#01. årgang LAP er et magasin udgivet A f LA ndsforeningen Af nuværende og tidl igere PsykiA tribrugere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#01. årgang 11. 2009 www.lap.dk. LAP er et magasin udgivet A f LA ndsforeningen Af nuværende og tidl igere PsykiA tribrugere"

Transkript

1 #01 årgang LAP er et magasin udgivet A f LA ndsforeningen Af nuværende og tidl igere PsykiA tribrugere

2 Kolofon 09 #01 Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Adresse: Medlemsbladet LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C, Tlf: Redigeres af arbejdsgruppe, ansvarshavende overfor presseloven: Hanne Wiingaard, Tlf Korrektur: Karl Bach Jensen Trykt hos: npc tryk a/s, Næstved Layout: npc tryk a/s, Næstved Teknisk ansvarlig: Hanne Wiingaard Oplag: 2000 eksemplarer Navngivne indlæg udtrykker ikke nødvendigvis LAP s holdninger Indlæg bedes indsendt til LAP pr deadline til næste nr er: 1 maj 2009 Alle indlæg, der optages til bladet bliver også lagt ud på LAP s hjemmeside Arbejdsgruppe for dette blad er: Steffen Østergaard, Inger-Liss Christoffersen, Kirsten Dam, Hanne Wiingaard Indhold Vi skal udfordres i tide! 3 LAP-aktion på psykiatrisk center ballerup 4 Sammenhæng mellem social- og behandlingspsykiatrien 5 Nyt liv i RAP Midtjylland 6 Kom til Minoriteternes Grundlovsdag! 7 Omtale af af værket Salmer til hver dag i året 8 Sagsomkostninger i sager om behandlingsdomme 9 Mindeord for Claus Rostgaard Evald 9 Evaluering af dagen den 25 november 10 Mere end almindelig hensyntagen? 11 Find kærligheden i dig selv 11 Sommer-lejr 12 LANDSMØDE 14 Så langt er vi nået i sommerlejr-gruppen 15 Livets Hormoner 16 LAP vil påvirke ny akuttilbud 18 Mere end almindelig hensyntagen? 20 Man har en forpligtelse til at være optimist 22 Lister Forsidefoto: Inger Ladegaard #01 årgang LAP er et magasin udgivet A f LA ndsforeningen Af nuværende og tidl igere PsykiA tribrugere LAP er et ma g A sin udgivet A f LA ndsforeningen Af nuværende og tidl igere PsykiA tribrugere 2 medlemsbladet LAP

3 Leder: NILs HoLmquIst ANderseN, HANNe WIINgAArd og steen moestrup Vi skal udfordres i tide! Vi er alle mennesker, raske eller syge, faktisk er det lidt en illusion at kalde et menneske sygt, for der findes ingen definition på at et menneske er rask Preben Brandt er dog i stand til at definere hvad et raskt menneske er, det er han nemlig selv, hørt under Nytårskuren i Videnscentret for Socialpsykiatri Overføres den til dig, så definerer du selv hvad der er raskt og hvad der er sygt For noget tid siden blev en soldat skudt i sit hjem En overskrift lød psykisk syg skudt under tvangsindlæggelse Soldaten havde været i krig for 10 år siden og led stadig af følgerne fra den gang Traumer, som betegnes som post traumatisk stress syndrom Lægerne ved faktisk ikke hvad de skal gøre ved det Soldaten havde opsøgt psykiatrien for at få hjælp Det var tydeligt for hans omgivelser at den var helt gal I telefonen lød han som et barn, når han talte med sine forældre Søsteren beskrev hvordan han var blevet indlagt og de havde givet ham en seng, men sengen kunne han ikke snakke med, og så var han gået fra afdelingen De forstod ikke en gang at lytte til ham De forstod ikke en gang, at fortælle ham hvad de kunne til byde og hvad behandlingen gik ud på Det eneste de faktisk var i stand til, var at sige til ham, du er syg og har brug for hjælp Vi kan kun glæde os over, at psykologerne eller en mellemting mellem psykologer og psykiater nu ser dagens lys De må da være bedre klædt på til at hjælpe og sælge deres budskaber om hjælp Det hjælper jo ikke noget, at fortælle folk de har brug for hjælp, hvis man ikke kan fortælle hvad det er for en hjælp og hvordan man får den, samt hvad den indebærer både af afsavn og forbedringer Glæde er ikke noget som piller skaber, det er noget som livet giver en i form af en sum af oplevelser, der hver især har en andel af glæde i sig Eller evnen til at se de små ting i tilværelsen, som kan skabe en indre glæde i os Det er summen af disse små glæder, som giver os vores humør og giver os energi til at leve Psykiateren, den praktiserende læge, din rådgiver eller din ven kan hjælpe dig med at se tingene i et andet lys og dermed få dig til at føle dig gladere Det kræver blot at de forstår dig, at du har tid til at fortælle dem nok til, at de forstår dig Eller du får luft for de problemer, som går dig på Sommetider handler det blot om at lytte, sommetider handler det om at få vendt tingene rundt Andre gange handler det om at udfordre dig og få dig, til selv at handle Nogle gange kan det være en lettelse, at andre handler for dig Omvendt kan det også gøre dig ganske tosset, når nogen handler henover hovedet på dig Eller du bare føler der bliver handlet uden om dine ønsker Sundhedsstyrelsen prøver i øjeblikket, at presse de privat praktiserende psykiater til at tage flere patienter ind, uden at de får yderligere honorar Dette vil i givet fald betyde, at der bliver mindre tid til behandlingen af den enkelte Og dette er vi utilfredse med, da der i forvejen ofte er for lidt tid til rådighed Soldaten var i krise og havde søgt hjælp, men ikke fået den Så sættes der en tvangsindlæggelse i gang, fordi nogle mennesker mente det var løsningen Det følte han ikke det var, og derfor strittede han imod Derfor lykkedes det ham at fravriste en betjent, hans tjenestepistol og skyde efter betjenten Havde det nu i stedet været en person uden pistol der stod for tvangsindlæggelsen, så havde man ikke stået med en død soldat Havde man hjulpet soldaten, da han bad om hjælp, havde der ikke været nogen død soldat Var soldaten i tide blevet udfordret til at tænke andre tanker, så havde der ikke været nogen død soldat Vi har i år 10 års jubilæum i LAP og det skal fejres på forskelligvis Der bliver en overraskelse til landsmødet Blad nummer to bliver et jubilæumsnummer, hvor du kan være med til at sætte dit præg Landsforeningen vil tilbyde tilskud til lokale jubilæumsarrangementer, som forventes afholdt i efteråret Vi vil indvie de nye lokaler på Glasvej med en reception Der vil blive indstiftet en LAP pris Andre ting vil sikkert finde vej til rækken af jubilæums aktiviteter Invitationerne til årets landsmøde er på vej ud og i år skal vi tilbage til Svendborg, hvor det stiftende landsmøde blev afholdt Det vil igen i år blive et landsmøde med to overnatninger og med tid til minikonferencer, så DU også kan få ordet Emnerne for minikonferencerne er fordomme, socialpsykiatri og arbejde/uddannelse Vi så gerne at man fandt et andet ord for socialpsykiatri, et ord som bedre kunne rumme de muligheder der egentlig bør være i den kommunale ramme, hvor også unge med sociale problemer kan søge hjælp, uden at blive sygeliggjort Et sted hvor begrebet Psykosocialt handicap benyttes om den midlertidige eller varige tilstand, som mange faktisk befinder sig i På gensyn d. 21. maj i svendborg medlemsbladet LAP 3

4 INger-LIss CHrIstofferseN (formand for LAp HoVedstAdeN NordVest) LAP-aktion på psykiatrisk center ballerup psykiatrisk Center Ballerups julegaver til de sindslidende består i lukning af hospitalets ellers velfungerende patient-bibliotek og en manglende renovering af centrets varmtvandsbassin. Aktivitetscentrets patientbibliotek på det psykiatriske hospital, som tidligere var stedets lysende hjerte igennem 50 år, holder nu op med at slå Det sker ifølge centerchefen, Jan Toftholm Andersen, fordi det ikke er en primær hospitalsopgave at drive bibliotek på stedet Den meget store gruppe af sindslidende, som ofte tilbringer mange måneder under indlæggelse på hospitalet, har brug for dette uvurderlige fristed Biblioteket har for mange patienter betydet vejen tilbage til livet og en støtte til tilværelsen uden for hospitalet Psykiatrisk Center Ballerups bibliotek er ikke længere stedet hvor bøger, DVD er, aviser og magasiner og bibliotekar har sin plads Der foregår ingen aktiviteter for patienterne på hospitalet altså ren opbevaring efter LAP s mening, hvor medicinen stort set er den eneste behandling På dette grundlag demonstrerer Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP-HNV) onsdag den 17 december 2008 på hospitalets såkaldte aktivitetshus Der vil i dagens sørgelige anledning blive serveret kaffe og kage, og repræsentanter for LAP vil lægge en krans og aflevere en protestskrivelse til Centerledelsen Samtidig tillader vi os at omdøbe Aktivitetscentret til kapellet - så trist, mørkt og koldt er det nu blevet! Men én ulykke kommer som bekendt sjældent alene, for nu er Aktivitetscentrets varmtvandsbassin ude af funktion - på ubestemt tid Alt dette er selvsagt noget der rammer de svageste meget hårdt Man har ikke ønsket at afsætte de nødvendige midler til en renovering, selvom det er blevet brugt flittigt bla som optræning af hospitalets indlagte patienter Det har endvidere vist sig at varmtvandsbassinet var med til at opvarme resten af Aktivitetscentret Nu er stedet uhyggeligt koldt og klamt - og fysioterapeuterne kan ikke længere tilbyde genoptræning i et varmtvandsbassin Faktaboks: Region Hovedstaden har 30 % af Danmarks befolkning og får bloktilskud efter dette 45 % af Danmarks befolkning med psykisk sygdom bor i regionen Psykiatrisk Center Ballerup modtager patienter fra Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Egedal og Furesø kommuner Patientbibliotekets personale kom fra Ballerup bibliotek, men blev lønnet af Psykiatrisk Center Ballerup Patientbiblioteket besøgtes dagligt af op til 30 personer Der var udlån i 2007 I 2007 blev der brugt kr til materialer, lønudgifter androg kr 4 medlemsbladet LAP

5 Af steen moestrup, medlem Af LAp s LANdsLedeLse. sammenhæng mellem socialog behandlingspsykiatrien Indspark i debatten på socialpsykiatrikonference, Nyborg 2009 Jeg har mere end 25 års erfaring med behandlingspsykiatrien eller mangel på troværdig behandling Har været med da kommunerne startede med socialpsykiatrien, både som samarbejdspartner, idémand og bruger af denne Har igennem årene været bisidder for en del, som gerne ville have et troværdigt og fornuftigt samspil Vil blot starte med at konstatere, at det er svært at få et egentligt fornuftigt samspil mellem en kommunal hjemmestrikket socialpsykiatri og en lægefagligt funderet behandlingspsykiatri til at fungere optimalt Vi skal huske, at socialpsykiatrien i en grad som er næsten uhyggelig, er bygget op på den kommunale selvbestemmelsesret, således at det faktisk ikke er muligt at hente nogle særlige konkrete retningslinjer ud af betænkninger eller gældende love Hvorimod behandlingspsykiatrien er gennemsyret af systematiske naturfaglige termer, som nærmest udelukker den enkeltes personlige oplevelser af symptomer og årsagssammenhænge Vi har altså med to offentlige systemer at gøre, hvor der skal foregå samspil og samarbejde på tværs for at behandlingen skal lykkes To systemer der i den grad er bygget på meget forskellige faglige grundlag Hertil skal så lægges, at disse ikke umiddelbart har interessefællesskab Den ene er en kommunal finansieret størrelse og den anden en regionsfinansieret del Talrige forsøg er gjort på at samkøre og samordne indsatsen, så man opnår at sætte borgeren i centrum For blot at nævne to: Fælles sprog og fællesværdier er to store projekter, som er kørt til ende og vist nærmest endt på en støvet hylde Uden at det har medført synlige forbedringer Hertil skal så lægges, at der også skal ske et samspil med borgerens egne støttebehov fra andre dele af den kommunale sektor og den regionale sundhedsfaglige indsats Det er borgeren, som enten tabes mellem stolene, eller som selv må få systemerne til at arbejde sammen Der findes ingen myndighed eller person i det offentlige, som kan gøres ansvarlig for den manglende sammenhæng Oprindelig var støtte- og kontaktpersonen eller bostøtten den person, der skulle være tovholder, men det fungerer desværre meget sjældent Et ansvar, der på den måde er fordelt på mange skuldre, fører ofte til ansvarsforflygtigelse Der er ingen steder, hvor borgeren kan henvende sig og sige, dette er dit ansvar Og det er den største hurdle for borgeren Når så mange af vores medlemmer alligevel er meget positive overfor socialpsykiatrien, så er det fordi, de der ofte møder folk med et engagement, og de tit i en længere periode møder den samme person igen og igen Herved opnås et personligt kendskab, der i højere grad gør, at hjælpen får den personlige og individuelle karakter, som burde være en selvfølge i hele systemet Vi har i LAP to mottoer: intet om os, uden os og først skal man fredes, så skal man fristes Det er netop, hvad vi i den grad har brug for, for at komme os og blive de hele mennesker vi egentlig er skabt til at være Det handler om at skabe ro og harmoni i vores sind og vores tilværelse Det opnår man meget sjældent fra dag et, og derfor bliver det ofte nogle langvarige forløb, som sjældent har et rigtig godt og værdigt gennemløb for borgeren Tit opstår der misforståelser, fordi der tales og handles bag ryggen på os Et klogt menneske har engang sagt til mig: sig kun det du tør sige direkte til folk Lad folk vise deres følelser og tag dem alvorligt Tre succeskriterier kunne være: 1 Ligeværdig menneskelig dialog Oplevelsen af at være et selvstændigt individ, og et fuldgyldigt medlem af samfundet At være menneske frem for at blive set som patient/klient 2 Økonomisk uafhængig Den offentlige sektors hovedmålsætning bør være, at hjælpe til at genskabe et værdigt og fuldgyldigt liv for personer, der i kortere eller længere tid har været ramt af psykosocialt handikap Dette gælder også for borgerens økonomiske muligheder 3 At rehabiliteringsprocessen af borgeren opleves som værende baseret på borgerens anlæg og muligheder - i højere grad end på at rette borgeren ind på fastlåste normforventninger fra behandler/myndighedsside Husk altid at udvise en passende ydmyghed Det tjener sagen og derfor takker jeg jer for, at I lyttede i dag medlemsbladet LAP 5

6 Af JAN stig ANderseN, VIBorg. Nyt liv i rap midtjylland I over et år (fra juli 2007 til september 2008) har der ikke været aktiviteter i Regionsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Region Midtjylland (RAP Midtjylland), men efter et forberedende møde i september blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Viborg d 30 oktober 2008 Her blev der valgt en ny bestyrelse, nye suppleanter, ny revisor og ny revisorsuppleant Efter et konstituerende møde d 4/ ser bestyrelsen således ud: Formand: Jan Stig Andersen fra Viborg. Kasserer: Werner Leervad fra Herning. bestyrelsesmedlemmer: Tom Jul Pedersen fra Skødstrup. Sørn Strand-Jensen fra Århus N. Else Holm fra Ikast. suppleanter (eller ressourcepersoner) for bestyrelsen: Per Bovbjerg fra Viborg. Frands Wisbech Frydendal fra Spøttrup. Ulla Brink fra Silkeborg. revisor: Inge Wistoft Vestergaard fra Silkeborg. revisorsuppleant: Leif Andreasen fra Viborg. Bestyrelsen har siden afholdt endnu et møde (dog ikke beslutningsdygtigt) d 3/2 2009, og i skrivende stund er der planlagt flg møder frem til og med den ordinære generalforsamling i april 2009: Tirsdag d. 24/ kl : åbent bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 10/ kl : arbejdssamling i De Frivilliges Hus, Viborg Uge (16/3 4/4) planlægges møder i hhv. Århus, Herning og Viborg Onsdag d. 18/ kl : åbent bestyrelsesmøde. Onsdag d. 15/ kl : åbent bestyrelsesmøde. Onsdag d. 22/ kl : ordinær generalforsamling. Bestyrelsesmøder og generalforsamling forventes afholdt i Borgerhuset Stationen, Ll Sct Hansgade 7-9, Viborg Der tages forbehold for ændringer Endelig bekræftelse af tid og sted for alle møderne kan fås ved formanden på tlf , når tiden for de enkelte møder nærmer sig De tre møder i hhv. Århus, Herning og Viborg (af ressourcemæssige årsager i netop de byer, hvor bestyrelsens medlemmer bor) var oprindeligt tænkt afholdt i uge 10 og 11, men nu er uge et mere realistisk bud Når tid og sted for disse møder er fastlagt, vil der blive udsendt en invitation til alle medlemmer i Region Midtjylland Møderne vil også være åbne for andre interesserede 6 medlemsbladet LAP

7 Kom til Minoriteternes Grundlovsdag! I å r e r L A P e n d da m e dar rang ør! Det er blevet en tradition, med Minoriteternes Grundlovsdag på Christiania. Og det er med god grund. Mange af de problemer, vi har med offentlige myndigheder, bunder i disses grundlovsbrud. Derfor skal vi have et Grundlovsarrangement, der gør opmærksom på disse problemer, og skaber debat. Hvordan det er gået de andre år kan ses med billeder på: Altså ikke et Grundlovsdagsarrangement af den sædvanlige slags. Der blot er en borgerlig og national selvfedhed. Nej: Minoriteternes Grundlovsdag er et kreativt kaos. Der handler om Grundloven! Der videre handler om demokrati og menneskerettigheder Der er dog et par ændringer i år, i forhold til sidste år. Røgtønderne har vi fravalgt i år, grundet de uheldige erfaringer. Sidste år kom vi også i karambolage med andre aktiviteter i Fristaden. I år er arrangementet derfor flyttet fra Pusher Street til Fredens Eng. Men det skal også være et Grundlovsarrangement, traditionelt i den forstand at det er en udflugt ud under de nyudsprungne bøge. Fristaden er faktisk en unik oplevelse især på den tid af året! Midt i dette vil du finde LAP s stand. Sammen med andre stande for grupper, der har til fælles, at deres grundlovssikrede rettigheder er truet. Det er grupper som: flygtninge, Hjemløse, Arbejdsløse, fleksjobbere, Aktiverede, Passiverede, førtidspensionister, Christianitter, grønlændere, ordblinde, Loftsramte, ophængte, nedtrampede og Psykiatriske Patienter og Pårørende! Idéen er at disse stande kan kontakte publikum, uddele materialer. Udfordre folks fordomme. Der vil også være grundlovstaler. I år ved: Preben Brandt, formand for rådet for socialt udsatte siden vil også blive fyldt op med programmet for i år efterhånden som dette foreligger. Én gang skal du vel se Christiania. Så det kan vel lige så godt blive på: Grundlovsdagen, altså fredag den 5. juni. Fra ca. kl. 14. Arrangører: LA, Landsorganisationen af Arbejdsledige, Christianias kulturforening LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere du kan måske også selv bidrage! Hvis du gerne vil give en hånd med enten ved forberedelserne eller afviklingen - så er du velkommen til at give os et praj. Så skal vi nok finde en opgave til dig! Og ligesådan hvis du har forslag til underholdning eller hvem, der skal være deltagere. Så er du velkommen til at kontakte os. Måske er det noget, vi kan bruge?! Nærmere oplysning: Hans schjørmann, tlf / fax Derudover vil der komme tankevækkende indlæg og underholdning fra deltagere, fremmødte og lokalbefolkning! m e d L e m s b L A d e t L A P w w w. L A P. d k 7

8 Af NINA stetter Omtale af af værket salmer til hver dag i året Jeg har to gange tidligere anmeldt bøger af forfatteren Knud Kappelgard her i LAP bladet Bøgerne siger meget om, hvor bredt Knud Kappelgaards forfatterskab spænder, idet der har været tale om faglitteratur, skønlitteratur og så denne gang et stort værk indeholdende en salme til hver dag i året Forfatteren har skrevet mange bøger, digtsamlinger og prosa, hvoraf en stor del tager deres udspring i hans egne erfaringer indenfor psykiatrien, og han er meget kritisk overfor det etablerede psykiatriske system I dette salmeværk, Knud har skrevet, viser han klart, hvilket forhold han har til Kristus og til den kristne tro Her er ikke tale om fortabelse og synd Derimod er nåden og kærligheden et gennemgående træk Mit eget forhold til kristendommen er ikke specielt nært og rækker til, at jeg kan bede en lille bøn, når det virkeligt brænder på Jeg er ikke medlem af folkekirken og ikke knyttet til nogen retning Men i forbindelse med at jeg var langt nede i en periode her i efteråret, slog jeg op på dagens salme og fandt en fred og trøst i at læse den Trods, eller måske netop på grund af, vores samfunds krav om rationel adfærd og tænkning, kan vi alle få brug for en mere åndelig dimension af livet Og den kan man få gennem kristendommen, når den bliver beskrevet som i denne bog, fuld af varme og kærlighed Da jeg i julen var ude for en stor personlig sorg, læste jeg salmen som står ved datoen den 5 juli i Knuds salmeværk Han skrev den i forbindelse med sin fars bortgang, og jeg vil gerne gengive den her, da jeg fandt trøst i at læse den, og så synes jeg, den er repræsentativ for de øvrige salmer og meget smuk Takkesang tak for mørkets komme, lyset er brugt op som en lygte i min lomme venter dagens krop tak, min elskede for lyset solens fine stråleflig, tak for vind og himmelgyset allersaligst lykkelig tak, for jeg fik smør på brødet samt lidt mere til, fordi bondens mark blev gødet, jeg vil synge, ja jeg vil tak for alle gode gaver trøstens ord imellem os, når vi sindigt går og traver for at byde fjender trods tak for nattens himmeldrømme, dagen bliver så tæt og god midt i verdens vrimmelstrømme, hvor vi gik, og hvor vi stod Bogen Salmer til hver dag i året er udkommet på forlaget Queenswood 8 medlemsbladet LAP

9 Af erik olsen, JurIdIsK KoNsuLeNt for LAp Sagsomkostninger i sager om behandlingsdomme Jeg har i forbindelse med nogle medlemshenvendelser haft samtaler med Rigsadvokatens kontor om sagsomkostninger i sager om behandlingsdomme i tilknytning til episoder, hvor vedkommende er indlagt At modtage en behandlingsdom kan være belastende nok i sig selv at der kommer sagsomkostninger oveni, gør ikke sagen bedre Det største problem er her, at den pågældende gennem idømte sagsomkostninger som regel kommer til at erstatte Statens udgifter til forsvarsadvokaten Ofte et ganske betydeligt beløb som den dømte efterfølgende skal trækkes med Generelt vil anklagemyndigheden kræve sagsomkostningerne dækket af den dømte, men der er dog mulighed for, at retten kan begrænse sagsomkostningskravet ud fra et misforhold mellem forseelsens karakter og de omkostninger, der pådømmes Et hensyn som anklageren naturligvis tilsvarende kan påse Da forseelsen i denne type sager erfaringsmæssigt ofte er udpræget bagatelagtig, kan der være god mening i at drøfte med sin forsvarsadvokat, om ikke dette argument under alle omstændigheder konkret bør forsøges fremhævet over for anklagemyndigheden og retten med henblik på at få sagsomkostningerne begrænset mindeord for Claus rostgaard evald Det er med sorg og dyb beklagelse, at vi må meddele at Claus Rostgaard Evald fra Århusafdelingen af LAP er afgået ved døden Claus har i en årrække været revisor for LAP Århus, Brugerkiosken i Århus og også i en del år revideret for LAP Landsdækkende Claus har desuden udført et kæmpe bestyrelsesarbejde i LAP Århus og været med i LAP Århus redaktion omkring SUND. Claus havde det ofte svært og kæmpede med depressioner i perioder Claus havde orden i sagerne Han var en dygtig og meget respekteret revisor og var altid klar til at give en hjælpende hånd og lære fra sig og forklare nye bestyrelsesmedlemmer mange gavnlige ting Claus var en yderst kvik og velbegavet person Han var en rigtig god kammerat, men Claus var også i perioder et meget forpint menneske, for hvem livet til sidst blev for svært Vi vil savne og mangle Claus meget Claus blev kun 43 år medlemsbladet LAP 9

10 Af tom JuL pedersen evaluering af dagen den 25. november Mere end almindelig hensyntagen? Det har været en god dag, hvor man har talt om, hvordan mennesker med en sindslidelse kan komme i job igen Hvilke tiltag kan stederne tage? Det var der fokusset lå Så som, at der skal være mentorer, altså støttepersoner, støttepersoner i uddannelsen, der forsøger at hjælpe personen til at være så rask som muligt Men, som man siger, ingen roser uden torne, og hvilke torne, de er så store, at man ikke må videregive dem næste gang, man besøger zoologisk have, og besøger næsehornet, ja man skal tænke på dyrene Der er jo en underliggende tone af, at arbejde er det eneste saliggørende Som beskuer kan man nemt tro, at i og med man ikke har et arbejde, så er man ikke ok, så kan man ikke blive lykkelig Det er der helt klart en undertone af, ikke blot i dag, men jo overalt i samfundet Så i stedet for at fokusere på arbejdet, som en glædesoase, så skulle der tales om glædesoaser generelt, deriblandt arbejde Der blev sagt mange smukke og rigtige ord, der er politisk korrekte, men hvem siger, at virksomhederne fører dem ud i livet? Hvem siger, at det er godt, at man får støtte i hoved og, når man tager en uddannelse? Når man så er færdig med den, så holder støtten jo op Det er noget helt andet at arbejde, end at uddanne sig Så møder man den barske realitet, at man ikke kan få job Så er løsningen jo, at man skal have en støtteperson på arbejdspladsen, ja ja, men punkt et, det er jo op til den enkelte chef at sige ja eller nej til det Jeg tror meget få vil sige ja til det, jeg begrunder det med, at jeg har spurgt 3 chefer i Århus, som netop har sindslidende ansat, de vil IKKE have støttepersoner Men hvis der alligevel er nogle, der vil sige ja til det, så forudsætter det alligevel, at personen har et vist overskud, kan bestille noget De 3 chefer, jeg har spurgt, siger da også, at de ikke har syge mennesker ansat, de har folk med overskud, som tidligere har været syge, men raske nu Jeg savnede især, at fokusset blev lagt på den sindslidende selv, altså hvad man selv kan gøre Det gjorde Birgitte Vistoft trods alt, hun sagde netop, at hun var begyndt at arbejde frivilligt inden for LAP, det gik bedre og bedre, så nu er hun ansat der Disse gode historier skal vi have flere af, altså med nogle tips og tricks, man selv kan gøre Det kan inspirere folk til at gøre noget her og nu, i stedet for at vente på, at andre gør noget Der vil altid være begrundelser for, at man får nej til et job Men cheferne er da ikke så dumme, at de siger, det er fordi du er sindslidende Folk får da heller ikke at vide, at de ikke kan få jobbet, fordi de har mørk hudfarve, eller fordi de er for gamle I stedet for, får man at vide, at man er overkvalificeret, den reelle årsag var at han var for gammel, den historie er fra den virkelige verden Så ændret lovgivning vil ikke ændre på folks adfærd Folks syn på rygning blev ændret før lovgivningen Der har ikke været en forening, der forsøgte at gøre stort set alle steder røgfri Der er netop kommet en sundhedsbølge af den anden verden ind over landet Hvor mange sindslidende kan klare et job? Ud af 100, der søger ind på MB uddannelsen (medarbejdere med brugerbaggrund) får 75 nej, 25 starter på den, 5 falder fra, af de resterende får halvdelen job, det vil sige 1 ud af 10 sindslidende er klar til et job Det tal vil stå til troende, lige meget hvad lovgivningen siger Sagt med andre ord, de 9 kan bruge tiden på noget bedre 10 medlemsbladet LAP

11 Af preben firkløver. find kærligheden i dig selv Efter at have pådraget mig en arbejdsskade med efterfølgende pension, og den nedtur der kommer i kølvandet, når man opdager at man højst har en halv til en times koncentrationsevne kan tålmodigheden ligge på en lillefingernegl Det er årsagen til, at man mister alt mod, og livsviljen stille smuldrer væk Alt har umiddelbart været prøve for at finde livsmodet Ved et pudsigt sammentræf kommer jeg ind i en kunstverden, der må siges at kunne tænke foran og bagved, om det der kommer fra siden Uden af vide af det, deltager jeg pludselig i en snak om livet og livskvalitet Og endelig falder så den ene brik efter den anden på plads Livskvalitet er lig med kærlighed - og varme venskaber er en del af denne kærlighed Der kommer langsomt en vrede og bitterhed over en løgn om denne kærlighed En vrede og bitterhed, der føles som en atombombe inden i Ja, og så kommer disse dejlige venner, der tegner, maler, skriver Og nu bliver det meget lettere at tale om denne bitterhed, der næsten æder én op indefra Et par at disse kunstvenner så min kærlighed til dyr, især til fugle. Lige pludselig har Hans- Ove, som er daglig leder af Danmarks Fugle ZOO, Frydenlund Fuglepark, sat et møde i gang. Det giver mig nu lysten til at tegne male og skrive små søde historier, hvilket er helt nyt for mig. Jeg har snakket med Hans- Ove om, at jeg godt kunne tænke mig at møde andre, der, som jeg selv, har denne lyst til at tegne og skrive sig ud af en vrede og bitterhed, for derigennem, at finde det overskud, der skal til for at opbygge livskvalitet samt et netværk. Danmarks Fugle ZOO, Frydenlund Fuglepark og Hans Ove har nu givet mulighed for at otte personer, som måtte have lyst til dette, kan få friplads til at deltage i projektet. Til jer, der søger det at tegne/ male/skrive, er Kate personen bagom og vi er så nogle kunstnere, der kommer med gode ideer, vi snakker om livet; mærker naturen komme lidt tættere på det smukke vi alle har i os De otte, der kommer til at deltage, vil igennem samtale og ro i naturen og med fuglene, således skabe harmoni mellem papir og farve Det er overvejende vedrørende de tegninger, der skabes, som også kunne sælges til brug for nye tilsvarende projekter med det mål at finde kærligheden i sig selv Frydenlund Fuglepark ligger i Tommerup på Fyn Henvendelse kan ske til: Preben Firkløver, Mobil: og Sommer-lejr 09

12 Sommer-lejr 09 sommer-lejr 2.juli-8.juli 09 tilmeldingsblanket til sommerlejr på færøerne navn: adresse: Land: Kost: Fuldkost a Diabetiker a Vegetar a Glutenfri a Andet a Hvad: T-shirt størrelse: S a M a L a XL a XXL a XXXL a Tilmeldingen skal sendes til: Æna eller Jóngerð betaling til sommerlejren: Registreringsnummer: 6460 Kontonummer: IBAN-nummer: FO BIC/SWIFT: FIFBFOTX

13 Information om sommerlejren 2009 på Færøerne Sommerlejren er fra 2. juli til den 8. juli 2009 Pris pr. person: DKR 4300,- Prisen er inklusiv: 6 nætter i dobbeltrum Fuld forplejning Udflukter med guide og transport Transport til og fra lufthavn, I bliver hentet i lufthavnen T- shirts til samtlige deltagere nb: Ønskes enkeltrum er der et tillæg på DKR 900,- Vi har 86 dobbeltrum til rådighed og har derfor fordelt det sådan, at hver organisation har 12 rum til rådighed Information om hvor sommerlejren finder sted, kan ses på hjemmesiden Såfremt en organisation ikke kommer til at bruge alle 12 rum, som de har fået stillet til rådighed, ønsker vi besked herom hurtigst muligt og senest den 01 Maj 2009 Årsagen til, at vi ønsker besked herom hurtigst muligt er også den, at jo før de respektive organisationer bestiller deres flybilleter, jo større sandsynlighed er der for, at I kan få billige flybilletter Tilmelding til sommerlejr senest 01 Maj 2009 hos: Æna Reinert Jóngerð Nielsen betaling til sommerlejren: Registreringsnummer: 6460 Kontonummer: IBAN-nummer: FO BIC/SWIFT: FIFBFOTX Vi har checket flyforbindelserne i sommerperioden og har fået at vide, at der er direkte forbindelse imellem Stockholm Stavanger Færøerne torsdag og søndag i sommerperioden Foruden dette er der flere afgange fra København dagligt Vil vil også informere jer om, at der er mulighed for at bestille gruppebilletter, hvis I skal flyve og dermed får i grupperabat Dette indebærer dog, at der er minimum 10 personer som rejser sammen Informationer herom får I ved at gå ind på Yderligere spørgsmål, henvend jer hos førnævnte personer, Æna eller Jóngerð Vi ser frem til at byde jer velkommen til FærøerneJ Program for sommerlejr på Færøerne 2. juli til 8. juli 2. juli Ankomst til Færøerne Flag ceremoni og Heðin Mortensen, borgmester i Torshavn åbner Sommerlejren 2009 kl 1700 Aftensmad, 2 retter på Guesthouse kl juli Morgenmad på Guesthouse fra kl 0700 til 0930 Udflugt i Torshavn med guide Lunch Aftensmad, 2 retter på Guesthouse kl 1900 Underholdning: Norge 4. juli Morgenmad på Guesthouse fra kl 0700 til 0930 Udflugt til Kirkjubø Lunch Aftensmad, 2 retter på Guesthouse kl 1900 Underholdning: Finland 5. juli Morgenmad på Guesthouse fra kl 0700 til 0930 Volleyball turnering Lunch Aftensmad, 2 retter på Guesthouse kl 1900 Underholdning: Sverige og Åland 6. juli Morgenmad på Guesthouse fra kl 0700 til 0930 Heldagstur til Eysturoy med guide Madpakke medbringes (Denne er inklusiv prisen) Aftensmad, 2 retter på Guesthouse kl 1900 Underholdning: Danmark og Island 7. juli Morgenmad på Guesthouse fra kl 0700 til 0930 Udflugt til Nólsoy med guide Lunch Afslutning af sommerlejren 2009 og flag ceremoni Festmiddag på Guesthouse kl 1900 Underholdning : Færøerne 8. juli Morgenmad på Guesthouse fra kl 0700 til 0930 Afrejse Kolde og varme drikkevarer står til rådighed alle dagene nb: På grund af vejrforholdene på Færøerne kan ændringer ske i programmet Venlig hilsen Æna og Jóngerð medlemsbladet LAP 13

14 Du vil i begyndelsen af april modtage indkaldelse til landsmødet, som i år finder sted den 21 til 23 maj på Hotel Svendborg Der er ikke mulighed for at melde sig til nu brug i stedet tilmeldingsblanketten, som er vedlagt din indkaldelse 2009 LANdsmøde 14 medlemsbladet LAP

15 så langt er vi nået i sommerlejrgruppen STEDET: Hellebjerg Idrætsungdomsskole, Juelsminde DATO: Lørdag d 25 juli til lørdag d 1 august TEMA: Forventes at blive HUMOR OG HELBRED PRISEN: 1250 kr for Lap medlemmer og 1400 kr for andre Tæt ved Juelsminde, i det naturskønne Bjerre Herred øst for Vejle og Horsens ligger Hellebjerg Idrætsungdomsskole På godt 30 tdr land er her en moderne og fuldt udbygget idrætsefterskole smukt placeret i det stærkt kuperede terræn - tæt ved skov og STRAND Endeligt program forventes at blive sendt ud, sidst i april En lille ting men livet Tilgivelsen så lille en ting egentlig - men banebrydende til livet hvor befriende at slippe dele den endeløse kamp tilgivelsen fører til livet Hvor går der meget liv ved at holde fast - i stedet for at vende om og slippe bare at give slip uanset det gjorte Som en fugl der slipper ud af sit bur - lad det hele flyve med på frihedens vinger Send det hele til himlen - lad det flyve væk og blive fri Vis barmhjertighed hav tålmodighed med dig selv - for ondt vil det altid gøre livet uanset hvad Hold op med at sætte dig selv i pinslens bur - livet er for kort til at være spærret inde giv dig selv tilgivelsen og sæt fri - den eneste måde hvorpå du vinder Du er elskværdig nok til det de bedste hilsener Fra sommerlejr-gruppen. Lone, else, hanne, Linda, grace, ulrich, Lars og inger. The rosewoman LiLLian rank 2009 medlemsbladet LAP 15

16 BogANmeLdeLse: Af INger-LIss CHrIstofferseN Livets Hormoner Forfatter: Heilpraktiker Arvin Larsen Holistisk Forlag, udgivet 2005 ISBN `Livets hormoner` handler om psykologien bag menneskets livgivende hormoner samt deres betydning for helbredet. Denne bog er en ikke helt almindelig holistisk indsigt i, hvordan man selv kan styrke og ændre sin krops hormoner helt uden lægelig kemi Jeg fandt denne måde interessant, især fordi det ikke er en læge, der har skrevet bogen Forfatteren er uddannet heilpraktiker og har en betydelig viden om kroppens og psykens funktioner og kan derfor se helt andre muligheder for, at vi mennesker kan bestemme mere over vor krop og vort sind Jeg vil citere fra bogens bagside for at give et hurtigt overblik om, hvad bogen går ud på: I sin bog Livets Hormoner beskriver heilpraktiker Arvin Larsen, hvordan vores psykologiske adfærdsmønstre indirekte bærer ansvaret for de mange folkesygdomme, som hærger befolkningen Netop fordi hormonerne påvirker psyken, er bogen inddelt i to halvdele I den første halvdel beskrives, hvordan de enkelte hormoner påvirker vores psyke og helbred I den sidste halvdel af bogen gennemgår Arvin Larsen, hvordan vi som mennesker kan ændre vores tanker og adfærd således, at vi selv bestemmer over hormonerne og helbredet! Jeg har altid troet, at det var hormonerne, der bestemte over mig, men efter at have læst denne bog, har jeg fået en helt anden mening; det må kunne hjælpe psykiatribrugere, hvis dette værktøj indlæres og bruges Skjoldbruskkirtlen, hypotalamus, binyrerne, pinealkirtlen, hypofysen, kønskirtlerne lyder det som lægelatin og ikke helt forståeligt? Det vil ændre sig efter den grundige gennemgang af disse hormoners virkning, som er skrevet så enhver interesseret læser kan forstå det I modsætning til de fleste lægebøger, er denne bog så letfattelig, at jeg ikke begriber, hvorfor lægestanden skal gøre alt så besværligt Hvis den ikke havde et budskab om at være let tilgængelig - også som brugerhåndbog, ville jeg slet ikke have fattet interesse for den Endnu har jeg ikke taget bogens redskaber i brug for alvor, fordi jeg først måtte vide hvad de forskellige hormoner betød, men jeg er rede til at gå i gang med de udførlige anvisninger, som jeg dog er klar over skal indarbejdes, før resultaterne indløber Det første der vakte min nysgerrighed var skjoldbruskkirtlens funktion den fik jeg selv ødelagt af mange års behandling med Litium, sådan at jeg nu i ni år har måttet tage medicin daglig for at få det nedsatte stofskifte op på nogenlunde normalt niveau Det er tankevækkende, hvordan megen medicin især psykofarmaka kan gøre skade på kroppen! Det er ikke det man får at vide, når man får ordineret ny medicin af sin læge Under alle omstændigheder var det her jeg startede med at læse i dybden at denne kirtel er så utrolig vigtig, at den kaldes livets flamme samt danner bevidsthedens aktionshormon - og at hvis den ikke fungerer optimalt, kan man få forhøjet blodtryk, allergi, diarreer og angst Jamen det er jo det, jeg selv har oplevet og nu vil jeg med bogen som støtte og vejviser, kunne få mit følelsesliv og min energi optimeret helt uden ekstra medicin Det er bla her 2 del af bogen kommer ind med anvisninger på selvhelbredelse af ubalancer i skjoldbruskkirtlen ligesom der beskrives helbredelsesmetoder på de andre hormoners ubalance Det finder jeg stort! At læger udi disse fysiske kundskaber aldrig har fundet ud af disse metoder, men altid blot udskriver medicin, som igen har bivirkninger, er da tankevækkende Jeg tror da at nogle lægespecialister ved om dette og har lært om det i studietiden, men at hospitalssektoren stort set ikke gider beskæftige sig med almen viden, såsom vitaminer, mineraler eller anden alternativ behandling og således gør livet kortere og mere besværligt for os mennesker Vi må selv være vores egen læge både fysisk og mentalt Så er det en glæde, at mennesker som Arvin Larsen vil dele sin viden med os sådan at vi selv kan vælge og samtidig gøre noget selv ved den dårlige tilstand Som mange andre psykiatribrugere, der har indtaget oceaner af diverse medicin gennem årene, kan jeg fastslå, at der med denne bog er gjort et kvantespring grib bogen begynd studierne det er interessant og overraskende læsning som også du kan gøre brug af Arvin Larsens bog kan bl.a. købes via hjemmesiden: Holistica Medica: wwwholistica-medica dk til kr 223,00 excl forsendelse (på tilbud for tiden) 16 medlemsbladet LAP

17 Svid BrugerForeningen medlemsbladet LAP 17

18 Af simon BordAL HANseN LAp vil påvirke ny akuttilbud Seks udvalgte kommuner skal i de kommende år forsøge sig med nogle nye akuttilbud for personer i psykisk krise LAPs Refugiegruppe forsøger aktivt at påvirke udformningen af de nye tilbud Derfor har de seks kommuner modtaget et udspil fra LAP med en række konkrete forslag De seks forsøg med nye akuttilbud finansieres af statslige satspuljemidler Det er LAPs Refugiegruppe, som står bag henvendelsen til de seks kommuner Grup- seks kommuner får akuttilbud De seks kommuner, som Velfærdsministeriet har valgt ud til forsøg med en ny form for akuttilbud til borgere i psykisk krise er: Esbjerg Faaborg-Midtfyn Hedensted Hjørring Holbæk Rødovre/Herlev pen har gennem et par år arbejdet med at udvikle et koncept for et refugium - et sted for mennesker i psykisk krise eller som bare har behov for at slikke sårene og trække sig tilbage Refugiegruppen er selv ved at lægge sidste hånd på en model for, hvordan et brugerstyret refugium med krisefunktion kan se ud og finansieres Og så var det ikke så vanskeligt for gruppen at give de seks kommuner nogle gode råd med på vejen Brochuren lægger vægt på især fire kernepunkter: Frivillighed Et tilbud skal baseres på frivillighed og respekt for den enkelte borgers egne ønsker Sådan ser brochuren med LAP s forslag til kommunerne ud. Du kan læse den i sin helhed på LAP s hjemmeside, Brugererfaring Borgernes egne erfaringer skal præge de nye tilbud, og der skal være medarbejdere med brugererfaring Stedet Både beliggenheden og stedets fysiske udformning spiller en stor rolle Lær af frontløberne Der er gode erfaringer at hente i ind- og udland, og de skal bruges aktivt Gruppens forslag er samlet i en lille brochure, som kan hentes på LAP s hjemmeside, wwwlapdk Det større udspil om et refugium med krisefunktion forventer gruppen at få klar hen mod sommeren de er med i refugiegruppen LAP s refugiegruppe har arbejdet i et par år. Aktuelt er følgende personer med i gruppen: Paul Bjergager Nielsen, LAP Roskilde Anne-Marie Valbak, PsykInfo, Region Syddanmark Michael Freisleben, koordinator VISP Inger Beck, speciallæge i psykiatri Joy Thomsen, LAP Kolding Thoridt Allermand, LAP Vejle Krystyna Anna Hansen, LAP Hvalsø Karl Bach Jensen, udviklingskonsulent LAP Simon Bordal Hansen er ekstern konsulent for gruppen 18 medlemsbladet LAP

19 Forår på vej Hvor det pibler hvor det kribler, visne blade skubbes væk Flyt jer, her gror jeg en vintergæk Og i thujaers skærmende læ vælder soldråber frem i flok Glæder mit øje, kan ikke få nok Kære fru hyld, pas nu på, pas nu på, at martsfrost ikke bider dine skud det er alt for tidligt for løvbrud Nok smager luften af solstrålers vin, forlokker os at glemme sund fornuft Men forkølelser lurer i forårets luft I mit sind vågner forventningsglæde Om snarligt genhør med løvbruds musik Mens græsset grønnes, der hvor jeg gik Ja foråret så sagte kommer listende Og træerne finder de grønne sjaler frem, af vinterknoppernes nu svulmende gem Hvem kan være trist i denne forjættende tid? Nu genføder naturen sin skønhedsdragt Og du og jeg er del af denne pagt af bo steen jensen Indmeldelses blanket JA a Jeg er nuværende eller tidligere psykiatribruger og ønsker medlemskab af LAP [100 kr. årligt] JA a vi er psykiatribrugere og ønsker kollektivt medlemskab af LAP for vores forening/værested/institution m.v. [kontakt sekretariatet] JA a Jeg er ikke psykiatribruger, men ønsker abonnement på medlemsbladet LAP [125 kr. årligt] JA a vi ønsker abonnement på medlemsbladet LAP til vores institution/forening [250 kr. årligt] JA a individuelt støttemedlemskab: kr. 300 kr. årligt JA a kollektivt støtte medlemskab: kr. 500 kr. årligt NAVN: ADRESSE: POSTNR & BY: REGION: EVT TLF: EVT indmeldelse Kan også Foregå På

20 mere end almindelig hensyntagen? LAp har udgivet spændende inspirationsmateriale om inklusion af personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. Anmeldelse ved Jonna Vithner, ergoterapeut, Leder af Nørremarken, Viborg Komnune For midler, bevilliget af arbejdsmarkedsstyrelsen har LAP udarbejdet et materiale bestående af en undersøgelsesrapport, en inspirations- og informationspjece og en hjemmeside Materialets formål er at fremme muligheden for at inkludere personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet Undersøgelsen baserer sig på interviews med såvel medarbejdere med psykiske lidelser som med arbejdsgivere LAP har et spændene og relevant projekt, som materialet fint understøtter, nemlig at borgere med længerevarende psykiske lidelser, med deraf følgende funktionsnedsættelse skal betragtes som handicappede og dermed også have de Rettigheder for personer med handicap, der fremgår af den FN konvention, som Danmark er i gang med at ratificere Interviewsvarene viser, at når opgaven er jobformidling, er det ikke relevant at tage udgangspunkt i den enkeltes diagnose, men netop i på hvilken måde de psykiske problemer helt konkret handicapper den enkelte Herudfra kan man så finde frem til relevant støtte og tilpasning af arbejdspladsen Det passer med erfaringen fra vores praksis på Nørremarken, at forudsætningen for et vellykket arbejdsforhold er, at vi går fra et diffust begreb om rummelighed til sammen med den enkelte konkret at beskrive støtte og tilpasningsbehov Der er megen inspiration at hente i materialet om, hvad der skal til for at opnå vellykkede ansættelser af borgere med psykosociale handicaps Jeg vil fremhæve nogle eksempler: at den enkelte medarbejder opnår viden om egen psykisk lidelse og om de vanskeligheder, det kan medføre på arbejdspladsen åbenhed om, hvordan medarbejderens psykiske vanskeligheder udspiller sig på arbejdspladsen kontinuerlig opfølgning ekstern støtte til virksomheden at medarbejderen har direkte adgang til en ledelsesmæssig ansvarlig mulighed for coaching af medarbejderen uden for arbejdspladsen mulighed for at medarbejderen kan deltage i netværk af ligestillede uden for arbejdspladsen Pjecen beskriver netop de gode eksempler og giver konkret information om eksempelvis tilskudsmuligheder Den virker flot og indbydende i sit layout og vil for mig at se, som der er lagt op til, kunne benyttes meget bredt af jobkonsulenter, arbejdsgivere og medarbejderne selv I indledningen til rapporten skriver Karl Bach, at det er vigtig at respektere den enkeltes ret til selv at vælge vejen til at opnå aftalte mål På Nørremarken er det vores erfaring at borgerne for at finde vejen - har brug for inspiration til at se muligheder supplerende til dem, de selv kan finde Rapporten og pjecen har i vores praksis vist sig at kunnet bruges, netop til at give inspiration til den enkeltes afklaring af dennes vej LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere store glasvej odense C. Sendes ufrankeret. Porto er betalt Følg med på deltag i debatten!

Et godt sted at tage hen

Et godt sted at tage hen Et godt sted at tage hen Fire kernepunkter for jer, der snart skal huse et akuttilbud for borgere i psykisk krise. R e f u g i e G r u p p e n R e f u g i e G r u p p e n Refugiegruppen er en arbejdsgruppe

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Nyhedsbrevet GLORIA. Forår er det godt?

Nyhedsbrevet GLORIA. Forår er det godt? Nyhedsbrevet GLORIA Marts 1-2014 Forår er det godt? 1 Redaktør: Ansvarshavende redaktør: Jacob Schelde Søren Christian Østerby Kontaktinfo: Telefon: 4048 6204 Mail: vn62@sof kk dk De indsendte bidrag er

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5 TIL PÅRØRENDE Retspsykiatrisk afsnit P5 Velkommen til pårørende! Retspsykiatrisk afsnit P5 byder dig velkommen som pårørende. Denne pjece er en information til dig, som pårørende og om, hvad du kan forvente

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Det meste af tiden er jeg helt almindelig

Det meste af tiden er jeg helt almindelig Det meste af tiden er jeg helt almindelig 8 Magasinet MIDT Nr. 8 Sommer 2014 Sommer 2014 Nr. 8 Magasinet MIDT 9 Tekst: Louise Kastrup Scheibel Foto: Nicky Bonne Aspergers syndrom, spiseforstyrrelse, selvskadende

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm Billeder på fremtidens psykiatri Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013 Rønnebæksholm Du står med et kunstkatalog i hånden! Kataloget er udgivet i forbindelse med kunstudstillingen på Verdens Mentale Sundhedsdag

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere