Rigets økonomiske tilstand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigets økonomiske tilstand"

Transkript

1 Rigets økonomiske tilstand Koncernchef Peter Engberg Jensen Kongres for Svineproducenter oktober 2011

2 Nykredit et overblik Danmarks største långiver ydet 29% af alle lån i 2. kvt ,1 mio. kunder 57 privatcentre, 34 erhvervscentre 94 samarbejdende pengeinstitutter på realkredit Bank Danmarks 5. største bank 1-5% markedsandel Danmarks 3. største kapitalforvalter Ledende inden for obligationsudstedelse og -handel Realkredit Danmarks største realkreditinstitut 2-42% markedsandel heltidsansatte (gns.) Basisindtægter 9,9 mia. kr. i 2010 Egenkapital 56 mia. kr. Kernekapital 19,5% 4 Andre aktiviteter Ejendomsmægler - 22% markedsandel Forsikringssalg - Skade- og livsforsikring 1 Målt på udlån. 2 Målt på bestand. 3 Bank- og realkreditudlån. 4 Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Kilde: Halvårsrapport 2011 for Nykredit Realkredit koncernen. Nationalbankens MFI-statistik 2

3 Dagsorden Den nuværende (tillids)krise Hvorfor Danmark har det godt Den finansielle sektor Kommende regler for den finansielle sektor Hvad bringer fremtiden? Landbrugets situation 3

4 Historisk lav tillid bps Præmie for konkursforsikring Ansvarlige lån Lån til pengeinstitutter Lån til virksomheder itraxx Financials 5-year CDS credit spread Jul-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Source: Bloomberg CDS ITRX SNR FIN ITRX SUB FIN ITRX Main Kilde: Bloomberg 4

5 Budgetunderskud og gældsproblemer Underskud - Offentlig budgetbalance, % af BNP F Belgien -6,0-4,8-4,6 Tyskland -3,0-3,7-2,7 Irland -14,4-32,3-10,3 Grækenland -15,4-9,6-7,4 Spanien -11,1-9,3-6,4 Frankrig -7,5-7,7-6,3 Italien -5,3-5,0-4,3 Luxembourg -0,7-1,8-1,3 Holland -5,4-5,8-3,9 Østrig -3,5-4,3-3,6 Portugal -9,3-7,3-4,9 Finland -2,5-3,1-1,6 Euroområdet -6,3-6,3-4,8 Danmark -2,7-5,1-4,3 England -11,4-10,5-8,6 USA -11,2-11,3-10,1 Gæld - Betalingsbalance, % af BNP F Belgien 2,0 1,7 2,0 Tyskland 5,0 4,8 4,6 Irland -3,1-1,1 1,5 Grækenland -14,0-10,6-8,0 Spanien -5,5-4,8-3,8 Frankrig -2,9-3,3-3,4 Italien -3,2-3,2-2,7 Luxembourg 6,7 8,4 9,4 Holland 3,4 5,2 6,8 Østrig 2,6 3,0 3,5 Portugal -10,4-10,7-8,0 Finland 1,3 1,3 1,6 Euroområdet -0,7-0,5 0,0 Danmark 3,6 4,5 4,2 England -1,3-2,2-1,5 USA -2,7-3,4-4,0 F: Forventet Kilde: EU Kommissionen 5

6 Udfordringer 6

7 Skrøbelig europæisk banksektor Dr. Josef Ackermann CEO, Deutsche Bank Konference i Frankfurt, den 5. september 2011 Det er en offentlig hemmelighed, at adskillige europæiske banker ikke ville overleve, hvis deres beholdning af statspapirer skulle værdiansættes til markedsværdi Nykredit oversættelse 7

8 Bankers kapitalmangel efter nedskrivning på statsobligationer Andel af markedsværdi (estimeret) 87% 64% 63% 51% 48% 38% 24% 11% 4% Kilde: Financial Times 6. okt (JPMorgan estimat) 8

9 Interbankmarkedet fryser til European Central Bank udlån og indlån (indskud på deposit) Langfristede udlån Kortfristede udlån Indskud på deposit Source: Reuters EcoWin Kilde: Reuters EcoWin, 24. okt

10 Interbankmarkedet fryser til (fortsat) European Central Bank udlånsrente og indlånsrente Procent EONIA = Euro OverNight Index Average Kilde: Reuters EcoWin, 24. okt

11 Dagsorden Den nuværende (tillids)krise Hvorfor Danmark har det godt Den finansielle sektor Kommende regler for den finansielle sektor Hvad bringer fremtiden? Landbrugets situation 11

12 Budgetunderskud og gældsproblemer Underskud - Offentlig budgetbalance, % af BNP F Belgien -6,0-4,8-4,6 Tyskland -3,0-3,7-2,7 Irland -14,4-32,3-10,3 Grækenland -15,4-9,6-7,4 Spanien -11,1-9,3-6,4 Frankrig -7,5-7,7-6,3 Italien -5,3-5,0-4,3 Luxembourg -0,7-1,8-1,3 Holland -5,4-5,8-3,9 Østrig -3,5-4,3-3,6 Portugal -9,3-7,3-4,9 Finland -2,5-3,1-1,6 Euroområdet -6,3-6,3-4,8 Danmark -2,7-5,1-4,3 England -11,4-10,5-8,6 USA -11,2-11,3-10,1 Gæld - Betalingsbalance, % af BNP F Belgien 2,0 1,7 2,0 Tyskland 5,0 4,8 4,6 Irland -3,1-1,1 1,5 Grækenland -14,0-10,6-8,0 Spanien -5,5-4,8-3,8 Frankrig -2,9-3,3-3,4 Italien -3,2-3,2-2,7 Luxembourg 6,7 8,4 9,4 Holland 3,4 5,2 6,8 Østrig 2,6 3,0 3,5 Portugal -10,4-10,7-8,0 Finland 1,3 1,3 1,6 Euroområdet -0,7-0,5 0,0 Danmark 3,6 4,5 4,2 England -1,3-2,2-1,5 USA -2,7-3,4-4,0 F: Forventet Kilde: EU Kommissionen 12

13 Danmark har en stærk position blandt nøglenationer 90 Rente på 2-årig statsobligation, % ,5 Rente på 2-årig statsobligation, % 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 13

14 Stabile og attraktive priser på danske realkreditobligationer spread ift. 3-årig swap Kilde: Nykredit Markets 14

15 Dansk realkredit Realkreditobligationer, bestand 2010 Udstedere af danske realkreditobligationer % 6% 43% Nykredit Mia. EUR % 333 mia. EUR Realkredit Danmark Nordea kredit 0 BRFkredit Øvrige 29% Kilde: ECBC Fact Book 2011 Aftagere af danske realkreditobligationer Kilde: Danmarks Nationalbank Nykredits investorsammensætning 10% 15% 3% 20% Forsikring og pension Fin. institutioner 19% 3% 7% 19% Forsikring og pension Bank og realkredit Privat sektor Privat sektor Udl. investorer Udl. investorer 5% Off. sektor 52% Off. sektor 47% Ikke-finansielle institutioner Kilde: Danmarks Nationalbank Kilde: Nykredit 1.H

16 Faldende forbrugertillid 2011 Kilde: Danmarks statistik, Nykredit Markets 16

17 Faldende huspristillid Nykredit Huspristillid udtrykker danskernes forventninger til udviklingen i huspriserne om ét år Kilde: Nykredit Markets, 3. oktober

18 Hvordan skal vi reparere? Mia. kr., 4. kvt. sum Finansiel ops. i selskaber Offentlig saldo Betalingsbalancens løbende poster* Finansiel ops. i husholdningerne Opsparingsoverskud i Danmark særligt hos virksomheder Kilde: Nykredit Markets 18

19 Dagsorden Den nuværende (tillids)krise Hvorfor Danmark har det godt Den finansielle sektor Kommende regler for den finansielle sektor Hvad bringer fremtiden? Landbrugets situation 19

20 Robust udvikling i Nykredit trods vanskelige økonomiske vilkår Mio. kr Nedskrivninger på udlån H Restanceudvikling Realkredit Bank Overtagne ejendomme Tvangsauktioner i Danmark Nykredit Realkredit Markedet Kilde: Nykredit 20

21 Fusioners danmarkskort Siden 2006 er 42 danske pengeinstitutter fusioneret ind i 32 små og mellemstore banker Kilde: Berlingske, 11. august

22 Danske pengeinstitutter Private løsninger Andel af sektorens balance i % Pengeinstitutter overtaget af Finansiel Stabilitet Andel af sektorens balance i % Bankpakke Jan banktrelleborg 0,19 Roskilde Bank 0,80 Sep Bonusbanken 0,04 EBH Bank 0,18 I Okt Forstædernes Bank 0,68 Fionia Bank 0,69 I Okt Lokalbanken i Nordsjælland 0,11 Løkken Sparekasse 0,04 I Nov Sparekassen Spar Mors 0,02 Gudme Raaschou Bank 0,10 I Feb Sparekassen Midtfjord 0,01 Capinordic Bank 0,03 I Feb Lunde-Kvong Andelskasse <0,01 Eik Bank 0,40 I Jul Fruering-Vitved Sparekasse <0,01 Eik Bank Danmark 0,27 I Jul Ryslinge Sparekasse <0,01 Amagerbanken 0,66 III Fjordbank Mors 0,31 III Max Bank 0,24 IV De pengeinstitutter i Danmark, der er under skærpet tilsyn, fordi de potentielt kan få solvensproblemer inden for de næste måneder, har tilsammen et udlån på 2,7 procent af den samlede danske banksektors udlån, udtaler Ulrik Nødgaard Note: Siden 2006 er 42 danske pengeinstitutter fusioneret ind i 32 små og mellemstore banker (inkl. Sparekassen Sjællands overtagelse af Max Bank) Kilde: Finanstilsynet (Nykredit Capital Markets Day, 13. okt. 2011) 22

23 Mindre banker afhængige af statsgaranterede udstedelser, i alt 193 mia. kr. Likviditet forfaldsprofil for gældsinstrumenter Note: Dækker udstedelser til og med ultimo marts Et enkelt institut har udstedt obligationer med individuel statsgaranti med udløb i 2011 Kilde: Finanstilsynet, Danmarks Nationalbank og Finansiel Stabilitet A/S 23

24 Ny lånefacilitet fra Nationalbanken Nationalbanken udvider sit belåningsgrundlag med op til 400 mia. kr.: Pengeinstitutter får mulighed for at låne i Nationalbanken mod udlån af god bonitet Skal forbedre pengeinstitutternes adgang til likviditet (kort sigt) og hjælpe forbi de statsgaranterede fundingkroners udløb i 2013 (langt sigt) Generel ordning både sunde og mindre sunde banker kan låne Indføres fra 1. oktober 2011 og vil løbe indtil videre Ordningen findes i en række europæiske lande 24

25 Bankpakke IV på plads Medgiftsordning fra Garantifonden og Finansiel Stabilitet (FS), hvis sundt pengeinstitut overtager hele det nødlidende pengeinstitut Hvis kun den sunde del overtages, får FS medgiftsordning fra Garantifonden samt forventede tab En ny statslig garantiordning gør det muligt at udvide den individuelle statsgaranti med op til tre år for banker, der fusionerer En arbejdsgruppe skal tage stilling til en ny finansiering af indskydergarantifonden Der skal sættes navn på de systemisk vigtige finansielle institutter De tre-fire største banker er formentlig iblandt, men konkrete kriterier skal fastlægges Formål: At fremme sunde bankers overtagelse af usunde banker og skabe stabilitet i sektoren 25

26 Dagsorden Den nuværende (tillids)krise Hvorfor Danmark har det godt Den finansielle sektor Kommende regler for den finansielle sektor Hvad bringer fremtiden? Landbrugets situation 26

27 International regulering af finanssektoren mange ting i spil EU EU EU EU Ny hybridkapital NSFR -RTL problem LCR -kort likviditet Bankmodpart rating Dansk finanssektor Nationalbank Nationalbank Rating Tilpas auktioner Låneregler Negativ tendens 27

28 Skærpede krav til kapital og likviditet (Basel III/CRD IV) Kapital Forhøjelse af solvenskrav 8 13% Leverage Ratio (nyt kapitalkrav) 3%* Nykredit har kapital til de nye krav -Men kapitalomkostningerne stiger -Stort kapitalunderskud i EU's banksektor Likviditet Liquidity Coverage Ratio LCR Kort likviditet Net Stable Funding Ratio NSFR Lang likviditet Krav om likvide aktiver til at klare 30 dages stress - mindst 60% skal være statsobligationer -Mindre efterspørgsel efter realer - renten vil stige -I DK har vi for få stater til at træde i stedet for realer -Kommissionen åbner op for, at realer kan tælle med på lige fod med stater Skal sikre stabil funding af hele instituttets udlån Realkreditobligationer med restløbetid < 1 år tæller ikke som stabil funding -Kan betyde afskaffelse af rentetilpasningslån -Unødvendig regulering - det vigtige er at sprede refinansieringer?? Kapital er enten egenkapital eller kernekapital * Mindst 3% af de samlede eksponeringer skal være dækket af kernekapital 28

29 For få likvide aktiver (statsobligationer) i DK 140% Statsobligationer i % af BNP, % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kun 15% af den offentlige gæld passer ind i kreditinstitutternes likviditetsstyring 25% af statsgælden er ejet af udenlandske investorer For få likvide aktiver til at opfylde LCR mindst 60% skal være statsobligationer Kilde: ECBC Fact Book 2011 (2010 tal) 29

30 Udlån i DK er i høj grad fundet med realkreditobligationer 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dækkede obligationer i % af BNP, 2010 Funding af danske kreditinstitutters udlån 1.H Problem når 1-årige rentetilpasningsobligationer ikke må medregnes som funding Realkreditobligationer Senior -gæld Indlån Kilde: ECBC Fact Book 2011 (2010 tal) 30

31 Dagsorden Den nuværende (tillids)krise Hvorfor Danmark har det godt Den finansielle sektor Regler for den finansielle sektor Fremtiden Landbrugets situation 31

32 Stor afhængighed af den globale økonomi Lav international vækst Budgetunderskud giver ingen plads til at stimulere økonomierne Lav rente giver heller ingen mulighed for yderligere stimulering Tilpasning af priserne på aktiver vil forlænge lavvækstperioden Centralbanker giver likviditet for at lette kreditgivningen Danske eksportmarkeder i % af samlet eksport 20,0 17,.5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 Tyskland Sverige USA Storbritannien Kilde: Danmarks Statistik Norge I alt Varer Tjenester Frankrig Men strammer samtidig kapitalkravene 32

33 Hvordan skal vi reparere? Mia. kr., 4. kvt. sum Finansiel ops. i selskaber Offentlig saldo Betalingsbalancens løbende poster* Finansiel ops. i husholdningerne Opsparingsoverskud i Danmark særligt hos virksomheder Kilde: Nykredit Markets 33

34 Lav udlånsaktivitet Bank Aktivitet falder fortsat Udlån til ikke-finansielle selskaber er drivkraften bag fald Øget nettoopsparing i erhvervssektoren som følge af overskud og færre investeringer Realkredit Nettotilgangen af lån var i starten af 2011 på det laveste niveau siden 1999 Boligejere afdrager mere end normalt Realkredit vinder stadig markedsandele fra bankudlån Årlig vækst i bank- og realkreditudlån Sektor, ex. MFI Kilde: Nationalbankens MFI-statistik 34

35 Effekt for kreditinstitutterne Veldrevne banker vil fortsat klare sig men med udfordringer fra nye regler Størrelse betyder noget Store banker vil fortsat kunne funde sig i udlandet Pengeinstitutter med indlånsunderskud vil, med få undtagelser, få store udfordringer med at tiltrække udenlandsk kapital Lokale pengeinstitutter med indlånsoverskud og fokus/kendskab til nærområdet vil kunne fortsætte som hidtil Mulige tiltag for banker Tiltræk indlån Reducer balancen Reducer omkostninger Forøg kapitalisering Konsolidering Bankpakke IV løsninger Afvikling? 35

36 Effekt for kunderne Lavere udlånsmængde og højere renter Banklån med længere løbetid bliver sværere og dyrere Kamp om indlån højere indlånsrenter Aftaleindlån bliver mindre attraktive 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Merrente ift. Euribor for kapitalmarkeds-funding Før finanskrisen (før 2007) Finanskrisen kulminerer (maj 2009) Nuværende estimat (okt. 2011) 12 mdr lån 18 mdr lån 3 års lån 5 års lån Løbetid Største gode virksomheder kan funde sig billigere end banker Skyggebankmarkedet vil vokse Fortsat usikkerhed og tendens til øgede marginaler sfa. Gældskrisen i Sydeuropa/USA og bankers eksponering herimod Øget efterspørgsel efter bankkapital og seniorfunding sfa. øget regulering og pres på indlån Ratings under pres Refinansiering af statsgaranteret kapital og funding i

37 Dagsorden Den nuværende (tillids)krise Hvorfor Danmark har det godt Den finansielle sektor Kommende regler for den finansielle sektor Hvad bringer fremtiden? Landbrugets situation 37

38 Landbrugets gældsforhold Restgæld, ultimo 2010 Mia. kr. Realkreditinstitutter 272 Pengeinstitutter 64 Øvrig gæld 23 Gæld i alt, kontantværdi 359 Kilde: Landbrug og Fødevarer, Danmarks Statistik 38

39 Nykredits eksponering over for landbrug Ejendomstype Antal kunder Obligationsrestgæld, mia. kr. Deltid Kvæg Planteavl Svin Øvrige I alt Kilde: Nykredit, opgjort per 30. juni

40 Konklusioner Bekymring for situationen lige nu jeg ser den nuværende krise værre end i 2008 under Finanskrisen I dag ingen bagstopper for staterne i 2008 havde den finansielle sektor centralbanker og regeringer som bagstoppere I dag er det en generel økonomisk krise/tillidskrise. Mangel på tillid er ved at slå den vestlige økonomi i stykker Det er vi som økonomer ikke uddannet til at løse vi mangler halvdelen af vores uddannelse, nemlig psykologi Og så til de positive dele af konklusionerne: I Danmark har vi et rigtig godt fundament Og er derfor relativt bedre stillet end de fleste andre Både nationaløkonomisk - og i den finansielle sektor Men vi skal passe rigtigt godt på det 40

41 Rigets økonomiske tilstand Koncernchef Peter Engberg Jensen Kongres for Svineproducenter oktober 2011

Den internationale finansielle krise

Den internationale finansielle krise 25 Den internationale finansielle krise I mere end et år har den internationale finansielle krise raset med varierende styrke. I lang tid var vurderingen, at krisen var begrænset til enkelte dele af det

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Europa. Børsen Online - september 2010

Europa. Børsen Online - september 2010 Igennem finanskrisen har en stor del af verdens lande søsat forskellige projekter for at stimulere og give en håndsrækning til økonomien. Følgende er en oversigt over de hjælpepakker og garantier til banker

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010 Pengeinstitutter Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber... 4 Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, 2008-2010.... 5 Tabel 1: Gebyrindtægter,

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

SENESTE TENDENSER PÅ PENGEMARKEDET

SENESTE TENDENSER PÅ PENGEMARKEDET SENESTE TENDENSER PÅ PENGEMARKEDET Af Jonas Lundgaard Christensen, Palle Bach Mindested, Bank- og Markedsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Aktiviteten på det

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 Den finansielle situation set fra Nationalbanken Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 De finansielle markeder 14-11-2008 DANMARKS NATIONALBANK 2 Dansk Økonomi, Maj 2008 Finansrådets

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2013

Delårsrapport för första kvartalet 2013 TILLÄGG AV DEN 15 MAJ 2013 (DIARIE NR 13-5139) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 4 JUNI 2012 (DIARIE NR 12-5970) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske Bank A/S

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere