Rekreative Ruter Kick off konference marts 2010 Præsentationer og referater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater"

Transkript

1 Rekreative Ruter Kick off konference marts 2010 Præsentationer og referater Indholdsfortegnelse Program Præsentation: Projektets mål Referat: Region Sjællands Vandrefestival, Designmanualen, Aktiv ferie i Nordjylland Præsentation: Aktiv ferie i Nordjylland Referat: Karin Hoffmann, den skånske stifinder Præsentation: Arbejdspakke 3 Komplettering og kvalitetssikring af stier Referat: Arbejdspakke 3 Præsentation: Rekvisition og afrapportering, EU partners Præsentation: Arbejdspakke 2 Konceptudvikling af virksomhedsdrevne gateways Referat: Naturen er ikke et tempel men et værksted Præsentation: Arbejdspakke 1 Inventering og analyse Præsentation: Arbejdspakke 4 Innovativ produktion Præsentation: Arbejdspakke 5 Markedsføring og Information Referat: Arbejdspakke 5 Præsentation: Afrunding på Kick off møde Deltagerliste Kick of konference Deltagerliste Opstartsmøde Arbejdspakke 2 Deltagerliste Opstartsmøde Arbejdspakke 3 Deltagerliste Opstartsmøde Arbejdspakke 4 Deltagerliste Opstartsmøde Arbejdspakke 5

2 Program Tirsdag 2. marts Ankomst, indkvartering og frokost/lunsj 12 Velkomst ved Lead Partner og Norsk projekteier Projekt Rekreative ruter: hvad er de vigtige mål vi skal opnå? Region Sjællands Vandrefestival, Jan Woolhead Designmanualen, et nordjysk eksempel på koordination og kvalitetssikring i formidlingen, Uffe Westerberg, Rold Skov natur- og kulturcenter Aktiv Ferie i Nordjylland, erfaringer fra VisitNordjyllands projekt, Bo Immersen Kaffe Karin Hoffmann, den skånske stifinder Opstartsmøde for AP 3: Komplettering og kvalitetssikring af stier Middag Hemmelig aftenaktivitet Onsdag 3. marts 8.30 Teknisk gennemgang: rekvisition og afrapportering, EU partners 9.30 Opstartsmøde for AP 2: Konceptudvikling af Ekskursion til Skagen Gren (bus) Teknisk gennemgang: rekvisition og afrapportering, Norske partners Konsultation angående budget og regnskab virksomhedsdrevne gateways Frokost Naturen er ikke et tempel men et værksted, foredrag v Roger Pihl Præsentation af AP1: Inventering og Analyse Kaffe Opstartsmøde for AP 4: Innovativ Produktion Ekskursion til Kirkemilen (vandretur) Cocktailparty: Smag på regionale drikkevarer fra ØKS området Middag med nordjyske madvarer Torsdag 4. marts 9.00 Opstartsmøde for AP 5: Markedsføring Afrunding Frokost og hjemrejse Ekskursion til Den tilsandede Kirke (vandretur) Konsultation angående budget og regnskab

3 Formål/syfte: årsagen til at vi gennemfører dette projekt. Mål: de konkrete resultater vi ønsker at opnå med projektet Aktiviteter: den måde vi søger at nå målene

4 At bidrage til at øge antallet af besøgende i projektområdet i fællesskab at øge områdets synlighed og attraktivitet for potentielle besøgende og virksomheder indenfor oplevelsesøkonomi (besøksnæring) at bidrage til udvikling af den branche som skal servicere turisterne på cykel- og vandreruterne Projektets egne mål: Projektmål Effektmål Programmets mål: Generelle programindikatorer Specifikke prioritetsindikatorer (Prioriteret område: Fremme bæredygtig økonomisk vækst) Horisontelle kriterier

5 Hvis vi sørger for at opfylde (og afrapportere) programmets mål, er der et godt spillerum for at forfølge projektets egne mål programmets mål angives i indikatorer, som vi skal registrere og afrapportere ved de halvårlige rapporter Vi arbejder sammen, lærer sammen og supplerer hinanden opsøg synergi med andre lokale/regionale initiativer og tiltag, det er dumt at spilde penge på dobbeltarbejde

6 Gøre produktet bedre: sammenhæng, kvalitetsløft og tilgængelighed på ruterne (Arbejdspakke 3) Lettere adgang til service og oplevelser på ruterne gateways (Arbejdspakke 2) moderne og innovativ formidling langs ruterne (arbejdspakke 4) Gøre produktet mere kendt: markedsføring og information (arbejdspakke 5) På et kvalificeret grundlag behovs- og brugeranalyse (arbejdspakke 1) udvikle og opbygge gatewayskonceptet etablere i gennemsnit 5 gateways pr region/fylke Udvikle mobilt informationssystem pilotafprøvning af info-systemet ved mindst 2 gateways pr region/fylke skabe netværk og samarbejde med deltagelse af min. 10 virksomheder pr region/fylke at udvikle markedsføringsmateriale som alle turistorganisationer i projektområdet kan formidle at udarbejde pakke-produkter som udbydes af mindst 2 tur-operatører pr land

7 at få omtale i rejsesektionen i mindst 1 landsdækkende avis/magasin i hvert deltagende land at gennemføre fælles årlige events at opnå omtale af events i mindst 2 lokale/regionale medier pr region/fylke hvert år at opbygge grænseoverskridende samarbejder og netværk mellem myndigheder og virksomheder omkring ruter og gateways at skabe øget tilgængelighed til ruterne både hvad angår brugere med særlige udfordringer og adgang via kollektiv trafik at udarbejde fælles system for kvalitetsmærkning af ruterne at udarbejde kompendium der systematisk opsamler og dokumenterer den viden der er opnået og de metoder der er anvendt i projektet

8 bæredygtige gateways som drives videre efter projektet er afsluttet gradvis udbygning med flere gateways også i regioner/fylker udenfor projektområdet permanent bedre organisering af service og oplevelser på de rekreative ruter en styrket profil som friluftsdestination permanent stigning i antal besøgende nye brugere på ruterne som følge af øget tilgængelighed gunstig påvirkning af folkesundheden øget viden og kompetence blandt deltagende parter videre udvikling af rutenettets kvalitet på baggrund af kortlægning, koordinering og prioritering i projektet bedre vilkår for vandrere og cyklisters brug af den kollektive trafik såvel lokalt som på tværs af landegrænser øget brug af kollektiv trafik formindsket miljøbelastning

9 Eksterne grænseoverskrid ende møder/konferen cer/seminarer Deltagende mænd/kvinder Nye samarbejdsform er 47 Kick off konference, Opstartsmøder for arbejdspakker, midt- og slutkonferencer, netværksmøder og workshops for arbejdspakker K: 70 M: 70 Der forventes en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i alle projektets aktiviteter 40 Etablerede netværk, grupper og samarbejder som opstår i projektet og i vis grad bevares efter projektet er slut Identificerede formelle gränshinder Afværgede formelle gränshinder Identificerede oplevede gränshinder Afværgede oplevede gränshinder 0.revision.!??! :Kollektiv trafik på tværs af grænser, 2: udbyde oplevelsesprodukter i småskala på tværs af grænser, 3: forskelle i rettigheder til kort til mobilt infosystem, 4: uens regler for roaming 12 Nr 1-3 forventes løst, nr 4 forventes håndteret

10 Kundskabsøgende aktiviteter Deltagere mænd/kvinder Kundskabsøgende produkter 76 Annoncering, invitationer, dokumentation, foredrag, events osv osv osv. Indgår i næsten alle projektaktiviteter K: 100 M: 100 Alle brugere og modtagere af informationsprodukter, dette tal bliver nok højere men er vanskeligt at måle 15 Rapporter og dokumenter fra konferencer, materiale til events, mobilt infosystem, grænseoverskridende magasin Informationsprodukter Informationsspredning Deltagende mænd/kvinder magasiner, materiale til turoperatører, best practise håndbog samt materiale til brug ved events 45 Journalistbesøg i hver deltagende region/fylke. Årlig fælles events i hver region. Netværksmøder for virksomheder og øvrige interesserede K. 75 M: 75

11 Vækstfremmende/ erhvervsudviklende løsninger Modeller/værktøj for at fremme entreprenørskab Grænseoverskridende triple helix Grænseoverskridende kompetenceopbygningsløs ninger til vækstsektorer 57 Virksomhedsdrevne gateways, mobil infosystem, pakkeprodukter til turoperatører, markedsføring af området 8 Grænseoverskridende virksomhedsnetværk, sammen-slutning af virksomheder om gateways, afprøvning af IKT-løsninger 0 0 Deltagere Offentlige myndigheder Virksomheder Universitet/højskoler Aktiveter for at øge turismen (besøksnæringen) i området 156 Alle projektets aktiviteter har dette mål! Aktiviteter for at øge lokaliseringer/ investeringer i grænseområdet 24 Ikke et direkte mål med projektet, men en mulig effekt af øget turisme og bedre netværk på tværs

12 projektet har en overvejende positiv indvirkning på miljøet projektet har en overvejende positiv indvirkning på ligestilling (jämställdhet) mellem mænd og kvinder projektet har en overvejende positiv indvirkning på integration og mangfoldighed Følgende Interreg projekter har sammenfaldende mål og aktiviteter: Coast Alive! United in Diversity, IKON, VER-DI, LISA, Dansk-tyske cykelbyer, Framtidskuster, Nordiske cykelbyer nationale, regionale, lokale initiativer og projekter Om muligt: hellere samarbejde end dobbeltarbejde! økonomi skal kunne adskilles klart

13 Region Sjællands Vandrefestival, Jan Woolhead Jan Woolhead gennemgik vandrefestivalen og Region Sjællands erfaringer med den. Den primære målgruppe var de ikke motionsvante og sekundært dem med manglende kendskab til vandring foruden turister og fritidsbrugere. De tog udgangspunkt i det tidligere Nortail projekt med Sjællandsleden, som går gennem deres område. Det nuværende projekt Coast Alive blev brugt til erfaringsopsamling og afprøvning af metoder ved kobling af sundhedsfremme og brug af rekreative ruter. Festivalen var opbygget med et regionalt netværk for de regionale ruter og en styregruppe bestående af Østdansk Turisme, en kommunerepræsentant og Region Sjælland. Derforuden var der også kontaktpersoner i kommunerne og andre lokale aktører. Festivalen bestod af en aktivitetsuge fra d juni med ca. 80 rundture og mellem d. 29. juni 8. august var der 42 etapevandringer på en sammenhængende rute. Der var størst efterspørgsel på dagsturene. De steder hvor der var indsat busser var interessen for etapevandringerne større. Turlederne og brugerne kunne efterfølgende lægge fotos og beskrivelser på hjemmesiden over de ture de havde deltaget i. Med hensyn til markedsføring blev der lavet et: husstandsomdelt turistmagasin, en vandrefestival avis, annoncer, web, minifolder, pressemeddelelser, og TV2 Øst sendte mellem maj og oktober ½ time hver uge fra Sjællandsleden. Disse udsendelser følges op med flere i år. Evalueringen viste at mellem personer har deltaget på de i alt ca. 120 vandringer, hvoraf hovedparten har lyst til at vandre mere. De ting deltagerne har værdsat mest har været at være ude i naturen, det sociale samvær og motionen. Det lykkedes ikke festivalen at ramme målgruppen, de ikke motionsvante, da de kun bestod af 10% af deltagerne. 1/3 af dem, som deltog, var ikke vandrevante. Der vil også blive arrangeret en festival i 2010 og erfaringerne fra 2009 vil blive integreret. Denne vandrefestival vil finde sted mellem september og bestå af flest rundture, og have arrangementer for skoler og særlige grupper, og der vil være fokus på sunde fødevarer og mindre fokus på turister. Det var ønske fra kommuner om at vandrefestivalen skulle gentages, men i 2010 står Region Sjælland selv for koordineringen, hvorimod det i 2009 blev udført af et konsulentfirma. Budgettet i 2009 var på 1 mio. kr. hvorimod det i 2010 kun er på kr. Yderligere oplysninger kan ses på Designmanualen, et nordjysk eksempel på koordination, Uffe Westerberg, Formidlingscenter i Rold Skov. Efter den kommunale strukturreform i Danmark i 2007, hvor amterne blev nedlagt, var der pludselig ingen koordinering og formidling af stier. Der blev derfor besluttet at lave et samarbejde bestående af 11 kommuner, de 3 Skov og naturstyrelser, Region Nordjylland, VisitNordjylland og forskellige turistorganisationer og private skovejere. Dette samarbejde har resulteret i forskellige produkter: en designmanual, skiltning på stier, guider som indeholder ture, offentlige ture etc. Designmanualen har 4 fokus punkter: signaturer, piktogrammer, skiltning og kvaliteten på kortene, som skal bruge de samme farver og signaturer. Der er også lavet en web-publikation, og den har efterhånden spredt sig til flere steder i Danmark. Der er håbet, at den kan indgå i arbejdet i AP3 i Rekreative Ruter og måske endda blive forbedret af det. Der er lavet en skabelon som man kan arbejde indenfor. Den skal vise på forsiden hvad den handler om (f. eks. cykling) samt kort over hvor man er /hvilken del af kommunen/skoven.

14 Det er meget systematisk bygget op med en skabelon for hvert niveau af kortet og med brug af de samme farver på skov og vand. Der er signaturer for folk som ikke er vant til at læse kort, en nordpil, målestok og piktogrammer. Skov og Naturstyrelsen har i år brugt de samme farver på skiltning i naturen, og det er nu også muligt at bruge farverne på andre arealer, som f. eks. kommunalt ejet eller private arealer. Designguiden omhandler også typografi og en samling af piktogrammer foruden links til relevante sider. Det designmanualen ikke beskæftiger sig med er kvalitetsmærkning af stier dvs. hvor svær er ruten. Den er heller ikke helt perfekt digitalt, men Kort og Matrikelstyrelsen er ved at lave nogle nye kort, som kan bruges interaktivt på nettet, og hvor man kan klikke signaturer til og fra samt lave sine egne ruter. Aktiv ferie i Nordjylland ved Bo Immersen, VisitNordjylland Bo fortalte om VisitNordjyllands erfaringer med at samarbejde med mindre virksomheder om produktudvikling og netværk og tog udgangspunkt i Oplevelsesbanken Aktiv Nordjylland s erfaringer. Projektet blev formuleret i 2008 af tre årsager, som gik på en vision om at Nordjylland skal være et aktiv ferie mekka, at aktiv ferie aktørerne primært er små virksomheder, som har brug for et løft for at blive synlige og attraktive og på grund af at aktiv ferie området er i vækst. Formålet med oplevelsesbanken er: At skabe større synlighed om de nordjyske aktive oplevelser. At skabe en platform, som de små udbydere kan markedsføre og sælge deres oplevelser fra. At skabe netværk og alliancer mellem aktører, der kan øge produkternes synlighed, og som kan skabe nye produkter, der rammer kundernes behov bedre. Oplevelsesbanken er et netværk som består af de nordjyske turismedestinationer (styregruppe), 36 virksomheder som udbyder en aktiv naturoplevelse og VisitNordjylland, der koordinerer netværket. Fælles for oplevelserne er at en fysisk aktivitet er i centrum og at der er personlig formidling eller instruktion i forbindelse med aktiviteten, som f. eks. kajak, cykling, vandring, rappelling, faldskærmsudspring etc. Projektet beskæftiger sig ikke med infrastruktur men med serviceydelser og markedsføring Projektet er støttet af EU s Regionalfond og budgettet i 2010 er på ca kr. Deltagerne medfinansierer med arbejdstid og penge. Oplevelsesarrangører skal bruge 35 timer kr. og turistbureauerne skal pr. kommune bruge 40 timer i kr. Der er pt. 36 virksomheder som udbyder 100 oplevelser. Der er 2 årlige samlinger, samt lokale møder og VisitNordjylland koordinerer. Bo afsluttede med at beskrive de vigtigste ting, som man skal være opmærksom på og hvilke barrierer der kan være. At være opmærksom på deltagernes ønsker/behov Skal være tydeligt, hvad aktørerne får ud af at deltage. Vær synlig Vis at den enkelte deltager er vigtig for projektet. Skab en atmosfære af at man er kolleger frem for konkurrenter. Erfaringsudveksling er et vigtigt parameter for mange. Lad deltagerne være mødevært på skift. Kan være en fordel at lave mindre lokale grupper lokalt samarbejde. Stil krav til deltagerne ellers er der risiko for at de bliver fyld Fokuser på at kvalitet er vigtig Det er det for gæsterne, og de fleste vil gerne være en del af noget godt Barrierer: Projektlede Projekter er kortvarige, og der er mange at vælge mellem. Afstande - Svært at mødes, hvis aktørerne skal køre mere end en time. Mødetidspunkter - Mange har fuldtidsjob ved siden af. Frygt for at andre stjæler egne idéer og koncepter. Myter Nogle ser skævt til personer, der lever af offentlige tilskud. Den administrative byrde med aflevering af timesedler og løndokumentation har afholdt nogle fra at deltage i netværket.

15 Produktudvikling i netværk - Erfaringer fra VisitNordjylland 1. Indledning 2. Projektets baggrund 3. Hvad er oplevelsesbanken 4. Erfaringer - Bo Immersen, Projektkoordinator hos VisitNordjylland - Bæredygtig turisme, Kursusudvikling, Tilgængelighed - Bedre vækstbetingelser for aktiv ferie aktørerne Baggrunden for Oplevelsesbanken Aktiv Nordjylland? Projektet blev formuleret i 2008 af tre årsager: 1.Vision om at Nordjylland skal være et aktiv ferie mekka. 2.Aktiv ferie aktørerne er primært små virksomheder, som har brug for et løft for at blive synlige og attraktive. 3.Aktiv ferie område i vækst.

16 Det vil vi med oplevelsesbanken Aktiv Nordjylland! Formål med oplevelsesbanken: - At skabe større synlighed om de nordjyske aktive oplevelser. - At skabe en platform, som de små udbydere kan markedsføre og sælge deres oplevelser fra. - At skabe netværk og alliancer mellem aktører, der kan øge produkternes synlighed, og som kan skabe nye produkter, der rammer kundernes behov bedre. Oplevelsesbanken er Oplevelsesbanken er et NETVÆRK bestående af: - De nordjyske turismedestinationer (styregruppe) - 36 virksomheder som udbyder en aktiv naturoplevelse. - VisitNordjylland koordinerer netværket. Fælles for oplevelserne er: - En fysisk aktivitet er i centrum. - Personlig formidling eller instruktion i forbindelse med aktiviteten.

17 Økonomi Projektet er støttet af EU s Regionalfond. Budgettet er i 2010 på ca kr. Deltagerne medfinansierer med arbejdstid og penge. - Oplevelsesarrangører skal bruge 35 timer kr. - Turistbureauerne skal pr. kommune bruge 40 timer i kr.

18 Hvad er vigtigt? At være opmærksom på deltagernes ønsker/behov Skal være tydeligt, hvad aktørerne får ud af at deltage. Vær synlig Vis at den enkelte deltager er vigtig for projektet. Skab en atmosfære af at man er kolleger frem for konkurrenter. Erfaringsudveksling er et vigtigt parameter for mange. Lad deltagerne være mødevært på skift. Kan være en fordel at lave mindre lokale grupper lokalt samarbejde. Stil krav til deltagerne ellers er der risiko for at de bliver fyld Fokuser på at kvalitet er vigtig Det er det for gæsterne, og de fleste vil gerne være en del af noget godt Barrierer: Projektlede Projekter er kortvarige, og der er mange at vælge mellem. Afstande - Svært at mødes, hvis aktørerne skal køre mere end en time. Mødetidspunkter - Mange har fuldtidsjob ved siden af. Frygt for at andre stjæler egne idéer og koncepter. Myter Nogle ser skævt til personer som mig, der lever af offentlige tilskud. Den administrative byrde med aflevering af timesedler og løndokumentation har afholdt nogle fra at deltage i netværket. Mange tak for jeres tid Jeg håber, at oplægget ramte nogen af jer!

19 Karin Hoffmann den skånske stifinder Karin dokumenterer og planlægger ruterne ud fra forskellige karakteristika. Det startede som hendes træningsrunder hun var langdistanceløber. Hun planlagde ruterne efter hvad hun elskede at løbe i. Fx ville hun ofte gerne forbi vandet, så derfor er hun altid opmærksom på hvor der er vand. kulturlandskab højdekurver. (Så natur-kultur-højder-vand, lægges der specielt mærke til) Vejbeskrivelse med til alle punkter, beskrivelserne er lavet på baggrund af de tegn der er i natur og kulturlandskabet. Der er ingen decideret, til formålet, menneskeskabt geo-semiotik. Der findes dog et tegn for rundvandringer, så man ved man altid kommer tilbage. En rundvandring stiller mindre krav til logistik og planlægning, man kommer fx tilbage til sin bil efter turen. Der findes 8 bøger og 108 rundvandringer. Der følger en højde profil med til hver enkelt rute + afstande. Karin fortæller om en rute og fremhæver nogle af punkterne på en af ruterne, for at give et indtryk af hvad det eksempelvis er de indeholder: Ruten starter ved parkering/start, og så følger man beskrivelserne rundt på ruten, og er der mulighed for at lade stien gå forbi serveringsmuligheder, som fx en kop kaffe, gør hun gerne det. B: Punkt stor skulptur. Den kan springes over på ruten. C: Vilde planter og bær på ruten D: højdepunkt, find den bedste udsigt. E: Skovbrynet fra oven, en smal sti følges. Man kan se andre på et andet punkt. Kig fx efter stråtækt tag. Alle kan li at gå rundt og komme tilbage til det som er velkendt. Man bliver sin egen guide på turene. Der findes også en bog med ruter til gps en, med mange Geo-cacher over hundrede naturskatte. At vandre er godt for cirkulation i kroppen bedre for hjerter, blodtryk og kolesterol. Friskere og bedre immunforsvar. Bedre kondition, balance og fleksibilitet, men sænker også stressniveauet, og generelt forøger velvære, også seksuelt og kan hjælpe til fx rygestop. Man sover bedre når man har rørt sig og det forbedrer det kreative intellekt. Forskellige seværdige og æstetiske skånske naturområder fremvises og præsenteres i de forskellige ruter. Man kan benytte offentlig transport for at komme rundt til de forskellige rundture. Ruterne bevæger sig også over sundet. (Klampenborg - og Skodsborg turen). Slotsrunder og vildmarksrunder. Der er forskellige årstidsudtryk på ruterne. Naturen skal bruges til afslapning / afstressning og bruges som inspiration Når man vandrer i grupper, bliver det i højere grad en social aktivitet end en egentlig vandring. Når man vandrer alene reflekterer man mere og opnår en højere grad af frihed. Man skal se guiderne som et redskab. Ingen dansk oversættelse men kystbogen er oversat til engelsk.

20 Referat arbeidspakke 3, den 2. mars 2010, Skagen Alle regioner var representert - se deltagerliste Oslofjordens Friluftsråds direktør Rune Svensson representerte Østfold fylkeskommune, norsk prosjekteier. Han holdt en presentasjon om innholdet i arbeidspakke 3. Etter innledningen var det en spørsmåls- og kommentarrunde. Spørsmål fra salen: - Grunneieravtaler - Ansvaret for vedlikehold i fremtiden Etter dette ble hvert land oppfordret til å tenke igjennom organisering og fremdrift ved å ta stilling til følgende: Organisering. Behov for en arbeidsgruppe med deltakere Fra alle regioner Ev fra alle tre land Møter på konferansene, studiereisen, egne arbeidspakkemøter Kontakt med regionale partnere Samlinger regionalt Enighet i alle regioner om at man holder seg til minimum nasjonsnivå (3) og ikke regionnivå (9) når man jobber utover grensene. Regionene gikk hvert til sitt for å diskutere organisering og AP3. Norsk prosjekteier er fagansvarlig for arbeidspakke 3 og de norske partnere gjennomgikk ønsket organisering. Oslofjordens Friluftsråd ble ønsket som faglig ansvarlig for arbeidspakken. Det betyr koordinerende for hele prosjektet generelt og for norske partnere spesielt. Det bør også finnes en dansk og svensk koordinator der nasjonale spørsmål reises ss oppgave 3.3 og 3.6. OF vil- på vegne av norsk prosjekteier - ha ansvar for å arrangere møter og samlinger samt å sikre fremdrift. Østfold fylkeskommune har ansvaret for det administrative rundt regnskap for hver kommune og nasjonalt. ØFK rapporter for norsk regnskap til Øvrig ansvarlige fra de Sverige og Danmark som tiltrer AP 3 gruppen ble: - Sjælland: Jan Woollhead - Skåne: Magdalena Hellstrøm - Halland: (venter) - Vestra Gøtaland: Christer Lindtorp - Nord Jylland: Torben Stæhr, IMG/RS

21 Rekreative Ruter en felles skandinavisk satsing for å gjøre vandre- og sykkelstiene mer spennende Rune Svensson, Oslofjordens Friluftsråd Presentasjon og forventninger.

22 Arbeidspakke 3 Komplettering og kvalitetssikring av stiene 1.Presentasjon ledelse av arbeidspakken 2. Oppgavene 3.Organisering 4. Tidsplan og milepæle 5. Forholdet til øvrige arbeidsgrupper Helsegevinst Trivsel Miljøvennlig Sosialt og inkluderende Lave investeringer Lave driftskostnader Frihet Naturopplevelse Næringsvekst Vandre- og sykle

23

24 Aktivitet 3.1 Aktivitet 3.2 Aktivitet 3.3 Aktivitet 3.4 Aktivitet 3.5 Aktivitet 3.6 Aktivitet 3.7 Erfarings- og metodeutveksling Kartlegging av eksisterende ruter og komplettering Utvikling av felles kvalitetssystem Utvikling av kvalitetsstrekninger Behovs og tilgjengelighetstilpasning av strekninger Bæredyktig persontransport Produktion af Best practise kompendium Organisering av arbeidspakke 3 Oppgave Utførende Fora/nivå Kartlegging av eksisterende Partner Lokalt ruter Kompletteringer avstikkker, Partner/nabo/region Lokalt/regional Felles kvalitetssystem arbeidsgruppe prosjektnivå Felles kvalitetstrekninger arbeidsgruppe Lokalt/prosjektnivå Behovs og tilgjengelighetstilpasning av strekninger Arbeidsgruppe/partner Lokalt

25 Oppgave Utførende Fora/nivå Bæredyktig persontransport arbeidsgruppe/nasjonale initiativ Prosjetktnivå/nasjonalt/regionalt Produktion af Best practise kompendium Arbeidspakkeledelse arbeidsgruppe Prosjektnivå

26 Nivåer Arbeidspakkeledelse Arbeidsgruppe Partner Regionalt Nasjonalt Prosjektnivå Kommunikasjon innad og mot øvrige deler av prosjektet Fremdrift Initiativ Rapportering Minimum nasjonsnivå (3) Maks regionnivå (9) Organisering Behov for en arbeidsgruppe med deltakere Fra alle regioner Ev fra alle tre land Møter på konferansene, studiereisen, egne arbeidspakkemøter Kontakt med regional e partnere Samlinger regionalt

27 Hvilken nytte vil partnerne ha? Faglige erfaringer - ideer Midler fra interreg Nye standarder i service, skjøtsel og tilrettelegging Ny teknologi Nettverk

28 Jane Vinter og Christina Folmand Knudsen Assisterer Mette med projektledelse og administration alt det kedelige - Kort gennemgang Hjælper gerne med alt hvad vi kan forudsætning at I spørger Krav og forudsætning for udbetaling Sekretariatet Informere overvågningskomite EU Kommissionen Etc. Status rapport - aktiviteter Kontrol med midler (de har oplevet snyd!!!) Økonomi Aktiviteter Én samlet statusrapport men input fra alle! Projektets status overblik over aktiviteter for den givne periode Detaljeret beskrivelse af aktiviteter, opnåede resultater, afvigelser og omkostninger for givne aktiviteter i perioden Aktiviteter i kommende periode Indikatorer Afvigelser i forhold til projektplan og budget

29 Regnskab Hver partner ansvarlig for følgende: Afholde egne udgifter Bogføre alle udgifter, gemme alle bilag og betalingsdokumentation (til 2020) Anvende regnskabsskema Aflevere regnskab til revision halvårligt Ansvarlig for revisionsspor Ansvarlig for at gemme bilag og dokumentation Regel: bilag og betalingsdokumentation gemmes til 2020 MEN: tilbagebetalingspligtig indtil 10 år efter den sidste udbetaling. Dvs. projektet løber til dec 2012, dermed kan sidste udbetaling være juni Dermed kan man være tilbagebetalingspligtig indtil juni 2023! Vær opmærksom på dette og gem dokumentationen indtil 2025! Alle udgifter: Skal være opstået, bogført og betalt i projektperioden Skal være bogført og betalt i den givne periode for perioderegnskab Skal være direkte relateret til projektet Beskrevet i ansøgningen Faktura skal bære projektets navn Skal dokumenteres ved bilag Skal være faktiske omkostninger ingen procentsatser, eller lign. Følge reglerne for offentlig udbud Status rapport Udskrift af hovedbog Tydelig adskillelse fra ordinære aktiviteter Skal indeholde alle projektomkostninger Eventuelle indtægter og medfinansiering fra eksterne skal indgå Kopi af faktura samtlige Afstemningsunderlag Øvrige: Lejeaftaler Ansættelsesbevis og tidsrapport Bilag som viser aktiviteterne Bilag til dokumentation for offentlig udbud Beregningsmodeller ved evt. overhead Dokumentation og retningslinjer: Timegrundlag i DK: 1924 årstimer, månedsløn og semestertillæg samt sociale udgifter Timegrundlag i S: 1980 årstimer, månedsløn og semestertillæg samt sociale udgifter Registrer timer i tidsregistreringsskema Udskrift fra lønsystem m måneds/årsløn Ansættelsesbevis

30 Gennemgang af Excel skema Revisionsprocessen Trin 1: Trin 2: Trin 3: Den enkelte partner sender sit samlede projektregnskab for den givne periode til svensk koordinerende partner. Dette inkluderer det fra Sekretariatet udleverede Excel skema inklusiv alle bilag, betalingsdokumentation, udskrifter fra økonomisystem, etc. Svensk koordinerende konsoliderer derefter alle partnerregnskaberne til ét. Det konsoliderede regnskab sendes til Tillväkstvärket sammen med de enkelte partneres individuelle regnskaber.

31 Trin 4: Trin 5: Tillväkstvärket gennemgår det konsoliderede regnskab samt de enkelte partneres individuelle regnskaber m stikprøver. Skulle der være spørgsmål, ikkestøtteberettigede udgifter, o. lign. vil revisorerne henvende sig direkte til berørte partner. Denne partner bliver bedt om at ændre sit regnskab. På baggrund af revisionen samler svensk koordinerende partner det endelige regnskab og sender det til Lead Partner Trin 1: Trin 2: Trin 3: Den enkelte partner sender sit samlede projektregnskab for den givne periode til Lead Partner. Dette inkluderer det fra Sekretariatet udleverede Excel skema inklusiv alle bilag, betalingsdokumentation, udskrifter fra økonomisystem, etc. Lead Partner kontrollerer alle bilag og betalingsdokumentation for at sikre at alt er i orden. Lead Partner konsoliderer derefter alle partnerregnskaberne til ét. Det konsoliderede regnskab sendes til Deloitte (revision) sammen med de enkelte partneres individuelle regnskaber. Trin 4: Trin 5: Deloitte gennemgår det konsoliderede regnskab samt de enkelte partneres individuelle regnskaber m stikprøver. Skulle der være spørgsmål, ikkestøtteberettigede udgifter, o. lign. vil revisorerne henvende sig direkte til berørte partner. Denne partner bliver bedt om at ændre sit regnskab og sende det korrekte til Lead Partner. På baggrund af revisionen (og eventuelle kommentarer) samler Lead Partner det endelige regnskab og laver en slutkonsolidering af regnskaberne. Trin 8: Det vil være Lead Partners ansvar at modregne udgiften til revision v. den enkelte partner (hvis ikke LP har fået overført partnernes revisionsbudget til det). Og det er dette vi skal finde den bedste løsning på.

32 Taksterne er baseret på en revision uden fejl og mangler! Dvs. er der blot de mindste spørgsmål fra revisorerne som kræver kommentarer og eventuelle ændringer, skal de pågældende partnere påregne ekstra udgifter til revision. Denne ekstraudgift baseres på en fast timepris. Hvis tidsplanen skal holdes er forudsætningen at alt er i orden! Varighed for national granskning/revision: Svensk side: 30 dage fra komplet underlag er sent til Tillväkstverket Dansk side: 14 dage forudsat at alt indsent materiale er komplet og i orden Men: indtil nu har processen ikke kunnet klares indenfor disse tidsfrister!!! Der skal være en kontaktperson hos hver partner i hele juli og august i forhold til revision og godkendelse af regnskab hvis bilag mangler eller der er uoverensstemmelser. I skal huske det er ikke kun jer der kommer til at vente på penge, hvis der er forsinkelser. Det er hele partnerskabet!!! Det ikke for vores skyld eller for sjov vi sætter strenge deadlines det er desværre en nødvendig forudsætning hvis vi skal nå i mål med så stort et partnerskab. Christina Folmand Knudsen og Jane Vinter NordDanmarks EU-kontor Boulevarden 13 Telefon: / /

Rekreative Ruter. Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt

Rekreative Ruter. Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt Rekreative Ruter Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt Partnere i Rekreative Ruter NORGE: Buskeruds Fylkeskommune, Akershus Fylkeskommune,

Læs mere

Nyhedsbrev Rekreative Ruter Maj 2011

Nyhedsbrev Rekreative Ruter Maj 2011 Nyhedsbrev Rekreative Ruter Maj 2011 Dette er det femte nyhedsbrev for projekt Rekreative Ruter. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Midtvejskonferencen Studieture til Lake District, Bodensee og Rallarvegen

Læs mere

AALBORG KYST PARTNER 2016

AALBORG KYST PARTNER 2016 AALBORG KYST PARTNER 2016 SAMMEN SKABER VI YDERLIGERE VÆKST I TURISMEN VELKOMMEN SOM AALBORGKYST PARTNER 2016 Vækst & Værtskab FOR PARTNERE FOR IKKE-PARTNERE BasisPartner ANNONCERING ANNONCERING StorbyPartner

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

VER-DI - Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling

VER-DI - Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling VER-DI - Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Version 3 Programområde (endast ett möjligt): X Kattegat/Skagerrak Öresund/Kattegat/Skagerrak Prioriterat område

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

Vækst gennem erhvervssamarbejde

Vækst gennem erhvervssamarbejde Vækst gennem erhvervssamarbejde Göteborg 9. december 2011 Jan Persson og Mats Kullander Oxford Research A/S Falkoner Allé 20 2000 Frederiksberg C Denmark Oxford Research AB Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Se små to minutters video om redigering af Flipboard magasiner på https://youtu.be/knlltjilgvs

Se små to minutters video om redigering af Flipboard magasiner på https://youtu.be/knlltjilgvs Notat SEGES P/S Koncern Digital Udnyttelse af nye publiceringsformer og samskabelse Ansvarlig JPH Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 01-2016 Side 1 af 14 Udnyttelse

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Sammen er vi stærkere!

Sammen er vi stærkere! Sammen er vi stærkere! KlubDanmarks ambition er at skabe et stort netværk af uafhængige fitnesscentre og mindre fitnesskæder. Dagsorden Dl KlubDanmarks netværksmøde Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 10.20 Kl.

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014 Velkommen som BasisPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! BasisPartner 2014 BasisPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som BasisPartner

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe.

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe. Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema til i Vordingborg Kommune. Ved ansøgning anvendes ansøgningsskemaet, som findes på Vordingborg.dk Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune)

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Cecil C. Konijnendijk. med Reidun Stubbe, Anders Kristoffersson, Bo Hune m.fl.

Cecil C. Konijnendijk. med Reidun Stubbe, Anders Kristoffersson, Bo Hune m.fl. GSA kriterier september 2012 Cecil C. Konijnendijk med Reidun Stubbe, Anders Kristoffersson, Bo Hune m.fl. Udviklingsproces Symposium Quality Assessment of Urban Open Spaces, 1. december 2011 AP3 arbejde,

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Rejseplanen. Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting. TØF 2009 - Jonas Ask Homaa

Rejseplanen. Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting. TØF 2009 - Jonas Ask Homaa Rejseplanen Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting TØF 2009 - Jonas Ask Homaa Kort om Rejseplanen Ejerkreds Tilsluttede / dataleverandører Kort leverandør Kort & Matrikelstyrelsen

Læs mere

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser ansøgning til passagerpuljen resumé Realtidsinformation er et vigtigt element i bestræbelserne på at gøre den kollektive trafik attraktiv

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere