Så er det igen tid til, at interesserede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så er det igen tid til, at interesserede"

Transkript

1 Den 1. december er fristen for ansøgning til Akademiet for Talentfulde Unge i Som sædvanlig går ansøgningen gennem det gymnasium eleven går på til daglig. Rekrutteringen er allerede godt i gang på mange af gymnasierne i hovedstadsområdet. Men i år er aktiviteten særligt høj i Nordsjælland og området omkring Roskilde hvor to nye afdelinger af Akademiet starter op i januar Så er det igen tid til, at interesserede 1.g-elever kan søge ind på Akademiet for Talentfulde Unge. Talentakademiet har oplevet en kraftig stigning i ansøgertallet og stadig flere skoler melder deres interesse for projektet. Talentakademiet har taget konsekvensen af den stigende efterspørgsel efter talentaktiviteter på Sjælland og åbner til januar to nye afdelinger ved siden af den eksisterende, udtaler Mattias Rosenfeldt fra Akademiets sekretariat. Sidste år måtte vi skuffe en alt for stor gruppe ansøgere. Men med opta- DTU, tirsdag den 4. oktober Her mødtes en udvalgt gruppe elever med Akademirådet fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber for at fremlægge samfundsmæssige problemstillinger og deres innovative løsningsforslag. Akademiets årgang 10 har på årets to første seminarer arbejdet under overemnet idéudvikling og kreativitet som et led i samarbejdet med den nye faste samarbejdspartner Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). Jacob Steen Møller, campusdirektør på DTU og formand for ATV s Akademiråd, mener først og fremmest, at forløbet skal ses som en mulighed for eleverne for at få afløb for deres i idéer og se, om de kan føres ud i livet. Derudover håber jeg, at forløbet kan give eleverne et bredere perspektiv på, hvad der egentligt sker i verden, og hvilke muligheder de har, uddyber Jacob Steen Møller. Tænk at der allerede er gået ti år siden terrorangrebet på tvillingetårnene i New York. I dette tiår har verdenssynet på terror ændret sig drastisk, og 11/9 blev skelsættende for at frygten for terror har spredt sig ud over verden. Selv lysende begavelser kommer ikke udenom at skulle øve sig for at opnå et absolut ekspertniveau. KOMMENTAREN kommer fra Merete Riisager, nyvalgt MF og uddannelsesordfører for Liberal Alliance. Den 8. september blev Talentakademiets mentorforløb skudt i gang. 90 elever fra årgang 09 tilknyttet studerende fra en videregående uddannelse. Mere end 30 studerende fra seks forskellige universiteter er tilknyttet ordningen. s. 2 s. 3 s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8

2 timer. Så lang tid tager det at opnå verdensklasse inden for et hvilket som helst domæne, uanset om der er tale om stangspring, skak eller klassisk musik. Teorien om de timer blev lanceret af nobelprisvinderen Herbert Simon, der selv havde lagt et uendeligt antal timer inden for politisk- og økonomisk teori, før han i 1978 modtog Nobelprisen for sin forskning i beslutningsprocesser i økonomiske organisationer timersreglen er et tydeligt bevis på, at talent ikke kan stå alene hårdt arbejde og disciplin er lige så nødvendigt. Desværre er der ofte en tendens til, når der tales om talent, at fokusere på dem, der umiddelbart har let ved at løse de udfordringer, de står over for, eller fokusere på dem, der udviser en tidlig modning inden for et fagligt eller kreativt område. Der bliver i mindre grad lagt vægt på, hvad der skal til for at bringe talentet frem til et niveau, hvor man kan tale om verdensklasse, eller skævet til, hvordan folk, der har opnået et særlig højt niveau, er nået dertil, fordi nødvendigheden i at øve sig tusindevis af timer for at opnå et sublimt selv lysende begavelser kommer ikke udenom at skulle øve sig for at opnå et absolut ekspertniveau. Talenterne vil ofte starte på et andet niveau end deres jævnaldrende, men det er indlæringspædagogikken, de mange gentagelser og disciplinen, der kan hjælpe dem med at gå fra et godt til et sublimt udgangspunkt. niveau simpelthen ikke harmonerer med den vækstpædagogik, der stadig udgør grundtanken i store dele af den danske undervisningsverden. Vækstpædagogikken eller reformpædagogikken var et opgør med det, der senere er blevet kaldt den sorte skole. Hvor den sorte skole var koncentreret om gentagelse, indlæring og disciplin, medførte vækstpædagogikken en læringsform, hvor medindflydelse og personlig udfoldelse blev vægtet højt. Når vi taler om forløsning af et talent, vil der være brug for de gode elementer fra både vækstpædagogikken og indlæringspædagogikken. Unge mennesker, der har let ved skolen, og som udviser et talent, uanset om det er bogligt, praktisk eller kreativt, skal have plads at bevæge sig på og møde forståelse og bekræftelse for det, de opnår, sådan som vækstpædagogikken foreskriver. Ved siden af den anerkendende tilgang må timersreglen dog blinke i baggrunden. For selv lysende begavelser kommer ikke udenom at skulle øve sig for at opnå et absolut ekspertniveau. Talenterne vil ofte starte på et andet niveau end deres jævnaldrende, men det er indlæringspædagogikken, de mange gentagelser og disciplinen, der kan hjælpe dem med at gå fra et godt til et sublimt udgangspunkt. I Liberal Alliance ønsker vi, at folkeskolen og gymnasieskolen i højere grad, end det er tilfældet i dag, giver eleverne uanset deres evner mulighed for at udfolde sig og blive udfordret på det niveau, som passer til den enkelte. Også selvom det betyder, at en elev for eksempel skal springe et klassetrin over eller løse opgaver, der ligger på et højere niveau. Det danske undervisningssystem skal rumme alle typer elever også dem med et særligt talent. Det er derfor, vi siger, at der skal være plads til at gøre det fantastisk. Side 2

3 Den 8. september blev Talentakademiets mentorforløb skudt i gang med stor succes. På kick-off seminaret blev 90 elever fra årgang 09 tilknyttet studerende fra en videregående uddannelse. Mere end 30 studerende fra seks forskellige universiteter er tilknyttet ordningen som mentorer. Mentorforløbet varer hen over efterårssemesteret og giver bl.a. de unge talenter en unik introduktion til livet som studerende på en videregående uddannelse. Seminaret blev ledet af Professor Reinhard Stelter fra Institut for Idræt, der i mange år har beskæftiget sig med coaching og mentorering. Efter en fælles introduktion igangsatte han workshops, hvor mentorerne mødte deres menteegrupper for første gang. I løbet af aftenens workshops lærte mentorer og meentes hinanden at kende. Forventninger og ønsker blev afstemt, og møder og aktiviteter i det videre forløb blev planlagt. Den formelle ramme er at mentor og mentees skal mødes tre gange i alt, men det står mentor og mentees frit for at planlægge forløbet selv. Menteegrupperne består af 2-3 personer, der på forhånd har haft enslydende ønsker til mentorens fag og studiebaggrund. Programmet fungerer på den måde, at hver deltager på forhånd oplyser deres ønsker til en fremtidig mentors fag og studiebaggrund. I rekrutteringen af mentorer forsøger Akademiets sekretariat at imødekomme elevernes ønsker på den bedst mulige måde. Ønskerne spændte bredt i år. Resultatet var at Akademiet måtte finde hele 33 mentorers fra seks forskellige universiteter. Fag og studieretninger var også mange og forskellige: journalistik, medicin, jura, økonomi, bioteknologi, matematik og antropologi for blot at nævne nogle. Mentorerne har mere eller mindre 17 forskellige studieretninger, hvilket også viser den mangfoldighed og alsidighed der findes blandt deltagerne på Akademiet for Talentfulde Unge. JURA PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET De fleste mentorer er et godt stykke inde i deres videregående studie. De har viden og kendskab om studiets fordele, ulemper og generelt bare studielivet og dagligdagen på et universitet. Det gælder også Louise Kruckow, der er mentor på Talentakademiet og studerer jura på Københavns Universitet på 5. semester. En af Luises bevæggrunde for at blive mentor er, at hun mener at det er vigtigt at få en god start. Jeg synes det er vigtig at få en god start på ting, som betyder noget for én. Jeg kender selv til at være i tvivl om det, jeg valgte, var det rigtige, og jeg er derfor blevet optaget af at hjælpe folk så godt på vej som muligt. fortæller Louise. Hun har studieret jura i to år på Københavns Universitetet, men Louise mener ikke det kun er faget, det er vigtigt at præsentere for eleverne fra Talentakademiet. Studielivet og studieformen er det i mindst lige så høj grad vigtigt at videreformidle: Det handler ikke kun om studieretning isoleret set. Jeg synes det er vigtigt, helt generelt, at give de, som rummer det, et billede af, hvad der sker på den anden side af studenterhuen. Jura adskiller sig jo kun i indhold fra andre studier, og jeg tror, det er ligeså vigtigt for vores mentorship med de unge, at fokus bliver lagt på de generelle tanker, de gør sig om deres videre forløb. Ifølge Louise er det netop mentorens personlige erfaringer, og det eksempel man kan Louise Kruckow (th) er mentor i Akademiets talentprogram give med sin personlige dagligdag, der har menteens interesse. Det er her der er noget at lære om det videregående studie, som ikke står i nogen studieordning eller informationsmateriale. Det er således også Louises dagligdag hendes mentees først og fremmest har spurgt ind til med stor interesse: De stillede mange spørgsmål til min hverdag. Jeg fornemmer på dem, at det overvejende var fortællingerne fra mit liv, som de sugede til sig. Det virkede som om, at det billede, jeg kunne give dem gennem mine fortællinger om min hverdag udgjorde et billede, som de prøvede at sætte sig ind i og identificere sig med, fortæller Louise til Akademiet for talentfulde Unge. Mentorprogrammet indebærer minimum to møder mellem mentor og mentee. Deltagerne på Årgang 09 har således rig mulig for at blive klogere på både det faglige studie og livet som studerende på en videregående uddannelse. Begge dele er værdifuld viden, når de skal vælge deres fremtidige studie. Side 3

4 I september 2011 dannede elever fra Akademiet en mediegruppe. Gruppens medlemmer mødtes tirsdag den 20. september på Lyngby TEC, hvor den konstituerede sig og tog fat på at udmåle det fremtidige arbejde. Gruppen vil først og fremmest få til opgave at komme med input og gode idéer til Akademiets nye hjemmeside. Dette arbejde kommer ikke mindst til at bestå i at lave nyhedshistorier og reportager om hvad der foregår på Akademiet. Der vil desuden også blive behov for planlægning af hvordan nuværende elever kan bidrage til oplysning og rekruttering blandt nye 1.g ere. Ambitionsniveauet er højt, og der er allerede flere spændende projekter på tegnebrættet. Bl.a. planlægges en overgang til et fuldt elektronisk nyhedsbrev, der grundlæggende vil ændre formatet på nærværende skrivelse. Heldigvis viste mediegruppen sig at have flere medlemmer med evner inden for programmering og grafik, så projektet kommer med stor sandsynlighed til at give gode resultater. Især i opstartsfasen kommer Mattias Rosenfeldt (projektkoordinator i Akademiet) til at supervisere gruppens arbejde. Det er dog forhåbningen, at mediegruppen i fremtiden vil kunne løfte en række opgaver på egen hånd og løbende komme med selvstændige bidrag til den kommunikation, der omgiver Akademiet. Det har hidtil været sådan, at interesserede blandt Akademiets medlemmer har haft mulighed for at skrive til nyhedsbrev og hjemmeside. Dette vil stadig være en mulighed. Mediegruppens formål er at eleverne i Akademiet mere systematisk kan arbejde med formidlingsopgaver. På sigt vil det også være et forum hvor særlige målrettede formidlingskurser og workshops kan blive udbudt. Gruppen er indtil videre et åbent forum. Så er du elev på Akademiet: Kom og vær med! Kontakt mediegruppens en af mediegruppens sekretærer Luise Valentin Rygaard: eller Nicolas Arnvig: Nicolas Arnvig (th) og Oskar Konstantyner (tv) er blandt de drivende kræfter i Akademiets nysartede mediegruppe. get i januar kan vi køre med tre spor, og dermed også øge antallet af pladser til ca. 300, tilføjer Mattias Rosenfeldt. De to nye spor bliver forankret på to nye værtsgymnasier, der hver især dækker nye geografiske regioner omkring København. Hensigten er at eleverne skal have den kortest mulige vej til Talentakademiets aktiviteter. De nye værtsgymnasier er Frederiksborg Gymnasium i Hillerød og Greve Gymnasium, der skal dække det geografiske område omkring Roskilde og også kommer til at tage elever fra Vordingborg Gymnasium. Den personlige ansøgning er afgørende De første tre årgange af Akademiet er blevet optaget uden ret meget konkurrence om pladserne. Men da man i 2010 forudså en større mængde ansøgninger i forhold til pladser, blev der indført et nyt ansøgningssystem, hvor hver ansøger skal skrive en personlig ansøgning. Som forudset kom der rift om pladserne i Ansøgertallet var dobbelt så højt, som den mængde pladser der var i Akademiet. Mange motiverede og talentfulde elever blev derfor skuffede sidste år. Akademiet anslår at der i gennemsnit sidder to elever i hver klasse, der mangler udfordringer i deres daglige undervisning. Akademiet ser derfor frem til at modtage rigtig mange spændende ansøgninger til december. Både fra elever på skoler der allerede er tilknyttet programmet og fra en række nye skoler, der ikke tidligere har haft elever med. Ansøgningsfristen er 1. december Det er nu ved at være et år siden eleverne på årgang 10 skrev deres ansøgninger til Akademiet. I 2010 var der 240 ansøgere og kun 128 kunne få en plads. Her ses Jacob Bundgaard, Estrid Faltum og Nicolai Bjerregaard (fra venstre mod højre) til deres første seminar på Akademiet for talentfulde unge i januar Side 4

5 Akademiets årgang 10 har på årets to første seminarer arbejdet under overemnet Idéudvikling og kreativitet som et led i samarbejdet med Akademiets nye faste samarbejdspartner Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). De unge skarpe hoveder måtte vride hjernerne, da de fik til opgave at finde ét eller flere samfundsrelevante problemer og eventuelt komme med et løsningsforslag hertil. Jacob Steen Møller, campusdirektør på DTU og formand for ATV s Akademiråd, mener først og fremmest, at forløbet skal ses som en mulighed for eleverne for at få afløb for deres i idéer og se, om de kan føres ud i livet. Derudover håber jeg, at forløbet kan give eleverne et bredere perspektiv på, hvad der egentligt sker i verden, og hvilke muligheder de har, uddyber Jacob Steen Møller og mindes selv, at uddannelsestilbuddene efter gymnasiet var så brede og store, at det kunne være svært at gennemskue, hvad man egentlig kunne få ud af dem. Det samme gælder til dels i dag, og han mener derfor, at det kan være en stor hjælp for eleverne at høre fra folk med reelle erfaringer for på den måde at blive bedre kvalificerede til at træffe et fremtidigt erhvervsvalg. Vi synes, at teknisk videnskab er utroligt vigtigt, fortæller Jacob Steen Møller og tilføjer, at samarbejdet med ATU selvfølgelig har været en mulighed for dem for at videregive dette budskab til unge engagerede og skarpe hoveder. Det er altid utroligt livsbekræftende at komme ud og møde unge mennesker som har mod på livet, og som har en tro på, at de kan ændre både deres egen og verdens situation. Et nyt og yngre perspektiv på verden Det var da også ATV s tanke helt fra starten, at et samarbejde med ATU kunne være en mulighed for ATV for at få et nyt og yngre perspektiv på verden. Vi ser ATU som et oplagt forum for at få nogle nye tanker ind i ATV og som en mulighed for at tale med nogle mennesker, som har talenterne og samtidig et fokus på fremtiden, siger Akademirådets formand som en af flere grunde for ATV for at indgå samarbejdet med ATU. Vi synes, at initiativet med ATU er et godt initiativ, og vi vil derfor også gerne understøtte det med vores deltagelse, siger Jacob Steen Møller. For ATU er samarbejdet med eksterne partnere utroligt vigtigt, for det er netop disse, der er med til at give Akademiet mulighed for at tilbyde eleverne en bred, varieret og inspirerende vifte af tilbud. Ydermere får eleverne herigennem mulighed for at komme ud i den virkelige verden og se, hvad det er, der venter dem på den anden side af gymnasium og studier. I Akademiet for Talentfulde Unge er vi meget glade for samarbejdet med ATV dette efterår. Vi ser mange spændende muligheder i samarbejdet. Også i arbejdet med at skabe Talentakademiets alumneforening spiller ATV en rolle, og vi er på alle måder glade for deres medvirken i talentprogrammet, udtaler projektkoordinator Mattias Rosenfeldt. En gevinst for begge parter Forløbet med ATV mundede ud i en række oplæg fra eleverne, hvoraf de fem bedste blev udvalgt til en nærmere præsentation foran ATV s Akademiråd den 4. oktober De helt store verdensproblemer bliver måske ikke løst i denne omgang, men der er ingen tvivl om, at øvelsen har været rigtig god for ATU-eleverne. Kreativitet og nytænkning er normalt ikke noget, der vægter tungt i den almene gymnasiale undervisning, og en anden og mere fremmed tankegang måtte derfor findes frem i de kloge hoveder. Akademirådet vil i løbet af efteråret afgøre om de kan bruge elevernes oplæg i deres fremtidige arbejde. Én ting er dog sikkert, og det er at den kommende årgang 11 også vil få glæde af samarbejdet mellem ATU og ATV næste år. Om forløbet skal have samme form, eller om det skal justeres, er endnu ikke slået fast, men der er mange gode elementer, der klart kan videreføres til gavn for begge parter. ATU siger tusind tak for et godt og givtigt forløb og ser frem til det fortsatte samarbejde med ATV. DTU, den 4. oktober Eleverne fra Akademiet fremlægger problemanalyser og løsningsmodeller for ATVs Akademiråd. Rådet består af Jacob Steen Møller (Campusdirektør, DTU), John Finnich Pedersen (Kommunikations-direktør Siemens A/S), Jens D. Mikkelsen (afdelingslæge, dr.med. Rigshospitalet), Thomas Bjørnholm (Prorektor KU) Erling H. Stenby (institutdirektør, professor, DTU Kemi), Henrik Hassing (Head of Cleantech FORCE Technology A/S), Bjarne Roger Nielsen (Adm. direktør, DANFYSIK A/S) og Kim Guldstrand Larsen (Professor, Institut for Datalogi, AAU). Side 5

6 I sommerferien 2011 blev den årlige talentcamp for akademiets medlemmer afholdt. På talentcamp en var der medlemmer fra to årgange af afdelingen i København, og for første gang nogensinde var den nyligt opstartede Fyn-afdeling også repræsenteret. Der var derfor et rekordstort antal deltagere. Hele 139 talentfulde unge deltog. Det kan også ses, når man spørger deltagerne, om hvad de synes var det bedste på campen. Jacob Bundgaard: Det bedste var Model UN-rollespillet, fordi det illustrerede rigtig godt, hvordan de virkelige situationer er i FN, og viste noget om, hvordan forhandlingerne foregik udenfor rummet. Lasse Melsen: Det bedste ved ATU-campen var folkene! Søren Skouv: Det bedste ved ATU var alle de seje mennesker. Christine Kolding: Jeg synes helt klart, at det var det sociale. Det var rigtig hyggeligt fordi, at man mødte en masse nye mennesker, og også de mennesker man kendte i forvejen, dem lærte man at kende bedre. Det har været rigtig hyggeligt! Side 6

7 Tænk at der allerede er gået ti år siden terrorangrebet på tvillingetårnene i New York. I dette tiår har verdenssynet på terror ændret sig drastisk, og 11/9 blev skelsættende for at frygten for terror har spredt sig ud over verden. Specielt har lande verden over ændret sit deres på sikkerhed, forholdet til de mellemøstlige lande, og ikke mindst forholdet til islam efter denne dag. Det var dagen, hvor verden gik i stå. Grundlæggende ting i vores samfund tog en drejning. Vi kan ikke engang gå igennem en lufthavn, uden at føle os skyldige bare ordet bombe strejfer vores tanker. I mindet om terrorangrebene d.11/9/2001 holdt Dansk Institut for Internationale Studier en konference den september, hvor det blev diskuteret, hvordan vores syn på verden og religion har ændret sig i tiåret efter den tragiske dag. Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) var så heldige at få en invitation til at deltage begge dage, dog kun med et begrænset antal deltagere. Det var en stor oplevelse for os som deltog, dels på grund af emnet, men også at blive introduceret til hvordan en akademisk paneldebat foregår. Konferencedeltagerne repræsenterede en bred gruppe af akademikere, der havde det til fælles, at de alle har specialiseret sig i viden om den islamiske verden, Taliban og håndtering af terrorkonflikter. Den 22 september var en panelsession flyttet ud til Københavns Universitet i Aleksandersalen, hvor det kontroversielle emne var, hvad religion havde at gøre med Taliban og Al-Qaeda. Ikke nok med det var en god, livlig og positiv diskussion fik jeg som debatdeltager også en ny viden om indviklede forhold, såsom hvor mange typer for Sunni muslimer der findes. Det blev også fastlagt hvad det egentlig vil sige at være Ole Wæver, professor i statskundskab på Københavns Universitet og leder af Centre for Advanced Security Theory (CAST), der var medarrangør af den internationale konference. Marc Jurgensmeyer, professor i sociologi ved University of California Santa Barbara og leder af Orfalea Center for Global and International Studies, deltog som keynotespeaker på konferencen. Taliban, og hvor udbredt et fænomen det er, i forhold til hvad folk ved om det. Den 23. september fandt panelsessionerne sted på Strandgade 71, hvor DIIS holder til. Debatten blev indledt af Mark Juergensmeyer, fra University of California (Santa Barbara), som har udviklet en teori som hedder A Sociotheological Approach to Religious Violence. Det var interessant at se, hvordan en af hans tidligere studerende, Mona Sheikh fra DIIS, deltog sammen med ham i paneldebatten. Som ATU er, er det en plads mange af os forestiller os selv i, engang i fremtiden. I de korte pauser mellem panelsessionerne havde vi ATU ere mulighed for at snakke sammen. Vi var ca. 10 elever repræsenteret til konferencen, både fra årgang 09 og 10, og vi faldt med det samme over bordet med croissanter, frugt og kaffe for at lade op til resten af programmet. I dag er det en udbredt holdning, at islam og terror hænger uløseligt sammen. Dette var også et emne på konferencen, hvor denne forestilling dog blev udfordret og skilt ad. Max Taylor, der er professor på University of St. Andrews, fremlagde sin mening om, hvordan han mener terrorister skal ses som kriminelle og specielt uden at blande politik ind i det. Ved siden af ham sad Ole Wæver, som er professor i statskundskab på Københavns Universitet og Anja Dalgaard Nielsen som er terrorforsker i PET. De tre akademikere skabte en interessant debat, og mange spørgsmål kom på banen. Konferencen lukkede efter fire spændende timer. Det var interessant som ATU er at få muligheden for at deltage og ikke mindst få indblik i hvordan akademiske diskussioner og synspunkter på konfliktløsning håndteres på verdensplan. Side 7

8 Allerød Gymnasium Aurehøj Gymnasium Avedøre Gymnasium Bagsværd Kostskole og Gymnasium Borupgaard Gymnasium Brøndby Gymnasium Christianshavns Gymnasium CPH West, HTX i Ballerup CPH West, HTX, HHX og STX i Ishøj Egedal Gymnasium og HF Espergærde gym. & HF Falkonergårdens Gymnasium Frederikssund Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Gladsaxe Gymnasium Handelsskolen Kbh. Nord i Frederikssund, Hillerød og Lyngby Helsingør Gymnasium Herlev Gymnasium og HF Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød, HTX Ingrid Jespersens Gymnasieskole Johannes Gymnasiet Københavns Åbne Gymnasium Lyngby Tekniske Gymnasium Marie Kruses Skole Nordsjællands Grundskole, Gymnasium og HF Nærum Gymnasium Nørre Gymnasium Ordrup Gymnasium Rungsted Gymnasium Rysensteen Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium Tårnby Gymnasium Virum Gymnasium N. Zahles Gymnasieskole Øregård Gymnasium

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Region Hovedstaden Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget på de fire gymnasiale

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning Boteknolog gymnaset - en undersøgelse af elevernes valg af studeretnng 15. marts 2012/CPK Formålet med undersøgelsen er at undersøge udvklngen antallet af elever, der vælger en studeretnng, som gver drekte

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig

Læs mere

Gymnasiet tænkt forfra

Gymnasiet tænkt forfra Gymnasiet tænkt forfra en pixi Roller Ansvar Hvor er vi? Tidsplan Indledning Kære projektdeltagere I denne folder kan du skabe dig et overblik over projektet Gymnasiet tænkt forfra. Det er tanken, at den

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Østre Allé 67 4200 Slagelse Tlf. 20 18 44 00 og 20 18 45 00 Skoleleder René Nielsen Viceskoleleder Gitte Kjærsgaard Afdelingsleder

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Vi ved i dag, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Mohamad Barad: Lashta Gulabzoi: Orhan Eraslan: Semra Kotan: Gökhan Eraslan:

Mohamad Barad: Lashta Gulabzoi: Orhan Eraslan: Semra Kotan: Gökhan Eraslan: Mohamad Barad: Er 19 år og går i 3.g på Køge Gymnasium, er født i Yemen og har syrisk baggrund. Mohamad fortæller: Efter gymnasiet vil jeg gerne på DTU og studere til civilingeniør. Mit mål med livet er

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser September 2014 Skoleregnskaber 2013... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 4 Gymnasialt undervisningsresultat...

Læs mere

Flere unge skal gennemføre en uddannelse - men hvordan? Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest

Flere unge skal gennemføre en uddannelse - men hvordan? Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Flere unge skal gennemføre en uddannelse - men hvordan? Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskole og gymnasium Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Kbh.

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Brobygning. For alle 10. klasser. Uge 46. den 10 15. november 2014. Brobygningsugen Uge 46. 10 klasse Morgenprocedure: INGEN MORGENLØB

Brobygning. For alle 10. klasser. Uge 46. den 10 15. november 2014. Brobygningsugen Uge 46. 10 klasse Morgenprocedure: INGEN MORGENLØB Derefter morgennad I skal også smøre madpakker, da det varme mad serveres til aften Køkkenhold omkring spisesal mm. Kl. 08.00-17.20 Skema i naturvidenskabelige discipliner 10 klasse Morgenprocedure: Brobygningsugen

Læs mere

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005. Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005. Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005 Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget

Læs mere