#01. årgang LAP er et magasin udgivet A f LA ndsforeningen Af nuværende og tidl igere PsykiA tribrugere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#01. årgang 11. 2009 www.lap.dk. LAP er et magasin udgivet A f LA ndsforeningen Af nuværende og tidl igere PsykiA tribrugere"

Transkript

1 #01 årgang LAP er et magasin udgivet A f LA ndsforeningen Af nuværende og tidl igere PsykiA tribrugere

2 Kolofon 09 #01 Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Adresse: Medlemsbladet LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C, Tlf: Redigeres af arbejdsgruppe, ansvarshavende overfor presseloven: Hanne Wiingaard, Tlf Korrektur: Karl Bach Jensen Trykt hos: npc tryk a/s, Næstved Layout: npc tryk a/s, Næstved Teknisk ansvarlig: Hanne Wiingaard Oplag: 2000 eksemplarer Navngivne indlæg udtrykker ikke nødvendigvis LAP s holdninger Indlæg bedes indsendt til LAP pr deadline til næste nr er: 1 maj 2009 Alle indlæg, der optages til bladet bliver også lagt ud på LAP s hjemmeside Arbejdsgruppe for dette blad er: Steffen Østergaard, Inger-Liss Christoffersen, Kirsten Dam, Hanne Wiingaard Indhold Vi skal udfordres i tide! 3 LAP-aktion på psykiatrisk center ballerup 4 Sammenhæng mellem social- og behandlingspsykiatrien 5 Nyt liv i RAP Midtjylland 6 Kom til Minoriteternes Grundlovsdag! 7 Omtale af af værket Salmer til hver dag i året 8 Sagsomkostninger i sager om behandlingsdomme 9 Mindeord for Claus Rostgaard Evald 9 Evaluering af dagen den 25 november 10 Mere end almindelig hensyntagen? 11 Find kærligheden i dig selv 11 Sommer-lejr 12 LANDSMØDE 14 Så langt er vi nået i sommerlejr-gruppen 15 Livets Hormoner 16 LAP vil påvirke ny akuttilbud 18 Mere end almindelig hensyntagen? 20 Man har en forpligtelse til at være optimist 22 Lister Forsidefoto: Inger Ladegaard #01 årgang LAP er et magasin udgivet A f LA ndsforeningen Af nuværende og tidl igere PsykiA tribrugere LAP er et ma g A sin udgivet A f LA ndsforeningen Af nuværende og tidl igere PsykiA tribrugere 2 medlemsbladet LAP

3 Leder: NILs HoLmquIst ANderseN, HANNe WIINgAArd og steen moestrup Vi skal udfordres i tide! Vi er alle mennesker, raske eller syge, faktisk er det lidt en illusion at kalde et menneske sygt, for der findes ingen definition på at et menneske er rask Preben Brandt er dog i stand til at definere hvad et raskt menneske er, det er han nemlig selv, hørt under Nytårskuren i Videnscentret for Socialpsykiatri Overføres den til dig, så definerer du selv hvad der er raskt og hvad der er sygt For noget tid siden blev en soldat skudt i sit hjem En overskrift lød psykisk syg skudt under tvangsindlæggelse Soldaten havde været i krig for 10 år siden og led stadig af følgerne fra den gang Traumer, som betegnes som post traumatisk stress syndrom Lægerne ved faktisk ikke hvad de skal gøre ved det Soldaten havde opsøgt psykiatrien for at få hjælp Det var tydeligt for hans omgivelser at den var helt gal I telefonen lød han som et barn, når han talte med sine forældre Søsteren beskrev hvordan han var blevet indlagt og de havde givet ham en seng, men sengen kunne han ikke snakke med, og så var han gået fra afdelingen De forstod ikke en gang at lytte til ham De forstod ikke en gang, at fortælle ham hvad de kunne til byde og hvad behandlingen gik ud på Det eneste de faktisk var i stand til, var at sige til ham, du er syg og har brug for hjælp Vi kan kun glæde os over, at psykologerne eller en mellemting mellem psykologer og psykiater nu ser dagens lys De må da være bedre klædt på til at hjælpe og sælge deres budskaber om hjælp Det hjælper jo ikke noget, at fortælle folk de har brug for hjælp, hvis man ikke kan fortælle hvad det er for en hjælp og hvordan man får den, samt hvad den indebærer både af afsavn og forbedringer Glæde er ikke noget som piller skaber, det er noget som livet giver en i form af en sum af oplevelser, der hver især har en andel af glæde i sig Eller evnen til at se de små ting i tilværelsen, som kan skabe en indre glæde i os Det er summen af disse små glæder, som giver os vores humør og giver os energi til at leve Psykiateren, den praktiserende læge, din rådgiver eller din ven kan hjælpe dig med at se tingene i et andet lys og dermed få dig til at føle dig gladere Det kræver blot at de forstår dig, at du har tid til at fortælle dem nok til, at de forstår dig Eller du får luft for de problemer, som går dig på Sommetider handler det blot om at lytte, sommetider handler det om at få vendt tingene rundt Andre gange handler det om at udfordre dig og få dig, til selv at handle Nogle gange kan det være en lettelse, at andre handler for dig Omvendt kan det også gøre dig ganske tosset, når nogen handler henover hovedet på dig Eller du bare føler der bliver handlet uden om dine ønsker Sundhedsstyrelsen prøver i øjeblikket, at presse de privat praktiserende psykiater til at tage flere patienter ind, uden at de får yderligere honorar Dette vil i givet fald betyde, at der bliver mindre tid til behandlingen af den enkelte Og dette er vi utilfredse med, da der i forvejen ofte er for lidt tid til rådighed Soldaten var i krise og havde søgt hjælp, men ikke fået den Så sættes der en tvangsindlæggelse i gang, fordi nogle mennesker mente det var løsningen Det følte han ikke det var, og derfor strittede han imod Derfor lykkedes det ham at fravriste en betjent, hans tjenestepistol og skyde efter betjenten Havde det nu i stedet været en person uden pistol der stod for tvangsindlæggelsen, så havde man ikke stået med en død soldat Havde man hjulpet soldaten, da han bad om hjælp, havde der ikke været nogen død soldat Var soldaten i tide blevet udfordret til at tænke andre tanker, så havde der ikke været nogen død soldat Vi har i år 10 års jubilæum i LAP og det skal fejres på forskelligvis Der bliver en overraskelse til landsmødet Blad nummer to bliver et jubilæumsnummer, hvor du kan være med til at sætte dit præg Landsforeningen vil tilbyde tilskud til lokale jubilæumsarrangementer, som forventes afholdt i efteråret Vi vil indvie de nye lokaler på Glasvej med en reception Der vil blive indstiftet en LAP pris Andre ting vil sikkert finde vej til rækken af jubilæums aktiviteter Invitationerne til årets landsmøde er på vej ud og i år skal vi tilbage til Svendborg, hvor det stiftende landsmøde blev afholdt Det vil igen i år blive et landsmøde med to overnatninger og med tid til minikonferencer, så DU også kan få ordet Emnerne for minikonferencerne er fordomme, socialpsykiatri og arbejde/uddannelse Vi så gerne at man fandt et andet ord for socialpsykiatri, et ord som bedre kunne rumme de muligheder der egentlig bør være i den kommunale ramme, hvor også unge med sociale problemer kan søge hjælp, uden at blive sygeliggjort Et sted hvor begrebet Psykosocialt handicap benyttes om den midlertidige eller varige tilstand, som mange faktisk befinder sig i På gensyn d. 21. maj i svendborg medlemsbladet LAP 3

4 INger-LIss CHrIstofferseN (formand for LAp HoVedstAdeN NordVest) LAP-aktion på psykiatrisk center ballerup psykiatrisk Center Ballerups julegaver til de sindslidende består i lukning af hospitalets ellers velfungerende patient-bibliotek og en manglende renovering af centrets varmtvandsbassin. Aktivitetscentrets patientbibliotek på det psykiatriske hospital, som tidligere var stedets lysende hjerte igennem 50 år, holder nu op med at slå Det sker ifølge centerchefen, Jan Toftholm Andersen, fordi det ikke er en primær hospitalsopgave at drive bibliotek på stedet Den meget store gruppe af sindslidende, som ofte tilbringer mange måneder under indlæggelse på hospitalet, har brug for dette uvurderlige fristed Biblioteket har for mange patienter betydet vejen tilbage til livet og en støtte til tilværelsen uden for hospitalet Psykiatrisk Center Ballerups bibliotek er ikke længere stedet hvor bøger, DVD er, aviser og magasiner og bibliotekar har sin plads Der foregår ingen aktiviteter for patienterne på hospitalet altså ren opbevaring efter LAP s mening, hvor medicinen stort set er den eneste behandling På dette grundlag demonstrerer Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP-HNV) onsdag den 17 december 2008 på hospitalets såkaldte aktivitetshus Der vil i dagens sørgelige anledning blive serveret kaffe og kage, og repræsentanter for LAP vil lægge en krans og aflevere en protestskrivelse til Centerledelsen Samtidig tillader vi os at omdøbe Aktivitetscentret til kapellet - så trist, mørkt og koldt er det nu blevet! Men én ulykke kommer som bekendt sjældent alene, for nu er Aktivitetscentrets varmtvandsbassin ude af funktion - på ubestemt tid Alt dette er selvsagt noget der rammer de svageste meget hårdt Man har ikke ønsket at afsætte de nødvendige midler til en renovering, selvom det er blevet brugt flittigt bla som optræning af hospitalets indlagte patienter Det har endvidere vist sig at varmtvandsbassinet var med til at opvarme resten af Aktivitetscentret Nu er stedet uhyggeligt koldt og klamt - og fysioterapeuterne kan ikke længere tilbyde genoptræning i et varmtvandsbassin Faktaboks: Region Hovedstaden har 30 % af Danmarks befolkning og får bloktilskud efter dette 45 % af Danmarks befolkning med psykisk sygdom bor i regionen Psykiatrisk Center Ballerup modtager patienter fra Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Egedal og Furesø kommuner Patientbibliotekets personale kom fra Ballerup bibliotek, men blev lønnet af Psykiatrisk Center Ballerup Patientbiblioteket besøgtes dagligt af op til 30 personer Der var udlån i 2007 I 2007 blev der brugt kr til materialer, lønudgifter androg kr 4 medlemsbladet LAP

5 Af steen moestrup, medlem Af LAp s LANdsLedeLse. sammenhæng mellem socialog behandlingspsykiatrien Indspark i debatten på socialpsykiatrikonference, Nyborg 2009 Jeg har mere end 25 års erfaring med behandlingspsykiatrien eller mangel på troværdig behandling Har været med da kommunerne startede med socialpsykiatrien, både som samarbejdspartner, idémand og bruger af denne Har igennem årene været bisidder for en del, som gerne ville have et troværdigt og fornuftigt samspil Vil blot starte med at konstatere, at det er svært at få et egentligt fornuftigt samspil mellem en kommunal hjemmestrikket socialpsykiatri og en lægefagligt funderet behandlingspsykiatri til at fungere optimalt Vi skal huske, at socialpsykiatrien i en grad som er næsten uhyggelig, er bygget op på den kommunale selvbestemmelsesret, således at det faktisk ikke er muligt at hente nogle særlige konkrete retningslinjer ud af betænkninger eller gældende love Hvorimod behandlingspsykiatrien er gennemsyret af systematiske naturfaglige termer, som nærmest udelukker den enkeltes personlige oplevelser af symptomer og årsagssammenhænge Vi har altså med to offentlige systemer at gøre, hvor der skal foregå samspil og samarbejde på tværs for at behandlingen skal lykkes To systemer der i den grad er bygget på meget forskellige faglige grundlag Hertil skal så lægges, at disse ikke umiddelbart har interessefællesskab Den ene er en kommunal finansieret størrelse og den anden en regionsfinansieret del Talrige forsøg er gjort på at samkøre og samordne indsatsen, så man opnår at sætte borgeren i centrum For blot at nævne to: Fælles sprog og fællesværdier er to store projekter, som er kørt til ende og vist nærmest endt på en støvet hylde Uden at det har medført synlige forbedringer Hertil skal så lægges, at der også skal ske et samspil med borgerens egne støttebehov fra andre dele af den kommunale sektor og den regionale sundhedsfaglige indsats Det er borgeren, som enten tabes mellem stolene, eller som selv må få systemerne til at arbejde sammen Der findes ingen myndighed eller person i det offentlige, som kan gøres ansvarlig for den manglende sammenhæng Oprindelig var støtte- og kontaktpersonen eller bostøtten den person, der skulle være tovholder, men det fungerer desværre meget sjældent Et ansvar, der på den måde er fordelt på mange skuldre, fører ofte til ansvarsforflygtigelse Der er ingen steder, hvor borgeren kan henvende sig og sige, dette er dit ansvar Og det er den største hurdle for borgeren Når så mange af vores medlemmer alligevel er meget positive overfor socialpsykiatrien, så er det fordi, de der ofte møder folk med et engagement, og de tit i en længere periode møder den samme person igen og igen Herved opnås et personligt kendskab, der i højere grad gør, at hjælpen får den personlige og individuelle karakter, som burde være en selvfølge i hele systemet Vi har i LAP to mottoer: intet om os, uden os og først skal man fredes, så skal man fristes Det er netop, hvad vi i den grad har brug for, for at komme os og blive de hele mennesker vi egentlig er skabt til at være Det handler om at skabe ro og harmoni i vores sind og vores tilværelse Det opnår man meget sjældent fra dag et, og derfor bliver det ofte nogle langvarige forløb, som sjældent har et rigtig godt og værdigt gennemløb for borgeren Tit opstår der misforståelser, fordi der tales og handles bag ryggen på os Et klogt menneske har engang sagt til mig: sig kun det du tør sige direkte til folk Lad folk vise deres følelser og tag dem alvorligt Tre succeskriterier kunne være: 1 Ligeværdig menneskelig dialog Oplevelsen af at være et selvstændigt individ, og et fuldgyldigt medlem af samfundet At være menneske frem for at blive set som patient/klient 2 Økonomisk uafhængig Den offentlige sektors hovedmålsætning bør være, at hjælpe til at genskabe et værdigt og fuldgyldigt liv for personer, der i kortere eller længere tid har været ramt af psykosocialt handikap Dette gælder også for borgerens økonomiske muligheder 3 At rehabiliteringsprocessen af borgeren opleves som værende baseret på borgerens anlæg og muligheder - i højere grad end på at rette borgeren ind på fastlåste normforventninger fra behandler/myndighedsside Husk altid at udvise en passende ydmyghed Det tjener sagen og derfor takker jeg jer for, at I lyttede i dag medlemsbladet LAP 5

6 Af JAN stig ANderseN, VIBorg. Nyt liv i rap midtjylland I over et år (fra juli 2007 til september 2008) har der ikke været aktiviteter i Regionsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Region Midtjylland (RAP Midtjylland), men efter et forberedende møde i september blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Viborg d 30 oktober 2008 Her blev der valgt en ny bestyrelse, nye suppleanter, ny revisor og ny revisorsuppleant Efter et konstituerende møde d 4/ ser bestyrelsen således ud: Formand: Jan Stig Andersen fra Viborg. Kasserer: Werner Leervad fra Herning. bestyrelsesmedlemmer: Tom Jul Pedersen fra Skødstrup. Sørn Strand-Jensen fra Århus N. Else Holm fra Ikast. suppleanter (eller ressourcepersoner) for bestyrelsen: Per Bovbjerg fra Viborg. Frands Wisbech Frydendal fra Spøttrup. Ulla Brink fra Silkeborg. revisor: Inge Wistoft Vestergaard fra Silkeborg. revisorsuppleant: Leif Andreasen fra Viborg. Bestyrelsen har siden afholdt endnu et møde (dog ikke beslutningsdygtigt) d 3/2 2009, og i skrivende stund er der planlagt flg møder frem til og med den ordinære generalforsamling i april 2009: Tirsdag d. 24/ kl : åbent bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 10/ kl : arbejdssamling i De Frivilliges Hus, Viborg Uge (16/3 4/4) planlægges møder i hhv. Århus, Herning og Viborg Onsdag d. 18/ kl : åbent bestyrelsesmøde. Onsdag d. 15/ kl : åbent bestyrelsesmøde. Onsdag d. 22/ kl : ordinær generalforsamling. Bestyrelsesmøder og generalforsamling forventes afholdt i Borgerhuset Stationen, Ll Sct Hansgade 7-9, Viborg Der tages forbehold for ændringer Endelig bekræftelse af tid og sted for alle møderne kan fås ved formanden på tlf , når tiden for de enkelte møder nærmer sig De tre møder i hhv. Århus, Herning og Viborg (af ressourcemæssige årsager i netop de byer, hvor bestyrelsens medlemmer bor) var oprindeligt tænkt afholdt i uge 10 og 11, men nu er uge et mere realistisk bud Når tid og sted for disse møder er fastlagt, vil der blive udsendt en invitation til alle medlemmer i Region Midtjylland Møderne vil også være åbne for andre interesserede 6 medlemsbladet LAP

7 Kom til Minoriteternes Grundlovsdag! I å r e r L A P e n d da m e dar rang ør! Det er blevet en tradition, med Minoriteternes Grundlovsdag på Christiania. Og det er med god grund. Mange af de problemer, vi har med offentlige myndigheder, bunder i disses grundlovsbrud. Derfor skal vi have et Grundlovsarrangement, der gør opmærksom på disse problemer, og skaber debat. Hvordan det er gået de andre år kan ses med billeder på: Altså ikke et Grundlovsdagsarrangement af den sædvanlige slags. Der blot er en borgerlig og national selvfedhed. Nej: Minoriteternes Grundlovsdag er et kreativt kaos. Der handler om Grundloven! Der videre handler om demokrati og menneskerettigheder Der er dog et par ændringer i år, i forhold til sidste år. Røgtønderne har vi fravalgt i år, grundet de uheldige erfaringer. Sidste år kom vi også i karambolage med andre aktiviteter i Fristaden. I år er arrangementet derfor flyttet fra Pusher Street til Fredens Eng. Men det skal også være et Grundlovsarrangement, traditionelt i den forstand at det er en udflugt ud under de nyudsprungne bøge. Fristaden er faktisk en unik oplevelse især på den tid af året! Midt i dette vil du finde LAP s stand. Sammen med andre stande for grupper, der har til fælles, at deres grundlovssikrede rettigheder er truet. Det er grupper som: flygtninge, Hjemløse, Arbejdsløse, fleksjobbere, Aktiverede, Passiverede, førtidspensionister, Christianitter, grønlændere, ordblinde, Loftsramte, ophængte, nedtrampede og Psykiatriske Patienter og Pårørende! Idéen er at disse stande kan kontakte publikum, uddele materialer. Udfordre folks fordomme. Der vil også være grundlovstaler. I år ved: Preben Brandt, formand for rådet for socialt udsatte siden vil også blive fyldt op med programmet for i år efterhånden som dette foreligger. Én gang skal du vel se Christiania. Så det kan vel lige så godt blive på: Grundlovsdagen, altså fredag den 5. juni. Fra ca. kl. 14. Arrangører: LA, Landsorganisationen af Arbejdsledige, Christianias kulturforening LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere du kan måske også selv bidrage! Hvis du gerne vil give en hånd med enten ved forberedelserne eller afviklingen - så er du velkommen til at give os et praj. Så skal vi nok finde en opgave til dig! Og ligesådan hvis du har forslag til underholdning eller hvem, der skal være deltagere. Så er du velkommen til at kontakte os. Måske er det noget, vi kan bruge?! Nærmere oplysning: Hans schjørmann, tlf / fax Derudover vil der komme tankevækkende indlæg og underholdning fra deltagere, fremmødte og lokalbefolkning! m e d L e m s b L A d e t L A P w w w. L A P. d k 7

8 Af NINA stetter Omtale af af værket salmer til hver dag i året Jeg har to gange tidligere anmeldt bøger af forfatteren Knud Kappelgard her i LAP bladet Bøgerne siger meget om, hvor bredt Knud Kappelgaards forfatterskab spænder, idet der har været tale om faglitteratur, skønlitteratur og så denne gang et stort værk indeholdende en salme til hver dag i året Forfatteren har skrevet mange bøger, digtsamlinger og prosa, hvoraf en stor del tager deres udspring i hans egne erfaringer indenfor psykiatrien, og han er meget kritisk overfor det etablerede psykiatriske system I dette salmeværk, Knud har skrevet, viser han klart, hvilket forhold han har til Kristus og til den kristne tro Her er ikke tale om fortabelse og synd Derimod er nåden og kærligheden et gennemgående træk Mit eget forhold til kristendommen er ikke specielt nært og rækker til, at jeg kan bede en lille bøn, når det virkeligt brænder på Jeg er ikke medlem af folkekirken og ikke knyttet til nogen retning Men i forbindelse med at jeg var langt nede i en periode her i efteråret, slog jeg op på dagens salme og fandt en fred og trøst i at læse den Trods, eller måske netop på grund af, vores samfunds krav om rationel adfærd og tænkning, kan vi alle få brug for en mere åndelig dimension af livet Og den kan man få gennem kristendommen, når den bliver beskrevet som i denne bog, fuld af varme og kærlighed Da jeg i julen var ude for en stor personlig sorg, læste jeg salmen som står ved datoen den 5 juli i Knuds salmeværk Han skrev den i forbindelse med sin fars bortgang, og jeg vil gerne gengive den her, da jeg fandt trøst i at læse den, og så synes jeg, den er repræsentativ for de øvrige salmer og meget smuk Takkesang tak for mørkets komme, lyset er brugt op som en lygte i min lomme venter dagens krop tak, min elskede for lyset solens fine stråleflig, tak for vind og himmelgyset allersaligst lykkelig tak, for jeg fik smør på brødet samt lidt mere til, fordi bondens mark blev gødet, jeg vil synge, ja jeg vil tak for alle gode gaver trøstens ord imellem os, når vi sindigt går og traver for at byde fjender trods tak for nattens himmeldrømme, dagen bliver så tæt og god midt i verdens vrimmelstrømme, hvor vi gik, og hvor vi stod Bogen Salmer til hver dag i året er udkommet på forlaget Queenswood 8 medlemsbladet LAP

9 Af erik olsen, JurIdIsK KoNsuLeNt for LAp Sagsomkostninger i sager om behandlingsdomme Jeg har i forbindelse med nogle medlemshenvendelser haft samtaler med Rigsadvokatens kontor om sagsomkostninger i sager om behandlingsdomme i tilknytning til episoder, hvor vedkommende er indlagt At modtage en behandlingsdom kan være belastende nok i sig selv at der kommer sagsomkostninger oveni, gør ikke sagen bedre Det største problem er her, at den pågældende gennem idømte sagsomkostninger som regel kommer til at erstatte Statens udgifter til forsvarsadvokaten Ofte et ganske betydeligt beløb som den dømte efterfølgende skal trækkes med Generelt vil anklagemyndigheden kræve sagsomkostningerne dækket af den dømte, men der er dog mulighed for, at retten kan begrænse sagsomkostningskravet ud fra et misforhold mellem forseelsens karakter og de omkostninger, der pådømmes Et hensyn som anklageren naturligvis tilsvarende kan påse Da forseelsen i denne type sager erfaringsmæssigt ofte er udpræget bagatelagtig, kan der være god mening i at drøfte med sin forsvarsadvokat, om ikke dette argument under alle omstændigheder konkret bør forsøges fremhævet over for anklagemyndigheden og retten med henblik på at få sagsomkostningerne begrænset mindeord for Claus rostgaard evald Det er med sorg og dyb beklagelse, at vi må meddele at Claus Rostgaard Evald fra Århusafdelingen af LAP er afgået ved døden Claus har i en årrække været revisor for LAP Århus, Brugerkiosken i Århus og også i en del år revideret for LAP Landsdækkende Claus har desuden udført et kæmpe bestyrelsesarbejde i LAP Århus og været med i LAP Århus redaktion omkring SUND. Claus havde det ofte svært og kæmpede med depressioner i perioder Claus havde orden i sagerne Han var en dygtig og meget respekteret revisor og var altid klar til at give en hjælpende hånd og lære fra sig og forklare nye bestyrelsesmedlemmer mange gavnlige ting Claus var en yderst kvik og velbegavet person Han var en rigtig god kammerat, men Claus var også i perioder et meget forpint menneske, for hvem livet til sidst blev for svært Vi vil savne og mangle Claus meget Claus blev kun 43 år medlemsbladet LAP 9

10 Af tom JuL pedersen evaluering af dagen den 25. november Mere end almindelig hensyntagen? Det har været en god dag, hvor man har talt om, hvordan mennesker med en sindslidelse kan komme i job igen Hvilke tiltag kan stederne tage? Det var der fokusset lå Så som, at der skal være mentorer, altså støttepersoner, støttepersoner i uddannelsen, der forsøger at hjælpe personen til at være så rask som muligt Men, som man siger, ingen roser uden torne, og hvilke torne, de er så store, at man ikke må videregive dem næste gang, man besøger zoologisk have, og besøger næsehornet, ja man skal tænke på dyrene Der er jo en underliggende tone af, at arbejde er det eneste saliggørende Som beskuer kan man nemt tro, at i og med man ikke har et arbejde, så er man ikke ok, så kan man ikke blive lykkelig Det er der helt klart en undertone af, ikke blot i dag, men jo overalt i samfundet Så i stedet for at fokusere på arbejdet, som en glædesoase, så skulle der tales om glædesoaser generelt, deriblandt arbejde Der blev sagt mange smukke og rigtige ord, der er politisk korrekte, men hvem siger, at virksomhederne fører dem ud i livet? Hvem siger, at det er godt, at man får støtte i hoved og, når man tager en uddannelse? Når man så er færdig med den, så holder støtten jo op Det er noget helt andet at arbejde, end at uddanne sig Så møder man den barske realitet, at man ikke kan få job Så er løsningen jo, at man skal have en støtteperson på arbejdspladsen, ja ja, men punkt et, det er jo op til den enkelte chef at sige ja eller nej til det Jeg tror meget få vil sige ja til det, jeg begrunder det med, at jeg har spurgt 3 chefer i Århus, som netop har sindslidende ansat, de vil IKKE have støttepersoner Men hvis der alligevel er nogle, der vil sige ja til det, så forudsætter det alligevel, at personen har et vist overskud, kan bestille noget De 3 chefer, jeg har spurgt, siger da også, at de ikke har syge mennesker ansat, de har folk med overskud, som tidligere har været syge, men raske nu Jeg savnede især, at fokusset blev lagt på den sindslidende selv, altså hvad man selv kan gøre Det gjorde Birgitte Vistoft trods alt, hun sagde netop, at hun var begyndt at arbejde frivilligt inden for LAP, det gik bedre og bedre, så nu er hun ansat der Disse gode historier skal vi have flere af, altså med nogle tips og tricks, man selv kan gøre Det kan inspirere folk til at gøre noget her og nu, i stedet for at vente på, at andre gør noget Der vil altid være begrundelser for, at man får nej til et job Men cheferne er da ikke så dumme, at de siger, det er fordi du er sindslidende Folk får da heller ikke at vide, at de ikke kan få jobbet, fordi de har mørk hudfarve, eller fordi de er for gamle I stedet for, får man at vide, at man er overkvalificeret, den reelle årsag var at han var for gammel, den historie er fra den virkelige verden Så ændret lovgivning vil ikke ændre på folks adfærd Folks syn på rygning blev ændret før lovgivningen Der har ikke været en forening, der forsøgte at gøre stort set alle steder røgfri Der er netop kommet en sundhedsbølge af den anden verden ind over landet Hvor mange sindslidende kan klare et job? Ud af 100, der søger ind på MB uddannelsen (medarbejdere med brugerbaggrund) får 75 nej, 25 starter på den, 5 falder fra, af de resterende får halvdelen job, det vil sige 1 ud af 10 sindslidende er klar til et job Det tal vil stå til troende, lige meget hvad lovgivningen siger Sagt med andre ord, de 9 kan bruge tiden på noget bedre 10 medlemsbladet LAP

11 Af preben firkløver. find kærligheden i dig selv Efter at have pådraget mig en arbejdsskade med efterfølgende pension, og den nedtur der kommer i kølvandet, når man opdager at man højst har en halv til en times koncentrationsevne kan tålmodigheden ligge på en lillefingernegl Det er årsagen til, at man mister alt mod, og livsviljen stille smuldrer væk Alt har umiddelbart været prøve for at finde livsmodet Ved et pudsigt sammentræf kommer jeg ind i en kunstverden, der må siges at kunne tænke foran og bagved, om det der kommer fra siden Uden af vide af det, deltager jeg pludselig i en snak om livet og livskvalitet Og endelig falder så den ene brik efter den anden på plads Livskvalitet er lig med kærlighed - og varme venskaber er en del af denne kærlighed Der kommer langsomt en vrede og bitterhed over en løgn om denne kærlighed En vrede og bitterhed, der føles som en atombombe inden i Ja, og så kommer disse dejlige venner, der tegner, maler, skriver Og nu bliver det meget lettere at tale om denne bitterhed, der næsten æder én op indefra Et par at disse kunstvenner så min kærlighed til dyr, især til fugle. Lige pludselig har Hans- Ove, som er daglig leder af Danmarks Fugle ZOO, Frydenlund Fuglepark, sat et møde i gang. Det giver mig nu lysten til at tegne male og skrive små søde historier, hvilket er helt nyt for mig. Jeg har snakket med Hans- Ove om, at jeg godt kunne tænke mig at møde andre, der, som jeg selv, har denne lyst til at tegne og skrive sig ud af en vrede og bitterhed, for derigennem, at finde det overskud, der skal til for at opbygge livskvalitet samt et netværk. Danmarks Fugle ZOO, Frydenlund Fuglepark og Hans Ove har nu givet mulighed for at otte personer, som måtte have lyst til dette, kan få friplads til at deltage i projektet. Til jer, der søger det at tegne/ male/skrive, er Kate personen bagom og vi er så nogle kunstnere, der kommer med gode ideer, vi snakker om livet; mærker naturen komme lidt tættere på det smukke vi alle har i os De otte, der kommer til at deltage, vil igennem samtale og ro i naturen og med fuglene, således skabe harmoni mellem papir og farve Det er overvejende vedrørende de tegninger, der skabes, som også kunne sælges til brug for nye tilsvarende projekter med det mål at finde kærligheden i sig selv Frydenlund Fuglepark ligger i Tommerup på Fyn Henvendelse kan ske til: Preben Firkløver, Mobil: og Sommer-lejr 09

12 Sommer-lejr 09 sommer-lejr 2.juli-8.juli 09 tilmeldingsblanket til sommerlejr på færøerne navn: adresse: Land: Kost: Fuldkost a Diabetiker a Vegetar a Glutenfri a Andet a Hvad: T-shirt størrelse: S a M a L a XL a XXL a XXXL a Tilmeldingen skal sendes til: Æna eller Jóngerð betaling til sommerlejren: Registreringsnummer: 6460 Kontonummer: IBAN-nummer: FO BIC/SWIFT: FIFBFOTX

13 Information om sommerlejren 2009 på Færøerne Sommerlejren er fra 2. juli til den 8. juli 2009 Pris pr. person: DKR 4300,- Prisen er inklusiv: 6 nætter i dobbeltrum Fuld forplejning Udflukter med guide og transport Transport til og fra lufthavn, I bliver hentet i lufthavnen T- shirts til samtlige deltagere nb: Ønskes enkeltrum er der et tillæg på DKR 900,- Vi har 86 dobbeltrum til rådighed og har derfor fordelt det sådan, at hver organisation har 12 rum til rådighed Information om hvor sommerlejren finder sted, kan ses på hjemmesiden Såfremt en organisation ikke kommer til at bruge alle 12 rum, som de har fået stillet til rådighed, ønsker vi besked herom hurtigst muligt og senest den 01 Maj 2009 Årsagen til, at vi ønsker besked herom hurtigst muligt er også den, at jo før de respektive organisationer bestiller deres flybilleter, jo større sandsynlighed er der for, at I kan få billige flybilletter Tilmelding til sommerlejr senest 01 Maj 2009 hos: Æna Reinert Jóngerð Nielsen betaling til sommerlejren: Registreringsnummer: 6460 Kontonummer: IBAN-nummer: FO BIC/SWIFT: FIFBFOTX Vi har checket flyforbindelserne i sommerperioden og har fået at vide, at der er direkte forbindelse imellem Stockholm Stavanger Færøerne torsdag og søndag i sommerperioden Foruden dette er der flere afgange fra København dagligt Vil vil også informere jer om, at der er mulighed for at bestille gruppebilletter, hvis I skal flyve og dermed får i grupperabat Dette indebærer dog, at der er minimum 10 personer som rejser sammen Informationer herom får I ved at gå ind på Yderligere spørgsmål, henvend jer hos førnævnte personer, Æna eller Jóngerð Vi ser frem til at byde jer velkommen til FærøerneJ Program for sommerlejr på Færøerne 2. juli til 8. juli 2. juli Ankomst til Færøerne Flag ceremoni og Heðin Mortensen, borgmester i Torshavn åbner Sommerlejren 2009 kl 1700 Aftensmad, 2 retter på Guesthouse kl juli Morgenmad på Guesthouse fra kl 0700 til 0930 Udflugt i Torshavn med guide Lunch Aftensmad, 2 retter på Guesthouse kl 1900 Underholdning: Norge 4. juli Morgenmad på Guesthouse fra kl 0700 til 0930 Udflugt til Kirkjubø Lunch Aftensmad, 2 retter på Guesthouse kl 1900 Underholdning: Finland 5. juli Morgenmad på Guesthouse fra kl 0700 til 0930 Volleyball turnering Lunch Aftensmad, 2 retter på Guesthouse kl 1900 Underholdning: Sverige og Åland 6. juli Morgenmad på Guesthouse fra kl 0700 til 0930 Heldagstur til Eysturoy med guide Madpakke medbringes (Denne er inklusiv prisen) Aftensmad, 2 retter på Guesthouse kl 1900 Underholdning: Danmark og Island 7. juli Morgenmad på Guesthouse fra kl 0700 til 0930 Udflugt til Nólsoy med guide Lunch Afslutning af sommerlejren 2009 og flag ceremoni Festmiddag på Guesthouse kl 1900 Underholdning : Færøerne 8. juli Morgenmad på Guesthouse fra kl 0700 til 0930 Afrejse Kolde og varme drikkevarer står til rådighed alle dagene nb: På grund af vejrforholdene på Færøerne kan ændringer ske i programmet Venlig hilsen Æna og Jóngerð medlemsbladet LAP 13

14 Du vil i begyndelsen af april modtage indkaldelse til landsmødet, som i år finder sted den 21 til 23 maj på Hotel Svendborg Der er ikke mulighed for at melde sig til nu brug i stedet tilmeldingsblanketten, som er vedlagt din indkaldelse 2009 LANdsmøde 14 medlemsbladet LAP

15 så langt er vi nået i sommerlejrgruppen STEDET: Hellebjerg Idrætsungdomsskole, Juelsminde DATO: Lørdag d 25 juli til lørdag d 1 august TEMA: Forventes at blive HUMOR OG HELBRED PRISEN: 1250 kr for Lap medlemmer og 1400 kr for andre Tæt ved Juelsminde, i det naturskønne Bjerre Herred øst for Vejle og Horsens ligger Hellebjerg Idrætsungdomsskole På godt 30 tdr land er her en moderne og fuldt udbygget idrætsefterskole smukt placeret i det stærkt kuperede terræn - tæt ved skov og STRAND Endeligt program forventes at blive sendt ud, sidst i april En lille ting men livet Tilgivelsen så lille en ting egentlig - men banebrydende til livet hvor befriende at slippe dele den endeløse kamp tilgivelsen fører til livet Hvor går der meget liv ved at holde fast - i stedet for at vende om og slippe bare at give slip uanset det gjorte Som en fugl der slipper ud af sit bur - lad det hele flyve med på frihedens vinger Send det hele til himlen - lad det flyve væk og blive fri Vis barmhjertighed hav tålmodighed med dig selv - for ondt vil det altid gøre livet uanset hvad Hold op med at sætte dig selv i pinslens bur - livet er for kort til at være spærret inde giv dig selv tilgivelsen og sæt fri - den eneste måde hvorpå du vinder Du er elskværdig nok til det de bedste hilsener Fra sommerlejr-gruppen. Lone, else, hanne, Linda, grace, ulrich, Lars og inger. The rosewoman LiLLian rank 2009 medlemsbladet LAP 15

16 BogANmeLdeLse: Af INger-LIss CHrIstofferseN Livets Hormoner Forfatter: Heilpraktiker Arvin Larsen Holistisk Forlag, udgivet 2005 ISBN `Livets hormoner` handler om psykologien bag menneskets livgivende hormoner samt deres betydning for helbredet. Denne bog er en ikke helt almindelig holistisk indsigt i, hvordan man selv kan styrke og ændre sin krops hormoner helt uden lægelig kemi Jeg fandt denne måde interessant, især fordi det ikke er en læge, der har skrevet bogen Forfatteren er uddannet heilpraktiker og har en betydelig viden om kroppens og psykens funktioner og kan derfor se helt andre muligheder for, at vi mennesker kan bestemme mere over vor krop og vort sind Jeg vil citere fra bogens bagside for at give et hurtigt overblik om, hvad bogen går ud på: I sin bog Livets Hormoner beskriver heilpraktiker Arvin Larsen, hvordan vores psykologiske adfærdsmønstre indirekte bærer ansvaret for de mange folkesygdomme, som hærger befolkningen Netop fordi hormonerne påvirker psyken, er bogen inddelt i to halvdele I den første halvdel beskrives, hvordan de enkelte hormoner påvirker vores psyke og helbred I den sidste halvdel af bogen gennemgår Arvin Larsen, hvordan vi som mennesker kan ændre vores tanker og adfærd således, at vi selv bestemmer over hormonerne og helbredet! Jeg har altid troet, at det var hormonerne, der bestemte over mig, men efter at have læst denne bog, har jeg fået en helt anden mening; det må kunne hjælpe psykiatribrugere, hvis dette værktøj indlæres og bruges Skjoldbruskkirtlen, hypotalamus, binyrerne, pinealkirtlen, hypofysen, kønskirtlerne lyder det som lægelatin og ikke helt forståeligt? Det vil ændre sig efter den grundige gennemgang af disse hormoners virkning, som er skrevet så enhver interesseret læser kan forstå det I modsætning til de fleste lægebøger, er denne bog så letfattelig, at jeg ikke begriber, hvorfor lægestanden skal gøre alt så besværligt Hvis den ikke havde et budskab om at være let tilgængelig - også som brugerhåndbog, ville jeg slet ikke have fattet interesse for den Endnu har jeg ikke taget bogens redskaber i brug for alvor, fordi jeg først måtte vide hvad de forskellige hormoner betød, men jeg er rede til at gå i gang med de udførlige anvisninger, som jeg dog er klar over skal indarbejdes, før resultaterne indløber Det første der vakte min nysgerrighed var skjoldbruskkirtlens funktion den fik jeg selv ødelagt af mange års behandling med Litium, sådan at jeg nu i ni år har måttet tage medicin daglig for at få det nedsatte stofskifte op på nogenlunde normalt niveau Det er tankevækkende, hvordan megen medicin især psykofarmaka kan gøre skade på kroppen! Det er ikke det man får at vide, når man får ordineret ny medicin af sin læge Under alle omstændigheder var det her jeg startede med at læse i dybden at denne kirtel er så utrolig vigtig, at den kaldes livets flamme samt danner bevidsthedens aktionshormon - og at hvis den ikke fungerer optimalt, kan man få forhøjet blodtryk, allergi, diarreer og angst Jamen det er jo det, jeg selv har oplevet og nu vil jeg med bogen som støtte og vejviser, kunne få mit følelsesliv og min energi optimeret helt uden ekstra medicin Det er bla her 2 del af bogen kommer ind med anvisninger på selvhelbredelse af ubalancer i skjoldbruskkirtlen ligesom der beskrives helbredelsesmetoder på de andre hormoners ubalance Det finder jeg stort! At læger udi disse fysiske kundskaber aldrig har fundet ud af disse metoder, men altid blot udskriver medicin, som igen har bivirkninger, er da tankevækkende Jeg tror da at nogle lægespecialister ved om dette og har lært om det i studietiden, men at hospitalssektoren stort set ikke gider beskæftige sig med almen viden, såsom vitaminer, mineraler eller anden alternativ behandling og således gør livet kortere og mere besværligt for os mennesker Vi må selv være vores egen læge både fysisk og mentalt Så er det en glæde, at mennesker som Arvin Larsen vil dele sin viden med os sådan at vi selv kan vælge og samtidig gøre noget selv ved den dårlige tilstand Som mange andre psykiatribrugere, der har indtaget oceaner af diverse medicin gennem årene, kan jeg fastslå, at der med denne bog er gjort et kvantespring grib bogen begynd studierne det er interessant og overraskende læsning som også du kan gøre brug af Arvin Larsens bog kan bl.a. købes via hjemmesiden: Holistica Medica: wwwholistica-medica dk til kr 223,00 excl forsendelse (på tilbud for tiden) 16 medlemsbladet LAP

17 Svid BrugerForeningen medlemsbladet LAP 17

18 Af simon BordAL HANseN LAp vil påvirke ny akuttilbud Seks udvalgte kommuner skal i de kommende år forsøge sig med nogle nye akuttilbud for personer i psykisk krise LAPs Refugiegruppe forsøger aktivt at påvirke udformningen af de nye tilbud Derfor har de seks kommuner modtaget et udspil fra LAP med en række konkrete forslag De seks forsøg med nye akuttilbud finansieres af statslige satspuljemidler Det er LAPs Refugiegruppe, som står bag henvendelsen til de seks kommuner Grup- seks kommuner får akuttilbud De seks kommuner, som Velfærdsministeriet har valgt ud til forsøg med en ny form for akuttilbud til borgere i psykisk krise er: Esbjerg Faaborg-Midtfyn Hedensted Hjørring Holbæk Rødovre/Herlev pen har gennem et par år arbejdet med at udvikle et koncept for et refugium - et sted for mennesker i psykisk krise eller som bare har behov for at slikke sårene og trække sig tilbage Refugiegruppen er selv ved at lægge sidste hånd på en model for, hvordan et brugerstyret refugium med krisefunktion kan se ud og finansieres Og så var det ikke så vanskeligt for gruppen at give de seks kommuner nogle gode råd med på vejen Brochuren lægger vægt på især fire kernepunkter: Frivillighed Et tilbud skal baseres på frivillighed og respekt for den enkelte borgers egne ønsker Sådan ser brochuren med LAP s forslag til kommunerne ud. Du kan læse den i sin helhed på LAP s hjemmeside, Brugererfaring Borgernes egne erfaringer skal præge de nye tilbud, og der skal være medarbejdere med brugererfaring Stedet Både beliggenheden og stedets fysiske udformning spiller en stor rolle Lær af frontløberne Der er gode erfaringer at hente i ind- og udland, og de skal bruges aktivt Gruppens forslag er samlet i en lille brochure, som kan hentes på LAP s hjemmeside, wwwlapdk Det større udspil om et refugium med krisefunktion forventer gruppen at få klar hen mod sommeren de er med i refugiegruppen LAP s refugiegruppe har arbejdet i et par år. Aktuelt er følgende personer med i gruppen: Paul Bjergager Nielsen, LAP Roskilde Anne-Marie Valbak, PsykInfo, Region Syddanmark Michael Freisleben, koordinator VISP Inger Beck, speciallæge i psykiatri Joy Thomsen, LAP Kolding Thoridt Allermand, LAP Vejle Krystyna Anna Hansen, LAP Hvalsø Karl Bach Jensen, udviklingskonsulent LAP Simon Bordal Hansen er ekstern konsulent for gruppen 18 medlemsbladet LAP

19 Forår på vej Hvor det pibler hvor det kribler, visne blade skubbes væk Flyt jer, her gror jeg en vintergæk Og i thujaers skærmende læ vælder soldråber frem i flok Glæder mit øje, kan ikke få nok Kære fru hyld, pas nu på, pas nu på, at martsfrost ikke bider dine skud det er alt for tidligt for løvbrud Nok smager luften af solstrålers vin, forlokker os at glemme sund fornuft Men forkølelser lurer i forårets luft I mit sind vågner forventningsglæde Om snarligt genhør med løvbruds musik Mens græsset grønnes, der hvor jeg gik Ja foråret så sagte kommer listende Og træerne finder de grønne sjaler frem, af vinterknoppernes nu svulmende gem Hvem kan være trist i denne forjættende tid? Nu genføder naturen sin skønhedsdragt Og du og jeg er del af denne pagt af bo steen jensen Indmeldelses blanket JA a Jeg er nuværende eller tidligere psykiatribruger og ønsker medlemskab af LAP [100 kr. årligt] JA a vi er psykiatribrugere og ønsker kollektivt medlemskab af LAP for vores forening/værested/institution m.v. [kontakt sekretariatet] JA a Jeg er ikke psykiatribruger, men ønsker abonnement på medlemsbladet LAP [125 kr. årligt] JA a vi ønsker abonnement på medlemsbladet LAP til vores institution/forening [250 kr. årligt] JA a individuelt støttemedlemskab: kr. 300 kr. årligt JA a kollektivt støtte medlemskab: kr. 500 kr. årligt NAVN: ADRESSE: POSTNR & BY: REGION: EVT TLF: EVT indmeldelse Kan også Foregå På

20 mere end almindelig hensyntagen? LAp har udgivet spændende inspirationsmateriale om inklusion af personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. Anmeldelse ved Jonna Vithner, ergoterapeut, Leder af Nørremarken, Viborg Komnune For midler, bevilliget af arbejdsmarkedsstyrelsen har LAP udarbejdet et materiale bestående af en undersøgelsesrapport, en inspirations- og informationspjece og en hjemmeside Materialets formål er at fremme muligheden for at inkludere personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet Undersøgelsen baserer sig på interviews med såvel medarbejdere med psykiske lidelser som med arbejdsgivere LAP har et spændene og relevant projekt, som materialet fint understøtter, nemlig at borgere med længerevarende psykiske lidelser, med deraf følgende funktionsnedsættelse skal betragtes som handicappede og dermed også have de Rettigheder for personer med handicap, der fremgår af den FN konvention, som Danmark er i gang med at ratificere Interviewsvarene viser, at når opgaven er jobformidling, er det ikke relevant at tage udgangspunkt i den enkeltes diagnose, men netop i på hvilken måde de psykiske problemer helt konkret handicapper den enkelte Herudfra kan man så finde frem til relevant støtte og tilpasning af arbejdspladsen Det passer med erfaringen fra vores praksis på Nørremarken, at forudsætningen for et vellykket arbejdsforhold er, at vi går fra et diffust begreb om rummelighed til sammen med den enkelte konkret at beskrive støtte og tilpasningsbehov Der er megen inspiration at hente i materialet om, hvad der skal til for at opnå vellykkede ansættelser af borgere med psykosociale handicaps Jeg vil fremhæve nogle eksempler: at den enkelte medarbejder opnår viden om egen psykisk lidelse og om de vanskeligheder, det kan medføre på arbejdspladsen åbenhed om, hvordan medarbejderens psykiske vanskeligheder udspiller sig på arbejdspladsen kontinuerlig opfølgning ekstern støtte til virksomheden at medarbejderen har direkte adgang til en ledelsesmæssig ansvarlig mulighed for coaching af medarbejderen uden for arbejdspladsen mulighed for at medarbejderen kan deltage i netværk af ligestillede uden for arbejdspladsen Pjecen beskriver netop de gode eksempler og giver konkret information om eksempelvis tilskudsmuligheder Den virker flot og indbydende i sit layout og vil for mig at se, som der er lagt op til, kunne benyttes meget bredt af jobkonsulenter, arbejdsgivere og medarbejderne selv I indledningen til rapporten skriver Karl Bach, at det er vigtig at respektere den enkeltes ret til selv at vælge vejen til at opnå aftalte mål På Nørremarken er det vores erfaring at borgerne for at finde vejen - har brug for inspiration til at se muligheder supplerende til dem, de selv kan finde Rapporten og pjecen har i vores praksis vist sig at kunnet bruges, netop til at give inspiration til den enkeltes afklaring af dennes vej LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere store glasvej odense C. Sendes ufrankeret. Porto er betalt Følg med på deltag i debatten!

Et godt sted at tage hen

Et godt sted at tage hen Et godt sted at tage hen Fire kernepunkter for jer, der snart skal huse et akuttilbud for borgere i psykisk krise. R e f u g i e G r u p p e n R e f u g i e G r u p p e n Refugiegruppen er en arbejdsgruppe

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse PND protein nedbrydnings defekt foreningen Projektbeskrivelse - fokusprojekt 2014 Vi er PND-foreningen (Protein Nedbrydnings Defekt foreningen), en lille patientforening hvor alle vores medlemmer primært

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere