Polyfarmaci - Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Polyfarmaci - Region Sjælland"

Transkript

1 Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere lægemidler polyfarmacipatienter i DK 1/3 af polyfarmacipatienterne blev behandlet med 10 eller flere lægemidler 14 % af befolkning i Region Sjælland er polyfarmacipatienter polyfarmacipatienter i Region Sjælland (2. halvår 2009) Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

2 Landstal Andel i % ,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0-9 å r Polyfarmacipatienter fordelt på køn og alder Region Sjælland juli-december år Andel af polyfarmacipatienter i regionerne 12, år år år 14,14 14, år aldersgrupper år år år å r 13,06 Mænd Kvinder 14,68 Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Regioner Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj Hvor mange får hvor meget? DK (2. halvår 2009) Polyfarmacipatienters brug af lægemidler Andel af polyfarmacipatienter 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Antal præparater Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

3 Alder og polyfarmaci Andel af PP-patienter i befolkningen Region Sjælland juli-december 2009 Andel i % Mænd Kvinder 0-9 år år år år år år Aldersgrupper år år år 90+ år Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF 22. årsmøde november maj Afgrænsning i Region Sjælland Ved forskning og kvalitetsudvikling i Region Sjælland anvendes afgrænsningen: Samtidig behandling med 6 eller flere lægemidler Indgår: Receptordinerede tilskudsberettigede lægemidler Indgår ikke: Ikke tilskudsberettigede lægemidler Håndkøbsmedicin Naturmedicin Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

4 Regional forskning/kvalitetsudvikling om medicingennemgang 1. Polypharmacy in general practice Schæfer K, Mærkedahl H, Birk HO, Henriksen LO, Dan Med Bul 57/7 july Polyfarmaciprojekt i almen praksis Schæfer K, Andersen HH, Birk HO, Munck A. Polyfarmaci i almen praksis, Rapport maj Polyfarmaciprojekt på ældrecenter i Sorø Kommune Havndrup MH, Nielsen HL. Systematisk medicingennemgang på ældrecenter, rapport juni Ph.D. omhandlende medicingennemgang ved indlæggelse på Næstved sygehus* i gang Farmaceut Trine Nielsen fra Region Sjællands sygehusapotek *ved indlæggelse på Akut Visitations Afsnittet, i modtagelsen samt på akut afsnittet Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj Polyfarmaci i almen praksis (data fra 3. kvartal 2005/2006) 25 læger deltog med 1809 polyfarmacipatienter. Der blev i alt fortaget 220 medicingennemgange. Resultater Der er sjældent fastlagt Behandlingsmål Behandlingsvarighed kontrol PP-patienter behandles ofte med et eller flere lægemidler Med tvivlsom indikation Uden aktuel indikation Kun få betydende interaktioner Polypharmacy in general practice: Schæfer K, Mærkedahl H, Birk HO, Henriksen LO, Dan Med Bul 57/7 july 2010 Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

5 Polyfarmaci i almen praksis (4.kvartal 2009) 17 læger i almen praksis deltog med 65 udvalgte patienter, der blev behandlet med gnsn. 12 præparater pr. patient (i alt 808 præparater) Metode Læger meldte sig til projektet Praksis udvalgte 10 patienter fra tilsendt liste Lægerne indsendte data med fast medicin samt hoveddiagnoser Medicingennemgangsmøde blev afholdt med den praktiserende læge, farmaceut, overlæge i intern medicin og yngre mediciner ad hoc (varighed 2 timer). Ved mødet blev et auditskema udfyldt for hver patient (lægens oplysninger om fast medicin blev sammenholdt med liste over den tilskudsberettigede medicin patienten havde købt i perioden. Patientens medicinprofil blev tjekket) Schæfer K, Andersen HH, Birk HO, Munck A. Polyfarmaci i almen praksis, Rapport maj 2010 Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj Polyfarmaciprojekt på ældrecenter i Sorø kommune (4.kvartal 2009/2010) 7 læger deltog med i alt 34 patienter, der blev behandlet med gnsn. 8 præparater/patient (i alt 276 præparater) Metode En kommune og et ældrecenter blev udvalgt Alle læger tilknyttet ældrecenteret fik tilbud om deltagelse Beboere og pårørende blev informeret via folder Ældrecenteret udleverede medicinoplysninger Lægerne fremsendte oplysninger om fast medicin og hoveddiagnoser Medicingennemgangsmøde blev afholdt med den praktiserende læge, farmaceut, regionens praktiserende læge og den relevante sygeplejerske fra ældrecenteret. Ved mødet blev et auditskema udfyldt for hver beboer ½ år efter blev der fulgt op på om medicinændringerne var blevet gennemført. Havndrup MH, Nielsen HL. Systematisk medicingennemgang på ældrecenter, rapport juni 2010 Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

6 Dataregistrering ved medicingennemgang Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj Polyfarmaci i almen praksis (4.kvartal 2009) Resultater Der var 247 ændringsforslag (31%) til den medicinske behandling (i alt 808 præparater) Forslag om seponering udgjorde 59% (af 247 forslag). Alternativt præparat udgjorde 22 %. Manglende indikation eller effekt var det hyppigste problem Polyfarmacipatienter lider ofte af flere kroniske lidelser Manglende overblik over patientens aktuelle medicinering Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

7 Polyfarmaciprojekt på ældrecenter i Sorø kommune (4.kvartal 2009/2010) Resultater Ændringsforslag til 18% af ordinationerne (i alt 276 præparater) Forslag om seponering udgjorde 54% af ændringsforslagene Manglende indikation el. effekt var det hyppigste problem God overensstemmelse mellem medicinoplysninger hos læge og patient Medicinlister gennemgås rutinemæssigt hvert halve år Tværfaglig medicingennemgang fremmer rationel lægemiddelbehandling Opfølgning et halvt år efter 74% af seponeringerne blev sat i værk og alle lykkedes Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj IT-støtte nødvendig Der er brug for IT-støtte for at komme i gang med medicingennemgangene! Ordiprax Antallet af polyfarmacipatienter fremgår, men ikke hvem de er og kun egne ordinationer til egne patienter indgår her. Datafangst Ikke alle læger er med endnu og er lige nu mest en liste over polyfarmacipatienternes præparater FMK Er på vej, men der går noget tid endnu Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

8 IT-støtte (Eksempel fra Region Sjælland og Region Midt) Hvor mange patienter behandles med 6-10 lægemidler lægemidler mere end 15 lægemidler Hvor mange PP-patienter (%-andel) i lægens praksis og i regionen? Hvor stor en andel af medicinudgifterne tegner PP-patienternes sig for i lægens praksis og i regionen? Liste over polyfarmacipatienter i praksis Patient-ID Antal af tilskudsberettigede lægemidler, patienten behandles med Liste over patientens lægemidler (på stofniveau) med tilknyttede anbefalinger (udleveres kun på anmodning fra lægen) Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj Ledelsesrapport (1) Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

9 Ledelsesrapport (2) Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj Yderrapport Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

10 Detaljerapport for anonym yder Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj Patientrapport Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

11 Nyt IT værktøj på vej til lettere medicingennemgang Udfyldelse af papirskema ved medicingennemgang er ikke helt optimal Forberedelse kræver håndkraft Databearbejdning når man kommer hjem Skal kopieres og sendes til lægen efterfølgende Giver ingen opslagsstøtte under medicingennemgangen Sjælland og Midt er derfor i gang med at udvikle et webbaseret redskab til medicingennemgang i IT systemet BOB Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj Nyt IT værktøj på vej til lettere medicingennemgang Webbaseret skema som skal udfyldes under medicingennemgangen sammen med lægen Skemaet er præudfyldt Oplysninger om den medicin patienten har købt samt de gode råd overføres automatisk til skemaet (ATC kode og navn på lægemiddelstof) Patientens køn, fødselsdato og antal præparater overføres ligeledes Spørgsmålene i skemaet kan tilpasses Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

12 Nyt IT værktøj på vej til lettere medicingennemgang Opslagsstøtte så lægemiddelstofnavn og handelsnavn kan følges ad (ex. Glimepirid Amaryl) Ikke tilskudsberettigede præparater kan tilføjes under medicingennemgangen Via en pil kan man gå tilbage i systemet og se hvad patienten købte af medicin i sidste periode Kan bl.a. anvendes til afklaring af præparatskift Medicingennemgangen gemmes og skemaet med kommentarer kan sendes til lægen Ved senere opfølgning ses farvekoder for ny medicin og medicin som patienten ikke længere anvender Efterfølgende bearbejdning af data for flere medicingennemgange lettes, da data er tilgængelige elektronisk. Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj Skitseoversigt af det elektroniske medicingennemgangsskema Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

13 Indsatser i gang Medicinoprydning Regionsrådet har bevilget 2 mio. kr. i budget 2011 til gennemførsel af medicingennemgange i Reg. Sj. Farmaceut Birgitte Aagaard Lund samt to praktiserende læger skal ud og lave medicingennemgange. Kronikerprojekt Region Sjælland er ved at udvikle en portal som bl.a. har til formål at støtte og motivere mennesker med en kronisk sygdom. Farmaceut Mona Rashed skal lave medicinsamtaler med patienter, der skal tilknyttes portalen. Klinisk Farmakologi Det er et stort ønske at have kliniske farmakologer i baglandet Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj Medicinoprydning Et team med en farmaceut og læge skal besøge praktiserende læger og lave medicingennemgang på udvalgte patienter (identificeres via udsendte BOB rapporter). Der er fokus på patienter, der behandles med mere end 15 lægemidler. Lægerne kan besøges enkeltvis, i grupper eller ved aftenmøder Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget har godkendt en rammebevilling til aflønning af de praktiserende læger med 131 kr. pr. medicingennemgang, svarende til en konsultation. Godkendelse af rammebevillingen i lægesamarbejdsudvalget mangler. Sygehusene er forpligtigede til at indgå i et samarbejde om medicingennemgang via driftsaftalen og et mindre projekt på sygehusene er ved at blive beskrevet så overgangen sikres. Ved projektets start blev det anslået at der kunne udføres medicingennemgange?? Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

14 Kronikerprojekt Gennemføre medicinsamtaler med interesserede og relevante kroniske patienter der fast får 6 eller flere lægemidler. Borgerne findes via hjemmesygeplejersker i kommunen Medicinsamtalerne skal mobilisere og understøtte patienterne, så de får: bedre forudsætninger for at indgå i dialog med egen læge om deres medicinering pga. større viden redskaber til at forbedre compliance et større medansvar for egen behandling i forhold til effekt, kontrol og styring Farmaceuten kontakter efterfølgende lægen og drøfter eventuelle problemstillinger eller patienten bestiller tid hos lægen Efter ca. 3 måneder kontaktes patienten mhp. en opfølgning Hvis patienten ønsker det og det er relevant får patienten hjælp til at oprette sin egen profil på regionens kronikerportal Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup IRF årsmøde maj

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Bente Kirkeby, Birthe Søndergaard, Anna Bira Larsen, Lene Sørensen, Else

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 2 Forord Da Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter blev til Region Sjælland,

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Indledning og formål Region Sjælland har gennemført et kvalitetsudviklingsprojekt,

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Rapport - udviklingsprojekt April 2013 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus foto Regionshospitalet Randers Medicinsk afdeling Hospitalsapoteket Aarhus, Randers

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere