NR. 8 AUGUST ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10"

Transkript

1 NR. 8 AUGUST ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

2 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været mere fremme i medierne og den offentlige debat end vist nogen sinde før. Ser vi bort fra polemikken omkring vielse af homoseksuelle, så er vist ellers begrebet ledelse dominerende. Der er dog i virkeligheden tale om flere debatter om ledelse på forskellige niveauer: o ledelsen af hele folkekirken i forhold til stat, folketing og grundlov for alvor sat i gang af minister Manu Sareen med høringen på Christiansborg den 16. april. o den administrative struktur fra ministerium over stifter og provstier til de enkelte sogne som det f.eks. kom til udtryk i 2010 i bogen Ledelse af tro af Andersen og Lindhardt. o ledelsen i de enkelte sogne og i hvilken grad kompetence skal flyttes til provstiet; se betænkning 1527 om provstestillingen og provstiets funktion. o den del af sognets ledelse, der kan betegnes som personaleledelse, og som er personificeret ved kontaktpersonen. Ofte omtalt som daglig ledelse. Det er selvfølgelig den sidstnævnte, der mest har vor interesse. Det er det lokale menighedsråd, der i langt de fleste tilfælde er foreningens forhandlingsmodpart vedrørende lokale arbejdsforhold og efterhånden også lokale lønforhold. Her savner vi ofte (men ikke altid) en kompetent modspiller. Et spil giver jo kun mening, hvis begge parter kender og accepterer de samme regler. Menighedsrådene har selvfølgelig en styrke i at være demokratisk og lokalt forankrede, men herudover springer en række ledelsesproblemer i øjnene, og de har typisk udgangspunkt i folkekirkens særlige administrative struktur. o Manglende professionalisme. Det kræver ingen formel ledelsesmæssig kvalifikation at være kontaktperson eller menighedsrådsformand. o Manglende tilstedeværelse. Kontaktpersonen er typisk en sjælden gæst på arbejdspladsen. o Manglende indsigt. Kontaktpersonen har typisk ingen faglig indsigt i de professioner, der er repræsenteret på arbejdspladsen. o Manglende kontinuitet. Ofte udskiftes større eller mindre dele af menighedsrådet ved valget hvert fjerde år. o Manglende ejerskabsfølelse. Hverken det enkelte menighedsråd eller LM er medforhandlere af de overenskomster og aftaler, de skal administrere. o Manglende beføjelser over for præsten. Præstens særstilling i forhold til kirkefunktionærerne rummer et stort konfliktpotentiale. Der findes næppe nogen løsning, der på én gang udbedrer alle disse mangler. Men for mig står det klart, at større administrative enheder end sognet i hvert fald vil være et skridt i den rigtige retning. Det giver jo ikke megen mening at tale om daglig ledelse i en virksomhed, der ikke engang har en daglig aktivitet! 2 PO-bladet

3 NYHEDER INTERVIEW INDHOLD OG KOLOFON PORTRÆT Foto: Ulrick Refsager SIDE 4 SIDE 8 SIDE 10 KORT NYT/KURSER Foruden korte nyheder om blandt andet faglige teams og arbejdsmiljø får du overblik over efterårets kurser. ERIK HAVEN Organisten ved Sankt Markus Kirke i Aalborg har taget konservatoriets masteruddannelse i kirkemusik med speciale i orgelkonsulentvirksomhed. KARIN JÜRGENSEN PO-bladets første redaktør fylder 70. Ud over at sidde i en fast organiststilling er hun stadig aktiv som blandt andet pladeproducer. Det taler vi med hende om. BAGGRUND INSPIRATION ANMELDELSE SIDE 16 SIDE 20 SIDE 24 SPIL DANSK DAGEN Projektlederen for Spil Dansk Dagen fortæller om to nye konkrete tiltag i forbindelse med dette års store musikfejring og inviterer kirkerne til at tage del i festlighederne. 5 FAVORITKORSANGE Ud over at fortælle om fem af de satser, som hitter hos hendes børnekor, har Hanne Tofte Jespersen ladet PO-bladet trykke en af dem: hendes helt egen Rosen i Norden. NYT FOR BØRNEKOR Vi anmelder Børnekor med poesi og bevægelse af Pia Boysen og Margrete Enevold. PO-BLADET Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: stk. ISSN: REDAKTION Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf , DEADLINE Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren (normalt) senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på (normalt) senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, FORSIDEN PO-organist Karin Jürgensen i Balle Valgmenighedskirke, Bredsten ved Vejle. Foto: Freelancejournalist Nina Møller, Wordshoppen.dk. PO-bladet 3

4 NYHEDER KORT NYT PROJEKT: FAGLIGE TEAMS Et undervalg til Folkekirkens Brancheudvalg har søgt Statens Center for Kompetenceudvikling om midler til et pilotprojekt, som har til formål at afdække, hvordan man kan skabe de bedst mulige rammer for, at kirkefunktionærer kan udvikle deres faglige kompetencer gennem deltagelse i faglige teams på tværs af sognegrænser. Idéen er at gennemføre nogle konsulentstyrede forløb i et antal områder, hvor der allerede er oprettet samarbejde mellem flere menighedsråd. Forløbene skal på baggrund af en evaluering munde ud i en drejebog med konkrete værktøjer til kompetenceudvikling i eksempelvis et team af organister. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har i samarbejde med kirkefunktionærernes fagorganisationer udformet projektansøgningen. Her har Organistforeningen været repræsenteret ved sekretariatsleder John Poulsen. Han indgår i det underudvalg, der skal fungere som styregruppe for projektet, hvis midlerne til det bliver bevilliget. Ansøgningsfristen er her i august. Filip FRIK FEJRER 25 ÅR Forum For Rytme I Kirken fylder halvrundt. Ved foreningens traditionelle efterårskorstævne på Silkeborg Højskole bliver jubilæet markeret med nye, rytmiske salmer ud fra temaet Salmer med omkvæd. De vil kunne høres ved koncerten i Silkeborg Kirke lørdag d. 6. oktober kl. 15, hvor Willy Egmoses Trio også er med. Filip NYT ARBEJSMILJØ-TJEK Ministeriet for Ligestilling og Kirke vil nu i samarbejde med folkekirkens faglige organisationer gennemføre en undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i kirken. Det oplyste afdelingschef Steffen Brunés under sin orientering ved Organistforeningens stævne i slutningen af maj. Vi har igennem nogle år puslet med at skaffe penge til en opfølgning på den undersøgelse, der blev lavet i Nu er det lykkedes at få et beløb til det, og der er nedsat en styregruppe, hvori også jeres høje formand sidder, sagde han. Man er nu i gang med at tilknytte fagfolk, som skal stå for undersøgelsen. Den skal efter planen ligge færdig senest i juni 2013, og dens konklusioner vil blive taget alvorligt, lover Steffen Brunés. Vi har committed hinanden på, at de resultater, der kommer ud af det, skal der følges op på. Det kan godt være, der blive afdækket noget, som vi ikke har råd eller lyst til at gøre noget ved, men det vil blive bearbejdet og adresseret, understregede han. Filip PÅ GUDSTJENESTE-TURNÉ Nørrebro-kirken Brorsons Kirke har succes med alternative gudstjenester. Nu tilbyder de at gæste andre kirker med deres koncepter henholdsvis en freestyle-gudstjeneste (for konfirmander) i november 2012 og en rockgudstjeneste i januar Nærmere info på Brorsons.dk/tour. Filip 4 PO-bladet

5 NYHEDER HER ER EFTERÅRETS KURSER Vi bringer et overblik over dette efterårs mest oplagte muligheder for at udvikle sine kompetencer som organist eller korleder. Igen i efteråret 2012 er der mange kurser at vælge mellem for kirkemusikere. Der udbydes nemlig flere nye pilotkurser under udviklingsprojektet Folkekirkens efteruddannelse for Kirkemusikere. Og på grund af projektmidlerne kan man vel at mærke få de pilotkurser til halv pris. Desuden har de tre kirkemusikskoler hver deres individuelle tilbud. Hvor intet andet er nævnt, foregår undervisningen på kirkemusikskolens hovedafdeling og med tilmelding via Kirkemusikskole.dk. VESTERVIG Pilotkurset Salmer og musik ved kirkehandlinger og særlige gudstjenester holdes d /9 og 29-30/10 (se Kirkemusikskole.dk for info om undervisere og tilmeldingsfrist). Der er også et it-pilotkursus, hvor grafiker og journalist Svend Løbner og fotograf Gitte Voelsmann d. 8-10/10 underviser i Visuel kommunikation layout og billedbehandling på Sydthy Erhvervs og Uddannelsescenter (se Kirkemusikskole.dk for frist). Desuden byder kirkemusikskolen i Thy på kurserne Brugsklaver i forskellige stilarter v. Henrik Tjagvad Madsen d. 15/9 (tilmeldingsfrist d. 3/9), og den 18-19/9 er der kursus i Musikalsk legestue for de 1-3-årige v. Charlotte Møller (frist d. 3/9). Den 22/10 holder Erik Sommer kurset Fra fællessang til flerstemmig sang det enkle voksenkorarbejde (frist d. 1/10), og desuden er et forløb om børnekor begyndt allerede i juni. Endelig er der d. 10/11 Salmedag en kursusdag for organister, kirkesangere, præster og meinighedsrådsmedlemmer. Her medvirker Holger Lissner og professor emeritus Kirsten Nielsen, og Mogens Jensen med Hasseris Kirkes Kirkeband akkompagnerer (frist d. 30/10). LØGUMKLOSTER På pilotkurset orgelimprovisation i gudstjenesten vil der blive arbejdet med improvisation af både forspil, præ- og postludier. Kurset har Kristian Lumholdt som gennemgående underviser d. 17/9, 22/10 og 19/11, hvor Christian Præstholm vil være med de første to gange og den sidste gang medvirker Gunther Göttsche, rektor for kirkemusikskolen i Schlüchtern, Hessen i Tyskland (tilmeldingsfrist d. 3/9). Også kurset for organister og kirkesangere i nodeskrivningsprogrammet Finale er et pilotkursus. Det er for nybegyndere og let øvede, og undervisere er Poul Skjølstrup Larsen og Ann-Kirstine Christiansen (dato d. 22/11 og frist d. 15/10). På kurset Rytmisk brugsklaver vil Bjørn Elkjer undervise i forskellige stilistiske tilgange til at akkompagnere på en inspirerende måde til fællessang. Det finder sted d. 24/8, 21/9, 26/10 og 16/11 (frist d. 10. august). Karin Elkjer holder et tredages-kursus i Musikalsk legestue (for de 1-3-årige) d /9 (frist d. 13/8). Og d /11 vender hun tilbage med et tilsvarende begynderkursus i Babysalmesang (frist d. 25/10). Ved PO-bladet 5

6 NYHEDER begge kurser er målgruppen både organister, kirkesangere, præster og sognemedhjælpere, og grundbogen er Salmer i dans og bevægelse af Anne Mette Riis. Rektor Hans Chr. Hein holder et dobbeltforedrag d. 17/9 og 31/10 om Haydn, Vivaldi og kirkemusikken. For organister holder han også inspirationsdage i hhv. gudstjeneste-repertoire til advents og juletiden, især orgelkoraler (d. 1/10; frist d. 24/10), og repertoire for blandet kor (9/11, frist ikke angivet). I sidstnævnte medvirker også Hans Chr. Magaard. SJÆLLAND Kirkemusikskolen i Roskilde byder på pilotkurset Oplæsning, udtale og mundtlig fremstilling for sangere og korledere d. 2/11, 16/11 og 30/11 (undervisere og tilmeldelsesfrist endnu ikke på plads). Mads Granum underviser igen i Klaverledsagelse i mange stilarter, og det har denne gang status af pilotkursus med hele otte mandage fra d. 3/9. Det foregår hos ham i Lindevangskirken på Frederiksberg (frist d. 15/8). Blandt de øvrige kurser lægges der ud med 5 moduler i moderne kompositionsmusik v. komponisten Anders Brødsgaard. Det finder sted fem fredage med start d. 31/8 (tilmeldingsfrist d. 15/8). Modulerne handler om det 20. århundredes kompositionsteknikker, hhv. modalitet, minimalisme, spektralisme, konstruktivisme og free styling. Der vil være musikhistorisk og -analytisk gennemgang om formiddagen, og om eftermiddagen vil deltagerne bl.a. få lejlighed til selv at forsøge sig inden for den pågældende teknik. Mød professor Hans Davidsson I-III er tre moduler med den tiltrædende professor ved DKDM: Først en dag d. 17/9 med foredrag på kirkemusikskolen og guidet tur til Roskilde Domkirkes orgler, derefter to seminardage d /10 med værkgennemgang i domkirken, og endelig to workshopdage d /11, hvor Hans Davidsson underviser deltagerne i de gennemgåede værker (frist for hele forløbet er d. 1/9). Pia Boysen underviser på kurset Børnekorledelse for organister og andre kirkemusikere. Det er d. 21/9 og 5/10 kl (frist d. 5/9 læs mere om Pia Boysen på s. 25). Anne-Mette Riis holder den sidste af tre såkaldte netværksdage for undervisere i babysalmesang d. 17/9 (frist d. 27/8) i Hellig Kors Kirke i København, hvor der foruden erfaringsudveksling vil være observationsundervisning med store babyer. Et egentlig kursus i babysalmesang må Østdanskerne vente på til forårshalvåret 2013, hvor Anne-Mette Riis underviser mandage i lige uger fra uge 4. Endelig tilbyder Sjællands Kirkemusikskole igen et konservatorieforberedende kursus med en ugentlig dobbeltlektion i uge ANDRE UDBYDERE Løgumkloster Højskole holder igen ugekursus for både organister, kirkesangere og andre med interesse for kirkemusik. Det er d oktober med Hans Chr. Hein og Dorte Tilma som orgelundervisere. På kurset kan man møde bl.a. komponist Aksel Krogslund Olesen og gruppen Zenobia (ingen tilmeldingsfrist angivet, se i øvrigt lkhojskole.dk). Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole tilbyder atter i det kommende studieår børnekor for organister v. docent Lone Gislinge. Det foregår over syv fredage fra oktober og har tilmeldingsfrist allerede d. 1/8. Konservatoriet gentager også tilbuddet om om individuel orgelundervisning v. Christian Blom Hansen/Kurt Levorsen eller rytmisk 6 PO-bladet

7 NYHEDER kirkemusik på orgel og klaver v. Bjørn Elkjer (se smks.dk). FUK byder på lørdagskurser (kl ) i hhv. børne- og spirekorsmetodik: Børnekor: Kom godt i gang og hold gryden i kog er med Margrethe Smedegaard og Vibeke Aarkrogh d. 15/9 i Nørrelandskirken, Holstebro, og d. 29/9 i Skt. Nikolai Kirke, Holbæk. Og Spirekor med krudt i er med Vibeke Sahner Ockelmann og Mirjam Lumholdt d. 15/9 i Skt. Nikolai Kirke, Holbæk, og d. 22/9 i Nørrelandskirken, Holstebro. Tilmelding snarest og senest tre uger før kursusstart til (Holbæk) eller (Holstebro), hvor nærmere oplysninger også kan fås. Rytmisk Korcenter, som hører under Det Jyske Musikkonservatorium, udbyder i studieåret 2012/2013 en række inspirationskurser, bl.a. Rytmisk kormetodik v. Jim Daus Hjernøe og Jesper Holm (over to weekender, både København og Aarhus), Rytmisk børnekor v. Rie Larsen (to fredage samt en weekend i Aarhus) og Rytmisk pigekor v. Signe Sørensen (over to weekender i Aalborg). Datoer og nærmere oplysninger følger i anden halvdel af august på Musikkons.dk under rytmisk > Rytmisk Korcenter. Endelig kan nævnes Børnekorakademiet, som i samarbejde med Voces Academy afholder masterclass med fokus på børnekor med Pia Boysen, Margrete Enevold og Peter Hanke som undervisere. Det er i Jægersborg Kirke på Nordsjælland d /9. Der er både deltagerpladser og observatørpladser (nærmere info på bornekor.weebly.com). Filip PO-bladet 7

8 INTERVIEW EKSAMINERET ORGELKONSULENT Organistforeningsmedlem Erik Haven bestod i forrige måned sin eksamen i orgelkonsulent virksomhed. Han fortæller her om, hvad det indebærer og hvad det kan bruges til. Af Filip Graugaard Esmarch Siden juni har Erik Haven været blandt de første i Danmark med en master i kirkemusik. Og han er den allerførste, der fra en dansk uddannelsesinstitution får papir på at kunne fungere som orgelkonsulent. Masteruddannelsens opbygning tilsiger, at man ud over hovedfaget, som er kunstspil og kirkespil på orgel, skal vælge et såkaldt sidehovedfag. For mit vedkommende hed det i første omgang orgelkundskab, men min lærer, Ole Beuchert Olesen, fik den idé at lave en parallel til den toårige orgelkonsulent uddannelse, man har i Tyskland, fortæller Erik Haven. Ved denne specialisering opnår man man ikke blot et indgående fagkendskab til orgler. Man skal kunne tage sig af alle aspekter af en orgelsag, hvor et orgel skal kasseres og nybygges eller renoveres og evt. udbygges. Som orgelkonsulent har jeg kendskab til procedurerne omkring, hvordan man får en orgelsag igennem. Det handler for eksempel om, hvordan man vurderer et tilbud, hvordan man laver kontrakt med et orgelbyggeri, og hvordan man griber sagen an i forhold til de bevilligende myndigheder, siger Erik Haven. Samtidig er der de blødere aspekter af konsulentarbejdet: At hjælpe et menighedsråd til at tænke sognets overordnede situation ind i deres prioriteringer. Og at formidle mellem parterne i en sag, hvilket først og fremmest vil sige menighedsrådet, organisten og orgelbyggeren. Vel at mærke uden at ens egne præferencer skinner igennem på et usagligt grundlag. Det er egentlig fuldstændig vanvittigt med fire manualer. Det vil man aldrig nogensinde lave mere, påstår Erik Haven. Efter 27 år i Sulsted Kirke nord for Aalborg blev Erik Haven fra februar 2011 udnævnt til organist her ved Sankt Markus Kirke i Aalborg. Han havde på det tidspunkt taget diplomuddannelsen i kirkemusik fra Det Jyske Musikkonservatorium og var i gang med master-overbygningen. 8 PO-bladet

9 INTERVIEW FIRMAET SKAL HEDDE ORGELHAVEN I Danmark er der to kirkeministerielt udnævnte konsulenter, som har bemyndigelsen til at godkende sager. Og ifølge Erik Haven er det også først og fremmest det, de gør. Den grundlæggende vejledning af menighedsråd er der efter hans vurdering et par håndfulde andre organister, der tager sig af. Sidstnævnte gruppe af uautoriserede orgelkonsulenter vil Erik Haven godt slutte sig til, og på et senere tidspunkt kunne han også godt se sig selv som ministerielt udpeget. Tingene behøver dog ikke at gå hurtigt. Det er ikke mere end halvandet år siden, at han fik en krævende stilling som fuldtidsorganist ved den store Sankt Markus Kirke i Aalborg. Jeg har ikke ambitioner om at bruge ti timer om ugen på det. Men jeg opretter et lille firma, der hedder Orgelhaven. Så må jeg jo se, om telefonen ringer. EN VIGTIG FORMIDLERROLLE På uddannelsen hos Ole Beuchert Olesen har Erik Haven ved siden af orgelkundskaben interesseret sig meget for folkekirkens strukturelle forhold. Orgelkonsulenten skal kunne gå menighedsrådet på klingen med, hvor sognet bevæger sig hen. Bliver det til købstad om ti år, eller er det pludselig et pastorat med syv kirker og én organist? Og hvilken type organist ønsker man sig om ti år? Det er ting, man må overveje, inden man bestemmer sig for en nyanskaffelse eller en renovering, påpeger han. Og ud over at stille de gode spørgsmål, skal konsulenten gerne kunne få de involverede til at forstå hinanden. Der kan ligge en stor formidlingsopgave i at forklare sognets hattedamer, hvad det er, orgelbyggeren prøver at sige på sit tekniske sprog. Eller i at formidle menighedsrådets ønsker til orgelbyggeren eller organisten. Nogle gange må han også forklare, hvorfor et eller andet er en direkte dårlig idé. Menighedsrådet siger måske, at det ikke vil have et orgel, der spiller højt, så der må ingen store orgelpiber være. Men det opnår man så lige det modsatte ved, forklarer Erik Haven. OGSÅ DE ELEKTRONISKE En af orgelkonsulentens største dyder er ifølge Erik Haven at undgå smagsdommeri. Det er jo ikke mig, der skal bygges orgel til. Jeg må aldrig sige, hvis det var mig, ville jeg have en obo i stedet for en trompet. I stedet må jeg gennemgå parternes ønsker og derefter hjælpe med at vise, hvad der er brugbart. Hvis orgelbyggeren siger der skal en trompet i og ikke en obo, så må han forklare mig hvorfor, og så må jeg formidle det videre. Som orgelkonsulent kan og skal man dog ikke undlade at bringe holdninger i spil blot de er sagligt begrundede. Eksempelvis argumenterer Erik Haven gerne på saglig vis for, hvorfor han mener, man skal være yderst varsom med større orgeludbygninger. Eller hvorfor et elektronisk orgel kan være en god midlertidig løsning i en kirke, som ser ud til at ville udvikle sig til lejlighedskirke. Og netop i de elektroniske orgler har Erik Haven en omfattende indsigt. I faget orgelkonsulentvirksomhed fylder elektroniske orgler en hel del. Derfor er jeg teknisk godt rustet til at gøre mig klog på dem også. Og her er det ikke min opgave at tale totalt for eller imod men at vejlede kunden så godt som muligt. De menighedsråd, der anskaffer elektroniske orgler, får typisk ingen uvildig vejledning, for der er er ikke nogen steder, de kan gå hen der er stort set kun mig, erkender den nye orgelkonsulent. PO-bladet 9

10 PORTRÆT TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR Organist Karin Jürgensen har altid været optaget af processer og af at få det bedste ud af mennesker: igennem mange år som producer af musikudgivelser, en overgang som redaktør af PO-bladet, og i sit bijob som psykoterapeut som hun nu passer sideløbende med sit job som organist ved Balle Valgmenighedskirke. I næste måned fylder hun 70. Tekst og foto af Nina Møller, journalist Musikerne siger bagefter, at produktionen var vanvittig hård og vanvittig morsom. At det står som højdepunkter i deres liv. Og det gør det sådan set også i mit. Jeg er gået fra det ene højdepunkt til det næste, funderer PO-organist og producer Karin Jürgensen. Hun rammer dermed essensen i sit 37 år lange virke som musikalsk fødselshjælper for 10 omkring 300 indspilninger. Det rummer også essensen af hendes indstilling til arbejde: at hjælpe det bedste frem i de mennesker, hun er sammen med. Musikken har ligget som grundtone på hele rejsen, og der har været mange uddannelsesstop og udfordringer som lærer, organist, producer, redaktør, terapeut, manager og de senere år også lejlighedsvist som taxachauffør i hjembyen Billund, primært i lufthavnen. Men selv om Karin Jürgensen talmæssigt har passeret det, samfundet definerer som pensionsalder, kører hun videre. Både i hyrevognen, ved briksen, ved mikserpulten og ved orglet. Så længe der bliver ved at være et passende miks af slid og sjov: Jeg plejer at sige, det skal være sådan, at vi bagefter siger, vi kunne ikke gøre det bedre. Så hårdt skal det være, fastslår Karin Jürgensen. PO-bladet

11 PORTRÆT I SKARP TEKNIKERTRÆNING Mange af Karin Jürgensens arbejdsmæssige højdepunkter har ligget i årene med pladeselskabet PAULA, som hun i 1974 stiftede sammen med sin daværende mand, Leif Ramløv Svendsen. Det begyndte ved en tilfældighed: Nogle venner spurgte, om de ville lave en optagelse og stå for distribution af lp en. Leif havde allerede optageudstyret, og Karin havde været med til at optage to produktioner af hans trio, men dette var den første opgave for andre musikere: Så tog det ene det andet, og i løbet af nogle år havde vi banket et pladeselskab op. Jeg gik i skarp træning med alt det tekniske og med at finde ud af alt det dér med layout, tekster, korrekturlæsning og distribution, fortæller hun. MUSIKERNE BESTEMMER Producer-rollen er hun gået dybt ind i, både i den musikalske og den sociale proces. Altid med den indstilling, at det var musikerne, som skulle udtrykke sig. Det er ikke som med film, hvor det er instruktøren, der sætter sit præg. Det er meget vigtigt, at det er musikerens produktion og ikke min, fastslår Karin Jürgensen. Hun betegner selve indspilningsprocessen som vanvittig spændende. Jeg er meget optaget af, hvordan det lykkes musikerne at formulere deres musik, så de bliver tilfredse med den, siger hun. Men lytteren skal også kunne følge med: Jeg plejer at sige, at jeg repræsenterer Maren i kæret. Hvis der er noget i deres fortolkning, jeg ikke forstår, er der nok andre, der ikke forstår det. Jeg tror, at musikerne har mærket en fuld loyalitet og samtidig en skarp kritisk sans, som de har været taknemlige for og har opfattet, var til deres eget bedste. forklarer hun. > Karin Jürgensens CV 1942 Født den 18. september Musikkonservatoriet i Lübeck, pædagogik- og kirkemusiklinjen med hovedfag i klaver, sang og orgel 1965 Lærereksamen fra Haderslev Seminarium Lærer, først på Ulkebøl Skole i Sønderborg, siden på Gammelgårdsskolen i Åbyhøj 1972 Musikpædagog i Musikledelse fra Det Jyske Musikkonservatorium Hospitant (gæstestuderende) ved konservatoriet i Hannover, hvor ægtefællen, Leif Ramløv Svendsen, studerede Sangstudium samme sted Kirkesanger ved Stilling Kirke Lærer/adjunkt på Th. Langs Seminarium, Silkeborg Først medindehaver af pladeselskabet PAULA og fra 86 eneindehaver 1976 PO-eksamen som privatist fra konservatoriet i Aalborg Organist ved Stilling Kirke, fra 79 ved Brædstrup Kirke, og fra 80 ved Give Kirke Organistassistent ved Billund Kirke og fra 03 ved Vejen Kirke Afhænder PAULA til eksmand og stifter det mobile indspilningsstudie Pauline (som fortsat producerer indspilninger til en række pladeselskaber) 1997 Diplom som psykoterapeut fra Institut for Gestaltanalyse 2001 Diplom som gruppe-terapeut fra Institut for Gestaltanalyse Redaktør af PO-bladet Organist ved Balle Valgmenighedskirke, Bredsten PO-bladet 11

12 PORTRÆT ORGANIST MED GALGENHUMOR Karin Jürgensen udnytter sin veludviklede humor i mange af de ting, hun beskæftiger sig med professionelt, ikke mindst som producer. En af de sjoveste cd-produktioner, hun husker, fandt sted sted for omkring 15 år siden: en orgeloptagelse i Visby på Gotland med komponist og organist Peter Møller. Det var en meget, meget stærk oplevelse: pragtfuld musik og stort engagement på alle måder. Musikken var ukendt for mig på det tidspunkt, så det var en rejse ind i et uopdaget land. Der var et særligt tonesprog og en inderlighed. Peter Møller var også en spændende person, og vi havde det hylemorsomt. Og der var det aspekt oveni, at han var svært syg men han spøgte med det: Gad vide, om jeg har kræft øh, kræfter til at trykke tangenterne ned. Ud over den gode stemning er forplejningen ifølge Karin Jürgensen lige så vigtig som musikken og teknikken. Hun skildrer de lavpraktiske forberedelser til Gotland-produktionen: I bilen derop havde jeg optageudstyret og en helvedes masse sammenkogte retter, øl og vin. Det allervigtigste er, at musikeren kan slappe af, erfarer hun. SPILLEDE SIG IND I HJERTET Karin Jürgensen har mødt adskillige musikere gennem jobbet som producer. Den engelske organist Nigel Allcoat gjorde et specielt stort indtryk på hende, da hun mødte ham i 1991 i forbindelse med en Buxtehude-produktion i den franske by Vichy: En formiddag var vi nede i kirken, hvor han improviserede på en Aubertin-traversfløjte. Så græd jeg. Og så har vi været venner siden, afslører hun. Siden da har hun også fungeret som dansk manager for den kendte koncertorganist. Det Balle Valgmenighedskirkes pneumatiske A.C. Zachariasen-orgel fra 1906 er bygget til en organist med lange, tynde fingre. Mine er brede, konstaterer Karin Jürgensen. Og orglet er af flere grunde noget af en udfordring: De fem stemmer har en god nok klang, men det er ret uegalt. Orglet har en meget dyb tangentvandring, samtidig med at tangenterne tager ved, blot du kigger på dem. Desuden er orglet uden pedal, så mange af de satser, der lå i fingre og fødder, har Karin Jürgensen måttet omarrangere. særlige ved Allcoat er ifølge Karin Jürgensen kombinationen af et musisk udtryk og en kompositorisk evne. Det kan være konkrete opgaver, en salme, en melodi, en tekst. Hvad som helst. 12 PO-bladet

13 PORTRÆT Engang over et glas rødvin sagde han: Giv mig et forklæde, så skal jeg improvisere over det, griner hun. FÆNOMENOLOGISK TERAPEUT I 1997 solgte Karin Jürgensen sin del af pladeselskabet til Leif Ramløv Svendsen, som nu havde status af eksmand. Hun fortsatte med at producere cd er for PAULA og andre forlag, men valgte sideløbende et nyt spor: En uddannelse som psykoterapeut med fænomenologisk tilgang. Det betyder kort fortalt, at man tager udgangspunkt i situationen, som den er her og nu, og søger at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Jeg har en brændende interesse for, hvordan vi mennesker tænker og føler, og især hvordan vi behandler hinanden, fortæller hun. Hendes praksis har ligget lidt stille de sidste par år, men hun overvejer at tage den op igen, når hun får bedre tid til efteråret. STILLING I STILLING Da Karin Jürgensen beredvilligt satte sig for at stykke sit CV sammen til PO-bladet, tog det næsten pusten fra hende. Men energiniveauet er stadig højt, og intet tyder på, at det sidste årstal er sat. Løbebanen som kirkemusiker begyndte hun i 1973 som kirkesanger ved Stilling Kirke nær Skanderborg. Tre år senere tog hun POeksamen og blev i stedet organist samme sted. Siden har en hel håndfuld menigheder gennem årene nydt godt af hendes spil. Organist-erfaringen og hendes alsidige baggrund kom hende til gode, da FPO s formand, Egon Mortensen, efter bruddet med DOKS i 2001 spurgte hende om at blive PO-bladets første redaktør. Den tanke lå hende ikke fjernt. Jeg er datter af en journalist og opflasket med spændingen ved jagten på temaer. Jeg havde set, hvordan man kunne være opsøgende og gå lige på folk. Det var også spændende, hele puslespillet med at få fyldt de mange sider på en god måde hver eneste måned, husker hun. Redaktørstillingen blev dog ikke så meget mere end en parentes hvorimod hun som organist fortsat lader sig udfordre. Som 69-årig lod hun sig sidste år fastansætte i endnu en ny stilling. Forgængeren i Balle Valgmenighed blev ved, til hun var 80. Dén skal Karin Jürgensen nok udspille (se billedtekst side 12). > Et Repertoire-neddyk De første fem søndage i trinitatistiden 2012 spillede Karin Jürgensen dette: Trinitatis Præ: J. S. Bach: Pastorale i F, 2. sats Post: Georg Böhm: Jesus, dine dybe vunder 1. s.e. trinitatis Præ: Tore Bjørn Larsen: Al æren skal dig tilhøre Post: J. S. Bach: Pastorale i C (kirkesangeren holdt orgelpunktet!). 2. s. e. trinitatis Præ: Max Reger: Hvad kan os komme til for nød Post: Leif Thybo: Et trofast hjerte 3. s. e. trinitatis (aftengudstjeneste) Præ: Jesper Madsen: Der står et slot i vesterled, arr. for ét manual Post: NN (gulnet fotokopi af ukendt oprindelse): Jeg er træt og går til ro 4. s. e. trinitatis Præ: J. E. Kindermann: Præambulum i G Post: F. W. Zachow: Fuga i C PO-bladet 13

14 PORTRÆT Karin Jürgensen har fundet sig godt til rette i Balle Valgmenighed. Der er en sangglad menighed. Og selvom orglet står på pulpituret, er der god kontakt med menigheden og med præsten, som jeg driller med, at det er mig, der er højst placeret!, fortæller hun. AT INDSPILLE ET ORGEL Som både pladeproducer og organist har det for Karin Jürgensen været nærliggende at forfine den kunst, det er, at optage orgelmusik. Af Filip Graugaard Esmarch Mange i den klassiske musikbranche kender Karin Jürgensen som en overordentlig dygtig producer og tekniker. Eksempelvis måtte organist Lars Rosenlund Nørremark finde de fine gloser frem, da han skulle anmelde en af Jürgensens orgelindspilninger (den næstsidste på listen her overfor): Karin Jürgensen har begået en lyd i verdensklasse, der snildt matcher de fremmeste producenter med speciale i orgel-cd er. [Hun] har balanceret trangen til rum og kravet om detalje til perfektion i en sådan grad, at det bliver en kunstnerisk oplevelse blot at lytte til lyden. Det bliver simpelthen en lyd, man kan gå på opdagelse i, skrev han i anmeldelsen på Orgelforum.dk, juli Lydtroldkvinden selv udtrykker sig beskedent om, hvad det er, hun kan: Mange mennesker tror, at det at optage orgelmusik er det sværeste i verden. Det synes jeg ikke. Orkesteroptagelser er heller ikke så svære som en fløjtetrio. Dertil kommer så, at alle optagelser i dag er blevet lettere, dels fordi flerspors-optagegrej i dag er mindre beko- 14 PO-bladet

15 PORTRÆT steligt, dels gør den digitale redigering, at det ikke på samme måde er med livet hænderne som i gamle dage, fortæller Karin Jürgensen. AUBERTIN ER FAVORIT Men netop indspilning af orgelmusik er blevet en særlig passion for hende. Da jeg blev alene med forlaget PAULA, engagerede jeg Ulrik Spang-Hanssen til at indspille samtlige Buxtehudes orgelværker. Så tog min lidenskab for orgelmusikken for alvor fat, afslører Karin Jürgensen. Allerede i hendes unge år var orgelmusik og orgelbygning dog en varm interesse: Jeg stammer fra Åbenrå og har derfor kendt både Marcussen & Søn og omegnens orgelbyggere. Og i min studietid i Lübeck rendte jeg uafladeligt til orgelkoncerter. Hun fortæller, at hun har sværmet for Carsten Lunds orgler, og at hun med største interesse har fulgt udviklingen hos den franske orgelbygger Aubertin, som leverede orglet til Mariager Kirke for få år siden. Min smag for Aubertins klange blev senere underbygget gennem mine optagelser med Nigel Allcoat. Han har indspillet de fleste af sine cd er på Aubertin-orgler, forklarer Karin Jürgensen. 10 højdepunkter Her er ti af de pladeproduktioner, Karin Jürgensen oftest tænker tilbage på (hvoraf flere fordeler sig over flere cd er): Carl Nielsen: Scenemusik. Sønderjyllands Symfoniorkester og Ole Hedegaard (PAULA, 1994) Anne Øland: Beethovens samlede klaversonater (Classico, ) Buxtehude: Samlede orgelværker; Ulrik Spang-Hanssen, indspillet i Frankrig, Holland og Danmark (PAULA, ) Barokmusik og improvisation med Nigel Allcoat, et dusin cd'er (bl.a. Cantoris) Peter Møller: Egne værker; indspillet i Løgumkloster og Visby, Gotland (PAULA, 1997) Kim Sjøgren og Lars Hannibal: "Journey: Contemporary Danish Works" (EMI 1988/OURRecordings 2007) Sct. Jørgens Kirkes Pigekor, Åbenrå; med dir. Lone Essendrop (PAULA, 1994) Peter Tchaikovsky: Trio i A Minor, Opus 50; Georg Vásárhelyi, Piano, Gunnar Tagmose, violin, og Bertel Søeborg Ohlsen, cello (PAULA, 1983, udgået) Tournemire: fra L'Orgue Mystique med Adrian Gunning, England; indspillet på Cavaillé-Coll-orglet i Notre Dame d'auteuil, Paris. (HERALD, 2009) Rachmaninov: Vesper; Vor Frelsers Kirkes Kor, Esbjerg (PAULA, 2012) PO-bladet 15

16 BAGGRUND ER I MED PÅ SPIL DANSK DAGEN 2012? Den 25. oktober vil Danmark genlyde af arrangementer med dansk musik og Koda åbner i år for, at det også kan ske på andre dage i uge Samtidig lanceres en særlig støtte til opførelse af ny musik i kirkerne. Af Ricco Victor, leder af Spil Dansk Dagen På Spil Dansk Dagen fejrer vi den sidste torsdag i oktober musiklivets årlige festdag. Det foregår over hele Danmark og i en række af de danske udlandskirker. Musikken kan være på alverdens sprog og i alle genrer, og den er for og med børn, unge og voksne, amatører og professionelle. Der er masser af fællessang og koncerter på Spil Dansk Dagen. I 2011 var dagen en kæmpe succes over hele landet, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de organister, som trofast prioriterer at deltage hvert år! Vi håber, at I vil være med igen eller måske deltage for første gang torsdag den 25. oktober Som noget nyt giver vi nu plads til, at der også kan være Spil Dansk-optakts-arrangementer i hele uge 42 og uge 43, samt weekenden med i uge 43. Mange arrangører og publikummer har ønsket, at der er endnu flere arrangementer, og at de er spredt ud over flere dage. Vi opfordrer dog til, at størstedelen af arrangementerne, og i hvert fald de største koncerter og projekter, stadig finder sted den sidste torsdag i oktober. Det er denne dag at pressens, mediernes og publikums interesse er størst. FLOT KIRKEDELTAGELSE Der var tilmeldt i alt arrangementer på Spil Dansk Dagen 2011, hvilket gør denne musiklivets årlige festdag til den største musikbegivenhed i Danmark, målt på antal arrangementer og på udbredelsen. Antallet af arrangementer i kirkerne på Spil Dansk Dagen er steget fra 79 arrangementer i 2009 til imponerende 157 arrangementer i Kirkernes deltagelse er i sin spredning og mangfoldighed en stor del af årsagen til, at Spil Dansk Dagen har vokset sig større i de seneste år. Koda har siden 2001 været initiativtager til Spil Dansk Dagen, som arrangeres i et tæt samarbejde med 37 af de største danske musikbranche- og kulturorganisationer, herunder de to organistforeninger, DOKS og Organistforeningen. HVORDAN VÆRE MED? Jeres kirke kan deltage på mange måder på Spil Dansk Dagen. I kan lave alle mulige musikarrangementer. Det kan være med koncerter, foredrag eller debatter om musik, workshops, fællessang, babysalmesang, musikgudstjenester, fremvisning af orglet, udstillinger og me- 16 PO-bladet

17 BAGGRUND get mere. Kun fantasien sætter grænser! På Spildansk.dk kan I finde inspiration i et idékatalog. Hvis jeres kirke deltager, så husk at tilmelde jer i kalenderen på Spildansk.dk. Når et arrangement er indtastet, har alle nemlig mulighed for at følge med i, hvad der sker i netop deres lokalområde på Spil Dansk Dagen, og samtidig vil en lang række medier videreformidle oplysninger om, hvad der sker hvor. Ricco Victor er trommeslager og desuden leder af Spil Dansk Dagen hos Koda. EN NY STØTTEORDNING Som noget helt særligt har Koda i 2012 lavet en støttepulje, der eksklusivt kan søges af kirkerne i praksis af organister, præster og menighedsråd. Puljen har til formål, at der komponeres og uropføres mere ny dansk musik i kirkerne på Spil Dansk Dagen, samt at der tiltrækkes nye publikummer til musikken og kirken. Derfor lægges der særlig vægt på, hvordan kirken vil løfte koncerten ud til publikum. Der kan søges til komponisthonorarer, som gives til, at komponisten eller sangskriveren skaber ny dansk musik, der skal uropføres i den pågældende kirke ved et offentligt koncertarrangement på Spil Dansk Dagen Eller der kan søges til honorarer til musikere, der spiller de pågældende nye værker til disse arrangementer. Der kan søges om beløb på op til kr. Den samlede pulje er på kr. Der skal ikke sendes lydfiler eller noder ind som en del af ansøgningen, så der vil ikke foregå en kvalitativ, kunstnerisk udvælgelse på baggrund af indsendte værker. Læs mere om denne støttepulje, kriterier og ansøgningsfrist, og ansøg online på Spildansk.dk (i menupunktet om ). BLIV SPIL DANSK KOMMUNE Vi opfordrer organisterne til at tage del i dette unikke partnerskabsprojekt, som er med til at give sammenhængskraft i kommunens musikliv. Kort fortalt handler det om, at Koda og en række af musikbranchens organisationer tilbyder en Spil Dansk-kommunepakke, med støttekroner, komponistbesøg, workshops, koncerter, priser, konference, hjælp til pressearbejde og markedsføring med mere. En kommunepakke har en værdi af kr., og vi kan give den til op til 30 Spil Danskkommuner i Kravene til Spil Danskkommunerne er helt overordnet, at de skal sørge for lokal medfinansiering, og at der skal etableres en kommunal Spil Dansk-styregruppe (læs mere på Spildansk.dk). I 2011 havde vi 22 Spil Dansk-kommuner. I flere af disse kommuners styregrupper sidder organisterne også med som en vigtig del af kommunens musikliv. SPRED BUDSKABET Det vil være en stor hjælp, hvis I også vil sørge for at kommunikere budskabet om Spil Dansk Dagen ud til de rette personer i jeres lokale PO-bladet 17

18 BAGGRUND musikliv. Det være sig eksempelvis til jeres organistkolleger, til musiklærere, kor og ensembler, musikere, musikforeninger, skoler af enhver art, kulturelt samråd, kulturdynamoer og musikalske ildsjæle. På Spildansk.dk kan I bestille gratis plakater, downloade logo og frikøbte fotos. Det kan I bruge i markedsføringen af Spil Dansk Dagen i jeres egne medier, hjemmeside, nyhedsmails m.m. Ricco Victor spiller trommer i Mads Granums jazzgruppe, som især beskæftiger sig med nyfortolkning af salmer. LYDHØRHED GIVER STORE OPLEVELSER Lederen af Spil Dansk Dagen, Ricco Victor, har gennem årene selv spillet i omegnen af 150 kirkekoncerter, primært med PO-organist og jazzpianist Mads Granums kvartet/kvintet. Det giver ham et førstehåndskendskab til kirkernes enorme betydning for dansk musik og musikliv. Og mødet med publikum er for ham noget specielt. Jeg har oplevet lydhørheden og hvordan publikum og menighed kan begejstres ved at høre gammelkendte men også nyere salmer, som i vores tilfælde fortolkes ind i et jazzet tonesprog med plads til improvisation, fortæller han. Han glæder sig især, når nogen blandt publikum, som på forhånd er uvant med jazz eller improvisatorisk musik, efter koncerten kommer og deler deres begejstring med musikerne. Den slags lydhørhed og nysgerrighed blandt publikum håber jeg kan blive en endnu større del af Spil Dansk Dagen fremover. Hvis arrangører og musikere gør sig ekstra umage på Spil Dansk Dagen, og hvis der eksperimenteres lidt med koncertformatet og musikken, så venter der mange store oplevelser for koncertgængeren, lyder opfordringen fra Ricco Victor. Hans vision er, at Spil Dansk Dagen skal være en dag, hvor alle tør være åbne over for nye musikalske erfaringer. Filip 18 PO-bladet

19 ibureauet dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012

20 INSPIRATION G (no 3rd)* 20 PO-bladet

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN NY KULTURMINISTER Uffe Elbæk beskrives som idérig og entreprenant. Som kulturminister står han allerede nu over for svære opgaver i en krisetid. AVENY-T IGEN Navnet på teatret er det samme som tidligere,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Glædelig jul & godt nytår MEDLEMSBLADET LAP WWW.LAP.DK 2 LEDER december 2011 Af Paul Bjergager Nielsen En stærkere

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

RYD OP I DIT HOVEDE SOCIALRÅDGIVEREN. Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13

RYD OP I DIT HOVEDE SOCIALRÅDGIVEREN. Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13 01/13 SOCIALRÅDGIVEREN Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13 RYD OP I DIT HOVEDE Behov for supervision vokser i takt med øget fokus på økonomi

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Idealisten der udfordrede

Idealisten der udfordrede Hjælp til lønforhandlingen Nu kan du også få hjælp til at forhandle individuel løn. Skuespillerforbundet samarbejder med en ekstern forhandler, som for 750 kroner i timen sikrer dig den bedst mulige aftale.

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

DANSK KAPELMESTERFORENINGS 70 ÅRS

DANSK KAPELMESTERFORENINGS 70 ÅRS Kapelmesteren M E D L E M S B L A D F O R D A N S K K A P E L M E S T E R F O R E N I N G November 2007 Blad 37 Læs i dette nummer: Verdens Korsymposium, side 2 Kulturministeriets musikhandlingsplan, side

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Anbragt og uddannet. Socialpædagogen. Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag

Anbragt og uddannet. Socialpædagogen. Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag 15. februar 70. årgang Socialpædagogen Anbragt og uddannet Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag 18 04 09 13 2 Socialpædagogen

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere