Kernekompetencer Kort sagt at få strategien omsat til handling, der kan måles.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kernekompetencer Kort sagt at få strategien omsat til handling, der kan måles."

Transkript

1 CV Inge Dahl Præstevænget Assens Mobil Mail Kernekompetencer Kort sagt at få strategien omsat til handling, der kan måles. Det betyder kernekompetencer indenfor: Forretningsudvikling, strategi, strategiimplementering, Coaching (executive og bredt), teamudvikling, ledelse, innovation/continuous improvement, ledertalentudvikling, projektledelse. Nuværende beskæftigelse Indehaver, Henley MBA, Inge Dahl Consulting ApS, Igangværende opgaver: Forretningsudvikling på velfærdsteknologiområdet for 2 virksomheder, hvor jeg indgår som lån en leder over en længere periode. En virksomhed med et kraftigt vækstpotentiale og international ekspansion i Europa. Strategi- og organisationsudvikling i samarbejde med en professionel bestyrelse og en privat investor. Udvikling af nye produkter på velfærdsområdet i samarbejde med bl.a. Sydddansk Sundhedsinnovation, Welfare Tech, Delta. Afdækning af markedspotentiale og salgskanaler i 5 lande i Europa. En virksomhed med et vækstpotentiale og generationsskifte indenfor 5 år. Strategi- og organisationsudvikling i samarbejde med ejer og partnere/medarbejdere. Afdækning af vækstpotentiale, udarbejdelse af konkret handlingsplan, samt klargøring til generationsskifte. Afsluttede opgaver: Touren på Tour i samarbejde med TV2 og Assens Kommune (3 mdr.s opgave). Tæt samarbejde med Assens Byråd, kommunaldirektør, sekretariat, foreninger, 125 frivillige, bestyrelse. Rekruttering af international salgs-markedsføringskonsulent (direktørens højre hånd) for international virksomhed. (Chefkonsulent/leder af konsulentgruppen i Interpen Management A/S i perioden se hovedopgaver nedenfor) Udvikling Fyn A/S Forretningschef, medlem af direktionen, Forretningsudvalget og Strategisk Lederforum (fra september 2012).

2 Personaleansvar og ledelse af 3 teams, hver med en teamchef som daglig leder. Ca. 35 medarbejdere. Områdechef, Erhvervs- og Turismeudvikling, Udvikling Fyn A/S. Udviklingsrådet er fusioneret med de øvrige tilsvarende organisationer for de 5 største kommuner på Fyn pr. 1. januar Medlem af ledergruppen og aktiv bidragyder til formuleringen af strategi- og handlingsplaner for Udvikling Fyn. Ledelsesmæssigt ansvar: Personaleansvar for 5 konsulenter/medarbejdere. Fokus på at være samarbejdspartner for lokale virksomheder, iværksættere, attraktioner, foreninger og Assens Kommune. Være videnscenter for erhvervs- og turismeudvikling Kontaktperson til Welfare Tech Region Kontaktperson til RegLab (vidensbank omkring vækst og udvikling i DK og Europa). Medlem af Vækstforums sekretariatsgruppe/behandling af EU ansøgninger. Sikre sammenhæng mellem Udvikling Fyns strategi og omsætningen til handlingsplaner og aktiviteter. Have fingeren på pulsen i lokalområdet hvad efterspørges, hvilke nye tiltag er undervejs og omsætte denne viden i prioriteringen af opgaver og indsatser, med det fynske vækstperspektiv som afsæt. Etablere netværk i lokalområdet. Fortsat servicering af Udviklingsrådets bestyrelse, Erhvervsklubben, forberede og gennemføre Udviklingsrådets årsmøde inkl. beretning, samt tæt samarbejde med direktionen og Assens Kommunes borgmester i forhold til bl.a. Vækstforum : Direktør i Udviklingsrådet, med ansvar for erhvervs- og turismeudvikling. Udviklingsrådet er et partnerskab mellem erhvervslivet og Assens Kommune. Udviklingsrådet består af op til 33 personer, bredt repræsenterende erhverv, turisme, uddannelse, kultur, handel, samt en bestyrelse bestående af 7 personer, med en virksomhedsleder (p.t. bankdirektør) som formand. Borgmesteren og 1 medlem af økonomiudvalget i Assens Kommune er udpeget til bestyrelsen. Der er ansat 5 medarbejdere. Ansvarsområde og resultater Udviklingsrådet arbejder aktivt med iværksætteri, erhvervs- og turismeudvikling samt vækst for virksomheder i hele Assens Kommune i samarbejde med bl.a. Væksthus Syddanmark. I regionen og på Fyn indgår Udviklingsrådet i samarbejder, der kan løfte virksomhederne i Assens Kommune, f.eks. inden for turisme, mekatronik, fynske fødevarer og velfærdsteknologi. Assens Kommune har delegeret opgaven til Udviklingsrådet i

3 Udviklingsrådet er medlem af Welfare Tech Region og deltager aktivt i samarbejdet med konkrete virksomheder. Udviklingsrådet arbejder målrettet efter at løfte vidensniveauet, bl.a. i samarbejde med Syddansk Universitet og virksomhederne. Herudover som aktiv bidragyder til etablering af flere praktikpladser i samarbejde med Jobcentret og virksomhederne. Udviklingsrådet etablerer og faciliterer p.t. netværk for iværksættere, store virksomheder, turismevirksomheder, e-business. Ansvarlig for udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner inkl. evaluering og tilfredshedsmålinger, servicering af bestyrelse og efter behov det politiske niveau i Assens Kommune på ansvarsområderne. Sparringspartner for formand, bestyrelse, borgmester, kommunaldirektør og direktion i Assens Kommune. Direktøren er sekretær for bestyrelsen og har kontakten med det politiske niveau f.eks. økonomiudvalget, byrådet og pressen. Direktøren medvirker ved udarbejdelsen af kommunens erhvervs- og turismepolitik, kommuneplan og visioner : Udviklingschef i UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Aabenraa. URS er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling af Sønderjylland. Udviklingssekretariatet er sponsoreret af Bitten og Mads Clausens fond (Danfoss) og Sønderjyllands Amt (nu Regionen) med i alt 4 mio. pr. år. Jeg refererede til forretningsudvalget i URS. Formanden var indtil amtsborgmester/ nu regionsrådsformand Carl Holst. Herudover bestod forretningsudvalget af koncerndirektør Hans Kirk, Danfoss, Direktør Mikael Thinghuus, Ecco, Prorektor Bjarne G. Sørensen, Syddansk Universitet (afløste rektor Jens Oddershede), Direktør Mogens Therkelsen, H.P. Therkelsen. Ansvarsområde Erhvervsudvikling inden for 7 klyngeområder: turisme, landbrugs- og fødevarer, herunder bioenergi, forretningsservice, uddannelse, transportog logistik, mekatronik og køleteknik i samspil med ca. 110 ildsjæle (erhvervsledere, universitet, organisationer og et team med 2 projektledere). Opgaveportefølje og organisationsmodellen er ændret i 2007/2008. Facilitering og sekretariatsbetjening af Udviklingsrådet, bestyrelsen og klyngeområderne blev varetaget af Udviklingssekretariatet. Markedsføring og pressehåndtering ligeledes. Der er i juni 2006 formuleret en vækststrategi og 21 forretningsplaner, som nu omsættes til handling. 3

4 URS Udviklingssekretariatets opgaver er (bl.a.) At omsætte visionen Sønderjylland det vil vi! og Monitors klyngeanalyse til konkret handling i samarbejde med parterne i Sønderjylland og de mange ildsjæle At være netværksfacilitator, og drive arbejds- og klyngegrupperne i et dynamisk vedvarende sejt træk At sikre samspil med de øvrige aktører, subregionale, grænseoverskridende, Vækstforum m.fl., inden for erhvervs-, netværks- og klyngearbejdet : Chefkonsulent/leder af konsulentgruppen i konsulentfirmaet Interpen Management A/S. Ansvarlig for strategi, udvikling, salg og gennemførelse af konsulentopgaver. Specialer Strategi Lederudvikling inkl. ledersparring/coaching/outplacement Ledertalentudvikling Organisationsudvikling Ledelse af - og implementering af omfattende forandringsprojekter i private- og offentlige virksomheder, samt i organisationer. Innovation og Innovation Management. Innovation via teamudvikling Continuous improvement og Lean. Kommunesammenlægninger Projektledelse i praksis, og som underviser i disciplinen projektledelse Kommunikation og formidling Proceskonsulent Undervisning på alle niveauer Markedsføring Evaluering/opfølgning Undervisning og udviklingsopgaver i ca. 8 år for Center for Offentlig Kompetenceudvikling i Grenaa. Kurser i ledelse og i udvikling af administrative medarbejdere i kommuner og amter, samt på Grønland i forbindelse med kommunesammenlægningen. Seneste teoretiske uddannelse Januar 2014 Påbegyndt certificering som professionelt bestyrelsesmedlem. Certificering i Danmark og på Cambridge University, UK. Afsluttes maj Maj 2013 Certificeret stress coach (overbygning på coachuddannelse, Axept A/S) Nov MBA Plus enkeltfag Business update, Henley Business School/University of Reading, UK Nov MBA Plus enkeltfag: Leadership, Henley Business School/University of Reading, UK 4

5 Februar 2011 Afsluttet 2 MBA Plus enkeltfag: Strategy + Strategy Execution på Henley Business School/University of Reading, UK. 2009: Certificeret professionel Coach (Axept A/S) : Master of Business Administration (MBA) Henley Business School/University of Reading, UK Afhandling: Successful Innovation Management in Danish Companies. Medlemskaber Medlem af DJØF Medlem af HAAD (globalt netværk for Henley MBA kandidater) Medlem af Rotary. Mentor for Rotaract. P.t. for en kandidatstuderende fra SDU. Bestyrelsesposter 1995: Bestyrelsesmedlem og sekretær for bestyrelsen i konsulentfirmaet Interpen Management A/S 2013: Bestyrelsesmedlem i LAG Historik teoretisk : Certificeret i Teamkompasset (JTI). (Meyers Briggs). Anvendes ved teamudvikling : Certificeret i JTI (Jungs Type Indikator). Anvendes ved leder- og teamudvikling : Afsluttet Henley MBA med afhandlingen: Successful Innovation Management in Danish Companies. Afhandlingen tager udgangspunkt i den strategiske og ledelsesmæssige tilgang til innovation i modsætning til f.eks. alene den produktorienterede tilgang. Den viden, jeg yderligere har opbygget via afhandlingen, har jeg omsat til et konkret udviklingsprojekt omkring fusionen af 2 sygehuse i Region Syddanmark. Udover afhandlingen består MBA s part 3 af følgende opgaver og fag: 1 hovedopgave, hvor udgangspunktet er gennemførelsen af en strategisk analyse, efterfulgt af konkret implementering af et forandringsprojekt i egen virksomhed. Integrated Strategy Project hedder opgaven, svarende til en halv afhandling i omfang. Herudover valgfagene Creative Problem Solving og Innovation Management : Diploma in Management. 2. år af MBA (fagene Marketing, Finance og Performance) : Certificate in Management. (Foundation of Management (Strategy), Managing Information, Managing People) 1. år af MBA. 1996: Trænercertificering i Situationsbestemt Ledelse (SLII), Situationsbestemt Selvledelse og Situationsbestemt Teambuilding. 5

6 1995: NLP uddannelse v. psykolog Niels Svendsen. 1994: Cambridge Certificate i engelsk : Lederuddannelse v. erhvervspsykolog Axel Artke 1991: ½ års intensivt forhandlingsfagligt engelskkursus inkl. ophold i England 1991: EU - kursus, inkl. 2 ugers ophold i Bruxelles. 1990: Danmarks Forvaltningshøjskole. Afsluttet 3 årig diplomuddannelse i organisation, ledelse og personaleadministration. Beregnet til 1,4 årsværk. 1988: Voksenpædagogisk grundkursus. 1977: Kommunom 3 årigt deltidsstudie, der indeholder alle de juridiske fag, der vedrører offentligretlig sagsbehandling og personaleadministration : Købmandsskolen i København (Handelsskolen). Historik praktisk/ledelsesmæssigt 1993: Kontorchef i HK Hillerød (nu HK Nordsjælland) Chef for 30 medarbejdere og 2 afdelingsledere. Personaleudvikling, administration og -ledelse. Rådgiver for bestyrelser og forretningsudvalg Sekretær for bestyrelse og forretningsudvalg Budgetoplæg og budgetansvarlig Opsøgende arbejde i virksomhederne Faglig sparringspartner for de faglige konsulenter i faglige/juridiske spørgsmål og forhandlinger. Markedsføring, medlemshvervning m.v. Udviklingsarbejde og etablering af nye faglige netværk Understøtning af eksisterende netværk. Organisationsudvikling af husets opgaveløsning : Leder og faglig konsulent i HK/Kommunal - Forbundet Opgaver Forhandlinger i hele landet (kommuner og amter/nu regioner), organisationsændringer, sammenlægninger, forandringsprocesser, afskedigelser, faglig voldgift, procedurer, tillidsmandsret, sagsanlæg/tvister Rådgiver og sekretariatsbetjening af bestyrelse og udvalg Undervisnings- kursus og konferenceopgaver nationalt og internationalt. Ansvarlig for udviklingen af chefgruppen (faggruppe for 3000 topchefer i Danmark). Strategi, markedsføring, etablering af ledernetværk regionalt, nationale lederkonferencer, internationalt arbejde. Sekretariatsfunktioner for de fagpolitiske udvalg på bl.a. biblioteksområdet i Danmark og internationalt. 6

7 Udviklingsprojekter indenfor de fagpolitiske områder og på tværs af forbundet centralt og regionalt Budgetansvarlig Centrale overenskomstforhandlinger Høringer i folketinget og EU Medvirken (med i ledergruppen) ved opbygningen af Det Kommunale Kartel (samarbejde mellem 16 forbund) 1984: Integrationsleder i Dansk Flygtningehjælp Medlem af den landsdækkende chefgruppe Ansvarlig for opbygningen og ombygningen af centret fra grunden Rekruttering og ansættelse af 3 afdelingsledere og 80 medarbejdere Opbygning af administration, økonomi, telefonsystem, sprogskole, bosteder, fritidsfaciliteter, kontakter til samarbejdspartnere, borgere, kommuner, presse, offentlige myndigheder. Kapacitet ved gennemførelsen 500 flygtninge. Arbejdssproget dansk/engelsk. Budgetansvar 1982: Leder af områdekontor i Helsingør Kommune. Personaleansvar for 20 medarbejdere fra forskellige faggrupper (socialrådgivere, HK ere, sundhedsplejersker). Gennemførte en større omlægning af husets drift og samarbejde. Rådgiver for det sociale udvalg. Medlem af Socialforvaltningens ledergruppe Budgetansvar 1977: Sagsbehandler i Helsingør Kommune. Medvirkede i flere store udviklingsprojekter med medarbejder- og brugerinvolvering og netværksdannelse i f.eks. boligområder Metodeudvikling af metoden Socialt gruppearbejde. Implementeret i forhold til forældre til anbragte børn i Vapnagårdområdet. Siden i forhold til forældre med handicappede børn. Tillidsrepræsentant for 250 HK ere : Uddannet sagsbehandler (4½ års uddannelse) i Københavns Kommune. Fortsatte efter uddannelsen som sagsbehandler på Vesterbro indtil Speciale: Børn og unge, anbringelser, rådgivning/vejledning af familier. 7

Du kan vælge mellem 32 forskellige kurser. Bl.a udbydes nedenstående kurser. Læs mere om kurserne eller om de øvrige kurser på www.sommerskole.

Du kan vælge mellem 32 forskellige kurser. Bl.a udbydes nedenstående kurser. Læs mere om kurserne eller om de øvrige kurser på www.sommerskole. FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE - INTENSIVE SOMMERSKOLEKURSER SOMMERSKOLE 2009 Har du lyst til at blive udfordret fagligt, komme i tæt dialog med andre kursusdeltagere og ikke mindst få muligheden for

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Profil. Arbejdserfaring

Profil. Arbejdserfaring CV Erik Tams Gyngemose Parkvej 12, 6. th. 2860 Søborg Tel: 61616473 Mail: eriktams@gmail.com Født 16.07.1974 Profil Jeg har erfaring som underviser, uddannelseskonsulent, Management konsulent og HR Manager

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

RAPPORT ÅRS. Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret

RAPPORT ÅRS. Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret ÅRS RAPPORT 2013 Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret Redegørelse for Erhvervs- & Turistkontorets indsats og aktiviteter 2013 Redegørelse for Erhvervskontorets indsats og aktiviteter, 1.halvår, 2012 Halvårsrapport

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere