Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009"

Transkript

1 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20* 335,03 336,69 1,66 0,50% 35,92% MSCI World* 5.729, ,47 334,99 5,85% 24,70% MSCI USA* 5.113, ,38 393,47 7,69% 21,98% MSCI Europa* 7.131, ,77 353,74 4,96% 28,89% MSCI Japan* , ,93-91,09-0,79% 2,56% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Ændring i Renteudvikling i Danmark kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 Nationalbankens Udlånsrente 1,25 1,20-0,05 0,24% 1,79% Cibor 1 år rente 1,87 1,86-0,01 0,47% 2,74% 4% STAT ,45 1,24-0,21 0,48% 3,57% 4% STAT ,10 3,07-0,03 0,91% 4,16% 7% STAT ,89 3,98 0,09 0,25% 2,85% 4% NYK ,62 4,66 0,04 0,83% 7,12% EFFAS 1-5** 0,68% 4,28% **: Udtrykker markedsafkastet for danske statsobligationer med en løbetid på 1-5 år Værdi Værdi Ændring i Valutakurser kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 USD/DKK 5,08 5,19 0,11 2,09% -1,70% EUR/DKK 7,44 7,44 0,00 0,00% -0,13% JPY/DKK 0,057 0,056-0,001-1,75% -4,27% Aktiemarkedet Udviklingen på de finansielle markeder i 4. kvartal blev for aktieinvestorer et jubelår. Kan det fortsætte? Lad os dog her og nu glæde os over udviklingen i 4. kvartal og i 2009 som helhed. Efter en meget flot stigning i løbet af årets første 3 kvartaler på de danske aktier, var der en noget mere afdæmpet udvikling i 4. kvartal. Således steg de 2 danske aktieindeks i skemaet oven for kun ca. 1%. Der var en lidt bedre stemning på de udenlandske aktiemarkeder, bortset fra MSCI Japan som faldt knap 1%. MSCI Europa steg med ca. 5% og MSCI World kunne målt i danske kroner udvise en stigning på knap 6%. De udenlandske aktiemarkeder formåede således i løbet af 4. kvartal 2009 at indhente lidt af det danske aktiemarkeds forspring. For året som helhed, er de 2 danske aktieindeks steget med mellem 32% - 36%, medens MSCI Europa er steget med knap 29% og verdensindekset med knap 25%, alt målt danske kroner. Ses der bort fra det japanske marked har 2009 således budt på pæne afkast på over 20 pct. Og det er gået endnu bedre i BRIK landene. Aktieafkastene er i 4. kvartal 2009, målt i danske kroner, steget med mellem 6% (Indien) og 20% (Kina). For året som helhed, har stigningen været på mellem 1

2 78% (Kina) og 141% (Brasilien). Det er markante kursstigninger, og det skyldes, at disse lande dels ikke har været så hårdt ramt af Finanskrisen, dels at investorerne forventer en pæn økonomisk vækst i netop disse lande. Som beskrevet i tidligere Kvartalsrapporter deler vi denne forventning. Land Aktieindeks Afkast i DKK i Q Afkast i DKK i 2009 Brasilien Bovespa 17,68% 140,67% Rusland Micex 14,93% 114,06% Indien Sensex 30 6,35% 86,57% Kina Shanghai 20,42% 77,68% 2009 har således generelt har budt på meget pæne aktieafkast. Spørgsmålet er som altid: kan det fortsætte? Det vil vi vurdere i denne Kvartalsrapport. Obligationsmarkedet Den europæiske centralbank (ECB) har fastholdt sin udlånsrente på 1%. I Danmark er den tilsvarende udlånsrente (udlån mod sikkerhed i værdipapirer) blevet nedsat. Renten var ved udgangen af ,20% og er i 2010 blevet yderligere nedsat. Den er nu nede på 1,05%. Renteforskellen mellem ECB s og Nationalbankens ledende rentesats er nu kun 0,05% point, hvilket er under det niveau, vi så før Finanskrisen. Nationalbankens rentenedsættelse skyldes en stærk dansk krone og en stor valutabeholdning. Euroen er som følge af gældsproblemer i flere lande, herunder især i Grækenland, blevet presset. Det betyder, at vi måske på kort sigt kan få en dansk rente, der bliver lavere end den tilsvarende hos ECB. Dette ville man for 1 år siden have betragtet som utopi. Men det er endnu et eksempel på, hvor uforudsigelige de finansielle markeder på kort sigt kan være. Inflationen i Europa er stille og roligt kravlet lidt op igen, men den er fortsat på et lavt niveau. Rentemæssigt er der i det forgangne kvartal ikke sket meget. Den korte danske rente er faldet lidt, medens den lange rente er steget en smule. Det har betydet, at obligationsafkastene jf. skemaet på side 1, har varieret mellem 0,25% og knap 1%. For året som helhed har benchmarkindekset EFFAS 1-5 (danske statsobligationer med en restløbetid på mellem 1 og 5 år) givet et afkast på 4,28%, hvilket med det nuværende renteniveau er at betragte som tilfredsstillende. Valutamarkedet Den amerikanske dollar har i 4. kvartal fået en lille opblomstring. Dollaren er steget med ca. 2% over for såvel euro som danske kroner. Den japanske yen er over for danske kroner blevet svækket med 1,75%. For året som helhed faldt den amerikanske dollar over for danske kroner med knap 2%, medens den japanske yen over for såvel danske kroner som euro er blevet svækket med lidt over 4%. Alt i alt beskedne udsving på ellers volatile valutaer. Den økonomiske udvikling i 4. kvartal 2009 Alle regioner verden over har i løbet af 4. kvartal 2009 oplevet fremgang i den økonomiske aktivitet. Lagrene var i mange virksomheder blevet reduceret for kraftigt. Det medførte, at selv en beskeden efterspørgsel fra forbrugerne resulterede i at flere pludselig stod og manglede varer. Flere bilforhandlere i USA havde sågar ingen biler at sælge. Det er selvfølgelig uholdbart, hvorfor virksomhederne nu er i gang med at øge produktionen og fylde lagrene op, således at de igen kan levere efterspurgte varer. 2

3 Det er vores vurdering, at det igangværende økonomiske opsving primært skyldes, at lagre og produktion var kommet for langt ned. Lagrene skal fyldes lidt mere op, således at virksomhederne kan imødekomme den nuværende efterspørgsel, en efterspørgsel der efter vores vurdering fortsat er relativ beskeden. Det erindres i den forbindelse om, at sammenligninger mellem nuværende vækst og vækst for et år siden sker med udgangspunkt i lave tal for sammenligningsåret. At vi trods alt nu oplever et svagt økonomisk opsving bekræftes af bl.a. den amerikanske centralbankchef, Ben Bernanke, der har udtalt, at den amerikanske økonomi står over for betydelige udfordringer og at perioden med lav rente kan blive længere end hidtil forventet. Hvorfor skulle Bernanke komme malurt i bægeret, hvis der ingen grund var til det? Bernanke må - om nogen - formodes gerne igen at ville se økonomien gå fremad, således at renteniveauet kan blive normaliseret. Så hvorfor denne advarsel her midt i glæden? Det er vores vurdering, at Bernanke i lighed med os gruer for, hvad der sker, når lagertilpasningen i de vestlige økonomier er fuldendt. Europa Den økonomiske aktivitet i Euroland faldt i 3. kvartal 2009 sammenlignet med 3. kvartal 2008 med 4% og faldet i 4. kvartal 2009 sammenlignet samme periode året før forventes at have været på 1,8%. Det illustrerer, at økonomien i Europa efter det markante dyk, som vi oplevede i slutningen af 2008 og starten af 2009, er på vej frem. Men der er, når vi sammenligner med samme kvartal i 2008, fortsat tale om negative vækstrater. Inflationen er som følge af en stigning i råvarepriserne på vej op, men den er jf. grafen neden for fortsat relativt lav. % (å/å) 5 Inflationen i euroområdet Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 3

4 USA Udviklingen i den amerikanske økonomi har i både 3. og 4. kvartal været meget lig den europæiske. Således viste den amerikanske økonomi i 3. kvartal 2009 sammenlignet med 3. kvartal 2008 et fald på 2,3%, et fald der i 4. kvartal forventes at være reduceret til 0,1%. Inflation er også på vej op i USA, men den forventes fortsat at befinde sig på et relativt lavt niveau. Inflationen forventes i 4. kvartal at have været på omkring 1,4%. Japan Den japanske økonomi har fulgt samme mønster som Europa og USA. Den økonomiske vækst faldt i 3. kvartal 2009 sammenlignet med 3. kvartal 2008 med 5,1%. Faldet forventes i 4. kvartal 2009 at være aftaget til omkring 1,6%. En beskeden inflation er fortsat en mangelvare i Japan. Faktisk opleves for tiden en deflation i niveauet 2%. BRIK landene Brasilien Den økonomiske vækst i 3. kvartal 2009 blev, sammenlignet med 2. kvartal 2009, 1,3%. Vækstraten var en anelse under, hvad flere økonomer havde forventet. For 4. kvartal 2009 forventes en uændret vækst. Brasilien har således forsat en relativ høj vækst. Inflationen vurderes fortsat at ligge omkring 4,3%, hvilket er en anelse under middelværdien (4,5%) for det udsvingsbånd, som centralbanken har fastsat til 2,5-6,5%. Det har betydet, at den brasilianske centralbank gennem kvartalet har kunnet fastholde renten på 8,75%. Dette renteniveau vurderes af brasilianerne at være lavt. Rusland Den russiske økonomi har i løbet af 4. kvartal 2009 udvist gradvise tegn på forbedring, hvilket i høj grad skyldes, at olieprisen har stabiliseret omkring USD pr. tønde. Fremgangen i den russiske økonomi er dog stadig sporadisk, og for hele 2009 forventes den russiske økonomi sammenlignet med 2008 fortsat at have udvist et fald i niveauet 7,5%. Inflationen har været aftagende. Sammenlignet med året før faldt den i december 2009 med 8,8% og den gennemsnitlige inflationsrate for 2009 forventes at have været 11,7%. Den russiske centralbank har løbende nedsat renten, der aktuelt er 8,75%. Indien Vi har i tidligere Kvartalsrapporter omtalt at den indiske økonomi ikke har været hårdt ramt af Finanskrisen. Den økonomiske vækst for hele 2009 forventes at have været på omkring 5%. Den Indiske Centralbank forventer, at den indiske økonomi (i deres regnskabsår som løber fra marts 2009 til marts 2010) vil fremvise en vækst på mere end 6%. Det er en pæn vækstrate. Indien har i det forgangne år været ramt af såvel tørke som oversvømmelser, hvilket på det seneste har fået fødevarepriserne til at stige forholdsmæssigt meget. Det har betydet, at inflationen for december 2009 sammenlignet med december 2008 viser en stigning på hele 7%, hvilket er over centralbankens 4

5 mål på omkring de 5% på kort sigt. En del at stigningen kan forklares med førnævnte forhold, hvorfor centralbanken ikke behøver at hæve renten drastisk, men rentepilen peger givet vis opad. Kina Vækst, vækst synes at være nøgleordet i Kina. De seneste målinger indikerer, at den kinesiske økonomi i løbet af 4. kvartal 2009 sammenlignet med samme periode året før er steget med hele 10,7%. Det er en meget eksplosiv vækst, hvilket har ført til at flere økonomer har advaret imod økonomisk overophedning. Inflationen steg med 1,9% fra november til december 2009, hvilket indikerer økonomisk overophedning. Kina skal være ekstra opmærksomme på prisudviklingen på ejendomsmarkedet. Huspriserne i Beijing og Shanghai er alene i løbet af det seneste års tid blevet fordoblet. Samlet omkring den økonomiske udvikling i 4. kvartal 2009 Verdensøkonomien er tydeligvis på vej op i tempo, idet lagrene i virksomhederne i den vestlige verden skal fyldes op og Emerging Markets økonomierne er tilbage på vækstsporet. Det betyder, at vi i øjeblikket oplever en pæn fremgang i verdensøkonomien, men fremgangen sker på en billig baggrund, idet sammenligningsgrundlaget er ekstraordinært lavt. Inflationen er i den vestlige verden er fortsat ikke noget problem, hvorfor centralbankerne fortsat kan føre en meget lempelig pengepolitik. Inflationen er imidlertid tilbage i Emerging Markets, hvorfor perioden med en lempelig pengepolitik er overstået i flere af landene. Økonomi Forventninger Økonomiske nøgletal 2008r 2009e 2010e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 1,10% 3,80% -2,50% -0,30% 3,20% 2,40% Euroland 0,60% 3,30% -3,90% 0,30% 2,20% 1,10% Japan -0,70% 1,50% -5,10% -1,30% 2,90% -0,70% Danmark -1,10% 3,40% -4,80% 1,30% 1,70% 1,50% Brasilien 5,10% 5,90% 0,00% 4,30% 5,00% 4,50% Rusland 6,00% 13,80% -7,50% 11,80% 2,50% 7,30% Indien 7,00% 8,00% 5,50% 3,00% 6,50% 5,00% Kina 9,30% 6,00% 8,50% 2,00% 9,50% 3,50% kilde: Danske Bank og andre markedsdeltagere I Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2009 beskrev vi, hvorfor vi forventede at de udviklede økonomier skulle igennem en moderne kartoffelkur, hvor gælden skulle ned og opsparingen op, hvorfor den økonomiske vækst i de kommende år ville blive beskeden. Dette er fortsat vores forventning, men iflg. skemaet oven for, er der i løbet af 2010 udsigt til en pæn økonomisk fremgang, også i de udviklede økonomier i USA, Euroland og Japan. Prognoserne har vi hentet fra andre markedsdeltagere, så disse er vores bedste bud på, hvorledes markedet tror, at økonomierne vil udvikle sig. 5

6 Vi er noget mere pessimistiske omkring den økonomiske udvikling. Vi frygter, at det opsving, der er i gang, risikerer at gå i stå i takt med at de forskellige stimuli pakker fra regeringer verden over begynder at løbe ud. Herudover er det vores vurdering, at en stor del af den nuværende produktionsfremgang kan forklares med, at virksomhederne sidste år nedbragte deres lagre alt for meget, således at lagrene selv med en lav underliggende efterspørgsel har vist sig at være utilstrækkelige. Derfor skal lagrene fyldes op, hvilket på kort sigt har skabt ekstra gang i den økonomiske vækst. Og det skal ikke glemmes, at det var i 4. kvartal 2008 samt i 1. og 2. kvartal 2009 vi så den værste effekt af Finanskrisen, hvorfor udgangspunktet er meget lave niveauer, når vi 1 år senere sammenligner med året før. Derfor vil vækstraterne givet vis blive pæne i henholdsvis 4. kvartal 2009 samt i både 1. og 2. kvartal 2010, men herefter vil den økonomiske vækst sandsynligvis igen dykke, idet forbrugsefterspørgslen forsat halter efter. Vi forventer ikke et kraftigt fald i efterspørgslen, men vi forventer, at efterspørgslen i en rum tid endnu vil forblive lav. Forbrugerne har under finanskrisen ændret adfærd. Kurven nedenfor illustrerer vores forventninger. Som helhed forventer vi 3-5 år med meget lav økonomisk aktivitet, før der igen kan forventes at komme gang i den europæiske (og for så vidt også den amerikanske) økonomi. 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Forventet BNP vækst i Euroland 2,6% 2,0% 1,4% 0,7% 0,9% 0,2% 0,3% 0,5% ,0% -3,0% -4,0% -4,1% -5,0% Kilde: ECB og Dansk FI Hvorfor er vi pessimistiske? Nedenfor vil vi omtale nogle af de risikofaktorer, som mange økonomer efter vores vurdering undervurderer. Økonomiske stimuli aftager i løbet af 2010 og de bliver svære at forny De økonomiske hjælpepakker som regeringer og centralbanker verden over lancerede ved Finanskrisens start, vil gradvist blive faset ud i løbet af 2010, og det kan blive særdeles vanskeligt at komme med nye hjælpepakker, idet budgetunderskuddene i flere lande er markante. - Den europæiske centralbank har bestemt, at den fra december 2009 ikke længere tilbyder lån med en fast rente (lån mod sikkerhed i værdipapirer med 12 måneders løbetid til en fast rente på 1%). - Den amerikanske centralbanks (Fed s) opkøbsprogram af realkreditobligationer for i alt mia. dollar udløber i marts Opkøbsprogrammet har bl.a. medført, at Fed det seneste års 6

7 tid har opkøbt omkring 70% af alle nyudstedelser af realkreditobligationer. Det er en selvfølge, at en sådan massiv købs interesse resulterer i en ekstraordinær lav boligrente. - Den amerikanske regering har givet en skatterabat på USD til første gangs købere af boliger. Og eksisterende boligejere får en skatterabat på USD, når de skifter bolig. Tilbuddet om skatterabat løb oprindeligt til november 2009, men er blevet forlænget til april Om perioden bliver yderligere forlænget til året ud er en mulighed, men det er endnu ikke besluttet. - I euroområdet er der et krav om, at de enkelte lande ikke må have et budgetunderskud, der overstiger 3% af landets bruttonationalprodukt (BNP). Som følge af Finanskrisen har ECB indvilliget i at landene midlertidigt kan overskride denne grænse. Dette har mange lande benyttet sig af og lanceret vækstfremmende hjælpepakker. Budgetunderskuddene er i flere lande imidlertid nærmest eksploderet, og der opereres nu med meget store budgetunderskud. Grækenland har på det seneste været meget i investorernes søgelys, idet der nu i 2009 forventes et budgetunderskud der på hele 12,7% af BNP. Det har ført til en nedjustering af Grækenlands kreditværdighed, og der er nu en reel frygt for, at landet kan blive tvunget til at forlade eurosamarbejdet, hvis landet ikke formår at komme med en troværdig plan for en nedbringelse af underskuddet, således at finanserne senest i 2011 strammes markant. Også Irland har et meget stort budgetunderskud. Det forventes i såvel 2009 som 2010 at blive ca. 13%. Spanien forventes i 2010 at realisere et budgetunderskud i omegnen af 9%. Som helhed forventer EU Kommissionen, at EU landende i 2009 samlet realiserer et underskud på 6,9% af BNP og et underskud på 7,5% i Så der er ingen tvivl om, at der i årene efter 2010 IKKE kan lanceres vækstfremmende tiltag. Der vil derimod komme besparelser, hvilket naturligvis vil få en vækstdæmpende effekt. I USA forventes budgetunderskuddet i 2009 at lande på 12,5% og 10% i 2010, hvorfor dagsordenen i USA i årene fremover også vil være besparelser. Derfor er det ikke realistisk at forvente, at der bare kommer nye vækstfremmende pakker, hvis den økonomiske vækst skulle vise sig at blive lavere end forventet. Vi må i stedet indstille os på, at spænde livremmen ind og spare mere op. Pengeinstitutter vil fortsat nedbringe balancer og forbrugerne ændrer adfærd Der er ingen tvivl om at bankerne vil fortsætte med at nedbringe deres balancer. Det er blevet vanskeligere og dyrere at tiltrække ansvarlig lånekapital. Og der kommer også stigende kapitalkrav. Det er naturligvis en ubehagelig cocktail, hvorfor det er naturligt at forvente en yderligere balancereduktion. Flere store virksomheder er allerede begyndt at forberede sig på fremtidens vanskeligere lånevilkår, og har i løbet af det seneste halve år hentet kapital andet steds fra. I Danmark har vi set det usædvanlige, at Mærsk har udstedt virksomhedsobligationer, DSV har foretaget en udvidelse af aktiekapitalen, og der kommer i løbet af 2010 givet vis flere aktieudvidelser. Men det er desværre ikke alle, som kan hente kapital på kapitalmarkederne. De små og mellemstore virksomheder er i høj grad afhængig af bankernes finansiering, og disse virksomheder har stor risiko for at løbe ind i problemer med finansieringen. Dette uanset om virksomheden er sund eller ej. Bankerne vil fortsat have et stort incitament til at sige nej til yderligere lånebevillinger, og vil foretrække at nedbringe lånerammerne. Det kan give et noget uligt opsving, hvor vi vil se store virksomheder opleve en større økonomisk fremgang end de mellemstore og små virksomheder. Og netop dette billede kan der nikkes genkendende til i USA. NFIB indekset, som måler de mindre virksomheders syn på fremtiden og ISM indekset, som måler de store virksomheders tilsvarende syn på fremtiden, har normalt fulgt nogenlunde den samme udvikling, men på det seneste er udviklingen i indeksene meget forskellige. Således viste de respektive indeks for november 2009 et noget uens syn på fremtiden. NFIB indekset tegnede et billede af en økonomi, der stadig var i dyb recession, medens ISM indekset tegnede et billede af en økonomi, der oplever en pæn økonomisk fremgang. Og vi har hørt de samme røster i Europa/Danmark. Der er for os et 7

8 foruroligende tegn, idet de små og mellemstore virksomheder er vigtige, når der i såvel USA som i Europa skal skabes grundlag for et varigt økonomisk opsving. Bankernes ageren under Finanskrisen har givet vis også skræmt mange almindelige låntagere. Pludselig er kassekreditten forsvundet og/eller der skal indbetales mere sikkerhed. Det har skræmt mange såkaldte almindelige bankkunder. Det har overrasket dem, at den, de mente var en samarbejdspartner/medspiller, pludselig blev en modspiller. Det vil givet vis føre til, at mange i flere år frem vil tænke sig ekstra godt om før de øger deres forbrug. Unødvendig gæld vil blive søgt afdraget hurtigst muligt og mange vil forsøge at bringe sig i en situation, hvor uafhængigheden af bankforbindelsen bliver stor. Dermed er der efter vores vurdering skabt grobund for en ændret adfærd hos forbrugerne, ikke bare i Danmark men generelt i den vestlige verden. Øget opsparing går forud for et øget forbrug indtil der (igen) findes et gældsniveau, som er passende. Denne proces forventer vi vil stå på i en del år, idet bankerne fortsat kan forventes at ville nedbringe deres balancer. Denne udvikling er i hele den vestlige verden med til at lægge en væsentlig dæmper på den økonomiske fremgang. Amerikansk boligmarked kan forblive presset i et stykke tid endnu Som vi har beskrevet i et tidligere afsnit, udløber i 2010 såvel Fed s opkøbsprogram af realkreditobligationer som de statstilskud, boligkøberne i USA får. Hvad effekten af disse udløb bliver på boligmarkedet er det naturligvis svære at spå om, men det vil øge usikkerheden. Priserne på boliger i USA har ellers på det seneste vist en tendens til, at de måske har overstået de største prisfald og der har i flere regioner været tegn på stabilisering og flere steder endog prisstigninger. Effekten fra de amerikanske Subprimelån spøger endnu. Det skyldes, at en anden variation af disse lån i 2010 og 2011 vil volde problemer. Flere boligejere fik nemlig også mulighed for selv at tilrettelægge deres betalingsprofil. Typisk 5 år frem i tiden. Disse fleksible lån var tiltænkt højt kreditværdige boligejere, som kunne få adgang til relativ billig likviditet i en periode, men i 2005 og 2006, da kreditgivningen var mest løssluppen, blev der ydet denne type lån til knapt så kreditværdige boligejere. Disse lån skal nu rente- og afdragstilpasses. Det kan naturligvis resultere i en ny bølge af dårlige boliglån, og dermed endnu flere tvangsauktioner. Vi er således af den opfattelse, at der fortsat på det vigtige amerikanske boligmarked i 2010 vil være stor usikkerhed omkring prisudviklingen. Emerging Markets skal bremse væksten for at undgå overophedning Mens den vestlige verden lider under en alt for stor gældssætning og derfor i de kommende år må indstille sig på en væsentlig højere opsparingskvote, forholder det sig anderledes for Emerging Markets som helhed. Disse lande er generelt kendetegnet ved en lav gældssætning og en relativ høj økonomisk vækst. Når investor skal vælge mellem at investere i nogle udviklede, gældsplagede økonomier med lav vækst (som Europa og USA) eller i nogle ikke gældsplagede økonomier med relativ høj økonomisk vækst (som Brasilien, Indien og Kina), er der ikke megen tvivl om, hvad investor vil foretrække. Pengene vil naturligvis strømme mod Emerging Markets, og det kan i sig selv skabe en udfordring. Balancegangen for Emerging Markets bliver at kontrollere kapitaltilførslen, således at den relativt lette adgang til kapital ikke skaber bobler i økonomien svarende til den aktivboble, vi har været vidne til i den vestlige verden. Hvis der er for megen risikovillig kapital, kan det ikke kun sætte gang i projekter, som normalt ville blive betegnet som usunde, men det kan også drive priserne på eksisterende aktiver op i nogle uholdbare niveauer. Det vil Emerging Markets selvfølgelig forsøge at undgå, men samtidig vil investorer også gerne have adgang til kapitalen, således at det vækstpotentiale, der er i økonomien, kan blive udnyttet. Det bliver balancegangen for de enkelte lande. Brasilien indførte i slutningen af

9 en kapitalskat på 2% på ikke-direkte investeringer. Kina og Indien har for at begrænse udlånene hævet reservekravene til bankerne og Sydkorea samt Singapore har ligeledes strammet kreditvilkårene. Emerging Markets står efter vores vurdering overfor en balancegang i de kommende år, hvor de skal forsøge at udnytte deres økonomiers potentiale i kombination med, at de skal forsøge at undgå en overophedning af økonomien. Med Finanskrisen in mente vil der være fokus på om væksten i såvel udlån som priser på investeringsaktiver stiger for hurtigt og for kraftigt. Risikoen for boblelignende tilstande i økonomien, som vi var vidne til i den vestlige verden i årene fra 2005 til 2007, vil blive søgt undgået. Så mon ikke landene relativt hurtigt griber ind, hvis væksten ser ud til at blive (for) kraftig? Hvad forventer Dansk FI/samlet vurdering af de økonomiske udsigter Vi er af den opfattelse, at vi i løbet af 1. og 2. kvartal 2010 såvel i den vestlige som i Emerging Markets vil se nogle pæne vækstrater i den økonomiske aktivitet. Det skyldes dels at lagrene skal fyldes op til et mere holdbart niveau, dels at sammenligningen sker på en billig baggrund, idet økonomierne var specielt hårdt ramt i 1. kvartal af 2009 og i starten af 2. kvartal Denne vurdering af udviklingen deler vi med stort set alle økonomer og investorer. Hvad der sker på den økonomiske front i 2. halvår af 2010 er vi mere usikre på. Vi frygter, at den økonomiske aktivitet igen vil aftage, idet den underliggende efterspørgsel i den vestlige verden fortsat er relativ beskeden. Og det frygter vi kommer som en ubehagelig overraskelse for mange økonomer og investorer. Når vi sammenholder det med de risikofaktorer, som vi har beskrevet tidligere, er vi af den opfattelse, at vi fortsat vil stå over for en relativ lang periode (3-5) år, hvor den økonomiske vækst i den vestlige (og gældsplagede) verden vil blive relativ beskeden. Når vi ser på Emerging Markets forekommer disse stadig vækstmæssigt tiltrækkende, men en lav efterspørgsel fra den vestlige verden vil i de kommende 3-5 år naturligvis også begrænse deres vækst. Hertil kommer at deres største problem bliver at håndtere det capital inflow, der givet vis stadig vil komme i en lind strøm. Aktier Aktierne er i løbet af det seneste års tid steget ganske pænt, men som det ses af figuren på næste side synes aktierne fortsat billige. Ses der nærmere på de indtjeningsforventninger, der danner baggrund for nedenstående sammenhæng, ses, at analytikerne forventer at indtjeningen i S&P 500 (de 500 største børsnoterede amerikanske virksomheder) i 2010 sammenlignet med 2009 skal stige med 28%. Hvis der ses bort fra de finansielle virksomheder, som har været særdeles hårdt ramt af Finanskrisen, forventer analytikerne, at indtjeningen i S&P 500 selskaberne ex. finansielle selskaber i 2010 sammenlignet med 2009 skal stige med hele 21%. Dette er en markant indtjeningsfremgang, og det vil givet vis også kræve en pæn omsætningsfremgang hos virksomhederne for at de kan realisere en så kraftig vækst i indtjeningen. Det tror vi ikke er realistisk. Analytikernes indtjeningsforventninger er efter vores vurdering alt for høje. Risikoen for at indtjeningen i løbet af 2010 skuffer analytikerne er således absolut tilstede. Derfor er vi af den opfattelse, at nedenstående sammenhæng på nuværende tidspunkt tegner et for lyst billede af aktierne. Med udsigt til en mere beskeden indtjeningsfremgang i årene fremover, er vi af den opfattelse, at aktierne på nuværende tidspunkt er fair prisfastsat. 9

10 Som følge af at aktierne efter vores vurdering på nuværende tidspunkt er fair prisfastsat, samt at der er risiko for, at den økonomiske vækst og indtjeningsforventningerne i løbet af 2010 kan skuffe investorerne, vil vi på nuværende tidspunkt anbefale, at investorer undervægter aktieporteføljen, således at der bliver plads til at købe op på billigere niveauer. Trods store stigninger på Emerging Markets i løbet af 2009, anbefaler vi fortsat investorer at have en pæn andel af aktieporteføljen placeret i disse regioner. Obligationer De fleste investorer har indstillet sig på, at centralbankerne i løbet af 2010 vil gennemføre renteforhøjelser, og at der er risiko for at inflationen vil stige for meget. Vi deler ikke denne frygt. Derfor anbefaler vi, at investorer udnytter de nuværende renteforventninger til at øge varigheden på obligationsporteføljen. Virksomheds- og Højrenteobligationer er efter vores vurdering fortsat ikke attraktive. Hvis den økonomiske vækst skuffer, kan dette ramme disse obligationstyper relativt hårdt med store kursfald til følge, idet investorerne netop har købt disse obligationer i den tro, at det økonomiske opsving var lige om hjørnet. Som det ses af grafen på næste side er den aktuelle merrente (den ekstra rente investor får i forhold til 10 årige amerikanske statsobligationer) på virksomhedsobligationer med lav kreditværdighed (High Yield obligationer) nu faldet til et niveau omkring 6,66%, hvilket er under det niveau, vi oplevede i de 2 seneste lavkonjukturer (slut 80 erne til start 90 erne og fra 2000 til 2002). Samtidig er konkursraten blandt disse virksomhedsobligationer nu steget til et niveau på 12,7%, hvilket er højere end det niveau, vi oplevede under de 2 seneste lavkonjunkturer, hvor konkursraten kun steg til omkring 10%. Derfor er vi af den opfattelse, at afkast/risiko forholdet på disse obligationstyper ikke længere er attraktivt. 10

11 2.500 HY Spread Kilde: Alfred Berg Ovenstående graf viser den merforrentning man opnår på High Yield obligationer i forhold til 10 årige amerikanske statsobligationer. Indeks 500 svarer til 5 %-point i merrente. 22. januar 2010 Dansk Formue- & Investeringspleje A/S Fondsmæglerselskab Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 11

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013 Bestyrelsens beretning Jeg kan starte med at konstatere, at 2012 blev et overraskende godt investeringsår med flotte afkast til investorerne i Jyske Invest.

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere