Rekreative Ruter Kick off konference marts 2010 Præsentationer og referater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater"

Transkript

1 Rekreative Ruter Kick off konference marts 2010 Præsentationer og referater Indholdsfortegnelse Program Præsentation: Projektets mål Referat: Region Sjællands Vandrefestival, Designmanualen, Aktiv ferie i Nordjylland Præsentation: Aktiv ferie i Nordjylland Referat: Karin Hoffmann, den skånske stifinder Præsentation: Arbejdspakke 3 Komplettering og kvalitetssikring af stier Referat: Arbejdspakke 3 Præsentation: Rekvisition og afrapportering, EU partners Præsentation: Arbejdspakke 2 Konceptudvikling af virksomhedsdrevne gateways Referat: Naturen er ikke et tempel men et værksted Præsentation: Arbejdspakke 1 Inventering og analyse Præsentation: Arbejdspakke 4 Innovativ produktion Præsentation: Arbejdspakke 5 Markedsføring og Information Referat: Arbejdspakke 5 Præsentation: Afrunding på Kick off møde Deltagerliste Kick of konference Deltagerliste Opstartsmøde Arbejdspakke 2 Deltagerliste Opstartsmøde Arbejdspakke 3 Deltagerliste Opstartsmøde Arbejdspakke 4 Deltagerliste Opstartsmøde Arbejdspakke 5

2 Program Tirsdag 2. marts Ankomst, indkvartering og frokost/lunsj 12 Velkomst ved Lead Partner og Norsk projekteier Projekt Rekreative ruter: hvad er de vigtige mål vi skal opnå? Region Sjællands Vandrefestival, Jan Woolhead Designmanualen, et nordjysk eksempel på koordination og kvalitetssikring i formidlingen, Uffe Westerberg, Rold Skov natur- og kulturcenter Aktiv Ferie i Nordjylland, erfaringer fra VisitNordjyllands projekt, Bo Immersen Kaffe Karin Hoffmann, den skånske stifinder Opstartsmøde for AP 3: Komplettering og kvalitetssikring af stier Middag Hemmelig aftenaktivitet Onsdag 3. marts 8.30 Teknisk gennemgang: rekvisition og afrapportering, EU partners 9.30 Opstartsmøde for AP 2: Konceptudvikling af Ekskursion til Skagen Gren (bus) Teknisk gennemgang: rekvisition og afrapportering, Norske partners Konsultation angående budget og regnskab virksomhedsdrevne gateways Frokost Naturen er ikke et tempel men et værksted, foredrag v Roger Pihl Præsentation af AP1: Inventering og Analyse Kaffe Opstartsmøde for AP 4: Innovativ Produktion Ekskursion til Kirkemilen (vandretur) Cocktailparty: Smag på regionale drikkevarer fra ØKS området Middag med nordjyske madvarer Torsdag 4. marts 9.00 Opstartsmøde for AP 5: Markedsføring Afrunding Frokost og hjemrejse Ekskursion til Den tilsandede Kirke (vandretur) Konsultation angående budget og regnskab

3 Formål/syfte: årsagen til at vi gennemfører dette projekt. Mål: de konkrete resultater vi ønsker at opnå med projektet Aktiviteter: den måde vi søger at nå målene

4 At bidrage til at øge antallet af besøgende i projektområdet i fællesskab at øge områdets synlighed og attraktivitet for potentielle besøgende og virksomheder indenfor oplevelsesøkonomi (besøksnæring) at bidrage til udvikling af den branche som skal servicere turisterne på cykel- og vandreruterne Projektets egne mål: Projektmål Effektmål Programmets mål: Generelle programindikatorer Specifikke prioritetsindikatorer (Prioriteret område: Fremme bæredygtig økonomisk vækst) Horisontelle kriterier

5 Hvis vi sørger for at opfylde (og afrapportere) programmets mål, er der et godt spillerum for at forfølge projektets egne mål programmets mål angives i indikatorer, som vi skal registrere og afrapportere ved de halvårlige rapporter Vi arbejder sammen, lærer sammen og supplerer hinanden opsøg synergi med andre lokale/regionale initiativer og tiltag, det er dumt at spilde penge på dobbeltarbejde

6 Gøre produktet bedre: sammenhæng, kvalitetsløft og tilgængelighed på ruterne (Arbejdspakke 3) Lettere adgang til service og oplevelser på ruterne gateways (Arbejdspakke 2) moderne og innovativ formidling langs ruterne (arbejdspakke 4) Gøre produktet mere kendt: markedsføring og information (arbejdspakke 5) På et kvalificeret grundlag behovs- og brugeranalyse (arbejdspakke 1) udvikle og opbygge gatewayskonceptet etablere i gennemsnit 5 gateways pr region/fylke Udvikle mobilt informationssystem pilotafprøvning af info-systemet ved mindst 2 gateways pr region/fylke skabe netværk og samarbejde med deltagelse af min. 10 virksomheder pr region/fylke at udvikle markedsføringsmateriale som alle turistorganisationer i projektområdet kan formidle at udarbejde pakke-produkter som udbydes af mindst 2 tur-operatører pr land

7 at få omtale i rejsesektionen i mindst 1 landsdækkende avis/magasin i hvert deltagende land at gennemføre fælles årlige events at opnå omtale af events i mindst 2 lokale/regionale medier pr region/fylke hvert år at opbygge grænseoverskridende samarbejder og netværk mellem myndigheder og virksomheder omkring ruter og gateways at skabe øget tilgængelighed til ruterne både hvad angår brugere med særlige udfordringer og adgang via kollektiv trafik at udarbejde fælles system for kvalitetsmærkning af ruterne at udarbejde kompendium der systematisk opsamler og dokumenterer den viden der er opnået og de metoder der er anvendt i projektet

8 bæredygtige gateways som drives videre efter projektet er afsluttet gradvis udbygning med flere gateways også i regioner/fylker udenfor projektområdet permanent bedre organisering af service og oplevelser på de rekreative ruter en styrket profil som friluftsdestination permanent stigning i antal besøgende nye brugere på ruterne som følge af øget tilgængelighed gunstig påvirkning af folkesundheden øget viden og kompetence blandt deltagende parter videre udvikling af rutenettets kvalitet på baggrund af kortlægning, koordinering og prioritering i projektet bedre vilkår for vandrere og cyklisters brug af den kollektive trafik såvel lokalt som på tværs af landegrænser øget brug af kollektiv trafik formindsket miljøbelastning

9 Eksterne grænseoverskrid ende møder/konferen cer/seminarer Deltagende mænd/kvinder Nye samarbejdsform er 47 Kick off konference, Opstartsmøder for arbejdspakker, midt- og slutkonferencer, netværksmøder og workshops for arbejdspakker K: 70 M: 70 Der forventes en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i alle projektets aktiviteter 40 Etablerede netværk, grupper og samarbejder som opstår i projektet og i vis grad bevares efter projektet er slut Identificerede formelle gränshinder Afværgede formelle gränshinder Identificerede oplevede gränshinder Afværgede oplevede gränshinder 0.revision.!??! :Kollektiv trafik på tværs af grænser, 2: udbyde oplevelsesprodukter i småskala på tværs af grænser, 3: forskelle i rettigheder til kort til mobilt infosystem, 4: uens regler for roaming 12 Nr 1-3 forventes løst, nr 4 forventes håndteret

10 Kundskabsøgende aktiviteter Deltagere mænd/kvinder Kundskabsøgende produkter 76 Annoncering, invitationer, dokumentation, foredrag, events osv osv osv. Indgår i næsten alle projektaktiviteter K: 100 M: 100 Alle brugere og modtagere af informationsprodukter, dette tal bliver nok højere men er vanskeligt at måle 15 Rapporter og dokumenter fra konferencer, materiale til events, mobilt infosystem, grænseoverskridende magasin Informationsprodukter Informationsspredning Deltagende mænd/kvinder magasiner, materiale til turoperatører, best practise håndbog samt materiale til brug ved events 45 Journalistbesøg i hver deltagende region/fylke. Årlig fælles events i hver region. Netværksmøder for virksomheder og øvrige interesserede K. 75 M: 75

11 Vækstfremmende/ erhvervsudviklende løsninger Modeller/værktøj for at fremme entreprenørskab Grænseoverskridende triple helix Grænseoverskridende kompetenceopbygningsløs ninger til vækstsektorer 57 Virksomhedsdrevne gateways, mobil infosystem, pakkeprodukter til turoperatører, markedsføring af området 8 Grænseoverskridende virksomhedsnetværk, sammen-slutning af virksomheder om gateways, afprøvning af IKT-løsninger 0 0 Deltagere Offentlige myndigheder Virksomheder Universitet/højskoler Aktiveter for at øge turismen (besøksnæringen) i området 156 Alle projektets aktiviteter har dette mål! Aktiviteter for at øge lokaliseringer/ investeringer i grænseområdet 24 Ikke et direkte mål med projektet, men en mulig effekt af øget turisme og bedre netværk på tværs

12 projektet har en overvejende positiv indvirkning på miljøet projektet har en overvejende positiv indvirkning på ligestilling (jämställdhet) mellem mænd og kvinder projektet har en overvejende positiv indvirkning på integration og mangfoldighed Følgende Interreg projekter har sammenfaldende mål og aktiviteter: Coast Alive! United in Diversity, IKON, VER-DI, LISA, Dansk-tyske cykelbyer, Framtidskuster, Nordiske cykelbyer nationale, regionale, lokale initiativer og projekter Om muligt: hellere samarbejde end dobbeltarbejde! økonomi skal kunne adskilles klart

13 Region Sjællands Vandrefestival, Jan Woolhead Jan Woolhead gennemgik vandrefestivalen og Region Sjællands erfaringer med den. Den primære målgruppe var de ikke motionsvante og sekundært dem med manglende kendskab til vandring foruden turister og fritidsbrugere. De tog udgangspunkt i det tidligere Nortail projekt med Sjællandsleden, som går gennem deres område. Det nuværende projekt Coast Alive blev brugt til erfaringsopsamling og afprøvning af metoder ved kobling af sundhedsfremme og brug af rekreative ruter. Festivalen var opbygget med et regionalt netværk for de regionale ruter og en styregruppe bestående af Østdansk Turisme, en kommunerepræsentant og Region Sjælland. Derforuden var der også kontaktpersoner i kommunerne og andre lokale aktører. Festivalen bestod af en aktivitetsuge fra d juni med ca. 80 rundture og mellem d. 29. juni 8. august var der 42 etapevandringer på en sammenhængende rute. Der var størst efterspørgsel på dagsturene. De steder hvor der var indsat busser var interessen for etapevandringerne større. Turlederne og brugerne kunne efterfølgende lægge fotos og beskrivelser på hjemmesiden over de ture de havde deltaget i. Med hensyn til markedsføring blev der lavet et: husstandsomdelt turistmagasin, en vandrefestival avis, annoncer, web, minifolder, pressemeddelelser, og TV2 Øst sendte mellem maj og oktober ½ time hver uge fra Sjællandsleden. Disse udsendelser følges op med flere i år. Evalueringen viste at mellem personer har deltaget på de i alt ca. 120 vandringer, hvoraf hovedparten har lyst til at vandre mere. De ting deltagerne har værdsat mest har været at være ude i naturen, det sociale samvær og motionen. Det lykkedes ikke festivalen at ramme målgruppen, de ikke motionsvante, da de kun bestod af 10% af deltagerne. 1/3 af dem, som deltog, var ikke vandrevante. Der vil også blive arrangeret en festival i 2010 og erfaringerne fra 2009 vil blive integreret. Denne vandrefestival vil finde sted mellem september og bestå af flest rundture, og have arrangementer for skoler og særlige grupper, og der vil være fokus på sunde fødevarer og mindre fokus på turister. Det var ønske fra kommuner om at vandrefestivalen skulle gentages, men i 2010 står Region Sjælland selv for koordineringen, hvorimod det i 2009 blev udført af et konsulentfirma. Budgettet i 2009 var på 1 mio. kr. hvorimod det i 2010 kun er på kr. Yderligere oplysninger kan ses på Designmanualen, et nordjysk eksempel på koordination, Uffe Westerberg, Formidlingscenter i Rold Skov. Efter den kommunale strukturreform i Danmark i 2007, hvor amterne blev nedlagt, var der pludselig ingen koordinering og formidling af stier. Der blev derfor besluttet at lave et samarbejde bestående af 11 kommuner, de 3 Skov og naturstyrelser, Region Nordjylland, VisitNordjylland og forskellige turistorganisationer og private skovejere. Dette samarbejde har resulteret i forskellige produkter: en designmanual, skiltning på stier, guider som indeholder ture, offentlige ture etc. Designmanualen har 4 fokus punkter: signaturer, piktogrammer, skiltning og kvaliteten på kortene, som skal bruge de samme farver og signaturer. Der er også lavet en web-publikation, og den har efterhånden spredt sig til flere steder i Danmark. Der er håbet, at den kan indgå i arbejdet i AP3 i Rekreative Ruter og måske endda blive forbedret af det. Der er lavet en skabelon som man kan arbejde indenfor. Den skal vise på forsiden hvad den handler om (f. eks. cykling) samt kort over hvor man er /hvilken del af kommunen/skoven.

14 Det er meget systematisk bygget op med en skabelon for hvert niveau af kortet og med brug af de samme farver på skov og vand. Der er signaturer for folk som ikke er vant til at læse kort, en nordpil, målestok og piktogrammer. Skov og Naturstyrelsen har i år brugt de samme farver på skiltning i naturen, og det er nu også muligt at bruge farverne på andre arealer, som f. eks. kommunalt ejet eller private arealer. Designguiden omhandler også typografi og en samling af piktogrammer foruden links til relevante sider. Det designmanualen ikke beskæftiger sig med er kvalitetsmærkning af stier dvs. hvor svær er ruten. Den er heller ikke helt perfekt digitalt, men Kort og Matrikelstyrelsen er ved at lave nogle nye kort, som kan bruges interaktivt på nettet, og hvor man kan klikke signaturer til og fra samt lave sine egne ruter. Aktiv ferie i Nordjylland ved Bo Immersen, VisitNordjylland Bo fortalte om VisitNordjyllands erfaringer med at samarbejde med mindre virksomheder om produktudvikling og netværk og tog udgangspunkt i Oplevelsesbanken Aktiv Nordjylland s erfaringer. Projektet blev formuleret i 2008 af tre årsager, som gik på en vision om at Nordjylland skal være et aktiv ferie mekka, at aktiv ferie aktørerne primært er små virksomheder, som har brug for et løft for at blive synlige og attraktive og på grund af at aktiv ferie området er i vækst. Formålet med oplevelsesbanken er: At skabe større synlighed om de nordjyske aktive oplevelser. At skabe en platform, som de små udbydere kan markedsføre og sælge deres oplevelser fra. At skabe netværk og alliancer mellem aktører, der kan øge produkternes synlighed, og som kan skabe nye produkter, der rammer kundernes behov bedre. Oplevelsesbanken er et netværk som består af de nordjyske turismedestinationer (styregruppe), 36 virksomheder som udbyder en aktiv naturoplevelse og VisitNordjylland, der koordinerer netværket. Fælles for oplevelserne er at en fysisk aktivitet er i centrum og at der er personlig formidling eller instruktion i forbindelse med aktiviteten, som f. eks. kajak, cykling, vandring, rappelling, faldskærmsudspring etc. Projektet beskæftiger sig ikke med infrastruktur men med serviceydelser og markedsføring Projektet er støttet af EU s Regionalfond og budgettet i 2010 er på ca kr. Deltagerne medfinansierer med arbejdstid og penge. Oplevelsesarrangører skal bruge 35 timer kr. og turistbureauerne skal pr. kommune bruge 40 timer i kr. Der er pt. 36 virksomheder som udbyder 100 oplevelser. Der er 2 årlige samlinger, samt lokale møder og VisitNordjylland koordinerer. Bo afsluttede med at beskrive de vigtigste ting, som man skal være opmærksom på og hvilke barrierer der kan være. At være opmærksom på deltagernes ønsker/behov Skal være tydeligt, hvad aktørerne får ud af at deltage. Vær synlig Vis at den enkelte deltager er vigtig for projektet. Skab en atmosfære af at man er kolleger frem for konkurrenter. Erfaringsudveksling er et vigtigt parameter for mange. Lad deltagerne være mødevært på skift. Kan være en fordel at lave mindre lokale grupper lokalt samarbejde. Stil krav til deltagerne ellers er der risiko for at de bliver fyld Fokuser på at kvalitet er vigtig Det er det for gæsterne, og de fleste vil gerne være en del af noget godt Barrierer: Projektlede Projekter er kortvarige, og der er mange at vælge mellem. Afstande - Svært at mødes, hvis aktørerne skal køre mere end en time. Mødetidspunkter - Mange har fuldtidsjob ved siden af. Frygt for at andre stjæler egne idéer og koncepter. Myter Nogle ser skævt til personer, der lever af offentlige tilskud. Den administrative byrde med aflevering af timesedler og løndokumentation har afholdt nogle fra at deltage i netværket.

15 Produktudvikling i netværk - Erfaringer fra VisitNordjylland 1. Indledning 2. Projektets baggrund 3. Hvad er oplevelsesbanken 4. Erfaringer - Bo Immersen, Projektkoordinator hos VisitNordjylland - Bæredygtig turisme, Kursusudvikling, Tilgængelighed - Bedre vækstbetingelser for aktiv ferie aktørerne Baggrunden for Oplevelsesbanken Aktiv Nordjylland? Projektet blev formuleret i 2008 af tre årsager: 1.Vision om at Nordjylland skal være et aktiv ferie mekka. 2.Aktiv ferie aktørerne er primært små virksomheder, som har brug for et løft for at blive synlige og attraktive. 3.Aktiv ferie område i vækst.

16 Det vil vi med oplevelsesbanken Aktiv Nordjylland! Formål med oplevelsesbanken: - At skabe større synlighed om de nordjyske aktive oplevelser. - At skabe en platform, som de små udbydere kan markedsføre og sælge deres oplevelser fra. - At skabe netværk og alliancer mellem aktører, der kan øge produkternes synlighed, og som kan skabe nye produkter, der rammer kundernes behov bedre. Oplevelsesbanken er Oplevelsesbanken er et NETVÆRK bestående af: - De nordjyske turismedestinationer (styregruppe) - 36 virksomheder som udbyder en aktiv naturoplevelse. - VisitNordjylland koordinerer netværket. Fælles for oplevelserne er: - En fysisk aktivitet er i centrum. - Personlig formidling eller instruktion i forbindelse med aktiviteten.

17 Økonomi Projektet er støttet af EU s Regionalfond. Budgettet er i 2010 på ca kr. Deltagerne medfinansierer med arbejdstid og penge. - Oplevelsesarrangører skal bruge 35 timer kr. - Turistbureauerne skal pr. kommune bruge 40 timer i kr.

18 Hvad er vigtigt? At være opmærksom på deltagernes ønsker/behov Skal være tydeligt, hvad aktørerne får ud af at deltage. Vær synlig Vis at den enkelte deltager er vigtig for projektet. Skab en atmosfære af at man er kolleger frem for konkurrenter. Erfaringsudveksling er et vigtigt parameter for mange. Lad deltagerne være mødevært på skift. Kan være en fordel at lave mindre lokale grupper lokalt samarbejde. Stil krav til deltagerne ellers er der risiko for at de bliver fyld Fokuser på at kvalitet er vigtig Det er det for gæsterne, og de fleste vil gerne være en del af noget godt Barrierer: Projektlede Projekter er kortvarige, og der er mange at vælge mellem. Afstande - Svært at mødes, hvis aktørerne skal køre mere end en time. Mødetidspunkter - Mange har fuldtidsjob ved siden af. Frygt for at andre stjæler egne idéer og koncepter. Myter Nogle ser skævt til personer som mig, der lever af offentlige tilskud. Den administrative byrde med aflevering af timesedler og løndokumentation har afholdt nogle fra at deltage i netværket. Mange tak for jeres tid Jeg håber, at oplægget ramte nogen af jer!

19 Karin Hoffmann den skånske stifinder Karin dokumenterer og planlægger ruterne ud fra forskellige karakteristika. Det startede som hendes træningsrunder hun var langdistanceløber. Hun planlagde ruterne efter hvad hun elskede at løbe i. Fx ville hun ofte gerne forbi vandet, så derfor er hun altid opmærksom på hvor der er vand. kulturlandskab højdekurver. (Så natur-kultur-højder-vand, lægges der specielt mærke til) Vejbeskrivelse med til alle punkter, beskrivelserne er lavet på baggrund af de tegn der er i natur og kulturlandskabet. Der er ingen decideret, til formålet, menneskeskabt geo-semiotik. Der findes dog et tegn for rundvandringer, så man ved man altid kommer tilbage. En rundvandring stiller mindre krav til logistik og planlægning, man kommer fx tilbage til sin bil efter turen. Der findes 8 bøger og 108 rundvandringer. Der følger en højde profil med til hver enkelt rute + afstande. Karin fortæller om en rute og fremhæver nogle af punkterne på en af ruterne, for at give et indtryk af hvad det eksempelvis er de indeholder: Ruten starter ved parkering/start, og så følger man beskrivelserne rundt på ruten, og er der mulighed for at lade stien gå forbi serveringsmuligheder, som fx en kop kaffe, gør hun gerne det. B: Punkt stor skulptur. Den kan springes over på ruten. C: Vilde planter og bær på ruten D: højdepunkt, find den bedste udsigt. E: Skovbrynet fra oven, en smal sti følges. Man kan se andre på et andet punkt. Kig fx efter stråtækt tag. Alle kan li at gå rundt og komme tilbage til det som er velkendt. Man bliver sin egen guide på turene. Der findes også en bog med ruter til gps en, med mange Geo-cacher over hundrede naturskatte. At vandre er godt for cirkulation i kroppen bedre for hjerter, blodtryk og kolesterol. Friskere og bedre immunforsvar. Bedre kondition, balance og fleksibilitet, men sænker også stressniveauet, og generelt forøger velvære, også seksuelt og kan hjælpe til fx rygestop. Man sover bedre når man har rørt sig og det forbedrer det kreative intellekt. Forskellige seværdige og æstetiske skånske naturområder fremvises og præsenteres i de forskellige ruter. Man kan benytte offentlig transport for at komme rundt til de forskellige rundture. Ruterne bevæger sig også over sundet. (Klampenborg - og Skodsborg turen). Slotsrunder og vildmarksrunder. Der er forskellige årstidsudtryk på ruterne. Naturen skal bruges til afslapning / afstressning og bruges som inspiration Når man vandrer i grupper, bliver det i højere grad en social aktivitet end en egentlig vandring. Når man vandrer alene reflekterer man mere og opnår en højere grad af frihed. Man skal se guiderne som et redskab. Ingen dansk oversættelse men kystbogen er oversat til engelsk.

20 Referat arbeidspakke 3, den 2. mars 2010, Skagen Alle regioner var representert - se deltagerliste Oslofjordens Friluftsråds direktør Rune Svensson representerte Østfold fylkeskommune, norsk prosjekteier. Han holdt en presentasjon om innholdet i arbeidspakke 3. Etter innledningen var det en spørsmåls- og kommentarrunde. Spørsmål fra salen: - Grunneieravtaler - Ansvaret for vedlikehold i fremtiden Etter dette ble hvert land oppfordret til å tenke igjennom organisering og fremdrift ved å ta stilling til følgende: Organisering. Behov for en arbeidsgruppe med deltakere Fra alle regioner Ev fra alle tre land Møter på konferansene, studiereisen, egne arbeidspakkemøter Kontakt med regionale partnere Samlinger regionalt Enighet i alle regioner om at man holder seg til minimum nasjonsnivå (3) og ikke regionnivå (9) når man jobber utover grensene. Regionene gikk hvert til sitt for å diskutere organisering og AP3. Norsk prosjekteier er fagansvarlig for arbeidspakke 3 og de norske partnere gjennomgikk ønsket organisering. Oslofjordens Friluftsråd ble ønsket som faglig ansvarlig for arbeidspakken. Det betyr koordinerende for hele prosjektet generelt og for norske partnere spesielt. Det bør også finnes en dansk og svensk koordinator der nasjonale spørsmål reises ss oppgave 3.3 og 3.6. OF vil- på vegne av norsk prosjekteier - ha ansvar for å arrangere møter og samlinger samt å sikre fremdrift. Østfold fylkeskommune har ansvaret for det administrative rundt regnskap for hver kommune og nasjonalt. ØFK rapporter for norsk regnskap til Øvrig ansvarlige fra de Sverige og Danmark som tiltrer AP 3 gruppen ble: - Sjælland: Jan Woollhead - Skåne: Magdalena Hellstrøm - Halland: (venter) - Vestra Gøtaland: Christer Lindtorp - Nord Jylland: Torben Stæhr, IMG/RS

21 Rekreative Ruter en felles skandinavisk satsing for å gjøre vandre- og sykkelstiene mer spennende Rune Svensson, Oslofjordens Friluftsråd Presentasjon og forventninger.

22 Arbeidspakke 3 Komplettering og kvalitetssikring av stiene 1.Presentasjon ledelse av arbeidspakken 2. Oppgavene 3.Organisering 4. Tidsplan og milepæle 5. Forholdet til øvrige arbeidsgrupper Helsegevinst Trivsel Miljøvennlig Sosialt og inkluderende Lave investeringer Lave driftskostnader Frihet Naturopplevelse Næringsvekst Vandre- og sykle

23

24 Aktivitet 3.1 Aktivitet 3.2 Aktivitet 3.3 Aktivitet 3.4 Aktivitet 3.5 Aktivitet 3.6 Aktivitet 3.7 Erfarings- og metodeutveksling Kartlegging av eksisterende ruter og komplettering Utvikling av felles kvalitetssystem Utvikling av kvalitetsstrekninger Behovs og tilgjengelighetstilpasning av strekninger Bæredyktig persontransport Produktion af Best practise kompendium Organisering av arbeidspakke 3 Oppgave Utførende Fora/nivå Kartlegging av eksisterende Partner Lokalt ruter Kompletteringer avstikkker, Partner/nabo/region Lokalt/regional Felles kvalitetssystem arbeidsgruppe prosjektnivå Felles kvalitetstrekninger arbeidsgruppe Lokalt/prosjektnivå Behovs og tilgjengelighetstilpasning av strekninger Arbeidsgruppe/partner Lokalt

25 Oppgave Utførende Fora/nivå Bæredyktig persontransport arbeidsgruppe/nasjonale initiativ Prosjetktnivå/nasjonalt/regionalt Produktion af Best practise kompendium Arbeidspakkeledelse arbeidsgruppe Prosjektnivå

26 Nivåer Arbeidspakkeledelse Arbeidsgruppe Partner Regionalt Nasjonalt Prosjektnivå Kommunikasjon innad og mot øvrige deler av prosjektet Fremdrift Initiativ Rapportering Minimum nasjonsnivå (3) Maks regionnivå (9) Organisering Behov for en arbeidsgruppe med deltakere Fra alle regioner Ev fra alle tre land Møter på konferansene, studiereisen, egne arbeidspakkemøter Kontakt med regional e partnere Samlinger regionalt

27 Hvilken nytte vil partnerne ha? Faglige erfaringer - ideer Midler fra interreg Nye standarder i service, skjøtsel og tilrettelegging Ny teknologi Nettverk

28 Jane Vinter og Christina Folmand Knudsen Assisterer Mette med projektledelse og administration alt det kedelige - Kort gennemgang Hjælper gerne med alt hvad vi kan forudsætning at I spørger Krav og forudsætning for udbetaling Sekretariatet Informere overvågningskomite EU Kommissionen Etc. Status rapport - aktiviteter Kontrol med midler (de har oplevet snyd!!!) Økonomi Aktiviteter Én samlet statusrapport men input fra alle! Projektets status overblik over aktiviteter for den givne periode Detaljeret beskrivelse af aktiviteter, opnåede resultater, afvigelser og omkostninger for givne aktiviteter i perioden Aktiviteter i kommende periode Indikatorer Afvigelser i forhold til projektplan og budget

29 Regnskab Hver partner ansvarlig for følgende: Afholde egne udgifter Bogføre alle udgifter, gemme alle bilag og betalingsdokumentation (til 2020) Anvende regnskabsskema Aflevere regnskab til revision halvårligt Ansvarlig for revisionsspor Ansvarlig for at gemme bilag og dokumentation Regel: bilag og betalingsdokumentation gemmes til 2020 MEN: tilbagebetalingspligtig indtil 10 år efter den sidste udbetaling. Dvs. projektet løber til dec 2012, dermed kan sidste udbetaling være juni Dermed kan man være tilbagebetalingspligtig indtil juni 2023! Vær opmærksom på dette og gem dokumentationen indtil 2025! Alle udgifter: Skal være opstået, bogført og betalt i projektperioden Skal være bogført og betalt i den givne periode for perioderegnskab Skal være direkte relateret til projektet Beskrevet i ansøgningen Faktura skal bære projektets navn Skal dokumenteres ved bilag Skal være faktiske omkostninger ingen procentsatser, eller lign. Følge reglerne for offentlig udbud Status rapport Udskrift af hovedbog Tydelig adskillelse fra ordinære aktiviteter Skal indeholde alle projektomkostninger Eventuelle indtægter og medfinansiering fra eksterne skal indgå Kopi af faktura samtlige Afstemningsunderlag Øvrige: Lejeaftaler Ansættelsesbevis og tidsrapport Bilag som viser aktiviteterne Bilag til dokumentation for offentlig udbud Beregningsmodeller ved evt. overhead Dokumentation og retningslinjer: Timegrundlag i DK: 1924 årstimer, månedsløn og semestertillæg samt sociale udgifter Timegrundlag i S: 1980 årstimer, månedsløn og semestertillæg samt sociale udgifter Registrer timer i tidsregistreringsskema Udskrift fra lønsystem m måneds/årsløn Ansættelsesbevis

30 Gennemgang af Excel skema Revisionsprocessen Trin 1: Trin 2: Trin 3: Den enkelte partner sender sit samlede projektregnskab for den givne periode til svensk koordinerende partner. Dette inkluderer det fra Sekretariatet udleverede Excel skema inklusiv alle bilag, betalingsdokumentation, udskrifter fra økonomisystem, etc. Svensk koordinerende konsoliderer derefter alle partnerregnskaberne til ét. Det konsoliderede regnskab sendes til Tillväkstvärket sammen med de enkelte partneres individuelle regnskaber.

31 Trin 4: Trin 5: Tillväkstvärket gennemgår det konsoliderede regnskab samt de enkelte partneres individuelle regnskaber m stikprøver. Skulle der være spørgsmål, ikkestøtteberettigede udgifter, o. lign. vil revisorerne henvende sig direkte til berørte partner. Denne partner bliver bedt om at ændre sit regnskab. På baggrund af revisionen samler svensk koordinerende partner det endelige regnskab og sender det til Lead Partner Trin 1: Trin 2: Trin 3: Den enkelte partner sender sit samlede projektregnskab for den givne periode til Lead Partner. Dette inkluderer det fra Sekretariatet udleverede Excel skema inklusiv alle bilag, betalingsdokumentation, udskrifter fra økonomisystem, etc. Lead Partner kontrollerer alle bilag og betalingsdokumentation for at sikre at alt er i orden. Lead Partner konsoliderer derefter alle partnerregnskaberne til ét. Det konsoliderede regnskab sendes til Deloitte (revision) sammen med de enkelte partneres individuelle regnskaber. Trin 4: Trin 5: Deloitte gennemgår det konsoliderede regnskab samt de enkelte partneres individuelle regnskaber m stikprøver. Skulle der være spørgsmål, ikkestøtteberettigede udgifter, o. lign. vil revisorerne henvende sig direkte til berørte partner. Denne partner bliver bedt om at ændre sit regnskab og sende det korrekte til Lead Partner. På baggrund af revisionen (og eventuelle kommentarer) samler Lead Partner det endelige regnskab og laver en slutkonsolidering af regnskaberne. Trin 8: Det vil være Lead Partners ansvar at modregne udgiften til revision v. den enkelte partner (hvis ikke LP har fået overført partnernes revisionsbudget til det). Og det er dette vi skal finde den bedste løsning på.

32 Taksterne er baseret på en revision uden fejl og mangler! Dvs. er der blot de mindste spørgsmål fra revisorerne som kræver kommentarer og eventuelle ændringer, skal de pågældende partnere påregne ekstra udgifter til revision. Denne ekstraudgift baseres på en fast timepris. Hvis tidsplanen skal holdes er forudsætningen at alt er i orden! Varighed for national granskning/revision: Svensk side: 30 dage fra komplet underlag er sent til Tillväkstverket Dansk side: 14 dage forudsat at alt indsent materiale er komplet og i orden Men: indtil nu har processen ikke kunnet klares indenfor disse tidsfrister!!! Der skal være en kontaktperson hos hver partner i hele juli og august i forhold til revision og godkendelse af regnskab hvis bilag mangler eller der er uoverensstemmelser. I skal huske det er ikke kun jer der kommer til at vente på penge, hvis der er forsinkelser. Det er hele partnerskabet!!! Det ikke for vores skyld eller for sjov vi sætter strenge deadlines det er desværre en nødvendig forudsætning hvis vi skal nå i mål med så stort et partnerskab. Christina Folmand Knudsen og Jane Vinter NordDanmarks EU-kontor Boulevarden 13 Telefon: / /

Rekreative Ruter. Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt

Rekreative Ruter. Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt Rekreative Ruter Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt Partnere i Rekreative Ruter NORGE: Buskeruds Fylkeskommune, Akershus Fylkeskommune,

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation

Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Frederiksberg Runddel 3F 2000 Frederiksberg T: + 45 33 36 38 76 H: www.landskab.nu Projektchef Jørgen Nimb Lassen M: 30

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews.

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews. Gateways Projekt Rekreative Ruter har haft som mål at skabe udvikling i brugen af vandre- cykel- og rideruter i projektområdet, blandt andet ved at gøre disse ruter bedre, og give nemmere adgang til information,

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr.

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr. Case: EDC MOBIL EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere 240 butikker 1.400 ansatte Ca. 16 mill. PI/mdr. For EDC er mobilen strategisk vigtig! Manuel søgning I nærheden (positionering) Login til

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Naturmobil. Overslag på en. Applikation. Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab.

Naturmobil. Overslag på en. Applikation. Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab. Overslag på en Naturmobil Applikation Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab.nu Projektleder Jørgen Nimb Lassen Tlf.: 30 70 75 18 E: jnl@landskab.nu BYSTED

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Sammen er vi stærkere!

Sammen er vi stærkere! Sammen er vi stærkere! KlubDanmarks ambition er at skabe et stort netværk af uafhængige fitnesscentre og mindre fitnesskæder. Dagsorden Dl KlubDanmarks netværksmøde Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 10.20 Kl.

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Rejseplanen. Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting. TØF 2009 - Jonas Ask Homaa

Rejseplanen. Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting. TØF 2009 - Jonas Ask Homaa Rejseplanen Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting TØF 2009 - Jonas Ask Homaa Kort om Rejseplanen Ejerkreds Tilsluttede / dataleverandører Kort leverandør Kort & Matrikelstyrelsen

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere