Dansk EvalueringsSelskabs konference Nye styringsformer og evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering"

Transkript

1 Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006 Nye styringsformer og evaluering

2 Evalueringskonference 2006 Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d september 2006 på Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Konferencens tema er»nye styringsformer og evaluering«. Prisen for konferencen er 3.450,00 kr. for medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab og 3.995,00 kr. for ikke-medlemmer. Prisen for studentermedlemmer er 2.300,00 kr. Prisen inkluderer overnatning mellem fredag og lørdag, morgenmad, konferencemateriale, kaffe/te, frokost fredag og lørdag samt konferencemiddag fredag aften. Torsdag den 14. september vil der, ligesom sidste år, være mulighed for at deltage i en række professionelle udviklingsseminarer. Indholdet fremgår af programmet. For medlemmer vil prisen for et halvdagsseminar være 800,00 kr. og for heldagsseminaret 1.600,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være henholdsvis 1.150,00 kr. og 2.300,00 kr. Det maksimale antal deltagere i de enkelte udviklingsseminarer er 40. Registrering af tilmeldinger foregår efter»først-til-mølle-princippet«. Det er desuden muligt at bestille middag torsdag aften samt overnatning mellem torsdag og fredag. Den samlede pris for middag og overnatning er 1.345,00 kr. Tilmelding til konferencen og de professionelle udviklingsseminarer sker ved at indsende den vedlagte tilmeldingsblanket til foreningens sekretariat hurtigst muligt og senest d. 1. juli Herefter vil en faktura blive eftersendt. Som noget nyt giver DES tilskud til 10 studerende, som får mulighed for at komme med til konferencen d september til reduceret pris 500,00 kr.. For at komme i betragtning ved tildelingen af tilskud skal du lave en kort beskrivelse af, hvordan du gennem dit studium eller på anden vis beskæftiger dig med evaluering og, begrunde, hvorfor du gerne vil deltage i evalueringskonferencen. Ansøgningen skal være Dansk EvalueringsSelskab i hænde senest d. 1. juni Programmet har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Scandic Bygholm Park i Horsens. Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på -adressen På hjemmesiden kan du læse mere om selskabet og dets aktiviteter. Sidste frist for tilmelding er 1. juli Konferencen er tilrettelagt af: Bertil Michael Mahs, Kvalitetsafdelingen Århus Amt Martin Flensted-Jensen, Århus Kommune Britt Sulsbrück, Arbejdsmarkedsstyrelsen Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management Hans-Henrik Grieger, Ambios Julia Salado-Rasmussen, sekretariatet for DES 2

3 Nye styringsformer og evaluering Den offentlige sektor står netop nu overfor den største reform i over 30 år. I disse måneder står kommunale fusioner og overtagelse af amtskommunale opgaver meget højt på dagsordenen i den offentlige sektor. Det er naturligvis en forandringsproces, som påvirker såvel de ansatte i de offentlige organisationer som borgerne. Kommunalreformen er imidlertid også en anledning til at gentænke en række af de styringsmodeller, der har vundet udbredelse i stat og kommuner i de seneste år. Staten og kommunerne har således gennemløbet flere generationer af styringsmodeller siden begyndelsen af 1980 erne fra den traditionelle rammestyring over mål- og rammestyring til introduktionen af mål- og resultatstyring, som har været en fremherskende styringsmodel siden sidst i 1990 erne. Til trods for dette fokus på styringstilgange samt den væsentlige udbredelse af evalueringspraksis i den offentlige sektor påpeger såvel politikere som embedsmænd i dag, at der mangler reel viden om effekterne af de indsatser, som sættes i værk populært sagt er evalueringens dokumentation af effekterne ikke blevet koblet på styringskæden. Det er dette skisma, som årets evalueringskonference sætter i fokus: Hvordan kan evalueringspraksis bidrage til styring? Og hvordan kan styringspraksis bidrage til evaluering? Årets evalueringskonference tager tre temaer under behandling. For det første introduceres forskellige styringsmodeller, som giver bud på løsningen af ovenstående skisma. For det andet undersøges udfordringerne i forhold til de målemetoder, som kan anvendes. Og for det tredje diskuteres den evalueringskapacitet, som er nødvendig for at kunne anvende evaluering i styringen. Styring Konferencen byder på en række oplæg om styringstilgange, som på forskellig vis søger at gøre dataproduktion og løbende vurdering af indsatsen og dens effekter til en integreret del af styringen. På konferencen vil foredragsholderne således præsentere og diskutere forskellige styringstilgange såsom performance management, akkreditering og kvalitetsstandarder. Måling I de seneste år er der imidlertid også blevet rejst en diskussion om de målemetoder, som anvendes i evalueringen af en indsats effekter. - Alternativt kan et (provokerende) spørgsmål rejses: Hvad nytte har evalueringer, hvis fundene ikke kan anvendes i den løbende styring og forbedring af indsatsen? Derfor vil der på evalueringskonferencen også være oplægsholdere, som fra forskellige vinkler anvender vidensbaserede tilgange til evaluering, ligesom andre oplægsholdere vil sætte dette perspektiv under kritisk lup. Kapacitet Endelig må man stille spørgsmålet: I hvilket omfang har offentlige (og private) aktører opbygget en evalueringskapacitet, hvor de fuldt ud udnytter evalueringens potentiale, når de etablerer præstationsmålinger eller bestiller, gennemfører og anvender evalueringer? Denne kapacitet må vel anses for at være en forudsætning for at stille de rette spørgsmål og for at få de rette data, der kan informere og påvirke den daglige styring? Oplægsholderne på dette års evalueringskonference vil derfor bl.a. beskæftige sig med de seneste års udvikling af evalueringslandskabet i både et nationalt og internationalt perspektiv. 3

4 Program Torsdag 14. september Registrering Professionelle udviklingsseminarer Seminar 1: Ray Rist,Verdensbanken: Designing and Building Performance-Based Monitoring and Evaluation Systems: A Tool For Managing Project, Programs and Policies Seminar 2: Gunnar Gjelstrup, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter: Pragmatisk evaluering af kommunesammenlægningsprocesser Seminar 3: Maria Appel Nissen, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet: Virkningsevaluering Frokost Seminar 1 fortsættes Seminar 4: Michael Rosholm, Institut for Økonomi, Århus Universitet: Kvantitativ effektmåling Seminar 5: Nils Boesen, Nils Boesen a/s: Organisationsudvikling i udviklingsbistand: Hvordan måler vi det, som gerne vil forblive umåleligt? ? Middag Fredag 15. september Registrering Velkomst og plenumoplæg ved formanden for DES, Erik Albæk Pause Plenum: Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet: Evaluering i og af styring, styring i og af evaluering Frokost og check in på hotellet Plenum: Sven Åge Westphalen, Styrelsen for Social Service: Borgerens behov tilgodeses bedst, når myndigheder beslutter, og leverandører leverer på basis af viden om effekter Pause Parallelsessioner Session 1: David Hunter, Edna McConnell Clark Foundation og Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management: Building and Implementing Government Capacity to Deliver Social Good: The Seven Deadly Sins as Seen from an Evaluation Perspective - and How to Avoid Them 4

5 Session 2: Torben Mogensen, Hvidovre Hospital, Hovedstadens Sygehusfællesskab, og Peter Ulholm, Videncenter for Kompetencer, Ledelse, Evaluering og Organisation, CVU København og Nordsjælland: Benchmarking: Akkreditering. Session 3: Camilla Blæsbjerg og Louise Seidler Johansen, Arbejdsmarkedsstyrelsen: Projekt Hurtigt i gang : Randomiseret kontrolleret forsøg på beskæftigelsesområdet. Session 4: Olaf Rieper, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, og Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet: Evidensbevægelsen Pause Plenum: Ray Rist, Verdensbanken: Evaluation and Democracy: Making Sense of this New Era Pause Generalforsamling i DES ? Konferencemiddag med underholdning Band: Efter succesen sidste år præsenterer DES endnu engang saxofonisten og sangeren Michael Bladt (Klüvers Big Band m.fl.), som atter, med baggrund i det professionelle århusianske musikmiljø, har samlet en håndfuld dygtige musikere omkring sig i dette sejt svingende orkester, der spiller populære hits fra Beatles til Britney Spears med adskillige omveje over jazz, latin og rock n roll. Bandet tæller, udover forsanger og saxofonist Michael Bladt, trommer, bas og klaver. Lørdag 16. september Plenum: David Hunter, Edna McConnell Clark Foundation: Building Evaluation Capacity Locally to Create, Sustain, and Expand Social Good Pause Parallelsessioner Session 5: Peter Dahler-Larsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet: Performance Paradox og ukonventionelle virkninger af evaluering. Session 6: Kjeld Møller Pedersen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet: Kan erfaringerne med kontrollerede forsøg på sundhedsområdet bruges i andre sektorer? Session 7: Stine Petersen og Jan Alder, Landsforeningen af opholdssteder, boligtilbud og skolebehandlingstilbud: Akkreditering i LOS Session 8: Olaf Rieper, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, og Ray Rist, Verdensbanken: Development in policy and programme evaluation in recent years and perspectives for the future in Denmark - and globally Pause Plenum: Thomas Pallesen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: Strukturreformen Afslutning af konferencen ved konferencekomiteens formand Bertil Michael Mahs Afsluttende frokost 5

6 Oplæg i plenum Oplæg 1 Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet: Evaluering i og af styring, styring i og af evaluering Styring kan ske via en vifte af styreformer. Der er i den offentlige sektor i de senere år udviklet en styringspraksis, der i langt højere grad end tidligere inkluderer evaluering. Antallet af evalueringsformer er parallelt hermed forøget betydeligt. Nogle evalueringsformer, f.eks. akkreditering, auditering og benchmarking, er ikke blot et delelement i styring, men har i sig selv karakter af styring. Oplægget vil sætte fokus på relationen og samspillet mellem evaluering og styring, herunder på hvordan relationen har udviklet sig over tid, hvor vi står i dag, og hvordan udviklingen ser ud til at tegne sig i årene, der kommer. Hanne Foss Hansen er professor i offentlig forvaltning og organisation på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Hun har i en årrække forsket i evalueringspraksis og er forfatter til flere bøger og en lang række artikler om evaluering. Hun har også i flere sammenhænge praktiseret evaluering. Hun er p.t. i samarbejde med Olaf Rieper, AKF, i gang med et forskningsprojekt om metaevaluering og evidensbaseret politik- og praksisudvikling. Oplæg 2 Sven-Åge Westphalen, Styrelsen for Social Service: Borgerens behov tilgodeses bedst, når myndigheder beslutter, og leverandører leverer på basis af viden om effekter De væsentligste forudsætninger for at sikre borgeren den bedst mulige afgørelse og indsats er, 1) at viden om effekt bliver efterspurgt, 2) at et stringent begrebsapparat muliggør indsamling af data, 3) at dataindsamling sker løbende og automatisk, 4) at data kan gøres til genstand for forskning, 5) at viden om effekt genereres og formidles, og 6) at viden om effekt benyttes til løbende justering af beslutningsprocedurer og indsatser. Dette stiller krav til såvel myndighed som leverandør. Tilsvarende stiller det krav til centralforvaltningen, hvis viden skal udvikles, afprøves og udbredes. Sven-Åge Westphalen er udviklingschef i Styrelsen for Social Service, hvor han er ansvarlig for blandt andet styrelsens ad hoc undersøgelser, effektmåling, begrebsudvikling samt databaser, herunder den igangværende udvikling af Tilbudsportalen, en oversigt over leverandører på det sociale område. Oplæg 3 Ray C. Rist, Verdensbanken: Evaluation and Democracy: Making Sense of this New Era There is an arena in which evaluation is now increasingly directly and deeply involved the public arena. This is in contrast to traditional thinking of evaluation being in the arenas of either producers and users or in the policy and political administrative areas. We think of evaluation being for stakeholders or for the middlemen of bureaucrats, public managers, policy analysts, and senior officials. But to view evaluation as a public good means that there are new groups of end users whom evaluators have not addressed in their work especially citizens. Evaluation is coming into public life and in turn, public life is changing evaluation. This presentation will discuss these forces shaping evaluation now in the context of democratic societies. 6

7 Ray C. Rist is a Senior Evaluation Officer in the World Bank, Washington, DC USA. His previous position in the Bank was as Evaluation Advisor and Head of the Evaluation and Scholarship Unit of the World Bank Institute. His career has included fifteen years in the United States Government with appointments in both the Executive and Legislative branches Dr. Rist was the Senior Fulbright Fellow at the Max Planck Institute in Berlin, Germany in 1976 and He has authored, edited, or co-edited 25 books, written more than 135 articles, and has lectured in more than 70 countries. He serves on the editorial boards of nine professional journals. Oplæg 4 David Hunter, Edna McConnell Clark Foundation: Building Evaluation Capacity Locally to Create, Sustain, and Expand Social Good Drawing on a parallel from the Bible on Babylon s Israelite Assimilation Program, the speaker asserts that building evaluation capacity is a central ingredient for building, sustaining and expanding the social good. The presentation will address the following elements as central in the process. How Evaluation Can Play a Central Role: It Starts with a good Theory of Change: Necessary ingredients in Government Program Theory of Change are: Specified domain(s) targeted for change, outcome objectives with measurable indicators, codified intervention(s), and the organizational capacity to deliver the intervention(s). What key Organizational Capacities should be in place in effective Government Programs that create, deliver, and sustain social value. How Evaluators Often are Part of the Problem - A Closing Note About Randomized Control Trials David Hunter is a cultural anthropologist and Director of Evaluation at the Edna McConnell Clark Foundation, which selects, invests in, and supports nonprofit organizations serving lowincome youth in the USA. His specialty is conducting capacitybuilding theory of change workshops, and helping organizations to design and implement performance management systems. Oplæg 5 Thomas Pallesen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: Strukturreformen Med udgangspunkt i en evaluering og en analyse af Strukturkommissionens betænkning belyses behovet for reformen af den offentlige sektor, og der gives et bud på de udfordringer, der som følge af reformen tegner sig på det nye kommunale og regionale landskab. Thomas Pallesen er lektor på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Han har i en årrække beskæftiget sig med styringsog ledelsesforhold i den offentlige sektor, specielt med fokus på amtslige og kommunale forhold. Han udarbejdede en evaluering af kommunalreformen fra 1970 til Folketingets Magtudredningsprojekt. 7

8 Parallelsessioner Session 1 David Hunter, Edna McConnell Clark Foundation and Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management: Building and Implementing Government Capacity to Deliver Social Good: The Seven Deadly Sins as Seen from an Evaluation Perspective - and How to Avoid Them Drawing on examples from the U.S. and Denmark the speakers elaborate on the government sins in the delivery of the social good, and suggest practices to avoid perpetuating them. The sins under scrutiny are: First Sin: Implementing Government Programs with No Evidence that They Will or Can Work Second Sin: Implementing Programs with Nonexistent or Weak Theories of Change (that must address organizational capacities and resources, as well as program features) Third Sin: Reducing Evaluation Systems to Accountability Systems Fourth Sin: Drive-By Evaluations in Service of Accountability Fifth Sin: Premature External Evaluations Sixth Sin: Building Top-Down, Control-Oriented Performance Management Systems Seventh Sin: Failing to Conduct Rigorous External Evaluations When They are Necessary and Appropriate David Hunter. Se præsentation ovenfor. Manager Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management, is responsible for Rambøll Management s consulting services within the social sector. He is also responsible for internal evaluation capacity building within the Rambøll Management Group. He has carried out numerous evaluations in Denmark and abroad. Steffen has published a number of articles on performance management and evaluation capacity building. He is also a board member of the Danish Evaluation Society. Session 2 Torben Mogensen, Hvidovre Hospital, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Peter Ulholm, Videncenter for Kompetencer, Ledelse, Evaluering og Organisation (KLEO), CVU København og Nordsjælland: Benchmarking: Akkreditering. Der har gennem mange år været gjort forsøg på at sammenligne kvaliteten på de forskellige sygehuse. Der har været opstillet mange modeller på det økonomiske område, men det har knebet på det sundhedsfaglige. Problemerne på det sundhedsfaglige område skyldes, at man ikke har fundet en tilfredsstillende model til at korrigere resultatet af behandlingerne med patienternes tilstand inden de kommer til behandling. De forsøg, der er gjort indtil nu, er samlet i det Nationale Indikator Projekt samt de kliniske databaser. I fremtiden må man håbe, at behandlingerne koncentreres på færre afdelinger, hvilket vil medføre, at antal behandlinger stiger. Derved kan usikkerheden omkring patienternes tilstand blive væsentlig mindre. I H:S har vi arbejdet med et klinisk målesystem, som gør det muligt at se en afdelings resultater og sammenligne dem med de øvrige H:S hospitaler. En anden måde at måle kvalitet på er akkreditering. Akkrediteringen, som vi kender den i dag, fokuserer på processer og ikke på behandlingsresultater. Derfor er akkreditering ikke egnet til at drage sammenligninger mellem hospitaler. På sessionen vil blive gennemgået både Det Nationale Indikator Projekt samt erfaringerne med akkreditering fra H:S. 8

9 Torben Mogensen, dr.med., lægelig direktør på Hvidovre Hospital. Medlem af regeringens rådgivende udvalg vedr. sygehusstrukturen Peter Ulholm, lærer, cand.pæd. et art., videncenterleder i Videncenter for Kompetencer, Ledelse, Evaluering og Organisation (KLEO) Session 3 Camilla Blæsbjerg og Louise Seidler Johansen, Arbejdsmarkedsstyrelsen: Projekt Hurtigt i gang : Randomiseret kontrolleret forsøg på beskæftigelsesområdet Trenden inden for politikudvikling i den offentlige sektor er, at forslag til nye lovgivnings initiativer skal være veldokumenterede og baseret på analyser og tidligere erfaringer. Én metode til at dokumentere erfaringer og effekter af en indsats er et kontrolleret forsøg med kontrolgruppe. For at undersøge effekten af en tidlig indsats overfor ledige har Arbejdsmarkedsstyrelsen derfor iværksat projekt Hurtigt i gang. Formålet med projekt Hurtigt i gang er at afprøve, om korttidsledigheden kan reduceres ved at sætte målrettet ind med jobsøgning og aktivering tidligt i ledighedsforløbet. Halvdelen af forsikrede nyledige i to AF-regioner er i en 4 måneders periode visiteret til projektet, hvor de får en intensiveret indsats med afklarings- og jobsøgningsforløb, hyppig kontakt og tidlig aktivering. De øvrige nyledige får samme indsats som i dag og fungerer som kontrolgruppe. Oplægget præsenterer den anvendte metode og evalueringskoncept samt belyser, hvordan projektet i praksis er gennemført. Herudover præsenteres de udfordringer, det har givet at arbejde med et kontrolleret forsøg inden for et lovgivningsreguleret og højpolitisk område med mange forskellige interessenter, samt hvilke forskelle der indtil videre har vist sig i resultaterne for deltager- og kontrolgruppen. Camilla Blæsbjerg, cand.scient.pol., og Louise Seidler Johansen, cand.scient.adm., er begge ansat som fuldmægtige i Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS). Udover projekt Hurtigt i gang beskæftiger de sig bl.a. med udvikling og gennemførelse af policy-projekter i forbindelse med nye beskæftigelsespolitiske initiativer samt udvikling og design af de nye jobcentre og pilotjobcentre. Session 4 Olaf Rieper, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, og Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet: Evidensbevægelsen Evidens baseret på metaevalueringer og systematiske forskningsoversigter er i stigning, ideologisk og institutionelt, på evalueringshimmelen. På grundlag af et igangværende forskningsprojekt vil der blive fremlagt foreløbige resultater om, hvordan evidensbevægelsen er kommet til Danmark, hvordan den er organiseret, og hvad der karakteriserer dens arbejdsform. Vi vil diskutere, hvordan den øgede interesse for evidens kan forklares og tolkes. Er evidensbevægelsen udtryk for en ny form for vidensproduktion? Er den et nyt lag i den New Public Management inspirerede forvaltningspolitik, der er rullet frem 9

10 Parallelsessioner siden starten af 1980 erne? Er den en ny legitimeringsstrategi for professionerne? Og/eller er den udtryk for en opblussen af en gammel metodestrid? Olaf Rieper er forskningsleder i Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) med forskningsområde i offentlig organisering og evaluering. Han har gennemført evalueringer på flere sektorområder og for EU Kommissionen. Han har skrevet en række lærebøger og håndbøger om forskningsmetoder og evalueringspraksis. Olaf Rieper var formand for Dansk EvalueringsSelskab fra Hanne Foss Hansen. Se præsentation ovenfor. Session 5 Peter Dahler-Larsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet: Performance Paradox og ukonventionelle virkninger af evaluering. Når evaluering i stigende grad søges integreret i styringskoncepter og organisationsopskrifter, bliver der så også mere styr på anvendelsen af evaluering? Eller øges også de utilsigtede, ukonventionelle og paradoksale virkninger af evaluering i samme takt? I denne session ser vi på nogle af de nyeste bidrag inden for evalueringsforskningen angående disse typer af virkninger. Vi ser på sådanne spørgsmål som: Hvordan og hvorfor har diskussionen af anvendelse af evaluering flyttet sig de senere år? Hvordan kan man sætte de ukonventionelle anvendelsesformer på begreb, f.eks. i form af performance paradox, indikatorfiksering, utilsigtede virkninger mm.? Hvilke forhold kan tænkes at afgøre, om disse virkninger bliver stærke eller svage i en given evalueringssituation? Hvilken praktisk relevans har det at tage disse anvendelsesformer i betragtning? Peter Dahler-Larsen, ph.d., er professor på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet i Odense, præsident i European Evaluation Society og koordinator på Syddansk Universitets masteruddannelse i evaluering. Han er blandt andet forfatter til Den Rituelle Refleksion om evaluering i organisationer, Evaluering og Magt samt Evalueringskultur et begreb bliver til. Han vil medbringe et internationalt bogkapitel om denne sessions emne. Session 6 Kjeld Møller Pedersen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet: Kan erfaringerne med kontrollerede forsøg på sundhedsområdet bruges i andre sektorer? På sundhedsområdet er der en lang tradition for at bruge randomiserede forsøg til at vurdere effekten af nye behandlinger og interventioner i øvrigt. Der er opbygget et evidens-hierarki med det randomiserede forsøg øverst og anekdoterne nederst. Resultaterne fra kontrollerede forsøg bruges rutinemæssigt i forbindelse med sundhedsøkonomernes omkostning-effekt eller omkostnings-nytte-analyser. Spørgsmålet er, om nogle af disse erfaringer med fordel kan overføres til fx det sociale område eller uddannelsesområdet: dels erfaringerne med mere raffinerede varianter af det kontrol- 10

11 lerede forsøg, dels indholdet af og tanken med evidens-baserede beslutninger. Kjeld Møller Pedersen er professor i sundhedsøkonomi- og politik ved Syddansk Universitet, hvor han bl.a. har beskæftiget sig med cost-effectiveness analyse, værdisætning af sundhed samt analyse af reformer i sundhedsvæsenet. Allerede sidst i halvfjerdserne og først i firserne publicerede han om evaluering i socialsektoren. Kjeld Møller Pedersen har været ansat som amtssundhedsdirektør i Vejle Amt ( ) og koncerndirektør i LEGO Gruppen ( ). Session 7 Stine Petersen og Jan Alder, Landsforeningen af opholdssteder, boligtilbud og skolebehandlingstilbud: Akkreditering i LOS LOS udvikler en akkrediteringsmodel, der skal sikre, udvikle og dokumentere kvalitet i indsatsen på private sociale tilbud. Eller kort sagt: Ekstern dokumentation for, at man gør det, man siger, man gør. Akkrediteringsmodellen udvikles af LOS i tæt samarbejde med 88 af foreningens medemmer, der indgår i akkrediteringsprojektets faglige netværk. Projektleder Jan Alder og udviklingskonsulent Stine Pedersen fra LOS, vil fortælle om udviklingsarbejdet, tankerne bag igangsætningen af akkrediteringsprojektet og de foreløbige erfaringer, der er i forbindelse med afprøvningen af de akkrediterings standar der, som modellen indeholder. Jan Alder er projektleder og Stine Pedersen er udviklingskonsulent i Landsforeningen af opholdssteder, boligtilbud og skolebehandlingstilbud (LOS). Session 8 A discussion between Ray C. Rist, the World Bank, and Olaf Rieper, AKF, and with the participants in the session: Development in policy and programme evaluation in recent years and perspectives for the future in Denmark - and globally In International Atlas of Evaluation (edited by J-E Furubo, R. C. Rist and R. Sandahl), Transaction Publishers 2002, the changes of evaluation of public policy during the 1990 es were described and examined in 22 countries (including Denmark) and a number of international organisations. The pace of changes in the evaluation field seems to have continued during the last 5 years. The discussion will highlight some of these recent changes and focus on Denmark in an international perspective. What are the upcoming themes? The institutionalisation of evidence-based evaluations and performance measurement, the monitoring and evaluation as a tool for metagovernance, the challenges of performance monitoring based on outcome measures and not output are some examples of themes to be discussed - and many more themes will be on the agenda. Ray C. Rist. Se præsentation ovenfor Olaf Rieper. Se præsentation ovenfor. 11

12 Professionelle udviklingsseminarer Alle seminarer kører som halvdagsseminarer på nær seminar 1, der er heldags. Fra kl til gennemføres udviklingsseminar 2 og 3. Fra kl til gennemføres udviklingsseminar 4 og 5. Udviklingsseminar 1 gennemføres fra til med en times pause fra til Udviklingsseminar 1 Ray C. Rist, Verdensbanken: Designing and Building Performance-Based Monitoring and Evaluation Systems: A Tool For Managing Project, Programs and Policies A one-day workshop is offered by Ray C. Rist of the World Bank s Independent Evaluation Group (IEG) on performancebased monitoring and evaluation. This workshop is targeted those interested in performance management and performance measurement and aims to: 1) improve awareness of why performance-based monitoring and evaluation is important for good public sector management; 2) strengthen knowledge of practical concepts and tools in applying M&E within the organization and; 3) provide the beginnings of skill building to support the designing and building of useful performance-based M&E systems. The curriculum will address how to monitor and measure program performance and results as well as how to develop good program baseline information. Other topics will include how to develop good performance indicators and the role of building valid data collection and data monitoring systems. A mix of lectures and break-out group exercises will support participant learning. Table of Contents 1. Introduction to the Workshop 2. Introduction to Monitoring and Evaluation 3. Conducting a Readiness Assessment 4. Agreeing on Performance Outcomes to Monitor and Evaluate 5. Selecting Key Indicators to Monitor Outcomes 6. Establishing Baseline Data on Key Indicators 7. Planning for Improvement Selecting Realistic Targets 8. Building a Monitoring System 9. Reporting Your Findings 10. The Role of Evaluation 11. Making Better Policy Decisions Using Your Findings 12. Institutionalizing the M&E Systems Within Your Organization Ray C. Rist. Se præsentation ovenfor Udviklingsseminar 2 Gunnar Gjelstrup, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter: Pragmatisk evaluering af kommunesammenlægningsprocesser I de igangværende kommunesammenlægnings- og regionaliseringsprocesser kan evaluering, hvis den bliver grebet rigtigt an, komme til at spille en væsentlig og konstruktiv rolle. Det står nu klart, at det bliver en særdeles stor udfordring i praksis at skabe 12

13 fremtidssikrede og bæredygtige kommuner og regioner, både økonomisk, fagligt og demokratisk. Og på en måde så borgerne mærker en forskel til det bedre. Fokus i en pragmatisk evalueringsmodel er at skabe forvisning om, hvordan handlemønstre kan udvikles, så de skaber en forskel til det bedre. Udviklingsseminarets formål er at træne den enkelte deltagers færdigheder i pragmatiske evalueringer af kommunesammenlægnings- og regionaliseringsprocesser. Seminaret tager udgangspunkt i det særlige ved et pragmatisk evalueringsparadigme og et pragmatisk perspektiv på evalueringsmodeller. Hovedvægten vil være på pragmatisk evaluering i praksis, herunder det særlige ved evalueringsdesign, dataindsamling, analyse og formidling. Målgruppen er nøglepersoner med ansvar for systematisk erfaringsopsamling i kommuner og amter under sammenlægning samt konsulenter med opgaver som eksterne evaluatorer. Gunnar Gjelstrup er cand. scient. pol. og lektor i offentlig forvaltning og ledelse ved RUC. Han har erfaringer som evalueringsforsker ved AKF, lederudviklingskonsulent ved Danmarks Forvaltningshøjskole og fra praktisk forvaltning. Han har fulgt kommunesammenlægnings- og regionaliseringsprocesserne indgående i en årrække og undervist/vejledt i evaluering i praksis i talrige sammenhænge. Udviklingsseminar 3 Maria Appel Nissen, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet: Virkningsevaluering Kurset om virkningsevaluering består af en kombination af teori, praktiske eksempler, refleksionsspørgsmål i plenum og gruppediskussion. Kurset indledes med teoretiske og praktiske refleksioner over udviklingen inden for evalueringsforskning og aktuelle styrings- og evalueringstendenser. Der gives et bud på et centralt vidensproblem i forhold til styring og evaluering. Deltagerne vil dernæst få en indføring i virkningsevaluering som tilgang og model. Der vil blive givet et konkret eksempel på, hvordan virkningsevaluering kan anvendes. Eksemplet tager udgangspunkt i Det Sociale Indikator Projekt, der sigter på at evaluere kvalitet og virkninger af indsatsen overfor anbragte unge på døgninstitution/opholdssted. Endelig vil kurset rumme en gruppediskussion under temaet videnproblemer og evaluering i praksis, hvor deltagerne kan bidrage med egne problemstillinger, diskutere evalueringsmuligheder og evt. formulere spørgsmål til kursusholder. Gruppediskussionen opsamles og reflekteres i plenum. Ved undervisningen vil deltagerne få udleveret et undervisningsmateriale bestående af kopi af overheads, et kort resume af kursusholders oplæg samt oplæg til gruppearbejde. Maria Appel Nissen er adjunkt på Aalborg Universitet, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, og er tilknyttet Det Sociale Indikator Projekt, Århus Amt, Kvalitetsafdelingen. tlf

14 Professionelle udviklingsseminarer Udviklingsseminar 4 Michael Rosholm, Institut for Økonomi, Århus Universitet: Kvantitativ effektmåling Der er mange, både gode og mindre gode, måder, hvorpå man kvantitativt kan måle effekten af en indsats. Jeg vil tage udgangspunkt i det simple effektmål, som anvendes i styringen af den aktive arbejdsmarkedspolitik, og vise, hvorledes dette mål giver fejlagtig information. Dernæst vil jeg gennemgå de oftest anvendte seriøse metoder til kvantitativ effektmåling; de eksperimentelle teknikker, matching, varianter af varighedsmodeller, naturlige eksperimenter osv., det hele naturligvis krydret med eksempler. Gennemgangen vil være intuitiv, det vil sige (næsten) uden brug af formler. Michael Rosholm er forskningsprofessor i økonomi ved Aarhus Universitet og på AKF. Han er desuden medlem af formandsskabet for Det Økonomiske Råd, tilknyttet Akademiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID) og Center for Economic and Business Research (CEBR). Han forsker blandt andet inden for området effektmåling af den aktive arbejdsmarkedspolitik. Udviklingsseminar 5 Nils Boesen, Nils Boesen a/s: Organisationsudvikling i udviklingsbistand: hvordan måler vi det som gerne vil forblive umåleligt? Desværre bliver de gode og dårlige erfaringer med kapacitetsopbygning ikke systematisk opsamlet og anvendt. Evalueringsmetoder på feltet har oftest været narrative, eller de har været ude af stand til at håndtere bløde områder og data. På workshoppen præsenteres og diskuteres en evalueringsmetode, udviklet for Danida, som søger at adressere disse problemer ved 1) at bruge organisationers services/produkter som proxier for kapacitet; 2) at anerkende, at konteksten spiller en betydelig rolle; 3) at tage højde for politiske aspekter og tilstedeværelsen af mangfoldige aktører med positive og negative interesser i de forandringsprocesser, som kapacitetsudvikling indebærer. Evalueringsmetoden indskriver sig i den realistiske tradition, og en indledende feltafprøvning af metoden (i Ghana) synes at bekræfte dens potentiale. Nils Boesen er selvstændig konsulent og har siden 1987 arbejdet med organisation og ledelse i forbindelse med udviklingssamarbejde i Asien, Afrika og Latinamerika. Han har bl.a. deltaget i en række store evalueringer for Verdensbanken, herunder evaluering af Bankens bidrag til PRS (Poverty Reduction Strategies) og Bankens støtte til såkaldt svage stater. Derudover har han skrevet om kapacitetsopbygning for bl.a. Verdensbanken, EU, Danida og den Internationale Føderation af Røde Kors og Røde Halvmåne Selskaber. Kapacitetsudvikling er blevet et centralt begreb i udviklingsbistanden. Hensigten er god nok: Uden opbygning af lokal kapacitet bliver samfund og organisationer ikke i stand til at tage vare på deres egen udvikling. 14

15 15

16 Institutionelle medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab AKF Arbejdstilsynet BUPL Capacent A/S Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Copenhagen DC Copenhagen Economics Aps COWI A/S Cubion A/S CVU Jelling CVU Nordjylland CVU Sjælland CVU Vita Danidas Evalueringssekretariat Danmarks Evalueringsinstitut Danmarks Grundforskningsfond Danmarks Statistik Dansk Sygeplejeråd Den Sociale Højskole i Århus DISCUS A/S DMA/Research ECO-Analyse A/S Ementor Business Consulting Execon Informatik A/S FOA Forsvarskommandoen, Udviklingsstabens Optimeringssektion Frederiksberg Seminarium Gentofte Kommune, Social og Sundhed Greve Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen Græsted-Gilleleje Kommune Hedeselskabet Miljø og Energi A/S Hillerød Kommune, Børn og kultur HK/Stat Danmark Institut for Konjunktur-Analyse Institut for Læring, Aalborg Universitet Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter Institut for Serviceudvikling Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet Jysk Center for Videregående Uddannelse (JCVU) Katalyst ApS KLEO, Center for Kompetencer, Ledelse, Evaluering og Organisationsudvikling, CVU København og Nordsjælland Kolding Pædagogseminarium Kommunernes Revision Konsulentkompagniet APS Kvalitetsenheden i Økonomi- og Sekretariatsafdelingen under Psykiatri- og Socialforvaltningen, Københavns Amt Københavns Amt, Sundhedsforvaltningen Københavns Kommune, FAF, 7. Kontor Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen Københavns Statistiske Kontor MarselisborgCentret Metode- og Dokumentations Centret, Århus Amt MUUSMANN Research & Consulting NIRAS Konsulenterne Oxford Research A/S RAMBØLL Management Rigsrevisionen Skole- og Socialsekretariatet, Vestsjællands Amt Social- og Sundhedsforvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforskningsinstituttet Socialforvaltningen, Århus Kommune Socialministeriet Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Socialt Udviklingscenter Sociologisk Analyse - Epinion A/S Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Storstrøms Amt. Uddannelses- Udviklings- og Forskningsafdelingen. Social- og Psykiatriforvaltningen Styrelsen for Social Service Sygeplejeskolen i Århus Sønderjyllands Amt, Sundhedsafdelingen Udviklingscenter for Specialrådgivning UdviklingsForum Udviklingssekretariatet, Hørsholm Kommune Undervisningsministeriet UNI-C, Statistik og Analyse Viborg Amt, Social- og Psykiatriforvaltningen Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte Voksen Pædagogisk Center, Københavns Kommune Ældreområdet, Purhus Kommune Økonomistyrelsen Århus Amts Service- og kvalitetskontor Grafisk Service, Århus Amt

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Indledning Thisted Kommune og Aalborg Universitet har igangsat

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d.

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. Kvalitet & evaluering Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. 1 To spørgsmål Hvad der sker når spørgsmålet om dokumentation er afgørende for, hvad der får status af kvalitet? Et kik i maskinrummet! Hvilke muligheder

Læs mere

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING Adfærdsvidenskab en vej til bedre regulering Fredag den 24. november 2017 inviterer Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Den strategisk platform

Den strategisk platform DSKSs årsmøde, Nyborg Strand 11.01.13 Workshop-tema: Hvordan styrke vi evidensen bag nationale mål for kvalitet og patientsikkerhed Den strategisk platform Editorial Is quality of care improving in the

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A P R I L 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 D A N S K E V A L U E R I N G S - S E L S K A B S K O N

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Årsmøde 2008 for studie- og erhvervsvejledere ved DE Videregående uddannelser

Årsmøde 2008 for studie- og erhvervsvejledere ved DE Videregående uddannelser ... Årsmøde 2008 for studie- og erhvervsvejledere ved DE Videregående uddannelser Årsmødets temaer: 1) De nye krav til gennemførelsesvejledning i videregående uddannelser 2) Den internationale dimension

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Hvordan kan man evaluere effekt?

Hvordan kan man evaluere effekt? Hvordan kan man evaluere effekt? Dato 26.01.2012 Dette notat giver en kort introduktion til to tilgange til effektevaluering, som er fremherskende på det sociale område: den eksperimentelle og den processuelle

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer Mickael Bech Direktør, professor Gammel vin på nye flasker? 2 Hvad er værdibaseret styring? Måling af og opfølgning på outcome

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Program. Unge og Museer. Seminar 2012. København 16.04.12-17.04.12

Program. Unge og Museer. Seminar 2012. København 16.04.12-17.04.12 Program Unge og Museer Seminar 2012 København 16.04.12-17.04.12 16.04.12 mandag 09:30-10:30 INDSKRIVNING - kaffe og croissanter Statens Museum for Kunst Sølvgade 48-50 1307 København K 10:30 Præsentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Effektmåling 2. Hurtigt i gang. Evaluering af et forsøg med en tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats

Effektmåling 2. Hurtigt i gang. Evaluering af et forsøg med en tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats Effektmåling 2 Hurtigt i gang Evaluering af et forsøg med en tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats Effektmålinger Formål med pjecerne Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser,

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser?

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2017 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent,

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse.

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse. Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse..læringsspor i klinikken. www.sygeplejerskeprojektet.dk Fra 2011 til 2017 følger vi

Læs mere

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn, Terminal..

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab kan klare alt: Fra ledighed til ligtorne En smart trend eller gammel vin på nye flasker?

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus Competitive Intelligence Analysis Seminars København 23. maj 2007 24. maj 2007 Intelligence and for the Strategy Process - Learn practical understanding of how to apply the methods. Understanding the future

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser En databaseret model for kvalitetsudvikling Dansk Evalueringsselskabs Årskonference Kolding, 8. september 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Hvad er vi forpligtet til: Universitetet skal give forskningsbaseret undervisning, samt sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere