Kandidater ved valgene til Hovedbestyrelse og udvalg ved Scleroseforeningens delegeretforsamling den 15. og 16. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidater ved valgene til Hovedbestyrelse og udvalg ved Scleroseforeningens delegeretforsamling den 15. og 16. november 2014"

Transkript

1 Kandidater ved valgene til Hovedbestyrelse og udvalg ved Scleroseforeningens delegeretforsamling den 15. og 16. november 2014 FORMAND: Christian L. Bardenfleth Hellerup Advokat med møderet for Højesteret og partner i firmaet Plesner med speciale inden for internationalt arbejde med registrering og håndhævelse af varemærker, patenter og design. Formand gennem de sidste otte år. Gift med Lise, som har sclerose. Far til Frederik 20 år og Nikolai 17 år. Jeg vil gerne fortsat gøre, hvad jeg kan for at skabe bedst mulige rammer og vilkår for mennesker med sclerose. Scleroseforeningen er en moderne og dynamisk forening med rigtig mange energiske og engagerede frivillige og dygtige medarbejdere, og derfor er det både spændende og inspirerende at være med i ledelsen. POLITISK NÆSTFORMAND: Jette Bay Virum Har attakvis MS. Er fraskilt og har en gift datter og tre børnebørn, hvoraf det ene er leukæmiramt. Pensioneret tandlæge med ledelseserfaring samt uddannet sundheds- og forebyggelseskonsulent. Har været frivillig i Scleroseforeningen i mere end 20 år. Fra 2000 medlem af bestyrelsen for Sclerosehospitalerne, næstformand fra 2003, medlem af HB samt Behandlings-/Sundhedsudvalget. Fra 2013 politisk næstformand. Kasserer i lokalafdelingen Storkøbenhavn Nord. Næstformand i Patientinddragelsesudvalget Region Hovedstaden. Som politisk næstformand har jeg været foreningens repræsentant nationalt og via vores paraplyorganisationer DH og DP. Internationalt har jeg deltaget i alle møder i nordisk sammenhæng (NMSR), i europæiske EMSP og ECTRIMS og i MSIF på verdensplan. Forskningsmæssigt har jeg været foreningens gennemgående repræsentant i møder med Scleroseregistret, deltaget i fondsuddelermøder og deltager i det nuværende forskningsprojekt på Sclerosehospitalerne. Mens jeg har været politisk næstformand, har jeg ligesom tidligere, været en aktiv deltager i en række arbejdsgrupper, tænketanke, uddannelsesudvalg etc. som udpeget af Scleroseforeningen. Jeg mener, at jeg med mit store netværk inden for politik og organisationer kombineret med de resultater, jeg har opnået, har noget kvalificeret at byde ind med i forhold til formandskabet og dermed alle medlemmer i Scleroseforeningen. 1

2 Det, min viden og erfaring indenfor organisationsudvikling ønsker jeg at stille til rådighed for netop Scleroseforeningen.. Jeg er indstillet på fortsat at bruge rigtig mange af mine ressourcer på et bedre liv for mennesker med MS de kommende 2 år, men ønsker at kunne gøre det ud fra en platform, hvor der er endnu større fokus på kvalitet, udvikling og at være bedst mulig forberedt på fremtiden. Kurt Tollund Silkeborg Jeg har haft sclerose siden Jeg bor i Silkeborg sammen med Ghita. Jeg er uddannet håndværker, men siden 1982 har jeg været selvstændig med en vognmandsforretning. Jeg har i en stor del af min tid som selvstændig været med i bestyrelsen for min brancheorganisation og mener dermed selv, at jeg har erfaring med politisk drift af en forening. Desuden har jeg været vant til at have mange ansatte i min virksomhed. Jeg har ligeledes været i bestyrelsen for Scleroseforeningens lokalafdeling af 2 omgange i mange år. P.t. er jeg næstformand for vores lokalafdeling. Jeg er ligeledes repræsentant i LBR (Lokalt Beskæftigelses Råd) og stedfortræder i handicaprådet i Silkeborg. Jeg har endvidere i det sidste års tid været informatør for Scleroseforeningen. Efter formandsmødet i Scleroseforeningen i maj måned i år har jeg fået mange opfordringer til at stille op som politisk næstformand i foreningen, og denne udfordring tager jeg rigtigt gerne imod. Jeg har altid været politisk interesseret, og siden jeg selv fik sclerose, har handicappolitik haft min store bevågenhed. Jeg vil bruge pladsen som politisk næstformand til at være med til at sikre, at de frivillige og alle foreningens medlemmer får maksimal indflydelse i Scleroseforeningen, og det dermed bliver meget synligt, at det er en patientforening, vi er medlem af. Jeg vil ligeledes arbejde for, at de frivillige, som er en stor del af vores forening, føler sig værdsat, da de er en af de bærende kræfter for Scleroseforeningen. Jeg kunne sagtens skrive mere, men jeg vil meget hellere stille mig til rådighed for eventuelle spørgsmål. ORGANISATORISK NÆSTFORMAND: Jens Holst Grenaa Jeg er 44 år og har haft min diagnose siden Jeg lever et så aktivt liv som muligt med min sygdom. Jeg er udenfor arbejdsmarkedet på grund af min sygdom, men var beskæftiget som distriktschef i en kapitalkæde inden for byggemarkedsbranchen. 2

3 Jeg har været organisatorisk næstformand de sidste to år, medlem af Hovedbestyrelsen, medlem af INFO- og PR-udvalget og kasserer i min lokalafdeling. Jeg har en stor interesse i at medvirke i det organisatoriske arbejde i Scleroseforeningen og vil fortsat arbejde med et udgangspunkt, der både er orienteret omkring det lokale arbejde og indsats og orienteret omkring det at leve med sygdommen og dens følger. Jeg ønsker at medvirke til at afkorte vejen imellem det lokale arbejde og vores fælles bagland. Jeg ønsker at medvirke til at styrke vores position som patientforening. Jeg ønsker at medvirke til at styrke vores sammenhold og medvirke til, at Scleroseforeningen er det naturlige valg for alle med sclerose og deres nærmeste pårørende. Jeg er glad for arbejdet i formandskab og Hovedbestyrelse og er overbevist om vigtigheden af, at mennesker med sclerose bliver hørt i Hovedbestyrelsen og i det øvrige arbejde. Jeg vil fortsat arbejde på at støtte arbejdet i lokalafdelingerne og medvirke til, at scleroseramte gennem foreningens arbejde sikres optimal sygdomsbehandling. KASSERER: Henrik Klæbel København Baggrund og begrundelse: Jeg er uddannet statsautoriseret revisor, hvilket har givet mig mulighed for at arbejde i og med adskillige spændende virksomheder. Senest i Saxo Bank (en global handels og investerings specialist), hvor jeg på fjortende år er COO-Finance (det er noget med regler og tal). Jeg kender til livet med sclerose fra min nu 98-årige mor, Birthe Klæbel, og vores forening fra min far, tidligere præsident Ernst Klæbel. Det har derfor været naturligt for mig at deltage i arbejdet, senest de sidste 8 år som foreningens kasserer, et felt hvor jeg stadig mener, jeg kan bidrage positivt. Med base i København, Rørvig og Ebeltoft sammen med Vivian Boje er der med 3 børn og 3 svigerbørn samt ikke mindst 8 børnebørn mange ting at glædes over udover jobbet, Scleroseforeningen naturligvis og lidt golf. NETVÆRKSUDVALGET (formand): Jan Deebmann Nakskov 54 år, gift med Pia. Uddannet Sygehjælper. Har arbejdet i 20 år som leder i et team med 32 ansatte i ældreplejen. 3

4 Er fungerende formand for udvalget. Havde tænkt på at stoppe, men vil på opfordring tage to år mere for blandt andet at være med til at gøre vores system mere enkelt. Der er for mange dobbeltroller. Det kan gøres bedre, så vi får en mere opdateret forening. Som formand har og er min vigtigste rolle at bakke lokalafdelingerne op. Jeg har været, jeg er og jeg vil altid være lokalafdelingernes stemme. NETVÆRKSUDVALGET (menige medlemmer): Gitte Drejer Allinge Jeg er uddannet socialpædagog i 1989, men fik desværre kun lov at arbejde med dette i 11 år, hvorefter jeg stoppede pga. sclerosen. Fik diagnosen i 2000 og meldte mig ind i foreningen med det samme og kom i lokalbestyrelsen. Blev formand på kvindernes kampdag i 2004, mente at det var på tide at ændre lidt i lokalafdelingen, derfor afgav jeg formandsposten i 2013 til et yngre medlem af lokalbestyrelsen. Er nu næstformand. Har siddet i Netværksudvalget siden sidste valg, altså ca. 2 år. Vil mægtig gerne forsætte, da jeg mener, at jeg har brugt den foregående tid til at finde ud af, hvordan hele proceduren er i udvalget. Det er først indenfor de sidste 6 måneder, at jeg reelt har kunnet komme med ændringsforslag, dette er pga. vores lange, gode og grundige beslutningsvej. Er enlig mor til 3 piger på 19, 17 og 11 år, hvoraf de 2 er hjemmeboende. Jeg har et ønske om at bringe yderkanterne af Danmark (også i Regioner og kommuner) tættere sammen, det er vigtigt for mig at alle kommer til orde, også de små pip skal høres. Jytte Westphal Åbenrå Sønderjysk pige på 52 somre, gift på 31. år med Kaj som har sclerose på 10. år. Vi har tre drenge på hhv. 30, (27), 20, den midterste døde i 2001 og udløste sclerosen ved Kaj. Jeg har en del erhvervserfaring som bl.a. butik, kontor, bankansat, selvstændig, plejeforældre i 19 år, Uddannet pædagog og arbejder i et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede. Har været i bestyrelsen for lokalafdelingen siden 2007, hvor kredsen blev nedlagt. Har fungeret som formand de sidste fire år, og været i Netværksudvalget de sidste to år. Farmor for Merle på 3 år, og bagning er min store hobby. Jeg finder vores patientforening meget givende, men der er altid plads til fornyelser, og det er spændende at arbejde tæt med kolleger og ledelsen for at få det bedste ud i marken til vores lokalafdelinger. Det er med patien- 4

5 terne i højsædet fra min side, og ikke mindst ønsker jeg at gøre en stor indsats for de pårørende, som er en vigtig del af vores forening. Jeg er klar til at give Netværksudvalget min fulde arbejdsindsats for at vi får det bedste ud til alle medlemmer og pårørende. Uden dem er der ingen forening og lokalafdelinger, der kan fungere optimalt, så de føler, at det er vores patientforening. Jeg vil meget gerne også i fremtiden gøre en stor aktiv indsats for vores patientforening. Jan Winther Jensen Fakse Jeg er uddannet bygningssnedker og har arbejdet som sådan indtil 2006, hvor jeg blev førtidspensioneret. I Scleroseforeningen har jeg været engageret siden midt 90 erne og formand for lokalafdelingen Faxe Stevns siden Privat er jeg fraskilt og har to døtre på 24 og næsten 27 år, som er hhv. cand merc. jur. studerende og revisor cand. merc. aud. Jeg bor på landet i mit eget hus, hvor jeg dyrker en interesse, der inden for de sidste ca. fem år har fået sit solide tag i mig. Interessen er kunst, og jeg laver malerier, som jeg har deltaget på flere censurerede udstillinger med samt haft min egen soloudstilling på Stevns Fyrcenter her i sommer. Som sagt har jeg været en del af det lokale arbejde i foreningen i mange år. Jeg føler, at tiden er kommet, hvor jeg gerne vil arbejde med de store rammer for den samme sag, at medlemmerne af Scleroseforeningen skal have de optimale tilbud og en nærværende foreningen som har medlemmet i centrum. I sagens natur qua mit mangeårige arbejde i foreningen, kender jeg jo Scleroseforeningen rigtig godt, og føler jeg er fortrolig med ånden i foreningen. Derfor vil jeg gerne stille min erfaring til rådighed i netværksudvalget. Elsebeth Holm Pedersen Hobro På 2. år næstformand for Netværksudvalget. Har tidligere arbejdet som forenings- og udviklingskonsulent i DGI og et par kommuner. Har sclerose på 13 ende år. Nu førtidspensionist. Mor til Laura på 9 og Henriette på 16. Bor alene, men er kæreste med og holder meget af Lars, som også har sclerose. Bor ved Hobro og har kendskab til det lokale arbejde, da jeg er tilknyttet lokalafdeling Himmerland, som et "løst flagrende missil", der laver fundraising, PR arbejde, events og aktiviteter. 2 år som medlem af Netværksudvalget og Koordinationsgruppen har givet mig erfaringer og forståelse for arbejdet i Scleroseforeningen, som er drevet af frivillige. Jeg ser de frivillige som kittet, der binder hele organisationen sammen og skal passes på. 5

6 Eddie Sørensen Bording Uddannet snedker og trætekniker. Har arbejdet i træindustrien, har i dag eget værksted. Diagnosticeret i 2001, Jeg blev frivillig i Scleroseforeningen d. 4. juni 2002 ved den stiftende generalforsamling i ungdomsklubben. Siden 2007 formand i Ikast-Brande lokalafdeling og nyder det fortsat. Jeg er gift med Mette. Vi har vores sted i Bording, hvor vi hygger med vores børn. Jeg synes at, vi i netværksudvalget skal sikre et bredt spektre af tilbud til foreningens medlemmer, både lokalt og centralt. Det er spændende at arbejde med dette område. Udvalget har i den forgangne periode arbejdet med at fastholde ting der er i drift. Der er kommet nye idéer, som udvalget har medvirket til kom i gang. Det er mit mål at vi kan komme ud til så mange som muligt, med aktiviteter som kan informere, støtte og inspirere, i en verden hvor man har sclerose som følgesvend. Både for de som har sclerose selv, og ikke mindst deres nære, pårørende og børnene. Håber jeg får mulighed for at bidrage til det gode arbejde i udvalget, de næste to år. SUNDHEDSPOLITISK UDVALG (formand): Susanne D. Nygaard Odense Gymnasielærer på Kold College i Odense. Uddannet cand. mag i historie, samfundsfag og erhvervsøkonomi. Arbejdet i Sundhedspolitisk udvalg er vigtigt - både for foreningen, men også for medlemmerne. Udvalget arbejder for, at mennesker med sklerose får de bedst mulige behandlings- og rehabiliteringstilbud. Derfor er det et arbejde, som giver rigtig god mening. Jeg har været aktiv i Scleroseforeningen siden 2000, og har haft en lang række forskellige arbejdsopgaver. Jeg har fx været med i forskellige arbejdsgrupper, bl.a. da foreningen arbejdede med strukturændringerne i 2006 samt i en arbejdsgruppe om rehabilitering for MmMS. Jeg har et bredt kendskab til sundhedsområdet dels som bruger og dels som medlem af Sclerosehospitalernes bestyrelse. 6

7 SUNDHEDSPOLITISK UDVALG (menige medlemmer): Malene Kappen Krüger Værløse Molekylærbiolog (PhD) fra Københavns Universitet. Arbejder med patentering indenfor bioteknologi. Har haft MS siden Bruger meget af min fritid på fysisk træning, især ridning og yoga. Gift. Ingen børn. Jeg er erfaren MS-patient med stor personlig interesse for (og erfaring med) forskellige medicinske og komplementære behandlinger. Det ligger mig stærkt på sinde, at alle MS-patienter i Danmark tilbydes optimal sygehusbehandling og mulighed for rehabilitering, eksempelvis i form af fysioterapi. Desuden synes jeg, at vi som forening skal have en forståelse for (og gerne en holdning til), at vi som patienter afsøger det komplementære område og forsøger os frem med hensyn til eksempelvis kostomlægninger. Jeg er selv forholdsvis hårdt fysisk ramt og går virkelig dårligt, men lever alligevel et aktivt liv med stor fokus på sundhed og træning. Men samtidig er det vigtigt for mig, at mit almene velbefindende, min livskvalitet og mine personlige ambitioner ikke drukner i min søgen efter at "leve rigtigt". Jeg har siddet i Sundhedspolitisk Udvalg i seks år og vil meget gerne fortsætte. Annie Thomsen Viborg Sygeplejerske af og med hjertet siden Mangeårig sundhedsfaglig leder. Tillidsvalgt og KB-medlem i Dansk Sygeplejeråd Midt (DSR) igennem flere år. Har formentlig haft sclerose det meste af mit liv, stoppede med at arbejde i Sidder pt. som regskabskontrollant i DSR. Har startet og sidder som tovholder for medlemshusets skiftende kunstudstillinger, hvor sygeplejersker udstiller deres kunst. Har startet en solid frivilliggruppe op på et plejehjem. Besøgsven for en dement. Har en kvindecabaret, som jeg turnerer rundt med. Skriver tekster, sange og taler. Er fraskilt, med to voksne børn, samt Otto - en lille mops på 2 år. Stiller op fordi jeg har lyst, og fordi jeg ikke kan lade være. Det er min motivation for det meste af det, jeg bruger min tid på. Sundhedspolitikken har altid været et kardinalpunkt for mig, både i mit arbejde som sygeplejerske, men også i forhold til Kredsbestyrelsesarbejdet i Dansk Sygeplejeråd eller bare livet i almindelighed! Jeg har noget at bidrage med, er god til at finde på nye vinkler, nye muligheder og mulige løsninger, og det gerne sammen med andre. Sundhedspolitik handler om dig og mig, og er nok det vigtigste og tungeste fundament at få flyttet på, når man ønsker sig noget. Men i min verden kan alt lade sig gøre! 7

8 Jette Schwartz Haslev Arbejder som sygeplejerske i ambulatorie i flex-job. Har været aktiv i Scleroseforeningen i flere år. Sidder i bestyrelsen for Faxe/Stevns lokalafdeling samt i Brugerrådet for Region Sjælland. Er observatør i Sundhedspolitisk Udvalg på vegne af Brugerrådet. Gift, bor i Haslev. Min fritid bruger jeg på familie og venner, hus og have, foreningsarbejde samt strik & pileflet. Jeg opstiller til Sundhedspolitisk Udvalg, da jeg gerne vil bidrage til de sundhedspolitiske opgaver og udfordringer, der opstår for mennesker med sclerose. Det er meget spændende at følge og påvirke samt at være deltager i nytænkning af fx. projekter mv. Jeg kan anvende min faglighed som sygeplejerske konstruktivt i forhold til. mange sundhedspolitiske emner /problemstillinger og derved bidrage positivt på møderne med idéer og forslag. Jeg oplever arbejdet i Sundhedspolitisk Udvalg meget konstruktivt og givende med sclerose-patienten i centrum. Annette Falberg Tåstrup Jeg er mor til en ung mand, der er ramt af sclerose. Jeg er adm. direktør i Forening for Dansk Internethandel og er MBA-uddannet. Jeg ønsker at påvirke politisk at der kommer bedre behandlingsmuligheder, og at disse tilbydes ensartet i hele landet. At der sker en hurtigere godkendelse i Danmark at nye medicintyper, som er testet og gennemprøvet i udlandet. Langsom behandling er ikke en option for mennesker, der rammes af sclerose. Jeg er vant til at arbejde politisk i mit nuværende erhverv. Anne-Marie Gersel Stokholm Juelsminde Jeg er 57 år. Fik MS diagnose i Familie: Er gift og bor i Juelsminde. Har to voksne børn, to svigerbørn og to børnebørn. Fritid: Jeg er mormor. Læser bøger. Strikker. Dyrker yoga. Sejler havkajak. Vinterbader. Synger i kor. Erhverv: Er ikke erhvervsaktiv længere. Har arbejdet som bioanalytiker i 6 år. Har arbejdet i 23 år i det private erhvervsliv indenfor laboratorieudstyrsbranchen som produktspecialist, konsulent og produktchef. Har der beskæftiget mig med alt fra margarine til cancer og hjertesygdomme.uddannelse: Bioanalytiker. Diverse efteruddannelser indenfor salg/marketing og inden for de mange produktområder, jeg har arbejdet med. 8

9 I de 16 år jeg har haft MS, er jeg gået fra at prøve at leve, som om jeg ikke havde MS, til i dag at leve et godt og ikke mindst afbalanceret liv med MS. Jeg er vandret fra kun at se sundhedstilbud fra den konventionelle vinkel til i dag at være åben overfor, benytte og kende til mange af de muligheder, der ligger i de komplementære tilbud. Min holdning er, at hver enkelt menneske skal have så meget viden om de forskellige muligheder, at de er i stand til selv at vælge, hvad der passer bedst til dem, og samtidig kunne veje fordele og ulemper op mod hinanden. Man skal have tilstrækkelig viden til at være klar over de risici, der kan være forbundet med at vælge eller fravælge behandlinger. Det er derfor vigtigt, at vi i Scleroseforeningen arbejder for at fremskaffe denne viden, så der ikke er nogen som bliver snydt eller løber en alvorlig risiko ved behandlinger, der kan være skadelige. I min egen situation har det betydet meget selv at kunne tage styringen og finde frem til de muligheder og sundhedstilbud der er med til at gøre mit liv med MS til et godt liv. Af veje, jeg selv er gået ud over de konventionelle, er kost, yoga, zoneterapi, kiropraktor og daglig svømmetur i havet (hele året rundt) dem, som indtil videre har hængt ved, og som jeg føler, jeg får et stort udbytte fra. I forhold til konventionelle kontra komplementære tilbud har jeg ingen præferencer for det ene eller det andet. Tværtimod er jeg overbevist om, at det, der skal til, er en åbenhed overfor mulighederne i begge verdener. Jeg tror, at ikke mindst samarbejdet og respekten for hinandens kompetencer og åbenhed overfor det fremmede vil kunne bringe os langt i forhold til at opnå mere sundhed og i sidste ende større livskvalitet. Jeg vil gerne arbejde for, at der kommer mere viden om de forskellige muligheder og tilbud, samt at disse rent faktisk bliver en del af vore sundhedstilbud. Det skal også være muligt for de, som ikke selv har ressourcerne eller baggrundsviden til at kunne sætte sig ind i dette område, at kunne vælge og prioritere mellem de mange muligheder. Jeg håber, at man i fremtiden vil kunne bibringe viden og vejledning omkring, samt evt. tilbyde, de bedste konventionelle såvel som komplementære sundhedstilbud til alle. Og hvem ved? Måske er det fokus på, hvad sundhed er, der en dag er med til at der bliver færre, og ikke som i dag flere, der får sclerose. INFO- OG PR-UDVALGET (formand): Tharben Hansen Sønderborg Har sclerose. Har været formand for udvalget siden 2012 og medlem siden Uddannet journalist. 12 år med ledelsesarbejde. Jeg synes info & kommunikation skaber en vigtig forbindelse mellem medlemmer, forening og offentlighed. Vi må forandre vore måder at kommunikere på - ligesom omverdenen gør (fra papir mod digital kommunikation - vi følger med, men løber ikke fra medlemmerne...) 9

10 INFO- OG PR-UDVALGET (menige medlemmer) Jytte Kjærgaard Pedersen Charlottenlund Magister i Moderne Kultur og Kulturformidling, 25 års erfaring som dagbladsjournalist og i dag Kommunikationschef på Det Kongelige Bibliotek. Jeg mener generelt at informationsniveauet er godt, men der er også plads til forbedringer. Målgruppeanalyse og fokusgruppetest kunne være vejen frem. (Baseret på frivillige respondenter- altså gratis). En skarpere redigering af bladet kunne også gøre det mere interessant. Nathascja Nepper Bryld Søborg Hej, jeg er 40 år, fraskilt og bor i Søborg med mine to skønne teenagere: Gustav 13 år og Clara 12 år. Jeg arbejder som kommunikationskonsulent i Gentofte Kommune tre dage om uge i fleksjob. Jeg fik diagnosen i 2007, som blev opdaget ved et stort attak. Kom i 2012 i fleksjob efter en tid med attaks, træthed og mange føleforstyrrelser. Siden da har jeg været aktiv i foreningen både som bestyrelsesmedlem i lokalafdelingen Storkøbenhavn Nord og som næsten færdiguddannet informatør. Jeg dyrker yoga og danser, når overskuddet er der, elsker at rejse, læse, se film og Sverige, hvor vi har sommerhus. Arbejde fra marts 06 til nu: Kommunikationskonsulent i Gentofte Kommune, de første år i Børn, Unge og Fritid, derefter i den centrale kommunikationsenhed, de sidste to år i fleksjob i samme stilling, men med færre opgaver/nedsat tid 15 timer. Erfaring med intern kommuikation, PR, hjemmeside og rådgiver også på grafiske ydelser m.v : Marketingskoordinator IKEA. 2003: Magasinet Vores Børn. Uddannet Cand. comm fra RUC. Jeg ønsker at være med til at gøre en aktiv forskel både for mennesker med sclerose og deres pårørende. Jeg synes det er spændende at samarbejde og være med til at påvirke de beslutninger og aktiviteter, der tages stilling til i Info-og PR udvalget. Med kombinationen af mange års arbejde inden for kommunikation og mine egne erfaringer med sclerose samt arbejdet i foreningen kan jeg bidrage både med kompetencer, engagement og personlighed. Nina Dyrhoff Nyegaard Thyholm Født i Odense og lever nu i bedste velgående helt ude i Limfjorden i Vestjylland, men er pårørende til en søster med sclerose, og har gennem mere end 17 år haft sygdommen tæt inde på livet. Jeg fik en bachelor i Nordisk sprog og Kultur i 2006 fra Syddansk Universitet og blev i 2011 cand.theol. fra Københavns universitet og arbej- 10

11 der nu som sognepræst samt feltpræst i Nord-Vestjylland. Jeg har i min studietid bl.a. arbejdet på navneredaktionen på Kristeligt Dagblad, i administrationen på Det Teologiske Fakultet Københavns Universitet og været formand for Studentermenigheden i København. I min fritid holder jeg særdeles meget af mine rulleskøjter, musik og bøger. Og ikke mindst af at skrive jeg har bl.a. skrevet kronikker, læserbreve og litteraturanmeldelser. Jeg venter mit første barn med termin den 19. november, og det er derfor noget usikkert, om jeg kan deltage på delegeretforsamling. Jeg sad i årene i Netværksudvalget, men da min hovedinteresse er formidling af viden på forskellige niveauer og til forskellige målgrupper, stillede jeg i 2012 op til Info- og PR-udvalget, hvor jeg har siddet som næstformand de sidste to år og har sat pris på at kunne være med til at sætte fokus på Sclerose. I kraft af min uddannelse som teolog og arbejde som præst og ikke mindst min tid som formand for Studentermenigheden i Kbh. er jeg vant til at arbejde med formidling på mange forskellige områder og til mange forskellige mennesker med vidt forskellig baggrund. Jeg har arbejdet med alt lige fra plakater med mundrette slogans til længere artikler/læserbreve om fx syges vej til arbejdsmarkedet. Jeg er desuden stor fan af genialiteten i internettets lyksaligheder, såsom facebook, blogs mm. med de enorme muligheder der ligger for at udbrede kendskabet til Scleroseforeningen via den vej, men også bevidst om besværlighederne og farerne ved, at alt skal gøres digitalt nu. SOCIAL- OG HANDICAPPOLITISK UDVALG: (formand) Vivi Bjørnmose Assens Jeg er gift og har 2 voksne børn. Er uddannet lægesekretær, men bruger nu al min fritid på frivilligt arbejde. Jeg er bl.a. formand for Handicapråd og FrivillighedsRådet i Assens, samt formand for Lokalafdeling Vestfyn. Jeg har i de sidste to perioder siddet i Social- Handicappolitisk Udvalg og mener at den erfaring sammen med resten af Udvalgets kompetencer vil kunne bidrage positivt til arbejdet. Hvad angår mine kompetencer har jeg taget forenings leder uddannelsen i DGI, jeg har taget coach og konflikt håndtering i gennem Frivilligt Socialt arbejde. Jeg har også taget relevante kurser forskellige redskaber til det praktiske arbejde såsom MindMap og Det gode møde. Motivation for opstillingen er mit ønske om at være med til at give så gode muligheder til mennesker med funktions nedsættelse og deres pårørende som muligt. Mit arbejde i Råd og nævn - herunder mit arbejde i Disciplinærnævnet - og min plads i FU i Danske Handicaporganisationer giver mig en viden, der kan komme borgeren til gavn. Min tid som byrådspolitiker og mit nuværende samarbejde med det kommunale system giver mig også erfaring, som er meget brugbar i handicappolitisk sammenhæng. 11

12 SOCIAL- OG HANDICAPPOLITISK UDVALG (menige medlemmer) Lisbeth Hansen Nyborg Jeg har været engageret i Scleroseforeningens lokalpolitiske gruppe i lokalafdelingen Midtfyn siden 2006 og har siden 2010 været DH s repræsentant i Det Regionale Beskæftigelsesråd i region Syddanmark. Jeg mener, at jeg kan være med til at bygge bro mellem arbejdsmarked og personer med handicap. Jeg ønsker at gøre livet lettere, for personer med et handicap. Margrethe Olesgård Grenaa Fik diagnosen i 1997 og er uddannet i 1992 som social- og sundhedsassistent. Har siddet 6 år i amtskredsen Århus og var med til at lukke den ned. Været kontaktperson gennem flere år vedr. medicin. Stod som kontaktperson i bladet i flere år. Har været med i lokalforeningen i Grenaa. Gift på 45. år og har 3 voksne børn og 3 børnebørn. Bor på en gård 5 km. udenfor Grenaa, og vi har 50 stykker fedekvæg, der går lige uden for vores vinduer. I kraft af min uddannelse har jeg haft meget at gøre med mennesker, der skulle have tildelt hjælpemidler og handicapbiler. Så jeg har prøvet at kæmpe flere gange med kommunerne. Vi får patienter/klienter får ikke altid dækket vore behov ordentlig, og jeg tager ikke altid et nej for et nej. Mette Holbæk Christiansen Åbenrå Jeg startede som SSA og senere uddannede jeg mig til Hypnoterapeut. Nu er jeg førtidspensionist og selvstændig. Selvstændig inden for helsebranchen, hvor jeg er karrierevejleder og har produktsalg. Jeg er medlem af bestyrelsen i Sønderjylland. Jeg blev syg i juli 2012 og fik diagnosen MS okt. 12. Mit liv blev ændret fra den ene dag til den anden. Efter knap 3.5 mdr på sygehus kom jeg hjem til et liv, hvor jeg var afhængig af hjælp. Der startede min kamp for alvor, for at 12

13 få livet tilbage. Jeg har kæmpet med kommunen om alt fra hjælpemidler, bolig, bil og personlig pleje. Jeg tænker, at mange giver op, da de ikke har overskud til at kæmpe. Derfor har jeg også taget kontakt til vores kommunale politikere inden for social og sundhed og fortalt dem min historie, så jeg håber de kan lære af det. Jeg er i gang med opfølgning, så de bliver holdt fast i det de lovede. Jeg er i dag så heldig, at jeg kun har brug for hjælp til rengøring. Jeg vil rigtig gerne tag kampen op og hjælpe til, at vi bliver respekteret og hørt, for livet slutter ikke fordi man får en sygdom. Jeg syntes det er et utroligt spændende område og hvor jeg gerne vil være med til, at gøre en forskel. Birthe Søbye Christensen Ishøj Jeg er uddannet pædagog, men er nu førtidspensionist. Jeg bor i Ishøj er formand for lokalafdeling Storkøbenhavn Syd, Formand for DH danske handicaporganisationer i Ishøj, Er næstformand i handicaprådet, hvor jeg nu sidder på tredie valgperiode. Jeg repræsenterer DH i Folkeoplysningsudvalget. Jeg har gennem en årrække været aktiv i det lokale handicappolitiske arbejde både i Scleroseforeningen og DH. Jeg har deltaget i div. møder. kurser og konferencer og fulgt det centrale arbejde fra sidelinjen, nu syntes jeg det ville være spændende at kunne deltage i arbejdet i social- og handicappolitisk udvalg og bruge den erfaring, jeg har fået gennem årene. Henning Lydeking Esbjerg Mellemleder/leder i en stor landsdækkende organisation, de sidste 5 år som projektleder. Har altid været med i div. bestyrelsesarbejde. Gift med Britta i 47 år. Har en datter med sclerose. Har siddet som næstformand i Esbjerg Handicapråd, forretningsudvalget i Danske Handicaporganisationer og ETAC, som er et rehabiliteringscenter for senhjerneskadede og fysisk handicappede. Deltaget i kurser og seminar lokalt, regionalt og nationalt. Siddet i udvalget i 1. år og vil gerne arbejde videre med de opgaver og mål vi har sat. 13

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012 Kandidater til skolebestyrelsesvalget 2012 Navn: Betina Lau Nr.: 1 Jonathan i nuværende.c Sofie i nuværende 3.A Jeg er 38 år, uddannet jurist med speciale i familieret. Jeg er gift og har 4 børn i alderen

Læs mere

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA BENT HANSEN, formand Valgt, indstillet af Danske Regioner Indtrådt i bestyrelsen: 2010 Nuværende beskæftigelse: Regionsrådsformand Region Midtjylland 1976: Cand. mag. i samfundsfag og historie, Århus Universitet

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

CYKELNERVEN 2016 SPONSORKONCEPT

CYKELNERVEN 2016 SPONSORKONCEPT CYKELNERVEN 2016 SPONSORKONCEPT KAMPEN MOD SCLEROSE - EN HOLDINDSATS! CYKELNERVEN er Scleroseforeningens årlige event, som giver rytterne den ultimative sportslige udfordring på to hjul. Hvert år vil rytterne

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører. Opdateret oktober 2014

Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører. Opdateret oktober 2014 Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører Opdateret oktober 2014 Jeg hedder Lena Pedersen Kontakt mig på 30 26 41 57 eller lenapeder@gmail.com Jeg bor Lindebergvej 1, 3730 Nexø. Jeg er født i 1967.

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Til Århus afdelingens beretning

Til Århus afdelingens beretning Til Århus afdelingens beretning Vi er 280 medlemmer. Det er for nedadgående. Det betyder, at vi ikke har så mange kongrespladser som tidligere. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har haft et travlt og lidt

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding September 2011, nr. 6 Velkommen til septembermødet. Tirsdag, den 20. september kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Hvad nytte kan en profil på LinkedIn gøre? Program Kl. 18:00

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

Kravling - sammen med Danske Mediestuderende. Arrangerer den årlige Kravling - i år er det 16. maj.

Kravling - sammen med Danske Mediestuderende. Arrangerer den årlige Kravling - i år er det 16. maj. Visionsweekend lørdag 14. marts 2015 Tilstede: Anders Michael, Laura, Merete, Rose, Daniel, Morten, Benjamin, Philip, Dennis Dirigent: Merete Referent: Philip KaJ og Danske Mediestuderende (orientering)

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

3Aktivite0tsProgram Foråret 2014 Scleroseforeningens Lokalafdeling Silkeborg

3Aktivite0tsProgram Foråret 2014 Scleroseforeningens Lokalafdeling Silkeborg 30 AktivitetsProgram Foråret 2014 Scleroseforeningens Lokalafdeling Silkeborg Bestyrelsen Lokalafdelingen Silkeborg Lokalafdelingen Silkeborg Formand Helle Andersen Privat: 8682 5848 Mobil: 2984 2883 E-Mail:

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til Skolebestyrelsesvalg RESULTATET af Skolebestyrelsesvalg 2014 De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Foråret 2015. Silkeborg

Foråret 2015. Silkeborg AktivitetsProgram Foråret 2015 Scleroseforeningens Lokalafdeling Silkeborg Bestyrelsen Lokalafdelingen Silkeborg Lokalafdelingen Silkeborg Formand Helle Andersen Mobil: 2984 2883 E-Mail: heas@youmail.dk

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Samtalepartnerne behersker den ikke voldelige kommunikation, hvor det essentielle er, at man

Samtalepartnerne behersker den ikke voldelige kommunikation, hvor det essentielle er, at man Gratis tilbud om empatiske samtale til patienter, som du ikke selv har tid til at snakke med. Baggrund for henvendelsen: Vi er bekendt med, at mange læger undertiden siger farvel til en patient, vel vidende,

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere