Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012"

Transkript

1 Orientering Maj 2012 Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012 Program Ankomst udlevering af navneskilte Velkomst ved formanden direktør Frank E. Andersen Forsvarsminister Nick Hækkerup over temaet Værdipolitisk vurdering af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik De arabiske årstider politisk omvæltning praktisk oprydning Kaffepause Situationen i Mellemøsten og Nordafrika i hvilken retning peger pilen? De politiske muligheder? Hvorledes kan Danmark gøre en indsats for at fremme en positiv og stabil udvikling? Institutleder Ole Kværnø, Institut for Strategi på Forsvarsakademiet Temaet fortsat: Specialkonsulent Peter Kim Laustsen, Forsvarsakademiet Paneldebat over formiddagens temaer Ordstyrer: Generalmajor Jan Brun Andersen Paneldeltagere: Søren Pind (V) Det Udenrigspolitiske Nævn Søren Espersen (DF) Det Udenrigspolitiske Nævn Bjarne Laustsen (S) - Forsvarsudvalget Holger K. Nielsen (SF) Forsvarsudvalget Peter Juel-Jensen (V) - Forsvarsudvalget Folk & Forsvar i nutid og fremtid ved formanden Konferenceafslutning Arbejdsfrokost i Snapstinget Repræsentantskabsmøde herunder debat om Folk & Forsvars fremtidsprojekt, oplæg til fremtidig organisationsform, branding, navneændring m.v. Ca Afslutning

2 Christiansborg-konference om de arabiske årstider Af Claus Arboe Rasmussen Det arabiske forår er ikke blevet til sommer endnu. Ifølge en analyse foretaget af det internationale kommunikationsfirma Burson - Marsteller mener helt op til 59 % af de unge i Mellemøsten, at det i realiteten er frosset til. Derfor sætter Folk & Forsvar fredag 11. maj fokus på situationen i Mellemøsten og Nordafrika. Det sker på en stor forsvars - og sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg, der indledes af forsvarsminister Nick Hækkerup. Ministeren vil stille skarpt på en værdipolitisk vurdering af dansk forsvars -og sikkerhedspolitik, og den følges op af institutleder Ole Kværnø, Institut for Strategi, og specialkonsulent Peter Kim Laustsen, begge Forsvarsakademiet. De to indlægsholdere vil fokusere på konsekvenserne af De arabiske årstider gennem politisk omvæltning og praktisk oprydning. Det sker med henblik på, om Danmark kan gøre en indsats for at fremme en positiv og stabil udvikling i regionen. Indlæggene vil blive fulgt op af en politikerdebat med politikere fra Forsvarsudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn: Bjarne Laustsen (S), Holger K. Nielsen (SF), Søren Pind og Peter Juel Jensen, begge (V), og Søren Espersen (DF). Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen, vil efterfølgende orientere om organisationens spændende udvikling og fremtidsplaner, der bl.a. fokuserer på nuværende og fremtidige forsvarsforlig, den politiske beslutning om den nuværende et-årige aftale for redningsberedskabet, kommunikationen til veteranområdet samt planerne for Folk & Forsvars kommende organisationsændring. Fokus på kommunikation ned de unge Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Forsvar har i 2012 sat fokus på kommunikation med unge, kvinder og etniske grupperinger. Vi startede med at etablere en Facebook-side. Projektet er siden fulgt op ved et debatmøde i Sønderborg med temaet Pligt, frivillighed og medborgerskab, hvor vi spurgte de unge, om de vidste, hvad et sikkert og robust samfund betyder for dem. Det kom der heldigvis en rigtig fin debat om, fordi de tre oplægsholdere, Ellen Trane Nørby, MF (V), Sønderborgs borgmester Aase Nyegaard og beredskabschef Jacob Christensen, Tønder Kommune, forstod at fremlægge eksempler på, hvorfor vort samfund har behov for flere frivillige, og hvorfor dette behov er stigende. Beredskabschefen kunne således fortælle, at han havde annonceret efter unge frivillige brandfolk. Til hans store glæde og tilfredshed meldte over 70 unge, heriblandt et flertal af piger sig til denne spændende frivillige uddannelse. Bannerreklamer Siden har Folk & Forsvar fulgt op med bannerreklamer målrettet årets kommende studenter, der netop her i maj forbereder sig på deres AT-eksamen Katastrofen - årsag og konsekvenser. Klikker man via bannerreklamerne på Studieportalen, der besøges af brugere pr. måned, ind på Folk & Forsvars Facebook, vil man her blive mødt af en række væsentlige og relevante links, der kan forberede de kommende 3. g er på deres afsluttende eksamen. Man kan læse mere om Folk & Forsvars spændende markedsføring overfor årets 3. g er på vor Facebook-side. Kommunikation og lobbyisme Nyeste tiltag er et samarbejde med 1A/1B på HHX-linjen på Campus Bornholm / Bornholms Gymnasium. De unge har i forbindelse med Folkemødet i Allinge i dagene juni fået som opgave i fagene dansk og afsætning at projektbeskrive Folk & Forsvars deltagelse i Folkemødet. Hovedvægten lægges på emnerne

3 Kommunikation og Lobbyisme, og her i maj skal den unge projektgruppe samtidig med den skemabelagte undervisning i dansk og afsætningsøkonomi aflevere flere skriftlige analyser op til selve Folkemødet. Som et led i dette unge-projekt har Folk & Forsvar inviteret 4 unge HHX-elever fra Bornholms Gymnasium til at deltage i den forsvars- og sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg fredag 11. maj, hvor vi med stor glæde byder velkommen til Laura, Julie, Joakim og Mikki. Folkemødet i Allinge Lørdag 16. juni har Folk & Forsvar i samarbejde med vores samarbejdspartner Dansk Folkeoplysnings Samråd fået mulighed for at skabe et spændende debat- og dialogmøde i Allinge med fokus på landsturnétemaet pligt, frivillig og medborgerskab. De unge bornholmere skal her udføre fieldresearch med fokus på Folk & Forsvars engagement i kommunikation og lobbyisme på Folkemødet. Folk & Forsvar har inviteret lokale folketingsmedlemmer til at deltage i dette debatmøde, samtidig med at Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen og fremtidsforsker Anne Skare, der er medlem af Folk & Forsvars Advisory Board, deltager med indlæg på Foplkemødet. Onsdag 20. juni afslutter unge-projektgruppen opgaven med en årsprøve udformet som en gruppeeksamen. Her skal deltagerne fra 1A/1B dokumentere forståelse af begreberne kommunikation og lobbyisme, relatere teorien til praktiske problemstillinger, udvikle evnen til at indsamle relevante informationer og udvikle samarbejdsevnen i gruppen. Aktiviteter 17. juni 2012 Et arrangementsudvalg bistået af Folk & Forsvar i Nordsjælland arrangerer FORSVARETS DAG PÅ KRON- BORG - under medvirken af Hjemmeværnets Musikkorps og Flyverhjemmeværnets Tambourkorps. Paradeafgang fra Torvet i Helsingør kl Hovedtaler i Riddersalen er Hjemmeværnets chef, generalmajor Finn Winkler. Kontaktperson: Knud Rasmussen, eller Engelsk flybesætning mindet Af Leif Larsen Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, da mere end 50 personer var mødt op ved mindestenen på Traneodde på det nordlige Als for at deltage i den årlige mindehøjtidelighed. Der blev indledt ved oberstløjtnant Viggo Ravn fra Hærens Sergentskole, hvorefter Gunnar Hounsgaard holdt talen ved stenen. Der blev lagt buketter fra Hærens Sergentskole, Folk & Forsvar, Sønderborg Kommune, Lokalhistorisk Forening og pårørende fra England. Anledningen var mindet om den engelske flybesætning, der på nær én blev dræbt i slutningen af krigen. Flyet var lettet fra basen i England med det mål at udlægge miner i Østersøen. Efter en luftkamp med en tysk natjager, en Messerschmidt BF-110 fra Nachtjagdgeswader-3, blev bombeflyet den 23. april 1944 kl. 23:30 skudt i brand. Flyet kom fra vest ind over landsbyen Svendstrup, hvorefter den brændende Halifax forsøgte at nødlande ved Karlsminde, hvor det fortsatte et par hundrede meter ud i vandet og sank. Flyet var en Halifax Mk V med nummer LL 235 og tilhørte 77 Squadron Royal Air Force. Foto: OKS-1 T. Jensen

4 Mindelund på Aalborg Kaserner Aalborg Kaserne følger nu trop med København, der sidste år indviede mindeparken med Monument for Danmarks Udsendte siden 1948 i Kastellet. Torsdag 10. maj indvies på Aalborg Kaserner en mindelund, hvis officielle navn er Aalborg Kasernes Mindelund. Det er seks personer fem mænd og en kvinde der bliver mindet. De har alle har været udsendt fra Aalborg Kaserner og er omkommet i international tjeneste. - Det har været et ønske gennem flere år, men det var nok åbningen af mindelunden på Kastellet, der var anstødet til mindelunden her, siger major Michael Laustsen, - presseofficer på Aalborg Kaserner. Ingeniør i design og arkitektur Taus Møller Bendsen fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste står bag værket. Mindelunden består af en svagt buet betonmur, der er fem meter lang og to meter høj med beplantning. På muren er de omkomnes navne skrevet på. - Man kigger på ind på en buet mur. Modsat er der en halvmur, der fungerer som en bænk, hvor man kan kigge ind på mindepladerne i lunden, siger Michael Laustsen. Pårørende og en række øvrige personer, der har været med omkring projektet, er inviteret til indvielsesceremonien. Dragørs adoptionsskib fik en lillesøster! Søværnets patruljefartøj P520 Diana har fået en lillesøster. Den rigtige Diana, der er 43 meter lang, 8 meter bredt og med en dybgang på 2.7 meter, er adopteret af Dragør Kommune. I sidste uge overrakte Lokalprojektgruppe Dragør, der består af Bent Kofod-Hansen, tidligere havnefoged, Søren Konradsen, formand for Amager Marineforening, og Claus Arboe-Rasmussen, Folk & Forsvar, en 88 centimeter lang kopi af Diana til Dragør Kommune bygget af en modelbygger i Nyborg. Derved gik et gammelt ønske i opfyldelse for kommunen. På grund af kommunale sparetider var der ikke råd til at få fremstillet en model af patruljefartøjet. Det rådede Lokalprojektgruppe Dragør bod på via venlig hjælp fra to lokale sponsorer. Til gengæld fik de to sponsorer sammen med borgmester, viceborgmester, kommunaldirektør og Lokalprojektgruppens medlemmer en sejltur med den rigtige Diana fra Køge til Dragør. Ved ankomsten til Dragør blev Diana modtaget med Dansk Løsen, som er orlogsfartøjernes velkomst-kanonhilsen, denne gang udsat for salutkanoner på havnen. Søværnets Tamburkorps musicerede, og flere hundrede Dragørborgere benyttede lejligheden til åbent skib - arrangement. Senere var der officiel overrækkelse på Dragør Rådhus, hvor Lokalprojektgruppe Dragør kunne overrække modellen af Diana, der får sin permanente plads i rådhusets forhal. På fotoet beundrer et par besætningsmedlemmer fra Diana lillesøsteren. Lokalprojektgruppe Dragørs næste arrangement bliver at varme op til Dragørs markering af flagdagen den 5. september. Claus Arboe-Rasmussen

5 Bog nyt Indblik i jagerpiloternes verden Jagerpilot Søren Sørensen giver i 'SØR Jagerpiloten bag visiret' et detaljeret indblik i jagerpiloternes verden, og bogen indeholder hidtil ukendte detaljer om det danske forsvar. Søren Sørensen beretter for eksempel udførligt om Flyvevåbnets optagelsesprøve, afslører tekniske detaljer om de danske F-16-fly og beskriver angrebstaktikker, forsvarssystemer og procedurer. Bogen giver desuden indblik i Forsvarets målrettede indsats for at styrke piloternes motivation, kompetencer og samarbejdsevner. Bogen er skrevet af jagerpilot og debuterende forfatter Søren Sørensen og er en inspirerende fortælling om at stræbe efter et højt mål trods forhindringer. Bogen er rigt fotoillustreret og henvender sig til flyentusiaster og alle andre, der vil læse spændende historier om livet som jagerpilot og få insiderviden om Danmarks luftforsvar. Bogen udkommer som e-bog 22. maj 2012 på hjemmesiden kamppilot.dk SØR Jagerpiloten bag visiret af Søren Sørensen Med fotografier af Jan Kjær, Lars Richter, Stine Nielsen med flere. Forlaget Motiv, kamppilot.dk, ISBN Vejledende pris: 169,- Folk & Forsvar udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev med orientering, informationer, referater, synspunkter m.v. Nyhedsbrevet sendes eksternt til forsvarspolitiske ordførere, udvalgsmedlemmer, relevante ministerier, Forsvaret, kontaktgrupper og pressen m.fl., og internt til vore medlemsorganisationer, individuelle medlemmer, abonnenter m.fl. Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Forsvars holdninger og synspunkter. Redaktion: Folk & Forsvars Sekretariat Redaktionen er afsluttet

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Nr. 4 december 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Af Claus Arboe-Rasmussen Danske soldater har samarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev April 2008

Nyhedsbrev April 2008 Forsvarsudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 92 Offentligt Nyhedsbrev April 2008 Skal vi have flere værnepligtige? Af informationschef Claus Arboe-Rasmussen Folk & Forsvar udsendte i januar 2008

Læs mere

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ Nr. 1 Marts 2015 18 årgang DANMARKS STØRSTE FORSVARS- OG BEREDSKABSPOLITISKE ORGANISATION LEDER: HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? SIDE 2 RUNDT OM FOLK & SIKKERHED: 2014 BLEV ET SUCCESÅR SIDE

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 179 September oktober 2011 www.fouat.dk I N D H O L D Landsledelse og andre kontaktpersoner

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan [ nr. 3 september 2013 ] magasinet Tættere samarbejde giver nye muligheder Energi og åbne arme i lufthavnen Side 16-21 Gratis armbånd på bagsiden Læs mere på side 15 Civile kompetencer i spil: Hjemmeværnet

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn September 2002 Nr. 3 7. årgang KRUDTTÅRNET 1 Med flot honnørkommando mindedes Flådens sænkning den 29 august - læs side 7. I flådestationens havneelement er de ikke

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold: Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma Nr. 3 18. årgang september 2008 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives af Alzheimerforeningen Sankt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Netværkslokomotivets års- og ærespris

Netværkslokomotivets års- og ærespris Nyhedsbrev Juni 2010 nr. 26 Netværkslokomotivets års- og ærespris I år var der to priser, der skulle deles ud. Den ene pris gik til 3F - Vejle, fordi vi har et tæt og godt samarbejde med fagforeningen,

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 4 Maj 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forenklinger sparer tid Sammenskrivning af regler og vejledning Side 10-11 BRANDVÆSEN NR. 4 Maj 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere