Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 1999"

Transkript

1 Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 1999 Skov- og Naturstyrelsen Miljø- og Energiministeriet 2000

2 Titel "Bygningsfredning og Bevaring - Årsberetning 1999" Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen Miljø- og Energiministeriet 2000 Manuskript Mag. art. Elisabeth Buchwald Foto Skov- og Naturstyrelsen Redaktion Mag. art. Elisabeth Buchwald Grafisk tilrettelæggelse Fuldmægtig Kurt Boye Jensen Tryk Skov- og Naturstyrelsen Papir Cyclus Office 90g (100% genbrug) Oplag Genoptryk: 200 eksemplarer Henvendelse vedrørende publikationen Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Telefon og Naturstyrelsen.dk Hjemmeside: 2

3 INDHOLD FORORD... 4 KORT OVER FREDNINGSSAGER OG KOMMUNETATLAS FREDNINGSBESLUTNINGER Smedegade 29, Ærøskøbing Kommune... 6 Korshage Fjordvej 1, Nykøbing-Rørvig Kommune... 7 Trækbanen 2, Helsingør Kommune, "Hammershøj"... 8 Dronningens Tværgade 7, Københavns Kommune... 9 Margretheholm, Københavns Kommune, "Hangar H" Stengade 56, Helsingør Kommune Gammelskovvej 31, Fåborg Kommune, "Vilhelmsgave" Store Strandstræde 19-21, Københavns Kommune Nederbyvej 18, Børkop Kommune, "Skærup Skole" I.H. Mundtsvej 4B, Lyngby-Tårbæk Kommune Museumsvej 19,Græsted-Gilleleje Kommune, "Rudolf Tegners Museum" Ryvangs Allé 79, Københavns Kommune, perron m.v. på "Hellerup Station" 17 Norske Allé 15, Søllerød Kommune, "Villa Kathus" Røgerivej 1, Trundholm Kommune Grønnegade 74-76, Fåborg Kommune Ølnevej 8, Allinge-Gudhjem Kommune, "Øster Ellebygård" Dyrehavevej 101, Åbenrå Kommune, "Eldorado" BESLUTNINGER OM FREDNINGSUDVIDELSE Nyhavn 8, Københavns Kommune Ny Kongensgade 1, Københavns Kommune, "Barchmanns Palæ" BESLUTNINGER OM FREDNINGSOPHÆVELSE Hornbækvej 150, Helsingør Kommune, "Krogenberg" Sdr. Boulevard 1, Skive Kommune, "Gammel Skivehus" TEMAGENNEMGANGE FORELAGT BYGNINGSSYNET Københavns Vandforsynings bygninger Allévej 23, 27 og 33, Ishøj Kommune, "Thorsbro Vandværk" Brønshøjvej 29, Københavns Kommune, "Bellahøj Vandtårn" Vandtårnsvej 60, Gladsaxe Kommune, "Tinghøj Vandreservoir" KOMMUNEATLAS UDGIVET Ebeltoft Kommuneatlas Løgumkloster Kommuneatlas Frederikshavn Kommuneatlas KOMMUNEATLAS 1999 UDEN PUBLICERING Svendborg Kommuneatlas Fredensborg-Humlebæk Kommuneatlas Hillerød Kommuneatlas ØVRIGE PUBLIKATIONER OG STØRRE AKTIVITETER "Fredede bygninger 1999" "Beretning fra Bygningssynet " "Pas godt på din by" "Torve og Pladser" "Danmarks middelalderlige byplaner, Syd- og Vestsjælland" Konference om bevaringsarbejdet i kommuneatlaskommunerne

4 FORORD Skov- og Naturstyrelsen, Bygningsfredning og Bevaring, varetager dels det nationale bygningsfredningsarbejde, dels arbejdet med at understøtte og rådgive kommunerne i deres bevaringsarbejde. Det er Skov- og Naturstyrelsens hensigt med denne lille beretning som noget nyt at gøre "års-status" over bygningsfrednings- og bevaringsarbejdet gennem et kalenderår og som det første året I beretningen findes en kronologisk oversigt over de beslutninger om fredninger, fredningsudvidelser og fredningsophævelser, der er truffet af Skov- og Naturstyrelsen i 1999 og over de temagennemgange, der er blevet forelagt Det Særlige Bygningssyn samme år. Endvidere findes en oversigt over de publicerede kommuneatlas samt de øvrige publikationer og større aktiviteter, som Bygningsfrednings- og Bevaringskontoret har udgivet og gennemført i årets løb. 4

5 KORT OVER FREDNINGSSAGER OG KOMMUNETATLAS 1999 Kommuneatlas 1999 Fredningssager

6 FREDNINGSBESLUTNINGER 1999 Smedegade 29, Ærøskøbing Kommune Fredningen besluttet 14. januar Fredningen omfatter forhuset (antagelig medio 1700-tallet). Begrundelsen for fredningen er, at forhuset er et meget intakt lille købstadshus, der foruden at indgå i en helstøbt række af fine eksempler på Ærøskøbings gamle byggeskik fremviser adskillige velbevarede bygningsdele fra 1700-tallet, såsom vinduer og døre. Det lille købstadshus i Smedegade 29, Ærøskøbing 6

7 Korshage Fjordvej 1, Nykøbing-Rørvig Kommune Fredningen besluttet 15. januar Fredningen omfatter sommerhuset "Korshagehus" (1960), garagen (1965) og gæstehuset "Clausholm" (1986) samt stenbelægningerne omkring og imellem disse bygninger, alle af Erik Korshagen. Begrundelse for fredningen er, at de tre bygninger tilsammen udgør en fin helhed, som ved deres placering og materialevalg indpasser sig harmonisk i det naturskønne område. Alle bygningerne er tillige originalt udformede med enkle, velproportionerede bygningskroppe, der er meget gennemarbejdede i såvel form som materiale fra helhed til detalje. Særlig bemærkelsesværdig er bygningernes trækonstruktioner, som er af stor dekorativ virkning, de store ubrudte tagflader og hovedhusets særegne planudformning. "Korshagehus", Nykøbing-Rørvig, et moderne sommerhus fra 1960-erne 7

8 Trækbanen 2, Helsingør Kommune, "Hammershøj" Fredningen besluttet 7. april Fredningen omfatter plejehjemmet "Hammershøj", bestående af højhuset og mellembygningen (1966 af Birger Schmidt efter skitseprojekt af Jørn Utzon). Begrundelsen for fredningen er, at punkthuset, der ved sin høje, tårnlignende form skaber et raffineret modspil til det omgivende, lavere byggeri, med sit organiske udtryk og sin karakteristiske, skulpturelle profil markerer sig som et enestående eksempel blandt samtidens højhusbyggeri. Den karakteristiske profil på Jørn Utzons plejehjem "Hammershøj" i Helsingør 8

9 Dronningens Tværgade 7, Københavns Kommune Fredningen besluttet 20. april Fredningen omfatter forhuset og sidehuset (murermester Hans Ondrup og A. Giedde, 1794), mellemhuset (1800), baghuset og dets sidehus (1897) samt de tre gårdrum med brostensbelægning. Begrundelsen for fredningen er, at forhuset og sidehuset - på trods af, at de er stærkt ombyggede i det indre - indgår i en vigtig sammenhæng med naboejendommene og gadeforløbet. Endvidere har både forhus og sidehus meget velbevarede gårdfacader med oprindelige vinduer og døre og udgør sammen med ejendommens øvrige bygninger en smuk og intakt helhed omkring gårdene. Mellemhuset, baghuset og dets sidehus står meget intakte siden opførelsen og udgør sammen med de brolagte gårdrum et smukt og godt eksempel på det baghusmiljø, der er gået tabt mange steder i det gamle København. Forhuset og sidehuset er derimod en del ændrede, men indgår alligevel i den samlede fredning, da facaden mod Dronningens Tværgade, porten og især siderne mod gården udgør en meget væsentlig del af helheden omkring de overfor nævnte bygninger. Kig ind i den velbevarede baggård, Dronningens Tværgade 7, København 9

10 Margretheholm, Københavns Kommune, "Hangar H" Fredningen besluttet 23. april Fredningen omfatter Hangar H med tilhørende fritstående skorsten (1921 af Kampmann, Kierulff & Saxild og ark. Chr. Olrik). Begrundelsen for fredningen er, at flyvebådshallen dels er en af de ældste, bevarede hangarer i Danmark, og dels er bygget over seks betondragere; en konstruktionsform, udført af entreprenørfirmaet Kampsax, der er den første af sin art i Danmark. Hangar H" på Margretheholmen i København 10

11 Stengade 56, Helsingør Kommune Fredningen besluttet 27. maj Fredningen omfatter forhuset (ca. 1600, ombygget 1777) med sidehuset (ca. 1530, udvidet 1600 og ombygget 1845) samt baghuset (ca. 1830) og den brolagte gård. Begrundelsen for fredningen er, at ejendommen - trods sammenlægning og udformning af stueetagens to butikker - har væsentlige, kulturhistoriske værdier, herunder en lang, kulturhistorisk interessant bygningshistorie, der kommer til udtryk i de mange velbevarede bygningselementer, heriblandt for- og sidehusets 1500-tals kældre, forhusets tagkonstruktion fra 1600-tallet samt sidehusets og førstesalens nyklassicistiske interiører tals sidehus, Stengade 56, Helsingør 11

12 Gammelskovvej 31, Fåborg Kommune, "Vilhelmsgave" Fredningen besluttet 28. maj Fredningen omfatter den firlængede gård, bestående af det fritliggende stuehus og de tre avlslænger med tilbygninger (1779 og senere), den pigstensbelagte gårdsplads og det fritliggende udhus (1792). Begrundelse for fredningen er, at gården er et meget karakteristisk og velbevaret eksempel på en firlænget stråtækt fynsk gård fra 1700-tallet med senere tilføjelser. "Vilhelmsgave" ved Fåborg 12

13 Store Strandstræde 19-21, Københavns Kommune Fredningen besluttet 2. juni Fredningen omfatter de to forhuse, de fire sidehuse med kældre under de to gårdspladser samt værkstedsbygningen ( af Aage Langeland- Mathiesen). Begrundelsen for fredningen er, at spændingen mellem traditionelle og modernistiske træk giver bygningerne en betydelig arkitektonisk værdi. Hertil kommer de velbevarede interiører med store, rigt udstyrede lejligheder i for- og sidehusene og i hver af taglejlighederne et rum med ateliervindue. Konstruktivt synes ejendommen at være et tidligt eksempel på brugen af, hvad der antagelig er præfabrikerede betonelementer, i facaden. Ejendommen er desuden et karakteristisk eksempel på en bebyggelse fra perioden , hvor der gennemførtes et temmelig omfattende nybyggeri i det indre København i forbindelse med byens omdannelse fra traditionel til moderne storby. Forretningsejendommen Store Strandstræde 19-21, København 13

14 Nederbyvej 18, Børkop Kommune, "Skærup Skole" Fredningen besluttet 25. juni Fredningen omfatter den tidligere Skærup Skole (1913) med kastanietræet på gårdspladsen. Begrundelse for fredningen er, at den særdeles velbevarede bygning er et meget fint og helstøbt eksempel på det tidlige 1900-tals lille landskole med såvel skolestue som lærerbolig under samme tag. Skolen er endvidere et repræsentativt eksempel på udbredelsen af Martin Nyrops statslige mønstertegninger fra 1913, hvorfor der lægges vægt på, at man bibeholder bygningens oprindelige udtryk med røde blankmure, rødt tegltag samt rød-hvidt, udvendigt træværk og i det indre den oprindelige planløsning med en tre fags skolestue og forstue i den ene fløj og lærerbolig i den anden fløj samt de oprindelige bræddegulve, flisegulve, fyldningsdøre og ovne. Skærup Skole, Børkop, hvor den lille landsbyskole rummer både skolestue og lærerbolig 14

15 I.H. Mundtsvej 4B, Lyngby-Tårbæk Kommune Fredningen besluttet 12. august Fredningen omfatter villaen (1957 af Arne Jacobsen). Begrundelsen for fredningen er, at huset i de store træk er et forholdsvis intakt eksempel på Jacobsens mere beskedne villabyggeri fra hans sene år, foruden at det - i et lille format - illustrerer arkitektens ihærdige arbejde i efterkrigsårene med den arkitektoniske "æske" og dens formmæssige og rumlige muligheder. Arne Jacobsens æskeformede villa, I.H. Mundtsvej 4, Virum 15

16 Museumsvej 19,Græsted-Gilleleje Kommune, Rudolf Tegners Museum Fredningen besluttet 14. september Fredningen omfatter museumsbygningen (1938 af Rudolph Tegner og Ernst Ishøy under medvirken af Mogens Lassen) med tilbygningen (1951). Begrundelsen for fredningen er, at bygningen fremtræder som en monumentalbygning, der på en og samme tid er næsten brutal og klassisk inspireret. Den indgår i et bevidst samspil med det efter danske forhold "vilde" landskab. De meget tynde betonmure er en dristig konstruktionsform, men er også skyld i de aktuelle bygningsmæssige problemer. Som rammen om Rudolph Tegners livsværk og udformet af kunstneren selv er den samtidig et enestående kulturhistorisk monument. Rudolph Tegners Museum i Nordsjælland 16

17 Ryvangs Allé 79, Københavns Kommune, perron m.v. på Hellerup Station Fredningen besluttet 28. september Fredningen omfatter perrontaget (ca. 1910) ved spor 2/3 og de tre trappehuse (ca ) ved spor 2/3, 4/5 og 7/8 over nedgangen til perrontunnelen. Begrundelsen for fredningen er de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Perrontaget består af valsede jernbjælker og bæres af fem par støbejernssøjler. De tre trappehuse består af piller og spær i støbejern, store småsprossede vinduer med trærammer samt tag og vægflader af bølgeblik. Bygningerne er sålede konstrueret af præfabrikerede elementer og er af konstruktionshistorisk interesse. De udgør tillige vigtige elementer i stationsmiljøet. Perrontaget er, så vidt oplyst, det eneste bevarede af denne fritstående type, der har været forholdsvis udbredt, ligesom trappehusene i dag er sjældne. Perrontaget på Hellerup Station 17

18 Norske Allé 15, Søllerød Kommune, "Villa Kathus" Fredningen besluttet 8. oktober Fredningen omfatter villaen med garage, terrasser, læmure, trapper, flisebelægninger og trædesten (1968 af Bertel Udsen) samt haveanlægget foran hovedindgangen og de tre løvtræer. Begrundelsen for fredningen er, at huset, der er tegnet af en af periodens fremtrædende villaarkitekter, med sin irregulære grundplan, sit "flydende" rumforløb samt det nære samspil med den omgivende natur og en gennemført ærlighed i materialerne, er en fin og særdeles intakt repræsentant for 1960-ernes mere traditionelle amerikansk/japansk inspirerede villaarkitektur. Bertel Udsens japansk-amerikansk inspirerede "Villa Kathus" i Søllerød 18

19 Røgerivej 1, Trundholm Kommune Fredningen besluttet 27. oktober Fredningen omfatter villaen med tilhørende terrasse (1956 af Arne Jacobsen). Begrundelsen for fredninger er, at "det runde hus" med sin stramme forenkling er et sjældent eksempel i dansk arkitektur på en bygning, hvor anvendelsen af en klar geometrisk form og brugen af moderne materialer er mest radikalt gennemført. Arne Jacobsen har i overensstemmelse med huset formgivet en lang række af husets detaljer, som dørgrebene, loftlamperne i forstuen og de vægfaste skabe i kamrene og forstue. Hertil kommer den nævnte karakteristiske og konsekvente brug af "fremtidsmaterialer" som stål, termoglas og vinyl, der tydeligt adskiller huset fra ældre bygninger. Den eksperimenterende tilgang til såvel form som materialer er karakteristisk for periodens arkitektur og design, hvor utopien og troen på fremtiden spiller en afgørende rolle. Arne Jacobsens eksperimenterende, runde hus på Odden 19

20 Grønnegade 74-76, Fåborg Kommune Fredningen besluttet 5. november Fredningen omfatter hjørnehuset (1916 af Carl Petersen). Begrundelsen for fredningen er, at det velbevarede hus med dets gule blankmure, røde teglstenstag og taktfaste vinduesrytme er et særdeles godt eksempel på Carl Petersens enkle, nyklassicistiske stil, hvortil kommer, at ejendommen sammen med Petersens overfor beliggende, fredede Fåborg Museum udgør en arkitektonisk meget fin helhed, hvor arkitekten på overlegen vis har formået at udnytte de to irregulære byggegrunde. Carl Petersens nyklassicistiske etagehus over for hans fredede museum i Grønnegade i Fåborg 20

21 Ølnevej 8, Allinge-Gudhjem Kommune, "Øster Ellebygård" Fredningen besluttet 8. november Fredningen omfatter stuehuset (ca. 1794), de tre udlænger (ca ca. 1868) med tværlænge (ca. 1915) samt den brolagte gårdsplads med brønd. Begrundelsen for fredningen er, at gården er en af de bedst bevarede repræsentanter for den traditionelle bornholmske gård. Stuehuset fra slutningen af 1700-tallet har de egnskarakteristiske "hodda"- og "kvist"-udvidelser fra henholdsvis og begyndelsen af 1900-tallet og bevarede gavlknægte. Derudover er i udlængerne som et af de få steder bevaret indvendige sidebånd og dobbelte bjælkelag. "Øster Ellebygård", Allinge-Gudhjem, med den karakteristiske "hodda" udbygning 21

22 Dyrehavevej 101, Åbenrå Kommune, "Eldorado" Fredning besluttet 19. november Fredningen omfatter det firelængede gårdanlæg bestående af stuehuset (1769) og huggehuset (formentlig 1769) samt de med port-partier forbundne avlslænger mod nord og øst (1769, ombygget 1926). Begrundelsen for fredningen er ejendommens kulturhistoriske værdier, som knytter sig til dens funktion som kaptajnsgård og det velbevarede stuehus med mange oprindelige døre og vinduer samt huggehuset i delvis bulhuskonstruktion. Indgangen til kaptajnsgården "Eldorado" ved Åbenrå 22

23 BESLUTNINGER OM FREDNINGSUDVIDELSE 1999 Nyhavn 8, Københavns Kommune Fredningsudvidelsen besluttet 25. maj Fredningsudvidelsen omfatter sidehuset (1774). Begrundelsen for fredningsudvidelsen er, at sidehuset sammen med forhuset udgør en strukturelt og visuelt fin og velbevaret, uadskillelig helhed. Fredningen omfatter herefter forhuset (1774, forhøjet med en etage 1846) med sidehuset (1774). Sidehuset, Nyhavn 8, København 23

24 Ny Kongensgade 1, Københavns Kommune, "Barchmanns Palæ" Fredningsudvidelsen besluttet 15. oktober Fredningsudvidelsen omfatter det fem fags sidehus i tre etager og mansard til forhuset mod Ny Kongensgade. Begrundelsen for fredningsudvidelsen er, at sidehuset indgår som en oprindelig del af en bebyggelse fra 1741, der i sin helhed er af stor såvel kulturhistorisk som arkitektonisk værdi. Bygningsmæssigt slutter det sig nært til de allerede fredede forhuse og rummene udgør et interessant eksempel på indretning af sekundære rum i et bypalæ. Fredningen omfatter herefter forhusene mod Ny Kongensgade og Frederiksholms Kanal (1740 af Philip de Lange) med sidehuset mod Ny Kongensgade. Korridoren i sidehuset, "Barchmanns Palæ", København. 24

25 BESLUTNINGER OM FREDNINGSOPHÆVELSE 1999 Hornbækvej 150, Helsingør Kommune, "Krogenberg" Fredningsophævelsen besluttet 21. september Fredningsophævelsen omfatter "Krogenberg", bestående af hovedbygningen med sidefløjen (antagelig 1769) og de tre udlænger (1800-tallet). Begrundelsen for ophævelse af fredningen er, at ejendommens fredningsværdier er så reducerede efter brand i hovedbygningen, at ejendommen som helhed ikke længere i tilstrækkeligt omfang har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrund en fortsat fredning. Det nedbrændte stuehus på "Krogenberg", Helsingør 25

26 Sdr. Boulevard 1, Skive Kommune, "Gammel Skivehus" Fredningsophævelsen besluttet 24. september Fredningsophævelsen omfatter "Gl. Skivehus", bestående af forhuset (1866) med sidelængen (1719). Begrundelsen for fredningsophævelsen er, at forhuset og sidelængen gennem mange år har været udsat for så omfattende ombygninger, tilføjelser og ændringer, at bygningerne ikke længere rummer fredningsværdier, der kan begrunde en fredning. Sidelængen på "Gl. Skivehus", Skive 26

27 TEMAGENNEMGANGE FORELAGT BYGNINGSSYNET 1999 Københavns Vandforsynings bygninger Temagennemgangen, der blev forelagt Det Særlige Bygningssyn i september 1999, medførte at følgende anlæg blev indstillet til fredning: Allévej 23, 27 og 33, Ishøj Kommune, "Thorsbro Vandværk" Fredningsforslaget omfatter Thorsbro Vandværk, bestående af maskinhuset, samlebrøndsbygningen og hanekammerbygningen ( af Andreas Fussing). Begrundelsen for fredningen er, at de tre bygninger alle i deres ydre og indre står særdeles velbevarede siden opførelsen og udgør en fin og intakt helhed i det frodige landskab. De har som vandværksbygninger meget høj fortælleværdi såvel som æstetisk kvalitet. Maskinhuset på Thorsbro Vandværk, Ishøj 27

28 Brønshøjvej 29, Københavns Kommune, "Bellahøj Vandtårn" Fredningsforslaget omfatter Brønshøj vandtårn (1928 af Ib Lunding). Begrundelsen for fredningen er, at tårnets enkle og overbevisende arkitektoniske udtryk sammen med den ubehandlede jernbetonoverflade gør tårnet til et bemærkelsesværdigt bygningsværk både på opførelsestidspunktet og i dag. Ib Lundings meget karakteristiske vandtårn ved Bellahøj, København 28

29 Vandtårnsvej 60, Gladsaxe Kommune, "Tinghøj Vandreservoir" Fredningsforslaget omfatter Tinghøj vandreservoir, bestående af den aksiale kørevej, halbygningen, bestyrerboligen, redskabsskuret, de to græsbeklædte plateauer med 10 vandreservoirer, 20 nedgangstårne med trapper og adgangsveje ( ca af Ib Lunding) samt ventilbygningen (1943 af Ib Lunding). Begrundelsen for fredningen er, at anlæggets enkelte bygninger har fået hver sit arkitektoniske udtryk med mange fint udtænkte og udførte detaljer. Især de meget raffinerede nedgangstårne med den elegante sammenstilling af beton, kobber og stål hæver anlæggets samlede arkitektoniske udtryk. Ib Lundings skulpturelle "ventilbygning" ved Tinghøj Vandreservoir, Gladsaxe 29

30 KOMMUNEATLAS UDGIVET 1999 Ebeltoft Kommuneatlas Udgivet i maj Ebeltoft Kommune i Århus Amt er beliggende ud til Kattegat i et meget afvekslende landskab med stærkt kuperede bakkelandskaber og flade hedesletter. Ebeltoft by, der hører til blandt landets gamle købstæder, er placeret ud til kysten ved Ebeltoft Vig og har mange ældre huse fra tallet. Kommunens landsbyer ligger hovedsageligt koncentreret i den østlige og vestlige del, hvor dyrkningsmulighederne har været bedst. Det mest omfattende byggeri i det åbne land er de mange sommerhuse, der er opført siden Ebeltoft i begyndelsen af 1900-tallet kom i turisternes søgelys. Kommunen har ca indbyggere og i alt bygninger opført før Der er i forbindelse med kommuneatlasarbejdet registreret og beskrevet 30 bevaringsværdige bymiljøer i kommunen. I forbindelse med atlasset blev der udgivet et postkort fra Ebeltoft by Fordeling af kommunens bygninger opført før 1940 efter bevaringsværdi, hvor kategori 1-3 er høj, 4-6 middel og 7-9 lav bevaringsværdi 30

31 Løgumkloster Kommuneatlas Udgivet i maj Løgumkloster Kommune i Sønderjyllands Amt er beliggende i det vestslesvigske landskab, præget af den flade smeltevandsslette og enkelte bakkeøer. Grundlaget for Løgumkloster by og kommune er et cistercienserkloster, anlagt i Selve Løgumkloster by opstod først efter reformationen. Karakteristisk for områdets byggeri er de grundmurede længehuse med stor husdybde og store tagflader. Løgumkloster Kommune har kun får landsbyer, ca. ti. Kommunen har knap indbyggere og i alt 1766 bygninger opført før Der er i forbindelse med kommuneatlasarbejdet registreret og beskrevet 25 bevaringsværdige bymiljøer i kommunen. I forbindelse med atlasset blev der udgivet et postkort fra Løgumkloster by Fordeling af kommunens bygninger opført før 1940 i bevaringskategorier, hvor kategori 1-3 er høj, 4-6 middel og 7-9 lav bevaringsværdi. 31

32 Frederikshavn Kommuneatlas Udgivet i september Frederikshavn Kommune i Nordjyllands Amt er beliggende ud til Kattegat. Landskabet er præget af de hævede havbundsflader i dramatisk kontrast til Jyske Ås' vældige bakker, hvilket gør området omkring Frederikshavn til Danmarks mest relief-rige. Frederikshavns bebyggelseshistorie knytter sig til Kattegat og fiskerlejet Fladstrand, som udviklede sig til fæstningsby og senere blev købstad. Den nyere tids byggeri har især været bestemt af havnens udvikling og de til skibsfarten knyttede industrier. Kommunen har ca indbyggere og i alt bygninger fra før Der er i forbindelse med kommuneatlasarbejdet registreret og beskrevet 33 bevaringsværdige bymiljøer i kommunen. Kommuneatlasarbejdet blev fulgt op af en lokalplan for midtbyen med tilhørende manual for skiltning og design af byudstyr. Endvidere blev der trykt plakater og postkort Fordeling af kommunens bygninger opført før 1940 efter bevaringsværdier, hvor kategori 1-3 er høj, 4-6 middel og 7-9 lav bevaringsværdi 32

33 KOMMUNEATLAS 1999 UDEN PUBLICERING Svendborg Kommuneatlas Svendborg Kommune i Fyns Amt er beliggende på Sydfyn ved Svendborgsund, og til kommunen hører øerne Tåsinge og Thurø. Landskabeligt er kommunen præget af nærheden til vandet, mens landdistriktet ligget i småbakket morænelandskab. Svendborg er en af Danmarks mange købstæder med historie tilbage til middelalderen. En væsentlig del af byens historie knytter sig til havnefunktionerne, til handel og skibsfart. Svendborg Kommune har desuden mange relativt velbevarede landsbyer. Kommunen har ca indbygger og i alt bygninger opført før Der er i forbindelse med kommuneatlasarbejdet registreret og beskrevet 30 bevaringsværdige bymiljøer i kommunen. Kullingsgade i Svendborg Fordeling af kommunens bygninger opført før 1940 efter bevaringsværdier, hvor kategori 1-3 er høj, 4-6 middel og 7-9 lav bevaringsværdi. 33

34 Fredensborg-Humlebæk Kommuneatlas Fredensborg-Humlebæk Kommune i Frederiksborg Amt er beliggende i Nordsjælland på et højtliggende og bakket plateau og strækker sig mellem Øresund i øst og Esrum Sø og Gribskov mod vest. Fredensborg by, syd for Fredensborg Slot, er opbygget som en lille købstad med en gammel bykerne og med udviklingslag, mens Humlebæk by med tiden har udviklet sig til et næsten sammenhængende, bebygget bælte langs hele kystlinien. Hovedparten af kommunens - alle forholdsvis små - landsbyer ligger som velafgrænsede enklaver i det åbne land. Kommunen har ca indbyggere og i alt bygninger opført før Der er i forbindelse med kommuneatlasarbejdet registreret og beskrevet 25 bevaringsværdige bymiljøer i kommunen. Jørn Utzons fredede "Fredensborghuse" Fordeling af kommunens bygninger opført før 1940 efter bevaringsværdi, hvor kategori 1-3 er høj, 4-6 middel og 7-9 lav bevaringsværdi 34

35 Hillerød Kommuneatlas Hillerød Kommune i Frederiksborg Amt er beliggende centralt i Nordsjælland i et kuperet landskab, præget af store skovarealer, søer og landbrugsområder. Hillerød by, der fremtræder med mange have- og parkanlæg, har bevaret mange af de oprindelige træk. Som noget helt unikt er byens bebyggelse bevidst holdt forholdsvis lav, så byens og kommunens mest markante bygningsanlæg - Frederiksborg Slot i byens centrum - kan ses langvejs fra. Kommunen har ca indbyggere og i alt bygninger opført før Der er i forbindelse med kommuneatlasarbejdet registreret og beskrevet 30 bevaringsværdige bymiljøer i kommunen. Frederiksborg Slot i Hillerød Fordeling af kommunens bygninger opført før 1940 efter bevaringsværdier, hvor kategori 1-3 er høj, 4-6 middel og 7-9 lav bevaringsværdi 35

36 ØVRIGE PUBLIKATIONER OG STØRRE AKTIVITETER 1999 "Fredede bygninger 1999" Fortegnelsen - populært kaldet "fredningslisten" - er et opslagsværk over samtlige fredede bygninger i Danmark, inddelt efter amter og kommuner med angivelser af de enkelte bygningers adresse, byggeår og arkitekt. I fortegnelsen findes desuden loven om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer gengivet på både dansk og engelsk. 338 sider "Beretning fra Bygningssynet " Beretningen beskriver Det Særlige Bygningssyns arbejde i perioden Medlemmer af Bygningssynet, der er miljø- og energiministerens sagkyndige rådgivere i frednings- og restaureringsspørgsmål, har bidraget med en række artikler om tendenser og problematikker i fredningsarbejdet. Herudover indeholder beretningen oplysninger om frednings- og restaureringsarbejdet i tal, om periodens temagennemgange og udvalgte enkeltfredninger og om økonomisk støtte til fredede bygninger. 71 sider 36

37 "Pas godt på din by" Publikationen, der er en opfølgning på Skov- og Naturstyrelsens lokalplanvejledning, sætter fokus på nødvendigheden af - og mulighederne i den bevarende lokalplanlægning og fortæller bl.a. om, hvorledes man i planlægningen på én gang kan bevare og forny under behørig respekt for byens og bygningernes historie og særpræg. 22 sider "Torve og Pladser" Årshæftet er udgivet i forbindelse med Bygningskulturens Dag 1999, der arrangeres af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Nationalkomitéen for Bygningskulturens Dag. Hæftets artikler anlægger kulturhistoriske, arkitektoniske og personlige synsvinkler på årets tema - torve og pladser - og indeholder desuden en oversigt over de forskellige arrangementer, arrangeret landet over af kommuner, bevaringsforeninger og andre lokale kræfter. 63 sider 37

38 "Danmarks middelalderlige byplaner, Syd- og Vestsjælland" Sjette bind i Jørgen Elsøe Jensens serie om Danmarks middelalderlige byplaner, der er et forskningsprojekt tilknyttet Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af Danmarks arkitekturarv. Projektet undersøger i hvilket omfang de danske middelalderbyer har bevaret deres oprindelige byplaner og udgives som en serie byplanregistranter, der gennemgår forholdene i de enkelte byer, her i Sydog Vestsjælland. 190 sider Konference om bevaringsarbejdet i kommuneatlaskommunerne Skov- og Naturstyrelsen afholdt efter snart ti års kommuneatlasarbejde den 25. november 1999 en konference i Århus, hvor der deltog 38 repræsentanter fra 19 kommuner, der alle har fået udarbejdet kommuneatlas. Konferencens formål var dels at bringe kommuneatlaskommunerne sammen for at udveksle erfaringer med brugen af kommuneatlassene i den kommunale bevaringsindsats, dels at høre kommunerne, hvorledes de fandt, at det fremtidige kommuneatlasarbejdet kunne forbedres yderligere. 38

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Udvalgets sammensætning: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a., formand Helge Torm, cand. mag., næstformand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Udsigt fra havn mod Nysø Antonibakken...2-3 Møllebakken på Ærø fredet...4-5 Søg om tilskud... 5 Sensommerudflugt... 6 Korte, men vigtige meddelelser... 7 Bestyrelsen...

Læs mere

to save or not to save

to save or not to save to save or not to save Artiklen handler om Vadehavskommunernes forskellige planlægningspraksis i arbejdet med bevaringsværdige bygninger og helheder. Af Jannie Uhre Ejstrud Illustrationer: Rena Gonatos

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

Helsingør Kommuneplan 2004-16

Helsingør Kommuneplan 2004-16 1 JYRO-projekt nr. 04-50 dato: 21.02.05 Helsingør Kommune Udviklingsafdelingen, Rådhuset 3000 Helsingør Udviklingen@helsingor.dk Indsigelse mod / tillæg til Helsingør Kommuneplan 2004-16 For Danstruplund,

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 46 1 Sammenfatning forbandt byen med

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen ligger i Egebæk-Hviding ca. 6 km syd for Ribe. Der er gode trafikale forbindelser, idet sygehuset er placeret

Læs mere

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ.

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ. Region: Bornholm Kommune: Bornholm Adresse: Langebjergvej 15, 3770 Allinge Matr.nr.: Mtr. 1a Allinge Sandvig. Ejer: Naturstyrelsen, Bornholm Kontaktperson: Fuldmægtig Kim Eilif Pedersen, e mail.com kpe@nst.dk

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Det grønne Gentofte Arkitektur og æstetik. Bilag til byherre, rådgivere og konsulenter ang. vedligeholdelse og byggeri

Det grønne Gentofte Arkitektur og æstetik. Bilag til byherre, rådgivere og konsulenter ang. vedligeholdelse og byggeri Det grønne Gentofte Arkitektur og æstetik 05. november 2008 Gentofte Kommunes Arkitekturpolitik Vejledning til projektorganisationen Kystvejens tankstation Arne Jacobsen 1937 Bygningen er Gentofte Kommunes

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kortlægning af kulturmiljøer 2014 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2 Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 1.2 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet. Vi så det sidst omkring år 2000, hvor det

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus Der findes ca. 710 boligorganisationer på landsplan. De har bygget godt Almene boliger har eksisteret i godt 100 år. Der er

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere