NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND"

Transkript

1 NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS

2 Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH Godkendt: MO Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Generelt Autorisation og uddannelse Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Arbejdsmiljø Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Tekstile gulvbelægninger Elastiske gulvbelægninger... 9

3 Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/ Trægulve og finerede gulve Laminatgulve Damp- og fugtspærre Rustfri stål Stillads Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Elastiske gulvbelægninger Generelt Linoleum Vinyl Lim Gulvunderlag og undergulve Generelt Spartelmasse Primer Kompletterende dele Generelt Metalskinner Måtter Afdækningsmateriale Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Elastiske gulvbelægninger Generelt Gulvunderlag og undergulve Spartling Måtter Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol... 14

4 Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 3/ Bygningsdelsbeskrivelse F06 LINOLEUMSGULV Bygningsdelsbeskrivelse F06 VINYLGULV Bygningsdelsbeskrivelse BA.09 STØVBINDER Bilag 1 - Udbudskontrolplan Linoleums- og vinylgulve... 24

5 1. Orientering Side : 4/24 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Der henvises i øvrigt til de i byggesagsbeskrivelsen pkt. 1 oplistede basisbeskrivelser. 1.2 Definitioner

6 2. Omfang Side : 5/24 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Nye linoleumsgulve Nye vinylgulve Beklædning af trin på eksisterende trapper 2.3 Projektering 2.4 Byggeplads Levering og oplagring af byggematerialer på byggepladsen, skal aftales og planlægges sammen med byggeledelsen, senest 14 dage før 1. leverance. Der henvises først og fremmest til byggesagsbeskrivelsen som er gældende for byggepladsarbejder der skal efterleves og udføres/indregnes under de enkelte arbejder. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Generelt Entreprenør er ansvarlig for at egne arbejder bliver udført sikkerhedsmæssigt korrekt og iht. gældende lovgivning Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation 2.6 Omgivende miljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljø krav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen. 2.7 Kvalitetsstyring Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: Der skal udarbejdes minimum 5 års materialegaranti på de enkelte produkter. Gulvmaterialer udføres med en 5 årig GSO materialegaranti. Alle materialer skal være MK-godkendte og CE-mærket. Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 15 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer.

7 2. Omfang Side : 6/24 Der henvises først og fremmest til byggesagsbeskrivelsen som gældende. Nærværende entreprenør skal leverer D&V materiale i form af vedligeholdelses- og driftsinstruktioner. De nærmere krav til D&V materialets opbygning, afleverings mv er anført i byggesagsbeskrivelsen. Der skal leveres D&V-dokumentation og produktdokumentation med tilhørende CEmærkning på alle nedennævnte materialer: Spartel til alle underlag til linoleum og vinyl Linoleum med tilhørende svejsetråd Vinyl med tilhørende svejsetråd Primer og limtype til linoleums- og vinylgulve Afdækningsmaterialer Autorisationsdokumentation 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder. Der henvises til arbejdstidsplan. Grundlaget for arbejdets udførelse sker iht. de, i udbudsmaterialet, indeholdte arbejdstegninger. Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter på de enkelte bygningsdele skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 15 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 1 eksemplarer: Spartling oven på underlag, klar til gulvbelægning og udført med tolerancekrav +/- 2 mm på 2 meter retskinde. Afdækning af alle færdige arealer. Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Kontrol af rethed og kvalitet på underlag Kontrol af luftfugtighed i underlaget Kontrol af luftfugtighed og byggepladsforhold inden opstart Kontrol af koter og planhed på slutoverflader og tilstødende lokaler Materialet skal afleveres til byggeledelsen senest 10 arbejdsdage før opstart Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Primning og lim Linoleum inkl. svejsetråd Vinyl inkl. svejsetråd

8 2. Omfang Side : 7/24 Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Materialeprøver på 50 x 50 cm med tilhørende svejsetråd - inden prøveareal Prøveareal på minimum 4 m² af hver type gulvoverflade med tilhørende delydelse. Prøver vil blive kommenteret inden for 15 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Tilpasninger og justeringer mod alle tilstødende konstruktioner/installationer. Montering af nedfældet skinner ved døre. Tilpasninger og justeringer ved gulvafløb Rengøring Der skal udføres nødvendig klargøring, rengøring og støvsugning af alle underlag inden opstart for at opnå optimal udførelse af nærværende bygningsdele. Alle slutoverflader skal afleveres rengjorte og afdækkede jf. bygningsdelsbeskrivelser. Der rengøres generelt efter egne arbejder.

9 3. Generelle specifikationer Side : 8/24 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Alle dokumenter/tegninger der fremsendes til byggeledelsen skal fremsendes som søgbare PDF-filer, medmindre anden aftale foreligger CE-mærkning mv. Alle materialer skal være CE-mærkede Byggeplads Entreprenøren er selv ansvarlig for at materialer og affald ikke ligger hen. Det pålægges hver enkelt entreprenør at bidrage til en renholdt byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Al transport, levering og oplagring skal udføres jf. de enkelte leverandørs/ producenters anvisninger og skal koordineres med byggeledelsen inden 1. leverance Stillads Arbejdets planlægning Generelt Autorisation og uddannelse 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1. DS 1046:1982 Ad stk. 2. DS/EN :2007 Ad stk. 3. DS/EN ISO 1182:2002 Ad stk. 4. DBI vejledning 10 a) 2. udgave, November 2008 b) 2. udgave, November 2008 c) 1. udgave, November Arbejdsmiljø Ad stk. 1. Asbest AT-vejledning C.2.2: Juli 2008 Ad stk. 2.

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/24 Arbejde med isoleringsmaterialer: Juli 2009 Ad stk. 3. Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer: Juli 2010 Ad stk. 4. BEK om arbejdsmiljøfaglige uddannelser: 28. november Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Tekstile gulvbelægninger Ad stk. 1. DS/EN 1307:2008 Ad stk. 2. DS/EN 15114:2007 Ad stk. 3. DS/EN 13297: Elastiske gulvbelægninger Ad stk. 1. DS/EN 685:2007 Ad stk. 2. DS/EN 548:2011 Ad stk. 3. DS/EN 687:2011 Ad stk. 4. DS/EN 649:2011 Ad stk. 5. DS 650:1999 Ad stk. 6. DS 650:1999 Ad stk. 7. DS/EN 12104:2000 Ad stk. 8. DS/EN 655:1999 Ad stk. 9. DS/EN 1817:1998

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/ Trægulve og finerede gulve Ad stk. 1. DS/EN 1910:2000 Ad stk. 2. DS/EN 942:2007 Ad stk. 3. DS 483:1999 DS 483/Till.1:2004 Ad stk. 4. TRÆ 64:2010 Ad stk. 5. TRÆ 63: Laminatgulve Ad stk. 1. DS/EN 13329: Damp- og fugtspærre Ad stk. 1. Dampspærre SPF Verksnorm 2000:2001 Ad stk. 2. DS/EN 1296:2001 Ad stk. 3. a) DS/EN :2001 Ad stk. 4. a) DS/EN :1999 Ad stk. 5. DS/EN 1928:2000 Ad stk. 6. a) DS/EN :1999 Ad stk. 7. a) DS/EN :1999 Ad stk. 8. a) DS/EN :2010 Ad stk. 9. DS/EN 13984:2005 DS/EN 13984/A1:2007

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Rustfri stål Ad stk. 1. a) DS/EN : Stillads Ad stk. 1. At-vejledning B.3.2: januar 2006, 2. udgave juni Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Hvor der i udbudsmaterialet er anført navngivne materialer eller færdigvarer, er disse, såfremt andet ikke er anført, at betragte som norm for funktion, form og geometri samt kvalitet. Disse navngivne materialer og færdigvarer er alene angivet fordi det ikke er praktisk muligt, i kortfattet form, at beskrive det ønskede produkts egenskaber. Anvendelse af anderledes produkter skal fremgå af tilbuddet, og på forlangende skal tilbudsgiver dokumentere ligeværdighed med projektets produktangivelser. Dokumentation for ligeværdighed skal foretages af anerkendt, uvildig prøvningsanstalt. Anvendelse af materialer og produkter der adskiller sig fra det i projektmaterialet anførte, skal forud - og skriftligt godkendes af byggeledelsen. Ingen sådanne materialer og produkter må leveres på byggepladsen før denne godkendelse. Producentens - og leverandørens anvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse skal følges. Hvor der i arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser er anført enten producent eller leverandør forstås både producent og leverandør. Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Linoleum inkl. svejsetråd Vinyl inkl. svejsetråd Spartelmasse Primer og lim Aluminiumsinddækning til forkant trappetrin Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 15 arbejdsdage fra modtagelsen.

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/ Elastiske gulvbelægninger Generelt Linoleum, skal opfylde Europæisk standard EN686 klasse 34, EN , EN 13893, EN 14041, ISO 140-8, i farve / ca. NCS S5502-B Linoleum 2,5 mm linoleumsbelægningen leveres med tilhørende svejsetråd i farve/multifarve svarende til linoleumsgulvfarven Vinyl 2,0 mm vinyl leveres med tilhørende svejsetråd i samme farve som vinylbelægningsfarven Lim Lim til pålimning af linoleum skal være vandbaseret og anvist af linoleumsleverandør. Lim til pålimning af vinyl skal være vandbaseret og anvist af vinylleverandør med Gulvunderlag og undergulve Generelt Opretning med en gang spartling på cementslidlag og slibning, således, at der ikke forefindes grater eller ujævnheder og gulvet er plant. Spartlingen skal foretages til en nøjagtighed på +/- 2mm på en 2 meter retholt Spartelmasse Cementbaserede selvnivellerende spartelmasse. Spartelmassen skal være cementbaseret og have samme styrkeegenskaber som undergulvet, styrkeklasse >25 MPa. Spartel og klæbemasser skal være vandfaste, trykfaste produkter, fra anerkendt fabrikant. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at de anvendte produkter, er de bedst egnede til de pågældende arbejder Primer Primer skal være vandbaseret, godkendt og egnet til formålet, af de pågældende leverandører og den efterfølgende bygningsdel Kompletterende dele Generelt Hvor der udføres nye gulve i undersøgelsesrum leveres og monteres pvc-fodlister af entreprise E Gulv. I resterende rum leveres og monteres træfodlister af entreprise C Tømrer Metalskinner Underlag: Linoleum Materiale: Stål Dimension: Tilpasses til dør Fastgørelsesmiddel: Skruer

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/ Måtter Afdækningsmateriale Minimum som 500 gr. gulvpap suppleret med 4 mm masonitplader hvor dette findes nødvendigt. 3.6 Udførelse Generelt Den færdige gulvbelægning skal være plan og jævn, og der må ikke kunne ses spartelindtryk gennem gulvbelægningen. Al forarbejde med nødvendig slibning, primning og spartling, skal udføres jf. projektmaterialet, GSO anvisninger og gulvproducentens anvisninger Mål og tolerancer Tolerancer for den færdige gulvbelægning skal være inden for: ± 2 mm målt på et 2 m retholt - ± 0,6 mm målt på et 0,25 m retholt Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Vinylbelægning: Omkring gulvafløb udføres manchet, omkring alle rør og gennemføringer udføres 5cm hulkel og svejsning Demontering Der skal påregnes aftagning af eksisterende gulvbelægning hvor der etableres nyt. Besigtigelse på stedet er derfor afgørende for nøjagtig tilbudsgivning Elastiske gulvbelægninger Generelt Al levering, akklimatisering, sammenskæring, limning og svejsning skal være i henhold til producentens anvisninger, branche vejledninger og afsnittet om udførelse jf. GSO anvisninger. Afdækning Al affald skal fjernes inden afdækning Gulvunderlag og undergulve Spartling Der udføres pletspartling i omfang til de angivne udfaldskrav, som angivet under punktet tolerancer. Inden spartling skal entreprenøren slibe/afrense underlaget, feje, støvsuge og prime gulvfladerne for at sikre optimal vedhæftning Måtter 3.7 Relationer til andre arbejder Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætter for eget arbejdets konditionsmæssige udførelse er til stede Generelt Forudgående arbejder Jf. bygningsdelsbeskrivelser.

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/ Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes. 3.8 Arbejdsmiljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljø krav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen. 3.9 Kontrol Jf. bygningsdelsbeskrivelser Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Alle tilstødende konstruktioner og installationer skal kontrolleres inden opstart med hensyn til koter, planhed, flugt, fugt og temperatur samt nødvendig fremføring og indbygning i takt med montage af de enkelte bygningsdele. Entreprenøren skal selv supplere med kontrolplaner til den konkrete bygningsdel Materiale- og produktkontrol Iht. udbudskontrolplaner Modtagekontrol Iht. udbudskontrolplaner Udførelseskontrol Kontrol af hver enkelt bygningsdel / gulv med hensyn til funktion, rethed, planhed, sammenbygning mod tilstødende konstruktioner og installationer, sikker understøtning og fastgørelse. Kontrol af ensartet fuger i såvel farve og udførelse således der sikres en ensartet jævn udseende på de enkelte gulvflader i slutoverfladerne Slutkontrol Iht. udbudskontrolplaner.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Bygningsdelsbeskrivelse F06 LINOLEUMSGULV Orientering Nærværende bygningsdelsbeskrivelse er gældende for: Linoleumsgulv (G01) Omfang Nærværende arbejde er en samlet leverance som omfatter opmåling, planlægning, levering og udlægning af linoleumsgulv. Linoleumsgulve Linoleum på eksisterende trappe Montering af aluminiumsforkanter på trappetrin Montering af bundskinner Afdækning af færdige gulve Lokalisering Opbygning, omfang og placering af linoleumsgulve kan aflæses på planer, snit, rumtegninger og i nærværende beskrivelse. Der skal udføres linoleumsbelægning iht. gulvplaner Tegningshenvisning Tegningsliste af Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes. Der skal koordineres med entreprise C Tømrer vedrørende: Planforsænkede bundskinner i døre Montering af træfodlister Tilstødende bygningsdele Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætninger for eget arbejdets konditionsmæssige udførelse er til stede Projektering Metodebeskrivelse og databalde afleveres til byggeledelse inden opstart Undersøgelser Registrering af forudgående arbejder/bygningsdele ved kontrol og opmåling på stedet inden opstart.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Materialer og produkter Spartelmasse og primer mv. Primer skal være vandbaseret, godkendt og egnet til formålet, af de pågældende leverandører og den efterfølgende bygningsdel. Spartelmassen skal være cementbaseret og have samme styrkeegenskaber som undergulvet, styrkeklasse >25 MPa. Linoleum 2,5 mm linoleum, skal opfylde Europæisk standard EN686 klasse 34, EN , EN 13893, EN 14041, ISO 140-8, i farve / ca. NCS S5502-B. Linoleumsbelægningen leveres med tilhørende svejsetråd i farve tættest muligt på linoleumsgulvfarven. Der skal forevises prøver til godkendelse. Lim til pålimning af linoleum skal være vandbaseret og anvist af linoleumsleverandør. Fodlister Hvor der udføres nye gulve i undersøgelsesrum leveres og monteres pvc-fodlister af entreprise E Gulv. I resterende rum leveres og monteres træfodlister af entreprise C Tømrer. Bundskinner Gulvskinner i alle døråbninger i rustfrit stål som 5 mm x bredden på anslaget i de pågældende karme. Bundskinner leveres af entreprise C - Tømrer, men monteres af entreprise E - Gulv. Afdækning Affald skal fjernes inden afdækning med papir + 4 mm masonitplader. Afdækningen skal fjernes efter nærmere aftale med byggeleder. Før afdækningen tages af, skal overfladen støvsuges Udførelse Al forarbejde med nødvendig slibning, primning og spartling, skal udføres jf. projektmaterialet, GSO anvisninger og gulvproducentens anvisninger. Der udføres pletspartling i omfang til de angivne udfaldskrav, som angivet under punktet tolerancer. Inden spartling skal entreprenøren slibe/afrense underlaget, feje, støvsuge og prime gulvfladerne for at sikre optimal vedhæftning. Al levering, akklimatisering, sammenskæring, limning og svejsning skal være i henhold til producentens anvisninger, branche vejledninger og afsnittet om udførelse jf. GSO anvisninger. Linoleumsrester og øvrigt affald skal fjernes og gulvfladen skal støvsuges og rengøres inden udlægning af papir + masonitplader, efter nærmere aftale med tilsynet. Fugtmåling skal foretages jævnligt under arbejdets udførelse. Gulvlægning må ikke påbegyndes før byggeledelsens tilladelse forligger.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/24 Der skal indregnes en gennemsnitstykkelse på 8mm spartellag i ombygningsområderne. Eksisterende trappe i rum 019 beklædes med linoleum og der leveres og monteres aluminiumsinddækning til forkant af trin. Eksisterende trappe i rum 036 beklædes med linoleum og der leveres og monteres aluminiumsinddækning til forkant af trin. Der spartles ovenpå eksisterende klinkegulv i rum 016 og udlægges efterfølgende linoleum. Udfaldskrav Den færdige gulvbelægning skal være plan og jævn, og der må ikke kunne ses spartelindtryk gennem linoleummet. Bundskinner Under nye indvendige døre monteres nedfældet / planforsænkede gulvskinner i rustfrit stål som 5 mm x bredden på anslaget i de pågældende karme. Overkant gulvbelægning skal være lig overkant gulvskinne. Disse leveres af entreprise C - Tømrer, men monteres under dette arbejde af entreprise E - Gulv. Afstand fra overkant gulvskinne til underkant dørblad må ikke overstige 6mm iht. brandkrav Mål og tolerancer Tolerancer for den færdige linoleumsbelægning skal være inden for: ± 2 mm målt på et 2 m retholt - ± 0,6 mm målt på et 0,25 m retholt. Kontrol af koter skal dokumenteres som en del af entreprenørens KS-kontrol Prøver Inden lægning af linoleumsgulvet påbegyndes, skal der afleveres 1m² prøve til byggeledelsen Arbejdsmiljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljø krav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen Kontrol Alle former for kontrol af koter, mål, dimensioner, kvalitet og overflader til de enkelte bygningsdele skal dokumenteres i KS-materialet D&V-dokumentation

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/24 Entreprenøren skal udføre D&V dokumentation med materiale og produktoversigt over de enkelte delelementer og bygningsdele m.v. Der afleveres i 2 eksemplarer efter afsluttet byggeri Planlægning Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholde.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ Bygningsdelsbeskrivelse F06 VINYLGULV Orientering Nærværende bygningsdelsbeskrivelse er gældende for: Vinylgulv (G02) Omfang Nærværende arbejde er en samlet leverance som omfatter opmåling, planlægning, levering og udlægning af vinylgulv. Vinylgulve inkl. hulkehl Afdækning af færdige gulve Lokalisering Opbygning, omfang og placering af vinylgulve kan aflæses på planer, snit, rumtegninger og i nærværende beskrivelse. Der skal udføres vinylbelægning iht. gulvplaner Tegningshenvisning Tegningsliste af Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes Tilstødende bygningsdele Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætninger for eget arbejdets konditionsmæssige udførelse er til stede Projektering Metodebeskrivelse og databalde afleveres til byggeledelse inden opstart Undersøgelser Registrering af forudgående arbejder/bygningsdele ved kontrol og opmåling på stedet inden opstart Materialer og produkter Spartelmasse og primer mv. Primer skal være vandbaseret, godkendt og egnet til formålet, af de pågældende leverandører og den efterfølgende bygningsdel.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/24 Spartelmassen skal være cementbaseret og have samme styrkeegenskaber som undergulvet, styrkeklasse >25 MPa. Vinyl 2,0 mm vinyl som Altro Walkway, farve iht. farveplan. Vinylen skal opfylde produktstandard EN649 klasse 34/43 og være GVK-godkendt og afprøvet i henhold til DS/EN Vinylen skal være i 2,0 mm skridsikker og kemikalieresistent vinylbelægning udført med korund, kvarts SiO2, karborundum, siliciumkarbid SiC, aluminiumoxid Al2O3, glasfibernet af højeste kvalitet, højeste PVC kvalitet med livslang bakteriostat og uden phthalater. Gulvet skal opfylde kravene i By & Byg anvisning 200. Vinylen skal være produceret efter easy clean technology, være med hårdpartikler i totaltykkelsen, og klasse R10 ifølge DIN Hulkehl og svejsetråd Vinylgulvene udføres med min. 130 mm hulkehl og svejsetråd i samme farve som belægning. Afdækning Affald skal fjernes inden afdækning med papir + 4 mm masonitplader. Afdækningen skal fjernes efter nærmere aftale med tilsynet. Før afdækningen tages af, skal overfladen støvsuges Udførelse Al forarbejde med nødvendig slibning, primning og spartling, skal udføres jf. projektmaterialet, GSO anvisninger og gulvproducentens anvisninger. Der udføres pletspartling i omfang til de angivne udfaldskrav, som angivet under punktet tolerancer. Inden spartling skal entreprenøren slibe/afrense underlaget, feje, støvsuge og prime gulvfladerne for at sikre optimal vedhæftning. Al levering, akklimatisering, sammenskæring, limning og svejsning skal være i henhold til producentens anvisninger, branche vejledninger og afsnittet om udførelse jf. GSO anvisninger. Vinylrester og øvrigt affald skal fjernes og gulvfladen skal støvsuges og rengøres inden udlægning af papir + masonitplader, efter nærmere aftale med tilsynet. Fugtmåling skal foretages jævnligt under arbejdets udførelse. Gulvlægning må ikke påbegyndes før byggeledelsens tilladelse forligger. Der skal indregnes en gennemsnitstykkelse på 8mm spartellag i ombygningsområderne. Udfaldskrav Den færdige gulvbelægning skal være plan og jævn, og der må ikke kunne ses spartelindtryk gennem vinylen Mål og tolerancer Tolerancer for den færdige gulvbelægning skal være inden for: ± 2 mm målt på et 2 m retholt - ± 0,6 mm målt på et 0,25 m retholt. Kontrol af koter skal dokumenteres som en del af entreprenørens KS-kontrol.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/ Prøver Inden lægning af vinylgulvet påbegyndes, skal der afleveres 1m² prøve til byggeledelsen Arbejdsmiljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljø krav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen Kontrol Alle former for kontrol af koter, mål, dimensioner, kvalitet og overflader til de enkelte bygningsdele skal dokumenteres i KS-materialet D&V-dokumentation Entreprenøren skal udføre D&V dokumentation med materiale og produktoversigt over de enkelte delelementer og bygningsdele m.v. Der afleveres i 2 eksemplarer efter afsluttet byggeri Planlægning Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholde.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/ Bygningsdelsbeskrivelse BA.09 STØVBINDER Orientering Nærværende bygningsdelsbeskrivelse er gældende for: Støvbinder (G04) Omfang Nærværende arbejde er en samlet leverance som omfatter opmåling, planlægning, levering og udførelse af støvbinder på beton Lokalisering Opbygning, omfang og lokalisering af gulve der skal støvbindes kan aflæses på planer og i nærværende beskrivelse Der skal udføres støvbinder i følgende rum: 024A Teknik Tegningshenvisning Tegningsliste af den Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes Tilstødende bygningsdele Afretningslag på terrændæk er udført som undergulv af beton. Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætninger for eget arbejdets konditionsmæssige udførelse er til stede Projektering Metodebeskrivelse og databalde afleveres til byggeledelse inden opstart Undersøgelser Registrering af forudgående arbejder/bygningsdele ved kontrol og opmåling på stedet inden opstart Materialer og produkter For betongulve der skal stå synlige anvendes støvbinder som farveløs støvbinder til beton som type Purigo-5S.

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/ Udførelse Betongulv afslibes til planhed +/- 2 mm på en 2 meter retskede. Efterfølgende påføres støvbinder som arbejdes grundigt ned i overfladen. Overskydende støvbinder som ikke opsuges skal aftørres omgående Mål og tolerancer Tolerancer for den færdige måtte skal være inden for: ± 2 mm målt på et 2 m retholt - ± 0,6 mm målt på et 0,25 m retholt. Kontrol af koter skal dokumenteres som en del af entreprenørens KS-kontrol Prøver Arbejdsmiljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljø krav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen Kontrol Alle former for kontrol af koter, mål, dimensioner, kvalitet og overflader til de enkelte bygningsdele skal dokumenteres i KS-materialet D&V-dokumentation Entreprenøren skal udføre D&V dokumentation med materiale og produktoversigt over de enkelte delelementer og bygningsdele m.v. Der afleveres i 2 eksemplarer efter afsluttet byggeri Planlægning Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholde.

25 Bilag - Udbudskontrolplan Bilag 1 - Udbudskontrolplan Linoleums- og vinylgulve Reference Emne Metode Omfang Tidspunkt Krav Krav til dokumentation Ansvar Arb. Materialeforskrifter Modtagekontrol Visuel 100% Ved modtagelse Iht. produktbeskrivelse Kontroljournal 1 / F06 Kontrol af koter ved ind- og udvendige døre samt rumhøjde. Mål 100% Inden opstart Iht. projekt. Kontroljournal 2 / F06 Kontrol af underlagets planhed, spartling. Mål Hvert rum Inden opstart Planhed: ±2 mm på 2 m Kontroljournal Varndrethed: ±10 mm på 6 m 3 / F06 Banefordeling Mål / visuel Hvert rum Ved udførelse Iht. Projektbeskrivelse Foto 4 / F06 Kontrol af limning Prøve Hvert rum Ved udførelse Iht. Leverandøranvisninger Foto 5 / F06 Svejsning/fuger Visuel Hvert rum Ved udførelse Iht. Leverandøranvisninger Foto 6 / F06 Kontrol af afdækning Visuel Hvert rum Efter udførelse Tæt tilslutning til vægge mv. Tapede samlinger Foto

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Koordinering Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser Lægning af trægulv i børstet eg 4.2 Gulvunderlag 4.

Koordinering Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser Lægning af trægulv i børstet eg 4.2 Gulvunderlag 4. 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 2 2.4. Byggeplads... 2 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Fuger

Arbejdsbeskrivelse Fuger Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Fuger Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N06-Fuger Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

SLAGELSE BOLIGSELSKAB

SLAGELSE BOLIGSELSKAB SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 5 5.1 MALERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Gulve

Arbejdsbeskrivelse Gulve Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Gulve Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N04-Gulve Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 1 STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 30. JUNI 2015 Rev. A 9. JULI 2015 Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 2 3.0.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Tlf.

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab

Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab (A06) Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger Udgivelsesdato: 2016.05.26 Rev. dato: Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com

Læs mere

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Gulvpriskurant mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Særlige bestemmelser og forudsætninger. Materialelevering. Alt materiale afleveres på arbejdsstedet. Firmaet leverer materialerne

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere