Mobiltelefoner og matematik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobiltelefoner og matematik"

Transkript

1 Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger. Det vil derfor være et oplagt emne at arbejde med i skolens matematiktimer, da vi her kan arbejde med en konkret ting, noget der formentlig interesserer eleverne og ikke mindst en ting, der indeholder store mængder matematik. Emnet kan også indgå i et større tværfagligt arbejde, hvor f.eks. grønlandsk og/eller dansk inddrages. Der kan udvikles reklamer, laves kundeanalyser m.m. Oplæggene er uafhængige af hinanden. Alle behøver derfor ikke at arbejde med alt, ligesom oplæggene kan tages i vilkårlig rækkefølge. Der er både praktiske og teoretiske opgaver, ligesom nogle er åbne og andre mere lukkede. Oplæggene kan bruges fra klasse. Alle oplæggene kan bruges i de ældste klasser, men allerede fra 6. klasse kan man arbejde med Undersøgelse, Undersøg telefonen, Design og kunder og til dels også Samtalepriser Disse arbejdsoplæg kan bruges på flere måder. Alle elever arbejder med samme oplæg i mindre grupper. Værkstedspræget over en periode, evt. hele dage. Hver gruppe arbejder med forskellige opgaver. Når gruppen er færdig, går den til en ny opgave. Grupperne arbejder i deres eget tempo. Man kan vælge at lade eleverne fordybe sig meget i opgaverne eller sætte faste tidsgrænser på. Dette gælder især oplægget om design, der let kan tage meget lang tid, hvis eleverne fordyber sig i detaljer. Læreren kan stille krav om bestemte produkter ved de forskellige oplæg. Det kan f.eks. være grafer m.m. lavet på regneark og herefter præsenteret på en plakat. Det kan også være at etuiet skal udføres i et bestemt materiale. Bilag Takster på både mobil- og fastnettelefon i perioden til Ekstra Bed eleverne om at medbringe og analysere deres egne telefonregninger. Lad eleverne finde de nyeste takster og sammenligne med de øvrige. Arbejd f.eks. også med takster til udlandet og hvilke priser, der gælder fra pågældende land til Grønland. Læringsmål I forhold til læreplanen for matematik opfylder arbejdet med dette forløb følgende læringsmål på henholdsvis mellem- og ældstetrinet: Side 1

2 Det forventes, at eleverne efter mellemtrinet: - Kan måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer - Kender til beskrivelse og fortolkning af data og informationer i tabeller og diagrammer - Kan foretage indsamling og behandling af data - Har viden om anvendelse af faglige redskaber, fx tal, grafisk afbildning og statistik, til løsning af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfund Ældstetrinet: Det forventes, at eleverne efter ældstetrinet: - Kan anvende målingsbegrebet, fx måling og beregning af omkreds, areal og rum - Kan fremstille tegninger efter givne forudsætninger - Kan foretage statistiske beskrivelser af indsamlede data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning - Kan anvende matematik som et alsidigt værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer - Kan vælge hensigtsmæssige faglige metoder, arbejdsformer og redskaber ved løsning af problemstillinger af tværgående art - Kan løse problemer ved hjælp af matematik i samarbejde med andre Herudover er det et mål, at eleverne bliver bevidste om deres egen rolle som forbrugere og deres telefonforbrug. Hjælp til læreren Herunder følger et par eksempler på spørgsmål til spørgeskemaerne: Eksempel på meget enkle spørgsmål om SMS-forbrug Er du dreng? Er du pige? Hvor gammel er du (evt. grupperet inddeling)? Har du mobiltelefon? Hvor mange SMS er sender du om dagen/ugen? Eksempel på spørgeskema om samtaler Er du dreng? Er du pige? Hvor gammel er du (evt. grupperet)? Hvor mange minutter ringer du op fra mobil hver dag? Hvor mange minutter ringer du på fastnettelefonen om dagen? Hjemmeside til spørgeundersøgelse Hvis man har god tid og gerne vil have andres svar på spørgsmålene, så findes der hvor man kan lægge sit spørgeskema ind til besvarelse af andre. Side 2

3 Facit til SMS Beskeden indeholder 35 tegn. Antal tegn i elevens egen besked er individuel. Tid for at sende 160 bytes = 1/10 sekund. Tid for at sende egen besked er individuelt. 30 øre pr. besked uanset afstand (i skrivende stund). Samtalepris pr. sekund for at sende en SMS: 1,24/60 = 0,021 kr. Samtalepris for at sende en SMS på 160 tegn: 1,24/60 1/10 = 0,0021 kr. = 0,21 øre. Samtalepris for at sende egen besked er individuelt. Venlig hilsen Annette Theill Skov Pædagogisk medarbejder Pilersuiffik Side 3

4 Undersøgelse Her skal I lave en lille undersøgelse over brugen af mobiltelefonen og evt. fastnettelefonen. Når I skal lave en undersøgelse, skal I kun spørge folk om de ting, I vil bruge til noget. Der skal ikke være ret mange spørgsmål, så bliver det uoverskueligt at analysere bagefter. Diskuter hvad I gerne vil vide og skriv spørgsmålene op. Husk, at det skal være få, klare spørgsmål. Find ud af, hvor mange I vil spørge. I kan f.eks. undersøge nogle af disse ting eller selv finde på noget. Hvor mange har mobiltelefon? Er der flest piger/damer eller drenge/mænd? Hvor mange SMS er sender de om dagen? Hvor stor er mobil-telefonregningen i kvartalet? Hvem betaler telefonregningen? Hvor meget taler de om dagen i mobiltelefon? Hvor meget tales på fastnettelefon? Osv. Lav spørgeskemaet, og få det godkendt af jeres lærer, inden I bruger det. Lad nogle få afprøve skemaet, så I ser, om I får svar på de ting, I vil vide, og om svarene kan tælles op. Foretag undersøgelsen. I skal lave en statistisk behandling af undersøgelsen og analysere den. I kan f.eks.: opstille hyppighedstabeller beregne frekvenser tegne diagrammer Saml alle jeres ting og sæt dem på en plakat. Husk at skrive: Hvor mange blev spurgt? Hvor mange har svaret? Spørgsmålene Konklusioner Side 4

5 Undersøg telefonen I skal nu måle og beregne på mobiltelefonen. I hver gruppe skal I bruge mindst 1 mobiltelefon. Prøv at beskrive mobiltelefonen for en kammerat. Brug så mange matematikord, som du kan. Prøv at finde rumfanget på jeres mobiler. Kan det gøres helt nøjagtigt? Hvad vejer en mobiltelefon? Når I har vægten og rumfanget, kan I finde ud af, hvor mange gram telefonen vejer pr. cm 3. Det tal kaldes massefylden. Sammenlign rumfang, vægt og massefylde på de forskellige mobiler i gruppen/klassen. Er der store forskelle? Hvorfor? Undersøg størrelsen på displayet. Er størrelsen ens på alle telefoner? Er længden på den korte og den lange side altid lavet i et bestemt forhold til hinanden? Hvad med diagonalen, er den altid den samme? Diskuter størrelsen. Hvorfor ser displayet netop sådan ud? Find gerne selv på mere, I kan arbejde med her. Side 5

6 Design og kunder Overvej og diskuter designet af gruppens mobiltelefoner. Hvorfor ser den ud, som den gør? Hvad lægger I selv vægt på? Fx størrelsen af hele mobilen, displayet, knapperne, farven? Er der forskel på telefoner til de unge og deres forældre? Når et firma skal markedsføre et produkt, skal de tænke på de forskellige kundegrupper. Der er måske ingen grund til at fremhæve sjove ringetoner til ældre mennesker eller til at fortælle om de mange forskellige etuier til forretningsfolk. Hvilke forskellige kundegrupper kan I komme i tanker om? Og hvilke egenskaber ved mobiltelefonen, tror I de vil have? Design et etui I skal nu selv designe et etui til mobiltelefonen. Når I har lavet skitser m.m., skal etuiet laves i et materiale, f.eks. karton, pap eller andet. Se ideerne nedenfor. I skal også sørge for at lave en arbejdstegning af jeres etui. I kan f.eks. forestille jer at tegningen skal sendes til Taiwan for at blive produceret. I er derfor nødt til at lave en udførlig tegning i et bestemt målestoksforhold med mål på. I kan dele jer op, så hver person eller gruppe laver forskellige etuier, f.eks.: 1. Design et etui, der er utraditionelt og som vil fange opmærksomheden, fordi formen er anderledes. 2. Design et etui, der vil være praktisk, f.eks. under transport. 3. Design et etui med en flot geometrisk dekoration. Side 6

7 Samtalepriser I denne opgave skal I arbejde med samtalepriser for både mobiltelefoner og fastnettelefoner. Til opgaverne skal I bruge samtaletakster for de sidste par år, både mobiltakster og fastnettakster. Se bilagene. Her er først to opgaver, så I kan læse skemaerne: I ringer til en ven i Upernavik og snakker i 11 minutter. Hvad koster samtalen (husk at opkaldet også koster)? Beregn priserne for både mobiltelefon og fastnettelefon. Prøv også at se, hvad samtalen ville have kostet i Hvis I ringer til en ven i Danmark og snakker i 14 minutter, hvad koster det så? Vælg nogle samtaletyper ud og beskriv dem. Se fx på, hvordan det er gået med lokaltaksterne eller på taksterne til Norden. Arbejd nu med nogle af de tal, I har set på: I kan f.eks. opstille skemaer og tegne grafer over taksternes udvikling gennem de sidste år. I kan med fordel bruge computeren til arbejdet. I kan også beregne de procentvise stigninger/fald i priserne. I kan tegne grafer over de enkelte samtaletyper, hvor prisen er en funktion af antal minutter. Side 7

8 Samtalepriser fortsat Prøv at finde en forskrift for den måde en samtales pris udregnes på, dvs. funktionsforskrifterne, for nogle af telefonsamtalerne. Fx Y= 1,29X + 0,15 Indtegn nogle af funktionerne i koordinatsystemer. Sæt nogle funktioner i samme koordinatsystem, så I bedre kan sammeligne dem. Det kan f.eks. være dag- og aftentakster eller fastnet- og mobiltakster. Undersøg de telefonregninger, der er i gruppen. Prøv at forstå regningen. Hvordan er den bygget op? Prøv om I kan beregne jeres eget telefonforbrug? Er der forskel på forbruget i forskellige måneder? Hvor meget snakker du i mobil og fastnet på en dag? En måned? Et år? Hvor meget ringes til udlandet osv. Side 8

9 SMS I dette oplæg skal I arbejde med SMS beskeder. 1 byte = 1 tegn En SMS-besked må højst fylde 160 tegn. Mellemrum, komma, tal osv. er også et tegn. Hvor mange tegn indeholder følgende besked? Skal vi mødes foran skolen i aften? Skriv selv en SMS-besked på max. 30 tegn Mobiltelefonen kan sende 1600 bytes/tegn pr. sekund Hvor lang tid tager det så at sende en besked på 160 bytes/tegn? Hvor lang tid tager det at sende din egen besked fra før? Undersøg hvad det koster hos Tele at sende en SMS-besked? Er der forskel på om man sender den til én, der er langt væk eller én, der er i nærheden? Lige nu er prisen for en lokal mobil-samtale 1,24 kr./minut. I de næste opgaver tænker vi, at man kun skal betale samtaletakst for at sende en SMS. Det vil sige, hvis det tager et halvt minut at sende en SMS, så koster det halvdelen af 1,24 kr., dvs. 0,62 kr. Hvad koster det i samtaletid pr. sekund at sende en SMS? Hvad koster det i samtaletid at sende en SMS på 160 bytes? Hvad koster det i samtaletid at sende den SMS besked, du lavede før? Nu skal du regne ud, hvad tele-selskabet tjener på at sende dine SMS er fra de første opgaver. Synes I at prisen på at sende en SMS er rimelig? Hvis ikke, hvad burde den så koste? Priser og grafer Lav et koordinatsystem og indtegn prisen for SMS som funktion af antal beskeder. Find også funktionsforskriften. I kan også tegne ind, hvad I mener SMS erne burde have kostet. Find selv på flere ting, der kan arbejdes med. Side 9

10 Telefontakster gældende fra 1. Januar 2002 Alle priser er i danske kroner Mobiltelefoner Almindelige telefoner Takst Dag kl Nat kl Dag kl Nat kl Opkaldstakst 0,15 0,15 0,15 0,15 Lokaltakst 1,29 1,02 0,54 0,27 Landstakst 2,78 1,77 2,03 1,02 Danmark (fastnet) 3,70 3,70 2,95 2,95 Danmark (mobilnet) 4,29 4,29 3,54 3,54 Norden (Færøerne/Island) 3,70 3,70 2,95 2,95 Norden (til mobilnet) 4,29 4,29 3,54 3,54 SMS 0,40 0,40 Abonnement Pr. gang Pr. gang Oprettelse af abonnement 750,00 750,00 Abonnement pr. måned 150,00 150,00 Nummerændring 320,00 320,00 Overtagelse 475,00 675,00 Oplysning om samtaleforbrug 100,00 100,00 Side 10

11 Fra fastnettelefon Pr Pr Pr Pr Pr Pr Dag Nat Dag Nat Dag Nat Dag Nat Dag Nat Dag Nat Takst Opkaldstakst 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Lokaltakst 0,60 0,30 0,60 0,30 0,60 0,30 0,54 0,27 0,49 0,24 0,49 0,24 Landstakst 2,25 1,13 2,25 1,13 2,25 1,13 2,03 1,02 1,83 0,91 1,83 0,91 Danmark (fastnet) 3,54 3,54 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,80 2,80 2,80 2,80 Danmark (mobilnet) 4,10 4,10 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 Norden (Færøerne/Island) 4,55 4,55 4,55 4,55 3,28 3,28 2,95 2,95 2,80 2,80 2,80 2,80 Norden (til mobilnet) 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 Tusass (til og fra) 2,95 1,95 Fra mobiltelefon Pr Pr Pr Pr Pr Pr Dag Nat Dag Nat Dag Nat Dag Nat Dag Nat Dag Nat Takst Opkaldstakst 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Lokaltakst 1,45 1,15 1,45 1,15 1,45 1,15 1,29 1,02 1,24 0,99 1,24 0,99 Landstakst 3,10 1,98 3,10 1,98 3,10 1,98 2,78 1,77 2,58 1,66 2,58 1,66 Danmark (fastnet) 4,39 4,39 3,80 3,80 3,80 3,80 3,70 3,70 3,55 3,55 3,55 3,55 Danmark (mobilnet) 4,95 4,95 4,39 4,39 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 Norden (Færøerne/Island) 5,40 5,40 5,40 5,40 4,95 4,95 3,70 3,70 3,55 3,55 3,55 3,55 Norden (til mobilnet) 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 SMS 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 Tusass (til og fra) 2,95 1,95 Side 11

Gruppeopgaver 8. 11. klasse. Matematik. Gruppeopgaver for 8. 11. klasse. Matematik Side 1

Gruppeopgaver 8. 11. klasse. Matematik. Gruppeopgaver for 8. 11. klasse. Matematik Side 1 Matematik Gruppeopgaver for 8. 11. klasse Matematik Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Lærerark Lærervejledning til gruppeopgaver side 3 Lærerark til Turister og hoteller side 5 Lærerark

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Regneark i undervisningen

Regneark i undervisningen Regneark i undervisningen den regner selv Indledning... 3 Computeren som regnemaskine... 4 Den procesorienterede, eksperimenterende arbejdsmetode med regneark... 5 Optællinger med regnearksprogrammet...

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Control Your Money-universet

Control Your Money-universet 1 Control Your Money-universet Lærervejledning Et undervisningsmateriale i finansiel forståelse til matematik eller tværfaglige forløb i folkeskolen på 4.-10. klassetrin. 2 Indhold Indledning... 3 Oversigt...

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere