2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder. "Direktørskole-Iværksætteri for etniske minoriteter"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder. "Direktørskole-Iværksætteri for etniske minoriteter""

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder Iværksætterkompetencer Projekttype A Ansøgte grunddata Projektets navn: Tilskudsmodtager "Direktørskole-Iværksætteri for etniske minoriteter" Roskilde Jobcenter Projektets startdato: Projektets slutdato: Ansøgt beløb ,32 Ansøgt støtteprocent 50,00 Projektresumé Projekt Direktør Skole - iværksætteri for etniske minoriteter har til mål at bidrage til, at flere ledige borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der ønsker en fremtid som iværksætter og selvstændigt erhvervsdrivende får fodfæste på arbejdsmarkedet. Projektet har til mål at etablere og gennemføre koordineret og skræddersyet opkvalificeringsforløb for målgruppen med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Målgruppen vil i løbet af projektperioden få udvidet deres kompetencer til at starte og drive egen virksomhed eller alternativt begynde i ordinær beskæftigelse, uddannelse eller beskæftigelse med løntilskud. Gennemførelsen af vejledningsog opkvalificeringsforløb vil ske med udgangspunkt i et tæt samarbejde mellem Jobcentrene i Roskilde, Lejre og Ringsted, Zealand Business Connection og Etnisk Erhvervsfremme, som er partnere i projektet. Projektet følges af styregruppen, som udover partnerne rummer netværksdeltagerne RUC Innovation, ASE, Danske Bank, Erhvervsforum Roskilde, Lejre og Ringsted. Projektet vil understøtte målsætningerne for Det Nationale Center for Etnisk Erhvervsfremme. Vedhæftede filer Ingen Break Break AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 1

2 1. Information fra Vækstforum Information til Vækstforum fremgår af selve ansøgningen 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder Iværksætterkompetencer Projekttype A Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) En større andel af borgere med minoritetsbaggrund vælger i modsætning til etniske danskere en tilværelse som selvstændig fremfor et liv som lønmodtager. Ifølge Erhvervsfremmestyrelsen skal årsagen hertil bl.a. findes i et udstrakt ønske om at 'være sin egen herre', at være fri og uafhængig samt lysten til selv at skabe noget. Samtidig viser tal fra EBST at nydanske iværksættervirksomheder i modsætning til virksomheder etableret af etniske danskere har vanskeligt ved at overleve ( "Iværksætterkvinder nu og i fremtiden", 2000). Kun ganske få (25,4 %) af borgere med minoritetsbaggrund, der starter egen virksomhed gør brug af deres uddannelse i forbindelse med etableringen som selvstændig. Nye undersøgelser peger bl.a. på, at den overordnede udfordring ikke består i at motivere flere indvandrere og efterkommere til at starte egen virksomhed, men derimod at skabe bedre forudsætninger og betingelser for at opstarte og drive egen virksomhed. Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) Projektet understøtter Region Sjællands erhvervspolitiske visioner om at det skal være attraktivt at starte og drive egen virksomhed i Region Sjælland. Projektet vil endvidere bidrage til, at nye virksomheder skal have gode vilkår for vækst. Projektet vil ligeledes støtte op om målsætningen om at andelen af vækstiværksættere i 2014 mindst svarer til landsgennemsnittet. Regional Konkurrenceevne redegørelse fra 2009 viser, at andelen i Region Sjælland i 2006 var 9 % i forhold til 10,5 % i hele landet og knap 12 % i Region Hovedstaden. Projektet vil bidrage til Vækstforums strategi og handlingsplan på området ved at bidrage til at et øget omfang af iværksættere og selvstændige med minoritetsbaggrund vil opnå succes med sin virksomhed, herunder at sikre virksomhedernes overlevelse og vækst. Det vil indebære at et øget antal blandt målgruppen kommer i beskæftigelse og reducerer ledighed. Desuden vil projektet støtte op om den nationale indsats for etnisk erhvervsfremme v. Det Nationale Center for Etnisk Erhvervsfremme inkl. udbredelse og forankring af de gode resultater og succesfulde metoder til øvrige relevante aktører i og udenfor Region Sjælland. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 2

3 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn CVR, CVR under stiftelse eller CPR "Direktørskole-Iværksætteri for etniske minoriteter" CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Roskilde Jobcenter Adresse Køgevej 90 Postnummer 4000 By Roskilde Telefon Hjemmeside Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Anne Haarløv Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Roskilde Kommune - Jobcenter Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Karin Ørting Jørgensen Offentlig myndighed Hvis andet, skriv Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Stændertorvet 5 Postnr By Roskilde Kontonummer AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 3

4 4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00 Vælg indirekte omkostningsberegning 5. Projektbeskrivelse 18% automatisk beregning uden dokumentation Projektets formål, indhold og effekter (Max tegn) Formål: Projektet har overordnet til formål at opkvalificere ledige med minoritetsbaggrund til at iværksætte selvstændig virksomhed. Projektet har til mål at etablere og gennemføre opkvalificeringsforløb for potentielle iværksættere med minoritetsbaggrund med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Hovedaktiviteter: At udvikle og gennemføre målrettede og koordinerede uddannelses- og kompetenceforløb for målgruppen, så de bliver bedre rustet til at starte egen virksomhed og skabe vækst. At styrke incitamentet blandt målgruppen til at gøre brug af tilbudsviften til iværksættere og virksomheder fra de lokale og regionale erhvervsservice organisationer, herunder Væksthus Sjælland, mhp. vejledning og sparring. Herunder: Markering og markedsføring af projektet ved afholdelse af kick-off rrangement, midtvejsseminar og afsluttende konference. NYE og systematiserede uddannelses- og opkvalificeringsforløb skræddersyet til målgruppen Udvikling af tværgående struktureret samarbejdsforløb med projektets parter og netværksdeltagere. Mentoraktiviteter Netværksaktiviteter Mulighed for justering af kursusforløbet undervejs i projektperioden Åbent midtvejsseminar med præsentation af projektets foreløbige erfaringer og midtvejsresultater mv. Markedsføring af projektets erfaringer og resultater Opstarts (kick-off) og afsluttende konference med forankring af projektets erfaringer og resultateter. Evaluering AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 4

5 Målgruppe: Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere med minoritetsbaggrund, der ønsker en fremtid som iværksætter og selvstændig erhvervsdrivende. Derudover vil projektet gennem de åbne konferencer og midtvejsseminar invitere iværksættere og virksomhedsejere med minoritetsbaggrund, som kan have behov for vejledning i forhold til fastholdelse og vækst af selvstændig virksomhed samt medfølgende ægtefæller til medarbejdere ansat eller udstationeret i Danmark. Indhold: Opkvalificeringsforløbet for målgruppen vil indeholde et tilbud af 13 uger; indeholdende 9 ugers uddannelse bestående af fag rettet mod selvstændig virksomhed, suppleret med erhvervssprog og 4 ugers praktik og mentorforløb med individuel vejledning med henblik på opstart af egen virksomhed. I alt gennemføres tre uddannelsesforløb i projektet á 13 ugers kursusforløb inkl. fire ugers virksomhedspraktik. Antallet af deltagere på de enkelte forløb vil afhænge af målgruppens forudsætninger. Hensigten er at de enkelte forløb udvikles og justeres løbende undervejs i projektet som følge af de opnåede erfaringer. Rekruttering til projektet vil ske gennem indviduelle samtaler med de ledige, hvor samtalen vil indeholde screening for motiv og motivation. Der udarbejdes en brochure til brug i Jobcentrene. Afklaring den lediges motiv og motivation kan også ske ved vejledning varetaget af den lokale erhvervsservice for Roskilde, Ringsted og Lejre Kommuner ved Zealand Business Connection (ZBC). Kursusindholdet vil bl.a. bestå af Analyse af forretningsidé, kunde- og konkurrentanalyse, nye forretningsområder, herunder oplevelsesøkonomi; virksomheder med særlig fokus på oplevelse, salg, service og f.eks. kulturelle aspekter. Opsøgende salgsarbejde, kundepleje, præsentationsteknik og udarbejdelse af forretningsplan. Finansiering, herunder økonomi, budget, regnskab, moms, skat og ansvar/risici. Jura og forsikringsforhold. Marketing, herunder web og E-handel. Foredrag af iværksættere, herunder rollemodeller formidlet gennem Etnisk Erhvervsfremme. Som led i kursusforløbene vil relevante iværksættere og vejledere blive inddraget ad hoc. Som led i undervisningen vil indgå en inspirationsdag på en lokal virksomhed. Hvert kursusforløb afsluttes med plan for hver enkelt deltager i forhold til deres videre virke enten som iværksætter med start af selvstændig virksomhed eller som lønmodtager i ordinær eller støttet beskæftigelse. Valg af kursusudbyder vil ske i overenstemmelse med tilbudsloven og udbydes som nationalt udbud. I udvælgelsen af kursusudbyder lægges vægt på, at pågældende har erfaring med målgruppen og iværksætteri, skal kunne håndtere hele målgruppen bestående af både højt-uddannede AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 5

6 og ufaglærte. Kurserne skal have fokus på motivation og realisme i forhold til etablering af selvstændig virksomhed samt de snublesten, som måtte komme undervejs. Kursusmål: 1. At målgruppen kvalificeres til at opnå overlevelse og vækst som selvstændig erhvervsdrivende, herunder at målgruppen klædes på til at træffe kvalificeret beslutning om at starte egen virksomhed gerne indenfor områder med vækstpotentiale. 2. At de deltagere der ikke skal nedsætte sig som selvstændig erhvervsdrivende tilbydes anden type af beskæftigelse, herunder virksomhedsrettet aktivering. Succeskriterier for projektets aktiviteter og output: At min. 50 projektdeltagere indgår i projektet At min. 75 % af projektdeltagerne gennemfører uddannelsesforløbet inkl. virksomhedspraktik At projektet tilbyder målgruppen rollemodeller og mentorforløb undervejs i projektet mhp. at styrke deres potentiale som iværksættere og virksomhedsejere. At der etableres et blivende netværk mellem parterne i projektet eller dele deraf mph. videndeling og sparring vedr. forretningsførelse, erhvervsvilkår mv. At projektets erfaringer videregives til andre jobcentre og kommuner i regionen og Etnisk Erhvervsfremme gennem den afsluttende konference. At 33 % af målgruppen starter egen virksomhed indenfor 1 år efter den enkeltes startdato i projektet. At den resterende gruppe under eller i forlængelse af forløbet vil komme i ordinær beskæftigelse, ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik eller voksenlære. At der udarbejdes en plan B for alle projektdeltagere dvs. at der følges op på samtlige projektdeltagere og tilrettelægges et alternativt forløb for de projektdeltagere, som ikke starter egen virksomhed. Effekter: Forventede resultater: At projektet bidrager til, at deltagere bliver selvforsørgende At projektet bidrager til at gruppen af selvstændige borgere med minoritetsbaggrund vil indgå i relevante netværk for fremme af deres virksomhed mv. (Virksomhedsnetværk Roskilde, Erhvervsforum o.a.) At projektet fører til øget opmærksomhed på etnisk minoritets-iværksætteri i det lokale og regionale erhvervsliv. At projektet støtter op om Center for Etnisk Erhvervsfremmes målsætninger og indsatsområder. Projektorganisation: Projektet ledes en projektgruppe bestående af projektkoordinator hos Roskilde Jobcenter i samarbejde med projektadministrator samme sted og projektleder hos Zealand Business Connection og inviterede netværksdeltagere ad hoc, projektgruppen vil varetage det praktiske AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 6

7 arbejde med projektets fremdrift og udvikling. Partnerne i projektet indgår sammen med de projektansatte i en styregruppe, hvor der lejlighedsvis kan inviteres netværksdeltagere til inspiration og vidensdeling på møderne. Styregruppen mødes 6 gange i løbet af projektperioden og deltager i kickoff-arrangement, midtvejsseminar og afsluttende konference. 6. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet Projekttype A Antal (kun heltal) Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? 50 Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner? Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 40 Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 16 WhiteSpace Effektvurdering 2 - Andre effekter Andre effekter eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema Projektet vil bidrage til følgende effektmål for Region Sjællands (Vækstforums) Erhvervsudviklingsstrategi : At øge vækst og beskæftigelse i regionen. At regionens erhvervsliv understøtter de nationale målsætninger om større samfundsansvar. At Vækstforum vil understøtte en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling i hele regionen. At Den regionale velstand øges ved at styrke virksomhedernes værdiskabelse og vækst, herunder vækst i yderområderne. Væksten skal opnås ved en øget værditilvækst. Den forskel, der er mellem Region Sjælland og de øvrige regioner, skal som minimum udjævnes. Et mere ambitiøst mål er, at Region Sjællands produktivitet i 2014 når op på det danske gennemsnit. Målet skal også nås ved at øge beskæftigelsen i den private sektor i regionen. Faldet i beskæftigelsen skal stoppes ved, at flere ledige kommer i arbejde, men også andre grupper, som dem der står uden for arbejdsstyrken og udenlandsk arbejdskraft,skal inddrages. Desuden vil projektet støtte op om visionerne og missionerne for Center for Etnisk Erhvervsfremme. Det skal bl.a. ske ved at inddrage relevante konsulenter fra Center for AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 7

8 Etnisk Erhvervsfremme i projektets styregruppe samt implementere ovenstående i projektets handleplan. Endvidere vil projektet sikre en tæt dialog med respektive konsulenter i Center for Etnisk Erhvervsfremme og målrettet formidling af projektets erfaringer og resultater. Ligeledes vil projektet sikre at støtte op om bl.a. Væksthus Sjællands målsætninger og strategi for at fremme vilkårene for iværksættere og vækstvirksomheder i regionen. Dette vil bl.a. ske genenm dialog med respektive konsulenter i Væksthus Sjælland og relevante konsulenter i Region Sjælland med tilknytning til Vækstforum og målrettet formidling af projektets erfaringer og resultater. Disse inviteres med til de åben arrangementer i projektet samt som gæste-vejledere i kursusforløbet. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 8

9 7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget Udgifter i Socialfondsprojektet Udgifter til projektadministration Beløb WhiteSpace Administration, standardsats 0, Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats 0, Projektarbejde, faktiske udgifter , Ekstern konsulentbistand , Revisionsudgifter (PwC) ,00 I alt udgifter til projektadministration ,20 Noter: Administration, faktiske udgifter Forventet timeforbrug: 5 timer om ugen svarende til gennemsnitlig 20 timer om måneden i 22 måneder til en timesats á kr. 214, Projektarbejde, faktiske udgifter Forventet timeforbrug: 20 timer om ugen, svarende til gennemsnitlig 86 timer om måneden i 22 måneder fordelt med 60 % til Jobcenter Roskilde med timeløn á kr. 241,50 og 40 % til Zealand Business Connection med timeløn á kr. 274, Ekstern konsulentbistand Nationalt udbud af kursusforløbet til et samlet beløb af kr, svarende til 30 timers undervisning om ugen per deltager á 1500 kr i 9 uger og 4 mentortimer per deltager per uge i 4 uger á 400 kr. samt evaluering af projektet kr Revisionsudgifter (PwC) Priser i følge PWC bestående af forhåndsgodkendelse (2755), underskrevet tilsagn (385), 4 gange perioderevision (á 5786), revision af projektregnskab (15980), 5 timers HOT-line (3747) samt 2 stikprøver (á 1558) Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Beløb WhiteSpace Indirekte omkostninger (18 % standardsats) ,12 WhiteSpace I alt ,32 WhiteSpace Regionalfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter) 10 % udgifter Beløb Køb af inventar og udstyr 0, Andet 0, Interim justeringskonto for 10 % 0, I alt (max 10 % af driftskonti) 0,00 Noter: Andet ikke regionalfond Deltagerudgifter m.v. Beløb Deltagerløn, standardsats ,40 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 9

10 WhiteSpace Deltagerløn, faktiske udgifter 0, Deltagerunderhold, standardsats 0, Deltagerunderhold, faktiske udgifter ,90 Noter: Deltagerløn, standardsats 6 styregruppemøder á 2 timer med 5 partnere samt 3 konferencer á 4 timer med 5 partnere - i alt 120 timer á kr Deltagerunderhold, faktiske udgifter 50 deltagere med hver 270 timers undervisning, gennemsnitligt 111 timers praktik per deltagere, hvor de 43 er dagpengemodtagere á en timesats på kr. 127,67 og 7 er kontanthjælpsmodtagere á en timesats på kr. 77,23. Satserne er beregnet udfra hhv. højeste dagpengesats og kontanthjælpssats for over 25 årige uden forsørger-pligt Naturalier (Materialer) 0, Deltagerudgifter m.v. i alt ,30 WhiteSpace Noter: Samlede udgifter , Indtægter 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,62 WhiteSpace Noter: WhiteSpace Indsæt beløb for Kontante tilskud 0,00 Finansiering af Socialfondsprojektet (overførte beløb) Socialfondsstøtte Beløb 891. EU-støtte ,32 Deltagerfinansiering Beløb 900. Statslig deltagerfinansiering , Regional deltagerfinansiering 0, Kommunal deltagerfinansiering , Privat deltagerfinansiering 0, Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0, I alt (totalbeløb) ,30 Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb 920. Statslige naturalieudgifter 0, Regionale naturalieudgifter 0, Kommunale naturalieudgifter 0, Private naturalieudgifter 0, Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 10

11 Kontante tilskud Beløb 940. Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0, Kontante statstlige tilskud 0, Kontante regionale tilskud 0, Kontante kommunale tilskud 0, Kontante private tilskud 0, Kontante tilskud fra offentlig ligenende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Egenfinansiering Beløb 961. Statslig egenfinansiering 0, Regional egenfinansiering 0, Kommunal egenfinansiering 0, Privat egenfinansiering 0, Offentlig lignende egenfinansiering 0, I alt (totalbeløb) 0, Samlet finansiering i alt ,62 WhiteSpace Noter: Statslig deltagerfinansiering 41 deltagere, som modtager højestedagpengesats i projektpoerioden samt 30 % refusion for 9 kontanthjælpsmodtagere jf. note på konto Kommunal deltagerfinansiering 9 kontanthjælpsmodtagere fratrukket 30 % refusion jvf. note på konto 1130 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 11

12 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter Forventet forbrug og aktiviteter for perioden Procentdel der forventes anvendt i perioden: Aug Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Maj Hovedaktiviteter: Aug Feb Kick-off arrangement for målgruppen, partnere og netværksdeltagere - åbent arrangement Etablering af styregruppe, herunder planlægning og afholdelse af mødeaktiviteter Etablering af markedsføringsplan for projektet Gennemførelse af Første kursusforløb(aug-okt 2011) 13 ugers kursus, herunder fire ugers virksomhedspraktik Rekruttering til andet kursusforløb Evaluering af første kursusforløb og eventuel tilretning af indhold Udarbejdelse af plan for evaluering i samarbejde med RUC Innovation Hovedaktiviteter: Mar Aug Gennemførelse af Andet kursusforløb (Feb-maj 2012) 13 ugers kursus, herunder fire ugers virksomhedspraktik Rekruttering til tredje kursusforløb Markedsføring af projektets aktiviteter og foreløbige resultater Opfølgende vejledning til deltagerne ved ZBC efter behov Midtvejsseminar med henblik på vidensdeling og præsentation af projektets forløb og resultater - åbent for alle Hovedaktiviteter: Sep Feb AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 12

13 Opfølgning på evaluering og justering af andet kursusforløb i projektet (Feb-maj 2012) Gennemførelse af tredje kursusforløb (Aug-okt 2012) 13 ugers kursus, herunder fire ugers virksomhedspraktik Markedsføring af projektets aktiviteter og foreløbige resultater i form af artikler, nyhedsbreve på baggrund af resultater fra MIdtvejsseminar. Netværksaktiviteter for deltagerne bl.a. i samarbejde med lokale erhvervsorganisationer mfl. Hovedaktiviteter: Mar Maj Afsluttende konference med vidensdeling, erfaringsudveksling og forankring for relevante aktører i og udenfor Region Sjælland - åbent for alle Markedsføring af projektets aktiviteter og resultater Evaluering af projektet ved RUC Innovation Milepæle: Aug Feb Gennemførelse af Kick-off arrangement minimum 30 deltagere Konstituering af styregruppe Gennemførelse af første kursusforløb med minimum 14 deltagere. Milepæle: Mar Aug Gennemførelse af andet kursusforløb med min. 20 deltagere. Gennemføre midtvejsevaluering af projektets aktiviteter og resultater mhp. løbende justering af projektindhold. Gennemførelse af midtvejsseminar med min 30 deltagere Milepæle: Sep Feb Gennemførelse af tredje kursusforløb med minimum 16 deltagere Afholdt netværksmøde for deltagerne med minimum 15 deltagere AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 13

14 Milepæle: Mar Maj Afsluttende konference afholdt med præsentation af program og oplæg offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside. Evaluering udarbejdet AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 14

15 9. Partnere i projektet Angiv det samlede forventede antal af partnere i projektet Vælg antallet af centrale partnere og tilsagnsmodtagere ud over dig selv 5 4 Tilsagnsmodtager Hvorfor er tilsagnsmodtageren med i projektet? Jobcenter Roskilde/Roskilde Kommune er projektejer og varetager den overordnede projektledelse og projektadministration. Roskilde Jobcenter/Roskilde Kommune er ansvarshavende myndighed for målgruppen af ledige borgere med minoritetsbaggrund. Jobcentret har desuden en væsentlig rolle i projektet og bidrager med særlig viden og kompetencer for projektets mål og resultater. Jobcenter Roskilde har igangsat projektet for at bidrage til øget vækst i beskæftigelsen gennem at kunne tilbyde potentielle iværksættere med minoritetsbaggrund opkvalificering og vejledning i forhold til etablering af egen virksomhed. Traditionelt har jobcentret ikke haft tilbud af samme karakter overfor målgruppen. Dette projekt er derfor et nyskabende og innovativt projekt. Om Jobcenter Roskilde: Der samarbejdes om at sikre en sammenhængende indsats overfor borgere og virksomheder. Det sker under overskrifterne beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed for arbejdsmarkedet. Jobcenter Roskilde skal sikre, at de beskæftigelsespolitiske udfordringer imødegås. Blandt andet opleves der i disse år en stigende arbejdsløshed. I tider med lav ledighed er det i højere grad muligt at integrere og fastholde en lang række af de borgere, der i dag enten står uden for arbejdsmarkedet, eller er på vej til at glide ud af arbejdsmarkedet. Primært har Jobcenter Roskilde således til opgave at hjælpe kommunens borgere til selvforsørgelse. Jobcentret skal: Medvirke til, at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft, så disse kan tiltrække nye og fastholde eksisterende arbejdspladser i området. Sikre at borgere, der midlertidigt er ledige, hurtigt vender tilbage til ordinær beskæftigelse. Sikre at de grupper, der i dag står uden for arbejdsstyrken, bringes ind i arbejdsstyrken og ud på arbejdsmarkedet. Sikre at borgere, som midlertidigt ikke kan varetage deres arbejde pga. sygdom, fastholdes på arbejdsmarkedet. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 15

16 Jobcentret har særlig fokus på følgende: Jobcentret skal udgøre én indgang for borgere og virksomheder. Der skal være fokus på muligheder for ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Jobcentret skal etablere et tæt samarbejde med virksomheder i regionen. Jobcentret skal sikre udsatte målgruppers integration på arbejdsmarkedet, herunder bl.a. - borgere med anden etnisk baggrund end dansk. - unge langt fra arbejdsmarkedet. - borgere der har modtaget kontanthjælp eller sygedagpenge i længere tid. Jobcentret skal etablere et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, herunder A-kasserne. Jobcentret skal løse de beskæftigelsespolitiske opgaver i samarbejde med regionens øvrige jobcentre. Hvilken rolle skal tilsagnsmodtageren have i projektet? Jobcenter Roskilde er initiativtager, projektleder og overordnet koordinator af projektet. Følgende opgaver varetages af jobcenter Roskilde: Varetage afklarende samtaler med målgruppen. Visitere målgruppen til projektet. Bidrage til gennemførelse af kursusforløb mv. i samarbejde med kursusaktør jf. udbud mhp. at gennemføre projektets kurser. Varetage mentor og praktikforløb for målgruppen. Varetage formidling til projektets partere og netværksdeltagere, mentorer mv., herunder Nationalt Center for Etnisk Erhvervsfremme. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 16

17 Varetage projektorganiseringen, projektledelse, administrative opgaver, økonomi og budgetstyring mv. Arrangere div. aktiviteter i projektet i fællesskab med projektets parter, herunder kick-off arrangment, midtvejsseminar og afsluttende konference. At sikre projektets gennemførelse som helhed i samarbejde med partere og netværksdeltagere Hvilke typer udgifter skal tilsagnsmodtageren afholde? Udgifter forbundet med: Visitation og vejledning af målgruppen Gennemførelse af uddannelsesforløb/kurser for målgruppen mv. Deltagelse i mødeaktivitet, herunder styregruppemøder og projektgruppemøder, netværksmøder. Markedsføring af projektets aktiviteter og resultater til gavn for relevante aktøerer i og uden for Region Sjælland. Udvikling af nye strategier og indsatsområder til gavn for målgruppen. Afholdelse af diverse arrangementer i projektet såsom kick-off arrangement, midtvejsseminar og afsluttende konference. Udgifter til administration og projektledelse samt kontorhold Evaluering af projektet Revision CVR-nummer EAN nummer Navn Roskilde Jobcenter Adresse Køgevej 90 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Roskilde Region Sjælland Anne Haarløv Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 17

18 Tilsagnsmodtager/partner Hvorfor er partneren med i projektet? Zealand Business Connection (ZBC), en offentlig forening: Zealand Business Connection er erhvervslivets organisation i Ringsted, Lejre og Roskilde Kommuner. ZBC deltager i projektet for at tilgodese en gruppe af potentielle iværksættere, som traditionelt ikke af egen drift sig til det etablerede system for at få vejledning omkring start af egen virksomhed. ZBC knytter virksomheder sammen med kommunerne, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter. ZBC fremmer udviklingen og styrken af erhvervslivet på Midtsjælland, og har et indgående kendskab til områdets erhvervsforhold. ZBC kaber netværk blandt Ringsted, Lejre og Roskildes forskellige virksomheder. Desuden varetager ZBC gratis individuel rådgivning til iværksættere såvel som etablerede virksomheder, herunder projektets målgruppe. ZBC har bekræftet partnerskabet og underskrevet partnereklæring fremsendes. Hvilken rolle skal partneren have i projektet? ZBC er medinitiativtager til projektet og bidrager til projektledelse og koordination med følgende opgaver i samarbejde med Jobcenter Roskilde: At varetage organisering af projektets styre- og projektgruppe. At gennemføre projektets mødeaktiviteter mv. At aktivt at bidrage til gennemførelse af de beskrevne aktiviteter i projektet. Sikre markedsføring og videndeling af projektets metoder, erfaringer og resultater til øvrige relevante aktører i og uden for Region Sjælland. Bidrage til projektets udvikling og succes i et tæt samarbejde med bl.a. lokale forsknings- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter. Udvikle strategier og indsatsområder, der fremmer udviklingen og styrken af erhvervslivet på Midtsjælland også til gavn for projektets målgruppe. At bidrage til mentor og praktikpladser for målgruppen med udgangspunkt i netværk blandt Ringsted, Lejre og Roskildes forskellige virksomheder. At synliggøre tilbuddet om- og tilbyde målgruppen gratis individuel vejledning for vækst og succes som iværksættere og selvstændige. Hvilke typer udgifter skal partneren afholde? AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 18

19 Deltagelse i mødeaktiviteter Deltagelse i opstarts-, midtvejs- og afsluttende konference Markedsføring og videndeling af projektets metoder, erfaringer og resultater til øvrige relevante aktører i og uden for Region Sjælland. Netværksaktiviteter for at bidrage til projektets udvikling og succes i et tæt samarbejde med bl.a. lokale forsknings- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter. Udvikle strategier og indsatsområder, der fremmer udviklingen og styrken af erhvervslivet på Midtsjælland også til gavn for projektets målgruppe. At bidrage til mentor og praktikpladser for målgruppen med udgangspunkt i netværk blandt Ringsted, Lejre og Roskildes forskellige virksomheder. At synliggøre tilbuddet om- og tilbyde målgruppen gratis individuel vejledning for vækst og succes som iværksættere og selvstændige. Vælg rolle for partneren Vælg CVR, CVR under stiftelse eller CPR Partner CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Zealand Business Connection Adresse Stændertorvet 1 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Roskilde Region Sjælland Kim Lundshøj Kontaktperson telefon Kontaktperson Tilsagnsmodtager/partner Hvorfor er partneren med i projektet? AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 19

20 Ringsted Jobcenter deltager i projektet for at bidrage med deltagere samt indgå i projektets styregruppe med henblik på vidensdeling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb for potentielle iværksættere med minoritetsbaggrund. Samtlige parter i projektet udgør en vigtig rolle for at sikre de beskrevnemål, effekter/milepæle og succeskriterer i projektet. Samtlige parter i projektet vil bidrage til projektets udvikling, markedsføring og forankring og spredning af projektets positive erfaringer, metoder og resultater: lokalt og i Region Sjælland. Ringsted Jobcenter har ikke tidligere haft tilbud målrettet iværksætteri for den angivne målgruppe og er derfor interesseret i at være med til at skabe viden og erfaring gennem deltagelse i projektet. Hvilken rolle skal partneren have i projektet? Ringsted Jobcenter vil have til opgave at bidrage med deltagere samt indgå i projektets styregruppe med henblik på vidensdeling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb for potentielle iværksættere med minoritetsbaggrund. Hvilke typer udgifter skal partneren afholde? Visation af deltagere, udarbejdelse af jobplan Deltagerunderhold Deltagelse i mødeaktivitet og konferencer Bidrage til at markedsføre og forankre projektets erfaringer og resultater for en målrettet indsats for målgruppen Vælg rolle for partneren Vælg CVR, CVR under stiftelse eller CPR Partner CVR CVR-nummer EAN nummer Navn RINGSTED KOMMUNE Adresse Sct Bendtsgade 1 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Ringsted Sjælland Birgitte Skovmand Nielsen Kontaktperson telefon AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 20

21 Kontaktperson Tilsagnsmodtager/partner Hvorfor er partneren med i projektet? Lejre Jobcenter deltager i projektet for at bidrage med deltagere samt indgå i projektets styregruppe med henblik på vidensdeling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb for potentielle iværksættere med minoritetsbaggrund. Hvilken rolle skal partneren have i projektet? Lejre Jobcenter vil have til opgave at bidrage med deltagere samt indgå i projektets styregruppe med henblik på vidensdeling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb for potentielle iværksættere med minoritetsbaggrund. Hvilke typer udgifter skal partneren afholde? Visation af deltagere, udarbejdelse af jobplan Deltagerunderhold Deltagelse i mødeaktivitet og konferencer Bidrage til at markedsføre og forankre projektets erfaringer og resultater for en målrettet indsats for målgruppen Vælg rolle for partneren Vælg CVR, CVR under stiftelse eller CPR Partner CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Lejre kommune Adresse Møllebjergvej 4 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Hvalsø Sjælland Lone Lykke Marker Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 21

22 Tilsagnsmodtager/partner Hvorfor er partneren med i projektet? Center for Etnisk Erhvervsfremme er helt relevant at inddrage i projektet for at styrke projektets indsatsområder og resultater til gavn for målgruppen, herunder at bidrage med ekspertise på området både videnskabeligt og i praksis. Derudover varetager Center for Etnisk Erhvervsfremme en række netværksaktiviteter med relevante aktører regionalt og nationalt, der vil kunne bidrage til at fremme og forankre projektets mål til gavn for målgruppen i projektet. Det begrundes ud fra følgende: Etnisk Erhvervsfremme har til mål at forene integrations- og beskæftigelæses- og erhvervspolitik og sætte det uudnyttede vækstpotentiale i spil ved at forbedre vejledningsindsatsen inden for alle tre områder. Etnisk Erhvervsfremme er en del af og styrker indsatsen i det eksisterende erhvervsfremmesystem og mainstreamer de metoder og best practises, der udviklet af lokale enheder i København, Odense, Vejle og Århus i løbet af de sidste ti år. Etnisk Erhvervsfremme består af et nationalt videnscenter og lokale enheder i de fire ovennævnte kommuner samt Ålborg og Slagelse. Etnisk Erhvervsfremmes vision er at fremstå som førende ekspert på videnskabelig og praktisk viden om etnisk erhvervsftremme. Etnisk Erhvervsfremmes viden og og metopder har opnået stor udbredelse. Som sin mission skal Etnisk Erhvervsfremme fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og virksomhedsejere ved at forbedre vejledningsindsatsen og hæve vidensniveauet blandt nydanske iværksættere - potentielle og eksisterende - og virksomhedsejere; nydanske unge under uddannelse; nydanske kvindelige iværksættere; expats (medfølgende ægtefæller og familiesammenførte) samt vejledere inden for det etablerede erhvervsfremmesystem; private rådgivere; jobcentermedarbejdere; statslige myndigheder; aktører fra organisationer inden for integration og andre, der har behov for mere viden om nydanske iværksættere og virksomhedsejere. Center for Etniske Erhvervsfremme har givet et foreløbigt tilsagn om samarbejde i projektet. En underskrevet partnereklæring Center for Etniske Erhvervsfremme fremsendes så snart at partnerskabsaftalen bekræftes. I modsat fald orienteres Socialfonden herom snarest. Hvilken rolle skal partneren have i projektet? Indgå i projektets styregruppe med henblik på vidensdeling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb for potentielle iværksættere med minoritetsbaggrund. Deltagelse i mødeaktiviteter Deltagelse i opstarts-, midtvejs- og afsluttende konference AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 22

23 Bidrage med kortlægning af den den eksisterende indsats for målgruppen. Erfaringsudveksling og netværksaktiviteter regionalt og nationalt Videreformidling af ekspertise og på videnskabelig og praktisk viden om etnisk ervhervsfremme til projektets ledelse og parter. Samarbejde og netværk, herunder vidensdeling og sparring med projektledelsen og projektets øvrige parter for fremme af indsatsområder og resultater i projektet med udgangspunkt i hidtidlige erfaringer og resultater fra Center for Etnisk Erhvervsfremme. Bidrage til markedsføring og videndeling af projektets metoder, erfaringer og resultater til øvrige relevante aktører til relevante samarbejdsparter og netværksaktører, herunder de nationale og regionale parter i Center for Etnisk Erhvervsfremme. Hvilke typer udgifter skal partneren afholde? Deltagelse i mødeaktiviteter, herunder styregruppemøder samt opstarts-, midtvejs- og afsluttende konference Bidrage med kortlægning af den den eksisterende indsats for målgruppen. Videreformidling af ekspertise og på videnskabelig og praktisk viden om etnisk ervhervsfremme til projektets ledelse og parter. Samarbejde og netværk, herunder vidensdeling og sparring med projektledelsen og projektets øvrige parter for fremme af indsatsområder og resultater i projektet med udgangspunkt i hidtidlige erfaringer og resultater fra Center for Etnisk Erhvervsfremme. Bidrage til markedsføring og videndeling af projektets metoder, erfaringer og resultater til øvrige relevante aktører til relevante samarbejdsparter og netværksaktører, herunder de nationale og regionale parter i Center for Etnisk Erhvervsfremme. Vælg rolle for partneren Vælg CVR, CVR under stiftelse eller CPR Partner CVR under stiftelse CVR under stiftelse EAN nummer - Navn Mette Boel Adresse Åbogade 15 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Århus N Region Midtjylland Mette Boel Kontaktperson telefon Kontaktperson 10. Økonomioplysninger om centrale partnere og tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 23

24 Ansøgers og centrale partneres administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Tilsagnsmodtager: Navn på tilsagnsmodtager: Roskilde Jobcenter Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal WhiteSpace Resultat (før afskrivning) 0 Statusbalance 0 Egenkapital 0 Antal ansatte 139 Noter: - Antal ansatte Antal medarbejdere i Jobcenter Roskilde Partner 1 Navn på partner Zealand Business Connection Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) 0 Statusbalance 0 Egenkapital 0 Antal ansatte 0 WhiteSpace Noter: Partner 2 Navn på partner RINGSTED KOMMUNE Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) 0 Statusbalance 0 Egenkapital 0 Antal ansatte 0 WhiteSpace Noter: Partner 3 Navn på partner Lejre kommune AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 24

25 Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) 0 Statusbalance 0 Egenkapital 0 Antal ansatte 0 WhiteSpace Noter: AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 25

26 11. Øvrige oplysninger Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets additionalitet Udfyldes Direktørskole vil tilbyde en samlet helhedsvejledning og -opkvalificering til målgruppen med henblik på størst mulig fastholdelse af dels metodeudvikling i praksis undervejs og dels erfaringsmæssige opsamlinger, som giver afsæt for konkret vidensdeling og læring i det etablerede vejledningssystem og hos samarbejdspartnere omkring projektet. Det additionelle er således at der igangsættes nye aktiviteter målrettet iværksætteri i en udadrettet kontekst, som er synergiskabende og giver mulighed for afsæt af mere iværksætteri for nydanskere. Projektets nyhedsværdi Projektets nyskabende initiativer mhp. at styrke forudsætningerne for at ledige med minoritetsbaggrund opnår succes og vækst som iværksættere og virksomhedsejere er bl.a.: Gennemførelse af uddannelses- og kompetenceløft forløb for målgruppen med udgangspunkt i et skræddersyet og koordineret opkvalificeringsforløb. Projektet tilbyder deltagerne undervisning og vejledning, der kvalificerer dem fagligt og personligt til at opnå selvstændig virksomhed eller bringer borgeren nærmere selvforsørgelse. Projektets kursusforløb tilbydes ud over jobcentrenes almindelige forpligtelse overfor den ledige og er dermed i sig selv et nyskabende tilbud for målgruppen. Projektets informations- og pr-foranstaltninger Projektet vil til brug for rekruttering af deltagere til projektet udarbejde en brochure henvendt til de ledige med information om projektets indhold, kursusforløb, mål og partnere. Denne brochure distribueres til de 3 deltagende jobcentre samt a-kasser i Roskilde, Ringsted og Lejre. Ligeledes vil brochuren distribueres til øvrige parter i projektet samt på relevante steder; såsom den lokale sprogskole, biblioteker o.l. Projektet vil blive præsenteret for expats/medfølgende ægtefæller på et First Tuesdayarrangement på Gimle i Roskilde, hvor der er etableret et månedligt netværksmøde for indvandrere i Roskilde og omegn. Der vil i løbet af projektperioden blive udarbejdet artikler med eksempler på deltager-forløb til trykning i lokalaviser, beboerblade og på hjemmesider. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 26

27 I forbindelse med projektets opstarts- midtvejs og afsluttende konference vil der blive annonceret i lokalaviser, på hjemmesider og via nyhedsbreve til eksisterende netværk (jobcenterchefer, erhvervsfora etc.) Ligeledes vil pressemeddelelser blive udsendt inden afholdelse og efter afholdelse udsendes artikler fra konferencerne. Projektets overholdelse af udbudsregler Kompetenceudviklingsforløbet svarende til de 13 ugers aktivitet fordelt på hhv. 9 ugers kursus og 4 ugers mentorbistand i forb.m. virksomhedspraktik vil blive annonceret som nationalt udbud i forsommeren Udbuddet gennemføres som et nationalt udbud henset til karakteren af ydelserne omfattet af udbuddet anses det for en tjenesteydelseskontrakt omfattet af udbudsdirektiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 bilag II B. Udbuddet er som følge heraf underlagt direktivets Art. 23 om tekniske specifikationer samt Art. 35, stk. 4 om offentliggørelse jf. direktivets Art. 21. Udbuddet gennemføres i henhold til Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (Tilbudsloven) og følger EU s principper om ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet samt ikke diskrimination. Udbuddet vil blive annonceret på Roskilde Kommunes hjemmeside og hos Mercell, som er en udbudsportal, hvor det er gratis for tilbudsgivere at fremføre spørgsmål til udbudsmaterialet samt uploade tilbud. Kommunikation omkring udbuddet varetages ligeledes gennem Mercell, således at der er fuld tilgængelighed for eventuelle tilbudsgivere. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 27

28 12. Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet? Miljø Ingen miljøeffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder? Ligestilling Ingen ligestillingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 28

29 Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen? Beskæftigelseseffekt Positiv effekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Målet med projektet Direktør Skole - Iværksætteri for etniske minoriteter er, at ledige med anden etnisk baggrund end dansk i løbet af projektperioden får udvidet deres kompetencer til at starte og drive egen virksomhed eller alternativt begynde i ordinær beskæftigelse, uddannelse eller beskæftigelse med løntilskud. Projektet vil bidrage til at flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk bliver selvforsørgende og har fodfæste på arbejdsmarkedet. Dermed påvirkes beskæftigelseseffekt positivt for deltagergruppen.projektet vil desuden understøtte målsætningerne for Det Nationale Center for Etnisk Erhvervsfremme jf. også afsnit om projektets parter. Projektet vil ligeledes på sigt bidrage til styrke beskæftigelsen og reducere antal ledige lokalt og i Region Sjælland. Desuden vil projektet bibringe ny viden, nye metoder og resultater til gavn for den fremtidige beskæftigelsesindsats lokalt, regionalt og nationalt. Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder? Geografiske yderområder/udsatte byområder Ingen udviklingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 29

30 Arbejdsmarkedstilknytning ved projektets start. Køn og antal (forventet) Beskæftigede Antal mænd Antal kvinder Lønmodtagere 0 0 Selvstændige og medhjælpende ægtefæller 0 0 WhiteSpace Noter: Ledige dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere i jobtræning eller aktivering Antal mænd Antal kvinder WhiteSpace Ledige (under 12 mdr.) Ledige (over 12 mdr.) Noter: - Ledige (under 12 mdr.) forsikrede ledige - Ledige (over 12 mdr.) 7 kontanthjælpsmodtagere, fordelt med 4 kvinder og 3 mænd, øvrige er forsikrede ledige Uden for arbejdsstyrken Antal mænd Antal kvinder Under uddannelse 0 0 Efterlønsmodtagere og pensionister 0 0 Kontanthjælpsmodtagere 0 0 Alle øvrige personer 0 0 WhiteSpace Noter: 13. Projektresumé Accepterklæring Jeg accepterer, at resumeet kan blive offentliggjort på Projektresumé (max tegn) Projekt Direktør Skole - iværksætteri for etniske minoriteter har til mål at bidrage til, at flere ledige borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der ønsker en fremtid som iværksætter og selvstændigt erhvervsdrivende får fodfæste på arbejdsmarkedet. Projektet har til mål at etablere og gennemføre koordineret og skræddersyet opkvalificeringsforløb for målgruppen med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Målgruppen vil i løbet af projektperioden få udvidet deres kompetencer til at starte og drive egen virksomhed eller alternativt begynde i ordinær beskæftigelse, uddannelse eller beskæftigelse med løntilskud. Gennemførelsen af vejlednings- og opkvalificeringsforløb vil ske med udgangspunkt i et tæt samarbejde mellem Jobcentrene i Roskilde, Lejre og Ringsted, Zealand Business Connection og Etnisk Erhvervsfremme, som er partnere i projektet. Projektet følges af styregruppen, som udover partnerne rummer netværksdeltagerne RUC Innovation, ASE, Danske Bank, AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 30

31 Erhvervsforum Roskilde, Lejre og Ringsted. Projektet vil understøtte målsætningerne for Det Nationale Center for Etnisk Erhvervsfremme. 14. Erklæring og underskrift Søges der anden støtte til projektet Nej Hvis ja, hvorfra? Undertegnede bekræfter hermed at have gjort sig bekendt med 'Information om persondataloven' (beskrevet på side 3-5). Endvidere forpligter undertegnede sig til at sikre, at eventuelle partnere i projektet er gjort bekendt med 'Information om persondataloven'. Partnerne skal informeres om, at disse data indsamles og behandles af myndighederne, at der er adgang til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt at der er ret til at kræve fejlagtige oplysninger slettet eller korrigeret. Ønsker en partner ikke, at der indsamles og behandles personoplysninger om vedkommende, kan der ikke ydes tilskud til den pågældendes udgifter i projektet. Projektansvarliges underskrift Navn Anne Haarløv Den Underskrift Tilsagnsmodtagers underskrift (Tegningsberettigede) Navn Anne Haarløv Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 31

32 Den Underskrift Navn Den Underskrift AnsøgerID: Version: 1- Dato: 2. Marts :52 32

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.2 Samspil om innovation

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.1 Digitalisering og infrastruktur Ansøgte

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Midtjylland, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: Tema: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.1 Regional innovationskapacitet

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.1 Rådgivning Ansøgte

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge 16-25-årige i uddannelse Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Flere unge 16 25-årige i uddannelse. Bilag

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2010 Projekt slut dato: 1-12-2011 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen Break Break 1. Information

Læs mere

Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond

Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond : Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond Teksten i denne vejledning er en samling af de vejledningstekster, der fremgår af det elektroniske ansøgningsskema og de hjælpetekster, du kan hente

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013 Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere match 1 Udbyder Tilbud Kontrakt Pladser Enkeltpladskøb Køb af uddannelsesforløb til den ledige, f.eks. AMU-kurser m.m. Erstatter i de fleste tilfælde ret & pligt

Læs mere

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge Deltag i modelforsøg Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge 2 Det nye modelforsøg er Børnekulturens Netværks konkrete strategi for at styrke

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.2 Samspil om innovation

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland Kampagneperiode 2009-2011 Version 26/10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf:

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf: Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre - en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed- og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning kommune. Projektejer

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

UNGE INDSATS en ny livsstil

UNGE INDSATS en ny livsstil Til: Det lokale beskæftigelsesråd Att. Anja Conny Jørgensen Ramsherred 12 5700 Svendborg 20 Oktober 2008 Ansøgning om LBR midler i 2009 UNGE INDSATS Et projekt hvor job, fritid, privatliv, økonomi og livskvalitet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Udviklingsprojekt Comfortness Koncept Bornholm (CKB)

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Udviklingsprojekt Comfortness Koncept Bornholm (CKB) ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projekt udvidelse af arbejdsstyrken

Projekt udvidelse af arbejdsstyrken Projekt udvidelse af arbejdsstyrken Formål Formålet med projektet er at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd Mål Målet er at arbejdsstyrken udvides og udvikles Delmålene er: 1. At udsatte

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere