»Yes! Må vi prøve igen?«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "»Yes! Må vi prøve igen?«"

Transkript

1 »Yes! Må vi prøve igen?«når 2.a forvandles til en læsemaskine. AF DORTE KAMSTRUP Det er onsdag morgen, og 2.a på Marievangsskolen i Slagelse er netop vendt tilbage fra læsebånd med naboklassen. Her har eleverne læst i bøger på et passende niveau, og de er nu varmet op til at gå i gang med dagens læseundervisning. Ulla Kirkegaard Larsen, dansklærer i 2.a, drejer tre gange på låsen i klassens dør, det giver en dejlig, lidt mekanisk lyd, der som et trylleslag forvandler eleverne til én stor læsemaskine. Klassen består ikke mere af enkeltindivider, men er nu som én rytmisk puls; et vigtigt led i den maskine, der kører rundt. Aktiviteten kræver ingen introduktion, alle ved, hvad de skal, når de på skift læser en linje fra læsebogsteksten om Magnus Skovmus og fætter Jonas 1. Alle følger koncentreret med i bogen med læsefingeren, lytter, holder næsten vejret. Nu er det sidemanden. Jo, nu er det min tur! Læsetræningsaktiviteter: læsemaskine og makkerlæsning Den dag Folkeskolen er på besøg med tv-holdet fra dk4, er der læsetræningsaktiviteter på programmet i 2.a. Ulla Kirkegaard Larsen undskylder, at det er læsningens mere kedelige og tekniske side, vi kommer til at overvære, mens hendes kollega i lokalet ved siden af får lov til at vise en mere spændende og farverig undervisning om Katrine Marie Guldagers litterære skikkelse Frøken Ignora, som også 2.a senere på året skal arbejde med. Men arbejdet i parallelklasserne er eksempler på to lige vigtige sider af læsearbejdet. To sider, der er hinandens forudsætninger. I 2.a veksles der hen over formiddagen mellem en lang række faglige aktiviteter: lærerens højtlæsning, dialog om teksten, genlæsning af teksten ved hjælp af læsemaskine og makkerlæsning. Man fordyber sig i tekstens sproglige lag; det fonologiske arbejde med fokus på dagens bogstav g bogstavets standardudtale og betingede udtale og slutter med elevernes egen jeg-forankrede tekstskrivning. Emnet for dagens undervisning er venner. Læsebogsteksten, som Ulla Kirkegaard læser højt for klassen, handler om musen Magnus og hans fætter Jonas. Man skal ikke have været længe i klassen, før man ved, at venskaber er vigtige. Hvem har været på besøg hos hvem, og hvem skal lege i frikvarteret, i skolefritidsordningen og efter skoletid? Emnet er vedkommende. Så er det tid til makkerlæsning. Klassen er inddelt i faste makkerpar, der er igen ingen spildtid, ingen unødig støj, ingen brug for ommøblering. Eleverne er dygtige til at læse, men helt naturligt for læseudviklingen er alle elever i midten af 2. klasse ikke i stand til at læse stillelæsning, det vil sige læse indenad. Derfor er det godt og trygt at læse højt for hinanden to og to. Da teksten på forhånd er gennemarbejdet, lades ingen elever i stikken. Alle ved, hvad de skal, alle kan være med og hjælper hinanden gennem teksten endnu en gang. Makkerlæsningen giver Ulla Kirkegaard og klassens tilknyttede læselærer ro og mulighed for at komme rundt og høre de enkelte elever læse en længere passage højt. Tid til at læse med den enkelte elev er uvurderligt, når eleverne skal lære at læse. På Marievangsskolen har alle klasser i indskolingen en læselærer tilknyttet. Læselæreren kommer i klassen nogle lektioner hver uge, og sammen kan de derfor komme rundt og læse eller skrive med alle elever. Som Ulla Kirkegaard udtrykker det: >>Makkerlæsning giver meget læsetid til den enkelte elev. Læselæreren og jeg lytter og supplerer eventuelt, og eleverne hjælper og korrigerer hinanden. Aktiviteten kan nemt differentieres på den måde<<. 1 Lene Møller: Sisi og Pipins læsebog 2. klasse, Gyldendal.

2 Makkerlæsning giver ro til at høre alle læse. Foto: Thorkild Thejsen Derudover har man på skolen indgået læsekontrakter med forældrene om 15 minutters læsning hjemme hver dag. Som der står i Slagelse Kommunes vejledende læsehandleplan for 2. klasse: Læreren bør i sit arbejde: skabe rum for læsning gerne minutter dagligt ( ) lægge grunden for en senere læserutine gennem arbejde med faste frilæsningsaftaler med den enkelte elev og forældre; for eksempel 10 sider eller 15 minutter hver dag. skabe rum i undervisningen for: lærerens oplæsning af inspirerende tekster, der udvikler elevernes sproglige kompetence og viden om verden, elevens højtlæsning (makker, elev-lærer eller for hele klassen) og elevens egen selvstændige læsning 2. På hovedspring i sprogets formelle side Ulla Kirkegaards læseundervisning er eksemplarisk set ud fra den svenske lingvist og læseforsker Caroline Libergs teori om det grammatiske bad 3. Libergs teori er, at eleverne ikke, når de begynder i indskolingen, skal tage ét langt bad ned i sprogets formelle side i fonemer og grafemer for først efter flere år at komme op af badet som færdigudviklede læsere og skrivere. De stærke elever med gode sproglige forudsætninger klarer nok at blive kastet ud på det dybe vand, men der er stor risiko for, at den svage elev drukner undervejs. Som den danske læseforsker Kjeld Kjertmann udtrykker det: >>Det grammatiske bad i skolestarten er blevet erstattet af en lang række små soppebade 4. Det betyder, at eleverne hver dag med afsæt i en meningsfuld aktivitet skal dykke ned i sprogets formside for så igen at vende tilbage til det meningsfulde. Med afsæt i fortællingen om musen Magnus og samtalen om det at være venner tager 2.a hovedspring helt ned på sprogets havbund i grammatikken og fonologien. Klassen arbejder nu i deres faste grupper. Opgaven er at skimme teksten igen: Gruppe 1 finder ord, der viser, hvad personerne i teksten gør. Gruppe 2 finder ord, der viser, hvordan personerne er. Gruppe tre finder navneord eller som en af eleverne udtrykker det: >>De ord, man kan sætte en og et foran<<. Og gruppe 4 finder ord i dagens tekst med g. Ulla Kirkegaard sikrer sig, at alle grupper ved, hvad de skal gøre, inden opgaven for alvor sættes i gang. Klassen pakkes igen ind i en arbejdsom summen, alle tager ansvar for at løse opgaven. De kender arbejdsformen og er trygge ved den. 2 Se Slagelse Kommunes vejledende læsehandleplan for 2. klasse. 3 Maj Björk og Caroline Liberg: Veje ind i skriftsproget sammen og på egen hånd, Gyldendal, 1999, og Sådan lærer børn at læse og skrive, Gyldendal, Kjeld Kjertmann: Funktionelle læsevanskeligheder kan modvirkes, Skolestart nummer 7/1998.

3 Gruppeopgaven afsluttes ved, at Ulla Kirkegaard samler op på den elektroniske tavle en efter en fremlægger eleverne deres opgaveløsninger. Ordklasser diskuteres, ord som klatrer staves højt, og mange forskellige g-lyde diskuteres. Det føles som lysår, siden 2.a begyndte i børnehaveklassen og lærte, at et g var et g og første bogstav i gås og giraf. 2.a har allerede taget mange sproglige soppe-bade og jonglerer nu med begreber som kineserlyde når g optræder i ng som for eksempel i konge og drenge. De taler om korte og lange g er og ved, at g nogle gange kan komme til at lyde som et k som for eksempel i dagens tekst, hvor der tales om stegte æbler. Hvordan staver man til kroneskjul og kreativ? Efter arbejdet med sprogets mere formelle sider er det tid til igen at få mere fast grund under fødderne; til det kommunikative og meningsfulde. Klassen skal nu med afsæt i dagens tekst og egne erfaringer skrive tekster om venskaber deres bedste ven. Skrivningen i indskolingen er jeg-forankret. Det betyder, at den nødvendigvis må tage afsæt i bør-nenes egen erfaringsverden. I 2.a sker dette, fortæller klassens lærer, gennem skrivning af logbog, små hverdagsberetninger og fiktive fortællinger. I dag skriver eleverne om venskaber, men deres tykke portfoliomapper vidner om mange og meget forskelligartede skriveaktiviteter. I begyndelsen af 2012 skrev 2.a og 2.b Nytårstaler, hvori de så tilbage på det år, der var gået: Hvad var der sket i verden, i Danmark og i deres eget liv? Små mennesker kan sagtens tænke store tanker. Jordskælv i Japan, mord på unge mennesker på Utøya, trusler om skolelukninger i Slagelse, og at KB-hallen brændte, så man ikke kunne komme til danseopvisning store og små begivenheder, som har sat sig spor, som det er vigtigt at sætte ord på. Store og små begivenheder, som det er vigtigt at kunne sætte ord på. Foto: Thorkild Thejsen

4 Teksterne i 2. klasse er autentiske for at bruge et andet Caroline Liberg-begreb. Det er ikke ligegyldige udfyldningsopgaver eller Læs og forstå. 2.a skal læse, og de skal forstå, men det sker i meningsfulde sammenhænge og med respekt for børnene; undervisningen tager eleverne alvorligt. Klassen er tydeligvis vant til at skrive. De har skrevet næsten siden skolestart, for som Ulla Kirkegaard siger: >>Lige fra første dag vi starter i 1. klasse, begynder de at skrive logbog, for som man siger i dag: Hvad kommer først, læsningen eller skrivningen? Det er to sider, der er dybt afhængige af hinanden. Når eleverne skriver, bliver de meget opmærksomme på lyde og ord, dér får de et redskab, som de så bruger igen, når de læser<<. Eller som der står faghæftet Fælles mål dansk : Eleverne skal, også før de behersker den konventionelle stavning, opleve, at skrivning dels er en kommunikationsform, hvor man kan meddele sig til andre om det, man har på hjerte, dels er en metode til at fastholde ideer og tanker. Eleverne skal skrive i forskellige genrer med forskelligt formål og til forskellige modtagere. De skal bruge skrivningen til at fastholde og udvikle deres tanker og ideer. 2.a er allerede på vej væk fra børnestavningen og godt på vej til en mere konventionel stavning. De ved nu godt, at noget er mere korrekt end andet og gennem arbejdsuroen høres de mange grammatiske samtaler med læreren og hinanden om, hvor mange m er der er i gemme, eller hvordan man staver til playstation, kreativ og kroneskjul. Alt sammen ord, der er vigtige i den kommunikative sammenhæng. Gang på gang må et nyt ord siges højt. Der smages på hver enkelt lyd (fonem), som én for én omsættes til et bogstav (grafem) nogle ord mere lydrette end andre eller for igen at citere den svenske forsker Caroline Liberg: Eleverne opbygger trin for trin en forståelse for skriftens meget abstrakte principper, som inden for sprogvidenskaben kaldes for grammatisk fonologiske regler ( ) Under skrivning vil børnene lidt efter lidt møde undtagelser fra disse trin, som vi til daglig kalder staveregler. Dette indebærer, at de lærer at gå fra en rendyrket fonologisk anvendelse af skrifttegnene (det vil sige stavning på grundlag af udtale) til en ortografisk (det vil sige stavning på grundlag af staveregler) 5. Hvad kan en dygtig underviser? Men én ting er den danskfaglige og læsefaglige undervisning, noget andet er at transformere børn til skoleelever, en stor og vigtig opgave for enhver klasselærer i indskolingen. Hvad er det, der får Ulla Kirkegaards undervisning i 2.a og hendes kollega Rita Hjorts undervisning i 2.b til at lykkes? Når man spørger til den tydelige struktur, man mærker i undervisningen, udtrykker Ulla Kirkegaard det selv således: >>Jeg kan mærke, at børnene har stor glæde af, at der er en tydelig struktur. Det giver dem en ro, inden de skal i gang. Der er meget, de ikke behøver at bruge krudt på, fordi de nu ved, hvad de skal lave. De vaner begyndte de at opbygge allerede i 1. klasse<<. Den australske professor John Hattie 6 konkluderer på baggrund af den måske største uddannelsesundersøgelse nogensinde, at den klare vinder blandt lærerne er den lærer, der: har høje forventninger til alle elever, skaber positive elev-lærer-relationer, tydeligt identificerer, hvad eleverne skal arbejde med, knytter sine tilbagemeldinger til de små, men vigtige trin i læreprocessen, bruger og praktiserer regler, kan lede/styre klassen. 6 Professor John Hattie har samlet over 800 metaanalyser af forskellige undersøgelser af skoleelevers opnåelse af mål. Hans undersøgelse er verdens største undersøgelse, som ser på, hvilke faktorer der bidrager til at forbedre elevernes præstationer. Undersøgelsen omfatter over 80 millioner elever, ser på mere end mindre undersøgelser og er sandsynligvis en af de største uddannelsesundersøgelser nogensinde. Det britiske lærerfagtidsskrift Times Education Supplement kalder undersøgelsen læringens hellige gral.

5 Der er en fast struktur og tydelige forventninger. Klasseledelse er et ord, der ikke nævnes, men som ligger ligefor. De to lærere har været på Slagelse Kommunes 30-timers indskolingskursus i læsning med kolleger fra de andre skolers klasser. Her har de blandt andet arbejdet med konklusionerne på læseundersøgelsen Nordlæs 7. I den står der: I de tre 1.-klasser og to 2.-klasser, som havde de bedste prøveresultater, havde undervisningen følgende fællestræk: stillelæsning i klassen, eleverne læser for hinanden i små grupper eller parvis, lærerens højtlæsning, eleverne lærer nye ord fra tekster, eleverne giver mundtligt resume af deres læste tekster, finder temaer/budskab, sammenligner billede og tekst 8. Alt dette mestrer Ulla Kirkegaard og Rita Hjort. Det er rart at være elev i deres klasser. Foto: Thorkild Thejsen Der står også: Klasser med elever med overvejende gode læsefærdigheder arbejdede mere selvstændigt eller i grupper end klasser med overvejende dårlige læsefærdigheder 9. De to 2.-klasser på Marievangsskolen er alle tæt på at have opfyldt de kommunalt opsatte mål for klassetrinnet: Skrivning: er bevidst om at der findes mange ikke lydrette ord, kan skrive enkle hverdagsberetninger, fiktive fortællinger og små fagtekster med begyndende struktur ( ) Mundtligt: kan skelne mellem fakta og fiktion, kan gå i dialog om læste, sete eller hørte tekster (film, tv, litteratur med videre), er sprogligt opmærksom og kan samtale om sproget generelt og i tekster. Læsevaner: kan finde og udvælge bøger til egen læsning, har en begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste, udvikler begyndende læserutiner Sommer, Marianne (o.a.): Nordlæs en undersøgelse af læsefærdigheder i klasse, Danmarks Pædagogiske Institut, Ibid side Ibid side Se Slagelse Kommunes vejledende læsehandleplan for 2. klasse.

6 Det er ikke til at sige, om den gode undervisning skyldes det kommunale kursus og Slagelse Kommunes vejledende læsehandleplaner hvad en kommunal læsekonsulent gerne vil tro. Eller om det skyldes Ulla Kirkegaard og Rita Hjorts erfaringer, rutiner, relationskompetencer og gode fornemmelse for, hvad der virker. Men det indtryk, der står tilbage, når man forlader klasserne, er, at her er en gruppe elever, som har fået den bedst tænkelige start på skolegangen og livet. Ulla Kirkegaard Larsen skal derfor aldrig mere undskylde sin læseundervisning. At gå i skole er også struktur, træning, rutiner og forudsigelighed. Som hun selv udtrykker det: >>Når vi arbejder med læsetræningsprocessen, som tv-holdet fra Folkeskolen overværede en del af hos mig, mener jeg, at variation er vigtig. Ikke nødvendigvis samme time eller dag, men over lang tid<<. Og måske er det ikke så kedeligt endda, for som eleverne sagde, når læsemaskinen blev slukket: >>Yes! Må vi prøve igen?<< Læs mere om den første læse- og skriveundervisning Caroline Liberg: Sådan lærer børn at læse og skrive. Gyldendal, 1. udgave 1997, 2. udgave 2009 Bogen giver et fyldigt overblik over børns læse- og skriveudvikling fra tidlig førskolealder til de første skoleår. Den koncentrerer sig blandt andet om, hvordan evnen til at læse og skrive vokser frem og udvikles i samspil mellem barnet og de voksne, og hvordan læsning, skrivning og samtale om det, der læses og skrives, spiller sammen og forstærker hinanden. Denne anden udgave inddrager de senere års forskning inden for læse- og skriveudvikling, blandt andet afsnittene om, hvordan man kan arbejde i daginstitution og skole, er opdateret. Maj Björk og Caroline Liberg: Veje ind i skriftsproget sammen og på egen hånd. Gyldendal, 1999 Bogen tager udgangspunkt i den forskning, som Caroline Liberg beskrev i Sådan lærer børn at læse og skrive; men nu handler det om praktisk undervisning. De to forfattere beskriver, hvordan pædagoger og lærere kan støtte og evaluere den tidlige læse- og skriveudvikling. Derudover indeholder bogen et centralt afsnit om metodikken bag genren store og små bøger og et afsnit om tosprogede børns skriftsproglige udvikling.

7 Klara Korsgaard, Monique Vitger og Sara Hannibal: Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Dansklærerforeningen, 2010 Bogen bygger på et treårigt udviklingsprojekt, hvor en børnehaveklasseleder arbejder med opdagende skrivning og lader børnene skrive i tre klasser fra begyndelsen af børnehaveklassen. Forfatterne præsenterer en række gode grunde til at arbejde med opdagende skrivning i børnehaveklassen. De skitserer teorien bag metoden og giver konkrete anvisninger til, hvordan man kan arbejde med opdagende skrivning. Små film i tilknytning til bogen: Jette Løntoft og Annette L. Christiansen: Læsetilegnelse på andetsproget dansk. Dansklærerforeningen Bogen er først og fremmest skrevet til dansklærere og læsevejledere, som underviser tosprogede elever, og som kan have glæde af en introduktion til feltet samt en præsentation af en lang række konkrete eksempler og ideer til undervisningen. >>Blot en enkelt tosproget elev i din klasse berettiger læsningen og brugen af denne bog. [ ] dels er bogen hurtigt læst, dels vil de øvrige elever garanteret lukrere af den formidlede viden og de anbefalede metoder<<, hed det i anmeldelsen på folkeskolen.dk Elsebeth Otzen: Skriv op og ned om skriftlig fremstilling i indskolingen. Gyldendal, 2007 Bogen handler om skriftlig fremstilling i indskolingen. Den giver blandt andet svar på, hvorfor det er så vigtigt at arbejde med skriftlig fremstilling i de små klasser, hvordan man arbejder med tænkeskrivning og præsentationsskrivning, og hvilke redskaber der er mest grundlæggende for en god skriftsproglig udvikling. Bogen kan både læses selvstændigt, for eksempel på lærer- eller læsevejlederuddannelsen, og bruges som lærervejledning til opgavebogen Springbrættet. Elsebeth Otzen: Bag om raketterne. Special-pædagogisk Forlag, 2007 Bogen indeholder kapitler om læsning før skrivning, læseprocessen, læseudvikling, skriveudvikling, sammenhæng mellem læsning og skrivning, fonemanalyse og fonemsyntese, elever med læseog skrivevanskeligheder, evaluering og elevplaner. Dorte Kamstrup er skolekonsulent i Slagelse Kommune, cand.mag. i nordisk sprog og litteratur samt medieæstetik. Seminarielektor i dansk ved KDAS/Professionshøjskolen UCC Selv ikke to tv-fotografer og en journalist kan bryde koncentrationen, når læsemaskinen kører. Foto: Thorkild Thejsen

8 Læs også her på folkeskolen.dk >>Det er li som med Lynet McQueen<< af Dorte Kamstrup. En fælles kommunal læseindsats i Slagelse af Thorkild Thejsen. Mere om Slagelse Kommunes læseindsats: Alle dokumenter om kommunens læseindsats kan findes på Klik på Børn & Unge, vælg Skoler og SF og klik derefter på Læseindsats. Læsemagasinet på dk4 og folkeskolen.dk De tre tv-udsendelser om læsning i Slagelse hedder: Læsemagasinet 3: Sikre, hurtige og glade læsere. Læsemagasinet 4: Læsning i fagene. Læsemagasinet 5: Fælles om læsning og skrivning. Læsemagasinet er en serie tv-programmer, som produceres af dk4, Nationalt Videncenter for Læsning og fagbladet Folkeskolen. Udsendelserne kan ses her på folkeskolen.dk

At skrive sig ind i læsningen

At skrive sig ind i læsningen At skrive sig ind i læsningen af Marianne Borup Langhøjskolen, Hvidovre Eksamensopgave til Læsevejlederuddannelsen, 1. modul: Indsigt i børns sproglige udvikling, læsning og skrivning herunder læse- og

Læs mere

Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne

Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne Observationer, kollegiale samtaler og fælles forandring af praksis giver bedre undervisning og mere energi, siger vejlederen og konsulenten. Af Thorkild

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG AF DORTE SOFIE MØRK EMUS Lærer på Hanebjerg Skole i Nordsjælland og uddannet på Forfatterskolen for Børne - litteratur. Hun er bl.a. forfatter til letlæste bøger i ungdomsserien TEENZ. Dorte Sofie Mørk

Læs mere

Bæredygtig læse- og skriveudvikling

Bæredygtig læse- og skriveudvikling Bæredygtig læse- og skriveudvikling Forskning i tilknytning til projekt Computerstøttet undervisning på 3. årg. Af Bent B. Andresen Juni 2007 Indhold 1. Indledning 3 2. Selvstændig læsning 5 Model for

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Børn elsker at se ord blive født

Børn elsker at se ord blive født Børn elsker at se ord blive født Skriften skal ikke trænes for at læres, men bruges, så den læres. En vigtig forskel at huske på for småbørnsforældre og pædagoger, siger Kjeld Kjertmann, som forsker i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen Dorte Marie Søndergaard Helle Plauborg Thomas Szulevicz Tine Basse Fisker Torben Mørup Lene Tetzlaff-Petersen Mette With Hagensen Agnete V. Hansen Gitte Øgendal Helle Saabye Pedersen Pia Werborg Ro og

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard Opdagende skrivning en vej ind i læsningen Klara Korsgaard Dagsorden 1. Baggrund for projektet 2. Opdagende skrivning 3. Søholmprojektet 4. Konsekvenserne for første klasse talesprogsfjeldet Tale Skrift

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere