WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016"

Transkript

1 WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME Tourism DER SKAL VÆRE KORT VEJ FRA DEN GODE IDE TIL DET KONKRETE PROJEKT, SOM BÅDE SKABER VÆRDI FOR VORES SAMARBEJDSPARTNERE OG FOR KØBENHAVN DERFOR TURISME Turismen er et strategisk væksterhverv for hovedstadsregionen. Turisterhvervet omsætter samlet for ca. 33 milliarder kroner og beskæftiger i 2013 hen ved borgere i hovedstaden. Siden 2009, hvor finanskrisen trak mørke skyer over Europa, er turismen i hovedstaden vokset med over 10 pct. årligt frem til 2012, og Danmarks hovedstad er i denne periode blandt de fem hurtigst voksende storbydestinationer i Europa. Hvis København formår at holde sig i vækstsporet, vil vi runde 10 millioner overnatninger inden for 3-5 år mod blot 8,1 mio. i år. Hovedstadens turisme har med andre ord knust krisen og fremtiden tegner lovende. Læs mere om turismevæksten i hovedstadsregionen på www. visitcopenhagen.dk/sites/default/files/asp/visitcopenhagen/corporate/pdf-filer/organisationsdiagram/vaekst_i_turismen.pdf 33 MIA. I OMSÆTNING, BESKÆFTIGEDE, 10 % ÅRLIG VÆKST FREM TIL 2012 OG I TOP 5 BLANDT DE HURTIGST VOKSENDE STORBYER I EUROPA Men bag de pæne tal ligger ikke blot en erhvervsmæssig væksthistorie, men også en dynamisk byudvikling fyldt med hverdagskultur, internationale attraktioner, kulturoplevelser, forretningsrelationer, politiske møder og videnskabelige konferencer, som giver hele Danmark global synlighed og relevans. Turismen er vores vindue til verden. Den er med til at gøre Danmark mere international og verdenssamfundet lidt mere dansk. Turismen er i høj grad med til at manifestere Danmarks hovedstad som et unikt sted i verden.

2 I Wonderful Copenhagen brænder vi for turisme vel at mærke turisme som andet og mere end blot Instagram moments og overnatnings-statistik. Vi ser turismen som et medie til at udvide hovedstadens kommercielle markedsplads og kulturlivets synlighed. For os handler turismen i sidste ende om at manifestere hvem vi er som by og som nation. Det kalder vi BIG TOURISM. Derfor denne strategi. Fordi turismen er vigtig, og fordi Wonderful Copenhagen kan gøre en forskel som væksthus for BIG TOURISM i hovedstadsregionen. Strategien er blevet til efter tæt dialog med flere 100 af vores stakeholdere og samarbejdspartnere gennem de seneste 12 måneder. Vi sender en varm tak til alle vores venner, som har bidraget med ris, ros og råd. Ingen turismestrategi er nemlig stærkere end den opbakning, den hviler på. Se hvordan vi tænker turisme i Wonderful Copenhagen filmen her: VORES VISION FOR KØBENHAVN København skal være en verdensby Vores vision for hovedstaden er, at København skal være en verdensby. En by som har en relevans, der rækker globalt. En by hvor unik livskvalitet og stærke kompetencer går hånd i hånd. En by som mennesker fra hele verden ønsker at besøge for at blive inspireret, for at netværke, søge forretningsmuligheder eller for blot at lade op. KØBENHAVN SKAL VÆRE EN VERDENSBY. EN BY SOM HAR RELEVANS, DER RÆKKER GLOBALT Wonderful Copenhagen kan ikke løfte denne vision alene, men vi kan gøre en betydelig forskel. Vi har over 20 års erfaring med turismeudvikling og international kommunikation. Vi beskæftiger ca. 100 dygtige og engagerede medarbejdere, som elsker deres by. Vi har godt 400 virksomheder og organisationer som medlemmer i vores netværk, der ligesom vi søger det brede samarbejde og deler visionen ovenfor. Vi har et veludbygget internationalt netværk. Og sidst, men ikke mindst har vi et produkt i verdensklasse med Københavns world-conquering urban quality of life senest fejret af livsstilmagsinet Monocle med udnævnelsen af København som Worlds Most Liveable City Se hele Monocles Magazines film om København: Ikke desto mindre er det nødvendigt, at hovedstaden satser aggressivt i den internationale oplevelsesøkonomi, hvor konkurrencen om turister, begivenheder, flyruter, krydstogtruter og kongresser er benhård. Vi har et rigtig godt udgangspunkt i kraft af flere års uafbrudt vækst, som er funderet i et stærkt storbysamarbejde. Men foran os ligger en række store udfordringer, som kan blive afgørende for, om Danmarks hovedstad fortsat skal være at finde blandt Europas vækstdestinationer. Udfordringen er ikke mindst at kæmpe for hovedstadens rolle som internationalt hub for flytrafik, hvilket igen hænger sammen med vores evne til at udvikle de nye markeder, som i disse år vender op og ned på vækstdynamikken i den internationale turisme. I vores verdensbillede står København i de kommende år overfor en række must win battles, som skal adresseres med en effektiv strategi. DERFOR WONDERFUL COPENHAGEN Vi vil løfte hovedstadens vækst-projekter Vores egen mission er, at Wonderful Copenhagen skal kendes som en af verdens dygtigste organisationer for turisme og storbysamarbejde. Vi vil være hovedstadens projekthus, hvor der altid tænkes nyt og strategisk på byens og turisterhvervets vegne. Vigtigst af alt skal der være kort vej fra den gode idé til det konkrete projekt, som både skaber værdi for vores samarbejdspartnere og for København.

3 VI VIL KENDES SOM EN AF VERDENS DYGTIGSTE ORGANISATIONER FOR TURISME OG STORBYSAMARBEJDER. HOVEDSTADENS PROJEKTHUS, HVOR DER ALTID TÆNKES NYT Dygtige medarbejdere og tilfredse samarbejdspartnere er de to største aktiver vi har. Derfor er medarbejdernes trivsel og samarbejdspartners tilfredshed de to vigtigste målepunkter for vores organisation. Hertil kommer helt konkrete resultatmål, som er vi definerer på projektniveau. Læs her, hvad vores samarbejdspartnere siger. Læs her, hvad vores samarbejdspartnere siger på Læs her hvad vores samarbejdspartnere siger: VORES 6 INDSATSOMRÅDER Her skal vi gøre en forskel Wonderful Copenhagen er hovedstadens projekthus for turisme og storbysamarbejde. Vi fokuserer vores indsats på 6 indsatsområder, hvor vi kan skabe værdi og forretningsmuligheder for vores ca. 400 samarbejdspartnere og for hovedstadsregionen. Fælles for alle seks områder er, at vi organiserer vores indsats i et antal projekter, som har politisk og strategisk prioritet for hovedstaden og for Danmark. INDSATS 1 Strategi og forretningsudvikling Wonderful Copenhagen har en vigtig rolle i at gribe politiske ideer og vækstinitiativer og omsætte dem til konkrete projekter, som gør en forskel for turismen i hovedstadsregionen. Vores kompetence er at udvikle disse projekter i partnerskab mellem en bred vifte af offentlige interessenter og private parter. Over de næste 2-3 år vil vi videreudvikle denne rolle på især disse felter: Nye lokale og regionale partnerskaber; Wonderful Copenhagen er dybt engageret i turismeudviklingen i Nordsjælland. Vi vil fremover søsætte nye strategiske vækstinitiativer og udvikle vores tætte partnerskab med blandt andre VisitNordsjælland, Østdansk turisme, Malmø/Øresund samt turismeaktører i Femern-regionen. Fokus på nye vækstmarkeder: Med vækstmarkedsprojektet Chinavia har vi åbnet en vigtig dagsorden for København nemlig udviklingen af turismen fra verdens største vækstmarked, Kina. Læs mere om Chinavia på wonderfulcopenhagen.dk I de kommende år vil vi tage initiativ til minimum 2-3 nye vækstmarkedsprojekter og metropolsamarbejder. Læs mere om Chinavia: Potentiale i kulturturisme: Potentiale i kulturturisme: Kulturturisme rummer et stort, uforløst forretningspotentiale for hovedstaden. Begyndende i efteråret 2013 vil vi lancere en ny indsats på kulturturisme sammen med en lang række parter i turisterhvervet og kulturlivet. Vi vil lytte til kulturlivets internationale ambitioner og bidrage med vores ressourcer og kompetencer til en samlet indsats. Klar til Fehmern Belt: Med udgangspunkt i udviklingsstrategien Building Tourism vil Wonderful Copenhagen søge en tæt alliance med Hamborg samt regionale turismepartnere i Danmark, Sverige og Tyskland om at udvikle Femern Bælt-forbindelsens markedspotentiale for turisme og kulturudveksling. Læs hele strategien Building Tourism på wonderfulcopenhagen.dk Læs mere om strategien building tourism: nyt-samarbejde-skal-booste-turismen-i-femern-regionen

4 INDSATS 2 Markedskommunikation og PR International markedskommunikation er en central kompetence for Wonderful Copenhagen, men samtidig en disciplin i hastig udvikling. Traditionel destinationsmarkedsføring er nær død og begravet af digitale markedspladser og sociale medier. Wonderful Copenhagen har skarpt fokus på social media og digital distribution globalt og lokalt. Vores program for de næste 2-3 år ser således ud: Konstant marketinginnovation: Med projektet CPH Communities har vi opbygget nye digitale platforme og kompetencer i sociale medier, som kommer til at udgøre grundlaget for vores nærmarkedsføring i de kommende år. Herfra vil vi fortsat digitalisere vores kampagner og produkter rettet mod lokale turister blandt andet Copenhagen Card, digitalt bykort, event-apps, mm. Læs mere om Copenhagen Communities på Nyudvikle byens brand campaign. Sammen med en række offentlige og private partnere vil Wonderful Copenhagen nyudvikle en international brand campaign for København, som kan fungere som kreativ metakampagne for vores markedskommunikation. Den nye brand platform ventes klar i foråret 2014 og vil samtidig afløse det hidtidige OPEN CPH brand. Styrket international PR. Sammen med regionens kulturliv, offentlige partnere og turismeerhvervet er Wonderful Copenhagen en central aktør, når det gælder international PR for hovedstaden. I de kommende år vil vi digitalisere vores service af internationale medier, og vi vil styrke vores mediebesøgsprogrammer mod digitale medier og nye vækstmarkeder, hvor kendskabet til Danmark og København er lavt. Større sammenhængende nærmarkedskampagner: Fra 2014 vil vi tage et stort skridt i retning af færre, større tematiserede og eventbårne kampagner på vores nærmarkeder det vil sige Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien. Hermed lanceres samtidig en ambition om at være med til at styrke den internationale profil på hovedstadens største events og kultursatsninger eksempelvis Distortion, Copenhagen Cooking, Jazzfestivallen, m.fl. Vi vil samtidig søge samarbejde med blandt andre Kulturstyrelsen, Udenrigsministeriet og VisitDenmark om at synliggøre dansk kultur ved internationale fremstød og events. INDSATS 3 Eventmanagement tovholder i byens samlingsprojekter Wonderful Copenhagen vil også i den kommende strategiperiode være en central aktør på byens begivenhedsscene, hvad enten det gælder kulturelle events, sportsbegivenheder, forskningskongresser eller erhvervskonferencer. Vi skaber værdi ved at innovere, facilitere og markedsføre byens mega-events lokalt og globalt, som vi eksempelvis bidrog til ved VM i Landevejscykling 2011 og KMD Ironman i Blandt de større projekter i 2014 arbejder vi med: Wondercool Livsstilsfestivallen for hele Norden, som vi etablerede i Med tre år på bagen er der brug for et nyt, fokuseret koncept for nærmarkedsmarkedsføring, som lanceres i Kids City: Hovedstadens nye satsning på børn og familieturisme fra Konceptet er udviklet i tæt samarbejde med en lang række af byens kulturinstitutioner. Kids City er i børnehøjde og sigter mod at udvide efterårsferiens familieoplevelser til hele oktober måned. Copenhagen Cooking: Nordens madfestival er etableret og drevet af Wonderful Copenhagen siden Ledestjernen for de kommende år er fortsat internationalise-

5 ring af festivallen samt udvikling af signaturbegivenheder og kommercielle partnerskaber. Festivallens mål er gæster, hvoraf 20 pct. skal være internationale gæster i Læs mere om Nordens største madfestival på Eurovision Song Contest 2014: På opdrag fra Region Hovedstaden og Københavns Kommune har Wonderful Copenhagen etableret et driftsselskab og en projektorganisation omkring værtskabet for den største eventproduktion i Vi vil arbejde målrettet for, at der bliver tale om et nyskabende og flot show, som skaber maksimal brandingværdi og turismeforretning for København. Danish Maritime Days/ Copenhagen Maritime Forum: Udviklingen af en af verdens største maritime begivenheder inden for shipping og skibsfart. Sammen med toneangivende aktører i Danmarks maritime klynge vil vi udvikle en branchepolitisk konference, som har global synlighed og betydning. Copenhagen Maritime Forum planlægges til afholdelse første gang i ESOF: Verdens førende møde om videnskabens rolle i samfundet. Mødet er vundet til København i 2011 og afvikles på Carlsberg i foråret Wonderful Copenhagens rolle er nu i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen at udvikle konferencens ambitiøse outreach-program, som vil sætte sit præg på store dele af byen i april Konferencen kan danne model for afviklingen af fremtidige mega-begivenheder i København. European Green Capital 2014: Wonderful Copenhagen har udarbejdet en detaljeret drejebog til, hvordan Københavns Kommunes store satsning som international miljøby i 2014 kan involvere byens eventscene. Drejebogen indeholder en række konkrete forslag til, hvordan der kan skabes varige effekter, som rækker ud over 2014 herunder signaturevents og en grøn miljømærknings af byens events. Læs mere om Green Capital 2014 på european-green-capital-2014 På sportssiden arbejder vi allerede aktivt med afviklingen af Ironman 2014 samt VM i badminton 2014, VM i halvmaraton 2014, VM i bueskydning 2015 samt en række andre spændende projekter. Ud over disse konkrete begivenheder er det vigtigt for os at være engageret i udviklingen af hovedstadens begivenhedsscene med mere generelle tiltag og aktiviteter. Wonderful Copenhagen er optaget af, at byens eksisterende og kommende begivenhedsscener ikke mindst den nye Copenhagen Arena tænkes ind i en samlet begivenhedsstrategi. Og vi vil fortsat knytte netværk af begivenhedsledere og aktører, som kan hjælpe os med at styrke hovedstadsregionens eventarbejde. Her kan du for eksempel læse mere om vores mange effektanalyser af byens events. Læs mere om Copenhagen Communities her INDSATS 4 New business og salg for København Hverken krydstogtskibe, nye flyruter, forskningskongresser eller internationale begivenheder kommer til København af sig selv. Det kræver en velorganiseret, målrettet og ofte årelang salgsindsats over for internationale organisationer, rederier og flyselskaber. En af Wonderful Copenhagens absolutte kernekompetencer er at varetage det internationale salgsarbejde, hvilket i reglen sker i partnerskab med en bred vifte af regionens mødesteder, hoteller, transportører, attraktioner, universiteter, forskningsinstitutioner og offentlige aktører. Vores ambition er, at vi fortsat skal være i toppen af ranglisterne over verdens bedste kongresbyer og mest velorganiserede krydstogthavne og flydestinationer. Vores strategiske projekter i perioden er:

6 Cruise Copenhagen/Cruise Baltic Det stærke samarbejde bag Københavns krydstogtsucces skal fastholdes og styrkes med åbningen af Københavns nye krydstogtfaciliteter i Nordhavnen i foråret Vi vil desuden styrke velkomsten af krydstogtskibene med bedre information og service. 12. Læs mere om Krydstogtsamarbejdet Cruise Copenhagen: Global Connected er en vigtig strategisk satsning for at udvikle hovedstadens internationale tilgængelighed med nye flyruter. Et stærkt internationalt rutenet er ikke alene afgørende for turismeudviklingen, men også i et bredere perspektiv for erhvervsudviklingen som helhed. I de kommende år vil projektet især have fokus på nye vækstmarkeder i reglen storbyregioner med stor velstandsstigning som har potentiale til øget beflyvning. Projektet Meet Denmark er en national satsning for at tiltrække dagsordensættende politiske konferencer og videnskongresser til Danmark. Projektet har betydet en markant styrkelse af Wonderful Copenhagens arbejde for at vinde internationale kongresser til byen og er direkte medvirkende til, at København i dag er i top 10 over verdens vigtigste kongresbyer. I den kommende strategiperiode vil Wonderful Copenhagen sammen med regionens universiteter, mødeindustri og toneangivende erhvervsorganisationer invitere såvel regionale parter som staten med i et mere langsigtet samarbejde. Målet er, at MeetDenmark gøres til en permanent indsats i Danmarks turismepolitik. INDSATS 5 Service- og Værtskab trænger til et løft Som et nyt indsatsområde vil Wonderful Copenhagen adressere Danmarks service og værtskab. Danmark har brug for et markant løft i sit service- og begejstringsniveau, hvis vi skal være konkurrencedygtige i fremtidens oplevelsesøkonomi. Som højomkostningsland er det afgørende, at kvaliteten af vores services inden for detailhandel, hotel og restaurant, transporterhverv, kulturliv og offentlig service er i international top. En del tyder på, at den ikke er det i dag. Wonderful Copenhagen ser en meget vigtig opgave i at løfte hovedstadens service og værtskab. Vi har gode erfaringer og et godt videngrundlag fra allerede gennemførte projekter som Open Arms og Kompetence-udvikling i Kongernes Nordsjælland. Med start i efteråret 2013 har vi lanceret et nyt ambitiøst projekt i samarbejde med bl.a. Østdansk Turisme, Horesta, 3F, Copenhagen Business Academy og Roskilde Universitet. Projektets ambition er at starte en ny dansk servicerevolution gennem målrettet serviceinnovation i tæt samarbejde med turismens virksomheder og ved at udvikle nye uddannelseskoncepter i krydsfeltet mellem forskningen i serviceinnovation på den ene side og konkret virksomhedspraksis på den anden. I erkendelse af, at service- og værtskabsudfordringen ikke alene angår hovedstadsregionens turisme, men turismeerhvervet i hele Danmark, vil vi søge samarbejde med andre regionale aktører og engagement fra regeringens kommende turismeudspil. INDSATS 6 Lokal markedsføring turisterne skal bruge byen Vi har i Wonderful Copenhagen en meget vigtig rolle i at få turisterne, som allerede er ankommet til hovedstadsregionen, til at opsøge oplevelser og attraktioner mere aktivt. Vi vil populært sagt have turisterne ud af hotelværelserne for at opleve alt, hvad byen dens opland har at tilbyde. Det kræver, at vi i Wonderful Copenhagen møder turisterne der, hvor de er - på gader og stræder, overnatningssteder og i byens ankomsthaller.

7 Fokuspunkterne i denne indsats vil fremover være følgende: Turisterne ud af hotelværelserne: Vi vil udvikle salgs- og distributionskoncepter på regionens overnatningssteder eksempelvis festival promotions på hoteller og digitale infostandere, og vi vil øge salget af Copenhagen Card på digitale platforme og fra salgssteder i bymiljøet. Øget brug af out door-medier: I de senere år har vi høstet gode erfaringer med at markedsføre begivenheder i byrummet eksempelvis med bannere og stilladsreklamer. Vi vil udvikle disse medier yderligere i samarbejde med vores mange samarbejdspartnere i kulturlivet. Velkommen til CPH: En meget stor del af hovedstadens gæster ankommer via lufthavnen. Wonderful Copenhagen har sammen med Københavns Borgerservice og Københavns Lufthavne afsøgt mulighederne for at etablere en bedre ankomstoplevelse til byen i form af et velkomstcenter, der samtidig skal opleves som en fysisk brandingportal for hovedstaden. Det er en konkret målsætning for Wonderful Copenhagen at realisere dette idékoncept i løbet af de næste to år. Turistinformation i gadeplan: Begyndende i sæsonen 2014 vil Wonderful Copenhagen tilbyde turistinformation i Indre By fra cykelkiosker. I opstarten skal tre ombyggede ladcykler fungere ved byens største attraktioner, ved festivaller, krydstogtanløb og ved større konferencebegivenheder. I samarbejde med Københavns Kommune arbejdes desuden på at etablere en mobil turistinformation i Indre By i form af en veteranbus eller lignende. Digitale tilbud i lommen: Wonderful Copenhagens webplatforme er i dag veludviklede, opdaterede og sammenhængende på basis af en klar content-strategi og et stærkt udviklingssamarbejde med en lang række partnere såsom VisitNordsjælland, VisitDenmark, GoBike, Tellus/Guide Danmark mfl. I den kommende periode vil vi drive besøgstallet på VisitCopenhagen til 3 millioner og styrke vores tilstedeværelse på mobile devices. Copenhagen Card driver årligt over besøg på regionens kulturattraktioner. I de kommende år vil vi produktudvikle kortet i nye versioner og digitale formater. Kortet skal således kunne leveres og anvendes som mobilapplikation. Salgsmålet er at runde besøg i Læs mere om vores mange effektanalyser af byens events: kobenhavn/analyse-og-strategi STRATEGISKE PEJLEMÆRKER Sådan vil vi lede turismen Wonderful Copenhagen er en organisation i konstant forandring ligesom den storbyregion, vi arbejder i, og de markeder, vi konkurrerer på. FORANDRINGERNE ER IKKE EN UDFORDRING, MEN ET GRUNDVILKÅR. KRAV OM STRATEGISK TILPASNING VISER SIG SJÆLDENT SOM ENTYDI- GE ENTEN/ELLER-VALG, MEN SNARERE SOM ERKENDELSE OG SUCCESOPLEVELSE GENNEM TRIAL AND ERROR Dette er vores ledelsesfilosofi i Wonderful Copenhagen. Og sådan vil vi lede turismen såvel som vores egen organisation. Vi kender ikke altid slutdestinationen for vores rejse, men vi har en veludviklet politisk og strategisk retningssans. Pejlemærkerne for vores forandringsledelse ses nedenfor. Vi bevæger os i en gradvis transformation i retning af det agile projekthus for BIG TOURISM omend markedskommunikation for og med turisterhvervets kernetropper altid vil være vores credo.

8 VI KOMMER FRA... OG BEVÆGER OS MOD... Turismens markedsføringsorganisation Projekthus for turismens vækstprojekter Turisme classic turismefremme for og med turisterhvervet BIG TOURISM turisme i et større, strategisk perspektiv. Samarbejdsnetværk i turismeerhvervet Partnerskaber med andre end turismens kernetopper Turismeudvikling i Hovedstadsregionen Initiativtager til nationale partnerskaber og internationale netværk Operatør på begivenheder og kampagner Fascilitator og opdragsgiver. Basisfinansiering som primær finansiering Projektfinansiering og egenindtjening (ca. 75 pct. i 2013) Forandringerne omkring os betyder at Wonderful Copenhagen fremover skal spille en ny rolle i hovedstadsregionens erhvervsudvikling: Nye temaer: BIG TOURISM indebærer, at Wonderful Copenhagen i de kommende år skal udvikle nye temaer, som kan drive væksten for hovedstadsregionen. Hvad enten det handler om verdensbegivenheder og globale konferencer som World Maritime Forum, ESOF, World Petroleum eller upcoming kulturbegivenheder som metalfestivalen Copenhell, skal vi være klar til at se og gribe potentialet for vækst sammen med vores samarbejdspartnere. Nye samarbejdspartnere; Nye samarbejdspartnere: BIG TOURISM betyder, at vi fremover vil bevæge os længere ud i kulturens vækstmiljøer og slå følgeskab med erhvervslivet og universiteterne i deres globaliseringsbestræbelser. Vi skal være den naturlige partner, når kulturattraktioner, erhvervsvirksomheder og universiteter inviterer verden til Danmark. Nye territorier; Danmark er en af verdens mindste nationer. Og målt på indbyggertal er København omkring nummer 350 på verdensranglisten af storbyer. For Wonderful Copenhagen er det afgørende, at vi allierer os med partnere nationalt og internationalt, hvor det giver mening. Vi vil spille en aktiv rolle i internationale netværk, som skaber synlighed, forretning og indflydelse for København. Og vi vil vise lederskab og initiativ som lead partner i nationale projekter, hvor hovedstaden kan gøre en forskel for resten af Danmark eksempelvis på krydstogt og kongresområdet.

9 National rolle og forpligtelse: På en række områder har Wonderful Copenhagen en naturlig rolle og forpligtelse som lead partner i nationale projekter. Det gælder for eksempel i indsatsen for at vinde internationale kongresser, krydstogtforretning og internationale flyruter til Danmark. På disse områder er hovedstaden Danmarks stærkeste kort i den internationale konkurrence, hvilket forpligter Wonderful Copenhagen til at søge samarbejde med såvel staten som regionale parter i det øvrige Danmark. Projekthus: Wonderful Copenhagen skal være projekthuset for BIG TOURISM i hovedstaden. Vi vil løbende tilpasse vores aktiviteter og organisation til markedet og byens krav. Det kræver, at vi dyrker projektarbejdets professionelle værdier og indretter os som en agil og effektiv organisation. Du kan se Wonderful Copenhagens projektorganisation på VORES VÆRDIER & MÅL Sådan vil vi møde københavnerne Vi er 100% professionelle i alt hvad vi gør og siger. Vi har holdninger og kærlighed til vores by og vores arbejde. Mening og virkelyst skal være tilstede i alt hvad vi foretager os og kendetegnende for WoCo som arbejdsplads. Vi griber nye ideer og har en can do tilgang til Københavns vækstmuligheder og forstår at omsætte dem i praktisk handling. Vi modet til at skære perspektivløse aktiviteter væk. SÅDAN VIL VI MÅLES Mål med mening Wonderful Copenhagen er hovedstadsregionens projekthus for turismens vækstprojekter. Derfor er det basale krav til os, at vi er i stand til at mobilisere regionens aktører i et bredt samarbejde for den fælles vision. Opbakning og engagement fra vores samarbejdspartnere er både en forudsætning for og et resultat af at vi er i stand til at skabe resultater for den enkelte aktør og for fællesskabet. Og sidst, men ikke mindst, har vi brug for dygtige og motiverede medarbejdere for at kunne skabe resultater. Det er disse krav, som afgør vores langsigtede succes. Meningen med vores mål starter derfor her. Læs mere om vores konkrete måleparametre: vi_maales_-_woco_kpis_v1_3.pdf

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST FLERE GÆSTER FLERE OVERNATNINGER FLERE BESØG FLERE MØDER CAMP VINO PARTNERSKABSMODEL

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Vækstforum mødesager

Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Mødetidspunkt 06-01-2015 12:30 Mødested Konferencesalen i kælderetagen i bygning 'Arkaden', Herlev Hospital Indholdsliste 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01.

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01. Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk Dato 08.01.15 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem

Læs mere

2014 Leisuremarkedsføring

2014 Leisuremarkedsføring 2014 Leisuremarkedsføring #Copenhagen København har aldrig været mere trendy. Vores hovedstad opnår inter national anerkendelse inden for nyskabende arkitektur, film og tv-serier, gastronomi og ikke mindst

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Eventvurdering af VM i ishockey 2018

Eventvurdering af VM i ishockey 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering af VM i ishockey 2018 Danmark har i august 2013 indgivet en formel tilkendegivelse til det internationale ishockeyforbund

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Branding og Vadehavet:

Branding og Vadehavet: Branding og Vadehavet: - Eksempler på best practice - Erfaringer med branding fra Tyskland og Holland Naturstyrelsen, Rømø, 16. maj 2012 Best practice Potentialet, inspiration fra Rig på Natur Verdensnaturarv

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

...But big is powerful

...But big is powerful Small is beautiful......but big is powerful Det professionelle museum - Faglighed og professionalitet Udfordringer eller muligheder? Realiteterne Case: Museum Sydøstdanmark Udfordringer eller muligheder?

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere