Jakob Krarup, Professor Emeritus ved DIKU, fortæller om sin karriere: 10. august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jakob Krarup, Professor Emeritus ved DIKU, fortæller om sin karriere: 10. august 2010"

Transkript

1 Jakob Krarup, Professor Emeritus ved DIKU, fortæller om sin karriere: 10. august 2010 Regnecentralen. Årene 1958 til 1964 I dag hedder det IT, skrevet med stort eller småt; engang taltes om edb, og ordet datalogi kom til i Kært barn har mange navne. Uomtvisteligt er det imidlertid, at fundamentet i dette land blev støbt ved Dansk Institut for Matematikmaskiner, bedre kendt som Regnecentralen (RC). Det var lykken som grøn elektroingeniørstuderende ved Polyteknisk Læreanstalt (nu DTU) med kun ringe flair for elektroniske dimser at blive en del af teamet omkring DASK, Danmarks første elektroniske cifferregnemaskine, endda i den periode der senere er erkendt som RCs gyldne år. Også ved RC hørte jeg for første gang om operationsanalyse (OR), der sidenhen blev mit egentlige virkefelt. Medarbejderstaben spredtes efter de gyldne år. Ikke færre end ni blev senere professorer ved danske universiteter og højere læreanstalter. DASK blev officielt indviet den 13. februar Dansk Datahistorisk Forening har i de senere år indbudt til fødselsdag hver den 13. februar. Det var en stor ære at være den ene af to festtalere ved 50-års dagen i 2008 endda i den nyere del af Carlsbergs Laboratorium bygget oven på den nu nedrevne ejendom, Bjerregaardsvej 5, hvor DASK i sin tid havde til huse. Folkeuniversitetet i København. Årene 1968 til 1997 Min ph.d.-vejleder ved DTU, professor, dr. phil. Arne Jensen, var i 1968 medlem af Folkeuniversitets Programråd, men forhindret i at deltage i et møde og bad mig vikariere. Jeg erindrer ikke de nærmere omstændigheder, men overtog formelt hans plads og beholdt den i 29 år. Tværfaglighed i allerhøjeste grad: hvor var det morsomt! Alle kunne tillade sig på tværs af fagskel at udtale sig om hvad som helst under de halvårlige programlægningsmøder. Hvervet var ikke honoreret på anden måde, end at medlemmerne nød et godt aftenmåltid, der gerne trak ud til langt hen på natten. University of California, Berkeley, KUAIB og DIKU. År 1969 Første længerevarende udenlandsophold; herunder kom bl.a. opbygningen af det personlige netværk godt fra start. Første forelæsninger ved KUAIB, Københavns Universitets Afdeling for InformationsBehandling, der i april 1970 blev til det nuværende DIKU. DIKU. Årene 1969 til 1975 Nu blev jeg deltidslektor ved DIKU sideløbende med egen konsulentvirksomhed. Det var en sund øvelse, dels at afprøve ORs potentiale og begrænsninger i praksis, dels at dele erfaringerne med studenterne. Konsulentvirksomhed handler dog også om noble habitter og ditto slips, tunge frokoster og fra tid til anden resultatløse møder. Jeg måtte vælge side og tog pænt afsked med min medstifter af firmaet for i stedet at satse på en fuldtids universitetskarriere. NATO. Årene 1974 til 1979 Organizing Committee Chair ved den NATO-sponsorerede kongres I 1971, Large-scale resource allocation, der afholdtes på Marienlyst og samlede hele fagområdets elite. NATO handler ikke blot om krig, krigstrusler og internationale konflikter. NATO Science Committee har siden 1958 stået for et civilt modstykke og rådet over midler til at støtte internationalt forskningssamarbejde på tværs af koldkrigs- og andre grænser. Der er således i NATO-regi afholdt kongresser, study institutes, workshops m.v., hvor alle efterfølgende proceedings er offentliggjort; desuden er betydelige beløb doneret til udveksling af gæsteforskere. Til administration af denne ordning har NATO etableret et antal såkaldte panels, der ved halvårlige møder, sædvanligvis i Bruxelles, tager stilling til de indkomne ansøgninger. OR-

2 ansøgninger blev vurderet af et Systems Science Panel, hvoraf jeg var medlem i Panelmedlemmerne udsendtes desuden som observatører til diverse NATO-sponsorerede arrangementer i nær og fjern. Versailles... og Staszek. År 1974 I ORs værktøjskasse indtager optimering en særlig fremtrædende stilling ved formulering og løsning af beslutningsmodeller, hvor formålet ideelt er at finde den bedste (optimale) beslutning. I 70erne vidste man adskilligt om løsning af modeller, hvor ens beslutningsvariable blot er reelle tal. Men det rækker ikke for beslutninger, der vedrører udelelige størrelser. Jo måske, hvis spørgsmålet handler om antallet af konservesdåser, der kan pakkes i en container, og hvor svaret ,32 i så fald er tilstrækkeligt. Men skal der indsættes 4 eller 5 fly til at dække en bestemt rute, vil 4.63 være et utilfredsstillende svar. Og, værst af alt, hvis spørgsmålet er nej eller ja, må den tilsvarende beslutningsvariabel komme ud som enten 0 eller 1. Tiden var moden til den række afgørende møder om heltalsprogrammering og kombinatorisk optimering, der blev afholdt i 70erne, og næsten alle var støttet af NATO. Blandt de centrale begivenheder var NATO Advanced Study Institute (Versailles, 1974), hvor flere af dem, der skulle præge faget i de kommende årtier, mødtes for første gang. Og så var der en vis Stanislaw Walukiewicz, kaldet Staszek, fra Warszawa. DAPS-2008, Prag: Karin (min hustru) og Staszek DAPS Society. Årene 1978 til i dag Mødet i 1974 med Staszek blev starten på en polsk-dansk forbindelse med vidtrækkende følger. Vi traf hinanden på ny under mit første besøg i Polen i 1977, hvor Staszek var tilknyttet Systems Research Institute som chef for en medarbejderstab på ca. 40 personer. Alle som på den tid i andre østbloklande med russisk som første fremmedsprog. Nødvendigheden af at vælge engelsk som fælles fagsprog stod klart for os begge; desuden burde det være et led i uddannelsen af eksempelvis dataloger fra et mindre sprogområde at træne dem i også at kommunikere på engelsk. I foråret 1978 blev et kursus for mine ca. 12 specialestuderende på DIKU afholdt på engelsk. Man foredrog på skift, kritiserede eller roste hinanden. Standarden forbedredes gradvist, og 26. maj 1978 drog hele flokken af sted med færgen til Swinoujscie. Staszek havde fundet en bygning i skovene vest for Warszawa med passende faciliteter til en uges seminar. Foruden flere af hans egne medarbejdere inviterede vi også en række seniorforskere fra Ungarn, (Vest)tyskland og Schweiz. Eksperimentet opmuntrede til en fortsættelse, måske med en ny studentergruppe fra DIKU. Men først skulle det polske værtskab gengældes passende året efter i Danmark. En overordentlig gavmild bevilling fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd gjorde det muligt at leje den pragtfuldt beliggende ejendom Rolighed i Vedbæk til samling af store dele af den samme kreds fra sidste år. Endvidere var det muligt at invitere to af fagets absolutte big wheels fra USA, samt enkelte pinger fra Holland og England. Og endelig deltog en

3 række repræsentanter fra andre danske OR-kredse samt (mod rundelig betaling!) nogle observatører fra dansk erhvervsliv. Måske med en ny studentergruppe fra Danmark? To forsøg blev gjort i den retning (Berlin, 1989) og atter Warszawa året efter. Men den oprindelige gamle garde holdt fortsat sammen; det ret knudrede Danish- Polish Mathematical Programming Seminar blev allerede i 1979 udskiftet med det mere mundrette DAPS, og DAPS Society, European Operational Seminars, blev stiftet i 1984 som en formel ramme om denne aktivitet. Nye kredse af udlændinge blev lukket ind i varmen i forbindelse med DAPS-80 (Visegrád, Ungarn), DAPS- 81 (Bad Honnef, Vesttyskland), DAPS-85 (atter på Rolighed ), DAPS-87 (Dijon, Frankrig), 10-års jubilæet, DAPS-88 (Frankenau, Vesttyskland). Desuden blev Polen besøgt flere gange under Jaruzelskis regime, trods dennes indførelse af krigsretstilstanden i december DAPS Society lever stadig i bedste velgående. De seneste årsmøder er afholdt i Prag i Sidste år samledes vi på Bornholm, og i år står polakkerne for værtskabet i Swinoujscie. Rolighed i Vedbæk, DAPS EURO og IFORS. Årene 1975 til i dag OR blev i slutningen af 50erne en akademisk disciplin, trængte ind på universiteterne og fik desuden sine egne institutioner. Tilløb til at etablere IFORS, den globale føderation, blev taget allerede i 1957 under en kongres i Oxford; den formelle start måtte dog vente i yderligere to år. IFORS holdt (og holder fortsat) kongresser hvert tredje år, men var i begyndelsen ellers ikke særlig synlig. Der skabtes således et behov for de fire såkaldte regional groupings til dækning af hhv. Nordamerika, Sydamerika, Asien og Stillehavsregionen, Europa og Mellemøsten. Europa, Mellemøsten og også det ellers hjemløse Sydafrika, blev i 1975 samlet under EURO, Association of European Operational Research Societies. Hvor DAPS Society kun har 32 år på bagen, blev EURO med sine foreløbige 35 år mit længstvarende engagement i fagområdets promovering, heraf 29 år som medlem af EURO Council. Præsidentperioden blev særligt krævende; god vilje alene rækker ikke, når kassen er tom. EUROs indtægter indtil 1989 omfattede alene overskuddet fra kongresserne. Men EURO-1989 i Beograd blev en katastrofe, hvor alt hvad der kunne gå galt også gik galt. Til gengæld levede forlaget

4 Elsevier/North-Holland højt på indtægterne fra EUROs flagskib, tidsskriftet European Journal of Operational Research (EJOR), der med tiden blev fagområdets største målt i antal publicerede sider pr. år. Det kostede blod, sved og tårer, før jeg i marts 1990 på EUROs vegne kunne underskrive en 10-års kontrakt med Elsevier om deling af indtægterne fra EJOR og dermed sanere EUROs økonomi. Andre EURO-højdepunkter var to gange at være programrådsformand for en EURO-kongres (Amsterdam, 1979; Budapest, 2000); medstifter af syv EURO arbejdsgrupper, medarrangør af og deltager i seks EUROsommerskoler for næste generation, samt 3-års perioden som EUROs vicepræsident i IFORS. Desuden skal nævnes fødselshjælp ved start af nationale OR-selskaber i en række postkommunistiske lande efter Sovjetunionens kollaps; en aktivitet, som det ungarske selskab i 1993 belønnede med et æresmedlemskab. Også den samlede indsats for EURO blev belønnet ved EURO-kongressen (Bonn, 2009), hvor jeg som den første tildeltes EURO Distinguished Service Medal. EURO-2009, Bonn: Start på banketten EURO-2009, Bonn: Speech of thanks Dobbeltdisputats. År 1982 Peter Pruzan, født og opvokset i New York, kom til Danmark i 1959, var i en periode ansat ved DTU. Han blev senere medstifter af OAC (Operations Analysis Corporation), Danmarks første konsulentvirksomhed inden for OR, og endte efter en årrække ved Økonomisk Institut, KU, som professor ved Handelshøjskolen i København, nu CBS. Ca. 40 fællesskrifter blev publiceret i årene ; et antal heraf udgjorde tyngden i Peters disputats, Locational Decisions and Discrete Optimization og tilsvarende i min, Discrete Optimization and Locational Decisions. At skille dette fra hint var næsten umuligt; det var naturligt at søge KUs tilladelse til et fælles forsvar, hvilket reglerne dog ikke tillod. Men, som Rektor udtalte, man kan vel ikke udelukke et vist personsammenfald i de to bedømmelsesudvalg.. Som en lille provokation lod vi de to rammeafhandlinger trykke i et bind, der kunne læses både forfra og bagfra, hvilket gav en del presseomtale. At OR er tværfaglig disciplin blev yderligere understreget ved, at de to disputatser indleveredes til hvert sit fakultet. En bagende hed 26. maj 1982 om formiddagen hentede Peter sin dr. polit. grad, og jeg blev dr. scient. samme eftermiddag. Den muntre festmiddag for begges familier og husvenner afholdtes til langt ud på natten i kantinen i DIKUs daværende bygning, Sigurdsgade 41. Kl. 9 morgenen derpå støvsugede den nybagte doktor festlokalet med sin datter, før vi købte morgenaviser og læste anmeldelser af forestillingen.

5 Dobbeltdisputatsen. Warsaw Business School. Årene 1990 til 1992 Et konsortium med repræsentanter fra en række europæiske lande fik en TEMPUS-bevilling med det overordnede og langsigtede formål at forberede Polens overgang til markedsøkonomi. Dette skulle efter planen ske ved at designe nogle få, relevante kurser for morgendagens polske erhvervsledere. Projektets ambitioner voksede imidlertid med opgaven. Slutresultatet blev komplette studieplaner samt undervisningsmateriale til en MBA-uddannelse ved Warsaw Business School, der med Staszek som rektor modtog de første studenter i Det var en stor glæde i år 2000 ganske uventet at blive belønnet med en æresdoktorgrad for indsatsen. 1993: Årsafslutning, Warsaw Business School Doctores honoris causa. Årene 2000 og 2004 Det var bestemt ikke hverdagskost ved to lejligheder først at indstille og siden promovere to æresdoktorer ved KU: Jean-Pierre Brans, Vrije Universiteit Brussel (2000) og Dorit S. Hochbaum, Univ. of California, Berkeley (2004). To højdepunkter for alle implicerede.

6 Gæsteprofessorater. Årene 1981 til 2006 Næsten ethvert kursus afholdt ved et udenlandsk universitet har været et højdepunkt i sig selv: 1 gang ved hhv. Université de Montréal, University of Calgary, Rutgers University, Technion, Israel Institute of Technology, Technische Universität Graz. 3 gange ved hhv. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne og Karl-Franzens-Universität Graz, og 11 gange har jeg haft fornøjelsen af at passe mine MBA-studenter af alle racer og kulører ved Vrije Universiteit Brussel med 30 forelæsninger pr. år + øvelser og skriftlig eksamen. Graz, hovedstaden i Steiermark i det sydøstlige hjørne af Østrig, står dog nok mit hjerte nærmest: en konservativ, umiskendelig europæisk og smukt beliggende universitetsby på størrelse med Århus og med ca studenter. De månedlange besøg er næsten altid faldet i oktober-november, hvor nøgleordene er æbler, vin, herlige koncerter i Stefaniensaal eller Grazer Dom... og de søde studiner. Graz, 2006: Fruen og professoren i nobelt østrigerantræk Forskning til i dag Ingen kan opnå fastansættelse som VIP ved et universitet, uden at et bedømmelsesudvalg har gransket ens bidrag til faglitteraturen, og fundet dem tilstrækkelige. Den løbende forskning, primært inden for OR og beslægtede områder, har såvist også budt på højdepunkter, der dog ikke skal redegøres for her. Jeg vil i bakspejlet nøjes med at glæde mig over samværet med mine medforfattere og de talrige gæsteophold, dette har affødt. Og arven kan i en vis forstand siges at være givet videre. Påstanden er ikke nærmere efterprøvet, men på et tidspunkt blev det hævdet, at alle Danmarks øvrige professorer i OR var at finde blandt mine tidligere specialestuderende. 2008: Professor emeritus!

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder.

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder. Hu Jintao, besøgte for første gang Danmark i juni sidste år. Under stor fanfare blev 11 dansk-kinesiske aftaler underskrevet i fælles overværelse af statsminister Helle Thorning-Smidt. En af disse aftaler

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie

Læs mere

Danmarksbilleder. gennem 50 år

Danmarksbilleder. gennem 50 år Danmarksbilleder SFI s forskning gennem 50 år Udviklingen i de lovmæssige rammer for SFI 1956 Udvalget vedrørende oprettelse af et socialforskningsinstitut afgiver sin betænkning. Udvalget foreslår oprettelse

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 34 / nummer 1 / februar / 2002 Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Det anbragte barn Kildedal, Karin Publication date: 1996 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

ÅRSBERETNING // 2013

ÅRSBERETNING // 2013 ÅRSBERETNING // 2013 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske

Læs mere

DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige

DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE 1985 2015 30 år på kanten af det mulige Indhold 3 Tak for et godt samarbejde! 4 Simon Spies og de store armbevægelser 8 Historien bag MR-billeddannelse

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere