LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012"

Transkript

1 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår

2 LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen Dækningsområde Forbrug i udlandet (Roaming) Nummeroplysningsdata Tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser) A. Valgfri tillægsydelser B. Udlandsvogter C. Nummervisning (overførsel af medlemmets nummer) D. Sms og mms E. WAP og M-portal F. Indholdstakserede tjenester Mobildatatjenester A. Generelt om LIC s mobildatatjenester B. Medlemmets ansvar ved brug af mobildatatjenester C. Medlemmets misligholdelse ved brug af mobildatatjenester D. Driftssikkerhed og ændringer af mobildatatjenester Bortkomst og uberettiget brug af SIMkortet A. SIM-kortet B. Lov om betalingstjenester 62, stk Betaling Opsigelse Ikrafttrædelse Tillægsvilkår for LIC Mobilic Bredbånd Abonnementsaftalen Dækningsområde Forbrug A Forbrug på abonnementstyper med fast månedlig ydelse B Forbrug på abonnementstyper uden fast månedlig ydelse (LIC Mobilic Bredbånd Dag) Særlige forhold Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 2

3 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester Oktober Abonnementsaftalen For aftaler om abonnement på LIC mobiltjenester gælder følgende tjenestespecifikke abonnementsvilkår i supplement til Generelle Vilkår for levering og drift af LIC s tjenester (herefter LIC Mobilics Generelle Vilkår). Aftalen mellem medlemmet og LIC indgås og kommunikeres på dansk, ligesom øvrig kommunikation mellem medlemmet og LIC vil ske på dansk. Vilkårene kan til enhver tid ses på eller fremsendes medlemmet efter anmodning til LIC Mobilic. Ved modstrid mellem vilkårene går de tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester forud. Medmindre andet fremgår, gælder alle vilkår i disse abonnementsvilkår for aftaler om abonnement på følgende tjenester: LIC s GSM-tjeneste (herefter GSM-tjenesten) LIC s UMTS-tjeneste (herefter 3G-tjenesten) LIC s mobildatatjenester (GPRS, HSDPA m.fl.), jf. pkt. 6 (herefter mobildatatjenester). De nævnte tjenester benævnes herefter tilsammen som tjenesten eller mobiltjenesten. Et abonnement på mobiltjenesten omfatter følgende: Én eller flere forbindelser til mobiltjenesten. Mulighed for at bruge mobiltjenesten med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, der hører til den abonnementsform, som medlemmet har valgt. Medlemmet kan bl.a. foretage opkald til og modtage opkald fra andre medlemmer hos LIC eller kunder hos andre udbydere af telenet eller teletjenester, hvis LIC har indgået aftale om samtrafik med udbyderne af disse net eller tjenester. Adgang til at abonnere på tillægstjenester, funktioner og faciliteter, jf. pkt. 9 i LIC Mobilics Generelle Vilkår. 2. Dækningsområde Oplysning om den til enhver tid værende sandsynlige radiodækning i Danmark fremgår af TDC s dækningskort, som findes på mobilic.dk. Mobiltjenesten kan kun benyttes inden for områder med radiodækning. 3. Forbrug i udlandet (Roaming) Mobiltjenesten kan benyttes visse steder i udlandet via udenlandske mobiludbyderes net (roaming), hvis TDC har indgået aftale om roaming med udbyderne af disse udenlandske net. Oplysning om, hvilke udenlandske mobilnet medlemmet kan benytte, kan fås på tdc.dk. Betaling for brug af udenlandske mobiludbyderes net (roamingafgifter) opkræves via medlemmets regning, jf. pkt. 12 i LIC Mobilics Generelle Vilkår. Der opkræves roamingafgifter både for kald, som medlemmet modtager, og kald - herunder datakald som medlemmet selv foretager. Medlemmets forbrug af samtaler i EU og Norden beregnes og takseres pr. påbegyndt sekund (sekundtaksering) dog således, at der for kald som medlemmet selv foretager takseres for minimum 30 sekunder pr. påbegyndt kald. Medlemmets forbrug af øvrige samtaler i udlandet beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering). LIC er uden ansvar for dækning, kvalitet, sikkerhed og udbud af tjenester mv. i udenlandske mobilnet. LIC er herunder heller ikke ansvarlig for udenlandske udbyderes brug af kundedata, jf. pkt. 8 i LIC Mobilics Generelle Vilkår. 4. Nummeroplysningsdata Medlemmet har for hver forbindelse til mobiltjenesten ret til uden beregning at få en kortfattet optagelse i TDC s offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabase (TDC s kundedatabase). En kortfattet optagelse omfatter typisk navn, stilling, adresse og telefonnummer (nummeroplysningsdata). Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 3

4 Medlemmet er ansvarlig for, at optagelsen ikke krænker tredjemands rettigheder. Medlemmet kan ved henvendelse til LIC anmode om at få ændret sine nummer-oplysningsdata. LIC registrerer sådanne ændringer i TDC s nummeroplysningsdatabase umiddelbart efter medlemmets henvendelse. Ændringer får også virkning for data, som TDC leverer til tredjemands databaser mv., hvis tredjemand har indgået aftale med TDC om opdatering. Medlemmet kan kræve hemmeligholdelse af alle eller dele af medlemmets nummeroplysningsdata, som herefter ikke kan benyttes ved udbud af nummeroplysningstjenester og lignende. Medlemmet kan herunder vælge at være optaget i nummeroplysningsdatabasen med angivelse af, at telefonnummeret er hemmeligt (hemmeligt nummer) eller vælge, at ingen af medlemmets nummeroplysningsdata oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester eller lignende (udeladt nummer/hemmelige kundedata). TDC er forpligtet til at videregive de nummeroplysningsdata, som er registreret i nummeroplysningsdatabasen, til alle, der fremsætter ønske herom, herunder adressebureauer samt udbydere af nummeroplysningstjenester og telefonbøger. Nummeroplysningsdataene videregives bl.a. til brug for TDC s nummeroplysningstjeneste 118. Nummeroplysningsdata, som medlemmet har krævet hemmeligholdt, videregives ikke af TDC til tredjemand. Videregivelse af nummeroplysningsdata kan dog altid finde sted til alarmtjenesten 112, til politiet og til andre udbydere af telenet og teletjenester i signalerings-øjemed. Medlemmet har i henhold til lov om Det Centrale Personregister (CPR) ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få indsat en markering i CPR om, at medlemmet frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. En sådan markering giver medlemmet beskyttelse mod markedsføring fra tredjemand, som har indhentet nummeroplysningsdata fra TDC s nummeroplysningsdatabase. Det er den pågældende tredjemands ansvar at kontrollere, om medlemmet har fået indsat markering i CPR. 5. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser) LIC tilbyder bl.a. de tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser), som fremgår af pkt. 5.A 5.F. 5.A. Valgfri tillægsydelser A. Prisoplysning B. Takstopdelt regning regning opdelt i takseringskategorier C. Specificeret regning - regning specificeret på alle forbrugstakserede ydelser. D. Saldooplysning (Regningsstatus). E. Saldokontrol (Saldomaks) - aftalt maksimumsbeløb på forbruget. F. Spærring for udgående kald. G. Spærring for indholdstakserede tjenester, jf. pkt. 5.F. H. Spærring/åbning for informations- og indholdstjenester (overtakserede informations- og indholdstjenester via numre, der begynder med ). Oplysninger til brug for saldooplysning og saldokontrol, jf. de i pkt. 5. A.D-E nævnte tillægsydelser, opdateres som minimum med et interval på 24 timer. I visse tilfælde, f.eks. ved roamede opkald, jf. pkt. 3, eller opkald til særtjenester, kan oplysningerne dog fremkomme med yderligere forsinkelse. Medlemmet kan på LIC Mobilics hjemmeside eller ved henvendelse til LIC få oplysning om eventuel betaling for de valgfri tillægsydelser. 5.B. Udlandsvogter Medlemmet kan abonnere på spærring af sin telefonforbindelse for opkald til en række nærmere udvalgte lande og destinationer med høje forbrugstakster (herefter Udlandsvogter). TDC kan tilføje eller fjerne et land eller en destination fra Udlandsvogter efter en nærmere vurdering af den aktuelle brug af landets eller destinationens nummerserier. Oplysning om, hvilke lande og destinationer, der er omfattet af Udlandsvogter, kan fås ved henvendelse til LIC. Ændringer i listen over lande og destinationer, der er omfattet af Udlandsvogter, varsles ikke. LIC er ikke ansvarlig for eventuel manglende eller forsinket opdatering af Udlandsvogter. Udlandsvogter fungerer alene i Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 4

5 forbindelse med opkald foretaget fra TDC s netværk i Danmark. Udlandsvogter forhindrer ikke opkald via frit operatørforvalg. Medlemmet kan ophæve spærringen ved skriftlig eller personlig henvendelse til LIC. 5.C. Nummervisning (overførsel af medlemmets nummer) Medlemmet kan permanent eller pr. kald vælge at blokere for nummervisning, så medlemmets telefonnummer ikke overføres med henblik på visning hos modtageren af kaldet. Medlemmer, der har valgt permanent blokering for nummervisning, kan pr. kald vælge at overføre nummeret. Medlemmet kan endvidere vælge fast permanent blokering for nummervisning, så medlemmets nummer aldrig kan overføres heller ikke pr. kald. Hvis medlemmet har hemmeligt nummer eller udeladt nummer, jf. pkt. 4, etablerer LIC fast permanent blokering for nummervisning, medmindre andet aftales med medlemmet. Opkald til alarmtjenesten 112 kan aldrig blokeres for nummervisning. LIC etablerer i øvrigt efter medlemmets ønske uden beregning permanent blokering for nummervisning. For medlemmer med hemmeligt nummer eller udeladt nummer åbner LIC efter medlemmets ønske uden beregning for nummervisning. Ved efterfølgende genåbning/blokering er LIC berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Medmindre andet aftales med medlemmet, er nummervisning af indkommende opkald til medlemmet inkluderet i abonnementet på mobiltjenesten, hvis dette er teknisk muligt, og hvis den kaldende kunde ikke har blokeret for nummervisning. Brug af nummervisning forudsætter, at terminaludstyret er beregnet til dette. 5.D. Sms og mms Medlemmet kan mod betaling afsende og modtage sms (tekstbeskeder) og mms (multimediebeskeder), herunder sms og mms, hvor der sker særskilt opkrævning for indholdet (indholdstakserede tjenester), jf. pkt. 5.F. Ved afsendelse af sms og mms overføres telefonnummeret til den kaldte kunde, hvis dette er teknisk muligt. Brug af sms og mms forudsætter, at terminaludstyret er beregnet til dette. Hvis medlemmet har hemmeligt nummer eller udeladt nummer, jf. pkt. 4, etablerer LIC permanent spærring for afsendelse af sms og mms, medmindre andet aftales med medlemmet. LIC etablerer i øvrigt efter medlemmets ønske gratis permanent spærring for afsendelse af sms og/eller mms. For medlemmer med hemmeligt nummer eller udeladt nummer åbner LIC efter medlemmets ønske gratis for afsendelse af sms og/eller mms. Ved efterfølgende genåbning/spærring er LIC berettiget til at opkræve et gebyr herfor. LIC kontrollerer ikke og har ikke ansvaret for indholdet af sms og mms, som modtages eller sendes af medlemmet. 5.E. GPRS/WAP Medlemmet kan benytte mobile internettjenester via Wireless Application Protocol (WAP), herunder mobile internettjenester, hvor der sker særskilt opkrævning for indholdet (indholdstakserede tjenester), jf. pkt. 5.F. Brugen af WAP forudsætter, at medlemmets terminaludstyr er beregnet til dette. LIC kontrollerer ikke og har ikke ansvar for de informationer, der modtages eller sendes af medlemmet ved anvendelse af WAP-tjenester.. Forbrugsafregning for brug af WAP sker efter størrelsen af den datamængde målt i MB, som medlemmet sender eller modtager (dataforbrug). Medlemmets dataforbrug beregnes og takseres som udgangspunkt pr. påbegyndt 1 KB pr. dataopkobling. Derudover opkræves betaling for brug af indholdstakserede tjenester, der tilbydes via WAP, jf. pkt. 5.F. Der opkræves særlige forbrugsafgifter for benyttelse af WAP fra udlandet, jf. pkt. 3 om roaming, og LIC anbefaler derfor, at medlemmet er ekstra opmærksom ved brug af WAP i udlandet. Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 5

6 5.F. Indholdstakserede tjenester Medlemmet har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester - i form af tjenesteydelser og varer - via sms, mms eller GPRS/WAP. Medlemmet kan eksempelvis købe en indholdstakseret tjeneste ved angivelse af en bestemt bestillingskode i en sms til et bestemt firecifret nummer (applikationskode) eller via internettet. Indholdstakserede tjenester kan f.eks. være busbilletter, biografbilletter, magasiner, automatkøb, internetkøb, ringetoner, musik, spil, chat, nyheder, vejrudsigter, mobil TV, abonnementsbaserede tjenester eller adgange til indhold på elektroniske medier. Tjenesterne koster et beløb udover det, som medlemmet normalt betaler i forbrugstakst for at sende sms/mms og benytte GPRS/WAP. Priserne på tjenesterne oplyses i forbindelse med markedsføringen af disse. Beløbsgrænserne for de forskellige kategorier af indholdstakserede tjenester (f.eks. abonnementstjenester, konkurrencer osv.) fås ved henvendelse til LIC. Det er medlemmets ansvar at sikre, at dennes mobiltelefon understøtter den bestilte tjeneste. Indholdstakserede tjenester udbydes både af TDC og af andre indholdsudbydere. I begge tilfælde opkræves betalingen for tjenesterne af LIC på medlemmets mobilregning, jf. pkt. 12 i LIC Mobilics Generelle Vilkår. Medlemmet hæfter for betalingen ved køb af de indholdstakserede tjenester, jf. pkt. 2 i LIC Mobilics Generelle Vilkår. Det gælder også, hvis medlemmet overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn. For indholdstakserede tjenester hæfter medlemmet ved andres uberettigede anvendelse af SIM-kortet som betalingsinstrument, såfremt der indtastes en til SIM-kortet hørende personlig og hemmelig kode umiddelbart forud for hvert køb i det omfang det følger af lov om betalingstjenester, jf. pkt. 7.B. Medlemmet hæfter ikke for andres uberettigede anvendelse af SIM-kortet som betalingsinstrument, hvis købet kan gennemføres uden anvendelse af en til SIM-kortet hørende personlig og hemmelig kode. Medlemmet vil dog altid hæfte, hvis medlemmet har handlet svigagtigt eller forsætligt i forbindelse med misbruget. Se pkt. 7.B. for hæftelses- og ansvarsreglerne i Lov om betalingstjenester. Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden samt Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med Lov om betalingstjenester. Medlemmet modtager kvittering pr. sms for alle enkeltstående køb med en værdi over 75 kr., for alle abonnementsbaserede tjenester uanset beløb, samt for alle tjenester og varer der ikke leveres direkte på mobiltelefonen. Prisen for medlemmets køb af indholdstakserede tjenester fremgår desuden af medlemmets specificerede regning, ligesom oplysninger om pris og forbrug kan fås ved henvendelse til LIC Mobilic. LIC tilbyder medlemmet en række muligheder for at sikre medlemmet kontrol med udgifterne til køb af indholdstakserede tjenester, jf. pkt. 5.A, herunder mulighed for spærring af indholdstakserede tjenester og mulighed for saldokontrol. Som yderlige sikkerhed er indført beløbsgrænser for køb af mobile indholds- og betalingstjenester. Følgende beløbsgrænser er gældende: Max. køb for 750,00 kr. inden for det seneste døgn. Max. køb for 1500,00 kr. inden for de seneste 7 døgn. Max. køb for 2500,00 kr. inden for de seneste 30 dage. Overstiges beløbsgrænsen, vil muligheden for yderligere køb blive spærret. Der vil automatisk blive åbnet for køb igen ved udgangen af de nævnte perioder. Ønsker medlemmet at overstige beløbsgrænsen i forbindelse med et køb eller ophæve beløbsgrænserne permanent, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til LIC Mobilic. Samtidig indføres et sms-varsel, hvor medlemmet vil modtage en sms når forbruget af indholds-og betalingstjenester overstiger 250,00 kr. i løbet af 30 dage. Dette vil ikke medføre en spærring for yderligere køb, men er blot en information om forbruget. Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 6

7 Ved spørgsmål til eller problemer med de indholdstakserede tjenester, kan medlemmet henvende sig til LIC. LIC kan henvise medlemmets spørgsmål og klager vedrørende tjenesternes indhold til indholdsudbyderne. Spørgsmål eller klager vedrørende takseringen af tjenesterne kan indgives til LIC, jf. pkt. 20 i LIC s Generelle Vilkår. 6. Mobildatatjenester 6.A. Generelt om LIC s mobildatatjenester Medlemmet kan benytte LIC s mobildatatjenester (GPRS, HSDPA m.fl.), som giver medlemmet mobil internetadgang mv. Brugen af LIC s mobildatatjenester forudsætter, at medlemmets terminaludstyr er beregnet til dette, og at medlemmets udstyr er opsat korrekt. Forbrugsafregning for brug af mobildatatjenester sker efter størrelsen af den datamængde målt i MB, som medlemmet sender eller modtager (datatrafik). Medlemmets dataforbrug beregnes og takseres som udgangspunkt pr. påbegyndt 1 KB pr. dataopkobling. LIC anbefaler, at medlemmet er opmærksom på, at der sendes og modtages data og at der derfor sker forbrugsafregning - i enhver situation, hvor mobildatatjenesten benyttes, herunder ved brug af internettet, mail og WAP, jf. pkt. 5.E. Der opkræves særlige forbrugsafgifter for benyttelse af mobildatatjenester fra udlandet, jf. pkt. 3 om roaming, og LIC anbefaler derfor, at medlemmet er ekstra opmærksom ved brug af mobildatatjenester i udlandet. 6.B. Medlemmets ansvar ved brug af mobildatatjenester LIC påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til medlemmets rådighed ved adgang til internettet. Dette omfatter bl.a. informationer fra hjemmesider, mails, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper. Medlemmet kan ved download af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. LIC har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Medlemmet har selv ansvaret for alle informationer, som medlemmet stiller til rådighed for andre via internettjenesten. Medlemmets brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er medlemmets ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med medlemmets handel på internettet eller ved medlemmets erhvervelse af netydelser fra tredjemand har LIC intet ansvar for medlemmets og tredjemands indbyrdes mellemværende. 6.C. Medlemmets misligholdelse ved brug af mobildatatjenester I tilfælde af medlemmets væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er LIC berettiget til at afbryde medlemmets forbindelser til mobildatatjenester eller begrænse medlemmets mulighed for brug af mobildatatjenester. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: A. Medlemmet portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). B. Medlemmet medvirker til spredning af virus. Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 7

8 C. Medlemmet spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende). D. Medlemmet krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende. E. Medlemmet sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headerinformation. F. Medlemmet overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. Afbrydelse af medlemmets adgang til mobildatatjenester medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Når medlemmets forbindelse til mobildatatjenester i henhold til ovenstående er afbrudt, kan LIC opsige aftalen om mobildatatjenester uden varsel. Misligholdelsesbestemmelserne i pkt. 14 i LIC Mobilics Generelle Vilkår finder desuden anvendelse. 6.D. Driftssikkerhed og ændringer af mobildatatjenester LIC er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af LIC s mobildatatjenester for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. LIC tilstræber at informere medlemmet om ændringer med passende varsel, hvis LIC skønner, at ændringen har væsentlig betydning for medlemmets brug af tjenesten. Internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden via mobildatatjenester. En forbindelse til LIC s mobildatatjenester leveres med en nærmere angivet maksimal hastighed. Hastigheden kan variere afhængig af, hvor mange kunder, der benytter mobilnettet/samme mast samtidig (delt kapacitet), og afhængig af hvilket område medlemmet befinder sig i. På tdc.dk findes oplysning om forventede hastigheder fordelt på geografiske områder. For alle forbindelser til LIC s mobildatatjenester gælder, at hastighederne er angivet inklusive protokol overhead, som kan udgøre op til 15 % af hastigheden. LIC forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse eller indskrænke mulighederne for anvendelse af mobildatatjenester på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. LIC forbeholder sig endvidere ret til: A. at teste for eventuelt åbne porte (herunder proxies) samt åbne servere (relays) på medlemmets udstyr, der kan give anledning til misbrug. B. at afvise ind- og udgående s, som vurderes at være f.eks. virus, spam eller phishing. C. at blokere for tredjemands forbindelser til LIC s internettjeneste, hvor forbindelsen vurderes misbrugt, f.eks. til at sprede virus, spam eller phishing. D. at begrænse mængden af s pr. tidsenhed. 7. Bortkomst og uberettiget brug af SIMkortet 7.A. SIM-kortet Medlemmet modtager ved indgåelse af abonnementsaftalen et SIM-kort, hvortil der er knyttet 2 hemmelige koder, et Personal Identification Number (PIN-kode) og en Personal Unblocking Key (PUK-kode). PIN-kode og PUK-kode benyttes for at forhindre misbrug af SIM-kortet. SIM-kortet, PINkoden og PUK-koden skal opbevares hver for sig på en sikker måde. Medlemmet modtager PIN-koden og PUK-koden i forbindelse med modtagelsen af SIM-kortet. Korrekt indtastning af PIN-koden er en forudsætning for, at SIM-kortet kan benyttes. Medlemmet kan selv ved en procedure, der fremgår af terminaludstyrets brugsanvisning, ændre sin PIN-kode. LIC anbefaler, at PIN-koden altid bruges. Indtastes PIN-koden forkert tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. SIMkortet kan derefter genåbnes ved korrekt indtastning af PUK-koden, der ikke kan ændres. Indtastes PUK-koden forkert 10 gange i træk, blokeres SIM-kortet. Medlemmet skal straks meddele LIC Mobilic (døgntelefonnummer ), hvis SIM-kortet bortkommer. Medlemmet hæfter ikke for forbrug, der herefter registreres i forbindelse med abonnementet. Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 8

9 Medlemmet hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af kortet, med de begrænsninger, som følger af lov om betalingstjenester 62, stk. 1-9, jf. pkt. 7.B. LIC er ansvarlig for tab hos medlemmet i henhold til lov om betalingstjenester 62, stk. 1-9, jf. pkt. 7.B. 7.B. Lov om betalingstjenester 62, stk Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 59. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. 8. Betaling Hvis regningsbeløbet, jf. pkt. 12 i LIC Mobilics Generelle Vilkår, ikke overstiger 25 kr., er LIC berettiget til at overføre beløbet til næste opkrævning. 9. Opsigelse Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 9

10 Hvis medlemmet i et år i træk ikke har brugt mobiltjenesten på en måde, som medfører taksering over for medlemmet, kan LIC opsige abonnementsaftalen med mindst 1 måneds varsel, jf. pkt. 17 i LIC Mobilics Generelle Vilkår. 10. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 1. oktober Tillægsvilkår for LIC Mobilic Bredbånd 1. Abonnementsaftalen For aftaler om abonnement på LIC Mobilic Bredbånd gælder følgende vilkår i tillæg til LIC Mobil Abonnementsvilkår. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for LIC Mobilic Bredbånd forud. Med LIC Mobilic Bredbånd gives adgang til brug af TDC s GPRS-tjeneste, TDC s 3G tjeneste samt TDC s internettjeneste på steder, hvor TDC tilbyder WLAN radiodækning. Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. LIC er uden ansvar for dækning, kvalitet, sikkerhed og udbud af tjenester mv. Endvidere har LIC ikke ansvar for andre udbyderes brug af kundedata. 2. Dækningsområde Oplysning om dækningsområde kan ses på LIC Mobilics hjemmeside. 3. Forbrug 3. A Forbrug på abonnementstyper med fast månedlig ydelse LIC Mobilic Bredbånd 15 Mbit: Du kan downloade op til 20 GB pr. måned i Danmark. LIC Mobilic Bredbånd 6 Mbit: Du kan downloade op til 10 GB pr. måned i Danmark. Ved forbrug udover disse grænser nedsættes hastigheden til 64/64 kbit/s.. Betaling for brug af andre udbyderes net (roamingafgifter) opkræves via medlemmets regning. Brug af andre udbyderes net er ikke omfattet af abonnementsaftaler om fast pris uanset forbrug. Medlemmer med fastprisabonnement vil derfor blive opkrævet for brug af andre udbyderes net. 3.B Forbrug på abonnementstyper uden fast månedlig ydelse (LIC Mobilic Bredbånd Dag) Du kan downloade op til 300 MB pr. dag i Danmark. Forbrug udover denne grænse takseres efter gældende takst, som fremgår af LIC Mobilics prisliste. Betaling for brug af andre udbyderes net (roamingafgifter) opkræves via medlemmets regning. Brug af andre udbyderes net er ikke omfattet af abonnementsaftaler om fast pris uanset forbrug. Medlemmer med fastprisabonnement vil derfor blive opkrævet for brug af andre udbyderes net. 4. Særlige forhold LIC Mobilic Bredbånd Dag indeholder frit forbrug op til 300MB pr. dag frem til kl LIC Mobilic Bredbånd leveres ikke med faste hastigheder, men med en angivelse af den maksimalt opnåelige hastighed der er mulighed for. Den faktiske hastighed afhænger af mobildækningen i området og af den aktuelle belastning af mobilnettet, samt af lokale forhold. Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår 10

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard Debit

Kortbestemmelser. MasterCard Debit Kortbestemmelser MasterCard Debit Gældende fra 1. november 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Debit DEFINITIONER KORTTYPER: KONTOINDEHAVER

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere