Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer"

Transkript

1 Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA

2 Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

3 John Bæk Sørensen, DAKOFAs årskonference 2010 EU s VISIONER FOR ET GENANVENDELSESSAMFUND HVAD ET DET NYE? VISION FOR EUROPA 2010 RESSOURCEEFFEKTIV ØKONOMI FORSYNINGS SIKKERHED SIKKERHEDS POLITIK WIN WIN VÆKST OG BESKÆFTIGELSE EU S DRIVER AFFALDSPOLITIK

4 Køreplan til et ressourceeffektivt Europa Milepæle i 2020: Affaldet bliver forvaltet som en ressource Affaldet er pr. indbygger faldet i absolutte tal Genbrug og genanvendelse er økonomisk attraktivt for både offentlige og private aktører, takket være: omfattende separat indsamling og udvikling af funktionelle markeder for sekundære råmaterialer (End-of-waste) Energiudnyttelsen er begrænset til materialer som ikke kan genanvendes, og deponering er så godt som elimineret Affaldslovgivningen er fuldt implementeret Efterspørgslen efter fødevarer, foder og fibre kan være forøget med 70 % i 2050

5 EU s affaldsdirektiv Følgende affaldshierarki skal tjene som en prioritetsrækkefølge for lovgivning og politikker om affaldsforebyggelse og håndtering (dvs. nu juridisk bindende) a) forebyggelse b) forberedelse med henblik på genbrug c) genanvendelse d) anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse, e) bortskaffelse. Kan kun afviges ud fra Life Cycle Thinking

6 EU s affaldsdirektiv Genanvendelses- og sorteringsmålsætninger (Art. 11) Forberedelse til genbrug og genanvendelse udgør mindst 50 % af affaldsmaterialerne papir, metal, plastic og glas fra husholdninger (2020) Om muligt andre kilder, hvis det modsvarer husholdningsaffald Særlige regler for bioaffaldet (Art. 22) Kommissionen: vurderer håndteringen ift. yderligere tiltag (minimumskrav) Medlemsstater kan (når det er relevant) indføre særskilt indsamling EU Kommissionen har (jan. 2012) foreslået, at organisk affald omfattes 50 % målet i art. 11. Kan komme til at gælde fra 2015

7 Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der skal løses i sammenhæng: en økonomisk krise og en klima- og ressourcekrise. Både ressourceknaphed og samtidigt stigende ressourceforbrug Vi er nødt til at bruge ressourcerne bedre ikke bare af hensyn til natur og miljø eller bæredygtighed om man vil, det er nødvendigt for vores fremtidige konkurrenceevne og vækst. Ikke en affaldsstrategi, men en ressourcestrategi

8 Mens vi venter på den nationale ressourcestrategi! Hvad ved vi Et af hovedindsatsområderne: Det organiske affald udnyttelse af næringsstoffer (Særskilt indsamling af organisk dagrenovation, fosfor fra bioaske og i spildevandsslam) Foreløbige udmeldinger 45 % genanvendelse af dagrenovationen % genanvendelse af dagrenovationen 2024 Særskilte mål ift. boligtyper Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald nu i fri konkurrence MEN mulighed for kommunal indsamling af bioaffald fra erhverv indtil 2016, hvis kommunal ordning for husholdninger!

9 Udfordringen: At bringe ressourcerne i kredsløb Marked Holdning og vilje fra os alle Ressourcer Lovgivning Teknologi

10 Husholdningsaffald Dagrenovation: 88 % forbrændt og 12 % genanvendt (affaldsstatistik 2009)

11 Historisk udvikling af udvalgte fraktioner i dagrenovation Kilde: Econet

12 Sammensætning af dagrenovation Enfamilieboliger (2011) Kilde: Econet Fraktion Andel % Mængde per Mængde husstand Ton pr år på Kg pr Kg pr uge landsplan år Ikke forarbejdet, vegetabilsk madspild 12,6 1, Forarbejdet, vegetabilsk madspild 3,7 0, Øvrigt vegetabilsk madaffald 16,8 1, Ikke forarbejdet, animalsk madspild 3,4 0, Forarbejdet, animalsk madspild 3,2 0, Øvrigt animalsk madaffald 1,6 0, Haveaffald m.v. 5,4 0, Plastemballageaffald 5,4 0, Papir- og papemballageaffald 7,9 0, Metalemballageaffald 2,0 0, Glasemballageaffald 1,6 0, Genanvendeligt papiraffald 6,2 0, Andet papiraffald 6,9 0, Andet affald af metal 0,8 0, Andet affald af plast 6,6 0, Batterier og andet farligt affald 0,2 0, Småt elektronikaffald 0,2 0, Andet brændbart affald 10,5 0, Andet ej brændbart affald 2,6 0, Affaldssæk 2,4 0, Total 100,0 8,

13 Dagrenovation Faldet med ca. 3 kg pr. hustand pr. uge over en 30-årig periode Ændret sammensætning af emballager og affald generelt Udbygning af ordninger til indsamling af papir, glas og småt brændbart på genbrugspladser Mængden af madaffald i dagrenovationen er i dag gennemsnitligt 42 % (76 kg pr. person pr. år). Hertil kommer 10 kg haveaffald Kilde: Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger. Miljøprojekt nr. 1414, 2012

14 Kvaliteten af KOD som funktion af posetype Renhed af KOD for forskellig emballering af affaldet Eksempel fra Nordsjælland Posetype anvendt til emballering af bioaffald. % % Kommune Posetype uddelt af kommune Biopose Affaldspose uddelt Affaldspose købt af husstanden Pose med tryk Anden pose / sæk Løst opsamlet Kvalitet af sortering. Andel korrekt sorteret Eget indkøb af poser Havebolig Eget indkøb af poser Havebolig Eget indkøb af poser Etagebolig Affaldsposer udleveret Havebolig Bioposer udleveret Havebolig Bioposer udleveret Etagebolig Plastpose Biopose Biopose ,6 76,6-81,4 82, ,4 80,2 14,7 40,1 82, ,2 85,4 16,7 41,6 85,1-88,6 65,2 47,4 13,1 17,6 73,2 98,0-51,3 58,6 60,8 62,5 95,8 96,4-71,5 98,0 99,3 58,7 93,9 Kilde: Econet

15 Konklusioner fra Econet undersøgelse Mængden af dagrenovation pr. husstand er faldende, men det gælder ikke i samme omfang for organisk affald. Stort potentiale for indsamling Organisk affald Papir, pap, plast, glas, metal, Ordninger for KOD kan være meget effektive Typisk op til 75 % Effektivitet er afhængig af boligtype og indre opsamlingsudstyr Kvaliteten kan være meget høj også i sommerhuse og etageboliger Viden kan være en dark horse Dagrenovationens sammensætning varierer og er afhængig af eksisterende ordninger, viden mv. Andelen af plastemballage er steget

16 Potentialet for fossil frie Thy Mængden af dagrenovation for Thisted, Morsø og Jammerbugt Kommuner*: Dagrenovation i alt: Organisk (42 %): Potentiel mængde af organisk affald 75 % I alt: tons tons tons Mængde til genanvendelse/biogas (20 % reject) I alt: BIOGAS- POTENTIALET? * Forbehold for hjemmekompostering tons/år

17 Fremtidens energisystem Affald til energi skal være fleksibelt Passe til fluktuerende energiforsyning (skal sættes ind når vinden ikke blæser) Biologisk affald skal anvendes højt i energihierarkiet (f.eks. biogas størst værdi for transportsektoren)

18

19 AffaldPlus: Strømmen af dagrenovation og CO2- emission i kg pr. husstand i typisk AffaldPluskommune i 2011 Kilde: Henrik Wejdling, AffaldPlus Kuber Glas og flasker GBP Pap, glas, plast m.v. Husstandsindsamling, papir CO2: -318 kg 24 % 168 Husstandsindsamling, restaffald % 279 CO2: -119 kg I alt 726 CO2 i alt: -437 kg

20 AffaldPlus: Strømmene i 2018? 206 Husstandsindsamling % CO2: -544 kg % CO2: -79 kg CO2: -40 kg % I alt 756 Kilde: Henrik Wejdling, AffaldPlus CO2 i alt: -663 kg

21 Håndtering af madaffald Tak for opmærksomheden

22 Krav til fremtiden Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi Vi skal bruge energi langt mere effektivt end i dag Vi skal sikre bedst mulig anvendelse af vores ressourcer Elsystemet bliver helt centralt i fremtidens energisystem Behov for fleksible teknologier hurtig op og ned regulering varmelagring Leverancer af balanceringsydelser inden for timen og indenfor minutter

23 Nogle perspektiver Hvis alle alu-kapsler fra fyrfadslys i hele Danmark blev genanvendt, ville den fortrængte CO2-emission være på t CO2, svarende til emissionen fra 12,7 mio. kørte kilometer i bil eller nok til at nå 317 gange rundt om jorden! Hvis alle husholdninger i Danmark blot genanvendte ét glas mere om ugen, ville yderligere t CO2 kunne fortrænges svarende til emissionen fra 24,3 mio. km kørt i bil eller 607 gange rundt om jorden Hvis blot 1 % af alle døde kabler i jorden blev gravet op om året og genanvendt, ville t CO2 blive fortrængt svarende til emissionen fra opvarmningen af husstande

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

GØDNING Fosforrige krystaller fra urin, der stopper rørene på renseanlæggene, kan blive et økologisk gødningseventyr. S. 8 11.

GØDNING Fosforrige krystaller fra urin, der stopper rørene på renseanlæggene, kan blive et økologisk gødningseventyr. S. 8 11. PROTEIN Valle, et tidligere affaldsprodukt fra osteproduktion, bliver i dag brugt til protein i sportsdrik. S. 5 GØDNING Fosforrige krystaller fra urin, der stopper rørene på renseanlæggene, kan blive

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2011 L L Y Y N N G G B B Y Y - - T T A A A A R R B BÆ Æ K K K K O O M M M M U UN N E E

GRØNT REGNSKAB 2011 L L Y Y N N G G B B Y Y - - T T A A A A R R B BÆ Æ K K K K O O M M M M U UN N E E GRØNT REGNSKAB 2011 LLYYNNG G BBY Y- - TTAAAARRBBÆ O MMMM UN EE ÆKK KKO UN Indhold Forord...4 Klimakommunens resultater CO2-status...6 Når vi færdes i trafikken...8 Når vi bruger vand...10 Når vandet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra Miljøprojekt nr. 1458, 2013 Titel: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1 GRØNT regnskab Klima og miljø i din kommune side 1-214 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 22 24 26 28 29 3 34 34 35 36 36 37 Forord Bæredygtighed Novo passer på padderne Ballerups samlede energiforbrug

Læs mere

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10.

Styr på miljøet side 3 >> Kend dit kloaksystem. side 4 >> Plastsortering i virksomheder side 6 >> på varmeforbrug >> side 10. Affaldstjek - Miljøafdelingen Kan vaskepladser være kilde Skovlunde-virksomhed sparer hjælper med affaldssorteringen til jordforurening? 85 % i CO 2 på varmeforbrug >> side 8 >> side 2 >> side 10 NR. 4

Læs mere

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 3 2 0 1 4 VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden NÅR ØKONOMIEN

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere