver VVS arbejde er ikke medregnet. Arealer foran facaden skal være frie og ryddede i en afstand på 4-5 meter fra facaden. (Senest 4 uger inden opstart af montage afholdes opstartsmøde, hvor eventuel rydning af arealer aftales nærmere) Der er frie og egnede adgangsforhold til og på loftrum såfremt der skal arbejdes her. Forbehold for etablering af niveau-fri adgang, ved kvist altaner. Såfremt der i de bestående konstruktioner forekommer asbest, pcb, råd eller svamp, kan dette medføre forsinkelse, udgifter til dette betales uden for entreprisesummen, og der gives tidsfristforlængelse for forsinkelsen. Nærværende tilbud er gældende 3 mdr. fra d.d. Estimeret tidsplan: Opmåling Arkitekt tegninger og beskrivelse af projekt til myndigheder Arkitekt myndighedsbehandling afhængig af den pågældende kommune Tegninger og statiske beregninger til myndigheder Konstruktions myndighedsbehandling afhængig af den pågældende kommune Bygherres godkendelser inden produktion Produktion af altaner og døre efter bygherres godkendelse Montage efter modtaget godkendt konstruktionsbyggetilladelse 2-3 dage 2-3 uger 6-8 uger 2-3 uger 6-8 uger 1 - uge 7-8 uger uger 4

9 Delpriser: Facadealtaner/gavlaltaner Enhed Stk Stk pris eks. moms inkl. moms Altan type 1 jf. specifikationer Pr. stk Altan type 2 jf. specifikationer Pr. stk Altan type 3 jf. specifikationer Pr. stk Altan type 4 jf. specifikationer Pr. stk Byggeplads/Arbejdsplatform/Stillads Pr. stk Myndighedsprojekt/statiske beregninger Pr. stk Samlet pris Betalingsplan: Ved indgåelse af aftale til statik og myndighedsprojekt betales stort kr. ex moms kr ,00 20 % Betaling ved opstart af byggeplads (Stillads m.v.) stort kr. ex moms kr ,20 20 % Betaling ved leverance af altaner på byggeplads stort kr. ex moms kr ,20 20 % Betaling ved leverance af dør på byggepladsen stort kr. ex moms kr ,20 20 % Betaling efter montage af dør stort kr. ex moms kr ,20 10% Betaling ved montage af altaner - stort kr. ex moms kr ,60 Restbeløbet betales ved godkendt afleveringsforretning - stort kr. ex moms kr , Evt. Tilvalgspriser: Dør udgang stue Fransk værn Udlægshængsler større udfald på dør Lakering af komplet altan 1500 x 3000 Afmontering af radiator/bortskaffelse ca. Flytning af eksisterende radiator anslået Montering af ny radiator anslået Sideskærm i lamineret glas Blomsterkasser plast Ø300 mm Enhed Stk Stk pris eks. moms inkl. moms Pr. stk Pr. stk Pr. stk Pr. stk Pr. stk Pr. stk Pr. stk Pr. stk Pr. stk

10 Bilag 1 princip af døre. 6

11 Bilag 2. Princip for ophængning. 1-3 sal. Kort trækstang. Konsol. 7

12 Bilag 3. Princip for ophængning 4 sal. Lang trækstang. Konsol. 8

13 Bilag 4. Princip for ophængning 5 sal. 9

14 Bilag 4. Trappe til niveau.. Bemærk den tilbudte trappe er i varmgalvaniseret stål(farve) 10