ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning"

Transkript

1 ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

2 Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet til fysikundervisning. Instrumentet har følgende funktioner og målemetoder: Frekvens tælling Periodetids måling Impulstæller : Kontinuerlig måling Enkelt måling. Pendul - kontinuerlig måling. Pendul - enkelt måling. : Kontinuerlig måling. Enkelt måling. Pendul - kontinuerlig måling. Pendul - enkelt måling. : Kontinuerlig tælling. Tælling i 1 sekund. Tælling i 6 sekunder. Tælling i 10 sekunder. Tælling i 60 sekunder. Tælling i 10 sek. efterfulgt af 5 sek. pause. Tælling i 10 sek. kontinuerlig. Start A Stop B : Måler tiden fra A til B. Passagetider : Måler passagetider for A og B. (Op til 9 målinger pr kanal). Løbe + passagetider : Måler tiden fra A til B samt passagetider for A og B. CNT150 kan anvendes enten selvstændigt eller sammen med en PC. Der medfølger et kabel til forbindelse mellem CNT150 og PC ens serielle port (COM-1 eller COM-2). Det er desuden også muligt at indbygge et Geiger-Müller forstærkermodul i CNT150. 2/11

3 Beskrivelse: Tallene henviser til Fig. 1. FORSIDE: Fig. 1. Oversigt over COUNTER Type CNT POWER : On / Off kontakt. 2. START / STOP : Knap til at starte og stoppe måling. 3. FUNCTION : Knap til valg af funktion. Ved tryk skiftes til næste funktion, ved Løbe + Passage tider skiftes til Frekvens. 4. DISPLAY : Knap til valg af målemetode, samt til brug ved udlæsning. 5. msek : LED til indikation af måling i msek. 6. Display : 8-cifret LED-display. 7. Funktions indikator : 6 LED s til indikation af den valgt funktion. 8. PHOTO/MIC. : DIN stik for tilslutning af fotoaftaster eller mikrofon på indgang B. 9. B : Indgang B lysdiode. 10. Switch : Kontakt indgang B. 11. Impulse : Impuls indgang B. 12. PHOTO/MIC. : DIN stik for tilslutning af fotoaftaster eller mikrofon på indgang A. 13. A : Indgang A lysdiode. 14. Switch : Kontakt indgang A. 15. Impuls : Impuls indgang A. BAGSIDE: POWER 230 V AC : 230 V AC nettilslutning. FUSE 0,5 AT : Sikring af instrumentet. (0,5 AT). RS232 INTERFACE : RS232 interface til PC. OPTION: GM : BNC-stik. Tilslutning for Geiger-Müller rør. GM Voltage : Potentiometer til justering af plateauspænding til Geiger-Müller rør. 3/11

4 Betjeningsvejledning: Instrumentet tændes med kontakten mærket POWER. Efter at instrumentet er tændt vises først apparatets versions nr. f.eks. r 1.00 i ca. 2 sek.. Herefter er tælleren klar til brug. Valg af funktion foretages med knappen FUNCTION og herefter vælges målemetode med knappen DISPLAY. Den valgte funktion indikeres med en lysdiode, og den valgte målemetode vises i displayet. En oversigt over funktioner og målemetoder fremgår af følgende skema. Funktions Display Målemetode Beskrivelse Frekvens Cont Kontinuerlig Efter tryk på Start/Stop foretages kontinuerlig frekvensmåling OneShot Enkelt måling Ved tryk på Start/Stop foretages een frekvensmåling. Efter tryk på Start/Stop foretages kontinuerlig måling af et penduls svingningsfrekvens. Cont P Pendul kontinuerlig OneShotP Pendul Ved tryk på Start/Stop foretages een måling af et enkelt måling penduls svingningsfrekvens. Periodetid Cont Kontinuerlig Efter tryk på Start/Stop foretages kontinuerlig periodetids måling. OneShot Enkelt måling Ved tryk på Start/Stop foretages een periodetids måling. Cont P Pendul Efter tryk på Start/Stop foretages kontinuerlig kontinuerlig måling af et penduls svingningstid. OneShotP Pendul Ved tryk på Start/Stop foretages een måling af et enkelt måling penduls svingningstid. Impulstæller Cont Kontinuerlig Efter tryk på Start/Stop foretages kontinuerlig impulstælling. 1 S. 1 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 1 sek. 6 S. 6 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 6 sek. 10 S. 10 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 10 sek. 60 S. 60 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 60 sek. 10S.C-5S.P 10 Sek. + 5 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i pause 10 sek. efterfulgt af 5 sek. pause. 10S. Cont 10 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i kontinuerlig 10 sek. kontinuerlig. Start A - Stop B A----b Tid fra A til B Efter tryk på Start/Stop startes måling af tiden fra A til B. Passage tider A -- b Passagetider Efter tryk på Start/Stop måler passage tider for A A & B og B. (Op til 9 målinger pr kanal). Løbe + A-b A--b Løbe & Efter tryk på Start/Stop måles tiden fra A til B Passage tider passagetider samt passage tiderne for A og B. Ved frekvenstælling, periodetids måling og impulstæller benyttes kun indgang A. 4/11

5 Frekvens måling: Først vælges frekvens måling med FUNCTION herefter vælges den ønskede målemetode med DISPLAY. Et tryk på START/STOP starter frekvens målingen. Hvis der er valgt OneShot eller OneShotP(endul) foretages en ny frekvens måling hver gang der trykkes på START/STOP. LED Input A lyser når indgangen (gate en) er åben. Frekvensen vises i Hz. Periodetids måling: Først vælges periodetids måling med FUNCTION herefter vælges den ønskede målemetode med DISPLAY. Et tryk på START/STOP starter periodetids målingen. Hvis der er valgt OneShot eller OneShotP(endul) foretages der en ny periodetids måling hver gang der trykkes på START/STOP. LED Input A lyser når indgangen (gate en) er åben. Periodetiden vises i µsek.. Impuls tælling: Først vælges impuls tælling med FUNCTION herefter vælges den ønskede tællemetode med DISPLAY. Ved alle tællemetoder lyser Input A -LED en mens der tælles. Hvis der er valgt Cont startes tælleren ved tryk på START/STOP. Tælleren kan stoppes og genstartes uden at blive nulstillet ved tryk på START/STOP. Hvis tælleren ønskes nulstillet (reset): Tryk på START/STOP for at stoppe tælleren, tryk derefter på FUNKTION for at nulstille og klargører tælleren til en ny tælling. Hvis der er valgt tælling i 1, 6, 10 eller 60 sekunder (1 S. / 6 S. / 10 S. / 60 S.), startes en ny tælle - periode ved tryk på START/STOP. Tælleren kan ikke genstartes hvis en tælleperiode er i gang. Hvis der er valgt 10S.C-5S.P, startes tælleren ved tryk på START/STOP. Der tælles i perioder af 10 sekunder med en pause på 5 sek. mellem hver tælling. Tælleren bliver nulstillet før hver tælleperiode. Funktionen kan stoppes ved tryk på FUNCTION, hvorved tælleren bliver nulstillet og klargjort til ny tælling. Hvis der er valgt 10S. Cont, startes tælleren ved tryk på START/STOP. Der tælles kontinuerlig i 10-sekunders perioder, ved slutningen af hver periode fastlåses displayvisningen i 5 sek. Tælleren bliver nulstillet mellem hver tælleperiode. Funktionen kan stoppes ved tryk på FUNCTION, hvorved tælleren bliver nulstillet og klargjort til en ny tælling. 5/11

6 Start A stop B: Funktionen vælges med FUNCTION og startes ved tryk på START/STOP. Tidsmålingen startes ved en impuls på input A og stoppes ved en impuls på input B. Tiden vises løbende i µsek. / msek.. LED Input A og Input B slukkes når der har været en impuls på henholdsvis A & B. Når målingen er færdig vil et nyt tryk på START/STOP klargøre tælleren til en ny måling. Funktionen kan afbrydes ved tryk på FUNCTION, hvorved tælleren bliver nulstillet og klargjort til en ny måling. Passage tider A & B: Funktionen vælges med FUNCTION og startes ved tryk på START/STOP. LED Input A og Input B tændes. Herefter måles passage tiderne for Input A og Input B uafhængig af hinanden. Under passage af A & B, slukkes den tilhørende Input A eller Input B -LED. Antallet af passager vises løbende på displayet. 2 4 betyder 2 passager af A og 4 af B. Der er plads til max. 9 målinger pr. kanal i hukommelsen. Når der ikke ønskes flere målinger, trykkes der en gang på START/STOP, LED Input A og Input B slukkes. Efterfølgende tryk på DISPLAY, vil udlæse målingerne en efter en. Hver måling er nummereret A1-9 eller b1-9. Udlæsningen foretages i µsek. / msek.. Alle målinger skal være udlæst mindst een gang, før der med START/STOP kan startes en ny måling. NB Ved tryk på FUNCTION vil alle målinger blive slettet, og tælleren blive klargjort til en ny måling. 6/11

7 Løbe & passage tider: Funktionen vælges med FUNCTION og startes ved tryk på START/STOP. LED Input A og Input B tændes. Herefter måles passage tiderne for A og B samt løbetiden (dvs. tiden fra A til B). Under passage af A & B slukkes den tilhørende Input A eller Input B -LED. A skal passeres før B. Hvis A passeres flere gange før B er det den første passage af A som huskes. Når A er passeret vises A. i displayet og når også B er passeret vises A. _b. i displayet. LED Input A og Input B slukkes. Efterfølgende tryk på DISPLAY vil udlæse Løbetiden f.eks. A.b , Passagetid-A f.eks. A og Passagetid-B f.eks. b endnu et tryk på DISPLAY vil vise Løbetiden igen osv. Udlæsningen foretages i µsek. / msek.. Hvis A og B påvirkes samtidig, afbrydes målingen og der vises Error_ i displayet. En ny måling kan startes ved tryk på START/STOP Alle tre målinger skal være udlæst mindst een gang, før der med START/STOP kan startes en ny måling. NB Ved tryk på FUNCTION vil alle målinger blive slettet, og tælleren blive klargjort til en ny måling. 7/11

8 Option: Geiger-Müller forstærkermodul: Hvis der er monteret et Geiger-Müller forstærkermodulet i CNT150, vil udvalget af målemetoder i funktionen Impulstæller blive udvidet til følgende: Funktions Display Målemetod Beskrivelse e Impulstæller Cont Kontinuerlig Efter tryk på Start/Stop foretages kontinuerlig impulstælling. 1 S. 1 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 1 sek. 6 S. 6 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 6 sek. 10 S. 10 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 10 sek. 60 S. 60 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 60 sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 10 sek. efterfulgt af 5 sek. pause. 10S.C-5S.P 10 Sek. + 5 Sek. pause 10S. Cont 10 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 10 kontinuerlig sek. kontinuerlig. G. PLAt. U GM Plateauspænding GM-røret. Efter tryk på Start/Stop vises spændingen (i V) til G. Cont GM Efter tryk på Start/Stop foretages kontinuerlig Kontinuerlig impulstælling via GM-forstærker. G. 1 S. GM 1 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 1 sek. via GM-forstærker. G. 6 S. GM 6 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 6 sek. via GM-forstærker. G. 10 S. GM 10 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 10 sek. via GM-forstærker. G. 60 S. GM 60 Sek. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 60 sek. via GM-forstærker. G. 10C-5P GM 10 Sek. + 5 Sek. pause G. 10Cont GM 10 Sek. - kontinuerlig Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 10 sek. via GM-forstærker. efterfulgt af 5 sek. pause. Efter tryk på Start/Stop foretages impulstælling i 10 sek. kontinuerlig via GM-forstærker. Geiger-Müller røret tilsluttes BNC-stikket mærket GM på bagsiden af instrumentet. Plateauspændingen justeres vha. knappen mærket GM Voltage, ligeledes placeret på instrumentets bagside. Ved at vælge Impulstæller G. Plat. U kan spændingen aflæses på displayet. Ved at vælge funktionen Impulstæller og målemetoden G. Cont, G. 1 S., G. 6 S., G. 10 S., G. 60 S., G. 10C-5P eller G. 10Cont, bliver GM indgangen på instrumentets bagside benyttet til tælling. For betjeningsvejledning og beskrivelse af de enkelte målemetoder henvises til afsnittet Impuls tælling, da metoderne er de samme. 8/11

9 PC programmet CNT150: Programmet kan hentes gratis på Installation af programmet CNT150: Indsæt disketten i drev A: (eller B:). Fra Windows, kør programmet "A:SETUP.EXE". Ved hjælp af "Til"-knappen vælges hvor programmet skal installeres (typisk " C:\ CNT150 "). Start installationen med "Start"-knappen. Installationsprogrammet installerer programmet på harddisken og opretter programgruppen "Elcanic instrumenter" indeholdende ikonet "CNT150". Se Fig. 2. Fig. 2. Installationsprogram. Programmet startes ved klik på ikonet "CNT150" i programgruppen "Elcanic instrumenter". Når instrumentet er tilsluttet korrekt, vil programmet automatisk hente og vise instrumentets aktuelle indstillinger. Se eksempel i Fig. 3. Fig. 3. Eks. på skærmbillede fra programmet CNT150. 9/11

10 I menuen Fil findes følgende muligheder: Comport : Valg af PC' ens serielle comport (COM-1 eller COM-2). CNT150 indstillinger : Datastrøm : Valg af Start+Stop eller Kontinuerlig datastrøm til PC en. Kun ved IMPULSE COUNT og START A STOP B Program information : Viser programversion m.m. Hvis et CNT150 instrument er tilsluttet vises ligeledes dette instruments versions nr. Afslut : Afslutter programmet. I menuen "Funktioner" findes følgende mulighed: Frekvens : Kontinuerlig : Kontinuerlig frekvensmåling. Enkelt måling : Ved tryk på Start foretages een frekvensmåling. Pendul kontinuerlig : Kontinuerlig måling af et penduls svingningsfrekvens Pendul enkelt måling : Ved tryk på Start foretages een måling af et penduls svingningsfrekvens. Periodetid : Kontinuerlig : Kontinuerlig periodetids måling. Enkelt måling : Ved tryk på Start foretages een periodetids måling. Pendul kontinuerlig : Kontinuerlig måling af et penduls svingningstid. Pendul enkelt måling : Ved tryk på Start foretages een måling af et penduls svingningstid. Impulstæller : Kontinuerlig F1 : Kontinuerlig impulstælling. 1 Sek. F2 : Impulstælling i 1 sek. 6 Sek. F3 : Impulstælling i 6 sek. 10 Sek. F4 : Impulstælling i 10 sek. 60 Sek. F5 : Impulstælling i 60 sek. 10 Sek. + 5 Sek. pause F6 : Tælling i 10 sek. efterfulgt af 5 sek. pause. 10 Sek. kontinuerlig F7 : Tælling i 10 sek. kontinuerlig. Hvis Geiger-Müller modulet er installeret vises også følgende: GM Plateauspænding Shift F1 : Vis spænding til GM-rør. GM Kontinuerlig Shift F2 : GM Kontinuerlig impulstælling. GM 1 Sek. Shift F3 : GM Impulstælling i 1 sek. GM 6 Sek. Shift F4 : GM Impulstælling i 6 sek. GM 10 Sek. Shift F5 : GM Impulstælling i 10 sek. GM 60 Sek. Shift F6 : GM Impulstælling i 60 sek. GM 10 Sek. + 5 Sek. pause Shift F7 : GM Tælling i 10 sek. efterfulgt af 5 sek. pause. GM 10 Sek. kontinuerlig Shift F7 : GM Tælling i 10 sek. kontinuerlig. Start A - Stop B : Måling af tiden fra A til B. Passagetider : Måler passagetider for A og B. (Op til 9 målinger pr kanal). Løbe + passagetider : Måler tiden fra A til B samt passagetider for A og B. 10/11

11 Teknisk information: Nettilslutning: 230 V AC ± 10% 50 Hz Indgang A & B: Indgangs impedans : 500 kω Følsomhed : 200 mv Frekvens tælling: Område Opløsning Målemetode Periodetids måling: Område Opløsning Målemetode Impulstæller: Område Opløsning Målemetode : 0.01 Hz 1 MHz : Hz 1 Hz afhængig af frekvensen. : Kontinuerlig måling. Enkelt måling. Pendul - kontinuerlig måling. Pendul - enkelt måling. : 0.01 Hz - 1 MHz : Hz - 1 Hz afhængig af frekvensen. : Kontinuerlig måling. Enkelt måling. Pendul - kontinuerlig måling. Pendul - enkelt måling. : impulser pr sek. : 1 impuls. : Kontinuerlig tælling. Tælling i 1 sekund. Tælling i 10 sekunder. Tælling i 6 sekunder.. Tælling i 60 sekunder. Tælling i 10 sek. efterfulgt af 5 sek. pause. Tælling i 10 sek. kontinuerlig. Start A Stop B: Område Opløsning Passagetider: Område Opløsning Målemetode Hukommelse : 1 µsek sek. : 1 µsek. Løbe + passagetider: : 10 µsek. 100 sek. : 10 µsek. (1 µsek. på PC en) : Samtidig måling på begge kanaler : Op til 9 målinger pr kanal Område : 10 µsek. 100 sek. Opløsning : 10 µsek. (1 µsek. på PC en) Målemetode : Først passage af A derefter passage af B. Hukommelse : Et sæt målinger. (Løbetid, Passagetid-A & passagetid-b) 11/11

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ELCANIC A/S. DEMO MULTIMETER Type DM450. Version 2.00. Ink. PC program: DM450. Version 2.00 USER MANUAL

ELCANIC A/S. DEMO MULTIMETER Type DM450. Version 2.00. Ink. PC program: DM450. Version 2.00 USER MANUAL ELCANIC A/S DEMO MULTIMETER Type DM450 Version 2.00 Ink. PC program: DM450 Version 2.00 USER MANUAL 1/13 General: ELCANIC A/S DEMO MULTIMETER Type DM450 er et microprocessor baseret demonstrations multimeter.

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Opdatering af firmware

Opdatering af firmware Opdatering af firmware Udgave 1 1. Oversigt Introduktion Denne manual beskriver, hvordan Premier 48, 88, 168 og 640 opdateres til firmwave version 8.x Udstyr Følgende udstyr skal benyttes til opgraderingen:

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

Flow Transmitter PD 340

Flow Transmitter PD 340 PROCES-DATA A/S 550 696 01 Flow Transmitter PD 340 Installationsguide DK PROCES-DATA A/S NAVERVEJ 8, DK-8600 SILKEBORG Tel. +45-87 200 300 Fax +45-87 200 301 info@proces-data.com www.proces-data.com Copyright

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikationsenheden GOLDen GATE Lonworks fås i flere sæt til tilslutning til forskellige generationer af GOLD og COMPACT. De

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Tele Radio 860. Manual. Rev. IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual. Rev. IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual Rev. IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-View eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING

LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER-LKS1000 ULTRALYDSKAMERA (PATENTERET) LKS1000 VERSION1.5 BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER LKS1000 Leakshooter LKS1000 er en bærbar enhed, der giver mulighed for at høre,

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere