Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk"

Transkript

1 Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG

2 Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter 3. Kommunal finansiering Indhold, udfordringer og effekter 4. Sundhedsstyrelsen beregning og formidling 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 2

3 Kommunalreform 1. januar 2007 Politiske mål med reformen: En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati og færre skranker Større borgerindflydelse og bedre nærdemokrati 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 3

4 Kommunalreformens midler Større kommuner minimum indb. Kan bedre møde større krav fra borgerne Flere opgaver kan samles i kommunerne Færre regionale myndigheder Bæredygtigt sundhedsvæsen Ny finansieringsmodel Bedre incitamenter Færre skatteudskrivende led 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 4

5 Finansieringsreformen 1. januar 2007 Sundhedsbidrag Stat (79 + 3) Kommunalt bloktilskud Kommuner (7 + 11) Regioner/kommuner - aftalesystem med private Region Takstafregning ved frit valg Region Omallokering af råderum som følge af frit valg og 1 måneds regel 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 5

6 Finansieringsmodel Regionernes finansiering ❿ Bloktilskud fra staten (udgør ca. 79 pct. af finansieringen) ❿ Et statsligt, (aktivitetsbestemt) tilskud (udgør ca. 3 pct.) ❿ Et kommunalt grundbidrag til finansiering af sundhedsvæsenet (udgør ca. 7 pct.) ❿ Et kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag til finansiering af sundhedsvæsenet (udgør ca. 11 pct.) og en mellemregional afregning 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 6

7 Den danske finansieringsmodel Sundhedsbidrag Stat (79 + 3) Kommunalt bloktilskud Kommuner (11 + 7) Regioner/kommuner aftalesystem med private Almen praktiserende læge, speciallæge mv. Takstpåvirket substitution Private sygehuse Region Takstafregning ved frit valg Grundbevilling og diskretionær takstafregning Sygehus Sygehus Sygehus Sygehus Grundbevilling og diskretionær takstafregning Region Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Omallokering af råderum som følge af frit valg og 1 måneds regel 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 7

8 Anvendelsen af DRG-systemet 145 mia. kr. i 2007 Stat (Bloktilskud 68,7 mia. kr. + aktivitetspuljer 2,4 mia. kr.) Kommunalt bloktilskud Kommuner (Kommunal (med)- finansiering 10,1 mia. kr.) Region Takstafregning ved frit valg (Mellemregional afregning 4 mia. kr) Region Private sygehuse (Udvidet frit valg baseret på DRGtakster 1 mia.) Sygehus Afdeling Sygehus Afdeling Takstafregning fra region (ca. 30 mia.) Takstafregning fra sygehus (ca. 30 mia.) Sygehus Afdeling Sygehus Afdeling

9 Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter 3. Kommunal finansiering Indhold, udfordringer og effekter 4. Sundhedsstyrelsen beregning og formidling 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 9

10 Kommunal aktivitetsbaseret (med)finansiering Kommunal medfinansiering (betalingskommuner): Somatisk sygehusaktivitet, herunder stationær genoptræning Psykiatrisk sygehusaktivitet Aktivitet i praksissektoren Kommunal finansiering (bopælskommuner): Færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter Patienter på hospice Ambulant genoptræning 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 10

11 Somatisk aktivitet Stationær behandling 30 pct. af DRG-takst, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse. Ambulant behandling 30 pct. af DAGS-takst, dog maksimalt 320 kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter udgør kr. Genoptræning under indlæggelse 70 pct. af genoptræningstakst 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 11

12 Psykiatrisk aktivitet Stationær behandling 60 pct. af sengedagstakst, dog maks kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling 30 pct. af besøgstakst 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 12

13 Aktivitet i praksissektoren Speciallæge Almen læge Fysioterapi 30 pct. af taksten, dog maks. 320 kr. pr. ydelse. 10 pct. af udgifterne for bruttohonorar for grundydelser 10 pct. af honorar Kiropraktik 10 pct. af honorar Psykologhjælp 10 pct. af honorar Fodterapi 10 pct. af honorar Tandlæge 10 pct. af honorar 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 13

14 Værdien af den kommunale medfinansiering i 2008 kr. Somatik stationær (inkl. genop.) Somatik - ambulant I alt somatik Psykiatri - stationær Psykiatri ambulant I alt psykiatri Praksissektoren Kommunal medfinansiering i alt marts 2009 DRG konference i Oslo 14

15 Kommunal medfinansiering - udfordringer Er incitamenterne stærke nok? - Tilpasningsmuligheder: Justere lofter Justere procentdel af DRG-taksten der skal betales Indførelse af differentierede takster Målretning af betaling mod de områder kommunerne kan påvirke Husk at se på alle kommunale udgifter dvs. også sygedagpenge mv. Nedsættelse af et udvalg vedrørende incitamenter i den kommunale medfinansiering blev aftalt i økonomiaftalen for marts 2009 DRG konference i Oslo 15

16 Kommunal medfinansiering - effekter Der er kommet stor fokus på kommunal sundhed Knap 70 pct. af kommunerne har iværksat særlige initiativer for at nedbringe udgifter til medfinansiering 80 pct. af kommunerne har iværksat patientrettet forebyggelse 90 pct. af kommunerne har iværksat borgerrettet forebyggelse men der mangler stadig viden om hvilke kommunale indsatser der virker (bedst) Effekten på kommuneniveau er meget forskellig 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 16

17 Sundhedsaftalernes indhold Alle kommuner og regioner har indgået sundhedsaftaler Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Indlæggelsesforløb Træningsområdet Hjælpemiddelområdet Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Indsatsen for mennesker med sindslidelser Alle sundhedsaftaler skal godkendes af Sundhedsstyrelsen 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 17

18 Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter 3. Kommunal finansiering Indhold, udfordringer og effekter 4. Sundhedsstyrelsen beregning og formidling 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 18

19 Kommunal finansiering Færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter samt patienter på hospice 100 pct. af sengedagstaksten, på kr. pr. dag (2009-priser) Genoptræning efter udskrivning fra sygehus 100 pct. finansiering af ambulant genoptræning (almindelig eller specialiseret) 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 19

20 Færdigbehandlede patienter Der afregnes fra den dag, hvor patienten registreres som færdigbehandlet til udskrivningsdagen. Hvis det er samme dag, ingen afregning. En patient er færdigbehandlet i stationært regi, når patienten ud fra en lægelig vurdering kan udskrives, dvs. når behandlingen er afsluttet, eller indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling (Fællesindhold). Der kan foretages behandlinger i periode, hvor patient er færdigbehandlet, som ikke kræver indlæggelse. 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 20

21 Ambulant genoptræning Kommunerne har overtaget myndighedsansvaret for al genoptræning, som skal tilbydes patienter efter udskrivning fra et sygehus. Kommunerne kan som hovedregel tilbyde genoptræningen ved egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med regionsråd, andre kommunalbestyrelser eller private institutioner eller sygehuse mv. Som en undtagelse herfra gælder, at genoptræningsydelser skal leveres af det regionale sundhedsvæsen, hvis en patient har behov for specialiseret, ambulant genoptræning, der forudsætter et sygehus ekspertise, udstyr mv. 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 21

22 Værdien af den kommunale finansiering i 2008 kr. Somatik - færdigbehandlede Somatik - hospice Psykiatri færdigbehandlede I alt færdigbehandlede og hospice Alm. ambulant genoptræning Spec. ambulant genoptræning I alt ambulant genoptræning Kommunal finansiering i alt marts 2009 DRG konference i Oslo 22

23 Ambulant genoptræning - udfordringer Diskussionspunkter: Almindelig og specialiseret ambulant genoptræning Behandling og genoptræning Er gamle gråzoner afløst af nye gråzoner? 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 23

24 Færdigbehandlede patienter udfordringer (I) Færdigbehandlingstaksten Færdigbehandlede patienter der dør på sygehuset Behandling af færdigbehandlede patienter Udskrivningsparat / færdigbehandlet 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 24

25 Færdigbehandlede patienter udfordringer (II) Forskellige varslingsfrister på kommuneniveau Færdigbehandlede patienter der skifter bopæl mellem indlæggelse og færdigbehandlingsregistrering (advisering) Færdigbehandlede patienter der skifter bopæl efter færdigbehandlingsregistrering (psykiatri) 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 25

26 Færdigbehandlede patienter effekten? Ingen synlige fald i antal færdigbehandlede sengedage, men meget stor fokus på problematikken i pressen og (dermed også) i kommunerne 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 26

27 Sengedage færdigbehandlede patienter Sjælland Hovedstaden Syd Midt Nord Somatik Somatik Psykiatri Psykiatri 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 27

28 Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter 3. Kommunal finansiering Indhold, udfordringer og effekter 4. Sundhedsstyrelsen beregning og formidling 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 28

29 Månedens gang Datagrundlag for opgørelse Meddelelse om opgørelse på esundhed Individdata udsendes Frist for indsigelser Afregning Statusinformation bankdag 6. SST foretager foreløbige opgørelser i måneden efter ydelsesmåneden Løbende opdateringer indtil årsopgørelsen pr. 1. marts 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 29

30 DRG - Informationssystem (esundhed) Formidling af informationer til kommunerne på 4 detaljeringsniveauer: 1. Oversigt 2. Standardtabeller 3. Analyseniveau 4. Individdata vedr. kommunal myndighedsopgave Formål: Lokal styring og planlægning, eksempelvis Budgetlægning Budgetopfølgning Forebyggelse 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 30

31 Sammenfatning Indførelse af kommunal (med)finansiering har sat fokus på sundhed og forebyggelse Kommunernes kapacitet til at gå ind i opgaven er meget forskellig Nye snitflader skaber nye gråzoner Klare definitioner / klassifikationer er en forudsætning for succes 11. marts 2009 DRG konference i Oslo 31

Sundhedsområdet Struer Kommune

Sundhedsområdet Struer Kommune Sundhedsområdet Struer Kommune Agenda 1. Strukturreformens mål og betydning for kommunerne 2. Sundhedsloven 3. Eksempler på nye kommunale ansvarsområder 4. Den økonomiske ramme, takster og styring heraf

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering

Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering Bente Ege Master of Public Health MPH 2007:20 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Regionsdannelsens

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL en registerbaseret analyse af kommunerens meromkostninger til overførselsindkomster, medfinanciering i sundhedsvæsenet og andre støttende foranstaltninger

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2 KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2 en registerbaseret analyse af kommunerens meromkostninger til overførselsindkomster, personlig og praktisk hjælp og andre støttende foranstaltninger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Analyse af privat offentligt samspil i sundhedsvæsnet Lægeforeningen Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 1 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere