Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 1999"

Transkript

1 Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 1999 Skov- og Naturstyrelsen Miljø- og Energiministeriet 2000

2 Titel "Bygningsfredning og Bevaring - Årsberetning 1999" Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen Miljø- og Energiministeriet 2000 Manuskript Mag. art. Elisabeth Buchwald Foto Skov- og Naturstyrelsen Redaktion Mag. art. Elisabeth Buchwald Grafisk tilrettelæggelse Fuldmægtig Kurt Boye Jensen Tryk Skov- og Naturstyrelsen Papir Cyclus Office 90g (100% genbrug) Oplag Genoptryk: 200 eksemplarer Henvendelse vedrørende publikationen Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Telefon og Naturstyrelsen.dk Hjemmeside: 2

3 INDHOLD FORORD... 4 KORT OVER FREDNINGSSAGER OG KOMMUNETATLAS FREDNINGSBESLUTNINGER Smedegade 29, Ærøskøbing Kommune... 6 Korshage Fjordvej 1, Nykøbing-Rørvig Kommune... 7 Trækbanen 2, Helsingør Kommune, "Hammershøj"... 8 Dronningens Tværgade 7, Københavns Kommune... 9 Margretheholm, Københavns Kommune, "Hangar H" Stengade 56, Helsingør Kommune Gammelskovvej 31, Fåborg Kommune, "Vilhelmsgave" Store Strandstræde 19-21, Københavns Kommune Nederbyvej 18, Børkop Kommune, "Skærup Skole" I.H. Mundtsvej 4B, Lyngby-Tårbæk Kommune Museumsvej 19,Græsted-Gilleleje Kommune, "Rudolf Tegners Museum" Ryvangs Allé 79, Københavns Kommune, perron m.v. på "Hellerup Station" 17 Norske Allé 15, Søllerød Kommune, "Villa Kathus" Røgerivej 1, Trundholm Kommune Grønnegade 74-76, Fåborg Kommune Ølnevej 8, Allinge-Gudhjem Kommune, "Øster Ellebygård" Dyrehavevej 101, Åbenrå Kommune, "Eldorado" BESLUTNINGER OM FREDNINGSUDVIDELSE Nyhavn 8, Københavns Kommune Ny Kongensgade 1, Københavns Kommune, "Barchmanns Palæ" BESLUTNINGER OM FREDNINGSOPHÆVELSE Hornbækvej 150, Helsingør Kommune, "Krogenberg" Sdr. Boulevard 1, Skive Kommune, "Gammel Skivehus" TEMAGENNEMGANGE FORELAGT BYGNINGSSYNET Københavns Vandforsynings bygninger Allévej 23, 27 og 33, Ishøj Kommune, "Thorsbro Vandværk" Brønshøjvej 29, Københavns Kommune, "Bellahøj Vandtårn" Vandtårnsvej 60, Gladsaxe Kommune, "Tinghøj Vandreservoir" KOMMUNEATLAS UDGIVET Ebeltoft Kommuneatlas Løgumkloster Kommuneatlas Frederikshavn Kommuneatlas KOMMUNEATLAS 1999 UDEN PUBLICERING Svendborg Kommuneatlas Fredensborg-Humlebæk Kommuneatlas Hillerød Kommuneatlas ØVRIGE PUBLIKATIONER OG STØRRE AKTIVITETER "Fredede bygninger 1999" "Beretning fra Bygningssynet " "Pas godt på din by" "Torve og Pladser" "Danmarks middelalderlige byplaner, Syd- og Vestsjælland" Konference om bevaringsarbejdet i kommuneatlaskommunerne

4 FORORD Skov- og Naturstyrelsen, Bygningsfredning og Bevaring, varetager dels det nationale bygningsfredningsarbejde, dels arbejdet med at understøtte og rådgive kommunerne i deres bevaringsarbejde. Det er Skov- og Naturstyrelsens hensigt med denne lille beretning som noget nyt at gøre "års-status" over bygningsfrednings- og bevaringsarbejdet gennem et kalenderår og som det første året I beretningen findes en kronologisk oversigt over de beslutninger om fredninger, fredningsudvidelser og fredningsophævelser, der er truffet af Skov- og Naturstyrelsen i 1999 og over de temagennemgange, der er blevet forelagt Det Særlige Bygningssyn samme år. Endvidere findes en oversigt over de publicerede kommuneatlas samt de øvrige publikationer og større aktiviteter, som Bygningsfrednings- og Bevaringskontoret har udgivet og gennemført i årets løb. 4

5 KORT OVER FREDNINGSSAGER OG KOMMUNETATLAS 1999 Kommuneatlas 1999 Fredningssager

6 FREDNINGSBESLUTNINGER 1999 Smedegade 29, Ærøskøbing Kommune Fredningen besluttet 14. januar Fredningen omfatter forhuset (antagelig medio 1700-tallet). Begrundelsen for fredningen er, at forhuset er et meget intakt lille købstadshus, der foruden at indgå i en helstøbt række af fine eksempler på Ærøskøbings gamle byggeskik fremviser adskillige velbevarede bygningsdele fra 1700-tallet, såsom vinduer og døre. Det lille købstadshus i Smedegade 29, Ærøskøbing 6

7 Korshage Fjordvej 1, Nykøbing-Rørvig Kommune Fredningen besluttet 15. januar Fredningen omfatter sommerhuset "Korshagehus" (1960), garagen (1965) og gæstehuset "Clausholm" (1986) samt stenbelægningerne omkring og imellem disse bygninger, alle af Erik Korshagen. Begrundelse for fredningen er, at de tre bygninger tilsammen udgør en fin helhed, som ved deres placering og materialevalg indpasser sig harmonisk i det naturskønne område. Alle bygningerne er tillige originalt udformede med enkle, velproportionerede bygningskroppe, der er meget gennemarbejdede i såvel form som materiale fra helhed til detalje. Særlig bemærkelsesværdig er bygningernes trækonstruktioner, som er af stor dekorativ virkning, de store ubrudte tagflader og hovedhusets særegne planudformning. "Korshagehus", Nykøbing-Rørvig, et moderne sommerhus fra 1960-erne 7

8 Trækbanen 2, Helsingør Kommune, "Hammershøj" Fredningen besluttet 7. april Fredningen omfatter plejehjemmet "Hammershøj", bestående af højhuset og mellembygningen (1966 af Birger Schmidt efter skitseprojekt af Jørn Utzon). Begrundelsen for fredningen er, at punkthuset, der ved sin høje, tårnlignende form skaber et raffineret modspil til det omgivende, lavere byggeri, med sit organiske udtryk og sin karakteristiske, skulpturelle profil markerer sig som et enestående eksempel blandt samtidens højhusbyggeri. Den karakteristiske profil på Jørn Utzons plejehjem "Hammershøj" i Helsingør 8

9 Dronningens Tværgade 7, Københavns Kommune Fredningen besluttet 20. april Fredningen omfatter forhuset og sidehuset (murermester Hans Ondrup og A. Giedde, 1794), mellemhuset (1800), baghuset og dets sidehus (1897) samt de tre gårdrum med brostensbelægning. Begrundelsen for fredningen er, at forhuset og sidehuset - på trods af, at de er stærkt ombyggede i det indre - indgår i en vigtig sammenhæng med naboejendommene og gadeforløbet. Endvidere har både forhus og sidehus meget velbevarede gårdfacader med oprindelige vinduer og døre og udgør sammen med ejendommens øvrige bygninger en smuk og intakt helhed omkring gårdene. Mellemhuset, baghuset og dets sidehus står meget intakte siden opførelsen og udgør sammen med de brolagte gårdrum et smukt og godt eksempel på det baghusmiljø, der er gået tabt mange steder i det gamle København. Forhuset og sidehuset er derimod en del ændrede, men indgår alligevel i den samlede fredning, da facaden mod Dronningens Tværgade, porten og især siderne mod gården udgør en meget væsentlig del af helheden omkring de overfor nævnte bygninger. Kig ind i den velbevarede baggård, Dronningens Tværgade 7, København 9

10 Margretheholm, Københavns Kommune, "Hangar H" Fredningen besluttet 23. april Fredningen omfatter Hangar H med tilhørende fritstående skorsten (1921 af Kampmann, Kierulff & Saxild og ark. Chr. Olrik). Begrundelsen for fredningen er, at flyvebådshallen dels er en af de ældste, bevarede hangarer i Danmark, og dels er bygget over seks betondragere; en konstruktionsform, udført af entreprenørfirmaet Kampsax, der er den første af sin art i Danmark. Hangar H" på Margretheholmen i København 10

11 Stengade 56, Helsingør Kommune Fredningen besluttet 27. maj Fredningen omfatter forhuset (ca. 1600, ombygget 1777) med sidehuset (ca. 1530, udvidet 1600 og ombygget 1845) samt baghuset (ca. 1830) og den brolagte gård. Begrundelsen for fredningen er, at ejendommen - trods sammenlægning og udformning af stueetagens to butikker - har væsentlige, kulturhistoriske værdier, herunder en lang, kulturhistorisk interessant bygningshistorie, der kommer til udtryk i de mange velbevarede bygningselementer, heriblandt for- og sidehusets 1500-tals kældre, forhusets tagkonstruktion fra 1600-tallet samt sidehusets og førstesalens nyklassicistiske interiører tals sidehus, Stengade 56, Helsingør 11

12 Gammelskovvej 31, Fåborg Kommune, "Vilhelmsgave" Fredningen besluttet 28. maj Fredningen omfatter den firlængede gård, bestående af det fritliggende stuehus og de tre avlslænger med tilbygninger (1779 og senere), den pigstensbelagte gårdsplads og det fritliggende udhus (1792). Begrundelse for fredningen er, at gården er et meget karakteristisk og velbevaret eksempel på en firlænget stråtækt fynsk gård fra 1700-tallet med senere tilføjelser. "Vilhelmsgave" ved Fåborg 12

13 Store Strandstræde 19-21, Københavns Kommune Fredningen besluttet 2. juni Fredningen omfatter de to forhuse, de fire sidehuse med kældre under de to gårdspladser samt værkstedsbygningen ( af Aage Langeland- Mathiesen). Begrundelsen for fredningen er, at spændingen mellem traditionelle og modernistiske træk giver bygningerne en betydelig arkitektonisk værdi. Hertil kommer de velbevarede interiører med store, rigt udstyrede lejligheder i for- og sidehusene og i hver af taglejlighederne et rum med ateliervindue. Konstruktivt synes ejendommen at være et tidligt eksempel på brugen af, hvad der antagelig er præfabrikerede betonelementer, i facaden. Ejendommen er desuden et karakteristisk eksempel på en bebyggelse fra perioden , hvor der gennemførtes et temmelig omfattende nybyggeri i det indre København i forbindelse med byens omdannelse fra traditionel til moderne storby. Forretningsejendommen Store Strandstræde 19-21, København 13

14 Nederbyvej 18, Børkop Kommune, "Skærup Skole" Fredningen besluttet 25. juni Fredningen omfatter den tidligere Skærup Skole (1913) med kastanietræet på gårdspladsen. Begrundelse for fredningen er, at den særdeles velbevarede bygning er et meget fint og helstøbt eksempel på det tidlige 1900-tals lille landskole med såvel skolestue som lærerbolig under samme tag. Skolen er endvidere et repræsentativt eksempel på udbredelsen af Martin Nyrops statslige mønstertegninger fra 1913, hvorfor der lægges vægt på, at man bibeholder bygningens oprindelige udtryk med røde blankmure, rødt tegltag samt rød-hvidt, udvendigt træværk og i det indre den oprindelige planløsning med en tre fags skolestue og forstue i den ene fløj og lærerbolig i den anden fløj samt de oprindelige bræddegulve, flisegulve, fyldningsdøre og ovne. Skærup Skole, Børkop, hvor den lille landsbyskole rummer både skolestue og lærerbolig 14

15 I.H. Mundtsvej 4B, Lyngby-Tårbæk Kommune Fredningen besluttet 12. august Fredningen omfatter villaen (1957 af Arne Jacobsen). Begrundelsen for fredningen er, at huset i de store træk er et forholdsvis intakt eksempel på Jacobsens mere beskedne villabyggeri fra hans sene år, foruden at det - i et lille format - illustrerer arkitektens ihærdige arbejde i efterkrigsårene med den arkitektoniske "æske" og dens formmæssige og rumlige muligheder. Arne Jacobsens æskeformede villa, I.H. Mundtsvej 4, Virum 15

16 Museumsvej 19,Græsted-Gilleleje Kommune, Rudolf Tegners Museum Fredningen besluttet 14. september Fredningen omfatter museumsbygningen (1938 af Rudolph Tegner og Ernst Ishøy under medvirken af Mogens Lassen) med tilbygningen (1951). Begrundelsen for fredningen er, at bygningen fremtræder som en monumentalbygning, der på en og samme tid er næsten brutal og klassisk inspireret. Den indgår i et bevidst samspil med det efter danske forhold "vilde" landskab. De meget tynde betonmure er en dristig konstruktionsform, men er også skyld i de aktuelle bygningsmæssige problemer. Som rammen om Rudolph Tegners livsværk og udformet af kunstneren selv er den samtidig et enestående kulturhistorisk monument. Rudolph Tegners Museum i Nordsjælland 16

17 Ryvangs Allé 79, Københavns Kommune, perron m.v. på Hellerup Station Fredningen besluttet 28. september Fredningen omfatter perrontaget (ca. 1910) ved spor 2/3 og de tre trappehuse (ca ) ved spor 2/3, 4/5 og 7/8 over nedgangen til perrontunnelen. Begrundelsen for fredningen er de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Perrontaget består af valsede jernbjælker og bæres af fem par støbejernssøjler. De tre trappehuse består af piller og spær i støbejern, store småsprossede vinduer med trærammer samt tag og vægflader af bølgeblik. Bygningerne er sålede konstrueret af præfabrikerede elementer og er af konstruktionshistorisk interesse. De udgør tillige vigtige elementer i stationsmiljøet. Perrontaget er, så vidt oplyst, det eneste bevarede af denne fritstående type, der har været forholdsvis udbredt, ligesom trappehusene i dag er sjældne. Perrontaget på Hellerup Station 17

18 Norske Allé 15, Søllerød Kommune, "Villa Kathus" Fredningen besluttet 8. oktober Fredningen omfatter villaen med garage, terrasser, læmure, trapper, flisebelægninger og trædesten (1968 af Bertel Udsen) samt haveanlægget foran hovedindgangen og de tre løvtræer. Begrundelsen for fredningen er, at huset, der er tegnet af en af periodens fremtrædende villaarkitekter, med sin irregulære grundplan, sit "flydende" rumforløb samt det nære samspil med den omgivende natur og en gennemført ærlighed i materialerne, er en fin og særdeles intakt repræsentant for 1960-ernes mere traditionelle amerikansk/japansk inspirerede villaarkitektur. Bertel Udsens japansk-amerikansk inspirerede "Villa Kathus" i Søllerød 18

19 Røgerivej 1, Trundholm Kommune Fredningen besluttet 27. oktober Fredningen omfatter villaen med tilhørende terrasse (1956 af Arne Jacobsen). Begrundelsen for fredninger er, at "det runde hus" med sin stramme forenkling er et sjældent eksempel i dansk arkitektur på en bygning, hvor anvendelsen af en klar geometrisk form og brugen af moderne materialer er mest radikalt gennemført. Arne Jacobsen har i overensstemmelse med huset formgivet en lang række af husets detaljer, som dørgrebene, loftlamperne i forstuen og de vægfaste skabe i kamrene og forstue. Hertil kommer den nævnte karakteristiske og konsekvente brug af "fremtidsmaterialer" som stål, termoglas og vinyl, der tydeligt adskiller huset fra ældre bygninger. Den eksperimenterende tilgang til såvel form som materialer er karakteristisk for periodens arkitektur og design, hvor utopien og troen på fremtiden spiller en afgørende rolle. Arne Jacobsens eksperimenterende, runde hus på Odden 19

20 Grønnegade 74-76, Fåborg Kommune Fredningen besluttet 5. november Fredningen omfatter hjørnehuset (1916 af Carl Petersen). Begrundelsen for fredningen er, at det velbevarede hus med dets gule blankmure, røde teglstenstag og taktfaste vinduesrytme er et særdeles godt eksempel på Carl Petersens enkle, nyklassicistiske stil, hvortil kommer, at ejendommen sammen med Petersens overfor beliggende, fredede Fåborg Museum udgør en arkitektonisk meget fin helhed, hvor arkitekten på overlegen vis har formået at udnytte de to irregulære byggegrunde. Carl Petersens nyklassicistiske etagehus over for hans fredede museum i Grønnegade i Fåborg 20

21 Ølnevej 8, Allinge-Gudhjem Kommune, "Øster Ellebygård" Fredningen besluttet 8. november Fredningen omfatter stuehuset (ca. 1794), de tre udlænger (ca ca. 1868) med tværlænge (ca. 1915) samt den brolagte gårdsplads med brønd. Begrundelsen for fredningen er, at gården er en af de bedst bevarede repræsentanter for den traditionelle bornholmske gård. Stuehuset fra slutningen af 1700-tallet har de egnskarakteristiske "hodda"- og "kvist"-udvidelser fra henholdsvis og begyndelsen af 1900-tallet og bevarede gavlknægte. Derudover er i udlængerne som et af de få steder bevaret indvendige sidebånd og dobbelte bjælkelag. "Øster Ellebygård", Allinge-Gudhjem, med den karakteristiske "hodda" udbygning 21

22 Dyrehavevej 101, Åbenrå Kommune, "Eldorado" Fredning besluttet 19. november Fredningen omfatter det firelængede gårdanlæg bestående af stuehuset (1769) og huggehuset (formentlig 1769) samt de med port-partier forbundne avlslænger mod nord og øst (1769, ombygget 1926). Begrundelsen for fredningen er ejendommens kulturhistoriske værdier, som knytter sig til dens funktion som kaptajnsgård og det velbevarede stuehus med mange oprindelige døre og vinduer samt huggehuset i delvis bulhuskonstruktion. Indgangen til kaptajnsgården "Eldorado" ved Åbenrå 22

23 BESLUTNINGER OM FREDNINGSUDVIDELSE 1999 Nyhavn 8, Københavns Kommune Fredningsudvidelsen besluttet 25. maj Fredningsudvidelsen omfatter sidehuset (1774). Begrundelsen for fredningsudvidelsen er, at sidehuset sammen med forhuset udgør en strukturelt og visuelt fin og velbevaret, uadskillelig helhed. Fredningen omfatter herefter forhuset (1774, forhøjet med en etage 1846) med sidehuset (1774). Sidehuset, Nyhavn 8, København 23

24 Ny Kongensgade 1, Københavns Kommune, "Barchmanns Palæ" Fredningsudvidelsen besluttet 15. oktober Fredningsudvidelsen omfatter det fem fags sidehus i tre etager og mansard til forhuset mod Ny Kongensgade. Begrundelsen for fredningsudvidelsen er, at sidehuset indgår som en oprindelig del af en bebyggelse fra 1741, der i sin helhed er af stor såvel kulturhistorisk som arkitektonisk værdi. Bygningsmæssigt slutter det sig nært til de allerede fredede forhuse og rummene udgør et interessant eksempel på indretning af sekundære rum i et bypalæ. Fredningen omfatter herefter forhusene mod Ny Kongensgade og Frederiksholms Kanal (1740 af Philip de Lange) med sidehuset mod Ny Kongensgade. Korridoren i sidehuset, "Barchmanns Palæ", København. 24

25 BESLUTNINGER OM FREDNINGSOPHÆVELSE 1999 Hornbækvej 150, Helsingør Kommune, "Krogenberg" Fredningsophævelsen besluttet 21. september Fredningsophævelsen omfatter "Krogenberg", bestående af hovedbygningen med sidefløjen (antagelig 1769) og de tre udlænger (1800-tallet). Begrundelsen for ophævelse af fredningen er, at ejendommens fredningsværdier er så reducerede efter brand i hovedbygningen, at ejendommen som helhed ikke længere i tilstrækkeligt omfang har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrund en fortsat fredning. Det nedbrændte stuehus på "Krogenberg", Helsingør 25

26 Sdr. Boulevard 1, Skive Kommune, "Gammel Skivehus" Fredningsophævelsen besluttet 24. september Fredningsophævelsen omfatter "Gl. Skivehus", bestående af forhuset (1866) med sidelængen (1719). Begrundelsen for fredningsophævelsen er, at forhuset og sidelængen gennem mange år har været udsat for så omfattende ombygninger, tilføjelser og ændringer, at bygningerne ikke længere rummer fredningsværdier, der kan begrunde en fredning. Sidelængen på "Gl. Skivehus", Skive 26

27 TEMAGENNEMGANGE FORELAGT BYGNINGSSYNET 1999 Københavns Vandforsynings bygninger Temagennemgangen, der blev forelagt Det Særlige Bygningssyn i september 1999, medførte at følgende anlæg blev indstillet til fredning: Allévej 23, 27 og 33, Ishøj Kommune, "Thorsbro Vandværk" Fredningsforslaget omfatter Thorsbro Vandværk, bestående af maskinhuset, samlebrøndsbygningen og hanekammerbygningen ( af Andreas Fussing). Begrundelsen for fredningen er, at de tre bygninger alle i deres ydre og indre står særdeles velbevarede siden opførelsen og udgør en fin og intakt helhed i det frodige landskab. De har som vandværksbygninger meget høj fortælleværdi såvel som æstetisk kvalitet. Maskinhuset på Thorsbro Vandværk, Ishøj 27

28 Brønshøjvej 29, Københavns Kommune, "Bellahøj Vandtårn" Fredningsforslaget omfatter Brønshøj vandtårn (1928 af Ib Lunding). Begrundelsen for fredningen er, at tårnets enkle og overbevisende arkitektoniske udtryk sammen med den ubehandlede jernbetonoverflade gør tårnet til et bemærkelsesværdigt bygningsværk både på opførelsestidspunktet og i dag. Ib Lundings meget karakteristiske vandtårn ved Bellahøj, København 28

29 Vandtårnsvej 60, Gladsaxe Kommune, "Tinghøj Vandreservoir" Fredningsforslaget omfatter Tinghøj vandreservoir, bestående af den aksiale kørevej, halbygningen, bestyrerboligen, redskabsskuret, de to græsbeklædte plateauer med 10 vandreservoirer, 20 nedgangstårne med trapper og adgangsveje ( ca af Ib Lunding) samt ventilbygningen (1943 af Ib Lunding). Begrundelsen for fredningen er, at anlæggets enkelte bygninger har fået hver sit arkitektoniske udtryk med mange fint udtænkte og udførte detaljer. Især de meget raffinerede nedgangstårne med den elegante sammenstilling af beton, kobber og stål hæver anlæggets samlede arkitektoniske udtryk. Ib Lundings skulpturelle "ventilbygning" ved Tinghøj Vandreservoir, Gladsaxe 29

30 KOMMUNEATLAS UDGIVET 1999 Ebeltoft Kommuneatlas Udgivet i maj Ebeltoft Kommune i Århus Amt er beliggende ud til Kattegat i et meget afvekslende landskab med stærkt kuperede bakkelandskaber og flade hedesletter. Ebeltoft by, der hører til blandt landets gamle købstæder, er placeret ud til kysten ved Ebeltoft Vig og har mange ældre huse fra tallet. Kommunens landsbyer ligger hovedsageligt koncentreret i den østlige og vestlige del, hvor dyrkningsmulighederne har været bedst. Det mest omfattende byggeri i det åbne land er de mange sommerhuse, der er opført siden Ebeltoft i begyndelsen af 1900-tallet kom i turisternes søgelys. Kommunen har ca indbyggere og i alt bygninger opført før Der er i forbindelse med kommuneatlasarbejdet registreret og beskrevet 30 bevaringsværdige bymiljøer i kommunen. I forbindelse med atlasset blev der udgivet et postkort fra Ebeltoft by Fordeling af kommunens bygninger opført før 1940 efter bevaringsværdi, hvor kategori 1-3 er høj, 4-6 middel og 7-9 lav bevaringsværdi 30

31 Løgumkloster Kommuneatlas Udgivet i maj Løgumkloster Kommune i Sønderjyllands Amt er beliggende i det vestslesvigske landskab, præget af den flade smeltevandsslette og enkelte bakkeøer. Grundlaget for Løgumkloster by og kommune er et cistercienserkloster, anlagt i Selve Løgumkloster by opstod først efter reformationen. Karakteristisk for områdets byggeri er de grundmurede længehuse med stor husdybde og store tagflader. Løgumkloster Kommune har kun får landsbyer, ca. ti. Kommunen har knap indbyggere og i alt 1766 bygninger opført før Der er i forbindelse med kommuneatlasarbejdet registreret og beskrevet 25 bevaringsværdige bymiljøer i kommunen. I forbindelse med atlasset blev der udgivet et postkort fra Løgumkloster by Fordeling af kommunens bygninger opført før 1940 i bevaringskategorier, hvor kategori 1-3 er høj, 4-6 middel og 7-9 lav bevaringsværdi. 31

32 Frederikshavn Kommuneatlas Udgivet i september Frederikshavn Kommune i Nordjyllands Amt er beliggende ud til Kattegat. Landskabet er præget af de hævede havbundsflader i dramatisk kontrast til Jyske Ås' vældige bakker, hvilket gør området omkring Frederikshavn til Danmarks mest relief-rige. Frederikshavns bebyggelseshistorie knytter sig til Kattegat og fiskerlejet Fladstrand, som udviklede sig til fæstningsby og senere blev købstad. Den nyere tids byggeri har især været bestemt af havnens udvikling og de til skibsfarten knyttede industrier. Kommunen har ca indbyggere og i alt bygninger fra før Der er i forbindelse med kommuneatlasarbejdet registreret og beskrevet 33 bevaringsværdige bymiljøer i kommunen. Kommuneatlasarbejdet blev fulgt op af en lokalplan for midtbyen med tilhørende manual for skiltning og design af byudstyr. Endvidere blev der trykt plakater og postkort Fordeling af kommunens bygninger opført før 1940 efter bevaringsværdier, hvor kategori 1-3 er høj, 4-6 middel og 7-9 lav bevaringsværdi 32

33 KOMMUNEATLAS 1999 UDEN PUBLICERING Svendborg Kommuneatlas Svendborg Kommune i Fyns Amt er beliggende på Sydfyn ved Svendborgsund, og til kommunen hører øerne Tåsinge og Thurø. Landskabeligt er kommunen præget af nærheden til vandet, mens landdistriktet ligget i småbakket morænelandskab. Svendborg er en af Danmarks mange købstæder med historie tilbage til middelalderen. En væsentlig del af byens historie knytter sig til havnefunktionerne, til handel og skibsfart. Svendborg Kommune har desuden mange relativt velbevarede landsbyer. Kommunen har ca indbygger og i alt bygninger opført før Der er i forbindelse med kommuneatlasarbejdet registreret og beskrevet 30 bevaringsværdige bymiljøer i kommunen. Kullingsgade i Svendborg Fordeling af kommunens bygninger opført før 1940 efter bevaringsværdier, hvor kategori 1-3 er høj, 4-6 middel og 7-9 lav bevaringsværdi. 33

34 Fredensborg-Humlebæk Kommuneatlas Fredensborg-Humlebæk Kommune i Frederiksborg Amt er beliggende i Nordsjælland på et højtliggende og bakket plateau og strækker sig mellem Øresund i øst og Esrum Sø og Gribskov mod vest. Fredensborg by, syd for Fredensborg Slot, er opbygget som en lille købstad med en gammel bykerne og med udviklingslag, mens Humlebæk by med tiden har udviklet sig til et næsten sammenhængende, bebygget bælte langs hele kystlinien. Hovedparten af kommunens - alle forholdsvis små - landsbyer ligger som velafgrænsede enklaver i det åbne land. Kommunen har ca indbyggere og i alt bygninger opført før Der er i forbindelse med kommuneatlasarbejdet registreret og beskrevet 25 bevaringsværdige bymiljøer i kommunen. Jørn Utzons fredede "Fredensborghuse" Fordeling af kommunens bygninger opført før 1940 efter bevaringsværdi, hvor kategori 1-3 er høj, 4-6 middel og 7-9 lav bevaringsværdi 34

35 Hillerød Kommuneatlas Hillerød Kommune i Frederiksborg Amt er beliggende centralt i Nordsjælland i et kuperet landskab, præget af store skovarealer, søer og landbrugsområder. Hillerød by, der fremtræder med mange have- og parkanlæg, har bevaret mange af de oprindelige træk. Som noget helt unikt er byens bebyggelse bevidst holdt forholdsvis lav, så byens og kommunens mest markante bygningsanlæg - Frederiksborg Slot i byens centrum - kan ses langvejs fra. Kommunen har ca indbyggere og i alt bygninger opført før Der er i forbindelse med kommuneatlasarbejdet registreret og beskrevet 30 bevaringsværdige bymiljøer i kommunen. Frederiksborg Slot i Hillerød Fordeling af kommunens bygninger opført før 1940 efter bevaringsværdier, hvor kategori 1-3 er høj, 4-6 middel og 7-9 lav bevaringsværdi 35

36 ØVRIGE PUBLIKATIONER OG STØRRE AKTIVITETER 1999 "Fredede bygninger 1999" Fortegnelsen - populært kaldet "fredningslisten" - er et opslagsværk over samtlige fredede bygninger i Danmark, inddelt efter amter og kommuner med angivelser af de enkelte bygningers adresse, byggeår og arkitekt. I fortegnelsen findes desuden loven om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer gengivet på både dansk og engelsk. 338 sider "Beretning fra Bygningssynet " Beretningen beskriver Det Særlige Bygningssyns arbejde i perioden Medlemmer af Bygningssynet, der er miljø- og energiministerens sagkyndige rådgivere i frednings- og restaureringsspørgsmål, har bidraget med en række artikler om tendenser og problematikker i fredningsarbejdet. Herudover indeholder beretningen oplysninger om frednings- og restaureringsarbejdet i tal, om periodens temagennemgange og udvalgte enkeltfredninger og om økonomisk støtte til fredede bygninger. 71 sider 36

37 "Pas godt på din by" Publikationen, der er en opfølgning på Skov- og Naturstyrelsens lokalplanvejledning, sætter fokus på nødvendigheden af - og mulighederne i den bevarende lokalplanlægning og fortæller bl.a. om, hvorledes man i planlægningen på én gang kan bevare og forny under behørig respekt for byens og bygningernes historie og særpræg. 22 sider "Torve og Pladser" Årshæftet er udgivet i forbindelse med Bygningskulturens Dag 1999, der arrangeres af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Nationalkomitéen for Bygningskulturens Dag. Hæftets artikler anlægger kulturhistoriske, arkitektoniske og personlige synsvinkler på årets tema - torve og pladser - og indeholder desuden en oversigt over de forskellige arrangementer, arrangeret landet over af kommuner, bevaringsforeninger og andre lokale kræfter. 63 sider 37

38 "Danmarks middelalderlige byplaner, Syd- og Vestsjælland" Sjette bind i Jørgen Elsøe Jensens serie om Danmarks middelalderlige byplaner, der er et forskningsprojekt tilknyttet Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af Danmarks arkitekturarv. Projektet undersøger i hvilket omfang de danske middelalderbyer har bevaret deres oprindelige byplaner og udgives som en serie byplanregistranter, der gennemgår forholdene i de enkelte byer, her i Sydog Vestsjælland. 190 sider Konference om bevaringsarbejdet i kommuneatlaskommunerne Skov- og Naturstyrelsen afholdt efter snart ti års kommuneatlasarbejde den 25. november 1999 en konference i Århus, hvor der deltog 38 repræsentanter fra 19 kommuner, der alle har fået udarbejdet kommuneatlas. Konferencens formål var dels at bringe kommuneatlaskommunerne sammen for at udveksle erfaringer med brugen af kommuneatlassene i den kommunale bevaringsindsats, dels at høre kommunerne, hvorledes de fandt, at det fremtidige kommuneatlasarbejdet kunne forbedres yderligere. 38

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

28. november Slots- og Kulturstyrelsen Fejøgade 1, 2.sal 4800 Nykøbing F. Telefon

28. november Slots- og Kulturstyrelsen Fejøgade 1, 2.sal 4800 Nykøbing F. Telefon Slots- og Kulturstyrelsen Fejøgade 1, 2.sal 4800 Nykøbing F Telefon +45 3395 4200 fbyg@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 28. november 2017 Høring om fredning Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

STYRELSEN ANBEFALET. Kulturstyrelsen. Naturstyrelsen Bornholm. Ekkodaisvejen 2. H. C. Andersens Boulevard 2. 3720 Åkirkeby.

STYRELSEN ANBEFALET. Kulturstyrelsen. Naturstyrelsen Bornholm. Ekkodaisvejen 2. H. C. Andersens Boulevard 2. 3720 Åkirkeby. Afgørelse Baggrund Ekkodaisvejen 2 ninger. ka@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 1553 København V 3720 Åkirkeby Kulturstyrelsen ANBEFALET STYRELSEN Kulturstyrelsen

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

F R E D N I N G S F O R S L A G

F R E D N I N G S F O R S L A G F R E D N I N G S F O R S L A G KØBENHAVNS KOMMUNE Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej. 2 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Kommune: Københavns Kommune Adresse: Ny

Læs mere

DEN GAMLE TOLDBOD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

DEN GAMLE TOLDBOD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DEN GAMLE TOLDBOD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning Kommunalbestyrelsen 2010 Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/23973 Journalnr.: 01.10.00G00 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.01.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg

Læs mere

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde.

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde kulturmiljø beskrivelse og fotos 2011 Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde er opkaldt efter kilden, der udsprang tæt ved hovedbygningen (tv). Hovedbygningen er oprindeligt

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STUDSGADE 35 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.12.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2006 J.nr.: NKN-33-00074 (tidligere 03-33/250-0184)

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 To alternative forslag til kommuneplantillæg for boligbebyggelse på Solhøjgårds (Skolelandbrugets) jord Byrådet vil gerne give borgere og

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Fredningsgennemgangen - pilotprojekt Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 23. september 2010 Det Særlige Bygningssyns Sommerseminar 2010 SIDE 1

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE 157 Gentofte 33 Kystbanens stationer LOKALITET

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2012

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2012 Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2012 Udvalgets sammensætning: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a., formand Helge Torm, cand. mag., næstformand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Strand Emne: Egil Fishers Haveby Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Eigil Fischers

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Udvalgets sammensætning: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a., formand Helge Torm, cand. mag., næstformand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard

Læs mere

HYTTEN ODSHERRED KOMMUNE

HYTTEN ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HYTTEN ODSHERRED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 09.05.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune: Odsherred Kommune Adresse:

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Beslutningen er truffet efter 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger

Beslutningen er truffet efter 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 adk@kulturstyrelsen.dk www.slks.dk CVR 34072191 7. november 2016 Beslutning om ikke at frede Ringbo, Granvej

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Eskær Mosbjergvej 510, Mosbjerg Nørregade 38, Sindal BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Strandvejen 37, Tornby Astrupvej 652, Astrup Nørregade 27, Hjørring Forord I Hjørring Kommune er godt

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ORINGE, VORDINGBORG SINDSSYGEHOSPITAL VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild og Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

ANBEFALET Kullinggade 29 ApS Att. Dir. Sten Klarskov Sverigesvej Svendborg. 15. august 2017

ANBEFALET Kullinggade 29 ApS Att. Dir. Sten Klarskov Sverigesvej Svendborg. 15. august 2017 ANBEFALET Kullinggade 29 ApS Att. Dir. Sten Klarskov Sverigesvej 13 5700 Svendborg Slots- og Kulturstyrelsen Fejø Gade 1, 2. sal 4800 Nykøbing F. Telefon +45 3395 4200 brv@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Det Særlige Bygningssyns indstilling vedrørende fredning af bygninger i Christiania-området (revideret på mødet 1.september 2006).

Det Særlige Bygningssyns indstilling vedrørende fredning af bygninger i Christiania-området (revideret på mødet 1.september 2006). Det Særlige Bygningssyn 5. oktober 2006 Det Særlige Bygningssyns indstilling vedrørende fredning af bygninger i Christiania-området (revideret på mødet 1.september 2006). Indstillingens grundlag Det Særlige

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

Vigerslev Haveby 4.13

Vigerslev Haveby 4.13 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Vigerslev Haveby 4.13 4.13 Vigerslev haveby Periode Moderne tid I første del af 1900-tallet opstod i kølvandet på industrialiseringens slum og

Læs mere

Du har den 16. april 2015 på vegne af Bornholms Regionskommune klaget over Kulturstyrelsens afgørelse til Kulturministeriet.

Du har den 16. april 2015 på vegne af Bornholms Regionskommune klaget over Kulturstyrelsens afgørelse til Kulturministeriet. Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Att.: Carsten Scheibye Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 9. september

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

SAVE-vurdering af Holtegaard

SAVE-vurdering af Holtegaard SAVE-vurdering af Holtegaard Stuehuset Den arkitektoniske værdi En nyklassicistisk bygning opført formentlig i 1905 (bygningen er opført på fundamenterne af et ældre stuehus) i en periode, hvor stilarten

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM KIRKEGADE 8 9900 FREDERIKSHAVN Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33

Læs mere

Dette notat indeholder tilrettet tekst til Kommuneplanens redegørelsesdel. Teksten henvender sig til de dele af kapitlet om bevaring, der i den gældende kommuneplan har følgende overskrifter: Bevaringsværdigt

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LILLE HEDDINGE RYTTERSKOLE STEVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.02.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.06/336-0001 Kommune: Stevns Kommune Adresse:

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger Bevaringsværdige bygninger Bilag til Kommuneplan 2013 Bevaringsværdige bygninger I dette bilag oplistes de bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune. Retningslinier, redegørelse og kriterierne

Læs mere

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.09.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2013-7.82.07/482-0001 Kommune: Langeland Kommune Adresse:

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: JYDERUP STATIONSBY Historie Jyderup stationsby opstod på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

Hovedargumenter fra ansøger:

Hovedargumenter fra ansøger: Hovedargumenter fra ansøger: 1) Projektet vil (i tråd med Overfredningsnævnets kendelse af 20/8 1973) forskønne området, fordi det nye byggeri er bedre tilpasset den omgivende natur (arkitektur, materialevalg,

Læs mere

kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Lergrave i landskaberne omkring Stenstrup Ruin af teglværksovn ved Stenstrup Syd 1

kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Lergrave i landskaberne omkring Stenstrup Ruin af teglværksovn ved Stenstrup Syd 1 kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Lergrave i landskaberne omkring Stenstrup Ruin af teglværksovn ved Stenstrup Syd 1 Teglværksejervilla på Rødmevej (tv). Villa på Assensvej (th). Bebyggelsen ved

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 26 1 Sammenfatning Landsbyen

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.12.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Lindegade 17, 6070 Christiansfeld

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 52 1 Sammenfatning er en hovedgade, men

Læs mere

Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 2001

Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 2001 Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 2001 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Bygningsfredning og Bevaring. Årsberetning 2001 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning Rønne gamle elværk på hjørnet af Landemærket og Lille Madsegade, set fra nord, dec.2005 Navn Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt, Rønne Gamle Elværk. Adresse / matrikelnr.

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER

BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Resultaterne af registreringen af bygningernes bevaringsværdi i Hvidovre Kommune 2000 er vist på de følgende kortudsnit over kommunen. Bygningsregistreringen omfatter bygninger

Læs mere