Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:"

Transkript

1 Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden )

2 1. Service - Smartaftalen indgås som en del af aktiveringen af GEO Lokaliserings modulet. - Leverandøren leverer en service hvorpå Kunden får tilsendt XXX antal Smartphones med oplader og xxx SIM-kort. - Smartaftalen indeholder ét data-abonnement per telefon. Det er altid muligt at opgradere abonnementet, via Worklogger administrationen, til Fri-tale/Fri-SMS/MMS hvis kunden ønsker dette. - Det er muligt at få leveret flere telefoner end der er brugere hvis man ønsker ekstra udstyr liggende. - Telefonerne leveres med Dual-SIM slots. - Leverandøren er fra leveringsdagen forpligtet til at udføre support og service af telefonerne. - Telefonerne er låst efter Workloggers specifikationer, så brugeren ikke kan slå GPS fra. - Telefonerne kommer med Worklogger s App pre-installeret. - Ønskes telefonerne låst op for andre Apps, aftales dette individuelt med Kunden. 2. Levering - Leverandøren leverer telefonerne omkostningsfrit som én forsendelse til Kundens danske adresse nævnt på første side af denne aftale. Hvis Kunden ønsker Leverancen leveret et andet sted skal dette specificeret af Kunden via til - Leveringstiden er ca. 1-8 uger efter Smartaftalens indgåelse, alt efter antal brugere der er bestil telefoner til. - Levering anses for sket, når Leverancen er leveret til Kundens adresse. - Såfremt Kunden konstaterer, at Leverancen ikke lever op til bestillingen, skal Kunden gøre Leverandøren opmærksom herpå senest 7 kalender dage efter modtagelses datoen. 3. Smartaftalen Kunden betaler ikke for smartphonen, da ejendomsretten er 100% Leverandørens. Ved skade eller tyveri af udstyr dækker Smartaftalen med en selvrisiko (jvf. punkt 5) der betales af Kunden. Telefonen er dækket mod pludselig og uventet skade opstået som følge af en udefrakommende begivenhed samt tyveri (jvf. punkt 9). Skaden skal være knyttet til et bestemt skadestidspunkt samt sted. 4. Gyldighed Smartaftalen gælder alene, hvor Kunden har et gyldigt Worklogger abonnement samt GEO Lokaliserings modulet aktiveret og der ikke findes ubetalte og forfaldende fakturaer. Worklogger Abonnementet og Smartaftalen skal desuden være gyldig på skadestidspunktet. Smartaftalen er gyldig fra dato af Kundens underskrift.

3 5. Selvrisiko For hver indberettet skade/tyveri skal der betales en selvrisiko af Kunden som følger: Worklogger Smartphones Antal Selvrisiko pr. telefon WORKLOGGER SMARTPHONE X2 xxx Kr. 999 ekskl. moms Selvrisikobeløbet vil blive faktureret Kunden sammen med Kundens Worklogger abonnement. 6. Reparation Smartaftalen dækker udgiften til reparation af telefonerne. Hvis reparation ikke er mulig leveres en tilsvarende telefon uden hensyn til farver og specielle udgaver. Hvis det ikke er muligt at levere en tilsvarende telefon leveres så vidt muligt med en telefon af samme mærke og så vidt muligt med tilsvarende tekniske specifikationer. Kunden dækker fragt og logistik ved indsendelse til reparation. Vigtigt: Kun Leverandøren, må udføre reparationer på telefonen. Hvis skaden ikke er dækket af Smartaftalen vil omkostninger i forbindelse med undersøgelse af telefonen opkræves Kunden. 7. Geografisk omfang Smartaftalen dækker skade på telefonen i hele verden. Reparation arrangeres ved hjemkomst til Danmark, såfremt Kunden er i udlandet på tidspunktet, hvor begivenhederne, som forårsager den dækkede skade, finder sted. 8. Aftaleperiode Smartaftalen træder i kraft for datoen hvor Smartaftalen underskrives af Kunden. Smartaftalen fortsætter indtil den opsiges, jvf. pkt Tyveri Smartaftalen dækker ikke tyveri af telefon: Fra et motorkøretøj af en enhver art, medmindre motorkøretøjet er fuldstændig aflåst og telefonen er anbragt ude af syne og alle sikkerheds beskyttelser er aktiverede. Fra et motorkøretøj som ikke kan låses og sikres mod uautoriseret indtrængen. Fra en ejendom, sted eller lokaler, medmindre der er tydelige tegn på indbrud. Som følge af forsæt eller grov uagtsomhed begået af Kunden. Efterladt på et offentligt sted eller arbejdsplads, hvortil offentligheden eller autoriseret personale har let eller ubegrænset adgang. Fra enhver form for offentlige transportmidler, hvor telefonen er blevet efterladt i en hvilken som helst periode. Simpelt tyveri.

4 10. Pris De til enhver tid gældende priser kan findes på og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en måneds varsel. 11. Opsigelse Kunden kan opsige Smartaftalen ved at deaktivering af GEO Lokaliserings modulet, eller ved at bestille flere eller færre telefoner, hvor en ny Smartaftale derved indgås. Vigtigt: Telefonerne, opladerne og SIM-kortene skal returneres ved opsigelse af GEO Lokaliserings modulet og ved bestilling af færre telefoner. Ved opsigelse sendes telefonerne samt ekstra udstyr retur til Leverandøren til adressen: Worklogger H.C.Vej Skibby Leverandøren kan på ethvert tidspunkt opsige Smartaftalen ved at sende Kunden en skriftligt varsel på 30 dage. Hvis Kunden ikke betaler Worklogger abonnementet rettidigt er Leverandøren berettiget til at opsige Smartaftalen. Kunden dækker fragt og logistik ved opsigelse. 12. Anmeldelse af skade En skade skal anmeldes ved at kontakte Leverandøren via på - hurtigst muligt efter konstateringen af de begivenheder, som forårsagede skaden. Skade anmeldelsen skal indeholde følgende: 1. Firmanavn 2. Kontaktperson 3. Sted og dato hvor skaden skete 4. Skadebeskrivelse Ved reparation skal Kunden hurtigst muligt indsende beskadiget telefon efter modtageende instrukser herom. 13. Undtagelser Følgende er ikke dækket af denne Smartaftale: Ekstraudstyr eksempelvis men ikke begrænset til oplader, genopladelige batterier og høretelefoner. Elektrisk eller mekanisk fejl i telefonen (funktionsfejl). Skade forårsaget af uautoriseret indgreb, modifikationer på telefonen, eller brug heraf istrid med producentens instruktioner. Tab af data, fejl i SIM-kort, andre følgeskader forårsaget af telefonen, eller fejl af kosmetisk karakter.

5 Skade som følge af brand. Enhver skade opstået som følge af at telefonen har været glemt eller forlagt. Erstatning for mistet brug af telefonen i forbindelse med en skade, eller for evt. ventetid i forbindelse med reparation. Skader og fejl opstået som følge af virus, eller som er software relateret. Kosmetisk skade, eksempelvis ridser og buler, som ikke påvirker telefonens funktionalitet eller dets anvendelse i væsentlig grad. Skade som følge af normal slitage. Som følge af forsæt eller grov uagtsomhed. 14. Generelle betingelser a. Force Majeure Leverandøren er ikke ansvarlig for skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller har forbindelse til naturkatastrofer, krig, krigslignende situationer, borgerkrig, militære øvelser, revolution, oprør, terrorisme, atom eller nukleare processer, handlinger foretaget af myndigheder, konfiskering, strejker, lockout eller andre lignende begivenheder. b. Krav til håndtering Der skal tages alle rimelige forholdsregler til at beskytte telefonen mod skader. Uagtsom håndtering af telefonen kan resultere i justering af eller afvisning af skade indberettelsen. c. Behandling af persondata Leverandøren behandler persondata, som er relevante og nødvendige for tegning og administration af Smartaftalen, i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Kunden kan til enhver tid kontakte Leverandøren for at få indsigt i eller kræve rettelser af upræcise persondata. d. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag Kunden har underskrevet Smartaftalen. Hvis Smartaftalen skal fortrydes skal Kunden inden fortrydelsesfristens udløb underrette Leverandøren herom på Bemærk at det kun er muligt at fortryde, såfremt Smartaftalen ikke er taget i brug forstået på den måde at der ikke er indberettet en skade af udstyr. Det betyder, at du, hvis du fortryder, kun betaler for Smartaftalen i perioden frem til fortrydelsen på max. 14 dage.

6 15. AFTALEEKSEMPLARER OG UNDERSKRIFTER Smartaftalen underskrives af Kunden og sendes til Sted: Dato: [Virksomhedsnavn / CVR] [Navn] [Underskrift]

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring Tryghedsaftale Såfremt du ønsker fuld tryghed Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring De vigtigste fordele ved Tryghedsaftale Dækker de fleste produktskader der opstår ved uforudsete hændelser,

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 444 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelsesnummer: HOG 1.1

Betingelsesnummer: HOG 1.1 HARLEY DAVIDSON FORSIKRING Betingelsesnummer: HOG 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2 Happy CARE Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse Versjon 1.2 for dine produkter Denne brochure med de tilknyttede forsikringsvilkår udgør samlet den information om forsikringens indhold, som i henhold

Læs mere

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark motor@dk.qbe.com telefon: +45 33 45 03 00 telefax:

Læs mere

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Nedenstående betingelser gælder alle salg gennem Autolog s webside, samt salg via forhandlere eller tredjepart. Betingelserne er gældende så længe, der ikke

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere