3/15/2012. Lederudvikling der gør en forskel i hverdagen - oplæg ved Dion Sørensen. Kort om mig. Udvalgte kunder. Lederens værktøjskasse (2010)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3/15/2012. Lederudvikling der gør en forskel i hverdagen - oplæg ved Dion Sørensen. Kort om mig. Udvalgte kunder. Lederens værktøjskasse (2010)"

Transkript

1 Kort om mig Lederudvikling der gør en forskel i hverdagen - oplæg ved Dion Sørensen Cand.psych.aut / HD (økonomistyring) Mange års erfaring med udvikling af mennesker og organisationer Fx underviser på universitetet, konsulent hos Right Management og A.P. Møller-Mærsk, HR-direktør i Saxo Bank I dag indehaver af TalentShaper TalentShaper It s all about people IDA oplæg Side 1 IDA oplæg Side 2 Udvalgte kunder Lederens værktøjskasse (2010) Formål med bogen: At gøre op med den gængse ledelseslitteratur At afspejle lederens hverdag At give konkrete anvisninger på konkrete udfordringer At samle bestpractice indenfor ledelsesområdet IDA oplæg Side 3 IDA oplæg Side 4 Fornem modtagelse Fra Lederens værktøjskasse til Lederudvikling Første oplag udsolgt på seks uger forhandles pt. i 3. oplag Rosende anmeldelser i Børsen, magasinet Lederne, PID (PersonalecheferI DK) etc. IDA oplæg Side 5 IDA oplæg Side 6 1

2 Dagens temaer Arbejdsform Den traditionelle tilgang til lederudvikling Essentielle ledelseskompetencer Oplæg Udvikling af dig selv og andre på jobbet en struktureret tilgang Plenumdiskussion Hjælp fra andre Anvendelse af test, kurser og konsulenter Smagsprøve på værktøjer IDA oplæg Side 7 IDA oplæg Side 8 Ledelse og organisation - megatrends Industrialiseringen og behovet for ledelse Industrialiseringen stiller helt nye krav til drift og produktion Fabrikkerne er afhængige af ledere, der formår at optimere mennesker og maskiner og skabe profit De første lederuddannelser oprettes i midten af tallet i USA baseret på learning by doing - princippet IDA oplæg Side 9 IDA oplæg Side 10 Lederuddannelse fra praksis til teori I takt med industrialiseringens frembrud stiger antallet af uddannelser, og der sker en øget akademisering Den første MBA oprettes i I 1925 er der over 200 I årene efter 2. verdenskrig tager akademiseringen af europæiske lederuddannelser fart Kravene til undervisernes videnskabelighed øges til fordel for praktisk ledelseserfaring Warren Bennis og James O Toole om situationen»business Schools er alt for fokuserede på videnskabelig forskning og på at ansætte professorer med minimal ledelseserfaring. Og hermed uddanner de studerende med ringe forudsætninger for at håndtere komplekse og ukvantificerbare problemstillinger i den virkelige verden altså ledelsesproblemstillinger«artikel i Harvard Business Review, 2005 IDA oplæg Side 11 IDA oplæg Side 12 2

3 Henry Mintzberg om situationen Forskellen på en akademisk og en videnskabelig disciplin»jeg mener ikke, man kan lære ledelse i et undervisningslokale. Tværtimod. Nogle af de bedste ledere har aldrig tilbragt en eneste dag i et undervisningslokale, mens masser af de værste har siddet der i to år... Den traditionelle MBA-uddannelse er glimrende til undervisning i de forretningsmæssige aspekter, men den gør ikke noget ved ledelsesområdet. Den giver imidlertid indtryk af, at de studerende har lært ledelse og er parate til at påtage sig et lederskab... Det kan have meget destruktive konsekvenser«interview i Lederne, 2010 IDA oplæg Side 13 IDA oplæg Side 14 De mange bidrag indenfor ledelseslitteraturen Bidragene indenfor ledelse har taget til siden 1990 erne og nye begreber og modeller tilføres dagligt til paletten En Google-søgning på ordet leadership giver pt. ca. 502 millioner hits Amazon harover en halv million bøger inden for emnerne leadership og management Lederudviklingskonsulenter en branche i vækst Ganske få ledelsesrådgivere i 1980 erne, men udviklingen tog fart op gennem 1990 erne I årene op til finanskrisen fordoblede branchen sin omsætning fra godt otte til 16 milliarder kroner (iflg. Ledernes Hovedorganisation) Paletten af konsulentydelser er omfattende, fx Arrangering af netværksmøder, diskussionsfora og personaleevents Kurser i ansættelser, coaching, feedback, delegering, kommunikation etc. Assistance i forbindelse med strategi- og forandringsprocesser Individuel rådgivning og coaching Teambuilding Diverse test og assessment IDA oplæg Side 15 IDA oplæg Side 16 Tilfredshed med konsulenterne, men I en omfattende analyse fra Oxford Research fremgår, at»langt størstedelen af managementkonsulentbranchens kunder er tilfredse med de ydelser, de modtager fra managementkonsulenter«ni ud af ti brugere er enten»meget tilfredse«eller»delvist tilfredse«57 procent af de adspurgte, som bruger konsulenter har svært ved at finde det rigtige konsulentfirma til at løse en specifik opgave Over halvdelen af de adspurgte finder det vanskeligt at gennemskue, hvad konsulentassistancen reelt bibringer af værdi Manglende forankring af ledelsesmodeller I en undersøgelse af 160 store organisationer konkluderer Lektor Steen Nielsen fra Handelshøjskolen i Århus, at virksomhedernes arbejde med ledelsesmodeller er en uoverskuelig blanding af mange forskellige bidrag uden specifikt fokus Mange virksomheder benytter seks eller flere af de mest kendte ledelsesmodeller, og nytteeffekten er ofte helt nede på procent Ledelsesmodeller i danske virksomheder forbliver oftest overfladiske og uden reel værdi, da de ikke udvælges og inkorporeres tilstrækkelig systematisk og gennemgribende IDA oplæg Side 17 IDA oplæg Side 18 3

4 Lederkurser og -uddannelser uden effekt Lektor på RUC Steen Rank Pedersen udtalte sidste år til borsen.dk baseret på en stor undersøgelse af danske ledere Ingunn Hybertsen Lysø går et skridt videre»når man spørger lederne, om uddannelserne har nogen betydning for den konkrete ledelse i dagligdagen, så svarer de fleste ledere, at deres praksis ikke har ændret sig... Mange fortæller, at der efter uddannelsen ikke sker konkrete ændringer hverken i forhold til de opgaver, de løser, eller i forhold til måden, de løser dem pålederkurser gør mere skade end gavn, idet de øger afstanden mellem lederen og hans organisation. Der sker simpelthen det, at lederne udvikler en forståelse, et sprog og en ledelsesidentitet, som er afkoblet fra organisationen, dens behov og målsætninger«doktorafhandling, 2010 IDA oplæg Side 19 IDA oplæg Side 20 Højkonjunkturens effekt på konsulenternes fokus Trend 1: Fra modernisme til postmodernisme Uddrag af teoretisk udgangspunkt:»teori om fortællinger og myter som identitetsskabende kraft. Poststrukturalisme, CMM-teori, narrativ forståelsesform og praksis, Radikal fænomenologi«- Lederudvikling, side 31 Fra Én sandhed Objektivitet Orden Konstruktion Universal gyldighed Forudsigelighed Linearitet og kausalitet Én person, én rolle Til Multiple sandheder Subjektivitet Kaos Dekonstruktion Lokale gyldigheder Kompleksitet Interaktionisme Mange sociale roller IDA oplæg Side 21 IDA oplæg Side 22 Postmodernismens aftryk i ledelseslitteraturen Hvad blev der af ledelsesopgaven? Multivers Æstetikkens domæne Narrativer Dekonstruktion Subjektivitet Neutralitet Metarefleksion Kybernetik Autopoesis Cirkulære spørgsmål Hyperkompleksitet Pygmalion effekten IDA oplæg Side 23 IDA oplæg Side 24 4

5 Trend 2: New-age psykologi I 1998 udtaler formanden for den amerikanske psykologforening Martin Seligman, at psykologstanden har været for fokuseret på problemer og diagnoser Han opfordrer til et øget fokus på de positive aspekter i menneskers liv Seligmanstale understøtter en trend blandt erhvervs-og fagfolk, nemlig at svagheder og problemer skal tilsidesættes til fordel for et fokus på menneskets styrker og ressource Trend 3: Lederen som konsulent Der opstår en tendens til at konsulentgøre lederen, hvilket indebærer, at lederen skal Acceptere at en problemstilling kan ses og håndteres på en række lige gyldige måder Være neutral og stille spørgsmål fremfor at give svar Tilstræbe tilfredshed for enhver pris Situationsbestemt ledelse er reduceret til coachende ledelse IDA oplæg Side 25 IDA oplæg Side 26 Trend 4: Afkoblede udviklingsaktiviteter I mange virksomheder er lederudvikling lig med lederkurser Men forskningen viser at læringen først og fremmest sker på jobbet 20 % fra kolleger og nærmeste leder Observationer, diskussioner, feedback og coaching 10 % fra uddannelse Kurser, workshops, e- learning, teoribøger, m.v. 70 % fra arbejdsopgaver Erfaringer erhvervet på jobbet gennem specifik opgave- og problemløsning Kilde: Michael M. Lombardo, CAREER ARCHITECH Development Planner Book Udfordringen i en nøddeskal»ledere lærer det forkerte på den forkerte måde«henry Mintzberg IDA oplæg Side 27 IDA oplæg Side 28 Finanskrisen leverer måske en del af løsningen Hvad skal der til? 1: Tættere samarbejde om udviklingsindsatsen»konsulenterne har haft nogle gode år, og nu kommer der nok nogle mindre gode... De vil blive mødt med langt mere kontante krav om styring og kontrol i fremtiden«ugebrevet A4, efterår 2010 IDA oplæg Side 29 IDA oplæg Side 30 5

6 2: Mere træning på jobbet 3: Krav til eksterne udviklingskurser Øvelse gør mester -også når det handler om ledelse Gennem planlægning, refleksion og evaluering kan almindelige ledelsesaktiviteter skabe stor læringsudbytte hos lederen Udviklingen skal tænkes ind i hverdagen på jobbet det er både bedst og billigst Justering Observation og træning Feedback Deltagerne skal være i lederfunktioner Indholdet skal kobles til virksomhedens mål og strategi Nærmeste leder skal engageres før, under og efter kurset Kurset skal forankres i konkrete lokale projekter / opgaver Kilde: PhD af Ingunn Hybertsen Lysø, 2010 IDA oplæg Side 31 IDA oplæg Side 32 4: Øget brug af aktionslæring 1.Den, der skal lære/udvikle sig, er i fokus 2. Fokus på praktisk træning 3.Er baseret på deltagerens hverdag i egen virksomhed 4. Udviklingsprocessen og - resultatet inddrages i deltagerens egen virksomhed Drøft med sidemanden 1. Hvor god er den aktuelle lederudviklingsindsats i DK efter din mening? 2. Hvad gør man for at udvikle ledere i din organisation? 3. Hvad tror du, kunne bidrage til at gøre den interne og eksterne lederudvikling endnu bedre? IDA oplæg Side 33 IDA oplæg Side 34 Hvad skal den moderne leder gøre og kunne? Lederens dobbelte udviklingsfokus Essentielle ledelsesopgaver Vigtige ledelseskompetencer Energi UDVÆLGE andre LEVERE RESULTATER gennem andre Integritet Faglig kompetence Intelligens UDVIKLE sig selv Modenhed IDA oplæg Side 35 IDA oplæg Side 36 6

7 En struktureret udviklingstilgang Paletten af tests til assessment og udvikling starter med en grundig analyse: Motivation IDA oplæg Side 37 IDA oplæg Side 38 Eksempler på analyseværktøjer Årsager til mangelfulde resultater Behovet for en individuel, en gruppe-eller en organisatorisk udviklingsindsats Kort- og langsigtede udviklingsbehov Vedligeholdelse kontra udvikling af nye kompetencer Afdækning af nødvendige kompetencer Præstations- og potentialeanalyse Udviklingsmidler og ressourcer Spørgeskemaundersøgelse Interview Personlighedstest 360 graders feedback Fremgangsmåde: Afprøvelse af værktøj # 1: Side Overvej de fremadrettedeplaner og strategier for din organisation eller afdeling og hvilke lederkompetencerder er brug for 2. Udfyld skabelonen så godt du kan 3. Drøft kort din udfyldelse med sidemanden IDA oplæg Side 39 IDA oplæg Side 40 Udvikling af dig selv på jobbet Planlægningen af træningen på jobbet Der er en række ting du selv kan gøre for at accelerere din udvikling på jobbet, herunder Dyrk dit potentiale Undersøg hvilke ledelseskompetencer, der er vigtige i din organisation Bryd din komfortzone Sæt høje krav til dig selv Søg feedback på dine præstationer FØR arbejdet Sætte ambitiøse slut-og procesmål Søg viden om den forestående opgave og hvordan den kan håndteres Planlæg udførelsen i detaljer UNDER arbejdet Fokusere på dig selv og den opgave der løses Søg løbende feedback på egen præstation EFTER arbejdet Evaluere processen og resultatet Gennemgå egen præstation på alle dele i udførelsen Søg feedback på din samlede præstation Identificer områder der kan forbedres yderligere Kilde: GeoffColvin, Talent is Overrated IDA oplæg Side 41 IDA oplæg Side 42 7

8 Typer af stretchopgaver Systematisk arbejde med stretching Opgaveforbedring Jobudvidelse Præstation på nuværende opgaver Ønsket niveau Nuværende kompleksitet Ønsket kompleksitet Aktuelle niveau Tid Horisontal jobskifte Vertikal jobskifte Aktuelle opgaver Mere komplekse opgaver Næsteniveau opgaver IDA oplæg Side 43 IDA oplæg Side 44 Værktøjer vedr. udvikling på jobbet Udviklingsplan på jobbet Præstations og potentialematrice Opgaveforbedring Jobudvidelse Horisontalt jobskifte Vertikalt jobskifte Udviklingsprojekter Gruppearbejde Evaluering af udviklingsindsatsen på jobbet Fremgangsmåde: Afprøvelse af værktøj # 2: Side Overvej hvilke aktiviteter på jobbet, som kunne være gode for din udvikling evt. noget du eller andre tidligere har haft gode erfaringer med 2. Udfyld skabelonen så godt du kan 3. Drøft kort din udfyldelse med sidemanden IDA oplæg Side 45 IDA oplæg Side 46 Hjælp fra andre Modtagertilpasset udviklingsfokus Der er meget udviklingshjælp at hente fra din egen chef, HR, nærmeste kolleger og medarbejdere Det er dem, der er tættest på dig i hverdagen er også dem der bedst kan se, hvor du gør det godt og hvor du er udfordret Du gør dig selv en stor tjeneste ved at involvere dine omgivelser i form af vejleding, feedback, coaching og sparring IDA oplæg Side 47 IDA oplæg Side 48 8

9 Værdien af en mentor En mentor kan bl.a.: Bidrage med viden om lederjobbet/ - arbejdet Dele sine erfaringer med opgaveløsningen Drøfte faldgruber og udfordringer i jobbet Tilrettelægge relevante træningssituationer Give dig feedback på din præstation Være en sparringspartner og støtte i hverdagen Værktøjer vedr. udviklingsopgaven for andre Instruktion Sparring Coaching Delegering Involvering Feedback Lederudviklerens udviklingsplan Planlægning af lederudviklernes samlede indsats IDA oplæg Side 49 IDA oplæg Side 50 Fremgangsmåde: Afprøvelse af værktøj # 3: Side Overvej en konkret episode eller præstation fra en af dine (leder)kolleger, som du gerne vil give feedback på noget som personen kan udvikle/forbedre 2. Forbered feedbacken i skabelonen, så godt du kan 3. Drøft formidlingen af din feedback med sidemanden Kursustyper/formål: 1. Introduktion til noget nyt (fx en strategi, forretningsplan eller ledelsesmodel) 2. Diskussion af udvalgte problemstillinger og udveksling af erfaringer 3. Træning af en konkret ledelsesfærdighed (fx feedback, coaching eller delegering) Anvendelse af kurser IDA oplæg Side 51 IDA oplæg Side 52 Træningsbaserede kurser Evaluering af et kursus det handler om adfærd x 1. Introduktion Konsulent Hvis du har udviklet dig, men gør det, du plejer 5. Evaluering & rolleskift x 2. Træning x Afsender Observatør / konsulent Modtager 4. Træning x Afsender Observatør / konsulent Modtager 3. Feedback x Afsender Observatør / konsulent Modtager så vil du ikke blive opfattet som en, der har udviklet sig IDA oplæg Side 53 IDA oplæg Side 54 9

10 Opgavetyper for eksterne konsulenter Kompetencer fremfor løsninger Afdække udviklingsbehov i organisationen Komme ind Skabe udvikling Lukke i Individuel coach eller vejleder for ledere Assistance i design af udviklingsprogrammer»giv en mand en fisk, og du mætter ham en dag, giv ham en fiskestang, og du mætter ham på livstid«train the trainer workshops for interne udviklere Underviser, træner eller facilitator på kurser - Kinesisk ordsprog IDA oplæg Side 55 IDA oplæg Side 56 Eksempler på værktøjer vedr. kurser og konsulentbistand Valg af kursustype Flipover Diaspræsentation Personlig kursusmappe Casestudier Gruppediskussion Træningsøvelser Rollespil Mentalforberedelse Praktisk øvelse i levering af kurset Konsulenfunktioner og roller Krav til eksterne konsulenter Evaluering af kurset Evaluering af den langsigtede effekt Fremgangsmåde: Afprøvelse af værktøj # 4: Side Tænk tilbage på det sidste (leder)kursus du har deltaget i 2. Besvar spørgsmålene i skemaet baseret på dit udbytte af kurset 3. Drøft med sidemanden hvordan kurset kunne have givet dig et endnu bedre læringsudbytte IDA oplæg Side 57 IDA oplæg Side 58 Eksempler på systematisk lederudvikling Forståelsen og anerkendelsen af, at den enkelte leder i organisationen ikke blot skal udføre et arbejde, men også skal udfordres og udvikles Den tidlige og systematiske identifikation af potentielle ledere Den konstante søgen efter måder, hvorpå ledere kan udvikle sig på jobbet som led i udførelsen af deres arbejdsopgaver Anerkendelsen af feedback og hjælp fra mentorer i udviklingen af ledere Koblingen af læringsudbyttet på kurser til ledernes opgaver og udfordringer på jobbet Integrationen af ledelsesudvikling i organisationskulturen (fælles principper, metoder og sprogbrug i alle enheder) IDA oplæg Side 59 Tak for denne gang og husk Ledelse er et håndværk Så det er vigtigt at have sin værktøjskasse i orden Start på IDA oplæg Side 60 10

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER - et kursus i ledelse af fagprofessionelle Tanker bag I et videnssamfund er det at få videnspersoner til at spille godt sammen af fundamental betydning. For mange af de dagligdags

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning Helle Havgaard Når forandringer rammer Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, og andre bygger vindmøller. Skiftende tider betyder

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014

KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014 KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014 Styrk kundeorienteringen gennem personligt lederskab Styrk kundeorienteringen gennem personligt lederskab Formålet med uddannelsen er at inspirere og styrke deltagerens

Læs mere

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK Cranet konferencen 8. september 2015 CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK - fortsat fokus på HRM s og HR-specialisters unikke bidrag Frans Bévort, PhD., assistant professor, CBS

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Large-Scale Change Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Hvad handlede dagen om? Gå-hjem-møde om Large-Scale forandringsprocesser Den 21. august inviterede Spark netværket til at udforske, hvad Large-Scale

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere 1 Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling i de nye kommuner og regioner Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere i de nye kommuner og regioner Udviklingsprogrammer,

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE AU HR Kompetenceudvikling Juni 2015 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR lederudviklingsforløb målrettet forskere med personale og/eller økonomiansvar.

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere