INDHOLDSFORTEGNELSE FOR BILAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE FOR BILAG"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR BILAG BILAG 1: EKSPLORATIVT INTERVIEW MED C4...2 BILAG 2: EKSPLORATIV INTERVIEWGUIDE: MATCHMAKING...4 BILAG 3: DYBDEINTERVIEWGUIDE: MICE-TURISMEUDBYDER...5 BILAG 3.1 MICE-UDBUDSINFORMANTER... 9 BILAG 4: DYBDEINTERVIEWGUIDE: WONDERFUL COPENHAGENS KONGRESCHEF...10 BILAG 5: DYBDEINTERVIEWGUIDE: PROJEKTKOORDINATOR FRA C BILAG 5.1: REPRÆSENTANT FOR C4: PROJEKTKOORDINATOR TOMMY ENGEDAL KRONBORG BILAG 6: MAIL FRA PETER SCHWENSEN

2 Bilag 1: Eksplorativt Interview med C4 Deltagere: Tommy Kronborg, Turistchef Ole Mortensen, Ulrik Okkels Iversen, Jakob Murning, Trine Olesen, Jes Pettersen, Ditte Møller Munch og Casper Elkær. Spørgsmål til C4 samt information omkring empiriske overvejelser. 1) Vi ønsker en uddybning af Ny Hillerød kommunes strategi og visioner indenfor især turisme, herunder MICE-turisme. Hvilke personer er hertil relevante at tale med? Hvilke overvejelser ligger bag? Kan det her være relevant at interviewe borgmester Hækkerup? Eller er det mere relevant at inddrage Turistchef Ole Mortensen, som repræsentant for Hillerød kommune? 2) Hvor fyldestgørende ønsker I, at SWOT- analysen bør være, således at den er tilfredsstillende for Ny Hillerød? 3) Indsamling af empiri: Overvejelser mht. efterspørgsels-informanter: Vi ønsker at inddrage både de virksomheder som i forvejen benytter Hillerøds faciliteter og nogle som ikke gør (men som derfor er potentielle kunder). Således vil der måske tegne sig et billede af behovene for MICE i kommunen. Vi vil først og fremmest gerne tale med større virksomheder, der kunne være interesserede i MICE-faciliteter i Ny Hillerød kommune. Dette for at kunne undersøge efterspørgslen fra en del af de potentielle og nuværende kunder. Efterfølgende, vil vi undersøge udbudet, dvs. lave en mere omfattende empirisk analyse af udvalgte repræsentanter fra de, i jeres mail, nævnte servicevirksomheder. Har I evt. forslag til kontakter hertil, som I kan formidle? Her tænker vi på de større(størrelse pt. ikke defineret) virksomheder, hvilket vi har talt om kunne afgrænses til beliggende i evt. en radius af 20 km? Dette kunne f.eks. være Novo Nordisk, Lundbeck, Novo Zymes, Coloplast mv. men selvfølgelig også knap så store virksomheder. Det kunne her være relevant at udvælge ud fra, i hvor høj grad de er parate til at benytte en udbyder. Overvejelser mht. udbuds-informanter: inddrage (alle) relevante aktører, som foreløbigt er involveret i MICE-turisme. Derudover ønsker vi, at inddrage (et par?) informanter i Ny Hillerød kommune, som ikke er involveret på nuværende tidspunkt (men som potentielt kunne blive det). Således mener vi at kunne belyse to vinkler i opgaven. Af udbuds-informanter arbejder vi stadig med at se på de forslag som I sendte og evt. afgrænse dem: Direktør Peter Schwensen, C4 Hillerød (vi lejer møde- og konferencefaciliteter ud & samarbejder med andre kommuner i Nordsjælland om turismeudvikling) 2

3 Frederiksborgcenteret Hotel Hillerød (hotel, kurser, konferencer) Pharmakon (kurser, konferencer, hotelvirksomhed) Danhostel Hillerød Vandrerhjem/Nordisk Lejrskole og kursuscenter Frederiksborg Slot (møder, konferencer, kunde- og firmabesøg, firmafester) Støberihallen (musik lokaleudlejning etc.) Direktør Peter Schwensen, C4 Hillerød (vi lejer møde- og konferencefaciliteter ud & samarbejder med andre kommuner i Nordsjælland om turismeudvikling) Klaverfabrikken (er måske ikke så involveret i forhold til MICE-turisme pt.?) Slotskroen i Hillerød Hillerød Golfklub Galleri 1034/Galleri Trampedach (mødefaciliteter, evt. teambuilding!?) 4) I forhold til konferencemuligheder, hvilke steder er mest/mindre eftertragtede? Er der specielle steder, som I anbefaler til jeres ansatte/kunder? Hvilken radius? 5) Er der nye oplysninger i forhold til spørgeskemaundersøgelsen? 6) I forhold til denne arrangementsaften I afholder 16. november Matchmaking 2006 Kunne det her være relevant for os at se deltagerlisten og eventuelt få lov til at deltage? 3

4 Bilag 2: Eksplorativ interviewguide: MatchMaking Formål: MatchMaking i Hillerød den 16. november 2006: Hvad efterspørges der? At undersøge deres (personlige og virksomhedens) motivationer og behov i forhold til at deltage i MatchMaking i Hillerød. Informanter: David Featherston, Liason officer for Biologue og tidligere direktionssekretær Tina Filiora. Tema, rejsemotivation for MICE-turismeproduktionen i Hillerød 1. Hvilke faktorer motiverede dig/jer til at rejse til Matchmaking i Hillerød idag? 2. Hvad forventer/forventede du/i at få ud af dagens program? 3. Hvilke aktiviteter vil du/i efterfølgende deltage i under opholdet i Hillerød og Danmark? (MM2006 Classic, MM2006 by night light, MM2006 by night) eller vælger I jeres egen løsning med aktiviteter såsom shopping, restaurant, café, golf, slotbesøg mm.? 4. Hvordan ankom du/i til Videncenteret i dag? Var det via tog, bus, bil? Hvis bil, vat det egen eller lejet bil? Var det i øvrigt en god infrastruktur? 5. Hvilke andre aktiviteter/services kunne du tænke dig, at der burde være her i Hillerød, som du kunne gøre brug af under besøget? 6. Hvor længe skal du/i opholde dig(jer) i Hillerød (Danmark)? 7. Hvordan ønsker du, at overnatningsmulighederne bør være når du er på rejse med virksomheden? 8. Hvordan forventer du, at overnatningsmulighederne er her i Hillerød? 9. Hvordan opfatter du stedets udbudte service? 10. Hvad forbinder du med dette område af Danmark i forhold til at være erhvervsturist? 11. Hvordan fik du /I information om dette møde og hvem tog beslutningen? 4

5 Bilag 3: Dybdeinterviewguide: MICE-turismeudbyder I interviewguiden bruger vi betegnelsen MICE - turisme. Derfor vil vi give dig vores forståelse af begrebet samt brugen heraf, for at undgå forskellige opfattelser. Ordet MICE er den engelsk forkortelse for Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions og dækker over ordene: Virksomhedsmøder, belønningsrejser, kongresser samt messer og udstillinger. Umiddelbart er det oplagt at oversætte MICE - turisme med erhvervsturisme, men vi har valgt at se dem som to forskellige definitioner af en erhvervsturist. Erhvervsturisten kan opdeles i 2 forskellige personkategorier. En Erhvervsturist er en person rejser på grund af løbende forretningsgøremål, og en MICE - turist rejser på grund af enkeltstående begivenheder og som der kan dannes en markedsførings- og salgsindsats overfor. Interviewet vil tage udgangspunkt i understående temaer: MICE turismens betydning for Slotskroen Slotskroens betydning for MICE turismen i Hillerød Hillerøds MICE turisme set i forhold til hovedstaden Slotskroens identitetsgrundlag i dag Placeringen i byens rum Slotskroens placering i Hillerøds turismestrategi Kommunale indspark i forhold til MICE - turisme Slotskroens samarbejdsparter MICE - turistens behov 5

6 Formål: At få et indblik i en MICE-turismeudbyders opfattelse af de relationer, der eksisterer imellem MICE-turismeudbydere internt og deres samspil med forvaltningen i Hillerød. Informationen skal sammen med de andre interviews munde ud i en delvis kortlægning af MICE-turismen i Hillerød. Deltageren: Bestyrelsesformand Helge Andersen; specielt udvalgt grundet sin tilknytning til Slotskroen samt sin erfaring indenfor MICE-turismeerhvervet. Agenda for interview: 1. Tema: Introduktion 2. Tema: Organisationsindblik 3. Tema: Hillerøds konkurrencesituation 4. Tema: Hillerøds turismestrategier 5. Tema: Samarbejdsrelationer 6. Tema: MICE- turistens efterspørgsel 7. Tema: Afrunding af interview 1. Tema: Introduktion Identifikation af tema for interviewet: Opfattelser af MICE-turismerelationer i Hillerød Alle synspunkter er lige værdifulde, da der hverken findes rigtige eller forkerte svar. Vi vil tillade os, at afbryde hvis vi må videre og evt. spørge ind til Informantens svar. 2. Tema: Organisationsindblik- hvordan han repræsenterer rummet. 1. Beskriv kort jeres virksomhed? I forhold til primære kunder osv. 2. Hvad er din rolle/dit daglige virke i virksomheden? Primære funktion. 3. Hvor vigtig er MICE-turisme for jeres virksomhed? 4. Hvor stor en andel udgør den af jeres samlede kundegrundlag? 5. Hvilken type virksomheder benytter sig af jeres faciliteter? 6. Hvorfra kommer MICE-turisterne primært? (lokalt, regionalt, globalt?) 7. Mærker I en spin-off effekt i forhold til København? 8. Hvorfor mener du, at MICE-turister vælger netop jeres sted til at afholde arrangementer? 6

7 3. Tema: Hillerøds konkurrencesituation (stedsidentitet) 9. Hvordan adskiller Hillerød sig fra konkurrerende erhvervsturismedestinationer? 10. Hvad synes du om Hillerøds infrastrukturelle forhold? 4. Tema: Hillerøds turismestrategier 11. Har du kendskab til eventuelle turisme-relaterede strategier fra kommunens side? 12. Hvad synes du (så) om, at en af kommunens turismestrategier fokuserer på erhvervs-turismen i Hillerød? Og har du særligt bidt mærke heri? (læs citat) Turisme - Hillerød som varemærke Image. Hillerød Kommune skal være attraktiv både for virksomheder, borgere og turister. Erhvervslivet efterspørger konferencefaciliteter og nye overnatningsmuligheder for erhvervsturister her skal kommunen medvirke til at de nye tilbud bliver spændende og passer ind i det eksisterende miljø. 13. I hvilken grad imødekommer kommunen jeres ønsker og behov i forhold til at udvikle MICEturismen? (parkeringsmuligheder, infrastruktur osv.) 14. Har du eventuelt forslag til konkrete ting, der kan gøres bedre? 5. Tema: Samarbejdsrelationer indenfor MICE-turisme 15. Hvordan er jeres samarbejdsrelationer i forhold til kommunens udviklingsplaner? Og kan du give konkrete eksempler herpå? 16. Hvordan bruger I kommunens strategier i forhold til jeres egen virksomhed? 17. Gør Hillerød kommune nok for at udvikle byen i forhold til MICE-turisme? Konkrete eksempler!! 18. Hvilke turisme- og serviceaktører samarbejder I med indenfor MICE-turisme? 19. Hvad samarbejder I om? 20. Indgår I i netværk og hvordan fungerer det? (lokalt, regionalt, nationalt og internationalt) 21. Bliver et samarbejde med andre service- og turismeaktører i Hillerød og på tværs af kommuner og regioner bakket op af kommunens planlægning? 22. Bruger I i denne forbindelse C4 i forhold til samarbejde? 7

8 6. Tema: MICE-turistens efterspørgsel 23. Hvilke steder finder I typisk, at MICE-turisten finder interessant under opholdet i Hillerød? Og hvorfor? 24. Hvornår har I flest besøgende? Sæsonbetinget rejser? (hvilket dog ikke er kendetegnet ved MICE-turister) 25. Hvordan er I opdaterede og hvordan tilpasser I jer de tendenser der efterspørges indenfor MICE-turismen? 26. Har I selv foretaget nogle undersøgelser om MICE-turisternes behov? Tilfredshedsundersøgelse med mere. 7. Tema: Afrunding af interview Når der ikke kommer flere nyttige informationer afsluttes dybdeinterviewet med en struktureret opsummering. 27. Hvordan synes du at interviewet gik? (positive/negative ting) Vi takker for din deltagelse i interviewet. 28. Har vi eventuelt mulighed for at kontakte dig efterfølgende, hvis vi har nogle ekstra, uddybende spørgsmål vi gerne vil følge op på? 8

9 Bilag 3.1 MICE-udbudsinformanter Slotskroen Hillerød Slotskro er placeret centralt ud til søen foran Frederiksberg Slot. Det er en gammel kro, som har en stor historisk betydning i Hillerød. Den er en af de ældste bygninger i Hillerød. Oprindeligt blev den bygget som kongelig slagtergård til slottet, men blev senere i 1725 tildelt som fribolig til klokkeren på Frederiksborg Slot, der også blev kaldt Uhrmager. Derfor blev bygningen i folkemunde kaldt Uhrmagergården. Efter urmagerens død blev den solgt i 1794 og derefter oprettet som kro. Der har således været drevet krodrift på stedet i 212 år. Bygningen blev i 1991 restaureret, men man bibeholdt dens historiske præg. Slotskroen bruges i dag til bespisningssted frokost og aften, hvor man herudover også kan booke kroens lokaler til familiefester, brylluper, firmafester, møder, kurser eller konferencer. Der kan serveres op til 140 kuverter på en gang (www.slotskroen.dk). Hotel Hillerød Ejeren af hotellet ejer også slotskroen. Hoteller ligger omkring 10 minutters gang fra Hillerød station, og cirka 15 minutter fra gågaden. Den ligger i et område hvor der findes mange virksomheder ud til en lang og rimelig trafikeret vej. Den er nabo til Frederiksborgcentret, som nu er blevet omdøbt til Sportskilen. Hotellet har en kapacitet på 113 værelser, hvor der er 62 standardværelser, 38 superiorværelser og 2 suiter. Hotellets kapacitet er på ca. 270 personer. Der er trådløst Internetadgang på hele hotellet. Tidligere var det kun muligt at spise morgenmad på hotellet, men de har for nylig åbnet en a la carte restaurant, som kunder så vel som andre gæster kan benytte. Dette betyder at kunder ikke længere skal ud i byen for at spise aftensmad. Hotellet har ikke nogen konferencefaciliteter. Kun et enkelt mødelokale til 10 personer, men de samarbejder med Pharmakon og med Frederiksborgcentret. (www.hotelhillerod.dk, interview med Helge Andersen og Katja Schlüter, samt egne observationer) Pharmakon Er placeret umiddelbart på den anden side af vejen over for Hotel Hillerød. Er modsat Hillerød Hotel i højere grad en kursus- og konferencevirksomhed med tilhørende overnatningsfaciliteter, der derudover også fungerer som et uddannelsescenter for farmaceutisk praksis, som et udviklingscenter for innovation af ny viden inden for apotekspraksis og som et farmaceutisk fagligt rådgivningscenter. Selv om stedet lægger vægt på at deres fokus ligger på kursus og konferencer, så har de et hotelkoncept, som indeholder 135 værelser, alle med bad, tv, telefon og trådløst Internet. Selve stedet er røgfrit, men der er et begrænset antal værelser tilegnet rygere. Stedet har deres egen restaurant, som også er røgfri, hvor der er plads til 230 gæster. Der findes 12 undervisningslokaler og 17 møde og gruppelokaler (www.pharmakon.dk). 9

10 Bilag 4: Dybdeinterviewguide: Wonderful Copenhagens Kongreschef Formål: At få et indblik i kongreschef Steen Jakobsens opfattelse af de relationer, der har betydning for MICE-turismeudbydere, offentlige instanser og WOCO s samarbejde. Informationen skal sammen med de andre interviews munde ud i en delvis kortlægning af MICE-turismen i Hillerød. Deltageren: Bestyrelsesformand Helge Andersen; specielt udvalgt grundet sin tilknytning til Slotskroen samt sin erfaring indenfor MICE-turismeerhvervet. Agenda for interview: 1. Tema: Introduktion 2. Tema: Organisationsindblik 3. Tema: Københavns og hovedstadsregionens konkurrencesituation 4. Tema: MICE-tendenser og udvikling er denne 5. Tema: MICE-udvikling i perifere byer 6. Tema: WOCO s rolle i forhold til Hillerød 7. Tema: Afrunding af interview 1. Tema: Introduktion Identifikation af tema for interviewet: Opfattelser af MICE-turismerelationer i hovedstadsregionen Alle synspunkter er lige værdifulde, da der hverken findes rigtige eller forkerte svar. Vi vil tillade os, at afbryde hvis vi må videre og evt. spørge ind til informantens svar. 2. Tema: Organisationsindblik 1. Beskriv din rolle i organisationen 2. Beskriv kort organisationens (WOCO) rolle i forhold til MICE-turisme? 3. Tema: Københavns og hovedstadsregionens konkurrencesituation 3. Hvad er stedet, Københavns, force som MICE-destination 4. Hvorfra kommer MICE-turisterne primært? (lokalt, regionalt, globalt?) 10

11 4. Tema: MICE-Tendenser og udviklingen af denne 5. Hvordan er kravene til byerne, hotellerne kongresfaciliteterne? 5. Tema: MICE-udviklingen i perifere byer 6. Hvordan kan perifere byer tiltrække MICE-turister i forhold storbyer (Hvad kan de konkurrere på?) 7. Kommuners rolle i forhold til at udvikling på MICE-området? Hvordan skal kommunen præge udviklingen? 8. Private aktørers roller i forhold til at udvikling på MICE-området? Hvordan skal de præge udviklingen? 9. Hvor vigtig er relationerne mellem aktørerne? 6. Tema: WOCO s rolle i forhold til Hillerød 10. Hvordan ser du Hillerød som turistdestination Både almindeligt og MICE? 11. Hvad skal Hillerød gøre hvordan kan de være proaktive i udviklingen af turismen? 12. Hvad er WOCO s rolle i markedsføringen af periferiområderne? 7. Tema: Afrunding Når der ikke kommer flere nyttige informationer afsluttes dybdeinterviewet med en struktureret opsummering. 13. Hvordan synes du at interviewet gik? (positive/negative ting) Vi takker for din deltagelse i interviewet. 14. Har vi eventuelt mulighed for at kontakte dig efterfølgende, hvis vi har nogle ekstra, uddybende spørgsmål vi gerne vil følge op på? 11

12 Bilag 5: Dybdeinterviewguide: Projektkoordinator fra C4 Interviewguide: Repræsentanter fra kommunen Formål: At få et indblik i kommunens opfattelse af de relationer, der eksisterer imellem MICEturismeudbydere internt og deres samspil med kommunen i Hillerød. Informationen skal sammen med de andre interviews munde ud i en delvis kortlægning af MICE-turismen i Hillerød. Deltageren: Tommy Engedal Kronborg Agenda for interview: 1. Tema: Introduktion 2. Tema: Organisationsindblik 3. Tema: Hillerøds konkurrencesituation 4. Tema: Hillerøds turismestrategier 5. Tema: Samarbejdsrelationer indenfor Hillerød 6. Tema: MICE- turismerummets produktion 7. Tema: Afrunding af interview 1. Tema: Introduktion Identifikation af tema for interviewet: Opfattelser af MICE-turismerelationer i Hillerød Alle synspunkter er lige værdifulde, da der hverken findes rigtige eller forkerte svar. Vi vil tillade os, at afbryde hvis vi må videre og evt. spørge ind til Informanternes svar. 2. Tema: Organisationsindblik 1. Beskriv kort din rolle og organisation. (primære funktion) 2. Hvor vigtig er MICE-turisme for Hillerød? 3. Hvor stor en andel udgør MICE-turisme i forhold til det samlede turismegrundlag i Hillerød? 4. Hvilken type virksomheder benytter sig af Hillerøds faciliteter? 5. Hvorfra kommer MICE-turisterne primært? (lokalt, regionalt, globalt?) 6. Mærker I en spin-off effekt i forhold til København? 7. Hvorfor mener du, at MICE-turister vælger netop Hillerød by til at afholde arrangementer? 12

13 3. Tema: Hillerøds konkurrencesituation (stedsidentitet) 8. Hvad er specielt ved Hillerød? 9. Hvordan adskiller Hillerød sig fra konkurrerende MICE-turismedestinationer? 10. Hvad synes du om Hillerøds infrastrukturelle forhold set i lyset af MICE-turismen? 4. Tema: Hillerøds turismestrategier 11. Hvilke MICE-turismeprojekter og/eller studier har I benyttet jer af, for at opnå forståelse for MICE-turismen i Hillerød? 12. Hvordan vil du præcisiere de turisme-relaterede strategier fra kommunens side? 13. Hvad synes du (så) om, at en af kommunens turismestrategier fokuserer på erhvervs-turismen i Hillerød? Og har du særligt bidt mærke heri? (læs citat) Turisme - Hillerød som varemærke Image. Hillerød Kommune skal være attraktiv både for virksomheder, borgere og turister. Erhvervslivet efterspørger konferencefaciliteter og nye overnatningsmuligheder for erhvervsturister her skal kommunen medvirke til at de nye tilbud bliver spændende og passer ind i det eksisterende miljø. 14. I hvilken grad imødekommer kommunen turismeudbydernes ønsker og behov i forhold til at udvikle MICE-turismen? (parkeringsmuligheder, infrastruktur osv.) 15. I hvilken grad imødekommer kommunen MICE-turisternes ønsker og behov i forhold til at udvikle MICE-turismen? (parkeringsmuligheder, infrastruktur osv.) 16. Har du eventuelt forslag til konkrete ting, der kan gøres bedre? 5. Tema: Samarbejdsrelationer indenfor MICE-turisme 17. Hvordan generes et godt samarbejde iblandt turisme-og service virksomhederne i Hillerød? (både lokalt, regionalt og nationalt) 18. Hvordan er jeres samarbejdsrelationer i forhold til kommunens udviklingsplaner? Og kan du give konkrete eksempler herpå? 19. Hvordan bruger I kommunens strategier i forhold til jeres egen virksomhed? 13

14 20. Gør Hillerød kommune nok for at udvikle byen i forhold til MICE-turisme? Konkrete eksempler!! 21. Hvilke turisme- og serviceaktører samarbejder I med indenfor MICE-turisme? 22. Hvad samarbejder I om? 23. Indgår I i netværk og hvordan fungerer det? (lokalt, regionalt, nationalt og internationalt) 24. Bliver et samarbejde med andre service- og turismeaktører i Hillerød og på tværs af kommuner og regioner bakket op af kommunens planlægning? 25. Bruger I i denne forbindelse C4 i forhold til samarbejde? 26. Hvordan er samspillet imellem de private og offentlige interesser i turismeplanlægningen i Hillerød? 6. Tema: MICE-turismens efterspørgsel 27. Hvilke steder finder I typisk, at MICE-turisten finder interessant under opholdet i Hillerød? Og hvorfor? 28. Hvornår har I flest besøgende? Sæsonbetinget rejser? (hvilket dog ikke er kendetegnet ved MICE-turister) 29. Hvordan er I opdaterede og hvordan tilpasser I jer de tendenser der efterspørges indenfor MICE-turismen? 7. Tema: Afrunding af interview Når der ikke kommer flere nyttige informationer afsluttes dybdeinterviewet med en struktureret opsummering. 30. Hvordan synes du at interviewet gik? (positive/negative ting) Vi takker for din deltagelse i interviewet. 31. Har vi eventuelt mulighed for at kontakte dig efterfølgende, hvis vi har nogle ekstra, uddybende spørgsmål vi gerne vil følge op på? 14

15 Bilag 5.1: Repræsentant for C4: Projektkoordinator Tommy Engedal Kronborg Mange af Hillerød kommunes almindelige arbejdsopgaver er så småt blevet outsourcet til C4 videnscenter. Der er indgået en resultatkontrakt mellem de to parter, der indebærer at C4 for et beløb omkring 2,5 millioner kroner skal sørge for driften og den fulde udlejning af videnscentret. Yderligere skal C4 blandt andet tiltrække nye uddannelsesinstitutioner til Hillerød, sikre at der sker aktiviteter og udviklingen inden for erhvervs-, kultur- og turistområdet i Hillerød. Kommunens krone til krone pulje skal C4 ligeledes administreres sammen med andre sekretariatsopgaver. C4 Hillerød er et videncenter, der igennem kommunens finansiering til lokaleleje og drift arbejder med forskellige projekter, der finansieres igennem forskellige tilskud og bevillinger fra forskellige fonde og organisationer samt EU og forskellige statslige puljer. Det ligger i den vestlige del af Hillerød i et industriområde, og de har plads til ca. 150 konferencegæster, men har ikke mulighed for at tilbyde overnatning. Stedet fungerer som en rugekasse for lokale iværksættere, som kan leje sig ind i bygningen, hvor lokaler, reception, kantine/restaurant og mødefaciliteter hører med i den samlede pakke, og derfor kan bruges af lejeren. Stedet fungerer mere som videncenter end som konferencested, men der bliver lejlighedsvist arrangeret møder, så som dette års MatchMaking Mødet var stablet på benene af C4 selv, for at få små virksomheder i Øresundsregionen til at skabe kontakter. (www.c4.dk, interview med Tommy, samt evt. egne observationer). 15

16 Bilag 6: Mail fra Peter Schwensen Hej Peter Vedhæftede dokument indeholder de områder vi gerne vil tale med dig om i morgen - desuden er der en mindre begrebsafklaring omkring vores forståelse af MICE - begrebet Vi ser frem til vores møde imorgen kl Mvh Casper og Jakob Dato: kl Hej Casper og Jacob, I forbindelse med stukturreformen og placeringen af den kommende erhvervsservice, er der en del politiske sonderinger. Der er i den forbindelse lige valgt en bestyrelse og en formand, der muligvis kræver at jeg tager til et møde i Vallensbæk i morgen eftermiddag. Jeg har derfor et forslag som følger: I tager mødet med Tommy Kronborg, som vil være i stand til at repræsentere undertegnede og C4 og gøre rede for vores relativt proaktive initiativer...bl.a omkring et møde hos VisitDenamrk i morgen formiddag, hvor Tommy er en af tovholderne. Det kan være at jeg ikke skal til Vallensbæk, men jeg vil ikke satse...så derfor dette forslag. Alternativt tager jeg gerne mødet/interviewet i næste uge (ugen før jul). Jeg beklager naturligvis sagens udvikling, men erhvervsservicen befinder sig i en meget politisk afgørende fase...og alt sker pt. i sidste øjeblik. Lad mig høre per mail eller tlf (mob.) Hilsen Peter Schwensen 16

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Gæstebetjening og værtskab

Gæstebetjening og værtskab Gæstebetjening og værtskab - Kompetencebehovet for medarbejdere inden for hotel- og restaurantområdet Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere