Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013"

Transkript

1 Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland Thy Erhvervsforum 23. maj 2013

2 Præsentation LIVA consult Konsulentfirma med fokus på forretningsudvikling, salg og kundehåndtering, finansieringsløsninger. Krise, vækst, optimering, generations- /ejerskifte. Operativt, taktisk og strategisk niveau. I alt 4 konsulenter Kontor på NOVI i Aalborg Etableret i 1997 (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 2 Nordjysk Lånefond LIVA consult overtog operatør opgaven for Nordjysk Lånefond ultimo Poul Kvist Mette H. Roussis Bettina Stiller B. Madsen

3 Hvordan skaffer virksomhederne finansiering? Finansiering Ejer Virksomhed Indtjening Egenkapital Støtte Investor Private investorer (Business angels) (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 3

4 Den korte version NORDJYSK LÅNEFOND - kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland Medfinansiering af op til 50% af det eksterne finansieringsbehov (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 4 Udvikling, ikke drift Nyhedsværdi og jobskabelse Lav rente på p.t. 3% p.a. Nordjylland : 305 sager 2012: 146 kontakter 27 ansøgninger 22 lånebevillinger Ingen omkostninger udover evt. sikkerhedsomkostninger Løbetid på 5 til 8 år, mulighed for afdragsfrihed på 1 til 2 år. Tæt samspil med pengeinstitutter og investorer

5 Finansiering (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 5 Låneberettiget omkostning Skal være afholdt og betalt Mindst 50% finansiering via det private pengemarked Indbefatter: Lån med Vækstgaranti Lån med EKF kaution Vækstlån fra Vækstfonden Ansvarlig lån fra Vækstfonden Afvikles i samme takt Op til 50% finansiering via Nordjysk Lånefond Kan udbetales i rater Udbetales bagud Eventuel egenfinansiering Vurderes konkret, vurderes fra sag til sag

6 Nordjysk Lånefond 31 mio. kr. i t.kr. 5 mio. kr. Bidrag Lån 31 mio. 176 mio mio. disponibel 145 mio. 40 mio. Projekt Virksomhed (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 6 Bidrag 30 mio. kr. i mio. kr. i 2006 Ydelse Rente pt % p.a. Løbetid 5 8 år Afdragsfrihed 1 2 år

7 Fra ide til virkelighed Ide Finansiering Projektgennemførelse Forretning (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 7 Afklar ide Forretningsplan Projektplan Udviklingsbudget Egne penge Støtteordninger Pengeinstitut Investorer Innovationsmiljø Vækstfonden Nordjysk Lånefond Vis handlekraft Vær realistisk Ingen tyvstart Følg planen Kun velovervejede ændringer Bliv færdig Drift Indtjening Nye ideer Vær målrettet Hold fokus Skab resultater Undgå likviditetsfælden

8 Virksomheden Hvem kan låne? Hvad kan der lånes til? Hvordan er lånet Hvordan søger man? (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 8

9 Virksomheden Branche + Teknologi / højteknologi + Software + Fremstillingsindustri + Forretningsservice dog ikke traditionel service (Rengøring o.l.) + Turisme (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 9 Ej detailhandel Ej handelsvirksomheder Ej rene produktionsvirksomheder, der ikke har egne produkter Ej virksomheder indenfor primær fiskeri og akvakultur + Efterfølgende industrielle forarbejdning Ej virksomheder indenfor primærproduktion af landbrugsprodukter + Efterfølgende industrielle forarbejdning Ej virksomheder indenfor forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter + Industrielt baseret videre udvikling Ej transportmidler til vejgodstransport Ej kulsektoren

10 Virksomheden Størrelse / alder (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 10 SMV virksomhed + Mindre end 250 ansatte på koncernniveau + Omsætning mindre end 50 mio. EUR (Ca. 375 mio. kr) + Balance mindre end 43 mio. EUR (Ca. 322 mio. kr.) Livscyklus Etableringsfase Udviklingsfase (Begyndelsesfase) Vækstfase (Ekspansionsfase) Virksomhedsalder Yngre virksomhed indenfor ovennævnte faser dvs. op til ca. 7 års alder Definitiv aldersgrænse er 10 år Ejerskifte opfattes som udgangspunkt som ny virksomhed. Ved familie SKAL ledelse være fuldt overgået. Aktivitetsoverdragelse til ny ejer opfattes tilsvarende som ny virksomhed Såfremt der er tale om datterselskab, indenfor samme forretningsområde som moder vurderes alderen på moderselskabsniveau Alder opgøres pr. forretningsområde dvs. nyt forretningsområde kan medføre låneberettigelse.

11 Virksomheden Økonomi & Ledelse Virksomheden er samlet set lønsom Positiv egenkapital Dokumenteret vækstpotentiale Ej kriseramte virksomhed Virksomheden har en kompetent og professionel ledelse Der foreligger en samlet forretningsplan for virksomhedens drift og udvikling Virksomheden vurderes i stand til at løfte udviklingsprojektet og gennemføre efterfølgende kommercialisering (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 11 SCREENING SECOND OPINION Ansøgers forretnings- og udviklingsplan bliver underkastet en 360 graders screening af Væksthus Nordjylland m.h.t. markedsmæssig bæredygtighed teknologisk bæredygtighed tilstedeværelse af de nødvendige kompetencemæssige forudsætninger kompetence til den kommercielle realisering Screening et krav koster ikke låntager noget.

12 Projektet Hvem kan låne? Hvad kan der lånes til? Hvordan er lånet Hvordan søger man? (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 12

13 Projekt Type Projekttype + Udviklingsprojekter + Materielle produkter/aktiver + Immaterielle produkter/aktiver (Softwareudvikling mm) + Markedsudvikling (Ikke markedsføring) + Vækstaktiviteter/Anlægsinvesteringer + Nye bygninger + Nye maskiner (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 13 Ej køb af materiel til brug for udlejning Ej køb af fast ejendom Ej køb af virksomhed Ej driftsfinansiering Ej driftsstøtte til eksport eller distributionsnet Ej transportmidler til vejgodstransport Ej kapacitetsudvidelser, der er naturlige driftsaktiviteter Ikke finansiering af salg eller markedsføring

14 Projektet Der lægges vægt på Nyhedsværdi med fokus på Innovation, videnopbygning og videndeling Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder Effekt Kvalitativt teknologisk løft Kvalitativt markedsmæssigt løft Jobskabelse Økonomi Projektet er potentielt økonomisk lønsom (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 14

15 Virksomhederne Fremstilling: Optimering af produktionsudstyr Kontrol og test center Brandsikring Ubemandet produktion Robotteknologi (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 15 Turisme: Nye turist aktiviteter Mange flere spændende henvendelser!!! Det kan være svært at bevare pessimismen

16 Lånet Hvem kan låne? Hvad kan der lånes til? Hvordan er lånet? Hvordan søges lån? (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 16

17 Lånet Størrelse og andel Lånestørrelse Minimum kr. Normalt højst kr. for nystartede virksomheder Maksimum kr. Forrentning Lånerente, p.t. 3% p.a. fast i lånets løbetid. (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 17 Afvikling Lånet er normalt afdragsfri de første et til to år. Lånenes løbetid afpasses efter de finansierede aktivers tekniske og økonomiske levetid dvs. retningsgivende 5 til 8 år, kan ikke overstige 10 år.

18 Lånet Omkostninger / sikkerhed Omkostninger Ingen stiftelsesprovision Lånsøger bekoster selv udarbejdelse af forretningsplan, projektplan osv. Låntager afholder selv omkostninger til etablering af sikkerhedsstillelse. Sikkerheder Samme og i fællesskab med pengeinstituttet Løsørepant, virksomhedspant Kaution Tilbagetrædelseserklæring (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 18

19 Låneprocessen Hvem kan låne? Hvad kan der lånes til? Hvordan er lånet? Hvordan søges lån? (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 19

20 Ansøgning Møde/dialog Ansøgning inklusiv bilag sendes til Nordjysk Lånefond Løbende indtag Screeningsbesøg - Væksthus Nordjylland Låneindstilling/sagsbehandling Bestyrelsesbehandling (mail eller møde) (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 20 Lånetilbud Låneaccept Etablering af lån Udbetaling (i rater, bagud) 5-6 uger er normal sagsbehandlingstid Nyeste skema downloades fra

21 Udtalelser Selvom det ikke er alle lånefondens projekter, som bliver en succes, er det en tilfredsstillelse at se midlerne komme ud og arbejde i Nordjylland en, to, tre, fire og måske fem gange. Det er et meget sundt princip, og jeg mener, at dét at give virksomheder lånemuligheder til investeringer her og nu er et rigtigt godt supplement til de mere langsigtede, strategiske indsatser i den regionale erhvervsudvikling. Ulla Astman, Regionrådsformand og formand i Vækstforum Nordjylland (c) Nordjysk Lånefond 23. maj 2013 / 21 Der er jo en grund til, at vi kalder vores udlån for risikovillig kapital, og der vil være kuldsejlede projekter blandt bevillingerne det er en del af gamet. På den anden side får vi op til 90 mio. tilbagebetalte kroner, som igen kan komme ud og arbejde for vækst i Nordjylland og senere kommer også tilbagebetalingerne fra Nordjysk Lånefonds udlånspulje. Det er en meget positiv cirkel. Henning Christensen, Afdelingschef Regional Udvikling og formand Nordjysk Lånefond

22 NORDJYSK LÅNEFOND kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland NOVI, Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Øst Telefon: CVR-nr. DK

1. Nordjysk Lånefond tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale.

1. Nordjysk Lånefond tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale. Side: 1 af 13 for lån via Version 505 gældende pr. 6. december 2013 Formål 1. tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale. 2. Formålet er at fremme

Læs mere

LÅNEBETINGELSER. Vejledende kriterier for at kunne komme i betragtning til lån fra Nordjysk Lånefond:

LÅNEBETINGELSER. Vejledende kriterier for at kunne komme i betragtning til lån fra Nordjysk Lånefond: LÅNEBETINGELSER Vejledende kriterier for at kunne komme i betragtning til lån fra Nordjysk Lånefond: Nordjysk Lånefond er etableret med henblik på, at den skal være med til at sikre kapitaltilførslen til

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner 1 2 Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne

Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne 1 2Vækstfonden samarbejder med Den Europæiske Investeringsfond omkring finansieringen af vores låneprodukter. Den Europæiske Investeringsfond

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf. 4063 8190 Stig@lundoconsulting.

Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf. 4063 8190 Stig@lundoconsulting. LC Guide 2014-2020 Aldrig tidligere har Danmark og EU afsat så mange penge i form af tilskud, lån og garantier til Små og Mellemstore virksomheder til skabelse af udvikling, vækst og indtjening som i perioden

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Om erhvervsstøtte.. Der ydes generelt ingen offentlig økonomisk støtte til virksomheder, med mindre der er tale om et unikt og/eller innovativt produkt eller koncept. SMV

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Mulighedsundersøgelse år 2000 1. INDLEDNING...2 2. SAMMENFATNING...3

Mulighedsundersøgelse år 2000 1. INDLEDNING...2 2. SAMMENFATNING...3 Mulighedsundersøgelse for etablering af økonomisk bæredygtige miljøer for den mindre skibsfart INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...2 2. SAMMENFATNING...3 3. BESKRIVELSE AF REDERIDRIFTEN...8 3.1 REDERIER,

Læs mere

Finansiering til iværksættere

Finansiering til iværksættere Finansiering til iværksættere Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport 19. januar 2015 Rapport Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter Forord De fem regioner har bedt

Læs mere

MURERIET- forretningsplanen

MURERIET- forretningsplanen MURERIET- forretningsplanen www.ffe-ye.dk MURERIET - FORRETNINGSPLANEN - er et materiale, der er udviklet til undervisning i iværksætteri inden for byggeri og anlæg på erhvervsuddannelserne. Det er lavet

Læs mere