Let s get down to business Showtime: HotShot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Let s get down to business Showtime: HotShot"

Transkript

1 Det amerikanske værdi-paradoks: Let s get down to business Showtime: HotShot Den amerikanske selvforståelse er så gennemgribende, at det anses for umuligt, at andre skulle kunne befinde sig på et højere udviklingsstade og derfor kan samfundsrevsere og udviklingsstrateger fra disse breddegrader let komme til at virke naive. Set med specielt nordiske briller er management-guruen Tom Peters der er aktuel med bogen Reimagine! Business Excellence in a Disruptive Age et godt eksempel på, hvor store forskelle der er på opfattelsen af de amerikanske idealer og den måde, vi allerede har indrettet vores samfund på. Tom Peters har opnået at blive en af de mest kendte management-guruer i tiden, og som med et halvt dusin management bøger siden 1982-bestselleren In Search of Excellence (med mere end 5 millioner solgte kopier) har været fortaler og inspiration for forandring af virksomheder og ledelsesprincipper. Peters har en ingeniøruddannelse, en MBA og Ph.D. fra Stanford, har været McKinsey-mand og blev i 1996 i Guinness Book of Business Records registreret som den højest betalte management-konsulent med en indtjening på 40 mio. kroner. Over årene er det lykkedes ham at blive kendt på niveau med Peter F. Drucker og Alvin Toffler, men til forskel fra f.eks. Drucker s mere filosofiske tilgang til innovation og ledelse, har Peters en mere her-og-nu tilgang til emnet med praktiske eksempler fra tidens virksomheder. De fleste af hans seneste bøger f.eks. The Project 50 og Thriving on Chaos, der begge er en del af serien om Reinventing Work, er langt mere håndbogsprægede og praktiske, og det har gjort dem populære hos ledere, der netop ønsker her-og-nu råd snarere end at lære at tænke i langsigtede strategier. Frustration og vrede Tom Peters nye bog er et tydeligt opgør med denne herog-nu facon, og et udmærket forsøg på at etablere sig som tænker på niveau med tidens andre store helhedsorienterede tænkere. Her 20 år efter udgivelsen af bogen Imagine forestil dig, tænk, tro, bilde sig ind og med det lille reforan igen, atter, på ny er Re-imagine! Business Excellence in a Disruptive Age blevet til titlen på Tom Peters nye bog, som er udkommet i oktober 2003, og som er en veritabel opsang til erhvervsliv og ledelse om at genopfinde business. Budskabet er: riv alt det gamle ned vær kreativ tænk anderledes lad kvinderne tage over byg en ny verden og gør det nu før det bliver for sent! In Search of Excellence (som er skrevet sammen med Robert Waterman) reflekterer Peters i interviews om Re-imagine!, at selvom han den gang opnåede at få begrebet excellence sat på dagsordenen - og at det var rigtigt i den tids kontekst - er situationen nu helt anderledes. Dette er derfor også begrundelsen for hans personlige frontale angreb på de store virksomheder, på uddannelsesområdet og på landets administratorer, da han føler en frustration ja, nærmest en vrede over, at de samme mennesker nu ikke forstår behovet for forandring og nytænkning. Re-imagine!, som er udkommet i en indbundet udgave i oktober 2003, er allerede blevet kraftigt promoveret af Tom Peters i en lang række forelæsninger og interviews henover det meste af året. Han har sin egen website (www.tompeters.com) hvor man både kan læse interviews, anmeldelser og downloade et enkelt kapitel af bogen. Det er tydeligt, at bogen er skrevet med udgangspunkt i nu-tiden og det er tydeligt, at layout og design er en del af budskabet (jf. både titel og udtryksform) og den efterfølgende tour (hvis ikke ligefrem show), som Peters tydeligvis lægger op til. Bogen er flot udstyret og ligner nærmest en voksen-udgave af de gammelkendte børne-billedbøger, som er kreeret af tidens multimediakunstnere (nærmere bestemt DK Publishing, som Peters økonomisk er teamet op med omkring denne udgivelse). De, der har oplevet Tom Peters live, vil vide, at han er karismatisk og lige så meget entertainer som tænker, og at han derfor ofte anvender en påtaget indigneret, vred-over stil, som gør sig lige så godt på scenen som i bogstavform i bogens postulerende stil.

2 2 Verden er af lave Bogen promoveres som den første mere-end-management-bog, der gør op med dot-comæraen, Enron og WorldCom-skandalerne og med 9/11-syndromet, hvorfor den naturligvis også peger på, at verden er af lave, og i et sådant verdensbillede gælder de gamle regler ikke mere. Derfor er det heller ikke opgaven at søge efter stabilitet, eller at komme back to basic så de gamle regler kan genoplives men lige det modsatte! Derfor: Riv det gamle ned, byg nye organisationer uden mellemledere, brug elektronikken (nærmere bestemt Internettet), dyrk individet, søg det ultimative design (i alle henseender produkter såvel som i relation til kreativ planlægning), fremtiden er kvinder, fordi det er denne gruppe, der styrer alle indkøb. Peters er i sin promoverende foredragsrække også blevet citeret for mange andre udsagn som f.eks.: Fyr alle sælgere af hankøn, og ansat i stedet nørder og freaks. Tom Peters verdensbillede er altså en tro på, at fremtiden kommer til at handle om individet, følelser, drømme og design. Han erklærer krig overfor ubrugelige og bureaukratiske regler, absurde og misforståede organisatoriske rammer, og i særdeleshed overfor de alt for mange middelmådige mellemledere, som står i vejen for kreativ tænkning, og dermed en helt ny og mulig succes ved at tænke anderledes og ved at gøre tingene helt og aldeles på en anden måde. Hvor er det nu, vi har hørt det før? Stort set hver dag. Og stort set fra alle management-guruer, virksomhedsledere og mediefolk, der kontinuerligt søger efter fornyelse i produktinnovation, i fastholdelse af medarbejdere, i imagekampagner osv. Som udgangspunkt kan undertegnede dog kun være endog meget enig med Peters, og især om måden at tænke anderledes på, som heldigvis allerede er godt i gang mange andre steder end i de amerikanske virksomheder f.eks. i Europa og Asien også selvom Peters meget konkret i sin bog peger på, at Europa i forhold til USA er nærmest fastlåst i en bureaukratisk måde at tænke på, hvor kun det offentlige har vist en vækst i nye jobs (underforstået, at de europæiske virksomheder sammenlignet med USA ikke har udnyttet den nye teknologi til noget som helst). Oprøret og opgøret Det, der er karakteristisk for Peters udlægning og amerikanernes måde at tænke på, er et ikke erkendt på-vej paradigmeskifte, som er nødvendiggjort af et par værdisæt, der i det amerikanske samfund ikke længere er i balance. Det er karakteristisk, at regelbundetheden i det amerikanske samfunds religiøse og juridiske struktur udnyttes af what s in it for me kulturen i det amerikanske forretningsprincip. Det er også karakteristisk, at big is beautiful, og at styring foregår top down. Peters anvender selv eksempler på, hvordan MBA-kulturen har overtaget og uniformeret forretningskulturen og administrationsapparatet, og hvordan business schools glemmer at anvende historiske begivenheder til at beskrive virkeligheden, hvorved de gentager fortidens fejltagelser igen og igen. Han eksemplificerer f.eks. dette med terror-angrebene, og påpeger, at dette ikke er anderledes end tidligere tiders reaktioner på siddende magter (uden at han dog på et moralsk grundlag accepterer eller retfærdiggør 9/11-angrebet på USA) og han sammenligner f.eks. hvordan amerikanerne selv gjorde oprør mod England, og f.eks. hvordan Honda angreb den amerikanske industri. Han peger på, at det til alle tider er den siddende og dominerende kultur og virksomhed, der udelukkende søger at fastholde egen position på taburetten, og at opkøb og sammenlægninger af virksomheder til globale monstre i de sidste 20 år har udviklet sig til stater på samme niveau som fortidens baroner byggede mure om byer og lande. Denne fastholden og indavl er nu blevet så omfattende, at udsigten til at det kunne forblive evigt, er blevet for meget for en oprørsk, opportunistisk og følsom sjæl som Peters og hans bog handler om dette oprøret og opgøret. De to dominerende værdisystemer (eller mindset) det konservative, regelbundne, enesterigtige system overfor det innovative, individualistiske, what s in it for me system har i flere generationer fungeret i balance med hinanden.

3 3 Overgangen fra landbrug til industri og den effektivisering amerikanerne stod for i automatiseringens start, krævede styring (og management af blue-collar arbejdere) og har siden bevidstløst fået lov at manifestere sig som den eneste model for effektivitet, vækst og indtjening. Med andre ord er markedsøkonomien, som amerikanerne selv har opfundet for mere end 200 år siden, efter amerikansk opfattelse blevet den eneste måde at drive virksomhed på - og den eneste måde et samfund kan organiseres på. Den teknologiske bølge som dot-com æraen repræsenterer dvs. Internettet, revolutionen med trådløs telekommunikation, de allestedsnærværende computere og begrebet instant communication kræver en helt anderledes form for tænkning og organisering, og er ikke blue-collar management, men en total omdefinering af ledelse dvs. white collar management. Men da white collars opfatter sig selv som ledere, hvor alle pr. definition kun kan stige til toppen via hierarkiet, er Peters såmænd ikke kommet meget længere end Carlson s Riv pyramiderne ned, og det er white collar ledelsesbegrebet i kombination med den teknologiske IT/tele revolution, der er den disruption, der indgår i Peters titel. Back to business Startende med dot-com bølgen blev den materialistiske american dream og livsstil pludselig accelereret til ekstreme rigdomme og formuer for individer, som ikke var vant til at styre rigdom med den samme karakteristiske elegance som de etablerede formuer, men snarere vildt og umodent ønskede at prale og demonstrere deres basale fanden-i-voldskhed. En række egoer blev pustet så meget op, at luften uundgåeligt gik ud af ballonen, og her er der karakteristisk at konstatere, hvordan et værdisystem pr. definition altid kriminaliserer det underliggende værdisystem, som det selv er vokset ud af. Reaktionen fra The establishment kom da også prompte og retfærdigheden skete fyldest ved en tilbagevenden til business as usual (underforstået gamle dyder og den konservatisme, som sikrede den gamle økonomi). Men det var allerede gjort temmelig synligt, at pengeværdierne var til stede i samfundet, og en række liberalister uden for det kommercielle miljø gjorde derfor krav på bedre fordeling med bedre vilkår for de dårligt stillede i samfundet. Denne holdning og dette mindset er generelt udtrykt ved at passe på miljøet, pleje de ældre og syge, og i uddannelses og sundhedsvæsen at søge lige vilkår for alle på baggrund af en enighed om, at samfundets fælles mål er mennesket frem for materialismen (når nu der er råd til det Lex Clinton!). Reaktionen fra den gamle økonomi var at vælge Bush, da chancen bød sig, og da Bush indtil videre er hjulpet af 9/11 syndromet vil han få nemmere ved at fastholde business as usual, men vil næppe opnå et genvalg, hvis man skal tro på Peters argumentation for et nyt og bedre samfund. Misfortolkninger Vurderet ud fra et Gravesiansk 1 værdisynspunkt er dette en klassisk konflikt, der stipulerer en lige så klassisk og uundgåelig løsning. Der er tale om et absolut system repræsenteret ved administrationsapparatet (regeringen, institutionerne mv.) som straffer kriminalitet og snyd både for grupperne over og under det regelbaserede værdisystem. Personer og virksomheder under det regelbaserede har set muligheden for at spille en rolle men har misfortolket indikationen af, at penge alene ikke kan gøre det. Det er de karikerede opportunister og størsteparten af dotcom investorer og entreprenører. Og så har de personer og virksomheder over det regelbaserede værdisystem, som kan spillereglerne, og som ikke sædvanligvis bliver afsløret i af bruge eller misbruge systemets regler, misfortolket, at den teknologiske bølge faktisk var en revolution som betyder et regulært paradigmeskifte, som nu tvinger dem til at ændre opfattelse om fremtiden. En fremtid som de ikke forstår, fordi den handler om deling [af pengeværdier og tjenesteydelser], der kun fungerer i konsensus-regi og ikke som de tidligere har været vant til i deres traditionelle mæcenagtige roller. 1 Graves Values System, Levels of Human Existence, ref. professor Clare W. Graves download f.eks. synopsis til Mennesker og Teknologi, hvor siderne gengiver en kort beskrivelse af psykologiens historie og en kort gennemgang af Graves Values Model (www.strategix.dk).

4 4 Det er værd at bemærke, at Peters var en af fortalerne og aktivisterne i dot-com og at han i forskellige interviews ikke skjuler eller bagatelliserer dette, men snarere gør en dyd af at være tidstypisk. Hans kritikere, som der ret beset er en del af i den regelbundne administration (og der vil komme flere, når bogen er udgivet), pointerer, at hans teser og gode råd dermed også hører til i gruppen af kommerciel egen-interesse og derfor f.eks. ikke gældende for og i samfundets interesse, fordi den regelbaserede magtgruppe i USA endnu ikke tilhører det nye delingsparadigme, og derfor ikke hører/forstår, hvad det er, Peters udtrykker. Rigtigt/forkert Når Peters så alligevel med held tager pulsen på det amerikanske erhvervsliv, samfund og fremtiden, er det ikke mærkeligt, at han konstaterer konflikterne mellem nu fire væsensforskellige værdisystemer, hvor magten efter 9/11 ligger på det regelbundne værdisystem som den absolutisme, der lige nu accepteres af flertallet i søgen efter tryghed og statens beskyttende rolle. Når denne gruppe får magt, er rigtig-forkert meget mere synlig end ellers, og afsløringer af skandaler på både det kriminelle gadeniveau og på det økonomisk kriminelle niveau, og på det institutionelle niveau med manglende ansvarsopfattelse mv., bliver nu offentliggjort til skræk og advarsel for alle. Når Peters således også kommer til den konklusion, at der er for mange regler, for meget bureaukrati, og at kreativiteten og nytænkningen ikke er stor nok, sker det på denne baggrund og vel at mærke med afsæt i hans eget tilhørsforhold til det kommercielle værdisystem, der ret beset sørger for den kontinuerlige økonomiske vækst og velstand ved netop at være kommercielle og operere ud fra den fundamentale værdiopfattelse af what s in it for me. Men når han og de amerikanske virksomheder støder ind i statens og bureaukraternes nye spillerum med synlige rigtig-forkert regler, bliver frustrationen så meget større, og lidt fejlagtigt tror Peters så, at det en særlig mandeting og at hvis bare kvinderne kommer til magten, vil tilliden til erhvervslivet, til korrektheden og til en mere retfærdig fordeling af goderne være det næste naturlige skridt. Forskellen er den samme Personligt tror jeg ikke, at Peters har tænkt denne tanke færdig. Han kunne jo f.eks. have set sig omkring uden for USA s grænser og konstateret, at især de nordiske lande allerede i et par generationer har haft kvinder på arbejdsmarkedet og hvordan disse repræsentativt heller ikke (som det også er tilfældet i USA) har gjort sig gældende som erhvervsledere men derimod primært på uddannelsesområdet og især i politik. Dette er et fænomen, som amerikanerne først er ved at opleve effekten af nu. Norden har haft kvindelige præsidenter og statsministre som ledere for nationer med et stort socialt fænomen velfærdsstaten og har længe haft langt flere kvindelige politikere end det ses i andre lande. Men det er ikke den kvindelige ledelse, der sikrer hverken vækst eller stabilitet, fordeling af goderne eller tilliden til staten. Det gør derimod det fælles værdisystem, der ligger i evolutionær forlængelse af det kommercielle og materialistiske, hvor karakteristika er lighed og konsensus. Det er også karakteristisk at nyopdagede værdisystemer ikke erstatter de tidligere, men inkluderer og integrerer disse med et højere formål, der afspejles i adfærd og måden at tænke må. Det nordiske what s in it for me er der altså stadigvæk, og det regelbundne eksisterer i bedste velgående. Men på toppen af dette er der et flertal i de nordiske befolkninger, der opererer og leder deres samfund ud fra en fælles holdning til fordeling af goderne baseret på en grundliggende opfattelse af konsensus (som dog har deres problemer med den underliggende what s in it for me gruppe, der synes de betaler for meget til fællesskabet, for store skatter, for megen social forpligtelse osv.). Han kunne også have kigget på Asien, hvor kulturelle og familiestrukturelle mønstre har vist, at kvinder i den grad er fremme i erhvervslivet eksempler fra f.eks. Malaysia, Thailand og måske især fra avancerede muslimske regioner viser, at den eftersøgte økonomiske og administrative kvindelige styring af virksomheder ret beset sker via denne gruppe uden at dette har en anderledes effekt end hvis det var mænd. I disse lande er det aktuelle værdisystem endog meget regelbundet og konservativt, og den underliggende gruppes egocentrerede adfærd giver sig udtryk i høvdinge -syndromet i et mønster af familie og stammekultur. Det er således også karakteristisk, at denne patriark eller matriarkalske organisering fordeler goderne efter høvdingens vurdering, fordi denne udgør overhovedet og det derved pålagte økonomiske ansvar (og som flere steder kæmper med flere og flere grupperinger, der ønsker at få adgang til og kontrol med deres egne penge).

5 5 Dette tager Peters ikke i betragtning, og i sin iver/vrede langer han ud efter den stigende centralistiske administration, som den amerikanske befolkning faktisk ønsker lige nu, og selv om han nedgør og undsiger de nye opportunistiske business-ledere, er der altså ikke tale om en kønskamp, men en værdisystem-betragtning. Det er karakteristisk, at der med de omtalte værdisystemer er forskel på de såkaldte kollektive og de individuelle værdisæt og at disse på overfladen - selv om de kan virke kønsopdelte - i realiteten er bio-socio-psykologiske faktorer, der p.t. kun forklares i politisk-økonomiske termer og i kontekst af en kulturdefinition, der flytter sig stadig hastigere frem mod en uniformering og en fællesnævner, der kun kan udtrykkes i en verdensomspændende konsumerisme, der med politisk korrekthed kendes som samhandel eller verdenshandel og som i ikke ringe grad domineres af de rige regioners ønske om konservatisme og bevarelsen af status quo. Og det er her Peters USA er selvforståede, fordi de repræsenterer denne consumerism som det grundlæggende værdisystem i verdens største økonomiske magt. Peters ønsker at fastholde denne position, og argumenterer, at hvis USA s virksomheder ikke passer på, vil andre store vækstområder som f.eks. Indien og Kina overtage denne position. Amerikanerne må derfor være mere kreative, innovative og i stand til at tænke anderledes. Men Peters er ikke advokat for et velfærdssamfund eller en ny fordeling af goderne. Han er i bedste fald en underholdende power-speaker som måske kan opnå at slå sin egen rekord i Guinness, hvis han bliver inviteret til tilstrækkeligt mange foredrag. Men han har i realiteten ingen vare at sælge udover nu-tidens frygt for forandring. Kærkomment debatindlæg Det er altså ikke opskriften på et bedre samfund, der er Peters budskab. Reelt er hans bog og hans argumentationer, beviser og fakta, sammenligninger mv. en kamp mod recession og regressionen fra et konkurrencepræget USA til et centralistisk og lukket USA, som det lige nu er repræsenteret ved Bush og drevet af frygten for yderligere terror-angreb. Frustrationen i erhvervslivet er tydelig, og Peters bog vil sikkert være kærkommen i den amerikanske indenrigsdebat. Men Peters er tydeligvis ingeniør og ikke økonom, og fokuserer derfor også mere på opråbet til de amerikanske virksomheder om at sikre den fortsatte vækst af højteknologiske arbejdspladser indenfor murene. Han har et halvhjertet forsøg på at beskrive mig selv A/S kulturen, men anviser ikke hverken lokale eller globale løsninger selvom det ville være rigtig interessant at høre hans udlægning af, hvordan Internettet og en global kommunikationsinfrastruktur kunne anvendes til det jf. f.eks. hans henvisninger til Gilder. Men hans meninger er næppe en inspiration for ledelser i hverken administration, business eller management ud over de alt for store multi-amerikanske internationale konglomerater, som dominerer USA s politik og størsteparten af verdens handel. Inden for de næste 25 år indtages denne position af Kina og Indien, som netop nu er på vej ind i konsumerismen og det materialistiske overflødighedshorn som amerikanerne har været med til at skabe, og hvor de allerede nu må konstatere at produktionen og distributionen er på vej til disse regioner. -ismernes værdimåling Den underliggende tilsyneladende religiøse strømning omkring 9/11 er også en konflikt, der hører til ovenstående problemstilling. I praksis har kristne, muslimer, buddhister og for den sags skyld også kommunister alle samme værdisæt. De er nemlig alle absolutte systemer, og som i enhver isme er den fælles målestok opdelt i rigtigt-forkert. For en kristen er den eneste sande tro kristendommen, og alle andre er ikke-kristen troende og derfor pr. definition også potentielle modstandere. En muslim ser verden på samme måde. Historien har vist, hvordan sådanne absolutte systemer til alle tider har bekriget hinanden for at sidde tilbage som vinder af den eneste rigtige og sande tro/værdi. Det grundlæggende værditræk er her det kollektive tilhørsforhold, der i social og kulturel betydning udgør det samfund eller det land, som gruppen ønsker at leve i, og som derfor vil forsvare sig mod eventuelle indtrængere eller ødelæggende handlinger. I en sådan konstellation (uagtet det tematiske indhold) findes der imidlertid også individer, der ønsker at ændre regelsættet. Sådanne fritænkere er individuelt orienterede og vil falde i en adfærdsmæssig gruppering under eller over det bestående regelsystem.

6 6 Gruppen under det regelbundne vil udnytte situationen til egen personlig vinding og se stort på konsekvenserne for samfundet og andre, hvorimod gruppen over de regelbundne opfattelser godt nok vil arbejde ud fra egen-interessen i form af what s in it for me, men det vil ikke ske på [unødig] bekostning af andre. De vil derimod påstå, at de (udover at varetage egne interesser) er den drivkraft, der tilbyder forbedring i den fysisk materialistiske verden dvs. i fremstilling af varer og ydelser, som indgår i den evigt stigende vækstkæde af forbrugsgoder. Og denne gruppe vil være potentialet for den næste gruppering eller værdisystem som efter opfyldelsen af nok vil være villige til at dele goderne med andre under den forudsætning at alle vil følge de samme regler, som i dette frembrydende værdisystem er konsensus (som i de nordiske velfærdsmodeller med alt hvad det indebærer af socialisering, og betalingen i form af flere afgifter, skatter osv.). Uagtet værdisystemer er lederskab og management to forskellige ting. Lederskab er det valgte eller selvpåtagede førerskab (p.t. den statsligt valgte demokratiform, som er det kendte repræsentative demokrati), hvorimod management er en definition af, hvem der bestemmer, er beslutningsmyndighed i processer, forretningsgange mv. (p.t. som virksomhedsledelse med en kæde af mellemledere til kontrol, rapportering osv.) Demokratiet er alt andet lige et sæt spilleregler af samfundskarakter, og beslutningskraften ligger i, at reglerne overholdes eller at man enes om, at reglerne skal ændres. Virksomhedsledelse er i den eksisterende samfundsorden en entydig stræben efter shareholder value, hvor ejerskabet reelt kan ekserceres uden andre samfundshensyn end de regulatoriske spilleregler for f.eks. miljø og selvvalgte aftaler mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Evolutionært paradigmeskift Det er altså først når der skiftes værdisystem, at der er tale om paradigmeskift og i Peters USA er der lige nu tale om en regression fra det hidtil førende kommercielle værdisæt til det konservative, centralistiske regulerende fællesskab. De skal først tilbage til nu-tiden for dernæst når det kommercielle værdisæt har konstateret, at de ret beset har nok at ønske at fordele goderne på en anden og bedre samfundsmæssig måde. Efter min mening mangler Peters at forstå og forklare den indbyrdes værdibaserede sammenhæng i samfundets grupperinger i små og store fragmenteringer - og relatere dette til organiseringsprincipperne (dvs. spillereglerne for det amerikanske demokrati, lovgrundlaget og den økonomiske fordeling i form af skatter til staten, selvstyreform, virksomhedernes overskud, osv.). Samfundets bedste er et sæt fælles spilleregler med en kompleks og evigt vekslende fokusering på kollektiv og individ eller mellem store og mindre grupper. Det er magt, sanktioner og realpolitik, og det er synligt i form af medier og trends, der ikke nødvendigvis hele tiden skifter adfærd, men skifter virkelighedsopfattelse, når grundlæggende værdiopfattelser skifter. F.eks. pga. kvantespring i teknologi hvor computeren og Internettet er den nuværende drivkraft for de næste teknologiparadigme, der kommer til at handle om GNR (genetics, nano og robotics), som vil have langt større konsekvens for menneskeheden - individuelt og kollektivt - fordi dette vil aktualisere den eksistentielle debat om deling allerede i den nuværende generation: Om en nødvendig reorganisering af samfundsordenen fra what s in it for me til deling af. Det er det, Peters ser forude, men han anviser ikke modeller eller løsninger. Han er bare frustreret og vred. Ledelse af virksomheder og medarbejdere i dette verdensbillede er i USA temmelig meget anderledes end tidligere, men har i mange år været dagligdag f.eks. i Norden og i Beneluxlandene. Næst efter amerikanerne er danskerne faktisk det folk i verden, der arbejder mest (kontrasten mellem what s in it og deling af til trods).

7 7 Peters bog vil med al sandsynlighed blive en bestseller, fordi han nu engang har gjort sig ulejlighed med selv at markedsføre den, men den vil næppe tilføre nordiske og europæiske ledere og virksomheder noget nyt. Den vil sikkert ridse lidt i lakken på den unge garde af amerikaniserede cand.merc er og MBA er, som tilhører den gruppe Peters har identificeret som mandlige sælgere og middelmådige mellemledere (som heller ikke endnu har forstået forskellen på adfærd og værdi). I Norden har den amerikaniserede MBA-uddannelse fået den interessante effekt, at store dele af den offentlige administration og statsinstitutionerne nu er bemandet med højt uddannede mellemledere (af begge køn), der angribes af en voksende what s in for me gruppe, som beskylder dem for at være ineffektive, overflødige og for dyre, da deres rolle alene er det kommunikative bindeled i en mere og mere kompleks debat om fællesskab og ensartethed, der forveksles godt og grundigt med begrebet konsensus. Danmark kan altså i artiklens kontekst fremvise resultatet af det næste paradigme, men hvorvidt dette er ønskværdigt for andre herunder amerikanerne er tvivlsomt. Der er stigende tryk på adfærdsregulering (det retstomme rum), en ekstrem dyr hjælpepædagogisk support til den laveste fællesnævner, og et politisk formynderisk lederskab med stigende krav til virksomhederne om at sørge for medarbejdernes fremtid. Og alt dette skal der betales særskilt for. Uniformeringen er kvælende for ethvert initiativ vedrørende nytænkning, og resultatet er ikke innovation, men snarere et opgør med velfærdsstaten. Om den ikke er for dyrt betalt, og en (i denne sammenhæng) regression til do it yourself (dvs. brugerbetaling, individuelt ansvar osv.) hvorved what s in it for me bliver løsningen. Den tilbage og frem evolutionære proces er en bio-socio-psykologisk nødvendighed for at nå til det næste paradigme, så Peters kan uden at vide det også være et bidrag til den danske og nordiske debat om, hvordan vi kommer videre fra velfærdssamfundet til vidensamfundet. København, den 26.oktober 2003 Carsten Corneliussen Re-imagine!, er udkommet i en indbundet udgave i oktober 2003, er allerede blevet kraftigt promoveret af Tom Peters i en lang række forelæsninger og interviews henover det meste af året. Han har sin egen website (www.tompeters.com) hvor man både kan læse interviews, anmeldelser og downloade et enkelt kapitel af bogen.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1:

Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1: Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1: Forforståelse af ældre - Søminen introduktion Jeg tror at ældre lever længere, er bedre økonomisk stillet og for en stor dels vedkommende er mere

Læs mere

Indhold. Forord til 2. udgave Introduktion: Maskinerne kommer Digitaliseringens naturlove

Indhold. Forord til 2. udgave Introduktion: Maskinerne kommer Digitaliseringens naturlove Indhold Forord til 2. udgave... 7 Introduktion: Maskinerne kommer... 11 Digitaliseringens naturlove En æra af kreativ destruktion... 31 Digitale forretningsmodeller Det digitale ægteskab... 53 Netværksøkonomi

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Folkelige medier i en ufolkelig tid

Folkelige medier i en ufolkelig tid Grundtvigs højskole 11. august 2017 Folkelige medier i en ufolkelig tid udfordringer og behov 1 Tre hovedtemaer: 1) Udfordring 1: Digitaliseringen og nye medier Overgangen fra kanaler til on demand 2)

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab I USA og UK bruges betegnelsen zombieselskab om forgældede selskaber, der er ude af stand til at betale af på deres gæld, men som alligevel lever videre

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid Unges digitale dannelse Unge, selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Revolutionen er i fuld gang

Revolutionen er i fuld gang Revolutionen er i fuld gang Af HC Molbech, byrådskandidat for Alternativet i Aarhus Kommune, 02.03.2017 Den globale verdensorden baseret på neoliberalisme og uhæmmet kapitalisme fungerer ikke. Systemet

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Unge mellem projekter og reality. Selvværd og selvtillid

Unge mellem projekter og reality. Selvværd og selvtillid Unge mellem projekter og reality Selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Hold op med at mærke efter i dig selv

Hold op med at mærke efter i dig selv Udgivet på Information (http://www.information.dk) Hjem > Hold op med at mærke efter i dig selv Hold op med at mærke efter i dig selv Psykologiprofessor Svend Brinkmann har lavet en syvtrinsguide, der

Læs mere

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv Forord Erfaringerne viser, at nye ledelses- og organisationsformer har meget svært ved at slå igennem i praksis. Det gælder også eller måske især de innovative af slagsen. I hvert fald er hovedkonklusionen

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Tovholder/ordstyrer: Pernille Vedsted, Arbejdsmiljøcentret Talere: Søren Jensen, CEO, Go Appified Tue Isaksen, Organisationspsykolog, Arbejdsmiljøcentret Dorte Rosendahl

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Konflikter findes alle vegne.

Konflikter findes alle vegne. Konflikter findes alle vegne. Konflikter er et livsvilkår. De er hverken gode eller dårlige. Men måden vi håndterer dem på, bestemmer om de er konstruktive eller destruktive. Det er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14

art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14 art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14 Art Deco Art Deco er en stilart som startede som kunst tidligt

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Er du klar til at møde fremtiden? Megatrends og forandringer af betydning for det offentlige

Er du klar til at møde fremtiden? Megatrends og forandringer af betydning for det offentlige Er du klar til at møde fremtiden? Megatrends og forandringer af betydning for det offentlige Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse.

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. 2.s.e.påske.B. 2016 Johs 10,22-30 Salmer: 754-448-674 342-482-233 Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. Hvis der er noget, der er svært, eller som jeg synes er umuligt

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Her arbejder vi. Software Innovation

Her arbejder vi. Software Innovation Her arbejder vi Software Innovation Business as usual? God forretningssans er ikke hvad det altid har været. Tiderne forandrer sig og verden bliver mindre. Markederne kommer tættere på og konkurrencen

Læs mere

Deleøkonomi. Potentialer og problemer. Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015

Deleøkonomi. Potentialer og problemer. Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015 Deleøkonomi Potentialer og problemer Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015 Oversigt Deleøkonomiens rødder Velfærdsstatens storhed og fald Nyliberalismen og finanskrisen Deleøkonomi:

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

Nordisk perfektion i en ustabil omverden

Nordisk perfektion i en ustabil omverden Nordisk perfektion i en ustabil omverden Oplæg om Krise, kunnskap og konkurrencekraft Den 28. August 2013, Oslo Bengt-Åke Lundvall Aalborg Universitet Min baggrund Professor i Økonomi ved Aalborg Universitet

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal hesseletmanifestet.dk #hesseletmanifestet 2011 2017 2020 DANSK IT 2020 Hesselet Manifestet Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal Baggrund SEPTEMBER 2011

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi?

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct Hvem skal føre virksomheden videre og hvordan? Generationsskifte i en familieejet virksomhed

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

6.s.e.trin.B Matt 19,16-26 Salmer: Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig.

6.s.e.trin.B Matt 19,16-26 Salmer: Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig. 6.s.e.trin.B. 2016 Matt 19,16-26 Salmer: 752-52-522 487-155-29 Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig. Nogle elsker det. Andre synes, at der bare for meget. Og det er nok

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

ledelse istanceledelse

ledelse istanceledelse D istance- Helle Søndergaard ledelse istanceledelse D nu med kapitel om global distanceledelse Forlaget BIOS Helle Søndergaard Distanceledelse BIOS Distanceledelse 2010 Helle Søndergaard Produktion: BIOS/Vinge

Læs mere

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Øvelse 1) Paneldebat 1. Læs temateksten Magt, dynamik og social mobilitet og inddel klassen i to halvdele. Den ene halvdel forsøger at argumentere

Læs mere

Teksam årsdag 2015 MØDET MELLEM FORSKELLIGE KULTURER PÅ ARBEJDSPLADSEN. Bjørn Nygaard, idethandling

Teksam årsdag 2015 MØDET MELLEM FORSKELLIGE KULTURER PÅ ARBEJDSPLADSEN. Bjørn Nygaard, idethandling Teksam årsdag 2015 MØDET MELLEM FORSKELLIGE KULTURER PÅ ARBEJDSPLADSEN Bjørn Nygaard, idethandling Bjørn Nygaard Undervist i at styrke samarbejdet hos Dansk Metal og på mange virksomheder Studeret kulturmøder

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986.

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986. Den danske model Følgende er et interview med den konservative finansminister Palle Simonsen om den danske velfærdsstatsmodel. 5 Kilde: John Wagner (red.): Den danske model. En bog med Palle Simonsen om

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING LENE TANGGAARD, PH.D., PROFESSOR DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND PSYCHOLOGY Definition af begreber Opfindsomhed Kreativitet Innovation Evnen til at respondere på nye

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere