for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig"

Transkript

1 Vejledning for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for superbrugere

2 Indhold 1. Indledning Læsevejledning Arbejdsopgaver for LRAen og den myndighedsansvarlige Opgaver Hvordan opretter man en bruger? Hvordan finder man en bruger? Hvordan redigerer man en bruger? Hvordan indgår man en tilslutningsaftale?...10 Bestilingsflow Hvordan tilslutter man en godkendt Grundpakke...16 Opsætning af en grundpakke...18 Installation af en grundpakke...23 Test af en grundpakke...24 Afslutning af tilslutningsflow Hvordan ser man sine servicepakker? Hvordan ser og retter man detaljer om sin afsendersystem Hvordan lukker man en grundpakke ( en aftale om et afsendersystem) Hvordan ændres en default forsendelsestype? Hvordan rettes/opdateres myndighedens stamdata samt Digital Post tilslutning? Hvordan ser man i forsendelsesloggen? Hvordan ser man statistikken? Køreklar-siden...36 Side 2 af 37

3 1. Indledning 1.1 Læsevejledning Definition af roller Denne brugervejledningen er målrettet LRA, der skal oprette de første brugere i Strålfors Connect og den Myndighedsansvarlige, der skal indgå aftaler, oprette brugere samt overvåge brugen af systemet vha. statistik og forsendelseslog. LRA Lokal registrerings autoritet. LRA er en rolle der giver vedkommende ret til at oprette og administre medarbejdercertifikater på Virk.dk. LRA ens rolle i Strålfors Connect er netop at oprette brugere ud fra oplysninger i medarbejdercertifikatet for de enkelte brugere. Myndighedsansvarlig. Den myndighedsansvarlige er en person ved myndigheden, som er bemyndiget til at indgå købs- /og serviceaftaler på vegne af myndigheden, i dette tilfælde tilslutningsaftaler. Den myndighedsansvarliges rolle er at indgå tilslutningsaftaler, samt at oprette de brugere der skal stå for installation og vedligehold. Brugervejledningen tager udgangspunkt i deres arbejde med Strålfors Connect, og vejledningen er derfor delt op i følgende afsnit: Indledning: o o o Læsevejledning(dette afsnit). Arbejdsopgaver for LRA en og den myndighedsansvarlige - giver overblik over de opgaver LRA en og den myndighedsansvarlige skal udføre i Strålfors Connect. Opgaver der giver en how-to-do-forklaring af de enkelte arbejdsopgaver. 1.2 Arbejdsopgaver for LRAen og den myndighedsansvarlige Følgende figur er udarbejdet til at give et overblik over de arbejdsopgaver, som LRA en, teknikeren og den myndighedsansvarlige skal udføre under igangsættelse og drift af Strålfors Connect, samt rækkefølgen opgaverne skal udføres i. Side 3 af 37

4 Opgaverne i kassen Igangsættelse skal løses sekventielt, mens opgaverne i kassen Drift/overvågning løses efter behov. LRA en udfører opgaverne i den orange kasse, den myndighedsansvarlige udfører opgaverne i de lyserøde kasser, mens teknikeren udfører opgaven i den lyseblå kasse. 2. Opgaver 2.1 Hvordan opretter man en bruger? For at komme i gang med Strålfors Connect, skal LRA en oprette en person med rollen Myndighedsansvarlig, der kan indgå aftale om brugen af Strålfors Connect. Dernæst skal enten LRA en eller den myndighedsansvarlige oprette de resterende brugere - (tekniker(e) samt superbruger(e)), der skal anvendes til at implementere og anvende Strålfors Connect. Brugere oprettes på fanebladet Brugere, som findes under hovedmenupunktet Brugeradm: Side 4 af 37

5 Her trykkes på knappen Opret ny bruger, og skærmbilledet Opret/rediger bruger vises. I skærmbilledet er der mulighed for at indtaste: Navn Side 5 af 37

6 anvendes til at sende notifikation til brugeren om oprettelse i Strålfors Connect, hvis der sættes hak i boksen Send til bruger nederst i skærmbilledet. RiD - fra brugerens medarbejdersignaturcertifikat. RID-nummeret er et identifikationsnummer der knytter en given medarbejder til en given medarbejdersignatur. RID-nummeret findes ved den enkelte medarbejders PC på følgende måde: Gå ind under Funktioner i browser (Internet Explorer). o Vælg Internetindstillinger i dropdown-menuen. o o o o Vælg fanebladet Indhold og tryk på Certifikater. Marker et certifikat ved at klikke på det. Tryk på Vis, vælg fanebladet Detaljer. Vælg Emne i listen ved at klikke på det - RID står til sidst i teksten under Emne Brugerrettighed myndighedsansvarlig, superbruger, tekniker, DIGST-administrator(kun tilgængelig for DIGST) Gyldighedsperiode Rolle anvendes til at styre rettigheder til at se forsendelser i Forsendelsesloggen. Det er muligt for at bruger at se de forsendelser, der er oprettet ud fra Forsendelsetyper, hvor der er tilknyttet samme Roller, som brugeren har tilknyttet. For hver bruger skal der som minimum angives navn, RiD samt startdato i gyldighedsperiode. Det anbefales, at alle brugere for tildelt roller, sådan de har mulighed for at fremsøge forsendelser i forsendelsesloggen. Når de ønskede oplysninger er indtastet trykkes på knappen Gem og brugeren er oprettet. Det er efterfølgende muligt at redigere brugeren, se afsnit 2.3 Rollerne giver de respektive brugere rettigheder til følgende funktioner: Rolle LRA Funktioner Brugeradministration Køreklar Myndighedsansvarlig Brugeradministration Brugerroller Bestilling af Servicepakker (grundpakker) Myndighedsoplysninger Myndighedsstatistik Forsendelseslog Køreklar Side 6 af 37

7 Superbruger Brugerroller Bestilling af Servicepakker (special og volumenbrev) Forsendelsestyper Produktionsplan URL-bilag URL-arkiv Myndighedsstatistik Forsendelseslog Tekniker Adgang til Filer/vejledninger til installation Brugerroller Installation af Servicepakker Forsendelsestyper Bestilling af Servicepakker (special og volumenbrev) Forsendelseslog Myndighedsoplysninger Køreklar DIGST-administrator DIGST-statistik 2.2 Hvordan finder man en bruger? Man kan finde en bruger på fanebladet Brugere, der ligger under menupunktet Brugeradm i hovedmenuen. Skærmbilledet (se skærmdump nedenfor) er opdelt i to sektioner: En søgesektion hvor søgekriterier indtastes En sektion hvor søgeresultatet vises Som udgangspunkt vises alle aktive brugere. Side 7 af 37

8 Det er muligt at søge på: Navn brugerens navn RID fra brugerens medarbejdercertifikat Rolle finder de brugere, der har den valgte rolle tilknyttet Brugerrettighed myndighedsansvarlig, superbruger, tekniker Samt at fra-/tilvælge inaktive brugere. Defaultvisning er Kun aktive, men man kan tilvælge at se brugere, der tidligere har været aktive. På ovenstående skærmbillede, er der søgt på de brugere, der har rollen Sekretær, som er aktive og som enten er myndighedsansvarlig, suprberuger eller tekniker. Ved tryk på Søg fremsøges brugere ud fra søgekriterierne, og de vises i den nederste sektion med følgende oplysninger: Navn Brugerrettighed Rolle Hvis der er fremsøgt flere brugere, end der kan vises i sektionen, er det muligt at bladre til næste skærmbillede. Side 8 af 37

9 2.3 Hvordan redigerer man en bruger? Hvis man skal ændre oplysninger om en bruger, vælger man fanebladet Brugere under Brugeradm i hovedmenuen. Herefter fremsøges den ønskede bruger som beskrevet i afsnit 2.2. Man trykker på brugerens navn i kolonnen Navn, hvorefter følgende skærmbillede vises: Side 9 af 37

10 Her er det muligt at redigere alle felter. Hvis en bruger skal nedlægges, sættes Gyldig til til datoen hvor brugeren skal nedlægges, hvorefter brugeren er inaktiv når datoen skifter til denne dag, dvs. midnat samme dag. Ændringerne gemmes ved at trykke Gem. 2.4 Hvordan indgår man en tilslutningsaftale? En tilslutningsaftale er en aftale mellem myndigheden og Strålfors, der giver myndigheden adgang til at afsende forsendelser gennem Strålfors Connect løsningen. En tilslutningsaftale indgås ved at bestille en servicepakke af typen grundpakke. Det er kun Myndighedsansvarlige, der har ret til at oprette en sådan bestilling, idet det kun er Myndighedsansvarlige, der har ret til at indgå aftaler på vegne af myndigheden. Servicepakker kan oprettes som planlagte servicepakker, dvs. som servicepakker man planlægger at bestille på et senere tidspunkt, eller de kan bestilles med det samme. For at oprette en servicepakke vælges fanebladet Tilslutning, i hovedmenuen. Herefter vælges Servicepakker i undermenuen og følgende skærmbillede vises: Her trykkes Planlæg ny servicepakke. Herefter vises følgende skærmbillede Side 10 af 37

11 Bestilling af en ny servicepakke foretages ved at: Navngive servicepakken her er det vigtigt at bemærke at navnet vil blive anvendt som navn på afsendersystemet og derfor vil blive vist i forsendelseslog mm. så det er en god ide at vælge et navn der dækker anvendelsen f.eks. den afdeling der benytter afsendersystemet, den applikation der skal benytte afsendersystemet e.l. Vælge type der kan vælges mellem Printer App, System-til-system eller Hotfolder Hvis der bestilles en Printer app grundpakke, skal der desuden angives antal brugere Evt. angive en beskrivelse. Denne vil blive gemt i systemet og kan f.eks. anvendes til at uddybe formålet med afsendersystemet Når alle felter er udfyldt trykkes enten Gå til bestilling eller Læg i planlagte. Gå til bestilling fører til et bestillingsflow i fire trin, se nedenstående afsnit. Læg i planlagte gemmer servicepakken til eventuel senere bestilling fra skærmbilledet Servicepakker, se nedenstående skærmbillede. Herfra er det også muligt at slette servicepakken. Side 11 af 37

12 Linket Bestil på dette skærmbillede fører til samme bestillingsflow i fire trin som knappen Gå til bestilling på forrige skærmbillede (Planlæg ny servicepakke). Bestilingsflow Ved aktivering af bestillingsflowet vises følgende skærmbillede: Side 12 af 37

13 I dette første trin, skal der indtastes en række oplysninger, der identificerer myndigheden som aftalepart, den Digitale Post tilslutning, samt EAN-nummer. De nødvendige oplysninger er: Myndighedens navn, adresse, postnummer samt by. Digital Post opsætning: Valg mellem standard opsætning eller individuel opsætning. o o En standard opsætning er en opsætning, hvor Strålfors bestiller og opretter Digital Post afsendersystemer hos eboks på vegne af myndigheden. Opsætningen anvender et generelt Strålfors certifikat. Hvis denne løsning, vælges behøver myndigheden ikke foretage sig yderligere i forhold til Digital Post leverandøren. En individuel opsætning er en opsætning, hvor myndigheden selv ønsker at angive oplysninger om eboks afsendersystemer og anvende egne certifikater. Oplysningerne kan indtastes af en tekniker i forbindelse med den senere opsætning af den bestilte servicepakke En standard opsætning kan altid senere ændres til en individuel opsætning, men det er ikke muligt senere at ændre en individuel opsætning til en standard opsætning. Myndighedens EAN-nummer. Dette nummer vil blive konteret for alle engangsudgifter i forbindelse med myndighedens brug af Strålfors Connect, samt f.eks. tilkøb af konsulentbistand. EAN-nr. til kontering af de løbende udgifter kan angives senere i tilslutningsprocessen. Side 13 af 37

14 Når alle felter er udfyldt, trykker man på Næste, og man skal nu indtaste oplysninger om Aftaleparten: Aftaleparten er den person der underskriver aftalen. Det skal altså være den person, der er tegningsberettiget og har ret til at indgå aftaler på vegne af myndigheden. Der skal indtastes følgende oplysninger om aftaleparten: Navn, stilling, telefonnummer, adresse Når alle felter er udfyldt korrekt, trykkes Næste, og man kommer nu til Afsendersystem. Side 14 af 37

15 Her skal der indtastes oplysninger om Kontaktperson for det specifikke afsendersystem. Kontaktpersonen for afsendersystemet vil typisk være den IT-ansvarlige for det specifikke system. Oplysningerne anvendes til at kontakte personen, hvis der opstår spørgsmål omkring afsendersystemet. Antallet af forventede årlige forsendelser. Antallet bruges af leverandøren til overordnet planlægning og er ikke bindende for myndigheden. Det EAN-nummer som det specifikke afsendersystem skal konteres på. Dette er driftsomkostninger ved forsendelser foretaget med Strålfors Connect. Efter man har udfyldt alle krævede felter trykker man på Næste, og følgende skærmbillede vises: Side 15 af 37

16 På denne sidste og afsluttende side i flowet skal man acceptere betingelserne, inden der kan trykkes på knappen Indgå Aftale, hvormed Aftalen sendes til behandling hos Strålfors. Man kan se betingelserne ved at trykke på Se betingelser hvorved der åbnes en PDF. Efterfølgende kan status på den netop oprettede grundpakke ses i Servicepakkeoversigten, se afsnit 2.5. Man modtager ligeledes en når aftalen er færdigbehandlet hos Strålfors, og er blevet godkendt eller afvist. Bemærk: Ovenstående flow beskriver forløbet for bestilling af den første grundpakke for en ny myndighed. Ved efterfølgende bestillinger af nye servicepakker er det ikke nødvendig at angive oplysninger om myndighedens navn mm. Alt efter om man opretter aftale på et testsystemet eller produktionssystem, vil der til sidst i aftaleflowet på Betingelser blive angivet med teksten TEST på forsiden af betingelserne, at der er tale om en aftale på testsystem, og ikke produktion. 2.5 Hvordan tilslutter man en godkendt Grundpakke Når en grundpakke bliver godkendt modtager den myndighedsansvarlige, der bestilte grundpakken, en om godkendelsen. Samtidigt vil man kunne se, at grundpakken har skiftet status til Godkendt i skærmbilledet Serviepakker under tilslutning, der findes under menupunktet Tilslutning Servicepakker, se nedenfor: Side 16 af 37

17 Skærmbilledet viser en række servicepakker i forskellige tilstande: Et antal grundpakker der endnu ikke er godkendte En grundpakke, der er godkendt og dermed er klar til at starte opsætningsflowet En grundpakke, der er opsat og afventer installation En grundpakke, der er installeret og afventer test Dette illustrerer, at en grundpakke skal gennemløbe et tilslutningsflow bestående af tre dele: Opsætning funktionel og teknisk Installation Test De tre dele kan gennemføres i et samlet forløb, men typisk foregår forløbet over flere dage og kræver forskellige ressourcer. Det er derfor muligt at udføre dele af forløbet, gemme undervejs og så genoptage forløbet på et senere tidspunkt. Hver gang genoptages forløbet fra siden Serviepakker under tilslutning, hvor status for grundpakken vil vise, hvor langt man er kommet i forløbet: Side 17 af 37

18 En grundpakke der er godkendt, men hvor opsætningen ikke er fuldt gennemført vil stå i status Godkendt og have et link Opsæt til opsætningssiden i tilslutningsflowet. En grundpakke hvor opsætningen er fuldt gennemført, vil stå i status Opsat og have et link Installer til installationssiden i tilslutningsflowet. En grundpakke hvor installationen er fuldt gennemført, vil stå i status Installeret og have et link test til testsiden i tilslutningsflowet. En grundpakke hvor testen er fuldt gennemført, vil stå under Servicepakker i drift. Bemærk: Det er naturligvis muligt at opsætte. installere og teste sin grundpakke uden at følge tilslutningsflowet, hvis man allerede tidligere har installeret en grundpakke eller anvender installationsfiler og vejledninger direkte, men i så fald bør man som minimum gå ind i flowet og indikere, at man har udført alle nødvendige handlinger, således at ens grundpakke står korrekt under Servicepakker i drift. I nedenstående afsnit gennemgås tilslutningsflowet, der kan aktiveres via linket Opsæt, når grundpakken er godkendt. Opsætningsflowet kræver, at man har rollen Tekniker. Opsætning af en grundpakke Ved tryk på Opsæt på en godkendt grundpakke på skærmbilledet Servicepakker i drift åbnes nedenstående skærmbillede: Side 18 af 37

19 Skærmbilledet er inddelt i to områder: Det øverste flow viser de forskellige trin man skal gennemgå for at færdiggøre tilslutningen af sit afsendersystem: Opsætning, Installation, Test og Afslut. Næste niveau viser de tre faneblade der indgår i opsætningsdelen: Funktionel opsætning, Teknisk opsætning og Digital post. Funktionel opsætning Her skal du udføre den funktionelle opsætning for din grundpakke. Øverst i skærmbilledet vises en status på opsætningen: Her vises med grønne hak og/eller røde minusser, hvor langt opsætningen er kommet. Ovenstående skærmbillede viser en situation, hvor der endnu ikke er oprettet en forsendelsestype for afsendersystemet. For at udføre opsætningen skal du: Side 19 af 37

20 Oprette den første forsendelsestype Dette kan du gøre ved at bede systemet om at oprette en standard forsendelsestype for dig ved at anvende linket Opret standard forsendelsestype, eller ved at følge linket Link til opret forsendelsestype på siden og selv oprette den første forsendelsestype. Hvis du lader systemet oprette en standard forsendelsestype, skal du selv tilføje din myndigheds specielle opsætninger f.eks. materiale ID til Digital post og konteringsoplysninger inden du tager forsendelsestypen i brug. Tilknytte brugerroller til din forsendelsestype Dette kan du gøre ved at følge linket Tilknyt brugerroller til forsendelsestypen under Brugerroller (bemærk linket vises først, når du har oprettet forsendelsestypen). Når du har oprettet forsendelsestype og tilknyttet mindst en brugerrolle - kan du visuelt se, om den funktionelle opsætning er ok, se f.eks. nedenfor der viser skærmbilledet i en situation, hvor der er tilknyttet forsendelsestype, forsendelsestypen er aktiv på dags dato men hvor der mangler tilknytning af brugerroller. Side 20 af 37

21 Bemærk: Det er ikke muligt at fortsætte til installationsdelen af flowet, før både den funktionelle og den tekniske opsætning er færdig. Men du kan når som helst trykke Gem og dermed gemme din opsætning, og vende tilbage til denne på et senere tidspunkt. En færdig opsætning kræver: Mindst en aktiv forsendelsestype for det nye afsendersystem Mindst en tilknyttet brugerrolle Et uploaded certifikat Når opsætningen er færdig kan knappen Næste benyttes til at gå videre til næste trin i tilslutningsprocessen. Teknisk opsætning Side 21 af 37

22 På fanebladet Teknisk opsætning, se nedenfor er det muligt at tilknytte det certifikat, i ønsker at benytte mod Strålfors Connect løsningen. Digital postopsætning På fanebladet Digital Post, se nedenfor, er det muligt at opsætte eller ændre den Digitale post opsætning. Side 22 af 37

23 Skærmbilledet viser en situation hvor myndigheden anvender Individuel opsætning. I langt de flest tilfælde skal der ikke foretages nogen ændringer på dette faneblad. Digital postopsætningen defineres ved bestilling af den første servicepakke og skal efterfølgende kun ændres, hvis jeres myndighed anvender en individuel opsætning, og der skal ske ændringer i denne. For nærmere beskrivelse af de ændringer, der kan foretages i den individuelle opsætning, se afsnit Når din opsætning er færdig, kan du trykke Næste og gå videre med instalationen. Installation af en grundpakke På dette trin i tilslutningsflowet får du adgang til en eller flere installationsvejledninger samt installationsfiler, se nedenstående skærmbillede. Side 23 af 37

24 Skærmbilledet viser installationssiden for en Printer App installation. Her findes én vejledning og fire installationsfiler. Vejledningen beskriver hvordan og hvornår de forskellige installationsfiler skal anvendes. Når du har afsluttet installationen angives dette i bunden af skærmbilledet og det er så muligt at gå videre til næste trin i tilslutningsflowet. Du kan igennem hele flowet gå tilbage til tidligere sider og se vejledninger mm. Indikationen er at du har afsluttet dette trin anvendes alene til at sætte status for din servicepakke i servicepakke oversigten, samt til at sørge for, at du næste gang starter på det korrekte sted i flowet. Test af en grundpakke På dette trin i tilslutningsflowet får du adgang til en testvejledning samt eksempelfiler, der kan hjælpe dig med at teste din tilslutning, se nedenstående skræmbillede. Side 24 af 37

25 Når du har afsluttet testen angives dette i bunden af skærmbilledet og det er så muligt at gå videre til sidste trin i tilslutningsflowet. Afslutning af tilslutningsflow På dette trin i tilslutningsflowet angiver du, om du er færdig med din tilslutning eller ej: Side 25 af 37

26 Hvis du trykker Afslut så indikerer du at din tilslutning er gennemført og testet. Herefter vil din grundpakke blive flyttet til fanebladet Servicepakker i drift, se nedenfor og du vil ikke kunne vende tilbage til flowet. Installationsfiler og vejledninger kan dog altid tilgås via skærmbilledet filer og vejledninger. Side 26 af 37

27 2.6 Hvordan ser man sine servicepakker? Servicepakker er en oversigt over de servicepakker myndigheden har planlagt, bestilt eller indgået. Oversigten findes under menupunktet Tilslutning og derefter Servicepakker: Her findes tre faneblade: Planlagte servicepakker indeholder de servicepakker, der er planlagte men endnu ikke bestilt. Her er der mulighed for enten at bestille servicepakken eller at slette denne. Derudover kan man se hvilken type (Printer App, Holfolder eller sytem-til-system) servicepakke, man har planlagt at bestille, samt hvilken dato planlægningen er foregået. Servicepakker under tilslutning indeholder de servicepakker, der er bestilt, men som endnu ikke er færdig tilsluttede. På dette faneblad er der mulighed for at se status på sin bestilling, f.eks. om bestillingen er godkendt eller ej, samt at gennemgå et tilslutningsflow, når bestillingen er godkendt, se afsnit 2.5. Derudover kan man se servicepakkens navn, afsendersystemets navn, bestillingsdatoen og den ønskede aktiveringsdato Servicepakker i drift indeholder de servicepakker, der er opsatte og testede og dermed sat i egentlig drift. Fra dette faneblad er det muligt at Side 27 af 37

28 åbne og rette detaljer omkring et eksisterende afsendersystem, se afsnit 2.7. lukke en eksisterende aftale om et afsendersystem (en grundpakke), se afsnit 2.8. åbne og rette i et specialbrev/volumenbrev, se Brugervejledning for Superbrugere. Derudover kan man se servicepakkens navn, afsendersystemets navn og datoen for idriftsættelse. På alle tre faneblade er det muligt at klikke på info ikonet og der se detaljer om den bestilte/godkendte servicepakke: AftaleID, Aftalepart, Beskrivelse mm. Side 28 af 37

29 2.7 Hvordan ser og retter man detaljer om sin afsendersystem Når man bestiller en grundpakke f.eks. en aftale om et nyt Printer App afsendersystem, så angiver man oplysninger omkring kontaktpersonen for afsendersystemet, og i forbindelse med tilslutningsflowet angiver man en række andre oplysninger f.eks. default forsendelsestype, certifikat oplysninger mm. Disse oplysninger kan der senere opstå behov for at se og evt. ændre. For at tilgå disse oplysninger finder man sin servicepakke under servicepakker i drift: Her er der mulighed for at følge et link til selve afsendersystemet. Når man følger linket vises følgende skærmbillede: Side 29 af 37

30 Her er der mulighed for at: Rette eller låse default forsendelsestype, se afsnit 2.9 Ændre kontaktoplysninger Ændre certifikat ved at uploade et nyt certifikat Ændre adgangen til forsendelser i transaktionsloggen for integrationer der henter data fra transaktionsloggen. Der er mulighed for at angive at et afsendersystem kun skal have adgang til at hente egne forsendelser fra transaktionsloggen. Hvis dette ikke er valgt, vil man ved hentning fra transaktionsloggen få data fra alle myndighedens afsendersystemer. Side 30 af 37

31 2.8 Hvordan lukker man en grundpakke ( en aftale om et afsendersystem). Det er muligt at lukke en grundpakke, så den ikke længere er tilgængelig for forsendelse af post. For at lukke en grundpakke finder sin grundpakke under Servicepakker i drift under menupunktet Tilslutning - Servicepakker i hovedmenuen: Her vælges Afslut og følgende skærmbillede vises: Side 31 af 37

32 Her indtastes/vælges den dato hvor grundpakken skal lukkes og der trykkes på Gem. Slutdatoen kan ikke ligge før dags dato. Bemærk at aftalen med det samme vil forsvinde fra oversigten over servicepakker i drift i administrationsportalen for at indikere, at man har foretaget lukningen. Den lukkede grundpakke kan fremsøges ved at sætte hak ud for Se kun lukkede. 2.9 Hvordan ændres en default forsendelsestype? Default forsendelsestype for afsendersystemet er den forsendelsestype som et afsendersystem vil anvende, hvis ikke anden forsendelsestype er angivet. Ved at låse default forsendelsestype kan man gennemtvinge, at alle slutbrugere kun får mulighed for at anvende denne forsendelsestype, når de sender forsendelser gennem printerapplikationen. For mere information om forsendelsestyper, se Brugervejledning til Strålfors Connect for superbrugere. Tilsvarende kan man låse forsendelsestypen for afsendersystemer der integrerer til Strålfors Connect løsningen. For at vælge/ændre default forsendelsestype vælges Servicepakken i drift fanebladet under menupunktet Tilslutning Servicepakker. Man finder her sin servicepakke som beskrevet i afsnit 2.7, og følger linket til afsendersystemet, hvorved følgende skærmbillede fremkommer: Side 32 af 37

33 Her kan default forsendelsestypen ændres ved at vælge en anden forsendelsestype i en dropdown liste, og forsendelsestypen kan låses ved at markere dette. Herefter trykkes på Gem Hvordan rettes/opdateres myndighedens stamdata samt Digital Post tilslutning? Man har mulighed for at se myndighedens registrerede oplysninger, herunder Digital Post tilslutningen, og rette i dele af disse. For at tilgå denne funktionalitet vælges Myndighed under menupunktet Tilslutning: Side 33 af 37

34 Skærmbilledet er inddelt i tre overordnede dele: Aftalebærende myndighed o Her har man mulighed for at rette i myndighedens navn/adresse mm. Digital Post afsendersystem Alt efter om myndigheden benytter sig af standard eller individuel opsætning vil denne blok vise felter svarende til standard eller individuel opsætning. I ovenstående skærmbillede er standard opsætningen vist. Ved standard opsætning er det ikke muligt at ændre i opsætningen. Det er kun muligt at ændre opsætningen til en individuel opsætning. Et eksempel på en individuel opsætning vises nedenfor. Kontering o Myndighedens EAN-nummer kan ikke redigeres Når der er rettet i de oplysninger man ønsker, trykkes Gem, hvorefter ændringer gemmes. Individuel opsætning Side 34 af 37

35 Hvis myndigheden anvender individuel opsætning, se nedenstående skærmbillede, så skal eventuelle ændringer i Digital post tilslutningen vedligeholdes af myndigheden selv. Opsætningen er her delt i to: Produktion Produktions delen repræsenterer det digitale post system, som myndigheden ønsker at digital post skal leveres til. Al digital post fra Myndigheden, der sendes via Strålfors Connect løsningen og anvender forsendelsestyper i produktion, vil blive sendt til dette afsendersystem hos eboks. Der skal angives: o o Digital post ID - Oplysningerne omkring Digital Post ID findes i den aftale myndigheden har indgået med leverandør af en Digital Post løsning omkring afsendersystem til Strålfors Connect. Hvis myndighedens leverandør er e-boks, findes disse i e-boks administrationsportalen, i listen over afsendersystemer. Certifikat - Certifikatet skal være af typen VOCES. Det er nødvendigt at bestillingen af Digital Post ID foregår med det samme certifikat som bruges i Strålfors Connect. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem det certifikat der er anvendt til bestillingen af Digital Post ID og det certifikat der bruges til Digital Post afsendersystemet, vil der ikke blive givet adgang til at sende til Digital Post. Side 35 af 37

36 o Password Test Test delen repræsenterer det Digitale post system, som myndigheden ønsker at digital post skal leveres til under test. Al digital post fra Myndigheden der sendes via Strålfors Connect løsningen og anvender forsendelsestyper i test, vil blive sendt til dette afsendersystem hos eboks. Det er ikke nødvendigt at angive et Test system, men det vil i så fald ikke være muligt at teste forsendelsestyper mod Digital Post. Hvis man ønsker at kunne sende til et test system, så skal der angives: o o o o Digital post ID se beskrivelse under produktion Certifikat Password Materiale ID For bedre at understøtte test af nye forsendelsestyper anvender Strålfors Connect løsningen ikke det materiale, der sættes på forsendelsestypen i forbindelse med test af en ny forsendelsestype. I stedet anvendes ét specifikt materiale, og dette materiale sættes på test aftalen. Denne løsning sikrer, at myndigheden ikke behøver vedligeholde to identiske materiale strukturer hos deres Digitale Post leverandør, men kan nøjes med at vedligeholde en struktur til produktion, mens al test digital post sendes til ét fælles materiale Hvordan ser man i forsendelsesloggen? Se Brugervejledning til Strålfors Connect for superbrugere afsnit Hvordan ser man statistikken? Se Brugervejledning til Strålfors Connect for superbrugere afsnit Køreklar-siden Siden Køreklar findes i hovedmenuen i Strålfors Connect. Siden er tænkt som et hurtigt overblik over myndighedens tilslutning i forbindelse med ibrugtaging af Strålfors Connect løsningen. På siden kan man se, om der er oprettet de nødvendige brugere, aftaler, afsendersystemer, brugerroller og forsendelsestyper. Dette er med til at give et øjebliksbillede af hvor langt myndigheden er kommet med den første installation kort sagt, om myndigheden er køreklar, og hvis ikke, hvilke dele af oprettelsen, myndigheden mangler at foretage sig. Side 36 af 37

37 Skærmbilledet er delt op i to afsnit: Brugeradministration Afsendersystemer Under brugeradministration kan man se hvilke typer brugere man har oprettet. Ud for hver rolle viser en markering (henholdsvis checkmark eller negativ-tegn), om brugertypen er oprettet i systemet eller ej. I det ovenstående skærmbillede er der således oprettet brugere med rollerne Myndighedsansvarlig og Superbruger, og der er også oprettet brugerroller. Men der er ikke oprettet en bruger med rollen Tekniker. For afsendersystemer vises der følgende information: Afsendersystem Navnet på afsendersystemet Godkendt Om afsendersystemet er godkendt eller ej Default forsendelsestype - Hvorvidt der er oprettet en default forsendelsestype til afsendersystemet. Aktiv forsendelsestype Hvorvidt den oprettede default forsendelsestype er aktiv eller ej Brugerroller tilknyttet angiver hvorvidt der er tillknyttet brugerroller til forsendelsestypen. Ovenstående skærmbillede viser således, at der er oprettet tre afsendersystemer, hvoraf to er godkendte og klar til brug, og det 3. kun netop er oprettet og hverken er godkendt eller har tilknyttet en forsendelsestype. Side 37 af 37

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på optagelse.dk kan oprette institutionsmedarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces.

Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces. Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces. For at gøre installationen af Fjernprint løsningen Strålfors Connect så effektiv som muligt, er det nødvendigt for jeres Myndighed,

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Tolkeportalen Brugervejledning til brug af tolkeportalens administrationssider Brugerroller I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Der findes i

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in Side 1 af 8 Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in 03. marts 2014 JLL Denne guide beskriver, hvordan du som it-leverandør af en selvbetjeningsløsning, der anvender NemLog-in komponenter, kan tilsluttes

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERVEJLEDNING BRUGERADMINISTRATION Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk AU Timeløn Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 2.3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet for, at give dig

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Brugervejledning Webshop Indhold Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Tilføj produktgrupper... 4 Udfyld produktgrupper...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en videregående uddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en videregående uddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en videregående uddannelse Institutionens brugeradministrator på optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Side 1 af 5 12. december 2013 TG Denne guide beskriver, hvordan en offentlig myndighed kan tilslutte sig NemLogin, som udbyder af en selvbetjeningsløsning, der

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelse

Fremsøg sendte meddelelse Fremsøg sendte meddelelse Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i digital post. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de funktionaliteter,

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Velkommen til F-CMS & F-shop.

Velkommen til F-CMS & F-shop. Velkommen til F-CMS & F-shop. Quick start til oprettelse af foreningens egen hjemmeside og tilmelding trin for trin. Dette er en beskrivelse i billede og tekstform, som løbende bliver opdateret efter input

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning.

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning. Medarbejder i ét flow (MIF) Medarbejder i ét flow kaldes i daglig tale MIF. Løsningen er indeholdt i SD Tjenestetid. Når der kommer nye medarbejdere ind fra lønsystemet, så kan man opdatere dem i ét samlet

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere