Dansk EvalueringsSelskabs konference Nye styringsformer og evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering"

Transkript

1 Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006 Nye styringsformer og evaluering

2 Evalueringskonference 2006 Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d september 2006 på Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Konferencens tema er»nye styringsformer og evaluering«. Prisen for konferencen er 3.450,00 kr. for medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab og 3.995,00 kr. for ikke-medlemmer. Prisen for studentermedlemmer er 2.300,00 kr. Prisen inkluderer overnatning mellem fredag og lørdag, morgenmad, konferencemateriale, kaffe/te, frokost fredag og lørdag samt konferencemiddag fredag aften. Torsdag den 14. september vil der, ligesom sidste år, være mulighed for at deltage i en række professionelle udviklingsseminarer. Indholdet fremgår af programmet. For medlemmer vil prisen for et halvdagsseminar være 800,00 kr. og for heldagsseminaret 1.600,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være henholdsvis 1.150,00 kr. og 2.300,00 kr. Det maksimale antal deltagere i de enkelte udviklingsseminarer er 40. Registrering af tilmeldinger foregår efter»først-til-mølle-princippet«. Det er desuden muligt at bestille middag torsdag aften samt overnatning mellem torsdag og fredag. Den samlede pris for middag og overnatning er 1.345,00 kr. Tilmelding til konferencen og de professionelle udviklingsseminarer sker ved at indsende den vedlagte tilmeldingsblanket til foreningens sekretariat hurtigst muligt og senest d. 1. juli Herefter vil en faktura blive eftersendt. Som noget nyt giver DES tilskud til 10 studerende, som får mulighed for at komme med til konferencen d september til reduceret pris 500,00 kr.. For at komme i betragtning ved tildelingen af tilskud skal du lave en kort beskrivelse af, hvordan du gennem dit studium eller på anden vis beskæftiger dig med evaluering og, begrunde, hvorfor du gerne vil deltage i evalueringskonferencen. Ansøgningen skal være Dansk EvalueringsSelskab i hænde senest d. 1. juni Programmet har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Scandic Bygholm Park i Horsens. Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på -adressen På hjemmesiden kan du læse mere om selskabet og dets aktiviteter. Sidste frist for tilmelding er 1. juli Konferencen er tilrettelagt af: Bertil Michael Mahs, Kvalitetsafdelingen Århus Amt Martin Flensted-Jensen, Århus Kommune Britt Sulsbrück, Arbejdsmarkedsstyrelsen Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management Hans-Henrik Grieger, Ambios Julia Salado-Rasmussen, sekretariatet for DES 2

3 Nye styringsformer og evaluering Den offentlige sektor står netop nu overfor den største reform i over 30 år. I disse måneder står kommunale fusioner og overtagelse af amtskommunale opgaver meget højt på dagsordenen i den offentlige sektor. Det er naturligvis en forandringsproces, som påvirker såvel de ansatte i de offentlige organisationer som borgerne. Kommunalreformen er imidlertid også en anledning til at gentænke en række af de styringsmodeller, der har vundet udbredelse i stat og kommuner i de seneste år. Staten og kommunerne har således gennemløbet flere generationer af styringsmodeller siden begyndelsen af 1980 erne fra den traditionelle rammestyring over mål- og rammestyring til introduktionen af mål- og resultatstyring, som har været en fremherskende styringsmodel siden sidst i 1990 erne. Til trods for dette fokus på styringstilgange samt den væsentlige udbredelse af evalueringspraksis i den offentlige sektor påpeger såvel politikere som embedsmænd i dag, at der mangler reel viden om effekterne af de indsatser, som sættes i værk populært sagt er evalueringens dokumentation af effekterne ikke blevet koblet på styringskæden. Det er dette skisma, som årets evalueringskonference sætter i fokus: Hvordan kan evalueringspraksis bidrage til styring? Og hvordan kan styringspraksis bidrage til evaluering? Årets evalueringskonference tager tre temaer under behandling. For det første introduceres forskellige styringsmodeller, som giver bud på løsningen af ovenstående skisma. For det andet undersøges udfordringerne i forhold til de målemetoder, som kan anvendes. Og for det tredje diskuteres den evalueringskapacitet, som er nødvendig for at kunne anvende evaluering i styringen. Styring Konferencen byder på en række oplæg om styringstilgange, som på forskellig vis søger at gøre dataproduktion og løbende vurdering af indsatsen og dens effekter til en integreret del af styringen. På konferencen vil foredragsholderne således præsentere og diskutere forskellige styringstilgange såsom performance management, akkreditering og kvalitetsstandarder. Måling I de seneste år er der imidlertid også blevet rejst en diskussion om de målemetoder, som anvendes i evalueringen af en indsats effekter. - Alternativt kan et (provokerende) spørgsmål rejses: Hvad nytte har evalueringer, hvis fundene ikke kan anvendes i den løbende styring og forbedring af indsatsen? Derfor vil der på evalueringskonferencen også være oplægsholdere, som fra forskellige vinkler anvender vidensbaserede tilgange til evaluering, ligesom andre oplægsholdere vil sætte dette perspektiv under kritisk lup. Kapacitet Endelig må man stille spørgsmålet: I hvilket omfang har offentlige (og private) aktører opbygget en evalueringskapacitet, hvor de fuldt ud udnytter evalueringens potentiale, når de etablerer præstationsmålinger eller bestiller, gennemfører og anvender evalueringer? Denne kapacitet må vel anses for at være en forudsætning for at stille de rette spørgsmål og for at få de rette data, der kan informere og påvirke den daglige styring? Oplægsholderne på dette års evalueringskonference vil derfor bl.a. beskæftige sig med de seneste års udvikling af evalueringslandskabet i både et nationalt og internationalt perspektiv. 3

4 Program Torsdag 14. september Registrering Professionelle udviklingsseminarer Seminar 1: Ray Rist,Verdensbanken: Designing and Building Performance-Based Monitoring and Evaluation Systems: A Tool For Managing Project, Programs and Policies Seminar 2: Gunnar Gjelstrup, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter: Pragmatisk evaluering af kommunesammenlægningsprocesser Seminar 3: Maria Appel Nissen, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet: Virkningsevaluering Frokost Seminar 1 fortsættes Seminar 4: Michael Rosholm, Institut for Økonomi, Århus Universitet: Kvantitativ effektmåling Seminar 5: Nils Boesen, Nils Boesen a/s: Organisationsudvikling i udviklingsbistand: Hvordan måler vi det, som gerne vil forblive umåleligt? ? Middag Fredag 15. september Registrering Velkomst og plenumoplæg ved formanden for DES, Erik Albæk Pause Plenum: Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet: Evaluering i og af styring, styring i og af evaluering Frokost og check in på hotellet Plenum: Sven Åge Westphalen, Styrelsen for Social Service: Borgerens behov tilgodeses bedst, når myndigheder beslutter, og leverandører leverer på basis af viden om effekter Pause Parallelsessioner Session 1: David Hunter, Edna McConnell Clark Foundation og Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management: Building and Implementing Government Capacity to Deliver Social Good: The Seven Deadly Sins as Seen from an Evaluation Perspective - and How to Avoid Them 4

5 Session 2: Torben Mogensen, Hvidovre Hospital, Hovedstadens Sygehusfællesskab, og Peter Ulholm, Videncenter for Kompetencer, Ledelse, Evaluering og Organisation, CVU København og Nordsjælland: Benchmarking: Akkreditering. Session 3: Camilla Blæsbjerg og Louise Seidler Johansen, Arbejdsmarkedsstyrelsen: Projekt Hurtigt i gang : Randomiseret kontrolleret forsøg på beskæftigelsesområdet. Session 4: Olaf Rieper, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, og Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet: Evidensbevægelsen Pause Plenum: Ray Rist, Verdensbanken: Evaluation and Democracy: Making Sense of this New Era Pause Generalforsamling i DES ? Konferencemiddag med underholdning Band: Efter succesen sidste år præsenterer DES endnu engang saxofonisten og sangeren Michael Bladt (Klüvers Big Band m.fl.), som atter, med baggrund i det professionelle århusianske musikmiljø, har samlet en håndfuld dygtige musikere omkring sig i dette sejt svingende orkester, der spiller populære hits fra Beatles til Britney Spears med adskillige omveje over jazz, latin og rock n roll. Bandet tæller, udover forsanger og saxofonist Michael Bladt, trommer, bas og klaver. Lørdag 16. september Plenum: David Hunter, Edna McConnell Clark Foundation: Building Evaluation Capacity Locally to Create, Sustain, and Expand Social Good Pause Parallelsessioner Session 5: Peter Dahler-Larsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet: Performance Paradox og ukonventionelle virkninger af evaluering. Session 6: Kjeld Møller Pedersen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet: Kan erfaringerne med kontrollerede forsøg på sundhedsområdet bruges i andre sektorer? Session 7: Stine Petersen og Jan Alder, Landsforeningen af opholdssteder, boligtilbud og skolebehandlingstilbud: Akkreditering i LOS Session 8: Olaf Rieper, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, og Ray Rist, Verdensbanken: Development in policy and programme evaluation in recent years and perspectives for the future in Denmark - and globally Pause Plenum: Thomas Pallesen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: Strukturreformen Afslutning af konferencen ved konferencekomiteens formand Bertil Michael Mahs Afsluttende frokost 5

6 Oplæg i plenum Oplæg 1 Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet: Evaluering i og af styring, styring i og af evaluering Styring kan ske via en vifte af styreformer. Der er i den offentlige sektor i de senere år udviklet en styringspraksis, der i langt højere grad end tidligere inkluderer evaluering. Antallet af evalueringsformer er parallelt hermed forøget betydeligt. Nogle evalueringsformer, f.eks. akkreditering, auditering og benchmarking, er ikke blot et delelement i styring, men har i sig selv karakter af styring. Oplægget vil sætte fokus på relationen og samspillet mellem evaluering og styring, herunder på hvordan relationen har udviklet sig over tid, hvor vi står i dag, og hvordan udviklingen ser ud til at tegne sig i årene, der kommer. Hanne Foss Hansen er professor i offentlig forvaltning og organisation på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Hun har i en årrække forsket i evalueringspraksis og er forfatter til flere bøger og en lang række artikler om evaluering. Hun har også i flere sammenhænge praktiseret evaluering. Hun er p.t. i samarbejde med Olaf Rieper, AKF, i gang med et forskningsprojekt om metaevaluering og evidensbaseret politik- og praksisudvikling. Oplæg 2 Sven-Åge Westphalen, Styrelsen for Social Service: Borgerens behov tilgodeses bedst, når myndigheder beslutter, og leverandører leverer på basis af viden om effekter De væsentligste forudsætninger for at sikre borgeren den bedst mulige afgørelse og indsats er, 1) at viden om effekt bliver efterspurgt, 2) at et stringent begrebsapparat muliggør indsamling af data, 3) at dataindsamling sker løbende og automatisk, 4) at data kan gøres til genstand for forskning, 5) at viden om effekt genereres og formidles, og 6) at viden om effekt benyttes til løbende justering af beslutningsprocedurer og indsatser. Dette stiller krav til såvel myndighed som leverandør. Tilsvarende stiller det krav til centralforvaltningen, hvis viden skal udvikles, afprøves og udbredes. Sven-Åge Westphalen er udviklingschef i Styrelsen for Social Service, hvor han er ansvarlig for blandt andet styrelsens ad hoc undersøgelser, effektmåling, begrebsudvikling samt databaser, herunder den igangværende udvikling af Tilbudsportalen, en oversigt over leverandører på det sociale område. Oplæg 3 Ray C. Rist, Verdensbanken: Evaluation and Democracy: Making Sense of this New Era There is an arena in which evaluation is now increasingly directly and deeply involved the public arena. This is in contrast to traditional thinking of evaluation being in the arenas of either producers and users or in the policy and political administrative areas. We think of evaluation being for stakeholders or for the middlemen of bureaucrats, public managers, policy analysts, and senior officials. But to view evaluation as a public good means that there are new groups of end users whom evaluators have not addressed in their work especially citizens. Evaluation is coming into public life and in turn, public life is changing evaluation. This presentation will discuss these forces shaping evaluation now in the context of democratic societies. 6

7 Ray C. Rist is a Senior Evaluation Officer in the World Bank, Washington, DC USA. His previous position in the Bank was as Evaluation Advisor and Head of the Evaluation and Scholarship Unit of the World Bank Institute. His career has included fifteen years in the United States Government with appointments in both the Executive and Legislative branches Dr. Rist was the Senior Fulbright Fellow at the Max Planck Institute in Berlin, Germany in 1976 and He has authored, edited, or co-edited 25 books, written more than 135 articles, and has lectured in more than 70 countries. He serves on the editorial boards of nine professional journals. Oplæg 4 David Hunter, Edna McConnell Clark Foundation: Building Evaluation Capacity Locally to Create, Sustain, and Expand Social Good Drawing on a parallel from the Bible on Babylon s Israelite Assimilation Program, the speaker asserts that building evaluation capacity is a central ingredient for building, sustaining and expanding the social good. The presentation will address the following elements as central in the process. How Evaluation Can Play a Central Role: It Starts with a good Theory of Change: Necessary ingredients in Government Program Theory of Change are: Specified domain(s) targeted for change, outcome objectives with measurable indicators, codified intervention(s), and the organizational capacity to deliver the intervention(s). What key Organizational Capacities should be in place in effective Government Programs that create, deliver, and sustain social value. How Evaluators Often are Part of the Problem - A Closing Note About Randomized Control Trials David Hunter is a cultural anthropologist and Director of Evaluation at the Edna McConnell Clark Foundation, which selects, invests in, and supports nonprofit organizations serving lowincome youth in the USA. His specialty is conducting capacitybuilding theory of change workshops, and helping organizations to design and implement performance management systems. Oplæg 5 Thomas Pallesen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: Strukturreformen Med udgangspunkt i en evaluering og en analyse af Strukturkommissionens betænkning belyses behovet for reformen af den offentlige sektor, og der gives et bud på de udfordringer, der som følge af reformen tegner sig på det nye kommunale og regionale landskab. Thomas Pallesen er lektor på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Han har i en årrække beskæftiget sig med styringsog ledelsesforhold i den offentlige sektor, specielt med fokus på amtslige og kommunale forhold. Han udarbejdede en evaluering af kommunalreformen fra 1970 til Folketingets Magtudredningsprojekt. 7

8 Parallelsessioner Session 1 David Hunter, Edna McConnell Clark Foundation and Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management: Building and Implementing Government Capacity to Deliver Social Good: The Seven Deadly Sins as Seen from an Evaluation Perspective - and How to Avoid Them Drawing on examples from the U.S. and Denmark the speakers elaborate on the government sins in the delivery of the social good, and suggest practices to avoid perpetuating them. The sins under scrutiny are: First Sin: Implementing Government Programs with No Evidence that They Will or Can Work Second Sin: Implementing Programs with Nonexistent or Weak Theories of Change (that must address organizational capacities and resources, as well as program features) Third Sin: Reducing Evaluation Systems to Accountability Systems Fourth Sin: Drive-By Evaluations in Service of Accountability Fifth Sin: Premature External Evaluations Sixth Sin: Building Top-Down, Control-Oriented Performance Management Systems Seventh Sin: Failing to Conduct Rigorous External Evaluations When They are Necessary and Appropriate David Hunter. Se præsentation ovenfor. Manager Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management, is responsible for Rambøll Management s consulting services within the social sector. He is also responsible for internal evaluation capacity building within the Rambøll Management Group. He has carried out numerous evaluations in Denmark and abroad. Steffen has published a number of articles on performance management and evaluation capacity building. He is also a board member of the Danish Evaluation Society. Session 2 Torben Mogensen, Hvidovre Hospital, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Peter Ulholm, Videncenter for Kompetencer, Ledelse, Evaluering og Organisation (KLEO), CVU København og Nordsjælland: Benchmarking: Akkreditering. Der har gennem mange år været gjort forsøg på at sammenligne kvaliteten på de forskellige sygehuse. Der har været opstillet mange modeller på det økonomiske område, men det har knebet på det sundhedsfaglige. Problemerne på det sundhedsfaglige område skyldes, at man ikke har fundet en tilfredsstillende model til at korrigere resultatet af behandlingerne med patienternes tilstand inden de kommer til behandling. De forsøg, der er gjort indtil nu, er samlet i det Nationale Indikator Projekt samt de kliniske databaser. I fremtiden må man håbe, at behandlingerne koncentreres på færre afdelinger, hvilket vil medføre, at antal behandlinger stiger. Derved kan usikkerheden omkring patienternes tilstand blive væsentlig mindre. I H:S har vi arbejdet med et klinisk målesystem, som gør det muligt at se en afdelings resultater og sammenligne dem med de øvrige H:S hospitaler. En anden måde at måle kvalitet på er akkreditering. Akkrediteringen, som vi kender den i dag, fokuserer på processer og ikke på behandlingsresultater. Derfor er akkreditering ikke egnet til at drage sammenligninger mellem hospitaler. På sessionen vil blive gennemgået både Det Nationale Indikator Projekt samt erfaringerne med akkreditering fra H:S. 8

9 Torben Mogensen, dr.med., lægelig direktør på Hvidovre Hospital. Medlem af regeringens rådgivende udvalg vedr. sygehusstrukturen Peter Ulholm, lærer, cand.pæd. et art., videncenterleder i Videncenter for Kompetencer, Ledelse, Evaluering og Organisation (KLEO) Session 3 Camilla Blæsbjerg og Louise Seidler Johansen, Arbejdsmarkedsstyrelsen: Projekt Hurtigt i gang : Randomiseret kontrolleret forsøg på beskæftigelsesområdet Trenden inden for politikudvikling i den offentlige sektor er, at forslag til nye lovgivnings initiativer skal være veldokumenterede og baseret på analyser og tidligere erfaringer. Én metode til at dokumentere erfaringer og effekter af en indsats er et kontrolleret forsøg med kontrolgruppe. For at undersøge effekten af en tidlig indsats overfor ledige har Arbejdsmarkedsstyrelsen derfor iværksat projekt Hurtigt i gang. Formålet med projekt Hurtigt i gang er at afprøve, om korttidsledigheden kan reduceres ved at sætte målrettet ind med jobsøgning og aktivering tidligt i ledighedsforløbet. Halvdelen af forsikrede nyledige i to AF-regioner er i en 4 måneders periode visiteret til projektet, hvor de får en intensiveret indsats med afklarings- og jobsøgningsforløb, hyppig kontakt og tidlig aktivering. De øvrige nyledige får samme indsats som i dag og fungerer som kontrolgruppe. Oplægget præsenterer den anvendte metode og evalueringskoncept samt belyser, hvordan projektet i praksis er gennemført. Herudover præsenteres de udfordringer, det har givet at arbejde med et kontrolleret forsøg inden for et lovgivningsreguleret og højpolitisk område med mange forskellige interessenter, samt hvilke forskelle der indtil videre har vist sig i resultaterne for deltager- og kontrolgruppen. Camilla Blæsbjerg, cand.scient.pol., og Louise Seidler Johansen, cand.scient.adm., er begge ansat som fuldmægtige i Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS). Udover projekt Hurtigt i gang beskæftiger de sig bl.a. med udvikling og gennemførelse af policy-projekter i forbindelse med nye beskæftigelsespolitiske initiativer samt udvikling og design af de nye jobcentre og pilotjobcentre. Session 4 Olaf Rieper, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, og Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet: Evidensbevægelsen Evidens baseret på metaevalueringer og systematiske forskningsoversigter er i stigning, ideologisk og institutionelt, på evalueringshimmelen. På grundlag af et igangværende forskningsprojekt vil der blive fremlagt foreløbige resultater om, hvordan evidensbevægelsen er kommet til Danmark, hvordan den er organiseret, og hvad der karakteriserer dens arbejdsform. Vi vil diskutere, hvordan den øgede interesse for evidens kan forklares og tolkes. Er evidensbevægelsen udtryk for en ny form for vidensproduktion? Er den et nyt lag i den New Public Management inspirerede forvaltningspolitik, der er rullet frem 9

10 Parallelsessioner siden starten af 1980 erne? Er den en ny legitimeringsstrategi for professionerne? Og/eller er den udtryk for en opblussen af en gammel metodestrid? Olaf Rieper er forskningsleder i Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) med forskningsområde i offentlig organisering og evaluering. Han har gennemført evalueringer på flere sektorområder og for EU Kommissionen. Han har skrevet en række lærebøger og håndbøger om forskningsmetoder og evalueringspraksis. Olaf Rieper var formand for Dansk EvalueringsSelskab fra Hanne Foss Hansen. Se præsentation ovenfor. Session 5 Peter Dahler-Larsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet: Performance Paradox og ukonventionelle virkninger af evaluering. Når evaluering i stigende grad søges integreret i styringskoncepter og organisationsopskrifter, bliver der så også mere styr på anvendelsen af evaluering? Eller øges også de utilsigtede, ukonventionelle og paradoksale virkninger af evaluering i samme takt? I denne session ser vi på nogle af de nyeste bidrag inden for evalueringsforskningen angående disse typer af virkninger. Vi ser på sådanne spørgsmål som: Hvordan og hvorfor har diskussionen af anvendelse af evaluering flyttet sig de senere år? Hvordan kan man sætte de ukonventionelle anvendelsesformer på begreb, f.eks. i form af performance paradox, indikatorfiksering, utilsigtede virkninger mm.? Hvilke forhold kan tænkes at afgøre, om disse virkninger bliver stærke eller svage i en given evalueringssituation? Hvilken praktisk relevans har det at tage disse anvendelsesformer i betragtning? Peter Dahler-Larsen, ph.d., er professor på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet i Odense, præsident i European Evaluation Society og koordinator på Syddansk Universitets masteruddannelse i evaluering. Han er blandt andet forfatter til Den Rituelle Refleksion om evaluering i organisationer, Evaluering og Magt samt Evalueringskultur et begreb bliver til. Han vil medbringe et internationalt bogkapitel om denne sessions emne. Session 6 Kjeld Møller Pedersen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet: Kan erfaringerne med kontrollerede forsøg på sundhedsområdet bruges i andre sektorer? På sundhedsområdet er der en lang tradition for at bruge randomiserede forsøg til at vurdere effekten af nye behandlinger og interventioner i øvrigt. Der er opbygget et evidens-hierarki med det randomiserede forsøg øverst og anekdoterne nederst. Resultaterne fra kontrollerede forsøg bruges rutinemæssigt i forbindelse med sundhedsøkonomernes omkostning-effekt eller omkostnings-nytte-analyser. Spørgsmålet er, om nogle af disse erfaringer med fordel kan overføres til fx det sociale område eller uddannelsesområdet: dels erfaringerne med mere raffinerede varianter af det kontrol- 10

11 lerede forsøg, dels indholdet af og tanken med evidens-baserede beslutninger. Kjeld Møller Pedersen er professor i sundhedsøkonomi- og politik ved Syddansk Universitet, hvor han bl.a. har beskæftiget sig med cost-effectiveness analyse, værdisætning af sundhed samt analyse af reformer i sundhedsvæsenet. Allerede sidst i halvfjerdserne og først i firserne publicerede han om evaluering i socialsektoren. Kjeld Møller Pedersen har været ansat som amtssundhedsdirektør i Vejle Amt ( ) og koncerndirektør i LEGO Gruppen ( ). Session 7 Stine Petersen og Jan Alder, Landsforeningen af opholdssteder, boligtilbud og skolebehandlingstilbud: Akkreditering i LOS LOS udvikler en akkrediteringsmodel, der skal sikre, udvikle og dokumentere kvalitet i indsatsen på private sociale tilbud. Eller kort sagt: Ekstern dokumentation for, at man gør det, man siger, man gør. Akkrediteringsmodellen udvikles af LOS i tæt samarbejde med 88 af foreningens medemmer, der indgår i akkrediteringsprojektets faglige netværk. Projektleder Jan Alder og udviklingskonsulent Stine Pedersen fra LOS, vil fortælle om udviklingsarbejdet, tankerne bag igangsætningen af akkrediteringsprojektet og de foreløbige erfaringer, der er i forbindelse med afprøvningen af de akkrediterings standar der, som modellen indeholder. Jan Alder er projektleder og Stine Pedersen er udviklingskonsulent i Landsforeningen af opholdssteder, boligtilbud og skolebehandlingstilbud (LOS). Session 8 A discussion between Ray C. Rist, the World Bank, and Olaf Rieper, AKF, and with the participants in the session: Development in policy and programme evaluation in recent years and perspectives for the future in Denmark - and globally In International Atlas of Evaluation (edited by J-E Furubo, R. C. Rist and R. Sandahl), Transaction Publishers 2002, the changes of evaluation of public policy during the 1990 es were described and examined in 22 countries (including Denmark) and a number of international organisations. The pace of changes in the evaluation field seems to have continued during the last 5 years. The discussion will highlight some of these recent changes and focus on Denmark in an international perspective. What are the upcoming themes? The institutionalisation of evidence-based evaluations and performance measurement, the monitoring and evaluation as a tool for metagovernance, the challenges of performance monitoring based on outcome measures and not output are some examples of themes to be discussed - and many more themes will be on the agenda. Ray C. Rist. Se præsentation ovenfor Olaf Rieper. Se præsentation ovenfor. 11

12 Professionelle udviklingsseminarer Alle seminarer kører som halvdagsseminarer på nær seminar 1, der er heldags. Fra kl til gennemføres udviklingsseminar 2 og 3. Fra kl til gennemføres udviklingsseminar 4 og 5. Udviklingsseminar 1 gennemføres fra til med en times pause fra til Udviklingsseminar 1 Ray C. Rist, Verdensbanken: Designing and Building Performance-Based Monitoring and Evaluation Systems: A Tool For Managing Project, Programs and Policies A one-day workshop is offered by Ray C. Rist of the World Bank s Independent Evaluation Group (IEG) on performancebased monitoring and evaluation. This workshop is targeted those interested in performance management and performance measurement and aims to: 1) improve awareness of why performance-based monitoring and evaluation is important for good public sector management; 2) strengthen knowledge of practical concepts and tools in applying M&E within the organization and; 3) provide the beginnings of skill building to support the designing and building of useful performance-based M&E systems. The curriculum will address how to monitor and measure program performance and results as well as how to develop good program baseline information. Other topics will include how to develop good performance indicators and the role of building valid data collection and data monitoring systems. A mix of lectures and break-out group exercises will support participant learning. Table of Contents 1. Introduction to the Workshop 2. Introduction to Monitoring and Evaluation 3. Conducting a Readiness Assessment 4. Agreeing on Performance Outcomes to Monitor and Evaluate 5. Selecting Key Indicators to Monitor Outcomes 6. Establishing Baseline Data on Key Indicators 7. Planning for Improvement Selecting Realistic Targets 8. Building a Monitoring System 9. Reporting Your Findings 10. The Role of Evaluation 11. Making Better Policy Decisions Using Your Findings 12. Institutionalizing the M&E Systems Within Your Organization Ray C. Rist. Se præsentation ovenfor Udviklingsseminar 2 Gunnar Gjelstrup, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter: Pragmatisk evaluering af kommunesammenlægningsprocesser I de igangværende kommunesammenlægnings- og regionaliseringsprocesser kan evaluering, hvis den bliver grebet rigtigt an, komme til at spille en væsentlig og konstruktiv rolle. Det står nu klart, at det bliver en særdeles stor udfordring i praksis at skabe 12

13 fremtidssikrede og bæredygtige kommuner og regioner, både økonomisk, fagligt og demokratisk. Og på en måde så borgerne mærker en forskel til det bedre. Fokus i en pragmatisk evalueringsmodel er at skabe forvisning om, hvordan handlemønstre kan udvikles, så de skaber en forskel til det bedre. Udviklingsseminarets formål er at træne den enkelte deltagers færdigheder i pragmatiske evalueringer af kommunesammenlægnings- og regionaliseringsprocesser. Seminaret tager udgangspunkt i det særlige ved et pragmatisk evalueringsparadigme og et pragmatisk perspektiv på evalueringsmodeller. Hovedvægten vil være på pragmatisk evaluering i praksis, herunder det særlige ved evalueringsdesign, dataindsamling, analyse og formidling. Målgruppen er nøglepersoner med ansvar for systematisk erfaringsopsamling i kommuner og amter under sammenlægning samt konsulenter med opgaver som eksterne evaluatorer. Gunnar Gjelstrup er cand. scient. pol. og lektor i offentlig forvaltning og ledelse ved RUC. Han har erfaringer som evalueringsforsker ved AKF, lederudviklingskonsulent ved Danmarks Forvaltningshøjskole og fra praktisk forvaltning. Han har fulgt kommunesammenlægnings- og regionaliseringsprocesserne indgående i en årrække og undervist/vejledt i evaluering i praksis i talrige sammenhænge. Udviklingsseminar 3 Maria Appel Nissen, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet: Virkningsevaluering Kurset om virkningsevaluering består af en kombination af teori, praktiske eksempler, refleksionsspørgsmål i plenum og gruppediskussion. Kurset indledes med teoretiske og praktiske refleksioner over udviklingen inden for evalueringsforskning og aktuelle styrings- og evalueringstendenser. Der gives et bud på et centralt vidensproblem i forhold til styring og evaluering. Deltagerne vil dernæst få en indføring i virkningsevaluering som tilgang og model. Der vil blive givet et konkret eksempel på, hvordan virkningsevaluering kan anvendes. Eksemplet tager udgangspunkt i Det Sociale Indikator Projekt, der sigter på at evaluere kvalitet og virkninger af indsatsen overfor anbragte unge på døgninstitution/opholdssted. Endelig vil kurset rumme en gruppediskussion under temaet videnproblemer og evaluering i praksis, hvor deltagerne kan bidrage med egne problemstillinger, diskutere evalueringsmuligheder og evt. formulere spørgsmål til kursusholder. Gruppediskussionen opsamles og reflekteres i plenum. Ved undervisningen vil deltagerne få udleveret et undervisningsmateriale bestående af kopi af overheads, et kort resume af kursusholders oplæg samt oplæg til gruppearbejde. Maria Appel Nissen er adjunkt på Aalborg Universitet, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, og er tilknyttet Det Sociale Indikator Projekt, Århus Amt, Kvalitetsafdelingen. tlf

14 Professionelle udviklingsseminarer Udviklingsseminar 4 Michael Rosholm, Institut for Økonomi, Århus Universitet: Kvantitativ effektmåling Der er mange, både gode og mindre gode, måder, hvorpå man kvantitativt kan måle effekten af en indsats. Jeg vil tage udgangspunkt i det simple effektmål, som anvendes i styringen af den aktive arbejdsmarkedspolitik, og vise, hvorledes dette mål giver fejlagtig information. Dernæst vil jeg gennemgå de oftest anvendte seriøse metoder til kvantitativ effektmåling; de eksperimentelle teknikker, matching, varianter af varighedsmodeller, naturlige eksperimenter osv., det hele naturligvis krydret med eksempler. Gennemgangen vil være intuitiv, det vil sige (næsten) uden brug af formler. Michael Rosholm er forskningsprofessor i økonomi ved Aarhus Universitet og på AKF. Han er desuden medlem af formandsskabet for Det Økonomiske Råd, tilknyttet Akademiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID) og Center for Economic and Business Research (CEBR). Han forsker blandt andet inden for området effektmåling af den aktive arbejdsmarkedspolitik. Udviklingsseminar 5 Nils Boesen, Nils Boesen a/s: Organisationsudvikling i udviklingsbistand: hvordan måler vi det som gerne vil forblive umåleligt? Desværre bliver de gode og dårlige erfaringer med kapacitetsopbygning ikke systematisk opsamlet og anvendt. Evalueringsmetoder på feltet har oftest været narrative, eller de har været ude af stand til at håndtere bløde områder og data. På workshoppen præsenteres og diskuteres en evalueringsmetode, udviklet for Danida, som søger at adressere disse problemer ved 1) at bruge organisationers services/produkter som proxier for kapacitet; 2) at anerkende, at konteksten spiller en betydelig rolle; 3) at tage højde for politiske aspekter og tilstedeværelsen af mangfoldige aktører med positive og negative interesser i de forandringsprocesser, som kapacitetsudvikling indebærer. Evalueringsmetoden indskriver sig i den realistiske tradition, og en indledende feltafprøvning af metoden (i Ghana) synes at bekræfte dens potentiale. Nils Boesen er selvstændig konsulent og har siden 1987 arbejdet med organisation og ledelse i forbindelse med udviklingssamarbejde i Asien, Afrika og Latinamerika. Han har bl.a. deltaget i en række store evalueringer for Verdensbanken, herunder evaluering af Bankens bidrag til PRS (Poverty Reduction Strategies) og Bankens støtte til såkaldt svage stater. Derudover har han skrevet om kapacitetsopbygning for bl.a. Verdensbanken, EU, Danida og den Internationale Føderation af Røde Kors og Røde Halvmåne Selskaber. Kapacitetsudvikling er blevet et centralt begreb i udviklingsbistanden. Hensigten er god nok: Uden opbygning af lokal kapacitet bliver samfund og organisationer ikke i stand til at tage vare på deres egen udvikling. 14

15 15

16 Institutionelle medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab AKF Arbejdstilsynet BUPL Capacent A/S Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Copenhagen DC Copenhagen Economics Aps COWI A/S Cubion A/S CVU Jelling CVU Nordjylland CVU Sjælland CVU Vita Danidas Evalueringssekretariat Danmarks Evalueringsinstitut Danmarks Grundforskningsfond Danmarks Statistik Dansk Sygeplejeråd Den Sociale Højskole i Århus DISCUS A/S DMA/Research ECO-Analyse A/S Ementor Business Consulting Execon Informatik A/S FOA Forsvarskommandoen, Udviklingsstabens Optimeringssektion Frederiksberg Seminarium Gentofte Kommune, Social og Sundhed Greve Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen Græsted-Gilleleje Kommune Hedeselskabet Miljø og Energi A/S Hillerød Kommune, Børn og kultur HK/Stat Danmark Institut for Konjunktur-Analyse Institut for Læring, Aalborg Universitet Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter Institut for Serviceudvikling Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet Jysk Center for Videregående Uddannelse (JCVU) Katalyst ApS KLEO, Center for Kompetencer, Ledelse, Evaluering og Organisationsudvikling, CVU København og Nordsjælland Kolding Pædagogseminarium Kommunernes Revision Konsulentkompagniet APS Kvalitetsenheden i Økonomi- og Sekretariatsafdelingen under Psykiatri- og Socialforvaltningen, Københavns Amt Københavns Amt, Sundhedsforvaltningen Københavns Kommune, FAF, 7. Kontor Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen Københavns Statistiske Kontor MarselisborgCentret Metode- og Dokumentations Centret, Århus Amt MUUSMANN Research & Consulting NIRAS Konsulenterne Oxford Research A/S RAMBØLL Management Rigsrevisionen Skole- og Socialsekretariatet, Vestsjællands Amt Social- og Sundhedsforvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforskningsinstituttet Socialforvaltningen, Århus Kommune Socialministeriet Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Socialt Udviklingscenter Sociologisk Analyse - Epinion A/S Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Storstrøms Amt. Uddannelses- Udviklings- og Forskningsafdelingen. Social- og Psykiatriforvaltningen Styrelsen for Social Service Sygeplejeskolen i Århus Sønderjyllands Amt, Sundhedsafdelingen Udviklingscenter for Specialrådgivning UdviklingsForum Udviklingssekretariatet, Hørsholm Kommune Undervisningsministeriet UNI-C, Statistik og Analyse Viborg Amt, Social- og Psykiatriforvaltningen Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte Voksen Pædagogisk Center, Københavns Kommune Ældreområdet, Purhus Kommune Økonomistyrelsen Århus Amts Service- og kvalitetskontor Grafisk Service, Århus Amt

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A P R I L 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 D A N S K E V A L U E R I N G S - S E L S K A B S K O N

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn, Terminal..

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2007. Professionalisering af evaluering

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2007. Professionalisering af evaluering Dansk EvalueringsSelskabs konference 2007 Professionalisering af evaluering Evalueringskonference 2007 Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d. 13.-15.

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A U G U S T 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : Å R S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 Å R S K O N F E - R E N C E 2 0 1 0 G Å - H J E M - M Ø D E G Å - H J E M - M Ø D E N Y E U D D

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet 2 Udvikling i danske kommunernes Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU)

Læs mere

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013 3. September 2013 Effektkonference Hårde data om bløde indsatser ODENSE Effektkonference - 3. september 2013, Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Om effektmåling og resultatbaseret styring

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 1 NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 Jeg skal som formand på bestyrelsens vegne indlede med et ønske om en god jul og viderebringe en række informationer og kommentarer her inden året rinder ud. Direkte kontakt

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu. Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013 Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.dk 6550 4226 1 Agenda Præsentation. Innovation hvad er det? Hvorfor innovation?

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning. 12. September 2014

Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning. 12. September 2014 Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning 12. September 2014 For yderligere information Tommy Hansen, adjunkt og projektleder Tlf: 45 72487716 Email: tomh@phmetropol.dk Lotte Trangbæk,

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Evaluering som beslutningsgrundlag - teorier, metoder og sektorer

Evaluering som beslutningsgrundlag - teorier, metoder og sektorer Professionalisering af evaluering Igennem de seneste tre årtier er evaluering blevet udbredt i den offentlige sektor i Danmark. Det gælder for stat, regioner kommuner, hvor evaluering har institutionaliseret

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER - et kursus i ledelse af fagprofessionelle Tanker bag I et videnssamfund er det at få videnspersoner til at spille godt sammen af fundamental betydning. For mange af de dagligdags

Læs mere

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes CV Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes RESUMÉ - Forsknings- og udviklingsprofil rettet mod offentlig servicekvalitet

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere