Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis:"

Transkript

1 Nr. 3 - november 2012 Møder/kurser m.m. 2012: To edb-kurser Udskudt til forår 2013 Arrangementer i øvrigt: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyt fra afdelingerne Nordsjælland har fået ny luksusghetto Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 29. november 2012, kl Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A Postboks København K Tlf: Fax: Internet: Red.: Kaare Vestermann (ansv.) Pia Mortensen Nyhedsbrevet udsendes til VI- BO s medarbejdere, selskabsog afdelingsbestyrelser. Oplag: 350 Bent Cramer, formand i Nivåhøj III, er godt og grundigt træt af, at Nivåhøj er havnet på ghettolisten. I 2014 vil en kæmperenovering og ansigtsløft af hele boligområdet til 260 millioner kroner stå færdig, og han oplever, at ghettostemplingen overhovedet ikke passer sammen med den fredelige hverdag, beboerne oplever i Nivå. Det er meget små nuancer, der har gjort, at Nivåhøj nu er endt på listen over særligt udsatte boligområder. En håndfuld beboere flere i arbejde eller to færre i spjældet ville have betydet, at Nivåhøj var sluppet for prædikatet "ghetto" som det første boligområde i Nordsjælland. Bent Cramer er ganske uforstående over for Nivåhøjs nye status, og han mener, at minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen og hans embedsmænd burde komme ud og se området, inden de placerer det på listen. Det skrev Frederiksborg Amts Avis: Bent Cramer ved rejsegilde 29. oktober 2012 Udmeldingen om, at Nivåhøj kom på Ghetto-listen er et udtryk for ministerens og hans embedsmænds manglende interesse i at gøre Carsten Hansens valgløfte ikke mere Ghettoer ikke flere Ghettolister og ikke flere Ghetto-strategier til virkelighed. I ministerens præsentation af sig selv på ministeriets hjemmeside står der: Carsten Hansens politiske mærkesag er at få sat fokus på udsatte boligområder og bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Nivåhøj III - første renoverede blok ud af 11 blokke Fortsættes næste side... 1

2 ...fortsat fra forrige side. Bent Cramer vil foreslå, at ministeren ændrer sit fokus til: Carsten Hansens politiske mærkesag er at sætte fokus på en bæredygtig udvikling i boligområder og landdistrikter, og hvis ministeren har et problem med mange af anden etnisk baggrund må han gerne tilføje og multikulturelle boligmiljøer. Fokus skal ændres, fordi udsatte boligområder og ordet Ghetto udsender negative signaler, og det er ikke det, man har mest brug for, når man forsøger at trække ressourcestærke beboere til en boligafdeling. For at fremme en mere harmonisk beboersammensætning og tiltrække ressourcestærke beboere har vi i Nivå med succes og i et nært samarbejde mellem boligforeningen og afdelingsbestyrelserne gennemført Åbent-Hus- Arrangementer. Det er lykkedes ganske godt - det er så heller ikke en hindring, at de tre afdelinger tilsammen har fået gennemført en gennemgribende renovering til omkring 250 millioner kroner. Når den sidste blok er færdig til foråret 2014, vil jeg personligt påstå, at vi har Nordsjællands smukkeste Ghetto! undskyld, smukkeste boligområde. Hvis Nivåhøj er en ghetto, er det godt nok en luksusghetto siger afdelingsbestyrelsesmedlemmerne fra de tre Nivå-afdelinger i bilen på vej til VIBO-konferencen i Helsingør! Se indslag i TV2-LORRY: Gå ind på Net TV, arkiv, 2. oktober 2012, 19.30, Stemplet som ghetto samt Lovede at fjerne ghettoliste og hør beboernes mening Ud fra ovenstående definition har regeringen udpeget de almene boligområder, der pr. 1. oktober 2012 er omfattet af betegnelsen Ghetto. I VIBO sammenhæng forbliver afdelingerne 121 og 135 i Hedehusene på listen, hvorimod afd. 106 i Aldersrogade udgår af listen. Nye på listen er VIBO afdelinger 101, 102 og 103 i Nivå. Ghettolisten genvurderes årligt pr. 1. oktober, og der er i forbindelse med vurderingen i år udpeget 33 boligområder, mod 28 boligområder i Der er 10 nye boligområder på listen, og der er udgået 5 i forhold til sidste år. 2

3 Foreningsnyt Sammenlægningen mellem VIBO Gribskov og VIBO København Pr. 1. juli 2012 blev VIBO Gribskov som planlagt sammenlagt med VIBO København. Begivenheden blev fejret onsdag, den 4. juli 2012, hvor samtlige afdelingsbestyrelser i VIBO Gribskov var inviteret til et arrangement i fælleshuset i VIBO afdeling 238 i Græsted, hvor man sammen med VIBO s foreningsbestyrelse, repræsentanter for VIBO s administration og de lokale medarbejdere havde nogle hyggelige timer sammen med god mad/drikke samt taler. Udover tak til den nu afgåede selskabsbestyrelse i VIBO Gribskov blev der rettet en særlig tak til Mogens Madsen, som har været formand for VIBO Gribskov (tidligere VIBO Græsted/Gilleleje) siden Ny administrationsaftale er idriftsat Som nævnt i sidste nyhedsbrev har VIBO indgået aftale om administration af Sporvejsfunktionærernes Boligforening (SBF), og som planlagt har vi overtaget administrationen pr. 1. september På bestyrelsesmødet den 28. juni 2012 blev den boligsociale indsats i VIBO, afdeling 105 drøftet, og der var enighed om at støtte op om en forlængelse af helhedsplanen, der udløber ultimo 2012 samt afdelingens ansøgning til Real Danica pulje, der støtter projekter med overskriften Det gode boligliv. Byggeregnskabet for afdeling 108 s vinduesudskiftning blev godkendt. I forbindelse med Københavns Kommunes ønske om at fremme sagsbehandlingen af boligorganisationernes helhedsplaner, således at der kunne gives tilsagn til sagerne i 2012, besluttede bestyrelsen, at VIBO skulle fremme projekterne og søge skema A for afdelingerne 106, 108, 111, 112, 114, 115 og 137. Det er herefter op til Københavns Kommune, om der i den kommende sagsbehandling er plads til dem alle. Vedrørende nybyggeri har VIBO tidligere på året trukket sit tilbud om opførelse af 12 boliger i Hillerød tilbage. Ændrede regler omkring reduktion af grundkapital medførte, at VIBO stadig inden for den af repræsentantselskabet godkendte økonomiske ramme kan være med, og VIBO har derfor meddelt Hillerød Kommune, at man fra VIBO s side fortsat vedstår sit tilbud på opførelse af de 12 boliger. For så vidt angår temamøder, besluttede bestyrelsen, at suppleanter fremover skal inviteres til temamøder. På bestyrelsesmødet 9. august 2012 drøftede bestyrelsen status for den planlagte renovering i afdeling 106 med baggrund i, at Københavns Kommune havde meldt ud med en række nye krav og ønsker, der kunne forsinke ansøgningen og behandlingen i Landsbyggefonden. Derudover drøftedes initiativaftale for Nørrebro. Initiativaftalen har baggrund i, at afdeling 106 med sin placering på regeringens ghettoliste får mulighed for, sammen med de øvrige boligorganisationer i København at igangsætte initiativer, der går ud over nuværende lovgivning. Bestyrelsen besluttede at støtte op omkring initiativer inden for følgende: Ejendomsdrift, modtagerstrategi, fortrinsret for særlige faggrupper, fortrinsret til studerende for nærområdets uddannelsesinstitutioner, huslejetilskud til ungdomsboliger, anvendelse af sociale klausuler i forbindelse med renoveringsprojekter, green teams, fysiske helhedsplaner, forbedrede udearealer, tvovervågning og infrastruktur. Bestyrelsens beslutninger forelægges på et afdelingsmøde i afdeling 106, hvorefter Københavns Kommune informeres om de tiltag i initiativaftalen, der er godkendt både fra foreningsbestyrelsen og afdeling 106. Det skal nævnes, at afdeling 106 efterfølgende på et ekstraordinært afdelingsmøde har nedstemt fortrinsret til særlige faggrupper, fortrinsret til studerende fra nærområdets uddannelsesinstitutioner og green teams. Vedrørende evt. etablering af iværksætteri i boligafdelingen blev vedtaget modifikation om, at der kun kan etableres liberalt erhverv såsom læge, tandlæge, advokat og lignende. Fortsættes næste side... 3

4 ...fortsat fra forrige side I forbindelse med forårets omstrukturering af organisationen drøftede og godkendte bestyrelsen nye kompetenceregler for administration og drift inde. Vedrørende møder godkendte bestyrelsen endeligt program for efterårets konference samt program for formandsmødet i august. Endvidere blev boligsocialt udvalgs oplæg til dagsorden for temamøde den 25. september 2012 godkendt. På bestyrelsesmødet den 20. september 2012 godkendte bestyrelsen byggeregnskab for afdeling 101 s landsbyggefondssag, afdeling 127 s vinduesudskiftning og afdeling 107 s altanprojekt. Formandsmødet afholdt 21. august 2012 blev evalueret, hvor der blev udtrykt ros til advokat Søren Lund Rasmussens indlæg om retslig behandling af husordenssager. Afdelingsbestyrelseskonferencen den oktober 2012 blev drøftet, og planlægning af repræsentantskabsmødet den 29. november 2012 blev opstartet. På bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012 deltog VIBO s revisor Steen Ingtrup, som sammen med Anne- Merethe Bryder gennemgik og kommenterede VIBO s regnskab for 2011/2012. Der er tale om et meget tilfredsstillende regnskab, hjulpet godt på vej af et flot afkast på indestående. Udover at afkastet har pyntet pænt i selskabsregnskabet, nyder afdelingerne også godt af det flotte resultat, idet det positive afkast forholdsmæssigt fordeles mellem administration og afdelinger. Bestyrelsen godkendte budget for 2012/2013 samt budget for 2013/2014, og besluttede, at budgettet for begge regnskabsår forelægges repræsentantskabet. For så vidt angår Landsbyggefondssager, besluttede bestyrelsen at bakke op omkring en forlængelse af den boligsociale helhedsplan i Nivå. Vedrørende Københavns Kommunes ønske om at fremme fysiske helhedsplaner har tilbagemeldingen været, at vi kan forvente godkendt skema A for afdeling 106, 108 og 115 i Bestyrelsen godkendte byggeregnskabet for afdeling 122 s badeværelsesrenovering samt noterede sig udskudte arbejder vedrørende etablering af altaner i afdelingen. Afdelingsbestyrelseskonferencen i oktober blev evalueret, og der blev aftalt en endelig dagsorden for det kommende repræsentantskabsmøde i november. Afskaffelse af løbedage Lovgivningen har med virkning pr. 1. januar 2013 afskaffet løbedage i forbindelse med huslejebetaling. VIBO har derfor ved alle huslejebetalinger Nets/PBS/giro i perioden oktober 2012 til og med marts 2013 fortrykt følgende information: Pr. 1. januar 2013 skal du sørge for, at din husleje altid er betalt senest den dag den forfalder. Hidtil har du haft 3 dage efter forfaldsdagen, de såkaldte løbedage, til at få betalt din husleje. De 3 løbedage er ophævet pr. 1. januar

5 Arrangementer Formandsmøde den 21. august deltog i formandsmødet, hvor der udover spørgsmål vedrørende driften, orientering fra bestyrelsen og erfaringsudveksling, var fokus på emnet klagesagsbehandling. Der er efter mødet modtaget roser og tilkendegivelser om advokat Søren Lund Rasmussens indlæg om klagesagsbehandling. Der er udsendt særskilt referat fra mødet til samtlige afdelingsbestyrelsesformænd. Referatet kan ses på VIBO s hjemmeside under afholdte møder. Temamøde den 25. september 2012 om afdelingshjemmesider For både VIBO s hjemmeside samt afdelingshjemmesiderne gennemgik VIBO s systemudvikler Alexander Tetzlaff den standard hjemmeside, VIBO tilbyder. Ud over en gennemgang af de standarder, VIBO s administration vedligeholder, var fokus rettet mod, hvorledes afdelingsbestyrelsen selv kunne præge hjemmesiderne, og der var i forbindelse hermed udarbejdet en brugervejledning, som blev udleveret. Brugervejledningen vil altid kunne findes i sidst reviderede udgave, når man logger sig ind som administrator på sin afdelingshjemmeside. Med udgangspunkt i afdeling 134 s hjemmeside viste Jackie Lauridsen, hvorledes afdeling 134 brugte afdelingshjemmesiden aktivt med hensyn til historie, arrangementer, referater og meget mere. Der er på VIBO s hjemmeside under links henvisning til VIBO s standard hjemmeside og henvisning til de afdelinger i VIBO, der har egen hjemmeside. Konference for afdelingsbestyrelser oktober 2012 Der var tilmeldingsrekord til årets afdelingsbestyrelseskonference. 79 deltog i konferencen, der i år blev afholdt på hotel Marienlyst i Helsingør. Programmet bød fredag på et foredrag i humor, hvor Rune Green med stor selvironi og med sine mange år som humorist gav tilhørerne en indlæring i, hvorledes vi kunne blive bedre til at se de sjove sider i hverdagen, herunder at tænke positivt, kreativt og humoristisk. Aftenen bød bl.a. på musikalsk underholdning og trylleri. Rune Green Lørdagens program indledtes af Klaus Kramshøj, der med baggrund som mangeårig medlem af Beboerklagenævnet i København orienterede om beboerklagenævnets sammensætning, kompetence, afgørelser samt typiske sager. Konferencen afsluttedes med et indlæg af Jackie Lauridsen og Kaare Vestermann, der gav en status for VIBO s målsætning og handlingsplan for Konferencen fik en pæn kritik, og resultatet af deltagernes tilbagemelding er således: Indlæggene levede op til mine forventninger Indlæggenes faglige niveau Der er udover den generelle vurdering afleveret rigtig mange forslag samt specifik ris/ros, som vil indgå, når næste års konference skal planlægges. 5

6 Den sociale klumme Det boligsociale arbejde flytter folk Efteråret har både i medierne og blandt boligsociale medarbejdere været præget af debatter og skriverier omkring ghettolisten. Temaet har været en blanding af spændingen omkring hvem, der kom på og hvem, der røg ud, men i ligeså høj grad om kriterierne for at komme på listen overhovedet gav mening. Da listen blev offentliggjort den første oktober var VIBO s tre afdelinger i Nivå kommet på for første gang. Samtidig var vi i gang med at følge op på, hvad der var sket i boligområdet siden den boligsociale indsats start i De to ting pegede hver sin vej. Hvor det at blive udnævnt til ghetto jo ikke opfattes som et tegn på, at noget går den rigtige vej, så viste vores undersøgelser et helt andet billede. Siden 2009, hvor indsatsen i Nivå startede, er utrygheden nemlig faldet med 20%, hærværksudgifterne er faldet med 25% i gennemsnit, og den borgervendte kriminalitet er faldet med 51% i boligområdet og området lige omkring. Det viser et tydeligt misforhold mellem ghettolisten og de kriterier, den dannes ud fra og virkeligheden i nogle af de boligområder, der er inkluderet på listen. Blandt andet afdelingerne i Nivå, hvor der lige nu er roligt og der er en positiv udvikling i gang. Forklaringen på misforholdet skal imidlertid findes i, hvad man kigger på. Ghettokriterierne kigger på folks oprindelse, arbejdssituation, og om de har en dom for noget kriminelt. Det siger bare ikke noget om disse folks adfærd i boligområdet, og det er i høj grad det, vi kigger på, når vi kigger på effekten af det boligsociale arbejde. I dagligdagen er det nemlig ikke så afgørende om ens nabo er udenfor arbejdsmarkedet, eller om han er fra et andet land. Det er derimod meget afgørende, om han er én man har tillid til, én der bidrager til fællesskabet, og én der respekterer de regler, der er i boligområdet. Set i lyset af ovenstående kan man altså konstatere, at det boligsociale arbejde ikke har formået at flytte beboere fysisk. Vi har ikke fået nok såkaldte ressourcestærke ind, og derfor er området i dag på ghettolisten. Til gengæld har arbejdet været med til at flytte nogle beboeres adfærd, og derfor er det i dag et tryggere og roligere boligområde. Det sidste syntes vi er en større succes end det første. Det betyder ikke, at vi ikke skal samarbejde med kommunen om at hjælpe dem, der står ufrivilligt udenfor arbejdsmarkedet med at komme i job eller medvirke til at forebygge, at nye børn og unge vokser op og tæller med i kriminalitetsstatistikken. Det skal vi, fordi det gør de enkelte beboeres liv bedre, øger sandsynligheden for, at de kan betale huslejen og øger overskuddet til at engagere sig i boligområdet. Vi skal bare blive ved med at holde fast i, at det er beboernes adfærd i området, der er det vigtigste succesparameter for det boligsociale arbejde og ikke hvilken kasse, de kan puttes i, i en statistik. Fortsættes næste side... 6

7 ...fortsat fra forrige side. Råderum I Charlottekvarteret i Hedehusene arbejder VIBO, DOMEA og Høje Taastrup kommune sammen om et spændende projekt, der skal gøre Charlottekvarteret mere oplagt og mere spændende at bevæge sig igennem og opholde sig i. Det er Realdanias pulje det gode boligliv, der i første omgang er med til at finansiere udviklingen af projektet, som arkitektfirmaet, LiWplanning hjælper os med. Projektet har fået navnet Råderum, fordi det gerne skulle skabe steder i kvarteret, der giver beboerne mulighed for at råde over deres kvarter på en ny måde. Ud over at der skal ske noget på centrale steder inde i kvarteret, er der også stort fokus på forbindelserne ind og ud af kvarteret. Eksempelvis er adgangen til kvarteret præget af mange tunneller, der i dag ser mørke og triste ud og opleves som utrygge at færdes igennem. En af kvarterets tunneller som de ser ud i dag De skal omdannes til spændende porte til kvarteret i stedet. På den måde bevarer man et særtræk ved kvarteret, man vender det fra noget negativt til noget positivt. Et eksempel på en omdannet tunnel i Måløv I løbet af det næste års tid skal projektet udvikles i detaljer sammen med beboerne og andre interessenter, og forhåbentlig er finansieringen på plads, så projektet kan realiseres i starten af

8 Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr regulering af satserne Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse: A. Maksimum for godtgørelsen ifølge driftsbekendtgørelsen 87 stk. 5 vil højst kunne udgøre kr. B. Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen ifølge driftsbekendtgørelsen 87 stk. 5 kan højst beløbe sig til kr. De nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december C. Forhøjelse af beboerindskud pr. m 2. Hvis indskuddet skønnes ikke at kunne dække rimelige udgifter til istandsættelse ved fraflytning, kan indskuddet i hele 2013 forhøjes uden kommunalbestyrelsens godkendelse, såfremt indskuddet efter forhøjelsen ikke overstiger 226 kr. pr. m 2, jf. 48 stk. 2 i lov om leje af almene boliger. D. Påkravsgebyret efter lov om leje af almene boliger 90, stk. 2, der skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet, er i 2013 forhøjet med 4 kr. til 270 kr. E. Beboerklagenævnsgebyr/ beløb for indgivelse af sager for beboerklagenævn, jf. 102, stk. 1 i lov om leje af almene boliger forhøjes med 2 kr. til 138 kr. i Tiltrædelser: Fratrædelser: Jubilæer: Fødselsdage: Ejendomsmesterassistent Peter Køppen Driftsområde Syd 1. november 2012 Områdechef Søren Kjerulff Driftsområde Nord 31. august 2012 Ejendomsmester Michael Klitsgaard Driftsområde Syd 30 år den 1. januar 2013 Ejendomsmesterassistent Per Jørgensen Driftsområde Midt 60 år den 13. november 2012 Ejendomsmester Ioannis Lontos Gerou Driftsområde Nord/ FAB 1. november 2012 Ejendomsassistent Vibe Schmidt Driftsområde Øst 1. december 2012 Driftschef Ditte Sundman Sankt Peders Stræde/ Driftsområde Nord 1. december 2012 Ejendomsmester Ruben Kemner Driftsområde Nivå 15. november 2012 Boligsocial medarbejder Kristjana Kristjansdottir Projektbasen 30. september 2012 Boligsocial medarbejder Henrik Vang Nielsen Projektbasen 30. september 2012 Ejendomsmester Mogens Backe Driftsområde Nivå 31. oktober 2012 Ejendomsassistent Frank Hansen Driftsområde Øst 30. november 2012 Jurist Tina Kastberg Sankt Peders Stræde/ Sekretariat 15 år den 1. januar 2013 Ejendomsmester Kenn Staudorf Driftsområde Syd 15 år den 26. januar 2013 Områdechef Henrik Nielsen Sankt Peders Stræde/ Driftsafdeling 50 år den 17. november

9 Jurahjørnet Tavshedspligt I lov om aktie- og anpartsselskaber er der regler om tavshedspligt, og hvad den omfatter. Der står således i lovens 132, at medlemmer af bestyrelsen ikke uberettiget må videregive, hvad de under udøvelsen af deres erhverv har fået kendskab til. I henhold til 367 kan en overtrædelse heraf straffes med bød. I lov om almene boliger er der ikke udtrykkelige bestemmelser om tavshedspligt, men i en vejledning fra Bygge- og Boligstyrelsen er der henvist til, at en sådan pligt i et vist omfang også gælder indenfor de almene boligorganisationer. Med baggrund i at boligorganisationerne i opbygning og funktion i vidt omfang ligner de øvrige selskabstyper, må det være berettiget at anvende reglerne om tavshedspligt analogt inden for den almene sektor. Grunden til, at man bl.a. i boligorganisationer har tavshedspligt, er navnlig hensynet til andre. Det kan være andre menneskers personlige Hvad og sker private der, interesser, hvis men jeg selvfølgelig ikke også er organisationens forsikret? økonomi og interne forhold. Som eksempler på oplysninger, der bør være fortrolige af hensyn til private interesser, kan nævnes interne familieforhold, herunder private stridigheder, sygdom, ulykke, strafbare forhold, indtægts- og formueforhold, spiritusforhold, politiske forhold mv. Sådanne oplysninger kan forekomme i forbindelse med behandling af ansøgninger, klagesager mv. Det tavshedspligten drejer sig om, er videregivelse af oplysninger til uvedkommende. Pligten gælder både i forhold til private og til offentlige myndigheder. Og naturligvis også hvis man videregiver oplysninger til familiemedlemmer eller andre nærtstående personer. Som regel vil overtrædelse af tavshedspligten bestå i, at man skriftligt eller mundtligt videregiver de pågældende oplysninger. Men overtrædelsen kan også ske, hvis man f.eks. bekræfter oplysninger, som modtageren allerede ved noget om. Ved brud på tavshedspligten vil de øvrige bestyrelsesmedlemmer altid kunne give vedkommende et mistillidsvotum, såfremt de ikke ønsker at arbejde sammen med ham eller hende længere. Men vedkommende vil ikke kunne straffes med en bøde, som et bestyrelsesmedlem af et aktieselskab eller et anpartsselskab kan. I VIBO udsendes der, når der verserer en husordenssag, en kopi af klagen til afdelingsbestyrelsen. Dette er blevet drøftet med VIBO s advokat, som anbefaler, at der fremover ikke sendes kopi af klagen til afdelingsbestyrelsen, da der ofte er tale om meget følsomme oplysninger i en husordenssag, og da der ikke forefindes sanktionsmuligheder i forhold til brud på tavshedspligten. VIBO har som følge heraf taget advokatens anbefaling til efterretning, men afdelingsbestyrelsen vil selvfølgelig løbende blive orienteret om verserende husordenssager, blot vil de ikke modtage en kopi af selve klagen. 9

10 Direktion Kaare Vestermann Tlf.: E mail: Driftsafdeling Økonomiafdeling Sekretariat Udlejningsafdeling Henrik Nielsen Tlf.: E mail: Driftssekretariat Pia Mortensen Tlf.: E mail: Sussi Høiagaard Tlf.: E mail: Driftsområder Henrik G. Nielsen (Syd) Tlf.: E mail: Berit Mikkelsen (Syd) Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153 og 819 Tlf.: E mail: Kåre Andresen (Midt/Vest) Tlf.: E mail: Helle G. Olsen (Vest) Tlf.: E mail: Carsten Klausen (Øst/Nivå) Tlf.: E mail: Alice A. Jespersen (Øst) Tlf.: E mail: Stina H. Guidje (Nivå) Tlf.: E mail: Ditte Sundman (Nord) Tlf.: E mail: Helle F. Jonassen (Nord) Tlf.: E mail: Britta Nielsen (Nord) Tlf.: E mail: Driftsteknik H.C. Stolten Tlf.: E mail: Vibeke Klysner Tlf.: E mail: Anne Merethe Bryder Tlf.: E mail: Brigitte Tolderlund Afd.: 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293, 350, 395, 397, 210, 211, 212, 213 og 306 Tlf.: E mail: Dinah Stuhde Afd.: 104, 116, 119, 140, 153, 173, 199, 401, 403, 405, 406, 812, 981 og 985 Tlf.: E mail: Sandie Rousing Afd.: 117, 120, 121, 129,135, 141, 155, 159, 177, 187 og 830 Tlf.: E mail: Linda Andersen Kreditorer Afd. 109 og 110 Tlf.: E mail: Yvonne Ersgaard Afd.: 101, 102, 103, 105, 214 og 820 Tlf.: E mail: Britt L. Kirkegaard Lønningsbogholderi Afd.: 127, 142, 147 og 175 Tlf E mail: Pernille Steffensen Afd.: 106, 107, 108, 115, 118, 123, 179 og 802 Tlf.: E mail: Gitte Dam Afd. 111, 112, 113, 114, 122, 133, 134, 137, 810 og 819 Tlf.: E mail: Anne Danielsen Tlf.: E mail: Ulla J. Nevers Tlf.: E mail: Izabella K. Andersen Tlf.: E mail: Tina Kastberg Tlf.: E mail: It afdeling Lars Jensen Tlf.: E mail: Lars Hansen Tlf.: E mail: Byggefunktion John Christensen Tlf.: E mail: Iben Lehm Tlf.: E mail: Boligsocial afdeling Charlotte S. Bjørnsgaard Afd.: 104, 105, 121, 135, 101, 102 og 103 Tlf.: E mail: Tanja T. Bæklund Afd.: 106, 108, 113, 127, 142, 147, 112, 114, 116, 133, 140, 153, 810 og 819 Tlf.: E mail: Intern Service Rengøring Marianne Madsen Tlf.: Post Elsebeth E. Hansen Tlf.: Tine Pedersen Afd.: 306, 350, 395 og 397 E mail: Lisa Andersen Afd.: 101, 102, 103, 117, 155, 177, 187, 501, 812, 981 og 985 E mail: Birthe Larsson Afd.: 106, 107, 108, 115, 118, 123, 127, 142, 147, 173, 175, 179, 802 og 820 E mail: Linda Stark Afd.: 105, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 122, 133, 134, 137, 140, 153, 199, 401, 403, 405, 406, 810 og 819 E mail: Sara Kjølby (barselsorlov) Kirsten Frederiksen (barselsvikar) Afd.: 104, 109, 119, 120, 121, 129, 135, 141, 159, 210, 211, 212, 213, 214, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293 og 830 E mail: Marianne Hansen Omstillingen E mail: 10

VIBO afdeling 101 indstilles til arkitekturpris

VIBO afdeling 101 indstilles til arkitekturpris Nyhedsbrev Nr. nr. 1 - marts 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Temamøder: Opfølgning på Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Ekskursion til Malmø 25. maj 2013, kl. 8.45-16.30 Beboerdemokrati og naboskab/ sociale

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 2 - juli 2014 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2014: God sommer fra foreningsbestyrelsen Temamøder: Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 kl. 17.00-20.00

Læs mere

Byggerenovering i VIBO afdeling 101

Byggerenovering i VIBO afdeling 101 Nr. 1 - april 2011 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2011: Temamøder: Helhedsplaner 6. september 2011 kl. 17.00-20.00 Handlingsprogram for 2011-2015 20. september 2011 kl. 17.00-20.00

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en Nr. 3 - oktober 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2008, kl. 19.00 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 4 - december 2013 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Beboerdemokratiet samt brug af sociale medier 25. februar 2014 Solceller samt andre energibesparende tiltag 25. marts 2014 Den digitale

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. er variabel, men højest kan komme op på 6%.

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. er variabel, men højest kan komme op på 6%. Nr. 3 - november 2007 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2007/2008: Temamøder: Boligpolitisk emne 6. maj 2008, kl. 17.00-20.00 Formandsmøde 20. maj 2008, kl. 17.00 Kurser: Konfliktløsningskursus

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Mohamed

Læs mere

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby Nr. 1 - marts 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Temamøder: Boligpolitisk emne 6. maj 2008, kl. 17.00-20.00 Formandsmøde 20. maj 2008, kl. 17.00 Kurser: Konfliktløsningskursus

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 2 - juli 2007 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2007: Temamøder: Afdelingsbestyrelsens kompetence og husorden Tirsdag den 18. september 2007 Kl. 17.00-20.00 Formandsmøde Tirsdag

Læs mere

VIBO skal vælge ny formand

VIBO skal vælge ny formand Nr. 2 - juli 2009 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2009: Temamøder: Fysisk renovering af afdelinger 1. september 2009, kl. 17.00-20.00 Arrangementer i øvrigt: Konference for

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 28. april 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 28. april 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-4, torsdag, den 28. april 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Peter Schneider, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Peter Schneider, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-11, torsdag, den 28. januar 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud:

Læs mere

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Peter Schneider, Mohamed Siam, Frank Jensen, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Peter Schneider, Mohamed Siam, Frank Jensen, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-12, torsdag, den 10. december 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Mødeleder:

Læs mere

Offentligt referat. Kaare Vestermann, Anne-Merethe Bryder, Henrik Nielsen, Tina Kastberg

Offentligt referat. Kaare Vestermann, Anne-Merethe Bryder, Henrik Nielsen, Tina Kastberg REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2013-10, torsdag, den 31. oktober 2013 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Mohamed Siam,

Læs mere

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN Nr. 4 - december 2011 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Lokal Afledning af Regnvand (LAR) samt skybrud - er vi sikret godt nok? 27. marts 2012 kl. 17.00-20.00 Boligsocialt emne 22. maj 2012 kl. 17.00-20.00

Læs mere

Off. referat. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

Off. referat. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-8, torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nr. 2 - juni 2012 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Afdelingshjemmesider 25. september 2012 kl. 17.00-20.00 Formandsmøder: 21. august 2012, kl. 17.00 Kurser: Regnskabs- og budgetkurser over to aftener

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyhedsbrev Nr. nr. 3 - oktober 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Arrangementer i øvrigt: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 28. november 2013, kl. 19.00 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Læs mere

VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering

VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering Nr. 3 - november 2010 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2010: Temamøder: Hvordan kan man får beboerne til at følge sig trygge i afdelingerne 22. marts 2011 kl. 17.00-20.00 Årsgennemgang

Læs mere

Læs blandt andet: Glædelig jul fra foreningsbestyrelsen (3) Ny boligaftale (7) Kun to VIBO-afdelinger på liste over særligt udsatte boligområder (8)

Læs blandt andet: Glædelig jul fra foreningsbestyrelsen (3) Ny boligaftale (7) Kun to VIBO-afdelinger på liste over særligt udsatte boligområder (8) December 2014 Læs blandt andet: Glædelig jul fra foreningsbestyrelsen (3) Ny boligaftale (7) Kun to VIBO-afdelinger på liste over særligt udsatte boligområder (8) December 2014 1 Indhold i december Arrangementskalender...2

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 16. juni 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 16. juni 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-7, torsdag, den 16. juni 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 42 fremmødte. 32 fra 1. kreds, 7 fra

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 3 - oktober 2011 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2011: ALMENE BOLIGDAGE Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO Gribskov 22. november 2011, kl. 19.00 Ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 2 - juni 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Temamøder: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere God sommer fra foreningsbestyrelsen Beboerdemokrati og naboskab/ sociale medier 24. september

Læs mere

VIBO var på boligmesse i Forum

VIBO var på boligmesse i Forum Nr. 1 - april 2012 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Boligsocialt emne 22. maj 2012 kl. 17.00-20.00 Afdelingshjemmesider 25. september 2012 kl. 17.00-20.00 Formandsmøder: 28. august 2012, kl. 17.00 Kurser:

Læs mere

HUSK - HUSK - HUSK 1. april er sidste tilmeldingsfrist til: Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

HUSK - HUSK - HUSK 1. april er sidste tilmeldingsfrist til: Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 1 - marts 2005 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Nyt fra afdelingerne Emne ej fastlagt Onsdag den 26. oktober 2005,

Læs mere

Mindeord. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Mindeord. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 3 - oktober 2006 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2006: Formandsmøde: Tirsdag den 31. oktober 2006 Kl. 17.00 Arrangementer i øvrigt: Ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Byggeskaderenoveringen af afdeling 103, Nivåhøj lll, lakker mod enden

Byggeskaderenoveringen af afdeling 103, Nivåhøj lll, lakker mod enden Nyhedsbrev Nr. nr. 1 - april 2014 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 kl. 17.00-20.00 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Byggeskaderenoveringen af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Nyt fra BL. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Nyt fra BL. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 4 - december 2009 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2010: Temamøder: Boligsocialt emne 24. marts 2010, kl. 17.00-20.00 Målsætning/handlingsprogram 11. maj 2010, kl. 17.00-20.00

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Boligselskabet BSB Nordfyn Repræsentantskabets sammensætning

Boligselskabet BSB Nordfyn Repræsentantskabets sammensætning Boligselskabet BSB Nordfyn Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 15. september 2014 kl. 17.30 på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Nr. 35 - april 2003 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Råderet/modernisering Tirsdag den 23. september 2003, kl. 19-21

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 15.30 i Fælleshuset, Albuen, Nr. Åby Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Ny lovgivning. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Ny lovgivning. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 1 - februar 2010 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2010: Temamøder: Boligsocialt emne 24. marts 2010, kl. 17.00-20.00 Målsætning/handlingsprogram 11. maj 2010, kl. 17.00-20.00

Læs mere

Referet styringsdialogmøde 2016

Referet styringsdialogmøde 2016 Referet styringsdialogmøde 2016 med Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte den 21. november 2016 kl. 13 udvalgsværelse A Deltagere Fra Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 2 - juni 2006 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Kursus- & mødekalender: Nyt fra afdelingerne Temamøder: Afdelingshjemmeside Tirsdag den 19. september 2006, kl. 17-20 Kurser: Budget- & regnskabskursus

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 5. FEBRUAR 2015

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 5. FEBRUAR 2015 1 Deltagere Fra Boligforeningen VIBO: Kaare Vestermann, Direktør Anne Merethe Bryder, Økonomichef Tanja Thomsen Bæklund, Boligsocialchef Tine Pedersen, Udlejningschef Tina Kastberg, Jurist Henrik Nielsen,

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

KONKURRENCE OM NYBYGGERI

KONKURRENCE OM NYBYGGERI Nr. 2 - marts 2004 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Arbejds-, familie og børneliv v/cand. pæd. psych. John Halse Tirsdag

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere