Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen"

Transkript

1 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side Kurser til voksne Side 17

2 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side Kurser til voksne Side 17 3 Jette Myglegaard, formand UDGIVET AF ADHD-foreningen Pakhusgården Odense C Tlf.: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Mads Peder Nordbo Redaktionen modtager gerne artikler til bladet på mail: Artiklerne i bladet står for forfatternes egen regning og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendt materiale og til at publicere det på ADHD-foreningens hjemmeside: www. adhd.dk TRYK Glumsø Bogtrykkeri A/S ISSN Oplag: 8300 Leder maj 2013 I denne tid er det en stor glæde at være formand i vores forening. Vi har fået afsluttet 2012 med et tilfredsstillende økonomisk resultat og, hvad jeg er særlig glad for, med en reel viden om, hvad det er, vi gør. Vi har fået systematiseret registreringen af hele vores indsats således, at vi nu med sikkerhed kan sige noget om, hvor mange vi laver indsatser for, og hvem det er, vi laver indsatser for, men også noget om, hvad det, som vi har gjort, har betydet for de mennesker, der har været i berøring med os. Vi er ikke færdige, men rigtig godt på vej med denne helt nødvendige øvelse, hvis vi skal sikre, at vi fortsat ikke bare gør noget, men også gør det rigtige for de mange mennesker, der er berørt af ADHD i deres hverdag. Det har været meget værdifuldt at have denne viden i forbindelse med udarbejdelsen af beretningen for 2012, som I kan læse et uddrag af på siderne i dette blad. Lad mig blot nævne udpluk herfra. Vores satsning på Rådgivning har vist sin berettigelse med en stigning på 400 % i forhold til De frivilliges indsats, uanset om det er ude i lokalafdelingerne eller centrale aktiviteter, er af uvurderlig betydning for foreningens aktivitetsniveau. Vi ved nu, at størsteparten af de frivillige føler sig så godt klædt på til de opgaver, de varetager, at de gerne vil uddanne sig mere, og at den største faktor for at være frivillig er, at de kan bruge egne kompetencer og erfaringer. Med den viden er det ikke overraskende, at det strømmer ind med professionelle, der ønsker at være frivillige forældretrænere. Med det økonomiske fokus, der er på alle områder indenfor det offentlige, lever kompetencer og erfaringer en kummerlig tilværelse. Beretningen fokuserer også på foreningens øvrige aktiviteter, og baseret på målsætningsprogrammet udfolder dette vigtige udviklings- og uddannelsesarbejde samt fortaler- og kommunikationsarbejder, hvor vi er med til at sætte dagsordenen politisk og i offentligheden blev også året, hvor ADHD-foreningen blev en organisation, der ved sit virke er begunstiget til at drive forskningsprojekt. Kig selv i beretningen og læs det, du finder mest interessant. Børnene, de unge og deres familier blev hårdt prøvet ved KL s lockout efter påske. Ikke mindst genoptagelsen af dagligdagen efter fire uger uden faste rammer, der næsten var ved at blive rutine, har været særligt udfordrende. I foreningen ventede vi også med længsel på normalisering af forholdene så vores Vild & Stille-kampagne kunne folde sig ud. Den 6. maj blev dagen, hvor alle skoler modtog minibogen Alle er gode til noget skrevet af Renée Helmig Toft Simonsen. Bogen er sendt ud til alle elever i klasse, og den kan medvirke til at få en snak om rummelighed og forskellighed og ikke mindst det faktum, at alle er gode til noget. Jeg er meget glad og stolt over på denne måde at kunne give et bidrag til øget inklusion i folkeskolen. Det er der brug for. Så har du berøring med en skoleklasse i indskolingen så spørg endelig, hvornår der er planlagt læsning af den lille gule bog og hvordan læreren har tænkt klasserumsdialogen og aktiviteterne skal foregå. God læsning og rigtig god sommer. DEADLINE for blad nr. 4/ juli Udkommer august. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Forsidefoto: Modelfoto ANNONCETEGNING Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A, Postboks 16, 5540 Ullerslev, tlf kl og hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet ADHD-foreningen præsenterer de 4 hovedtalere på ADHD-konferencen...4 En værdig modtager af Aalykkeprisen Vind deltagelse for to på konferencen...8 Frivillige KiK-piloter søges...9 Det er aldrig for sent at blive afklaret...11 Vild og Stille er en succes...13 Læserbrev: Udsatte unge spises af...15 Viden til voksne med ADHD og pårørende...17 Direktørens klumme...19 En reform af kontanthjælpssystemet...21 Uddrag fra ADHD-foreningens beretning Løgstrup Skole inkluderer ADHD-elever...26 Mød ADHD-foreningens Hovedbestyrelse...28 ADHD-foreningens Konference Lokalafdelinger...35

3 4 ADHD-foreningen præsenterer de fire hovedtalere på ADHD-konference 2013, Vision & Virkelighed 1. Hovedoplæg Adult Outcomes of ADHD Children: Implications for Management v/ Russell Barkley (USA) Tidligere var det kun børn som fik diagnosen ADHD, men tiden har vist, at ADHD ikke forsvinder, når man bliver voksen den ændrer sig. Men hvordan ser børnenes ADHD så ud i deres voksenliv? Hvilken form tager den og hvad er konsekvenserne i forhold til f.eks. den voksnes evner for at mestre hverdagen og håndtere sit eget liv? Vær med når Russell Barkley præsenterer nyeste viden om implikationerne af børns ADHD i voksenlivet. Russell Barkley Dr. og internationalt anerkendt psykiater med omfattende ekspertviden om ADHD hos både børn og voksne. Han har specialiseret sig i ADHD gennem mere end 35 år. Han er klinisk forsker, underviser og praktiserende læge. Derudover har han forfattet både bøger og artikler om ADHD, samt bestridt utallige tillidshverv både i USA og internationalt. 2. Hovedoplæg ADHD i Danmark anno 2013 v/ Per Hove Thomsen Nye kliniske retningslinjer for ADHD er på vej. Men hvad er processen og evidensen bag og hvordan spiller det sammen med vægtningen af forskellige behandlingstilgange i ADHDbehandlingen? Per Hove Thomsen giver status for Danmark og et bud på hvad der vil ske i fremtiden indenfor ADHD-forskning. Per Hove Thomsen Klinisk professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Århus Universitet og overlæge, dr.med. ved Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov. Han er forfatter til flere bøger om ADHD hos både børn og voksne.

4 5 Ud over de fire hovedoplæg byder konferencen på temablokke, standområde, festaften og meget andet. Læs mere om konferencen og se hele programmet på 3. Hovedoplæg ADHD in Schools: the Challenge of moving scientific knowledge into Educational practice v/rosemary Tannock (Canada) Hvad er nøglekomponenterne når forskning skal oversættes til praksis? Rosemary Tannock vil diskutere forskellige tiltag, som hun har brugt i arbejdet med lærere/ pædagoger og skoleadministration omkring ADHD og dets indvirken på læring, fagligt udbytte og undervisningsteknikker. Rosemary Tannock PhD, senior forsker ved The Hospital for Sick Children (SickKids) og professor i psykiatri og i specialpædagogik ved University of Toronto. Hun har i mange år arbejdet specifikt med ADHD i skolesammenhænge og er en af hovedkræfterne i TeachADHD, som fokuserer på at bringe forskningsviden ud i praksis. I 2012 besøgte Folketingens Børne- og Undervisningsudvalg hende, som en del af en studietur omkring Canadas uddannelsesmæssige succes. 4. Hovedoplæg ADHD i voksenlivet v/jesper Karle Hvad siger den nyeste forskning om ADHD hos voksne? Hvad ved vi om ADHD s rolle for uddannelse, arbejde og familieliv? Jesper Karle præsenterer fakta og giver sit bud på hvad vi kan gøre på uddannelsesstederne, i sundhedsvæsnet og på arbejdspladsen for at forbedre statistikkerne og sikre at voksne med ADHD er inkluderet. Jesper Karle Speciallæge i psykiatri, dr. Med. Han har gennem mange års arbejde som privat praktiserende læge og sin tidligere tilknytning til Københavns Universitet en bred indsigt i det psykiatriske område. Han er direktør for PPclinic, som foruden behandling har specialiseret sig i at kombinere en sundhedsrettet indsats med beskæftigelse for mennesker med psykiske helbredsproblemer.

5 6 En værdig modtager af Aalykkeprisen 2012 På sidste års ADHD-konference modtog Elin Søndergaard Aalykkeprisen for sit store engagement i ADHD-sagen. ADHD-foreningen har besøgt Elin og hendes familie for at høre lidt mere om, hvad det er, de gør. Af Susanne Ploug-Sørensen Foråret er endelig kommet til Danmark og rejsen går på denne aprildag gennem lysegrønne bakker, nikkende påskeliljer og træer med sprængfarligt store knopper. Destinationen er et nedlagt landbrug lige midt på Fyn. Her bor Elin Søndergaard og hendes familie. Jeg har aftalt at mødes med Elin for at høre lidt om hendes engagement i ADHD-sagen. For Elin er en ildsjæl med hjertet på det rette sted og med en familie, som bakker op og støtter hende i arbejdet for at hjælpe og vejlede familier med ADHD. Elin og hendes mand gennem 21 år, Steffen, tager glade imod i døren og inviterer mig ind i et hyggeligt køkken. Rummet danner tydeligvis rammen om et aktivt liv med mange mennesker. På bænke og stole langs det store spisebord er der god plads. En ting springer straks i mine øjne; direkte overfor indgangsdøren og lige henover den stol, som Elin sætter sig til rette i, hænger der fire kunstværker: de tre af dem er farveglade malerier lavet af de to plejebørn, som har været i familien i henholdsvis 10 og 12 år. Det fjerde er det indrammede tryk af Troels Trier, som Elin modtog som en del af anerkendelsen på ADHD-foreningens konference i september sidste år. Triers lidt naive streg og de stærke farver passer perfekt til de tre børnetegninger og tilsammen siger de noget om, at her handler det om mennesker og at der er knald på farverne såvel som på livet. ADHD har længe været en hjertesag for Elin. Hun er stødt på diagnosen både i sit privatliv og i sit professionelle liv som plejefamilie. Kolleger landet over nyder godt af Elins

6 7 omfattende viden om ADHD, ligesom mange mennesker med ADHD i familien opsøger hende for at få råd og vejledning. Vi møder så mange mennesker, der har stødt sig på livet, fortæller Elin. De er helt desperate og mange er tæt på at give op og isolerer sig selv, fordi det er nemmere. Hun forklarer videre, hvordan hun mener, det handler om at finde en balance i forhold til omgivelserne. En balance, hvor omgivelserne viser hensyn til de udfordringer et menneske med ADHD har, samtidig med at den enkelte må påtage sig at arbejde hårdt for at kunne fungere i den eksisterende virkelighed. Det nytter ikke, at man forventer, at hele verden skal indrette sig efter ens særlige behov. Dels er det fuldstændigt umuligt, og dels betyder det bare at ADHD en bliver det styrende i alle situationer. Og det er ikke i orden overfor andre mennesker, uddyber hun. Vi oplever ofte, at folk er helt moste. Enten af deres partner, som helt har taget styringen med familien eller måske af velmenende fagfolk, som tager magten fra den enkelte i et forsøg på at hjælpe, tilføjer Steffen, før han går ud med kaffe og wienerbrød til de to tømrer, som er i færd med at sætte solceller op på taget. Elin fortsætter med at forklare, hvordan det er ligeså vigtigt for par, hvor den ene har ADHD, som for alle andre par, at der er en form for ligevægt. Ellers bliver den ene part træt af at bære hele ansvaret og den anden part træt af at føle sig skyldig, forklarer hun og fortæller om en kvinde, der sammen med sin mand havde besøgt dem, og som talte om før og efter Elin og Steffen. Kvinden påstår, at hvis ikke hun og hendes mand var blevet tvunget til at se på deres indbyrdes roller i parforholdet, så var de blevet skilt. Når folk henvender sig for at få vores mening, så får de den. Vi kalder en skovl for en skovl og er meget direkte. Men vi gør det med respekt og forståelse det er vigtigt, siger Elin og fortsætter, så kan det godt være, de lige skal have tid til at fordøje det, men når så de er klar til at snakke om det, så er vi også klar. Det, vi tilbyder, er ikke behandling. Det er støtte og rådgivning. Vi tager os tid til sammen med familierne at tale os ind på, hvad der er på spil i netop deres familie og hjælper dem til at sætte deres egne ord på det, der er svært. Vi bruger meget tid på at observere, lytte og vente til det rigtige tidspunkt, forklarer Elin. Nu kommer plejebørnene hjem. På et øjeblik er det fredfyldte køkken fyldt med hektisk energi og aktivitet. Elin tager mig med ud i det, som en gang var en stald, og ser på den lejlighed som parret har indrettet, så familier med ADHD kan komme og bo der nogle dage, mens de får et pusterum og et par gode råd med på vejen. Det hele er meget gennemtænkt med tavler, skemaer, kugledyner osv. Og så er der tænkt på at indrette især dobbeltværelset på en måde så forældrene har godt overblik over hele den store naturgrund, så de kan slappe lidt af, når børnene giver den gas udenfor. Og i haven er der både klatretræer, legeplads, dyr og en badesø som i disse uger er ved at svømme over med tudse- og salamanderæg. Det handler om at skabe rammerne så folk føler at her er det trygt at være selvom de har nogle andre omgangsformer og opdragelsesmønstre på grund af ADHD en, siger Elin. Det skal ikke være som på et hotel eller en campingplads, hvor de måske oplever, at folk ser skævt til dem, fordi de er anderledes og larmer og er urolige. Ulvetimen nærmer sig og andre opgaver trækker. Jeg siger tak for denne gang og kører igen ud i det bakkede landskab omkring dette lille midtfynske åndehul. Ildsjæle indgyder altid til respekt. Elin og hendes familie er ingen undtagelse. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det var fuldt fortjent at Aalykkeprisen 2012 fandt sit hjem lige netop her i det hjertevarme køkken hos Elin og Steffen. Læs mere om Elin og Steffen på deres hjemmeside Hvem skal have Aalykkeprisen i 2013? Siden 2011 har ADHD-foreningen uddelt Aalykkeprisen på årets konference. Prisen er opkaldt efter Morten Aalykke, som med sin enestående indsats var med til at sætte ADHD og ADHD-foreningen på dagsordenen i forbindelse med afviklingen af aktiviteterne i Fællesklubben på Lindø-værftet. Hans indsats resulterede i megen omtale og anerkendelse samt i en stor kontant donation til foreningens fortsatte arbejde. Nu er vi på udkig efter en kandidat til dette års pris. Kriterierne for at kunne være med i opløbet er, at den nominerede skal have ydet en indsats ud over det sædvanlige for ADHD-sagen. Prisen overrækkes på konferencen og består af en plakat af Troels Trier samt en check på kr. Hvem kender du, som fortjener at komme i betragtning til denne anerkendelse? Du kan indtil 1. august nominere kandidater ved at sende en mail til adhd.dk. Mailen skal indeholde følgende oplysninger: Navnet på den person (en eller flere) du vil nominere En kort begrundelse for din nominering Dit navn og et telefonnummer vi kan træffe dig på, hvis vi har spørgsmål

7 8 Vind deltagelse for to på konferencen, ADHD 2013 Vision & Virkelighed Igen i år udlover ADHD-foreningen i alt 5 x 2 fribilletter til årets ADHD-konference den 5. og 6. september 2013 i en eksklusiv udtrækning kun for ADHD-foreningens medlemmer. På konferencen kommer førende danske og udenlandske forskere og eksperter og holder foredrag og diskussionsoplæg om ADHD fra mange forskellige vinkler. Billetterne udloddes i 5 par af 2 styks, så du kan som medlem af ADHD-foreningen vinde en friplads til dig selv og en ledsager efter eget valg. Fripladserne inkluderer deltagelse i alle dele af programmet, fuld forplejning og indkvartering på konferencehotellet i et fælles dobbeltværelse. Læs mere om konferencen og se det fulde program på hjemmesiden. Sådan deltager du i udtrækningen: Send en til med ordet friplads i emnefeltet. I mailen skriver du dit fulde navn, dit telefonnummer, en adresse og dit medlemsnummer (starter med A, B, C eller D og er trykt på bagsiden af dit medlemsblad). Deadline for deltagelse i konkurrencen er 1. august Vinderne udtrækkes i starten af august og får direkte besked. Navnene offentliggøres desuden i medlemsbladet. Det med småt: Kun myndige personer med medlemskab af ADHD-foreningen kan deltage Er du allerede tilmeldt konferencen på almindelig vis, kan du stadig deltage. Du får så det indbetalte beløb tilbage og omregistreres til et dobbeltværelse sammen med din ledsager Hver af de 10 fripladser (5x2) har en værdi på er kr. Præmien kan ikke byttes til kontanter eller andre gaver Ansatte i ADHD-foreningen kan ikke deltage

8 9 Frivillige KiK-piloter søges til forældrekursus Vil du deltage i et banebrydende forskningsprojekt? Vil du være med til at gøre en forskel for pressede familier? Har du ekstra tid og kræfter? Nordsjælland: Erik Jørgensen og Dorthe Nielsen Østsjælland: Jannie Nyholm og Brian Mørch Fyn: Kirsten Højsgaard Østjylland: Søren Zastrow Sønderjylland: Lone Bech Hansen og Janne Sandberg ADHD-foreningen er gået i gang med et nyt forskningsprojekt, hvor vi skal måle effekten af et nyt forældretræningskursus. Kurset hedder Kærlighed i Kaos (KiK) og henvender sig til forældre til børn med ADHD eller ADHDlignende vanskeligheder på 3-9 år. Forældrene mødes i grupper af 7 par en hverdagsaften om ugen i 12 uger, og gruppen ledes af to forældretrænere. Kurserne skal køre i ADHD-foreningens lokalafdelinger rundt om i landet. Hver lokalafdeling skal bruge 2 frivillige personer, kaldet KiK-piloter, som vil være behjælpelige med den praktiske afholdelse af kursusforløbet, der starter i januar Arbejdsopgaven er: 1) at sprede budskabet om kurset til forældre i lokalområdet ved at uddele informationsmateriale 2) at få kurset til at fungere i praksis, dvs. finde egnede lokaler, bestille sandwich, lave kaffe etc. 3) at være projektlederens forlængede arm lokalt og støtte op om projektet efter behov Som KiK-pilot vil du blive inviteret med til informationsmøder, og du vil få et diplom på din indsats som frivillig. Når kurserne er slut trækker vi lod blandt de deltagende KiKpiloter om et weekendophold for to personer. Så hvis du vil hjælpe til med at skaffe gratis forældretræning til familier i dit lokalområde, så send en mail til bestyrelsen i dit lokalområde inden d. 1. august 2013 Storkøbenhavn: Anders Dinsen adhd.dk Forældrerådgivning om børns sproglige udvikling Præsentation af Camilla Nellemann fra forældrerådgivning om børns sproglige udvikling Jeg er uddannet logopæd (2011) fra Syddansk Universitet og er på nuværende tidspunkt studerende på kandidatuddannelsen i Audiologopædi. Sideløbende med studiet har jeg fungeret som studentermedhjælper i ADHD-foreningen. Mine primære faglige interesseområder er børns sproglige udvikling samt sprog- og talevanskeligheder hos børn. Jeg har i kraft af min uddannelse en bred viden om disse områder og vil som rådgiver for ADHD-foreningen meget gerne tage en snak med jer om eventuelle bekymringer I har i forhold til jeres barns sproglige udvikling og om tale-/ sprogvanskeligheder I oplever hos jeres barn. Jeg tror på, at dialog samt information og rådgivning, om hvad der sprogligt kan forventes af børn på forskellige alderstrin, kan hjælpe til at mindske bekymringer. Jeg tilbyder telefonisk og skriftlig (pr. mail) rådgivning omkring sproglig udvikling samt sprog- og talevanskeligheder (udtalevanskeligheder, lille ordforråd, stammen, tosprogethed m.m.). Derudover kan jeg give ideer til sprogstimulering i hverdagen og hjælpe til at vurdere, hvorvidt det vil være relevant at inddrage en logopæd/talepædagog. Jeg glæder mig til at bruge min viden som logopæd i ADHD-foreningen, og ser frem til sammen med jer, at hjælpe jeres børn bedst muligt på vej med sproget. Telefontid: Tirsdag kl Telefonnummer:

9 11 Det er aldrig for sent at blive afklaret Thomas Lyck er 38 år gammel, bor i Odense C, og er p.t. jobsøgende. Fotograf: Malte Lillelund Nørgaard.. Af Thomas Lyck I denne artikel fortæller Thomas Lyck, der siden november 2012 har været i et udredningsforløb, om, hvorfor han som 38-årig valgte, at nu skulle det være. Mange gange er det tilfældighederne, som gør, at man ændrer retninger i livet eller får svar på et af de store uløste mysterier i ens tilværelse. Min skæbne blev, at jeg lyttede til radioudsendelsen Fordomsfrekvensen, hvor Anders Stjernholm gæstede programmet om det at lide af ADHD. Jeg var alligevel ikke alene om det! De to timer, radioudsendelsen varede, var én lang øjenåbner for mig. Det var et langt bombardement af den ene Aha-oplevelse efter den anden. Jeg kunne mærke min krop dirre og mærke en varm følelse gå igennem mig Der var en anden person, som havde det ligesom mig. Anders udtalelser til journalist Rebecca Svendsen samt komikerkollega Torben Chris beskrivelse af Anders væremåde i givne situationer var det sidste skub for mig i retningen mod beslutningen om at få klarethed over mit eget liv. Klar til at tage det store skridt Tvivlen var forsvundet. Jeg fik taget det sidste lange tilløb, og kontaktede min læge med henblik på at få klarhed over min situation. I det jeg havde mit baglands fulde opbakning, var skridtet ikke svært. Her 3 måneder senere, har jeg været igennem en udredning og er i gang med medicinbehandling for ADHD. Jeg har i dag en stærk følelse af taknemmelighed over, at jeg efter 38 år har fået klarhed over mit problem, som på mange måder har været skyld i en række nedture igennem mit liv. Mor, hvorfor er jeg ikke som de andre? Jeg har altid følt mig en smule anderledes end mine kammerater - dog uden at tænke videre over det. Mine forældre så mig som det længe ønskede barn, og jeg blev fyldt med opmærksomhed og forkælelse. Jeg skilte mig ikke umiddelbart ud fra den brogede flok af drenge i bybilledet, hverken udseendemæssigt eller adfærdsmæssigt. De problemstillinger, som jeg har kæmpet med, har på mange måder ikke været åbenlyse og er kommet bag på de fleste. Jeg var den typiske dreng med stort D med en masse krudt bagi, og fodbold var min helt store passion. Jeg kunne bruge flere timer på at løbe alene rundt nede på fodboldbanen med højre albue løftet godt op bag højre øre og mine fodboldsokker trukket helt ned til anklerne og øve mig i at lave millimeterpræcise afleveringer på over 30 meter, som jeg havde set mit store idol Søren Lerby gøre på prime time tysk tv lørdag efter lørdag. Fodbolden var min tro kammerat den bedste ven, som jeg aldrig fik, og som jeg er sikker på holdt mig væk fra at blive mobbeoffer i skolegården. Jeg tænkte ikke så meget over det dengang, men det giver meget ræson, at man ikke kan drille ham, som gang på gang afgjorde fodboldkampene mod parallelklassen nede i skolegården med den afgørende scoring. Var jeg ikke i nærheden af fodboldbanen, kunne man med garanti se mig komme gående med min tro følgesvend Den lille runde plastikbold. Flyverskjul oppe på drengeværelset Lille Thomas var en typisk lille skrøbelig dreng som en given anden otteårig på godt og ondt. Jeg havde det med at trække mig lidt tilbage for mig selv, når mit lille skrøbelige hoved hungrede efter ro. Det kunne være, at jeg havde haft nok modgang eller konflikter for en dag, eller bare at mit behov for menneskekontakt var fyldt op til bristepunktet og havde fået nok af omverdenen. Tiden gik med indadvendte aktiviteter, og det, som fangede en lille dreng med nørdede tendensers opmærksomhed i det herrens år 1984, var den lille lommeregnerlignede spillemaskine Den lille professor. En perfekt fritidsbeskæftigelse, der simulerede komplicerede matematikopgaver og kunne udfordre en skoledreng, som kedede sig i skolen pga. manglende udfordringer. De fleste drenge på min alder faldt i søvn til en historie fra mor og far eller med en jumbobog i hånden. Jeg lå troligt og slappede af med enten det tunge Lademanns leksikon eller et atlas - i fuld gang med at memorere de europæiske hovedstæder eller parre de mange farverige flag fra alle verdens lande med de dertilhørende landenavne. Man kan sige, at jeg i stedet for at udvikle mig til en glad, udadvendt og kreativ ung mand hurtigt blev ham den gammelkloge, som altid higede efter at være bedrevidende og som for alt i verden ville have ret. I dag er det hele anderledes, for det er heldigvis aldrig for sent at blive afklaret.

10 13 Vild og stille er en succes på skolerne i hele landet forbi hjemmesiden ved at gå ind på www. adhd.dk, hvor der linkes til både pressemeddelelse og klassekonkurrence. Her kan du også læse bogen Alle er gode til noget i en ipaper-udgave lavet til onlinebrug. Vi har sendt i alt bøger ud til skolerne og efterfølgende sendt yderligere godt af sted efter folk har rettet henvendelse til os. Alle er gode til noget er skrevet af forfatter og psykolog Renée Helmig Toft Simonsen og fantastisk illustreret af tegner Lars Munck. Budskabet i bogen er, at der skal være plads til alle og at vi alle er gode til noget uanset, hvem vi er og hvad vi har med os i livet. Vi håber, at det er en tanke, der kan bide sig fast i klasserne, da vi har brug for at se hinandens styrker og ikke svagheder; især som børn. Ingen børn slipper godt igennem skolen, hvis de føler sig udenfor eller måske endda moppede. D. 6. maj sendte ADHD-foreningen årets Vild & Stille-kampagne, Alle er gode til noget, ud til samtlige børn i klasse på alle landets skoler. Vi var lidt nervøse for, hvordan skolerne ville modtage materialet midt i travlheden oven på den langstrakte lockout, men den nervøsitet blev allerede fra første dag fejet helt af banen. Interessen og begejstringen fra skoler og lærere har nemlig været meget overvældende, og vi bliver dagligt kontaktet af skoler, der beder om flere bøger til andre klassetrin eller lærere eller blot spørge om lov til at give deres overskud af bøger videre til nærliggende børnehaver eller børn fra ældre klasser. Vi er meget glade for den flotte modtagelse og er især glade for, at Vild & Stillekampagnen er blevet en ting, som skolerne ser frem til at modtage og bruge år for år. Det er også godt at se, at kampagnen skaber interesse på vores onlinemedier, hvor vi som forening oplever mere og mere aktivitet og respons. Allerede i løbet af weekenden op til kampagnestart blev opslaget herom for eksempel set af samlet personer på Facebook samt delt 580 gange, og efter blot en uge havde 665 klasser allerede været inde og printe et diplom på hjemmesiden for Alle er gode til noget. Du kan også kigge

11 15 LÆSERBREV Udsatte unge spises af med piller Ingvald á Kamarinum Specialskoleleder, Fjordskolen Munkholmvej Holbæk I den aktuelle debat hører vi, at danskere fik ADHD-medicin i 2012 ifølge tal fra Statens Serum Institut. En kraftig stigning, der undrer politikerne, men på ingen måde kommer bag på mig. Regeringen har skåret ned på behandlingsmulighederne og i stedet forsøgt at inkludere eleverne med ADHD i normale klasser. Resultat: Flere får medicin for at kunne komme igennem hverdagen. Det er ikke blot psykiaternes skyld, at der udskrives mere og mere medicin til de nødstedte børn, der uforskyldt er blevet diagnosticeret med den efterhånden almindelige lidelse ADHD. Et enormt stort ansvar ligger på skuldrene af vores politikere de politikere, vi har valgt til at tage sig af dem, der har det svært. Det viser sig desværre, at børn med ADHD blot får det værre og værre med den siddende regering. Inklusion er for mig at se en billig måde at udsætte den totale eksklusion. Børnene sættes i normale klasser, får medicin for at indordne sig, og man trykker på en pauseknap, så de ikke får reel behandling for deres sygdom den holdes blot nede. Resultatet er, at den blusser op den dag, de stopper på medicin, eller ikke lærer selv at tackle, hvordan man skal leve med de udfordringer, ADHD fører med sig. I stedet bør disse børn behandles på de specialskoler, som regeringen er i gang med at sløjfe. Behandlingen skal bestå af en hverdag i faste, trygge rammer med personale, der er uddannet i netop at tage sig af børn som dem. Med den rette behandling falder brugen af medicin beviseligt, børnene klarer sig bedre, og færre kommer ud i en kriminel deroute. Almindelige folkeskolelærere er enormt dygtige, men de er ikke uddannet i at tage sig af børn med ADHD. Det er derfor dybt urimeligt, at de skal inkludere børn med særlige vanskeligheder i de i forvejen store klasser. De er ganske enkelt ikke rustet til det, og det går ud over hele klassen og ikke mindst børnene med ADHD. Det er desuden bevist, at børn på specialskoler tager mindre medicin, fordi vi sørger for at danne rammer, der tilgodeser deres lidelse i stedet for at proppe dem ind i et normsæt, som de simpelthen ikke passer ind i. Ja, det gør skolegangen for et barn med ADHD dyrere end for et almindeligt barn. Men hvor mange prognoser for ungdomskriminalitet, vold og selvmord vil politikerne se, før de indser, at der bør skelnes mellem normalt fungerende børn og børn med ADHD? At der samtidig er en samfundsgevinst ved det, viser forskning med al tydelighed. Burde disse argumenter ikke være nok? Kære Astrid og Antorini det er op til jer at få de reduceret, og jeg håber, I løser ligningen. Den er egentlig ikke så svær: I skal forebygge frem for at lave lappeløsninger. Ellers ender disse børn og unge næsten med garanti med at blive totalt ekskluderet.

12 17 Viden til voksne med ADHD og pårørende Kirsten Nørgaard, socialrådgiver i ADHD-foreningen ADHD-foreningen får mange henvendelser fra voksne med ADHD og forældre til unge/ voksne med ADHD, som har behov for at lære mere om ADHD og få nye redskaber til at håndtere en presset hverdag. Derfor er vi i gang med at udvikle på vores kursusudbud i et forsøg på at imødekomme denne efterspørgsel. Så her i efteråret starter vi ud med at udbyde fire temadage og næste år går vi skridtet videre og udbyder både temadage og egentlige internatkurser for voksne med ADHD. Det er en rigtig spændende udvikling og vi ved at de nye temadage og kurser italesætter et stort behov. Men samtidig er vi meget bevidste om at det er vanskeligt for voksne at få økonomisk hjælp til at tage på kursus med mindre de har mindre børn med ADHD. Det er blandt andet derfor at en del af tilbuddene er organiseret som temadage og vi gør, hvad vi kan for at mindske udgifterne mest muligt, selvom det desværre ikke er gratis at skaffe kvalificerede undervisere og ordentlige faciliteter. Vi håber at se dig på en temadag her til efteråret og opfordrer dig til at holde øje med næste års kursusprogram, når det udkommer til oktober. Som voksen er det vanskeligt at få hjælp fra kommunen til at tage på kursus. Men det lykkes alligevel for nogle. Så her er et par gode råd til, hvordan du søger og argumenterer for vigtigheden af, at du får mere viden om ADHD, om den betydning det spiller i dit liv og om hvordan du kommer videre. Hvis du selv har ADHD, anbefaler jeg, at du henviser til Lov om aktiv socialpolitik kap. 10 Hjælp i særlige tilfælde. Der vil skulle laves en økonomisk beregning og en vurdering i øvrigt, om du vil være berettiget til ydelse efter denne lovgivning. Såfremt du modtager ydelse efter Lov om Social Service 100, kan det være en mulighed at få udgifterne til kursus med under denne ordning. Er du ledig og har kontakt med Jobcenteret, så er det muligt, at netop disse kurser for voksne med ADHD kan indgå i den beskæftigelsesfremmende indsats. Der kan argumenteres med, at læring og træning af mestringsstrategier direkte er medvirkende til at takle hverdagens udfordringer, herunder også arbejdslivets. Hvis du er forælder til en ung/voksen med ADHD er det vanskeligere. Det er desværre de færreste kommuner, der har øje for den vigtige rolle netværket og familien spiller for den enkeltes trivsel. Temadage for voksne i efteråret 2013 Titel Målgruppe Dato Kursus nr. Hverdagsmestring Voksne med ADHD 24. august 21 Ledige pladser Forældre til unge/voksne Forældre til unge/voksne 31. august 24 Få ledige pladser med ADHD med ADHD Sorg og bekymring Forældre til voksne 5. oktober 31 Ledige pladser med ADHD Bliv ven med din diagnose Voksne med ADHD 9. november 36 Ledige pladser Læs mere om de forskellige temadage i kursuskataloget på hjemmesiden

13 19 Direktørens klumme Kære medlemmer Direktør Camilla Louise Lydiksen Vi kan vist alle blive enige om, at der i den seneste tid har været en del fokus på skolen. Og mens forårets lock out nu heldigvis ligger bag os, så er fokus i denne tid på 9.z og deres dyst mod de kinesiske skoleelever. Jeg vil ikke komme nærmere ind på de TV-programmer, som handler om dysten, men jeg vil gerne videregive det svar, som professor Niels Egelund gav, da han blev spurgt om, hvad vi (Danmark) kan tage med os fra Kina til den danske skolemodel. Han nævnte tre ting: Respekten for det at lære Respekten for læreren Respekten for hinanden Jeg hæfter mig særligt ved den sidste, respekten for hinanden. Vi er i ADHD-foreningen dagligt i dialog med jer om forskellige livssituationer, og vi hører meget ofte om det svære møde med omverdenen. Både for børn, unge og voksne med ADHD. Med hver eneste beretning følger et stort ønske om at blive mødt med respekt, altså at vi skal have respekt for hinanden og vores spændende forskelligheder. ADHD-foreningen arbejder på mange fronter for, at vi får sat større fokus på den grundlæggende respekt for hinanden og for vores forskelligheder. Det er vigtigt, at vi ser på hinandens evner og kompetencer frem for altid at fokusere på fejl og svagheder. Vi mener, at alle skal have gode oplevelser, der hvor de nu er. Det gælder i daginstitutionen, i skolen, på uddannelsen, i arbejdslivet, i fritidslivet eller som kontanthjælpsmodtager, fleksjobber eller førtidspensionist. Vores seneste udspil er udsendelsen af den tredje nationale indskolingskampagne, Vild & Stille. Den tog danskerne med storm her i starten af maj måned. Kampagnen bestod i år af en lille minibog skrevet af forfatter og psykolog Renée Helmig Toft Simonsen og med fantastiske illustrationer af tegner Lars Munck. Bogen blev sendt ud i eksemplarer til de ca folkeskoler, privatskoler, friskoler og specialskoler i Danmark. Og sikke en modtagelse. I løbet af få dage havde ca. 2 % af skolerne kontaktet os for at takke for bøgerne, rose initiativet eller anmode om flere bøger til deres elever. Jeg kalder kampagnen en succes, fordi det betyder, at mange børn får adgang til bogens særlige budskaber. Nemlig at alle er gode til noget, at vi skal støtte hinanden i at forstå vores egne kvaliteter og at vi skal hjælpe hinanden med at finde de gode sider frem, når det indimellem er svært, eller humøret er trist. Se det kalder jeg respekt for hinanden. Så jeg håber, at der i den sidste tid henover aftensmaden er blevet snakket ivrigt om, hvad I hver især er gode til. Både børn og voksne. Men lad det komme længere ud, og lad os her henover sommeren øve os på at se hinandens kvaliteter og tale højt om dem. Men øv dig også i at turde se dine egne. Så fortæl mig; hvad er du god til? For jeg ved, at ALLE ER GODE TIL NOGET. God Sommer

14 21 En reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job Kirsten Nørgaard, socialrådgiver i ADHD-foreningen Den nye kontanthjælpsreform træder i kraft den 1. januar 2014, og der er meget at sige og mene omkring den nye kontanthjælpsreform. Det gennemgående i reformen er, at flere unge og tidligere kontanthjælpsmodtagere skal i uddannelse og derfra videre i arbejde for hermed at blive i stand til at forsørge sig selv. Det er helt klart, at regeringen ikke længere vil acceptere, at navnlig unge mennesker ikke får en uddannelse. Regeringen vil derfor pålægge alle ledige uddannelsesparate unge under 30 år at tage en uddannelse. De vil ikke længere være kontanthjælpsmodtagere, men uddannelseshjælpsmodtagere. Der er i reformen opmærksomhed på, at der er unge, som ikke umiddelbart er parate til uddannelse. Dem vil der blive taget hånd omkring, og de vil ikke blive mødt med krav om uddannelse her og nu. Et af de nye tiltag er, at der endelig bliver indført ret til at få en koordinerende sagsbehandler. Uddannelseshjælpsmodtagere med komplekse problemer skal ikke opleve at løbe spidsrod mellem de offentlige systemer eller opleve, at indsatsen ikke hænger sammen. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder. Der sikres en mentorordning til særligt udsatte unge. I perioder, hvor kommunen pga. den unges situation, ikke kan tilbyde den unge aktive tilbud, skal kommunen iværksætte mentorstøtte for den unge. Den unge har ret til mentorstøtte, og kommunen har pligt til at iværksætte det. I reformen er der indført systematisk læse, skrive- og regneundervisning til unge med behov. Alle unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, skal læse-, skriveog regnetestes. Kommunen har pligt til at igangsætte læse-, skrive- og regnekurser og ordblindekurser mv. som ret og pligt-tilbud, hvis testene viser et behov for det. I korte træk kan nævnes flg. hovedpunkter i den nye reform: Unge under 30 år får en ny ydelse uddannelsesydelse på niveau med SU Unge, der ikke her og nu er uddannelsesparate, beholder ydelsen, som den er i dag, når de deltager i aktive tilbud, der kan bringe dem tættere på målet om en uddannelse. Alle bliver mødt med klare krav og forventninger. De, der kan, skal arbejde for deres ydelse og bidrage til fællesskabet i såkaldte nyttejob. Der vil fremover blive planlagt en individuel indsats med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og konkrete udfordringer. Der sanktioneres i kontanthjælpen, hvis man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er fokus på aktiv og realistisk jobsøgning. Enlige forsørgere og unge mødre skal have særlig støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse. Samlevende par over 25 år får gensidig forsørgelsespligt. I dag gælder forsørgerpligten kun for gifte. Der er i reformen taget udgangspunkt i, at man tror på, at folk kan flytte sig med den rette socialfaglige indsats. Der er samtidig indført kontant afregning i form at sanktioner i kontanthjælpen, hvis man ikke reelt står aktiv til rådighed. Den nye reform stiller store krav til kommunernes indsats og til borgernes aktive medvirkende.

15 22 Uddrag fra ADHD-foreningens Organisationsaktiviteter og den frivillige indsats De mange frivillige, som hver dag bidrager til ADHD-foreningens virke, har igen i 2012 været markante spillere for ADHD-sagen. De frivillige initiativer bygger på ADHDforeningens 14 lokalafdelinger og ca. 166 aktive frivillige. På årsbasis lægges der ca frivillige timer i arbejdet for ADHDsagen i ADHD-foreningen. I 2012 har de frivillige i ADHD-foreningen været drivkraften bag 54 netværk og caféer, 45 medlemsrettede foredrag og 12 sociale aktiviteter i lokalområderne. Derudover har de frivillige bidraget til vidensdeling ved deres tilstedeværelse på messer, markeder og konferencer. De frivillige, landsdækkende aktiviteter har i 2012 bestået af Telefonrådgivningslinjen På linie med ADHD, som er en samtalelinje, hvor man kan få en snak om ADHD. Det er frivillige, som afholder disse samtaler. I 2012 er der afholdt 189 samtaler af de 17 frivillige, engagerede samtalere. Se mere på: paaliniemedadhd.dk. Derudover har 16 frivillige kursusledere været med til at byde deltagere velkommen på 25 afholdte kurser og sørget for, at deltagerne følte sig hjemme og havde en god oplevelse. Også sommerlejren med 80 deltagere er et resultat af den frivillige indsats i ADHDforeningen. I 2012 deltog 13 frivillige, og med deres indsats gjorde de igen sommerlejren til et enestående arrangement for familier med ADHD. Det er også frivillige kræfter, som gør det muligt at afholde forældretræningskurser Kærlighed i Kaos, hvor vi styrker familielivet med ADHD. Som en del af ADHD-foreningens målsætningsprogram om at styrke det frivillige fællesskab i foreningen, skal det af ADHDforeningen udviklede forældretræningsprogram Kærlighed i Kaos, danne rammerne for lokal, frivilligt baseret forældretræning i op til 10 lokalafdelinger. Læs mere om dette under udviklingsprojekter. Gennem disse aktiviteter og tilbud er de frivillige med til, at foreningen kan leve op til sit formål. En stor tak til alle disse frivillige, som hjælper med at støtte op om ADHD. Rådgivningen I takt med et stigende behov for råd og vejledning fra vores medlemmer satte vi fokus på dette område i 2012 og etablerede Rådgivningen for at styrke kommunikationen med medlemmerne, og for at styrke indsatsen i at hjælpe medlemmerne på vej. Og behovet er bekræftet. Rådgivningen imødekommer 401 henvendelser om rådgivning og støtte i kvartalet, svarende til en samlet stigning i forhold til 2011 på ca. 400 %. Dertil kommer de 98 elektroniske henvendelser, der modtages i kvartalet, hvilket er tilsvarende Henvendelserne til rådgivningen har i årets løb hovedsageligt været fra forældre med problemstillinger i forhold til deres børn. Der har også været en markant stigning i henvendelser fra voksne, som har fået diagnosticeret ADHD og har behov for råd og vejledning. Ægtefæller til partnere med ADHD og andre pårørende kontakter også Rådgivningen i stigende grad ligesom fagpersoner som f.eks. psykologer, psykiatere, læger, pædagoger, lærere m.fl. også er jævnlige brugere af Rådgivningen. Der er mange henvendelser fra bekymrede forældre, der oplever, at de kommunale besparelser har foranlediget flere afslag på henvendelser. Der bliver anket langt flere afgørelser, og der drøftes misforståelser og dårligt samarbejde med kommunerne. En stor del forældre henvender sig for at diskutere inklusionsdelen i skolerne. Problemer og bekymringer bliver ikke mindre for forældrene, når deres børn bliver unge og voksne. Rigtig mange forældre kontakter Rådgivnin-

16 23 beretning for 2012 gen, fordi de mangler råd og vejledning til at støtte deres store børn bedst muligt. Når voksne med ADHD kontakter Rådgivningen, berettes om det meningsfyldte ved at få diagnosen. De beretter om liv med utallige nederlag, om tilfælde med stress, angst og depression og dertil også misbrugsproblemer. Spørgsmålene er typiske i forhold til lovgivningen omkring støttemuligheder, og navnlig ønskes oplysninger om mulige tilbud i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Behovet for rådgivningsfunktionen er tydelig. Der er rigtig mange forældre og børn/ unge og voksne, som har ADHD-problematikken tæt inde på livet og som står med store udfordringer i livet. Det er ADHD-foreningens største ønske at støtte op om deres problematikker og yde den nødvendige rådgivning. Udviklingsarbejdet skaber nyttig viden og ny praksis 2012 har været et ganske særligt år for udvikling af ny viden i ADHD-foreningen. Et stort treårigt projekt er afsluttet og ikke mindre end tre innovative udviklingsprojekter er igangsat. Metoder og indsatser udvikles, afprøves og evalueres, så ny viden til stadighed kan formidles til alle de mange, der personligt er berørt af ADHD, samt til de professionelle og frivillige, som yder støtte til mennesker med ADHD. Større viden om ADHD hos støttepersoner Det treårige projekt Større viden om ADHD hos støttepersoner er blevet evalueret og afsluttet i december 2012, og konklusionen er, at uddannelse af kommunale støttepersoner giver voksne med ADHD en kvalificeret støtte og bedre mulighed for at mestre deres dagligliv. Evalueringen viser, at uddannelsen i høj grad har haft betydning for støttepersonerne, der har gennemgået en positiv udvikling undervejs. De er gennem uddannelsen blevet bedre til at vurdere, på hvilke områder den enkelte borger med ADHD har brug for hjælp, og hvilken hjælp der er den rette på det givne tidspunkt. Der ses en tydelig tendens til, at den ydede støtte efterhånden nærmer sig det behov for støtte, som borgerne med ADHD selv oplever at have. Der er til uddannelsen udviklet og afprøvet en række redskaber, som kan findes på ADHD-foreningens hjemmeside sammen med evalueringsrapporten og Håndbog for støttepersoner. ADHD-rummelige klubber ADHD-foreningen påbegyndte i et samarbejde med Ungdomsringen et nyt udviklingsprojekt med titlen ADHD rummelige klubber. Social og Integrationsministeriet har givet midler til projektet, som løber frem til maj Projektets overordnede formål er at forebygge social isolation og udsathed hos børn og unge med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder gennem en styrkelse af den pædagogiske indsats i landets fritids- og ungdomsklubber. De udviklede metoder bliver sammenskrevet i et metodekatalog, som efter afprøvning og evaluering vil blive distribueret til Ungdomsringens godt 1000 medlemsklubber. Et skridt videre Mestringsgrupper for voksne med ADHD Den 1. august 2012 igangsatte ADHDforeningen projektet Et skridt videre mestringsgrupper for voksne med ADHD, hvor målet er at udvikle et mestringsgruppeforløb og en tilknyttet café for voksne med ADHD. Gruppeforløb og café ledes af frivillige, og projektet er et samarbejde med selvhjælpsorganisationerne i Aarhus, Skanderborg og Silkeborg samt FriSe. Projektet er finansieret af Socialministeriet og løber indtil maj Café og gruppeforløb opstartes i 2013, og der forventes en foreløbig evaluering af mestringsgruppen i juni Netværket i spil et rådslagningsprojekt for unge med ADHD Det Obelske Familiefond har doneret midler

17 24 til projektet Netværket i spil et rådslagningsprojekt for unge med ADHD, som blev igangsat den 1. oktober Projektet er udviklet i samarbejde med Fonden Vita, som også udfører en væsentlig del af projektets aktiviteter. Målet er at tilpasse og udvikle den kendte familierådslagningsmodel, så den tager højde for de vanskeligheder, som unge med ADHD kan have. Projektet skal udvikle en model, som inddrager og ansvarliggør de unge med ADHD og giver netværket mulighed for på egen hånd at formulere løsninger. Den beskrevne rådslagningsmodel har fået navnet netværksrådslagning, og et tilhørende metodekatalog er udviklet. I hele 2013 og 2014 afprøver og justerer projektet den udviklede model og indsamler erfaringer med rådslagning for unge med ADHD. Projektet løber indtil april Forskning i ADHD-foreningen I 2010 udviklede foreningen forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos, som blev pilottestet med et positivt resultat i Med Trygfondens donation får ADHDforeningen nu mulighed for at få foretaget en videnskabelig effektmåling af programmet i et samarbejde med SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Effektmålingen gennemføres som et såkaldt randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor 130 forældrepar til børn i alderen 3-9 år får mulighed for at deltage. Fremtiden byder på nye udfordringer Udviklingsarbejdet genererer løbende ny viden og nye erfaringer, som kan inspirere til ændret praksis både hos de mennesker, der personligt er berørt af ADHD, og hos professionelle. ADHD-foreningen arbejder derfor målrettet med at formidle den erhvervede viden blandt andet via de udviklede håndbøger, metodekataloger, redskaber på hjemmesiden og via kursustilbud. Ud over de specifikke mål, som udviklingsprojekterne søger at opfylde, afslører projekterne også nyttig viden om nye udfordringer for mennesker med ADHD og deres familier. På den måde er projekterne en vigtig kilde til vurdering af behovet for fremtidigt udviklingsarbejde. Uddannelsesarbejdet Formidling af viden gennem kursusaktiviteter, er fortsat et kerneområde for ADHD-foreningen. I 2012 har landsforeningen afholdt 25 kurser med i alt 850 deltagere. Herudover har foreningen holdt 13 rekvirerede oplæg for professionelle samt en række uddannelsesaktiviteter i forbindelse med udviklingsprojekterne. Som noget nyt har ADHD-foreningen i samarbejde med University College Lillebælt gennemført tre uddannelsesforløb for støttepersoner rekvireret af to kommuner. Konferencen I september gik det atter løs, og for 16. gang afholdt ADHD-foreningen den årlige nationale ADHD konference for 750 deltagere. Målet var at bringe nyeste internationale viden og erfaringer til Danmark og sætte fokus på tendenserne og behovene på ADHD-området. Der var særligt fokus på evidens for de forskellige behandlingsformer og inklusion. ADHD-foreningen har længe set et behov for mere viden specifikt om piger og kvinder med ADHD, og i samarbejde med Socialstyrelsen, blev der arrangeret en dagskonference for 200 deltagere med den svenske forsker Svenny Kopp. Efterspørgslen var overvældende, og i løbet af ganske kort tid var konferencen overtegnet. Fortalere for ADHD-sagen Det er en del af ADHD-foreningens formålsparagraf at skabe faktiske forbedringer for børn, unge og voksne med ADHD, hvorfor der anvendes betydelige ressourcer på at skabe øget offentlig og politisk forståelse. Målet er at sikre mulighed for social, sundheds-,

18 25 arbejds- og uddannelsesmæssig støtte til mennesker med ADHD. ADHD-foreningen har i 2012 arbejdet aktivt for og med flere mærkesager i henhold til det af kongressen besluttede målsætningsprogram. Bl.a. har følgende områder haft stort fokus: inklusion, nationale kliniske retningslinjer for ADHD, uddannelse, beskæftigelse, førtidspension, fleksordning, forældretræning, national handlingsplan og behovet for inkludering af netværket. Kommunikations- og oplysningsarbejdet Kommunikations- og oplysningsarbejdet understøtter og afspejler ADHD-foreningens målsætningsprogram og aktiviteter på fortalerområdet. Det har været prioriteret at få omtale på forældretræning, forebyggelse af sociale vanskeligheder, inklusion af børn med ADHD, manglende tilbud til voksne med ADHD, manglende kliniske retningslinjer samt stigningen i diagnoser og medicinering. ADHD omtales i de danske medier i gennemsnit 27,3 gange om ugen, og heraf er ADHD-foreningen involveret i de 1,2 gange, svarende til 4,4 %. har haft besøgende og samlet set sidevisninger. Den mest besøgte side har været hjemmesidens forside og de mest anvendte vidensområder er samtaleforum, kurser, information om ADHD, voksne, børn, webshop, lokalafdelinger, brevkasse og unge (i prioriteret rækkefølge). ADHD-foreningen udsender ugentligt et nyhedsbrev, hvor fokus er på oplysning om aktuelle aktiviteter, forskning og debatter. I 2012 var der modtagere, hvilket svarer til en stigning på 22 % i forhold til året før. Samtidigt er der også fokus på formidling af viden igennem sociale medier. ADHD-foreningens officielle facebookside har medlemmer, og der debatteres flittigt på siden. Brugerdeltagelsen har i 2012 været markant stigende, i stil med målsætningen om at komme i tæt dialog med medlemmerne, og alle andre berørte af ADHD. Et indlæg på facebooksiden læses af mellem og læsere, og ved særlige indlæg når sidens budskaber ud til over personer via brugernes egen deling af sidens indhold. Hele beretningen kan læses på Tak! Tak til alle medlemmer, frivillige, lokalafdelinger, fonde, myndigheder, sponsorer, virksomheder, organisationer, samarbejdspartenere, bidragsydere, samt alle andre der har støttet op om ADHD-foreningens arbejde i Jeg er super glad for at være en del af ADHDforeningens Hovedbestyrelse. I mange år har mit hjerte banket for at skabe bedre forhold for mennesker med psykiske lidelser. Min interesse er bestemt ikke blevet mindre, efter jeg i 2010 selv fik diagnosen ADHD. Der er især behov for oplysning, for kun sådan får vi afstigmatiseret og skabt forståelse for, hvad det vil sige at leve ed ADHD. Og kun sådan får vi udbredt viden om, at man med den rette hjælp kan leve et godt liv med idelsen, hvorfor det kan betale sig at prioritere indsatsen rent politisk. Anne Marie Geisler Andersen, medlem af ADHD-foreningens hovedbestyrelse. Tidligere medlem af folketinget for Radikale Venstre, forfatter, foredragsholder og Ultralandsholdsløber.

19 26 Løgstrup Skole inkluderer ADHD-elever Som andre skoler i landet skal Løgstrup Skole inkludere elever med forskellige diagnoser, heriblandt børn med ADHD. Spionture har inspireret til nye løsninger for at inkludere alle børn. Af Sanne Berglund Thor - Vi skal have en viden om diagnoser, men heller ikke lade os begrænse af dem. Inden for kort tid er der sket meget på dette område. Vi har fokus på, hvad den enkelte elev har af problemer, handler på det og prøver at finde en løsning, forklarer inspektør på Løgstrup Skole Mikael Lytken. Skolen ligger i Viborg Kommune har 525 elever og 37 lærere. Løsningerne varierer fra elev til elev og bliver skræddersyet i et samarbejde mellem skolens personale og forældrene, med klasselæreren som tovholder. I opbygningsfasen af skolens inklusionstilbud har personalet søgt inspiration fra andre folkeskoler og fra specialskoler for ADHD og autisme. Her fra har Løgstrup Skole kopieret det, der passer til deres måde at drive skole på. Det har bl.a. betydet, at der er etableret et Cockpit, hvor man kan få kursus i at være Pilot i sit eget liv. Ifølge den pædagogiske leder Majbrith Annesen var en af de væsentligste inspirationsgevinster ved besøgene, at der skal handles med det samme. Vent ikke på en diagnose, hvis du kan se at et barn profiterer af en bestemt pædagogik. For elever med ADHD er struktur og forudsigelighed livsvigtigt. De skal møde venlige og urokkelige voksne. Der bliver ikke forhandlet med disse elever, men der bliver arbejdet meget med feed forward i forhold til at skabe Eksempel på skoleskema for en 3. klasses elev i Cockpittet Kl min. Morgenlæs Læsning og højtlæsning for en voksen 10 min. Morgensamling Venteværelset 20 min. Opgaver 10 min. Pause 20 min. Opgaver 10 min. Pause Kl min. Spisetid Kl min. Frikvarter Kl min. Opgaver 10 min. Pause 20 min. Opgaver 15 min. Pause Kl min. Spisetid Kl min. Frikvarter Kl min. Opgaver 10 min. Pause Kl min. Opgaver struktur og handlingsmønstre i alle skolens fag og ikke mindst i frikvartererne. AKT lærer Anne Mette Langmach mener, at pædagoger og lærere skal sørge for at lave et stillads, som eleverne kan støtte sig til. Er stilladseringen på plads, klarer eleverne sig bedre, når de skal ud i livet efter folkeskolen. Dette stillads består af egenforståelse og erfaring vedrørende hvad der skal til, for at livet fungerer for den enkelte. Dimsning En brugt ADHD pædagogik er dimsningen. Elever med koncentrationsbesvær kan dimse, når de skal lytte. Det vil sige, eleven håndterer små brikker eller lignende, så fingrene er travlt optaget. Det giver eleven mulighed for bedre at koncentrere sig om det talte ord. En anden mulighed er, at eleven sidder på en lille luftpude. Den har små nupper på, og luften gør, at eleven ikke sidder stille, men hele tiden opdaterer forbindelsen til hjernen ved de små bevægelser med kroppen. Disse ADHD hjælpemidler kan lige netop være den hjælp, som eleven har brug for til at kunne opholde sig i klassen. Skæve løsninger ADHD går tit ud over selvværdet, fordi man føler sig forkert. For at opbygge det igen, bruges alle til rådighed stående midler, ekstra sløjdtimer, praktisk arbejde med pedellen, opgaver med at være undervisningsassistenter overfor yngre elever, IT-løsninger, Sandplay terapi og udflugter til de steder, hvor motivationen ligger. Fælles for alle disse tiltag er, at det er den gode relation, der skal understøtte selvværdet. Som Jenny Bohr siger, så skal der sættes noget ind på kontoen, inden man kan trække på den. Løgstrup Skole siger åbent til forældre og børn, at der kan være særlige hensyn at tage for, at barnet kan tage læringen til sig. Måske af pædagogisk art, måske af teknisk art - for nogle elever er det bedst at have en afskærmning, et ur der hele tiden tæller ned, voksentimer eller roen i Cockpittet for at komme væk fra uroen i klassen.

20 27 Se endvidere artikel bragt i fagbladet Folkeskolen om Løgstrup Skole på Lucas går i 7. klasse, er 13 år og har ADHD. Han har otte søskende, heraf tre med ADHD. - Cockpittet er godt for mig både i timerne og i frikvartererne. Min koncentration har bedre betingelser her. Min lærer giver mig tilladelse til at gå herop, når jeg trænger til det, fortæller Lucas Bach Pedersen. Tommy er far til Lucas og meget glad for Cockpittet: - Jeg synes, at Cockpittet er til hans bedste. Det er rigtig godt. Løgstrup Skole har de sidste tre år været kanon gode til at inkludere eleverne. Skolemiljøet er godt bygget op og rummeligt for de Lukas går i 6. klasse, er 13 år, har ADHD og er højt begavet. - I dag er det faglig dag, teambuilding med sjette klasse. Det er jeg ikke god til, det sociale. Jeg kan ikke lide at være sammen med 48 andre. De råber i hovedet på hinanden. Det er ligesom med idræt, jeg kan virkelig ikke forklare det. - Cockpittet er en skole i en skole. En offentlig specialskole i en normal folkeskole. Her kan man få hjælp til sine problemer. Skolens handlingsblomst Overordnet løses problemer på Løgstrup Skole i lærerteamene og i samarbejdet med forældrene, i næste skridt inddrages kompetenceteamet, hvor psykologen og skolens egne specialister rådspørges. Løses problemerne ikke på dette niveau, indkalder skolen trivselsteamet, hvor eksterne eksperter støtter op om løsningen. Handlingsblomsten repræsenterer skolens muligheder af handling i opgaven med at få eleven til at trives bedre og dermed være åben for at lære: Holddeling/støttetimer, psykolog test/rådgivning, faglige problemer specialundervisning, AKT, terapi, Cockpit og Børnepsykiatri. Handlingsblomsten er en væsentlig forudsætning for, at voksne overlever og trives i jobbet, og en væsentligt del af skolens inklusionstænkning. Løgstrup Skole har 525 elever og 37 lærere. Der er 10 klassetrin på skolen, og to spor. Dog er 1., 2. og 4. årgang tresporet. Løgstrup Skole arbejder på, at skolen er en samhørende og integreret enhed for alle elever med SFO (0.-3. årgang), fritidsklub (4.-6. årgang) og ungdomsklub (fra 7. årgang til 18. år+). Cecilie går i 1.c og begynder hver skoledag i Cockpittet. Dorte er Cecilies mor og glad for det særlige tilbud: - Jeg havde ikke troet, vi skulle bruge Cockpittet. Er hun nu så dårlig, at hun skal derop? Hvordan gør man inklusion? Jeg var skeptisk i starten, men synes, det fungerer rigtig godt, og Cecilie kommer glad hjem fra skole. - Fra første klasse kunne Cecilie ikke magte at blive afleveret i klassen. Jeg kom ofte først fra skolen, når første lektion var godt i gang, og så var hele hendes dag ødelagt. I dag vil hun gerne i skole og nyder at komme i Cockpittet. Her ved hun, hvor jakken skal hænge, der sker det samme hver morgen, og hun er helt tryg. Bibliotekstimen foregår også sammen med Cockpitmor Helle i Cockpittet, for Cecilie kan ikke overskue det ellers. Jeg har lige fået opereret min fod, og for tiden har vi den aftale, at Helle cykler forbi og tager Cecilie med i skole. Det er jeg meget glad for. Helle er vild med de børn. Et eller andet sted synes jeg, Cockpittet har sølle bygningsmæssige rammer, når man tænker på, hvordan samfundet ser ud i dag. Cockpittet gør så meget godt for børnene og forældresamarbejdet også for børn uden diagnose som Cecilie.

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

adhd KOM OG NET- VÆRK MED 1000 ANDRE Mød den anerkendte ekspert i ADHD RUSSELL BARKLEY Tilmeld dig allerede i dag! VISION & VIRKELIGHED

adhd KOM OG NET- VÆRK MED 1000 ANDRE Mød den anerkendte ekspert i ADHD RUSSELL BARKLEY Tilmeld dig allerede i dag! VISION & VIRKELIGHED adhd VISION & VIRKELIGHED ÅRETS KONFERENCE OM ADHD D 5. & 6. SEP. 2013, HOTEL NYBORG STRAND Konferencen åbnes af Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag Mød den anerkendte ekspert i ADHD RUSSELL

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2012 TEMA BØRN og depression»børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!«gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12 Højskole få pladser s.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8

FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8 04 23. februar 2012 HULUBULU-LOTTE : FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8 KRISEN KRÆVER NYE STRATEGIER

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013 15/13 SOCIALRÅDGIVEREN & Social rådgiver dage 2013 FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE Løntjek fangede fejl Kontanthjælpsreform skaber frustration Kommunalvalg gav socialrådgivere succes 5HURTIGE Vi tænker ledelse

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST 11 12. august 2010 SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST DS SÆTTER FINGERAFTRYK VIGTIG INDFLYDELSE PÅ BARNETS REFORM 6 AKADEMIKERE VINDER FREM SOCIALRÅDGIVERE KVALIFICERER PRAKSIS 16 LEDERE ER TILFREDSE MEN HAR STADIG

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere