NR. 8 AUGUST ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10"

Transkript

1 NR. 8 AUGUST ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

2 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været mere fremme i medierne og den offentlige debat end vist nogen sinde før. Ser vi bort fra polemikken omkring vielse af homoseksuelle, så er vist ellers begrebet ledelse dominerende. Der er dog i virkeligheden tale om flere debatter om ledelse på forskellige niveauer: o ledelsen af hele folkekirken i forhold til stat, folketing og grundlov for alvor sat i gang af minister Manu Sareen med høringen på Christiansborg den 16. april. o den administrative struktur fra ministerium over stifter og provstier til de enkelte sogne som det f.eks. kom til udtryk i 2010 i bogen Ledelse af tro af Andersen og Lindhardt. o ledelsen i de enkelte sogne og i hvilken grad kompetence skal flyttes til provstiet; se betænkning 1527 om provstestillingen og provstiets funktion. o den del af sognets ledelse, der kan betegnes som personaleledelse, og som er personificeret ved kontaktpersonen. Ofte omtalt som daglig ledelse. Det er selvfølgelig den sidstnævnte, der mest har vor interesse. Det er det lokale menighedsråd, der i langt de fleste tilfælde er foreningens forhandlingsmodpart vedrørende lokale arbejdsforhold og efterhånden også lokale lønforhold. Her savner vi ofte (men ikke altid) en kompetent modspiller. Et spil giver jo kun mening, hvis begge parter kender og accepterer de samme regler. Menighedsrådene har selvfølgelig en styrke i at være demokratisk og lokalt forankrede, men herudover springer en række ledelsesproblemer i øjnene, og de har typisk udgangspunkt i folkekirkens særlige administrative struktur. o Manglende professionalisme. Det kræver ingen formel ledelsesmæssig kvalifikation at være kontaktperson eller menighedsrådsformand. o Manglende tilstedeværelse. Kontaktpersonen er typisk en sjælden gæst på arbejdspladsen. o Manglende indsigt. Kontaktpersonen har typisk ingen faglig indsigt i de professioner, der er repræsenteret på arbejdspladsen. o Manglende kontinuitet. Ofte udskiftes større eller mindre dele af menighedsrådet ved valget hvert fjerde år. o Manglende ejerskabsfølelse. Hverken det enkelte menighedsråd eller LM er medforhandlere af de overenskomster og aftaler, de skal administrere. o Manglende beføjelser over for præsten. Præstens særstilling i forhold til kirkefunktionærerne rummer et stort konfliktpotentiale. Der findes næppe nogen løsning, der på én gang udbedrer alle disse mangler. Men for mig står det klart, at større administrative enheder end sognet i hvert fald vil være et skridt i den rigtige retning. Det giver jo ikke megen mening at tale om daglig ledelse i en virksomhed, der ikke engang har en daglig aktivitet! 2 PO-bladet

3 NYHEDER INTERVIEW INDHOLD OG KOLOFON PORTRÆT Foto: Ulrick Refsager SIDE 4 SIDE 8 SIDE 10 KORT NYT/KURSER Foruden korte nyheder om blandt andet faglige teams og arbejdsmiljø får du overblik over efterårets kurser. ERIK HAVEN Organisten ved Sankt Markus Kirke i Aalborg har taget konservatoriets masteruddannelse i kirkemusik med speciale i orgelkonsulentvirksomhed. KARIN JÜRGENSEN PO-bladets første redaktør fylder 70. Ud over at sidde i en fast organiststilling er hun stadig aktiv som blandt andet pladeproducer. Det taler vi med hende om. BAGGRUND INSPIRATION ANMELDELSE SIDE 16 SIDE 20 SIDE 24 SPIL DANSK DAGEN Projektlederen for Spil Dansk Dagen fortæller om to nye konkrete tiltag i forbindelse med dette års store musikfejring og inviterer kirkerne til at tage del i festlighederne. 5 FAVORITKORSANGE Ud over at fortælle om fem af de satser, som hitter hos hendes børnekor, har Hanne Tofte Jespersen ladet PO-bladet trykke en af dem: hendes helt egen Rosen i Norden. NYT FOR BØRNEKOR Vi anmelder Børnekor med poesi og bevægelse af Pia Boysen og Margrete Enevold. PO-BLADET Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: stk. ISSN: REDAKTION Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf , DEADLINE Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren (normalt) senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på (normalt) senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, FORSIDEN PO-organist Karin Jürgensen i Balle Valgmenighedskirke, Bredsten ved Vejle. Foto: Freelancejournalist Nina Møller, Wordshoppen.dk. PO-bladet 3

4 NYHEDER KORT NYT PROJEKT: FAGLIGE TEAMS Et undervalg til Folkekirkens Brancheudvalg har søgt Statens Center for Kompetenceudvikling om midler til et pilotprojekt, som har til formål at afdække, hvordan man kan skabe de bedst mulige rammer for, at kirkefunktionærer kan udvikle deres faglige kompetencer gennem deltagelse i faglige teams på tværs af sognegrænser. Idéen er at gennemføre nogle konsulentstyrede forløb i et antal områder, hvor der allerede er oprettet samarbejde mellem flere menighedsråd. Forløbene skal på baggrund af en evaluering munde ud i en drejebog med konkrete værktøjer til kompetenceudvikling i eksempelvis et team af organister. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har i samarbejde med kirkefunktionærernes fagorganisationer udformet projektansøgningen. Her har Organistforeningen været repræsenteret ved sekretariatsleder John Poulsen. Han indgår i det underudvalg, der skal fungere som styregruppe for projektet, hvis midlerne til det bliver bevilliget. Ansøgningsfristen er her i august. Filip FRIK FEJRER 25 ÅR Forum For Rytme I Kirken fylder halvrundt. Ved foreningens traditionelle efterårskorstævne på Silkeborg Højskole bliver jubilæet markeret med nye, rytmiske salmer ud fra temaet Salmer med omkvæd. De vil kunne høres ved koncerten i Silkeborg Kirke lørdag d. 6. oktober kl. 15, hvor Willy Egmoses Trio også er med. Filip NYT ARBEJSMILJØ-TJEK Ministeriet for Ligestilling og Kirke vil nu i samarbejde med folkekirkens faglige organisationer gennemføre en undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i kirken. Det oplyste afdelingschef Steffen Brunés under sin orientering ved Organistforeningens stævne i slutningen af maj. Vi har igennem nogle år puslet med at skaffe penge til en opfølgning på den undersøgelse, der blev lavet i Nu er det lykkedes at få et beløb til det, og der er nedsat en styregruppe, hvori også jeres høje formand sidder, sagde han. Man er nu i gang med at tilknytte fagfolk, som skal stå for undersøgelsen. Den skal efter planen ligge færdig senest i juni 2013, og dens konklusioner vil blive taget alvorligt, lover Steffen Brunés. Vi har committed hinanden på, at de resultater, der kommer ud af det, skal der følges op på. Det kan godt være, der blive afdækket noget, som vi ikke har råd eller lyst til at gøre noget ved, men det vil blive bearbejdet og adresseret, understregede han. Filip PÅ GUDSTJENESTE-TURNÉ Nørrebro-kirken Brorsons Kirke har succes med alternative gudstjenester. Nu tilbyder de at gæste andre kirker med deres koncepter henholdsvis en freestyle-gudstjeneste (for konfirmander) i november 2012 og en rockgudstjeneste i januar Nærmere info på Brorsons.dk/tour. Filip 4 PO-bladet

5 NYHEDER HER ER EFTERÅRETS KURSER Vi bringer et overblik over dette efterårs mest oplagte muligheder for at udvikle sine kompetencer som organist eller korleder. Igen i efteråret 2012 er der mange kurser at vælge mellem for kirkemusikere. Der udbydes nemlig flere nye pilotkurser under udviklingsprojektet Folkekirkens efteruddannelse for Kirkemusikere. Og på grund af projektmidlerne kan man vel at mærke få de pilotkurser til halv pris. Desuden har de tre kirkemusikskoler hver deres individuelle tilbud. Hvor intet andet er nævnt, foregår undervisningen på kirkemusikskolens hovedafdeling og med tilmelding via Kirkemusikskole.dk. VESTERVIG Pilotkurset Salmer og musik ved kirkehandlinger og særlige gudstjenester holdes d /9 og 29-30/10 (se Kirkemusikskole.dk for info om undervisere og tilmeldingsfrist). Der er også et it-pilotkursus, hvor grafiker og journalist Svend Løbner og fotograf Gitte Voelsmann d. 8-10/10 underviser i Visuel kommunikation layout og billedbehandling på Sydthy Erhvervs og Uddannelsescenter (se Kirkemusikskole.dk for frist). Desuden byder kirkemusikskolen i Thy på kurserne Brugsklaver i forskellige stilarter v. Henrik Tjagvad Madsen d. 15/9 (tilmeldingsfrist d. 3/9), og den 18-19/9 er der kursus i Musikalsk legestue for de 1-3-årige v. Charlotte Møller (frist d. 3/9). Den 22/10 holder Erik Sommer kurset Fra fællessang til flerstemmig sang det enkle voksenkorarbejde (frist d. 1/10), og desuden er et forløb om børnekor begyndt allerede i juni. Endelig er der d. 10/11 Salmedag en kursusdag for organister, kirkesangere, præster og meinighedsrådsmedlemmer. Her medvirker Holger Lissner og professor emeritus Kirsten Nielsen, og Mogens Jensen med Hasseris Kirkes Kirkeband akkompagnerer (frist d. 30/10). LØGUMKLOSTER På pilotkurset orgelimprovisation i gudstjenesten vil der blive arbejdet med improvisation af både forspil, præ- og postludier. Kurset har Kristian Lumholdt som gennemgående underviser d. 17/9, 22/10 og 19/11, hvor Christian Præstholm vil være med de første to gange og den sidste gang medvirker Gunther Göttsche, rektor for kirkemusikskolen i Schlüchtern, Hessen i Tyskland (tilmeldingsfrist d. 3/9). Også kurset for organister og kirkesangere i nodeskrivningsprogrammet Finale er et pilotkursus. Det er for nybegyndere og let øvede, og undervisere er Poul Skjølstrup Larsen og Ann-Kirstine Christiansen (dato d. 22/11 og frist d. 15/10). På kurset Rytmisk brugsklaver vil Bjørn Elkjer undervise i forskellige stilistiske tilgange til at akkompagnere på en inspirerende måde til fællessang. Det finder sted d. 24/8, 21/9, 26/10 og 16/11 (frist d. 10. august). Karin Elkjer holder et tredages-kursus i Musikalsk legestue (for de 1-3-årige) d /9 (frist d. 13/8). Og d /11 vender hun tilbage med et tilsvarende begynderkursus i Babysalmesang (frist d. 25/10). Ved PO-bladet 5

6 NYHEDER begge kurser er målgruppen både organister, kirkesangere, præster og sognemedhjælpere, og grundbogen er Salmer i dans og bevægelse af Anne Mette Riis. Rektor Hans Chr. Hein holder et dobbeltforedrag d. 17/9 og 31/10 om Haydn, Vivaldi og kirkemusikken. For organister holder han også inspirationsdage i hhv. gudstjeneste-repertoire til advents og juletiden, især orgelkoraler (d. 1/10; frist d. 24/10), og repertoire for blandet kor (9/11, frist ikke angivet). I sidstnævnte medvirker også Hans Chr. Magaard. SJÆLLAND Kirkemusikskolen i Roskilde byder på pilotkurset Oplæsning, udtale og mundtlig fremstilling for sangere og korledere d. 2/11, 16/11 og 30/11 (undervisere og tilmeldelsesfrist endnu ikke på plads). Mads Granum underviser igen i Klaverledsagelse i mange stilarter, og det har denne gang status af pilotkursus med hele otte mandage fra d. 3/9. Det foregår hos ham i Lindevangskirken på Frederiksberg (frist d. 15/8). Blandt de øvrige kurser lægges der ud med 5 moduler i moderne kompositionsmusik v. komponisten Anders Brødsgaard. Det finder sted fem fredage med start d. 31/8 (tilmeldingsfrist d. 15/8). Modulerne handler om det 20. århundredes kompositionsteknikker, hhv. modalitet, minimalisme, spektralisme, konstruktivisme og free styling. Der vil være musikhistorisk og -analytisk gennemgang om formiddagen, og om eftermiddagen vil deltagerne bl.a. få lejlighed til selv at forsøge sig inden for den pågældende teknik. Mød professor Hans Davidsson I-III er tre moduler med den tiltrædende professor ved DKDM: Først en dag d. 17/9 med foredrag på kirkemusikskolen og guidet tur til Roskilde Domkirkes orgler, derefter to seminardage d /10 med værkgennemgang i domkirken, og endelig to workshopdage d /11, hvor Hans Davidsson underviser deltagerne i de gennemgåede værker (frist for hele forløbet er d. 1/9). Pia Boysen underviser på kurset Børnekorledelse for organister og andre kirkemusikere. Det er d. 21/9 og 5/10 kl (frist d. 5/9 læs mere om Pia Boysen på s. 25). Anne-Mette Riis holder den sidste af tre såkaldte netværksdage for undervisere i babysalmesang d. 17/9 (frist d. 27/8) i Hellig Kors Kirke i København, hvor der foruden erfaringsudveksling vil være observationsundervisning med store babyer. Et egentlig kursus i babysalmesang må Østdanskerne vente på til forårshalvåret 2013, hvor Anne-Mette Riis underviser mandage i lige uger fra uge 4. Endelig tilbyder Sjællands Kirkemusikskole igen et konservatorieforberedende kursus med en ugentlig dobbeltlektion i uge ANDRE UDBYDERE Løgumkloster Højskole holder igen ugekursus for både organister, kirkesangere og andre med interesse for kirkemusik. Det er d oktober med Hans Chr. Hein og Dorte Tilma som orgelundervisere. På kurset kan man møde bl.a. komponist Aksel Krogslund Olesen og gruppen Zenobia (ingen tilmeldingsfrist angivet, se i øvrigt lkhojskole.dk). Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole tilbyder atter i det kommende studieår børnekor for organister v. docent Lone Gislinge. Det foregår over syv fredage fra oktober og har tilmeldingsfrist allerede d. 1/8. Konservatoriet gentager også tilbuddet om om individuel orgelundervisning v. Christian Blom Hansen/Kurt Levorsen eller rytmisk 6 PO-bladet

7 NYHEDER kirkemusik på orgel og klaver v. Bjørn Elkjer (se smks.dk). FUK byder på lørdagskurser (kl ) i hhv. børne- og spirekorsmetodik: Børnekor: Kom godt i gang og hold gryden i kog er med Margrethe Smedegaard og Vibeke Aarkrogh d. 15/9 i Nørrelandskirken, Holstebro, og d. 29/9 i Skt. Nikolai Kirke, Holbæk. Og Spirekor med krudt i er med Vibeke Sahner Ockelmann og Mirjam Lumholdt d. 15/9 i Skt. Nikolai Kirke, Holbæk, og d. 22/9 i Nørrelandskirken, Holstebro. Tilmelding snarest og senest tre uger før kursusstart til (Holbæk) eller (Holstebro), hvor nærmere oplysninger også kan fås. Rytmisk Korcenter, som hører under Det Jyske Musikkonservatorium, udbyder i studieåret 2012/2013 en række inspirationskurser, bl.a. Rytmisk kormetodik v. Jim Daus Hjernøe og Jesper Holm (over to weekender, både København og Aarhus), Rytmisk børnekor v. Rie Larsen (to fredage samt en weekend i Aarhus) og Rytmisk pigekor v. Signe Sørensen (over to weekender i Aalborg). Datoer og nærmere oplysninger følger i anden halvdel af august på Musikkons.dk under rytmisk > Rytmisk Korcenter. Endelig kan nævnes Børnekorakademiet, som i samarbejde med Voces Academy afholder masterclass med fokus på børnekor med Pia Boysen, Margrete Enevold og Peter Hanke som undervisere. Det er i Jægersborg Kirke på Nordsjælland d /9. Der er både deltagerpladser og observatørpladser (nærmere info på bornekor.weebly.com). Filip PO-bladet 7

8 INTERVIEW EKSAMINERET ORGELKONSULENT Organistforeningsmedlem Erik Haven bestod i forrige måned sin eksamen i orgelkonsulent virksomhed. Han fortæller her om, hvad det indebærer og hvad det kan bruges til. Af Filip Graugaard Esmarch Siden juni har Erik Haven været blandt de første i Danmark med en master i kirkemusik. Og han er den allerførste, der fra en dansk uddannelsesinstitution får papir på at kunne fungere som orgelkonsulent. Masteruddannelsens opbygning tilsiger, at man ud over hovedfaget, som er kunstspil og kirkespil på orgel, skal vælge et såkaldt sidehovedfag. For mit vedkommende hed det i første omgang orgelkundskab, men min lærer, Ole Beuchert Olesen, fik den idé at lave en parallel til den toårige orgelkonsulent uddannelse, man har i Tyskland, fortæller Erik Haven. Ved denne specialisering opnår man man ikke blot et indgående fagkendskab til orgler. Man skal kunne tage sig af alle aspekter af en orgelsag, hvor et orgel skal kasseres og nybygges eller renoveres og evt. udbygges. Som orgelkonsulent har jeg kendskab til procedurerne omkring, hvordan man får en orgelsag igennem. Det handler for eksempel om, hvordan man vurderer et tilbud, hvordan man laver kontrakt med et orgelbyggeri, og hvordan man griber sagen an i forhold til de bevilligende myndigheder, siger Erik Haven. Samtidig er der de blødere aspekter af konsulentarbejdet: At hjælpe et menighedsråd til at tænke sognets overordnede situation ind i deres prioriteringer. Og at formidle mellem parterne i en sag, hvilket først og fremmest vil sige menighedsrådet, organisten og orgelbyggeren. Vel at mærke uden at ens egne præferencer skinner igennem på et usagligt grundlag. Det er egentlig fuldstændig vanvittigt med fire manualer. Det vil man aldrig nogensinde lave mere, påstår Erik Haven. Efter 27 år i Sulsted Kirke nord for Aalborg blev Erik Haven fra februar 2011 udnævnt til organist her ved Sankt Markus Kirke i Aalborg. Han havde på det tidspunkt taget diplomuddannelsen i kirkemusik fra Det Jyske Musikkonservatorium og var i gang med master-overbygningen. 8 PO-bladet

9 INTERVIEW FIRMAET SKAL HEDDE ORGELHAVEN I Danmark er der to kirkeministerielt udnævnte konsulenter, som har bemyndigelsen til at godkende sager. Og ifølge Erik Haven er det også først og fremmest det, de gør. Den grundlæggende vejledning af menighedsråd er der efter hans vurdering et par håndfulde andre organister, der tager sig af. Sidstnævnte gruppe af uautoriserede orgelkonsulenter vil Erik Haven godt slutte sig til, og på et senere tidspunkt kunne han også godt se sig selv som ministerielt udpeget. Tingene behøver dog ikke at gå hurtigt. Det er ikke mere end halvandet år siden, at han fik en krævende stilling som fuldtidsorganist ved den store Sankt Markus Kirke i Aalborg. Jeg har ikke ambitioner om at bruge ti timer om ugen på det. Men jeg opretter et lille firma, der hedder Orgelhaven. Så må jeg jo se, om telefonen ringer. EN VIGTIG FORMIDLERROLLE På uddannelsen hos Ole Beuchert Olesen har Erik Haven ved siden af orgelkundskaben interesseret sig meget for folkekirkens strukturelle forhold. Orgelkonsulenten skal kunne gå menighedsrådet på klingen med, hvor sognet bevæger sig hen. Bliver det til købstad om ti år, eller er det pludselig et pastorat med syv kirker og én organist? Og hvilken type organist ønsker man sig om ti år? Det er ting, man må overveje, inden man bestemmer sig for en nyanskaffelse eller en renovering, påpeger han. Og ud over at stille de gode spørgsmål, skal konsulenten gerne kunne få de involverede til at forstå hinanden. Der kan ligge en stor formidlingsopgave i at forklare sognets hattedamer, hvad det er, orgelbyggeren prøver at sige på sit tekniske sprog. Eller i at formidle menighedsrådets ønsker til orgelbyggeren eller organisten. Nogle gange må han også forklare, hvorfor et eller andet er en direkte dårlig idé. Menighedsrådet siger måske, at det ikke vil have et orgel, der spiller højt, så der må ingen store orgelpiber være. Men det opnår man så lige det modsatte ved, forklarer Erik Haven. OGSÅ DE ELEKTRONISKE En af orgelkonsulentens største dyder er ifølge Erik Haven at undgå smagsdommeri. Det er jo ikke mig, der skal bygges orgel til. Jeg må aldrig sige, hvis det var mig, ville jeg have en obo i stedet for en trompet. I stedet må jeg gennemgå parternes ønsker og derefter hjælpe med at vise, hvad der er brugbart. Hvis orgelbyggeren siger der skal en trompet i og ikke en obo, så må han forklare mig hvorfor, og så må jeg formidle det videre. Som orgelkonsulent kan og skal man dog ikke undlade at bringe holdninger i spil blot de er sagligt begrundede. Eksempelvis argumenterer Erik Haven gerne på saglig vis for, hvorfor han mener, man skal være yderst varsom med større orgeludbygninger. Eller hvorfor et elektronisk orgel kan være en god midlertidig løsning i en kirke, som ser ud til at ville udvikle sig til lejlighedskirke. Og netop i de elektroniske orgler har Erik Haven en omfattende indsigt. I faget orgelkonsulentvirksomhed fylder elektroniske orgler en hel del. Derfor er jeg teknisk godt rustet til at gøre mig klog på dem også. Og her er det ikke min opgave at tale totalt for eller imod men at vejlede kunden så godt som muligt. De menighedsråd, der anskaffer elektroniske orgler, får typisk ingen uvildig vejledning, for der er er ikke nogen steder, de kan gå hen der er stort set kun mig, erkender den nye orgelkonsulent. PO-bladet 9

10 PORTRÆT TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR Organist Karin Jürgensen har altid været optaget af processer og af at få det bedste ud af mennesker: igennem mange år som producer af musikudgivelser, en overgang som redaktør af PO-bladet, og i sit bijob som psykoterapeut som hun nu passer sideløbende med sit job som organist ved Balle Valgmenighedskirke. I næste måned fylder hun 70. Tekst og foto af Nina Møller, journalist Musikerne siger bagefter, at produktionen var vanvittig hård og vanvittig morsom. At det står som højdepunkter i deres liv. Og det gør det sådan set også i mit. Jeg er gået fra det ene højdepunkt til det næste, funderer PO-organist og producer Karin Jürgensen. Hun rammer dermed essensen i sit 37 år lange virke som musikalsk fødselshjælper for 10 omkring 300 indspilninger. Det rummer også essensen af hendes indstilling til arbejde: at hjælpe det bedste frem i de mennesker, hun er sammen med. Musikken har ligget som grundtone på hele rejsen, og der har været mange uddannelsesstop og udfordringer som lærer, organist, producer, redaktør, terapeut, manager og de senere år også lejlighedsvist som taxachauffør i hjembyen Billund, primært i lufthavnen. Men selv om Karin Jürgensen talmæssigt har passeret det, samfundet definerer som pensionsalder, kører hun videre. Både i hyrevognen, ved briksen, ved mikserpulten og ved orglet. Så længe der bliver ved at være et passende miks af slid og sjov: Jeg plejer at sige, det skal være sådan, at vi bagefter siger, vi kunne ikke gøre det bedre. Så hårdt skal det være, fastslår Karin Jürgensen. PO-bladet

11 PORTRÆT I SKARP TEKNIKERTRÆNING Mange af Karin Jürgensens arbejdsmæssige højdepunkter har ligget i årene med pladeselskabet PAULA, som hun i 1974 stiftede sammen med sin daværende mand, Leif Ramløv Svendsen. Det begyndte ved en tilfældighed: Nogle venner spurgte, om de ville lave en optagelse og stå for distribution af lp en. Leif havde allerede optageudstyret, og Karin havde været med til at optage to produktioner af hans trio, men dette var den første opgave for andre musikere: Så tog det ene det andet, og i løbet af nogle år havde vi banket et pladeselskab op. Jeg gik i skarp træning med alt det tekniske og med at finde ud af alt det dér med layout, tekster, korrekturlæsning og distribution, fortæller hun. MUSIKERNE BESTEMMER Producer-rollen er hun gået dybt ind i, både i den musikalske og den sociale proces. Altid med den indstilling, at det var musikerne, som skulle udtrykke sig. Det er ikke som med film, hvor det er instruktøren, der sætter sit præg. Det er meget vigtigt, at det er musikerens produktion og ikke min, fastslår Karin Jürgensen. Hun betegner selve indspilningsprocessen som vanvittig spændende. Jeg er meget optaget af, hvordan det lykkes musikerne at formulere deres musik, så de bliver tilfredse med den, siger hun. Men lytteren skal også kunne følge med: Jeg plejer at sige, at jeg repræsenterer Maren i kæret. Hvis der er noget i deres fortolkning, jeg ikke forstår, er der nok andre, der ikke forstår det. Jeg tror, at musikerne har mærket en fuld loyalitet og samtidig en skarp kritisk sans, som de har været taknemlige for og har opfattet, var til deres eget bedste. forklarer hun. > Karin Jürgensens CV 1942 Født den 18. september Musikkonservatoriet i Lübeck, pædagogik- og kirkemusiklinjen med hovedfag i klaver, sang og orgel 1965 Lærereksamen fra Haderslev Seminarium Lærer, først på Ulkebøl Skole i Sønderborg, siden på Gammelgårdsskolen i Åbyhøj 1972 Musikpædagog i Musikledelse fra Det Jyske Musikkonservatorium Hospitant (gæstestuderende) ved konservatoriet i Hannover, hvor ægtefællen, Leif Ramløv Svendsen, studerede Sangstudium samme sted Kirkesanger ved Stilling Kirke Lærer/adjunkt på Th. Langs Seminarium, Silkeborg Først medindehaver af pladeselskabet PAULA og fra 86 eneindehaver 1976 PO-eksamen som privatist fra konservatoriet i Aalborg Organist ved Stilling Kirke, fra 79 ved Brædstrup Kirke, og fra 80 ved Give Kirke Organistassistent ved Billund Kirke og fra 03 ved Vejen Kirke Afhænder PAULA til eksmand og stifter det mobile indspilningsstudie Pauline (som fortsat producerer indspilninger til en række pladeselskaber) 1997 Diplom som psykoterapeut fra Institut for Gestaltanalyse 2001 Diplom som gruppe-terapeut fra Institut for Gestaltanalyse Redaktør af PO-bladet Organist ved Balle Valgmenighedskirke, Bredsten PO-bladet 11

12 PORTRÆT ORGANIST MED GALGENHUMOR Karin Jürgensen udnytter sin veludviklede humor i mange af de ting, hun beskæftiger sig med professionelt, ikke mindst som producer. En af de sjoveste cd-produktioner, hun husker, fandt sted sted for omkring 15 år siden: en orgeloptagelse i Visby på Gotland med komponist og organist Peter Møller. Det var en meget, meget stærk oplevelse: pragtfuld musik og stort engagement på alle måder. Musikken var ukendt for mig på det tidspunkt, så det var en rejse ind i et uopdaget land. Der var et særligt tonesprog og en inderlighed. Peter Møller var også en spændende person, og vi havde det hylemorsomt. Og der var det aspekt oveni, at han var svært syg men han spøgte med det: Gad vide, om jeg har kræft øh, kræfter til at trykke tangenterne ned. Ud over den gode stemning er forplejningen ifølge Karin Jürgensen lige så vigtig som musikken og teknikken. Hun skildrer de lavpraktiske forberedelser til Gotland-produktionen: I bilen derop havde jeg optageudstyret og en helvedes masse sammenkogte retter, øl og vin. Det allervigtigste er, at musikeren kan slappe af, erfarer hun. SPILLEDE SIG IND I HJERTET Karin Jürgensen har mødt adskillige musikere gennem jobbet som producer. Den engelske organist Nigel Allcoat gjorde et specielt stort indtryk på hende, da hun mødte ham i 1991 i forbindelse med en Buxtehude-produktion i den franske by Vichy: En formiddag var vi nede i kirken, hvor han improviserede på en Aubertin-traversfløjte. Så græd jeg. Og så har vi været venner siden, afslører hun. Siden da har hun også fungeret som dansk manager for den kendte koncertorganist. Det Balle Valgmenighedskirkes pneumatiske A.C. Zachariasen-orgel fra 1906 er bygget til en organist med lange, tynde fingre. Mine er brede, konstaterer Karin Jürgensen. Og orglet er af flere grunde noget af en udfordring: De fem stemmer har en god nok klang, men det er ret uegalt. Orglet har en meget dyb tangentvandring, samtidig med at tangenterne tager ved, blot du kigger på dem. Desuden er orglet uden pedal, så mange af de satser, der lå i fingre og fødder, har Karin Jürgensen måttet omarrangere. særlige ved Allcoat er ifølge Karin Jürgensen kombinationen af et musisk udtryk og en kompositorisk evne. Det kan være konkrete opgaver, en salme, en melodi, en tekst. Hvad som helst. 12 PO-bladet

13 PORTRÆT Engang over et glas rødvin sagde han: Giv mig et forklæde, så skal jeg improvisere over det, griner hun. FÆNOMENOLOGISK TERAPEUT I 1997 solgte Karin Jürgensen sin del af pladeselskabet til Leif Ramløv Svendsen, som nu havde status af eksmand. Hun fortsatte med at producere cd er for PAULA og andre forlag, men valgte sideløbende et nyt spor: En uddannelse som psykoterapeut med fænomenologisk tilgang. Det betyder kort fortalt, at man tager udgangspunkt i situationen, som den er her og nu, og søger at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Jeg har en brændende interesse for, hvordan vi mennesker tænker og føler, og især hvordan vi behandler hinanden, fortæller hun. Hendes praksis har ligget lidt stille de sidste par år, men hun overvejer at tage den op igen, når hun får bedre tid til efteråret. STILLING I STILLING Da Karin Jürgensen beredvilligt satte sig for at stykke sit CV sammen til PO-bladet, tog det næsten pusten fra hende. Men energiniveauet er stadig højt, og intet tyder på, at det sidste årstal er sat. Løbebanen som kirkemusiker begyndte hun i 1973 som kirkesanger ved Stilling Kirke nær Skanderborg. Tre år senere tog hun POeksamen og blev i stedet organist samme sted. Siden har en hel håndfuld menigheder gennem årene nydt godt af hendes spil. Organist-erfaringen og hendes alsidige baggrund kom hende til gode, da FPO s formand, Egon Mortensen, efter bruddet med DOKS i 2001 spurgte hende om at blive PO-bladets første redaktør. Den tanke lå hende ikke fjernt. Jeg er datter af en journalist og opflasket med spændingen ved jagten på temaer. Jeg havde set, hvordan man kunne være opsøgende og gå lige på folk. Det var også spændende, hele puslespillet med at få fyldt de mange sider på en god måde hver eneste måned, husker hun. Redaktørstillingen blev dog ikke så meget mere end en parentes hvorimod hun som organist fortsat lader sig udfordre. Som 69-årig lod hun sig sidste år fastansætte i endnu en ny stilling. Forgængeren i Balle Valgmenighed blev ved, til hun var 80. Dén skal Karin Jürgensen nok udspille (se billedtekst side 12). > Et Repertoire-neddyk De første fem søndage i trinitatistiden 2012 spillede Karin Jürgensen dette: Trinitatis Præ: J. S. Bach: Pastorale i F, 2. sats Post: Georg Böhm: Jesus, dine dybe vunder 1. s.e. trinitatis Præ: Tore Bjørn Larsen: Al æren skal dig tilhøre Post: J. S. Bach: Pastorale i C (kirkesangeren holdt orgelpunktet!). 2. s. e. trinitatis Præ: Max Reger: Hvad kan os komme til for nød Post: Leif Thybo: Et trofast hjerte 3. s. e. trinitatis (aftengudstjeneste) Præ: Jesper Madsen: Der står et slot i vesterled, arr. for ét manual Post: NN (gulnet fotokopi af ukendt oprindelse): Jeg er træt og går til ro 4. s. e. trinitatis Præ: J. E. Kindermann: Præambulum i G Post: F. W. Zachow: Fuga i C PO-bladet 13

14 PORTRÆT Karin Jürgensen har fundet sig godt til rette i Balle Valgmenighed. Der er en sangglad menighed. Og selvom orglet står på pulpituret, er der god kontakt med menigheden og med præsten, som jeg driller med, at det er mig, der er højst placeret!, fortæller hun. AT INDSPILLE ET ORGEL Som både pladeproducer og organist har det for Karin Jürgensen været nærliggende at forfine den kunst, det er, at optage orgelmusik. Af Filip Graugaard Esmarch Mange i den klassiske musikbranche kender Karin Jürgensen som en overordentlig dygtig producer og tekniker. Eksempelvis måtte organist Lars Rosenlund Nørremark finde de fine gloser frem, da han skulle anmelde en af Jürgensens orgelindspilninger (den næstsidste på listen her overfor): Karin Jürgensen har begået en lyd i verdensklasse, der snildt matcher de fremmeste producenter med speciale i orgel-cd er. [Hun] har balanceret trangen til rum og kravet om detalje til perfektion i en sådan grad, at det bliver en kunstnerisk oplevelse blot at lytte til lyden. Det bliver simpelthen en lyd, man kan gå på opdagelse i, skrev han i anmeldelsen på Orgelforum.dk, juli Lydtroldkvinden selv udtrykker sig beskedent om, hvad det er, hun kan: Mange mennesker tror, at det at optage orgelmusik er det sværeste i verden. Det synes jeg ikke. Orkesteroptagelser er heller ikke så svære som en fløjtetrio. Dertil kommer så, at alle optagelser i dag er blevet lettere, dels fordi flerspors-optagegrej i dag er mindre beko- 14 PO-bladet

15 PORTRÆT steligt, dels gør den digitale redigering, at det ikke på samme måde er med livet hænderne som i gamle dage, fortæller Karin Jürgensen. AUBERTIN ER FAVORIT Men netop indspilning af orgelmusik er blevet en særlig passion for hende. Da jeg blev alene med forlaget PAULA, engagerede jeg Ulrik Spang-Hanssen til at indspille samtlige Buxtehudes orgelværker. Så tog min lidenskab for orgelmusikken for alvor fat, afslører Karin Jürgensen. Allerede i hendes unge år var orgelmusik og orgelbygning dog en varm interesse: Jeg stammer fra Åbenrå og har derfor kendt både Marcussen & Søn og omegnens orgelbyggere. Og i min studietid i Lübeck rendte jeg uafladeligt til orgelkoncerter. Hun fortæller, at hun har sværmet for Carsten Lunds orgler, og at hun med største interesse har fulgt udviklingen hos den franske orgelbygger Aubertin, som leverede orglet til Mariager Kirke for få år siden. Min smag for Aubertins klange blev senere underbygget gennem mine optagelser med Nigel Allcoat. Han har indspillet de fleste af sine cd er på Aubertin-orgler, forklarer Karin Jürgensen. 10 højdepunkter Her er ti af de pladeproduktioner, Karin Jürgensen oftest tænker tilbage på (hvoraf flere fordeler sig over flere cd er): Carl Nielsen: Scenemusik. Sønderjyllands Symfoniorkester og Ole Hedegaard (PAULA, 1994) Anne Øland: Beethovens samlede klaversonater (Classico, ) Buxtehude: Samlede orgelværker; Ulrik Spang-Hanssen, indspillet i Frankrig, Holland og Danmark (PAULA, ) Barokmusik og improvisation med Nigel Allcoat, et dusin cd'er (bl.a. Cantoris) Peter Møller: Egne værker; indspillet i Løgumkloster og Visby, Gotland (PAULA, 1997) Kim Sjøgren og Lars Hannibal: "Journey: Contemporary Danish Works" (EMI 1988/OURRecordings 2007) Sct. Jørgens Kirkes Pigekor, Åbenrå; med dir. Lone Essendrop (PAULA, 1994) Peter Tchaikovsky: Trio i A Minor, Opus 50; Georg Vásárhelyi, Piano, Gunnar Tagmose, violin, og Bertel Søeborg Ohlsen, cello (PAULA, 1983, udgået) Tournemire: fra L'Orgue Mystique med Adrian Gunning, England; indspillet på Cavaillé-Coll-orglet i Notre Dame d'auteuil, Paris. (HERALD, 2009) Rachmaninov: Vesper; Vor Frelsers Kirkes Kor, Esbjerg (PAULA, 2012) PO-bladet 15

16 BAGGRUND ER I MED PÅ SPIL DANSK DAGEN 2012? Den 25. oktober vil Danmark genlyde af arrangementer med dansk musik og Koda åbner i år for, at det også kan ske på andre dage i uge Samtidig lanceres en særlig støtte til opførelse af ny musik i kirkerne. Af Ricco Victor, leder af Spil Dansk Dagen På Spil Dansk Dagen fejrer vi den sidste torsdag i oktober musiklivets årlige festdag. Det foregår over hele Danmark og i en række af de danske udlandskirker. Musikken kan være på alverdens sprog og i alle genrer, og den er for og med børn, unge og voksne, amatører og professionelle. Der er masser af fællessang og koncerter på Spil Dansk Dagen. I 2011 var dagen en kæmpe succes over hele landet, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de organister, som trofast prioriterer at deltage hvert år! Vi håber, at I vil være med igen eller måske deltage for første gang torsdag den 25. oktober Som noget nyt giver vi nu plads til, at der også kan være Spil Dansk-optakts-arrangementer i hele uge 42 og uge 43, samt weekenden med i uge 43. Mange arrangører og publikummer har ønsket, at der er endnu flere arrangementer, og at de er spredt ud over flere dage. Vi opfordrer dog til, at størstedelen af arrangementerne, og i hvert fald de største koncerter og projekter, stadig finder sted den sidste torsdag i oktober. Det er denne dag at pressens, mediernes og publikums interesse er størst. FLOT KIRKEDELTAGELSE Der var tilmeldt i alt arrangementer på Spil Dansk Dagen 2011, hvilket gør denne musiklivets årlige festdag til den største musikbegivenhed i Danmark, målt på antal arrangementer og på udbredelsen. Antallet af arrangementer i kirkerne på Spil Dansk Dagen er steget fra 79 arrangementer i 2009 til imponerende 157 arrangementer i Kirkernes deltagelse er i sin spredning og mangfoldighed en stor del af årsagen til, at Spil Dansk Dagen har vokset sig større i de seneste år. Koda har siden 2001 været initiativtager til Spil Dansk Dagen, som arrangeres i et tæt samarbejde med 37 af de største danske musikbranche- og kulturorganisationer, herunder de to organistforeninger, DOKS og Organistforeningen. HVORDAN VÆRE MED? Jeres kirke kan deltage på mange måder på Spil Dansk Dagen. I kan lave alle mulige musikarrangementer. Det kan være med koncerter, foredrag eller debatter om musik, workshops, fællessang, babysalmesang, musikgudstjenester, fremvisning af orglet, udstillinger og me- 16 PO-bladet

17 BAGGRUND get mere. Kun fantasien sætter grænser! På Spildansk.dk kan I finde inspiration i et idékatalog. Hvis jeres kirke deltager, så husk at tilmelde jer i kalenderen på Spildansk.dk. Når et arrangement er indtastet, har alle nemlig mulighed for at følge med i, hvad der sker i netop deres lokalområde på Spil Dansk Dagen, og samtidig vil en lang række medier videreformidle oplysninger om, hvad der sker hvor. Ricco Victor er trommeslager og desuden leder af Spil Dansk Dagen hos Koda. EN NY STØTTEORDNING Som noget helt særligt har Koda i 2012 lavet en støttepulje, der eksklusivt kan søges af kirkerne i praksis af organister, præster og menighedsråd. Puljen har til formål, at der komponeres og uropføres mere ny dansk musik i kirkerne på Spil Dansk Dagen, samt at der tiltrækkes nye publikummer til musikken og kirken. Derfor lægges der særlig vægt på, hvordan kirken vil løfte koncerten ud til publikum. Der kan søges til komponisthonorarer, som gives til, at komponisten eller sangskriveren skaber ny dansk musik, der skal uropføres i den pågældende kirke ved et offentligt koncertarrangement på Spil Dansk Dagen Eller der kan søges til honorarer til musikere, der spiller de pågældende nye værker til disse arrangementer. Der kan søges om beløb på op til kr. Den samlede pulje er på kr. Der skal ikke sendes lydfiler eller noder ind som en del af ansøgningen, så der vil ikke foregå en kvalitativ, kunstnerisk udvælgelse på baggrund af indsendte værker. Læs mere om denne støttepulje, kriterier og ansøgningsfrist, og ansøg online på Spildansk.dk (i menupunktet om ). BLIV SPIL DANSK KOMMUNE Vi opfordrer organisterne til at tage del i dette unikke partnerskabsprojekt, som er med til at give sammenhængskraft i kommunens musikliv. Kort fortalt handler det om, at Koda og en række af musikbranchens organisationer tilbyder en Spil Dansk-kommunepakke, med støttekroner, komponistbesøg, workshops, koncerter, priser, konference, hjælp til pressearbejde og markedsføring med mere. En kommunepakke har en værdi af kr., og vi kan give den til op til 30 Spil Danskkommuner i Kravene til Spil Danskkommunerne er helt overordnet, at de skal sørge for lokal medfinansiering, og at der skal etableres en kommunal Spil Dansk-styregruppe (læs mere på Spildansk.dk). I 2011 havde vi 22 Spil Dansk-kommuner. I flere af disse kommuners styregrupper sidder organisterne også med som en vigtig del af kommunens musikliv. SPRED BUDSKABET Det vil være en stor hjælp, hvis I også vil sørge for at kommunikere budskabet om Spil Dansk Dagen ud til de rette personer i jeres lokale PO-bladet 17

18 BAGGRUND musikliv. Det være sig eksempelvis til jeres organistkolleger, til musiklærere, kor og ensembler, musikere, musikforeninger, skoler af enhver art, kulturelt samråd, kulturdynamoer og musikalske ildsjæle. På Spildansk.dk kan I bestille gratis plakater, downloade logo og frikøbte fotos. Det kan I bruge i markedsføringen af Spil Dansk Dagen i jeres egne medier, hjemmeside, nyhedsmails m.m. Ricco Victor spiller trommer i Mads Granums jazzgruppe, som især beskæftiger sig med nyfortolkning af salmer. LYDHØRHED GIVER STORE OPLEVELSER Lederen af Spil Dansk Dagen, Ricco Victor, har gennem årene selv spillet i omegnen af 150 kirkekoncerter, primært med PO-organist og jazzpianist Mads Granums kvartet/kvintet. Det giver ham et førstehåndskendskab til kirkernes enorme betydning for dansk musik og musikliv. Og mødet med publikum er for ham noget specielt. Jeg har oplevet lydhørheden og hvordan publikum og menighed kan begejstres ved at høre gammelkendte men også nyere salmer, som i vores tilfælde fortolkes ind i et jazzet tonesprog med plads til improvisation, fortæller han. Han glæder sig især, når nogen blandt publikum, som på forhånd er uvant med jazz eller improvisatorisk musik, efter koncerten kommer og deler deres begejstring med musikerne. Den slags lydhørhed og nysgerrighed blandt publikum håber jeg kan blive en endnu større del af Spil Dansk Dagen fremover. Hvis arrangører og musikere gør sig ekstra umage på Spil Dansk Dagen, og hvis der eksperimenteres lidt med koncertformatet og musikken, så venter der mange store oplevelser for koncertgængeren, lyder opfordringen fra Ricco Victor. Hans vision er, at Spil Dansk Dagen skal være en dag, hvor alle tør være åbne over for nye musikalske erfaringer. Filip 18 PO-bladet

19 ibureauet dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012

20 INSPIRATION G (no 3rd)* 20 PO-bladet

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne.

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Kirkemusikhøjskole 2012-13 Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Velkommen til endnu en sæson i Kirkemusikhøjskolen. Denne sæson vil være præget af variation, inspiration og

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

FUK NODEUDGIVELSER 2012 OVERSIGT FUK-serien udgives af Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Forlaget Mixtur

FUK NODEUDGIVELSER 2012 OVERSIGT FUK-serien udgives af Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Forlaget Mixtur FUK NODEUDGIVELSER 2012 OVERSIGT FUK-serien udgives af Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Forlaget Mixtur KORT OM FUK S NODEUDGIVELSER Allerede i 1970 kun to år efter oprettelsen af organisationen

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Beethoven I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Eroica. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikværket Eroica er skrevet

Læs mere

SSjællands Kirkemusikskoles

SSjællands Kirkemusikskoles ommerkursus SSjællands Kirkemusikskoles Sommerkursus for organister og sangere på Emmaus - galleri & kursuscenter 5 intense dage med kirkemusik 24. - 28. juni 2013 Program MANDAG 24. JUNI 13.00 Ankomst

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden Det Klingende Museum på besøg i musikkens verden gok gok kling klang Babuuuuu athjuuuu bum suse rumle pip pip dyt! mijauuuuu hurraaaa! ding dong Lydene i og omkring os plim plim klap klap risle bøvs! knirke

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Spil Smart Vol. II. ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog

Spil Smart Vol. II. ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog 1 Spil Smart Vol. II ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog Forfattere og koncept: Liv Beck og Tove Sørensen Medforfattere: Stepnote Publishing Logo og omslag designet af: Martin Sommer Flot Martin Layout:

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Vi glæder os til at se jer til workshops! Den 31. okt. og 1. nov. 2017 er særlige dage i musikskolen. Vi har nemlig skemafrie dage for at få plads til forskellige tværgående

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Workshopkatalog til Temauge i uge 6.

Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Videoworkshop 1. Mandag 15.00-16.45 Videoworkshop 2. Videoworkshop 3. Tirsdag 15.00-16.45 Videoworkshop 4. Tirsdag 17.15 19.00 Videoworkshop 5. Videoworkshop 6. Onsdag

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Sæson 2017/18 Børnekorakademiet. Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte

Sæson 2017/18 Børnekorakademiet. Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte Sæson 2017/18 Børnekorakademiet Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte Kursusoversigt - 2017/18 Børnekor Basis 1 i Aarhus - med Anne

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold.

I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold. 21. oktober 2011 Kære medlemmer Hvordan få de rigtige musikere - på de rigtige pulte? I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold. Nu går vi til et mere

Læs mere

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend.

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend. Hold øje uge 4 Kære alle. Om få timer er store torv omdannet til bondegård. Traditionen tro kommer der til VINTERFESTEN mange spændende udklædninger det får vi se Jeg håber at fange et godt billede eller

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Stravinskij Du skal arbejde med et musikværk, der hedder Le Sacre du Printemps. Navnet er fransk og betyder Forårets Helliggørelse en

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2011-2012 Gratis tilbud til musiklærere ved folkeskoler i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner når børn finder

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

PIBEORGLET ER MED PÅ BEATET

PIBEORGLET ER MED PÅ BEATET PIBEORGLET ER MED PÅ BEATET Skal der spilles rytmisk i kirken er det helt oplagt at bruge orglet til det, argumenterer Henrik Strøm, som her kommer med en række anbefalinger til, hvor man kan begynde.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Kære kollega Silkeborg juni 2014 Hermed kommende skoleårs program fra Silkeborg musiklærerforening. Det er ligesom vi plejer. Vi har valgt

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000 Den folkekirkelige Udviklingsfond. Tilsluttede ansøgninger 2010 (dok.nr. 38642/10) Dok.nr. Ansøger navn Projekttitel Projekt beskrivelse Ansøgt beløb i kr. Samlet Begrundelse budget i kr. Tids-horisont

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Økonomi Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger 4 95929/11 Flemming Chr.

Læs mere

Musikalsk billedfortælling

Musikalsk billedfortælling B H Musikalsk Følg med os ind i komponisternes verden til de steder, de udfoldede deres geni. Mens billeder ruller over lærredet, fortæller vi medrivende og humoristisk om deres liv og spiller deres musik

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

fra DR Julekalenderen 2014

fra DR Julekalenderen 2014 Klavernoder, melodi, tekst & akkorder til Titelsangen + Soundtracket i klaverarrangement fra DR Julekalenderen 201 Titelsang af Caroline Castell og Lasse Lyngbo - Soundtrack af Flemming Nordkrog Inkl.

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 Musikskole 2010-2011 Vi byder endnu engang alle hjertelig velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og

Læs mere

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken.

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Folkekirkens uddannelsesambassadører Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Projektets styregruppe: Uddannelsesambassadørernes placering

Læs mere

HAGESTED GISLINGE nr. 122 juni juli august 2013

HAGESTED GISLINGE nr. 122 juni juli august 2013 HAGESTED GISLINGE nr. 122 juni juli august 2013 Siden sidst har der været skærtorsdagsgudstjeneste med spisning i Hagested kirke, hvor konfirmanderne opførte Jesu sidste måltid med sine disciple 2 Sommerjazz

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Gradsprøver - introduktion

Gradsprøver - introduktion Gradsprøver - introduktion E u r o p e a n P i a n o T e a c h e r s A s s o c i a t i o n Bestil prøvemateriale De detaljerede prøveopgaver og repertoireliste tilsendes for 25 kr. + porto ved henvendelse

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke Koncertprogram 1 Efterår 2015 og forår 2016 Fløng Kirke 2 Friluftskoncert Søndag den 30. august 2014 kl. 13.00 CARION Dóra Seres, fløjte Egils Upatnieks, obo Egīls Šēfers, klarinet David M.A.P. Palmquist,

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

I hele maj sætter vi fokus på musik! Musikalsk. Tak for samarbejdet til:

I hele maj sætter vi fokus på musik! Musikalsk. Tak for samarbejdet til: på I hele j sætter vi fokus på musik! Musik er nge ting. Mange forskellige stilarter leveret af nge forskellige mennesker. Individuelt, i små og store grupper eller hele orkestre. Der er skrevet sser af

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Kirken,miljøet og julen.

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Kirken,miljøet og julen. NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kirken,miljøet og julen. Årets sidste måned vil for mange blive præget af, at vi vil høre enormt meget om klimatopmødet i København og så bagefter kan vi slappe af efter et forhåbentlig

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Dette citat er for mig det smukkeste udgangspunkt for det vokale arbejde

Dette citat er for mig det smukkeste udgangspunkt for det vokale arbejde At bryde ud i sang MARGRETE ENEVOLD Har i en årrække undervist i hørelære, sang, sangpædagogik og børnekormetodik ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og arbejdet med børns og unges stemmer bl.a.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015.

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. Dagsordenens punkt 3. Stk. 2 befaler at bestyrelsen aflægger beretning. Denne beretning skal give et indblik i hvad der er sket i organisationen siden sidste års

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010 MasterClass VII i Unge Stemmer Den kropslige glæde i Sangen Herning 3.-7. marts 2010 Forord Den kropslige glæde i sangen - Hvordan oplever publikum musikken og sangerne ved en optræden? Hvordan kan en

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad.

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad. Musik til livet Velkommen til en dag, hvor Aarhus Musikskole vil fylde Musikhuset Aarhus og Det Jyske Musikkonservatoriums lokaler med aktiviteter fra morgen til aften. Her er chancen for at høre musik

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere