Højeste lederuddannelse inden for bygge- og anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højeste lederuddannelse inden for bygge- og anlæg"

Transkript

1

2 Højeste lederuddannelse inden for bygge- og anlæg MBA BYG programmet er en executive MBA uddannelse, som udbydes af Copenhagen Business School, Handelshøjskolen. Uddannelsen er en forskningsbaseret lederuddannelse for nuværende og kommende ledere indenfor bygge- og anlægssektoren. Uddannelsen supplerer deltagerens individuelle kompetencer gennem at formidle den nyeste viden indenfor økonomi og virksomhedsledelse. Uddannelsen bidrager dermed også til en udvikling af sektoren som helhed. Vision: Bedre B&A sektor gennem professionel ledelse Det er visionen, at fx byggeriets kvalitet, virksomhedernes konkurrenceevne og sektorens produktivitet kan forbedres gennem en MBA uddannelse for sektorens mest erfarne ledere. Ny praksis-relevant indsigt skabes, og ledernes handlerepertoire udvides, når erfaring møder ny teoretisk viden i uddannelsens faglige moduler. Hvilken form vil fremtidens byggeog anlægssektor have? Hvad bliver de vigtigste konkurrenceparametre i fremtiden? Hvilke krav vil der blive stillet til lederne i sektoren? Hvordan løser man bedst sektorens komplekse opgaver og koordinerer de mange aktørers indsats? Spørgsmålene er mange, og MBA BYG giver de bedste videnmæssige forudsætninger for at finde relevante svar og strategier. Ledelse af komplekse systemer MBA BYG programmet udvikler deltagernes generelle management kompetencer. Derved kvalificerer deltagerne sig til at tage ansvar for ledelse af komplekse projekter, virksomheder og konsortier i bygge- og anlægssektoren i bred forstand. 2

3 Advisory Board samler CBS og byggeog anlægssektoren MBA BYG programmet foregår i tæt samspil med mange af byggesektorens centrale aktører: Fuldmægtig Jesper Allerup Erhvervs- og Boligstyrelsen Arkitekt MAA Steen Enrico Andersen PLH Arkitekter A/S Direktør Bente Beedholm Akademisk Arkitektforening Cand.ling.merc. Annette Blegvad Akademisk Arkitektforening Adm. direktør Flemming Borreskov Fonden Realdania, fonden for det byggede miljø Projektchef Knud Erik Busk DR BYEN Konsulent Lene Christensen IDA Projektkonsulent Lennie Clausen Fonden Realdania, fonden for det byggede miljø Parat til at møde fremtidens krav Uddannelsen befinder sig på et højt fagligt niveau, som garanteres af et højt kvalificeret lærerkorps, et advisory board bestående af centrale topledere fra sektoren og af CBS EQUIS akkreditering. Velkommen. Hans-Henrik Hansen CBS MBA BYG programdirektør CBS er EQUIS akkrediteret. Dette er et vigtigt kvalitetsstempel af uddannelserne på CBS. Det betyder bl.a., at en executive MBA grad fra CBS nyder stor international anerkendelse Programdirektør Hans-Henrik Hansen MBA BYG programmet Rektor Finn Junge-Jensen Copenhagen Business School Adm. Direktør Jens Klarskov Dansk Byggeri Formand Gøsta Knudsen Akademisk Arkitektforening Studieleder Kristian Kreiner MBA BYG programmet Afdelingsdirektør Ole Emil Malmstrøm Kuben Ejendomsadministration A/S Professor Peter Maskell Copenhagen Business School Bestyrelsens formand Jørgen Nue Møller Fonden Realdania, fonden for det byggede miljø Direktør Michael H. Nielsen Dansk Byggeri Uddannelseschef Marie-Louise Deth Petersen Dansk Byggeri Kontorchef Jan Spohr Erhvervs- og Boligstyrelsen Nyt medlem er undervejs F.R.I.

4 Fakta om MBA BYG: MBA BYG er en general management uddannelse, som omfatter en lang række ledelsesdiscipliner. Uddannelsen består af 14 syv-ugers moduler plus en lang række supplerende faglige aktiviteter. Traditionel klasseundervisning er kun et begrænset element i uddannelsen. Deltagerne er organiseret i semestergrupper, som mødes jævnligt til faglige diskussioner og løsning af opgaver. Hvert modul afsluttes med en rapport, hvor modulets viden anvendes i en analyse af egen virksomhed eller organisation. Deltagerne arbejder i gennemsnit ca. 25 timer ugentligt med programmets udfordringer. I undervisningen indgår bl.a. tre studieture i udlandet, temadage og virksomhedsbesøg. Efter uddannelsens afslutning fastholdes kontakten til tidligere medstuderende, andre MBA BYG kandidater og CBS gennem faglige aktiviteter i MBA BYG kandidatklubben. Copenhagen Business School har udbudt executive MBA uddannelser siden Den uddannelsesmæssige baggrund for deltagerne spænder vidt fra håndværker til Ph.D. I juni 2004 afslutter MBA BYG pionerholdets 35 deltagere deres uddannelse. Gennemsnitsalderen for deltagerne på pionerholdet var 43 år ved uddannelsens start. MBA BYG pionerholdet har gennemført to spændende og udbytterige studieture, en til Amsterdam og en til Chicago. 4

5 ...det har vist sig at være en kæmpe succes, idet der på forhånd er accept til, at MBA BYG programmet er vores investering i en ledelsesmæssig kompetenceudvikling, og at vi er indstillet på at lære noget. Sidegevinsterne ved MBA BYG programmet er, at jeg har udvidet mit og RBE s branchenetværk betydeligt, og som salgs- og marketingchef kunne jeg såmænd godt forsvare at bogføre hele uddannelsen på marketing-budgettet... Søren Faebo Larsen, CBS MBA BYG deltager, salgs- og marketingchef, Ringsted Bygningsentreprise A/S BYG holdet besøger bl.a. andre førende, internationale businesskoler. Her ses pionerholdet foran Kellogg School of Management, Chicago, USA (2003).

6 MBA BYG programmets fire semestre Det faglige indhold på MBA BYG uddannelsen er tematiseret forskelligt på de 4 semestre. Uddannelsen starter med fokus på det overordnede forretningssystem, hvorefter der fokuseres på virksomheden, projektet og individet i de efterfølgende semestre. Uddannelsen afsluttes med en større MBA afhandling. Semester 1: Forretningssystemet På dette semester behandles de samfundsøkonomiske vilkår, som bygge- og anlægssektoren lever under. Desuden analyseres sektorens struktur og arbejdsdeling. Yderligere rammebetingelser, der behandles, er den teknologiske og videnmæssige udvikling og den juridiske og reguleringsmæssige kontekst for sektoren. Semester 2: Virksomheden Fokus i dette semester er på ledelse af virksomheden og andre organisationer. Centrale ledelsesopgaver som økonomistyring, markedsføring, organisering og udvikling af de menneskelige ressourcer behandles. Sektorens specielle vilkår gør, at mange ledelsesbeslutninger er underlagt stor usikkerhed og fordrer, at sektoren ofte må finde sine egne løsninger på de velkendte problemer. Semester 3: Projektet Sektorens produktion foregår primært i projekter, og det er ledelsen af sektorens produktion, der er i fokus på 3. semester. Emnerne er projektledelse, produktdesign, projektfinansiering samt partnering og kommunikation. Semesteret rammes ind af et overordnet strategi-tema og afsluttes med en metodemæssig forberedelse til afhandlingsarbejdet. Semester 4: Produktet - personen Her fokuseres på de mere personlige egenskaber i form af evnen til at fungere effektivt som leder og formidler. Desuden fokuseres der på driften af bygninger og andre fysiske faciliteter ud fra et virksomhedsstrategisk perspektiv. Semesteret afsluttes med et større masterafhandlingsarbejde. 6 Der indgår 3 spændende, internationale studieture: på 1. semester udforskes det hollandske forretningssystem med base i Amsterdam på 2. semester er fokus rettet mod sammenligning mellem hvordan byggevirksomheder drives i USA og her i Danmark. Sessioner på Kellogg School of Management nord for Chicago indgår ligeledes på 4. semesters studietur inspireres deltagerne indenfor projektledelse samt på det personlige lederskab og formidling.

7 Semester 1 Tema: Forretningssystemet Værdikæder og logistik Efteråret Introduktion og temadage Økonomisk politik og konjunkturer Erhvervsstruktur og kontekst 1. Studietur: Amsterdam Viden og teknologi Branchenormer og juridisk kontekst Temadage Semester 2 Tema: Virksomheden Beslutninger og usikkerhed Foråret Temadage Regnskab og økonomistyring HRM - De menneskelige ressourcer Moderne marketing Organisation og udvikling 2. Studietur: Chicago Temadage Semester 3 Tema: Projektet Strategi Efteråret Temadage Projektorganisering og -ledelse Partnering og kommunikation Produktdesign og -udvikling Projektfinansering Metodelære Temadage Semester 4 Tema: Produktet - personen Formidling Foråret Temadage 3. Studietur: Til international destination med fokus på leadership Facilities Management Strategisk formidling Masterafhandling Eksamen 7

8 Adgangskrav Optagelse forudsætter både en akademisk og en praktisk baggrund: en bachelor-, kandidat- eller diplomgrad suppleret med mindst tre års efterfølgende praksiserfaringer en MVU-uddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomgrad efter et reguleret forløb giver også adgang til at søge. Diplomingeniører og bygningskonstruktører (efter ny ordning af 1/08-01) opfordres ligeledes til at søge. Ansøgere med anden baggrund opfordres til at søge om dispensation fra de formelle krav. Med en faglig uddannelse som arkitekt og flere års beskæftigelse med projekt- og personaleledelse følte jeg et stort behov for at udvikle mine kompetencer teoretisk. Da MBA BYG blev en mulighed med fokus på forretningsmæssig og personlig udvikling, var jeg ikke i tvivl. Især fordi CBSs masteruddannelser har et utroligt godt renomé og et meget højt ambitionsniveau. Mine forventninger er fuldt ud blevet indfriet. Vi arbejder i et pædagogisk og meget inspirerende studiemiljø, hvor en stor del af læringen foregår i et virtuelt rum med meget kompetente og engagerede lærerkræfter. Holdets sammensætning af praktikere fra alle led i byggebranchen er også en stor styrke. Mette Kynne Frandsen, Adm. direktør, Henning Larsens Tegnestue A/S bedre faglig udrustning til at manøvrere i bygge- og anlægssektoren og til at lede virksomheder, der er placeret i flydende netværksstrukturer MBA BYG programmets værdi for den enkelte deltager bedre indsigt i værdiskabelsesmulighederne personlig udvikling betydelig kompetencevækst på de erhvervsøkonomiske områder udvikling af personlige og ledelsesmæssige evner medlemskab af et stærkt, forretningsorienteret netværk Se pris og studiestart på 8

9 adgang til den nyeste forskning og de seneste resultater MBA BYG programmets værdi for de virksomheder, der finansierer en deltager adgang til et værdifuldt netværk - nationalt som internationalt opkvalificering af nøglemedarbejdere så gode medarbejdere bliver endnu bedre nye kompetencer i ledergruppen nye strategimuligheder organisationsudvikling som følge af løbende analyser af virksomhedens situation i forbindelse med semesterrapporter og masterafhandling Byggeerhvervet er midt i omfattende strukturelle ændringer, båret af skærpede kundeforventninger, nye arbejdsdelinger og en stigende internationalisering. Dansk Byggeri ser MBA BYG programmet som et redskab til at imødekomme disse markante ændringer. BYG programmets dimittender vil blive væsentlige forandringsagenter i byggeerhvervet Michael H. Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri

10 MBA BYG programmets pionerhold ( ) mødte bl.a. følgende undervisere og inspiratorer: Fagansvarlige Lektor Ib Andersen, CBS Lektor Ken Bechmann, CBS Lektor Sten Bonke, DTU Professor Jan Bröchner, Inst. For Service Management, Chalmers Professor Mats Engwall, Stockholm School of Economics Professor Jens Fejø, CBS Professor Laurids Hedaa, CBS Lektor Peter Karnøe, CBS Professor Kristian Kreiner, CBS Lektor Tore Kristensen, CBS Professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen, CBS Professor Jan Molin, CBS Professor Jan Mouritsen, CBS Lektor Thomas Ritter, CBS Adjunkt Mikkel Andreas Thomassen, CBS Ekstern lektor, cand. polit., Peter Wendt, LKR Gæsteforelæsere Seniorforsker Henrik Bang, Statens Byggeforskningsinstitut Personalechef Frans Bevort, Radiometer Medical A/S Direktør Kjeld Boye-Møller, DR BYEN Professor Strategic Management, Dr. Stephen Burnett, Kellogg School of Management Projektchef Knud Erik Busk, DR BYEN Associate Professor Robert Dewar, Kellogg School of Management Professor Stephen Emmitt, DTU Direktør Keld Fuhr Pedersen, MANCON Udviklingschef Steffen Rebien, Patent- og Varemærkestyrelsen Professor Majken Schultz, Copenhagen Business School Cheføkonom Henrik Stig Sørensen, Dansk Byggeri Vice President Peter Toftager, FIH Erhvervsbank A/S. Professor Graham Winch, University of Manchester Direktør Ole Zacchi, Danmarks Transport Forening Afdelingschef Henrik Fausing, Dansk Byggeri Professor Jan Åke Granath, Chalmers Tekniska Högskola Rektor Finn Junge-Jensen, Copenhagen Business School Partner Boje Lundgaard, Lundgaard & Tranberg Afdelingschef Jonas Møller, Dansk Byggeri Bestyrelsens formand Jørgen Nue Møller, Fonden Realdania, fonden for det byggede miljø Direktør Flemming Nielsen, SEMCO Sekretariatschef Gunde Odgaard, BAT Dansk byggeri har brug for bedre ledelse og nye organisationsformer. Vi har mange dygtige arkitekter og ingeniører, vi har greb om den udførelsesmæssige detalje, og vi producerer mange gode byggematerialer, der klarer sig fint i den internationale konkurrence - men når arkitekturen, teknikken, håndværket og materialerne mødes i de konkrete byggerier, er den samlede kvalitet for dårlig, omkostningerne ved udførelsen for høje, og det økonomiske resultat for de deltagende virksomheder skuffende. Det må vi gøre noget ved, og det handler ikke mindst om ledelse. Derfor støttede Realdania etableringen af MBA BYG. Jørgen Nue Møller, Bestyrelsens formand, Fonden Realdania, fonden for det byggede miljø 10

11 Tak til virksomhederne bag pionerholdets deltagere: 11

12 Velkommen på CBS MBA BYG Kontakt: Programdirektør Hans-Henrik Hansen Programsekretær Anja B. Olsen Studieleder, professor Kristian Kreiner REPUTATIONcph.com Copenhagen Business School MBA BYG programmet Dalgas Have 15, SV 080 DK-2000 Frederiksberg Denmark. Phone:

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

servicebranchens chefakademi 2013/2014

servicebranchens chefakademi 2013/2014 , frederiksberg le Barry, frankrig Stanford university, California university of California, Berkeley servicebranchens chefakademi / 22. forløb En executive diplomuddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER OFFENTLIG LEDELSE UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 3:2007:SEPTEMBER På vej på lederuddannelse læs tema side 3-12. LEDERUDDANNELSE Tema

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 UDVALGTE CASES AMFU DSRELE ANTFOR KNING ÅCBS SAMFUNDSRELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 udvalgte cases DENNE PUBLIKATION BYGGER PÅ EN RAPPORT UDARBEJDET AF OPERATE A/S

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas projektledelsealdrig før har der været så mange projektlederuddannelser i Danmark. Ingeniøren guider dig gennem junglen. Side 4-5 efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en

Læs mere