INDHOLDSFORTEGNELSE FOR BILAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE FOR BILAG"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR BILAG BILAG 1: EKSPLORATIVT INTERVIEW MED C4...2 BILAG 2: EKSPLORATIV INTERVIEWGUIDE: MATCHMAKING...4 BILAG 3: DYBDEINTERVIEWGUIDE: MICE-TURISMEUDBYDER...5 BILAG 3.1 MICE-UDBUDSINFORMANTER... 9 BILAG 4: DYBDEINTERVIEWGUIDE: WONDERFUL COPENHAGENS KONGRESCHEF...10 BILAG 5: DYBDEINTERVIEWGUIDE: PROJEKTKOORDINATOR FRA C BILAG 5.1: REPRÆSENTANT FOR C4: PROJEKTKOORDINATOR TOMMY ENGEDAL KRONBORG BILAG 6: MAIL FRA PETER SCHWENSEN

2 Bilag 1: Eksplorativt Interview med C4 Deltagere: Tommy Kronborg, Turistchef Ole Mortensen, Ulrik Okkels Iversen, Jakob Murning, Trine Olesen, Jes Pettersen, Ditte Møller Munch og Casper Elkær. Spørgsmål til C4 samt information omkring empiriske overvejelser. 1) Vi ønsker en uddybning af Ny Hillerød kommunes strategi og visioner indenfor især turisme, herunder MICE-turisme. Hvilke personer er hertil relevante at tale med? Hvilke overvejelser ligger bag? Kan det her være relevant at interviewe borgmester Hækkerup? Eller er det mere relevant at inddrage Turistchef Ole Mortensen, som repræsentant for Hillerød kommune? 2) Hvor fyldestgørende ønsker I, at SWOT- analysen bør være, således at den er tilfredsstillende for Ny Hillerød? 3) Indsamling af empiri: Overvejelser mht. efterspørgsels-informanter: Vi ønsker at inddrage både de virksomheder som i forvejen benytter Hillerøds faciliteter og nogle som ikke gør (men som derfor er potentielle kunder). Således vil der måske tegne sig et billede af behovene for MICE i kommunen. Vi vil først og fremmest gerne tale med større virksomheder, der kunne være interesserede i MICE-faciliteter i Ny Hillerød kommune. Dette for at kunne undersøge efterspørgslen fra en del af de potentielle og nuværende kunder. Efterfølgende, vil vi undersøge udbudet, dvs. lave en mere omfattende empirisk analyse af udvalgte repræsentanter fra de, i jeres mail, nævnte servicevirksomheder. Har I evt. forslag til kontakter hertil, som I kan formidle? Her tænker vi på de større(størrelse pt. ikke defineret) virksomheder, hvilket vi har talt om kunne afgrænses til beliggende i evt. en radius af 20 km? Dette kunne f.eks. være Novo Nordisk, Lundbeck, Novo Zymes, Coloplast mv. men selvfølgelig også knap så store virksomheder. Det kunne her være relevant at udvælge ud fra, i hvor høj grad de er parate til at benytte en udbyder. Overvejelser mht. udbuds-informanter: inddrage (alle) relevante aktører, som foreløbigt er involveret i MICE-turisme. Derudover ønsker vi, at inddrage (et par?) informanter i Ny Hillerød kommune, som ikke er involveret på nuværende tidspunkt (men som potentielt kunne blive det). Således mener vi at kunne belyse to vinkler i opgaven. Af udbuds-informanter arbejder vi stadig med at se på de forslag som I sendte og evt. afgrænse dem: Direktør Peter Schwensen, C4 Hillerød (vi lejer møde- og konferencefaciliteter ud & samarbejder med andre kommuner i Nordsjælland om turismeudvikling) 2

3 Frederiksborgcenteret Hotel Hillerød (hotel, kurser, konferencer) Pharmakon (kurser, konferencer, hotelvirksomhed) Danhostel Hillerød Vandrerhjem/Nordisk Lejrskole og kursuscenter Frederiksborg Slot (møder, konferencer, kunde- og firmabesøg, firmafester) Støberihallen (musik lokaleudlejning etc.) Direktør Peter Schwensen, C4 Hillerød (vi lejer møde- og konferencefaciliteter ud & samarbejder med andre kommuner i Nordsjælland om turismeudvikling) Klaverfabrikken (er måske ikke så involveret i forhold til MICE-turisme pt.?) Slotskroen i Hillerød Hillerød Golfklub Galleri 1034/Galleri Trampedach (mødefaciliteter, evt. teambuilding!?) 4) I forhold til konferencemuligheder, hvilke steder er mest/mindre eftertragtede? Er der specielle steder, som I anbefaler til jeres ansatte/kunder? Hvilken radius? 5) Er der nye oplysninger i forhold til spørgeskemaundersøgelsen? 6) I forhold til denne arrangementsaften I afholder 16. november Matchmaking 2006 Kunne det her være relevant for os at se deltagerlisten og eventuelt få lov til at deltage? 3

4 Bilag 2: Eksplorativ interviewguide: MatchMaking Formål: MatchMaking i Hillerød den 16. november 2006: Hvad efterspørges der? At undersøge deres (personlige og virksomhedens) motivationer og behov i forhold til at deltage i MatchMaking i Hillerød. Informanter: David Featherston, Liason officer for Biologue og tidligere direktionssekretær Tina Filiora. Tema, rejsemotivation for MICE-turismeproduktionen i Hillerød 1. Hvilke faktorer motiverede dig/jer til at rejse til Matchmaking i Hillerød idag? 2. Hvad forventer/forventede du/i at få ud af dagens program? 3. Hvilke aktiviteter vil du/i efterfølgende deltage i under opholdet i Hillerød og Danmark? (MM2006 Classic, MM2006 by night light, MM2006 by night) eller vælger I jeres egen løsning med aktiviteter såsom shopping, restaurant, café, golf, slotbesøg mm.? 4. Hvordan ankom du/i til Videncenteret i dag? Var det via tog, bus, bil? Hvis bil, vat det egen eller lejet bil? Var det i øvrigt en god infrastruktur? 5. Hvilke andre aktiviteter/services kunne du tænke dig, at der burde være her i Hillerød, som du kunne gøre brug af under besøget? 6. Hvor længe skal du/i opholde dig(jer) i Hillerød (Danmark)? 7. Hvordan ønsker du, at overnatningsmulighederne bør være når du er på rejse med virksomheden? 8. Hvordan forventer du, at overnatningsmulighederne er her i Hillerød? 9. Hvordan opfatter du stedets udbudte service? 10. Hvad forbinder du med dette område af Danmark i forhold til at være erhvervsturist? 11. Hvordan fik du /I information om dette møde og hvem tog beslutningen? 4

5 Bilag 3: Dybdeinterviewguide: MICE-turismeudbyder I interviewguiden bruger vi betegnelsen MICE - turisme. Derfor vil vi give dig vores forståelse af begrebet samt brugen heraf, for at undgå forskellige opfattelser. Ordet MICE er den engelsk forkortelse for Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions og dækker over ordene: Virksomhedsmøder, belønningsrejser, kongresser samt messer og udstillinger. Umiddelbart er det oplagt at oversætte MICE - turisme med erhvervsturisme, men vi har valgt at se dem som to forskellige definitioner af en erhvervsturist. Erhvervsturisten kan opdeles i 2 forskellige personkategorier. En Erhvervsturist er en person rejser på grund af løbende forretningsgøremål, og en MICE - turist rejser på grund af enkeltstående begivenheder og som der kan dannes en markedsførings- og salgsindsats overfor. Interviewet vil tage udgangspunkt i understående temaer: MICE turismens betydning for Slotskroen Slotskroens betydning for MICE turismen i Hillerød Hillerøds MICE turisme set i forhold til hovedstaden Slotskroens identitetsgrundlag i dag Placeringen i byens rum Slotskroens placering i Hillerøds turismestrategi Kommunale indspark i forhold til MICE - turisme Slotskroens samarbejdsparter MICE - turistens behov 5

6 Formål: At få et indblik i en MICE-turismeudbyders opfattelse af de relationer, der eksisterer imellem MICE-turismeudbydere internt og deres samspil med forvaltningen i Hillerød. Informationen skal sammen med de andre interviews munde ud i en delvis kortlægning af MICE-turismen i Hillerød. Deltageren: Bestyrelsesformand Helge Andersen; specielt udvalgt grundet sin tilknytning til Slotskroen samt sin erfaring indenfor MICE-turismeerhvervet. Agenda for interview: 1. Tema: Introduktion 2. Tema: Organisationsindblik 3. Tema: Hillerøds konkurrencesituation 4. Tema: Hillerøds turismestrategier 5. Tema: Samarbejdsrelationer 6. Tema: MICE- turistens efterspørgsel 7. Tema: Afrunding af interview 1. Tema: Introduktion Identifikation af tema for interviewet: Opfattelser af MICE-turismerelationer i Hillerød Alle synspunkter er lige værdifulde, da der hverken findes rigtige eller forkerte svar. Vi vil tillade os, at afbryde hvis vi må videre og evt. spørge ind til Informantens svar. 2. Tema: Organisationsindblik- hvordan han repræsenterer rummet. 1. Beskriv kort jeres virksomhed? I forhold til primære kunder osv. 2. Hvad er din rolle/dit daglige virke i virksomheden? Primære funktion. 3. Hvor vigtig er MICE-turisme for jeres virksomhed? 4. Hvor stor en andel udgør den af jeres samlede kundegrundlag? 5. Hvilken type virksomheder benytter sig af jeres faciliteter? 6. Hvorfra kommer MICE-turisterne primært? (lokalt, regionalt, globalt?) 7. Mærker I en spin-off effekt i forhold til København? 8. Hvorfor mener du, at MICE-turister vælger netop jeres sted til at afholde arrangementer? 6

7 3. Tema: Hillerøds konkurrencesituation (stedsidentitet) 9. Hvordan adskiller Hillerød sig fra konkurrerende erhvervsturismedestinationer? 10. Hvad synes du om Hillerøds infrastrukturelle forhold? 4. Tema: Hillerøds turismestrategier 11. Har du kendskab til eventuelle turisme-relaterede strategier fra kommunens side? 12. Hvad synes du (så) om, at en af kommunens turismestrategier fokuserer på erhvervs-turismen i Hillerød? Og har du særligt bidt mærke heri? (læs citat) Turisme - Hillerød som varemærke Image. Hillerød Kommune skal være attraktiv både for virksomheder, borgere og turister. Erhvervslivet efterspørger konferencefaciliteter og nye overnatningsmuligheder for erhvervsturister her skal kommunen medvirke til at de nye tilbud bliver spændende og passer ind i det eksisterende miljø. 13. I hvilken grad imødekommer kommunen jeres ønsker og behov i forhold til at udvikle MICEturismen? (parkeringsmuligheder, infrastruktur osv.) 14. Har du eventuelt forslag til konkrete ting, der kan gøres bedre? 5. Tema: Samarbejdsrelationer indenfor MICE-turisme 15. Hvordan er jeres samarbejdsrelationer i forhold til kommunens udviklingsplaner? Og kan du give konkrete eksempler herpå? 16. Hvordan bruger I kommunens strategier i forhold til jeres egen virksomhed? 17. Gør Hillerød kommune nok for at udvikle byen i forhold til MICE-turisme? Konkrete eksempler!! 18. Hvilke turisme- og serviceaktører samarbejder I med indenfor MICE-turisme? 19. Hvad samarbejder I om? 20. Indgår I i netværk og hvordan fungerer det? (lokalt, regionalt, nationalt og internationalt) 21. Bliver et samarbejde med andre service- og turismeaktører i Hillerød og på tværs af kommuner og regioner bakket op af kommunens planlægning? 22. Bruger I i denne forbindelse C4 i forhold til samarbejde? 7

8 6. Tema: MICE-turistens efterspørgsel 23. Hvilke steder finder I typisk, at MICE-turisten finder interessant under opholdet i Hillerød? Og hvorfor? 24. Hvornår har I flest besøgende? Sæsonbetinget rejser? (hvilket dog ikke er kendetegnet ved MICE-turister) 25. Hvordan er I opdaterede og hvordan tilpasser I jer de tendenser der efterspørges indenfor MICE-turismen? 26. Har I selv foretaget nogle undersøgelser om MICE-turisternes behov? Tilfredshedsundersøgelse med mere. 7. Tema: Afrunding af interview Når der ikke kommer flere nyttige informationer afsluttes dybdeinterviewet med en struktureret opsummering. 27. Hvordan synes du at interviewet gik? (positive/negative ting) Vi takker for din deltagelse i interviewet. 28. Har vi eventuelt mulighed for at kontakte dig efterfølgende, hvis vi har nogle ekstra, uddybende spørgsmål vi gerne vil følge op på? 8

9 Bilag 3.1 MICE-udbudsinformanter Slotskroen Hillerød Slotskro er placeret centralt ud til søen foran Frederiksberg Slot. Det er en gammel kro, som har en stor historisk betydning i Hillerød. Den er en af de ældste bygninger i Hillerød. Oprindeligt blev den bygget som kongelig slagtergård til slottet, men blev senere i 1725 tildelt som fribolig til klokkeren på Frederiksborg Slot, der også blev kaldt Uhrmager. Derfor blev bygningen i folkemunde kaldt Uhrmagergården. Efter urmagerens død blev den solgt i 1794 og derefter oprettet som kro. Der har således været drevet krodrift på stedet i 212 år. Bygningen blev i 1991 restaureret, men man bibeholdt dens historiske præg. Slotskroen bruges i dag til bespisningssted frokost og aften, hvor man herudover også kan booke kroens lokaler til familiefester, brylluper, firmafester, møder, kurser eller konferencer. Der kan serveres op til 140 kuverter på en gang (www.slotskroen.dk). Hotel Hillerød Ejeren af hotellet ejer også slotskroen. Hoteller ligger omkring 10 minutters gang fra Hillerød station, og cirka 15 minutter fra gågaden. Den ligger i et område hvor der findes mange virksomheder ud til en lang og rimelig trafikeret vej. Den er nabo til Frederiksborgcentret, som nu er blevet omdøbt til Sportskilen. Hotellet har en kapacitet på 113 værelser, hvor der er 62 standardværelser, 38 superiorværelser og 2 suiter. Hotellets kapacitet er på ca. 270 personer. Der er trådløst Internetadgang på hele hotellet. Tidligere var det kun muligt at spise morgenmad på hotellet, men de har for nylig åbnet en a la carte restaurant, som kunder så vel som andre gæster kan benytte. Dette betyder at kunder ikke længere skal ud i byen for at spise aftensmad. Hotellet har ikke nogen konferencefaciliteter. Kun et enkelt mødelokale til 10 personer, men de samarbejder med Pharmakon og med Frederiksborgcentret. (www.hotelhillerod.dk, interview med Helge Andersen og Katja Schlüter, samt egne observationer) Pharmakon Er placeret umiddelbart på den anden side af vejen over for Hotel Hillerød. Er modsat Hillerød Hotel i højere grad en kursus- og konferencevirksomhed med tilhørende overnatningsfaciliteter, der derudover også fungerer som et uddannelsescenter for farmaceutisk praksis, som et udviklingscenter for innovation af ny viden inden for apotekspraksis og som et farmaceutisk fagligt rådgivningscenter. Selv om stedet lægger vægt på at deres fokus ligger på kursus og konferencer, så har de et hotelkoncept, som indeholder 135 værelser, alle med bad, tv, telefon og trådløst Internet. Selve stedet er røgfrit, men der er et begrænset antal værelser tilegnet rygere. Stedet har deres egen restaurant, som også er røgfri, hvor der er plads til 230 gæster. Der findes 12 undervisningslokaler og 17 møde og gruppelokaler (www.pharmakon.dk). 9

10 Bilag 4: Dybdeinterviewguide: Wonderful Copenhagens Kongreschef Formål: At få et indblik i kongreschef Steen Jakobsens opfattelse af de relationer, der har betydning for MICE-turismeudbydere, offentlige instanser og WOCO s samarbejde. Informationen skal sammen med de andre interviews munde ud i en delvis kortlægning af MICE-turismen i Hillerød. Deltageren: Bestyrelsesformand Helge Andersen; specielt udvalgt grundet sin tilknytning til Slotskroen samt sin erfaring indenfor MICE-turismeerhvervet. Agenda for interview: 1. Tema: Introduktion 2. Tema: Organisationsindblik 3. Tema: Københavns og hovedstadsregionens konkurrencesituation 4. Tema: MICE-tendenser og udvikling er denne 5. Tema: MICE-udvikling i perifere byer 6. Tema: WOCO s rolle i forhold til Hillerød 7. Tema: Afrunding af interview 1. Tema: Introduktion Identifikation af tema for interviewet: Opfattelser af MICE-turismerelationer i hovedstadsregionen Alle synspunkter er lige værdifulde, da der hverken findes rigtige eller forkerte svar. Vi vil tillade os, at afbryde hvis vi må videre og evt. spørge ind til informantens svar. 2. Tema: Organisationsindblik 1. Beskriv din rolle i organisationen 2. Beskriv kort organisationens (WOCO) rolle i forhold til MICE-turisme? 3. Tema: Københavns og hovedstadsregionens konkurrencesituation 3. Hvad er stedet, Københavns, force som MICE-destination 4. Hvorfra kommer MICE-turisterne primært? (lokalt, regionalt, globalt?) 10

11 4. Tema: MICE-Tendenser og udviklingen af denne 5. Hvordan er kravene til byerne, hotellerne kongresfaciliteterne? 5. Tema: MICE-udviklingen i perifere byer 6. Hvordan kan perifere byer tiltrække MICE-turister i forhold storbyer (Hvad kan de konkurrere på?) 7. Kommuners rolle i forhold til at udvikling på MICE-området? Hvordan skal kommunen præge udviklingen? 8. Private aktørers roller i forhold til at udvikling på MICE-området? Hvordan skal de præge udviklingen? 9. Hvor vigtig er relationerne mellem aktørerne? 6. Tema: WOCO s rolle i forhold til Hillerød 10. Hvordan ser du Hillerød som turistdestination Både almindeligt og MICE? 11. Hvad skal Hillerød gøre hvordan kan de være proaktive i udviklingen af turismen? 12. Hvad er WOCO s rolle i markedsføringen af periferiområderne? 7. Tema: Afrunding Når der ikke kommer flere nyttige informationer afsluttes dybdeinterviewet med en struktureret opsummering. 13. Hvordan synes du at interviewet gik? (positive/negative ting) Vi takker for din deltagelse i interviewet. 14. Har vi eventuelt mulighed for at kontakte dig efterfølgende, hvis vi har nogle ekstra, uddybende spørgsmål vi gerne vil følge op på? 11

12 Bilag 5: Dybdeinterviewguide: Projektkoordinator fra C4 Interviewguide: Repræsentanter fra kommunen Formål: At få et indblik i kommunens opfattelse af de relationer, der eksisterer imellem MICEturismeudbydere internt og deres samspil med kommunen i Hillerød. Informationen skal sammen med de andre interviews munde ud i en delvis kortlægning af MICE-turismen i Hillerød. Deltageren: Tommy Engedal Kronborg Agenda for interview: 1. Tema: Introduktion 2. Tema: Organisationsindblik 3. Tema: Hillerøds konkurrencesituation 4. Tema: Hillerøds turismestrategier 5. Tema: Samarbejdsrelationer indenfor Hillerød 6. Tema: MICE- turismerummets produktion 7. Tema: Afrunding af interview 1. Tema: Introduktion Identifikation af tema for interviewet: Opfattelser af MICE-turismerelationer i Hillerød Alle synspunkter er lige værdifulde, da der hverken findes rigtige eller forkerte svar. Vi vil tillade os, at afbryde hvis vi må videre og evt. spørge ind til Informanternes svar. 2. Tema: Organisationsindblik 1. Beskriv kort din rolle og organisation. (primære funktion) 2. Hvor vigtig er MICE-turisme for Hillerød? 3. Hvor stor en andel udgør MICE-turisme i forhold til det samlede turismegrundlag i Hillerød? 4. Hvilken type virksomheder benytter sig af Hillerøds faciliteter? 5. Hvorfra kommer MICE-turisterne primært? (lokalt, regionalt, globalt?) 6. Mærker I en spin-off effekt i forhold til København? 7. Hvorfor mener du, at MICE-turister vælger netop Hillerød by til at afholde arrangementer? 12

13 3. Tema: Hillerøds konkurrencesituation (stedsidentitet) 8. Hvad er specielt ved Hillerød? 9. Hvordan adskiller Hillerød sig fra konkurrerende MICE-turismedestinationer? 10. Hvad synes du om Hillerøds infrastrukturelle forhold set i lyset af MICE-turismen? 4. Tema: Hillerøds turismestrategier 11. Hvilke MICE-turismeprojekter og/eller studier har I benyttet jer af, for at opnå forståelse for MICE-turismen i Hillerød? 12. Hvordan vil du præcisiere de turisme-relaterede strategier fra kommunens side? 13. Hvad synes du (så) om, at en af kommunens turismestrategier fokuserer på erhvervs-turismen i Hillerød? Og har du særligt bidt mærke heri? (læs citat) Turisme - Hillerød som varemærke Image. Hillerød Kommune skal være attraktiv både for virksomheder, borgere og turister. Erhvervslivet efterspørger konferencefaciliteter og nye overnatningsmuligheder for erhvervsturister her skal kommunen medvirke til at de nye tilbud bliver spændende og passer ind i det eksisterende miljø. 14. I hvilken grad imødekommer kommunen turismeudbydernes ønsker og behov i forhold til at udvikle MICE-turismen? (parkeringsmuligheder, infrastruktur osv.) 15. I hvilken grad imødekommer kommunen MICE-turisternes ønsker og behov i forhold til at udvikle MICE-turismen? (parkeringsmuligheder, infrastruktur osv.) 16. Har du eventuelt forslag til konkrete ting, der kan gøres bedre? 5. Tema: Samarbejdsrelationer indenfor MICE-turisme 17. Hvordan generes et godt samarbejde iblandt turisme-og service virksomhederne i Hillerød? (både lokalt, regionalt og nationalt) 18. Hvordan er jeres samarbejdsrelationer i forhold til kommunens udviklingsplaner? Og kan du give konkrete eksempler herpå? 19. Hvordan bruger I kommunens strategier i forhold til jeres egen virksomhed? 13

14 20. Gør Hillerød kommune nok for at udvikle byen i forhold til MICE-turisme? Konkrete eksempler!! 21. Hvilke turisme- og serviceaktører samarbejder I med indenfor MICE-turisme? 22. Hvad samarbejder I om? 23. Indgår I i netværk og hvordan fungerer det? (lokalt, regionalt, nationalt og internationalt) 24. Bliver et samarbejde med andre service- og turismeaktører i Hillerød og på tværs af kommuner og regioner bakket op af kommunens planlægning? 25. Bruger I i denne forbindelse C4 i forhold til samarbejde? 26. Hvordan er samspillet imellem de private og offentlige interesser i turismeplanlægningen i Hillerød? 6. Tema: MICE-turismens efterspørgsel 27. Hvilke steder finder I typisk, at MICE-turisten finder interessant under opholdet i Hillerød? Og hvorfor? 28. Hvornår har I flest besøgende? Sæsonbetinget rejser? (hvilket dog ikke er kendetegnet ved MICE-turister) 29. Hvordan er I opdaterede og hvordan tilpasser I jer de tendenser der efterspørges indenfor MICE-turismen? 7. Tema: Afrunding af interview Når der ikke kommer flere nyttige informationer afsluttes dybdeinterviewet med en struktureret opsummering. 30. Hvordan synes du at interviewet gik? (positive/negative ting) Vi takker for din deltagelse i interviewet. 31. Har vi eventuelt mulighed for at kontakte dig efterfølgende, hvis vi har nogle ekstra, uddybende spørgsmål vi gerne vil følge op på? 14

15 Bilag 5.1: Repræsentant for C4: Projektkoordinator Tommy Engedal Kronborg Mange af Hillerød kommunes almindelige arbejdsopgaver er så småt blevet outsourcet til C4 videnscenter. Der er indgået en resultatkontrakt mellem de to parter, der indebærer at C4 for et beløb omkring 2,5 millioner kroner skal sørge for driften og den fulde udlejning af videnscentret. Yderligere skal C4 blandt andet tiltrække nye uddannelsesinstitutioner til Hillerød, sikre at der sker aktiviteter og udviklingen inden for erhvervs-, kultur- og turistområdet i Hillerød. Kommunens krone til krone pulje skal C4 ligeledes administreres sammen med andre sekretariatsopgaver. C4 Hillerød er et videncenter, der igennem kommunens finansiering til lokaleleje og drift arbejder med forskellige projekter, der finansieres igennem forskellige tilskud og bevillinger fra forskellige fonde og organisationer samt EU og forskellige statslige puljer. Det ligger i den vestlige del af Hillerød i et industriområde, og de har plads til ca. 150 konferencegæster, men har ikke mulighed for at tilbyde overnatning. Stedet fungerer som en rugekasse for lokale iværksættere, som kan leje sig ind i bygningen, hvor lokaler, reception, kantine/restaurant og mødefaciliteter hører med i den samlede pakke, og derfor kan bruges af lejeren. Stedet fungerer mere som videncenter end som konferencested, men der bliver lejlighedsvist arrangeret møder, så som dette års MatchMaking Mødet var stablet på benene af C4 selv, for at få små virksomheder i Øresundsregionen til at skabe kontakter. (www.c4.dk, interview med Tommy, samt evt. egne observationer). 15

16 Bilag 6: Mail fra Peter Schwensen Hej Peter Vedhæftede dokument indeholder de områder vi gerne vil tale med dig om i morgen - desuden er der en mindre begrebsafklaring omkring vores forståelse af MICE - begrebet Vi ser frem til vores møde imorgen kl Mvh Casper og Jakob Dato: kl Hej Casper og Jacob, I forbindelse med stukturreformen og placeringen af den kommende erhvervsservice, er der en del politiske sonderinger. Der er i den forbindelse lige valgt en bestyrelse og en formand, der muligvis kræver at jeg tager til et møde i Vallensbæk i morgen eftermiddag. Jeg har derfor et forslag som følger: I tager mødet med Tommy Kronborg, som vil være i stand til at repræsentere undertegnede og C4 og gøre rede for vores relativt proaktive initiativer...bl.a omkring et møde hos VisitDenamrk i morgen formiddag, hvor Tommy er en af tovholderne. Det kan være at jeg ikke skal til Vallensbæk, men jeg vil ikke satse...så derfor dette forslag. Alternativt tager jeg gerne mødet/interviewet i næste uge (ugen før jul). Jeg beklager naturligvis sagens udvikling, men erhvervsservicen befinder sig i en meget politisk afgørende fase...og alt sker pt. i sidste øjeblik. Lad mig høre per mail eller tlf (mob.) Hilsen Peter Schwensen 16

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

MICE-TURISME. - En undersøgelse af Hillerød som case. Projektrapport Geografi efterår 2006. Aflevering 20. december

MICE-TURISME. - En undersøgelse af Hillerød som case. Projektrapport Geografi efterår 2006. Aflevering 20. december MICE-TURISME - En undersøgelse af Hillerød som case Projektrapport Geografi efterår 2006 Aflevering 20. december Udarbejdet af Jakob Murning, Jes Pettersson, Casper Elkjær, Ditte Møller Munch og Trine

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011.

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011. Notat Til: Aarhus Byråd Den 4. marts 2011 Aarhus Kommune Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel Borgmesterens Afdeling & Planlægning & Byggeri I forbindelse

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

TRU BLU KØBENHAVN HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

TRU BLU KØBENHAVN HOTELS DESIGNED TO SAY YES! TRU BLU KØBENHAVN RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Amager Boulevard 70, DK-2300 København S, Danmark T: +45 33 96 50 00 F: +45 33 96 55 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus ing- Konference - Møde - Kursus Generalforsamling -Teambuildng Generalforsamling -Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamlig - Teambuilding - Konference - Konference - Møde - Kursus - Reception

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES! VELKOMMEN TIL K Ø B E N H AV N RADISSON BLU ROYAL HOTEL Hammerichsgade 1, DK-1611 København V, Danmark T: +45 33 42 60 00 F: +45 33 42 61 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/royalhotel-koebenhavn

Læs mere

Vi mødes ved Stevns Klint

Vi mødes ved Stevns Klint Vi mødes ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten På Konference & Hotel Klinten bliver jeres møde, konference eller kursus udbytterigt. Hos os oplever I et imødekommende personale af højeste

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

1) Skoleindkvartering/halindkvartering - Liggeunderlag og sovepose skal medbringes

1) Skoleindkvartering/halindkvartering - Liggeunderlag og sovepose skal medbringes I kan frit vælge mellem følgende 5 muligheder: 1) Skole/hal indkvatering 2) Vandrehjem 3) Comwell Hotel 4) Konventum (LO Skolen) 5) Strand & Badehotel Marienlyst Læs om alle 5 muligheder herunder samt

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel Detaljeret rejseprogram for Tur/Retur fra Thisted til Dublin Information omhandlende Dag Dato Kl Program Bemærkninger Afrejse Søndag 30.03 10:55! 17:41 Selve ugen Mandag Torsdag Afrejse fra Thisted Banegård

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Velkommen på Hotel Opus Horsens

Velkommen på Hotel Opus Horsens Velkommen på Hotel Opus Horsens Danmarks nye design hotel Velkommen på Hotel Opus Horsens Et nyt design hotel i Horsens med udsigt til naturreservatet Nørrestrand byder velkommen med topmoderne hotel-

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Få en oplevelse i Aalborg

Få en oplevelse i Aalborg Få en oplevelse i Aalborg First Hotel Europa First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne værelser og fire suiter. Alle værelser er indrettet med alt moderne komfort bl.a. gratis

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Store oplevelser i Aalborg - til små penge

Store oplevelser i Aalborg - til små penge AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch Saxogade Godt at vide og rejseinformation Kong Hans Gade Gode forbindelser med fly, tog, bus og bil gør det

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag Træningsophold i Prag og omegn Træningskampe og besøg hos lokale klubber Service for jeres fodboldklub i Prag Velkommen til sportsrejser brochure: Fodbold Vi har gode erfaringer med at arrangere træningslejre

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Før arrangementet. - Få rammerne på plads. Tjeklister: Få styr på rammerne Udvælg lokation Kommunikationsplan Planlægning af fagligt indhold

Før arrangementet. - Få rammerne på plads. Tjeklister: Få styr på rammerne Udvælg lokation Kommunikationsplan Planlægning af fagligt indhold Før arrangementet - Få rammerne på plads Få styr på dato og afholdelsessted, og gør jer helt klart hvor stort arrangementet skal være, hvem der skal deltage, og hvad de økonomiske rammer tillader. Skal

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere