Referat af centerrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af centerrådsmøde"

Transkript

1 Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl til hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen, Nordvestsjælland HF og VUC/UCSJ Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands HF og VUC Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU John Vinsbøl, Selandia-CEU Pia Svendsen, Selandia-CEU (referent) Dagsorden: 1. Velkomst Afbud: Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Frank Tonsberg, EUC NVS Mads Váczy Kragh, Væksthus Sjælland Maj-Britt Jensen, Vækstforum + Forum for videregående uddannelser Søren Clausen, SOSU Sjælland 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra møde den 19. april Orientering om VEU-centrets aktiviteter a. Status på samarbejde med VEU-center Øst og Øerne Den brændende platform b. Status på projekter TUP 2011 TUP 2012 Bæredygtigt byggeri Nye veje nye job KUP Talentudvikling gennem Transferspor c. Orientering om møder med jobcentre 5. Opfølgning på indsatsområder i udviklingskontrakten

2 ~ 2 ~ a. Status på udviklingskontrakten 6. Fremadrettet fokus på indsatsområder: a. Finanslov Evt. Pkt. 1: Velkomst ved Henrik Andersen. Ansvarlig Tidsfrist Afbud fra Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ, Frank Tonsberg, EUC NVS, Mads Váczy Kragh, Væksthus Sjælland, Maj- Britt Jensen, Vækstforum + Forum for videregående uddannelser og Søren Clausen, SOSU Sjælland. Pkt. 2: Godkendt. Pkt. 3: Godkendt. Pkt. 4a: Rapport Den brændende platform udleveret. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med VEU-center Øst og øerne, hvor Jan Bagge og John Vinsbøl er kommet med input til rapporten. Rapporten er udarbejdet på baggrund af afholdt konference med Lars Andersen i foråret Rapporten er et grundlæggende arbejdsredskab som kan bruges til dialogen med jobcentre og kommuner. Der er modtaget mange positive tilbagemeldinger på rapporten. Såfremt centerrådet har brug for yderligere eksemplar, rekvireres rapporten hos Pia Svendsen, tlf eller mail Pkt. 4b: TUP 2011 Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer Folder om projektet udleveret. Projektet har fokus på innovation hos lærekompetencerne i undervisningen og har et tæt samarbejde med Roskilde Tekniske skole, Mercantec, ZBC og Selandia som primære skole. Projektets plan følges. TUP 2012 Vurdering af kunne mod nye job

3 ~ 3 ~ Ansøgning er indsendt og godkendt. MBU havde modtaget mange ansøgninger til dette års temaer. Dette har bevirket at økonomien i den oprindelige ansøgning er reduceret med 50 % og partnerne er nedsat. I 2011 havde VEU-centret uforbrugte midler, som er overført til 2012, hvoraf nogle af midlerne indgår i dette projekt. Bæredygtigt byggeri Projektet har kørt i 1 år og løber frem til februar Projektet har haft problemer med tilknytning af ressourcepersoner, som gerne vil være med i projektet. De udviklede uddannelsestilbud udleveret. De første uddannelser bliver udbud på EUD grundforløbene i oktober/november 2012 og igen til forår Projektet deltog i folkemødet 2012 på Bornholm. Nye veje nye job Foldere om projektet udleveret. Projektet er i gang, men der er udfordringer, da der skal ske en opsplitning af projektet - opdeles i 2 projekter. Michael Kaas-Andersen og John Vinsbøl har været til møde med Erhvervsstyrelsen omkring udfordringen. Skoler som indgår i projektet kan ikke indgå i projektet som leverandør, da den leverede ydelse skal afregnes til kostpris. Beskæftigelsesregionen og Region Sjælland har bedt VEU-centret om at udarbejde og stå for projektet. Samtlige 17 jobcentre, Beskæftigelsesregionen og uddannelsesinstitutionerne i region Sjælland er involveret i projektet. Erhvervsstyrelsen og Regionen er interesseret i at projektet fortsætter. Budgettet er på 36,7 mio. kr. og med uddannelsesdage for ledige. KUP Talentudvikling gennem Transferspor Danmarks Vækstråd har opfordret til at søge midler fra den konkurrenceudsat pulje som er på omkring 100 mio.kr. Der er to temaer:

4 ~ 4 ~ Talentudvikling (2 ansøgere) Teknologi - understøttelse til SMV inden for erhvervsskoler (2 ansøgere) Ansøgningsprocessen har været kort fra juni september Mercantec, Aalborg Tech og Selandia har stået for udarbejdelse af ansøgningen. Derudover indgår 9 øvrige partnere samt Håndværksrådet. Projektet løber over 2 år fra 1. januar 2013 til 31. december 2014, hvor projektet skal være afsluttet. Budgettet er på 26 mio. kr. Projektet går ud på den sammenhængende uddannelsesleverance - talentspor fra folkeskolen og videre igennem uddannelsessystemet, vejledning og brobygning, kobling til erhvervsmarkedet (virksomheder), udarbejdelse af profilværktøj til spotning af talenter m.v. Det primære formål til projekterne er at løfte erhvervsskolernes image. KUP betyder også Kvalitets Udvikling i Procesindustrien. Pkt. 4c: I efteråret afholdes individuelle møder med de 5 jobcentre som ligger i vores geografiske dækningsområde. D.d. har der været afholdt det første møde med Odsherred jobcenter, hvor John Vinsbøl og Frank Tonsberg deltog i mødet. Udmeldingen fra jobcentret var, at de havde midler nok, hvilket indebar at jobcentret ikke ønskede at indgå i projektet Nye veje nye job. Efterfølgende blev konklusionen, at jobcentret fortsætter som partner i projektet. Der blev besluttet, at der skal afholdes nyt møde i foråret I morgen afholdes møde med Holbæk jobcenter, hvor John Vinsbøl og Frank Tonsberg deltager i mødet. Senere afholdes møde med Slagelse jobcenter, hvor John Vinsbøl og Michael Kaas-Andersen deltager i mødet. Derudover afholdes møde med Kalundborg jobcenter, hvor John Vinsbøl og Frank Tonsberg deltager i mødet. Mødet med Sorø jobcenter er udskudt til senere på året, da jobcenterchefen har søgt nye udfordringer. John Vinsbøl og Jørgen Kay skal deltage i mødet.

5 ~ 5 ~ Pkt. 5a: Medio året er der sket en kvantitativ opfølgning på måltallene i udviklingskontrakten. Måltallene ligger fint og det forventes, at vi opfylder måltallene ultimo året. Udviklingskontrakten er indgået for 2 år, men kun indeværende år er finansieret. VUC har henvendelser fra dygtige borgere som bliver FVU screeninger, men som ikke har mulighed for at gennemføre et FVU forløb. Nordvestsjællands HF & VUC har øget aktivitet inden for FVU området, hvilket skyldes AOF som har et tæt samarbejde med jobcentrene. Borgerne skal motiveres til at gennemføre FVU screening, så borgerne kan få nogle gode og positive oplevelser i forhold til tidligere dårlige oplevelser. På sigt kunne der søges midler til et projekt, som skal motivere borgere til FVU. Pkt. 6: Der er pt. ikke afsat midler på finansloven 2013 til VEUcentrene, men det forventes at der afsættes midler til VEU-centrene. Omkring 640 mio.kr er ikke øremærket. De faglige organisationer er interesseret i nogle af midlerne. Tidligere har VEU-centrene fået omkring 100 mio.kr. i tilskud fordelt på 13 mio.kr. i grundtilskud, 21 mio.kr. til voksenvejledning og ca. 50 mio.kr. til FVU indsatsen som kommer fra puljer. I forbindelse med finansloven gives der mulighed for at sætte fokus på voksenvejledning, eventuel reducere antallet af VEU-centre, ændre sammensætningen af centerrådene, tilknytte flere ressourcer m.v. Ultimo året skal partnerne været klar til at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg til det fremtidige arbejde inden for erhvervsskolerne, VUC og SOSU. I Kalundborg starter ny erhvervsskole - Campus Kalundborg et samarbejde med EUC Nordvestsjælland og Gymnasiet. Formålet er at samle alle ungdomsuddannelser. Pkt. 7: Jørgen Kay: Jørgen Kay er tiltrådt som observatør i VEU-center Øst og øerne. Jørgen har deltaget i et centerrådsmøde, hvor

6 ~ 6 ~ centerrådet på vegne af VUC Vestsjælland syd havde truffet beslutninger som økonomisk belastede VUC. Den 13. november 2012 afholdes konference med fokus på VEU arbejdet. Konferencen har deltagelse af Ejner Holst, Kjeld Møller Petersen, Lars Goldschmidt og en repræsentant fra Arkill. Jørgen Kay skal præsentere VUC s strategi inden for VEU området. Tirsdag i næste uge skal Jørgen interviews af EVA. John Vinsbøl: Villy Howard er blevet tilknyttet PensionDK. I forbindelse med Villys ansættelse er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra tre VEU-centre. Arbejdsgruppen har afholdt møde med PensionDK s direktion, hvor de præsenterede forskellige muligheder omkring formidling af midlerne. UNI-C har udarbejdet link til PensionDK, hvor der ved kursustilmelding udløses midler. PensionDK administrer uddannelsesfonde som tæller omkring medarbejdere. Den 2. november 2012 afholdes konference omkring formidling af samarbejdet med VEU-centrene. Godkendt den Flemming Lassen, EUC Nordvestsjælland Ulla Koch, VUC Vestsjælland syd Lars Thore Jensen, Nordvestsjælland HF & VUC Henrik Andersen, Selandia-CEU

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 8.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere