Let s get down to business Showtime: HotShot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Let s get down to business Showtime: HotShot"

Transkript

1 Det amerikanske værdi-paradoks: Let s get down to business Showtime: HotShot Den amerikanske selvforståelse er så gennemgribende, at det anses for umuligt, at andre skulle kunne befinde sig på et højere udviklingsstade og derfor kan samfundsrevsere og udviklingsstrateger fra disse breddegrader let komme til at virke naive. Set med specielt nordiske briller er management-guruen Tom Peters der er aktuel med bogen Reimagine! Business Excellence in a Disruptive Age et godt eksempel på, hvor store forskelle der er på opfattelsen af de amerikanske idealer og den måde, vi allerede har indrettet vores samfund på. Tom Peters har opnået at blive en af de mest kendte management-guruer i tiden, og som med et halvt dusin management bøger siden 1982-bestselleren In Search of Excellence (med mere end 5 millioner solgte kopier) har været fortaler og inspiration for forandring af virksomheder og ledelsesprincipper. Peters har en ingeniøruddannelse, en MBA og Ph.D. fra Stanford, har været McKinsey-mand og blev i 1996 i Guinness Book of Business Records registreret som den højest betalte management-konsulent med en indtjening på 40 mio. kroner. Over årene er det lykkedes ham at blive kendt på niveau med Peter F. Drucker og Alvin Toffler, men til forskel fra f.eks. Drucker s mere filosofiske tilgang til innovation og ledelse, har Peters en mere her-og-nu tilgang til emnet med praktiske eksempler fra tidens virksomheder. De fleste af hans seneste bøger f.eks. The Project 50 og Thriving on Chaos, der begge er en del af serien om Reinventing Work, er langt mere håndbogsprægede og praktiske, og det har gjort dem populære hos ledere, der netop ønsker her-og-nu råd snarere end at lære at tænke i langsigtede strategier. Frustration og vrede Tom Peters nye bog er et tydeligt opgør med denne herog-nu facon, og et udmærket forsøg på at etablere sig som tænker på niveau med tidens andre store helhedsorienterede tænkere. Her 20 år efter udgivelsen af bogen Imagine forestil dig, tænk, tro, bilde sig ind og med det lille reforan igen, atter, på ny er Re-imagine! Business Excellence in a Disruptive Age blevet til titlen på Tom Peters nye bog, som er udkommet i oktober 2003, og som er en veritabel opsang til erhvervsliv og ledelse om at genopfinde business. Budskabet er: riv alt det gamle ned vær kreativ tænk anderledes lad kvinderne tage over byg en ny verden og gør det nu før det bliver for sent! In Search of Excellence (som er skrevet sammen med Robert Waterman) reflekterer Peters i interviews om Re-imagine!, at selvom han den gang opnåede at få begrebet excellence sat på dagsordenen - og at det var rigtigt i den tids kontekst - er situationen nu helt anderledes. Dette er derfor også begrundelsen for hans personlige frontale angreb på de store virksomheder, på uddannelsesområdet og på landets administratorer, da han føler en frustration ja, nærmest en vrede over, at de samme mennesker nu ikke forstår behovet for forandring og nytænkning. Re-imagine!, som er udkommet i en indbundet udgave i oktober 2003, er allerede blevet kraftigt promoveret af Tom Peters i en lang række forelæsninger og interviews henover det meste af året. Han har sin egen website (www.tompeters.com) hvor man både kan læse interviews, anmeldelser og downloade et enkelt kapitel af bogen. Det er tydeligt, at bogen er skrevet med udgangspunkt i nu-tiden og det er tydeligt, at layout og design er en del af budskabet (jf. både titel og udtryksform) og den efterfølgende tour (hvis ikke ligefrem show), som Peters tydeligvis lægger op til. Bogen er flot udstyret og ligner nærmest en voksen-udgave af de gammelkendte børne-billedbøger, som er kreeret af tidens multimediakunstnere (nærmere bestemt DK Publishing, som Peters økonomisk er teamet op med omkring denne udgivelse). De, der har oplevet Tom Peters live, vil vide, at han er karismatisk og lige så meget entertainer som tænker, og at han derfor ofte anvender en påtaget indigneret, vred-over stil, som gør sig lige så godt på scenen som i bogstavform i bogens postulerende stil.

2 2 Verden er af lave Bogen promoveres som den første mere-end-management-bog, der gør op med dot-comæraen, Enron og WorldCom-skandalerne og med 9/11-syndromet, hvorfor den naturligvis også peger på, at verden er af lave, og i et sådant verdensbillede gælder de gamle regler ikke mere. Derfor er det heller ikke opgaven at søge efter stabilitet, eller at komme back to basic så de gamle regler kan genoplives men lige det modsatte! Derfor: Riv det gamle ned, byg nye organisationer uden mellemledere, brug elektronikken (nærmere bestemt Internettet), dyrk individet, søg det ultimative design (i alle henseender produkter såvel som i relation til kreativ planlægning), fremtiden er kvinder, fordi det er denne gruppe, der styrer alle indkøb. Peters er i sin promoverende foredragsrække også blevet citeret for mange andre udsagn som f.eks.: Fyr alle sælgere af hankøn, og ansat i stedet nørder og freaks. Tom Peters verdensbillede er altså en tro på, at fremtiden kommer til at handle om individet, følelser, drømme og design. Han erklærer krig overfor ubrugelige og bureaukratiske regler, absurde og misforståede organisatoriske rammer, og i særdeleshed overfor de alt for mange middelmådige mellemledere, som står i vejen for kreativ tænkning, og dermed en helt ny og mulig succes ved at tænke anderledes og ved at gøre tingene helt og aldeles på en anden måde. Hvor er det nu, vi har hørt det før? Stort set hver dag. Og stort set fra alle management-guruer, virksomhedsledere og mediefolk, der kontinuerligt søger efter fornyelse i produktinnovation, i fastholdelse af medarbejdere, i imagekampagner osv. Som udgangspunkt kan undertegnede dog kun være endog meget enig med Peters, og især om måden at tænke anderledes på, som heldigvis allerede er godt i gang mange andre steder end i de amerikanske virksomheder f.eks. i Europa og Asien også selvom Peters meget konkret i sin bog peger på, at Europa i forhold til USA er nærmest fastlåst i en bureaukratisk måde at tænke på, hvor kun det offentlige har vist en vækst i nye jobs (underforstået, at de europæiske virksomheder sammenlignet med USA ikke har udnyttet den nye teknologi til noget som helst). Oprøret og opgøret Det, der er karakteristisk for Peters udlægning og amerikanernes måde at tænke på, er et ikke erkendt på-vej paradigmeskifte, som er nødvendiggjort af et par værdisæt, der i det amerikanske samfund ikke længere er i balance. Det er karakteristisk, at regelbundetheden i det amerikanske samfunds religiøse og juridiske struktur udnyttes af what s in it for me kulturen i det amerikanske forretningsprincip. Det er også karakteristisk, at big is beautiful, og at styring foregår top down. Peters anvender selv eksempler på, hvordan MBA-kulturen har overtaget og uniformeret forretningskulturen og administrationsapparatet, og hvordan business schools glemmer at anvende historiske begivenheder til at beskrive virkeligheden, hvorved de gentager fortidens fejltagelser igen og igen. Han eksemplificerer f.eks. dette med terror-angrebene, og påpeger, at dette ikke er anderledes end tidligere tiders reaktioner på siddende magter (uden at han dog på et moralsk grundlag accepterer eller retfærdiggør 9/11-angrebet på USA) og han sammenligner f.eks. hvordan amerikanerne selv gjorde oprør mod England, og f.eks. hvordan Honda angreb den amerikanske industri. Han peger på, at det til alle tider er den siddende og dominerende kultur og virksomhed, der udelukkende søger at fastholde egen position på taburetten, og at opkøb og sammenlægninger af virksomheder til globale monstre i de sidste 20 år har udviklet sig til stater på samme niveau som fortidens baroner byggede mure om byer og lande. Denne fastholden og indavl er nu blevet så omfattende, at udsigten til at det kunne forblive evigt, er blevet for meget for en oprørsk, opportunistisk og følsom sjæl som Peters og hans bog handler om dette oprøret og opgøret. De to dominerende værdisystemer (eller mindset) det konservative, regelbundne, enesterigtige system overfor det innovative, individualistiske, what s in it for me system har i flere generationer fungeret i balance med hinanden.

3 3 Overgangen fra landbrug til industri og den effektivisering amerikanerne stod for i automatiseringens start, krævede styring (og management af blue-collar arbejdere) og har siden bevidstløst fået lov at manifestere sig som den eneste model for effektivitet, vækst og indtjening. Med andre ord er markedsøkonomien, som amerikanerne selv har opfundet for mere end 200 år siden, efter amerikansk opfattelse blevet den eneste måde at drive virksomhed på - og den eneste måde et samfund kan organiseres på. Den teknologiske bølge som dot-com æraen repræsenterer dvs. Internettet, revolutionen med trådløs telekommunikation, de allestedsnærværende computere og begrebet instant communication kræver en helt anderledes form for tænkning og organisering, og er ikke blue-collar management, men en total omdefinering af ledelse dvs. white collar management. Men da white collars opfatter sig selv som ledere, hvor alle pr. definition kun kan stige til toppen via hierarkiet, er Peters såmænd ikke kommet meget længere end Carlson s Riv pyramiderne ned, og det er white collar ledelsesbegrebet i kombination med den teknologiske IT/tele revolution, der er den disruption, der indgår i Peters titel. Back to business Startende med dot-com bølgen blev den materialistiske american dream og livsstil pludselig accelereret til ekstreme rigdomme og formuer for individer, som ikke var vant til at styre rigdom med den samme karakteristiske elegance som de etablerede formuer, men snarere vildt og umodent ønskede at prale og demonstrere deres basale fanden-i-voldskhed. En række egoer blev pustet så meget op, at luften uundgåeligt gik ud af ballonen, og her er der karakteristisk at konstatere, hvordan et værdisystem pr. definition altid kriminaliserer det underliggende værdisystem, som det selv er vokset ud af. Reaktionen fra The establishment kom da også prompte og retfærdigheden skete fyldest ved en tilbagevenden til business as usual (underforstået gamle dyder og den konservatisme, som sikrede den gamle økonomi). Men det var allerede gjort temmelig synligt, at pengeværdierne var til stede i samfundet, og en række liberalister uden for det kommercielle miljø gjorde derfor krav på bedre fordeling med bedre vilkår for de dårligt stillede i samfundet. Denne holdning og dette mindset er generelt udtrykt ved at passe på miljøet, pleje de ældre og syge, og i uddannelses og sundhedsvæsen at søge lige vilkår for alle på baggrund af en enighed om, at samfundets fælles mål er mennesket frem for materialismen (når nu der er råd til det Lex Clinton!). Reaktionen fra den gamle økonomi var at vælge Bush, da chancen bød sig, og da Bush indtil videre er hjulpet af 9/11 syndromet vil han få nemmere ved at fastholde business as usual, men vil næppe opnå et genvalg, hvis man skal tro på Peters argumentation for et nyt og bedre samfund. Misfortolkninger Vurderet ud fra et Gravesiansk 1 værdisynspunkt er dette en klassisk konflikt, der stipulerer en lige så klassisk og uundgåelig løsning. Der er tale om et absolut system repræsenteret ved administrationsapparatet (regeringen, institutionerne mv.) som straffer kriminalitet og snyd både for grupperne over og under det regelbaserede værdisystem. Personer og virksomheder under det regelbaserede har set muligheden for at spille en rolle men har misfortolket indikationen af, at penge alene ikke kan gøre det. Det er de karikerede opportunister og størsteparten af dotcom investorer og entreprenører. Og så har de personer og virksomheder over det regelbaserede værdisystem, som kan spillereglerne, og som ikke sædvanligvis bliver afsløret i af bruge eller misbruge systemets regler, misfortolket, at den teknologiske bølge faktisk var en revolution som betyder et regulært paradigmeskifte, som nu tvinger dem til at ændre opfattelse om fremtiden. En fremtid som de ikke forstår, fordi den handler om deling [af pengeværdier og tjenesteydelser], der kun fungerer i konsensus-regi og ikke som de tidligere har været vant til i deres traditionelle mæcenagtige roller. 1 Graves Values System, Levels of Human Existence, ref. professor Clare W. Graves download f.eks. synopsis til Mennesker og Teknologi, hvor siderne gengiver en kort beskrivelse af psykologiens historie og en kort gennemgang af Graves Values Model (www.strategix.dk).

4 4 Det er værd at bemærke, at Peters var en af fortalerne og aktivisterne i dot-com og at han i forskellige interviews ikke skjuler eller bagatelliserer dette, men snarere gør en dyd af at være tidstypisk. Hans kritikere, som der ret beset er en del af i den regelbundne administration (og der vil komme flere, når bogen er udgivet), pointerer, at hans teser og gode råd dermed også hører til i gruppen af kommerciel egen-interesse og derfor f.eks. ikke gældende for og i samfundets interesse, fordi den regelbaserede magtgruppe i USA endnu ikke tilhører det nye delingsparadigme, og derfor ikke hører/forstår, hvad det er, Peters udtrykker. Rigtigt/forkert Når Peters så alligevel med held tager pulsen på det amerikanske erhvervsliv, samfund og fremtiden, er det ikke mærkeligt, at han konstaterer konflikterne mellem nu fire væsensforskellige værdisystemer, hvor magten efter 9/11 ligger på det regelbundne værdisystem som den absolutisme, der lige nu accepteres af flertallet i søgen efter tryghed og statens beskyttende rolle. Når denne gruppe får magt, er rigtig-forkert meget mere synlig end ellers, og afsløringer af skandaler på både det kriminelle gadeniveau og på det økonomisk kriminelle niveau, og på det institutionelle niveau med manglende ansvarsopfattelse mv., bliver nu offentliggjort til skræk og advarsel for alle. Når Peters således også kommer til den konklusion, at der er for mange regler, for meget bureaukrati, og at kreativiteten og nytænkningen ikke er stor nok, sker det på denne baggrund og vel at mærke med afsæt i hans eget tilhørsforhold til det kommercielle værdisystem, der ret beset sørger for den kontinuerlige økonomiske vækst og velstand ved netop at være kommercielle og operere ud fra den fundamentale værdiopfattelse af what s in it for me. Men når han og de amerikanske virksomheder støder ind i statens og bureaukraternes nye spillerum med synlige rigtig-forkert regler, bliver frustrationen så meget større, og lidt fejlagtigt tror Peters så, at det en særlig mandeting og at hvis bare kvinderne kommer til magten, vil tilliden til erhvervslivet, til korrektheden og til en mere retfærdig fordeling af goderne være det næste naturlige skridt. Forskellen er den samme Personligt tror jeg ikke, at Peters har tænkt denne tanke færdig. Han kunne jo f.eks. have set sig omkring uden for USA s grænser og konstateret, at især de nordiske lande allerede i et par generationer har haft kvinder på arbejdsmarkedet og hvordan disse repræsentativt heller ikke (som det også er tilfældet i USA) har gjort sig gældende som erhvervsledere men derimod primært på uddannelsesområdet og især i politik. Dette er et fænomen, som amerikanerne først er ved at opleve effekten af nu. Norden har haft kvindelige præsidenter og statsministre som ledere for nationer med et stort socialt fænomen velfærdsstaten og har længe haft langt flere kvindelige politikere end det ses i andre lande. Men det er ikke den kvindelige ledelse, der sikrer hverken vækst eller stabilitet, fordeling af goderne eller tilliden til staten. Det gør derimod det fælles værdisystem, der ligger i evolutionær forlængelse af det kommercielle og materialistiske, hvor karakteristika er lighed og konsensus. Det er også karakteristisk at nyopdagede værdisystemer ikke erstatter de tidligere, men inkluderer og integrerer disse med et højere formål, der afspejles i adfærd og måden at tænke må. Det nordiske what s in it for me er der altså stadigvæk, og det regelbundne eksisterer i bedste velgående. Men på toppen af dette er der et flertal i de nordiske befolkninger, der opererer og leder deres samfund ud fra en fælles holdning til fordeling af goderne baseret på en grundliggende opfattelse af konsensus (som dog har deres problemer med den underliggende what s in it for me gruppe, der synes de betaler for meget til fællesskabet, for store skatter, for megen social forpligtelse osv.). Han kunne også have kigget på Asien, hvor kulturelle og familiestrukturelle mønstre har vist, at kvinder i den grad er fremme i erhvervslivet eksempler fra f.eks. Malaysia, Thailand og måske især fra avancerede muslimske regioner viser, at den eftersøgte økonomiske og administrative kvindelige styring af virksomheder ret beset sker via denne gruppe uden at dette har en anderledes effekt end hvis det var mænd. I disse lande er det aktuelle værdisystem endog meget regelbundet og konservativt, og den underliggende gruppes egocentrerede adfærd giver sig udtryk i høvdinge -syndromet i et mønster af familie og stammekultur. Det er således også karakteristisk, at denne patriark eller matriarkalske organisering fordeler goderne efter høvdingens vurdering, fordi denne udgør overhovedet og det derved pålagte økonomiske ansvar (og som flere steder kæmper med flere og flere grupperinger, der ønsker at få adgang til og kontrol med deres egne penge).

5 5 Dette tager Peters ikke i betragtning, og i sin iver/vrede langer han ud efter den stigende centralistiske administration, som den amerikanske befolkning faktisk ønsker lige nu, og selv om han nedgør og undsiger de nye opportunistiske business-ledere, er der altså ikke tale om en kønskamp, men en værdisystem-betragtning. Det er karakteristisk, at der med de omtalte værdisystemer er forskel på de såkaldte kollektive og de individuelle værdisæt og at disse på overfladen - selv om de kan virke kønsopdelte - i realiteten er bio-socio-psykologiske faktorer, der p.t. kun forklares i politisk-økonomiske termer og i kontekst af en kulturdefinition, der flytter sig stadig hastigere frem mod en uniformering og en fællesnævner, der kun kan udtrykkes i en verdensomspændende konsumerisme, der med politisk korrekthed kendes som samhandel eller verdenshandel og som i ikke ringe grad domineres af de rige regioners ønske om konservatisme og bevarelsen af status quo. Og det er her Peters USA er selvforståede, fordi de repræsenterer denne consumerism som det grundlæggende værdisystem i verdens største økonomiske magt. Peters ønsker at fastholde denne position, og argumenterer, at hvis USA s virksomheder ikke passer på, vil andre store vækstområder som f.eks. Indien og Kina overtage denne position. Amerikanerne må derfor være mere kreative, innovative og i stand til at tænke anderledes. Men Peters er ikke advokat for et velfærdssamfund eller en ny fordeling af goderne. Han er i bedste fald en underholdende power-speaker som måske kan opnå at slå sin egen rekord i Guinness, hvis han bliver inviteret til tilstrækkeligt mange foredrag. Men han har i realiteten ingen vare at sælge udover nu-tidens frygt for forandring. Kærkomment debatindlæg Det er altså ikke opskriften på et bedre samfund, der er Peters budskab. Reelt er hans bog og hans argumentationer, beviser og fakta, sammenligninger mv. en kamp mod recession og regressionen fra et konkurrencepræget USA til et centralistisk og lukket USA, som det lige nu er repræsenteret ved Bush og drevet af frygten for yderligere terror-angreb. Frustrationen i erhvervslivet er tydelig, og Peters bog vil sikkert være kærkommen i den amerikanske indenrigsdebat. Men Peters er tydeligvis ingeniør og ikke økonom, og fokuserer derfor også mere på opråbet til de amerikanske virksomheder om at sikre den fortsatte vækst af højteknologiske arbejdspladser indenfor murene. Han har et halvhjertet forsøg på at beskrive mig selv A/S kulturen, men anviser ikke hverken lokale eller globale løsninger selvom det ville være rigtig interessant at høre hans udlægning af, hvordan Internettet og en global kommunikationsinfrastruktur kunne anvendes til det jf. f.eks. hans henvisninger til Gilder. Men hans meninger er næppe en inspiration for ledelser i hverken administration, business eller management ud over de alt for store multi-amerikanske internationale konglomerater, som dominerer USA s politik og størsteparten af verdens handel. Inden for de næste 25 år indtages denne position af Kina og Indien, som netop nu er på vej ind i konsumerismen og det materialistiske overflødighedshorn som amerikanerne har været med til at skabe, og hvor de allerede nu må konstatere at produktionen og distributionen er på vej til disse regioner. -ismernes værdimåling Den underliggende tilsyneladende religiøse strømning omkring 9/11 er også en konflikt, der hører til ovenstående problemstilling. I praksis har kristne, muslimer, buddhister og for den sags skyld også kommunister alle samme værdisæt. De er nemlig alle absolutte systemer, og som i enhver isme er den fælles målestok opdelt i rigtigt-forkert. For en kristen er den eneste sande tro kristendommen, og alle andre er ikke-kristen troende og derfor pr. definition også potentielle modstandere. En muslim ser verden på samme måde. Historien har vist, hvordan sådanne absolutte systemer til alle tider har bekriget hinanden for at sidde tilbage som vinder af den eneste rigtige og sande tro/værdi. Det grundlæggende værditræk er her det kollektive tilhørsforhold, der i social og kulturel betydning udgør det samfund eller det land, som gruppen ønsker at leve i, og som derfor vil forsvare sig mod eventuelle indtrængere eller ødelæggende handlinger. I en sådan konstellation (uagtet det tematiske indhold) findes der imidlertid også individer, der ønsker at ændre regelsættet. Sådanne fritænkere er individuelt orienterede og vil falde i en adfærdsmæssig gruppering under eller over det bestående regelsystem.

6 6 Gruppen under det regelbundne vil udnytte situationen til egen personlig vinding og se stort på konsekvenserne for samfundet og andre, hvorimod gruppen over de regelbundne opfattelser godt nok vil arbejde ud fra egen-interessen i form af what s in it for me, men det vil ikke ske på [unødig] bekostning af andre. De vil derimod påstå, at de (udover at varetage egne interesser) er den drivkraft, der tilbyder forbedring i den fysisk materialistiske verden dvs. i fremstilling af varer og ydelser, som indgår i den evigt stigende vækstkæde af forbrugsgoder. Og denne gruppe vil være potentialet for den næste gruppering eller værdisystem som efter opfyldelsen af nok vil være villige til at dele goderne med andre under den forudsætning at alle vil følge de samme regler, som i dette frembrydende værdisystem er konsensus (som i de nordiske velfærdsmodeller med alt hvad det indebærer af socialisering, og betalingen i form af flere afgifter, skatter osv.). Uagtet værdisystemer er lederskab og management to forskellige ting. Lederskab er det valgte eller selvpåtagede førerskab (p.t. den statsligt valgte demokratiform, som er det kendte repræsentative demokrati), hvorimod management er en definition af, hvem der bestemmer, er beslutningsmyndighed i processer, forretningsgange mv. (p.t. som virksomhedsledelse med en kæde af mellemledere til kontrol, rapportering osv.) Demokratiet er alt andet lige et sæt spilleregler af samfundskarakter, og beslutningskraften ligger i, at reglerne overholdes eller at man enes om, at reglerne skal ændres. Virksomhedsledelse er i den eksisterende samfundsorden en entydig stræben efter shareholder value, hvor ejerskabet reelt kan ekserceres uden andre samfundshensyn end de regulatoriske spilleregler for f.eks. miljø og selvvalgte aftaler mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Evolutionært paradigmeskift Det er altså først når der skiftes værdisystem, at der er tale om paradigmeskift og i Peters USA er der lige nu tale om en regression fra det hidtil førende kommercielle værdisæt til det konservative, centralistiske regulerende fællesskab. De skal først tilbage til nu-tiden for dernæst når det kommercielle værdisæt har konstateret, at de ret beset har nok at ønske at fordele goderne på en anden og bedre samfundsmæssig måde. Efter min mening mangler Peters at forstå og forklare den indbyrdes værdibaserede sammenhæng i samfundets grupperinger i små og store fragmenteringer - og relatere dette til organiseringsprincipperne (dvs. spillereglerne for det amerikanske demokrati, lovgrundlaget og den økonomiske fordeling i form af skatter til staten, selvstyreform, virksomhedernes overskud, osv.). Samfundets bedste er et sæt fælles spilleregler med en kompleks og evigt vekslende fokusering på kollektiv og individ eller mellem store og mindre grupper. Det er magt, sanktioner og realpolitik, og det er synligt i form af medier og trends, der ikke nødvendigvis hele tiden skifter adfærd, men skifter virkelighedsopfattelse, når grundlæggende værdiopfattelser skifter. F.eks. pga. kvantespring i teknologi hvor computeren og Internettet er den nuværende drivkraft for de næste teknologiparadigme, der kommer til at handle om GNR (genetics, nano og robotics), som vil have langt større konsekvens for menneskeheden - individuelt og kollektivt - fordi dette vil aktualisere den eksistentielle debat om deling allerede i den nuværende generation: Om en nødvendig reorganisering af samfundsordenen fra what s in it for me til deling af. Det er det, Peters ser forude, men han anviser ikke modeller eller løsninger. Han er bare frustreret og vred. Ledelse af virksomheder og medarbejdere i dette verdensbillede er i USA temmelig meget anderledes end tidligere, men har i mange år været dagligdag f.eks. i Norden og i Beneluxlandene. Næst efter amerikanerne er danskerne faktisk det folk i verden, der arbejder mest (kontrasten mellem what s in it og deling af til trods).

7 7 Peters bog vil med al sandsynlighed blive en bestseller, fordi han nu engang har gjort sig ulejlighed med selv at markedsføre den, men den vil næppe tilføre nordiske og europæiske ledere og virksomheder noget nyt. Den vil sikkert ridse lidt i lakken på den unge garde af amerikaniserede cand.merc er og MBA er, som tilhører den gruppe Peters har identificeret som mandlige sælgere og middelmådige mellemledere (som heller ikke endnu har forstået forskellen på adfærd og værdi). I Norden har den amerikaniserede MBA-uddannelse fået den interessante effekt, at store dele af den offentlige administration og statsinstitutionerne nu er bemandet med højt uddannede mellemledere (af begge køn), der angribes af en voksende what s in for me gruppe, som beskylder dem for at være ineffektive, overflødige og for dyre, da deres rolle alene er det kommunikative bindeled i en mere og mere kompleks debat om fællesskab og ensartethed, der forveksles godt og grundigt med begrebet konsensus. Danmark kan altså i artiklens kontekst fremvise resultatet af det næste paradigme, men hvorvidt dette er ønskværdigt for andre herunder amerikanerne er tvivlsomt. Der er stigende tryk på adfærdsregulering (det retstomme rum), en ekstrem dyr hjælpepædagogisk support til den laveste fællesnævner, og et politisk formynderisk lederskab med stigende krav til virksomhederne om at sørge for medarbejdernes fremtid. Og alt dette skal der betales særskilt for. Uniformeringen er kvælende for ethvert initiativ vedrørende nytænkning, og resultatet er ikke innovation, men snarere et opgør med velfærdsstaten. Om den ikke er for dyrt betalt, og en (i denne sammenhæng) regression til do it yourself (dvs. brugerbetaling, individuelt ansvar osv.) hvorved what s in it for me bliver løsningen. Den tilbage og frem evolutionære proces er en bio-socio-psykologisk nødvendighed for at nå til det næste paradigme, så Peters kan uden at vide det også være et bidrag til den danske og nordiske debat om, hvordan vi kommer videre fra velfærdssamfundet til vidensamfundet. København, den 26.oktober 2003 Carsten Corneliussen Re-imagine!, er udkommet i en indbundet udgave i oktober 2003, er allerede blevet kraftigt promoveret af Tom Peters i en lang række forelæsninger og interviews henover det meste af året. Han har sin egen website (www.tompeters.com) hvor man både kan læse interviews, anmeldelser og downloade et enkelt kapitel af bogen.

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid Unges digitale dannelse Unge, selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv Forord Erfaringerne viser, at nye ledelses- og organisationsformer har meget svært ved at slå igennem i praksis. Det gælder også eller måske især de innovative af slagsen. I hvert fald er hovedkonklusionen

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Her arbejder vi. Software Innovation

Her arbejder vi. Software Innovation Her arbejder vi Software Innovation Business as usual? God forretningssans er ikke hvad det altid har været. Tiderne forandrer sig og verden bliver mindre. Markederne kommer tættere på og konkurrencen

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Strategisk Risikostyring / - ledelse

Strategisk Risikostyring / - ledelse Strategisk Risikostyring / - ledelse - Eksempler fra det virkelige liv" Risikobegrebet hvordan bliver det strategisk? Styring eller ledelse? Helhed eller specialfokus? Nogle konkrete eksempler. Læring

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Blandede børn. lærer bedst. Af Charlotte Ringsmose, professor

Blandede børn. lærer bedst. Af Charlotte Ringsmose, professor Blandede børn lærer bedst Af Charlotte Ringsmose, professor 58 Ugebrevet A4 viser i en undersøgelse (Larsen, 2012) sammenhænge mellem, hvor man bor og vokser op, og om man får en ungdomsuddannelse og en

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kronik JP 8 juni 05 Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Den danske ligheds-

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Kreativ projektledelse i kaos

Kreativ projektledelse i kaos Kreativ projektledelse i kaos På et fortov i Rom spurgte min søn mig engang, om der overhovedet ikke fandtes regler i den italienske trafik. Han så kun et virvar af mennesker, scootere og biler; han hørte

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3:

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: 1) Beskriv nogle forhold ved det senmoderne arbejdsliv, der kan give anledning til opståelsen af psykiske konflikter og har betydning for

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Et europæisk perspektiv på fremtidens kunnskapsentreprenør

Et europæisk perspektiv på fremtidens kunnskapsentreprenør Et europæisk perspektiv på fremtidens kunnskapsentreprenør Anne-Marie Dahl Fremtidsforsker, cand.scient.pol., sidefag i psykologi www.futuria.dk dahl@futuria.dk Hvis man havde spurgt kunderne hvad de ønskede

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår?

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM 2013 11. November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej

Læs mere