Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje"

Transkript

1 Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon Telefax Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Side 1/1 Godkendt af oversygeplejerskegruppen, 5. marts 2007 Godkendt af hospitalsledelsen, 20. marts 2007

2 Indledning Den nationale strategi for sygeplejeforskning har til formål at fremme bevågenheden på dansk sygeplejeforskning og forskningens vilkår og genstandsområder. Med henvisning til MESUFrapporten fra og i arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel pointeres det i strategien, at Forskning i sygepleje og anvendelse af forskningsresultater er fundamentet for sygeplejens faglige udvikling. Sygeplejeforskning skal være anvendelsesorienteret for at kunne udvikle en position i den eksisterende kvalitetsstrategi såvel som i den kommende Danske Kvalitets Model for sundhedsvæsenet. Anvendelsesorienteret forskning tager udgangspunkt i sundhedsvæsenets behov for sygeplejefaglige ydelser. 3 Sygeplejeforskning er således ikke længere en elitær beskæftigelse, men en tvingende nødvendighed, hvis vi vil medvirke til kvalitetsudvikling af den kliniske sygepleje. Der er på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder etableret rammer for den sundhedsvidenskabelige forskning. Den lægevidenskabelige forskning har fået fodfæste, og en begyndende positiv indflydelse på både rekruttering, engagement, initiativ og arbejdsglæde. Disse forhold smitter i høj grad af på andre af sygehuset professioner. Der skal nu gøres en særlig indsats med henblik på at få evidensbaseret den kliniske sygepleje. Side 2/2 Vi skal i ledelsessystemet gøre en særlig indsats for at støtte op omkring forskning og udvikling af sygeplejens fagområder og opgave. Med sygeplejerskernes professionsbacheloruddannelse er der sikret forskningstilknytning. I den kliniske praksis er det nødvendigt at iværksætte initiativer for at få vores fag-professionelle til at tænke og arbejde evidensbaseret og dermed skabe grundlag for et praksisfelt, der bliver forskningsbaseret. Initiativer, der kan bidrage til, at der skabes rammer for og opstartes forskning i klinisk sygepleje på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder, er her samlet i ét notat. 1 Dansk Sygeplejeråd. National strategi for sygeplejeforskning MESUF-rapporten (Medicinsk sundhedsforsknings fremtid) fra marts 2001 er en opfølgning på anbefalinger til fremme af vilkårene for medicinsk sundhedsforskning. Rapporten kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside, 3 Dansk Sygeplejeråd. National strategi for sygeplejeforskning

3 STRUKTUR OG ORGANISATION Udvikle rammer, hvor sygeplejens bidrag til forskning kan etableres og udvikles, monosåvel som tværfagligt. Etablere og udvide forskningsmiljøet tværfagligt på hospitalet, så også sygeplejeprofessionen er repræsenteret. Tilknytte lektor til hospitalet (1 2 dage om ugen), som også: o Forsker selv o Kan yde vejledning, støtte og rådgive o Underviser o Indgår i miljøet også tværfagligt o Hjælper i forhold til artikelskrivning o m.m. På sigt at ansætte forskningsleder/katalysator (delansættelse m/universitetet, afd. for sygeplejevidenskab), der: o Initierer og medvirker i impl. af mål og strategi for sygeplejeforskning på RH Horsens, Brædstrup og Odder o Rekrutterer og vejleder forskningsaktive sygeplejersker, herunder ph.d.- vejledning o Etablerer samarbejde til andre forskningsmiljøer, nationalt og internationalt o Medvirker til ansøgning om eksterne fonds- og forskningsmidler o Medvirker til formidling af forskningsresultater o Udfører og publicerer egen forskning Konkretisere en plan for oprustning af sygeplejefaglige ledere mhp. at kunne støtte op om sygeplejeforskning i huset. Det er afdelingsledelsens ansvar at sikre en sammenhængende kvalitetsudvikling, således at forskning og kvalitetsudviklingsarbejdet samt uddannelse tilgodeses især inden for eget fagområde. Det er f.eks. oversygeplejerskens opgave især at medvirke til den sygeplejefaglige udvikling i afdelingen. Udforme uddannelsesstrategi for sygeplejersker, der (på hospitalet) skal indgå i forskningsarbejdet (specialeansvarlige, nøglepersoner,?). Side 3/3

4 STRUKTUR OG ORGANISATION Sikre ansættelse af udviklingssygeplejerske med master, cand. cur. eller lign. i alle afdelinger (delestillinger). Søger ph.d.-studerende som tilknyttes hospitalet. Udforme lokale handleplaner vedr. projekter, der skal igangsættes (prioritering, præcisering). 4 Den nationale strategi for sygeplejeforskning anbefaler, at der tages afsæt i regeringens folkesundhedsområder fra 2002 Sund hele livet, som oven for skitseret. Frede/dyrke kvalitetsudviklingsprojekter, der er i gang, som kunne være små forskningsprojekter. Arbejde på, at der i Region Midtjylland sker en fælles prioritering og etablering af netværkssamarbejde i RM. Side 4/4 4 Se bilag 1.

5 INTEGRATION AF TEORI OG PRAKSIS Udvikle ny viden og implementere resultater som kan medvirke til at evidensbasere sygeplejen. Opkobling til Århus Universitet, - til Afd. for Sygeplejevidenskab under Institut for Folkesundhed og etablere samarbejde med afdelingen. Søge vejledning ved lektorer, adjunkter og ph.d.-studerende (interne og eksterne). Deltage i kurser, temadage på Instituttet/lign. regi (Dansk Selskab for Sygeplejeforskning). Deltage i kurser, temadage på Instituttet/lign. regi (Dansk Selskab for Sygeplejeforskning). Deltage i/bidrage ved foredrag, temadage. Deltage i kurser, temadage på Instituttet/lign. regi (Dansk Selskab for Sygeplejeforskning). Anvende kendte forskningsresultater og integrere disse i sygeplejen. Side 5/5

6 UDDANNELSE TIL SYGEPLEJEFORSKNING At flere sygeplejersker kvalificeres til at bedrive klinisk forskning og indgå i forskningsarbejdet Understøttelse af uddannelse: (ud fra en lokal uddannelsesstrategi) - Masteruddannelse - Cand. cur. - Ph.D. Understøtte kursusdeltagelse. Afholdelse af kurser internt. Afholdelse af inspirations-/spirekurser m. m. Side 6/6

7 NATIONALT OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE At den kliniske sygeplejeforskning bliver kendt. Understøtte at sygeplejeforskningsprojekter gennemføres og efterhånden fremlægges. Stimulere til at der skabes kontakt og samarbejde eksternt. Invitere til gæsteforelæsninger/symposier m. m. Side 7/7

8 FINANSIERING Sikre et finansieringsgrundlag som gør, at vi kan få begyndt og på sigt kan finansiere tiltagene der skal til, for at vi opfylder den lokale strategi. Afklare sygehusets medfinansiering: o Muligheder o Prioriteringer Afdelingsledelserne bidrager økonomisk i forhold til projekter: o Ansættelser o Frikøb Fastholde forskning som indsatsområde, incl. økonomiske konsekvenser. Påvirke at der søges medfinansiering og fonde. Påvirke den amtslige/regionale prioritering med henblik på medfinansiering. Side 8/8

9 Bilag 1: Den nationale strategi for sygeplejeforskning anbefaler, at sygeplejeforskningen i særlig grad tager afsæt i regeringens folkesundhedsprogram fra 2002 Sund hele livet. Disse emneområder er selvfølgelig relevante Men udviklingen af viden om kroniske og uhelbredeligt syge skal også prioriteres. Vi finder det derfor relevant lokalt på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder at prioritere dette i forhold til de følgende indsatsområder: Målgruppe: Udsatte, akut/langvarigt/kronisk og uhelbredeligt syge, gravide, børn, unge, voksne, ældre og døende. Indsatsområder i forhold til Proces/niveau: - Sundhedsfremme Sygdomskategorier/ledelser: Aldersdiabetes, kræft, hjerte-karsygdomme, knogleskørhed, muskelog skeletlidelser, overfølsomhedssygdomme og kronisk obstruktiv lungesygdom - Sygdomsforebyggelse - Sygdom og lidelse - Rehabilitering - Lindring Gennemgående temaer, der kan gå på tværs af specialer og aldersgrupper: - Rehabilitering - Patientforløb herunder overgange mellem sektorer - Patientrådgivning/vejledning/undervisning - Mestring håndtering - Samspil patient pårørende professionelle - Pårørende (som en ressource) - Patientperspektivet i sygeplejen

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Nærbilleder af livet med kronisk sygdom

Nærbilleder af livet med kronisk sygdom Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.04 Den kroniske patient Nærbilleder af livet med kronisk sygdom Lone Grøn Signe Vang Mette Kellberg Herholdt Mertz Den kroniske patient Nærbilleder af livet med

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere