Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad"

Transkript

1 Natur/teknoli Fagformål for faget natur/teknoli Eleverne skal i faget natur/teknoli udvikle kompetencer dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknoli tilegne sig færdigheder vigtige fænomener sammenhænge samt udvikle tanker, spr om natur teknoli, som har værdi i det daglige liv. Stk. Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet evne til samarbejde. Elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknoli, livsbetingelser levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål lave både inde ude skal vedligeholdes fremmes. Stk. 3. Eleverne skal udvikle forståelse af samspillet mellem menneske natur i deres eget fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement handling i forhold til en bæredygtig udvikling. Eleverne skal gennem faget udvikle interesse for naturfag teknoli samt tilegne sig kompetencer som grundlag for det videre arbejde med fagene bioli, fysik/kemi gerafi. Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Undersøgelse på baggrund af egne andres spørgsmål enkle på baggrund af egne forventninger designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse Modellering naturtro med stigende abstraktionsgrad designe enkle Perspektivering genkende natur teknoli i sin hverdag relatere natur teknoli til andre kontekster perspektivere natur/teknoli til omverdenen aktuelle hændelser Kommunikation egne enkle teknoliske problemstillinger kommunikere om natur teknoli

2 Natur/teknoli Efter klassetrin

3 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (efter klassetrin) De grønne felter angiver vejledende færdigheds- vidensmål Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Undersøgelser i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft vejr Undersøgelse udføre enkle på baggrund af egne andres spørgsmål med brug af enkelt udstyr enkle lsesmetoder, hvordan enkle mekanismer fra fungerer enkle mekanismer sanser menneskets sanser indsamle organismer i den nære natur dyr, planter svampe lys, vand vejr i vejr, vands tilstandsformer karakteristika ved lys Modellering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft vejr Modellering naturtro virkelighed model naturtro modeltyper med skitser billeder genstande fra afbildninger af genstande kropsdelene på en model af menneskekroppen kroppens ydre med enkle illustrere vejr årstider dagslængde, temperatur nedbør Perspektivering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft vejr Perspektivering genkende natur teknoli i sin hverdag relatere viden fra natur/ teknoli til sig selv det nære område natur teknoli i det nære ressourcer fra ressourcer fra enkle råd om sundhed i forhold til egen hverdag enkle råd om sundhed ændringer i naturen knyttet til årstider årscyklus sammenhænge mellem sol, døgn årstider karakteristika ved årstider i Danmark Formidling Ordkendskab Faglig læsning skrivning Kommunikation egne egne resultater erfaringer enkle måder til at resultater skriftligt enkle fagord enkle fagord orientere sig i en enkel fagtekst enkle teksters formål

4 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (efter 4. klassetrin) De grønne felter angiver vejledende færdigheds- vidensmål Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Undersøgelser i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Naturen lokalt globalt Vand, luft vejr Undersøgelse enkle på baggrund af egne forventninger sortere klassificere opstille forventninger, der kan testes i kriterier for sortering enkle s muligheder begrænsninger stoffer materialer i fra designe afprøve enkle materialer stoffer i enkel produktudvikling deltage i dissektion af dyr åndedræt blod nde anatomi åndedræt blod hos mennesker dyr indsamle bestemme dyr, planter, svampe sten, med digitale databaser dyrs planters tilpasninger til naturen hovedgrupper af sten enkel klassifikation af dyr, planter svampe dyrs planters levesteder livsbetingelser om atmosfærisk luft lys enkle målinger af vejret, med digitalt måleudstyr egenskaber ved atmosfærisk luft lys nedbør, vind temperatur Modellering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Naturen lokalt globalt Vand, luft vejr Jorden solsystemet Modellering med stigende abstraktionsgrad konstruere enkle symbolspr i lave elektriske ud fra enkle diagrammer elektriske menneskers dyrs indre ydre menneskers dyrs indre ydre på enkle kort forklare signaturers betydning, på digitale kort signaturer på kort illustrere nedbør temperatur over tid enkle grafer til illustration af nedbørs temperaturmålinger hovedtræk af Jordens, Månens Solens indbyrdes bevægelser, med animationer Jordens, Månens Solens indbyrdes bevægelser enkle til at vise helheder detaljer s detaljeringsniveau fremstille enkle over en husstands forsyning med vand, el varme samt spildevands affaldshåndtering lokalområdets forsynings afledningssystemer flere typer, der illustrerer blodet illustration af blodet på enkle kort udpege plantebælter klimazoner, på digitale kort fordeling af kontinenter, hav, klimazoner verdensdele sammenholde egne vejrobservationer med en enkel vejrudsigt, digitale vejrkort en vejrudsigts formål struktur planeter Perspektivering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Naturen lokalt globalt Vand, luft vejr Jorden solsystemet Perspektivering relatere natur teknoli til andre kontekster relatere viden fra natur/ teknoli til andre regioner sætte naturfaglig teknolisk udvikling i historisk perspektiv regionale forskelle ligheder i natur teknoli centrale teknoliske udviklinger en proces fra ressource til færdigt produkt fra produkt til ressource sammenhæng mellem behov for udvikling af et produkt enkle produktionskæder teknoliudvikling egne levevilkår med andres årsager til sund usund livsstil levevilkår forskellige steder i verden sundhedsfremmende faktorer dyre planteliv andre steder på Jorden landskabets udvikling menneskets påvirkning af vejrdata fra Danmark med vejrdata fra andre regioner forskelle ligheder i temperatur, nedbør vindhastighed astronomi alternative forklaringer om opståen livets begyndelse opståen livets begyndelse Formidling Ordkendskab Faglig læsning skrivning Kommunikation enkle teknoliske problemstillinger formidle egne data skriftligt medier formidlingsformer skriftligt centrale fagord fagord læse skrive enkle tekster enkle teksttypers formål struktur

5 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (efter 6. klassetrin) De grønne felter angiver vejledende færdigheds- vidensmål Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Undersøgelser i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Natur miljø Stof energi Undersøgelse designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse enkle systematiske designe enkle variable i en lse lsesdesign stoffer materialer i udvikle enkle stoffers materialers egenskaber udvikling vurdering af fysioliske forsøg ved brug af enkelt digitalt måleudstyr sammensætte et sundt måltid motion kost hygiejne, håndhygiejne felt i, med digitalt måleudstyr et naturområde på baggrund af egne karakteristiske faktorer til at af energiformer Eleverne har energiformer Modellering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Natur miljø Stof energi Jordklodens forandringer Modellering designe enkle sammensatte til at processer enkle s egnethed sammensatte muligheder begrænsninger ved med enkle proces forsyningsproduktion designe af et produkt eller en produktion forsyningsproduktion til at teknoli forklare ørets øjets fysioli anatomi opstille om fordøjelsessystemet syn hørelse fordøjelse forklare om samspil i naturen med enkle cykliske fotosyntese respiration enkle fødekæder fødenet nedbrydning af stof fremstille af vandets med enkle forklare enkelte stoffers molekyle viden om vandets nle atomer molekyler med fortælle om jordskælv vulkanudbrud, med digitale aktuelle naturkatastrofer andre begivenheder ved brug af kort enkle principper i pladetektonikken atlas digitale kort Perspektivering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Natur miljø Stof energi Jordklodens forandringer Perspektivering perspektivere natur/teknoli til omverdenen aktuelle hændelser natur teknolis lse i samfundet fremstilling i medier sætte lse af natur teknoli i et bæredygtigt perspektiv centrale enkle principper for bæredygtighed ved produktionsforhold ressourcebesparende teknolier produktioners afhængighed påvirkning af naturgrundlaget enkel miljøvurdering af produktioner livsstilsfaktorer levevilkår vurdere enkle kost motionsråd afgørende faktorer for livsstil levevilkår kost motionsråd livets udvikling i menneskers forvaltning af naturen lokalt globalt livets udvikling forskellige natursyn forklare om sammenhænge mellem energiudnyttelse drivhuseffekt energikilder i et bæredygtighedsperspektiv energiudnyttelse drivhuseffekt vedvarende ikke vedvarende energikilder sammenholde naturkatastrofer til menneskers levevilkår landskabsdannelse i Danmark sammenhæng mellem pladetektonik udbredelsen af naturkatastrofer vand, vejr den sidste istids påvirkning på landskabsdannelse Formidling Ordkendskab Faglig læsning skrivning Kommunikation kommunikere om natur teknoli argumentere om enkle forhold inden for natur teknoli enkle problemstillinger om natur teknoli enkel naturfaglig argumentation enkel naturfaglig kildekritik skriftligt udtrykke sig med brug af teknoliske fagord teknoliske fagord læse skrive tekster teksters formål

6 Natur/teknoli Efter kompetenceområde

7 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (Undersøgelse) De grønne felter angiver vejledende færdigheds- vidensmål Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Undersøgelser i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft vejr Efter klassetrin udføre enkle på baggrund af egne andres spørgsmål med brug af enkelt udstyr enkle lsesmetoder, hvordan enkle mekanismer fra fungerer enkle mekanismer sanser menneskets sanser indsamle organismer i den nære natur dyr, planter svampe lys, vand vejr i vejr, vands tilstandsformer karakteristika ved lys Undersøgelser i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Naturen lokalt globalt Vand, luft vejr Efter 4. klassetrin enkle på baggrund af egne forventninger sortere klassificere opstille forventninger, der kan testes i kriterier for sortering enkle s muligheder begrænsninger stoffer materialer i fra designe afprøve enkle materialer stoffer i enkel produktudvikling deltage i dissektion af dyr åndedræt blod nde anatomi åndedræt blod hos mennesker dyr indsamle bestemme dyr, planter, svampe sten, med digitale databaser dyrs planters tilpasninger til naturen hovedgrupper af enkel klassifikation af dyr, planter svampe dyrs planters levesteder livsbetingelser om atmosfærisk luft lys enkle målinger af vejret, med digitalt måleudstyr egenskaber ved atmosfærisk luft lys nedbør, vind temperatur Undersøgelser i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Natur miljø Stof energi Efter 6. klassetrin designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse enkle systematiske designe enkle variable i en lse lsesdesign stoffer materialer i udvikle enkle stoffers materialers egenskaber udvikling vurdering af fysioliske forsøg ved brug af enkelt digitalt måleudstyr sammensætte et sundt måltid motion kost hygiejne, håndhygiejne felt i, med digitalt måleudstyr et naturområde på baggrund af egne karakteristiske faktorer til at af energiformer Eleverne har energiformer

8 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (Modellering) De grønne felter angiver vejledende færdigheds- vidensmål Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Modellering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft vejr Efter klassetrin naturtro virkelighed model naturtro modeltyper med skitser billeder genstande fra afbildninger af genstande kropsdelene på en model af menneskekroppen kroppens ydre med enkle illustrere vejr årstider dagslængde, temperatur nedbør Modellering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Naturen lokalt globalt Vand, luft vejr Jorden solsystemet Efter 4. klassetrin med stigende abstraktionsgrad konstruere enkle enkle til at vise helheder detaljer symbolspr i s detaljeringsniveau lave elektriske ud fra enkle diagrammer fremstille enkle over en husstands forsyning med vand, el varme samt spildevands affaldshåndtering elektriske lokalområdets forsynings afledningssystemer menneskers dyrs indre ydre flere typer, der illustrerer blodet menneskers dyrs indre ydre illustration af blodet Elven kan på enkle kort forklare signaturers betydning, på digitale kort Elven kan på enkle kort udpege plantebælter klimazoner, på digitale kort signaturer på kort fordeling af kontinenter, hav, klimazoner verdensdele illustrere nedbør temperatur over tid sammenholde egne vejrobservationer med en enkel vejrudsigt, digitale vejrkort enkle grafer til illustration af nedbørs temperaturmålinger en vejrudsigts formål struktur hovedtræk af Jordens, Månens Solens indbyrdes bevægelser, med animationer Elven kan planeter Jordens, Månens Solens indbyrdes bevægelser Modellering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Natur miljø Stof energi Jordklodens forandringer Efter 6. klassetrin designe enkle sammensatte til at processer sammensatte med enkle proces forsyningsproduktion forsyningsproduktion forklare ørets øjets fysioli anatomi syn hørelse forklare om samspil i naturen enkle fødekæder fødenet fremstille af vandets viden om vandets Elven kan jordskælv vulkanudbrud, med digitale enkle principper i pladetektonikken enkle s egnethed muligheder begrænsninger ved designe af et produkt eller en produktion til at teknoli opstille om fordøjelsessystemet fordøjelse med enkle cykliske fotosyntese respiration nedbrydning af stof med enkle forklare enkelte stoffers molekyle nle atomer molekyler aktuelle naturkatastrofer andre begivenheder ved brug af kort atlas digitale kort

9 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (Perspektivering) De grønne felter angiver vejledende færdigheds- vidensmål Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Perspektivering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft vejr Efter klassetrin genkende natur teknoli i sin hverdag relatere viden fra natur/ teknoli til sig selv det nære område natur teknoli i det nære ressourcer fra ressourcer fra enkle råd om sundhed i forhold til egen hverdag enkle råd om sundhed ændringer i naturen knyttet til årstider årscyklus sammenhænge mellem sol, døgn årstider karakteristika ved årstider i Danmark Perspektivering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Naturen lokalt globalt Vand, luft vejr Jorden solsystemet Efter 4. klassetrin relatere natur teknoli til andre kontekster relatere viden fra natur/ teknoli til andre regioner sætte naturfaglig teknolisk udvikling i historisk perspektiv regionale forskelle ligheder i natur teknoli centrale teknoliske udviklinger en proces fra ressource til færdigt produkt fra produkt til ressource sammenhæng mellem behov for udvikling af et produkt enkle produktionskæder teknoliudvikling egne levevilkår med andres årsager til sund usund livsstil levevilkår forskellige steder i verden sundhedsfremmende faktorer dyre planteliv andre steder på Jorden landskabets udvikling menneskets påvirkning af vejrdata fra Danmark med vejrdata fra andre regioner forskelle ligheder i temperatur, nedbør vindhastighed astronomi alternative forklaringer om opståen livets begyndelse opståen livets begyndelse Perspektivering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Natur miljø Stof energi Jordklodens forandringer Efter 6. klassetrin perspektivere natur/teknoli til omverdenen aktuelle hændelser natur teknolis lse i samfundet fremstilling i medier sætte lse af natur teknoli i et bæredygtigt perspektiv centrale enkle principper for bæredygtighed ved produktionsforhold ressourcebesparende teknolier produktioners afhængighed påvirkning af naturgrundlaget enkel miljøvurdering af produktioner livsstilsfaktorer levevilkår vurdere enkle kost motionsråd afgørende faktorer for livsstil levevilkår kost motionsråd livets udvikling i menneskers forvaltning af naturen lokalt globalt livets udvikling forskellige naturhensyn forklare om sammenhænge mellem energiudnyttelse drivhuseffekt energikilder i et bæredygtighedsperspektiv energiudnyttelse drivhuseffekt vedvarende ikke vedvarende energikilder sammenholde naturkatastrofer til menneskers levevilkår landskabsdannelse i Danmark sammenhæng mellem pladetektonik udbredelsen af naturkatastrofer vand, vejr den sidste istids påvirkning på landskabsdannelse

10 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (Kommunikation) De grønne felter angiver vejledende færdigheds- vidensmål Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Formidling Ordkendskab Faglig læsning skrivning Efter klassetrin egne egne resultater erfaringer enkle måder til at resultater skriftligt enkle fagord enkle fagord orientere sig i en enkel fagtekst enkle teksters formål Formidling Ordkendskab Faglig læsning skrivning Efter 4. klassetrin enkle teknoliske problemstillinger formidle egne data skriftligt medier formidlingsformer skriftligt centrale fagord fagord læse skrive enkle tekster enkle teksttypers formål struktur Formidling Ordkendskab Faglig læsning skrivning Efter 6. klassetrin kommunikere om natur teknoli argumentere om enkle forhold inden for natur teknoli enkle problemstillinger om natur teknoli enkel naturfaglig argumentation enkel naturfaglig kildekritik skriftligt udtrykke sig med brug af teknoliske fagord teknoliske fagord læse skrive tekster teksters formål