Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen"

Transkript

1 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side Kurser til voksne Side 17

2 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side Kurser til voksne Side 17 3 Jette Myglegaard, formand UDGIVET AF ADHD-foreningen Pakhusgården Odense C Tlf.: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Mads Peder Nordbo Redaktionen modtager gerne artikler til bladet på mail: Artiklerne i bladet står for forfatternes egen regning og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendt materiale og til at publicere det på ADHD-foreningens hjemmeside: www. adhd.dk TRYK Glumsø Bogtrykkeri A/S ISSN Oplag: 8300 Leder maj 2013 I denne tid er det en stor glæde at være formand i vores forening. Vi har fået afsluttet 2012 med et tilfredsstillende økonomisk resultat og, hvad jeg er særlig glad for, med en reel viden om, hvad det er, vi gør. Vi har fået systematiseret registreringen af hele vores indsats således, at vi nu med sikkerhed kan sige noget om, hvor mange vi laver indsatser for, og hvem det er, vi laver indsatser for, men også noget om, hvad det, som vi har gjort, har betydet for de mennesker, der har været i berøring med os. Vi er ikke færdige, men rigtig godt på vej med denne helt nødvendige øvelse, hvis vi skal sikre, at vi fortsat ikke bare gør noget, men også gør det rigtige for de mange mennesker, der er berørt af ADHD i deres hverdag. Det har været meget værdifuldt at have denne viden i forbindelse med udarbejdelsen af beretningen for 2012, som I kan læse et uddrag af på siderne i dette blad. Lad mig blot nævne udpluk herfra. Vores satsning på Rådgivning har vist sin berettigelse med en stigning på 400 % i forhold til De frivilliges indsats, uanset om det er ude i lokalafdelingerne eller centrale aktiviteter, er af uvurderlig betydning for foreningens aktivitetsniveau. Vi ved nu, at størsteparten af de frivillige føler sig så godt klædt på til de opgaver, de varetager, at de gerne vil uddanne sig mere, og at den største faktor for at være frivillig er, at de kan bruge egne kompetencer og erfaringer. Med den viden er det ikke overraskende, at det strømmer ind med professionelle, der ønsker at være frivillige forældretrænere. Med det økonomiske fokus, der er på alle områder indenfor det offentlige, lever kompetencer og erfaringer en kummerlig tilværelse. Beretningen fokuserer også på foreningens øvrige aktiviteter, og baseret på målsætningsprogrammet udfolder dette vigtige udviklings- og uddannelsesarbejde samt fortaler- og kommunikationsarbejder, hvor vi er med til at sætte dagsordenen politisk og i offentligheden blev også året, hvor ADHD-foreningen blev en organisation, der ved sit virke er begunstiget til at drive forskningsprojekt. Kig selv i beretningen og læs det, du finder mest interessant. Børnene, de unge og deres familier blev hårdt prøvet ved KL s lockout efter påske. Ikke mindst genoptagelsen af dagligdagen efter fire uger uden faste rammer, der næsten var ved at blive rutine, har været særligt udfordrende. I foreningen ventede vi også med længsel på normalisering af forholdene så vores Vild & Stille-kampagne kunne folde sig ud. Den 6. maj blev dagen, hvor alle skoler modtog minibogen Alle er gode til noget skrevet af Renée Helmig Toft Simonsen. Bogen er sendt ud til alle elever i klasse, og den kan medvirke til at få en snak om rummelighed og forskellighed og ikke mindst det faktum, at alle er gode til noget. Jeg er meget glad og stolt over på denne måde at kunne give et bidrag til øget inklusion i folkeskolen. Det er der brug for. Så har du berøring med en skoleklasse i indskolingen så spørg endelig, hvornår der er planlagt læsning af den lille gule bog og hvordan læreren har tænkt klasserumsdialogen og aktiviteterne skal foregå. God læsning og rigtig god sommer. DEADLINE for blad nr. 4/ juli Udkommer august. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Forsidefoto: Modelfoto ANNONCETEGNING Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A, Postboks 16, 5540 Ullerslev, tlf kl og hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet ADHD-foreningen præsenterer de 4 hovedtalere på ADHD-konferencen...4 En værdig modtager af Aalykkeprisen Vind deltagelse for to på konferencen...8 Frivillige KiK-piloter søges...9 Det er aldrig for sent at blive afklaret...11 Vild og Stille er en succes...13 Læserbrev: Udsatte unge spises af...15 Viden til voksne med ADHD og pårørende...17 Direktørens klumme...19 En reform af kontanthjælpssystemet...21 Uddrag fra ADHD-foreningens beretning Løgstrup Skole inkluderer ADHD-elever...26 Mød ADHD-foreningens Hovedbestyrelse...28 ADHD-foreningens Konference Lokalafdelinger...35

3 4 ADHD-foreningen præsenterer de fire hovedtalere på ADHD-konference 2013, Vision & Virkelighed 1. Hovedoplæg Adult Outcomes of ADHD Children: Implications for Management v/ Russell Barkley (USA) Tidligere var det kun børn som fik diagnosen ADHD, men tiden har vist, at ADHD ikke forsvinder, når man bliver voksen den ændrer sig. Men hvordan ser børnenes ADHD så ud i deres voksenliv? Hvilken form tager den og hvad er konsekvenserne i forhold til f.eks. den voksnes evner for at mestre hverdagen og håndtere sit eget liv? Vær med når Russell Barkley præsenterer nyeste viden om implikationerne af børns ADHD i voksenlivet. Russell Barkley Dr. og internationalt anerkendt psykiater med omfattende ekspertviden om ADHD hos både børn og voksne. Han har specialiseret sig i ADHD gennem mere end 35 år. Han er klinisk forsker, underviser og praktiserende læge. Derudover har han forfattet både bøger og artikler om ADHD, samt bestridt utallige tillidshverv både i USA og internationalt. 2. Hovedoplæg ADHD i Danmark anno 2013 v/ Per Hove Thomsen Nye kliniske retningslinjer for ADHD er på vej. Men hvad er processen og evidensen bag og hvordan spiller det sammen med vægtningen af forskellige behandlingstilgange i ADHDbehandlingen? Per Hove Thomsen giver status for Danmark og et bud på hvad der vil ske i fremtiden indenfor ADHD-forskning. Per Hove Thomsen Klinisk professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Århus Universitet og overlæge, dr.med. ved Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov. Han er forfatter til flere bøger om ADHD hos både børn og voksne.

4 5 Ud over de fire hovedoplæg byder konferencen på temablokke, standområde, festaften og meget andet. Læs mere om konferencen og se hele programmet på 3. Hovedoplæg ADHD in Schools: the Challenge of moving scientific knowledge into Educational practice v/rosemary Tannock (Canada) Hvad er nøglekomponenterne når forskning skal oversættes til praksis? Rosemary Tannock vil diskutere forskellige tiltag, som hun har brugt i arbejdet med lærere/ pædagoger og skoleadministration omkring ADHD og dets indvirken på læring, fagligt udbytte og undervisningsteknikker. Rosemary Tannock PhD, senior forsker ved The Hospital for Sick Children (SickKids) og professor i psykiatri og i specialpædagogik ved University of Toronto. Hun har i mange år arbejdet specifikt med ADHD i skolesammenhænge og er en af hovedkræfterne i TeachADHD, som fokuserer på at bringe forskningsviden ud i praksis. I 2012 besøgte Folketingens Børne- og Undervisningsudvalg hende, som en del af en studietur omkring Canadas uddannelsesmæssige succes. 4. Hovedoplæg ADHD i voksenlivet v/jesper Karle Hvad siger den nyeste forskning om ADHD hos voksne? Hvad ved vi om ADHD s rolle for uddannelse, arbejde og familieliv? Jesper Karle præsenterer fakta og giver sit bud på hvad vi kan gøre på uddannelsesstederne, i sundhedsvæsnet og på arbejdspladsen for at forbedre statistikkerne og sikre at voksne med ADHD er inkluderet. Jesper Karle Speciallæge i psykiatri, dr. Med. Han har gennem mange års arbejde som privat praktiserende læge og sin tidligere tilknytning til Københavns Universitet en bred indsigt i det psykiatriske område. Han er direktør for PPclinic, som foruden behandling har specialiseret sig i at kombinere en sundhedsrettet indsats med beskæftigelse for mennesker med psykiske helbredsproblemer.

5 6 En værdig modtager af Aalykkeprisen 2012 På sidste års ADHD-konference modtog Elin Søndergaard Aalykkeprisen for sit store engagement i ADHD-sagen. ADHD-foreningen har besøgt Elin og hendes familie for at høre lidt mere om, hvad det er, de gør. Af Susanne Ploug-Sørensen Foråret er endelig kommet til Danmark og rejsen går på denne aprildag gennem lysegrønne bakker, nikkende påskeliljer og træer med sprængfarligt store knopper. Destinationen er et nedlagt landbrug lige midt på Fyn. Her bor Elin Søndergaard og hendes familie. Jeg har aftalt at mødes med Elin for at høre lidt om hendes engagement i ADHD-sagen. For Elin er en ildsjæl med hjertet på det rette sted og med en familie, som bakker op og støtter hende i arbejdet for at hjælpe og vejlede familier med ADHD. Elin og hendes mand gennem 21 år, Steffen, tager glade imod i døren og inviterer mig ind i et hyggeligt køkken. Rummet danner tydeligvis rammen om et aktivt liv med mange mennesker. På bænke og stole langs det store spisebord er der god plads. En ting springer straks i mine øjne; direkte overfor indgangsdøren og lige henover den stol, som Elin sætter sig til rette i, hænger der fire kunstværker: de tre af dem er farveglade malerier lavet af de to plejebørn, som har været i familien i henholdsvis 10 og 12 år. Det fjerde er det indrammede tryk af Troels Trier, som Elin modtog som en del af anerkendelsen på ADHD-foreningens konference i september sidste år. Triers lidt naive streg og de stærke farver passer perfekt til de tre børnetegninger og tilsammen siger de noget om, at her handler det om mennesker og at der er knald på farverne såvel som på livet. ADHD har længe været en hjertesag for Elin. Hun er stødt på diagnosen både i sit privatliv og i sit professionelle liv som plejefamilie. Kolleger landet over nyder godt af Elins

6 7 omfattende viden om ADHD, ligesom mange mennesker med ADHD i familien opsøger hende for at få råd og vejledning. Vi møder så mange mennesker, der har stødt sig på livet, fortæller Elin. De er helt desperate og mange er tæt på at give op og isolerer sig selv, fordi det er nemmere. Hun forklarer videre, hvordan hun mener, det handler om at finde en balance i forhold til omgivelserne. En balance, hvor omgivelserne viser hensyn til de udfordringer et menneske med ADHD har, samtidig med at den enkelte må påtage sig at arbejde hårdt for at kunne fungere i den eksisterende virkelighed. Det nytter ikke, at man forventer, at hele verden skal indrette sig efter ens særlige behov. Dels er det fuldstændigt umuligt, og dels betyder det bare at ADHD en bliver det styrende i alle situationer. Og det er ikke i orden overfor andre mennesker, uddyber hun. Vi oplever ofte, at folk er helt moste. Enten af deres partner, som helt har taget styringen med familien eller måske af velmenende fagfolk, som tager magten fra den enkelte i et forsøg på at hjælpe, tilføjer Steffen, før han går ud med kaffe og wienerbrød til de to tømrer, som er i færd med at sætte solceller op på taget. Elin fortsætter med at forklare, hvordan det er ligeså vigtigt for par, hvor den ene har ADHD, som for alle andre par, at der er en form for ligevægt. Ellers bliver den ene part træt af at bære hele ansvaret og den anden part træt af at føle sig skyldig, forklarer hun og fortæller om en kvinde, der sammen med sin mand havde besøgt dem, og som talte om før og efter Elin og Steffen. Kvinden påstår, at hvis ikke hun og hendes mand var blevet tvunget til at se på deres indbyrdes roller i parforholdet, så var de blevet skilt. Når folk henvender sig for at få vores mening, så får de den. Vi kalder en skovl for en skovl og er meget direkte. Men vi gør det med respekt og forståelse det er vigtigt, siger Elin og fortsætter, så kan det godt være, de lige skal have tid til at fordøje det, men når så de er klar til at snakke om det, så er vi også klar. Det, vi tilbyder, er ikke behandling. Det er støtte og rådgivning. Vi tager os tid til sammen med familierne at tale os ind på, hvad der er på spil i netop deres familie og hjælper dem til at sætte deres egne ord på det, der er svært. Vi bruger meget tid på at observere, lytte og vente til det rigtige tidspunkt, forklarer Elin. Nu kommer plejebørnene hjem. På et øjeblik er det fredfyldte køkken fyldt med hektisk energi og aktivitet. Elin tager mig med ud i det, som en gang var en stald, og ser på den lejlighed som parret har indrettet, så familier med ADHD kan komme og bo der nogle dage, mens de får et pusterum og et par gode råd med på vejen. Det hele er meget gennemtænkt med tavler, skemaer, kugledyner osv. Og så er der tænkt på at indrette især dobbeltværelset på en måde så forældrene har godt overblik over hele den store naturgrund, så de kan slappe lidt af, når børnene giver den gas udenfor. Og i haven er der både klatretræer, legeplads, dyr og en badesø som i disse uger er ved at svømme over med tudse- og salamanderæg. Det handler om at skabe rammerne så folk føler at her er det trygt at være selvom de har nogle andre omgangsformer og opdragelsesmønstre på grund af ADHD en, siger Elin. Det skal ikke være som på et hotel eller en campingplads, hvor de måske oplever, at folk ser skævt til dem, fordi de er anderledes og larmer og er urolige. Ulvetimen nærmer sig og andre opgaver trækker. Jeg siger tak for denne gang og kører igen ud i det bakkede landskab omkring dette lille midtfynske åndehul. Ildsjæle indgyder altid til respekt. Elin og hendes familie er ingen undtagelse. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det var fuldt fortjent at Aalykkeprisen 2012 fandt sit hjem lige netop her i det hjertevarme køkken hos Elin og Steffen. Læs mere om Elin og Steffen på deres hjemmeside Hvem skal have Aalykkeprisen i 2013? Siden 2011 har ADHD-foreningen uddelt Aalykkeprisen på årets konference. Prisen er opkaldt efter Morten Aalykke, som med sin enestående indsats var med til at sætte ADHD og ADHD-foreningen på dagsordenen i forbindelse med afviklingen af aktiviteterne i Fællesklubben på Lindø-værftet. Hans indsats resulterede i megen omtale og anerkendelse samt i en stor kontant donation til foreningens fortsatte arbejde. Nu er vi på udkig efter en kandidat til dette års pris. Kriterierne for at kunne være med i opløbet er, at den nominerede skal have ydet en indsats ud over det sædvanlige for ADHD-sagen. Prisen overrækkes på konferencen og består af en plakat af Troels Trier samt en check på kr. Hvem kender du, som fortjener at komme i betragtning til denne anerkendelse? Du kan indtil 1. august nominere kandidater ved at sende en mail til adhd.dk. Mailen skal indeholde følgende oplysninger: Navnet på den person (en eller flere) du vil nominere En kort begrundelse for din nominering Dit navn og et telefonnummer vi kan træffe dig på, hvis vi har spørgsmål

7 8 Vind deltagelse for to på konferencen, ADHD 2013 Vision & Virkelighed Igen i år udlover ADHD-foreningen i alt 5 x 2 fribilletter til årets ADHD-konference den 5. og 6. september 2013 i en eksklusiv udtrækning kun for ADHD-foreningens medlemmer. På konferencen kommer førende danske og udenlandske forskere og eksperter og holder foredrag og diskussionsoplæg om ADHD fra mange forskellige vinkler. Billetterne udloddes i 5 par af 2 styks, så du kan som medlem af ADHD-foreningen vinde en friplads til dig selv og en ledsager efter eget valg. Fripladserne inkluderer deltagelse i alle dele af programmet, fuld forplejning og indkvartering på konferencehotellet i et fælles dobbeltværelse. Læs mere om konferencen og se det fulde program på hjemmesiden. Sådan deltager du i udtrækningen: Send en til med ordet friplads i emnefeltet. I mailen skriver du dit fulde navn, dit telefonnummer, en adresse og dit medlemsnummer (starter med A, B, C eller D og er trykt på bagsiden af dit medlemsblad). Deadline for deltagelse i konkurrencen er 1. august Vinderne udtrækkes i starten af august og får direkte besked. Navnene offentliggøres desuden i medlemsbladet. Det med småt: Kun myndige personer med medlemskab af ADHD-foreningen kan deltage Er du allerede tilmeldt konferencen på almindelig vis, kan du stadig deltage. Du får så det indbetalte beløb tilbage og omregistreres til et dobbeltværelse sammen med din ledsager Hver af de 10 fripladser (5x2) har en værdi på er kr. Præmien kan ikke byttes til kontanter eller andre gaver Ansatte i ADHD-foreningen kan ikke deltage

8 9 Frivillige KiK-piloter søges til forældrekursus Vil du deltage i et banebrydende forskningsprojekt? Vil du være med til at gøre en forskel for pressede familier? Har du ekstra tid og kræfter? Nordsjælland: Erik Jørgensen og Dorthe Nielsen Østsjælland: Jannie Nyholm og Brian Mørch Fyn: Kirsten Højsgaard Østjylland: Søren Zastrow Sønderjylland: Lone Bech Hansen og Janne Sandberg ADHD-foreningen er gået i gang med et nyt forskningsprojekt, hvor vi skal måle effekten af et nyt forældretræningskursus. Kurset hedder Kærlighed i Kaos (KiK) og henvender sig til forældre til børn med ADHD eller ADHDlignende vanskeligheder på 3-9 år. Forældrene mødes i grupper af 7 par en hverdagsaften om ugen i 12 uger, og gruppen ledes af to forældretrænere. Kurserne skal køre i ADHD-foreningens lokalafdelinger rundt om i landet. Hver lokalafdeling skal bruge 2 frivillige personer, kaldet KiK-piloter, som vil være behjælpelige med den praktiske afholdelse af kursusforløbet, der starter i januar Arbejdsopgaven er: 1) at sprede budskabet om kurset til forældre i lokalområdet ved at uddele informationsmateriale 2) at få kurset til at fungere i praksis, dvs. finde egnede lokaler, bestille sandwich, lave kaffe etc. 3) at være projektlederens forlængede arm lokalt og støtte op om projektet efter behov Som KiK-pilot vil du blive inviteret med til informationsmøder, og du vil få et diplom på din indsats som frivillig. Når kurserne er slut trækker vi lod blandt de deltagende KiKpiloter om et weekendophold for to personer. Så hvis du vil hjælpe til med at skaffe gratis forældretræning til familier i dit lokalområde, så send en mail til bestyrelsen i dit lokalområde inden d. 1. august 2013 Storkøbenhavn: Anders Dinsen adhd.dk Forældrerådgivning om børns sproglige udvikling Præsentation af Camilla Nellemann fra forældrerådgivning om børns sproglige udvikling Jeg er uddannet logopæd (2011) fra Syddansk Universitet og er på nuværende tidspunkt studerende på kandidatuddannelsen i Audiologopædi. Sideløbende med studiet har jeg fungeret som studentermedhjælper i ADHD-foreningen. Mine primære faglige interesseområder er børns sproglige udvikling samt sprog- og talevanskeligheder hos børn. Jeg har i kraft af min uddannelse en bred viden om disse områder og vil som rådgiver for ADHD-foreningen meget gerne tage en snak med jer om eventuelle bekymringer I har i forhold til jeres barns sproglige udvikling og om tale-/ sprogvanskeligheder I oplever hos jeres barn. Jeg tror på, at dialog samt information og rådgivning, om hvad der sprogligt kan forventes af børn på forskellige alderstrin, kan hjælpe til at mindske bekymringer. Jeg tilbyder telefonisk og skriftlig (pr. mail) rådgivning omkring sproglig udvikling samt sprog- og talevanskeligheder (udtalevanskeligheder, lille ordforråd, stammen, tosprogethed m.m.). Derudover kan jeg give ideer til sprogstimulering i hverdagen og hjælpe til at vurdere, hvorvidt det vil være relevant at inddrage en logopæd/talepædagog. Jeg glæder mig til at bruge min viden som logopæd i ADHD-foreningen, og ser frem til sammen med jer, at hjælpe jeres børn bedst muligt på vej med sproget. Telefontid: Tirsdag kl Telefonnummer:

9 11 Det er aldrig for sent at blive afklaret Thomas Lyck er 38 år gammel, bor i Odense C, og er p.t. jobsøgende. Fotograf: Malte Lillelund Nørgaard.. Af Thomas Lyck I denne artikel fortæller Thomas Lyck, der siden november 2012 har været i et udredningsforløb, om, hvorfor han som 38-årig valgte, at nu skulle det være. Mange gange er det tilfældighederne, som gør, at man ændrer retninger i livet eller får svar på et af de store uløste mysterier i ens tilværelse. Min skæbne blev, at jeg lyttede til radioudsendelsen Fordomsfrekvensen, hvor Anders Stjernholm gæstede programmet om det at lide af ADHD. Jeg var alligevel ikke alene om det! De to timer, radioudsendelsen varede, var én lang øjenåbner for mig. Det var et langt bombardement af den ene Aha-oplevelse efter den anden. Jeg kunne mærke min krop dirre og mærke en varm følelse gå igennem mig Der var en anden person, som havde det ligesom mig. Anders udtalelser til journalist Rebecca Svendsen samt komikerkollega Torben Chris beskrivelse af Anders væremåde i givne situationer var det sidste skub for mig i retningen mod beslutningen om at få klarethed over mit eget liv. Klar til at tage det store skridt Tvivlen var forsvundet. Jeg fik taget det sidste lange tilløb, og kontaktede min læge med henblik på at få klarhed over min situation. I det jeg havde mit baglands fulde opbakning, var skridtet ikke svært. Her 3 måneder senere, har jeg været igennem en udredning og er i gang med medicinbehandling for ADHD. Jeg har i dag en stærk følelse af taknemmelighed over, at jeg efter 38 år har fået klarhed over mit problem, som på mange måder har været skyld i en række nedture igennem mit liv. Mor, hvorfor er jeg ikke som de andre? Jeg har altid følt mig en smule anderledes end mine kammerater - dog uden at tænke videre over det. Mine forældre så mig som det længe ønskede barn, og jeg blev fyldt med opmærksomhed og forkælelse. Jeg skilte mig ikke umiddelbart ud fra den brogede flok af drenge i bybilledet, hverken udseendemæssigt eller adfærdsmæssigt. De problemstillinger, som jeg har kæmpet med, har på mange måder ikke været åbenlyse og er kommet bag på de fleste. Jeg var den typiske dreng med stort D med en masse krudt bagi, og fodbold var min helt store passion. Jeg kunne bruge flere timer på at løbe alene rundt nede på fodboldbanen med højre albue løftet godt op bag højre øre og mine fodboldsokker trukket helt ned til anklerne og øve mig i at lave millimeterpræcise afleveringer på over 30 meter, som jeg havde set mit store idol Søren Lerby gøre på prime time tysk tv lørdag efter lørdag. Fodbolden var min tro kammerat den bedste ven, som jeg aldrig fik, og som jeg er sikker på holdt mig væk fra at blive mobbeoffer i skolegården. Jeg tænkte ikke så meget over det dengang, men det giver meget ræson, at man ikke kan drille ham, som gang på gang afgjorde fodboldkampene mod parallelklassen nede i skolegården med den afgørende scoring. Var jeg ikke i nærheden af fodboldbanen, kunne man med garanti se mig komme gående med min tro følgesvend Den lille runde plastikbold. Flyverskjul oppe på drengeværelset Lille Thomas var en typisk lille skrøbelig dreng som en given anden otteårig på godt og ondt. Jeg havde det med at trække mig lidt tilbage for mig selv, når mit lille skrøbelige hoved hungrede efter ro. Det kunne være, at jeg havde haft nok modgang eller konflikter for en dag, eller bare at mit behov for menneskekontakt var fyldt op til bristepunktet og havde fået nok af omverdenen. Tiden gik med indadvendte aktiviteter, og det, som fangede en lille dreng med nørdede tendensers opmærksomhed i det herrens år 1984, var den lille lommeregnerlignede spillemaskine Den lille professor. En perfekt fritidsbeskæftigelse, der simulerede komplicerede matematikopgaver og kunne udfordre en skoledreng, som kedede sig i skolen pga. manglende udfordringer. De fleste drenge på min alder faldt i søvn til en historie fra mor og far eller med en jumbobog i hånden. Jeg lå troligt og slappede af med enten det tunge Lademanns leksikon eller et atlas - i fuld gang med at memorere de europæiske hovedstæder eller parre de mange farverige flag fra alle verdens lande med de dertilhørende landenavne. Man kan sige, at jeg i stedet for at udvikle mig til en glad, udadvendt og kreativ ung mand hurtigt blev ham den gammelkloge, som altid higede efter at være bedrevidende og som for alt i verden ville have ret. I dag er det hele anderledes, for det er heldigvis aldrig for sent at blive afklaret.

10 13 Vild og stille er en succes på skolerne i hele landet forbi hjemmesiden ved at gå ind på www. adhd.dk, hvor der linkes til både pressemeddelelse og klassekonkurrence. Her kan du også læse bogen Alle er gode til noget i en ipaper-udgave lavet til onlinebrug. Vi har sendt i alt bøger ud til skolerne og efterfølgende sendt yderligere godt af sted efter folk har rettet henvendelse til os. Alle er gode til noget er skrevet af forfatter og psykolog Renée Helmig Toft Simonsen og fantastisk illustreret af tegner Lars Munck. Budskabet i bogen er, at der skal være plads til alle og at vi alle er gode til noget uanset, hvem vi er og hvad vi har med os i livet. Vi håber, at det er en tanke, der kan bide sig fast i klasserne, da vi har brug for at se hinandens styrker og ikke svagheder; især som børn. Ingen børn slipper godt igennem skolen, hvis de føler sig udenfor eller måske endda moppede. D. 6. maj sendte ADHD-foreningen årets Vild & Stille-kampagne, Alle er gode til noget, ud til samtlige børn i klasse på alle landets skoler. Vi var lidt nervøse for, hvordan skolerne ville modtage materialet midt i travlheden oven på den langstrakte lockout, men den nervøsitet blev allerede fra første dag fejet helt af banen. Interessen og begejstringen fra skoler og lærere har nemlig været meget overvældende, og vi bliver dagligt kontaktet af skoler, der beder om flere bøger til andre klassetrin eller lærere eller blot spørge om lov til at give deres overskud af bøger videre til nærliggende børnehaver eller børn fra ældre klasser. Vi er meget glade for den flotte modtagelse og er især glade for, at Vild & Stillekampagnen er blevet en ting, som skolerne ser frem til at modtage og bruge år for år. Det er også godt at se, at kampagnen skaber interesse på vores onlinemedier, hvor vi som forening oplever mere og mere aktivitet og respons. Allerede i løbet af weekenden op til kampagnestart blev opslaget herom for eksempel set af samlet personer på Facebook samt delt 580 gange, og efter blot en uge havde 665 klasser allerede været inde og printe et diplom på hjemmesiden for Alle er gode til noget. Du kan også kigge

11 15 LÆSERBREV Udsatte unge spises af med piller Ingvald á Kamarinum Specialskoleleder, Fjordskolen Munkholmvej Holbæk I den aktuelle debat hører vi, at danskere fik ADHD-medicin i 2012 ifølge tal fra Statens Serum Institut. En kraftig stigning, der undrer politikerne, men på ingen måde kommer bag på mig. Regeringen har skåret ned på behandlingsmulighederne og i stedet forsøgt at inkludere eleverne med ADHD i normale klasser. Resultat: Flere får medicin for at kunne komme igennem hverdagen. Det er ikke blot psykiaternes skyld, at der udskrives mere og mere medicin til de nødstedte børn, der uforskyldt er blevet diagnosticeret med den efterhånden almindelige lidelse ADHD. Et enormt stort ansvar ligger på skuldrene af vores politikere de politikere, vi har valgt til at tage sig af dem, der har det svært. Det viser sig desværre, at børn med ADHD blot får det værre og værre med den siddende regering. Inklusion er for mig at se en billig måde at udsætte den totale eksklusion. Børnene sættes i normale klasser, får medicin for at indordne sig, og man trykker på en pauseknap, så de ikke får reel behandling for deres sygdom den holdes blot nede. Resultatet er, at den blusser op den dag, de stopper på medicin, eller ikke lærer selv at tackle, hvordan man skal leve med de udfordringer, ADHD fører med sig. I stedet bør disse børn behandles på de specialskoler, som regeringen er i gang med at sløjfe. Behandlingen skal bestå af en hverdag i faste, trygge rammer med personale, der er uddannet i netop at tage sig af børn som dem. Med den rette behandling falder brugen af medicin beviseligt, børnene klarer sig bedre, og færre kommer ud i en kriminel deroute. Almindelige folkeskolelærere er enormt dygtige, men de er ikke uddannet i at tage sig af børn med ADHD. Det er derfor dybt urimeligt, at de skal inkludere børn med særlige vanskeligheder i de i forvejen store klasser. De er ganske enkelt ikke rustet til det, og det går ud over hele klassen og ikke mindst børnene med ADHD. Det er desuden bevist, at børn på specialskoler tager mindre medicin, fordi vi sørger for at danne rammer, der tilgodeser deres lidelse i stedet for at proppe dem ind i et normsæt, som de simpelthen ikke passer ind i. Ja, det gør skolegangen for et barn med ADHD dyrere end for et almindeligt barn. Men hvor mange prognoser for ungdomskriminalitet, vold og selvmord vil politikerne se, før de indser, at der bør skelnes mellem normalt fungerende børn og børn med ADHD? At der samtidig er en samfundsgevinst ved det, viser forskning med al tydelighed. Burde disse argumenter ikke være nok? Kære Astrid og Antorini det er op til jer at få de reduceret, og jeg håber, I løser ligningen. Den er egentlig ikke så svær: I skal forebygge frem for at lave lappeløsninger. Ellers ender disse børn og unge næsten med garanti med at blive totalt ekskluderet.

12 17 Viden til voksne med ADHD og pårørende Kirsten Nørgaard, socialrådgiver i ADHD-foreningen ADHD-foreningen får mange henvendelser fra voksne med ADHD og forældre til unge/ voksne med ADHD, som har behov for at lære mere om ADHD og få nye redskaber til at håndtere en presset hverdag. Derfor er vi i gang med at udvikle på vores kursusudbud i et forsøg på at imødekomme denne efterspørgsel. Så her i efteråret starter vi ud med at udbyde fire temadage og næste år går vi skridtet videre og udbyder både temadage og egentlige internatkurser for voksne med ADHD. Det er en rigtig spændende udvikling og vi ved at de nye temadage og kurser italesætter et stort behov. Men samtidig er vi meget bevidste om at det er vanskeligt for voksne at få økonomisk hjælp til at tage på kursus med mindre de har mindre børn med ADHD. Det er blandt andet derfor at en del af tilbuddene er organiseret som temadage og vi gør, hvad vi kan for at mindske udgifterne mest muligt, selvom det desværre ikke er gratis at skaffe kvalificerede undervisere og ordentlige faciliteter. Vi håber at se dig på en temadag her til efteråret og opfordrer dig til at holde øje med næste års kursusprogram, når det udkommer til oktober. Som voksen er det vanskeligt at få hjælp fra kommunen til at tage på kursus. Men det lykkes alligevel for nogle. Så her er et par gode råd til, hvordan du søger og argumenterer for vigtigheden af, at du får mere viden om ADHD, om den betydning det spiller i dit liv og om hvordan du kommer videre. Hvis du selv har ADHD, anbefaler jeg, at du henviser til Lov om aktiv socialpolitik kap. 10 Hjælp i særlige tilfælde. Der vil skulle laves en økonomisk beregning og en vurdering i øvrigt, om du vil være berettiget til ydelse efter denne lovgivning. Såfremt du modtager ydelse efter Lov om Social Service 100, kan det være en mulighed at få udgifterne til kursus med under denne ordning. Er du ledig og har kontakt med Jobcenteret, så er det muligt, at netop disse kurser for voksne med ADHD kan indgå i den beskæftigelsesfremmende indsats. Der kan argumenteres med, at læring og træning af mestringsstrategier direkte er medvirkende til at takle hverdagens udfordringer, herunder også arbejdslivets. Hvis du er forælder til en ung/voksen med ADHD er det vanskeligere. Det er desværre de færreste kommuner, der har øje for den vigtige rolle netværket og familien spiller for den enkeltes trivsel. Temadage for voksne i efteråret 2013 Titel Målgruppe Dato Kursus nr. Hverdagsmestring Voksne med ADHD 24. august 21 Ledige pladser Forældre til unge/voksne Forældre til unge/voksne 31. august 24 Få ledige pladser med ADHD med ADHD Sorg og bekymring Forældre til voksne 5. oktober 31 Ledige pladser med ADHD Bliv ven med din diagnose Voksne med ADHD 9. november 36 Ledige pladser Læs mere om de forskellige temadage i kursuskataloget på hjemmesiden

13 19 Direktørens klumme Kære medlemmer Direktør Camilla Louise Lydiksen Vi kan vist alle blive enige om, at der i den seneste tid har været en del fokus på skolen. Og mens forårets lock out nu heldigvis ligger bag os, så er fokus i denne tid på 9.z og deres dyst mod de kinesiske skoleelever. Jeg vil ikke komme nærmere ind på de TV-programmer, som handler om dysten, men jeg vil gerne videregive det svar, som professor Niels Egelund gav, da han blev spurgt om, hvad vi (Danmark) kan tage med os fra Kina til den danske skolemodel. Han nævnte tre ting: Respekten for det at lære Respekten for læreren Respekten for hinanden Jeg hæfter mig særligt ved den sidste, respekten for hinanden. Vi er i ADHD-foreningen dagligt i dialog med jer om forskellige livssituationer, og vi hører meget ofte om det svære møde med omverdenen. Både for børn, unge og voksne med ADHD. Med hver eneste beretning følger et stort ønske om at blive mødt med respekt, altså at vi skal have respekt for hinanden og vores spændende forskelligheder. ADHD-foreningen arbejder på mange fronter for, at vi får sat større fokus på den grundlæggende respekt for hinanden og for vores forskelligheder. Det er vigtigt, at vi ser på hinandens evner og kompetencer frem for altid at fokusere på fejl og svagheder. Vi mener, at alle skal have gode oplevelser, der hvor de nu er. Det gælder i daginstitutionen, i skolen, på uddannelsen, i arbejdslivet, i fritidslivet eller som kontanthjælpsmodtager, fleksjobber eller førtidspensionist. Vores seneste udspil er udsendelsen af den tredje nationale indskolingskampagne, Vild & Stille. Den tog danskerne med storm her i starten af maj måned. Kampagnen bestod i år af en lille minibog skrevet af forfatter og psykolog Renée Helmig Toft Simonsen og med fantastiske illustrationer af tegner Lars Munck. Bogen blev sendt ud i eksemplarer til de ca folkeskoler, privatskoler, friskoler og specialskoler i Danmark. Og sikke en modtagelse. I løbet af få dage havde ca. 2 % af skolerne kontaktet os for at takke for bøgerne, rose initiativet eller anmode om flere bøger til deres elever. Jeg kalder kampagnen en succes, fordi det betyder, at mange børn får adgang til bogens særlige budskaber. Nemlig at alle er gode til noget, at vi skal støtte hinanden i at forstå vores egne kvaliteter og at vi skal hjælpe hinanden med at finde de gode sider frem, når det indimellem er svært, eller humøret er trist. Se det kalder jeg respekt for hinanden. Så jeg håber, at der i den sidste tid henover aftensmaden er blevet snakket ivrigt om, hvad I hver især er gode til. Både børn og voksne. Men lad det komme længere ud, og lad os her henover sommeren øve os på at se hinandens kvaliteter og tale højt om dem. Men øv dig også i at turde se dine egne. Så fortæl mig; hvad er du god til? For jeg ved, at ALLE ER GODE TIL NOGET. God Sommer

14 21 En reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job Kirsten Nørgaard, socialrådgiver i ADHD-foreningen Den nye kontanthjælpsreform træder i kraft den 1. januar 2014, og der er meget at sige og mene omkring den nye kontanthjælpsreform. Det gennemgående i reformen er, at flere unge og tidligere kontanthjælpsmodtagere skal i uddannelse og derfra videre i arbejde for hermed at blive i stand til at forsørge sig selv. Det er helt klart, at regeringen ikke længere vil acceptere, at navnlig unge mennesker ikke får en uddannelse. Regeringen vil derfor pålægge alle ledige uddannelsesparate unge under 30 år at tage en uddannelse. De vil ikke længere være kontanthjælpsmodtagere, men uddannelseshjælpsmodtagere. Der er i reformen opmærksomhed på, at der er unge, som ikke umiddelbart er parate til uddannelse. Dem vil der blive taget hånd omkring, og de vil ikke blive mødt med krav om uddannelse her og nu. Et af de nye tiltag er, at der endelig bliver indført ret til at få en koordinerende sagsbehandler. Uddannelseshjælpsmodtagere med komplekse problemer skal ikke opleve at løbe spidsrod mellem de offentlige systemer eller opleve, at indsatsen ikke hænger sammen. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder. Der sikres en mentorordning til særligt udsatte unge. I perioder, hvor kommunen pga. den unges situation, ikke kan tilbyde den unge aktive tilbud, skal kommunen iværksætte mentorstøtte for den unge. Den unge har ret til mentorstøtte, og kommunen har pligt til at iværksætte det. I reformen er der indført systematisk læse, skrive- og regneundervisning til unge med behov. Alle unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, skal læse-, skriveog regnetestes. Kommunen har pligt til at igangsætte læse-, skrive- og regnekurser og ordblindekurser mv. som ret og pligt-tilbud, hvis testene viser et behov for det. I korte træk kan nævnes flg. hovedpunkter i den nye reform: Unge under 30 år får en ny ydelse uddannelsesydelse på niveau med SU Unge, der ikke her og nu er uddannelsesparate, beholder ydelsen, som den er i dag, når de deltager i aktive tilbud, der kan bringe dem tættere på målet om en uddannelse. Alle bliver mødt med klare krav og forventninger. De, der kan, skal arbejde for deres ydelse og bidrage til fællesskabet i såkaldte nyttejob. Der vil fremover blive planlagt en individuel indsats med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og konkrete udfordringer. Der sanktioneres i kontanthjælpen, hvis man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er fokus på aktiv og realistisk jobsøgning. Enlige forsørgere og unge mødre skal have særlig støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse. Samlevende par over 25 år får gensidig forsørgelsespligt. I dag gælder forsørgerpligten kun for gifte. Der er i reformen taget udgangspunkt i, at man tror på, at folk kan flytte sig med den rette socialfaglige indsats. Der er samtidig indført kontant afregning i form at sanktioner i kontanthjælpen, hvis man ikke reelt står aktiv til rådighed. Den nye reform stiller store krav til kommunernes indsats og til borgernes aktive medvirkende.

15 22 Uddrag fra ADHD-foreningens Organisationsaktiviteter og den frivillige indsats De mange frivillige, som hver dag bidrager til ADHD-foreningens virke, har igen i 2012 været markante spillere for ADHD-sagen. De frivillige initiativer bygger på ADHDforeningens 14 lokalafdelinger og ca. 166 aktive frivillige. På årsbasis lægges der ca frivillige timer i arbejdet for ADHDsagen i ADHD-foreningen. I 2012 har de frivillige i ADHD-foreningen været drivkraften bag 54 netværk og caféer, 45 medlemsrettede foredrag og 12 sociale aktiviteter i lokalområderne. Derudover har de frivillige bidraget til vidensdeling ved deres tilstedeværelse på messer, markeder og konferencer. De frivillige, landsdækkende aktiviteter har i 2012 bestået af Telefonrådgivningslinjen På linie med ADHD, som er en samtalelinje, hvor man kan få en snak om ADHD. Det er frivillige, som afholder disse samtaler. I 2012 er der afholdt 189 samtaler af de 17 frivillige, engagerede samtalere. Se mere på: paaliniemedadhd.dk. Derudover har 16 frivillige kursusledere været med til at byde deltagere velkommen på 25 afholdte kurser og sørget for, at deltagerne følte sig hjemme og havde en god oplevelse. Også sommerlejren med 80 deltagere er et resultat af den frivillige indsats i ADHDforeningen. I 2012 deltog 13 frivillige, og med deres indsats gjorde de igen sommerlejren til et enestående arrangement for familier med ADHD. Det er også frivillige kræfter, som gør det muligt at afholde forældretræningskurser Kærlighed i Kaos, hvor vi styrker familielivet med ADHD. Som en del af ADHD-foreningens målsætningsprogram om at styrke det frivillige fællesskab i foreningen, skal det af ADHDforeningen udviklede forældretræningsprogram Kærlighed i Kaos, danne rammerne for lokal, frivilligt baseret forældretræning i op til 10 lokalafdelinger. Læs mere om dette under udviklingsprojekter. Gennem disse aktiviteter og tilbud er de frivillige med til, at foreningen kan leve op til sit formål. En stor tak til alle disse frivillige, som hjælper med at støtte op om ADHD. Rådgivningen I takt med et stigende behov for råd og vejledning fra vores medlemmer satte vi fokus på dette område i 2012 og etablerede Rådgivningen for at styrke kommunikationen med medlemmerne, og for at styrke indsatsen i at hjælpe medlemmerne på vej. Og behovet er bekræftet. Rådgivningen imødekommer 401 henvendelser om rådgivning og støtte i kvartalet, svarende til en samlet stigning i forhold til 2011 på ca. 400 %. Dertil kommer de 98 elektroniske henvendelser, der modtages i kvartalet, hvilket er tilsvarende Henvendelserne til rådgivningen har i årets løb hovedsageligt været fra forældre med problemstillinger i forhold til deres børn. Der har også været en markant stigning i henvendelser fra voksne, som har fået diagnosticeret ADHD og har behov for råd og vejledning. Ægtefæller til partnere med ADHD og andre pårørende kontakter også Rådgivningen i stigende grad ligesom fagpersoner som f.eks. psykologer, psykiatere, læger, pædagoger, lærere m.fl. også er jævnlige brugere af Rådgivningen. Der er mange henvendelser fra bekymrede forældre, der oplever, at de kommunale besparelser har foranlediget flere afslag på henvendelser. Der bliver anket langt flere afgørelser, og der drøftes misforståelser og dårligt samarbejde med kommunerne. En stor del forældre henvender sig for at diskutere inklusionsdelen i skolerne. Problemer og bekymringer bliver ikke mindre for forældrene, når deres børn bliver unge og voksne. Rigtig mange forældre kontakter Rådgivnin-

16 23 beretning for 2012 gen, fordi de mangler råd og vejledning til at støtte deres store børn bedst muligt. Når voksne med ADHD kontakter Rådgivningen, berettes om det meningsfyldte ved at få diagnosen. De beretter om liv med utallige nederlag, om tilfælde med stress, angst og depression og dertil også misbrugsproblemer. Spørgsmålene er typiske i forhold til lovgivningen omkring støttemuligheder, og navnlig ønskes oplysninger om mulige tilbud i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Behovet for rådgivningsfunktionen er tydelig. Der er rigtig mange forældre og børn/ unge og voksne, som har ADHD-problematikken tæt inde på livet og som står med store udfordringer i livet. Det er ADHD-foreningens største ønske at støtte op om deres problematikker og yde den nødvendige rådgivning. Udviklingsarbejdet skaber nyttig viden og ny praksis 2012 har været et ganske særligt år for udvikling af ny viden i ADHD-foreningen. Et stort treårigt projekt er afsluttet og ikke mindre end tre innovative udviklingsprojekter er igangsat. Metoder og indsatser udvikles, afprøves og evalueres, så ny viden til stadighed kan formidles til alle de mange, der personligt er berørt af ADHD, samt til de professionelle og frivillige, som yder støtte til mennesker med ADHD. Større viden om ADHD hos støttepersoner Det treårige projekt Større viden om ADHD hos støttepersoner er blevet evalueret og afsluttet i december 2012, og konklusionen er, at uddannelse af kommunale støttepersoner giver voksne med ADHD en kvalificeret støtte og bedre mulighed for at mestre deres dagligliv. Evalueringen viser, at uddannelsen i høj grad har haft betydning for støttepersonerne, der har gennemgået en positiv udvikling undervejs. De er gennem uddannelsen blevet bedre til at vurdere, på hvilke områder den enkelte borger med ADHD har brug for hjælp, og hvilken hjælp der er den rette på det givne tidspunkt. Der ses en tydelig tendens til, at den ydede støtte efterhånden nærmer sig det behov for støtte, som borgerne med ADHD selv oplever at have. Der er til uddannelsen udviklet og afprøvet en række redskaber, som kan findes på ADHD-foreningens hjemmeside sammen med evalueringsrapporten og Håndbog for støttepersoner. ADHD-rummelige klubber ADHD-foreningen påbegyndte i et samarbejde med Ungdomsringen et nyt udviklingsprojekt med titlen ADHD rummelige klubber. Social og Integrationsministeriet har givet midler til projektet, som løber frem til maj Projektets overordnede formål er at forebygge social isolation og udsathed hos børn og unge med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder gennem en styrkelse af den pædagogiske indsats i landets fritids- og ungdomsklubber. De udviklede metoder bliver sammenskrevet i et metodekatalog, som efter afprøvning og evaluering vil blive distribueret til Ungdomsringens godt 1000 medlemsklubber. Et skridt videre Mestringsgrupper for voksne med ADHD Den 1. august 2012 igangsatte ADHDforeningen projektet Et skridt videre mestringsgrupper for voksne med ADHD, hvor målet er at udvikle et mestringsgruppeforløb og en tilknyttet café for voksne med ADHD. Gruppeforløb og café ledes af frivillige, og projektet er et samarbejde med selvhjælpsorganisationerne i Aarhus, Skanderborg og Silkeborg samt FriSe. Projektet er finansieret af Socialministeriet og løber indtil maj Café og gruppeforløb opstartes i 2013, og der forventes en foreløbig evaluering af mestringsgruppen i juni Netværket i spil et rådslagningsprojekt for unge med ADHD Det Obelske Familiefond har doneret midler

17 24 til projektet Netværket i spil et rådslagningsprojekt for unge med ADHD, som blev igangsat den 1. oktober Projektet er udviklet i samarbejde med Fonden Vita, som også udfører en væsentlig del af projektets aktiviteter. Målet er at tilpasse og udvikle den kendte familierådslagningsmodel, så den tager højde for de vanskeligheder, som unge med ADHD kan have. Projektet skal udvikle en model, som inddrager og ansvarliggør de unge med ADHD og giver netværket mulighed for på egen hånd at formulere løsninger. Den beskrevne rådslagningsmodel har fået navnet netværksrådslagning, og et tilhørende metodekatalog er udviklet. I hele 2013 og 2014 afprøver og justerer projektet den udviklede model og indsamler erfaringer med rådslagning for unge med ADHD. Projektet løber indtil april Forskning i ADHD-foreningen I 2010 udviklede foreningen forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos, som blev pilottestet med et positivt resultat i Med Trygfondens donation får ADHDforeningen nu mulighed for at få foretaget en videnskabelig effektmåling af programmet i et samarbejde med SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Effektmålingen gennemføres som et såkaldt randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor 130 forældrepar til børn i alderen 3-9 år får mulighed for at deltage. Fremtiden byder på nye udfordringer Udviklingsarbejdet genererer løbende ny viden og nye erfaringer, som kan inspirere til ændret praksis både hos de mennesker, der personligt er berørt af ADHD, og hos professionelle. ADHD-foreningen arbejder derfor målrettet med at formidle den erhvervede viden blandt andet via de udviklede håndbøger, metodekataloger, redskaber på hjemmesiden og via kursustilbud. Ud over de specifikke mål, som udviklingsprojekterne søger at opfylde, afslører projekterne også nyttig viden om nye udfordringer for mennesker med ADHD og deres familier. På den måde er projekterne en vigtig kilde til vurdering af behovet for fremtidigt udviklingsarbejde. Uddannelsesarbejdet Formidling af viden gennem kursusaktiviteter, er fortsat et kerneområde for ADHD-foreningen. I 2012 har landsforeningen afholdt 25 kurser med i alt 850 deltagere. Herudover har foreningen holdt 13 rekvirerede oplæg for professionelle samt en række uddannelsesaktiviteter i forbindelse med udviklingsprojekterne. Som noget nyt har ADHD-foreningen i samarbejde med University College Lillebælt gennemført tre uddannelsesforløb for støttepersoner rekvireret af to kommuner. Konferencen I september gik det atter løs, og for 16. gang afholdt ADHD-foreningen den årlige nationale ADHD konference for 750 deltagere. Målet var at bringe nyeste internationale viden og erfaringer til Danmark og sætte fokus på tendenserne og behovene på ADHD-området. Der var særligt fokus på evidens for de forskellige behandlingsformer og inklusion. ADHD-foreningen har længe set et behov for mere viden specifikt om piger og kvinder med ADHD, og i samarbejde med Socialstyrelsen, blev der arrangeret en dagskonference for 200 deltagere med den svenske forsker Svenny Kopp. Efterspørgslen var overvældende, og i løbet af ganske kort tid var konferencen overtegnet. Fortalere for ADHD-sagen Det er en del af ADHD-foreningens formålsparagraf at skabe faktiske forbedringer for børn, unge og voksne med ADHD, hvorfor der anvendes betydelige ressourcer på at skabe øget offentlig og politisk forståelse. Målet er at sikre mulighed for social, sundheds-,

18 25 arbejds- og uddannelsesmæssig støtte til mennesker med ADHD. ADHD-foreningen har i 2012 arbejdet aktivt for og med flere mærkesager i henhold til det af kongressen besluttede målsætningsprogram. Bl.a. har følgende områder haft stort fokus: inklusion, nationale kliniske retningslinjer for ADHD, uddannelse, beskæftigelse, førtidspension, fleksordning, forældretræning, national handlingsplan og behovet for inkludering af netværket. Kommunikations- og oplysningsarbejdet Kommunikations- og oplysningsarbejdet understøtter og afspejler ADHD-foreningens målsætningsprogram og aktiviteter på fortalerområdet. Det har været prioriteret at få omtale på forældretræning, forebyggelse af sociale vanskeligheder, inklusion af børn med ADHD, manglende tilbud til voksne med ADHD, manglende kliniske retningslinjer samt stigningen i diagnoser og medicinering. ADHD omtales i de danske medier i gennemsnit 27,3 gange om ugen, og heraf er ADHD-foreningen involveret i de 1,2 gange, svarende til 4,4 %. har haft besøgende og samlet set sidevisninger. Den mest besøgte side har været hjemmesidens forside og de mest anvendte vidensområder er samtaleforum, kurser, information om ADHD, voksne, børn, webshop, lokalafdelinger, brevkasse og unge (i prioriteret rækkefølge). ADHD-foreningen udsender ugentligt et nyhedsbrev, hvor fokus er på oplysning om aktuelle aktiviteter, forskning og debatter. I 2012 var der modtagere, hvilket svarer til en stigning på 22 % i forhold til året før. Samtidigt er der også fokus på formidling af viden igennem sociale medier. ADHD-foreningens officielle facebookside har medlemmer, og der debatteres flittigt på siden. Brugerdeltagelsen har i 2012 været markant stigende, i stil med målsætningen om at komme i tæt dialog med medlemmerne, og alle andre berørte af ADHD. Et indlæg på facebooksiden læses af mellem og læsere, og ved særlige indlæg når sidens budskaber ud til over personer via brugernes egen deling af sidens indhold. Hele beretningen kan læses på Tak! Tak til alle medlemmer, frivillige, lokalafdelinger, fonde, myndigheder, sponsorer, virksomheder, organisationer, samarbejdspartenere, bidragsydere, samt alle andre der har støttet op om ADHD-foreningens arbejde i Jeg er super glad for at være en del af ADHDforeningens Hovedbestyrelse. I mange år har mit hjerte banket for at skabe bedre forhold for mennesker med psykiske lidelser. Min interesse er bestemt ikke blevet mindre, efter jeg i 2010 selv fik diagnosen ADHD. Der er især behov for oplysning, for kun sådan får vi afstigmatiseret og skabt forståelse for, hvad det vil sige at leve ed ADHD. Og kun sådan får vi udbredt viden om, at man med den rette hjælp kan leve et godt liv med idelsen, hvorfor det kan betale sig at prioritere indsatsen rent politisk. Anne Marie Geisler Andersen, medlem af ADHD-foreningens hovedbestyrelse. Tidligere medlem af folketinget for Radikale Venstre, forfatter, foredragsholder og Ultralandsholdsløber.

19 26 Løgstrup Skole inkluderer ADHD-elever Som andre skoler i landet skal Løgstrup Skole inkludere elever med forskellige diagnoser, heriblandt børn med ADHD. Spionture har inspireret til nye løsninger for at inkludere alle børn. Af Sanne Berglund Thor - Vi skal have en viden om diagnoser, men heller ikke lade os begrænse af dem. Inden for kort tid er der sket meget på dette område. Vi har fokus på, hvad den enkelte elev har af problemer, handler på det og prøver at finde en løsning, forklarer inspektør på Løgstrup Skole Mikael Lytken. Skolen ligger i Viborg Kommune har 525 elever og 37 lærere. Løsningerne varierer fra elev til elev og bliver skræddersyet i et samarbejde mellem skolens personale og forældrene, med klasselæreren som tovholder. I opbygningsfasen af skolens inklusionstilbud har personalet søgt inspiration fra andre folkeskoler og fra specialskoler for ADHD og autisme. Her fra har Løgstrup Skole kopieret det, der passer til deres måde at drive skole på. Det har bl.a. betydet, at der er etableret et Cockpit, hvor man kan få kursus i at være Pilot i sit eget liv. Ifølge den pædagogiske leder Majbrith Annesen var en af de væsentligste inspirationsgevinster ved besøgene, at der skal handles med det samme. Vent ikke på en diagnose, hvis du kan se at et barn profiterer af en bestemt pædagogik. For elever med ADHD er struktur og forudsigelighed livsvigtigt. De skal møde venlige og urokkelige voksne. Der bliver ikke forhandlet med disse elever, men der bliver arbejdet meget med feed forward i forhold til at skabe Eksempel på skoleskema for en 3. klasses elev i Cockpittet Kl min. Morgenlæs Læsning og højtlæsning for en voksen 10 min. Morgensamling Venteværelset 20 min. Opgaver 10 min. Pause 20 min. Opgaver 10 min. Pause Kl min. Spisetid Kl min. Frikvarter Kl min. Opgaver 10 min. Pause 20 min. Opgaver 15 min. Pause Kl min. Spisetid Kl min. Frikvarter Kl min. Opgaver 10 min. Pause Kl min. Opgaver struktur og handlingsmønstre i alle skolens fag og ikke mindst i frikvartererne. AKT lærer Anne Mette Langmach mener, at pædagoger og lærere skal sørge for at lave et stillads, som eleverne kan støtte sig til. Er stilladseringen på plads, klarer eleverne sig bedre, når de skal ud i livet efter folkeskolen. Dette stillads består af egenforståelse og erfaring vedrørende hvad der skal til, for at livet fungerer for den enkelte. Dimsning En brugt ADHD pædagogik er dimsningen. Elever med koncentrationsbesvær kan dimse, når de skal lytte. Det vil sige, eleven håndterer små brikker eller lignende, så fingrene er travlt optaget. Det giver eleven mulighed for bedre at koncentrere sig om det talte ord. En anden mulighed er, at eleven sidder på en lille luftpude. Den har små nupper på, og luften gør, at eleven ikke sidder stille, men hele tiden opdaterer forbindelsen til hjernen ved de små bevægelser med kroppen. Disse ADHD hjælpemidler kan lige netop være den hjælp, som eleven har brug for til at kunne opholde sig i klassen. Skæve løsninger ADHD går tit ud over selvværdet, fordi man føler sig forkert. For at opbygge det igen, bruges alle til rådighed stående midler, ekstra sløjdtimer, praktisk arbejde med pedellen, opgaver med at være undervisningsassistenter overfor yngre elever, IT-løsninger, Sandplay terapi og udflugter til de steder, hvor motivationen ligger. Fælles for alle disse tiltag er, at det er den gode relation, der skal understøtte selvværdet. Som Jenny Bohr siger, så skal der sættes noget ind på kontoen, inden man kan trække på den. Løgstrup Skole siger åbent til forældre og børn, at der kan være særlige hensyn at tage for, at barnet kan tage læringen til sig. Måske af pædagogisk art, måske af teknisk art - for nogle elever er det bedst at have en afskærmning, et ur der hele tiden tæller ned, voksentimer eller roen i Cockpittet for at komme væk fra uroen i klassen.

20 27 Se endvidere artikel bragt i fagbladet Folkeskolen om Løgstrup Skole på Lucas går i 7. klasse, er 13 år og har ADHD. Han har otte søskende, heraf tre med ADHD. - Cockpittet er godt for mig både i timerne og i frikvartererne. Min koncentration har bedre betingelser her. Min lærer giver mig tilladelse til at gå herop, når jeg trænger til det, fortæller Lucas Bach Pedersen. Tommy er far til Lucas og meget glad for Cockpittet: - Jeg synes, at Cockpittet er til hans bedste. Det er rigtig godt. Løgstrup Skole har de sidste tre år været kanon gode til at inkludere eleverne. Skolemiljøet er godt bygget op og rummeligt for de Lukas går i 6. klasse, er 13 år, har ADHD og er højt begavet. - I dag er det faglig dag, teambuilding med sjette klasse. Det er jeg ikke god til, det sociale. Jeg kan ikke lide at være sammen med 48 andre. De råber i hovedet på hinanden. Det er ligesom med idræt, jeg kan virkelig ikke forklare det. - Cockpittet er en skole i en skole. En offentlig specialskole i en normal folkeskole. Her kan man få hjælp til sine problemer. Skolens handlingsblomst Overordnet løses problemer på Løgstrup Skole i lærerteamene og i samarbejdet med forældrene, i næste skridt inddrages kompetenceteamet, hvor psykologen og skolens egne specialister rådspørges. Løses problemerne ikke på dette niveau, indkalder skolen trivselsteamet, hvor eksterne eksperter støtter op om løsningen. Handlingsblomsten repræsenterer skolens muligheder af handling i opgaven med at få eleven til at trives bedre og dermed være åben for at lære: Holddeling/støttetimer, psykolog test/rådgivning, faglige problemer specialundervisning, AKT, terapi, Cockpit og Børnepsykiatri. Handlingsblomsten er en væsentlig forudsætning for, at voksne overlever og trives i jobbet, og en væsentligt del af skolens inklusionstænkning. Løgstrup Skole har 525 elever og 37 lærere. Der er 10 klassetrin på skolen, og to spor. Dog er 1., 2. og 4. årgang tresporet. Løgstrup Skole arbejder på, at skolen er en samhørende og integreret enhed for alle elever med SFO (0.-3. årgang), fritidsklub (4.-6. årgang) og ungdomsklub (fra 7. årgang til 18. år+). Cecilie går i 1.c og begynder hver skoledag i Cockpittet. Dorte er Cecilies mor og glad for det særlige tilbud: - Jeg havde ikke troet, vi skulle bruge Cockpittet. Er hun nu så dårlig, at hun skal derop? Hvordan gør man inklusion? Jeg var skeptisk i starten, men synes, det fungerer rigtig godt, og Cecilie kommer glad hjem fra skole. - Fra første klasse kunne Cecilie ikke magte at blive afleveret i klassen. Jeg kom ofte først fra skolen, når første lektion var godt i gang, og så var hele hendes dag ødelagt. I dag vil hun gerne i skole og nyder at komme i Cockpittet. Her ved hun, hvor jakken skal hænge, der sker det samme hver morgen, og hun er helt tryg. Bibliotekstimen foregår også sammen med Cockpitmor Helle i Cockpittet, for Cecilie kan ikke overskue det ellers. Jeg har lige fået opereret min fod, og for tiden har vi den aftale, at Helle cykler forbi og tager Cecilie med i skole. Det er jeg meget glad for. Helle er vild med de børn. Et eller andet sted synes jeg, Cockpittet har sølle bygningsmæssige rammer, når man tænker på, hvordan samfundet ser ud i dag. Cockpittet gør så meget godt for børnene og forældresamarbejdet også for børn uden diagnose som Cecilie.

adhd KOM OG NET- VÆRK MED 1000 ANDRE Mød den anerkendte ekspert i ADHD RUSSELL BARKLEY Tilmeld dig allerede i dag! VISION & VIRKELIGHED

adhd KOM OG NET- VÆRK MED 1000 ANDRE Mød den anerkendte ekspert i ADHD RUSSELL BARKLEY Tilmeld dig allerede i dag! VISION & VIRKELIGHED adhd VISION & VIRKELIGHED ÅRETS KONFERENCE OM ADHD D 5. & 6. SEP. 2013, HOTEL NYBORG STRAND Konferencen åbnes af Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag Mød den anerkendte ekspert i ADHD RUSSELL

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

liv Bedre med ADHD ADHD-foreningens beretning for 2013 1 Årsberetning - bedre liv med adhd

liv Bedre med ADHD ADHD-foreningens beretning for 2013 1 Årsberetning - bedre liv med adhd Bedre liv med ADHD ADHD-foreningens beretning for 2013 1 Årsberetning - bedre liv med adhd Bedre liv med adhd Af Jette Myglegaard, formand Ved udgangen af året 2013 fik jeg igen følelsen af at være overhalet

Læs mere

Kærlighed i Kaos. Et forældretræningsprogram til familier med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder KORT & KLART

Kærlighed i Kaos. Et forældretræningsprogram til familier med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder KORT & KLART Kærlighed i Kaos Et forældretræningsprogram til familier med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder KORT & KLART En bedre hverdag 2 Kærlighed i Kaos er et forældretræningsprogram for familier med ADHD

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT!

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! 'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! Underviser OBS! Arrangementet er nu meldt udsolgt! Ønsker du at deltage kan du sende en mail til dm@livakurser.dk og blive skrevet på venteliste.

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Velkommen ADHD i familien og rådslagning. Den 25. oktober 2017

Velkommen ADHD i familien og rådslagning. Den 25. oktober 2017 Velkommen ADHD i familien og rådslagning Den 25. oktober 2017 Baggrund Netværket i spil Udviklingsprojekt støttet af Det Obelske Familiefond Oktober 2012- december 2016 ADHD-foreningen og Fonden Vita Netværksrådslagning

Læs mere

Gør ADHD til håb og handlekraft

Gør ADHD til håb og handlekraft Gør ADHD til håb og handlekraft ADHD-foreningens målsætningsprogram 2016 2018 Oplæg til godkendelse på ADHD-foreningens Landsmøde 29. maj 2016 EN KORT BAGGRUND Da ADHD-foreningen blev dannet i 1982, fandtes

Læs mere

Formanden har ordet side 5. Bemærk: Indsend din mailadresse side 5. Café for voksne med ADHD, Sydfyn side 5. Kørekort og ADHD medicin side 7

Formanden har ordet side 5. Bemærk: Indsend din mailadresse side 5. Café for voksne med ADHD, Sydfyn side 5. Kørekort og ADHD medicin side 7 Blad nr. 2 Maj 2013 Indhold Formanden har ordet side 5 Bemærk: Indsend din mailadresse side 5 Café for voksne med ADHD, Sydfyn side 5 Kørekort og ADHD medicin side 7 Mogens Radmer side 9 Netværksrådslagning

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Sherpa - her bygger vi håbet op igen

Sherpa - her bygger vi håbet op igen Sherpa - her bygger vi håbet op igen Nogle gange slår livet en kolbøtte Ved du hvad? Vi kan alle komme til at løbe for stærkt og sige ja til for meget! Og når vi står midt i det, med fri adgang til udvalgsrapporter,

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Vi tør drømme. Kender i den følelse man har inden i, og hvor grænseoverskridende det kan være, at skulle sige sine drømme højt? Følelsen af at når vi har sagt dem højt, så kommer

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Kære medarbejdere på børneområdet,

Kære medarbejdere på børneområdet, Kære medarbejdere på børneområdet, Den 1. august går vi i gang med at føre vores inklusionsplan ud i livet. Vi har efterhånden forberedt os i 2 et halvt år, så vi er klar, og vi glæder os til at komme

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen AMU-uddannelser Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen Program 13.30-13.45 Lidt om ADHD-foreningen og dagen i dag 13.45-14.30 Om børn med ADHD Bag

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Mit barnebarn stammer

Mit barnebarn stammer Mit barnebarn stammer 2 Mit barnebarn stammer Denne pjece henvender sig specielt til bedsteforældre til børn der stammer. Sammen med barnets forældre, og andre nære voksne i barnet hverdag, er I nogle

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere