INDHOLDSFORTEGNELSE FOR BILAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE FOR BILAG"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR BILAG BILAG 1: EKSPLORATIVT INTERVIEW MED C4...2 BILAG 2: EKSPLORATIV INTERVIEWGUIDE: MATCHMAKING...4 BILAG 3: DYBDEINTERVIEWGUIDE: MICE-TURISMEUDBYDER...5 BILAG 3.1 MICE-UDBUDSINFORMANTER... 9 BILAG 4: DYBDEINTERVIEWGUIDE: WONDERFUL COPENHAGENS KONGRESCHEF...10 BILAG 5: DYBDEINTERVIEWGUIDE: PROJEKTKOORDINATOR FRA C BILAG 5.1: REPRÆSENTANT FOR C4: PROJEKTKOORDINATOR TOMMY ENGEDAL KRONBORG BILAG 6: MAIL FRA PETER SCHWENSEN

2 Bilag 1: Eksplorativt Interview med C4 Deltagere: Tommy Kronborg, Turistchef Ole Mortensen, Ulrik Okkels Iversen, Jakob Murning, Trine Olesen, Jes Pettersen, Ditte Møller Munch og Casper Elkær. Spørgsmål til C4 samt information omkring empiriske overvejelser. 1) Vi ønsker en uddybning af Ny Hillerød kommunes strategi og visioner indenfor især turisme, herunder MICE-turisme. Hvilke personer er hertil relevante at tale med? Hvilke overvejelser ligger bag? Kan det her være relevant at interviewe borgmester Hækkerup? Eller er det mere relevant at inddrage Turistchef Ole Mortensen, som repræsentant for Hillerød kommune? 2) Hvor fyldestgørende ønsker I, at SWOT- analysen bør være, således at den er tilfredsstillende for Ny Hillerød? 3) Indsamling af empiri: Overvejelser mht. efterspørgsels-informanter: Vi ønsker at inddrage både de virksomheder som i forvejen benytter Hillerøds faciliteter og nogle som ikke gør (men som derfor er potentielle kunder). Således vil der måske tegne sig et billede af behovene for MICE i kommunen. Vi vil først og fremmest gerne tale med større virksomheder, der kunne være interesserede i MICE-faciliteter i Ny Hillerød kommune. Dette for at kunne undersøge efterspørgslen fra en del af de potentielle og nuværende kunder. Efterfølgende, vil vi undersøge udbudet, dvs. lave en mere omfattende empirisk analyse af udvalgte repræsentanter fra de, i jeres mail, nævnte servicevirksomheder. Har I evt. forslag til kontakter hertil, som I kan formidle? Her tænker vi på de større(størrelse pt. ikke defineret) virksomheder, hvilket vi har talt om kunne afgrænses til beliggende i evt. en radius af 20 km? Dette kunne f.eks. være Novo Nordisk, Lundbeck, Novo Zymes, Coloplast mv. men selvfølgelig også knap så store virksomheder. Det kunne her være relevant at udvælge ud fra, i hvor høj grad de er parate til at benytte en udbyder. Overvejelser mht. udbuds-informanter: inddrage (alle) relevante aktører, som foreløbigt er involveret i MICE-turisme. Derudover ønsker vi, at inddrage (et par?) informanter i Ny Hillerød kommune, som ikke er involveret på nuværende tidspunkt (men som potentielt kunne blive det). Således mener vi at kunne belyse to vinkler i opgaven. Af udbuds-informanter arbejder vi stadig med at se på de forslag som I sendte og evt. afgrænse dem: Direktør Peter Schwensen, C4 Hillerød (vi lejer møde- og konferencefaciliteter ud & samarbejder med andre kommuner i Nordsjælland om turismeudvikling) 2

3 Frederiksborgcenteret Hotel Hillerød (hotel, kurser, konferencer) Pharmakon (kurser, konferencer, hotelvirksomhed) Danhostel Hillerød Vandrerhjem/Nordisk Lejrskole og kursuscenter Frederiksborg Slot (møder, konferencer, kunde- og firmabesøg, firmafester) Støberihallen (musik lokaleudlejning etc.) Direktør Peter Schwensen, C4 Hillerød (vi lejer møde- og konferencefaciliteter ud & samarbejder med andre kommuner i Nordsjælland om turismeudvikling) Klaverfabrikken (er måske ikke så involveret i forhold til MICE-turisme pt.?) Slotskroen i Hillerød Hillerød Golfklub Galleri 1034/Galleri Trampedach (mødefaciliteter, evt. teambuilding!?) 4) I forhold til konferencemuligheder, hvilke steder er mest/mindre eftertragtede? Er der specielle steder, som I anbefaler til jeres ansatte/kunder? Hvilken radius? 5) Er der nye oplysninger i forhold til spørgeskemaundersøgelsen? 6) I forhold til denne arrangementsaften I afholder 16. november Matchmaking 2006 Kunne det her være relevant for os at se deltagerlisten og eventuelt få lov til at deltage? 3

4 Bilag 2: Eksplorativ interviewguide: MatchMaking Formål: MatchMaking i Hillerød den 16. november 2006: Hvad efterspørges der? At undersøge deres (personlige og virksomhedens) motivationer og behov i forhold til at deltage i MatchMaking i Hillerød. Informanter: David Featherston, Liason officer for Biologue og tidligere direktionssekretær Tina Filiora. Tema, rejsemotivation for MICE-turismeproduktionen i Hillerød 1. Hvilke faktorer motiverede dig/jer til at rejse til Matchmaking i Hillerød idag? 2. Hvad forventer/forventede du/i at få ud af dagens program? 3. Hvilke aktiviteter vil du/i efterfølgende deltage i under opholdet i Hillerød og Danmark? (MM2006 Classic, MM2006 by night light, MM2006 by night) eller vælger I jeres egen løsning med aktiviteter såsom shopping, restaurant, café, golf, slotbesøg mm.? 4. Hvordan ankom du/i til Videncenteret i dag? Var det via tog, bus, bil? Hvis bil, vat det egen eller lejet bil? Var det i øvrigt en god infrastruktur? 5. Hvilke andre aktiviteter/services kunne du tænke dig, at der burde være her i Hillerød, som du kunne gøre brug af under besøget? 6. Hvor længe skal du/i opholde dig(jer) i Hillerød (Danmark)? 7. Hvordan ønsker du, at overnatningsmulighederne bør være når du er på rejse med virksomheden? 8. Hvordan forventer du, at overnatningsmulighederne er her i Hillerød? 9. Hvordan opfatter du stedets udbudte service? 10. Hvad forbinder du med dette område af Danmark i forhold til at være erhvervsturist? 11. Hvordan fik du /I information om dette møde og hvem tog beslutningen? 4

5 Bilag 3: Dybdeinterviewguide: MICE-turismeudbyder I interviewguiden bruger vi betegnelsen MICE - turisme. Derfor vil vi give dig vores forståelse af begrebet samt brugen heraf, for at undgå forskellige opfattelser. Ordet MICE er den engelsk forkortelse for Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions og dækker over ordene: Virksomhedsmøder, belønningsrejser, kongresser samt messer og udstillinger. Umiddelbart er det oplagt at oversætte MICE - turisme med erhvervsturisme, men vi har valgt at se dem som to forskellige definitioner af en erhvervsturist. Erhvervsturisten kan opdeles i 2 forskellige personkategorier. En Erhvervsturist er en person rejser på grund af løbende forretningsgøremål, og en MICE - turist rejser på grund af enkeltstående begivenheder og som der kan dannes en markedsførings- og salgsindsats overfor. Interviewet vil tage udgangspunkt i understående temaer: MICE turismens betydning for Slotskroen Slotskroens betydning for MICE turismen i Hillerød Hillerøds MICE turisme set i forhold til hovedstaden Slotskroens identitetsgrundlag i dag Placeringen i byens rum Slotskroens placering i Hillerøds turismestrategi Kommunale indspark i forhold til MICE - turisme Slotskroens samarbejdsparter MICE - turistens behov 5

6 Formål: At få et indblik i en MICE-turismeudbyders opfattelse af de relationer, der eksisterer imellem MICE-turismeudbydere internt og deres samspil med forvaltningen i Hillerød. Informationen skal sammen med de andre interviews munde ud i en delvis kortlægning af MICE-turismen i Hillerød. Deltageren: Bestyrelsesformand Helge Andersen; specielt udvalgt grundet sin tilknytning til Slotskroen samt sin erfaring indenfor MICE-turismeerhvervet. Agenda for interview: 1. Tema: Introduktion 2. Tema: Organisationsindblik 3. Tema: Hillerøds konkurrencesituation 4. Tema: Hillerøds turismestrategier 5. Tema: Samarbejdsrelationer 6. Tema: MICE- turistens efterspørgsel 7. Tema: Afrunding af interview 1. Tema: Introduktion Identifikation af tema for interviewet: Opfattelser af MICE-turismerelationer i Hillerød Alle synspunkter er lige værdifulde, da der hverken findes rigtige eller forkerte svar. Vi vil tillade os, at afbryde hvis vi må videre og evt. spørge ind til Informantens svar. 2. Tema: Organisationsindblik- hvordan han repræsenterer rummet. 1. Beskriv kort jeres virksomhed? I forhold til primære kunder osv. 2. Hvad er din rolle/dit daglige virke i virksomheden? Primære funktion. 3. Hvor vigtig er MICE-turisme for jeres virksomhed? 4. Hvor stor en andel udgør den af jeres samlede kundegrundlag? 5. Hvilken type virksomheder benytter sig af jeres faciliteter? 6. Hvorfra kommer MICE-turisterne primært? (lokalt, regionalt, globalt?) 7. Mærker I en spin-off effekt i forhold til København? 8. Hvorfor mener du, at MICE-turister vælger netop jeres sted til at afholde arrangementer? 6

7 3. Tema: Hillerøds konkurrencesituation (stedsidentitet) 9. Hvordan adskiller Hillerød sig fra konkurrerende erhvervsturismedestinationer? 10. Hvad synes du om Hillerøds infrastrukturelle forhold? 4. Tema: Hillerøds turismestrategier 11. Har du kendskab til eventuelle turisme-relaterede strategier fra kommunens side? 12. Hvad synes du (så) om, at en af kommunens turismestrategier fokuserer på erhvervs-turismen i Hillerød? Og har du særligt bidt mærke heri? (læs citat) Turisme - Hillerød som varemærke Image. Hillerød Kommune skal være attraktiv både for virksomheder, borgere og turister. Erhvervslivet efterspørger konferencefaciliteter og nye overnatningsmuligheder for erhvervsturister her skal kommunen medvirke til at de nye tilbud bliver spændende og passer ind i det eksisterende miljø. 13. I hvilken grad imødekommer kommunen jeres ønsker og behov i forhold til at udvikle MICEturismen? (parkeringsmuligheder, infrastruktur osv.) 14. Har du eventuelt forslag til konkrete ting, der kan gøres bedre? 5. Tema: Samarbejdsrelationer indenfor MICE-turisme 15. Hvordan er jeres samarbejdsrelationer i forhold til kommunens udviklingsplaner? Og kan du give konkrete eksempler herpå? 16. Hvordan bruger I kommunens strategier i forhold til jeres egen virksomhed? 17. Gør Hillerød kommune nok for at udvikle byen i forhold til MICE-turisme? Konkrete eksempler!! 18. Hvilke turisme- og serviceaktører samarbejder I med indenfor MICE-turisme? 19. Hvad samarbejder I om? 20. Indgår I i netværk og hvordan fungerer det? (lokalt, regionalt, nationalt og internationalt) 21. Bliver et samarbejde med andre service- og turismeaktører i Hillerød og på tværs af kommuner og regioner bakket op af kommunens planlægning? 22. Bruger I i denne forbindelse C4 i forhold til samarbejde? 7

8 6. Tema: MICE-turistens efterspørgsel 23. Hvilke steder finder I typisk, at MICE-turisten finder interessant under opholdet i Hillerød? Og hvorfor? 24. Hvornår har I flest besøgende? Sæsonbetinget rejser? (hvilket dog ikke er kendetegnet ved MICE-turister) 25. Hvordan er I opdaterede og hvordan tilpasser I jer de tendenser der efterspørges indenfor MICE-turismen? 26. Har I selv foretaget nogle undersøgelser om MICE-turisternes behov? Tilfredshedsundersøgelse med mere. 7. Tema: Afrunding af interview Når der ikke kommer flere nyttige informationer afsluttes dybdeinterviewet med en struktureret opsummering. 27. Hvordan synes du at interviewet gik? (positive/negative ting) Vi takker for din deltagelse i interviewet. 28. Har vi eventuelt mulighed for at kontakte dig efterfølgende, hvis vi har nogle ekstra, uddybende spørgsmål vi gerne vil følge op på? 8

9 Bilag 3.1 MICE-udbudsinformanter Slotskroen Hillerød Slotskro er placeret centralt ud til søen foran Frederiksberg Slot. Det er en gammel kro, som har en stor historisk betydning i Hillerød. Den er en af de ældste bygninger i Hillerød. Oprindeligt blev den bygget som kongelig slagtergård til slottet, men blev senere i 1725 tildelt som fribolig til klokkeren på Frederiksborg Slot, der også blev kaldt Uhrmager. Derfor blev bygningen i folkemunde kaldt Uhrmagergården. Efter urmagerens død blev den solgt i 1794 og derefter oprettet som kro. Der har således været drevet krodrift på stedet i 212 år. Bygningen blev i 1991 restaureret, men man bibeholdt dens historiske præg. Slotskroen bruges i dag til bespisningssted frokost og aften, hvor man herudover også kan booke kroens lokaler til familiefester, brylluper, firmafester, møder, kurser eller konferencer. Der kan serveres op til 140 kuverter på en gang (www.slotskroen.dk). Hotel Hillerød Ejeren af hotellet ejer også slotskroen. Hoteller ligger omkring 10 minutters gang fra Hillerød station, og cirka 15 minutter fra gågaden. Den ligger i et område hvor der findes mange virksomheder ud til en lang og rimelig trafikeret vej. Den er nabo til Frederiksborgcentret, som nu er blevet omdøbt til Sportskilen. Hotellet har en kapacitet på 113 værelser, hvor der er 62 standardværelser, 38 superiorværelser og 2 suiter. Hotellets kapacitet er på ca. 270 personer. Der er trådløst Internetadgang på hele hotellet. Tidligere var det kun muligt at spise morgenmad på hotellet, men de har for nylig åbnet en a la carte restaurant, som kunder så vel som andre gæster kan benytte. Dette betyder at kunder ikke længere skal ud i byen for at spise aftensmad. Hotellet har ikke nogen konferencefaciliteter. Kun et enkelt mødelokale til 10 personer, men de samarbejder med Pharmakon og med Frederiksborgcentret. (www.hotelhillerod.dk, interview med Helge Andersen og Katja Schlüter, samt egne observationer) Pharmakon Er placeret umiddelbart på den anden side af vejen over for Hotel Hillerød. Er modsat Hillerød Hotel i højere grad en kursus- og konferencevirksomhed med tilhørende overnatningsfaciliteter, der derudover også fungerer som et uddannelsescenter for farmaceutisk praksis, som et udviklingscenter for innovation af ny viden inden for apotekspraksis og som et farmaceutisk fagligt rådgivningscenter. Selv om stedet lægger vægt på at deres fokus ligger på kursus og konferencer, så har de et hotelkoncept, som indeholder 135 værelser, alle med bad, tv, telefon og trådløst Internet. Selve stedet er røgfrit, men der er et begrænset antal værelser tilegnet rygere. Stedet har deres egen restaurant, som også er røgfri, hvor der er plads til 230 gæster. Der findes 12 undervisningslokaler og 17 møde og gruppelokaler (www.pharmakon.dk). 9

10 Bilag 4: Dybdeinterviewguide: Wonderful Copenhagens Kongreschef Formål: At få et indblik i kongreschef Steen Jakobsens opfattelse af de relationer, der har betydning for MICE-turismeudbydere, offentlige instanser og WOCO s samarbejde. Informationen skal sammen med de andre interviews munde ud i en delvis kortlægning af MICE-turismen i Hillerød. Deltageren: Bestyrelsesformand Helge Andersen; specielt udvalgt grundet sin tilknytning til Slotskroen samt sin erfaring indenfor MICE-turismeerhvervet. Agenda for interview: 1. Tema: Introduktion 2. Tema: Organisationsindblik 3. Tema: Københavns og hovedstadsregionens konkurrencesituation 4. Tema: MICE-tendenser og udvikling er denne 5. Tema: MICE-udvikling i perifere byer 6. Tema: WOCO s rolle i forhold til Hillerød 7. Tema: Afrunding af interview 1. Tema: Introduktion Identifikation af tema for interviewet: Opfattelser af MICE-turismerelationer i hovedstadsregionen Alle synspunkter er lige værdifulde, da der hverken findes rigtige eller forkerte svar. Vi vil tillade os, at afbryde hvis vi må videre og evt. spørge ind til informantens svar. 2. Tema: Organisationsindblik 1. Beskriv din rolle i organisationen 2. Beskriv kort organisationens (WOCO) rolle i forhold til MICE-turisme? 3. Tema: Københavns og hovedstadsregionens konkurrencesituation 3. Hvad er stedet, Københavns, force som MICE-destination 4. Hvorfra kommer MICE-turisterne primært? (lokalt, regionalt, globalt?) 10

11 4. Tema: MICE-Tendenser og udviklingen af denne 5. Hvordan er kravene til byerne, hotellerne kongresfaciliteterne? 5. Tema: MICE-udviklingen i perifere byer 6. Hvordan kan perifere byer tiltrække MICE-turister i forhold storbyer (Hvad kan de konkurrere på?) 7. Kommuners rolle i forhold til at udvikling på MICE-området? Hvordan skal kommunen præge udviklingen? 8. Private aktørers roller i forhold til at udvikling på MICE-området? Hvordan skal de præge udviklingen? 9. Hvor vigtig er relationerne mellem aktørerne? 6. Tema: WOCO s rolle i forhold til Hillerød 10. Hvordan ser du Hillerød som turistdestination Både almindeligt og MICE? 11. Hvad skal Hillerød gøre hvordan kan de være proaktive i udviklingen af turismen? 12. Hvad er WOCO s rolle i markedsføringen af periferiområderne? 7. Tema: Afrunding Når der ikke kommer flere nyttige informationer afsluttes dybdeinterviewet med en struktureret opsummering. 13. Hvordan synes du at interviewet gik? (positive/negative ting) Vi takker for din deltagelse i interviewet. 14. Har vi eventuelt mulighed for at kontakte dig efterfølgende, hvis vi har nogle ekstra, uddybende spørgsmål vi gerne vil følge op på? 11

12 Bilag 5: Dybdeinterviewguide: Projektkoordinator fra C4 Interviewguide: Repræsentanter fra kommunen Formål: At få et indblik i kommunens opfattelse af de relationer, der eksisterer imellem MICEturismeudbydere internt og deres samspil med kommunen i Hillerød. Informationen skal sammen med de andre interviews munde ud i en delvis kortlægning af MICE-turismen i Hillerød. Deltageren: Tommy Engedal Kronborg Agenda for interview: 1. Tema: Introduktion 2. Tema: Organisationsindblik 3. Tema: Hillerøds konkurrencesituation 4. Tema: Hillerøds turismestrategier 5. Tema: Samarbejdsrelationer indenfor Hillerød 6. Tema: MICE- turismerummets produktion 7. Tema: Afrunding af interview 1. Tema: Introduktion Identifikation af tema for interviewet: Opfattelser af MICE-turismerelationer i Hillerød Alle synspunkter er lige værdifulde, da der hverken findes rigtige eller forkerte svar. Vi vil tillade os, at afbryde hvis vi må videre og evt. spørge ind til Informanternes svar. 2. Tema: Organisationsindblik 1. Beskriv kort din rolle og organisation. (primære funktion) 2. Hvor vigtig er MICE-turisme for Hillerød? 3. Hvor stor en andel udgør MICE-turisme i forhold til det samlede turismegrundlag i Hillerød? 4. Hvilken type virksomheder benytter sig af Hillerøds faciliteter? 5. Hvorfra kommer MICE-turisterne primært? (lokalt, regionalt, globalt?) 6. Mærker I en spin-off effekt i forhold til København? 7. Hvorfor mener du, at MICE-turister vælger netop Hillerød by til at afholde arrangementer? 12

13 3. Tema: Hillerøds konkurrencesituation (stedsidentitet) 8. Hvad er specielt ved Hillerød? 9. Hvordan adskiller Hillerød sig fra konkurrerende MICE-turismedestinationer? 10. Hvad synes du om Hillerøds infrastrukturelle forhold set i lyset af MICE-turismen? 4. Tema: Hillerøds turismestrategier 11. Hvilke MICE-turismeprojekter og/eller studier har I benyttet jer af, for at opnå forståelse for MICE-turismen i Hillerød? 12. Hvordan vil du præcisiere de turisme-relaterede strategier fra kommunens side? 13. Hvad synes du (så) om, at en af kommunens turismestrategier fokuserer på erhvervs-turismen i Hillerød? Og har du særligt bidt mærke heri? (læs citat) Turisme - Hillerød som varemærke Image. Hillerød Kommune skal være attraktiv både for virksomheder, borgere og turister. Erhvervslivet efterspørger konferencefaciliteter og nye overnatningsmuligheder for erhvervsturister her skal kommunen medvirke til at de nye tilbud bliver spændende og passer ind i det eksisterende miljø. 14. I hvilken grad imødekommer kommunen turismeudbydernes ønsker og behov i forhold til at udvikle MICE-turismen? (parkeringsmuligheder, infrastruktur osv.) 15. I hvilken grad imødekommer kommunen MICE-turisternes ønsker og behov i forhold til at udvikle MICE-turismen? (parkeringsmuligheder, infrastruktur osv.) 16. Har du eventuelt forslag til konkrete ting, der kan gøres bedre? 5. Tema: Samarbejdsrelationer indenfor MICE-turisme 17. Hvordan generes et godt samarbejde iblandt turisme-og service virksomhederne i Hillerød? (både lokalt, regionalt og nationalt) 18. Hvordan er jeres samarbejdsrelationer i forhold til kommunens udviklingsplaner? Og kan du give konkrete eksempler herpå? 19. Hvordan bruger I kommunens strategier i forhold til jeres egen virksomhed? 13

14 20. Gør Hillerød kommune nok for at udvikle byen i forhold til MICE-turisme? Konkrete eksempler!! 21. Hvilke turisme- og serviceaktører samarbejder I med indenfor MICE-turisme? 22. Hvad samarbejder I om? 23. Indgår I i netværk og hvordan fungerer det? (lokalt, regionalt, nationalt og internationalt) 24. Bliver et samarbejde med andre service- og turismeaktører i Hillerød og på tværs af kommuner og regioner bakket op af kommunens planlægning? 25. Bruger I i denne forbindelse C4 i forhold til samarbejde? 26. Hvordan er samspillet imellem de private og offentlige interesser i turismeplanlægningen i Hillerød? 6. Tema: MICE-turismens efterspørgsel 27. Hvilke steder finder I typisk, at MICE-turisten finder interessant under opholdet i Hillerød? Og hvorfor? 28. Hvornår har I flest besøgende? Sæsonbetinget rejser? (hvilket dog ikke er kendetegnet ved MICE-turister) 29. Hvordan er I opdaterede og hvordan tilpasser I jer de tendenser der efterspørges indenfor MICE-turismen? 7. Tema: Afrunding af interview Når der ikke kommer flere nyttige informationer afsluttes dybdeinterviewet med en struktureret opsummering. 30. Hvordan synes du at interviewet gik? (positive/negative ting) Vi takker for din deltagelse i interviewet. 31. Har vi eventuelt mulighed for at kontakte dig efterfølgende, hvis vi har nogle ekstra, uddybende spørgsmål vi gerne vil følge op på? 14

15 Bilag 5.1: Repræsentant for C4: Projektkoordinator Tommy Engedal Kronborg Mange af Hillerød kommunes almindelige arbejdsopgaver er så småt blevet outsourcet til C4 videnscenter. Der er indgået en resultatkontrakt mellem de to parter, der indebærer at C4 for et beløb omkring 2,5 millioner kroner skal sørge for driften og den fulde udlejning af videnscentret. Yderligere skal C4 blandt andet tiltrække nye uddannelsesinstitutioner til Hillerød, sikre at der sker aktiviteter og udviklingen inden for erhvervs-, kultur- og turistområdet i Hillerød. Kommunens krone til krone pulje skal C4 ligeledes administreres sammen med andre sekretariatsopgaver. C4 Hillerød er et videncenter, der igennem kommunens finansiering til lokaleleje og drift arbejder med forskellige projekter, der finansieres igennem forskellige tilskud og bevillinger fra forskellige fonde og organisationer samt EU og forskellige statslige puljer. Det ligger i den vestlige del af Hillerød i et industriområde, og de har plads til ca. 150 konferencegæster, men har ikke mulighed for at tilbyde overnatning. Stedet fungerer som en rugekasse for lokale iværksættere, som kan leje sig ind i bygningen, hvor lokaler, reception, kantine/restaurant og mødefaciliteter hører med i den samlede pakke, og derfor kan bruges af lejeren. Stedet fungerer mere som videncenter end som konferencested, men der bliver lejlighedsvist arrangeret møder, så som dette års MatchMaking Mødet var stablet på benene af C4 selv, for at få små virksomheder i Øresundsregionen til at skabe kontakter. (www.c4.dk, interview med Tommy, samt evt. egne observationer). 15

16 Bilag 6: Mail fra Peter Schwensen Hej Peter Vedhæftede dokument indeholder de områder vi gerne vil tale med dig om i morgen - desuden er der en mindre begrebsafklaring omkring vores forståelse af MICE - begrebet Vi ser frem til vores møde imorgen kl Mvh Casper og Jakob Dato: kl Hej Casper og Jacob, I forbindelse med stukturreformen og placeringen af den kommende erhvervsservice, er der en del politiske sonderinger. Der er i den forbindelse lige valgt en bestyrelse og en formand, der muligvis kræver at jeg tager til et møde i Vallensbæk i morgen eftermiddag. Jeg har derfor et forslag som følger: I tager mødet med Tommy Kronborg, som vil være i stand til at repræsentere undertegnede og C4 og gøre rede for vores relativt proaktive initiativer...bl.a omkring et møde hos VisitDenamrk i morgen formiddag, hvor Tommy er en af tovholderne. Det kan være at jeg ikke skal til Vallensbæk, men jeg vil ikke satse...så derfor dette forslag. Alternativt tager jeg gerne mødet/interviewet i næste uge (ugen før jul). Jeg beklager naturligvis sagens udvikling, men erhvervsservicen befinder sig i en meget politisk afgørende fase...og alt sker pt. i sidste øjeblik. Lad mig høre per mail eller tlf (mob.) Hilsen Peter Schwensen 16

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN Smukke, historiske rammer med udsigt til park og fjord Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke, historiske park, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Det velrenommerede

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN Moderne og hyggelige rammer med sjæl og intimitet Best Western Hotel Jens Baggesen er et romantisk og hyggeligt byhotel beliggende i den gamle bydel i Korsør.

Læs mere

UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016

UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016 UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016 Program Velkomst v/ Karina Boldsen, Erhverv Aarhus/Solitwork Velkommen hos AS3 v/ direktør Allan Gross-Nielsen Status på Aarhus Syd v/ Karina Boldsen Præsentation af

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Velkommen til turismestrategisk workshop. Lyngby-Taarbæks turismestrategi skal formes

Velkommen til turismestrategisk workshop. Lyngby-Taarbæks turismestrategi skal formes Velkommen til turismestrategisk workshop Lyngby-Taarbæks turismestrategi skal formes Velkomst v/borgmester Sofia Osmani Hvorfor indbyder vi til workshop om turismen i Lyngby-Taarbæk Oplæg til turismestrategi

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

MIPIM er en oplevelse, som skal mærkes på egen krop, siger Henriette Sofie Larsen og tilføjer: Det er svært at beskrive, hvad det er.

MIPIM er en oplevelse, som skal mærkes på egen krop, siger Henriette Sofie Larsen og tilføjer: Det er svært at beskrive, hvad det er. Byens Netværk: 2. marts 2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf I BYENS NETVÆRK DELER VI VIDEN OG UNIKKE RELATIONER. KOMPETENCERNE KOMMER TIL UDTRYK I PRAKSIS, DA NETVÆRKET HOLDER KICK OFF TIL ÅRETS MIPIM - VERDENS

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011.

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011. Notat Til: Aarhus Byråd Den 4. marts 2011 Aarhus Kommune Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel Borgmesterens Afdeling & Planlægning & Byggeri I forbindelse

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS. Mødeturisme SYDDANMARK. Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser

TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS. Mødeturisme SYDDANMARK. Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser SYDDANMARK Mødeturisme TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser Nyborg scorer en milliard om året på mødeturister 1 intro Tekst: Astrid Westergaard /

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus Generalforsamling -Teambuildng Generalforsamling -Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamlig - Teambuilding - Konference - Konference

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

MICE-TURISME. - En undersøgelse af Hillerød som case. Projektrapport Geografi efterår 2006. Aflevering 20. december

MICE-TURISME. - En undersøgelse af Hillerød som case. Projektrapport Geografi efterår 2006. Aflevering 20. december MICE-TURISME - En undersøgelse af Hillerød som case Projektrapport Geografi efterår 2006 Aflevering 20. december Udarbejdet af Jakob Murning, Jes Pettersson, Casper Elkjær, Ditte Møller Munch og Trine

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Kvalitetstandard for dansk turisme Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Mange meninger om en standard som ingen kender. 1 2 3 4 Mål for dagens oplæg Hvem er DS Baggrunden for initiativet De foreløbige tanker

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON

VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON Moderne og stilrene omgivelser med udsigt til golf og natur Golfhotel Vilcon er placeret midt på Trelleborg Golfbane i Slagelse - og det er således en smuk 27 hullers golfbane,

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

Urbanister. Ledervejledning

Urbanister. Ledervejledning Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Ledervejledning Formålet med dette mærke er, at pigerne lærer om og forstår begrebet urbanisering. Danmark, det danske samfund og pigernes

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup dannede rammen om det andet inspirationsarrangement i udviklingsforløbet Hjerteblod og Bundlinje. Overskriften for arrangementet

Læs mere

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus ing- Konference - Møde - Kursus Generalforsamling -Teambuildng Generalforsamling -Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamlig - Teambuilding - Konference - Konference - Møde - Kursus - Reception

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Dragør Kommune inviterer på pensionistskovtur.

Dragør Kommune inviterer på pensionistskovtur. Dragør Kommune inviterer på pensionistskovtur. Der er 5 spændende ture at vælge imellem. D. 10.6. kl. 12.30-18 Tur til Helsingørs Kulturværft m. Guidet rundvisning Pris: 100 kr. Der dækker turen, entre,

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana Land: Slovenien Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 27. juni 2013

Læs mere

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder Beskrivelse af Restaurant Skarresø - Konkurrence, muligheder og samarbejder Restaurant Skarresø Indledning I det projekt, som er beskrevet om Skarresø vandrehjem, campingplads og restaurant, er restauranten

Læs mere

ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016

ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016 ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016 Dato: fredag d. 22. april til søndag d. 24. april 2016 Fredag d. 22.4.2016 Kl. 09:00 Direkte fly fra Billund med charter fly mod Bratislava /* Kl. 10:45 Ankomst til

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Faktaark. Konferenceaftalen. December 2013

Faktaark. Konferenceaftalen. December 2013 Faktaark December 2013 Konferenceaftalen Fordele ved konferenceaftalen Statens Indkøb har genudbudt rammekontrakt vedrørende indkøb af konferencefaciliteter i Danmark (konferenceaftalen). Den nye rammekontrakt,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1 Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side 2 Hotel Kalvø

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

KONFERENCER & MØDER DANSK ARKITEKTUR CENTER / DANISH ARCHITECTURE CENTRE. T E W dac.dk/meeting

KONFERENCER & MØDER DANSK ARKITEKTUR CENTER / DANISH ARCHITECTURE CENTRE. T E W dac.dk/meeting KONFERENCER & MØDER 26 INFORMATION ARIKITEKTUR I BLOX Dansk Arkitektur Center ligger i hjertet af København i første parket til Københavns Havn og i gåafstand til byens mange seværdigheder. Dansk Arkitektur

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN Bliv medlem af C4 det betaler sig Relationer skaber værdi og bedre bundlinje. Et medlemskab af C4 giver dig og din virksomhed adgang til at skabe nye relationer og mere forretning

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Store oplevelser i Aalborg - til små penge

Store oplevelser i Aalborg - til små penge AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch Saxogade Godt at vide og rejseinformation Kong Hans Gade Gode forbindelser med fly, tog, bus og bil gør det

Læs mere

Kan gøre noget for autocamperturisme!

Kan gøre noget for autocamperturisme! Kan gøre noget for autocamperturisme Få del i Europas hurtigst voksende turistsegment Af: www.autocamper-info.dk den 27. apr. 2015 JI/2015 Side 1 Der findes 1,7 millioner autocampere i Europa. Deraf er

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere

Aarhus Syd. Hvad skal der til for at Aarhus Syd forbliver attraktiv for virksomheder? Business Academy Aarhus / Erhvervsakademi Aarhus Research Team

Aarhus Syd. Hvad skal der til for at Aarhus Syd forbliver attraktiv for virksomheder? Business Academy Aarhus / Erhvervsakademi Aarhus Research Team Aarhus Syd Hvad skal der til for at Aarhus Syd forbliver attraktiv for virksomheder? Business Academy Aarhus / Erhvervsakademi Aarhus Research Team Research Team: Christian K. Jørgensen Jesper B. Laumann

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere