ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån"

Transkript

1 NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 ALM. BRAND A/S FØRSTE HALVÅR ET GODT RESULTAT - OPJUSTERING AF ÅRSRESULTATET Alm. Brand Koncernen kom godt igennem første halvår Med et overskud på 178 mio.kr. før skat blev resultatet bedre end ventet. Som følge af det gode resultat er forventningerne til hele 2003 opjusteret med 10% til 280 mio.kr. Årsagen til opjusteringen er blandt andet et godt forløb i skadeforretningen. Kursen på koncernens aktie steg fra 70 kr. primo året til 111 kr. ultimo halvåret. Aktiekursen er efterfølgende steget yderligere til et niveau omkring 117 kr. Alm. Brand A/S Koncernen Resultatet for første halvår 2003 blev et overskud på 178 mio.kr. før skat mod 82 mio.kr. i samme periode Det forbedrede resultat skal ses på baggrund af en gunstig vejrligsituation, gennemførte saneringer af forsikringsporteføljen, vækst i forsikringspræmieindtægterne, en positiv udvikling i koncernens bankforretning samt af kursgevinster på koncernens rentebærende investeringsaktiver. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 12% før skat, hvilket er tilfredsstillende og bedre end koncernens mål. Koncernens samlede indtægter for første halvår 2003 blev på 3,1 mia.kr. mod 3,4 mia.kr. i samme periode Faldet i indtægter skyldes bortfald af præmieindtægter fra Kjøbenhavnske Re. Investeringsresultatet blev på 700 mio.kr. mod 112 mio.kr. i første halvår Hovedparten af koncernens investeringer er placeret i rentebærende aktiver og afkastet herfra er således meget afhængigt af udviklingen i renteniveauet. Koncernens samlede egenkapital udgjorde 3,0 mia.kr. ultimo første halvår 2003 mod 2,7 mia.kr. ultimo samme periode Skadeforsikring Koncernens skadeforsikringsaktiviteter udviklede sig meget positivt. Resultatet blev et overskud på 138 mio.kr. før skat mod et underskud på 2 mio.kr. i samme periode 2002, der var belastet af mange vejrligsbegivenheder. Præmieindtægterne steg med 6% til 1924 mio.kr. Præmievæksten skyldes hovedsageligt indeksreguleringer og præmievarslinger. Når præmievæksten ikke viser egentlig organisk vækst, skyldes det, at koncernen over en periode har gennemført aktiviteter til forbedring af rentabiliteten af kundeporteføljen hvilket, som forventet, medfører nogen kundeafgang. Nytegning af kunder har i årets første halvår udviklet sig meget positivt, hvilket forventes at påvirke præmieindtægterne positivt fra Skadeforsikring fastholdt en omkostningsprocent på 27, hvilket fortsat vurderes at være for højt. De igangsatte tiltag forventes at bringe omkostningerne ned og dermed nå koncernens mål om en omkostningsprocent under 25 senest i Erstatningsprocenten blev på 73 mod 79 i første halvår Halvåret var præget af relativt gunstigt vejrlig om end januar var belastet af autoskader og frostskader og juni af to mellemstore vejrligsbegivenheder med megen nedbør. Samlet var koncernens erstatningsforløb bedre end forventet. For første halvår 2003 blev Combined Ratio 100 netto og 95 brutto. Dette er en markant forbedring fra samme periode sidste år, hvor de tilsvarende tal var henholdsvis 106 og 100. Alm. Brand Bank Som forventet gav koncernens bankaktiviteter et resultat på 55 mio.kr. før skat i første halvår Resultatet er påvirket af en kursgevinst fra bankens beholdning af Alm. Brand A/S aktier og negativt påvirket af kursreguleringer på pantebreve. Resultatet i den tilsvarende periode året før blev 65 mio.kr. før skat. Nettorente- og gebyrindtægterne steg med 18% fra samme periode 2002 til 225 mio.kr. Årsagen hertil er øgede ind- og udlån samt stigende aktivitet på værdipapirområdet. Bankens udlån voksende med 0,7 mia.kr. til 8,0 mia.kr. Væksten er hovedsageligt begrundet i købet af bilporteføljen fra GE Capital Bank. Udlånet er sammensat af dels et stigende udlån i såvel Detail- og Engrosbanken, dels af et faldende udlån vedrørende biler. Koncernens indlån steg med 1,3 mia.kr. som følge af to store indlånskampagner. Bankens omkostninger i perioden blev på 181 mio.kr., svarende til det forventede niveau. Udviklingen i tab og hensættelser forløb som forventet og udgjorde 0,5% af de samlede udlån og garantier, hvilket er 0,1 procentpoint højere i forhold til første halvår året før. Søren Boe Mortensen, adm. direktør, Alm. Brand A/S 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

3 Hoved- og nøgletal for forretningsområder Mio. kr halvår halvår 2003 Skadesforsikring Bruttopræmieindtægter Vækst i præmier 6% 7% 6% Resultat før skat Combined ratio f.e.r Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Afkast før pensionsafkastskat 3,6% -0,5% 4,6% Koncern Resultat før skat Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 0,56 0,69 0,83 Henrik Nordam, viceadm. direktør, Alm. Brand A/S skud på 5 mio.kr. Selskabets egenkapital udgør 109 mio.kr. pr. 30. juni Eftersom Alm. Brand A/S har besluttet ikke at skyde yderligere kapital i selskabet, er risikoen begrænset til tabet af denne egenkapital altså de 109 mio.kr. Andet Andre øvrige aktiviteter, det vil blandt andet sige Gefionaktiviteterne, koncernudgifter mv., gav et negativt resultat på 37 mio.kr. Bankens samlede ansvarlige kapital udgjorde 1,1 mia.kr. ultimo første halvår 2003, og solvensprocenten udgjorde 12,9%. Liv og Pension Resultatet af koncernens liv- og pensionsaktiviteter blev 17 mio.kr. i første halvår Derudover er der optjent et såkaldt risikotillæg til egenkapitalen. Tillægget er på 24 mio.kr. og kan tillægges egenkapitalen, når livkoncernens resultat giver mulighed herfor. Samlet er der herefter akkumuleret 114 mio.kr. på koncernens skyggekonto. Livkoncernens præmieindtægter blev på 299 mio.kr. hvilket er et fald på 9 mio.kr. i forhold til samme periode året før. Faldet skyldes en ændring i kvotefordelingen i Forenede Gruppeliv. Afkastet af livkoncernens investeringsaktiver blev før pensionsafkastskat på 495 mio.kr. svarende til tilfredsstillende 4,6% for de seks måneder. Egenkapitalens aktiver blev i foråret 2003 udskilt fra de øvrige aktiver og deponeret i et særligt depot. Herefter vil egenkapitalen få tildelt afkast fra dette depot, såfremt det samlede resultat giver mulighed herfor. Opdelingen medfører, at investeringspolitikken kan tilpasses henholdsvis forsikringtagerne og egenkapitalen bedst muligt. Forsikringsudbetalingerne udgjorde 297 mio.kr., hvilket er et fald på 85 mio.kr. i forhold til samme periode 2002 og skyldes dels den ændrede fordeling i Forenede Gruppeliv, dels generelt lavere udbetalinger som følge af færre genkøb. Omkostningerne udgjorde 37 mio.kr., svarende til en stigning på 3 mio.kr. - hovedsageligt på grund af øgede huslejeomkostninger i forbindelse med koncernens sammenflytning. Som følge af den for liv- og pensionsbranchen generelle negative udvikling på de finansielle markeder, er livkoncernens kollektive bonuspotentiale nul ved udgangen af første halvår Egenkapitalen udgjorde 843 mio.kr. og solvensgraden var 233. Også ved udgangen af første halvår 2003 var livkoncernen i Finanstilsynets såkaldte grønne lys. Øvrige aktiviteter, Kjøbenhavnske Re Kjøbenhavnske Re s resultat blev et over Resultatet af koncernens debitoraktiviteter blev dog positivt og tilfredsstillende. Forventninger Som følge af det forbedrede erstatningsforløb opjusteres forventningerne til resultatet af skadeforsikring med 30 mio.kr. fra et niveau på 150 mio.kr. til 180 mio.kr. før skat. Det samlede forbedrede resultat for hele koncernen er således opjusteret fra 250 mio.kr. til 280 mio.kr. før skat og 260 mio.kr. efter skat. Den samlede omsætning forventes at blive i niveauet 6,3 mia.kr. For Alm. Brand Bank forventes fortsat et resultat i niveauet 85 mio.kr. og for livkoncenen 40 mio.kr. For øvrige områder forventes et underskud i niveauet 25 mio.kr. Næste rapport Næste rapport offentliggøres onsdag den 12. november 2003 og dækker tredje kvartal RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 TEAM CSC KØRTE SEJREN HJEM FOR ALM. BRAND Alm. Brands sponsering af Team CSC under Tour de France har været en stor succes, der gjorde Alm. Brand meget synlig i medierne. løbets afslutning:»det vil være en drøm at se hele holdet på podiet i Paris.«Team CSC s slutstilling: Team CSC blev nr.1 og vandt dermed den samlede holdkonkurrence. Det blev til ikke mindre end tre etapesejre for CSC. I den samlede stilling blev Tyler Hamilton nr. 4, Carlos Sastre nr. 9 og Peter Luttenberger nr. 13. En fornuftig aftale Alm. Brand var sponsor for det danske cykelhold Team CSC under sommerens store mediebegivenhed, Tour de France. Startskuddet lød lørdag den 5. juli 2003 og de efterfølgende tre uger kunne cykelløbet følges overalt i medierne etape for etape. Det danske cykelhold Team CSC, består af: Tyler Hamilton Carlos Sastre Jacob Piil Nicki Sørensen Michael Blaudzun Bekim Christensen Nicolas Jalabert Andrea Peron Peter Luttenberger Sponsoraftalen med Team CSC er fordelagtig for begge parter. For Alm. Brand var fordelen naturligvis den synlige placering af Alm. Brands logo på siden af cykelrytternes cykelshorts og den opmærksomhed som det giver. Sidste år fulgte over danskere med ved TV-skærmene, og forventningerne var lige så høje i år. 100 års jubilæum Netop i år fejrede Tour de France 100 års jubilæum, og derfor var turens forskellige etapemål henlagt til små, velkendte og særligt hyggelige byer med en perlerække af legendariske stigninger på ruten. Løbet startede i Paris, og før rytterne så byernes by igen tre uger senere, ventede der over 3000 kilometers drama og storslåede sportsoplevelser for både deltagere og TV-seere. Dette gav ekstra stor opmærksomhed omkring Tour de France og dermed øget synlighed af Alm. Brand. Sportslige forventninger Der var store forventninger til Team CSC, som allerede inden løbet forventedes at blive et af de vigtigste hold i årets Tour de France. Især var forventningerne til den amerikanske stjernerytter Tyler Hamilton høje, idet han forventedes at blande sig i topfeltet som en af de største konkurrenter til den amerikanske cykelrytter Lance Armstrong. Team CSC holdt styrken gennem hele løbet og vandt førstepladsen i holdkonkurrencen. Træneren af Team CSC Bjarne Riis var imponeret over sit holds indsats og sagde inden Flot synlighed for Alm. Brand Sponsoratet af Team CSC har skabt særdeles stor opmærksomhed omkring Alm. Brand. Godt en million danskere fulgte dagligt Tour de France på TV2 eller DR1, og blev således eksponeret for Alm. Brand-navnet. Alm. Brand var ligeledes programsponsor før og efter DR1 s transmissioner om aftenen på løbsdagene. Efter løbet kunne 38% af den voksne befolkning huske, at Alm. Brand var sponsor for holdet. Blandt de årige mænd var tallet helt oppe på 68%. Det må siges at have givet en fantastisk god eksponering for Alm. Brand. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 Tour-succesen forlænget til Post Danmark Rundt På baggrund af denne succes besluttede Alm. Brand at forlænge aftalen med Team CSC til også at gælde under Post Danmark Rundt den august Som under Tour de France transmitteredes løbet på DR1 om aftenen, hvor Alm. Brand ligeledes var programsponsor. Aftalen skulle give Alm. Brand en god opfølgning på Tour-sponsoratet og således være med til at holde Alm. Brand-navnet fast i brugernes bevidsthed. Formålet med sponsoratet af Team CSC var at fastholde et højt kendskab til Alm. Brand og styrke vores image, og det kunne ikke være blevet kørt bedre hjem! 5

6 ALM. BRAND BANK KOMMER DE NYE AFDRAGSFRIE REALKREDITLÅN I FORKØBET Tag et lån i din friværdi nu, brug pengene som du har lyst og betal først tilbage om 30 år. Dette er essensen af Alm. Brands afdragsfrie boliglån. Alm. Brand kører i øjeblikket en boliglånskampagne med temaet»friværdi får først rigtig værdi, når den er fri«. Kampagnen henvender sig til boligejere, der har friværdi i deres bolig. I kampagnen gøres der opmærksom på, at man kan få 30-årige lån uden afdrag til en historisk lav rente. Lånet fungerer som en kassekredit, hvor man ikke behøver at trække hele det ydede beløb og kun betaler renter af, og senere tilbagebetaler på det trukne beløb. sammenligning med de markedssatser, der er gældende for typiske lån som forbrugslån, kassekredit eller billån.»vi er til for at skabe produkter, der følger tiden og dækker kundernes behov, hvad enten der er tale om opsparing eller låntagning, og da rentemarkedet for udlån pt. er meget gunstigt, mener vi, at det er»alm. sund fornuft«at give den fordel videre til kunderne«, understreger bankdirektør Peter Reedtz fra Alm. Brand Bank. Boligejere kan belåne deres bolig enten op til 80%, hvor rentesatsen for tiden er 4,19%, eller nøjes med at belåne boligen til 60%, hvormed den laveste rentesats på 3,69 % opnås. Renten følger den professionelle pengemarkedsrente CiBOR plus et tillæg, der ligger fast i hele perioden. En anden fordel ved Alm. Brand afdragsfrie lån er, at der er 20 år længere afdragsfrihed end på de nye 10-årige»stående realkreditlån«, som gives fri pr. 1. oktober Med den positive vækst som ejendomsmarkedet har været inde i det seneste årti, er der tale om et produkt, de fleste boligejere har adgang til og med fordel kan drage nytte af. Ligeledes er produktet ideelt til nedsparing for kunder, der ønsker at bruge noget af friværdien i deres bolig til at forsøde tilværelsen. Alm. Brand Banks afdragsfrie lån er et meget fleksibelt låneprodukt til en pris, der let tåler»der er mange boligejere, der har en stor friværdi i deres faste ejendom, men som samtidig betaler dyre renter og afdrag på forbrugslån, billån og kassekreditter. For dem vil der være tale om en markant besparelse i husholdningsbudgettet, hvis de får frigjort den bundne værdi til rede kontanter«, udtaler bankdirektør Peter Reedtz fra Alm. Brand Bank. 6

7 ALM. BRAND FORMUE A/S ET INVESTERINGSSELSKAB I ALM. BRAND KONCERNEN Etableringen af Alm. Brand Formue A/S skal ses som en naturlig udvidelse af Alm. Brand Banks palette af investeringsprodukter. Det nye selskab er med til at understøtte profileringen som opsparings- og investeringsbank. give et forholdsvis stabilt positivt afkast. I gennemsnit forventes 75% af midlerne placeret i obligationer. De resterende midler i gennemsnit 25% forventes placeret i aktier. Der investeres primært i danske værdipapirer, men udenlandske obligationer og aktier kan også anvendes.»vi tror, at det også fremover vil kunne betale sig at løbe en risiko«, udtaler bestyrelsesformand for Alm. Brand Formue A/S Henrik Nordam. Derfor forventes Alm. Brand Formue at kunne levere et fornuftigt afkast til investorerne via den balancerede investeringsstrategi. Med børsnoteringen af Alm. Brand Formue A/S introduceres et nyt selskab med en anderledes afkastprofil. Målsætningen er at kunne skabe en årlig forrentning af den investerede kapital på gennemsnitligt 10% efter omkostninger og før skat ved en investeringshorisont på mindst 5 år. Selskabets etablering bygger på de gode erfaringer med Alm. Brand Pantebreve A/S, der i perioden har givet aktionærerne et gennemsnitligt årligt afkast på 8,7% målt ved udviklingen i selskabets indre værdi. Konceptet bag Alm. Brand Formue A/S er derfor kendt og velafprøvet - men med en anden investeringsstrategi og dermed et andet afkastpotentiale og andre risikofaktorer end Alm. Brand Pantebreve A/S. Investeringsstrategien i Alm. Brand Formue bygger grundlæggende på, at der på lang sigt kan opnås et godt afkast ved at udnytte forskellen mellem den korte rente og mere langsigtede investeringer i obligationer og aktier. Alm. Brand Formue A/S vil primært investere i realkreditobligationer, som forventes at Alm. Brand Formue A/S vil investere for såvel egne som lånte midler. Det forventes, at Alm. Brand Formue i gennemsnit vil belåne egenkapitalen tre gange. Mindst halvdelen af finansieringen vil være i danske kroner eller euro. Resten kan være i anden valuta, hvis dette vurderes at give en lavere effektiv finansieringsrente end lån i kroner eller euro. Alm. Brand Formue A/S har analyseret investeringsstrategien grundigt ud fra forskellige scenarier for den fremtidige kursudvikling. Beregningerne viser, at Alm. Brand Formue i gennemsnit kan forvente et langsigtet afkast på 13,5% p.a. før omkostninger. Fra dette afkast skal fratrækkes omkostninger til selskabets drift for at få aktionærernes forrent- 25. august 2003 til 10. september 2003, vil I tegningsperioden, der strækker sig fra den ning før skat. Beregningerne på de fremtidige der blive udbudt minimum stk. aktier a 100 kr. svarende til nominelt afkast er væsentligt mere forsigtige end den historiske udvikling, hvor investeringsstrategien ville have givet et afkast på 21,0% p.a. Udbuddet er tilrettelagt således, at alle der kr. Aktierne udbydes til 103,50 kr. pr. aktie. før omkostninger og skat. deltager i tegningen, som udgangspunkt får fuld tildeling. Forhåndsinteressen for det nye En investering på kr. i perioden 1993 selskab har dog været stor og hele 10 banker ville være blevet til kr. trods fungerer som finansielle formidlere. Det må markante udsving på såvel obligations- som derfor forventes, at der bliver udsolgt, aktiemarkederne i denne periode. Det svarer hvorfor kunder der ønsker at investere i Alm. som nævnt til et gennemsnitligt årligt afkast Brand Formue anbefales at deltage i tegningen. på 21,0% før omkostninger og skat. En investering i danske realkreditobligationer eller danske aktier ville i samme Yderligere oplysninger om Alm. Brand Formue A/S kan fås i brochuren»alm. Brand Formue A/S en ny afkastmulighed«samt i prospektet, som begge kan fås på periode være blevet til henholdsvis kr. og eller på telefon kr. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ 7

8 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND AKTIEN I DET SENESTE ÅR GNS.KURS PR. AKTIE DAGLIG OMSÆT.,T.KR aug aug sep okt okt nov dec jan feb feb mar apr maj maj jun jul aug-03 EJERFORHOLD FINANSKALDENDER Dato: Begivenhed Offentliggørelse af halvårsrapporten Offentliggørelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2003 Februar 2004 Offentliggørelse af årsrapporten ,3% 25,1% 9,5% 60,1% Alm. Brand af 1792 fmba Arbejdsmarkeds Tillægspension Købstædernes Forsikring G/S Øvrige Alm. Brand A/S ønsker at skabe værdi for sine aktionærer Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager, hvor materiale gennemgås. Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, fondsbørsmeddelelser, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere