grafer og funktioner trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grafer og funktioner trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt"

Transkript

1 brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 2 preben bernitt

2 brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 2 ISBN: Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt efter aftale med bernitt-matematik.dk. Læs nærmere om dette på eller kontakt nedenstående adresse. bernitt-matematik.dk Fjordvej Holbæk

3 Til den, der skal bruge hæftet Dette hæfte er lavet til den, der kender til koordinatsystemer og til at tegne grafer. Det kan man have prøvet ved at arbejde med hæftet: Koordinatsystem, grafer og funktioner 1. På side 28 kan man læse om de begreber og regler, der er gennemgået i det hæfte. I dette hæfte kommer man først til at arbejde med forskellige typer af grafer og man lærer nogle fagudtryk at kende. Til sidst i hæftet ser man hvordan grafer kan bruges praktisk til at beskrive sammenhænge. Med eksempler og forklaringer vises, hvorledes man tegner grafer. Derefter er der opgaver, hvor man selv skal tegne. Fra side 26 er der en facitliste til opgaverne, så man selv kan se, om man laver opgaverne rigtigt. Fra side 37 er de regler, som arbejdet med hæftet indøver. Siderne kan også bruges som en indholdsfortegnelse til hæftet, fordi der ved hver regel er en henvisning til, hvor i hæftet man kan læse mere.

4 Lineære funktioner Eksempel 1: Du skal tegne følgende funktions graf i et koordinatsystem: El-forbrug i Kilowatttimer: x Prisen for forbruget: f(x) f(x) = 0,985x +750 for x [0; 4000] Du udregner nogle eksempler på sammenhængen: f(0) = 0, = 750 f(4000) = 0, = 4690 Du afmærker disse i et koordinatsystemet og tegner grafen: f(x) 4000 Pris i kr Forbrug i Kwt x Forklaring: Udtrykket f(x) = 0,985x læses sådan: "f af x er lig med 0,985x plus 750" og oversættes til: "funktionsværdien for et tal x findes ved at udregne 0,985x + 750". Bag funktionsforskriften skrives for hvilke tal x funktionen er defineret. Udtrykket x [0 ; 4000] læses sådan: "x skal være indeholdt i intervallet fra og med 0 til 4.000". Er funktionen kun defineret indenfor et bestemt interval vises dette ved at lade grafens endepunkter markeret med en åben eller lukket bolle afhængig af om den x- værdi, der er grænsen er med eller ej. 4

5 1 Følgende sammenhæng gælder mellem, hvor meget vand du bruger på et år og prisen. Vandforbrug i m 3 : x Pris i kr.: f(x) f(x) = 22x Tegn et koordinatsystem og tegn funktionens graf for x [0;300]. Brug grafen til at finde, hvad et forbrug på 150 m 3 vil koste. 2 Prisen for at du bruger mobiltelefon i en måned kan beregnes med forskriften herunder: Taletid i minutter: x Pris i kr.: f(x) f(x) = 0,25x Tegn funktionens graf for x [0; 1.000]. Brug grafen til at finde, hvor lang tid du kan tale om måneden hvis din udgift ikke må overstige 250 kr. 3 Varmeforbruget i dit hus afhænger af udetemperaturen. Du har fundet ud af at sammenhængen er sådan: Udetemperatur: x Olieforbrug i liter: f(x) f(x) = -0,5x + 30 Tegn funktionens graf for x [-10; 20] Brug grafen til at finde olieforbruget en dag hvor temperaturen var Prisen for leje af en bil en dag af et bestemt udlejningsselskab kunne beregnes sådan: Antal kørte km. x Pris i kr.: f(x) f(x) = 1,5x for x [0; 500] Tegn funktionens graf. Brug grafen til at finde, hvad det vil koste at køre 300 km. Lineære funktioner 5

6 Eksempel 2: Dit el-selskab har oplyst, at man skal betale 750 kr. i målerafgift pr. år, 0,985 kr. pr. kilowatttime man forbruger op til kilowatttimer og for forbrug over dette 0,74 kr. Vist i et koordinatsystem ser det sådan ud: Pris i kr Elforbrug i kilowatt Forklaring: Grafen har et knæk over watt fordi stigningstallet herefter bliver lavere. Man kalder sådan en funktion for en stykkevis lineær funktion. 1 For leje af en bil skal du betale således: Grundleje: 400 kr. pr. dag. De første 100 km du kører er gratis. For de næste 100 km skal du betale 2 kr. pr km og derefter skal du betale 0,5 kr. pr. km. Tegn grafen for sammenhængen mellem prisen og det kørte antal km. Brug grafen til at finde, hvad det vil koste at leje bilen, hvis du kører 245 km. Brug også grafen til at finde, hvor langt du kan køre hvis prisen ikke må overstige 650 kr. 6

7 2 En papirvare grossist tilbyder dig pakker med kopipapir til følgende priser: Første 10 pakker: 20,- kr. pr. pakke Følgende pakker: 15,- kr. pr. pakke. Tegn en graf, der viser sammenhængen mellem antal pakker du køber og den samlede pris. Brug grafen til at finde, hvad du skal betale for 35 pakker. 3 Et teleselskab tilbyder dig valget mellem to abonnement ordninger for mobiltelefon: 100 kr. pr. måned i abonnement med 60 minutters fri taletid pr. måned og derefter 25 øre pr. minut. eller: 0 kr. pr. måned i abonnement og 50 øre pr minut taletid. Vis de to muligheder i samme koordinatsystem. Brug graferne til at afgøre, hvor meget man skal bruge sin mobiltelefon for at den første ordning bedst kan betale sig. 4 Du vil illustrere hvordan statsskatten afhænger af den indkomst man har. På din slutopgørelse kan du læse følgende: Af de første kr. betales ikke statsskat. Fra kr. til betales 9%. Fra til betales 15% Over betales 28% Tegn grafen for, hvor meget der skal betales i statsskat. Brug grafen til at finde statsskatten for en indkomst på kr. 5 Dit firma vil købe reklamekuglepenne til udlevering til kunder. Du indhenter følgende tilbud fra et reklamebureau: Mindste køb: 50 stk. Op til 100 penne: 3,50 kr. pr. stk. 100 penne og derover 3,00 kr. pr stk Tegn grafen og brug den til at finde hvad 450 penne vil koste. Lineære funktioner 7

8 Eksempel 3: Du ved at prisen for en tur med taxi beregnes ved at betale 20 kr. i startgebyr og derefter 5 kr. for hver km, der køres. I et koordinatsystem ser det således ud: 80 Pris i kr Afstand i km Forklaring: Da man i eksemplet skal betale det samme for en tur på fx 1,3 km som en tur på 1,5 km kommer grafen til at bestå af vandrette liniestykker. Liniestykkernes endepunkter er markeret med lukkede og åbne boller. De viser om selve endepunktet hører med til liniestykket. Har man f. eks. kørt præcist 3 km er det liniestykket ud for prisen 35 kr., der gælder. 1 I 1997 har PostDanmark følgende takster for brevporto: 0 g - 20 g: 3,75 kr. 21 g g: 5,00 kr. 101 g g: 8,75 kr. 251 g g: 15,00 kr. Vis taksterne i et koordinatsystem. 8

9 2 DSB har inddelt landet i takstzoner. Billetprisen beregnes ud fra hvor mange takstzoner man kører igennem. Pris for enkeltbillet ved fjernrejser: zoner: 208,00 kr zoner: 220,00 kr zoner: 234,00 kr zoner: 240,00 kr. over 56 zoner: 252,00 kr. Vis taksterne i et koordinatsystem. 3 Din bank tilbyder forskellige rentesatser på din opsparing afhængig af hvor meget du har stående på kontoen. 0 kr kr.: 2½% kr kr.: 4% kr. - : 6% Vis tallene i et koordinatsystem. 4 Den overenskomst, du er aflønnet efter har følgende regler for betaling af overarbejde: "Overarbejde er arbejde inden kl og efter kl Ved overarbejde gives en timeløn på kr. 138,00 for hver påbegyndt time." Din normale timeløn er 92 kr. for hver påbegyndt time. Du skal illustrere din løn i et koordinatsystem. Afsæt klokkeslættene fra 6.00 til på 1. aksen og lønnen på 2. aksen 5 Et rejsebureau tilbød følgende priser for en grupperejse til London: 5-10 personer: 1295,- kr. pr. person personer: 1195,- kr. pr. person personer: 1095,- kr. pr. person. Vis tilbudene i et koordinatsystem. Om funktioner på side 36 Lineære funktioner 9

10 Parabler Eksempel 1: Du har fået oplyst følgende funktion beskriver den bane en kugle vil følge, hvis den kastets skråt ud fra 1 meters højde: Vandret afstand fra kastested: x Højde over jorden: f(x) f(x) = -x 2 + 4x + 1 Du udregner nogle støttepunkter og afmærker dem i et koordinatsystem: f(0) = = 1 f(1) = = 4 f(2) = = 5 f(3) = = 4 f(4) = = 1 f(x) 1 x 1 Forklaring: Funktioner hvor der indgår et led med x 2 kaldes 2. grads funktioner. Deres grafer kaldes for parabler. Parabler er karakteristiske ved: - at have to ben, der bliver stejlere og stejlere. - at være symmetrisk omkring en linie tegnet gennem parablens vendepunkt. Man kan tegne parabler ved at udregne nogle støttepunkter. Så snart man har fundet det ene bens forløb og vendepunktet kan man tegne parablen ved at spejle benet i symmetri-linien. 10

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, basis ISBN: 978-87-92488-07-7 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge,rente og valuta

penge,rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge,rente og valuta trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 1 ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker, trin 1 ISBN: 978-87-92488-04-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, basis+g 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere Matematik på VUC Modul a modeller med mere Indholdsfortegnelse Indledende talgymnastik...1 Formler... Reduktion...7 Ligninger...11 Ligninger som løsningsmetode i regneopgaver...17 Simulation... Blandede

Læs mere

Funktioner. Funktioner Side 150

Funktioner. Funktioner Side 150 Funktioner Brug af grafer koordinatsystemer... 151 Lineære funktioner ligefrem proportionalitet... 157 Andre funktioner... 163 Kært barn har mange navne... 165 Funktioner Side 15 Brug af grafer koordinatsystemer

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra Undersøgelse af funktioner i GeoGebra GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, men det kan også anvendes til undersøgelser og opdagelser omkring funktioner. Eksempel Tegn linjen med ligningen:

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere