Så er det igen tid til, at interesserede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så er det igen tid til, at interesserede"

Transkript

1 Den 1. december er fristen for ansøgning til Akademiet for Talentfulde Unge i Som sædvanlig går ansøgningen gennem det gymnasium eleven går på til daglig. Rekrutteringen er allerede godt i gang på mange af gymnasierne i hovedstadsområdet. Men i år er aktiviteten særligt høj i Nordsjælland og området omkring Roskilde hvor to nye afdelinger af Akademiet starter op i januar Så er det igen tid til, at interesserede 1.g-elever kan søge ind på Akademiet for Talentfulde Unge. Talentakademiet har oplevet en kraftig stigning i ansøgertallet og stadig flere skoler melder deres interesse for projektet. Talentakademiet har taget konsekvensen af den stigende efterspørgsel efter talentaktiviteter på Sjælland og åbner til januar to nye afdelinger ved siden af den eksisterende, udtaler Mattias Rosenfeldt fra Akademiets sekretariat. Sidste år måtte vi skuffe en alt for stor gruppe ansøgere. Men med opta- DTU, tirsdag den 4. oktober Her mødtes en udvalgt gruppe elever med Akademirådet fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber for at fremlægge samfundsmæssige problemstillinger og deres innovative løsningsforslag. Akademiets årgang 10 har på årets to første seminarer arbejdet under overemnet idéudvikling og kreativitet som et led i samarbejdet med den nye faste samarbejdspartner Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). Jacob Steen Møller, campusdirektør på DTU og formand for ATV s Akademiråd, mener først og fremmest, at forløbet skal ses som en mulighed for eleverne for at få afløb for deres i idéer og se, om de kan føres ud i livet. Derudover håber jeg, at forløbet kan give eleverne et bredere perspektiv på, hvad der egentligt sker i verden, og hvilke muligheder de har, uddyber Jacob Steen Møller. Tænk at der allerede er gået ti år siden terrorangrebet på tvillingetårnene i New York. I dette tiår har verdenssynet på terror ændret sig drastisk, og 11/9 blev skelsættende for at frygten for terror har spredt sig ud over verden. Selv lysende begavelser kommer ikke udenom at skulle øve sig for at opnå et absolut ekspertniveau. KOMMENTAREN kommer fra Merete Riisager, nyvalgt MF og uddannelsesordfører for Liberal Alliance. Den 8. september blev Talentakademiets mentorforløb skudt i gang. 90 elever fra årgang 09 tilknyttet studerende fra en videregående uddannelse. Mere end 30 studerende fra seks forskellige universiteter er tilknyttet ordningen. s. 2 s. 3 s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8

2 timer. Så lang tid tager det at opnå verdensklasse inden for et hvilket som helst domæne, uanset om der er tale om stangspring, skak eller klassisk musik. Teorien om de timer blev lanceret af nobelprisvinderen Herbert Simon, der selv havde lagt et uendeligt antal timer inden for politisk- og økonomisk teori, før han i 1978 modtog Nobelprisen for sin forskning i beslutningsprocesser i økonomiske organisationer timersreglen er et tydeligt bevis på, at talent ikke kan stå alene hårdt arbejde og disciplin er lige så nødvendigt. Desværre er der ofte en tendens til, når der tales om talent, at fokusere på dem, der umiddelbart har let ved at løse de udfordringer, de står over for, eller fokusere på dem, der udviser en tidlig modning inden for et fagligt eller kreativt område. Der bliver i mindre grad lagt vægt på, hvad der skal til for at bringe talentet frem til et niveau, hvor man kan tale om verdensklasse, eller skævet til, hvordan folk, der har opnået et særlig højt niveau, er nået dertil, fordi nødvendigheden i at øve sig tusindevis af timer for at opnå et sublimt selv lysende begavelser kommer ikke udenom at skulle øve sig for at opnå et absolut ekspertniveau. Talenterne vil ofte starte på et andet niveau end deres jævnaldrende, men det er indlæringspædagogikken, de mange gentagelser og disciplinen, der kan hjælpe dem med at gå fra et godt til et sublimt udgangspunkt. niveau simpelthen ikke harmonerer med den vækstpædagogik, der stadig udgør grundtanken i store dele af den danske undervisningsverden. Vækstpædagogikken eller reformpædagogikken var et opgør med det, der senere er blevet kaldt den sorte skole. Hvor den sorte skole var koncentreret om gentagelse, indlæring og disciplin, medførte vækstpædagogikken en læringsform, hvor medindflydelse og personlig udfoldelse blev vægtet højt. Når vi taler om forløsning af et talent, vil der være brug for de gode elementer fra både vækstpædagogikken og indlæringspædagogikken. Unge mennesker, der har let ved skolen, og som udviser et talent, uanset om det er bogligt, praktisk eller kreativt, skal have plads at bevæge sig på og møde forståelse og bekræftelse for det, de opnår, sådan som vækstpædagogikken foreskriver. Ved siden af den anerkendende tilgang må timersreglen dog blinke i baggrunden. For selv lysende begavelser kommer ikke udenom at skulle øve sig for at opnå et absolut ekspertniveau. Talenterne vil ofte starte på et andet niveau end deres jævnaldrende, men det er indlæringspædagogikken, de mange gentagelser og disciplinen, der kan hjælpe dem med at gå fra et godt til et sublimt udgangspunkt. I Liberal Alliance ønsker vi, at folkeskolen og gymnasieskolen i højere grad, end det er tilfældet i dag, giver eleverne uanset deres evner mulighed for at udfolde sig og blive udfordret på det niveau, som passer til den enkelte. Også selvom det betyder, at en elev for eksempel skal springe et klassetrin over eller løse opgaver, der ligger på et højere niveau. Det danske undervisningssystem skal rumme alle typer elever også dem med et særligt talent. Det er derfor, vi siger, at der skal være plads til at gøre det fantastisk. Side 2

3 Den 8. september blev Talentakademiets mentorforløb skudt i gang med stor succes. På kick-off seminaret blev 90 elever fra årgang 09 tilknyttet studerende fra en videregående uddannelse. Mere end 30 studerende fra seks forskellige universiteter er tilknyttet ordningen som mentorer. Mentorforløbet varer hen over efterårssemesteret og giver bl.a. de unge talenter en unik introduktion til livet som studerende på en videregående uddannelse. Seminaret blev ledet af Professor Reinhard Stelter fra Institut for Idræt, der i mange år har beskæftiget sig med coaching og mentorering. Efter en fælles introduktion igangsatte han workshops, hvor mentorerne mødte deres menteegrupper for første gang. I løbet af aftenens workshops lærte mentorer og meentes hinanden at kende. Forventninger og ønsker blev afstemt, og møder og aktiviteter i det videre forløb blev planlagt. Den formelle ramme er at mentor og mentees skal mødes tre gange i alt, men det står mentor og mentees frit for at planlægge forløbet selv. Menteegrupperne består af 2-3 personer, der på forhånd har haft enslydende ønsker til mentorens fag og studiebaggrund. Programmet fungerer på den måde, at hver deltager på forhånd oplyser deres ønsker til en fremtidig mentors fag og studiebaggrund. I rekrutteringen af mentorer forsøger Akademiets sekretariat at imødekomme elevernes ønsker på den bedst mulige måde. Ønskerne spændte bredt i år. Resultatet var at Akademiet måtte finde hele 33 mentorers fra seks forskellige universiteter. Fag og studieretninger var også mange og forskellige: journalistik, medicin, jura, økonomi, bioteknologi, matematik og antropologi for blot at nævne nogle. Mentorerne har mere eller mindre 17 forskellige studieretninger, hvilket også viser den mangfoldighed og alsidighed der findes blandt deltagerne på Akademiet for Talentfulde Unge. JURA PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET De fleste mentorer er et godt stykke inde i deres videregående studie. De har viden og kendskab om studiets fordele, ulemper og generelt bare studielivet og dagligdagen på et universitet. Det gælder også Louise Kruckow, der er mentor på Talentakademiet og studerer jura på Københavns Universitet på 5. semester. En af Luises bevæggrunde for at blive mentor er, at hun mener at det er vigtigt at få en god start. Jeg synes det er vigtig at få en god start på ting, som betyder noget for én. Jeg kender selv til at være i tvivl om det, jeg valgte, var det rigtige, og jeg er derfor blevet optaget af at hjælpe folk så godt på vej som muligt. fortæller Louise. Hun har studieret jura i to år på Københavns Universitetet, men Louise mener ikke det kun er faget, det er vigtigt at præsentere for eleverne fra Talentakademiet. Studielivet og studieformen er det i mindst lige så høj grad vigtigt at videreformidle: Det handler ikke kun om studieretning isoleret set. Jeg synes det er vigtigt, helt generelt, at give de, som rummer det, et billede af, hvad der sker på den anden side af studenterhuen. Jura adskiller sig jo kun i indhold fra andre studier, og jeg tror, det er ligeså vigtigt for vores mentorship med de unge, at fokus bliver lagt på de generelle tanker, de gør sig om deres videre forløb. Ifølge Louise er det netop mentorens personlige erfaringer, og det eksempel man kan Louise Kruckow (th) er mentor i Akademiets talentprogram give med sin personlige dagligdag, der har menteens interesse. Det er her der er noget at lære om det videregående studie, som ikke står i nogen studieordning eller informationsmateriale. Det er således også Louises dagligdag hendes mentees først og fremmest har spurgt ind til med stor interesse: De stillede mange spørgsmål til min hverdag. Jeg fornemmer på dem, at det overvejende var fortællingerne fra mit liv, som de sugede til sig. Det virkede som om, at det billede, jeg kunne give dem gennem mine fortællinger om min hverdag udgjorde et billede, som de prøvede at sætte sig ind i og identificere sig med, fortæller Louise til Akademiet for talentfulde Unge. Mentorprogrammet indebærer minimum to møder mellem mentor og mentee. Deltagerne på Årgang 09 har således rig mulig for at blive klogere på både det faglige studie og livet som studerende på en videregående uddannelse. Begge dele er værdifuld viden, når de skal vælge deres fremtidige studie. Side 3

4 I september 2011 dannede elever fra Akademiet en mediegruppe. Gruppens medlemmer mødtes tirsdag den 20. september på Lyngby TEC, hvor den konstituerede sig og tog fat på at udmåle det fremtidige arbejde. Gruppen vil først og fremmest få til opgave at komme med input og gode idéer til Akademiets nye hjemmeside. Dette arbejde kommer ikke mindst til at bestå i at lave nyhedshistorier og reportager om hvad der foregår på Akademiet. Der vil desuden også blive behov for planlægning af hvordan nuværende elever kan bidrage til oplysning og rekruttering blandt nye 1.g ere. Ambitionsniveauet er højt, og der er allerede flere spændende projekter på tegnebrættet. Bl.a. planlægges en overgang til et fuldt elektronisk nyhedsbrev, der grundlæggende vil ændre formatet på nærværende skrivelse. Heldigvis viste mediegruppen sig at have flere medlemmer med evner inden for programmering og grafik, så projektet kommer med stor sandsynlighed til at give gode resultater. Især i opstartsfasen kommer Mattias Rosenfeldt (projektkoordinator i Akademiet) til at supervisere gruppens arbejde. Det er dog forhåbningen, at mediegruppen i fremtiden vil kunne løfte en række opgaver på egen hånd og løbende komme med selvstændige bidrag til den kommunikation, der omgiver Akademiet. Det har hidtil været sådan, at interesserede blandt Akademiets medlemmer har haft mulighed for at skrive til nyhedsbrev og hjemmeside. Dette vil stadig være en mulighed. Mediegruppens formål er at eleverne i Akademiet mere systematisk kan arbejde med formidlingsopgaver. På sigt vil det også være et forum hvor særlige målrettede formidlingskurser og workshops kan blive udbudt. Gruppen er indtil videre et åbent forum. Så er du elev på Akademiet: Kom og vær med! Kontakt mediegruppens en af mediegruppens sekretærer Luise Valentin Rygaard: eller Nicolas Arnvig: Nicolas Arnvig (th) og Oskar Konstantyner (tv) er blandt de drivende kræfter i Akademiets nysartede mediegruppe. get i januar kan vi køre med tre spor, og dermed også øge antallet af pladser til ca. 300, tilføjer Mattias Rosenfeldt. De to nye spor bliver forankret på to nye værtsgymnasier, der hver især dækker nye geografiske regioner omkring København. Hensigten er at eleverne skal have den kortest mulige vej til Talentakademiets aktiviteter. De nye værtsgymnasier er Frederiksborg Gymnasium i Hillerød og Greve Gymnasium, der skal dække det geografiske område omkring Roskilde og også kommer til at tage elever fra Vordingborg Gymnasium. Den personlige ansøgning er afgørende De første tre årgange af Akademiet er blevet optaget uden ret meget konkurrence om pladserne. Men da man i 2010 forudså en større mængde ansøgninger i forhold til pladser, blev der indført et nyt ansøgningssystem, hvor hver ansøger skal skrive en personlig ansøgning. Som forudset kom der rift om pladserne i Ansøgertallet var dobbelt så højt, som den mængde pladser der var i Akademiet. Mange motiverede og talentfulde elever blev derfor skuffede sidste år. Akademiet anslår at der i gennemsnit sidder to elever i hver klasse, der mangler udfordringer i deres daglige undervisning. Akademiet ser derfor frem til at modtage rigtig mange spændende ansøgninger til december. Både fra elever på skoler der allerede er tilknyttet programmet og fra en række nye skoler, der ikke tidligere har haft elever med. Ansøgningsfristen er 1. december Det er nu ved at være et år siden eleverne på årgang 10 skrev deres ansøgninger til Akademiet. I 2010 var der 240 ansøgere og kun 128 kunne få en plads. Her ses Jacob Bundgaard, Estrid Faltum og Nicolai Bjerregaard (fra venstre mod højre) til deres første seminar på Akademiet for talentfulde unge i januar Side 4

5 Akademiets årgang 10 har på årets to første seminarer arbejdet under overemnet Idéudvikling og kreativitet som et led i samarbejdet med Akademiets nye faste samarbejdspartner Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). De unge skarpe hoveder måtte vride hjernerne, da de fik til opgave at finde ét eller flere samfundsrelevante problemer og eventuelt komme med et løsningsforslag hertil. Jacob Steen Møller, campusdirektør på DTU og formand for ATV s Akademiråd, mener først og fremmest, at forløbet skal ses som en mulighed for eleverne for at få afløb for deres i idéer og se, om de kan føres ud i livet. Derudover håber jeg, at forløbet kan give eleverne et bredere perspektiv på, hvad der egentligt sker i verden, og hvilke muligheder de har, uddyber Jacob Steen Møller og mindes selv, at uddannelsestilbuddene efter gymnasiet var så brede og store, at det kunne være svært at gennemskue, hvad man egentlig kunne få ud af dem. Det samme gælder til dels i dag, og han mener derfor, at det kan være en stor hjælp for eleverne at høre fra folk med reelle erfaringer for på den måde at blive bedre kvalificerede til at træffe et fremtidigt erhvervsvalg. Vi synes, at teknisk videnskab er utroligt vigtigt, fortæller Jacob Steen Møller og tilføjer, at samarbejdet med ATU selvfølgelig har været en mulighed for dem for at videregive dette budskab til unge engagerede og skarpe hoveder. Det er altid utroligt livsbekræftende at komme ud og møde unge mennesker som har mod på livet, og som har en tro på, at de kan ændre både deres egen og verdens situation. Et nyt og yngre perspektiv på verden Det var da også ATV s tanke helt fra starten, at et samarbejde med ATU kunne være en mulighed for ATV for at få et nyt og yngre perspektiv på verden. Vi ser ATU som et oplagt forum for at få nogle nye tanker ind i ATV og som en mulighed for at tale med nogle mennesker, som har talenterne og samtidig et fokus på fremtiden, siger Akademirådets formand som en af flere grunde for ATV for at indgå samarbejdet med ATU. Vi synes, at initiativet med ATU er et godt initiativ, og vi vil derfor også gerne understøtte det med vores deltagelse, siger Jacob Steen Møller. For ATU er samarbejdet med eksterne partnere utroligt vigtigt, for det er netop disse, der er med til at give Akademiet mulighed for at tilbyde eleverne en bred, varieret og inspirerende vifte af tilbud. Ydermere får eleverne herigennem mulighed for at komme ud i den virkelige verden og se, hvad det er, der venter dem på den anden side af gymnasium og studier. I Akademiet for Talentfulde Unge er vi meget glade for samarbejdet med ATV dette efterår. Vi ser mange spændende muligheder i samarbejdet. Også i arbejdet med at skabe Talentakademiets alumneforening spiller ATV en rolle, og vi er på alle måder glade for deres medvirken i talentprogrammet, udtaler projektkoordinator Mattias Rosenfeldt. En gevinst for begge parter Forløbet med ATV mundede ud i en række oplæg fra eleverne, hvoraf de fem bedste blev udvalgt til en nærmere præsentation foran ATV s Akademiråd den 4. oktober De helt store verdensproblemer bliver måske ikke løst i denne omgang, men der er ingen tvivl om, at øvelsen har været rigtig god for ATU-eleverne. Kreativitet og nytænkning er normalt ikke noget, der vægter tungt i den almene gymnasiale undervisning, og en anden og mere fremmed tankegang måtte derfor findes frem i de kloge hoveder. Akademirådet vil i løbet af efteråret afgøre om de kan bruge elevernes oplæg i deres fremtidige arbejde. Én ting er dog sikkert, og det er at den kommende årgang 11 også vil få glæde af samarbejdet mellem ATU og ATV næste år. Om forløbet skal have samme form, eller om det skal justeres, er endnu ikke slået fast, men der er mange gode elementer, der klart kan videreføres til gavn for begge parter. ATU siger tusind tak for et godt og givtigt forløb og ser frem til det fortsatte samarbejde med ATV. DTU, den 4. oktober Eleverne fra Akademiet fremlægger problemanalyser og løsningsmodeller for ATVs Akademiråd. Rådet består af Jacob Steen Møller (Campusdirektør, DTU), John Finnich Pedersen (Kommunikations-direktør Siemens A/S), Jens D. Mikkelsen (afdelingslæge, dr.med. Rigshospitalet), Thomas Bjørnholm (Prorektor KU) Erling H. Stenby (institutdirektør, professor, DTU Kemi), Henrik Hassing (Head of Cleantech FORCE Technology A/S), Bjarne Roger Nielsen (Adm. direktør, DANFYSIK A/S) og Kim Guldstrand Larsen (Professor, Institut for Datalogi, AAU). Side 5

6 I sommerferien 2011 blev den årlige talentcamp for akademiets medlemmer afholdt. På talentcamp en var der medlemmer fra to årgange af afdelingen i København, og for første gang nogensinde var den nyligt opstartede Fyn-afdeling også repræsenteret. Der var derfor et rekordstort antal deltagere. Hele 139 talentfulde unge deltog. Det kan også ses, når man spørger deltagerne, om hvad de synes var det bedste på campen. Jacob Bundgaard: Det bedste var Model UN-rollespillet, fordi det illustrerede rigtig godt, hvordan de virkelige situationer er i FN, og viste noget om, hvordan forhandlingerne foregik udenfor rummet. Lasse Melsen: Det bedste ved ATU-campen var folkene! Søren Skouv: Det bedste ved ATU var alle de seje mennesker. Christine Kolding: Jeg synes helt klart, at det var det sociale. Det var rigtig hyggeligt fordi, at man mødte en masse nye mennesker, og også de mennesker man kendte i forvejen, dem lærte man at kende bedre. Det har været rigtig hyggeligt! Side 6

7 Tænk at der allerede er gået ti år siden terrorangrebet på tvillingetårnene i New York. I dette tiår har verdenssynet på terror ændret sig drastisk, og 11/9 blev skelsættende for at frygten for terror har spredt sig ud over verden. Specielt har lande verden over ændret sit deres på sikkerhed, forholdet til de mellemøstlige lande, og ikke mindst forholdet til islam efter denne dag. Det var dagen, hvor verden gik i stå. Grundlæggende ting i vores samfund tog en drejning. Vi kan ikke engang gå igennem en lufthavn, uden at føle os skyldige bare ordet bombe strejfer vores tanker. I mindet om terrorangrebene d.11/9/2001 holdt Dansk Institut for Internationale Studier en konference den september, hvor det blev diskuteret, hvordan vores syn på verden og religion har ændret sig i tiåret efter den tragiske dag. Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) var så heldige at få en invitation til at deltage begge dage, dog kun med et begrænset antal deltagere. Det var en stor oplevelse for os som deltog, dels på grund af emnet, men også at blive introduceret til hvordan en akademisk paneldebat foregår. Konferencedeltagerne repræsenterede en bred gruppe af akademikere, der havde det til fælles, at de alle har specialiseret sig i viden om den islamiske verden, Taliban og håndtering af terrorkonflikter. Den 22 september var en panelsession flyttet ud til Københavns Universitet i Aleksandersalen, hvor det kontroversielle emne var, hvad religion havde at gøre med Taliban og Al-Qaeda. Ikke nok med det var en god, livlig og positiv diskussion fik jeg som debatdeltager også en ny viden om indviklede forhold, såsom hvor mange typer for Sunni muslimer der findes. Det blev også fastlagt hvad det egentlig vil sige at være Ole Wæver, professor i statskundskab på Københavns Universitet og leder af Centre for Advanced Security Theory (CAST), der var medarrangør af den internationale konference. Marc Jurgensmeyer, professor i sociologi ved University of California Santa Barbara og leder af Orfalea Center for Global and International Studies, deltog som keynotespeaker på konferencen. Taliban, og hvor udbredt et fænomen det er, i forhold til hvad folk ved om det. Den 23. september fandt panelsessionerne sted på Strandgade 71, hvor DIIS holder til. Debatten blev indledt af Mark Juergensmeyer, fra University of California (Santa Barbara), som har udviklet en teori som hedder A Sociotheological Approach to Religious Violence. Det var interessant at se, hvordan en af hans tidligere studerende, Mona Sheikh fra DIIS, deltog sammen med ham i paneldebatten. Som ATU er, er det en plads mange af os forestiller os selv i, engang i fremtiden. I de korte pauser mellem panelsessionerne havde vi ATU ere mulighed for at snakke sammen. Vi var ca. 10 elever repræsenteret til konferencen, både fra årgang 09 og 10, og vi faldt med det samme over bordet med croissanter, frugt og kaffe for at lade op til resten af programmet. I dag er det en udbredt holdning, at islam og terror hænger uløseligt sammen. Dette var også et emne på konferencen, hvor denne forestilling dog blev udfordret og skilt ad. Max Taylor, der er professor på University of St. Andrews, fremlagde sin mening om, hvordan han mener terrorister skal ses som kriminelle og specielt uden at blande politik ind i det. Ved siden af ham sad Ole Wæver, som er professor i statskundskab på Københavns Universitet og Anja Dalgaard Nielsen som er terrorforsker i PET. De tre akademikere skabte en interessant debat, og mange spørgsmål kom på banen. Konferencen lukkede efter fire spændende timer. Det var interessant som ATU er at få muligheden for at deltage og ikke mindst få indblik i hvordan akademiske diskussioner og synspunkter på konfliktløsning håndteres på verdensplan. Side 7

8 Allerød Gymnasium Aurehøj Gymnasium Avedøre Gymnasium Bagsværd Kostskole og Gymnasium Borupgaard Gymnasium Brøndby Gymnasium Christianshavns Gymnasium CPH West, HTX i Ballerup CPH West, HTX, HHX og STX i Ishøj Egedal Gymnasium og HF Espergærde gym. & HF Falkonergårdens Gymnasium Frederikssund Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Gladsaxe Gymnasium Handelsskolen Kbh. Nord i Frederikssund, Hillerød og Lyngby Helsingør Gymnasium Herlev Gymnasium og HF Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød, HTX Ingrid Jespersens Gymnasieskole Johannes Gymnasiet Københavns Åbne Gymnasium Lyngby Tekniske Gymnasium Marie Kruses Skole Nordsjællands Grundskole, Gymnasium og HF Nærum Gymnasium Nørre Gymnasium Ordrup Gymnasium Rungsted Gymnasium Rysensteen Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium Tårnby Gymnasium Virum Gymnasium N. Zahles Gymnasieskole Øregård Gymnasium

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 12. april 2007 FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres opgaver i

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 2015 Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse. Det er derfor med stor glæde, at vi sender tilbuddet om det femårige gymnasieforløb ud til

Læs mere

Den 3. maj 2011 besøgte Akademiet for Talentfulde Unge Novo Nordisk. Her fik vi et udvidet indblik i kerneproduktet,

Den 3. maj 2011 besøgte Akademiet for Talentfulde Unge Novo Nordisk. Her fik vi et udvidet indblik i kerneproduktet, Torsdag d.12. maj afholdt Akademiet for Talentfulde Unge semesterafslutning på Lyngby Tekniske Gymnasium. Godt 150 festligt stemte akademideltagere var mødt op, og havde muligheden for at møde hinanden

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Nicolai Amdrup Indledning DTU har de seneste

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Optag Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende

Optag Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende Optag 0 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Ulrik Okkels Indledning Denne profil indeholder deskriptiv

Læs mere

Optag 2015. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende

Optag 2015. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende Optag 0 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Ulrik Okkels Indledning Denne profil indeholder deskriptiv

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

EFTERÅR 2011 ÅRGANG MØRKHØJVEJ 78 2700 BRØNSHØJ TLF: 4454 4736 INFO@UNGETALENTER.DK WWW.UNGETALENTER.DK

EFTERÅR 2011 ÅRGANG MØRKHØJVEJ 78 2700 BRØNSHØJ TLF: 4454 4736 INFO@UNGETALENTER.DK WWW.UNGETALENTER.DK EFTERÅR 2011 ÅRGANG 10 MØRKHØJVEJ 78 2700 BRØNSHØJ TLF: 4454 4736 INFO@UNGETALENTER.DK WWW.UNGETALENTER.DK AKADEMISK FORMIDLING I august 2011 tager I hul på jeres andet semester på Akademiet for Talentfulde

Læs mere

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014.

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM)

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) HF 111 Det frie Gymnasium 1 Greve Gymnasium 40 HF & VUC FYN Ærø 1 HF & VUC København Syd, Hvidovre 2 HF-Centret Efterslægten 1 Himmelev Gymnasium 3 Københavns

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Karrierefokus -i og efter gymnasiet. København, den 13. september 2017 Claus Lei Hansen Studievalg København

Karrierefokus -i og efter gymnasiet. København, den 13. september 2017 Claus Lei Hansen Studievalg København Karrierefokus -i og efter gymnasiet København, den 13. september 2017 Claus Lei Hansen Studievalg København De ufokuserede studenter 49% af de ledige studenter har været i gang med en videregående uddannelse

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelse... 3 2.1 Overordnet... 3 2.2 Uddybning af stx (jf. bilag 1)...

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 faglig udvikling i praksis (FIP16) biologi Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 FIP-kursets

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen ÅRGANG 2004 Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004 Studieadministrationen Årgang 2004-undersøgelsen Indhold: Profil af de studerende på årgang 2004... 2 Antal og køn... 3 Kvotient,

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg?

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg? Minianalyse: Hvad påvirker de unges svalg? har i samarbejde med Epinion og Pluss Leadership udarbejdet en analyse af faktorer, der påvirker de unge svalg. Analysen fokuserer særligt på, hvor afstandsfølsomme

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt natur-, sund- og samfundsvidenskab. Eksklusive workshops,

Læs mere

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Allan Haurballe Madsen alhm@sdu.dk Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser Bagrund for projektet Regionens unge

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt natur-, sund- og samfundsvidenskab. Eksklusive workshops,

Læs mere

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Region Hovedstaden Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget på de fire gymnasiale

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Program årgang 12 Forår 2013 Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge

Program årgang 12 Forår 2013 Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge Program årgang 12 Forår 2013 Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge Vi glæder os til et fantastisk forår sammen med dig og hele den nye årgang 12! Akademiets faglige program består af en obligatorisk

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

FRA ENERGIFORLIG TIL HANDLINGSPLAN GASNETTET

FRA ENERGIFORLIG TIL HANDLINGSPLAN GASNETTET FRA ENERGIFORLIG TIL HANDLINGSPLAN GASNETTET - nøglerolle i fremtidensdanske energisystem? Tirsdag den 20. marts 2012 hos Energinet.dk i Ballerup Formål med dagen Energiforhandlingerne er i en afgørende

Læs mere

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015 MENTORPROJEKTERNE PRÆSENTATION Astrid Søndergaard forhenværende projektleder for Udvalgt til Uni Lærke Færch Ussing projektleder for SubUniversity SubUniversity koordineres i samarbejde mellem de tre fakulteter:

Læs mere

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Nyoptag sommer 2006 Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Indledning DTU har de seneste år udarbejdet en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler.

Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler. Bilag 2 T=Thomas A= Anders K= Kristian Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler. K: Som sagt så kommer det til at handle om at være ung i Danmark

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Oplæg på Studievejledernes Nyborg-konference for vejledere ved ungdomsuddannelserne 3.november 2010 Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Dias

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Optag vinter 2010 Diplomingeniør

Optag vinter 2010 Diplomingeniør Optag vinter 2010 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning Boteknolog gymnaset - en undersøgelse af elevernes valg af studeretnng 15. marts 2012/CPK Formålet med undersøgelsen er at undersøge udvklngen antallet af elever, der vælger en studeretnng, som gver drekte

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND. Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge!

Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND. Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge! Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge! Foråret 2013 består af 4 obligatoriske og 1 frivilligt seminar. Tilmelding sker på hjemmesiden.

Læs mere

Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden

Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sammenfatning November 2013 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. SØGEMØNSTRE 5 3. UDDANNELSESVALGET

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Baggrundsmateriale Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2 Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Rapporten findes på www.ind.ku.dk/projekter/sciencetalenter

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

Hammer Diskos Kugle (3kg) (0.75kg) 6.50 (3kg) (3kg) (4kg) (0.75kg) (1kg)

Hammer Diskos Kugle (3kg) (0.75kg) 6.50 (3kg) (3kg) (4kg) (0.75kg) (1kg) Rasmus har haft en stærk udvikling i kastedisciplinerne. Han arbejder hårdt med sin kasteteknik og synes at have særligt talent for især diskos og hammerkast. Rasmus satte i 2014 Dansk ungdomsrekord i

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere