Specialistuddannelsen Design & Drive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialistuddannelsen Design & Drive"

Transkript

1 Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015

2 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens opbygning... s. 6 Den overordnede tænkning Læringsfora Indhold og læringsmål i teori-modulerne De enkelte elementer på uddannelsen Side 2

3 Forord Velkommen til gennemlæsningen af vores kursusbeskrivelse af den arbejds- og organisationspsykologiske specialistuddannelse, som vi har valgt at kalde Design & Drive. Design og Drive er et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb på to år. Det dækker 196 timer af specialiseringsmodulet: Grundstammeforløbets 120 timer plus yderligere 76 timers teorikurser. Vi har gennem det sidste halve år haft samtaler med og interviewet en række psykologer, som enten havde specialiseringsmodulet, var midt i det eller stod overfor at skulle have det. På baggrund af en række af disse udsagn, vores egen erfaring i rollen som organisationspsykolog og indsigt i den måde uddannelsestænkning udvikler sig på, har vi udviklet Design og Drive-uddannelsen. Og der er store krav til organisationspsykologer. Vi skal beherske viden om organisationer, strategier, ledelse, teams, være specialister på det psykologiske felt og samtidig stærke på kunsten at kunne designe, udføre og evaluere forløb i mange forskellige typer af organisationer. Og vi skal kunne orientere os i relevant forskning. Denne bredde og dybde har vi valgt at iscenesætte ved at vægte følgende aspekter for uddannelsen: Uddannelsen er døbt Design og Drive. Intentionen med denne titel er gennem hele forløbet at have et overordnet fokus på det at kunne designe og drive forløb af både kortere og længere varighed. Der er fokus på udviklingen af den enkelte kursists evne til at kunne vælge metoder og interventionsformer fra et lærende perspektiv, hvor det er arbejdsopgaven, der former interventionerne. Det vægtes højt på uddannelsen at give kursisterne teorier, interventionsformer og metoder, som sætter hver enkelt i stand til at designe og drive såvel korte som lange processer med enkeltpersoner, team og store grupper. Der tilbydes en bred tilgang for at uddanne organisationspsykologerne til reflekterende teoretikere og praktikere, der er i stand til kritisk og konstruktivt at kunne forholde sig til forskellige teorier og metoder. Vi er dybt afhængige af netværk og andres viden. Selvom vi alle tre er garvede undervisere, mener vi ikke, at vores sammenlagte viden er nok til at dække det niveau, en specialistuddannelse skal være funderet på. Vi trækker derfor på vores netværk af teoretikere, forskere, ledere og konsulenter på denne uddannelse. Disse personer vil bidrage med enten kortere forelæsninger, forskellige forløb eller en kaminpassiar på uddannelsen. Der optages ikke andre faggrupper end psykologer. Vi værdsætter samarbejdet med og uddannelse af andre faggrupper meget højt. Det er en vigtig del af en organisationspsykologisk virkelighed. Men vi mener, at en specialistuddannelses specialiseringsmodul er nødt til at være specialtilpasset den faggruppe, der skal uddannes. Det er netop i specialiseringsmodulet, at den professionelle diskurs videreudvikles og specialiseres. Specialiseringsmodulet er altså ikke kun en uddannelse for konsulenter, men for arbejds- og organisationspsykologer. Vi ser allerede nu tydeligt, at de nye generationer af psykologer er på vej ind i andre karriereveje. I denne udvikling er netop behovet for at være sammen med andre psykologer for at kunne forme og modellere sin fagprofessionelle identitet et ønske, vi har hørt længe. Der er fokus på konteksten for psykologens virke og den personlige udvikling. I mange år har uddannelse af arbejds- og organisationspsykologer handlet om træning i de forskellige procesteknologiske tilgange systemisk, narrativt, kompleksistetsteoretisk mv. Adskillige psykologer har et stabilt fundament i disse tilgange, deres metoder og spørgeteknikker, når de møder op på specialistuddannelserne. Det er derfor ikke introduktionen og øvelserne i disse procesteknologier, der er relevant længere, men et meget bredere perspektiv, som er på en gang meget overordnet og meget personligt. Vekselvirkningen mellem det overordnede: De politologiske, sociologiske og socialfilosofiske perspektiver og samtidig fokus på den enkelte deltagers professionelle liv, eksistens og udvikling er fastholdt gennem den struktur, som vi har lagt på uddannelsen. Der er selvfølgelig input fra mange dele af psykologien lige fra den organisationspsykologiske strategitænkning til den affektorienterede kliniske psykologi. Den enkelte deltagers personlige professionelle udvikling er i centrum. En vigtig feedback fra vores samtaler med tidligere, nuværende og kommende deltagere var, at det var vigtigt, at der blev stillet mange krav til deltagerne på en sådan uddannelse. Vi har derfor indbygget adskillige opgaver i uddannelsen. Den enkelte deltager tilbydes et tæt følgeskab gennem de to år uddannelsen varer. Der er fokus både på de mere personlige eksistentielle dimensioner af kursisternes udvikling og på en understøttelse af en videns- og håndsværksmæssig kunnen. Følgeskabet gives gennem test, mentorskab fra underviserne, supervision, personlige udviklingsgrupper, feedback, feedback fra samarbejdspartnere, en 24 timers opgaveløsning i en konkret organisation, eksamensopgave i formidling og net - baserede læringsdialoger mellem modulerne. Vi tre faste undervisere er alle erfarne organisationspsykologer, og vi har gennem de seneste 10 år samarbejdet på en række opgaver med omdrejningspunkt i de psykologiske aspekter af leder- og organisationsudvikling. Gennem længere tid har vi syslet med denne uddannelse for psykologer. Vi underviser og superviserer alle tre psykologer, og der var en række forandringer omkring organisationspsykologernes kompetence, som vi alle tre observerede, og som har medvirket til den beskrivelse, der nu ligger foran dig. Vi har i det følgende søgt at beskrive form og indhold så detaljeret som muligt, men du er altid velkommen til at ringe eller maile for yderligere spørgsmål. Vi vil glæde os til at se dig. Lone Willer Ejnar Bryld Vibe Strøier Side 3

4 Praktiske spørgsmål Deltagere Der optages kursister med en cand.psych. eller cand.pæd.psych uddannelse. Deltagerne kan være ansatte eller selvstændige konsulenter inden for det arbejds- og organisationspsykologiske område og/eller psykologer i lederroller eller på vej mod ledelse inden for de respektive specialer. Hver enkelt deltager gennemfører en Hogan Personality Inventory. Deltageren vil modtage feedback på resultatet af Hogan-testen under en indledende samtaler med en af underviserne, ligesom der vil blive lagt en individuel uddannelsesplan. Pris Prisen for forløbet er kr pr. år - i alt kr. ekskl. moms. Dette beløb inkluderer al undervisning (teori, supervision, individuelle samtaler, personlig udvikling), test samt forplejning og overnatning på internatmodulerne. Beløbet opkræves i 4 rater halvårligt, men der kan laves en individuel aftale, hvis der ønskes andre betalingsterminer. Der skal endvidere påregnes udgifter til materiale og bøger. Forløbsoversigt Uddannelsen omfatter en 2 årig pakke bestående af: 8 kursusmoduler af 2 dages varighed (2 internater og 6 eksternater) 8 halve supervisionsdage* 8 halve personlige udviklingsdage* 5 timers individuelle samtaler fordelt på 3 sessioner 24 timers praksisarbejde (2 ektsternatdage) 2 dages eksamen (2 internatdage) Vejlederfunktion hvor hver enkelt kursist kobles på en vejleder der følger vedkommendes udvikling fra start til slut. * de halve dage gennemføres således, at deltagerne på en og samme dag har ½ dags supervision og ½ dags personlig udvikling. Specialistuddannelsen omfatter i alt 28 dage og 5 timers individuelle samtaler. Uddannelsen fordeler sig på følgende måde (se forstørret udgave af oversigten på s. 11). Datoer Mo dul 1(i) Sup./ PU Sup/P Modul U 6 5(i) Mo dul 2(e) 2012: 5. eller 6.12 Testfeed-back 2013: Sup./ PU 2 Sup./ PU : Mo dul 3(e) Sup./ PU Sup/P U 7 Modul 6(e) 2015: Eksamen Praksisarbejde Modul 7(e) Mo dul 4(e) Uge 51 Sup./ PU Sup/P Modul U 8 8(e) Indiv. samtale Uge 51 Indiv. samtale Modul = 2 dages moduler (i=internat/ e=eksternat) SUP/PU = Supervisionsgruppe 3,5 timer + Personlig udviklingsaktivitet 3 timer Individuel samtale = samtale med konsulent af 1,5 eller 2 timers varighed I forhold til kravene i specialistuddannelsen fordeler timer sig på følgende måde i Specialiseringsmodulet (jf. DP s Uddannelse til specialist og supervisor, 2009): 1. Grundstammeforløbet: 40 timers teori (16 timer på Blok 1, 12 timer på Blok 2 og 12 timer på Blok 3) 40 timers supervision (fordelt på 4 blokke) 40 timers personlig udvikling (fordelt på 4 blokke) 2. Supplerende kurser: 76 timer De 196 timer udgør over 85% af det samlede timekrav i Specialiseringsmodulet. Uddannelsen er godkendt af Arbejds- og Organisationspsykologisk Fagnævn i Dansk Psykologforening. Kursussted og tidsramme Eksternatdage og supervisionsdage afvikles i lokaler hos La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg se Moduler: Dag 1 kl og dag 2 kl Enkeltdage: Kl De to internatmoduler afvikles i Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, Nyborg se Dag 1 kl og dag 2 kl Side 4

5 Krav til deltagerne Vi forventer, at deltagerne bidrager ved at: deltage i min. 90% af den planlagte undervisning/de planlagte aktiviteter læse siders teori pr. blok/halvår bidrage med cases fra egen organisation såvel på modulerne som i supervisionssammenhænge vise vilje til at engagere sig i arbejdet med kursuskollegers cases på modulerne og i supervisionsgrupper som aktiv refleksionsog dialogpartner indgå aktivt i anvendelsen af de test, tilgange og metoder, som er en del af såvel det generelle forløb som det personlige udviklingsforløb deltage i gennemførelsen af en kvalitativ 360 graders feedbackundersøgelse være åben for gennem hele forløbet at modtage feedback fra undervisere og kursuskolleger i.f.t. egen rolle, tilgang m.m. arbejde aktivt herunder løbende at reflektere mundtligt og skriftligt i en logbog - med egen udvikling med afsæt i de i henholdsvis uddannelsesplanen og den individuelle udviklingsplan definerede mål gennemføre diverse mindre interventioner i egen praksis eller en kursuskollegas praksis mellem modulerne samt afsætte 24 timer til gennemførelsen af praksisarbejde i en organisation i et action learning team skrive en afsluttende opgave med et omfang på sider, præsentere denne og modtage feedback på eksamensdagen Ejnar Bryld - født 1959 Erhvervspsykolog, autoriseret cand. psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Ejnar har en fortid som HR konsulent og manager samt chefpsykolog hos Danfoss og har efterfølgende været ansat som managementkonsulent hos Udviklingskonsulenterne. I de sidste 11 år har han haft selvstændig virksomhed med base i Silkeborg, hvor han især varetager opgaver inden for lederudvikling, forandringsprocesser og konflikthåndtering samt mere klassiske arbejdspsykologiske opgaver inden for stress og trivsel. Ejnar har en international konsulentuddannelse fra GIC/Gestalt Institut of Cleveland, USA og er akkrediteret Business Coach fra Ashridge Business School, London. Aktuelle kunder er private virksomheder som Siemens Wind Power, LEGO og Lån & Spar Bank, samt offentlige kunder som større sygehus som fx Odense Universitetshospital samt en række store kommuner. Hertil kommer en lang række mindre og mellemstore produktions- og vidensvirksomheder. Ejnar er tilknyttet MBA-uddannelsen på Aalborg Universitet som ekstern underviser og har gennem årene været underviser og træner på en lang række interne lederudviklingsforløb for offentlige og private organisationer. Underviserne De tre faste undervisere, supervisorer og vejledere på uddannelsen er Lone Willer, Ejnar Bryld og Vibe Strøier. Lone Willer Holm - født 1961 Erhvervspsykolog, autoriseret cand. psych., HD (O), specialist i arbejds- og organisationspsykologi Lone har gennem 8 år arbejdet som konsulent i KPMG s konsulentafdeling og efterfølgende i 5 år været ansat som specialkonsulent i Københavns Amts udviklingscenter. De sidste 8 år har hun haft egen erhvervspsykologisk rådgivningsvirksomhed. Arbejdsopgaverne omfatter lederudvikling, ledercoaching, projekt- og forandringsledelse, gennemførelse af organisationsudviklingsprojekter, kurser i kommunikation, samarbejde og personlig udvikling, team- og lederteamudvikling, strategi- og værdiprocesser, karriere- og kompetenceudvikling samt styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø. Lone har gennemført konsulentuddannelser på OPU og DISPUK, en international konsulentuddannelse i KPMG og er certificeret executive coach fra Ashridge Business School. Hun er certificeret i en række erhvervspsykologiske test og har endvidere gennemført kurser i teamudvikling, kulturarbejde, kommunikation, forandringsledelse, coaching, facilitering og storgruppeprocesser. Blandt Lones kunder er Danske Bank, Hewlett Packard, STG, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, 3F, Lægeforeningen, en række større hospitaler og psykiatrien, flere kommuner og styrelser samt et antal mindre virksomheder og interesseorganisationer. Lone underviser på kurser i organisationspsykologi i Dansk Psykologforening og er tilknyttet Lægeforeningens nye lederuddannelse Læge & Leder. Vibe Strøier - født 1955 Erhvervspsykolog, autoriseret cand. psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi, specialist og supervisor i psykoterapi. Vibe har en fortid som souschef i 4 årig periode i en selvejende behandlingsinstitution med unge med en psykiatrisk diagnose. Derefter var hun med til at bygge DISPUK op og var i en række år uddannelsesleder og souschef der. Vibe har siden været selvstændig konsulent siden Vibe er udover at være cand.psych. uddannet i samfundsfag på Københavns Universitet og hendes særlige interesse er udviklingsprocesser i offentlige virksomheder i den styringsmæssige kompleksitet, det medfører at være i en politisk organisation. Blandt Vibes kunder vil man kunne se hendes interesse for både at være blandt bestyrelser, i direktioner, på mellemlederniveau og på gulvet hos medarbejdergrupper. Hun har typisk længerevarende forløb i organisationer, hvor hun designer forløb på de forskellige niveauer i organisationen. Hun har for øjeblikket særligt fokus på samarbejdsformer mellem private og offentlige aktører. Vibe underviser på arbejds- og organisationspsykologi på Psykologistudiet på Københavns universitet. Desuden underviser hun som ekstern underviser på MPG uddannelsen på CBS. Gennem de sidste 15 år har Vibe særligt haft fokus på uddannelse af psykologer og udviklingen af fagets professionsrettede kompetenceudvikling. Vibe har såvel kliniske som arbejds- og organisatoriske efteruddannelser og supervisionsforløb. Du kan se læse mere om vores faglige baggrund på vores cv`er på hjemmesiden. Derudover er der tilknyttet en række andre undervisere, som vil være inde på uddannelsen i kortere forløb: Forskere som på forelæsninger præsenterer deres forskning Organisationspsykologer som vi inviterer ind til oplæg og erfaringsudveksling fordi de besidder en særlig viden og praksiserfaring på nogle specifikke områder Professionelle fra vores netværk som inviteres til kaminpassiar for at give os gode råd som organisationspsykologer Side 5

6 Uddannelsens opbygning Den overordnede tænkning i specialistforløbet Design & Drive Psykologien Det er en vigtig del af uddannelsen at betragte organisationspsykologien gennem et psykologisk optik. Derfor er psykologisk teori vægtet meget bredt: Politologi - med særligt henblik på udviklingen i den offentlige sektor vil der blive inddraget politologiske tekster om såvel politiske systemer, magtteori og teorier om forskellige styreformer Antropologi - som rummer spændende metoder til observation og beskrivelser som i den kommende tid vil være relevante for udviklingen af konsulentfeltet Det er således kendetegnende for uddannelsen, at der introduceres bredt til forskellige tilgange inspireret af såvel det psykologiske felt som andre videnskaber jf. modellerne oven for, og en central del af uddannelsen er at træne den psykologiske konsulents anliggende, som netop er at have varierende viden, teorier og teknikker til rådighed. Det er således feltet, der bestemmer teorierne og ikke omvendt. Afhængigt af hvad feltet kalder på, vil vi således tage udgangspunkt i nogle af følgende teorier/tilgange: Kompleksitetsteorier, psykodynamisk, systemisk, narrativ og eksistentiel tænkning, organisations- og strukturteorier, ledelsesteorier, magtperspektiver samt managementtænkning. Læringsfora Hver enkelt blok er opbygget med udgangspunkt i et organisationspsykologisk område dvs. de forskellige typer af opgaver, interventioner og udviklingsforløb, som en arbejds-/organisationspsykolog kan tænkes at stå over for fx udvikling af et lederteam eller gennemførelse af en forandring/fusion. Organisations- og arbejdspsykologien hviler desuden på en række forskellige søjler, som indrammer og inspirerer det psykologiske felt: Dette område belyses via forelæsninger i forskning og forskellige psykologiske teoridannelser. Koblet til det pågældende område sættes der fokus på de specifikke konsultative processer samt undersøgelses- og interventionsmetoder, som kan bruges på området af organisationspsykologen. Der vil være et stort fokus på at udvikle kursisternes evne til at sammensætte og planlægge relevante forløb med input af såvel viden som reflekterende teknikker og metoder. Deltagerne vil undervejs være koblet i forskellige typer af læringsfora: De søjler, som denne uddannelse vil læne sig op af, er følgende: Organisationsteori og management fx strategitænkning, forretningsforståelse, styringsværktøjer og kommunikation. Man kan kalde dele af denne uddannelse for psykologens HD Filosofi den overordnede epistemologiske tilgang som er den øverste kontekstmarkør for de enkelte tilganges forandringsteori. De relevante filosoffer vil blive inddraget fra både den politiske filosofi og den sociale filosofi Sociologi som ligger tæt på dele af den organisationspsykologiske videnskab, og her er det særligt de sociologer der beskæftiger sig med social kapital og aktør netværksteorier, hvis tekster vil blive inddraget. Endvidere vil der være en vægtning af professionsforskning og betydninger af forskellige professioners samspil. SUP-gruppe: Deltagerne forbliver medlemmer af den samme supervisionsgruppe gennem to år, men vil opleve skift i supervisor undervejs i forløbet. Formålet med at lade supervisionsgrupperne være faste er at sætte fokus på læring over tid. Formålet med skiftet af supervisor er at give grupperne mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige supervisionsteknikker og personlige læringsstile. AL-gruppe: En aktion learninggruppe er en gruppe på 5-6 deltagere, som på tredje semester skal arbejde sammen i et 24 timers projekt i en konkret organisation, hvor de skal løse en opgave. Bagefter skal de for resten af holdet beskrive deres overvejelser på design og drive -aspektet, deres konkrete opgaveløsning og refleksioner over processen. PU-gruppe: Deltagerne tilknyttes en personlig udviklingsgruppe og forbliver medlemmer af denne gennem hele forløbet. PUgruppen mødes på SUP-dagene, og her vil man gennemføre forskellige personlige udviklingsaktiviteter. Der vil være forskellige undervisere knyttet til gruppen på forskellige tidspunkter. Praksisgruppe: Deltagerne mødes virtuelt i mindre grupper mellem modulerne og drøfter temaer eller spørgsmål, der udleveres som afslutning på hvert modul og hvor vægten vil være på overførselsværdien til praksis. Vejlederfora: Hver enkelt deltager vil under hele forløbet være tilknyttet den samme vejleder, som er en af de tre faste undervisere. Denne vejleder har i alt 5 timers en-til-en samtaler og blandt andet en psykologisk test som opstart. Derudover er der et kontinuerligt følgeskab mellem vejleder og kursist i forhold til den udviklingsplan, der laves i starten af forløbet. Side 6

7 De enkelte elementer på uddannelsen Dette afsnit beskriver de enkelte elementer i uddannelsen under følgene overskrifter: A. Teorimoduler Indhold og læringsmål Grundstammeforløbets 40 timers teori Teorimodulerne arbejdsform B. Supervision C. Personlig udvikling D. Individuelle samtaler E. Praksisarbejde F. Eksamen A. Teorimoduler Indhold og læringsmål I det følgende er indhold og læringsmål i teorimodulerne beskrevet. Efterfølgende har vi trukket de elementer fra teorimodulerne ud, som retter sig mod grundmodulet (for timeoversigt og fordeling af timer på hhv. Grundmodul og Øvrige kurser henvises til side 4) 1. halvår: Udvikling af organisationer Modul 1 og 2 I blok 1 introduceres deltagerne til grundstenene i organisationspsykologisk teori og tænkning. Formålet er at deltagerne øger deltagernes grundlæggende organisationsforståelse ved at stifte bekendtskab med den historiske udvikling, begreber, teori, forståelsesmodeller og forskellige organisationsteoretiske paradigmer og deres forankring i og prægning af arbejds- og organisationspsykologien. Endvidere sættes temaet udvikling og forandring i spil. Formålet er her at deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, paradigmer, forståelsesmodeller og erfaringer om forandringsledelse, forandringsprocesser og forandringspsykologi og herigennem erhverver sig oversigt over fagområdet og specifik indsigt i såvel klassiske som nyere tilgange til at lave forandringsprocesser i en organisation såvel management -tilgange til forandringsarbejde som mere processuelle, psykologiske og komplekse tilgange. På færdighedsniveau vil vi tilføre konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive organisatoriske forandringsprocesser og klæde deltagerne på til at kunne foretage metodisk forsvarlige udredninger og interventioner af organisationspsykologiske problemstillinger på såvel individ, gruppe og organisationsniveau, herunder medtænke og håndtere de psykologiske reaktioner ved hjælp af hensigtsmæssige designs, metoder og værktøjer. I praksis vil vi i denne blok arbejde med nogle af de organisatoriske forandrings-processer, som deltagerne ofte involveres i: Strategi-, visions- og værdiarbejde, fusioner, afvikling, omlægninger og strukturændringer. Her vil vi teoretisk arbejde med afsæt i henholdsvis et strategisk aspekt, et professionspecifikt aspekt, et psykodynamisk aspekt, et narrativt aspekt og et eksistentielt aspekt. På færdighedsniveau er det formålet at tilføre deltagerne konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive processer møntet på gennemførelse af ovenstående forandringer, at styrke deltagerens evne til at kunne håndtere en høj grad af kompleksitet, ligesom vi vil highlighte fordele og ulemper ved forskellige former for processtyring. Med fokus på psykologens egen rolle som forandringsagent i forandringsprocesser er et yderligere formål med indholdet i denne blok afslutningsvis, at deltagerne bliver i stand til at vurdere og navigere i det spændingsfelt, der opstår undervejs i processerne herunder at have bevidsthed om dynamikken mellem de berørte medarbejdere og sig selv i rollen som forandringsagent, samt psykologiske reaktioner, når forandringsagentens rolle kommer i spil, og endvidere at den enkelte får skærpet bevidstheden om egne præferencer som proceskonsulent gennem spejling i og refleksioner over egen praksis i forhold til de præsenterede paradigmer inden for udvikling og forandring. 2. halvår: Udvikling af grupper og team Modul 3 og 4 Denne blok har overskriften arbejde og udvikling af grupper og team. Grupperne kan være medarbejdergrupper på arbejdspladser og i frivillige organisationer, grupper eller team af medarbejdere og en leder/teamleder. Psykologen bliver enten involveret i etablering og udviklingen af en gruppe/et team eller kontaktet i situationer præget af konflikt, stuckness og samarbejdsvanskeligheder eller dårlig trivsel. Formålet er at deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, forståelsesmodeller og erfaringer relateret til arbejdet med og udviklingen af grupper og teams og herigennem erhverver sig oversigt over fagområdet og specifik indsigt i såvel klassiske som nyere tilgange til at analysere og intervenere i grupper og gruppeprocesser herunder introduceres til teorier i en kompleksitetsteoretisk ramme med afsæt i poststrukturel, psykodynamisk, systemisk/narrativ og eksistentiel tænkning. Disse teorier belyser fra forskellige vinkler grupper, relationer i grupper, dynamikker i grupper og udvikling af grupper, ligesom temaerne magt, konflikt og emotioner vil blive belyst. Deltagerne vil endvidere blive præsenteret for populære konsulent -tilgange til gruppe- og teamintervention og -udvikling. Vi vil undervejs forholde os (kritisk) til såvel klassiske teorier, konsulent -teorierne og nye teorier/forskning på området. På færdighedsniveau er formålet at deltagerne bliver introduceret til redskaber og metoder møntet på at analysere og forstå grupper, gruppers liv, gruppers historik, udviklingen i grupper, konflikter, magtspil og dynamikker af relevans for gruppens stuckness og videre udvikling. Deltagerne vil endvidere få konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive interventioner i grupper og bliver bevidst om hvilke tilgange, der er mest hensigtsmæssige på forskellige tidspunkter i processen og i forskellige kontekster. Endvidere sættes temaet arbejde med og udvikling i storgrupper i spil. Her er formålet at tilføre deltagerne teori og viden om storgruppedynamikker samt inspiration, viden og metoder til psykologens rolle, position og styringskompetencer i forhold til at arbejde med storgrupper. Deltagerne vil blive involveret i drøftelser om metodevalg og set-up lige fra de mest løse storgruppesettings af mere gruppeanalytisk karakter, herunder de semistrukturerede forløb og overvejelser om reflektoriske processer i storgrupper. Deltagerne vil gennem kurset få kendskab til teorier, metoder og overvejelser, der omhandler en bevægelse fra et fokus og styring fra et mere ubevidst gruppe niveau til de mere strategiske målrettede forløb. Deltagerne vil få indgående kendskab til forskellige former for reflektoriske metoder, praksisformer og faciliteringsteknikker til brug i storgrupper, ligesom vi vil afprøve anvendelsen af forskellige metoder. Afslutningsvis er formålet med denne blok, at deltagerne reflekterer over psykologens rolle herunder position, rollevalg og potentielle etiske dilemmaer i forbindelse med arbejdet med små og store grupper, samt at deltagerne bliver bevidst om egen rolle og intrapersonelle dynamikker i arbejdet med svære grupper og tilføres kloge greb i forhold til psykologens position og rolle i processen. Side 7

8 3. halvår: Udvikling af ledere og lederteam Modul 5 og 6 I blok 3 er overskriften ledelse. I denne blok vil vi beskæftige os med udvikling af ledere i individuelle forløb, design og drive af lederuddannelsesforløb samt arbejdet med udvikling af ledergrupper eller lederteam. Formålet er, at deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, forståelsesmodeller og erfaringer om ledelse, ledelsesopgaver og lederrollen og herigennem erhverver sig oversigt over disciplinen ledelse i såvel klassisk som nyt optik. Deltagerne erhverver sig indsigt i og forståelse for forskellene og betydningen af management og leadership, hvilke faglige og personlige og sociale kompetencer, der typisk skal udvikles hos ledere, og hvor psykologer har deres særlige berettigelse, hvordan forskellige lederniveauer kalder på forskellige lederkompetencer samt de dilemmaer, der knytter sig til ledelsesrollen. Deltagerne præsenteres for forskellige psykologiske aspekter til forståelse og udvikling af ledere: Managementperspektivet, et udviklingspsykologisk perspektiv, et eksistentielt perspektiv, et rolleanalytisk perspektiv og et magt- og autoritets perspektiv. I praksis vil vi arbejde med forskellige designs for lederudvikling og forholde os til, hvad der skal til for at skabe mest muligt udbytte af et lederudviklingsforløb. Deltagerne bliver endvidere præsenteret for forskellige dialogiske måder at arbejde med lederudvikling på, herunder coaching og feedback. Deltagerne præsenteres for bidrag og inspiration til ledercoaching fra henholdsvis kognitiv coaching, psykodynamisk coaching, positiv psykologisk coaching, person centreret coaching og eksistentiel coaching. Deltagerne får konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive lederudviklingsprocesser dels som kursusaktivitet og dels på individuelt niveau. Deltagerne præsenteres for og afprøver en vifte af metoder til at fremme en leders selvindsigt som leder og konkrete lederkompetencer, herunder test, 360 graders vurderinger og feedback. I forhold til arbejdet med og udvikling af ledergrupper/lederteams vil vi dels lægge os op at teorier, perspektiver og metoder møntet på arbejdet med grupper og dels trække de tilgange frem, som er særligt relevante i forhold til arbejdet med ledergrupper/-teams. Deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, forståelsesmodeller og erfaringer relateret til design og drive af udviklingsforløb for ledergrupper/lederteams og erhverver sig herigennem en oversigt over fagområdet og specifik indsigt i såvel klassiske som nyere tilgange til området. Disse teorier og modeller belyser fra forskellige vinkler begrebet ledelse, lederteamets ledelsesopgaver, ledelse på tværs og på langs, succeskriterier for lederteamgrupper, konteksten for lederteamets arbejde, særlige krav og dilemmaer i hhv. offentlig/privat ledelse, niveauer for ledelsesopgaverne, organisationens strategi og afledte konsekvenser for lederteamets opgave. Endvidere belyses relationer i lederteamet, hæmmende og fremmende faktorer for samarbejdet i et lederteam, dynamikker i lederteam, roller i lederteam og lederteams udvikling. På færdighedsniveau er formålet, at deltagerne præsenteres for tilgange møntet på planlægning og gennemførelse af et lederteamudviklingsforløb. Disse tilgange/metoder afprøver på deltagernes egne eller konsulentens medbragte cases. Deltagerne præsenteres for og afprøver metoder møntet på konkretisering af lederteamets opgaver, afstemning af forventninger til lederteamets arbejde, håndtering af konflikter i lederteam, feedbackprocesser i lederteam, afdækning af roller og ressourcer i lederteamet, formulering af vision for lederteamet, formulering af spilleregler for lederteamets arbejde, coaching af lederteam etc. samt andre tiltag møntet på arbejdet med såvel lederteamets formelle som uformelle organisation, ligesom vi vil overveje fordele og ulemper ved forskellige tilgange til arbejdet med lederteam. Møntet på psykologens rolle som driver af lederudvikling vil vi arbejde med at skærpe bevidstheden om egne præferencer i rollen gennem spejling og refleksioner over egen praksis i forhold til de præsenterede paradigmer inden for arbejdet med ledere. Deltagerne får endvidere skærpet deres bevidsthed og muligheder og udfordringer i forhold til at arbejde med lederudvikling på forskellige hierarkiske niveauer, ligesom organisationspsykologens rolle herunder position, rollevalg og potentielle etiske dilemmaer i forbindelse med arbejdet med udvikling af lederteam vil blive adresseret. 4. halvår: Udvikling af den enkelte roller, kompetencer og karrierer Modul 7 og 8 Formålet med denne blok er, at deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, forståelsesmodeller og erfaringer relateret til design og drive af karriere- og kompetenceudviklingsprocesser og programmer - og herigennem erhverver sig oversigt over fagområdet og specifik indsigt i såvel klassiske som nyere tilgange til området. Deltagerne bliver introduceret til teorier, modeller og metoder relateret til psykologens arbejde med karriereafdækning, karriereplanlægning, analyse af karriereankre, udformning af karrierespor, karriereretninger og motiver, karrierecoaching og karriereudvikling. Teorier, modeller og metoder vil dels være relateret afdækning og udvikling af individers karriere og ligeledes være rettet mod arbejdet med udformning af karriereudviklingsprogrammer på større arbejdspladser. Vi vil endvidere forholde os kritisk til brugen af karrierebegrebet i organisationer. På færdighedsniveau er formålet, at deltagerne præsenteres for og afprøver metoder møntet på karriereafdækning, karriereplanlægning, analyse af karriereankre, udformning af karrierespor, karrierecoachingteknikker og karriereudviklingsmetoder og systemer. Deltagerne introduceres til kompetencebegrebet, dets historie, definitioner, teorier og modeller møntet på kompetenceafdækning og udvikling, strategier for kompetenceudvikling, strategisk kompetenceudvikling, læring og læringsniveauer, organisatoriske og individuelle kompetencer samt udfordringer, muligheder og faldgruber forbundet med arbejdet med kompetenceudvikling, ligesom kompetencebegrebet vil blive sat under kritisk lup. Deltagerne bliver præsenteret for populære tilgange til arbejdet med karriere- og kompetenceudvikling og opøver evnen til at forholde sig (kritisk) til disse tilgange, og deltagerne præsenteres ligeledes for den nyeste forskning på området. Karriere- og kompetenceudvikling i kombination udmønter sig ofte i talentudviklingsprogrammer; på uddannelsen vil vi kort kigge på arbejdet med talentudvikling på større arbejdspladser særligt med fokus på tilgang, muligheder og faldgruber. Deltagerne introduceres til praktiske tilgange møntet på gennemførelse af kompetenceudvikling fx design og drive af kompetenceudviklingsprogrammer, arbejde med kompetencekort, kompetenceblomsten, kompetenceinterview, kompetenceprofiler, kompetencehjulet og andre metoder til kompetenceudvikling. Deltagerne får konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive karriereudviklingsforløb på individniveau og i organisationen og bliver bevidste om hvilke tilgange, der er mest hensigtsmæssige på forskellige tidspunkter i processen og i forskellige kontekster. Deltagerne reflekterer over organisationspsykologens rolle herunder position, rollevalg og potentielle etiske dilemmaer i forbindelse med arbejdet med karriere-, kompetence- og talentudvikling. Der vil være fokus på, hvad vores særlige etik og spilleregler betyder for, hvilke tiltag vi kan deltage i og hvilke vi må omformulere. De psykologiske etikregler inddrages som en særlig ressource i forhold til psykologens roller særligt som konsulent. Der vil være fokus på det allestedsnærværende spørgsmål som konsulent nemlig forholdet mellem konsulentens forskellige roller som rådgiver, terapeut, underviser, proceskonsulent og strateg. Grundstammeforløbets 40 timers teori: Den teoretiske del i grundstammen fokuserer på: Konsultation og intervention overfor individer og organisationer Etiske problemstillinger i relation til interventioner i organisationer Etiske problemstillinger, der findes mellem psykologen, dennes opdragsgiver og de personer, som psykologen arbejder med eller intervenerer overfor Projektudvikling Refleksion over teori/praksis Side 8

9 De ovennævnte timer fordeler sig på Blok, 1, 2 og 3 og dækkes på følgende måde: Modul 1 (16 timer) På dette modul er der fokus på psykologens rolle som forandringsagent. På et teoretisk plan sættes der fokus på konteksten for psykologens arbejde. Der reflekteres grundigt over hvordan den psykolog faglige etik spiller sig ud i forhold til forskellige interventioner i organisationer. Der undersøges, hvad psykologers særlige professionsetik medfører både af forbud og muligheder. Der kigges på etiske dimensioner af det at arbejde på forskellige hierarkiske niveauer i en organisation. Modul 4 (12 timer) På dette modul er der fokus på konsultation og intervention overfor individer og organisationer. Med udgangspunkt i teorier og cases om forskellige dynamikker i større og mindre grupper diskuteres forskellige typer interventionsformer og fordele og ulemper ved disse. Der er et stort fokus på magt, konflikt og emotioner og de forskellige professioners habitus og diskurs både magtteoretisk og i praksis. Der sættes fokus på psykologens evne til at kunne reflektere over både teori og praksis og se og forstå forandringer som en kombination af teori og praksis. Modul 6 (12 timer) På dette modul er der særligt fokus på deltagernes evne til i samarbejde med opdragsgivere og kunder at kunne arbejde med projektudvikling - det vi her kalder design og drive. Design og drive- metaforen rummer psykologens evne til at arbejde med forløb. Der sættes fokus både på kortere og længerevarende forløb og på psykologens evne til at bevæge sig mellem styring og forandring. Der er endvidere fokus på psykologens evne til at på samme tid lave bæredygtige alliancer og alligevel kunne forholde sig professionelt og psykologisk til samarbejdspartnere med den særlige psykologfaglige vinkel som vores fag har som sin særlige faglighed. Teorimoduler - arbejdsform Teori/undervisning/casearbejde/forskning Her introduceres deltagerne til relevante teorier og metoder inden for et givent emne. Som led i teoriundervisningen arbejdes med cases fra konsulenterne eller deltagernes daglige praksis. Endvidere redegøres for nogle relevante forskningsmæssige resultater inden for området. Konsulenterne varetager denne del af undervisningen. Eksterne oplægsholdere På 2 dages modulerne vil der være en ekstern oplægsholder til stede på nogle af modulerne. Den eksterne oplægsholder har et særligt ekspertiseområde og er kendt som særlig ressourceperson på området. Han/hun vil gennemføre oplæg og introducere deltagerne til sin praksis. Den eksterne oplægsholder vil typisk have et specifikt teorietisk afsæt i forhold til det givne emne. Oplægsholdere vil typisk være fra forsknings- eller konsulentinstitutioner i ind- eller udland Kaminpassiarer På internaterne vil vi invitere gæster, som på lidt løsere facon i aftentimerne på dag 1 vil introducere og bidrage med nye vinkler i forhold til et givent emne. Gæsterne vil her have en forskningsmæssig baggrund eller besidde en særlig og dyb viden inden for området eller have en særlig praksiserfaring. Metodetræning Gennem forløbet introduceres deltagerne til relevante metoder og tilgange og får muligheden for at afprøve disse i praksis. Hensigten er her dels at fylde deltagernes værktøjskasse og dels at træne brugen af disse redskaber samt reflektere over fordele og ulemper ved valget af forskellige tilgange. Metateoriundervisning og -refleksioner Her vil vi med deltagerne gå på metaniveau og analysere/reflektere over den valgte teoretiske/videnskabsteoretiske tilgang. Hvorfor vælge netop denne tilgang? Hvad ville der ske, hvis vi gik til opgaven/temaet med afsæt i en/flere andre teoretiske/metodemæssige tilgange? Hvad er den filosofiske baggrund? Hvilke strømninger gør sig gældende? Hvorfor lever den pågældende tilgang endnu, og hvordan har den udviklet sig over tid? Proces- og refleksionsarbejde Deltagerne vil løbende blive introduceret til og afprøve brugen af forskellige proces-, dialog-, udviklings- og faciliteringsmetoder. Deltagerne vil herigennem få praktisk erfaring med anvendelsen af de forskellige metoder. Hjemmeopgaver frem mod næste modul I perioden mellem modulerne vil deltagerne få til opgave at gennemføre forskellige interventioner fx afprøve metoder i praksis, gennemføre en analyse, lave Personligt Portræt i egen organisation etc. B. Supervision Deltagerne vil på hver supervisionsdag mødes i en fast supervisionsgruppe bemandet med en supervisor pr. gruppe. Supervisionsdagene vil være halve dage. Supervisorerne skifter undervejs i forløbet, mens supervisionsgrupperne er stationære under hele forløbet. Følgende metoder vil blive taget i anvendelse: Deltagerne vil modtage supervision af egne cases/eget praksisarbejde og/eller egen rolle i egen eller klientorganisationen. Supervisionen har til formål at lære deltagerne hele tiden at kunne balancere mellem flere optikker lige fra det organisationsstrukturelle til det kliniske perspektiv og hele tiden kunne undersøge egen rolle og innovationsperspektivet i det. Casene vil således blive analyseret gennem de forskellige felter som den psykologuddannede konsulent skal kunne bringe i spil. I den ene yderlighed ses den meget rådgivende psykolog og i den anden yderlighed den helt eksistentielt arbejdende psykolog. Alle de forskellige positioner mellem disse to yderpositioner vil blive belyst. En vigtig facet af supervision er at have fokus på den enkelte deltagers måde at være til stede med sine klienter/kunder på, de følelser der udspiller sig hos supervisanden, den tvivl der kan opstå og en undersøgelse af det præstationspres som ofte er en del af en organisationspsykologs verden. C. Personlig udvikling Foregår på samme dage med supervision om formiddagen og personlige udviklingsøvelser og feedback om eftermiddagen. Det personlige udviklingsarbejde foregår som udgangspunkt i faste grupper, men vi vil også undervejs arbejde i mindre skiftende grupper. Som en del af det personlige udviklingsarbejde træner deltagerne med tæt feedback forskellige dimensioner af konsulentrollen. Derudover vil der være et psykologisk eksistentielt perspektiv på hver enkelt deltager, så der skabes et tæt feedback følgeskab til vedkommende igennem det personlige udviklingsforløb. Forløbet vil bl.a. indeholde følgende aktiviteter: Test Hogan Personality Inventory Tegner et billede af personens kompetencer med afsæt i Big 5, personens derailers ( skyggesider ) samt værdier. Psykologen gennemfører testen i starten af forløbet og modtager en personlig tilbagemelding på testresultatet. Uddannelsesplan Deltageren udformer en uddannelsesplan, og konsulenterne giver sparring på og kvalificerer indholdet af denne. Personlig udviklingsplan Med afsæt i Hogan-test og den indledende samtale udformes en personlig udviklingsplan. 360 graders analyse af egen rolle som organisationspsykolog/konsulent I den indledende del af forløbet gennemfører deltagerne en 360 graders måling ( Personligt Portræt ). Målingen er kvalitativ og Side 9

10 består af nogle standardspørgsmål samt nogle skræddersyede spørgsmål. Sidstnævnte tager udgangspunkt i indholdet/fokuspunkterne i deltagerens Personlige udviklingsplan. Deltageren modtager feedback på resultatet af deltagerkolleger i en proces faciliteret af konsulenterne. Løbende feedback på egen udvikling På modulerne gennemføres feedback på deltagerens udvikling i egen rolle og på rollen som deltager i gruppen. Konflikthåndteringsstil Deltageren gennemfører en test i konflikthåndteringsstile. Her tegnes et billede af deltagerens tilgang til konflikter/foretrukne konflikthåndteringsstile, ligesom personen vil arbejde med mulige måder at udvikle mindre fremherskende stile på. Konsulentapproach Deltageren gennemfører en test om konsulentens interventionsstil. Her tegnes et billede af deltagerens konsulentapproach, og personens vil blive coachet i brugen af yderligere/supplerende stile. Rolleanalyse Deltagerne vil blive introduceret til metoden Rolleanalyse og herigennem øge indsigten i egne præferencer og dynamikker i rollen som konsulent/ organisationspsykolog. Udviklingsmetoder Deltageren vil blive introduceret til brugen af en række metoder møntet på udvikling af ledere, projektledere, konsulenter, nøglepersoner og medarbejdere. Deltageren vil afprøve disse metoder og ved hjælp heraf øge indsigten i egen rolle samt egne personlige styrker og udviklingsområder. Coaching- og faciliteringsmetoder Deltagerne vil endvidere blive introduceret til en række coaching- og faciliteringsmetoder, som vil kunne finde anvendelse i det daglige arbejde. Deltagerne vil i træningen af disse bruge sig selv som cases og herigennem øge indsigten i egen rolle, egen stil, tilgang, faldgruber, mønstre etc. Karrieremotiver/karriereretninger Deltageren gennemfører en test møntet på afdækning af egne karrieremotiver og præferencer. Der arbejdes her med en plan for den videre udvikling af egen karriere D. Individuelle samtaler Der er tre individuelle samtaler med hver enkelt kursist i løbet af uddannelsen. Samtalerne sikrer, at der følges tæt op på hver enkelte kursists læringsmål og personlige udvikling. Der tages en Hogan-test af hver enkelt deltager i begyndelsen af uddannelsen og der følges tæt op på udviklingsmålene via 2 personlige udviklingssamtaler med den af underviserne, som er vedkommendes faste coach. Deltagerne kommer til at arbejde med deres egen personlige og professionelle udvikling i en eksistentiel psykologisk ramme. Dette arbejde er tæt på egenterapi og er en vigtig del af et personligt udviklingsarbejde på en specialistuddannelse. Deltageren vil endvidere løbende modtage feedback og sparring i forhold til egen rolle fra deltagerkolleger i henholdsvis PU-gruppen og som led i kollegiale coaching-seancer på modulerne. E. Praksisarbejde På 3. semester gennemføres et 24 timers praksisforløb. Formålet med dette er at give deltagerne mulighed for gennemførelsen af et stykke real life-konsulent-arbejde. Konsulentgruppen, som består af 5-6 personer, møder på dag 1 s formiddag klienten. Om eftermiddagen og måske aftenen forberedes interventionen, og denne gennemføres på dag 2 s formiddag. Alle grupper mødes på kursusstedet på dag 2 s eftermiddag, fremlægger refleksionerne over forløbet, evaluerer processen/læringen og modtager feedback. Der vil være mulighed for løbende sparring fra underviserne. F. Eksamen Den afsluttende eksamen kan foregår på to måder: Deltageren skriver en afsluttende opgave med et omfang på sider, præsenterer denne og modtager feedback på eksamensdagen af undervisere og medkursister Deltageren kan holde en forelæsning med reflekterende involvering for en gruppe af de øvrige kursister af en halv times varighed. Side 10

11 Side 11

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive August 2014 juni 2016 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens opbygning...

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2015 juni 2017 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens opbygning...

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive Juni 2017 Januar 2019 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens opbygning...

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT Karriere 1960 Født 1992 Cand.psych Psykologisk Institut, Århus Universitet 1992-95 1995-1995- 98 Klinisk Psykolog ved Psykologhuset Kirsten Draiby, Aarhus. Tilknyttet Forsvarets Psykolognetværk ( Fakultet

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Coaching for behandlere og konsulenter. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for behandlere og konsulenter. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for behandlere og konsulenter Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Systemisk lederuddannelse

Systemisk lederuddannelse Systemisk lederuddannelse Professionel ledelsespraksis Deltag på denne 1-årige systemiske lederuddannelse, og få professionaliseret din ledelsesfunktion. Med afsæt i din egen ledelsespraksis vil du på

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Curriculum Vitae. Autoriseret af Socialministeriets Psykolognævn Cand.psych. med speciale i arbejds- og organisationspsykologi, Københavns Universitet

Curriculum Vitae. Autoriseret af Socialministeriets Psykolognævn Cand.psych. med speciale i arbejds- og organisationspsykologi, Københavns Universitet Curriculum Vitae Navn: Pernille Forchhammer Firma: Forchhammer Consulting Adresse: Lønbjergparken 1, 4000 Roskilde Telefon 60 14 15 13 e-mail pf@forchhammerconsulting.dk Født: 9. september 1967 Nationalitet:

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Coaching som arbejdsredskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompe- tencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

'Supervisoruddannelsen'

'Supervisoruddannelsen' Kreds Aarhus udbyder 'Supervisoruddannelsen' I foråret 2017 er det muligt at deltage i supervisoruddannelsen i Kreds Aarhus (se indhold og formelle krav nedenfor eller se mere på www.dp.dk). Det vil blive

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOLOG FORENING Revideret november 2016 Kurser der er godkendt Grundstammeforløbet HVIDBOG Arbejds- og Organisationspsykologisk Fagnævn KOK er godkendt som grundstammeforløb (Kompleksitet i Ledelse) 22.-23. august Forhåndsgodkendelse

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Den systemiske projektleder

Den systemiske projektleder Den systemiske projektleder Giv din projektpraksis et løft Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver? Oplever du, at det er svært at nå i mål til tiden og inden for budgettet? Og er det vanskeligt

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET

MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET BAGGRUNDEN Der er et ønske om en kompetencegivende uddannelse for mellemlederne på?? i kommunen. Mellemlederne på de respektive afdelinger er dygtige specialister og

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at: Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler for ledere - Lær at facilitere samtaler, der bruger fortællingernes skabende kraft til at styrke motivationen, samarbejdet, trivslen og effektiviteten Mange ledere

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere