Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009"

Transkript

1 Internatinal Farm Management Assciatin (IFMA) afhlder hvert andet år en verdenskngres. I 2009 afhldtes kngressen i Illinis USA fra juli. IFMA er kendetegnet ved en bredt sammensat medlems- g deltagerkreds, primært bestående af frskere, undervisere, rådgivere g praktiske landmænd. Der var i år gdt 200 deltagere fra alle kntinenter. Temaet fr kngressen var Fødevarer, fiber g energi fr fremtiden, g det var således meget aktuelle emner på prgrammet, ikke mindst set fra en dansk vinkel, hvr vi med en betydelig fødevareprduktin befinder s i rkanens øje med et markant gældsbelastet erhverv. Samtidig har regeringen med sin Grøn Vækst pakke bl.a. bebudet, at der skal turb på prduktinen af bienergi i bredeste frstand I tilslutning til kngressen afhldes tillige et seminar m risikstyring i landbruget, Vi deltg gså i dette seminar. Hvedsynspunkter De andre lande udvikler gså landbruget, så selvm vi i Danmark mener, at vi hele tiden gør det endnu bedre med ny teknlgi g øget effektivitet, så fremgik det klart ved deltagelse i kngressen, at man gså udvikler landbruget i de andre lande. Udviklingen går stærkt, g der gøres stre fremskridt i andre lande. Det kan skyldes det aftagende merudbyttets lv, hvr vi i Danmark har et højt udgangspunkt, men det kan gså skyldes priritering g kritisk masse. De ffentlige frsknings- g udviklingsbudgetter er gennem de senere år blevet reduceret, g frskningsindsatsen fra danske firmaer har ikke et strt mfang i internatinal sammenligning, da vi vlumenmæssigt er små i den internatinale skala. Der kan derfr spres en bekymrende tendens til at udviklingen går udenm s. De andre vil g kan selv. I planteprduktinen satses enrmt på GMO i udviklingen af nye srter, der har en bedre sygdmsresistens g kan prducere højere udbytter med lavere vand- g gødningsfrbrug. I Midtvesten er teknlgien med 2. generatin af GPS jrdbrug taget i brug i det praktiske landbrug med væsentlige udbyttestigninger g besparelser på input sm resultat. Bienergi vinder hurtigt frem, først g fremmest sm biethanl g vindenergi, men der satses gså på slenergi g 2. g 3. generatin af bibrændstf. Der er betydelig fkus på indtjening i landbruget i andre lande, g værdiansættelsen af indsatsfaktrerne, herunder jrd, tager behørigt hensyn til det faktiske indtjeningsptentiale. Der kan tilmed knstateres en lav gældsbelastning i de fleste landes landbrug med deraf følgende frihedsgrader ved mstilling i sektren. Der kan desuden knstateres en mere helhedsrienteret fkus på risikhåndtering g frståelse heraf, herunder en betydelig fkus på markedet g klima, sm væsentlige faktrer fr en sund indtjening. Den glbale fødevarefrsyning Prfessr Rbert Thmpsn, Fra University f Illinis indledte kngressen med et perspektiverende indlæg med argumenter fr, at de makrøknmiske frhld fremver vil have størst indflydelse på landmændenes situatin, fx Handelsplitik (kan fx være åbning af eksprt fra EU til Sydkrea i 2010) Frskningsplitik (fx nedskæringer på landbrugsmrådet I DK) Valutakurser, rente g inflatin Rapprt IFMA hkjej

2 Den ffentlige plitik fr Kredit Skat Energi Miljø Fødevaresikkerhed Dyrevelfærd Drivhusgasser Andre reguleringer Han km desuden ind på paradkset med hungersnød i verden. Der prduceres masser af mad i verden i dag, men en milliard mennesker sulter alligevel. Hunger er betinget af den enkeltes manglende evne til at skaffe mad grundet mangel på købekraft eller grundet krig, naturkatastrfer eller plitisk relaterede hungerkatastrfer. Fødevarehjælp kan løse prblemet på krt sigt, men en permanent løsning indebærer, at vi skal løse fattigdmsprblemet gennem jbskabelse (Lær en mand at fiske er bedre end at give ham en fisk). Der er frsat frventninger m, at den glbale beflkning vil øges til ver 9 mia. i 2050, g der er derfr brug fr en markant højere fødevareprduktin. Verdens beflkning, mia. Regin Change Percent Wrld 6,705 9,352 +2, High Incme 1,227 1, Det unikke ved landbruget Lw Incme 5,479 8,058 +2, Betydningen af jrd, vand g sllys fr East & S.E. Asia 2,144 2, prduktinen indebærer, at prduktinen Suth Central Asia 1,683 2, kun kan gennemføres i ngle gegrafiske Sub-Saharan Africa 809 1, mråder. Lat. America/Carib Mderne landbrugsprduktin er mere kapitalintensivt end anden varefremstilling. N. Africa & W. Asia Gennem et lands øknmiske udvikling falder landbrugets betydning fr natinaløknmien g beskæftigelsen. Landbrugets prdukter fødevarer - er nødvendige fr alle hver dag fr at prethlde livet Øget prduktin Offentlige g private investeringer i landbrugsfrskningen har hidtil frøget prduktiviteten mere end stigningen i efterspørgslen, så vi i de sidste 150 år har set et realprisfald på krn. Men vi behøver en frdbling af verdens fødevareprduktin med mindre vand g på næsten samme areal, g samtidig skal vi prducere bienergi. De fremtidige verdensmarkedspriser på fødevarer vil afhænge af, m frskningen kan frøge jrd- g vandprduktivitet hurtigere end den glbale efterspørgsel. Vi skal dg indstille s på stigende svingninger i priserne, g der kmmer ikke en eksplsin i efterspørgslen på krt sigt. På langt sigt er der behv fr en markant højere prduktin, hvis alle på klden skal have mad. Men det er de andre der bestemmer, ikke landbruget. Selvm, der er nedgang i verdensøknmien er væksten i Kina kun reduceret fra 10 til 7, g i Indien er vækstraten 6, g det er høje vækstrater i frhld til hvad vi ser i USA g Eurpa. Og betydningen af Asien sm selvstændig spiller i den glbale øknmi kmmer vi sikkert til at FFra Pineers frsøgsfarm Rapprt IFMA hkjej

3 mærke mere til. Kina, Japan g Krea har gd mulighed fr at reducere vestens indflydelse. GMO Indtjeningen i prduktinen af svin, ksekød g mælk lider i hele verden. Men mvendt har planteprduktinen i bl.a. USA gde vilkår. Fremtiden i planteprduktinen blev bl.a. beskrevet af multinatinale plantefirmaer, der frventer at frdble udbyttet pr. ha g reducere input med 1/3. Det lyder sm et højt mål, men faktisk viste besøg på Pineer g Mnsant, at der mange steder i verden dyrkes afgrøder i frsøgsmarker, der giver betydeligt højere udbytter end de udbytter, sm den almindelige landmænd pnår. Dg er der mkstningerne til frhldsvis dyr udsæd, sm skal indkøbes hvert år, g i U-landene er et af prblemerne, at man her mangler penge både til såsæd g gødning. Vi fik dg frklaret, at mange pengestærke fnde har gang i mange prjekter, bl.a. beskæftiger Melinda g Bill Gates Fnden sig med disse prblemer. Når det drejer sig m USA er ca. 80 % GMO afgrøder, g det har løftet udbyttet betydeligt. Udbyttestigningen i majs i USA har således været højere i de sidste 10 år end i Eurpa. Landmænd i USA er verrasket ver, at landmænd g plitikere i Eurpa ikke mere aktivt frsøger at anvende GMO g derigennem øger udbytter g indtjening. I øvrigt har man fkus på hele verdens fødevaresituatin. GPS Et spændende besøg var på en bedrift, der anvender stribereduceret jrdbehandling baseret på en avanceret frm af GPS, kaldet RTK. Udstyret kster p Stribesåning Sendemast til avanceret GPS til kr. pr. traktr. Ved denne behandling sås g gødes med en maskine, der laver en lille vld. Den pågældende stribe er ca. 10 cm bred. Året efter flyttes spret. Der anvendes faste kørespr. Det var tydeligt ud fra besøget at skiftet til stribe-reduceret jrdbehandling havde givet et løft i udbyttet på %. Det nye tiltag reducerer tillige input, g der bruges ikke flere pesticider end ved knventinel dyrkning. Dertil kmmer teknikker sm auttracking, sm fx Jhn Deere har på deres stre mejetærskere. Bienergi Med den meget stre majsprduktin er Illinis den 3. største prducent af biethanl i USA. I alt 3 % af alt benzin slgt er ethanl, g andelen af majs brugt til ethanl er steget fra 6 % til 20 % på få år. Benzin iblandet ethanl kan købes i staterne i krnbæltet, men ikke i alle USA s stater. Et besøg på en biethanl fabrik viste, at restprduktet i frm af tørret majs granulat (Dried Distillers Grains Slutin, DDGS) er et vigtigt restprdukt, ikke mindst i en tid hvr prisen på ethanl falder igen. Af 100 kg majs prduceres ca. 35 l ethanl g 33 kg DDGS, der bruges sm fder til svin, Ny fabrik fr biethanl lavet ud fra tidligere fderstffaciliteter Rapprt IFMA hkjej

4 malkekøer g kødkvæg. Der har været stigende efterspørgsel fr DDGS, hvrfr prisen har været sigende. Det er således ikke enten biethanl eller fder, da det kun er stivelsen sm trækkes ud af majsen. DDGS har således tre gange så højt indhld af f.eks. prtein i frhld til majs. Den fabrik vi besøgte havde haft et verskud på 80 øre pr. liter ethanl, men i øjeblikket var verskuddet kun 20 øre pr. liter ethanl svarende til salget af DDGS. Der gives i dag tilskud til ethanl prduktin, men da støtten udbetales til køberen er det typisk lieprducenterne, der mdtager støtten. Der er 2. generatins ethanl fabrikker på vej, hvr man bl.a. bruger præriegræs, der kan blive p til 3 m høj g er billigere, ligesm et 3. generatins værker, fx baseret på alger er undervejs. Det blev understreget, at det er uhyre vigtig med langtidssikkerhed fr at bimassen er tilgængelig. Der frskes endvidere i at anvende bibuthanl, der har et kulstfatm mere en ethanl g derfr mere stabilt. Man er ved at pføre et dem anlæg i England, der frventes klar i 2010 I et indlæg fra Tyskland blev mtalt, at 15 % af arealet i Tyskland bruges til energi, g bimassebehvet er større end lkalmråderne kan levere, g der har medført en prisstigning på landbrugsprdukterne. Der frventes en øget arealanvendelse til energiprduktin i de kmmende år. I et af kngressens hvedindlæg m bienergi argumenterede Tadeusz Patzek fra University f Texas, at frudsigelserne m stigende lie- g kulprduktin er falske. Vi er mkring max nu g frem til 2050, hvrefter det falder. Bienergi kan dg ikke løse vres prblemer, vi skal have en ændring i adfærd g frbrug, så vi kmmer ned på 1/10 af vres nuværende frbrug i Amerika, hvis vi skal klare s med bienergi. De fssile brændstfreserver er stre, men prduktinshastigheden kan ikke følge med. Der er fr dyrt energimæssigt at udvinde reserver, så de stre reserver kan ikke bruges, så hurtigt sm vi har brug fr. Vi har dg stre reserver af naturgas g de kan være fine sm supplement til vindenergi i de perider, hvr der ikke blæser. Patzek var tvivlende verfr atmkraft, da der er prblemer med kølevand g sikkerhed g ingen vil have det tæt ved. Mener at kulprduktinen vil gå ned, g vi skal til at bruge el til biler. En anden amerikaner, Thmas Drr, argumenterede fr at markedet vil ændre det hele. Vi er i de tidligere stadier fr en mere markant transitin. Vi ændrer ikke vres vaner, men vi er intelligente, g markedet vil presse s til at effektivisere g nyudvikle. Vindmøller I mrådet mkring Illinis er der meget vækst i mfanget af vindenergi, der typisk er etableret i vindmølleparker. Der er gså i USA krav til støjniveau g placering. Hvis vindenergien skulle nå et mfang sm i Danmark på ca. 20 % er det et prblem, at el-nettet er gammelt g ikke tillader en effektiv mfrdeling af elektriciteten mellem staterne. Der er således meget vindenergi i Califrnien, Texas g Illinis. En række tilskudsrdninger gør det lukrativt at investere i møller. Investeringerne i parkerne er stre g fretages af selskaber, mens landmanden lejer grundene ud med en årlig leje på p til kr. pr år fr ca. ½ ha. Mange af de møller vi så var Vestas møller (1,6 MW) prduceret i I Vindmølleparken viste i fuld skala, hvr meget en vindmølle fylder fr inf til naber g ffentligheden Rapprt IFMA hkjej

5 Henning Krabbe g Jørgen Evald Jensen: USA g psat af firmaet Hrizn Wind Energy. En række stater har direkte krav m minimumsmfang af vedvarende energi, g da Illinis ikke satser på slenergi vil vindenergi være en vigtig faktr. Hvedmålet er at reducere USAs afhængighed af lie fra udlandet. Lavere energifrbrug pr. persn nævnes sjældent sm en mulighed, men der er i dag dg et lille incitament til at købe mere energivenlige biler $/Ha Jrdpriser Jrdpriser på gd jrd i Illinis blev fremlagt på IFMA kngressen, se figuren. Illinis Sciety f Prfessinal Farm Managers & Rural Appraisers (ISPFMRA) udfører et mfattende dkumentatinsarbejde m jrdpriser i Illinis. I en halvårsårsrapprt i 2009 anføres de gennemsnitlige priser pr. acre pr således: Fremragende prduktive jrder $7,200 Gde prduktive jrder $6,300 Gennemsnitligt prduktive jrder $4,900 Ringe prduktive jrder $4,000 Definitinerne på de frskellige jrdkategrier er fastsat ud fra et detaljeret grundlag, hvr det dyrkningsmæssige ptentiale indgår med flere parametre fastsat af University f Illinis, g det fremgår, at jrdens afkastptentiale er en meget betydningsfuld faktr ved prisfastsættelsen i USA, hvrimd det ikke har samme betydning ved den danske prisfastsættelse $/Acre Jrdprisen tppede i 1981 efter 70 ernes inflatin g tilskud I 1980 erne faldt jrdprisen med ver 10 % pr år i 6 år sm følge af den stre landbrugskrise Fra var der en meget stabil peride med lave prisstigninger I 2001 begyndte priserne at stige sm følge af ny teknlgi g jrd blev et investeringsbjekt Fra 2003 blev prisen højere sm følge af ændrede skatteregler I 2008 tppede prisen på grund af gd driftsøknmi g frventninger m en kmmende langtidsinflatin I 2009 er prisen faldet 3-8 % sm følge af den generelle øknmiske situatin samt lavere indtjening i planteprduktinen I 2008 kunne man knstatere en stigende jrdpris i første halvår, men i løbet af året vendte udviklingen, g i fjerde kvartal gik salget næsten i stå. Der blev dg gennemført mange handler med mere end købere, hvraf de fleste var lkale landmænd. Jrd med gd bnitet var eftertragtet sm en sikker investering, der gså blev mtiveret af en meget lav rente. Prisen var påvirket af flere faktrer. Høje prduktpriser i starten af året trak priserne p, mens stigende mkstninger trak den anden vej. Efterspørgsel efter lkaliteter til stre vindmølleparker g etablering af biethanl fabrikker påvirkede ligeledes prisen i padgående retning, hvrimd efterspørgsel til bygge- g industrigrunde strt set ikke eksisterede sm følge af finanskrisens fremmarch. Gæld Verdens landbrug er ikke tynget af den stre gæld. Mange lande rapprter m umuligheden i at ptage lån eller drive landbrug med gældsbelastning. Egenkapitalen er derfr generelt høj. I USA er den gennemsnitlige gældsprcent på ca. 9, hvilket er histrisk lav. Under landbrugskrisen i 1980 er var gældsprcenten ver 20 %, hvilket illustrerer erhvervets sårbarhed, sammenlignet med danske frhld, hvr en gældsprcent på 20 frekmmer særdeles lav. Lånemulighederne er tilsyneladende gde, hvis der er en sund øknmisk frretning i investeringerne. Rabbank yder således lån i jrd. Primært p til Rapprt IFMA hkjej

6 25 % af værdien, men i knkurrencesituatiner p til 75 % af værdien. Man yder både krte g lange lån, p til 30 år. Renten på et 30 års lån med fast rente er ca. 8 %. Hvis man skal have en variabel rente er margin 3 %, hvilket giver en samlet rente pt. 3¾ - 4 %. Ved ansøgning m lån afleverer landmanden 3 års driftsregnskaber g 3 års skatteregnskaber. Afdragsfrie lån kalder man evergreens, med humr i stemmen. Landmænd i USA er generelt ikke klemt i den øknmiske krise. De kan stadig huske, hvrdan det var i firserne, g har derfr fulgt en frsigtig strategi uden gearing. Samtidig er mange amerikanske landmænd ude af den øknmiske risik i den animalske prduktin. En væsentlig del af prduktinen sker i firmaer med andre investrer, g det er dem, der har båret en væsentlig del af de sidste års stre tab i sektren. Kntraktlandmanden er kun ramt, hvis han er aktinær. I øvrigt plevede vi en pgivende hldning, når vi frtalte m dansk landbrugs gæld. Så spurgte amerikanerne straks, m regeringen har lavet en hjælpepakke. Fr ingen havde fantasi til at frestille sig, at man kan drive landbrug med verskud med en gæld af denne størrelse. På en måde kunne vi pfatte s selv sm islændinge, der talte med danskere, idet vi j gså kan mene at den islandske øknmiske situatin er uhldbar. Risikstyring På kurset i risikstyring, arrangeret af Right Risk en samarbejdsrganisatin fra en række landbrugsuniversiteter i det centrale USA - blev vi intrduceret til hele risikpaletten: Prductin, Marketing, Financial, Legal, Human. Man har gdt fat i metder, hvr stkastiske variable indgår i værktøjer g tænkemåder, g de er derfr betydeligt længere fremme end vi er i Danmark. Det er derfr vres indtryk, at danske landmænd med frdel kunne lære mere m risik bredt frstået. Både tankemæssigt, uddannelsesmæssigt g værktøjsmæssigt. Risikstyring pfattes af mange mest sm afdækning af prisrisici g finansiel risik, mens de øvrige frhld ikke er blevet levnet megen fkus i de sidste 15 års pgangstider. Det er ikke blt i USA, at man har fkus på en bredere frståelse af risik g brug af mderne værktøjer med stkastiske variable i rådgivning g undervisning, så man bedre får grundlæggende fkus på vigtigheden af de stre udsving i såvel klimatiske frhld sm pris- g afsætningsmæssige frhld. Det fremgik af flere indlæg, hvr man benyttede sig af simulering af frskellige frløb med stkastiske variable. Det blev gså understreget, at det er vigtigt, at landmanden frstår risikelementerne i sine frretningsplaner, g er bevidst m sin gearing ved investeringerne. Den danske risikstyring har i str udstrækning været udmøntet af långiverne, idet man ftest har fretaget ønskede investeringer, såfremt de kunne finansieres - uanset rentabilitet. Fr at sikre den danske landmand større viden m risik g risikhåndtering g bedre redskaber til styring af risik freslås derfr en større revitalisering af rådgivningsprdukterne, herunder en efteruddannelse af rådgiverne, på dette mråde med efterfølgende træningsfrløb fr landmænd. Frslaget er giver til Landscentret medarbejdere indenfr mrådet, g sm et frprjekt er freslået, at en deputatin på ca. 20 persner fra Landscentret g 4 udvalgte centre i prjektet vedr. helhedsrienteret risik tager på en tur til USA, hvr der stiftes bekendtskab til prdukter, metder, træningsfrløb g værktøjer, sm er udviklet g bruges af flkene bag Right Risk. Såfremt turen g læringen giver inspiratin g beslutning m en dansk kampagne på mrådet kan der efterfølgende laves et prjekt, der har til frmål at krtlægge, tilpasse, udvikle g implementere styringsværktøjer til risikstyring på det enkelte landbrug, herunder indlæring, implementering i rådgivningssektren g i Rapprt IFMA hkjej

7 kreditsektren, således at værktøjer g nrmer bliver pfattet sm branchestandarder. (Jfr. Jhannes Christensens brnhlmerprjekt i 1980 erne) Plitisk fkus Greg Traxler fra Melinda g Bill Gates Fundatin talte på kngressen m fødevaresikkerhed, g m behvet fr øget fødevareprduktin. Landbruget har været glemt i megen plitisk fkusering de sidste år, men det vil blive ændret i de kmmende år, mente han. Der var gså indlæg m cnsumer acceptance af innvatinsteknlgien fr at sikre anvendelsesmuligheden af de nye prdukter Andre lande Fredragene på kngressen mfattede gså beskrivelse af strdrift i Rusland, Argentina, Australien g USA, samt landbrugsdrift i Eurpa. Generelt var der kun få der klagede ver landbrugets situatin. Synspunktet var, at jrdpriser g investeringer må afspejle indtjeningen. Jrdprisen skal ned flere steder, bl.a. i Hlland g Irland - g gså i USA. USA På verfladen ser USA i stre træk sm det plejer. Måske lidt mere slidt, g billerne er blevet lidt mindre, men grundlæggende er kulturen ikke ændret. Fødevarer g energi er billige, g man ønskede generelt ikke at tale m den øknmiske krise. Selvm der er samme tendens i USA sm i resten af verden, hvr man flytter md byerne, er det vres indtryk at mange landdistrikter står frhldsvis stærkt i USA. Man bindes bl.a. sammen af kirkerne, hvr det sciale liv fregår. I landdistrikterne går typisk % i kirke et større antal end i byerne - g her mødes man så, uanset m man er landmand eller ej. Vi så gså, at 4H var en velfungerende rganisatin flere steder. Frlag til Dansk Landbrug Vi skal fremver have mere fkus på indtjening g afkast. Vi har talt mere m egenkapital end m risikstyring, selvm den stre gæld i variabelt frrentede lån er en betydelig risik. Og vi har fretaget mange investeringer med en str grad af gearing, g det efterlader s sårbare med kun begrænsede handlingsmuligheder. Vi skal derfr være yderligere pmærksmme på, at verden mkring s ændrer sig. De andre spiller et nyt spil, g det er ikke langsigtet bæredygtigt, at vi træner i at spille vres spil mere sfistikeret, når de andre begynder at spille et helt andet spil. Fr dansk landbrug vil det være afgørende, at vi pnår flere frihedsgrader g større finansiel styrke i kraft en lavere gældsbelastning. Danmark er med sin beliggenhed, klima g areal et smørhul til prduktin af landbrugsvarer. Alligevel har dansk landbrug stre øknmiske udfrdringer sm følge af den øgede internatinalisering. Dansk Landbrug bør derfr nedsætte en tænketank, der kan fremlægge ideer g frslag til at øge dansk landbrugs knkurrencekraft gennem en lavere gældsbelastning. Det er tvivlsmt, m vi kan klare s i længden i det internatinale kapløb med den nuværende gældsbelastning. Yderligere materiale Udviklingen går stærkt g uden m Danmark. Krnik i LandbrugsAvisen den Jrdpriser i Illinis. Manuskript til artikel i Landøknmisk Tidsskrift, ktber 2009 Hvedpræsentatiner findes på Rapprt IFMA hkjej

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen

Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen TOTAL SA - KØB Vedligehldelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en mdel, sm giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktrer.

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN

STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN 2. juli 2012 Den her beskrevne perspektivplan er resultatet af en løbende interaktin

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

H1 regnskab uden de store overraskelser

H1 regnskab uden de store overraskelser 11-212 12-212 1-213 2-213 3-213 4-213 5-213 6-213 7-213 8-213 9-213 1-213 5.11.213 Marks and Spencer PLC - Køb H1 regnskab uden de stre verraskelser Marks and Spencer PLC km med regnskab fr første halvår

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere