Specialistuddannelsen Design & Drive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialistuddannelsen Design & Drive"

Transkript

1 Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015

2 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens opbygning... s. 6 Den overordnede tænkning Læringsfora Indhold og læringsmål i teori-modulerne De enkelte elementer på uddannelsen Side 2

3 Forord Velkommen til gennemlæsningen af vores kursusbeskrivelse af den arbejds- og organisationspsykologiske specialistuddannelse, som vi har valgt at kalde Design & Drive. Design og Drive er et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb på to år. Det dækker 196 timer af specialiseringsmodulet: Grundstammeforløbets 120 timer plus yderligere 76 timers teorikurser. Vi har gennem det sidste halve år haft samtaler med og interviewet en række psykologer, som enten havde specialiseringsmodulet, var midt i det eller stod overfor at skulle have det. På baggrund af en række af disse udsagn, vores egen erfaring i rollen som organisationspsykolog og indsigt i den måde uddannelsestænkning udvikler sig på, har vi udviklet Design og Drive-uddannelsen. Og der er store krav til organisationspsykologer. Vi skal beherske viden om organisationer, strategier, ledelse, teams, være specialister på det psykologiske felt og samtidig stærke på kunsten at kunne designe, udføre og evaluere forløb i mange forskellige typer af organisationer. Og vi skal kunne orientere os i relevant forskning. Denne bredde og dybde har vi valgt at iscenesætte ved at vægte følgende aspekter for uddannelsen: Uddannelsen er døbt Design og Drive. Intentionen med denne titel er gennem hele forløbet at have et overordnet fokus på det at kunne designe og drive forløb af både kortere og længere varighed. Der er fokus på udviklingen af den enkelte kursists evne til at kunne vælge metoder og interventionsformer fra et lærende perspektiv, hvor det er arbejdsopgaven, der former interventionerne. Det vægtes højt på uddannelsen at give kursisterne teorier, interventionsformer og metoder, som sætter hver enkelt i stand til at designe og drive såvel korte som lange processer med enkeltpersoner, team og store grupper. Der tilbydes en bred tilgang for at uddanne organisationspsykologerne til reflekterende teoretikere og praktikere, der er i stand til kritisk og konstruktivt at kunne forholde sig til forskellige teorier og metoder. Vi er dybt afhængige af netværk og andres viden. Selvom vi alle tre er garvede undervisere, mener vi ikke, at vores sammenlagte viden er nok til at dække det niveau, en specialistuddannelse skal være funderet på. Vi trækker derfor på vores netværk af teoretikere, forskere, ledere og konsulenter på denne uddannelse. Disse personer vil bidrage med enten kortere forelæsninger, forskellige forløb eller en kaminpassiar på uddannelsen. Der optages ikke andre faggrupper end psykologer. Vi værdsætter samarbejdet med og uddannelse af andre faggrupper meget højt. Det er en vigtig del af en organisationspsykologisk virkelighed. Men vi mener, at en specialistuddannelses specialiseringsmodul er nødt til at være specialtilpasset den faggruppe, der skal uddannes. Det er netop i specialiseringsmodulet, at den professionelle diskurs videreudvikles og specialiseres. Specialiseringsmodulet er altså ikke kun en uddannelse for konsulenter, men for arbejds- og organisationspsykologer. Vi ser allerede nu tydeligt, at de nye generationer af psykologer er på vej ind i andre karriereveje. I denne udvikling er netop behovet for at være sammen med andre psykologer for at kunne forme og modellere sin fagprofessionelle identitet et ønske, vi har hørt længe. Der er fokus på konteksten for psykologens virke og den personlige udvikling. I mange år har uddannelse af arbejds- og organisationspsykologer handlet om træning i de forskellige procesteknologiske tilgange systemisk, narrativt, kompleksistetsteoretisk mv. Adskillige psykologer har et stabilt fundament i disse tilgange, deres metoder og spørgeteknikker, når de møder op på specialistuddannelserne. Det er derfor ikke introduktionen og øvelserne i disse procesteknologier, der er relevant længere, men et meget bredere perspektiv, som er på en gang meget overordnet og meget personligt. Vekselvirkningen mellem det overordnede: De politologiske, sociologiske og socialfilosofiske perspektiver og samtidig fokus på den enkelte deltagers professionelle liv, eksistens og udvikling er fastholdt gennem den struktur, som vi har lagt på uddannelsen. Der er selvfølgelig input fra mange dele af psykologien lige fra den organisationspsykologiske strategitænkning til den affektorienterede kliniske psykologi. Den enkelte deltagers personlige professionelle udvikling er i centrum. En vigtig feedback fra vores samtaler med tidligere, nuværende og kommende deltagere var, at det var vigtigt, at der blev stillet mange krav til deltagerne på en sådan uddannelse. Vi har derfor indbygget adskillige opgaver i uddannelsen. Den enkelte deltager tilbydes et tæt følgeskab gennem de to år uddannelsen varer. Der er fokus både på de mere personlige eksistentielle dimensioner af kursisternes udvikling og på en understøttelse af en videns- og håndsværksmæssig kunnen. Følgeskabet gives gennem test, mentorskab fra underviserne, supervision, personlige udviklingsgrupper, feedback, feedback fra samarbejdspartnere, en 24 timers opgaveløsning i en konkret organisation, eksamensopgave i formidling og net - baserede læringsdialoger mellem modulerne. Vi tre faste undervisere er alle erfarne organisationspsykologer, og vi har gennem de seneste 10 år samarbejdet på en række opgaver med omdrejningspunkt i de psykologiske aspekter af leder- og organisationsudvikling. Gennem længere tid har vi syslet med denne uddannelse for psykologer. Vi underviser og superviserer alle tre psykologer, og der var en række forandringer omkring organisationspsykologernes kompetence, som vi alle tre observerede, og som har medvirket til den beskrivelse, der nu ligger foran dig. Vi har i det følgende søgt at beskrive form og indhold så detaljeret som muligt, men du er altid velkommen til at ringe eller maile for yderligere spørgsmål. Vi vil glæde os til at se dig. Lone Willer Ejnar Bryld Vibe Strøier Side 3

4 Praktiske spørgsmål Deltagere Der optages kursister med en cand.psych. eller cand.pæd.psych uddannelse. Deltagerne kan være ansatte eller selvstændige konsulenter inden for det arbejds- og organisationspsykologiske område og/eller psykologer i lederroller eller på vej mod ledelse inden for de respektive specialer. Hver enkelt deltager gennemfører en Hogan Personality Inventory. Deltageren vil modtage feedback på resultatet af Hogan-testen under en indledende samtaler med en af underviserne, ligesom der vil blive lagt en individuel uddannelsesplan. Pris Prisen for forløbet er kr pr. år - i alt kr. ekskl. moms. Dette beløb inkluderer al undervisning (teori, supervision, individuelle samtaler, personlig udvikling), test samt forplejning og overnatning på internatmodulerne. Beløbet opkræves i 4 rater halvårligt, men der kan laves en individuel aftale, hvis der ønskes andre betalingsterminer. Der skal endvidere påregnes udgifter til materiale og bøger. Forløbsoversigt Uddannelsen omfatter en 2 årig pakke bestående af: 8 kursusmoduler af 2 dages varighed (2 internater og 6 eksternater) 8 halve supervisionsdage* 8 halve personlige udviklingsdage* 5 timers individuelle samtaler fordelt på 3 sessioner 24 timers praksisarbejde (2 ektsternatdage) 2 dages eksamen (2 internatdage) Vejlederfunktion hvor hver enkelt kursist kobles på en vejleder der følger vedkommendes udvikling fra start til slut. * de halve dage gennemføres således, at deltagerne på en og samme dag har ½ dags supervision og ½ dags personlig udvikling. Specialistuddannelsen omfatter i alt 28 dage og 5 timers individuelle samtaler. Uddannelsen fordeler sig på følgende måde (se forstørret udgave af oversigten på s. 11). Datoer Mo dul 1(i) Sup./ PU Sup/P Modul U 6 5(i) Mo dul 2(e) 2012: 5. eller 6.12 Testfeed-back 2013: Sup./ PU 2 Sup./ PU : Mo dul 3(e) Sup./ PU Sup/P U 7 Modul 6(e) 2015: Eksamen Praksisarbejde Modul 7(e) Mo dul 4(e) Uge 51 Sup./ PU Sup/P Modul U 8 8(e) Indiv. samtale Uge 51 Indiv. samtale Modul = 2 dages moduler (i=internat/ e=eksternat) SUP/PU = Supervisionsgruppe 3,5 timer + Personlig udviklingsaktivitet 3 timer Individuel samtale = samtale med konsulent af 1,5 eller 2 timers varighed I forhold til kravene i specialistuddannelsen fordeler timer sig på følgende måde i Specialiseringsmodulet (jf. DP s Uddannelse til specialist og supervisor, 2009): 1. Grundstammeforløbet: 40 timers teori (16 timer på Blok 1, 12 timer på Blok 2 og 12 timer på Blok 3) 40 timers supervision (fordelt på 4 blokke) 40 timers personlig udvikling (fordelt på 4 blokke) 2. Supplerende kurser: 76 timer De 196 timer udgør over 85% af det samlede timekrav i Specialiseringsmodulet. Uddannelsen er godkendt af Arbejds- og Organisationspsykologisk Fagnævn i Dansk Psykologforening. Kursussted og tidsramme Eksternatdage og supervisionsdage afvikles i lokaler hos La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg se Moduler: Dag 1 kl og dag 2 kl Enkeltdage: Kl De to internatmoduler afvikles i Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, Nyborg se Dag 1 kl og dag 2 kl Side 4

5 Krav til deltagerne Vi forventer, at deltagerne bidrager ved at: deltage i min. 90% af den planlagte undervisning/de planlagte aktiviteter læse siders teori pr. blok/halvår bidrage med cases fra egen organisation såvel på modulerne som i supervisionssammenhænge vise vilje til at engagere sig i arbejdet med kursuskollegers cases på modulerne og i supervisionsgrupper som aktiv refleksionsog dialogpartner indgå aktivt i anvendelsen af de test, tilgange og metoder, som er en del af såvel det generelle forløb som det personlige udviklingsforløb deltage i gennemførelsen af en kvalitativ 360 graders feedbackundersøgelse være åben for gennem hele forløbet at modtage feedback fra undervisere og kursuskolleger i.f.t. egen rolle, tilgang m.m. arbejde aktivt herunder løbende at reflektere mundtligt og skriftligt i en logbog - med egen udvikling med afsæt i de i henholdsvis uddannelsesplanen og den individuelle udviklingsplan definerede mål gennemføre diverse mindre interventioner i egen praksis eller en kursuskollegas praksis mellem modulerne samt afsætte 24 timer til gennemførelsen af praksisarbejde i en organisation i et action learning team skrive en afsluttende opgave med et omfang på sider, præsentere denne og modtage feedback på eksamensdagen Ejnar Bryld - født 1959 Erhvervspsykolog, autoriseret cand. psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Ejnar har en fortid som HR konsulent og manager samt chefpsykolog hos Danfoss og har efterfølgende været ansat som managementkonsulent hos Udviklingskonsulenterne. I de sidste 11 år har han haft selvstændig virksomhed med base i Silkeborg, hvor han især varetager opgaver inden for lederudvikling, forandringsprocesser og konflikthåndtering samt mere klassiske arbejdspsykologiske opgaver inden for stress og trivsel. Ejnar har en international konsulentuddannelse fra GIC/Gestalt Institut of Cleveland, USA og er akkrediteret Business Coach fra Ashridge Business School, London. Aktuelle kunder er private virksomheder som Siemens Wind Power, LEGO og Lån & Spar Bank, samt offentlige kunder som større sygehus som fx Odense Universitetshospital samt en række store kommuner. Hertil kommer en lang række mindre og mellemstore produktions- og vidensvirksomheder. Ejnar er tilknyttet MBA-uddannelsen på Aalborg Universitet som ekstern underviser og har gennem årene været underviser og træner på en lang række interne lederudviklingsforløb for offentlige og private organisationer. Underviserne De tre faste undervisere, supervisorer og vejledere på uddannelsen er Lone Willer, Ejnar Bryld og Vibe Strøier. Lone Willer Holm - født 1961 Erhvervspsykolog, autoriseret cand. psych., HD (O), specialist i arbejds- og organisationspsykologi Lone har gennem 8 år arbejdet som konsulent i KPMG s konsulentafdeling og efterfølgende i 5 år været ansat som specialkonsulent i Københavns Amts udviklingscenter. De sidste 8 år har hun haft egen erhvervspsykologisk rådgivningsvirksomhed. Arbejdsopgaverne omfatter lederudvikling, ledercoaching, projekt- og forandringsledelse, gennemførelse af organisationsudviklingsprojekter, kurser i kommunikation, samarbejde og personlig udvikling, team- og lederteamudvikling, strategi- og værdiprocesser, karriere- og kompetenceudvikling samt styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø. Lone har gennemført konsulentuddannelser på OPU og DISPUK, en international konsulentuddannelse i KPMG og er certificeret executive coach fra Ashridge Business School. Hun er certificeret i en række erhvervspsykologiske test og har endvidere gennemført kurser i teamudvikling, kulturarbejde, kommunikation, forandringsledelse, coaching, facilitering og storgruppeprocesser. Blandt Lones kunder er Danske Bank, Hewlett Packard, STG, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, 3F, Lægeforeningen, en række større hospitaler og psykiatrien, flere kommuner og styrelser samt et antal mindre virksomheder og interesseorganisationer. Lone underviser på kurser i organisationspsykologi i Dansk Psykologforening og er tilknyttet Lægeforeningens nye lederuddannelse Læge & Leder. Vibe Strøier - født 1955 Erhvervspsykolog, autoriseret cand. psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi, specialist og supervisor i psykoterapi. Vibe har en fortid som souschef i 4 årig periode i en selvejende behandlingsinstitution med unge med en psykiatrisk diagnose. Derefter var hun med til at bygge DISPUK op og var i en række år uddannelsesleder og souschef der. Vibe har siden været selvstændig konsulent siden Vibe er udover at være cand.psych. uddannet i samfundsfag på Københavns Universitet og hendes særlige interesse er udviklingsprocesser i offentlige virksomheder i den styringsmæssige kompleksitet, det medfører at være i en politisk organisation. Blandt Vibes kunder vil man kunne se hendes interesse for både at være blandt bestyrelser, i direktioner, på mellemlederniveau og på gulvet hos medarbejdergrupper. Hun har typisk længerevarende forløb i organisationer, hvor hun designer forløb på de forskellige niveauer i organisationen. Hun har for øjeblikket særligt fokus på samarbejdsformer mellem private og offentlige aktører. Vibe underviser på arbejds- og organisationspsykologi på Psykologistudiet på Københavns universitet. Desuden underviser hun som ekstern underviser på MPG uddannelsen på CBS. Gennem de sidste 15 år har Vibe særligt haft fokus på uddannelse af psykologer og udviklingen af fagets professionsrettede kompetenceudvikling. Vibe har såvel kliniske som arbejds- og organisatoriske efteruddannelser og supervisionsforløb. Du kan se læse mere om vores faglige baggrund på vores cv`er på hjemmesiden. Derudover er der tilknyttet en række andre undervisere, som vil være inde på uddannelsen i kortere forløb: Forskere som på forelæsninger præsenterer deres forskning Organisationspsykologer som vi inviterer ind til oplæg og erfaringsudveksling fordi de besidder en særlig viden og praksiserfaring på nogle specifikke områder Professionelle fra vores netværk som inviteres til kaminpassiar for at give os gode råd som organisationspsykologer Side 5

6 Uddannelsens opbygning Den overordnede tænkning i specialistforløbet Design & Drive Psykologien Det er en vigtig del af uddannelsen at betragte organisationspsykologien gennem et psykologisk optik. Derfor er psykologisk teori vægtet meget bredt: Politologi - med særligt henblik på udviklingen i den offentlige sektor vil der blive inddraget politologiske tekster om såvel politiske systemer, magtteori og teorier om forskellige styreformer Antropologi - som rummer spændende metoder til observation og beskrivelser som i den kommende tid vil være relevante for udviklingen af konsulentfeltet Det er således kendetegnende for uddannelsen, at der introduceres bredt til forskellige tilgange inspireret af såvel det psykologiske felt som andre videnskaber jf. modellerne oven for, og en central del af uddannelsen er at træne den psykologiske konsulents anliggende, som netop er at have varierende viden, teorier og teknikker til rådighed. Det er således feltet, der bestemmer teorierne og ikke omvendt. Afhængigt af hvad feltet kalder på, vil vi således tage udgangspunkt i nogle af følgende teorier/tilgange: Kompleksitetsteorier, psykodynamisk, systemisk, narrativ og eksistentiel tænkning, organisations- og strukturteorier, ledelsesteorier, magtperspektiver samt managementtænkning. Læringsfora Hver enkelt blok er opbygget med udgangspunkt i et organisationspsykologisk område dvs. de forskellige typer af opgaver, interventioner og udviklingsforløb, som en arbejds-/organisationspsykolog kan tænkes at stå over for fx udvikling af et lederteam eller gennemførelse af en forandring/fusion. Organisations- og arbejdspsykologien hviler desuden på en række forskellige søjler, som indrammer og inspirerer det psykologiske felt: Dette område belyses via forelæsninger i forskning og forskellige psykologiske teoridannelser. Koblet til det pågældende område sættes der fokus på de specifikke konsultative processer samt undersøgelses- og interventionsmetoder, som kan bruges på området af organisationspsykologen. Der vil være et stort fokus på at udvikle kursisternes evne til at sammensætte og planlægge relevante forløb med input af såvel viden som reflekterende teknikker og metoder. Deltagerne vil undervejs være koblet i forskellige typer af læringsfora: De søjler, som denne uddannelse vil læne sig op af, er følgende: Organisationsteori og management fx strategitænkning, forretningsforståelse, styringsværktøjer og kommunikation. Man kan kalde dele af denne uddannelse for psykologens HD Filosofi den overordnede epistemologiske tilgang som er den øverste kontekstmarkør for de enkelte tilganges forandringsteori. De relevante filosoffer vil blive inddraget fra både den politiske filosofi og den sociale filosofi Sociologi som ligger tæt på dele af den organisationspsykologiske videnskab, og her er det særligt de sociologer der beskæftiger sig med social kapital og aktør netværksteorier, hvis tekster vil blive inddraget. Endvidere vil der være en vægtning af professionsforskning og betydninger af forskellige professioners samspil. SUP-gruppe: Deltagerne forbliver medlemmer af den samme supervisionsgruppe gennem to år, men vil opleve skift i supervisor undervejs i forløbet. Formålet med at lade supervisionsgrupperne være faste er at sætte fokus på læring over tid. Formålet med skiftet af supervisor er at give grupperne mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige supervisionsteknikker og personlige læringsstile. AL-gruppe: En aktion learninggruppe er en gruppe på 5-6 deltagere, som på tredje semester skal arbejde sammen i et 24 timers projekt i en konkret organisation, hvor de skal løse en opgave. Bagefter skal de for resten af holdet beskrive deres overvejelser på design og drive -aspektet, deres konkrete opgaveløsning og refleksioner over processen. PU-gruppe: Deltagerne tilknyttes en personlig udviklingsgruppe og forbliver medlemmer af denne gennem hele forløbet. PUgruppen mødes på SUP-dagene, og her vil man gennemføre forskellige personlige udviklingsaktiviteter. Der vil være forskellige undervisere knyttet til gruppen på forskellige tidspunkter. Praksisgruppe: Deltagerne mødes virtuelt i mindre grupper mellem modulerne og drøfter temaer eller spørgsmål, der udleveres som afslutning på hvert modul og hvor vægten vil være på overførselsværdien til praksis. Vejlederfora: Hver enkelt deltager vil under hele forløbet være tilknyttet den samme vejleder, som er en af de tre faste undervisere. Denne vejleder har i alt 5 timers en-til-en samtaler og blandt andet en psykologisk test som opstart. Derudover er der et kontinuerligt følgeskab mellem vejleder og kursist i forhold til den udviklingsplan, der laves i starten af forløbet. Side 6

7 De enkelte elementer på uddannelsen Dette afsnit beskriver de enkelte elementer i uddannelsen under følgene overskrifter: A. Teorimoduler Indhold og læringsmål Grundstammeforløbets 40 timers teori Teorimodulerne arbejdsform B. Supervision C. Personlig udvikling D. Individuelle samtaler E. Praksisarbejde F. Eksamen A. Teorimoduler Indhold og læringsmål I det følgende er indhold og læringsmål i teorimodulerne beskrevet. Efterfølgende har vi trukket de elementer fra teorimodulerne ud, som retter sig mod grundmodulet (for timeoversigt og fordeling af timer på hhv. Grundmodul og Øvrige kurser henvises til side 4) 1. halvår: Udvikling af organisationer Modul 1 og 2 I blok 1 introduceres deltagerne til grundstenene i organisationspsykologisk teori og tænkning. Formålet er at deltagerne øger deltagernes grundlæggende organisationsforståelse ved at stifte bekendtskab med den historiske udvikling, begreber, teori, forståelsesmodeller og forskellige organisationsteoretiske paradigmer og deres forankring i og prægning af arbejds- og organisationspsykologien. Endvidere sættes temaet udvikling og forandring i spil. Formålet er her at deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, paradigmer, forståelsesmodeller og erfaringer om forandringsledelse, forandringsprocesser og forandringspsykologi og herigennem erhverver sig oversigt over fagområdet og specifik indsigt i såvel klassiske som nyere tilgange til at lave forandringsprocesser i en organisation såvel management -tilgange til forandringsarbejde som mere processuelle, psykologiske og komplekse tilgange. På færdighedsniveau vil vi tilføre konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive organisatoriske forandringsprocesser og klæde deltagerne på til at kunne foretage metodisk forsvarlige udredninger og interventioner af organisationspsykologiske problemstillinger på såvel individ, gruppe og organisationsniveau, herunder medtænke og håndtere de psykologiske reaktioner ved hjælp af hensigtsmæssige designs, metoder og værktøjer. I praksis vil vi i denne blok arbejde med nogle af de organisatoriske forandrings-processer, som deltagerne ofte involveres i: Strategi-, visions- og værdiarbejde, fusioner, afvikling, omlægninger og strukturændringer. Her vil vi teoretisk arbejde med afsæt i henholdsvis et strategisk aspekt, et professionspecifikt aspekt, et psykodynamisk aspekt, et narrativt aspekt og et eksistentielt aspekt. På færdighedsniveau er det formålet at tilføre deltagerne konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive processer møntet på gennemførelse af ovenstående forandringer, at styrke deltagerens evne til at kunne håndtere en høj grad af kompleksitet, ligesom vi vil highlighte fordele og ulemper ved forskellige former for processtyring. Med fokus på psykologens egen rolle som forandringsagent i forandringsprocesser er et yderligere formål med indholdet i denne blok afslutningsvis, at deltagerne bliver i stand til at vurdere og navigere i det spændingsfelt, der opstår undervejs i processerne herunder at have bevidsthed om dynamikken mellem de berørte medarbejdere og sig selv i rollen som forandringsagent, samt psykologiske reaktioner, når forandringsagentens rolle kommer i spil, og endvidere at den enkelte får skærpet bevidstheden om egne præferencer som proceskonsulent gennem spejling i og refleksioner over egen praksis i forhold til de præsenterede paradigmer inden for udvikling og forandring. 2. halvår: Udvikling af grupper og team Modul 3 og 4 Denne blok har overskriften arbejde og udvikling af grupper og team. Grupperne kan være medarbejdergrupper på arbejdspladser og i frivillige organisationer, grupper eller team af medarbejdere og en leder/teamleder. Psykologen bliver enten involveret i etablering og udviklingen af en gruppe/et team eller kontaktet i situationer præget af konflikt, stuckness og samarbejdsvanskeligheder eller dårlig trivsel. Formålet er at deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, forståelsesmodeller og erfaringer relateret til arbejdet med og udviklingen af grupper og teams og herigennem erhverver sig oversigt over fagområdet og specifik indsigt i såvel klassiske som nyere tilgange til at analysere og intervenere i grupper og gruppeprocesser herunder introduceres til teorier i en kompleksitetsteoretisk ramme med afsæt i poststrukturel, psykodynamisk, systemisk/narrativ og eksistentiel tænkning. Disse teorier belyser fra forskellige vinkler grupper, relationer i grupper, dynamikker i grupper og udvikling af grupper, ligesom temaerne magt, konflikt og emotioner vil blive belyst. Deltagerne vil endvidere blive præsenteret for populære konsulent -tilgange til gruppe- og teamintervention og -udvikling. Vi vil undervejs forholde os (kritisk) til såvel klassiske teorier, konsulent -teorierne og nye teorier/forskning på området. På færdighedsniveau er formålet at deltagerne bliver introduceret til redskaber og metoder møntet på at analysere og forstå grupper, gruppers liv, gruppers historik, udviklingen i grupper, konflikter, magtspil og dynamikker af relevans for gruppens stuckness og videre udvikling. Deltagerne vil endvidere få konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive interventioner i grupper og bliver bevidst om hvilke tilgange, der er mest hensigtsmæssige på forskellige tidspunkter i processen og i forskellige kontekster. Endvidere sættes temaet arbejde med og udvikling i storgrupper i spil. Her er formålet at tilføre deltagerne teori og viden om storgruppedynamikker samt inspiration, viden og metoder til psykologens rolle, position og styringskompetencer i forhold til at arbejde med storgrupper. Deltagerne vil blive involveret i drøftelser om metodevalg og set-up lige fra de mest løse storgruppesettings af mere gruppeanalytisk karakter, herunder de semistrukturerede forløb og overvejelser om reflektoriske processer i storgrupper. Deltagerne vil gennem kurset få kendskab til teorier, metoder og overvejelser, der omhandler en bevægelse fra et fokus og styring fra et mere ubevidst gruppe niveau til de mere strategiske målrettede forløb. Deltagerne vil få indgående kendskab til forskellige former for reflektoriske metoder, praksisformer og faciliteringsteknikker til brug i storgrupper, ligesom vi vil afprøve anvendelsen af forskellige metoder. Afslutningsvis er formålet med denne blok, at deltagerne reflekterer over psykologens rolle herunder position, rollevalg og potentielle etiske dilemmaer i forbindelse med arbejdet med små og store grupper, samt at deltagerne bliver bevidst om egen rolle og intrapersonelle dynamikker i arbejdet med svære grupper og tilføres kloge greb i forhold til psykologens position og rolle i processen. Side 7

8 3. halvår: Udvikling af ledere og lederteam Modul 5 og 6 I blok 3 er overskriften ledelse. I denne blok vil vi beskæftige os med udvikling af ledere i individuelle forløb, design og drive af lederuddannelsesforløb samt arbejdet med udvikling af ledergrupper eller lederteam. Formålet er, at deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, forståelsesmodeller og erfaringer om ledelse, ledelsesopgaver og lederrollen og herigennem erhverver sig oversigt over disciplinen ledelse i såvel klassisk som nyt optik. Deltagerne erhverver sig indsigt i og forståelse for forskellene og betydningen af management og leadership, hvilke faglige og personlige og sociale kompetencer, der typisk skal udvikles hos ledere, og hvor psykologer har deres særlige berettigelse, hvordan forskellige lederniveauer kalder på forskellige lederkompetencer samt de dilemmaer, der knytter sig til ledelsesrollen. Deltagerne præsenteres for forskellige psykologiske aspekter til forståelse og udvikling af ledere: Managementperspektivet, et udviklingspsykologisk perspektiv, et eksistentielt perspektiv, et rolleanalytisk perspektiv og et magt- og autoritets perspektiv. I praksis vil vi arbejde med forskellige designs for lederudvikling og forholde os til, hvad der skal til for at skabe mest muligt udbytte af et lederudviklingsforløb. Deltagerne bliver endvidere præsenteret for forskellige dialogiske måder at arbejde med lederudvikling på, herunder coaching og feedback. Deltagerne præsenteres for bidrag og inspiration til ledercoaching fra henholdsvis kognitiv coaching, psykodynamisk coaching, positiv psykologisk coaching, person centreret coaching og eksistentiel coaching. Deltagerne får konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive lederudviklingsprocesser dels som kursusaktivitet og dels på individuelt niveau. Deltagerne præsenteres for og afprøver en vifte af metoder til at fremme en leders selvindsigt som leder og konkrete lederkompetencer, herunder test, 360 graders vurderinger og feedback. I forhold til arbejdet med og udvikling af ledergrupper/lederteams vil vi dels lægge os op at teorier, perspektiver og metoder møntet på arbejdet med grupper og dels trække de tilgange frem, som er særligt relevante i forhold til arbejdet med ledergrupper/-teams. Deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, forståelsesmodeller og erfaringer relateret til design og drive af udviklingsforløb for ledergrupper/lederteams og erhverver sig herigennem en oversigt over fagområdet og specifik indsigt i såvel klassiske som nyere tilgange til området. Disse teorier og modeller belyser fra forskellige vinkler begrebet ledelse, lederteamets ledelsesopgaver, ledelse på tværs og på langs, succeskriterier for lederteamgrupper, konteksten for lederteamets arbejde, særlige krav og dilemmaer i hhv. offentlig/privat ledelse, niveauer for ledelsesopgaverne, organisationens strategi og afledte konsekvenser for lederteamets opgave. Endvidere belyses relationer i lederteamet, hæmmende og fremmende faktorer for samarbejdet i et lederteam, dynamikker i lederteam, roller i lederteam og lederteams udvikling. På færdighedsniveau er formålet, at deltagerne præsenteres for tilgange møntet på planlægning og gennemførelse af et lederteamudviklingsforløb. Disse tilgange/metoder afprøver på deltagernes egne eller konsulentens medbragte cases. Deltagerne præsenteres for og afprøver metoder møntet på konkretisering af lederteamets opgaver, afstemning af forventninger til lederteamets arbejde, håndtering af konflikter i lederteam, feedbackprocesser i lederteam, afdækning af roller og ressourcer i lederteamet, formulering af vision for lederteamet, formulering af spilleregler for lederteamets arbejde, coaching af lederteam etc. samt andre tiltag møntet på arbejdet med såvel lederteamets formelle som uformelle organisation, ligesom vi vil overveje fordele og ulemper ved forskellige tilgange til arbejdet med lederteam. Møntet på psykologens rolle som driver af lederudvikling vil vi arbejde med at skærpe bevidstheden om egne præferencer i rollen gennem spejling og refleksioner over egen praksis i forhold til de præsenterede paradigmer inden for arbejdet med ledere. Deltagerne får endvidere skærpet deres bevidsthed og muligheder og udfordringer i forhold til at arbejde med lederudvikling på forskellige hierarkiske niveauer, ligesom organisationspsykologens rolle herunder position, rollevalg og potentielle etiske dilemmaer i forbindelse med arbejdet med udvikling af lederteam vil blive adresseret. 4. halvår: Udvikling af den enkelte roller, kompetencer og karrierer Modul 7 og 8 Formålet med denne blok er, at deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, forståelsesmodeller og erfaringer relateret til design og drive af karriere- og kompetenceudviklingsprocesser og programmer - og herigennem erhverver sig oversigt over fagområdet og specifik indsigt i såvel klassiske som nyere tilgange til området. Deltagerne bliver introduceret til teorier, modeller og metoder relateret til psykologens arbejde med karriereafdækning, karriereplanlægning, analyse af karriereankre, udformning af karrierespor, karriereretninger og motiver, karrierecoaching og karriereudvikling. Teorier, modeller og metoder vil dels være relateret afdækning og udvikling af individers karriere og ligeledes være rettet mod arbejdet med udformning af karriereudviklingsprogrammer på større arbejdspladser. Vi vil endvidere forholde os kritisk til brugen af karrierebegrebet i organisationer. På færdighedsniveau er formålet, at deltagerne præsenteres for og afprøver metoder møntet på karriereafdækning, karriereplanlægning, analyse af karriereankre, udformning af karrierespor, karrierecoachingteknikker og karriereudviklingsmetoder og systemer. Deltagerne introduceres til kompetencebegrebet, dets historie, definitioner, teorier og modeller møntet på kompetenceafdækning og udvikling, strategier for kompetenceudvikling, strategisk kompetenceudvikling, læring og læringsniveauer, organisatoriske og individuelle kompetencer samt udfordringer, muligheder og faldgruber forbundet med arbejdet med kompetenceudvikling, ligesom kompetencebegrebet vil blive sat under kritisk lup. Deltagerne bliver præsenteret for populære tilgange til arbejdet med karriere- og kompetenceudvikling og opøver evnen til at forholde sig (kritisk) til disse tilgange, og deltagerne præsenteres ligeledes for den nyeste forskning på området. Karriere- og kompetenceudvikling i kombination udmønter sig ofte i talentudviklingsprogrammer; på uddannelsen vil vi kort kigge på arbejdet med talentudvikling på større arbejdspladser særligt med fokus på tilgang, muligheder og faldgruber. Deltagerne introduceres til praktiske tilgange møntet på gennemførelse af kompetenceudvikling fx design og drive af kompetenceudviklingsprogrammer, arbejde med kompetencekort, kompetenceblomsten, kompetenceinterview, kompetenceprofiler, kompetencehjulet og andre metoder til kompetenceudvikling. Deltagerne får konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive karriereudviklingsforløb på individniveau og i organisationen og bliver bevidste om hvilke tilgange, der er mest hensigtsmæssige på forskellige tidspunkter i processen og i forskellige kontekster. Deltagerne reflekterer over organisationspsykologens rolle herunder position, rollevalg og potentielle etiske dilemmaer i forbindelse med arbejdet med karriere-, kompetence- og talentudvikling. Der vil være fokus på, hvad vores særlige etik og spilleregler betyder for, hvilke tiltag vi kan deltage i og hvilke vi må omformulere. De psykologiske etikregler inddrages som en særlig ressource i forhold til psykologens roller særligt som konsulent. Der vil være fokus på det allestedsnærværende spørgsmål som konsulent nemlig forholdet mellem konsulentens forskellige roller som rådgiver, terapeut, underviser, proceskonsulent og strateg. Grundstammeforløbets 40 timers teori: Den teoretiske del i grundstammen fokuserer på: Konsultation og intervention overfor individer og organisationer Etiske problemstillinger i relation til interventioner i organisationer Etiske problemstillinger, der findes mellem psykologen, dennes opdragsgiver og de personer, som psykologen arbejder med eller intervenerer overfor Projektudvikling Refleksion over teori/praksis Side 8

9 De ovennævnte timer fordeler sig på Blok, 1, 2 og 3 og dækkes på følgende måde: Modul 1 (16 timer) På dette modul er der fokus på psykologens rolle som forandringsagent. På et teoretisk plan sættes der fokus på konteksten for psykologens arbejde. Der reflekteres grundigt over hvordan den psykolog faglige etik spiller sig ud i forhold til forskellige interventioner i organisationer. Der undersøges, hvad psykologers særlige professionsetik medfører både af forbud og muligheder. Der kigges på etiske dimensioner af det at arbejde på forskellige hierarkiske niveauer i en organisation. Modul 4 (12 timer) På dette modul er der fokus på konsultation og intervention overfor individer og organisationer. Med udgangspunkt i teorier og cases om forskellige dynamikker i større og mindre grupper diskuteres forskellige typer interventionsformer og fordele og ulemper ved disse. Der er et stort fokus på magt, konflikt og emotioner og de forskellige professioners habitus og diskurs både magtteoretisk og i praksis. Der sættes fokus på psykologens evne til at kunne reflektere over både teori og praksis og se og forstå forandringer som en kombination af teori og praksis. Modul 6 (12 timer) På dette modul er der særligt fokus på deltagernes evne til i samarbejde med opdragsgivere og kunder at kunne arbejde med projektudvikling - det vi her kalder design og drive. Design og drive- metaforen rummer psykologens evne til at arbejde med forløb. Der sættes fokus både på kortere og længerevarende forløb og på psykologens evne til at bevæge sig mellem styring og forandring. Der er endvidere fokus på psykologens evne til at på samme tid lave bæredygtige alliancer og alligevel kunne forholde sig professionelt og psykologisk til samarbejdspartnere med den særlige psykologfaglige vinkel som vores fag har som sin særlige faglighed. Teorimoduler - arbejdsform Teori/undervisning/casearbejde/forskning Her introduceres deltagerne til relevante teorier og metoder inden for et givent emne. Som led i teoriundervisningen arbejdes med cases fra konsulenterne eller deltagernes daglige praksis. Endvidere redegøres for nogle relevante forskningsmæssige resultater inden for området. Konsulenterne varetager denne del af undervisningen. Eksterne oplægsholdere På 2 dages modulerne vil der være en ekstern oplægsholder til stede på nogle af modulerne. Den eksterne oplægsholder har et særligt ekspertiseområde og er kendt som særlig ressourceperson på området. Han/hun vil gennemføre oplæg og introducere deltagerne til sin praksis. Den eksterne oplægsholder vil typisk have et specifikt teorietisk afsæt i forhold til det givne emne. Oplægsholdere vil typisk være fra forsknings- eller konsulentinstitutioner i ind- eller udland Kaminpassiarer På internaterne vil vi invitere gæster, som på lidt løsere facon i aftentimerne på dag 1 vil introducere og bidrage med nye vinkler i forhold til et givent emne. Gæsterne vil her have en forskningsmæssig baggrund eller besidde en særlig og dyb viden inden for området eller have en særlig praksiserfaring. Metodetræning Gennem forløbet introduceres deltagerne til relevante metoder og tilgange og får muligheden for at afprøve disse i praksis. Hensigten er her dels at fylde deltagernes værktøjskasse og dels at træne brugen af disse redskaber samt reflektere over fordele og ulemper ved valget af forskellige tilgange. Metateoriundervisning og -refleksioner Her vil vi med deltagerne gå på metaniveau og analysere/reflektere over den valgte teoretiske/videnskabsteoretiske tilgang. Hvorfor vælge netop denne tilgang? Hvad ville der ske, hvis vi gik til opgaven/temaet med afsæt i en/flere andre teoretiske/metodemæssige tilgange? Hvad er den filosofiske baggrund? Hvilke strømninger gør sig gældende? Hvorfor lever den pågældende tilgang endnu, og hvordan har den udviklet sig over tid? Proces- og refleksionsarbejde Deltagerne vil løbende blive introduceret til og afprøve brugen af forskellige proces-, dialog-, udviklings- og faciliteringsmetoder. Deltagerne vil herigennem få praktisk erfaring med anvendelsen af de forskellige metoder. Hjemmeopgaver frem mod næste modul I perioden mellem modulerne vil deltagerne få til opgave at gennemføre forskellige interventioner fx afprøve metoder i praksis, gennemføre en analyse, lave Personligt Portræt i egen organisation etc. B. Supervision Deltagerne vil på hver supervisionsdag mødes i en fast supervisionsgruppe bemandet med en supervisor pr. gruppe. Supervisionsdagene vil være halve dage. Supervisorerne skifter undervejs i forløbet, mens supervisionsgrupperne er stationære under hele forløbet. Følgende metoder vil blive taget i anvendelse: Deltagerne vil modtage supervision af egne cases/eget praksisarbejde og/eller egen rolle i egen eller klientorganisationen. Supervisionen har til formål at lære deltagerne hele tiden at kunne balancere mellem flere optikker lige fra det organisationsstrukturelle til det kliniske perspektiv og hele tiden kunne undersøge egen rolle og innovationsperspektivet i det. Casene vil således blive analyseret gennem de forskellige felter som den psykologuddannede konsulent skal kunne bringe i spil. I den ene yderlighed ses den meget rådgivende psykolog og i den anden yderlighed den helt eksistentielt arbejdende psykolog. Alle de forskellige positioner mellem disse to yderpositioner vil blive belyst. En vigtig facet af supervision er at have fokus på den enkelte deltagers måde at være til stede med sine klienter/kunder på, de følelser der udspiller sig hos supervisanden, den tvivl der kan opstå og en undersøgelse af det præstationspres som ofte er en del af en organisationspsykologs verden. C. Personlig udvikling Foregår på samme dage med supervision om formiddagen og personlige udviklingsøvelser og feedback om eftermiddagen. Det personlige udviklingsarbejde foregår som udgangspunkt i faste grupper, men vi vil også undervejs arbejde i mindre skiftende grupper. Som en del af det personlige udviklingsarbejde træner deltagerne med tæt feedback forskellige dimensioner af konsulentrollen. Derudover vil der være et psykologisk eksistentielt perspektiv på hver enkelt deltager, så der skabes et tæt feedback følgeskab til vedkommende igennem det personlige udviklingsforløb. Forløbet vil bl.a. indeholde følgende aktiviteter: Test Hogan Personality Inventory Tegner et billede af personens kompetencer med afsæt i Big 5, personens derailers ( skyggesider ) samt værdier. Psykologen gennemfører testen i starten af forløbet og modtager en personlig tilbagemelding på testresultatet. Uddannelsesplan Deltageren udformer en uddannelsesplan, og konsulenterne giver sparring på og kvalificerer indholdet af denne. Personlig udviklingsplan Med afsæt i Hogan-test og den indledende samtale udformes en personlig udviklingsplan. 360 graders analyse af egen rolle som organisationspsykolog/konsulent I den indledende del af forløbet gennemfører deltagerne en 360 graders måling ( Personligt Portræt ). Målingen er kvalitativ og Side 9

10 består af nogle standardspørgsmål samt nogle skræddersyede spørgsmål. Sidstnævnte tager udgangspunkt i indholdet/fokuspunkterne i deltagerens Personlige udviklingsplan. Deltageren modtager feedback på resultatet af deltagerkolleger i en proces faciliteret af konsulenterne. Løbende feedback på egen udvikling På modulerne gennemføres feedback på deltagerens udvikling i egen rolle og på rollen som deltager i gruppen. Konflikthåndteringsstil Deltageren gennemfører en test i konflikthåndteringsstile. Her tegnes et billede af deltagerens tilgang til konflikter/foretrukne konflikthåndteringsstile, ligesom personen vil arbejde med mulige måder at udvikle mindre fremherskende stile på. Konsulentapproach Deltageren gennemfører en test om konsulentens interventionsstil. Her tegnes et billede af deltagerens konsulentapproach, og personens vil blive coachet i brugen af yderligere/supplerende stile. Rolleanalyse Deltagerne vil blive introduceret til metoden Rolleanalyse og herigennem øge indsigten i egne præferencer og dynamikker i rollen som konsulent/ organisationspsykolog. Udviklingsmetoder Deltageren vil blive introduceret til brugen af en række metoder møntet på udvikling af ledere, projektledere, konsulenter, nøglepersoner og medarbejdere. Deltageren vil afprøve disse metoder og ved hjælp heraf øge indsigten i egen rolle samt egne personlige styrker og udviklingsområder. Coaching- og faciliteringsmetoder Deltagerne vil endvidere blive introduceret til en række coaching- og faciliteringsmetoder, som vil kunne finde anvendelse i det daglige arbejde. Deltagerne vil i træningen af disse bruge sig selv som cases og herigennem øge indsigten i egen rolle, egen stil, tilgang, faldgruber, mønstre etc. Karrieremotiver/karriereretninger Deltageren gennemfører en test møntet på afdækning af egne karrieremotiver og præferencer. Der arbejdes her med en plan for den videre udvikling af egen karriere D. Individuelle samtaler Der er tre individuelle samtaler med hver enkelt kursist i løbet af uddannelsen. Samtalerne sikrer, at der følges tæt op på hver enkelte kursists læringsmål og personlige udvikling. Der tages en Hogan-test af hver enkelt deltager i begyndelsen af uddannelsen og der følges tæt op på udviklingsmålene via 2 personlige udviklingssamtaler med den af underviserne, som er vedkommendes faste coach. Deltagerne kommer til at arbejde med deres egen personlige og professionelle udvikling i en eksistentiel psykologisk ramme. Dette arbejde er tæt på egenterapi og er en vigtig del af et personligt udviklingsarbejde på en specialistuddannelse. Deltageren vil endvidere løbende modtage feedback og sparring i forhold til egen rolle fra deltagerkolleger i henholdsvis PU-gruppen og som led i kollegiale coaching-seancer på modulerne. E. Praksisarbejde På 3. semester gennemføres et 24 timers praksisforløb. Formålet med dette er at give deltagerne mulighed for gennemførelsen af et stykke real life-konsulent-arbejde. Konsulentgruppen, som består af 5-6 personer, møder på dag 1 s formiddag klienten. Om eftermiddagen og måske aftenen forberedes interventionen, og denne gennemføres på dag 2 s formiddag. Alle grupper mødes på kursusstedet på dag 2 s eftermiddag, fremlægger refleksionerne over forløbet, evaluerer processen/læringen og modtager feedback. Der vil være mulighed for løbende sparring fra underviserne. F. Eksamen Den afsluttende eksamen kan foregår på to måder: Deltageren skriver en afsluttende opgave med et omfang på sider, præsenterer denne og modtager feedback på eksamensdagen af undervisere og medkursister Deltageren kan holde en forelæsning med reflekterende involvering for en gruppe af de øvrige kursister af en halv times varighed. Side 10

11 Side 11

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere