Mød Svend Askær fra Lederne. Formuepleje Safe VSO nu med højere procenter Dovne investorer slår daytraderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mød Svend Askær fra Lederne. Formuepleje Safe VSO nu med højere procenter Dovne investorer slår daytraderne"

Transkript

1 AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE 3. kvartal årgang Mød Svend Askær fra Lederne Formepleje Safe VSO n med højere procenter Dovne investorer slår daytraderne

2 Indhold 22. årgang, 3. kvartal 2007 Redaktion og krsopdatering er afslttet 30. jni 2007 Artikler Ikke syv fede, men syv magre år Hsk risikoen Formepleje Safe VSO A/S Set & Sket Pension den grænser Dovne investorer slår daytraderne Den nye arvelov klarer paragrafferne eller gør den? Spørgsmål & Svar Kvartalsregnskaber Lederen. Mød Svend Askær Nyt fra Formepleje Brg de billigste penge først Nyt fra Formepleje Marshallhjælpen fra Kina Alle siger formepleje Vi holdt hvad vi lovede Markeder Aktiemarkedet Obligationsmarkedet Valtamarkedet Nyt Formeplejeselskab Formepleje Safe VSO A/S designet til investeringer i virksomhedsordningen. 14 Dovne investorer slår daytraderne Investorer kan ikke ramme toppe og bnde på aktiemarkedet. Ny ndersøgelse viser, at vi opnår højere afkast ved ikke at forsøge. 26 Lederen Han sidder på en af landets tngeste ledelsesposter. Han mener, god ledelse er forskellen på scces og konkrs. Mød bestyrelsesformanden for Ledernes Hovedorganisation og PFA, Svend Askær. Faktasider Introdktion til faktasiderne Optimm Pareto Safe Epikr Penta Merkr LimiTTells Formemagasinet dgives af Formeplejeselskaberne som aktionærorientering. Udkommer fire gange årligt, 3. ge i kvartalet. Oplag eksemplarer. Magasinets formål er: at orientere om dviklingen i Formeplejeselskaberne at valere finansmarkederne og fremlægge investeringsstrategier at informere om ny viden og lovgivning om formepleje i Danmark at vrdere investeringsprodkter og faldgrber Redaktion Direktør Erik Møller (ansvarshavende) Kommnikationschef Kristian R. Hansen Kommnikationsmedarbejder Gitte Wenneberg. Grafisk design DeForm, Tilst. Offsettryk Prinfoparitas, Århs C. Fotografer Christoffer Håkansson, Søren Wesseltoft og Thomas Tolstrp. Forside: Svend Askær, fotograf Søren Wesseltoft. Bidragydere Direktør Erik Møller Direktør Brian Leander Investeringschef Søren Astrp Formerådgiver Jakob Madsen Formerådgiver Hanne Kring Formerådgiver René Jl Formerådgiver Anders Kristiansen Seniorkapitalforvalter Nicolai Borcher Hansen Analytiker René Rømer Analytiker Anders Lnd Larsen Kommnikationschef Kristian R. Hansen Kommnikationsmedarbejder Gitte Wenneberg. / Formemagasin 3. kvartal 2007

3 Leder Ikke syv fede, men syv magre år Perioden fra år 2000 til 2007 har givet de fleste aktieinvestorer nderskd. De seneste 3 år har sløret hkommelsen. Erik Møller Direktør Formeplejeselskaberne 1 Danske aktier op i sand aktiers (Berlingske Tidende, 24. maj 2007) Med overskrifter som denne har man netop fejret, at det danske C20-aktieindeks var oppe at rnde indeks 500. De fleste læsere vil konkldere det har da været lidt af en aktiefest! Men intet knne være mere forkert. Sjældent har aktier generelt givet så dårligt et afkast som de seneste syv år. Det danske aktieindeks har været et af de bedste i verden over en årrække, men siden C20 startede i 1989 svarer det til et årligt afkast på 9%. Så meget om aktiers. Set fra lille Danmark har mange oplevelsen af, at aktier er gået godt de seneste syv år, men det er et næsten isoleret dansk fænomen. Det har ikke været de syv fede år, men de syv magre år for aktieinvestorerne. Sklle nogen være i tvivl, kan et kig på listen over investeringsforeninger hjælpe lidt på hkommelsen. Afkast seneste syv år Danske inv.foreninger Aktieindeks (31/ /5 2007) (median) før skat Globale aktier -19% -6% Eropa aktier -1% +20% USA aktier -28% -21% Japan aktier -30% -23% Kilde: IFR og Bloomberg. Ingen efori her Tager vi det eropæiske aktiemarked, som er gået bedst de seneste syv år, er indekset oppe med 20% målt efter inflation dog stadig et negativt realafkast på mins 10%. Indtjeningen er siden toppen i 2000 steget yderligere med 60% og egenkapitalforrentningen er næsten fordoblet. Men da aktierne ikke er steget, er P/E-niveaet faldet fra 22 til 13,2 for Fra P/E på 200 til 21 på syv år Ser vi denfor Danmarks grænser, så var det bl.a. en hær af amatørinvestorer, der på bare 4 måneder i år 2000 inden Nasdaq sprang købte amerikanske aktier for næsten mia. kr. Efter at have brændt fingrene så eftertrykkeligt, har de amerikanske private investorer været nettosælgere af amerikanske aktier lige siden. Alene det seneste år har de solgt aktier for mia. kr. Sidst det amerikanske aktieindeks S&P 500 toppede i år 2000 var Cisco den største aktie målt i kapitalværdi og den handlede til en P/E på 200! I dag er den største aktie i indekset også den aktie, der tjener mest, nemlig Exxon; og Cisco handler til en P/E på 21. Man behøver ikke en lp for at se forskel. Det er svært at spå Og det vil jeg så ndlade. Men sandsynligheden taler for et godt afkast på aktier de næste 3-5 år ikke primært i Danmark som er løbet foran de fleste markeder, men både i Eropa og USA. N har jeg den grndlæggende holdning, at man ikke bliver meget klogere af at høre folks mening, men derimod ofte af at høre argmenterne. Jeg har derfor samlet en række af de argmenter, der er baggrnden for, at jeg ser positivt på verdens aktiemarkeder og vrderingen af dem i artiklen: Marshall-hjælpen fra Kina side 36. Formemagasin 3. kvartal 2007 /

4 Missionen Hsk risikoen Både aktie- og obligationsmarkederne reagerede rationelt på de økonomiske realiteter, som viser, at den globale vækst kører fornftigt. Aktørerne på valtamarkerne adskilte sig derimod ved helt at se bort fra risiko Søren Astrp Investeringschef, partner Formepleje A/S Tvivlen og sikkerheden vedrørende styrken i den amerikanske økonomi blev sat i skammekrogen af en række positive vækstnøgletal. Med ligeledes fornftige dmeldinger om væksten i Eropa og Asien, bød årets andet kvartal derfor på stor selvtillid på aktiemarkederne. Derimod var det særdeles dfordrende at være obligationsinvestor, fordi den fornyede optimisme omkring væksten forplantede sig til kraftigt stigende renter. Således steg den toneangivende danske 10- årige rente med mere end 0,5%-point. Formeplejeselskabernes obligationsstrategi, som indebærer en meget lav rentefølsomhed, viste dermed sit værd. Valtamarkederne var også i andet kvartal præget af de såkaldte carry-trades, hvor der optages lån i lavrentevaltaer som JPY og CHF og placeres i højrentevaltaer som AUD, NZD, TRY, etc. Således faldt CHF med 2% i kvartalet, mens JPY blev svækket med mere end 5% overfor DKK. I lyset af den positive dvikling i schweizisk økonomi samt det faktm, at den schweiziske centralbank som minimm vil hæve renten i takt med den eropæiske centralbank, var svækkelsen af CHF meget kraftig. Vores vrdering er, at CHF kan styrkes betragteligt hen over sommeren, og derfor valgte vi midlertidigt at lkke CHF-finansieringen ned på de nye lave niveaer og erstatte CHF med EUR. Det er planen igen at optage lån i CHF og andre lavrentevaltaer, når tilstandene på valtamarkederne har normaliseret sig. (Se også valtakommentaren side 21). 1 Valtabevægelser Valta Seneste kvt. Seneste 12 mdr. CHF -2,0% -5,7% USD -1,5% -5,8% JPY -5,8% -12,5% Og afkastet Alle Formeplejeselskaberne har nydt godt af de stigende aktiemarkeder de seneste 12 måneder. Således er vores mest aktiefølsomme selskab, Formepleje Penta, steget med over 36%. Formepleje Optimm, der har en risiko på nivea med en gennemsnitlig obligationsinvestering, har givet 8,8% i afkast. / Formemagasin 3. kvartal 2007

5 Missionen Vores målsætning er, at Formeplejeselskaberne altid skal være blandt de bedste investeringsprodkter i Danmark, når 5-års afkastet efter skat betragtes. Ved indgangen til 3. kvartal 2007, kan vi konstatere, at det gennemsnitlige 5-års afkast efter skat fortsat ligger betydeligt over konkrrenternes. Afkastmæssigt vil der typisk være snævre investeringsprodkter som kan give et højere afkast end selv det mest risikobetonede Formeplejselskab. Disse prodkter vil dog som hovedregel have en risiko, der er tilsvarende højere. Samtidig viser historien, at de snævre prodkter har svært ved systematisk gennem en længere årrække at give et højt merafkast. Stil skarpt på Sharpe Den såkaldte Sharpe-ratio giver et ganske præcist billede af, hvor meget afkast man som investor har fået, i forhold til den risiko man har påtaget sig. Her vil det altid være i investors interesse at få det højst mlige risikojsterede afkast, hvilket svarer til den højeste Sharpe-ratio. Når vi måler Sharpe-ratioen på tværs af dbydere af investeringsforeningsprodkter på det danske detailmarked, finder vi det overraskende, at kn ca. 50% af dbyderne har en positiv Sharpe-ratio 1. Dvs. at ca. 50% af dbyderne har skabt et negativt risikojsteret afkast i flertallet af deres prodkter, målt på 5-års afkast efter skat. For investor nderstreger det endn engang vigtigheden af at sammensætte investeringerne med omh både når det gælder enkeltprodkter og valg af dbyder. 1) Sharpe-ratioen pr. dbyder er opgjort som medianen af Sharpe-ratios for dbyderens enkeltprodkter på p.a. basis de seneste 5 år. Som risikofri rente er anvendt 3,4%, hvilket svarer til efter-skat afkastet på en 2 09 er. Standardafvigelserne er opgjort før skat. En efter-skat opgørelse af standardafvigelserne ville gennemgående betyde højere Sharpe-ratios, men ville ikke ændre ved rangordningen i figr 5. Bemærk, at ved negative merafkast vil en højere standardafvigelse resltere i en højere Sharpe-ratio, hvorfor Sharpe isoleret ikke kan rangordne negative merafkast. 2 Bdgetforventninger 3. kvartal 2007 Pro anno-afkast Aktier 9% Obligationer 4,75% Valta: krsbevægelser og lånerenter -0,5% Strategi Aktier: Obligationer: Valtafinansieringen: Maksimal dnyttelse af risikorammer Lav varighed Taktisk EUR og 12 måneders afkast Årlig vækst i indtjening i % Seneste 12 måneder Seneste kvartal Optimm Pareto Safe Epikr Penta Merkr LimiTTells Globale aktier i DKK Danske obligationer -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kilde: Formepleje og Bloomberg 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% Danske kapitalforvaltere, pr. 1/ års afkast efter omkostninger, selskabsskat og personskat Alfred Berg Alm. Brand Bankinvest BG Invest Carnegie Kilde: Formepleje og IFR 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Danske Invest Dexia Invest Egnsinvest Bedste Formepleje Jyske Invest Lån & Spar Gennemsnit Midtinvest Nordea Invest Nykredit Invest SEB Invest Sparinvest Sharpe-ratios pr. dbyder på 5 års-afkast efter skat Manglende søjler er dtryk for negativ Sharpe-ratio Median Shape-ratio Carnegie BG Invest Bankinvest Alm. Brand Alfred Berg Dårligste Sydinvest Valeinvest Valeinvest TRP-Invest Tema Kapital Sydinvest Sparinvest SEB Invest Nykredit Invest Nordea Invest Midtinvest Rationel Invest Lån & Spar Jyske Invest Gdme Raascho Formepleje Etik Invest Egnsinvest Dexia Invest Danske Invest Bedste afdeling Dårligste afdeling Kilde: Formepleje og IFR Formemagasin 3. kvartal 2007 / 5

6 Artikler Formepleje Safe VSO A/S n med højere procenter Danmarks måske bedste investering specielt designet til virksomhedsskatteordning (VSO). Formepleje Safe VSO A/S er et nyt selskab, som er en ren kopi af det snart tyve år gamle Formepleje Safe A/S, der har givet sine aktionærer 1600% i afkast. Erik Møller Direktør Formeplejeselskaberne Formepleje Safe VSO adskiller sig kn fra Formepleje Safe på ét pnkt. Formepleje Safe VSO er et såkaldt 19-selskab, der ikke betaler selskabsskat, hvorfor afkastet i dette regi ville nærme sig 2000% (se figr 1). Selskabet er særligt velegnet til virksomheder, der beskattes nder virksomhedsskatteordninger heraf navnet VSO. / Formemagasin 3. kvartal 2007

7 Artikler Kilde: Årsrapporter for Formepleje Safe A/S før skat. *) Regnskabsomlægningsår Hvad er 100 kr. blevet til? * Uændret koncept men skatteoptimalt Hele investeringskonceptet er en kopi af Formepleje Safes koncept. Den eneste årsag til at lave et nyt selskab er, at Formepleje Safe VSO af rent skattemæssige årsager er en bedre investering til bestemte investortyper. En tnet kopi af Danmarks måske bedste investering På nær det skattemæssige aspekt, som behandles nedenfor og som har stor betydning for en række investorer, kan der generelt henvises til informationsmateriale for Formepleje Safe A/S, såvel børsprospekter, årsrapporter, Formemagasiner og brochren Forme fortjener pleje, da Formepleje Safe VSO vil anlægge samme investeringsstrategi som Formepleje Safe med den ene tilføjelse, at Formepleje Safe VSO ikke er bndet af en tre-årsregel for aktier, som andre normale aktieselskaber. Kendetegn ved et 19-selskab som Formepleje Safe VSO A/S Et 19-selskab er kendetegnet ved tre ting. 1) Selskabet er skattefrit (dog 15% af dbytte fra danske aktier). Skatten betales hos den enkelte investor. 2) Skatten opgøres via lagerprincip pr. 31/12 hvert år, men bliver først betalbar året efter. Resltatet for 2007 bliver således skattepligtig i kalenderåret 2008, med sidste betalingsfrist 31/ selskaber er den eneste type aktier, der kan brges i virksomhedsskatteordninger. 3) Aktionærerne er sikret en god likviditet, fordi selskabet er forpligtet til at købe sine egne aktier tilbage tæt på indre værdi. >> Formemagasin 3. kvartal 2007 /

8 Artikler Selskabet kn velegnet til følgende type investorer 1) Virksomhedsskatteordning (VSO) Hvis man ønsker at investere i aktier for midler i VSO er det kn tilladt at gøre det i såkaldte 19-selskaber. I VSO betales der en skat på 25% af stigningen i den indre værdi i Formepleje Safe VSO A/S med ét års forsinkelse. Der er ingen skattemæssigt begrndede begrænsninger på det investerede beløb. 2) Personer med negativ nettokapitalindkomst Resltatet fra Formepleje Safe VSO A/S medregnes som stigningen i den indre værdi på den personlige selvangivelse som kapitalindkomst. Det betyder, at personer, der har negativ nettokapitalindkomst typisk via renter af realkredit- eller banklån, skal sammenlægge rentedgifter og den årlige indtægt fra Formepleje Safe VSO A/S inden beregning af skatten. Har man eksempelvis årlige rentedgifter på kr. og stigningen i den indre værdi for Formepleje Safe VSO A/S er 10% p.a. vil en investering på 2,5 mio. kr. netop matche rentedgifterne. Da skatteværdien af private rentedgifter i Danmark er ca. 32% betyder det, at man i alt er slppet med at betale 32% i skat af sine aktiegevinster. En investering i et normalt aktieselskab vil betyde, at dette selskab først har betalt 25% i skat, hvorefter gevinsten hos den private investor derdover vil blive beskattet som aktieindkomst med 28% til 45%. Besparelsen ved at investere i Formepleje Safe VSO A/S for personer med negativ nettokapitalindkomst er således til at få øje på. 3) Personer, der kan skabe negativ nettokapitalinkomst For personer, der har mlighed for at skabe negativ nettokapitalindkomst, f.eks. ved at optage lån i fast ejendom, giver Formepleje Safe VSO A/S en enestående mlighed for at investere i aktier og realisere gevinsten til kn 32% i skat, fordi rentedgifter og stigninger i den indre værdi i Formepleje Safe VSO A/S skal lægges sammen inden skatteberegningen. 4) Personer, der ønsker skattepligtig indkomst til brg for pensionsopsparing Hvis man ønsker at etablere større pensionsindbetalinger, end der kan indeholdes i topskatten kan man skabe yderligere indkomst via investering i Formepleje Safe VSO A/S, fordi den årlige indkomst herfra (stigningen i indre værdi) skal tillægges anden kapitalindkomst som igen tillægges den personlige indkomst inden skatteberegningen. Grænsen for betaling af topskat er kr. i ) Personer (børn) med lav eller ingen indkomst Personer hernder børn nder 18 år som er selvstændige skattesbjekter i Danmark fra fødslen, kan have aktiekrsgevinster fra Formepleje Safe VSO A/S helt skattefrit op til personfradraget, som i dag er på kr. Tilsvarende gælder for personer over 18 år, hvor personfradraget er Man skal være opmærksom på, at kn renter og dbytter af midler, som forældrene har givet til egne børn, beskattes hos forældrene indtil barnet er 18 år, men ikke om (realiserede) krsgevinster. 6) Selskaber med skattemæssigt nderskd For selskaber, der har skattemæssigt nderskd og/eller nderskd, der kan fremføres, betyder en investering i Formepleje Safe VSO A/S, at den årlige indkomst herfra (stigningen i indre værdi) kan modregnes i nderskddet, og derfor tilfalder selskabet skattefrit. / Formemagasin 3. kvartal 2007

9 Artikler 7) Personer, der ikke er skattepligtige i Danmark Personer, der er bosiddende i dlandet og ikke er skattepligtige til Danmark bliver ikke dobbeltbeskattede, da Formepleje Safe VSO A/S ikke betaler skat, hvorfor den eneste beskatning, der kan blive tale om, er personbeskatningen i investors hjemland, hvilket normalt er markant lavere end danske skattesatser. 8) Pensionsordninger generelt Formepleje Safe VSO A/S er marginalt bedre til pensionsordninger end normale selskaber, fordi selskabet ikke har betalt skat og pensionsopspareren derfor kan nøjes med at betale de 15% i pensionsafgiftsskat. 9) Fonde Mange almennyttige fonde er reelt skattefrie, hvorfor en investering i Formepleje Safe VSO A/S vil sikre, at der ikke er betalt skat af et positivt obligationsresltatet i et normalt selskab som Formepleje Safe, inden resltatet ender i fondens egen selvangivelse. Selskabet ikke velegnet til følgende type investorer 1) Personer med topskat For private personer, der har personlig indkomst og nettokapitalindkomst over kr., er Formepleje Safe VSO A/S ikke velegnet, fordi aktiegevinster bliver beskattet (via stigningen i indre værdi) med op 59%, hvor man ved investering i et normalt aktieselskab knne nøjes med 28% til 45%. Det gælder også alle såkaldte akkmlerende investeringsforeninger, der følger de samme skatteregler. 2 Advarsel!!! 19-selskaber, hernder Formepleje Safe VSO A/S og akkmlerende investeringsforeninger, hvor der indgår aktier er ikke velegnede til de fleste formende danskere eller til investering i eget selskab (der ikke har skattemæssigt nderskd), fordi det øger beskatningen af aktiegevinster til 59%. 2) Selskaber med positiv indkomst Aktie- og anpartsselskaber, der har skattemæssigt overskd, bør ikke investere i Formepleje Safe VSO A/S, fordi aktiegevinsterne i Safe VSO A/S bliver indirekte beskattet i disse selskaber med 25% (via stigningen i indre værdi i Formepleje Safe VSO A/S) og senere igen med dbytteskatteprocenter mellem 28% til 45% i alt effektivt op til 59%. Ved investering i et normalt aktieselskab som Formepleje Safe er skatten kn 28% til 45% i alt. Tilbagekøbspligt Selskabet bliver ikke børsnoteret, fordi likviditeten er sikret ved en tilbagekøbsforpligtelse, som man kender den fra investeringsforeninger. Danmarks laveste tegningsomkostninger For at holde omkostningerne nede er minimmstegningen sat til kr. og tegningskrsen er sat til præcis krs bl.a. fordi der ikke betales tegnings- eller garantiprovisioner af nogen art. Prepare to want one Formepleje Safe VSO A/S bliver dbdt til september 2007, som Danmarks måske bedste investering specielt designet til virksomhedsskatteordningen, men som nævnt mindst lige så velegnet til en række øvrige investortyper. Læs mere på formepleje.dk eller bestil materiale på telefon Formemagasin 3. kvartal 2007 /

10 Nyheder Set & Sket ABN AMRO ny bankforbindelse Formepleje Epikr A/S skifter bankforbindelse og vil fremover samarbejde med den nederlandsk baserede ABN AMRO bank, som er blandt verdens største finanshse med samlede aktiver på 987 milliarder ero og medarbejdere over hele verden. Skiftet sker for at mliggøre en fortsat vækst samt for at opnå de bedst mlige vilkår ved at benytte flere bankforbindelser. Formeplejeselskaberne samarbejder i forvejen med de tre største banker i Danmark: Danske Bank, Nordea Bank Danmark og Jyske Bank. Formepleje Epikr har en egenkapital på ca. 4,5 mia. kr. og en lånekapital på 10 mia. kr. ABN AMROs hovedsæde i Amsterdam. Fælles risiko giver størst afkast Vælg kn investeringsprodkter som porteføljemanageren selv vil placere sine sparepenge i. De er billigst og klarer sig bedst, viser to nye ndersøgelser: Når porteføljemanagere investerer i deres egne investeringsforeninger/fonde giver det: Højere afkast Lavere krtage Mindre skat Lavere emissionsomkostninger Nationalbanken advarer mod garantiprodkter Danskernes investeringer i de såkaldte indekserede obligationer er vokset betydeligt i løbet af de seneste år. Obligationernes afkast afhænger af dviklingen i forskellige aktiver så som aktier, valtaer og råvarer. Nationalbanken har analyseret 67 indekserede obligationer og konklderer: Prodkternes nøjagtige egenskaber og omkostninger er svære at gennemske for den enkelte investor. Historiske data viser, at det gennemsnitlige afkast på de indekserede obligationer ikke har oversteget afkastet på statsobligationer af tilsvarende varighed. (Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2007). I finanskredse i London og New York har man vidst det i generationer: Man skal kn placere sin forme i noget, som dbyderne selv investerer i. Eller som det gamle engelske mndheld siger: Pt yor money where yor moth is. Logikken er helt ligetil. Læs FormeFoks på formepleje.dk/formefoks. 10 / Formemagasin 3. kvartal 2007

11 Artikler Pension den grænser Et 19-selskab som det nye Formepleje Safe VSO giver større fleksibilitet i pensionsindbetalingerne og potentielt også mlighed for at spare begrænset op til den tredje alder. Jakob Madsen Formerådgiver Formepleje A/S De sidste par år har der været en del tale om balanceoptimering i den finansielle branche og dermed en aktivering af den friværdi, som mange danskere har i deres bolig. Nogle investorer mener, det er alt for farligt på grnd af dsving i værdien af det investerede. Andre belåner gerne hset og øvrige aktiver og investerer det i aktier, fordi de ser helt åbenlyse fordele ved det. I det efterfølgende skal vi se på nogle modelfamilier, der skal illstrere hvordan man den meget besvær kan aktivere sin friværdi og optimere pensionsopsparingen. Fælles for alle efterfølgende eksempler er, at personerne er 50 år, har en privat og en arbejdsgiveradministreret 1 pensionsordning (AGPO). De har lønindtægt på 1 mio. kroner om året og betaler derfor topskat dvs. omkring 60% skat af ca kroner årligt. Ydermere har personerne ikke middelbart brg for afkast før om 10 år. Formemagasin 3. kvartal 2007 / 11

12 Artikler Modelfamilie 1: Stor friværdi i hset, ejer af et selskab (ApS eller A/S). Modelfamilie 2: Stor friværdi i hset. Ejer ikke et selskab (ApS eller A/S). 1 Eksempel 1: Friværdi, selskab og pension Nyt lån i hset privat regi kr Eksempel 2: Friværdi og pension Nyt lån i hset privat regi kr Rente på lån til selskab 8% Afkast på placering i 19 selskab 8% Rente på realkreditlån 6% Rente på realkreditlån 6% Rentemarginal (forskel mellem lånerenterne) 2% Nettokapitalindkomst som skal beskattes med topskat 2% Ekstraindtægt til pensionsopsparing kr Ekstraindtægt som kan dskydes via pensionsopsparing kr Investor optager et lån i sit hs på 5 mio. kroner. Lånet er et 30- årigt obligationslån, hvor de første 10 års løbetid er den afdrag. Disse midler dbetales privat og efterfølgende lånes midlerne d til eget selskab. Derved skal selskabet betale rente for lånet på 5 mio. kroner. Disse renteindtægter anvendes primært til at betale renter på realkreditlånet, men ved at anvende ovenstående eksempel på en rentemarginal, frigøres yderligere kroner, som kan indbetales på en privat pensionsordning eller AGPO. Det nemmeste er at benytte arbejdsgiverordningen, da de private ordninger ikke er helt så fleksible 2. Arbejdsgiveren indbetaler fx 2 gange kroner af månedslønnen på pensionsopsparingen. De likvider, som mangler til forbrg pga. den højere indbetaling via lønnen, kommer via rentebetalingen fra eget selskab. Uanset hvilken af ovenstående modeller, der anvendes, har man indbetalt ekstra på pension og fået aktiveret friværdien i hset. Hvilket jo var målet. I familie 2 optager investor samme lån som i eksempel 1. Denne gang investeres midlerne direkte fra privat regi. De placeres i et akkmlerende selskab som hører ind nder 19 i aktieavancebeskatningsloven. Det betyder nemlig, at hele krsstigningen anset om det er realiserede eller realiserede gevinster skal medtages som en kapitalindkomst i skatteopgørelsen 3. Ved at optage lånet privat og placere midlerne i et 19-selskab, er der modregning mellem de dgifter man har på lånet og indtægterne på placeringen. I praksis betyder det, at man med fordel skal dnytte grænsen op til den negative kapitalindkomst sltter, dvs., indtil man har positiv kapitalindkomst. Gevinsterne bliver her effektivt beskattet med ca. 32% pga. den negative kapitalindkomst. Den del som overstiger nl, og dermed vil blive beskattet med ca. 60%, bør man indskyde på en pensionsopsparing. Fremgangsmåden er identisk med eksempel 1 i forhold til indbetalingerne via arbejdsgiver. Såfremt indtægterne på placeringen bliver betydelige og over de her fordsatte 8%, skal man hske på at man via arbejdsgiverordningen kan indskyde endeligt dog i praksis ikke mere end man realiserer en totalindtægt på ca kroner eller grænsen for topskattens start. Det skal siges, at hvis investeringen reslterer i et negativt afkast i en periode f.eks. præcis et kalenderår, får investor en negativ kapitalindkomst på placeringen i et 19-selskab. I dette tilfælde vil man kn have fradrag for 32% af tabet, da man jo allerede har negativ kapitalindkomst pga. rentedgifterne på realkreditlånet. 12 / Formemagasin 3. kvartal 2007

13 Artikler Kr. Modelfamilie 3: Familien har en stor privat opsparing. De private midler kan være opsparet gennem flere år eller f.eks. arvet. 3 Eksempel 3: Privat opsparing og pension Forme der skal placeres i værdipapirer kr Afkast på placering i 19-selskab 8% Afkast i kroner på placeringen af formen kr Denne familie har andre mligheder end de to foregående. Ønsket er at øge pensionsopsparingen med kroner årligt. Familien investerer deres private midler i et 19-selskab. Det indebærer, at afkastet heraf bliver beskattet som kapitalindkomst og dermed lagt oven i deres allerede høje indtægt på 1 mio. kroner årligt. Det sklle man middelbart synes er hensigtsmæssigt. Men eftersom investor kan reglere sine indbetalinger på pensionen afhængigt af afkastet på investeringen via den AGPO, er det ikke fornftigt. Såfremt afkastet er 8% skal der netop indbetales kroner (8% af kroner) yderligere i pension. Hvis afkastet i nogle år er højere, skal der indbetales noget mere og vice versa. Selv med afkast på f.eks. 15% et år vil man knne indbetale ca kroner af lønindkomsten på pensionen og stadig kn indbetale den del, som er over topskattegrænsen. Et negativt afkast på investeringen vil indebære, at man ikke indbetaler på pensionen, men i stedet brger den negative kapitalindkomst som modregning i lønindtægten på 1 mio. kroner. Indbetal kn den del, der dløser topskat Ovenstående eksempler giver med tydelighed en meget stor fleksibilitet i indbetalingerne og potentielt en pensionsindbetaling den grænser, så længe familien altid sørger for kn at indbetale den del, som ellers ville have dløst topskat. Når familien indbetaler en stor del af lønnen på pension, så brges afkastet på formen i stedet til at leve for. Derved kommer familien ikke til at få en mindre disponibel indkomst. Endelig knne en kombination af ovenstående modelfamilier være yderst interessant, da man derved kan dnytte det bedste fra alle verdener. At investere via et 19-selskab kan således i mange henseender være attraktivt, da det dløser kapitalindkomstbeskatning. Det er dog ikke altid det bedste for den enkelte investor, men måske vi som formerådgivere i Formepleje, kan hjælpe med at finde den bedste løsning til hver af vores aktionærer. 1) Når en pensionsordning er arbejdsgiveradministreret indebærer det, at pensionsindbetalingerne foretages via brttolønnen og dermed via egen arbejdsgiver. Arbejdsgiveren forestår alene den administrative indbetaling af pengene på en pensionskonto, der er intet tilskd. Man kan indbetale mellem nl og 100% af sin løn via en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. 2) Hvis man skyder mere end kroner ind på sin private ratepensionsordning i 2007, så skal man faktisk skyde samme beløb f.eks kroner ind i en periode på minimm 10 år. Det er derfor private ratepensionsordninger ikke er så fleksible. I dette eksempel knne det dog relativt nemt benyttes, da man på forhånd alt andet lige kender rentebetalingen i fremtiden. Derfor knne man skyde de kroner ind på den private ratepension og fortsætte dette de næste 10 år. 3) Urealiserede gevinster skal dog først medregnes i det efterfølgende indkomstår. Formemagasin 3. kvartal 2007 / 13

14 Artikler Dovne investorer slår daytraderne Investorer kan ikke ramme toppe og bnde på aktiemarkedet. Ny ndersøgelse viser tilmed, at vi opnår højere afkast ved ikke at forsøge. Kristian R. Hansen Kommnikationschef Formepleje A/S Vi ved det jo egentlig godt. At det er svært at time sine aktieinvesteringer. Svært at finde d af hvornår det er tid til hoppe ind og d af aktiemarkedet, svært at vælge næste måneds børsraketter. En ny, omfattende analyse af det amerikanske aktiemarked fra 1926 til 2002 viser tilmed, at investorerne opnår et højere afkast ved ikke at gøre forsøget. Ved blot at være i markedet hele tiden, nder både op- og nedtre, kan den gennemsnitlige investor opnå et væsentligt højere afkast end ved at forsøge at ramme toppe og bnde. Og som sidegevinst: Frigive kostbar tid til andre af livets glæder. Dovenskab belønnes Professor Ilia D. Dichev fra University of Michigan, USA, har analyseret det amerikanske aktiemarked tilbage til 1926 og kommer frem til, at den typiske investor, som flytter formen d og ind af aktiemarkedet opnår et markant dårligere afkast end den investor, som er med hele tiden 1. En investor, som investerede i aktierne på New York Stock Exchange i 1926 og beholdt dem til 2002 ville have opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 9,9% Men en investor, som investerede i 1926 og flgte det gennemsnitlige handelsmønster og flyttede sine penge ind og d af markedet frem til 2002 ville kn have opnået et årligt 14 / Formemagasin 3. kvartal 2007

15 Artikler afkast på 8,6% Den dovne investor ville således have opnået et årligt afkast, der var 1,3% højere end gennemsnitsinvestoren. Det lyder måske ikke af meget, men det er 15% mere hvert år og målt på den 76 år lange periode, giver det et afkast, der er 2,5 gange større. 1 På teknologibørsen Nasdaq, hvor daytraderne har floreret i stor stil, er forskellen endn mere dtalt: Investorer, der købte aktierne i Nasdaq-indekset i 1973 og solgte i 2002 opnåede et gennemsnitligt årligt afkast på 9,6%, mens den typiske Nasdaq-investor måtte nøjes med 4,3% Altså mere end dobbelt så højt afkast til den dovne investor. 2 1 million investeret på New York Stock Exchange ( ) Køb-og-behold Gennemsnitsinvestor investor Årligt afkast 9,9% 8,6% 1 million vokser til 1,3 mia. 0,5 mia. 1 million investeret på Nasdaq ( ) Køb-og-behold Gennemsnitsinvestor investor Tiden i markedet Finansieringslitteratren er rig på lignende eksempler: Svenske Anders Anderson nåede frem til lignende konklsioner i sin flittigt citerede All Gts, No Glory artikel fra Han analyserede private aktiehandler og fandt, at hyppige handler og høje omkostninger gav årlige afkast, der var 8,5% dårligere end aktiemarkedet generelt. I den måske største ndersøgelse, der nogensinde er lavet af private investorers adfærd, ndersøgtes investorers handel med aktier gennem 6 år 3. Her kom man frem til, at investorer, der omsatte deres aktier mere end 1 gang om året kn fik det halve i afkast af investorer, der bare beholdt deres aktier. Briterne har et ordsprog It s time in the market, not timing the market eller på dansk, det handler om at være lang tid på markedet, ikke om at hoppe ind og d hele tiden. 1) Ilia D. Dichev: What Are Stock Investors Actal Historical Retrns? Evidence From Dollar-Weighted Retrns. The American Economic Review, ) Anders Anderson: All Gts, No Glory, Swedish Institte for Financial Research, Stockholm, ) Brad M. Barber & Terrance Odean: Trading is hazardos to yor wealth, University of California, Årligt afkast 9,6% 4,3% 1 million vokser til 14,2 mio. 3,4 mio. Dichev har også analyseret 19 internationale markeder, og her er forskellen 1,5 procentpoint. 18 d af 19 markeder viser samme tendens: Dovne investorer slår daytraderne. På Københavns Fondsbørs har det gennemsnitlige årlige afkast været 12,7%, mens gennemsnitsinvestoren kn har opnået 11,7% årligt i perioden En forskel på 1% om året syner ikke af meget, men regnes rente-rente effekten med, viser det sig, at den langsigtede pensionsinvestor på en 31-års periode kan opnå et afkast, der er en tredjedel større ved at gøre ingenting. 3 1 million investeret på Københavns Fondsbørs ( ) Køb-og-behold Gennemsnitsinvestor investor Årligt afkast 12,7% 11,7% 1 million vokser til 40,7 mio. 30,9 mio. 4 Årlige afkast på 19 aktiemarkeder * Køb-og-behold investor Gennemsnitsinvestor Årlig forskel USA 11,5% 10,5% 1,0% Japan 5,2% 2,7% 2,6% Storbritannien 13,8% 12,7% 1,2% Frankrig 13,4% 10,5% 2,9% Tyskland 8,2% 7,5% 0,7% Canada 11,0% 11,6% -0,6% Schweiz 8,7% 8,0% 0,7% Hong Kong 13,5% 12,1% 1,4% Italien 13,1% 8,2% 4,9% Nederlandene 11,9% 10,9% 1,0% Astralien 12,3% 11,7% 0,6% Sverige 16,6% 14,3% 2,3% Belgien 10,5% 9,2% 1,4% Sydafrika 19,8% 18,8% 1,0% Singapore 5,7% 4,0% 1,8% Danmark 12,7% 11,7% 1,0% Norge 12,6% 11,3% 1,3% Irland 15,6% 13,2% 2,5% Østrig 8,5% 8,4% 0,0% Gennemsnit - - 1,5% * Alle data er opgjort fra febrar 1973 til febrar 2004, dog Norge fra febrar 1980 og Sverige febrar Formemagasin 3. kvartal 2007 / 15

16 Artikler Den nye arvelov klarer paragrafferne eller gør den? Anders Kristiansen Formerådgiver Formepleje A/S Testamentet er en overset mlighed, når formen eller livsværket ønskes videreført ved dødsfald. Med den nye arvelov får De større selvbestemmelse over, hvordan arven skal fordeles. Men det kræver en indsats. 16 / Formemagasin 3. kvartal 2007

17 Artikler Folketinget har netop vedtaget den nye arvelov, der træder i kraft 1. janar Hovedformålet har været at sikre en efterladt ægtefælle bedre økonomisk end hidtil, hvis afdøde efterlader sig børn. Hovedregel Med ændringerne arver en efterladt ægtefælle atomatisk halvdelen af boet. Tidligere var det kn en tredjedel. Resten af boet arves af afdødes børn til lige deling. Det er dermed blevet økonomisk lettere for en efterladt ægtefælle at komme videre, idet behovet for kontanter til dredning af tvangsarv til børn er blevet væsentligt redceret. Men hvad n hvis det er virksomheden, gården eller formen generelt, som ønskes sikret bedst mligt ved dødsfald? Her kommer arvelovens bestemmelser om atomatik desværre til kort. Man kan ikke bare læne sig tilbage og overlade det til arvelovens paragraffer, hvis man selv vil bestemme, hvem der eksempelvis skal drive familiedynastiet videre. Der kræves en aktiv handling, nemlig oprettelse af et testamente. Testamente Via et testamente kan man fremover råde over ¾ af sin forme. Tidligere var det kn halvdelen. Samtidig kan arven til hvert enkelt barn fremover maksimeres til ikke at overstige 1 mio. kr. (indeksregleres). Så vil man eksempelvis sikre et generationsskifte eller anden fordeling af formen til én bestemt person, er der via testamente åbnet op for store forbedringer, så kravet til likviditet ikke bliver dslagsgivende for ønskets gennemførelse. Et eksempel illstrerer de nye forbedringer: Afdøde efterlader sig tre børn, hvoraf én skal overtage gården Afdødes samlede forme dgør 45 mio. kr. Heraf dgør gården 35 mio. kr. Med ngældende regler, hvor der kan rådes over ½ af formen via testamente, bliver resltatet: De to øvrige børns tvangsarv dgør i alt 15 mio. kr. Værdier d over gården dgør kn 10 mio. kr. Ønsket om ét barns overtagelse af gården kan derfor ikke realiseres. Med de nye regler pr. 1/1-2008, hvor der kan rådes over ¾ af formen via testamente, bliver resltatet: De to øvrige børns tvangsarv dgør i alt 7,5 mio. kr. Beløbet kan yderligere redceres til i alt 2 mio. kr.(1 mio. kr. pr. barn). Ønsket om generationsskifte til ét barn kan realiseres den økonomiske problemer. Før man kaster sig d i at lave testamentet, bør man dog kraftigt overveje de afledte konsekvenser og interessekonflikter af at stille ét barn bedre end andre. 1 Formedeling ved testamente De blå nancer er tvangarv som deles mellem de efterladte Ægtefælle: 16,5% Ægtefælle: 12,5% Børn: 12,5% Børn: 33,5% Arvelov indtil Ny arvelov efter Friarv (testamente): 50% Friarv (testamente): 75% Kilde: Bloomberg >> Formemagasin 3. kvartal 2007 / 17

18 Artikler 2 De nye regler kort fortalt Legal- og tvangsarv Mligheder med friarv via testamente Ægtepar den børn Længstlevende arver hele boet. Der kan rådes over ¾ af formen. Ægtepar med børn Længstlevende arver ½ af boet, børn af Der kan rådes over ¾ af formen. afdøde arver den anden ½. Samlevende den børn Ingen atomatisk arveret. Der kan rådes over hele formen. Samlevende med børn Ingen atomatisk arveret til længstlevende samlever. Børn af afdøde arver som dgangspnkt det hele. Der kan rådes over ¾ af formen. Mlighed for oprettelse af et dvidet samlevertestamente 1. Note: Reglerne gælder for dødsfald efter 1. janar Særeje De mest almindelige former for særeje Ønsker man at sikre, formen forbliver i familien for næste generation, kan man i sit testamente tilføje, at arven skal være arvingernes særeje. Alternativt kan man risikere, at ½ af arven til et barn overgår til et tidligere svigerbarn, hvis ens eget barn senere bliver skilt. Igen skal man overveje konsekvenserne af en forskelsbehandling. Et nværende svigerbarn synes næppe om signalværdien af, at en fremtidig arv skal holdes den for bodelingen, hvis der bliver Skilsmissesærejmisse. I tilfælde af dødsfald ændres særejet til fælleseje. Ægtefællen med særeje beholder sin egen forme ved skils- Fldstændigt Særejet består; både i tilfælde af skilsmisse og dødsfald. særeje Kombinationssæreje afdødes skilsmissesæreje omdannes til fællesforme ved En kombination af ovenstående former. Fx at førstdødsfald, mens længstlevendes skilsmissesæreje omdannes til fldstændigt særeje. Note: Reglerne gælder for dødsfald efter 1. janar tale om skilsmisse. Men vi lever i et land med et af Eropas højeste antal skilsmisser, så risikoen er absolt til stede. Opretter man testamente, har ens arvinger (ægtefælle og børn) som dgangspnkt ikke krav på at se, hvilke bestemmelser testamentet indeholder. Så interne familiestridigheder kan forebygges ved ikke at have testamentet liggende fremme. De forskellige jridiske aspekter i brgen af testamente og alle arvelovens nye regler er ikke dtømmende beskrevet her, og der kan være mange individelle hensyn og forhold at tage i betragtning. Jeg vil derfor anbefale, at man kontakter en advokat med speciale i familieret for mere dførlig rådgivning, inden man tager testamentets fortræffeligheder i brg. 1) Hvis samlevende har levet sammen i min. to år, eller har/har haft fælles barn, kan de sammen bestemme, at de skal arve hinanden, som om de var ægtefæller. Dermed får længstlevende fortrinsret til at dtage enkelt ejendele samt ret til at få sppleret arven op til kr. inkl. forsikringssmmer. 18 / Formemagasin 3. kvartal 2007

19 Nyheder & Spørgsmål Svar Hanne Kring Formerådgiver Formepleje A/S Vest for Storebælt Tlf: René Jl Formerådgiver Formepleje A/S Øst for Storebælt Tlf: ? Hvad koster det at være aktionær i Formeplejeselskaberne?? Et resltathonorar på 10% af overskddet. Hvornår betales det?? Er det nødvendigt at skifte bank for at blive aktionær i Formeplejeselskaberne? De betaler ikke direkte for at være aktionær i Formeplejeselskaberne. Selskaberne afholder alle omkostninger i forbindelse med investeringer og drift og har indgået management-aftale med Formepleje A/S, hvor omkostninger dgør 0,25-0,5% p.a. af porteføljen. Herdover betaler Formeplejeselskaberne et resltathonorar på 10% af investeringsresltatet. Denne forretningsmodel sikrer, at vi har samme langsigtede interesse at skabe det højst mlige risikojsterede afkast. Dét mener vi er den sndeste forretningsmodel i branchen. Resltathonoraret er fratrkket den dagligt opgjorte indre værdi og skal derfor ikke på noget tidspnkt indbetales. De modtager ingen faktraer. Resltathonoraret er fratrkket i den daglige opgørelse af indre værdi. Ved nderskd betales intet resltathonorar, ligesom nderskddet først genindtjenes, før der igen betales resltatafhængigt honorar. Nej, De skal ikke skifte bank. Deres midler forbliver i Deres depot i banken, som hvis De investerer i en hvilken som helst anden børsnoteret aktie.? Kan man tro på jeres meget høje afkast?? Formepleje investerer for lånte midler hæfter jeg også for dem i tilfælde af konkrs?? Hvor meget handles Formeplejeselskaberne på Fondsbørsen? Målt pro anno er Formeplejeselskabernes afkast ikke nikt højt. Men hvis vi ser på afkastet over tid, er der ikke mange, der har gjort det bedre. Siden vi startede Formeplejekonceptet i 1988 har det årlige afkast efter alle omkostninger og selskabsskat været godt 16% p.a. i vores ældste selskab, Formepleje Safe, men det bliver med rentes-rente effekt alligevel til 1600% i alt. Nej. Formeplejeselskaberne er aktieselskaber med begrænset hæftelse. De risikerer alene at tabe de penge, De har investeret i modsætning til investering af midler fra private banklån. Her hæfter investor for hele beløbet og påtager sig dermed selv en større tabsrisiko ved at foretage gearingen privat. Formeplejeselskaberne optager lån i Danske Bank, Nordea Bank Danmark, Jyske Bank og ABN AMRO på almindelige markedsvilkår. Alle syv Formeplejeselskaber er i løbet af 2006 blevet børsnoteret på Københavns Fondsbørs. Indtil ltimo jni 2007 har den totale omsætning på fondsbørsen dgjort mio. kroner. Ser vi på den daglige omsætning, har den for de syv selskaber tilsammen dgjort over kr. 19,5 mio. i krsværdi. Formemagasin 3. kvartal 2007 / 19

20 Markeder Aktier Markeder Gennemsnittet fortæller sjældent alt Ud fra en gennemsnitsbetragtning ser aktiemarkedet stadig billigt d. Men et nærmere eftersyn viser, at der er store interne forskelle i værdiansættelsen. De billige aktier findes især indenfor finans. Derfor drejes porteføljen i denne retning. Anders Lnd Larsen Analytiker Formepleje A/S Først bader man i skoldhedt vand, derefter i iskoldt vand, og så har man det i gennemsnit meget godt. Nej vel? Gennemsnittet er et dmærket mål i mange sammenhænge, men det fortæller sjældent hele historien. Heller ikke på aktiemarkedet. Gennemsnittet snyder Trods solide krsstigninger i det seneste kvartal ser aktiemarkederne fortsat relativt billige d vrderet d fra en gennemsnitsbetragtning. Som figr 1 viser, er det imidlertid en forhastet konklsion at drage. Den gennemsnitlige P/E ligger godt nok stadig et stykke nder det historiske gennemsnit i Eropa, men det er i høj grad enkelte billige sektorer, som vægter tngt i indekset, der trækker den gennemsnitlige P/E nedad. Dette afsløres i figr 1, som viser henholdsvis gennemsnitlig P/E og median P/E for både Eropa og USA. Som det fremgår, er median P/E en væsentlig højere end den gennemsnitlige P/E. Med andre ord er der 20 / Formemagasin 3. kvartal 2007

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Formuepleje Penta A/S

Formuepleje Penta A/S Halvårsrapport 2006/07 1. jli 2006-31. december 2006 Femkanten er Pentas ikon. Penta græsk, pente=fem. 5 års afkastmål: 90% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Investeringsmotto At dnytte de

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Formuepleje Safe A/S udvider aktiekapitalen

Formuepleje Safe A/S udvider aktiekapitalen Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århs, den 29. janar 2007 Formepleje Safe A/S dvider aktiekapitalen Formepleje Safe A/S dvider aktiekapitalen og offentliggør hermed børsprospekt. Der

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Børsprospekt maj 2006

Formuepleje Optimum A/S. Børsprospekt maj 2006 Børsprospekt maj 2006 / Børsprospekt maj 2006 Formepleje Optimm A/S Udbd af op til 10.000.000 stk. nye aktier samt introdktion på Københavns Fondsbørs 2006. Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører offentligt

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S udvider aktiekapitalen

Formuepleje Epikur A/S udvider aktiekapitalen Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århs, den 29. janar 2007 Formepleje Epikr A/S dvider aktiekapitalen Formepleje Epikr A/S dvider aktiekapitalen og offentliggør hermed børsprospekt.

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere